Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.44

Rīgā 2012.gada 22.februārī (prot. Nr.8, 2.p.)

Par akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2011.gada 1.decembrī saņēma akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls", vienotais reģistrācijas numurs: 40003575567, juridiskā adrese: Dārzciema iela 86, LV-1073 (turpmāk - AS "Augstsprieguma tīkls"), 2011.gada 1.decembra iesniegumu Nr.501310-14-685 ar lūgumu apstiprināt AS "Augstsprieguma tīkls" elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu projektu no 2012.gada 1.aprīļa, 2011.gada 12.decembra iesniegumu Nr.501310-14-698 par elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu projektu, 2012.gada 11.janvāra iesniegumu Nr.501310-14-12 un 2012.gada 3.februāra iesniegumu Nr.501310-14-63 ar papildu informāciju, 2012.gada 15.februāra iesniegumu Nr.501310-14-75 ar tarifu projekta pārrēķinu un 2012.gada 21.februāra iesniegumu Nr.501310-14-88 (turpmāk visi iesniegumi kopā - tarifu projekts).

Izvērtējot AS "Augstsprieguma tīkls" iesniegto tarifu projektu, Komisija konstatē:

1. Spēkā esošie AS "Augstsprieguma tīkls" elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifi ir apstiprināti ar Komisijas 2010.gada 7.maija lēmumu Nr.175 "Par akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 75.nr.).

2. AS "Augstsprieguma tīkls" tarifu projekts ir aprēķināts un iesniegts saskaņā ar Komisijas 2011.gada 26.oktobra lēmumu Nr. 1/23 "Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

3. AS "Augstsprieguma tīkls" elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu izmaiņas salīdzinot ar spēkā esošo elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķinu pamato ar:

3.1. elektroenerģijas cenas elektroenerģijas pārvades zudumiem un tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai pieaugumu;

3.2. uz Latvijas lietotājiem attiecināmo elektroenerģijas pārvades zudumu apjoma pieaugumu elektroenerģijas pārvades zudumu attiecināšanas atbilstoši asociācijas "Elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls" (turpmāk - ENTSO-E) metodikai rezultātā;

3.3. Ministru kabineta 2011.gada 12.janvāra rīkojuma Nr.12 "Par Koncepciju par nepieciešamajām darbībām Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvā 2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu noteiktajai elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora nodalīšanai" ietvaros īstenoto pārvades sistēmas aktīvu ieguldīšanu AS "Latvijas elektriskie tīkli" pamatkapitālā.

4. AS "Augstsprieguma tīkls" paziņojumu par tarifu projekta iesniegšanu Komisijai publicēja 2011.gada 9.decembrī (Latvijas Vēstnesis, 2011, 194.nr.). Priekšlikumi un ieteikumi par AS "Augstsprieguma tīkls" iesniegto tarifu projektu Komisijā nav saņemti.

5. 2011.gada 20.decembrī un 2012.gada 20.janvārī Komisija nosūtīja informācijas pieprasījumus AS "Augstsprieguma tīkls" par tarifu projekta izvērtēšanai nepieciešamo papildu informāciju un nepieciešamajiem precizējumiem. 2011.gada 13.decembrī, 2012.gada 11.janvārī, 2012.gada 6.februārī un 2012.gada 21.februārī Komisija saņēma AS "Augstsprieguma tīkls" pieprasīto papildu informāciju. 2012.gada 15.februārī AS "Augstsprieguma tīkls" iesniedza tarifu projekta pārrēķinu.

6. AS "Augstsprieguma tīkls" pilnvarotais pārstāvis Komisijas padomes sēdē uzturēja lūgumu apstiprināt tarifu projektu no 2012.gada 1.aprīļa un sniedza skaidrojumu par elektroenerģijas zudumu apjomu un elektroenerģijas tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai apjomu aprēķinu.

Izvērtējot AS "Augstsprieguma tīkls" iesniegto tarifu projektu, Komisija secina:

1. Tarifi aprēķināti tādā apmērā, lai elektroenerģijas lietotāju izdarītie maksājumi segtu AS "Augstsprieguma tīkls" izmaksas un nodrošinātu sabiedriskā pakalpojuma rentabilitāti, kā to paredz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 20.pants.

2. AS "Augstsprieguma tīkls" elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķins ir ekonomiski pamatots. Tarifu pieaugums ir saistīts ar:

2.1. elektroenerģijas zudumu un tehnoloģiskā procesa izmaksu pieaugumu, kas saistīts ar elektroenerģijas tirgus cenu izmaiņām un pārvadītās elektroenerģijas apjoma izmaiņām, salīdzinot ar spēkā esošajos tarifos iekļauto elektroenerģijas cenu un pārvadītās elektroenerģijas apjomiem, kā rezultātā ir pieaugušas ar elektroenerģijas zudumiem un tehnoloģiskā procesa nodrošināšanu pārvades sistēmā saistītās izmaksas;

2.2. avārijas jaudas rezerves uzturēšanas izmaksu pieaugumu, kas saistīts ar iepirkuma par rezervju uzturēšanu Latvijas Republikas elektroenerģijas sistēmas drošumam rezultātā noteikto cenu jaudas rezerves uzturēšanai, kas nepieciešama Latvijas elektroenerģijas sistēmas drošumam;

2.3. izmaksu pieaugumu, kas ir izveidojies saistībā ar AS "Augstsprieguma tīkls" dalību ENTSO-E elektroenerģijas un tranzīta plūsmas kompensācijas mehānismā;

2.4. nomas maksas pieaugumu, kas saistīts ar Ministru kabineta 2011.gada 12.janvāra rīkojumu Nr.12 "Par Koncepciju par nepieciešamajām darbībām Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvā 2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu noteiktajai elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora nodalīšanai", uz kura pamata veikts AS "Augstsprieguma tīkls" reorganizācijas process un AS "Latvenergo" koncerna ietvaros tika izveidota atkarīgā sabiedrība AS "Latvijas elektriskie tīkli", kuras pamatkapitālā tika ieguldīti elektroenerģijas pārvades sistēmas aktīvi.

3. Tarifu projektā samazinātas iekļautās kopējās personāla un sociālās, un kapitāla izmaksas salīdzinājumā ar spēkā esošo elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķinu.

Saskaņā ar Komisijas 2011.gada 26.oktobra lēmuma Nr. 1/23 "Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" 86. un 87.punktu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta septīto daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Elektroenerģijas tirgus likuma 16.panta pirmo daļu un trešo daļu un Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmo punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Apstiprināt AS "Augstsprieguma tīkls" elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu diferencētos tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

Pārvades sistēmas pakalpojumu diferencētie tarifi:

Mērvienība

Tarifs

1.1. Pārvades sistēmas pakalpojumu tarifi lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV līnijas:
- elektroenerģijas pārvadīšanas tarifs Ls/kWh

0,00231

- maksa par pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu* Ls/kW/gadā**

4,947

1.2. Pārvades sistēmas pakalpojumu tarifi lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV kopnes:
- elektroenerģijas pārvadīšanas tarifs Ls/kWh

0,00257

- tarifs par pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu Ls/kW/gadā

5,842

1.3. Pārvades sistēmas pakalpojumu tarifi lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110/6-20 kV transformatora 06-20 kV pusē:
- elektroenerģijas pārvadīšanas tarifs Ls/kWh

0,00308

- tarifs par pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu Ls/kW/gadā

6,695

* maksu par pārvades jaudas uzturēšanu nosaka atbilstoši 110/20-10-06 kV transformatoru jaudai;

** transformatora jauda kilovatos [kW] atbilst tā tehniskajā dokumentācijā uzrādītajai nominālai jaudai kilovoltampēros [KVA].

2. Noteikt, ka šā lēmuma 1.punktā apstiprinātie elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifi stājas spēkā 2012.gada 1.aprīlī.

3. Atcelt no 2012.gada 1.aprīļa Komisijas 2010.gada 7.maija lēmumu Nr.175 "Par akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 75.nr).

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Komisija var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifiem Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 44Pieņemts: 22.02.2012.Stājas spēkā: 22.02.2012.Zaudē spēku: 01.08.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 33, 28.02.2012.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
244596
22.02.2012
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)