Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 147

Rīgā 1999.gada 20.aprīlī (prot. Nr. 22, 17.§)

Noteikumi par automobiļu izplatīšanas un apkopes līgumu atbrīvošanu no Konkurences likumā noteiktā vienošanās aizlieguma

Izdoti saskaņā ar Konkurences likuma 15.panta ceturtās daļas 1.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. izplatīšana - visi pārdošanas veidi, kurus izmantojot fiziska vai juridiska persona (izplatītājs) savu īpašumu - jaunu automobili - nodod citas personas īpašumā;

1.2. izplatīšanas un apkopes līgums - līgums starp diviem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) (turpmāk - uzņēmums), kas noslēgts uz noteiktu vai nenoteiktu laiku par to, ka viena līgumslēdzēja puse (piegādātājs) piegādā otrai līgumslēdzējai pusei (izplatītājam) līguma preces un pilnvaro to veikt minēto preču izplatīšanu un apkopi;

1.3. izplatīšanas sistēmas uzņēmumi - izplatīšanas un apkopes līguma slēdzējas puses, ražotājs un uzņēmumi, kurus ražotājs ir pilnvarojis veikt vai kuri ar ražotāja piekrišanu veic līguma preču izplatīšanu un apkopi;

1.4. līdzīgās preces - preces, automobiļi un to rezerves daļas, kuru pārdošana un apkope nav paredzēta līgumā, bet kas ir tādas pašas kā līgumā noteiktās, kuras izplata ražotājs vai ar tā piekrišanu cits uzņēmums, un kuras ir objekts izplatīšanas vai apkopes līgumā ar citu izplatīšanas sistēmas uzņēmumu;

1.5. līguma preces - jauni automobiļi un to rezerves daļas, kas kopā ar automobiļiem ir izplatīšanas un apkopes līguma priekšmets;

1.6. līguma teritorija - ģeogrāfiskā teritorija, kurā izplatītājs ir pilnvarots saskaņā ar šo noteikumu 4.punktu izplatīt līguma preces;

1.7. ražotāja saistītie uzņēmumi - uzņēmumi, kuriem ražotājā ir izšķiroša ietekme, un uzņēmumi, kuros ražotājam ir izšķiroša ietekme;

1.8. ražotājs - uzņēmums, kas ražo automobiļus un to rezerves daļas, vai ar to saistītais uzņēmums.

2. Šie noteikumi nosaka, kādi izplatīšanas un apkopes līgumi tiek atbrīvoti no Konkurences likuma 15.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma, ievērojot minētā likuma panta otro daļu, ja attiecīgie līgumi atbilst šo noteikumu prasībām. Šādi līgumi ir atļauti, neiesniedzot paziņojumu par tiem Konkurences padomē.

3. Šie noteikumi attiecas arī uz uzņēmumu saskaņotu darbību automobiļu izplatīšanas un apkopes jomā.

II. Atbrīvojums no vienošanās aizlieguma

4. Atbrīvojums no vienošanās aizlieguma ir attiecināms uz tiem izplatīšanas un apkopes līgumiem, kurus noslēdz tikai divi uzņēmumi un kurā piegādātājs apņemas piegādāt noteiktus automobiļus un to rezerves daļas tālākai pārdošanai līguma teritorijā tikai izplatītājam vai izplatītājam un noteiktam citu uzņēmumu skaitam izplatīšanas sistēmā.

5. Atbrīvojums no vienošanās aizlieguma automobiļu izplatīšanas un apkopes līgumiem ir piemērojams arī tādos gadījumos, ja papildus šo noteikumu 4.punktā minētajām saistībām līgumā ir paredzētas piegādātāja saistības nepārdot līguma preces tieši patērētājiem, kā arī nesniegt tiem ar līguma precēm saistītos pakalpojumus līguma teritorijā.

6. Atbrīvojums no vienošanās aizlieguma izplatīšanas un apkopes līgumiem ir piemērojams arī tādos gadījumos, ja papildus šo noteikumu 4.punktā minētajām saistībām līgumā ir paredzētas viena vai vairākas šādas izplatītāja saistības:

6.1. bez piegādātāja akcepta nemodificēt līguma preces vai līdzīgās preces, izņemot gadījumus, kad modifikāciju nosaka patērētājs un tā ir saistīta ar konkrētu automobili, kuru pērk minētais patērētājs, un tā veicama tādā apjomā, kāds noteikts pirkuma līgumā;

6.2. neražot preces, kas konkurē ar līguma precēm;

6.3. nepārdot jaunus automobiļus, ko piedāvā citas personas, nevis ražotājs, vai pārdot tos citās pārdošanas telpās, lai nepieļautu preču sajaukšanu;

6.4. nepārdot rezerves daļas, kas konkurē ar līguma precēm un neatbilst to kvalitātes līmenim, kā arī neizmantot tās līguma preču un līdzīgo preču remontam un tehniskajai apkopei;

6.5. bez piegādātāja piekrišanas neslēgt, negrozīt vai nepārtraukt izplatīšanas vai apkopes līgumus par līguma precēm vai līdzīgām precēm ar citiem uzņēmumiem, kas darbojas līguma teritorijā;

6.6. līgumos, kas noslēgti saskaņā ar šo noteikumu 6.5.apakšpunktu, noteikt citiem uzņēmumiem tādus pašus nosacījumus, kādus izplatītājs akceptējis līgumā ar piegādātāju un uz kuriem attiecināms atbrīvojums no vienošanās aizlieguma saskaņā ar šiem noteikumiem;

6.7. ārpus līguma teritorijas neveidot filiāles un līguma preču vai līdzīgo preču uzkrājumus, kā arī nepiesaistīt patērētājus līguma precēm vai līdzīgām precēm, izmantojot izplatītāju identificējošu reklāmu;

6.8. piegādāt līguma preces vai līdzīgās preces tālākai pārdošanai tikai izplatīšanas sistēmas uzņēmumiem;

6.9. piegādāt līgumā noteiktās rezerves daļas tālākai pārdošanai tikai tādos gadījumos, ja tās tiek izmantotas automobiļu remontam vai tehniskajai apkopei;

6.10. nepārdot līgumā noteiktās līguma preces vai līdzīgās preces patērētājam, izmantojot starpnieka pakalpojumus, izņemot gadījumus, ja starpniekam ir attiecīgā patērētāja izsniegta pilnvara pirkt noteiktu automobili.

7. Atbrīvojums no vienošanās aizlieguma izplatīšanas un apkopes līgumiem ir piemērojams arī tādos gadījumos, ja izplatītājs ir uzņēmies vienu vai vairākas šādas saistības:

7.1. nodrošināt to pārdošanas un garantijas pakalpojumu atbilstību, kuri saistīti ar noteiktiem kvalitātes rādītājiem:

7.1.1. ar tirdzniecības telpu aprīkojumu un tehniskajiem apkalpošanas līdzekļiem;

7.1.2. ar darbinieku speciālo kvalifikāciju;

7.1.3. ar reklāmu;

7.1.4. ar līguma preču un līdzīgo preču glabāšanu, piegādi, pārdošanu un garantijas pakalpojumiem;

7.1.5. ar līguma preču un līdzīgo preču remontu un tehnisko apkopi, īpaši automobiļu drošumu un stabilu darbību;

7.2. pasūtīt līguma preces no piegādātāja noteiktos termiņos vai noteiktā laikposmā, kas nepārsniedz trīs mēnešus;

7.3. pieņemt automobiļus demonstrēšanai vai iegādāties tos krājumā un censties noteiktā laikposmā līguma teritorijā pārdot ne mazāk par līgumā noteikto līguma preču daudzumu;

7.4. veikt līguma preču un līdzīgo preču garantijas un bezmaksas apkalpošanu, kā arī automobiļu apmaiņu, izmantojot tikai līguma preces vai līdzīgās preces;

7.5. informēt patērētājus par citu piegādes avotu rezerves daļu atbilstību un izmantošanas iespējām līguma preču vai līdzīgo preču remontam vai tehniskajai apkopei.

III. Ierobežojumi atbrīvojumam no vienošanās aizlieguma

8. Atbrīvojums no vienošanās aizlieguma izplatīšanas un apkopes līgumiem ir piemērojams tikai tādos gadījumos, ja ir šādi nosacījumi:

8.1. izplatītājs pats veic garantijas un bezmaksas apkalpošanu un automobiļu apmaiņu, kā arī to līguma preču vai līdzīgo preču remontu un tehnisko apkopi, kuras izplatīšanas tīklā piegādājis cits uzņēmums, vai nosaka, ka minētos pienākumus veic uzņēmumi, ar kuriem tas noslēdzis izplatīšanas un apkopes līgumus;

8.2. piegādātājs:

8.2.1. neattur izplatītāju noslēgt izplatīšanas un apkopes līgumus līguma teritorijā ar citiem uzņēmumiem, ja tam nav objektīvi pamatots iemesls;

8.2.2. šo noteikumu 7.punktā minētajos gadījumos nosaka pamatotu līguma preču daudzumu, lai izplatītājam neradītu neizdevīgus vai netaisnīgus darbības apstākļus;

8.2.3. nosakot izplatītājam atlaides, kopējo piegādāto preču apjomu aprēķina, nodalot atsevišķi vismaz šādas grupas - automobiļi, rezerves daļas un citas preces;

8.2.4. piegādā izplatītājam jebkuru līdzīgo preci, par kuru izplatītājs ir noslēdzis pārdošanas līgumu ar konkrētu patērētāju.

9. Ja izplatītājs ir uzņēmies saistības attīstīt izplatīšanas un apkalpošanas struktūru saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu, atbrīvojums no vienošanās aizlieguma ir piemērojams, ja ir šādi nosacījumi:

9.1. piegādātājs atbrīvo izplatītāju no šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minētā pienākuma, ja izplatītājs pierāda, ka tam ir pamatots iemesls;

9.2. līgums tiek noslēgts vismaz uz pieciem gadiem, bet, ja līgums noslēgts uz nenoteiktu laiku, - tā pagarināšanas termiņš ir vismaz divi gadi. Minētais termiņš var tikt samazināts uz vienu gadu, ja piegādātājam saskaņā ar līgumu ir pienākums maksāt kompensāciju par līguma laušanu vai izplatītājs ir jauns uzņēmums un piegādātājs ar viņu līgumu slēdz pirmo reizi;

9.3. abas līgumslēdzējas puses apņemas vismaz sešus mēnešus iepriekš brīdināt otru pusi, ja kāda no pusēm nolemj nepagarināt uz noteiktu laiku noslēgto līgumu.

IV. Izplatīšanas un apkopes līgumi, kas netiek atbrīvoti no vienošanās aizlieguma

10. Atbrīvojums no vienošanās aizlieguma izplatīšanas un apkopes līgumiem netiek piemērots, ja ir vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

10.1. līgums paredz piegādātāja tiesības noslēgt izplatīšanas un apkopes līgumus par līguma precēm ar noteiktiem citiem uzņēmumiem, kas darbojas līguma teritorijā, vai tiesības mainīt līguma teritoriju;

10.2. ražotājs, piegādātājs vai cits uzņēmums izplatīšanas tīklā tieši vai netieši ierobežo:

10.2.1. izplatītāja tiesības pašam noteikt cenas un atlaides līguma preču vai līdzīgo preču pārdošanas līgumos;

10.2.2. patērētāju, pilnvaroto starpnieku vai izplatītāju izvēli iegādāties līguma preces vai līdzīgās preces vai saņemt ar tām saistītos pakalpojumus no jebkura cita uzņēmuma izplatīšanas tīklā pēc savas izvēles;

10.2.3. patērētāja tiesības pārdot līguma preces vai līdzīgās preces bez komerciāla labuma gūšanas nolūka;

10.3. piegādātājs bez objektīvi pamatota iemesla nosaka izplatītājam atlaides atkarībā no pārdoto automobiļu nogādes vietas vai no pircēja atrašanās vietas;

10.4. piegādātājs tieši vai netieši ierobežo izplatītāja brīvību iegādāties no trešajiem uzņēmumiem pēc savas izvēles rezerves daļas, kas konkurē ar līguma precēm un atbilst tām kvalitātes ziņā;

10.5. ražotājs tieši vai netieši ierobežo rezerves daļu piegādātāja brīvību piegādāt šos produktus pārdevējam pēc savas izvēles, arī izplatīšanas tīkla uzņēmumiem, ja šie produkti atbilst līguma preču kvalitātei;

10.6. ražotājs tieši vai netieši ierobežo rezerves daļu ražotāja brīvību izvietot savu tirdzniecības zīmi vai logo viegli uztveramā veidā uz savas produkcijas, kas paredzēta līguma preču vai līdzīgo preču sākotnējai montāžai, remontam vai tehniskajai apkopei;

10.7. ražotājs atsakās sniegt (arī par samaksu) remonta uzņēmumiem, kuri nav izplatīšanas tīkla uzņēmumi, tehnisko informāciju, kas nepieciešama līguma preču vai līdzīgo preču remontam un tehniskajai apkopei, vides aizsardzības pasākumu veikšanai, un kura nav aizsargāta kā intelektuālais īpašums vai nav tehniskais noslēpums.

11. Šo noteikumu 10.1. un 10.2.apakšpunktā minētajos gadījumos atbrīvojums no vienošanās aizlieguma var tikt piemērots tikai tādos gadījumos, ja izplatīšanas un apkopes līgums neietver šo noteikumu 5., 6. un 7.punktā minētās līgumslēdzēju pušu saistības, kas ierobežo konkurenci.

12. Šo noteikumu 10.3., 10.4., 10.5., 10.6. un 10.7.apakšpunktā minētajos gadījumos, ja līguma darbība negatīvi ietekmē konkurenci Latvijas tirgū vai ievērojamā tā daļā, atbrīvojums no vienošanās aizlieguma var tikt piemērots tikai tādā gadījumā, ja izplatīšanas un apkopes līgums neietver šo noteikumu 5., 6. un 7.punktā minētās līgumslēdzēju pušu saistības, kas ierobežo konkurenci un kuras iekļautas līgumā saskaņā ar ražotāja, piegādātāja vai cita izplatīšanas sistēmas uzņēmuma prasībām.

V. Paziņojums par vienošanos

13. Konkurences padome var aizliegt piemērot atbrīvojumu no vienošanās aizlieguma, ja tā konstatē izplatīšanas un apkopes līguma neatbilstību Konkurences likuma 15.panta otrās daļas nosacījumiem, īpaši, ja:

13.1. līguma precēm vai līdzīgajām precēm nav konkurējošu preču konkrētajā tirgū;

13.2. izplatīšanas un apkopes līguma nosacījumu dēļ līguma preču vai līdzīgo preču piegādes cenas un apstākļi ilgstoši ievērojami atšķiras no Latvijas tirgus cenām un apstākļiem;

13.3. ražotājs vai izplatīšanas sistēmas uzņēmums, piegādājot izplatītājam līguma preces vai līdzīgās preces, bez objektīva pamatojuma piemēro diskriminējošas cenas vai pārdošanas nosacījumus.

14. Ja Konkurences padome konstatē kādu no šo noteikumu 13.punktā minētajiem nosacījumiem, tā līgumslēdzējām pusēm pieprasa iesniegt paziņojumu par vienošanos un izskata to noteiktā kārtībā, kādā vienošanās starp tirgus dalībniekiem atzīstamas par spēkā esošām.

15. Informācija, ko Konkurences padome ieguvusi saskaņā ar šo noteikumu 14.punktu, ir izmantojama tikai konkrētās vienošanās izvērtēšanai.  

Ministru prezidents V.Krištopans  

Ekonomikas ministra vietā -
zemkopības ministrs P.Salkazanovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par automobiļu izplatīšanas un apkopes līgumu atbrīvošanu no Konkurences likumā noteiktā .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 147Pieņemts: 20.04.1999.Stājas spēkā: 23.04.1999.Zaudē spēku: 01.07.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 123/124, 22.04.1999.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
23744
23.04.1999
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)