Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumus Nr. 352 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapas paraugu bāriņtiesas darbības jomā un veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.763

Rīgā 2011.gada 4.oktobrī (prot. Nr.57 14.§)
Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Valsts statistikas likuma 4.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka bāriņtiesas ikgadējā valsts statistikas pārskata veidlapas paraugu (pielikums), kā arī pārskata iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību.

2. Bāriņtiesa apkopo veidlapas paraugā norādīto informāciju, pamatojoties uz pārskata gadā izskatītajām lietām un pieņemtajiem lēmumiem, aizpilda veidlapu un līdz kārtējā gada 1.februārim iesniedz to Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā.

3. Aizpildīto veidlapu Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā iesniedz personiski, nosūta pa pastu vai elektroniski, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumus Nr.361 "Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 83.nr.; 2009, 104.nr.; 2010, 34.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministre I.Jurševska
Pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763
Valsts statistikas pārskata paraugs

(Pielikums MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1491 redakcijā)

Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspekcijai

BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU ______ GADĀ

Bāriņtiesas nosaukums 
Pasta adrese 
 LV- 
     
Bāriņtiesas priekšsēdētājs  
   (vārds, uzvārds)
Tālruņa numurs   
Faksa numurs   
E-pasts


1. PĀRSKATS PAR LIETĀM PAR BĒRNA AIZGĀDĪBAS TIESĪBU PĀRTRAUKŠANU UN PĀRTRAUKTO AIZGĀDĪBAS TIESĪBU ATJAUNOŠANU VECĀKIEM

1.1. Ģimenes, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un par kurām bāriņtiesa pārskata gadā informējusi pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju

Skaits

1.1.1. Ģimeņu skaits kopā 
1.1.2. Bērnu skaits ģimenēs kopā (vecums gados): 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
1.2. Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana un pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošana vecākiem

Skaits

1.2.1. Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas bērna aizgādības tiesības, kopā: 
no tā – mātēm 
tēviem 
1.2.2. Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas bērna aizgādības tiesības, ja konstatēta vecāku vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vardarbību pret bērnu, kopā: 
1.2.2.0. no tā personu skaits, par kurām bāriņtiesa pārskata gadā, pārtraucot bērna aizgādības tiesības, informējusi tiesībaizsardzības iestādes (piemēram, policiju, prokuratūru): 
tajā skaitā – par mātēm 
tajā skaitā – par tēviem 
1.2.3. Personu skaits, par kurām pārskata gadā bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par personisku attiecību un tiešu kontaktu uzturēšanās tiesību ierobežošanu ar ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu, kopā: 
tajā skaitā – par mātēm 
tajā skaitā – par tēviem 
tajā skaitā – par citiem tuviem radiniekiem 
tajā skaitā – par citām personām, ar kurām bērns ilgu laiku dzīvojis nedalītā saimniecībā 
1.2.4. Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu atjaunotas pārtrauktās bērna aizgādības tiesības, kopā: 
no tā – mātēm 
tēviem 
1.3. Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā pārtrauktas bērna aizgādības tiesības (vecums gados)

Skaits

1.3.0. Bērnu skaits kopā: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
1.4. Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atjaunotas pārtrauktās bērna aizgādnības tiesības (vecums gados)

Skaits

1.4.0. Bērnu skaits kopā: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
1.5. Aizgādības tiesību atņemšana un atjaunošana vecākiem ar tiesas spriedumu pārskata gadā

Skaits

1.5.1. Personu skaits, par kurām bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu, kopā: 
no tā – mātēm 
tēviem 
1.5.2. Personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības, kopā: 
no tā – mātēm 
tēviem 
1.5.3. Bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības, kopā (vecums gados): 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
1.5.4. Personu skaits, par kurām bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atjaunošanu, kopā: 
no tā – mātēm 
tēviem 
1.5.5. Personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atjaunotas aizgādības tiesības, kopā: 
no tā – mātēm 
tēviem 
1.5.6. Bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atjaunotas aizgādības tiesības, kopā (vecums gados): 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 

2. PĀRSKATS PAR BĀREŅU UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠO BĒRNU ĀRPUSĢIMENES APRŪPI

2.1. Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits pārskata gada 31.decembrī (vecums gados)

Skaits

2.1.0. Bērnu skaits kopā: 
2.1.0.1. no tā bērnu skaits, kuri ievietoti audžuģimenē: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
2.1.0.2. no tā bērnu skaits, kuri ievietoti aizbildņa ģimenē: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
2.1.0.3. no tā bērnu skaits, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (turpmāk – aprūpes un rehabilitācijas institūcija): 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
2.2. Adoptējamo bērnu skaits, kuri pārskata gada 31.decembrī atradās ārpusģimenes aprūpē (audžuģimenē, aizbildnībā, aprūpes un rehabilitācijas institūcijā)

Skaits

2.2.0. Adoptējamo bērnu skaits kopā (vecums gados): 
2.2.0.1. no tā bērnu skaits, kuri nepiekrīt adopcijai vispār: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
2.2.0.2. no tā bērnu skaits, kuri nepiekrīt adopcijai uz ārvalstīm: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
2.2.0.3. no tā bērnu skaits, par kuriem aizbildņi nav devuši piekrišanu adopcijai: 
2.3. Bērni, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes (audžuģimene, aizbildnība, institūcija) aprūpi (vecums gados)

Skaits

2.3.1. Bērnu skaits, kuriem nodrošināta ārpusģimenes aprūpe, kopā: 
2.3.1.1. no tā bērnu skaits, kuru vecāki miruši vai izsludināti par mirušiem 
2.3.1.2. no tā bērnu skaits, kuru vecākiem pārtrauktas vai atņemtas bērna aizgādības tiesības 
2.3.1.3. no tā bērnu skaits, kuriem ārpusģimenes aprūpe nodrošināta dēļ būtiskām domstarpībām bērna un vecāku attiecībās 
2.3.1.4. no tā bērnu skaits, kuru vecāki pazuduši un izsludināti meklēšanā 
2.3.1.5. no tā bērnu skaits, kuru vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu 
2.3.1.6. no tā bērnu skaits, kuru vecāki ir nepilngadīgi 
2.3.1.7. no tā bērnu skaits, kuriem ārpusģimenes aprūpe nodrošināta citos gadījumos 
2.3.2. Bērnu skaits, kuri ievietoti audžuģimenē: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
2.3.3. Bērnu skaits, kuri ievietoti aizbildņa ģimenē: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
2.3.4. Bērnu skaits, kuri ievietoti institūcijā: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
2.3.5. Bērnu turpmākā aprūpe pēc aprūpes audžuģimenē izbeigšanas – skaits, kopā: 
2.3.5.1. no tā adoptēto bērnu skaits: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
2.3.5.2. no tā aprūpē aizbildnībā nodoto bērnu skaits: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
2.3.5.3. no tā aprūpē citā audžuģimenē nodoto bērnu skaits: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
2.3.5.4. no tā aprūpē institūcijā ievietoto bērnu skaits: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
3–17 (ieskaitot) 
2.3.5.5. no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc pārtraukto vai atņemto bērna aizgādības tiesību atjaunošanas vecākiem: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
3–17 (ieskaitot) 
2.3.5.6. no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc vecāku veselības stāvokļa uzlabošanās: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
3–17 (ieskaitot) 
2.3.5.7. no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc vecāku pilngadības sasniegšanas: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
3–17 (ieskaitot) 
2.3.5.8. no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc būtisku domstarpību atrisināšanas: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
3–17 (ieskaitot) 
2.3.5.9. no tā bērnu skaits pēc pilngadības sasniegšanas: 
tajā skaitā zēni 
tajā skaitā meitenes 
2.3.6. Bērnu turpmākā aprūpe pēc aprūpes aizbildņa ģimenē izbeigšanas – skaits, kopā: 
2.3.6.1. no tā adoptēto bērnu skaits: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
2.3.6.2. no tā aprūpē audžuģimenē nodoto bērnu skaits: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
2.3.6.3. no tā aprūpē citā aizbildņa ģimenē nodoto bērnu skaits: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
2.3.6.4. no tā aprūpē institūcijā ievietoto bērnu skaits: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
3–17 (ieskaitot) 
2.3.6.5. no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc pārtraukto vai atņemto bērna aizgādības tiesību atjaunošanas vecākiem: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
3–17 (ieskaitot) 
2.3.6.6. no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc vecāku veselības stāvokļa uzlabošanās: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
3–17 (ieskaitot) 
2.3.6.7. no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc vecāku pilngadības sasniegšanas: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot)
3–17 (ieskaitot)
2.3.6.8. no tā vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc būtisku domstarpību atrisināšanas:
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot)
4–12 (ieskaitot)
13–17 (ieskaitot)
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot)
4–12 (ieskaitot)
3–17 (ieskaitot)
2.3.6.9. no tā bērnu skaits pēc pilngadības sasniegšanas:
tajā skaitā zēni
tajā skaitā meitenes
2.4. Aizbildņu kopējais skaits pārskata gada 31.decembrī

Skaits

2.4.0. Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizbildni bērnam, kopā:
2.4.0.1. no tā aizbildņu skaits, kuri ir bērna vecvecāki:
tajā skaitā sievietes
tajā skaitā vīrieši
2.4.0.2. no tā aizbildņu skaits, kuri ir citi bērna radinieki:
tajā skaitā sievietes
tajā skaitā vīrieši
2.4.0.3. no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizbildni bērnam:
tajā skaitā sievietes
tajā skaitā vīrieši
2.5. Aizbildņu un aizbildnībā esošo bērnu skaits pārskata gadā

Skaits

2.5.1. Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizbildni bērnam, ja aizbildnība nodibināta pirmreizēji, kopā: 
2.5.1.1. no tā aizbildņu skaits, kuri ir bērna vecvecāki: 
tajā skaitā sievietes 
tajā skaitā vīrieši 
2.5.1.2. no tā aizbildņu skaits, kuri ir citi bērna radinieki: 
tajā skaitā sievietes 
tajā skaitā vīrieši 
2.5.1.3. no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizbildni bērnam: 
tajā skaitā sievietes 
tajā skaitā vīrieši 
2.5.2. Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu atceltas no aizbildņa pienākumu pildīšanas nolaidīgas rīcības vai citu iemeslu dēļ, kopā: 
2.5.2.1. no tā aizbildņu skaits, kuri ir bērna vecvecāki: 
tajā skaitā sievietes 
tajā skaitā vīrieši 
2.5.2.2. no tā aizbildņu skaits, kuri ir citi bērna radinieki: 
tajā skaitā sievietes 
tajā skaitā vīrieši 
2.5.2.3. no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizbildni bērnam: 
tajā skaitā sievietes 
tajā skaitā vīrieši 
2.5.2.4. no tā personu skaits, par kuru pārkāpumiem, pildot aizbildņa pienākumus, bāriņtiesa informējusi tiesībaizsardzības iestādes (piemēram, policiju, prokuratūru): 
2.5.2.5. no tā aizbildņu skaits, kuri ir bērna vecvecāki: 
tajā skaitā sievietes 
tajā skaitā vīrieši 
2.5.2.6. no tā aizbildņu skaits, kuri ir citi bērna radinieki: 
tajā skaitā sievietes 
tajā skaitā vīrieši 
2.5.2.7. no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizbildni bērnam: 
tajā skaitā sievietes 
tajā skaitā vīrieši 
2.5.3. Bērnu skaits, kuriem ar bāriņtiesas lēmumu iecelts aizbildnis, ja aizbildnība bērnam nodibināta pirmreizēji, kopā (vecums gados): 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
2.5.3.1. no tā bērnu skaits, kuriem par aizbildni iecelts vecvecāks: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
2.5.3.2. no tā bērnu skaits, kuriem par aizbildni iecelts cits radinieks: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
2.5.3.3. no tā bērnu skaits, kuriem par aizbildni iecelta persona, kura nav bērna radinieks: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
2.5.4. Bērnu skaits, kuriem aizbildnība nodibināta ārvalstī un bāriņtiesa lēmusi par ārvalsts aizbildnības lietas pārņemšanu, ja aizbildnība bērnam nodibināta pirmreizēji, kopā (vecums gados): 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
2.5.4.1. no tā bērnu skaits, kuriem par aizbildni iecelts vecvecāks: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
2.5.4.2. no tā bērnu skaits, kuriem par aizbildni iecelts cits radinieks: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
2.5.4.3. no tā bērnu skaits, kuriem par aizbildni iecelta persona, kura nav bērna radinieks: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
2.6. Ārpusģimenes aprūpē esošie bērni, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par atļauju bērnam uzturēties pie vecākiem vai brāļiem, māsām, vecvecākiem un personām, ar kurām bērns ilgu laiku dzīvojis nedalītā saimniecībā (vecums gados)

Skaits

2.6.0. Bērnu skaits kopā: 
2.6.0.1. no tā bērnu skaits, kuriem atļauts uzturēties pie vecākiem: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
2.6.0.2. no tā bērnu skaits, kuriem atļauts uzturēties pie citiem tuviem radiniekiem: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
2.6.0.3. no tā bērnu skaits, kuriem atļauts uzturēties pie personām, ar kurām bērns ilgu laiku dzīvojis nedalītā saimniecībā: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 

3. PĀRSKATS PAR VECĀKU APRŪPĒ UN ĀRPUSĢIMENES APRŪPĒ ESOŠA BĒRNA NODOŠANU CITAS PERSONAS APRŪPĒ LATVIJĀ UN ĀRVALSTĪS

3.1. Vecāku aprūpē esoša bērna nodošana citas personas aprūpē Latvijā un ārvalstī pārskata gadā

Skaits

3.1.0. Bērnu skaits kopā: 
3.1.0.1. no tā bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā atzinusi, ka bērna nodošana citas personas aprūpē Latvijā atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
3.1.0.2. no tā bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā atzinusi, ka bērna nodošana citas personas aprūpē ārvalstī atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
3.2. Aizbildņa ģimenē un audžuģimenē ievietotā bērna nodošana citas personas aprūpē Latvijā pārskata gadā

Skaits

3.2.0. Bērnu skaits kopā: 
3.2.0.1. no tā aizbildnībā esošo bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā atzinusi, ka bērna nodošana citas personas aprūpē Latvijā atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
3.2.0.2. no tā audžuģimenē esošo bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā atzinusi, ka bērna nodošana citas personas aprūpē Latvijā atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
3.3. Aizbildņa ģimenē, audžuģimenē un aprūpes un rehabilitācijas institūcijā ievietotā bērna nodošana citas personas aprūpē ārvalstī pārskata gadā

Skaits

3.3.1. Bērnu skaits kopā: 
3.3.1.1. no tā aizbildnībā esošo bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā atzinusi, ka bērna nodošana citas personas aprūpē ārvalstī atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
3.3.1.2. no tā audžuģimenē esošo bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā atzinusi, ka bērna nodošana citas personas aprūpē ārvalstī atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
3.3.1.3. no tā aprūpes un rehabilitācijas institūcijā esošo bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā atzinusi, ka bērna nodošana citas personas aprūpē ārvalstī atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
3.3.2. Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par atļauju bērnam izceļot no valsts, kopā 
3.4. Viesģimeņu skaits pārskata gadā

Skaits

3.4.0. Viesģimeņu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu pārskata gadā piešķirts viesģimenes statuss, kopā 

4. PĀRSKATS PAR AUDŽUĢIMEŅU LIETĀM

4.1. Audžuģimeņu kopējais skaits pārskata gada 31.decembrī

Skaits

4.1.0. Audžuģimeņu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu piešķirts audžuģimenes statuss, kopā: 
4.1.0.1. no tā audžuģimeņu skaits, kurās nav ievietoti bērni 
4.1.0.2. no tā audžuģimeņu skaits, kurās pamatotu iemeslu dēļ nevar uzņemt bērnus, par ko rakstiski informēta bāriņtiesa 
4.2. Audžuģimeņu skaits pārskata gadā

Skaits

4.2.1. Audžuģimeņu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu piešķirts audžuģimenes statuss, kopā 
4.2.2. Audžuģimeņu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu atņemts audžuģimenes statuss, kopā 
4.2.3. Audžuģimeņu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu izbeigts audžuģimenes statuss, kopā 
4.2.4. no tā audžuģimeņu skaits, par kuru pārkāpumiem, pildot audžuģimenes pienākumus, bāriņtiesa pārskata gadā informējusi tiesībaizsardzības iestādes (piemēram, policiju, prokuratūru) 

5. PĀRSKATS PAR ADOPCIJAS LIETĀM

5.1. Personu skaits, kas pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu atzītas par adoptētājiem

Skaits

5.1.0. Personu skaits kopā: 
5.1.0.1. no tā personu (aizbildņu) skaits, kuras vēlējās adoptēt aizbildnībā esošo bērnu: 
tajā skaitā sievietes 
tajā skaitā vīrieši 
5.1.0.2. no tā personu (audžuģimeņu) skaits, kuras vēlējās adoptēt audžuģimenē esošo bērnu: 
tajā skaitā sievietes 
tajā skaitā vīrieši 
5.1.0.3. no tā personu skaits, kuras vēlējās adoptēt ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu: 
tajā skaitā sievietes 
tajā skaitā vīrieši 
5.1.0.4. no tā personu skaits, kuras vēlējās adoptēt otra laulātā bērnu: 
tajā skaitā sievietes 
tajā skaitā vīrieši 
5.2. Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi vai atcēlusi lēmumu par bērna adopciju uz ārvalstīm (vecums gados)

Skaits

5.2.1. Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna adopciju uz ārvalstīm, kopā: 
5.2.1.1. no tā bērnu skaits, kuri ievietoti audžuģimenē: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
5.2.1.2. no tā bērnu skaits, kuri ievietoti aprūpes un rehabilitācijas institūcijā: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
5.2.2. Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa atcēlusi lēmumu par bērna adopciju uz ārvalstīm, kopā: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
5.3. Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par to, ka adopcija ir bērna interesēs (vecums gados)

Skaits

5.3.0. Bērnu skaits kopā: 
5.3.0.1. no tā bērnu skaits, kuri ievietoti audžuģimenē: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
5.3.0.2. no tā bērnu skaits, kuri ievietoti aizbildņa ģimenē: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
5.3.0.3. no tā bērnu skaits, kuri ievietoti aprūpes un rehabilitācijas institūcijā: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
5.3.0.4. no tā bērnu skaits, kurus vēlējās adoptēt otrs laulātais: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
5.4. Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par bērna nodošanu adoptētāja aprūpē vai aprūpes izbeigšanu (vecums gados)

Skaits

5.4.1. Bērnu skaits, kuri nodoti adoptētāja aprūpē, kopā: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
5.4.2. Bērnu skaits, kuru uzturēšanās adoptētāja aprūpē izbeigta, kopā: 
tajā skaitā zēni: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 
tajā skaitā meitenes: 0–3 (ieskaitot) 
4–12 (ieskaitot) 
13–17 (ieskaitot) 

6. PĀRSKATS PAR AIZGĀDNĪBAS LIETĀM

6.1. Aizgādnībā esošās personas un aizgādņi pārskata gada 31.decembrī

Skaits

6.1.1. Aizgādnībā esošo personu skaits, kopā: 
6.1.2. Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizgādni personai ar ierobežotu rīcībspēju, kopā: 
6.1.2.1. no tā aizgādņu skaits, kuri ir personas ar ierobežotu rīcībspēju radinieki: 
tajā skaitā sievietes 
tajā skaitā vīrieši 
6.1.2.2. no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizgādni personai ar ierobežotu rīcībspēju: 
tajā skaitā sievietes 
tajā skaitā vīrieši 
6.1.3. Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizgādni mantojumam vai prombūtnē esošas personas mantai, kopā 
6.2. Aizgādnībā esošās personas un aizgādņi pārskata gadā

Skaits

6.2.1. Personu ar ierobežotu rīcībspēju skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu aizgādņi iecelti pārskata gadā, kopā 
6.2.2. Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizgādni personai ar ierobežotu rīcībspēju, kopā: 
6.2.2.1. no tā aizgādņu skaits, kuri ir personas ar ierobežotu rīcībspēju radinieki: 
tajā skaitā sievietes 
tajā skaitā vīrieši 
6.2.2.2. no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizgādni personai ar ierobežotu rīcībspēju: 
tajā skaitā sievietes 
tajā skaitā vīrieši 
6.2.3. Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizgādni mantojumam vai prombūtnē esošas personas mantai, kopā: 
6.2.4. Aizgādņu skaits, kuri pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu atcelti no pienākumu pildīšanas nolaidīgas rīcības vai citu iemeslu dēļ, kopā: 
6.2.4.1. no tā aizgādņu skaits, kuri ir personas ar ierobežotu rīcībspēju radinieki: 
tajā skaitā sievietes 
tajā skaitā vīrieši 
6.2.4.2. no tā citu personu skaits, kuras ieceltas par aizgādni personai ar ierobežotu rīcībspēju: 
tajā skaitā sievietes 
tajā skaitā vīrieši 
6.2.4.3. no tā aizgādņi mantojumam vai prombūtnē esošas personas mantai 
6.2.4.4. no tā personu skaits, par kuru pārkāpumiem, pildot aizgādņa pienākumus, bāriņtiesa informējusi tiesībaizsardzības iestādes (piemēram, policiju, prokuratūru) 
6.2.5. Personu skaits, kurām aizgādnība nodibināta ārvalstī un bāriņtiesa lēmusi par ārvalsts aizgādnības lietas pārņemšanu, kopā: 

7. PĀRSKATS PAR CITĀM BĀRIŅTIESĀ IZSKATĪTAJĀM LIETĀM UN PIEŅEMTAJIEM LĒMUMIEM PĀRSKATA GADĀ

7.0.

Skaits

7.1. Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna vārda, uzvārda vai tautības ierakstu, kopā: 
7.2. Bērnu skaits, par kuriem pēc tiesas pieprasījuma bāriņtiesa devusi atzinumu par bērna aizgādības tiesību noteikšanu un saskarsmes tiesības izmantošanas kārtību, kopā: 
7.3. Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu, vai izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu, kopā 
7.4. Nepilngadīgo personu skaits, par kurām bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, kopā: 
tajā skaitā zēni 
tajā skaitā meitenes 
7.5. Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, kopā 
7.6. Bērnu skaits, kuri nosūtīti konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, psihologa vai cita speciālista, kopā 
7.7. Pieņemtie lēmumi par nepilngadīgo bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju mantisko interešu nodrošināšanu vai aizstāvību kopā 
7.8. Pieņemto lēmumu skaits pārskata gadā kopā: 
7.8.0. no tā vienpersoniski pieņemto lēmumu skaits: 
7.8.0.1. tajā skaitā lēmumu skaits par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem 
7.8.0.2. tajā skaitā lēmumu skaits par bērna izņemšanu no aizbildņa aprūpes un aizbildņa atstādināšanu no pienākumu pildīšanas 
7.8.0.3. tajā skaitā lēmumu skaits par bērna izņemšanu no audžuģimenes aprūpes un audžuģimenes atstādināšanu no pienākumu pildīšanas 
7.9. Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu kopējais skaits pārskata gada 31.decembrī, ja lietas nav nodotas arhīvā, kopā 
7.10. Pārskata gadā ierosināto lietu skaits bāriņtiesā kopā 

8. ZIŅAS PAR BĀRIŅTIESAS LĒMUMU UN FAKTISKĀS RĪCĪBAS PĀRSŪDZĒŠANU PĀRSKATA GADĀ

8.0.

Skaits

8.1. Bāriņtiesas lēmumu skaits, kuri pārsūdzēti tiesā, kopā: 
8.1.1. no tiem lēmumu skaits par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu un pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu vecākiem: 
atstāti spēkā 
atcelti 
8.1.2. no tiem lēmumu skaits par aizbildņa iecelšanu: 
atstāti spēkā 
atcelti 
8.1.3. no tiem lēmumu skaits par aizbildņa atlaišanu vai atcelšanu no pienākumu pildīšanas: 
atstāti spēkā 
atcelti 
8.1.4. no tiem lēmumu skaits par bērna mantas pārvaldīšanu: 
atstāti spēkā 
atcelti 
8.1.5. no tiem lēmumu skaits par aizgādņa iecelšanu personai: 
atstāti spēkā 
atcelti 
8.1.6. no tiem lēmumu skaits par aizgādņa iecelšanu mantojumam: 
atstāti spēkā 
atcelti 
8.1.7. no tiem lēmumi citos jautājumos: 
atstāti spēkā 
atcelti 
8.2. Bāriņtiesas faktiskās rīcības pārsūdzības gadījumi kopā: 
8.2.1. no tiem pārsūdzību skaits, attiecībā uz kurām pieņemts bāriņtiesai labvēlīgs tiesas spriedums 
8.2.2. no tiem pārsūdzību skaits, attiecībā uz kurām pieņemts bāriņtiesai nelabvēlīgs tiesas spriedums 


Bāriņtiesas priekšsēdētājs 
 

(vārds, uzvārds)

Paraksts* 
Datums* 
Tālrunis 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegšanas un aizpildīšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 763Pieņemts: 04.10.2011.Stājas spēkā: 14.10.2011.Zaudē spēku: 01.06.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 162, 13.10.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
237543
{"selected":{"value":"28.12.2013","content":"<font class='s-1'>28.12.2013.-31.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.12.2013","iso_value":"2013\/12\/28","content":"<font class='s-1'>28.12.2013.-31.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.10.2011","iso_value":"2011\/10\/14","content":"<font class='s-1'>14.10.2011.-27.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.12.2013
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)