Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.800

Rīgā 2011.gada 19.oktobrī (prot. Nr.60 56.§)
Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Farmācijas likuma 5.panta 1., 14., 19. un 26.punktu, 37., 45. un 51.pantu un
likuma "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību" 12.panta pirmo daļu
(MK 25.06.2013. noteikumu Nr.345 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā izsniedz, aptur, pārreģistrē un anulē šādas speciālās atļaujas (licences) (turpmāk – licence) farmaceitiskajai darbībai:

1.1.1. licenci zāļu vai pētāmo zāļu ražošanai vai importēšanai no trešajām valstīm (valstis, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstis, kas parakstījušas Eiropas Ekonomikas zonas līgumu) (turpmāk – licence zāļu ražošanai vai importēšanai), tajā skaitā no valstīm, kurās atbilstoši Farmācijas likuma 51.2 pantam kā speciālās darbības joma ir norādīta veterināro zāļu ražošana un atbilstoši likumam "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību" norādītas atļautās ražošanas vai importēšanas darbības ar Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru II un III sarakstā iekļautajām vielām (turpmāk – kontrolējamās vielas) un zālēm, kas satur minētajos sarakstos iekļautās narkotiskās un psihotropās vielas (turpmāk – narkotiskās un psihotropās zāles);

1.1.2. licenci zāļu lieltirgotavas atvēršanai (darbībai), tajā skaitā licenci, kurā atbilstoši Farmācijas likuma 45.1 pantam kā speciālās darbības joma ir norādīta veterināro zāļu izplatīšana (turpmāk – licence zāļu lieltirgotavas darbībai) un atbilstoši likumam "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību" norādītas atļautās darbības ar kontrolējamām vielām un narkotiskām un psihotropām zālēm;

1.1.3. licenci vispārēja jeb atvērta tipa aptiekas atvēršanai (darbībai) (turpmāk – licence vispārēja tipa aptiekas darbībai), kurā atbilstoši likumam "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību" norādītas atļautās darbības ar kontrolējamām vielām un narkotiskām un psihotropām zālēm un kura atbilst Farmācijas likuma 36.pantam:

1.1.3.1. farmaceita vai farmaceita asistenta praksei;

1.1.3.2. farmaceita vai farmaceita asistenta koppraksei;

1.1.3.3. kapitālsabiedrībai;

1.1.3.4. pašvaldībai;

1.1.4. licenci slēgta tipa jeb ārstniecības iestāžu aptiekas atvēršanai (darbībai) (turpmāk – licence slēgta tipa aptiekas darbībai), kurā atbilstoši likumam "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību" norādītas atļautās darbības ar kontrolējamām vielām un narkotiskām un psihotropām zālēm;

1.1.5. licenci aktīvo vielu vai kontrolējamo vielu ražošanai vai spirta (palīgviela) fasēšanai;

1.2. kārtību, kādā uzsāk darbību (faktiski atver aptieku, lai iedzīvotāji aptiekā varētu iegādāties zāles) un darbojas vispārēja tipa aptiekas, slēgta tipa aptiekas (arī aptiekas darbībām ar narkotiskajām un psihotropajām zālēm un kontrolējamām vielām) un zāļu lieltirgotavas (arī lieltirgotavas darbībām ar narkotiskajām un psihotropajām zālēm un kontrolējamām vielām), kā arī to atbilstības novērtēšanas kārtību;

1.3. kārtību, kādā tiek uzsākta un notiek zāļu ražošana (arī narkotisko un psihotropo zāļu un kontrolējamo vielu ražošana), kā arī tās atbilstības novērtēšanas kārtību;

1.4. kārtību, kādā tiek vērtēta zāļu (izņemot veterinārās zāles) izplatīšanas atbilstība labas izplatīšanas prakses prasībām;

1.5. valsts nodevas apmēru par licences izsniegšanu un pārreģistrēšanu un kārtību, kā arī valsts nodevas iekasēšanas kārtību;

1.6. aptiekās izplatāmos pārtikas produktus.

(Grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.345)

2. Šie noteikumi neattiecas uz licences izsniegšanu, apturēšanu, pārreģistrēšanu un anulēšanu veterināro zāļu ražotāja vai importētāja (kas ražo vai importē tikai veterinārās zāles), veterināro zāļu lieltirgotavas un veterinārās aptiekas veterinārfarmaceitiskajai darbībai.

3. Lēmumu par licences izsniegšanu un pārreģistrēšanu pieņem Zāļu valsts aģentūra (turpmāk – aģentūra) pēc tam, kad ir novērtēta zāļu vai veterināro zāļu, vai pētāmo zāļu ražošanas vai importēšanas vai kontrolējamo vielu ražošanas, vai zāļu lieltirgotavas atbilstība (neattiecas uz aktīvajām vielām, izņemot kontrolējamās vielas) vai saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu izvērtēts, ka aptiekas telpas, aprīkojums, iekārtas, personāls un dokumentācija atbilst šajos noteikumos, normatīvajos aktos par aptieku darbību, zāļu izplatīšanu un citos farmācijas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.345)

4. Aģentūra pieņem lēmumu par šo noteikumu 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4. un 1.1.5.apakšpunktā minēto licenču izsniegšanu, apturēšanu, atjaunošanu, pārreģistrēšanu un anulēšanu, kā arī par atteikumu izsniegt un pārreģistrēt:

4.1. licenci vispārēja tipa aptiekas darbībai:

4.1.1. farmaceita vai farmaceita asistenta praksei;

4.1.2. farmaceita vai farmaceita asistenta koppraksei;

4.1.3. kapitālsabiedrībai;

4.1.4. pašvaldībai;

4.2. licenci slēgta tipa aptiekas darbībai;

4.3. licenci zāļu lieltirgotavas darbībai;

4.4. licenci zāļu ražošanai vai importēšanai;

4.5. licenci aktīvo vielu vai kontrolējamo vielu ražošanai vai spirta (palīgviela) fasēšanai (izmantošanai ārstniecībā un veterinārmedicīnā).

(Grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.345)

5. Šo noteikumu 4.punktā minētās licences ir spēkā tikai attiecīgajās licencēs norādītajā farmaceitiskās darbības vietas adresē un telpās, kas norādītas attiecīgajos iesniegumos licences izsniegšanai (pārreģistrēšanai):

5.1. licence zāļu lieltirgotavas darbībai ietver atļauju izplatīt vairumtirdzniecībā veterinārās zāles, ja konkrētās licences pielikumā kā speciālās darbības joma ir norādīts attiecīgais šo noteikumu 72.6. un 72.7.apakšpunktā minētais atļautais speciālās darbības nosacījums;

5.2. licence zāļu ražošanai vai importēšanai ietver atļauju izplatīt vairumtirdzniecībā saražotās zāles vai veterinārās zāles, vai pētāmās zāles, uz kurām attiecas konkrētā licence;

5.3. licence aktīvo vielu vai kontrolējamo vielu ražošanai vai spirta fasēšanai ietver atļauju izplatīt vairumtirdzniecībā saražotās vielas un fasēto spirtu, uz ko attiecas konkrētā licence;

5.4. licenci zāļu ražošanai vai importēšanai, licenci aktīvo vielu vai kontrolējamo vielu ražošanai vai spirta fasēšanai izsniedz arī šādos gadījumos:

5.4.1. ja attiecīgās zāles vai veterinārās zāles, vai pētāmās zāles, vai aktīvā viela, vai kontrolējamā viela, vai spirts nav paredzēts izplatīšanai Latvijas Republikas teritorijā vai ir paredzēts tikai eksportam uz trešajām valstīm;

5.4.2. pilnīga vai arī daļēja ražošanas (fasēšana, iepakošana un galaprodukta noformēšana) procesa veikšanai.

(Grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.345)

6. Zāļu un – Farmācijas likuma 51.2 pantā minētajā gadījumā – veterināro zāļu vai pētāmo zāļu, vai aktīvo vielu, vai kontrolējamo vielu ražošanas darbības uzsākšanas prasības un atbilstības novērtēšanas kārtība ir noteikta šajos noteikumos un normatīvajos aktos par zāļu vai veterināro zāļu ražošanu un kontroli.

(Grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.345)

7. Licence vispārēja tipa aptiekas darbībai un licence zāļu lieltirgotavas darbībai dod tiesības izplatīt šādus pārtikas produktus:

7.1. uztura bagātinātājus;

7.2. dzeramo ūdeni, minerālūdeni un avota ūdeni;

7.3. ārstniecības augus un ārstniecības augu tējas;

7.4. medu un biškopības produktus;

7.5. diētisko pārtiku, tai skaitā:

7.5.1. mākslīgos maisījumus un papildu ēdināšanas maisījumus zīdaiņiem;

7.5.2. zīdaiņiem un maziem bērniem paredzēto pārtiku;

7.5.3. diētisko pārtiku ar samazinātu enerģētisko vērtību;

7.5.4. diētisko pārtiku cilvēkiem ar veselības traucējumiem;

7.6. košļājamo gumiju, mutes atsvaidzinātājus, pretklepus karameles un karameles ar vitamīniem;

7.7. fasētus augu izcelsmes bioloģiskos pārtikas produktus.

8. Licenci izsniedz uz nenoteiktu laiku, ņemot vērā Farmācijas likuma pārejas noteikumu 14.1 punktā minēto gadījumu. Ja mainās informācija, kas norādīta licencē un tās pielikumos, licenci pārreģistrē saskaņā ar šiem noteikumiem. Licence bez tajā norādītajiem pielikumiem nav derīga.

II. Prasības iesniedzējam un iesniedzamie dokumenti

9. Lai saņemtu šo noteikumu 4.4.apakšpunktā minēto licenci zāļu ražošanai vai importēšanai, persona, uz kuras vārda paredzēts licenci izsniegt (turpmāk – iesniedzējs), iesniedz aģentūrā iesniegumu (1.pielikums) atbilstības novērtēšanai un licences izsniegšanai vai pārreģistrēšanai zāļu ražošanai vai importēšanai. Iesniegumam pievieno nepieciešamo informāciju un dokumentus, tai skaitā ražotnes aprakstu (2.pielikums) un, ja zāles vai veterinārās zāles ražo tikai eksportam, eksportam paredzēto ražoto zāļu vai veterināro zāļu sarakstu (3.pielikums).

10. Iesniedzējs nodrošina, lai tiktu ievērotas šādas prasības un šo noteikumu 9.punktā minētajā iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos tiktu sniegta šāda informācija:

10.1. to zāļu vai veterināro zāļu, vai pētāmo zāļu saraksts, kuras paredzēts ražot vai importēt. Pētāmajām zālēm norāda nosaukumu, stiprumu, formu un veidu (1. un 3.pielikums);

10.2. attiecīgās ražošanas vai importēšanas darbības;

10.3. vieta, kur šo noteikumu 10.1.apakšpunktā minētās zāles vai veterinārās zāles, vai pētāmās zāles ražos, un vieta, kur ražošanu vai importēšanu kontrolēs un veiks kvalitātes kontroli;

10.4. šo noteikumu 10.1.apakšpunktā minēto zāļu vai veterināro zāļu, vai pētāmo zāļu ražošanai vai importēšanai piemērotas un atbilstošas telpas, tehniskais aprīkojums un iekārtas, tai skaitā kontroles iekārtas, kas atbilst zāļu vai veterināro zāļu reģistrācijas dokumentācijā minētajām prasībām, kā arī normatīvajiem aktiem par zāļu vai veterināro zāļu ražošanu, kontroli un uzglabāšanu;

10.5. atbilstošs personāls, kas ir iesniedzēja rīcībā, un apliecinājums, ka iesniedzēja rīcībā pastāvīgi un nepārtraukti ir vismaz viena par zāļu vai veterināro zāļu, vai pētāmo zāļu ražošanu un kontroli atbildīga amatpersona, kuras kvalifikācija un darba pieredze atbilst attiecīgajos normatīvajos aktos par zāļu vai veterināro zāļu, vai pētāmo zāļu ražošanu un kontroli noteiktajām prasībām (turpmāk – kvalificētā persona);

10.6. ja ražos vai importēs narkotiskās un psihotropās zāles, – nodrošināta narkotisko un psihotropo zāļu aprite atbilstoši normatīvajiem aktiem par narkotisko un psihotropo zāļu apriti, kā arī farmācijas vai veterinārfarmācijas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

10.7. vismaz viena amatpersona, kura ir iesniedzēja rīcībā un ir atbildīga par narkotisko un psihotropo zāļu (ja tādas paredzēts ražot vai importēt) apriti;

10.8. nodrošināta spirta aprite atbilstoši normatīvajiem aktiem par spirta aprites kārtību farmaceitiskās un veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumos (ja ražošanā izmanto spirtu vai fasē spirtu izmantošanai ārstniecībā un veterinārmedicīnā);

10.9. pētāmām zālēm – ražošanas procesi vīrusu vai netradicionālu aģentu dezaktivācijai (ja nepieciešams).

11. Lai saņemtu šo noteikumu 4.5.apakšpunktā minēto licenci:

11.1. kontrolējamo vielu ražošanai (arī tad, ja vielas ražo tikai eksportam) vai spirta fasēšanai, iesniedzējs iesniedz aģentūrā iesniegumu (1.pielikums) atbilstības novērtēšanai un licences izsniegšanai kontrolējamo vielu ražošanai (arī tad, ja vielas ražo tikai eksportam). Iesniegumam pievieno nepieciešamo informāciju un dokumentus, tai skaitā ražotnes aprakstu (2.pielikums) un kontrolējamo vielu sarakstu (3.pielikums);

11.2. aktīvo vielu (izņemot kontrolējamās vielas) ražošanai (arī tad, ja vielas ražo tikai eksportam), iesniedzējs iesniedz aģentūrā iesniegumu licences izsniegšanai. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

11.2.1. licences pieteicēja (ražotāja) firma, reģistrācijas numurs komercreģistrā, juridiskā adrese un farmaceitiskās darbības vietas – ražotnes adrese. Saimnieciskās darbības veicējs, kuram komercreģistrā nav jāreģistrējas (turpmāk – saimnieciskās darbības veicējs), norāda vārdu un uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi un ražotnes adresi;

11.2.2. aktīvās vielas nosaukums (starptautiskais nepatentētais nosaukums (INN) vai, ja tāda nav, ķīmiskais nosaukums un vielas reģistrācijas numurs CAS);

11.2.3. aktīvās vielas saturs;

11.2.4. licences pieteicēja statuss:

11.2.4.1. ražo vielu;

11.2.4.2. iepako un marķē vielu, kuru ražo cits neatkarīgs ražotājs;

11.2.5. informācija par to, vai aktīvo vielu izplata Latvijā vai ražo tikai eksportam;

11.2.6. par aktīvās vielas ražošanu atbildīgās amatpersonas vārds un uzvārds;

11.2.7. ja aktīvās vielas ražošanā iesaistīts ārvalstu ražotājs, – ražošanā iesaistītās puses atbildība attiecībā uz katru ražošanas procesa posmu un galaproduktu, kā arī katras puses veiktās kontroles veids un apjoms.

(Grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.345)

11.1 Šo noteikumu 4.5.apakšpunktā minētā licence aktīvo vielu ražošanai nav nepieciešama, ja iesniedzējs normatīvajos aktos par aktīvo vielu importētāju, ražotāju un izplatītāju reģistrēšanu noteiktajā kārtībā ir reģistrējies aģentūrā. Iesniedzējs ir tiesīgs pieprasīt aģentūrai izdot šo noteikumu 4.5.apakšpunktā minēto licenci aktīvo vielu ražošanai, ja tā ir nepieciešama aktīvo vielu eksportam.

(MK 25.06.2013. noteikumu Nr.345 redakcijā)

12. Iesniedzējs nodrošina, lai tiktu ievērotas šādas prasības un šo noteikumu 11.punktā minētajā iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos tiktu sniegta šāda informācija:

12.1. kontrolējamo vielu saraksts. Ja vielas ražo tikai eksportam, – eksportam paredzēto ražoto zāļu vai veterināro zāļu saraksts (3.pielikums);

12.2. attiecīgās ražošanas vai eksportēšanas darbības;

12.3. vieta, kur paredzēts ražot aktīvās vielas vai kontrolējamās vielas vai fasēt spirtu, un vieta, kur paredzēts veikt to kvalitātes kontroli, vai vieta, kas ir iesniedzēja rīcībā aktīvo vielu vai kontrolējamo vielu ražošanai vai spirta fasēšanai;

12.4. ja ražos kontrolējamās vielas, – nodrošināta narkotisko un psihotropo vielu aprite atbilstoši normatīvajiem aktiem par narkotisko un psihotropo vielu apriti, kā arī farmācijas vai veterinārfarmācijas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

12.5. vismaz viena amatpersona, kura ir iesniedzēja rīcībā un ir atbildīga par kontrolējamo vielu apriti;

12.6. ja ražošanā izmanto spirtu vai fasē spirtu izmantošanai ārstniecībā un veterinārmedicīnā, – nodrošināta spirta aprite atbilstoši normatīvajiem aktiem par spirta aprites kārtību farmaceitiskās un veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumos.

(Grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.345)

13. Lai saņemtu šo noteikumu 4.3.apakšpunktā minēto licenci, iesniedzējs iesniedz aģentūrā iesniegumu atbilstības novērtēšanai un licences izsniegšanai vai pārreģistrēšanai zāļu lieltirgotavas darbībai (4.pielikums). Iesniegumam pievieno nepieciešamo informāciju un dokumentus.

14. Iesniedzējs nodrošina, lai tiktu ievērotas šādas prasības un šo noteikumu 13.punktā minētajā iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos tiktu sniegta šāda informācija:

14.1. vieta, kur zāles vai veterinārās zāles (ja tādas paredzēts izplatīt), vai pētāmās zāles, vai kontrolējamās vielas uzglabās un izplatīs, un vieta, kur veiks to kontroli;

14.2. piemērotas un atbilstošas telpas, tehniskais aprīkojums un iekārtas (tai skaitā kontroles iekārtas), lai nodrošinātu zāļu vai veterināro zāļu (ja tādas paredzēts izplatīt), vai pētāmo zāļu, vai kontrolējamo vielu pienācīgu saglabāšanu un izplatīšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par zāļu un veterināro zāļu izplatīšanu;

14.3. iesniedzēja rīcībā ir personāls un atbildīgā amatpersona (zāļu lieltirgotavā – par labas izplatīšanas prakses ievērošanu), kas atbilst normatīvajos aktos par zāļu vai veterināro zāļu izplatīšanu noteiktajām prasībām (turpmāk – atbildīgā amatpersona lieltirgotavā);

14.4. apņemšanās pildīt pienākumus, kas licences zāļu lieltirgotavas darbībai turētājam noteikti normatīvajos aktos par zāļu vai veterināro zāļu izplatīšanu, tostarp labas zāļu izplatīšanas prakses principus un pamatnostādnes (neattiecas uz veterinārajām zālēm);

14.5. ja izplata narkotiskās un psihotropās zāles un kontrolējamās vielas, – nodrošināta narkotisko un psihotropo zāļu un kontrolējamo vielu aprite atbilstoši normatīvajiem aktiem par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu apriti, kā arī farmācijas vai veterinārfarmācijas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

14.6. iesniedzēja rīcībā ir vismaz viena amatpersona, kas ir atbildīga par narkotisko un psihotropo zāļu un kontrolējamo vielu (ja tādas ir paredzēts uzglabāt un izplatīt) apriti;

14.7. ja izplata spirtu, – nodrošināta spirta aprite atbilstoši normatīvajiem aktiem par spirta aprites kārtību farmaceitiskās un veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumos.

15. Lai saņemtu šo noteikumu 4.1. vai 4.2.apakšpunktā minēto licenci vispārēja tipa aptiekas vai slēgta tipa aptiekas (turpmāk – aptieka) darbībai, iesniedzējs iesniedz aģentūrā iesniegumu par licences aptiekas darbībai izsniegšanu vai pārreģistrēšanu vai par izmaiņām iesniegtajā informācijā un dokumentos (5.pielikums). Iesniegumam pievieno nepieciešamo informāciju un dokumentus, tai skaitā apliecinājumu par telpu, aprīkojuma, personāla un dokumentācijas atbilstību šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par aptieku darbību.

16. Ja vispārēja tipa aptieku vai aptiekas filiāli atver no jauna vai pārvieto, licences pretendents pirms šo noteikumu 15.punktā minētā iesnieguma iesniegšanas aģentūrā iesniedz iesniegumu, kurā norāda aptieku un aptiekas filiāli, kurai mainīsies farmaceitiskās darbības vieta, un jauno farmaceitiskās darbības vietas adresi, kā arī norāda, vai paredzama zāļu izgatavošana un diennakts darbs. Ja aptieku pārvieto, iesniegumam pielikumā pievieno normatīvajos aktos par aptieku izvietojuma kritērijiem minēto teritorijas plānojuma karti, kurā norādītas tuvāko aptieku atrašanās vietas un kurā iesniedzējs atzīmējis apli (ar rādiusu 500 m), kura centrā atrodas pārvietojamā jaunatveramā aptieka.

17. Šo noteikumu 16.punktā minēto prasību par iesnieguma iesniegšanu aģentūrā nepiemēro, ja iesniegumu par aptiekas atvēršanu iesniedz pašvaldība saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritērijiem.

18. Aģentūra šo noteikumu 16.punktā minēto iesniegumu:

18.1. reģistrē saņemšanas dienā saņemšanas secībā, piešķirot katram iesniegumam reģistrēšanas kārtas numuru;

18.2. divu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas publisko informāciju savā tīmekļa vietnē saskaņā ar šo noteikumu 77.11.apakšpunktu.

19. Aģentūra izvērtē šo noteikumu 16.punktā minēto iesniegumu (ņemot vērā reģistrēšanas kārtas numuru) un piecu darbdienu laikā pieņem lēmumu par aptiekas vai aptiekas filiāles atrašanās vietu, ja ir atbilstība pieļaujamajam aptieku skaitam un aptiekas vai aptiekas filiāles atrašanās vietai saskaņā ar Farmācijas likumu un normatīvajiem aktiem par aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritērijiem, vai arī pieņem lēmumu noraidīt aptiekas vai aptiekas filiāles atrašanās vietu.

20. Ja aptieku vai aptiekas filiāli atver no jauna vai pārvieto, šo noteikumu 15.punktā minēto iesniegumu licences vispārēja tipa aptiekas darbībai aģentūrā ir tiesīga iesniegt tikai tā persona, kura ir saņēmusi šo noteikumu 19.punktā minēto lēmumu par aptiekas vai aptiekas filiāles atrašanās vietu, vai pašvaldība saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritērijiem.

21. Šo noteikumu 15.punktā minēto iesniegumu licences vispārēja tipa aptiekas darbībai aģentūrā iesniedz 60 dienu laikā pēc šo noteikumu 19.punktā minētā lēmuma pieņemšanas par aptiekas vai aptiekas filiāles atrašanās vietu.

22. Aģentūra pieņem lēmumu noraidīt aptiekas vai aptiekas filiāles atrašanās vietu, ja:

22.1. ir pārsniegts maksimāli pieļaujamais vispārēja tipa aptieku skaits (ja tiek atvērta jauna aptieka) vai aptiekas un aptiekas filiāles atrašanās vieta neatbilst Farmācijas likumam un normatīvajiem aktiem par aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritērijiem;

22.2. aģentūrā ir reģistrēts šo noteikumu 15.punktā minētais iesniegums par licences izsniegšanu vai pārreģistrēšanu (farmaceitiskās darbības vietas maiņa), par kuru aģentūra nav pieņēmusi attiecīgu lēmumu, un norādītā aptiekas un aptiekas filiāles atrašanās vieta neatbilst Farmācijas likumam un normatīvajiem aktiem par aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritērijiem;

22.3. par vienu un to pašu vietu ir iesniegti vairāki šo noteikumu 16.punktā minētie iesniegumi, no kuriem par vienu ir iesniegts šo noteikumu 19.punktā minētais lēmums par aptiekas vai aptiekas filiāles atrašanās vietu.

23. Šo noteikumu 16.punktā minēto iesniegumu aģentūrā var iesniegt papīra vai elektroniska dokumenta formā personīgi, nosūtīt pa pastu vai elektroniski. Elektronisku dokumentu, ja tas ir ierakstīts datu nesējā, var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu. Šo noteikumu 19.punktā minēto lēmumu aģentūra ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tā pieņemšanas nosūta elektroniski vai pa pastu vai izsniedz personīgi iesniedzējam. Ja aģentūra lēmumu nosūta pa pastu, vienlaikus to nosūta arī pa faksu vai uz elektroniskā pasta adresi, ja iesniedzējs iesniegumā ir norādījis faksa numuru vai elektroniskā pasta adresi.

24. Šo noteikumu 19.punktā minēto lēmumu par aptiekas vai aptiekas filiāles atrašanās vietu aģentūra vienas darbdienas laikā publisko savā tīmekļa vietnē saskaņā ar šo noteikumu 77.12.apakšpunktu.

25. Ja persona, kura saņēmusi šo noteikumu 19.punktā minēto lēmumu par aptiekas vai aptiekas filiāles atrašanās vietu, 60 dienu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas nav iesniegusi aģentūrā šo noteikumu 15.punktā minēto iesniegumu, aģentūra izskata nākamos iesniegumus (to reģistrācijas secībā), par kuriem bija pieņemts lēmums noraidīt aptiekas vai aptiekas filiāles atrašanās vietu, informējot par to iesniedzējus.

26. Papildus šo noteikumu 61.punktā minētajiem lēmumiem par atteikumu izsniegt vai pārreģistrēt licenci aģentūra atsaka izsniegt vai pārreģistrēt licenci vispārēja tipa aptiekas darbībai, ja:

26.1. ir pieņemts šo noteikumu 19.punktā minētais lēmums noraidīt aptiekas vai aptiekas filiāles atrašanās vietu;

26.2. nav izpildītas šo noteikumu 20. un 21.punktā minētās prasības;

26.3. nav ievērota šo noteikumu 16.punktā minētā kārtība (neattiecas uz lēmuma pieņemšanu par aģentūrā jau iesniegtajiem iesniegumiem licences izsniegšanai vai pārreģistrēšanai saistībā ar farmaceitiskās darbības vietas maiņu vai diennakts darba un zāļu izgatavošanas uzsākšanu, ja attiecīgais lēmums par licences izsniegšanu vai pārreģistrēšanu nav vēl pieņemts).

27. Aģentūra nodrošina šo noteikumu 59.punktā minēto licences izsniegšanu ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par licences izsniegšanu vai pārreģistrēšanu.

28. Ja iesniegumu par vispārēja tipa aptiekas nepieciešamību iesniedz pašvaldība atbilstoši normatīvajiem aktiem par aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritērijiem, aģentūra pieņem lēmumu noraidīt pašvaldības iesniegumu šādos gadījumos (neattiecas uz iesniegumu par nepieciešamību atvērt vispārēja tipa aptieku, kura strādā visu diennakti):

28.1. pašvaldības iesniegumā nav norādīta vēlamā aptiekas atrašanās vietas adrese;

28.2. tuvāk par trijiem kilometriem no pašvaldības norādītās vēlamās vietas ir funkcionējoša vispārēja tipa aptieka;

28.3. aģentūrā ir reģistrēts iesniegums par licences pārreģistrēšanu saistībā ar konkrētajā apdzīvotajā vietā esošās aptiekas pārvietošanu tuvāk par trim kilometriem no pašvaldības norādītās aptiekas atrašanās vietas.

29. Ja iesniegumu par vispārēja tipa aptiekas nepieciešamību, kura strādā visu diennakti, iesniedz pašvaldība atbilstoši normatīvajiem aktiem par aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritērijiem, aģentūra pieņem lēmumu noraidīt pašvaldības iesniegumu par aptieku, kura strādā visu diennakti, šādos gadījumos:

29.1. šo noteikumu 28.1.apakšpunktā minētajā gadījumā;

29.2. konkrētajā apdzīvotajā vietā ir funkcionējoša vispārēja tipa diennakts aptieka;

29.3. aģentūrā ir iesniegts iesniegums par licences pārreģistrēšanu saistībā ar konkrētajā apdzīvotajā vietā esošās aptiekas diennakts darba uzsākšanu vai aptiekas pārvietošanu un diennakts darba uzsākšanu;

29.4. pašvaldības iesniegumā norādītā aptiekas atrašanās vieta ir tuvāk par 500 metriem no esošās licencētās aptiekas, kura izgatavo zāles.

30. Iesniedzējs nodrošina, lai tiktu ievērotas šādas prasības un šo noteikumu 15.punktā minētajā iesniegumā un tam pievienotajā informācijā un dokumentos (tai skaitā apliecinājumā par telpām, aprīkojumu, personālu un dokumentāciju) tiktu sniegta šāda informācija:

30.1. iesniedzēja rīcībā ir piemērotas un atbilstošas telpas, tehniskais aprīkojums un iekārtas (tai skaitā kontroles iekārtas), kā arī dokumentācija, lai nodrošinātu zāļu vai veterināro zāļu (ja tādas paredzēts izplatīt) izplatīšanu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par aptieku atvēršanu un darbību un par zāļu un veterināro zāļu izplatīšanu. Minētās telpas atbilst šo noteikumu 5.pielikuma 16.3.apakšpunktā minētajam telpu plānam, un tajās nav atļauts veikt cita komersanta vai saimnieciskās darbības veicēja darbību;

30.2. iesniedzēja rīcībā ir personāls un aptiekas vadītājs, kura izglītība un profesionālā pieredze atbilst Farmācijas likumā noteiktajām prasībām;

30.3. ja izplata narkotiskās vai psihotropās zāles un kontrolējamās vielas, – nodrošināta narkotisko un psihotropo zāļu un kontrolējamo vielu aprite atbilstoši normatīvajiem aktiem par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu apriti, kā arī farmācijas vai veterinārfarmācijas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

30.4. iesniedzēja rīcībā ir vismaz viena amatpersona, kas ir atbildīga par narkotisko un psihotropo zāļu un kontrolējamo vielu (ja tādas paredzēts izplatīt) apriti.

III. Atbilstības novērtēšana licences izsniegšanai vai pārreģistrēšanai un zāļu labas izplatīšanas prakses atbilstības novērtēšanas kārtība

31. Aģentūra šo noteikumu 9., 11., 13. un 15.punktā minētos iesniegumus un tiem pievienoto informāciju un dokumentus (turpmāk – licences lieta) reģistrē to saņemšanas dienā. Piecu darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas tos izvērtē, veicot sākotnējo ekspertīzi dokumentu reģistrācijas secībā, un izsniedz (vai nosūta pa pastu) iesniedzējam rēķinu par dokumentu ekspertīzi un atbilstības novērtēšanu saskaņā ar aģentūras maksas pakalpojumu cenrādi.

(Grozīts ar MK 26.01.2016. noteikumiem Nr. 64)

32. Sākotnējā ekspertīzē aģentūra izvērtē, vai iesniegumā ir iekļauti dati un dokumenti, kas minēti šo noteikumu 1., 2., 3., 4. un 5.pielikumā un vai ir iesniegti visi attiecīgajā iesniegumā norādītie dati un dokumenti.

33. Ja sākotnējā ekspertīzē konstatē, ka iesniegumā nav iekļauti šo noteikumu 1., 2., 3., 4. un 5.pielikumā minētie dati un dokumenti vai nav iesniegti visi attiecīgajā iesniegumā norādītie dati un dokumenti, aģentūra pēc sākotnējās ekspertīzes pabeigšanas nekavējoties rakstiski informē iesniedzēju un norāda papildus iesniedzamo informāciju, ja nepieciešams, sazinoties ar iesniedzēju arī telefoniski.

34. Lai novērtētu zāļu vai veterināro zāļu, vai pētāmo zāļu ražošanas vai importēšanas, vai kontrolējamo vielu ražošanas, vai zāļu lieltirgotavas atbilstību paredzētā darba apjomam un raksturam, pēc sākotnējās ekspertīzes un iepazīšanās ar licences lietu aģentūra izvērtē lietas dokumentus un veic atbilstības novērtēšanas pārbaudi šo noteikumu 10.3., 12.3. un 14.1.apakšpunktā norādītajā vietā. Pārbaudē pārliecinās, vai:

34.1. zāļu lieltirgotavas telpas, aprīkojums, iekārtas, personāls un dokumentācija atbilst normatīvajiem aktiem par zāļu izplatīšanu, kā arī iesniegumā minētajiem speciālās darbības nosacījumiem. Pārbaudi veic 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas;

34.2. zāļu vai veterināro zāļu, vai pētāmo zāļu ražošanai vai importēšanai vai kontrolējamo vielu ražošanai nepieciešamās telpas, aprīkojums, iekārtas, personāls un dokumentācija atbilst normatīvajos aktos par zāļu vai veterināro zāļu ražošanu un kontroli noteiktajām labas ražošanas prakses prasībām, kā arī iesniegumā minētajiem speciālās darbības nosacījuma veidiem. Pārbaudi veic 60 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

35. Lai novērtētu aptiekas atbilstību iesniegumā norādītajam darba apjomam un raksturam, pēc sākotnējās ekspertīzes un iepazīšanās ar licences lietu aģentūra izvērtē lietas dokumentus un pārliecinās, ka aptiekas telpas, aprīkojums, iekārtas, personāls un dokumentācija atbilst normatīvajos aktos par aptieku darbību un zāļu izplatīšanu, normatīvajos aktos par veterināro zāļu izplatīšanu un citos farmācijas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī iesniegumā minētajiem speciālās darbības nosacījumiem.

(Grozīts ar MK 26.01.2016. noteikumiem Nr. 64)

36. Pēc šo noteikumu 35.punktā minētās atbilstības izvērtēšanas aģentūras amatpersona sastāda atzinumu un pievieno to attiecīgajai licences lietai.

37. Pēc šo noteikumu 34.1.apakšpunktā minētās atbilstības novērtēšanas pārbaudes aģentūras amatpersona sastāda ziņojumu. Ziņojumā norāda:

37.1. firmu, tās juridisko adresi vai saimnieciskās darbības veicēju un viņa deklarētās dzīvesvietas adresi, farmaceitiskās darbības objekta nosaukumu, farmaceitiskās darbības vietas adresi un pārbaudes datumu;

37.2. attiecīgās licences numuru un norādi "Licence izsniegta uz nenoteiktu laiku". Ja atbilstības novērtēšanas pārbaude veikta licences pārreģistrēšanai un licencei ir termiņš, norāda licences derīguma termiņu;

37.3. pārbaudē veiktās darbības un konstatētos faktus;

37.4. secinājumus par konstatēto faktu atbilstību iesniegumā norādītajai informācijai un iesniegtajiem dokumentiem;

37.5. informāciju par konstatēto faktu atbilstību farmācijas vai veterinārfarmācijas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Ja konstatēta neatbilstība farmācijas vai veterinārfarmācijas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai neatbilstība narkotisko un psihotropo vielu apriti regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, norāda konkrētā normatīvā akta nosaukumu, pantu vai punktu;

37.6. konstatēto pārkāpumu un trūkumu novēršanas termiņu, kā arī prasību iesniegt trūkumu novēršanas plānu;

37.7. ja atbilstību novērtē sakarā ar licences pārreģistrēšanu:

37.7.1. datumu, kad veikta iepriekšējā pārbaude vai zāļu labas izplatīšanas prakses atbilstības novērtēšana;

37.7.2. informāciju par to, vai iepriekšējā kontroles ziņojumā minētie pārkāpumi un trūkumi nav konstatēti atkārtoti;

37.7.3. informāciju par uzliktajiem administratīvajiem sodiem par farmaceitiskās vai veterinārfarmaceitiskās darbības normatīvo aktu pārkāpumiem vai narkotisko un psihotropo vielu un zāļu aprites normatīvo aktu pārkāpumiem pēc iepriekšējās pārbaudes, norādot arī amatpersonas, kuras sodītas, un ziņas par naudas soda samaksu;

37.8. priekšlikumu par attiecīgas licences izsniegšanu, apturēšanu, pārreģistrēšanu vai anulēšanu;

37.9. to amatpersonu vārdu, uzvārdu, amatu un parakstu, kuras veikušas pārbaudi, kā arī ziņojuma sastādīšanas datumu.

38. Šo noteikumu 34.2.apakšpunktā minēto atbilstības novērtēšanas pārbaudi aģentūras amatpersonas veic, ņemot vērā normatīvajos aktos par zāļu vai veterināro zāļu ražošanu un kontroli noteiktās normas. Pēc pārbaudes sastāda kontroles ziņojumu atbilstoši normatīvajos aktos par zāļu vai veterināro zāļu ražošanu un kontroli noteiktajam paraugam.

39. Šo noteikumu 37.punktā minēto ziņojumu sastāda trijos eksemplāros. Vienu eksemplāru izsniedz iesniedzējam, otru eksemplāru glabā aģentūras lietvedībā, trešo eksemplāru pievieno licences lietai.

40. Ja zāļu vai veterināro zāļu, vai pētāmo zāļu ražotāja vai importētāja vai kontrolējamo vielu ražotāja pārbaudē ir konstatēti un šo noteikumu 38.punktā minētajā ziņojumā norādīti kritiski vai būtiski trūkumi, iesniedzējs 10 dienu laikā pēc atbilstības novērtēšanas pārbaudes ziņojuma saņemšanas iesniedz aģentūrā trūkumu novēršanas plānu. Ja trūkumu novēršanai ir nepieciešamas vairāk nekā piecas dienas, vienlaikus ar trūkumu novēršanas plānu iesniedz iesniegumu par lietas izskatīšanas termiņa pagarināšanu. Par trūkumu novēršanu iesniedzējs rakstiski informē aģentūru.

41. Licences turētājs 10 darbdienu laikā iesniedz aģentūrā iesniegumu (brīvā formā) ar lūgumu papildināt licences lietu ar jaunu informāciju un dokumentiem, ja ir izmaiņas:

41.1. šo noteikumu 1., 3., 4. vai 5.pielikumā minētajā iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos sniegtajā informācijā šādos gadījumos:

41.1.1. ja aptiekas vadītāju vai atbildīgo amatpersonu lieltirgotavā uz laiku no 30 līdz 120 dienām aizvieto cita amatpersona;

41.1.2. mainīta par speciālās darbības nosacījumu izpildi atbildīgā amatpersona (ja šī persona nav norādīta licences pielikumā);

41.1.3. papildināts vai mainīts ražoto vai importēto zāļu vai veterināro zāļu vai ražoto kontrolējamo vielu saraksts (3.pielikums) (šis nosacījums neattiecas uz saraksta papildināšanu ar jaunu zāļu formu vai veidu);

41.1.4. mainīts zāļu lieltirgotavas vai aptiekas darba laiks (izņemot gadījumus, ja aptieka nestrādās vai turpmāk strādās visu diennakti);

41.1.5. mainīta informācija par farmaceitisko darbību (5.pielikums);

41.2. šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minētajā informācijā šādos gadījumos:

41.2.1. atbildīgo amatpersonu trīs mēnešus vai ilgāk aizvieto cita amatpersona;

41.2.2. papildināts vai mainīts aktīvo vielu saraksts.

(Grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.345)

42. Ja ir izmaiņas licencē vai tās pielikumos norādītajā informācijā, kas nav minētas šo noteikumu 41.punktā (īpaši – ja mainīta kvalificētā persona, atbildīgā amatpersona vai aptiekas vadītājs, tai skaitā ja aptiekas vadītāju vai atbildīgo amatpersonu lieltirgotavā uz laiku, ilgāku par 120 dienām, aizvieto cita amatpersona), licences turētājs piecu darbdienu laikā pēc izmaiņu ieviešanas iesniedz aģentūrā iesniegumu par licences pārreģistrāciju. Iesniegumā norāda izmaiņas atbilstoši šo noteikumu 1., 2., 3., 4. vai 5.pielikumā noteiktajai veidlapai vai šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minētajai informācijai, iekļaujot tikai informāciju par izmaiņām. Iesniegumu licences pārreģistrācijai iesniedz arī tad, ja licencē norādītā aptiekas vadītāja vai zāļu lieltirgotavas atbildīgās amatpersonas vietā ir pieņemta darbā cita persona vai licencē norādītais aptiekas vadītājs vai zāļu lieltirgotavas atbildīgā amatpersona ir atlaista no darba, vai aptieka vēlas papildināt licenci ar šo noteikumu 70.1., 70.2., 70.3., 70.4., 70.6., 70.7., 70.8. un 70.9.apakšpunktā minēto speciālās darbības nosacījumu.

(Grozīts ar MK 26.01.2016. noteikumiem Nr. 64)

43. Šo noteikumu 4.3., 4.4. un 4.5.apakšpunktā (attiecas uz kontrolējamām vielām un spirta fasēšanu) minēto licenci pārreģistrē, neveicot šo noteikumu 34.punktā minēto atbilstības novērtēšanas pārbaudi, ja licences turētājs iesniedz aģentūrā iesniegumu, kuram pievienota informācija un dokumenti saskaņā ar šo noteikumu 1., 3. vai 4.pielikumu vai saskaņā ar šo noteikumu 11.2.apakšpunktu un kurā ir norādīts, ka:

43.1. mainīta licencē vai tās pielikumos minētā informācija (izņemot šo noteikumu 44.1., 44.2., 44.3., 44.4. un 44.5.apakšpunktā minētos gadījumus);

43.2. turpmāk netiks ražotas kādas no licences lietā minētajām zālēm vai veterinārajām zālēm, vai pētāmajām zālēm, vai zāļu formām, vai kontrolējamām vielām, vai aktīvajām vielām vai netiks veikta spirta fasēšana;

43.3. kādas no licences lietā minētajām zālēm vai veterinārajām zālēm, vai pētāmajām zālēm, vai kontrolējamām vielām turpmāk netiks importētas no trešajām valstīm;

43.4. netiks īstenots kāds no šo noteikumu 72. un 73.punktā minētajiem speciālās darbības nosacījumiem;

43.5. mainīta kvalificētā persona, atbildīgā amatpersona lieltirgotavā, par aktīvo vielu vai kontrolējamo vielu ražošanu atbildīgā amatpersona vai par speciālās darbības nosacījumu izpildi atbildīgā amatpersona, kas norādīta licences zāļu ražošanai vai importēšanai pielikumā;

43.6. mainīta aktīvās vielas ražotnes adrese.

(Grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.345)

44. Šo noteikumu 4.3., 4.4. un 4.5.apakšpunktā (neattiecas uz aktīvajām vielām, izņemot kontrolējamās vielas) minēto licenci pārreģistrē, veicot šo noteikumu 34.punktā noteikto atbilstības novērtēšanas pārbaudi, šādos gadījumos:

44.1. pirms jauna zāļu vai veterināro zāļu, vai pētāmo zāļu veida vai jaunas zāļu formas ražošanas vai importēšanas vai jaunas kontrolējamās vielas ražošanas uzsākšanas;

44.2. ja mainīta laboratorija, ar kuru noslēgts līgums par kvalitātes kontroli, vai ražotājs, ar kuru noslēgts līgums par ražošanas darbību veikšanu;

44.3. ja farmaceitisko darbību paredzēts papildināt ar kādu no šo noteikumu 72. vai 73.punktā minētajiem speciālās darbības nosacījumiem;

44.4. pirms zāļu vai veterināro zāļu, vai pētāmo zāļu, vai kontrolējamo vielu ražošanas, vai zāļu lieltirgotavas darbības uzsākšanas jaunā vietā;

44.5. citos gadījumos, kas saistīti ar ražošanas, kvalitātes kontroles vai izplatīšanas telpu, iekārtu, aprīkojuma, personāla un dokumentācijas būtiskām izmaiņām;

44.6. pēc licences turētāja pamatota lūguma;

44.7. ja licences zāļu ražošanai vai importēšanai vai kontrolējamo vielu ražošanai darbība apturēta, pamatojoties uz kompetentās valsts iestādes rakstisku priekšlikumu par konstatētajiem pārkāpumiem zāļu vai veterināro zāļu, vai pētāmo zāļu ražošanā vai importēšanā, kontrolē vai izplatīšanā vai kontrolējamo vielu ražošanā, kontrolē vai izplatīšanā.

(Grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.345)

45. Aģentūra veic licencētās personas (kas nodarbojas ar zāļu ražošanu vai importēšanu) atbilstības novērtēšanas pārbaudi triju līdz sešu mēnešu laikā pēc licencētās personas darbības uzsākšanas vai pēc licences pārreģistrēšanas šo noteikumu 44.punktā minētajā gadījumā. Atbilstības pārbaudi veic, lai pārliecinātos, vai zāļu un veterināro zāļu (ja tādas paredzēts ražot) ražošana atbilst šo noteikumu 34.2.apakšpunktā minētajiem labas ražošanas prakses nosacījumiem. Par zāļu un veterināro zāļu labas ražošanas prakses atbilstības novērtēšanu aģentūra sagatavo labas ražošanas prakses kontroles ziņojumu saskaņā ar zāļu un veterināro zāļu ražošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

46. Triju līdz sešu mēnešu laikā pēc licencētās zāļu lieltirgotavas darbības uzsākšanas vai licences pārreģistrēšanas šo noteikumu 44.3., 44.4. un 44.5.apakšpunktā minētajā gadījumā aģentūras amatpersonas veic licencētās personas atbilstības novērtēšanas pārbaudi, lai pārliecinātos, ka zāļu (izņemot veterinārās zāles) izplatīšanas procedūras atbilst normatīvajos aktos par zāļu izplatīšanu noteiktajiem zāļu labas izplatīšanas prakses principiem. Par zāļu labas izplatīšanas prakses atbilstības novērtēšanu aģentūra sagatavo ziņojumu saskaņā ar šo noteikumu 37.punktu.

47. Triju līdz sešu mēnešu laikā pēc licencētās aptiekas darbības uzsākšanas vai licences pārreģistrēšanas sakarā ar aptiekas telpu maiņu (pārvietošanu), vai šo noteikumu 70.3., 70.4., 70.6., 71.3. un 71.4.apakšpunktā minēto speciālās darbības nosacījumu izpildes uzsākšanas Veselības inspekcijas (turpmāk – inspekcija) amatpersonas veic kontroli aptiekā, lai pārliecinātos, ka aptiekas darbība atbilst farmācijas jomas un narkotisko un psihotropo vielu un zāļu apriti regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Par kontroli sastāda kontroles aktu.

48. Lai nodrošinātu regulāru aptiekas un zāļu lieltirgotavas uzraudzību pēc licences zāļu lieltirgotavas darbībai izsniegšanas, inspekcijas un aģentūras amatpersonas atbilstoši kompetencei ne retāk kā reizi trijos gados atkārtoti novērtē aptiekas un zāļu lieltirgotavas atbilstību attiecīgajiem normatīvajiem aktiem par aptieku darbību un zāļu izplatīšanu, tostarp atbilstību labas zāļu izplatīšanas prakses principiem un pamatnostādnēm zāļu lieltirgotavā.

49. Pēc šo noteikumu 48.punktā minētās pārbaudes sastāda šo noteikumu 37.punktā minēto ziņojumu. Ja ziņojumā norādīts, ka:

49.1. zāļu lieltirgotava atbilst farmācijas vai veterinārfarmācijas jomu un narkotisko un psihotropo vielu un zāļu apriti regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ziņojumu pievieno licences lietai;

49.2. zāļu lieltirgotavā konstatēti farmācijas vai veterinārfarmācijas jomu regulējošo normatīvo aktu, kā arī narkotisko un psihotropo vielu un zāļu apriti reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi un trūkumi, aģentūras amatpersonas nosaka to novēršanas termiņu vai, ja nepieciešams, pieprasa iesniegt trūkumu novēršanas plānu. Ziņojumu pievieno licences lietai;

49.3. zāļu lieltirgotavā atkārtoti konstatēti iepriekšējā kontroles aktā minētie farmācijas jomu regulējošo normatīvo aktu, kā arī narkotisko un psihotropo vielu un zāļu apriti reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi un būtiski trūkumi, aģentūras amatpersonas ierosina apturēt licences darbību vai anulēt licenci. Ziņojumu pievieno licences lietai.

50. Ja papīra formā izsniegtā licence ir nozaudēta vai neatjaunojami bojāta, licences turētājs iesniedz aģentūrā iesniegumu. Iesniegumā norāda iemeslu licences dublikāta izsniegšanai, kā arī kvīti par dublikāta izsniegšanas samaksu saskaņā ar aģentūras maksas pakalpojumu cenrādi.

(Grozīts ar MK 26.01.2016. noteikumiem Nr. 64)

IV. Aģentūras lēmumi

51. Aģentūra pieņem šādus lēmumus:

51.1. par licences izsniegšanu vai pārreģistrēšanu;

51.2. par licences darbības apturēšanu vai licencē norādītā speciālās darbības nosacījuma apturēšanu;

51.3. par licences darbības atjaunošanu vai licencē norādītā speciālās darbības nosacījuma atjaunošanu;

51.4. par licences izsniegšanu vai pārreģistrēšanu, izvirzot iesniedzējam prasību izpildīt noteiktus nosacījumus par to, ka licences turētājs aģentūras noteiktajā termiņā nodrošina telpu vai aprīkojuma, vai iekārtu, vai personāla atbilstību farmācijas vai veterinārfarmācijas jomu regulējošajos normatīvajos aktos, kā arī normatīvajos aktos par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu apriti noteiktajām prasībām;

51.5. par lietas izskatīšanas termiņa pagarināšanu, ja nepieciešama papildu informācija (iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos sniegtā informācija nav pietiekama vai rodas šaubas par tās patiesumu), papildu pārbaude vai saņemts iesniegums par licences lietas papildināšanu ar jaunu informāciju vai dokumentiem;

51.6. par licences anulēšanu vai licencē norādīto speciālās darbības nosacījumu anulēšanu;

51.7. par licences zāļu ražošanai vai importēšanai vai kontrolējamo vielu vai aktīvo vielu ražošanai, vai spirta fasēšanai darbības apturēšanu attiecībā uz konkrētu zāļu vai veterināro zāļu, vai pētāmo zāļu, vai kontrolējamo vielu, vai aktīvo vielu (kas minētas licences lietā) – attiecīgi – ražošanu (spirtam – fasēšanu) vai importēšanu, pamatojoties uz kompetentās valsts iestādes ziņojumu par šo noteikumu 63.punktā minētajiem farmaceitiskās vai veterinārfarmaceitiskās darbības pārkāpumiem;

51.8. par licences zāļu ražošanai vai importēšanai vai kontrolējamo vielu vai aktīvo vielu ražošanai, vai spirta fasēšanai darbības atjaunošanu attiecībā uz konkrētu zāļu vai veterināro zāļu, vai pētāmo zāļu, vai kontrolējamo vielu ražošanu vai importēšanu vai aktīvo vielu ražošanu, vai spirta fasēšanu, ja licences darbība apturēta, pamatojoties uz kompetentās iestādes ziņojumu;

51.9. par atteikumu izsniegt licenci šo noteikumu 61.punktā minētajos gadījumos.

(Grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.345)

52. Šo noteikumu 51.2.apakšpunktā minēto lēmumu aģentūra pieņem attiecībā uz konkrētu licencēto aptieku, ja licences apturēšana ir pamatota ar licencētās personas iniciatīvu, ne vairāk kā divas reizes uz laikposmu, kas katrā reizē nepārsniedz sešus mēnešus.

53. Ja aģentūra ir pieņēmusi lēmumu par lietas izskatīšanas termiņa pagarināšanu, lēmuma pieņemšanas dienā par to paziņo pa tālruni un minēto lēmumu 10 dienu laikā pa faksu un elektronisko pastu (ja elektroniskā pasta adrese ir norādīta iesniegumā) nosūta iesniedzējam. Ja nepieciešama papildu pārbaude, aģentūras amatpersonas nodrošina tās veikšanu un par to sastāda kontroles ziņojumu saskaņā ar šo noteikumu 37.punktu.

54. Ja noteiktajā termiņā pieprasītā papildu informācija nav saņemta, aģentūra izskata lietu un pieņem lēmumu.

55. Lēmuma pieņemšanas dienā, ja tā steidzamība ir pamatota ar to, ka jebkura kavēšanās tieši apdraud valsts drošību, sabiedrisko kārtību, vidi, personas dzīvību, veselību vai mantu, spēkā stājas šādi aģentūras lēmumi:

55.1. lēmums par licences anulēšanu;

55.2. lēmums par licences darbības apturēšanu;

55.3. lēmums par atsevišķu speciālās darbības nosacījumu apturēšanu;

55.4. lēmums par licences zāļu ražošanai vai importēšanai vai kontrolējamo vielu vai aktīvo vielu ražošanai, vai spirta fasēšanai apturēšanu attiecībā uz konkrētu zāļu vai veterināro zāļu, vai pētāmo zāļu, vai kontrolējamo vielu, vai aktīvo vielu (kas minētas licences lietā) – attiecīgi – ražošanu vai importēšanu vai spirta fasēšanu.

(Grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.345)

56. Aģentūras lēmums par licences izsniegšanu vai pārreģistrēšanu stājas spēkā desmitajā dienā pēc tā pieņemšanas. Aģentūra var noteikt īsāku laiku, kad stājas spēkā lēmums par licences darbības apturēšanu, par licences darbības atjaunošanu, par atsevišķu speciālās darbības nosacījumu atjaunošanu vai par licences darbības atjaunošanu attiecībā uz konkrētu zāļu vai veterināro zāļu, vai pētāmo zāļu ražošanu vai importēšanu vai kontrolējamo vielu vai aktīvo vielu ražošanu, vai spirta fasēšanu.

(Grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.345)

57. Aģentūra par šo noteikumu 55.punktā minēto lēmumu licences turētājam lēmuma pieņemšanas dienā paziņo pa tālruni un lēmumu nosūta pa faksu un elektronisko pastu (ja elektroniskā pasta adrese ir norādīta iesniegumā).

58. Pēc šo noteikumu 9., 11., 13. un 15.punktā minētā iesnieguma, informācijas un dokumentu saņemšanas aģentūra Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā pieņem lēmumu par licences zāļu ražošanai vai importēšanai vai kontrolējamo vielu vai aktīvo vielu ražošanai, vai spirta fasēšanai, vai zāļu lieltirgotavas darbībai, vai aptiekas darbībai izsniegšanu, lietas izskatīšanas termiņa pagarināšanu vai atteikumu izsniegt licenci.

(Grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.345)

59. Licenci vai pārreģistrētu licenci izsniedz vai nosūta pa pastu pēc tam, kad iesniedzējs vai licences turētājs veicis samaksu par dokumentu ekspertīzi un atbilstības novērtēšanas pārbaudi saskaņā ar aģentūras maksas pakalpojumu cenrādi, kā arī samaksājis valsts nodevu par licences izsniegšanu.

(Grozīts ar MK 26.01.2016. noteikumiem Nr. 64)

60. Ja aģentūra pieņem šo noteikumu 51.6.apakšpunktā minēto lēmumu par licences anulēšanu, pamatojoties uz kontrolējošo iestāžu amatpersonu ziņojumu, tā nosaka termiņu (ne ilgāku par diviem mēnešiem), no kura licence tiek anulēta, un norāda to pieņemtajā lēmumā. Par šo lēmumu aģentūra triju dienu laikā informē licences turētāju un inspekciju.

61. Lēmumu par atteikumu izsniegt vai pārreģistrēt licenci aģentūra pieņem šādos gadījumos:

61.1. ja, pamatojoties uz sniegto informāciju, dokumentiem un ziņojumu (neattiecas uz aktīvajām vielām), konstatēts, ka iesniedzējs vai licences turētājs nevar nodrošināt farmaceitisko vai veterinārfarmaceitisko, vai narkotisko un psihotropo zāļu, kontrolējamo vielu, spirta un aktīvo vielu apriti regulējošajos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi vai nav spēkā kāds dokuments, uz kuru pamatojoties ir izsniegta licence;

61.2. konstatēta neatbilstība farmaceitisko vai veterinārfarmaceitisko jomu un narkotisko un psihotropo zāļu un kontrolējamo vielu apriti regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

61.3. ja licences saņemšanai nepieciešamie dokumenti netiek saņemti, tie nav pilnīgi, tajos sniegtā informācija nav pietiekama un patiesa vai dokumenti ir viltoti;

61.4. farmaceitiskā darbība vai darbība ar narkotiskajām un psihotropajām zālēm, kontrolējamām vielām, aktīvajām vielām, vai spirta fasēšana ir veikta bez atbilstošas licences;

61.5. ar tiesas spriedumu maksātnespējas procesā konstatēta iesniedzēja maksātnespēja (jaunas licences izsniegšanas gadījumā);

61.6. ja saņemts kompetentās iestādes ziņojums par to, ka nav izpildīti šo noteikumu 81.11.apakšpunktā minētie nosacījumi, un kompetentā iestāde ir izteikusi rakstisku brīdinājumu, nosakot termiņu pārkāpumu novēršanai, bet noteiktajā laikā pārkāpumi nav novērsti;

61.7. ja saņemts kompetentās iestādes ziņojums par to, ka nav nodrošināta vides pieejamība jaunatveramai vispārēja tipa aptiekai vai, ja aptieka ir pārvietota, nav nodrošināta vides pieejamība jaunajā darbības vietā saskaņā ar šo noteikumu 81.12.apakšpunktu;

61.8. ja vides pieejamības nodrošināšanai aptiekā jāveic ēkas rekonstrukcija vai renovācija, bet attiecīgās prasības tehniski nav iespējams ievērot vai to ievērošanas dēļ ēka zaudētu savu kultūrvēsturisko vērtību (attiecas uz jaunatveramām aptiekām vai aptiekas pārvietošanu).

(Grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.345)

62. Šo noteikumu 51.2.apakšpunktā minēto lēmumu par licences zāļu lieltirgotavas darbībai vai aptiekas darbībai apturēšanu vai par licencē norādītā speciālās darbības nosacījuma apturēšanu aģentūra pieņem šādos gadījumos:

62.1. pārkāptas farmācijas vai veterinārfarmācijas jomu, narkotisko un psihotropo vielu un zāļu apriti regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības un aģentūra ir saņēmusi no kompetentām valsts iestādēm pamatotu rakstisku priekšlikumu par licences apturēšanu;

62.2. zāles, pētāmās zāles, veterinārās zāles, psihotropās un narkotiskās zāles un kontrolējamās vielas uzglabā vai izplata telpās, kas nav norādītas licences lietā;

62.3. aptieka nenodrošina šo noteikumu 70.punktā minētos licences pielikumā noteiktos speciālās darbības nosacījumus, kas noteikti normatīvajos aktos par aptieku darbību;

62.4. inspekcija gada laikā atkārtoti konstatējusi, ka netiek ievērots iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos norādītais aptiekas vai zāļu lieltirgotavas darba laiks vai aptiekas vadītāja vai atbildīgās amatpersonas (lieltirgotavā) darba laiks;

62.5. nav sniegtas ziņas par izmaiņām iesniegtajā informācijā un dokumentācijā saskaņā ar šo noteikumu 41. un 42.punktu;

62.6. aģentūrai, inspekcijai vai Pārtikas un veterinārajam dienestam nav sniegta informācija, kas noteikta farmācijas vai veterinārfarmācijas jomu regulējošajos normatīvajos aktos;

62.7. kompetento iestāžu noteiktajā termiņā nav novērsti konstatētie pārkāpumi vai trūkumi vai – šo noteikumu 51.4.apakšpunktā minētajā gadījumā – noteiktajā termiņā nav izpildīts aģentūras lēmums vai nav novērsti trūkumi;

62.8. personāls, kas ir licences turētāja rīcībā, neatbilst farmācijas vai veterinārfarmācijas jomu, narkotisko un psihotropo vielu un zāļu apriti regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

62.9. licences turētājs nenodrošina iespēju kompetentās iestādes amatpersonām jebkurā laikā veikt zāļu, veterināro zāļu, pētāmo zāļu un kontrolējamo vielu izplatīšanas kontroli vai kavē tās veikšanu;

62.10. licences turētājs vai atbildīgās amatpersonas nav samaksājušas naudas sodu, kas uzlikts par farmācijas vai veterinārfarmācijas jomu, narkotisko un psihotropo vielu un zāļu apriti regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem;

62.11. ar tiesas spriedumu maksātnespējas procesā konstatēta licences turētāja maksātnespēja un ir uzsākta bankrota procedūra;

62.12. licences turētājs iesniedzis aģentūrā iesniegumu apturēt licences darbību vai licencē norādīto speciālās darbības nosacījumu;

62.13. licences aptiekas darbībai turētājs nav iesniedzis aģentūrā informāciju un dokumentus saskaņā ar šo noteikumu 41. un 42.punktu;

62.14. aptieka nav nodrošinājusi vides pieejamību saskaņā ar šo noteikumu 81.12.apakšpunktu un inspekcija ir izteikusi rakstisku brīdinājumu, nosakot termiņu pārkāpumu novēršanai, ne īsāku par sešiem mēnešiem (ja pārkāpuma novēršanai nepieciešama rekonstrukcija), bet inspekcijas noteiktajā laikā pārkāpumi nav novērsti vai nav ieviesti alternatīvi tehniski risinājumi – aptur licenci vispārēja tipa aptiekai uz sešiem mēnešiem. Minēto normu nepiemēro, ja vides pieejamības nodrošināšanai aptiekā jāveic ēkas rekonstrukcija vai renovācija, bet attiecīgās prasības tehniski nav iespējams ievērot vai to ievērošanas dēļ ēka zaudētu savu kultūrvēsturisko vērtību, kā arī tad, ja aptieka atrodas novadā, novada pilsētā vai novada pagastā, kur iedzīvotāju skaits nepārsniedz 4000, un vides pieejamība ir nodrošināta ar alternatīviem tehniskajiem risinājumiem;

62.15. šo noteikumu 61.6.apakšpunktā minētajā gadījumā.

63. Šo noteikumu 51.2.apakšpunktā minēto lēmumu par licences zāļu ražošanai vai importēšanai vai kontrolējamo vielu ražošanai, vai aktīvo vielu ražošanai, vai spirta fasēšanai darbības apturēšanu vai par licencē norādītā speciālās darbības nosacījuma apturēšanu vai šo noteikumu 51.7.apakšpunktā minēto lēmumu par licences apturēšanu uz laiku līdz trūkumu novēršanai attiecībā uz licencē minēto konkrētu zāļu vai veterināro zāļu, vai pētāmo zāļu ražošanu vai importēšanu vai kontrolējamo vielu vai aktīvo vielu ražošanu, vai spirta fasēšanu aģentūra pieņem gadījumos, ja licences turētājs:

63.1. noteiktajā termiņā nav nodrošinājis šo noteikumu 51.4.apakšpunktā minētās ar nosacījumu izsniegtās licences prasību izpildi;

63.2. ražošanā iesaista personālu, kas nav apmācīts atbilstoši normatīvajiem aktiem par zāļu un veterināro zāļu ražošanu un kontroli;

63.3. izplatīšanā (pārdošanā) neievēro normatīvajos aktos par zāļu vai veterināro zāļu izplatīšanu noteiktās prasības;

63.4. nav sniedzis ziņas par izmaiņām iesniegtajā informācijā un dokumentācijā saskaņā ar šo noteikumu 41.1.2.apakšpunktu un 42.punktu;

63.5. nenodrošina iespēju kompetentās iestādes amatpersonām jebkurā laikā iekļūt ražotāja telpās, lai veiktu zāļu vai veterināro zāļu, vai pētāmo zāļu, vai kontrolējamo vielu, vai aktīvo vielu ražošanas vai spirta fasēšanas kontroli vai kavē to veikt;

63.6. nav nodrošinājis kvalificētajai personai iespējas veikt kontroli un citus pienākumus, kas noteikti normatīvajos aktos par zāļu vai veterināro zāļu, vai pētāmo zāļu ražošanu un kontroli un zāļu ievešanu un izvešanu;

63.7. ražošanā vai importēšanā neievēro normatīvajos aktos par zāļu (pētāmo zāļu) un veterināro zāļu vai aktīvo vielu ražošanu un kontroli noteiktos labas ražošanas prakses principus un pamatnostādnes un tādēļ saražotais produkts var radīt risku cilvēku veselībai;

63.8. ražotāja rīcībā nav informācijas par aktīvo vielu, kuras izmanto kā zāļu (pētāmo zāļu) un veterināro zāļu ražošanas izejvielas, ražošanas atbilstību aktīvo vielu labas ražošanas prakses prasībām;

63.9. kvalificētā persona nav pildījusi savus pienākumus, kas noteikti normatīvajos aktos par zāļu vai veterināro zāļu ražošanu un kontroli un zāļu ievešanu un izvešanu;

63.10. pārbaudes laikā kompetentās iestādes amatpersonām nevar sniegt apliecinājumu par gatavo zāļu vai veterināro zāļu, vai pētāmo zāļu, to sastāvdaļu vai aktīvo vielu ražošanas procesa starpposmos veikto kontroli saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zāļu vai veterināro zāļu ražošanu un kontroli;

63.11. pieļāvis zāļu (izņemot veterinārās zāles) vai pētāmo zāļu, vai aktīvo vielu ražošanā būtiskus pārkāpumus un trūkumus, kuru dēļ produkts var radīt risku cilvēku veselībai un kuru novēršanai nepieciešami vairāk nekā seši mēneši.

(Grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.345)

64. Aģentūra šo noteikumu 51.2. un 51.7.apakšpunktā minētajos lēmumos nosaka termiņu licences darbības apturēšanai vai licencē norādītā speciālās darbības nosacījuma apturēšanai, vai licences darbības apturēšanai attiecībā uz konkrētu zāļu vai veterināro zāļu, vai pētāmo zāļu ražošanas vai importēšanas vai kontrolējamo vielu vai aktīvo vielu ražošanas, vai spirta fasēšanas darbībām. Minētais termiņš nav garāks par sešiem mēnešiem vai līdz licences derīguma termiņa beigām. Izņēmuma gadījumā, pamatojoties uz licences turētāja pamatotu iesniegumu, aģentūra var pagarināt licences apturēšanas termiņu ne ilgāk par trim mēnešiem.

(Grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.345)

65. Ja šo noteikumu 51.punktā minētajā lēmumā ir noteikts, ka licences darbība apturēta līdz konstatēto trūkumu vai pārkāpumu novēršanai (ja nav nepieciešama papildu atbilstības novērtēšana), pēc informācijas par trūkumu novēršanu saņemšanas aģentūra pieņem lēmumu par licences darbības atjaunošanu.

66. Ja licences darbība apturēta, lai novērstu inspekcijas, aģentūras vai Pārtikas un veterinārā dienesta veiktajā pārbaudē konstatētos un ziņojumā norādītos farmācijas vai veterinārfarmācijas jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus vai trūkumus, un pēc to novēršanas nepieciešama papildu atbilstības novērtēšana (pārbaude), licences darbību atjauno pēc licences turētāja iesnieguma par licences darbības atjaunošanu un inspekcijas vai Pārtikas un veterinārā dienesta kontroles akta saņemšanas vai aģentūras ziņojuma sagatavošanas.

67. Informāciju par licences darbības apturēšanu un par licences darbības atjaunošanu ievieto aģentūras tīmekļa vietnē saskaņā ar šo noteikumu 77.punktu.

(Grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.345)

68. Lēmumu par licences anulēšanu vai par licencē norādītā speciālās darbības nosacījuma anulēšanu aģentūra pieņem šādos gadījumos:

68.1. komersants un saimnieciskās darbības veicējs ražo vai importē licences lietā nenorādītas zāles vai veterinārās zāles, vai pētāmās zāles vai zāļu formas, vai kontrolējamās vielas, vai aktīvās vielas vai fasē spirtu, kas nav norādīts licences lietā;

68.2. zāļu vai veterināro zāļu, vai pētāmo zāļu, vai kontrolējamo vielu, vai aktīvo vielu ražošanas vai spirta fasēšanas darbības veic telpās, kas nav minētas iesniegumā un ražotnes aprakstā (2.pielikums);

68.3. gada laikā atkārtoti konstatēti būtiski farmācijas vai veterinārfarmācijas jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumi, kas saistīti ar risku cilvēku veselībai;

68.4. licences turētājs zāles vai veterinārās zāles, vai kontrolējamās vielas iegādājas no personas, kurai atbilstoši farmācijas vai veterinārfarmācijas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem nav atļauts izplatīt zāles, veterinārās zāles vai kontrolējamās vielas;

68.5. licences turētājs zāles vai veterinārās zāles, vai kontrolējamās vielas izplata bez normatīvajos aktos par zāļu ievešanu un izvešanu, zāļu vai veterināro zāļu izplatīšanu, narkotisko un psihotropo kontrolējamo vielu un zāļu apriti noteiktajām atļaujām;

68.6. licences darbība ir apturēta un trūkumi, kuri bija par pamatu licences darbības apturēšanai, aģentūras noteiktajā termiņā nav novērsti;

68.7. beidzies šo noteikumu 64.punktā minētais licences darbības apturēšanas termiņš un licences turētājs nav iesniedzis iesniegumu par licences darbības atjaunošanu vai pārreģistrāciju vai sešu mēnešu laikā nav novērsis konstatētos trūkumus vai pārkāpumus;

68.8. aģentūra saņēmusi kompetento valsts iestāžu rakstisku priekšlikumu licenci anulēt sakarā ar konstatētajiem farmācijas vai veterinārfarmācijas jomu, kā arī narkotisko un psihotropo vielu un zāļu apriti regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem un trūkumiem;

68.9. konstatēts, ka iesniedzējs ir sniedzis nepatiesas ziņas, kurām ir būtiska nozīme, pieņemot lēmumu par licences izsniegšanu, vai, veicot farmaceitisko un veterinārfarmaceitisko darbību, iesniedzējs izmanto viltotus dokumentus;

68.10. konstatēts, ka licences turētājs ražo, importē vai izplata viltotas zāles vai veterinārās zāles, vai pētāmās zāles, vai kontrolējamās vielas, vai aktīvās vielas;

68.11. licences aptiekas darbībai turētājs pēc farmaceitiskās darbības vietas maiņas nenodrošina licencē noteiktos speciālās darbības nosacījumus;

68.12. aģentūra saņēmusi licences turētāja rakstisku iesniegumu par licences anulēšanu sakarā ar farmaceitiskās vai veterinārfarmaceitiskās darbības izbeigšanu;

68.13. beidzies šo noteikumu 81.8.apakšpunktā minētais zāļu lieltirgotavas darbības uzsākšanas termiņš un licences turētājs faktiski nav uzsācis licencēto darbību, ko apliecina fakts, ka komersants iesniegumu par darbības uzsākšanu nav iesniedzis aģentūrā;

68.14. licences turētājs, kas saņēmis licenci vispārēja tipa aptiekas darbībai, pamatojoties uz konkursu par jaunas vispārēja tipa diennakts aptiekas atvēršanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aptieku izvietojumu, nav nodrošinājis šīs aptiekas darbu visu diennakti (piemēro licences anulēšanu);

68.15. vispārēja tipa aptiekai attiecīgā licence ir apturēta saskaņā ar šo noteikumu 62.14.apakšpunktu un licencētā persona sešu mēnešu laikā nav novērsusi inspekcijas konstatēto pārkāpumus.

(Grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.345)

V. Informācija licencē un valsts nodevas apmērs

69. Šo noteikumu 4.1. un 4.2.apakšpunktā minēto licenci noformē saskaņā ar šo noteikumu 6.pielikumu. Šo noteikumu 4.3.apakšpunktā minēto licenci noformē saskaņā ar šo noteikumu 6.1 pielikumu.

(MK 25.06.2013. noteikumu Nr.345 redakcijā)

70. Šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētās licences vispārēja tipa aptiekas darbībai pielikumā norāda šādus atļautos speciālās darbības nosacījumus:

70.1. psihotropo zāļu izplatīšana;

70.2. psihotropo vielu izplatīšana;

70.3. narkotisko un tām pielīdzināto psihotropo zāļu izplatīšana;

70.4. narkotisko un tām pielīdzināto psihotropo vielu izplatīšana;

70.5. zāļu izgatavošana aptiekā;

70.6. bezrecepšu zāļu izplatīšana, izmantojot tīmekļa vietni;

70.7. veterināro zāļu izplatīšana;

70.8. strādā visu diennakti;

70.9. bezrecepšu veterināro zāļu izplatīšana, izmantojot tīmekļa vietni.

(Grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr. 345; MK 26.01.2016. noteikumiem Nr. 64; 70.9. apakšpunkts stājas spēkā 01.03.2016., sk. grozījumu 2. punktu)

70.1 Šo noteikumu 70.9. apakšpunktā minēto speciālās darbības nosacījumu licences vispārēja tipa aptiekas darbībai pielikumā atļauts norādīt vienīgi tādā gadījumā, ja vienlaikus tiek nodrošināts šo noteikumu 70.7. apakšpunktā minētais speciālās darbības nosacījums.

(MK 26.01.2016. noteikumu Nr. 64 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.03.2016., sk. grozījumu 2. punktu)

71. Šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētās licences slēgta tipa aptiekas darbībai pielikumā norāda šādus atļautos speciālās darbības nosacījumus:

71.1. psihotropo zāļu izplatīšana;

71.2. psihotropo vielu izplatīšana;

71.3. narkotisko un tām pielīdzināto psihotropo zāļu izplatīšana;

71.4. narkotisko un tām pielīdzināto psihotropo vielu izplatīšana;

71.5. zāļu izgatavošana aptiekā.

72. Šo noteikumu 4.3.apakšpunktā minētās licences zāļu lieltirgotavas darbībai pielikumā norāda šādus atļautos speciālās darbības nosacījumus:

72.1. psihotropo zāļu izplatīšana;

72.2. psihotropo vielu izplatīšana;

72.3. narkotisko un tām pielīdzināto psihotropo zāļu izplatīšana;

72.4. narkotisko un tām pielīdzināto psihotropo vielu izplatīšana;

72.5. spirta izplatīšana;

72.6. veterināro zāļu izplatīšana;

72.7. (svītrots ar MK 16.12.2014. noteikumiem Nr.764);

72.8. imunoloģisko preparātu izplatīšana;

72.9. no cilvēka asinīm un plazmas iegūto zāļu izplatīšana;

72.10. radiofarmaceitisko preparātu (tai skaitā radionuklīdu komplektu) izplatīšana;

72.11. medicīniskās gāzes izplatīšana;

72.12. aukstuma ķēdes produktu izplatīšana (kuriem nepieciešama uzglabāšana zemā temperatūrā).

(Grozīts ar MK 16.12.2014. noteikumiem Nr.764)

73. Licenci, kas minēta:

73.1. šo noteikumu 4.4.apakšpunktā, noformē saskaņā ar šo noteikumu 7.pielikumu. Ja licences turētājs ražo vai importē narkotiskās vai psihotropās zāles, licences 8.pielikumā norāda par speciālās darbības nosacījumu atbildīgās amatpersonas (atbildīgo amatpersonu) vārdu un uzvārdu, kā arī šādus speciālās darbības nosacījumus:

73.1.1. narkotisko un tām pielīdzināto psihotropo zāļu ražošana;

73.1.2. narkotisko un tām pielīdzināto psihotropo zāļu importēšana;

73.1.3. psihotropo zāļu ražošana;

73.1.4. psihotropo zāļu importēšana;

73.2. šo noteikumu 4.5.apakšpunktā, noformē saskaņā ar šo noteikumu 8.pielikumu. Ja licences turētājs ražo kontrolējamās vielas, licencē norāda atbildīgās amatpersonas (atbildīgo amatpersonu) vārdu un uzvārdu, kā arī konkrēto speciālās darbības nosacījumu:

73.2.1. narkotisko vielu ražošana;

73.2.2. psihotropo vielu ražošana.

74. Licenci un tās pielikumus paraksta aģentūras direktors. Katras licences lapas kājenē norāda licences numuru, veidu, izdošanas datumu un licences turētāja nosaukumu.

75. Valsts nodevas apmērs (likme) par licences izsniegšanu ir šāds:

75.1. vispārēja tipa aptiekas darbībai:

75.1.1. pilsētās – 284,57 euro;

75.1.2. ārpus pilsētām – 42,69 euro;

75.2. zāļu lieltirgotavas darbībai – 426,86 euro;

75.3. zāļu vai veterināro zāļu, vai aktīvo farmaceitisko vielu (ieskaitot kontrolējamās vielas) ražošanai – 711,44 euro;

75.4. daļēja zāļu vai veterināro zāļu ražošanas procesa (pārpakošana, pārmarķēšana) veikšanai zāļu lieltirgotavā – 426,86 euro;

75.5. pētāmo zāļu vai kontrolējamo vielu ražošanai vai importēšanai – 142,29 euro;

75.6. zāļu importēšanai – 284,57 euro.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.674 redakcijā)

76. Par licences pārreģistrēšanu valsts nodeva ir 10 procentu no šo noteikumu 75.punktā noteiktās valsts nodevas. Ieņēmumus no valsts nodevas ieskaita valsts pamatbudžetā.

77. Aģentūra savā tīmekļa vietnē ievieto informāciju par licences turētājiem un norāda:

77.1. firmas nosaukumu vai saimnieciskās darbības veicēja vārdu un uzvārdu, kā arī farmaceitiskās vai veterinārfarmaceitiskās darbības objekta nosaukumu, ja tas ir atšķirīgs no firmas vai saimnieciskās darbības veicēja vārda un uzvārda;

77.2. komersanta juridisko adresi un reģistrācijas numuru komercreģistrā, bet saimnieciskās darbības veicējam – deklarētās dzīvesvietas adresi;

77.3. farmaceitiskās darbības vietas adresi;

77.4. licences numuru un derīguma termiņu, lēmuma pieņemšanas datumu;

77.5. informāciju par speciālās darbības nosacījumiem;

77.6. aptiekas vadītāja vai zāļu lieltirgotavas atbildīgās amatpersonas, vai zāļu ražotāja vai importētāja kvalificētās personas, vai – attiecībā uz aktīvo vielu ražošanu – atbildīgās amatpersonas vārdu un uzvārdu;

77.7. informāciju par licences darbības apturēšanu un lēmuma pieņemšanas datumu un termiņu;

77.8. informāciju par licences darbības atjaunošanu un lēmuma pieņemšanas datumu;

77.9. informāciju par licences anulēšanu un lēmuma pieņemšanas datumu;

77.10. par licenci zāļu vai aktīvo vielu ražošanai papildus norāda licences darbības jomu:

77.10.1. cilvēkiem paredzēto zāļu ražošana;

77.10.2. cilvēkiem paredzēto zāļu importēšana;

77.10.3. veterināro zāļu ražošana;

77.10.4. veterināro zāļu importēšana;

77.10.5. pētāmo zāļu ražošana;

77.10.6. pētāmo zāļu importēšana;

77.10.7. daļējas ražošanas darbības (tikai zāļu vai veterināro zāļu iepakošana (pārpakošana) un pārmarķēšana);

77.10.8. aktīvo vielu ražošana;

77.11. informāciju par vietu, par kuru aģentūrā ir iesniegts šo noteikumu 16.punktā minētais iesniegums par vēlmi atvērt jaunu aptieku vai aptiekas filiāli vai pārvietot to, norādot, vai paredzēts diennakts darbs vai zāļu izgatavošana – iesnieguma iesniegšanas datums aģentūrā, reģistrācijas kārtas numurs, telpu adrese (atrašanās vieta) un paredzamā darbība (aptiekas un aptiekas filiāles atvēršana, pārvietošana un diennakts darba un zāļu izgatavošanas uzsākšana), nenorādot iesniedzēju. Minēto informāciju aģentūra izņem no tīmekļa vietnes, ja ir pieņemts lēmums noraidīt aptiekas vai aptiekas filiāles atrašanās vietu;

77.12. informāciju par vietu, par kuru aģentūra ir pieņēmusi šo noteikumu 19.punktā minēto lēmumu par aptiekas vai aptiekas filiāles atrašanās vietu – lēmuma izdošanas datums, aptiekas un aptiekas filiāles atrašanās vieta un paredzamā darbība – jaunas aptiekas un aptiekas filiāles atvēršana, pārvietošana un diennakts darba un zāļu izgatavošanas uzsākšana, nenorādot iesniedzēju;

77.13. informāciju par vispārēja tipa aptiekām, par kurām iesniegts šo noteikumu 15.punktā minētais iesniegums par licences aptiekas darbībai pārreģistrēšanu saistībā ar diennakts darba uzsākšanu vai zāļu izgatavošanas uzsākšanu − iesnieguma iesniegšanas datums aģentūrā, telpu adrese (atrašanās vieta) un paredzamais speciālās darbības nosacījums (diennakts darba un zāļu izgatavošanas uzsākšana), nenorādot iesniedzēju.

(Grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.345)

VI. Institūciju un licences turētāja pienākumi

78. Aģentūra:

78.1. veido, uztur un aktualizē datubāzi par ražotajām un importētajām zālēm (darbības veids), veterinārajām zālēm, kontrolējamām vielām un aktīvajām vielām (produkcija), kuras norādītas licences lietā. Datubāzē norāda to veidu, nosaukumu, formu, devu, kā arī darbības veidu un informāciju par zālēm, veterinārajām zālēm, pētāmajām zālēm, kontrolējamām vielām un aktīvajām vielām, kuru ražošana vai importēšana ir apturēta;

78.2. sadarbojas ar inspekciju un – Farmācijas likuma 45.1 un 51.2pantā minētajā gadījumā – ar Pārtikas un veterināro dienestu (arī tad, ja atbilstības novērtēšanas pārbaudē konstatēti pārkāpumi);

78.3. sniedz norādījumus trūkumu novēršanai un seko to izpildes termiņiem;

78.4. ja tiek konstatēti pārkāpumi ražošanā, importēšanā vai izplatīšanā, ierosina licences darbības apturēšanu vai anulēšanu;

78.5. nodrošina iespēju inspekcijas amatpersonām un – Farmācijas likuma 45.1 un 51.2 pantā minētajā gadījumā – Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonām iepazīties ar informāciju, kas saistīta ar atbilstības novērtēšanu;

78.6. nākamajā darbdienā pēc licences apturēšanas vai anulēšanas informē par to Valsts ieņēmumu dienestu un Pārtikas un veterināro dienestu;

78.7. ievada Eiropas Savienības datubāzē par ražošanas un importēšanas licencēm un labas ražošanas prakses sertifikātiem (Eudra GMDP datubāze) informāciju par licencēm zāļu ražošanai vai importēšanai un zāļu lieltirgotavas darbībai;

78.8. pēc Eiropas Komisijas vai Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes pieprasījuma sniedz informāciju par šo noteikumu 78.7.apakšpunktā minēto licenču iekļaušanu Eiropas Savienības datubāzē par ražošanas un importēšanas licencēm un labas ražošanas prakses sertifikātiem (Eudra GMDP datubāze);

78.9. informē Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentās iestādes par apturētajām vai anulētajām licencēm zāļu lieltirgotavas darbībai;

78.10. sniedz Pārtikas un veterinārajam dienestam šādu informāciju:

78.10.1. par izsniegtajām šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minētajām licencēm;

78.10.1.1 par izsniegtajām licencēm vispārēja tipa aptiekas darbībai, kurai kā speciālās darbības nosacījums norādīts veterināro zāļu izplatīšana un bezrecepšu veterināro zāļu izplatīšana, izmantojot tīmekļa vietni, kā arī papildus sniedz informāciju par personālu saskaņā ar šo noteikumu 5. pielikuma 16.7.1 apakšpunktu;

78.10.2. par izsniegtajām speciālajām atļaujām (licencēm) zāļu ražotājiem, kas vienlaikus ražo vai importē arī veterinārās zāles, un zāļu lieltirgotavām, kurām kā speciālās darbības nosacījums norādīta veterināro zāļu izplatīšana, papildus sniedz šādu informāciju:

78.10.2.1. (svītrots ar MK 16.12.2014. noteikumiem Nr. 764);

78.10.2.2. par attiecīgajām licencēm, kuru darbība ir apturēta vai anulēta.

(Grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr. 345; MK 26.01.2016. noteikumiem Nr. 64; 78.10.1.1 apakšpunkts stājas spēkā 01.03.2016., sk. grozījumu 2. punktu)

79. Inspekcija un – Farmācijas likuma 45.1 un 51.2 pantā minētajā gadījumā – Pārtikas un veterinārais dienests:

79.1. kontrolē licences turētāja darbību;

79.2. sniedz norādījumus pārkāpumu un trūkumu novēršanai un seko to izpildes termiņiem;

79.3. pēc pārkāpumu konstatēšanas sniedz aģentūrai rakstiskus priekšlikumus par licences darbības apturēšanu vai anulēšanu;

79.4. sadarbojas ar aģentūru jautājumos, kas saistīti ar atbilstības novērtēšanu;

79.5. informē iesaistīto Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentās iestādes un Eiropas Komisiju, ja tiek konstatēts, ka persona, kura darbojas Latvijas Republikas teritorijā ar citas Eiropas Savienības dalībvalsts izsniegtu atļauju zāļu vairumtirdzniecībai, nepilda atļaujā minētos nosacījumus. Pēc citas Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentās iestādes sniegtās informācijas informē aģentūru par konkrētajā dalībvalsts teritorijā darbojošos licencēto personu, kurai Latvijā ir izdota licence, kas dod tiesības nodarboties ar zāļu vairumtirdzniecību, un kura pēc attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes sniegtās informācijas nepilda licencē minētos nosacījumus, kā arī informē attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalstu kompetento iestādi un Eiropas Komisiju par pieņemtajiem lēmumiem un šo lēmumu pamatojumu.

80. Pārtikas un veterinārais dienests pēc šo noteikumu 78.10.apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas komersantus, kuri saņēmuši licences aptiekas darbībai un licences zāļu lieltirgotavas darbībai, iekļauj Pārtikas izplatītāju reģistrā, kas komersantam dod tiesības, pamatojoties uz attiecīgo licenci, izplatīt šo noteikumu 7.punktā minētos pārtikas produktus bez Pārtikas un veterinārā dienesta apliecības saņemšanas. Minētā norma attiecināma arī uz saimnieciskās darbības veicējiem.

81. Licences turētājs:

81.1. nodrošina darbību atbilstoši licencē un tās pielikumos norādītajai informācijai, speciālās darbības nosacījumiem un farmācijas un veterinārfarmācijas jomu, narkotisko un psihotropo vielu un zāļu apriti regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

81.2. nodrošina, ka zāļu vai veterināro zāļu, vai pētāmo zāļu ražošana, importēšana un izplatīšana, kontrolējamo vielu un aktīvo vielu ražošana un izplatīšana un spirta fasēšana notiek tikai tajās telpās, kas norādītas licences lietā;

81.3. nodrošina iespēju inspekcijas amatpersonām un – Farmācijas likuma 45.1 vai 51.2 pantā minētajā gadījumā – Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonām jebkurā laikā iekļūt telpās un atbilstoši kompetencei kontrolēt zāļu, veterināro zāļu vai pētāmo zāļu ražošanas, importēšanas un izplatīšanas darbības, kā arī inspekcijas amatpersonām – narkotisko un psihotropo zāļu, kontrolējamo vielu un aktīvo vielu apriti un ar to saistīto dokumentāciju;

81.4. nodrošina aģentūras amatpersonām iespēju jebkurā laikā iekļūt telpās un veikt to atbilstības novērtēšanas pārbaudes, tai skaitā labas ražošanas prakses vai zāļu labas izplatīšanas prakses atbilstības pārbaudi;

81.5. veic saņemto un piegādāto zāļu, veterināro zāļu, pētāmo zāļu un kontrolējamo vielu uzskaiti un uzskaites kontroli atbilstoši normatīvajiem aktiem par zāļu un veterināro zāļu izplatīšanu un narkotisko un psihotropo vielu un zāļu apriti regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

81.6. sniedz aģentūrai, inspekcijai un Pārtikas un veterinārajam dienestam informāciju, kas noteikta farmācijas vai veterinārfarmācijas jomu regulējošajos normatīvajos aktos;

81.7. pēc aģentūras un inspekcijas amatpersonu pieprasījuma, pamatojoties uz sabiedrības veselības interesēm, sniedz informāciju par darbību;

81.8. pēc aģentūras lēmuma par licences izsniegšanu vai pārreģistrēšanu citā darbības vietā vai par licences darbības atjaunošanu uzsāk attiecīgo licencēto darbību ne vēlāk kā gada laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas un par darbības uzsākšanu divu darbdienu laikā paziņo aģentūrai (attiecas uz licenci zāļu lieltirgotavas darbībai, licenci zāļu ražošanai vai importēšanai, un licenci aktīvo vielu vai kontrolējamo vielu ražošanai);

81.9. pēc aģentūras lēmuma par licences izsniegšanu vai pārreģistrēšanu citā darbības vietā vai par licences darbības atjaunošanu uzsāk attiecīgo licencēto darbību nākamajā dienā pēc lēmuma par licences izsniegšanu, pārreģistrēšanu vai darbības atjaunošanu spēkā stāšanās (attiecas uz jaunatveramām aptiekām vai pārvietotām aptiekām vai ja aptiekas darbība tiek atjaunota);

81.10. nodrošina, ka aptiekā un aptiekas filiālē tiek glabāts un inspekcijas amatpersonām ir pieejams telpu plāns, pilnīga iekšējo darba kārtību regulējošā dokumentācija, tajā skaitā aptiekas un aptiekas filiāles darbinieku amata apraksti, iekšējās darba kārtības noteikumi un priekšraksti atbilstoši normatīvajiem aktiem par aptieku darbību;

81.11. nodrošina, ka farmaceitiskā darbība notiek ekspluatācijā nodotās publiskās būvēs, to daļās vai telpu grupās (attiecas uz vispārēja tipa aptiekām);

81.12. nodrošina, ka vispārēja tipa aptiekā apmeklētājiem paredzētā ieeja (izeja) apmeklētāju apkalpošanas zālē ir piemērota iebraukšanai ar invalīdu un bērnu ratiņiem. Ja vides pieejamības nodrošināšanai aptiekā jāveic ēkas rekonstrukcija vai renovācija un:

81.12.1. attiecīgās prasības tehniski nav iespējams ievērot vai to ievērošanas dēļ ēka zaudētu savu kultūrvēsturisko vērtību, vides pieejamību var nodrošināt ar alternatīviem tehniskajiem risinājumiem (neattiecas uz jaunatveramām aptiekām un pārvietotām aptiekām);

81.12.2. aptieka atrodas novadā, novada pilsētā vai novada pagastā, kur iedzīvotāju skaits nepārsniedz 4000, vides pieejamību var nodrošināt ar alternatīviem tehniskajiem risinājumiem.

(Grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.345)

82. Papildus šo noteikumu 81.punktā minētajam licences zāļu vai aktīvo vielu (ieskaitot kontrolējamās vielas) ražošanai turētājs:

82.1. nodrošina, ka tiek ražotas vai importētas tikai tās zāles, veterinārās zāles, pētāmās zāles un to formas, kontrolējamās vielas un aktīvās vielas, kas norādītas licences lietā un iekļautas aģentūras datubāzē;

82.2. rīkojas ar atļautajām zālēm, veterinārajām zālēm, pētāmajām zālēm, kontrolējamām vielām un aktīvajām vielām tikai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zāļu vai veterināro zāļu ražošanu, zāļu ievešanu un izvešanu un zāļu vai veterināro zāļu izplatīšanu un narkotisko un psihotropo zāļu un kontrolējamo vielu apriti;

82.3. nodrošina, ka viņa rīcībā ir personāls, kas atbilst normatīvajos aktos par zāļu vai veterināro zāļu, vai pētāmo zāļu ražošanu un kontroli noteiktajām prasībām vai – attiecībā uz vielām – narkotisko un psihotropo zāļu un kontrolējamo vielu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām;

82.4. iepriekš ziņo aģentūrai par visām izmaiņām, ko vēlas izdarīt informācijā, kas iesniegta saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumā minēto iesniegumu (īpaši – ja tiek mainīta šo noteikumu 10.5. un 11.2.6.apakšpunktā minētā persona);

82.5. nodrošina, ka kvalificētajai personai ir iespējas veikt pienākumus (piemēram, nododot tās rīcībā visas vajadzīgās iekārtas un aprīkojumu), kas noteikti normatīvajos aktos par zāļu vai veterināro zāļu ražošanu un kontroli;

82.6. zāļu, veterināro zāļu, pētāmo zāļu, kontrolējamo vielu un aktīvo vielu ražošanā un kontrolē ievēro labas ražošanas prakses principus, kas noteikti normatīvajos aktos par zāļu vai veterināro zāļu un aktīvo vielu ražošanu un kontroli, un Eiropas Komisijas labas ražošanas prakses vadlīnijas, kā arī par izejvielām izmanto tikai tādas aktīvās vielas, kas ražotas saskaņā ar aktīvo vielu labas ražošanas prakses pamatnostādnēm;

82.7. sagatavo ražotnes aprakstu (2.pielikums). Ražotnes apraksts ir dokuments, kas izstrādāts ražotāja kvalitātes vadības sistēmas ietvaros un ko regulāri aktualizē. Tas satur konkrētu informāciju par vadības politiku un darbībām ražotnes vietā, par ražošanas un kvalitātes kontroles operācijām attiecīgajā ražotnes vietā un par jebkuru cieši integrētu operāciju tuvumā esošajās ēkās un sniedz skaidru informāciju par ražotāja darbībām attiecībā uz labu ražošanas praksi, kas var būt izmantojama vispārīgai uzraudzībai, kā arī lai efektīvi plānotu un veiktu labas ražošanas prakses inspekcijas. Ja ražotnē veic tikai ražošanas procesa daļu, ražotnes aprakstā norāda tās darbības, kas tiek veiktas konkrētajā ražotnē, piemēram, analīze, iepakošana. Ražotnes aprakstam ir versijas numurs, datums, no kura tas stājas spēkā, un datums, līdz kuram tas ir pārskatāms. Ražotnes aprakstu regulāri pārskata, lai nodrošinātu, ka tas ir atjaunots un atspoguļo pašreizējās darbības. Katram ražotnes aprakstā iekļautajam pielikumam var būt atšķirīgs spēkā stāšanās datums, lai katru varētu aktualizēt atsevišķi.

(Grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.345)

83. Aģentūras lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, licences anulēšanu, pārreģistrēšanu vai darbības apturēšanu var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Veselības ministrijā. Veselības ministrijas lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā.

VII. Noslēguma jautājumi

84. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumus Nr.313 "Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 52.nr.; 2011, 11.nr.).

85. Licences aptiekas darbībai un zāļu vai veterināro zāļu lieltirgotavas darbībai, kuras piešķirtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā, bet tās pārreģistrē, ja veic atkārtotu atbilstības novērtēšanu (attiecas uz zāļu vai veterināro zāļu lieltirgotavu) vai ja notikušas izmaiņas iesniegtajā informācijā un dokumentos, uz kuriem pamatojoties licence izsniegta atbilstoši šajos noteikumos noteiktajām prasībām. Minētā pārreģistrācija netiek attiecināta uz licencēm aptiekas darbībai, kurās iekļauts speciālās darbības nosacījums – zāļu izplatīšana vairumtirdzniecībā ārstniecības iestādēm un sociālās aprūpes institūcijām (nodrošinot zāļu labas izplatīšanas prakses prasības).

86. Personas, kurām līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir izsniegtas licences aptiekas darbībai vai zāļu vai veterināro zāļu lieltirgotavas darbībai ar noteiktu derīguma termiņu, ne vēlāk kā 30 dienas pirms licences derīguma termiņa beigām iesniedz iesniegumu atbilstības novērtēšanai (attiecas uz zāļu vai veterināro zāļu lieltirgotavu) un licences pārreģistrēšanai saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību.

87. Licences zāļu vai veterināro zāļu ražošanai vai importēšanai, kuras ir piešķirtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā, bet tās pārreģistrē, ja veic atkārtotu atbilstības novērtēšanu vai ja notikušas izmaiņas iesniegtajā informācijā un dokumentos, uz kuriem pamatojoties licence izsniegta atbilstoši šajos noteikumos noteiktajām prasībām, ņemot vērā šo noteikumu 88.punktā minētos nosacījumus.

88. Personas, kurām ir licence zāļu vai veterināro zāļu ražošanai vai importēšanai un kuras ražo vai importē narkotiskās vai psihotropās zāles, bet kurām minētās darbības kā atsevišķs speciālās darbības nosacījums nav norādīts konkrētās licences 8.pielikumā, ir tiesīgas turpināt attiecīgo darbību uz esošās licences zāļu ražošanai vai importēšanai pamata līdz licences zāļu ražošanai vai importēšanai pārreģistrācijai. Pārreģistrējot licenci zāļu ražošanai vai importēšanai, aģentūra licences 8.pielikumā norāda attiecīgo šo noteikumu 73.1.apakšpunktā minēto speciālās darbības nosacījumu.

89. Šo noteikumu 2.pielikuma 3.1.apakšpunktā, 4.pielikuma 10.2.apakšpunktā un 5.pielikuma 18.6.apakšpunktā minēto telpu plānu var piemērot inventarizācijas lietas telpu plāna vietā attiecībā uz iesniegumiem par licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju, kuri ir iesniegti aģentūrā un kurus aģentūra izvērtē, un par kuriem nav pieņemts šo noteikumu 51.punktā minētais lēmums.

90. Komersants ir tiesīgs iesniegt aģentūrā inventarizācijas lietas telpu plānu šo noteikumu 4.pielikuma 10.2.apakšpunktā un 5.pielikuma 18.6.apakšpunktā minētā telpu plāna vietā.

91. Šo noteikumu 81.10.apakšpunkts stājas spēkā 2011.gada 1.decembrī.

92. Šo noteikumu 81.12.1.apakšpunktu attiecībā uz pārvietojamām aptiekām piemēro ar 2012.gada 1.martu.

93. Licencētās zāļu lieltirgotavas pēc aģentūras pieprasījuma sniedz aģentūrai šo noteikumu 6.1 pielikuma 1. pielikumā minēto informāciju, ja tā nav ietverta izsniegtajā licencē vai iesniegumā licences saņemšanai vai nav norādīta iesniegtajā informācijā par izmaiņām.

(MK 16.12.2014. noteikumu Nr.764 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.345)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 6.novembra Direktīvas 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Direktīvas 2004/27/EK, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 6.novembra Direktīvas 2001/82/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz veterinārajām zālēm;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Direktīvas 2004/28/EK, ar kuru groza Direktīvu 2001/82/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz veterinārajām zālēm;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 4.aprīļa Direktīvas 2001/20/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz labas klīniskās prakses ieviešanu klīniskās izpētes veikšanā ar cilvēkiem paredzētām zālēm;

6) Komisijas 2005.gada 8.aprīļa Direktīvas 2005/28/EK, ar ko nosaka labas klīniskās prakses principus un sīki izstrādātas pamatnostādnes attiecībā uz pētāmām cilvēkiem paredzētām zālēm, kā arī prasības attiecībā uz šādu zāļu ražošanas atļauju vai importēšanu;

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 8.jūnija Direktīvas 2011/62/ES, ar ko Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētajām zālēm, groza attiecībā uz to, kā novērst viltotu zāļu nokļūšanu legālās piegādes ķēdē.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministrs J.Bārzdiņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.800

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.345)

Veselības ministrs J.Bārzdiņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.800
Ražotnes apraksts

(Pielikums MK 25.06.2013. noteikumu Nr.345 redakcijā)

Ražotnes apraksta versijas numurs ____________, spēkā stāšanās datums__________________________

Nr.
p.k.

Prasības

Norādījumi

1. Vispārīga informācija par ražotāju
1.1. Ražotāja kontaktinformācija

− Komersanta firma (vai saimnieciskās darbības veicējam – nosaukums) un juridiskā adrese.

− Ražotnes, tajā esošo ēku un ražošanas struktūrvienību nosaukumi un adreses.

− Ražotāja kontaktinformācija, tai skaitā kontaktpersonāla diennakts tālrunis saziņai, ja produktam konstatēti defekti vai to nepieciešams atsaukt.

− Ražotnes identifikācijas numurs, piemēram, globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) koordinātas vai jebkuras citas ģeogrāfiskās pozicionēšanas sistēmas koordinātas, ražotnes datu universālās numerācijas sistēmas (D-U-N-S) (Data Universal Numbering System) numurs (unikāls identifikācijas numurs, ko piešķir firma Dun&Bradstreet). Atsauce uz A-D-U-N-S nepieciešama, ja tas ir apraksts par ražotnēm, kuras ir izvietotas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas

1.2. Ražotnei atļautās ražošanas darbības

− Atsauce uz Zāļu valsts aģentūras izsniegto speciālo atļauju (licenci) vai citas valsts kompetentās iestādes izdotu derīgu ražošanas atļauju (licenci) (kopija pievienota ražotnes apraksta 1.pielikumā) vai atsauce uz Eiropas Savienības datubāzi par ražošanas un importēšanas licencēm un labas ražošanas prakses sertifikātiem, kuru pārvalda Eiropas Zāļu aģentūra (turpmāk – Eudra GMDP datubāze), ja piemērojams. Ja kompetentā iestāde neveic zāļu ražošanas licencēšanu, to norāda.

− Attiecīgās kompetentās iestādes, tai skaitā ārvalstu kompetentās iestādes, licencēto ražošanas, importēšanas, eksportēšanas, izplatīšanas un citu darbību īss apraksts, attiecīgi norādot licencētās zāļu formas/darbības, ja tās nav iekļautas speciālajā atļaujā (licencē) zāļu ražošanai.

− Ražotnē ražoto produktu veidi (saraksts ražotnes apraksta 2.pielikumā), ja tie nav iekļauti ražotnes apraksta 1.pielikumā vai Eudra GMDP datubāzē.

− Pēdējo piecu gadu laikā veiktās labas ražošanas prakses inspekcijas ražotnē, norādot datumus, valsti un kompetentās iestādes nosaukumu, kas veikusi inspekciju. Iekļauj atsauci uz Zāļu valsts aģentūras izsniegto labas ražošanas prakses sertifikātu vai pievieno citas valsts kompetentās iestādes izdotā labas ražošanas prakses sertifikāta kopiju (ražotnes apraksta 3.pielikumā) vai atsauci uz Eudra GMDP datubāzi, ja pieejama

1.3. Jebkuras citu veidu ražošanas darbības, kas tiek veiktas ražotnē− Ražotnē veikto nefarmaceitisko darbību apraksts, ja tādas tiek veiktas
2. RAŽOTĀJA KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMA
2.1. Ražotāja kvalitātes vadības sistēma

− Ražotāja izmantotās kvalitātes vadības sistēmas īss apraksts un atsauce uz izmantotajiem standartiem.

− Pienākumi saistībā ar kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanu, tai skaitā vadošā personāla pienākumi.

− Informācija par darbībām, kuru veikšanai ražotne ir akreditēta un sertificēta, tai skaitā akreditāciju datumi un saturs, akreditējošo iestāžu nosaukumi

2.2. Galaproduktu izlaides procedūra

− Par sēriju sertifikāciju un izlaides procedūrām pilnvarotās(-o) atbildīgās(-o) personas(-u) vai kvalificētās(-o) personas(-u) kvalifikācijas prasību (izglītība un darba pieredze) detalizēts apraksts.

− Sēriju sertifikācijas un izlaides procedūras vispārīgs apraksts.

− Atbildīgās personas vai kvalificētās personas loma galaproduktu karantīnā, izlaidē un atbilstības izvērtēšanā, tai skaitā reģistrētajām zālēm atbilstoši to reģistrācijai iesniegtajai dokumentācijai.

− Savstarpējās sadarbības pasākumi starp atbildīgajām personām un kvalificētajām personām, ja ir iesaistītas vairākas pilnvarotās vai kvalificētās personas.

− Norāde uz to, vai kontroles stratēģijā tiek izmantota procesu analītiskā tehnoloģija (PAT) un reālā laika izlaide vai parametriskā izlaide

2.3. Piegādātāju un līgumdarbu veicēju vadība

− Kārtība, kādā notiek piegāde ("piegādes ķēde"), kā arī ārējās audita programmas īss kopsavilkums.

− Līgumdarbu veicēju, aktīvo vielu (AV) ražotāju un citu kritisko materiālu piegādātāju kvalifikācijas sistēmas īss apraksts.

− Veiktie pasākumi, kas nodrošina ražoto produktu atbilstību vadlīniju prasībām par dzīvnieku spongiformās encefalopātijas transmisiju (TSE).

− Pasākumi, kas veicami, ja tiek atklāts vai rodas aizdomas par to, ka produkti, neiepakotie produkti (neiepakotas tabletes), aktīvās vielas vai palīgvielas ir viltotas.

− Ārpus ražotnes izmantotā ar ražošanu un analīzi saistītā zinātniskā, analītiskā vai tehniskā palīdzība.

− Uz līguma pamata iesaistīto ražotāju un laboratoriju saraksts, ieskaitot adreses, kontaktinformāciju, un uz līgumu pamata sniegto ražošanas vai kvalitātes kontroles pakalpojumu piegādes ķēdes plūsmas shēma, piemēram, aseptisko procesu primārā iepakojuma sterilizācija, neapstrādāto izejvielu testēšana (iekļaujams ražotnes apraksta 4.pielikumā).

− Īss pārskats par atbildības sadalījumu starp līgumdarba pasūtītāju un izpildītāju atbilstoši reģistrācijai (reģistrācijas apliecībai, dokumentācijai) (ja nav norādīts ražotnes apraksta 2.2.apakšpunktā)

2.4. Kvalitātes riska vadība

− Ražotāja izmantotās kvalitātes riska vadības metodoloģijas īss apraksts.

− Kvalitātes riska vadības ietvars un galvenais akcents, iekļaujot īsu jebkuras darbības aprakstu, kas tiek veikta korporatīvajā līmenī un kas tiek veikta lokāli. Norāda jebkuru kvalitātes riska vadības sistēmas lietošanu piegādes nepārtrauktības izvērtēšanai

2.5. Produkta kvalitātes vērtēšana− Izmantotās metodoloģijas īss apraksts
3. personāls
  

− Organizācijas struktūra, norādot pasākumus kvalitātes vadības sistēmai, ražošanas procesam un kvalitātes kontroles pozīcijām (nosaukumi) (ražotnes apraksta 5.pielikums), kā arī vadošo personālu un kvalificēto personu.

− Darbinieku skaits, kuri iesaistīti attiecīgi kvalitātes vadībā, ražošanā, kvalitātes kontrolē, uzglabāšanā un izplatīšanā

4. TELPAS UN IEKĀRTAS
4.1. Telpas

− Ražotnes īss apraksts – tās lielums, ēku uzskaitījums. Ja produkti, kas paredzēti dažādiem tirgiem, piemēram, vietējam tirgum, Eiropas Savienības, ASV tirgum tiek ražoti dažādās ražotnes ēkās, ēkas uzskaita, norādot paredzēto tirgu (ja tas nav identificēts ražotnes apraksta 1.1.apakšpunktā).

− Ražošanas zonu vienkāršs plāns vai apraksts, norādot mērogu (tehniskais zīmējums nav nepieciešams).

− Ražošanas zonas(-u) plāns un plūsmu shēma (ražotnes apraksta 6.pielikums), norādot telpu klasifikāciju un spiediena starpību starp blakusesošajām zonām, kā arī telpās veicamās ražošanas darbības (piemēram, jaukšana, pildīšana, uzglabāšana, iepakošana).

− Noliktavu plāns un uzglabāšanas vietas, norādot, ja piemērojams, speciālās vietas, kur rīkojas ar augsti toksiskiem, bīstamiem un sensibilizējošiem materiāliem un kur tos glabā.

− Specifisku uzglabāšanas apstākļu īss apraksts, ja piemērojams, bet nav norādīts plānos

4.1.1. Apsildīšanas, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (HVAC) sistēmu īss apraksts− Gaisa padeves, temperatūras, mitruma, spiediena starpības un gaisa apmaiņas ātruma noteikšanas principi, gaisa recirkulācija (%)
4.1.2. Ūdens sistēmu īss apraksts

− Saražotā ūdens kvalitātes rādītāji.

− Sistēmu shematiskie zīmējumi (ražotnes apraksta 7.pielikums)

4.1.3. Citu būtisku nodrošinājumu īss apraksts, piemēram, tvaiks, saspiests gaiss, slāpeklis 
4.2. Iekārtas 
4.2.1. 8.pielikumā sniedz galveno ražošanas un kontroles laboratorijas iekārtu uzskaitījumu, kurā norāda iekārtas 
4.2.2. Tīrīšana un dezinfekcijas pasākumi− Produktu saskares virsmu tīrīšanas un dezinfekcijas metožu īss apraksts (piemēram, manuālā tīrīšana, automātiskā tīrīšana (Clean-in-Place))
4.2.3. Labas ražošanas prakses kritiskās datorizētās sistēmas− Labas ražošanas prakses kritisko datorizēto sistēmu apraksts (izņemot specifisku iekārtu programmējamos loģiskos kontrolierus (PLC))
5. DOKUMENTĀCIJA
  

− Dokumentācijas sistēmas apraksts (elektroniska, manuāla).

− Ja dokumenti un protokoli tiek uzglabāti vai arhivēti ārpus ražotnes (tai skaitā farmakovigilances dati, ja piemērojams), norāda:

a) dokumentu un protokolu veidus,

b) uzglabāšanas vietas nosaukumu un adresi, kā arī aptuveno laiku, kas nepieciešams dokumentu atgādāšanai no ārpus ražotnes esošā arhīva

6. RAŽOŠANA
6.1. Produktu veidi

Var atsaukties uz ražotnes apraksta 1. vai 2.pielikumu:

− Ražoto produktu veidi, tai skaitā:

• ražotnē ražoto cilvēkiem paredzēto zāļu un veterināro zāļu formu saraksts;

• jebkuru ražotnē ražoto klīniskajiem pētījumiem paredzēto pētāmo zāļu formu saraksts. Ja atšķiras no komerciālās ražošanas, norāda informāciju par ražošanas zonām un personālu.

− Toksiskas vai bīstamas vielas (piemēram, ar augstu farmakoloģisko aktivitāti un sensibilizējošām īpašībām).

− Produktu veidi, kas tiek ražoti tam speciāli atvēlētajās telpās vai kampaņu veidā, ja piemērojams.

− Procesu analītisko tehnoloģiju (PAT) pielietojums, ja piemērojams: vispārīgs atbilstošo tehnoloģiju un ar tām saistīto datorizēto sistēmu izklāsts

6.2. Procesu validācija

− Procesu validācijas vispārīgās kārtības īss apraksts.

− Atkārtota pārstrāde vai pārstrādes politika

6.3. Materiālu vadība un novietošana un glabāšana noliktavās

− Pasākumi darbību veikšanai ar izejmateriāliem, iepakojuma materiāliem, neiepakotajiem produktiem un galaproduktiem, iekļaujot paraugu ņemšanu, karantīnu, izlaidi un uzglabāšanu.

− Pasākumi darbību veikšanai ar noraidītajiem materiāliem un produktiem

7. KVALITĀTES KONTROLE
  − Ražotnē veikto kvalitātes kontroles darbību apraksts attiecībā uz fizikālo, ķīmisko, mikrobioloģisko un bioloģisko testēšanu
8. IZPLATĪŠANA, SŪDZĪBAS, PRODUKTU DEFEKTI UN ATSAUKŠANA
8.1. Izplatīšana (attiecībā uz posmu, par kuru atbildīgs ir ražotājs)

− Firmu veidi (vairumtirdzniecības licences īpašnieki, ražošanas licences īpašnieki un citi) un to atrašanās vietas (piemēram, Eiropas Savienība, Eiropas Ekonomikas zona, ASV), uz kurieni no ražotnes nosūta produktus.

− Sistēmas apraksts – kā tiek veikta pārbaude, vai katram pircējam un saņēmējam ir likumīgas tiesības saņemt zāles no ražotāja, kā tiek nodrošināti atbilstoši vides apstākļi transportēšanas laikā (piemēram, temperatūras uzraudzība un kontrole).

− Pasākumi produktu izplatīšanā un metodes produktu izsekojamības nodrošināšanai.

− Pasākumi, kas tiek veikti, lai novērstu ražotāja produktu nonākšanu nelegālās piegādes ķēdē

8.2.Sūdzības, produktu defekti un atsaukšana− Darbības sūdzību, produktu defektu un produktu atsaukšanas gadījumā – īss sistēmas apraksts
9. PAŠINSPEKCIJA
  − Pašinspekcijas sistēmas īss apraksts, pievēršot uzmanību kritērijiem, atbilstoši kuriem tiek izvēlētas jomas, kas tiks pārbaudītas plānotajās inspekcijās, kā arī praktiskajai kārtībai un turpmākajām darbībām

1.pielikums. Derīgas speciālās atļaujas (licences) zāļu ražošanai kopija (ja licenci izdevusi citas valsts kompetentā iestāde).

2.pielikums. Ražoto zāļu formu uzskaitījums, ietverot izmantoto aktīvo vielu starptautiskos nepatentētos nosaukumus vai tirdzniecības nosaukumus (pēc pieejamības).

3.pielikums. Kopija derīgam labas ražošanas prakses sertifikātam (ja inspekciju veikusi citas valsts kompetentā iestāde).

4.pielikums. Uz līguma pamata iesaistīto ražotāju un laboratoriju saraksts, tai skaitā to adreses, kontaktinformācija, un uz līguma pamata veikto darbību piegādes ķēdes plūsmas shēmas.

5.pielikums. Organizācijas struktūras.

6.pielikums. Ražošanas zonu plāns, norādot materiālu un personāla plūsmas, katra produkta veida (zāļu formas) ražošanas procesu vispārīgas plūsmas shēmas.

7.pielikums. Ūdens sistēmas shematiski zīmējumi.

8.pielikums. Galveno ražošanas un laboratorijas iekārtu saraksts.

Atbildīgais par ražotnes aprakstu

     

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Datums _________________________

Piezīmes.

1. Ražotnes apraksta apjoms nepārsniedz 25–30 A 4 formāta lapas (papildus tam var būt pielikumi). Aprakstā izmanto vienkāršus plānus vai shēmas (diagrammas, grafiskos attēlus). Izdrukājot ražotnes aprakstu ar pielikumiem uz A 4 formāta lapām, tas ir salasāms.

2. Ražotnes apraksts ir sastādīts tā, ka katrai nodaļai un tās punktiem, kas norādīti kā "Prasības", seko atbilstoši "Norādījumi" (ja tādi ir), kuros ir paskaidrota šo prasību izpilde.

3. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.800

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.345)

Veselības ministrs J.Bārzdiņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.800

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.345; MK 16.12.2014. noteikumiem Nr.764)

Veselības ministrs J.Bārzdiņš
5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.800

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr. 345; MK 26.01.2016. noteikumiem Nr. 64; 7.6., 16.7.1 un 16.11.1 apakšpunkts stājas spēkā 01.03.2016., sk. grozījumu 2. punktu)

Veselības ministrs J.Bārzdiņš
6.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.800

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.345)

Veselības ministrs J.Bārzdiņš
6.1 pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.800

(Pielikums MK 25.06.2013. noteikumu Nr.345 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.12.2014. noteikumiem Nr.764)

LATVIJAS REPUBLIKA
ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA

REPUBLIC OF LATVIA
STATE AGENCY OF MEDICINES

(adrese, reģistrācijas numurs, tālruņa numurs,
faksa numurs, e-pasta adrese)

(address, registration number, phone number,
fax number, e-mail)

SPECIĀLA ATĻAUJA (LICENCE) CILVĒKIEM PAREDZĒTO ZĀĻU IZPLATĪŠANAI VAIRUMTIRDZNIECĪBĀ

AUTHORISATION FOR WHOLESALE DISTRIBUTION OF MEDICINAL PRODUCTS FOR HUMAN USE

1. Speciālās atļaujas (licences) numurs
Number of authorisation

2. Speciālās atļaujas (licences) īpašnieka komersanta firma vai saimnieciskās darbības veicēja nosaukums

Firm of authorisation holder

3. Speciālās atļaujas (licences) īpašnieka juridiskā adrese

Legally registered address of authorisation holder

4. Farmaceitiskās darbības vietas(-u) adrese(-es)

Address(es) of site(s)

(norāda visu reģistrēto farmaceitiskās darbības vietu adreses)
(Addresses of all sites should be listed if not covered by separate authorisations)

5. Speciālās atļaujas (licences) joma (aizpildīt attiecībā uz katru 4.punktā minēto farmaceitiskās darbības vietu)

Scope of authorisation (complete for each site under paragraph 4)

6. Speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas juridiskais pamatojums

Legal basis for authorisation

7. Zāļu valsts aģentūras atbildīgā amatpersona

Name of responsible officer of the competent authority of the member state granting the wholesaling authorisation


(vārds, uzvārds)

8. Paraksts

Signature

9. Datums

Date

Speciālai atļaujai (licencei) pievienotie pielikumi:

1. pielikums. Speciālās atļaujas (licences) darbības joma
zāļu izplatīšanai vairumtirdzniecībā

Annex 1. Scope of Wholesaler Distribution Authorisation (Licence)

Farmaceitiskās darbības vietas nosaukums un adrese ____________________________________
Name and address of the site

(Darbības jomu atzīmē ar X)
(Scope notes with X)

1. ZĀLES 
MEDICINAL PRODUCTS

1.1.  kuras ir reģistrētas EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) valstī(-īs)
with a Marketing Authorisation in the EEA (European Economic Area) country (ies)

1.2.  kuras nav reģistrētas EEZ un paredzētas EEZ tirgum*
without a Marketing Authorisation in the EEA and intended for EEA market
*

1.3.  kuras nav reģistrētas EEZ un paredzētas eksportēšanai
without a Marketing Authorisation in the EEA and intended for exportation

2. REĢISTRĒTĀS ZĀĻU VAIRUMTIRDZNIECĪBAS DARBĪBAS
AUTHORISED WHOLESALE DISTRIBUTION OPERATIONS

2.1.  iegāde
procurement

2.2.  glabāšana
holding

2.3.  piegāde
supply

2.4.  eksportēšana
export

2.5.  citas darbības (norādīt)
other activities: (please specify)

3. Atļautie speciālās darbības nosacījumi - ZĀLES, UZ KURĀM ATTIECAS PAPILDU PRASĪBAS
authorized special operating conditions - MEDICINAL PRODUCTS WITH ADDITIONAL REQUIREMENTS

3.1.  direktīvas 2001/83/EK 83. pantā noteiktās zāles
medicinal products according to Art. 83 of 2001/83/EC

3.1.1.  narkotiskās un tām pielīdzinātās psihotropās zāles vai vielas vai psihotropās zāles vai vielas:
narcotic and equivalent thereto psychotropic medicinal products or substances or psychotropic medicinal products or substances:

3.1.1.1.  psihotropās zāles
psychotropic medicinal products

3.1.1.2.  psihotropās vielas
psychotropic substances

3.1.1.3.  narkotiskās un tām pielīdzinātās psihotropās zāles
narcotic and equivalent thereto psychotropic medicinal products

3.1.1.4.  narkotiskās un tām pielīdzinātās psihotropās vielas
narcotic and equivalent thereto psychotropic substances

3.1.2.  no cilvēka asinīm un plazmas iegūtās zāles
medicinal products derived from human blood and plasma

3.1.3.  imunoloģiskie preparāti
immunological medicinal products

3.1.4.  radiofarmaceitiskie preparāti (tai skaitā radionuklīdu komplekti)
radiopharmaceuticals (including radionuclide kits)

3.2.  medicīniskās gāzes
medicinal gases

3.3.  aukstuma ķēdes produkti (nepieciešama uzglabāšana zemā temperatūrā)
cold chain products (requiring low temperature handling)

3.4.  citi produkti
other products

3.4.1.  veterinārās zāles
veterinary medicinal products

3.4.2.  spirts
alcohol

Jebkuri ierobežojumi vai paskaidrojošas piezīmes par šīm zāļu vairumtirdzniecības darbībām
Any restrictions or clarifying remarks related to the scope of these wholesaling operations

___________________________________________

* Direktīvas 2001/83/EK 5. pants vai Regulas EK 726/2004 83. pants (nereģistrētas zāles)
*Art 5 of Directive 2001/83/EC or Art 83 of Regulation EC/ 726/2004

2.pielikums. Līgumdarbības zāļu lietirgotavu adrese(-s) un to speciālu atļauju (licenču) numuri.

3.pielikums. Atbildīgās(-o) personas(-u) vārds(-i), uzvārds(-i).

4.pielikums. Datums, kad veikta inspekcija, kas ir par pamatu speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai.

Annexes attached:

Annex 2. Address(es) of Contract Wholesale Distribution Sites and their Authorisation Number

Annex 3. Name of Responsible Person

Annex 4. Date of Inspection on which Authorisation was Granted.

Piezīmes.

1. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. 1.pielikumā norāda atļautos speciālās darbības nosacījumus:

2.1. psihotropo zāļu izplatīšana;

2.2. psihotropo vielu izplatīšana;

2.3. narkotisko un tām pielīdzināto psihotropo zāļu izplatīšana;

2.4. narkotisko un tām pielīdzināto psihotropo vielu izplatīšana;

2.5. spirta izplatīšana;

2.6. veterināro zāļu izplatīšana;

2.7. tādu veterināro zāļu izplatīšana, kas satur vielas ar anaboliskām, pretinfekcijas, pretparazītu, pretiekaisuma un hormonālām īpašībām, atsevišķi norādot:

2.7.1. antibakteriālos līdzekļus, arī sulfanilamīdus un hinolonus;

2.7.2. antihelmintu līdzekļus;

2.7.3. kokcidiostatiskos līdzekļus, arī nitroimidazolus;

2.7.4. karbamātus un piretroīdus;

2.7.5. sedatīvos līdzekļus;

2.7.6. nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus;

2.7.7. citas farmakoloģiski aktīvās vielas un zāles, kuras nav iekļautas veterināro zāļu reģistrā, bet kuras varētu tikt lietotas dzīvnieku ārstēšanā.

3. (Piezīme svītrota ar MK 16.12.2014. noteikumiem Nr.764)

4. Licences 3. pielikumā norāda atbildīgo amatpersonu par zāļu labas izplatīšanas prakses ievērošanu.
7.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.800

(Pielikums MK 25.06.2013. noteikumu Nr.345 redakcijā)

LATVIJAS REPUBLIKA
ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA

 

REPUBLIC OF LATVIA
STATE AGENCY OF MEDICINES

 

 

 

 

 

 

(adrese, reģistrācijas numurs, tālruņa numurs,
faksa numurs, e-pasta adrese)

 

(address, registration number, phone number,
fax number, e-mail)

SPECIĀLĀ ATĻAUJA (LICENCE) ZĀĻU RAŽOŠANAI VAI IMPORTĒŠANAI

AUTHORISATION (LICENCE) FOR MEDICINAL PRODUCTS’ MANUFACTURING OR IMPORTING

1. Speciālās atļaujas (licences) sērija, numurs 
Serial number, number of authorisation (licence) 

 

2. Speciālās atļaujas (licences) īpašnieka firma, reģistrācijas numurs komercreģistrā

Name, registration number of authorisation (licence) holder

 

 

3. Farmaceitiskās darbības vietas(-u) (ražošanas vietas) adrese(-es)

Addresses authorised sites should be listed if not covered by a separate licence

 

(norāda visas licencētās vietas)

 

4. Speciālās atļaujas (licences) īpašnieka juridiskā adrese

Legally registered address of authorisation (licence) holder

 

 

5. Speciālās atļaujas (licences) darbības joma un zāļu formas – šīs speciālās atļaujas (licences) pielikuma 1. vai 2.pielikumā
(dažādām ražotnēm aizpilda atsevišķu pielikumu, ja par tām nav izsniegta atsevišķa licence)

Scope of authorisation (licence) and dosage forms (ANNEX 1 or ANNEX 2)
(separate Annexes for different sites (company) should be filled out if not covered by a separate licence)

 

6. Speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas juridiskais pamatojums

Legal basis for authorisation (licence)

 

 

7. Zāļu valsts aģentūras atbildīgā amatpersona, kura pieņem lēmumu par speciālās atļaujas (licences) piešķiršanu

Name of responsible officer of the competent authority of the member state granting the manufacturing authorisation


 
  

(vārds, uzvārds)

 

 

8. Paraksts

  
Signature  

 

9. Datums

  
Date  

10. Speciālai atļaujai (licencei) pievienotie pielikumi: (norāda 1. vai 2.pielikumu)

Annexes attached  (ANNEX 1 or ANNEX 2)

Piezīme. Ja nepieciešams, papildus pievieno šādus pielikumus:

Optional Annexes as required:

1) 3.pielikumu "Uz līguma pamata iesaistīto ražošanas vietu adreses"

Annex 3. Addresses of Contract Manufacturing Sites.

2) 4.pielikumu "Uz līguma pamata iesaistīto laboratoriju adreses"

Annex 4. Addresses of Contract Laboratories.

3) 5.pielikumu "Kvalificētās personas vārds un uzvārds"

Annex 5. Name of a Qualified Person.

4) 6.pielikumu "Atbildīgo personu vārds un uzvārds"

Annex 6. Name of a Responsible Persons.

5) 7.pielikumu "Pārbaudes (inspekcijas) datums, kas ir par pamatu speciālās atļaujas (licences) piešķiršanai, pēdējās pārbaudes joma"

Annex 7. Date of Inspection on which Authorisation Granted, Scope of Last Inspection.

6) 8.pielikumu "Speciālās darbības veidi un atbildīgā(-s) persona(-s) par narkotisko un psihotropo zāļu ražošanu vai importēšanu".

Annex 8. Authorization for Special Operations and Name of Person(s) Responsible for Manufacturing or Importation of Narcotic and Psychotropic Medicinal Products.

Licences Nr. _______________ 1.pielikums
Licence No _______________ Annex 1

LICENCĒŠANAS JOMA (izdzēš tās nodaļas, kuras neattiecas)

SCOPE OF AUTHORISATION (the sections which do not apply shall be deleted)

Farmaceitiskās darbības vietas nosaukums un adrese

Name and address of the site

 

 

Cilvēkiem paredzētās zāles

Human medicinal products

Veterinārās zāles

Veterinary medicinal products


 

ATĻAUTĀS DARBĪBAS

AUTHORISED OPERATIONS

Ražošanas darbības (saskaņā ar 1.daļu)

Manufacturing operations (according to Part 1)

Zāļu importēšana (saskaņā ar 2.daļu)

Importation of medicinal products (according to Part 2)


 

1.daļa. RAŽOŠANAS DARBĪBAS

Part 1. MANUFACTURING OPERATIONS

 
 1.1.

Sterilās zāļu formas

Sterile products

  

1.1.1. Aseptiski iegūtas (pārstrādes darbības šādām zāļu formām)

Aseptically prepared (processing operations for the following dosage forms)

1.1.1.1. Šķidrumi liela tilpuma iepakojumā

Large volume liquids

1.1.1.2. Liofilizāti

Lyophilisates

1.1.1.3. Mīkstās zāļu formas

Semi-solids

1.1.1.4. Šķidrumi maza tilpuma iepakojumā

Small volume liquids

1.1.1.5. Cietās zāļu formas un implanti

Solids and implants 

1.1.1.6. Citi aseptiski iegūti produkti (brīvs uzskaitījums)

Other aseptically prepared products (free text)

 

1.1.2. Sterilizēti galaprodukti (pārstrādes darbības šādām zāļu formām)

Terminally sterilised (processing operations for the following dosage forms)

1.1.2.1. Šķidrumi liela tilpuma iepakojumā

Large volume liquids

1.1.2.2. Mīkstās zāļu formas

Semi-solids

1.1.2.3. Šķidrumi maza tilpuma iepakojumā

Small volume liquids

1.1.2.4. Cietās zāļu formas un implanti

Solids and implants

1.1.2.5. Citi sterilizēti galaprodukti (brīvs uzskaitījums)

Other terminally sterilised final products (free text)

 

1.1.3. Tikai sērijas sertifikācija

Batch certification only

 1.2.

Nesterilās zāļu formas

Non-sterile products

 

1.2.1. Nesterilās zāļu formas (pārstrādes darbības šādām zāļu formām)

Non-sterile products (processing operations for the following dosage forms)

1.2.1.1. Cietās kapsulas

Capsules, hard shell

1.2.1.2. Mīkstās kapsulas

Capsules, soft shell

1.2.1.3. Košļājamās gumijas

Chewing gums

1.2.1.4. Impregnētās matrices

Impregnated matrices

1.2.1.5. Šķidrumi ārīgai lietošanai

Liquids for external use

1.2.1.6. Šķidrumi iekšķīgai lietošanai

Liquids for internal use

1.2.1.7. Medicīniskās gāzes

Medicinal gases

1.2.1.8. Citas cietās zāļu formas

Other solid dosage forms

1.2.1.9. Aerosolu preparāti (zem spiediena)

Pressurised preparations

1.2.1.10. Radionuklīdu ģeneratori

Radionuclide generators

1.2.1.11. Mīkstās zāļu formas

Semi-solids 

1.2.1.12. Supozitoriji

Suppositories

1.2.1.13. Tabletes

Tablets

1.2.1.14. Transdermālie plāksteri

Transdermal patches

1.2.1.15. Intraruminālās ierīces

Intraruminal devices

1.2.1.16. Lopbarības piedevas

Veterinary premixes

1.2.1.17. Citas nesterilās zāļu formas (brīvs uzskaitījums)

Other non-sterile medicinal products (free text)

 

1.2.2. Tikai sērijas sertifikācija

Batch certification only

 1.3.

Bioloģiskas izcelsmes zāles

Biological medicinal products

 

1.3.1. Bioloģiskas izcelsmes zāles (zāļu veidu saraksts)

Biological medicinal products (list of producēt types)

1.3.1.1. No cilvēka asinīm un plazmas iegūtas zāles

Blood products

1.3.1.2. Imunoloģiskie preparāti

Immunological products

1.3.1.3. Šūnu terapijas zāles

Cell therapy products

1.3.1.4. Gēnu terapijas zāles

Gene therapy products

1.3.1.5. Biotehnoloģijas preparāti

Biotechnology products

1.3.1.6. No cilvēka vai dzīvnieku materiāliem izdalīti preparāti

Human or animal extracted products

1.3.1.7. No audiem veidoti produkti

Tissue engineered products

1.3.1.8. Citas bioloģiskas izcelsmes zāles (brīvs uzskaitījums)

Other biological medicinal products (free text)

 

1.3.2. Tikai sērijas sertifikācija (zāļu veidu saraksts)

Batch certification only (list of product types)

1.3.2.1. No cilvēka asinīm un plazmas iegūtas zāles

Blood products

1.3.2.2. Imunoloģiskie preparāti

Immunological products

1.3.2.3. Šūnu terapijas zāles

Cell therapy products

1.3.2.4. Gēnu terapijas zāles

Gene therapy products

1.3.2.5. Biotehnoloģijas preparāti

Biotechnology products

1.3.2.6. No cilvēka vai dzīvnieku materiāliem izdalīti preparāti

Human or animal extracted products

1.3.2.7. No audiem veidoti produkti

Tissue engineered products

1.3.2.8. Citas bioloģiskas izcelsmes zāles (brīvs uzskaitījums)

Other biological medicinal products (free text)

 1.4.

Citi produkti vai ražošanas darbības

Other products or manufacturing activity

 

1.4.1. Ražošana:

Manufacturing of:

1.4.1.1. Augu izcelsmes zāles

Herbal products

1.4.1.2. Homeopātiskās zāles

Homoeopathic products

1.4.1.3. Citi (brīvs uzskaitījums)

Other (free text)

 

1.4.2. Aktīvo vielu vai palīgvielu, vai galaprodukta sterilizācija

Sterilisation of active substances or excipients, or finished product

1.4.2.1. Filtrēšana

Filtration

1.4.2.2. Sterilizācija ar karstu sausu gaisu

Dry heat

1.4.2.3. Sterilizācija ar ūdens tvaiku

Moist heat

1.4.2.4. Ķīmiskā sterilizācija

Chemical

1.4.2.5. Apstarošana ar gamma stariem

Gamma irradiation

1.4.2.6. Apstarošana ar elektronu kūli

Electron beam

 

1.4.3. Citi (brīvs uzskaitījums)

Other (free text)

 1.5.

Tikai iepakošana

Packaging only

 

1.5.1. Primārā iepakošana:

Primary packing

1.5.1.1. Cietās kapsulas

Capsules, hard shell

1.5.1.2. Mīkstās kapsulas

Capsules, soft shell

1.5.1.3. Košļājamās gumijas

Chewing gums

1.5.1.4. Impregnētās matrices

Impregnated matrices

1.5.1.5. Šķidrumi ārīgai lietošanai

Liquids for external use

1.5.1.6. Šķidrumi iekšķīgai lietošanai

Liquids for internal use

1.5.1.7. Medicīniskās gāzes

Medicinal gases

1.5.1.8. Citas cietās zāļu formas

Other solid dosage forms

1.5.1.9. Aerosolu preparāti (zem spiediena)

Pressurised preparations

1.5.1.10. Radionuklīdu ģeneratori

Radionuclide generators

1.5.1.11. Mīkstās zāļu formas

Semi-solids

1.5.1.12. Supozitoriji

Suppositories

1.5.1.13. Tabletes

Tablets

1.5.1.14. Transdermālie plāksteri

Transdermal patches

1.5.1.15. Intraruminālās ierīces

Intraruminal devices

1.5.1.16. Lopbarības piedevas

Veterinary premixes

1.5.1.17. Citas nesterilās zāļu formas (brīvs uzskaitījums)

Other non-sterile dosage forms (free text)

 

1.5.2. Sekundārā iepakošana

Secondary packing

 1.6.

Kvalitātes kontroles veikšana

Quality control testing

 

 1.6.1. Mikrobioloģiski: sterilitāte

Microbiologically: sterility

1.6.2. Mikrobioloģiski: nesterilo zāļu formu tīrība

Microbiologically: microbiological contamination of non - sterile dosage forms

1.6.3. Ķīmiski vai fizikāli

Chemically or physically

1.6.4. Bioloģiski

Biologically


 

Jebkuri ierobežojumi vai paskaidrojošas piezīmes par šīm ražošanas darbībām

Any restrictions or clarifying remarks related to the scope of these manufacturing operations

 
 

 

2.daļa. ZĀĻU IMPORTĒŠANA

Part 2.  IMPORTATION OF MEDICINAL PRODUCTS

 2.1.

Importēto zāļu kvalitātes kontroles veikšana

Quality control of imported medicinal products

 

2.1.1. Mikrobioloģiski: sterilitāte

Microbiologically: sterility

2.1.2. Mikrobioloģiski: nesterilo zāļu formu tīrība

Microbiologically: microbiological contamination of non - sterile dosage forms

2.1.3. Ķīmiski vai fizikāli

Chemically or physically

2.1.4. Bioloģiski

Biologically

 2.2.

Importēto zāļu sērijas sertifikācija

Batch certification of imported medicinal products

 

2.2.1. Sterilās zāļu formas

Sterile dosage forms

2.2.1.1. Aseptiski iegūtas

Aseptically prepared

2.2.1.2. Sterilizēti galaprodukti (zāļu formu saraksts)

Terminally sterilised end products (list of dosage forms)

 

2.2.2. Nesterilās zāļu formas

Non-sterile dosage forms

 

2.2.3. Bioloģiskas izcelsmes zāles

Biological products

2.2.3.1. No cilvēka asinīm un plazmas iegūtas zāles

Blood products

2.2.3.2. Imunoloģiskie preparāti

Immunological products

2.2.3.3. Šūnu terapijas zāles

Cell therapy products

2.2.3.4. Gēnu terapijas zāles

Gene therapy products

2.2.3.5. Biotehnoloģijas preparāti

Biotechnology products

2.2.3.6. No cilvēka vai dzīvnieku materiāliem izdalīti preparāti

Human or animal extracted products

2.2.3.7. No audiem veidoti produkti

Tissue engineered products

2.2.3.8. Citas bioloģiskas izcelsmes zāles (brīvs uzskaitījums)

Other biological medicinal products (free text)

 2.3.

Citas importēšanas darbības (jebkura cita importēšanas darbība, kas nav iekļauta iepriekš minētajā uzskaitījumā)

Other importation activities (any other importation activity that is not covered above)

 

2.3.1. Fiziskas importēšanas vieta

Site of physical importation

2.3.2. Starpprodukta, kurš tiek pakļauts turpmākai apstrādei, importēšana

Importation of intermediate which undergoes further processing

2.3.3. Bioloģiskas izcelsmes aktīvā viela

Biological active substance

2.3.4. Citas (brīvs uzskaitījums)

Other (free text)


 

Jebkuri ierobežojumi vai paskaidrojošas piezīmes par šīm ražošanas darbībām

Any restrictions or clarifying remarks related to the scope of these manufacturing operations

 
 

Licences Nr. _______________ 2.pielikums
Licence No _______________ Annex 2

LICENCĒŠANAS JOMA (izdzēš tās nodaļas, kuras neattiecas vai atzīmē jā/nē)

SCOPE OF AUTHORISATION (deleted the sections that do not apply or use yes/no)

Ražošanas vai importēšanas vietas nosaukums un adrese

Name and address of the manufacturing or importing site

 

 

Cilvēkiem paredzētās pētāmās zāles 

Investigational medicinal products for human use


 

ATĻAUTĀS DARBĪBAS

AUTHORISED OPERATIONS

Pētāmo zāļu ražošanas darbības (saskaņā ar 1.daļu)

Manufacturing operations of investigational medicinal products (according to Part 1)

Pētāmo zāļu importēšana (saskaņā ar 2.daļu)

Importation of investigational medicinal products (according to Part 2)


 

1.daļa. PĒTĀMO ZĀĻU RAŽOŠANAS DARBĪBAS

Part 1  MANUFACTURING OPERATIONS OF INVESTIGATIONAL MEDICINAL PRODUCTS

 1.1.

Pētāmo zāļu sterilās formas

Sterile forms investigational medicinal products

 

1.1.1. Aseptiski iegūtas (pārstrādes darbības šādām zāļu formām)

Aseptically prepared (processing operations for the following dosage forms)

1.1.1.1. Šķidrumi liela tilpuma iepakojumā

Large volume liquids

1.1.1.2. Liofilizāti

Lyophilisates

1.1.1.3. Mīkstās zāļu formas

Semi-solids

1.1.1.4. Šķidrumi maza tilpuma iepakojumā

Small volume liquids

1.1.1.5. Cietās zāļu formas un implanti

Solids and implants

1.1.1.6. Citi aseptiski iegūti produkti (brīvs uzskaitījums)

Other aseptically prepared products (free text)

 

1.1.2. Sterilizēti galaprodukti (pārstrādes darbības šādām zāļu formām)

Terminally sterilised final products (processing operations for the following dosage forms)

1.1.2.1. Šķidrumi liela tilpuma iepakojumā

Large volume liquids

1.1.2.2. Mīkstās zāļu formas

Semi-solids

1.1.2.3. Šķidrumi maza tilpuma iepakojumā

Small volume liquids

1.1.2.4. Cietās zāļu formas un implanti

Solids and implants

1.1.2.5. Citi sterilizēti galaprodukti (brīvs uzskaitījums)

Other terminally sterilised final products (free text)

 

1.1.3. Sērijas sertifikācija

Batch certification only

 1.2.

Pētāmo zāļu nesterilās formas

Non-sterile investigational medicinal products

 

1.2.1. Nesterilās zāļu formas (pārstrādes darbības šādām zāļu formām)

Non-sterile dosage forms (processing operations for the following dosage forms)

1.2.1.1. Cietās kapsulas

Capsules, hard shell

1.2.1.2. Mīkstās kapsulas

Capsules, soft shell

1.2.1.3. Košļājamās gumijas

Chewing gums

1.2.1.4. Impregnētās matrices

Impregnated matrices

1.2.1.5. Šķidrumi ārīgai lietošanai

Liquids for external use

1.2.1.6. Šķidrumi iekšķīgai lietošanai

Liquids for internal use

1.2.1.7. Medicīniskās gāzes

Medicinal gases

1.2.1.8. Citas cietās zāļu formas

Other solid dosage forms

1.2.1.9. Aerosolu preparāti (zem spiediena)

Pressurised preparations

1.2.1.10. Radionuklīdu ģeneratori

Radionuclide generators

1.2.1.11. Mīkstās zāļu formas

Semi-solids 

1.2.1.12. Supozitoriji

Suppositories

1.2.1.13. Tabletes

Tablets

1.2.1.14. Transdermālie plāksteri

Transdermal patches

1.2.1.15. Citas nesterilās zāļu formas (brīvs uzskaitījums)

Other non-sterile dosage forms (free text)

 

1.2.2. Sērijas sertifikācija

Batch certification only

 1.3.

Bioloģiskas izcelsmes pētāmās zāles

Biological investigational medicinal products

 

1.3.1. Bioloģiskas izcelsmes zāles (zāļu veidu saraksts)

Biological medicinal products (list of product types)

1.3.1.1. No cilvēka asinīm un plazmas iegūtas zāles

Blood products

1.3.1.2. Imunoloģiskie preparāti

Immunological products

1.3.1.3. Šūnu terapijas zāles

Cell therapy products

1.3.1.4. Gēnu terapijas zāles

Gene therapy products

1.3.1.5. Biotehnoloģijas preparāti

Biotechnology products

1.3.1.6. No cilvēka vai dzīvnieku materiāliem izdalīti preparāti

Human or animal extracted products

1.3.1.7. No audiem veidoti produkti

Tissue engineered products

1.3.1.8. Citas bioloģiskas izcelsmes zāles (brīvs uzskaitījums)

Other biological medicinal products (free text)

 

1.3.2. Sērijas sertifikācija (zāļu veidu saraksts)

Batch certification only (list of product types)

1.3.2.1. No cilvēka asinīm un plazmas iegūtas zāles

Blood products

1.3.2.2. Imunoloģiskie preparāti

Immunological products

1.3.2.3. Šūnu terapijas zāles

Cell therapy products

1.3.2.4. Gēnu terapijas zāles

Gene therapy products

1.3.2.5. Biotehnoloģijas preparāti

Biotechnology products

1.3.2.6. No cilvēka vai dzīvnieku materiāliem izdalīti preparāti

Human or animal extracted products

1.3.2.7. No audiem veidoti produkti

Tissue engineered products

1.3.2.8. Citas bioloģiskas izcelsmes zāles (brīvs uzskaitījums)

Other biological medicinal products (free text)


 
 1.4.

Citas pētāmās zāles vai ražošanas darbības

Other investigational medicinal products or manufacturing activity)

 

1.4.1. Ražošana:

Manufacturing of

1.4.1.1. Augu izcelsmes zāles

Herbal products

1.4.1.2. Homeopātiskās zāles

Homoeopathic products

1.4.1.3. Citas (brīvs uzskaitījums)

Other (free text)

 

1.4.2. Aktīvo vielu vai palīgvielu, vai galaprodukta sterilizācija"

Sterilisation of active substances or excipients, or finished product:

1.4.2.1. Filtrēšana

Filtration

1.4.2.2. Sterilizācija ar karstu sausu gaisu

Dry heat

1.4.2.3. Sterilizācija ar ūdens tvaiku

Moist heat

1.4.2.4. Ķīmiskā sterilizācija

Chemical

1.4.2.5. Apstarošana ar gamma stariem

Gamma irradiation

1.4.2.6. Apstarošana ar elektronu kūli

Electron beam

 

1.4.3. Citi (brīvs uzskaitījums)

Other (free text)

 1.5.

Tikai iepakošana

Packaging only

 

1.5.1. Primārā iepakošana

Primary packing

1.5.1.1. Cietās kapsulas

Capsules, hard shell

1.5.1.2. Mīkstās kapsulas

Capsules, soft shell

1.5.1.3. Košļājamās gumijas

Chewing gums

1.5.1.4. Impregnētās matrices

Impregnated matrices

1.5.1.5. Šķidrumi ārīgai lietošanai

Liquids for external use

1.5.1.6. Šķidrumi iekšķīgai lietošanai

Liquids for internal use

1.5.1.7. Medicīniskās gāzes

Medicinal gases

1.5.1.8. Citas cietās zāļu formas

Other solid dosage forms

1.5.1.9. Aerosolu preparāti (zem spiediena)

Pressurised preparations

1.5.1.10. Radionuklīdu ģeneratori

Radionuclide generators

1.5.1.11. Mīkstās zāļu formas

Semi-solids 

1.5.1.12. Supozitoriji

Suppositories

1.5.1.13. Tabletes

Tablets

1.5.1.14. Transdermālie plāksteri

Transdermal patches

1.5.1.15. Citas nesterilās zāļu formas (brīvs uzskaitījums)

Other non-sterile medicinal product (free text)

 

1.5.2. Sekundārā iepakošana

Secondary packing

 1.6.

Kvalitātes kontroles veikšana

Quality control

 

1.6.1. Mikrobioloģiski: sterilitāte

Microbiologically: sterility

1.6.2. Mikrobioloģiski: nesterilo zāļu formu tīrība

Microbiologically: microbiological contamination of non - sterile dosage forms

1.6.3. Ķīmiski vai fizikāli

Chemically or physically

1.6.4. Bioloģiski

Biologically


 

Jebkuri ierobežojumi vai paskaidrojošas piezīmes par šīm ražošanas darbībām

Any restrictions or clarifying remarks related to the scope of these manufacturing operations

 
 

 

2.daļa. PĒTĀMO ZĀĻU IMPORTĒŠANA

Part 2. IMPORTATION OF INVESTIGATIONAL MEDICINAL PRODUCTS

 2.1.

Importēto pētāmo zāļu kvalitātes kontroles veikšana

Quality control of imported investigational medicinal products

 

2.1.1. Mikrobioloģiski: sterilitāte

Microbiologically: sterility

2.1.2. Mikrobioloģiski: nesterilo zāļu formu tīrība

Microbiologically: microbiological contamination of non - sterile dosage forms

2.1.3. Ķīmiski vai fizikāli

Chemically or physically

2.1.4. Bioloģiski

Biologically

 2.2.

Importēto pētāmo zāļu sērijas sertifikācija

Batch certification of imported investigational medicinal products

 

2.2.1. Sterilās zāļu formas

Sterile products

2.2.1.1. Aseptiski iegūtas

Aseptically prepared

2.2.1.2. Sterilizēti galaprodukti

Terminally sterilised final products

 

2.2.2. Nesterilās zāļu formas

Non-sterile dosage forms

 

2.2.3. Bioloģiskas izcelsmes zāles

Biological products

2.2.3.1. No cilvēka asinīm un plazmas iegūtas zāles

Blood products

2.2.3.2. Imunoloģiskie preparāti

Immunological products

2.2.3.3. Šūnu terapijas zāles

Cell therapy products

2.2.3.4. Gēnu terapijas zāles

Gene therapy products

2.2.3.5. Biotehnoloģijas preparāti

Biotechnology products

2.2.3.6. No cilvēka vai dzīvnieku materiāliem izdalīti preparāti

Human or animal extracted products

2.2.3.7. No audiem veidoti produkti

Tissue engineered products

2.2.3.8. Citas bioloģiskas izcelsmes zāles (brīvs uzskaitījums)

Other biological medicinal products (free text)

 2.3.

Citas importēšanas darbības (jebkura cita importēšanas darbība, kas nav iekļauta augšminētajā uzskaitījumā)

Other importation activities (any other importation activity that is not covered above)

 

2.3.1. Fiziskas importēšanas vieta

Site of physical importation

2.3.2. Starpprodukta, kurš tiek pakļauts turpmākai apstrādei, importēšana

Importation of intermediate which undergoes further processing

2.3.3. Bioloģiskas izcelsmes aktīvā viela

Biological active substance

2.3.4. Citas (brīvs uzskaitījums)

Other (free text)


 

Jebkuri ierobežojumi vai paskaidrojošas piezīmes par šīm ražošanas darbībām

Any restrictions or clarifying remarks related to the scope of these manufacturing operations

 
 

Licences Nr. _______________ 3.pielikums
Licence No _______________ Annex 3

Līgumražotāja(-u) ražošanas vietas(-u) adrese(-es)

Address(es) of contract manufacturing sites

 
 
 

Licences Nr. _______________ 4.pielikums
Licence No _______________ Annex 4

Laboratorijas(-u) adrese(-es), kura(-as) veic kvalitātes kontroli, pamatojoties uz līgumu

Address(es) of contract laboratory(ies) performing quality control

 
 

Licences Nr. _______________ 5.pielikums
Licence No _______________ Annex 5

Kvalificētās(-o) personas(-u) vārds, uzvārds

Name, surname of a qualified person(s)

 
 
 

Licences Nr. _______________ 6.pielikums
Licence No _______________ Annex 6

Par kvalitātes kontroli atbildīgā persona (vārds, uzvārds)

Name, surname of a person(s) responsible for quality control

 
 
 

 

Par ražošanu atbildīgā persona (vārds, uzvārds)

Name, surname of a person(s) responsible for production

 
 
 

Licences Nr. _______________ 7.pielikums
Licence No_______________ Annex 7

Pārbaudes (inspekcijas) datums, kas ir par pamatu speciālās atļaujas (licences) piešķiršanai ___________________________

Date of inspection on which authorisation granted

Pēdējās inspekcijas joma

Scope of last inspection

 
 
 

Licences Nr. _______________ 8.pielikums
Licence No_______________ Annex 8

Speciālās darbības veidi (vajadzīgo atzīmēt ar x) un par narkotisko un psihotropo zāļu ražošanu vai importēšanu atbildīgā(-s) persona(-s)

Particular authorised activities (mark "X" where appropriate) and responsible person(s)

Speciālās darbības veids
Particular activity

Par narkotisko un psihotropo zāļu ražošanu vai importu atbildīgās(-o) personas(-u) amats, vārds, uzvārds
Name, surname, position of a person(-s) responsible for manufacturing of narcotic and psychotropic medicinal products

narkotisko zāļu ražošana

 manufacturing of narcotic medicinal products

  

narkotisko zāļu importēšana

 importing of narcotic medicinal products

  

psihotropo zāļu ražošana

 manufacturing of psychotropic medicinal  products

  

psihotropo zāļu importēšana

 importing of psychotropic medicinal products

  

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

8.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.800

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.345)

Veselības ministrs J.Bārzdiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 800Pieņemts: 19.10.2011.Stājas spēkā: 28.10.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 170, 27.10.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
238458
{"selected":{"value":"01.03.2016","content":"<font class='s-1'>01.03.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.03.2016","iso_value":"2016\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"02.02.2016","iso_value":"2016\/02\/02","content":"<font class='s-1'>02.02.2016.-29.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.12.2014","iso_value":"2014\/12\/19","content":"<font class='s-1'>19.12.2014.-01.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-18.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.06.2013","iso_value":"2013\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.10.2011","iso_value":"2011\/10\/28","content":"<font class='s-1'>28.10.2011.-28.06.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.03.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"