Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.153

Rīgā 2011.gada 13.decembrī (prot. Nr.72, 28.§)

Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija saistošajos noteikumos Nr.80 "Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.5 un 36.1pantu, likuma
"Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām"
3.panta otro daļu, 5.panta ceturto daļu, 6.pantu, 8.pantu, 9.panta ceturto daļu,
10.panta otro daļu, likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"
21.panta septīto daļu un 47.panta piekto daļu, likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 6.panta otro daļu,
7.panta piekto un sesto daļu, 8.panta pirmo un otro daļu,
14.panta pirmās daļas 1.punkta "c" apakšpunktu, 14.panta pirmās daļas 6.punktu,
14.panta septīto daļu, 15.pantu, 17.panta pirmo daļu, 19.pantu,
24.panta pirmo daļu, 26.1panta pirmo un otro daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija saistošajos noteikumos Nr.80 "Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (Latvijas Vēstnesis, 2010, Nr.113, 2011, Nr.111) šādus grozījumus:

1.1. papildināt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu aiz vārdiem "likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"" ar skaitli un vārdiem "4.panta trešo daļu,";

1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 2.1.1apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.1 citas pašvaldības - Ādažu novada pašvaldība, Baldones novada pašvaldība, Olaines novada pašvaldība, Ropažu novada pašvaldība un Siguldas novada pašvaldība;";

1.3. izteikt 2.21.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.21. SD - Rīgas Sociālais dienests, kā arī citu pašvaldību sociālais dienests;";

1.4. papildināt 2.22.apakšpunktu aiz vārda "dienesta" ar vārdiem ",kā arī citu pašvaldību sociālā dienesta";

1.5. izteikt 2.23.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.23. SD atzinums - Rīgas Sociālā dienesta, kā arī citu pašvaldību sociālā dienesta atzinums par bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuriem turpmāk nav nepieciešams grupu dzīvokļa pakalpojums; par bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar dzīvot dzīvojamā telpā ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām; par personām, kuru īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa nav pielāgojama lietošanai riteņkrēslā; par personām, kurām ir nepieciešams servisa dzīvoklis; par personām, kuru izdevumi par īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, pārsniedz personu ienākumus; par personu, kuras pastāvīgi dzīvo sociālās aprūpes iestādēs, spēju dzīvot patstāvīgi; par personu veselības stāvokli un dzīvokļa apstākļiem;";

1.6. papildināt 3.punktu aiz vārdiem "un šie noteikumi" ar vārdiem ",kā arī pašvaldības noslēgtie sadarbības līgumi ar citām pašvaldībām";

1.7. papildināt 4.punktu aiz vārdiem "administratīvajā teritorijā" ar vārdiem "vai pašvaldības dzīvojamā telpā, kas atrodas citu pašvaldību administratīvajās teritorijās,";

1.8. svītrot 17.1.apakšpunktu;

1.9. papildināt saistošos noteikumus ar 19.2punktu šādā redakcijā:

"19.2 Reģistrācijas komisija pieņem lēmumu par atteikumu personas reģistrācijai 14.reģistrā, ja saņemts Tehniskās komisijas akts par to, ka īrētā dzīvojamā telpa nav uzturēta.";

1.10. izteikt 49.punktu šādā redakcijā:

"49. 6.reģistrā pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām reģistrē maznodrošinātas ģimenes (laulātos un nepilngadīgos bērnus), kuras pēdējos piecus gadus deklarējušas savu pastāvīgo dzīvesvietu Rīgā un uz īres līguma pamata lieto dzīvojamo telpu Rīgā, ja tā ir ģimene, kuras dabīgā aizgādībā ir trīs (vai vairāk) bērni un kura īrē ne lielāku dzīvokli par divistabu dzīvokli vai ne vairāk kā divas istabas, vai arī tādas dzīvojamās telpas, ka vienā istabā jādzīvo pretēja dzimuma personām, kuras vecākas par deviņiem gadiem, turklāt pašvaldības dzīvojamās telpas īrniekam nav īres maksas un/vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parādu.";

1.11. papildināt saistošos noteikumus ar 49.1punktu šādā redakcijā:

"49.1 Noteikumu 49.punkta nosacījumi attiecas arī uz personām, kuras īrē pašvaldības dzīvojamās telpas, kas atrodas citu pašvaldību administratīvajās teritorijās.";

1.12. papildināt saistošos noteikumus ar 49.2punktu šādā redakcijā:

"49.2 Jautājumu par valsts vai pašvaldības dzīvojamās telpas īrnieka un viņa ģimenes locekļu reģistrāciju 6.reģistrā Reģistrācijas komisija izskata pēc Izīrēšanas komisijas lēmuma par valsts vai pašvaldības dzīvojamās telpas atbrīvošanas lietderību saņemšanas.";

1.13. papildināt 65.1punktu aiz vārdiem "ievēro noteikumu" ar skaitli un vārdu "52.3.apakšpunktā,";

1.14. izteikt 66.2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"66.2.6. tā ir par 1. vai 2.grupas invalīdu atzīta persona, kura vismaz piecus gadus īrē dzīvojamo telpu Rīgā, ir izteikusi vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli, ja šī persona nav nodrošināta ar atsevišķu istabu, kas tai pienākas saskaņā ar noteikumu 1.pielikumā minētās (izņemot 1.pielikuma 5.punktā noteikto) slimības raksturu, turklāt šai personai nepieder nekustamais īpašums, kā arī tā nav atsavinājusi nekustamo īpašumu pēdējo piecu gadu laikā;";

1.15. papildināt 66.2.11.apakšpunktu aiz vārdiem "tā audzina bērnu invalīdu" ar vārdiem ", vismaz piecus gadus deklarējusi savu pastāvīgo dzīvesvietu Rīgā";

1.16. izteikt 66.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"66.4. par 1. vai 2.grupas invalīdiem atzītas personas un ģimenes, kas audzina bērnu invalīdu, un vismaz piecus gadus lieto personas vai ģimenes locekļu īpašumā esošu vai īrētu dzīvojamo telpu Rīgā, turklāt šai personai nepieder cita dzīvojamā telpa, kā arī tā nav atsavinājusi dzīvojamo telpu pēdējo piecu gadu laikā, ja ir SD atzinums:

66.4.1. par servisa dzīvokļa nepieciešamību;

66.4.2. par to, ka īrēto valsts vai pašvaldības dzīvojamo telpu nevar pielāgot lietošanai riteņkrēslā.";

1.17. papildināt saistošos noteikumus ar 66.1punktu šādā redakcijā:

"66.1 Noteikumu 66.1., 66.2.11. un 66.4.apakšpunkta nosacījumi attiecas arī uz personām, kuras īrē pašvaldības dzīvojamās telpas, kas atrodas citu pašvaldību administratīvajās teritorijās.";

1.18. izteikt 68.punktu šādā redakcijā:

"68. Kopā ar noteikumu 66.2.5., 66.2.6., 66.2.11. un 66.4.apakšpunktā minētajām personām reģistrē laulātos un nepilngadīgos bērnus."

1.19. papildināt saistošos noteikumus ar 68.2punktu šādā redakcijā:

"68.2 Jautājumu par valsts vai pašvaldības dzīvojamās telpas īrnieka un viņa ģimenes locekļu reģistrāciju 13.reģistrā, pamatojoties uz noteikumu 66.2.5., 66.2.11. un 66.4.apakšpunktu, Reģistrācijas komisija izskata pēc Izīrēšanas komisijas lēmuma par valsts vai pašvaldības dzīvojamās telpas atbrīvošanas lietderību saņemšanas.";

1.20. izteikt 78.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"78.3. veselības stāvokļa dēļ vēlas apmainīt īrēto pašvaldības dzīvojamo telpu vai sociālo dzīvokli pret servisa dzīvokli; piedāvājot apmaiņu, tiek ievēroti noteikumu 72.1punktā minētie kritēriji;";

1.21. papildināt saistošos noteikumus ar 78.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"78.9. īrē servisa dzīvokli un kurām palielinās ģimenes locekļu skaits, - apmaiņai pret lielāku servisa dzīvokli; piedāvājot apmaiņu, tiek ievēroti noteikumu 72.1punktā minētie kritēriji.";

1.22. papildināt saistošos noteikumus ar 79.1punktu šādā redakcijā:

"79.1 Jautājumu par personas reģistrāciju 14.reģistrā Reģistrācijas komisija izskata, kad ir saņemts Tehniskās komisijas akts par to, vai īrētā pašvaldības dzīvojamā telpa ir vai nav uzturēta, izņemot gadījumu, ja persona īrē sociālo dzīvokli.";

1.23. izteikt 82.punktu šādā redakcijā:

"82. 1., 3., 6., 7., 7.2, 8.reģistrā reģistrētajām, kā arī noteikumu 66.2.11., 66.4.apakšpunktā un 73.punktā minētajām personām dzīvojamo telpu ar ērtībām piedāvā izīrēšanai attiecīgi šādās proporcijās (kopā 15 dzīvokļi): 1; 3; 1; 7; 1; 1; 1, ievērojot katram reģistram noteiktos kritērijus, šādā secībā:

82.1. 1.reģistrā reģistrētajām personām (1 dzīvoklis no 15):

82.1.1. 1., 2.grupas invalīdiem un personām, kuru apgādībā ir nepilngadīgi bērni, ja šīs personas uzturas patversmē;

82.1.2. ar sevišķiem nopelniem, pamatojoties uz Izīrēšanas komisijas lēmumiem;

82.1.3. politiski represētajām personām vai daudzbērnu ģimenēm;

82.1.4. pārējām šajā reģistrā reģistrētajām personām reģistrācijas secībā;

82.1.5. ja 1.reģistrā nav personu, kurām ir tiesības pretendēt uz dzīvokli ar ērtībām, šīm personām paredzētie dzīvokļi tiek piedāvāti 3.reģistrā reģistrētajām personām reģistrācijas secībā;

82.2. 3.reģistrā reģistrētajām, kā arī noteikumu 38. un 39.punktā minētajām personām (3 dzīvokļi no 15):

82.2.1. divus dzīvokļus reģistrācijas secībā piedāvā personām, kuras pēdējā gada laikā ne mazāk kā sešus mēnešus strādā algotu darbu vai kuru apgādībā ir bērns;

82.2.2. vienu dzīvokli iesniegumu reģistrācijas secībā piedāvā noteikumu 39.punktā minētajām personām; ja nav noteikumu 39.punktā minēto personu, šo dzīvokli piedāvā noteikumu 38.punktā minētajām personām reģistrācijas secībā;

82.2.3. ja nav noteikumu 39. vai 38.punktā minēto personu, šīm personām paredzētos dzīvokļus ar ērtībām reģistrācijas secībā piedāvā pārējām šajā reģistrā reģistrētajām personām;

82.3. 6.reģistrā reģistrētajām personām dzīvojamās telpas piedāvā reģistrācijas secībā (1 dzīvoklis no 15), ievērojot noteikumu 51. un 52.punktā minētos kritērijus un nosacījumus; ja 6.reģistrā nav personu, kurām piedāvāt attiecīgo dzīvojamo telpu, to piedāvā 8.reģistrā reģistrētajām personām;

82.4. 7.reģistrā reģistrētajām personām, ievērojot noteikumu 56. un 57.punktā minētos kritērijus un nosacījumus (7 dzīvokļi no 15):

82.4.1. trīs dzīvokļus lēmumu pieņemšanas secībā piedāvā personām, kurām dzīvojamā telpa jāpiedāvā, pamatojoties uz Rīgas domes vai Izīrēšanas komisijas lēmumiem;

82.4.2. vienu dzīvokli piedāvā repatriantiem, politiski represētajām personām vai daudzbērnu ģimenēm;

82.4.3. trīs dzīvokļus piedāvā pārējām šajā reģistrā minētajām personām reģistrācijas secībā;

82.5. 7.2reģistrā reģistrētajām personām, ievērojot noteikumu 59. un 60.punktā minētos kritērijus un nosacījumus (1 dzīvoklis no 15):

82.5.1. dzīvokli lēmumu pieņemšanas secībā piedāvā personām, kurām dzīvojamā telpa jāpiedāvā, pamatojoties uz Rīgas domes vai Izīrēšanas komisijas lēmumiem; ja tādu nav, dzīvokli piedāvā pārējām šajā reģistrā minētajām personām reģistrācijas secībā;

82.5.2. ja 7.2reģistrā nav personu, kurām piedāvāt attiecīgo dzīvojamo telpu, to piedāvā 8.reģistrā reģistrētajām personām;

82.6. 8.reģistrā reģistrētajām personām dzīvojamās telpas piedāvā reģistrācijas secībā (1 dzīvoklis no 15), ievērojot noteikumu 63., 64. un 65.punktā minētos kritērijus un nosacījumus. Ja 8.reģistrā nav reģistrētas personas, kuras pretendē uz dzīvokli ar ērtībām, šīm personām paredzētos dzīvokļus piedāvā 3.reģistrā reģistrētajām personām reģistrācijas secībā;

82.7. noteikumu 66.2.11., 66.4.apakšpunktā un 73.punktā minētajām personām dzīvojamās telpas piedāvā, ievērojot noteikumu 72.1punktā minētos kritērijus, reģistrācijas secībā (1 dzīvoklis no 15); ja tādu nav, attiecīgo dzīvojamo telpu piedāvā 8.reģistrā reģistrētajām personām;

82.8. 12.reģistrā reģistrētajām personām dzīvojamās telpas piedāvā reģistrācijas secībā, ievērojot noteikumu 56. un 57.punktā minētos kritērijus un nosacījumus, ja nav pretendentu, kuri minēti noteikumu 80.punktā, 81.1.-82.7.apakšpunktā.";

1.24. svītrot 84.punkta ievaddaļā un 84.1.3.apakšpunktā skaitli un vārdu "76.punktā,";

1.25. svītrot 84.2.3.apakšpunktā skaitli un vārdus "76.punktā un";

1.26. aizstāt 101.punkta otrajā teikumā vārdu "iegādājusies" ar vārdiem "ieguvusi īpašumā";

1.27. izteikt 1.pielikuma 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Par 1. un 2.grupas invalīdiem atzītas personas ar kustību traucējumiem, kuras pārvietojas riteņkrēslā.";

1.28. papildināt 1.pielikumu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Par 1.grupas invalīdiem atzītas personas, kuras ir gulošas un kopjamas."

2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3. Atcelt Rīgas domes 2011.gada 15.novembra saistošos noteikumus Nr.148 "Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija saistošajos noteikumos Nr.80 "Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā"".

Rīgas domes priekšsēdētājs N.UšakovsPaskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2011.gada 13.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.153 "Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija saistošajos noteikumos Nr.80 "Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi "Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija saistošajos noteikumos Nr.80 "Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā"" paredz paplašināt personu, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, loku ar īrniekiem, kuriem izīrētas dzīvojamās telpas Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošās dzīvojamās mājās, kas atrodas ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas. Papildus jau noteiktajam Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldes komisija personu reģistrācijai palīdzības saņemšanai un izslēgšanai no palīdzības reģistra lemj arī par atteikumu personas reģistrācijai 14.reģistrā, ja tās īrētā dzīvojamā telpa nav uzturēta. Precizēti nosacījumi maznodrošinātas ģimenes reģistrācijai 6.reģistrā pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām un atsevišķu personu kategoriju reģistrācijai 13.reģistrā sociālās dzīvojamās telpas vai servisa dzīvokļa izīrēšanai. Papildus jau noteiktajam precizēti kritēriji un nosacījumi personu reģistrācijai 14.reģistrā īrētās dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu īrējamu dzīvojamo telpu. Saistošo noteikumu 1.pielikumā precizēti un papildināti nosacījumi, kuru iestāšanās gadījumā persona nodrošināma ar atsevišķu istabu vai servisa dzīvokli. Saistošajos noteikumos vairākas normas labotas redakcionāli, kā arī atsevišķas normas ir svītrotas.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Lai nodrošinātu palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā īrniekiem, kuriem Rīgas pilsētas pašvaldība jau ir izīrējusi dzīvojamo telpu citu pašvaldību administratīvajās teritorijās (saskaņā ar Rīgas domes noslēgtajiem sadarbības līgumiem ar Ādažu, Baldones, Olaines, Ropažu un Siguldas novada pašvaldībām (šo pašvaldību administratīvajās teritorijās atrodas Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošas dzīvojamās mājas)), ir nepieciešams papildināt un precizēt vairākas normas, proti, tās, kas attiecas uz sadarbības līgumu ietvaros noteiktajiem palīdzības veidiem: pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas izīrēšana, sociālā dzīvokļa izīrēšana, īrētās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu īrējamo dzīvojamo telpu. Lai nodrošinātu pašvaldības dzīvojamā fonda saglabāšanu un novērstu situāciju, ka personas - atsevišķi īrnieki, kas vēlas reģistrēties 14.reģistrā īrētās dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, patlaban īrēto dzīvojamo telpu neuztur, noteikti nosacījumi, kad lemj par atteikumu personas reģistrācijai 14.reģistrā. Mainītas proporcijas dzīvojamo telpu ar ērtībām piedāvāšanai izīrēšanai pa reģistriem, ņemot vērā reģistrēto personu skaitu palīdzības reģistros. Atsevišķas normas ir labotas, jo neatbilda praksē pastāvošajai situācijai.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmēs.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmēs.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmēs.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi izstrādāti, ņemot vērā no iedzīvotājiem saņemtos priekšlikumus.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija saistošajos noteikumos Nr.80 "Par reģistrācijas un palīdzības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 153Pieņemts: 13.12.2011.Stājas spēkā: 17.12.2011.Zaudē spēku: 11.07.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 198, 16.12.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
241437
17.12.2011
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)