Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.754

Rīgā 2011.gada 4.oktobrī (prot. Nr.57 16.§)
Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas (turpmāk – informācijas sistēma) izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtību, tajā skaitā:

1.1. informācijas sistēmas datu saturu;

1.2. informācijas sistēmas datu iesniegšanas, aktualizācijas, glabāšanas, pieprasīšanas un izsniegšanas kārtību;

1.3. iesniedzamo datu apjomu, formātu, precizitāti, specifikāciju un klasifikāciju;

1.4. kārtību, kādā informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai iesniedzami un izmantojami kartogrāfiskie materiāli.

2. Informācijas sistēmu izveido un uztur Valsts zemes dienests (turpmāk – informācijas sistēmas pārzinis).

II. Informācijas sistēmas datu saturs

3. Informācijas sistēmā par objektu uzkrāj šādus datus:

3.1. unikālu identifikatoru;

3.2. klasifikācijas kodu atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam;

3.3. ģeotelpiskās informācijas mēroga noteiktību;

3.4. objekta robežas atbilstoši šo noteikumu 30.punktā minētajām prasībām;

3.5. objekta nosaukumu, ja tāds ir;

3.6. adresi, ja objekts ir adresācijas objekts;

3.7. informāciju par datu sniedzēju (nosaukumu un reģistrācijas numuru vai vārdu, uzvārdu un personas kodu);

3.8. objektu raksturojošos datus, kas nepieciešami apgrūtināto teritoriju noteikšanai (piemēram, objekta augstums, garums);

3.9. datu reģistrācijas vai aktualizācijas datumu;

3.10. informāciju par to, vai dati ir ierobežotas pieejamības informācija;

3.11. administratīvās teritorijas nosaukumu;

3.12. administratīvās teritorijas kodu.

4. Informācijas sistēmā par apgrūtināto teritoriju uzkrāj šādus datus:

4.1. unikālu identifikatoru;

4.2. klasifikācijas kodu atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam;

4.3. ģeotelpiskās informācijas mēroga noteiktību;

4.4. apgrūtinātās teritorijas robežas atbilstoši šo noteikumu 30.punktā minētajām prasībām;

4.5. objekta nosaukumu, ja tāds ir;

4.6. informāciju par datu sniedzēju (nosaukumu un reģistrācijas numuru vai vārdu, uzvārdu un personas kodu);

4.7. izveides tiesisko pamatojumu;

4.8. datu reģistrācijas vai aktualizācijas datumu;

4.9. datu ģenerēšanas datumu, ja tas ir nepieciešams;

4.10. informāciju par to, vai dati ir ierobežotas pieejamības informācija;

4.11. administratīvās teritorijas nosaukumu;

4.12. administratīvās teritorijas kodu.

III. Informācijas sistēmas datu iesniegšanas, aktualizācijas, glabāšanas, pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība

5. Informācijas sistēmas pārzinim datus iesniedz šādos veidos:

5.1. izmantojot datu sniedzēja vai vienotā valsts ģeotelpiskās informācijas portāla nodrošināto tīmekļa pakalpi;

5.2. izmantojot informācijas sistēmas nodrošināto tīmekļa pārlūkprogrammu, kas funkcionāli nodrošina vismaz šādas darbības:

5.2.1. attēlot ģeotelpiskās informācijas pamatdatus kartes veidā;

5.2.2. uzzīmēt un labot uz kartes apgrūtinājumu izraisošo objektu robežas un apgrūtināto teritoriju robežas;

5.2.3. ievadīt, labot un saglabāt informācijas sistēmā šo noteikumu 3. un 4.punktā minēto informāciju;

5.2.4. aktualizēt to iepriekš ievadīto informāciju par apgrūtinājumu izraisošajiem objektiem un apgrūtinātajām teritorijām, kas minēta šo noteikumu 3. un 4.punktā;

5.3. elektronisku datņu veidā atbilstoši šo noteikumu 30.punktā noteiktajiem datņu formātiem.

6. Objekta vai apgrūtinātās teritorijas datu reģistrācija ir iesniegto datu pirmreizēja iekļaušana informācijas sistēmā.

7. Objekta vai apgrūtinātās teritorijas datu aktualizācija ir informācijas sistēmā esošu datu aizstāšana ar jaunākiem datiem vai to dzēšana.

8. Reģistrējot vai aktualizējot datus par objektu vai apgrūtināto teritoriju, informācijas sistēmas pārzinis pārbauda:

8.1. iesniegto datu atbilstību šo noteikumu 25., 26., 27., 28., 29. un 30.punktā minētajām prasībām;

8.2. iesniegtās informācijas atbilstību:

8.2.1. Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem – objekta adrese, ja objekts ir adresācijas objekts;

8.2.2. Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas datiem – uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

8.2.3. Iedzīvotāju reģistra datiem – vārds, uzvārds, personas kods un deklarētā dzīvesvietas adrese;

8.2.4. Nodokļu informācijas sistēmas Nodokļu maksātāju reģistra datiem – institūcijas nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

8.2.5. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem – būves un zemes vienības kadastra apzīmējums;

8.2.6. Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datiem – zemesgrāmatā reģistrētā nekustamā īpašuma īpašnieks;

8.3. objekta vai apgrūtināto teritoriju robežu datu slāņa nosaukuma atbilstību klasifikācijas kodam.

9. Iesniedzot informācijas sistēmas pārzinim jaunākus datus par informācijas sistēmā reģistrētu apgrūtināto teritoriju vai objektu, datu sniedzējs norāda informācijas sistēmā piešķirto unikālo identifikatoru.

10. Ja par objektu vai apgrūtināto teritoriju iesniegtie dati atbilst šo noteikumu 8.punktā minētajām prasībām, informācijas sistēmas pārzinis reģistrē tos informācijas sistēmā 10 darbdienu laikā. Ja informācijas sistēmas pārzinis, pārbaudot reģistrācijai vai aktualizācijai iesniegtos objekta vai apgrūtinātās teritorijas datus, konstatē neatbilstību, informācijas sistēmas pārzinis atsaka iekļaut šos datus informācijas sistēmas datubāzē un 10 darbdienu laikā informē par to datu iesniedzēju, norādot atteikuma iemeslu.

11. Ja, saņemot no datu sniedzēja datus par objektu, informācijas sistēmas pārzinis konstatē, ka atbilstoši normatīvajiem aktiem aizsargjoslas platums nosakāms precīzi un bez papildu nosacījumiem, informācijas sistēmas pārzinis reģistrē sistēmas automātiski ģenerētu aizsargjoslu, piešķirot unikālu identifikatoru.

12. Objektiem, kuriem atbilstoši normatīvo aktu prasībām aizsargjoslas platums nosakāms automātiski, aizsargjoslas platumu informācijas sistēmas pārzinis aktualizē mēneša laikā no dienas, kad stājies spēkā normatīvais akts, kurā noteikta aizsargjoslas platuma maiņa, ja nav mainījušies citi tās noteikšanas parametri.

13. Ja normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi un informācijas sistēmas pārzinis nevar automātiski noteikt aizsargjoslas platumu un precīzi to attēlot informācijas sistēmā bez papildu nosacījumiem, informācijas sistēmas pārzinis mēneša laikā informē par to datu sniedzēju. Datu sniedzējs triju mēnešu laikā iesniedz datus par apgrūtināto teritoriju.

14. No valsts informācijas sistēmām saņemtie dati par objektu vai apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā tiek reģistrēti vai aktualizēti, nepieprasot izveides tiesisko pamatojumu.

15. Lai informācijas sistēmā reģistrētu objektu vai apgrūtināto teritoriju vai izdarītu izmaiņas informācijas sistēmā:

15.1. Uzņēmumu reģistrs tiešsaistē sniedz ziņas par Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā reģistrēta uzņēmuma:

15.1.1. reģistrācijas numuru;

15.1.2. nosaukumu;

15.1.3. juridisko adresi;

15.2. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde tiešsaistē sniedz ziņas par Iedzīvotāju reģistrā reģistrētas fiziskas personas:

15.2.1. vārdu, uzvārdu;

15.2.2. personas kodu;

15.2.3. deklarētās dzīvesvietas adresi;

15.3. Valsts ieņēmumu dienests tiešsaistē sniedz ziņas par Nodokļu informācijas sistēmas Nodokļu maksātāju reģistrā reģistrētas institūcijas:

15.3.1. nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru;

15.3.2. nosaukumu;

15.3.3. juridisko adresi;

15.4. Tiesu administrācija tiešsaistē sniedz ziņas no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas par zemesgrāmatā reģistrētā nekustamā īpašuma īpašnieku.

16. Datus par objektu un apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā dzēš atbilstoši datu sniedzēja ierosinājumam, kurā norādīts datu dzēšanas pamatojums.

17. Veicot informācijas sistēmā datu aktualizāciju, saglabā iepriekš reģistrētos (vēsturiskos) datus.

18. Informācijas sistēmas datus uztur centralizētā datubāzē.

19. Informācijas sistēmas pārzinis katru gadu 1.janvārī sagatavo informācijas sistēmas datu kopiju un līdz 15.janvārim nodod to informācijas sistēmas pārziņa arhīvā.

(Punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. 36.punktu)

20. Ja informācijas sistēma tiek likvidēta, informācijas sistēmas datus nodod turpmākai glabāšanai Latvijas Nacionālajā arhīvā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

21. Informācijas sistēmas datus pieprasa un izsniedz atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā iestādes izsniedz informāciju no valsts informācijas sistēmām.

22. Pieprasītos informācijas sistēmas datus izsniedz šādos veidos:

22.1. izmantojot tīmekļa pakalpi;

22.2. datubāzes replikācijas veidā;

22.3. tiešsaistes datu pārraides režīmā, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu;

22.4. elektronisku datņu veidā, izmantojot elektronisko datu nesējus;

22.5. papīra formā.

23. Informācijas sistēmas pārzinis elektronisku datņu veidā sagatavo un izsniedz:

23.1. datus par objekta vai apgrūtinātās teritorijas robežām:

23.1.1. vektordatu formā:

23.1.1.1. ģeogrāfiskās iezīmēšanas valodas (GML) datņu formātā;

23.1.1.2. Autodesk datorizētās projektēšanas (DWG) datņu formātā;

23.1.1.3. Autodesk datorizētās projektēšanas datu apmaiņas (DXF) datņu formātā;

23.1.1.4. Bentley Systems datorizētās projektēšanas (DGN) datņu formātā;

23.1.1.5. ESRI ģeotelpisko vektordatu (SHP) datņu formātā;

23.1.2. rastra formā:

23.1.2.1. digitāli saspiesta un kodēta attēla (JPEG, TIFF un PNG) datņu formātā;

23.1.2.2. portatīvā dokumenta (PDF) datņu formātā;

23.2. teksta datus:

23.2.1. vienkārša teksta (TXT) datņu formātā;

23.2.2. paplašināmās iezīmēšanas valodas (XML) datņu formātā;

23.2.3. atvērtā biroja XML (Office Open XML) tabulu (XLSX) datņu formātā;

23.2.4. tabulāro datu apmaiņas (CSV) datņu formātā;

23.2.5. atvērtā biroja XML (Office Open XML) dokumentu (DOCX) datņu formātā.

24. Informācijas sistēmas pārzinis pēc pieprasījuma bez maksas sagatavo aktuālos informācijas sistēmas datus par apgrūtināto teritoriju un objektu šo noteikumu 22.1., 22.2. vai 22.4.apakšpunktā minētajā veidā un šo noteikumu 26. vai 28.punktā noteiktajā apjomā un izsniedz:

24.1. datu sniedzējam − par tiem objektiem un apgrūtinātajām teritorijām, par kurām tas iesniedzis datus;

24.2. valsts tiešās pārvaldes iestādēm un vietējām pašvaldībām to funkciju veikšanai.

IV. Iesniedzamo datu apjoms, formāts, precizitāte, specifikācija un klasifikācija

25. Ģeotelpiskos datus par objektu un apgrūtināto teritoriju iesniedz datu sniedzēja uzturētajā specifikācijā, ievērojot šo noteikumu 30.punktā norādītās prasības un informācijas slāņa nosaukuma atbilstību šo noteikumu 1. vai 2.pielikumam.

26. Ierosinot objekta reģistrāciju informācijas sistēmā, datu sniedzējs par objektu iesniedz šādus datus:

26.1. unikālu identifikatoru, ja tāds ir. Ja tāda nav, to piešķir informācijas sistēmas pārzinis;

26.2. klasifikācijas kodu atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam;

26.3. ģeotelpiskās informācijas mēroga noteiktību;

26.4. objekta robežas atbilstoši šo noteikumu 30.punktā minētajām prasībām;

26.5. būves kadastra apzīmējumu, ja objekts ir arī kadastra objekts;

26.6. objekta nosaukumu, ja tāds ir;

26.7. adresi, ja objekts ir adresācijas objekts;

26.8. informāciju par datu sniedzēju (nosaukumu un reģistrācijas numuru vai vārdu, uzvārdu un personas kodu);

26.9. objektu raksturojošos datus, kas nepieciešami apgrūtināto teritoriju noteikšanai (piemēram, objekta augstumu, garumu);

26.10. informāciju par to, vai dati ir ierobežotas pieejamības informācija.

27. Ierosinot objekta datu aktualizāciju informācijas sistēmā, datu sniedzējs par objektu iesniedz šādus datus:

27.1. unikālu identifikatoru;

27.2. ģeotelpiskās informācijas mēroga noteiktību;

27.3. objekta robežas atbilstoši šo noteikumu 30.punktā minētajām prasībām;

27.4. objektu raksturojošos datus, kas nepieciešami apgrūtināto teritoriju noteikšanai;

27.5. citu informāciju, kuru nepieciešams aktualizēt.

28. Ierosinot apgrūtinātās teritorijas reģistrāciju informācijas sistēmā, datu sniedzējs par apgrūtināto teritoriju iesniedz šādus datus:

28.1. unikālu identifikatoru, ja tāds ir. Ja tāda nav, to piešķir informācijas sistēmas pārzinis;

28.2. klasifikācijas kodu atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam;

28.3. ģeotelpiskās informācijas mēroga noteiktību;

28.4. apgrūtinātās teritorijas robežas atbilstoši šo noteikumu 30.punktā minētajām prasībām;

28.5. objekta nosaukumu, ja tāds ir;

28.6. informāciju par datu sniedzēju (nosaukumu un reģistrācijas numuru vai vārdu, uzvārdu un personas kodu);

28.7. izveides tiesisko pamatojumu;

28.8. informāciju par to, vai dati ir ierobežotas pieejamības informācija.

29. Ierosinot apgrūtināto teritoriju datu aktualizāciju informācijas sistēmā, datu sniedzējs par apgrūtināto teritoriju iesniedz šādus datus:

29.1. unikālu identifikatoru;

29.2. ģeotelpiskās informācijas mēroga noteiktību;

29.3. apgrūtinātās teritorijas robežas atbilstoši šo noteikumu 30.punkta prasībām;

29.4. izveides tiesisko pamatojumu;

29.5. citu informāciju, kuru nepieciešams aktualizēt.

30. Datus par objektu vai apgrūtināto teritoriju robežām iesniedz digitālā veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 TM šādos datņu formātos:

30.1. ģeogrāfiskās iezīmēšanas valodas (GML) datņu formātā;

30.2. Autodesk datorizētās projektēšanas (DWG) datņu formātā;

30.3. Autodesk datorizētās projektēšanas datu apmaiņas (DXF) datņu formātā;

30.4. Bentley Systems datorizētās projektēšanas (DGN) datņu formātā;

30.5. ESRI ģeotelpisko vektordatu (SHP) datņu formātā.

31. Objektus un apgrūtinātās teritorijas informācijas sistēmā attēlo atbilstoši iesniegtās ģeotelpiskās informācijas mēroga noteiktībai.

V. Kārtība, kādā informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai iesniedzami un izmantojami kartogrāfiskie materiāli

32. Informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai izmanto šādus aktuālos kartogrāfiskos materiālus:

32.1. valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" iesniegtās topogrāfiskās kartes, topogrāfiskos plānus un ortofotokartes;

32.2. Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas administratīvo teritoriju un to teritoriālo vienību robežu datus;

32.3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus;

32.4. Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes datus.

33. Informācijas sistēmas nodrošinātajā tīmekļa pārlūkprogrammā var izmantot šo noteikumu 32.punktā minētos kartogrāfiskos materiālus, lai attēlotu ģeotelpiskās informācijas pamatdatus izvēlētajā atrašanās vietā.

VI. Noslēguma jautājumi

34. Datu sniedzēji var iesniegt datus informācijas sistēmā un personas var saņemt datus no informācijas sistēmas, sākot ar 2014.gada 1.janvāri.

35. No 2014.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim pirmreizēji iesniegto ģeotelpisko datu apjoms par objektu un apgrūtināto teritoriju var atšķirties no šo noteikumu 27. vai 29.punktā minētā datu apjoma. Šādus datus informācijas sistēmā iekļauj triju gadu laikā no to iesniegšanas dienas.

36. Šo noteikumu 19.punkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.754
Objektu klasifikācija

(Pielikums grozīts ar MK 05.06.2012. noteikumiem Nr.389; MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.652)

Klasifikācijas kods

Objekts

Elementa tips

3101020001virszemes ūdensobjektslīnija, daudzstūris
5208220502meteoroloģisko novērojumu stacijas vai posteņa novērojumu laukumsdaudzstūris
5208220503meteoroloģisko novērojumu postenispunkts, daudzstūris
5208220501stacionārs valsts nozīmes meteoroloģisko novērojumu monitoringa punkts vai postenispunkts, daudzstūris
5208220504meteoroloģiskā radiolokācijas iekārtapunkts, daudzstūris
3207000001sauszemes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu postenispunkts, daudzstūris
3207000002jūras piekrastes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu postenispunkts, daudzstūris
3207000003pazemes ūdeņu valsts monitoringa postenis un dziļurbumspunkts, daudzstūris
3207000004seismoloģiskais monitoringa postenispunkts, daudzstūris
3207000005citi stacionāri valsts nozīmes monitoringa punkti un posteņipunkts, daudzstūris
3205010003ūdensnoteka lauksaimniecībā izmantojamās zemēs vai meža zemēslīnija, daudzstūris
3205060204liela diametra kolektorsdaudzstūris
3205060201polderu sūkņu stacijadaudzstūris
3201000001krājbaseinsdaudzstūris
3203010003slūžaslīnija, daudzstūris
3207000006hidrometrisko novērojumu postenispunkts, daudzstūris
3207000007aizsprosta drošuma noteikšanas kontrolmērietaise (piemēram, gruntsūdeņu līmeņa noteikšanas urbums, grunts un būvju horizontālo noviržu mērījumu urbums un atbalsta punkts, vertikālo deformāciju mērīšanas atbalsta punkts)punkts, daudzstūris
3203000001aizsprostsdaudzstūris
3202020001aizsargdambisdaudzstūris
4203010001purvspunkts, daudzstūris
3101020017ūdens ņemšanas vieta dabiskā ūdenstecēpunkts, daudzstūris
3101020018ūdens ņemšanas vieta dabiskā ūdenstilpēpunkts, daudzstūris
3101020019pazemes ūdens ņemšanas vietapunkts, daudzstūris
6204010001ūdensvads (arī uz tā esošās skatakas, šahtas), kas atrodas līdz 2 metru dziļumamlīnija, daudzstūris
6204010002ūdensvads (arī uz tā esošās skatakas, šahtas), kas atrodas dziļāk par 2 metriemlīnija, daudzstūris
6203030001kanalizācijas spiedvads (arī uz tā esošās skatakas, šahtas), kas atrodas līdz 2 metru dziļumamlīnija, daudzstūris
6203010002kanalizācijas spiedvads (arī uz tā esošās skatakas, šahtas), kas atrodas dziļāk par 2 metriemlīnija, daudzstūris
6203010101pašteces kanalizācijas vads (arī uz tā esošās skatakas, šahtas)līnija, daudzstūris
6203020101lietus kanalizācijas vadslīnija, daudzstūris
6211050102drenāžkanalizācijas vadslīnija, daudzstūris
6211050103atklāts grāvislīnija, daudzstūris
3205040101zemtekalīnija, daudzstūris
6204000001ūdenstornispunkts, daudzstūris
6204000002ūdens rezervuārslīnija, daudzstūris
6204000003ūdens spiediena paaugstināšanas sūkņu stacijapunkts, daudzstūris
6204000004ūdens apstrādes stacijadaudzstūris
6203000001kanalizācijas sūkņu stacijadaudzstūris
6206010101gāzesvads ar spiedienu līdz 0,005 megapaskāliemlīnija, daudzstūris
6206010102gāzesvads ar spiedienu no 0,005 līdz 0,01 megapaskālamlīnija, daudzstūris
6206010103gāzesvads ar spiedienu no 0,01 līdz 0,4 megapaskāliemlīnija, daudzstūris
6206010104gāzesvads ar spiedienu no 0,4 līdz 0,6 megapaskāliemlīnija, daudzstūris
6206010105gāzesvads ar spiedienu no 0,6 līdz 1,2 megapaskāliemlīnija, daudzstūris
6206010106gāzesvads ar spiedienu no 1,2 līdz 1,6 megapaskāliemlīnija, daudzstūris
6206010107gāzesvads, kas zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektuslīnija, daudzstūris
6206010108gāzesvads ar spiedienu no 0,4 līdz 0,6 megapaskāliem, kas atrodas ceļa zemes nodalījuma joslā tuvāk par 5 metriem no ceļa zemes nodalījuma joslas malas, – līdz ceļa zemes nodalījuma joslas robežai, bet ne mazāk kā 1 metrulīnija, daudzstūris
6206010109gāzesvads ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, kas izbūvēts vai rekonstruēts pēc 2002.gada 1.septembralīnija, daudzstūris
6206010201gāzesvads ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem un iekšējo diametru līdz 300 milimetriemlīnija, daudzstūris
6206010202gāzesvads ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem un iekšējo diametru no 300 līdz 600 milimetriem (ieskaitot)līnija, daudzstūris
6206010203gāzesvads ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem un iekšējo diametru, kas ir lielāks par 600 milimetriemlīnija, daudzstūris
6206020001kondensāta uzglabāšanas tvertnedaudzstūris
6206020002gāzes regulēšanas stacijapunkts, daudzstūris
6206020003gāzes mērīšanas stacijapunkts, daudzstūris
6206020004gāzes savākšanas punktspunkts, daudzstūris
6206020005dabasgāzes kompresoru stacijalīnija, daudzstūris
6206020006gāzes spiediena stabilizators ar gāzes ieejas spiedienu līdz 0,01 megapaskālampunkts, daudzstūris
6206020007skapjveida gāzes regulēšanas punkts ar gāzes ieejas spiedienu no 0,01 līdz 0,4 megapaskāliempunkts, daudzstūris
6206020008skapjveida gāzes regulēšanas punkts ar gāzes ieejas spiedienu no 0,4 līdz 0,6 megapaskāliempunkts, daudzstūris
6206020009skapjveida gāzes regulēšanas punkts ar gāzes ieejas spiedienu no 0,6 līdz 1,2 megapaskāliempunkts, daudzstūris
6206020010skapjveida gāzes regulēšanas punkts ar gāzes ieejas spiedienu no 1,2 līdz 1,6 megapaskāliempunkts, daudzstūris
6206020011atsevišķās būvēs novietots gāzes regulēšanas punkts ar gāzes ieejas spiedienu no 0,4 līdz 0,6 megapaskāliempunkts, daudzstūris
6206020012atsevišķās būvēs novietots gāzes regulēšanas punkts ar gāzes ieejas spiedienu no 0,6 līdz 1,2 megapaskāliempunkts, daudzstūris
6206020013atsevišķās būvēs novietots gāzes regulēšanas punkts ar gāzes ieejas spiedienu no 1,2 līdz 1,6 megapaskāliempunkts, daudzstūris
6206020014automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru stacija (AGUKS) ar gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās gāzes apjomu līdz 500 kubikmetriemlīnija, daudzstūris
6206020015automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru stacija (AGUKS) ar gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās gāzes apjomu virs 500 kubikmetriemlīnija, daudzstūris
6206020016pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtas anodu zemējums (gāzesvada katodaizsardzības anodzemējums)punkts, daudzstūris
6206020017dabasgāzes krātuves urbums ārpus gāzes uzglabāšanas zonas un urbums, kas nav savienots ar dabasgāzes uzglabāšanas kolektorslānipunkts, daudzstūris
6206020018dabasgāzes krātuves urbums, kas atrodas dabasgāzes uzglabāšanas zonā un ir savienots ar kolektorslānipunkts, daudzstūris
6206020019gāzes balonu grupu iekārtalīnija, daudzstūris
6206020020automobiļu gāzes uzpildes stacijas (AGUS)līnija, daudzstūris
6206020021dabasgāzes uzpildes stacija ar gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās gāzes apjomu līdz 500 kubikmetriem, ja viena gāzes balona tilpums nav lielāks par 180 litriemlīnija, daudzstūris
6206020022gāzes regulēšanas stacija, ja šī stacija izbūvēta vai rekonstruēta pēc 2002.gada 1.septembralīnija, daudzstūris
6206020023gāzes mērīšanas stacija, ja šī stacija izbūvēta vai rekonstruēta pēc 2002.gada 1.septembralīnija, daudzstūris
6206040001sašķidrinātas ogļūdeņražu gāzes balonu noliktava un tirdzniecības punkts ar viena gāzes balona tilpumu līdz 50 litriempunkts, līnija, daudzstūris
6206040002sašķidrinātas ogļūdeņražu gāzes balonu noliktava un tirdzniecības punkts ar viena gāzes balona tilpumu virs 50 litriempunkts, līnija, daudzstūris
6206040003sašķidrinātas ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu iekārtalīnija, daudzstūris
6206040004sašķidrinātas ogļūdeņražu gāzes noliktava, krātuve un uzpildes stacijalīnija, daudzstūris
6102020101valsts galvenais autoceļšlīnija, daudzstūris
6102020201valsts reģionālais autoceļšlīnija, daudzstūris
6102020301valsts vietējais autoceļšlīnija, daudzstūris
6102020401pašvaldības autoceļšlīnija, daudzstūris
6102020402iela un ceļš (pilsētās un ciemos)līnija, daudzstūris
6101010001stratēģiskas (valsts) nozīmes un reģionālas nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošie sliežu ceļi, izņemot tiem piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālās nozīmes sliežu ceļus, pievedceļus un strupceļuslīnija, daudzstūris
6101010002citi sliežu ceļi (staciju sliežu ceļi, speciālās nozīmes sliežu ceļi, pievedceļi un strupceļi)līnija, daudzstūris
6210010001elektronisko sakaru kabelislīnija, daudzstūris
6210010002optiskais sakaru kabelislīnija, daudzstūris
6210010003vadības, signalizācijas un citi vājstrāvas kabeļilīnija, daudzstūris
6210020001elektronisko sakaru kanalizācija (sakaru kabeļu kanalizācijas cauruļvadi)līnija, daudzstūris
6210050302elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas aka (sakaru kanalizācijas skataka)līnija, daudzstūris
6210040001elektronisko sakaru gaisvadu sakaru līnijalīnija, daudzstūris
6210030001elektronisko sakaru gaisvadu sakaru piekarkabelislīnija, daudzstūris
6210010004elektronisko sakaru tīklu jūras kabeļu līnija (zemūdens kabelis)līnija, daudzstūris
6210010005elektronisko sakaru tīklu kabeļu līnija, kura šķērso kuģojamās vai plostojamās upes, ezerus, ūdenskrātuves un kanālus (zemūdens kabelis)līnija, daudzstūris
6210050001radiosakaru līniju tornispunkts, daudzstūris
6210050002radiosakaru līniju antenu mastspunkts, daudzstūris
6210050003radiosakaru līniju torņa un antenu masta atsaiteslīnija, daudzstūris
6210050004elektronisko sakaru kabeļu sadales skapis, kastelīnija, daudzstūris
6210050005elektronisko sakaru kabeļu sadales skapis un kaste ar iekārtu pamatnilīnija, daudzstūris
6210050006skapis un kaste, kas uzstādīta uz atsevišķas pamatneslīnija, daudzstūris
6210050007elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojams pastiprināšanas un reģenerācijas punktspunkts, daudzstūris
6210050008ārējs virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojams pastiprināšanas un reģenerācijas punktspunkts, daudzstūris
6210050009elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju neapkalpojams pastiprināšanas un reģenerācijas punktspunkts, daudzstūris
6210050010optisko kabeļu uzmava gruntī (optiskā sakaru kabeļa savienojošā uzmava)punkts, daudzstūris
6210050011elektronisko sakaru iekārtu ārējais skapis un konteinerislīnija, daudzstūris
62080102010,4 kilovoltu zemsprieguma elektrolīnijalīnija, daudzstūris
62080101076–20 kilovoltu vidsprieguma elektrolīnijalīnija, daudzstūris
6208010109110 kilovoltu elektrolīnijalīnija, daudzstūris
6208010111330 kilovoltu elektrolīnijalīnija, daudzstūris
62080202010,4 kilovoltu zemsprieguma elektrokabelislīnija, daudzstūris
62080201046−20 kilovoltu vidsprieguma elektrokabelislīnija, daudzstūris
6208020105110 kilovoltu augstsprieguma elektrokabelislīnija, daudzstūris
6208020106330 kilovoltu augstsprieguma elektrokabelislīnija, daudzstūris
6208020107elektrisko tīklu kabeļu līnija, kura zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektuslīnija, daudzstūris
6208040201elektrisko tīklu sadales iekārtapunkts, daudzstūris
6208040202elektrisko tīklu fīderu punktspunkts, daudzstūris
6208040102elektrisko tīklu transformatoru apakšstacijapunkts, daudzstūris
6205010001bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvads, termofikācijas, tvaika un kondensāta cauruļvadi siltumtrašu kanālos (pazemes siltumtrases vads)līnija, daudzstūris
6205010002pazemes siltumapgādes iekārta un būvelīnija, daudzstūris
6205040001virszemes termofikācijas un tvaika cauruļvads ar siltumizolāciju (virszemes siltumtrases vads) ar diametru līdz 400 milimetriemlīnija, daudzstūris
6205040002virszemes termofikācijas un tvaika cauruļvads ar siltumizolāciju (virszemes siltumtrases vads), diametrs ir 400 milimetri un lielākslīnija, daudzstūris
6205040003virszemes sadales iekārta un siltuma punktspunkts, daudzstūris
3206010101bākapunkts, daudzstūris

3206010102

dzīvojamā ēka vai cita būve, ko izmanto par kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli, kas noteikts normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību

punkts, daudzstūris

3206010103

stacionārs kuģošanas drošībai paredzētais navigācijas tehniskais līdzeklis jūrā, kas noteikts normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību

punkts, daudzstūris

5208220700

navigācijas tehniskais līdzeklis aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai – riņķa darbības iekārta

punkts, daudzstūris

5208220800

navigācijas tehniskais līdzeklis aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai – virzienu darbības iekārta

punkts, daudzstūris

3206010002citi kuģošanas navigācijas tehniskie līdzekļi (piemēram, krasta zīme, krasta ugunszīme, molu uguns, vadlīniju zīme), izņemot bākupunkts, līnija, daudzstūris
6207010001maģistrālais naftas produktu cauruļvadslīnija, daudzstūris
6401000001bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadslīnija, daudzstūris
5208130001tilpne, kuras ietilpība ir lielāka par 200 kubikmetriem un kas paredzēta naftas un naftas produktu iepludināšanai avārijas gadījumādaudzstūris
5208130002tilpne, kuras ietilpība ir lielāka par 10 kubikmetriem un kas paredzēta bīstamo ķīmisko vielu un produktu iepludināšanai avārijas gadījumādaudzstūris
6401000002naftas un naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu pārsūknēšanas un iepildīšanas stacija, rezervuāru parks, iepildīšanas un izliešanas estakāde, piestātne un muliņš, uzsildīšanas punkts, noliktava, krātuve, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumspunkts, līnija, daudzstūris
6401000003ogļūdeņražu ieguves vietapunkts, daudzstūris
6211040001degvielas uzpildes stacija un automašīnu degvielas uzpildes iekārtalīnija, daudzstūris
4202010001īpaši aizsargājams kokspunkts, daudzstūris
2303000001aizsargājams akmenspunkts, daudzstūris
5209030001arhitektūras un pilsētbūvniecības piemineklispunkts, daudzstūris
5209030002arheoloģiskais piemineklispunkts, daudzstūris
5209030003mākslas piemineklispunkts, daudzstūris
5209030004industriālais piemineklispunkts, daudzstūris
5209030005vēsturiska notikuma vietapunkts, daudzstūris
1000000001astronomiski ģeodēziskā tīkla punktspunkts
1000000002globālās pozicionēšanas tīkla 0.klases punktspunkts
1000000003ģeomagnētiskā tīkla 1.klases punktspunkts
1000000004gravimetriskā tīkla 1.klases punktspunkts
1000000005cits valsts ģeodēziskā tīkla punktspunkts
1000000006vietējā ģeodēziskā tīkla punktspunkts
1000000007valsts aizsardzības objektspunkts, līnija, daudzstūris
5208220101vēja elektrostacija ar vertikālo rotācijas asipunkts, daudzstūris
5208220102vēja elektrostacija ar horizontālo rotācijas asipunkts, daudzstūris
5208070002atkritumu apglabāšanas poligonslīnija, daudzstūris
5208070001atkritumu izgāztuvelīnija, daudzstūris
5208070003notekūdeņu attīrīšanas ietaise ar slēgtu apstrādi visā ciklālīnija, daudzstūris
5208070004notekūdeņu attīrīšanas ietaise ar atklātām notekūdeņu apstrādes tilpnēm un slēgtai dūņu apstrādei vai slēgtai to uzglabāšanailīnija, daudzstūris
5208070005notekūdeņu attīrīšanas ietaise ar atklātu notekūdeņu apstrādi un atklātiem dūņu laukiemlīnija, daudzstūris
5208070006slēgta tipa filtrācijas lauks, kurā ietek attīrīts ūdens no slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēmlīnija, daudzstūris
5208070007pārtikā neizmantojamo dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu lieljaudas sadedzināšanas uzņēmums ar sadedzināšanas jaudu, sākot no 50 kilogramiem stundālīnija, daudzstūris
5208070008pārtikā neizmantojamo dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādes uzņēmums, kas pārstrādā 1. un 2.kategorijas blakusproduktuslīnija, daudzstūris
5208070009atklāts notekūdeņu attīrīšanas filtrācijas laukslīnija, daudzstūris
5209020001kapsētalīnija, daudzstūris
5209020002dzīvnieku kapsētalīnija, daudzstūris
5208220001optiskais teleskopspunkts, daudzstūris
5208220002radioteleskopspunkts, daudzstūris
Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.754
Apgrūtināto teritoriju klasifikācija

(Pielikums grozīts ar MK 05.06.2012. noteikumiem Nr.389; MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.652)

Klasifikācijas kods

Teritorija

Elementa tips

7311010100

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija

daudzstūris

7311010200

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča jūras vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (pludmales) teritorija

daudzstūris

7311010300

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija

daudzstūris

7311020101

vairāk par 100 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

daudzstūris

7311020102

no 25 līdz 100 kilometru garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

daudzstūris

7311020103

no 10 līdz 25 kilometru garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

daudzstūris

7311020104

līdz 10 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

daudzstūris

7311020105

dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos

daudzstūris

7311020106

dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija uz salām un pussalām

daudzstūris

7311020107

Daugavas vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

daudzstūris

7311020108

Gaujas vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos no izteces līdz Lejasciemam

daudzstūris

7311020109

Gaujas vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos no Lejasciema līdz ietekai jūrā

daudzstūris

7311020110

Lielupes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

daudzstūris

7311020111

Ventas vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

daudzstūris

7311020201

tādas dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos, kuras platība ir lielāka par 1000 hektāriem

daudzstūris

7311020202

no 100 līdz 1000 hektāru lielas dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

daudzstūris

7311020203

no 25 līdz 100 hektāru lielas dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

daudzstūris

7311020204

no 10 līdz 25 hektāru lielas dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

daudzstūris

7311020205

līdz 10 hektāriem lielas dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

daudzstūris

7311020206

dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos

daudzstūris

7311020207

dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija uz salām un pussalām

daudzstūris

7311020300

mākslīga ūdensobjekta, kura platība ir lielāka par 0,1 hektāru, vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija

daudzstūris

7311020400

applūstošā (10 % applūduma varbūtība) teritorija

daudzstūris

7311030100

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko novērojumu stacijas vai posteņa novērojumu laukumu

daudzstūris

7311030200

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko novērojumu posteni

daudzstūris

7311030300

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap stacionāru valsts nozīmes meteoroloģisko novērojumu monitoringa punktu vai posteni

daudzstūris

7311030400

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko radiolokācijas iekārtu

daudzstūris

7311030500

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap sauszemes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu posteni

daudzstūris

7311030600

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap jūras piekrastes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu posteni

daudzstūris

7311030700

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdeņu valsts monitoringa posteni un dziļurbumu

daudzstūris

7311030800

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap seismoloģiskā monitoringa posteni

daudzstūris

7311030900

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem

daudzstūris

7311040300

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap aizsargdambi

daudzstūris

7311040400

liela diametra kolektora ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija

daudzstūris

7311040500

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap polderu sūkņu staciju

daudzstūris

7311040600

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap krājbaseinu

daudzstūris

7311040700

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap slūžām

daudzstūris

7311040800

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap hidrometrisko posteni

daudzstūris

7311040900

ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiem posmiem un speciāli raktām gultnēm), kā arī hidrotehniskās būves un ierīces uz tās ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža zemēs

daudzstūris

7311041000

ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiem posmiem un speciāli raktām gultnēm), kā arī hidrotehniskās būves un ierīces uz tās ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs

daudzstūris

7311050100

tauvas joslas teritorija gar jūras piekrasti

daudzstūris

7311050200

tauvas joslas teritorija gar upi

daudzstūris

7311050300

tauvas joslas teritorija gar ezeru

daudzstūris

7311050400

tauvas joslas teritorija gar mākslīgi izbūvētu kanālu

daudzstūris

7311050500

tauvas joslas teritorija gar hidrotehnisku būvi

daudzstūris

7311050600

tauvas joslas teritorija gar citu būvi uz ūdens

daudzstūris

7311060100

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap aizsprosta drošuma noteikšanas kontrolmērietaisi (piemēram, gruntsūdeņu līmeņa noteikšanas urbums, grunts un būvju horizontālo noviržu mērījumu urbums un atbalsta punkts, vertikālo deformāciju mērīšanas atbalsta punkts)

daudzstūris

7311070100

drošības aizsargjoslas teritorija ūdens akvatorijā augšpus un lejpus aizsprosta hidrotehniskās būves

daudzstūris

7311070200

drošības aizsargjoslas teritorija krastos pie aizsprosta un dambja

daudzstūris

7311080101

vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija ap purvu ar platību no 10 līdz 100 hektāriem

daudzstūris

7311080102

vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija ap purvu ar platību virs 100 hektāriem

daudzstūris

7311090100

stingra režīma vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija dabiskā ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu

daudzstūris

7311090200

bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija dabiskā ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu

daudzstūris

7311090300

ķīmiskās aizsargjoslas teritorija dabiskā ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu

daudzstūris

7311090400

stingra režīma vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija dabiskā ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu

daudzstūris

7311090500

bakterioloģiskā aizsargjoslas teritorija dabiskā ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu

daudzstūris

7311090600

ķīmiskās aizsargjoslas teritorija dabiskā ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu

daudzstūris

7311090700

stingra režīma vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

daudzstūris

7311090800

bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

daudzstūris

7311090900

ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

daudzstūris

7312010101

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam

daudzstūris

7312010102

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem

daudzstūris

7312010201

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam

daudzstūris

7312010202

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem

daudzstūris

7312010300

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu

daudzstūris

7312010400

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem

daudzstūris

7312010500

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdenstorni

daudzstūris

7312010600

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap virszemes ūdens rezervuāru

daudzstūris

7312010700

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdens spiediena paaugstināšanas sūkņu staciju

daudzstūris

7312010800

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdens apstrādes staciju

daudzstūris

7312010900

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kanalizācijas sūkņu staciju

daudzstūris

7312011000

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap zemteku

daudzstūris

7312020101

drošības aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju un gāzes mērīšanas staciju ar gāzesvada diametru līdz 300 milimetriem

daudzstūris

7312020102

drošības aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju un gāzes mērīšanas staciju ar gāzesvada diametru no 300 milimetriem līdz 600 milimetriem

daudzstūris

7312020103

drošības aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju un gāzes mērīšanas staciju ar gāzesvada diametru no 600 milimetriem līdz 800 milimetriem

daudzstūris

7312020104

drošības aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju un gāzes mērīšanas staciju ar gāzesvada diametru līdz 300 milimetriem, kas izbūvēts vai rekonstruēts pēc 2002.gada 1.septembra

daudzstūris

7312020105

drošības aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju un gāzes mērīšanas staciju ar gāzesvada diametru no 300 milimetriem līdz 600 milimetriem, kas izbūvēts vai rekonstruēts pēc 2002.gada 1.septembra

daudzstūris

7312020106

drošības aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju un gāzes mērīšanas staciju ar gāzesvada diametru no 600 milimetriem līdz 800 milimetriem, kas izbūvēts vai rekonstruēts pēc 2002.gada 1.septembra

daudzstūris

7312020300

drošības aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru staciju

daudzstūris

7312020400

drošības aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes savākšanas punktu

daudzstūris

7312020500

drošības aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavu, krātuvi un uzpildes staciju

daudzstūris

7312020601

drošības aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavu un tirdzniecības punktu ar viena gāzes balona tilpumu līdz 50 litriem

daudzstūris

7312020602

drošības aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavu un tirdzniecības punktu ar viena gāzes balona tilpumu virs 50 litriem

daudzstūris

7312020700

drošības aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru staciju (AGUKS) ar gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās gāzes apjomu virs 500 kubikmetriem

daudzstūris

7312020801

drošības aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotu gāzes regulēšanas punktu ar ieejas spiedienu līdz 0,6 megapaskāliem

daudzstūris

7312020802

drošības aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotu gāzes regulēšanas punktu ar ieejas spiedienu virs 0,6 megapaskāliem

daudzstūris

7312020900

drošības aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu ar ieejas spiedienu virs 0,6 megapaskāliem

daudzstūris

7312021000

drošības aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes krātuves urbumu ārpus gāzes uzglabāšanas zonas un urbumu, kas nav savienots ar dabasgāzes uzglabāšanas kolektorslāni

daudzstūris

7312021100

drošības aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes krātuves urbumu, kas atrodas dabasgāzes uzglabāšanas zonā un ir savienots ar kolektorslāni

daudzstūris

7312021200

drošības aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes uzpildes staciju ar gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās gāzes apjomu līdz 500 kubikmetriem, ja viena gāzes balona tilpums nav lielāks par 180 litriem

daudzstūris

7312030100

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija

daudzstūris

7312030200

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide

daudzstūris

7312030301

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts galvenajiem autoceļiem

daudzstūris

7312030302

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem

daudzstūris

7312030303

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem

daudzstūris

7312030304

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos gar ielām un autoceļiem

daudzstūris

7312030401

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu pilsētās un ciemos

daudzstūris

7312030402

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu lauku apvidos

daudzstūris

7312030501

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar stratēģiskas (valsts) nozīmes un reģionālas nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem sliežu ceļiem, izņemot tiem piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālās nozīmes sliežu ceļus, pievedceļus un strupceļus pilsētās un ciemos

daudzstūris

7312030502

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar stratēģiskās (valsts) nozīmes un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem sliežu ceļiem, izņemot tiem piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālas nozīmes sliežu ceļus, pievedceļus un strupceļus lauku apvidos

daudzstūris

7312030601

drošības aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu, pa kuru pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus

daudzstūris

7312040100

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju

daudzstūris

7312040200

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju

daudzstūris

7312040300

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torni un antenu mastu

daudzstūris

7312040400

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu jūras kabeļu līniju

daudzstūris

7312040500

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju, kas šķērso kuģojamās vai plostojamās upes, ezerus, ūdenskrātuves un kanālus

daudzstūris

7312040600

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ārēju virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, ārēju kabeļu sadales skapi un kasti ar ieraktu pamatni vai skapi un kasti, kas uzstādīta uz atsevišķas pamatnes

daudzstūris

7312040700

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī

daudzstūris

7312040800

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņa un antenu masta atsaitēm

daudzstūris

7312040900

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru iekārtu ārējo skapi un konteineru

daudzstūris

7312050101

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem

daudzstūris

7312050102

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu 110 kilovolti

daudzstūris

7312050103

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu 330 kilovolti

daudzstūris

7312050200

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju

daudzstūris

7312050300

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtu

daudzstūris

7312050400

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu fīderu punktu

daudzstūris

7312050500

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju

daudzstūris

7312050601

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem

daudzstūris

7312050602

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu 110 kilovolti

daudzstūris

7312050603

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu 330 kilovolti

daudzstūris

7312050700

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju, kura zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus

daudzstūris

7312060100

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi

daudzstūris

7312060200

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap virszemes siltumvadu, sadales iekārtu un siltuma punktu

daudzstūris

7312060300

drošības aizsargjoslas teritorija gar virszemes siltumvadu, kura diametrs ir 400 milimetru un lielāks

daudzstūris

7312070101

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli, kas noteikts normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību – bāka

daudzstūris

7312070102

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli, kas noteikts normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību (piemēram, krasta zīme, krasta ugunszīme, molu uguns, vadlīniju zīme), izņemot bāku

daudzstūris

7312070103

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap stacionāro kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli jūrā, kas noteikts normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību

daudzstūris

7312070104

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap dzīvojamo ēku vai citu būvi, kuru izmanto par kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli, kas noteikts normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību

daudzstūris

7312070105

bākas redzamības sektors

daudzstūris

7312070106

normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību noteiktā kuģošanas drošībai paredzētā navigācijas tehniskā līdzekļa redzamības sektors

daudzstūris

7312070201

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap navigācijas tehnisko līdzekli aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai

daudzstūris

7312070202

navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona

daudzstūris

7312080101

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem

daudzstūris

7312080102

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu no 0,4 megapaskāliem līdz 1,6 megapaskāliem

daudzstūris

7312080103

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu vairāk par 1,6 megapaskāliem

daudzstūris

7312080200

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu, kas zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus

daudzstūris

7312080300

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kondensāta uzglabāšanas tvertni

daudzstūris

7312080400

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap gāzes regulēšanas staciju

daudzstūris

7312080500

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap gāzes krātuves urbumu

daudzstūris

7312080600

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru staciju un dabasgāzes savākšanas punktu

daudzstūris

7312080701

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu un mājas regulatoru ar gāzes ieejas spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem

daudzstūris

7312080702

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu un mājas regulatoru ar gāzes ieejas spiedienu no 0,4 megapaskāliem līdz 0,6 megapaskāliem

daudzstūris

7312080703

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu un mājas regulatoru ar gāzes ieejas spiedienu vairāk par 0,6 megapaskāliem

daudzstūris

7312080801

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotu gāzes regulēšanas punktu ar gāzes ieejas spiedienu no 0,4 līdz 0,6 megapaskāliem

daudzstūris

7312080802

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotu gāzes regulēšanas punktu ar gāzes ieejas spiedienu vairāk par 0,6 megapaskāliem

daudzstūris

7312080900

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap gāzes balonu grupu iekārtām

daudzstūris

7312081000

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap automobiļu gāzes uzpildes staciju (AGUS)

daudzstūris

7312081100

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru staciju (AGUKS)

daudzstūris

7312081200

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavu un tirdzniecības punktu

daudzstūris

7312081300

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu iekārtām

daudzstūris

7312081400

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtu anodu zemējumu

daudzstūris

7312081500

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātas ogļūdeņražu gāzes noliktavu, krātuvi un uzpildes staciju

daudzstūris

7312090100

drošības aizsargjoslas teritorija gar naftas produktu cauruļvadu

daudzstūris

7312090200

drošības aizsargjoslas teritorija ap tilpni, kuras ietilpība ir lielāka par 200 kubikmetriem un kas paredzēta naftas un naftas produktu iepludināšanai avārijas gadījumā

daudzstūris

7312090300

drošības aizsargjoslas teritorija ap naftas un naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu pārsūknēšanas un iepildīšanas staciju, rezervuāru parkiem, iepildīšanas un izliešanas estakādi, piestātni un muliņu, uzsildīšanas punktu, noliktavu, krātuvi, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu

daudzstūris

7312090400

drošības aizsargjoslas teritorija ap ogļūdeņražu ieguves vietu

daudzstūris

7312090500

drošības aizsargjoslas teritorija ap tilpni, kuras ietilpība ir lielāka par 10 kubikmetriem un kas paredzēta bīstamo ķīmisko vielu un produktu iepludināšanai avārijas gadījumā

daudzstūris

7312090600

drošības aizsargjoslas teritorija ap degvielas uzpildes staciju un automašīnu degvielas uzpildes iekārtu

daudzstūris

7313010100

dabas rezervāta stingrā režīma zonas teritorija

daudzstūris

7313010200

dabas rezervāta regulējamā režīma zonas teritorija

daudzstūris

7313010300

dabas rezervāta dabas lieguma zonas teritorija

daudzstūris

7313010400

dabas rezervāta dabas parka zonas teritorija

daudzstūris

7313010700

dabas rezervāta ārējās aizsargjoslas teritorija

daudzstūris

7313020100

nacionālā parka dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas teritorija

daudzstūris

7313020200

nacionālā parka regulējamā režīma zonas teritorija

daudzstūris

7313020300

nacionālā parka dabas lieguma zonas teritorija

daudzstūris

7313020400

nacionālā parka dabas parka zonas teritorija

daudzstūris

7313020500

nacionālā parka ainavu aizsardzības zonas teritorija

daudzstūris

7313020600

nacionālā parka neitrālās zonas teritorija

daudzstūris

7313020700

nacionālā parka kultūrvēsturiskās zonas teritorija

daudzstūris

7313030500

biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonas teritorija

daudzstūris

7313030600

biosfēras rezervāta neitrālās zonas teritorija

daudzstūris

7313040000

dabas lieguma teritorija, ja tā nav iedalīta funkcionālajās zonās

daudzstūris

7313040100

dabas lieguma stingrā režīma zonas teritorija

daudzstūris

7313040200

dabas lieguma regulējamā režīma zonas teritorija

daudzstūris

7313040300

dabas lieguma dabas lieguma zonas teritorija

daudzstūris

7313040400

dabas lieguma dabas parka zonas teritorija

daudzstūris

7313040500

dabas lieguma ainavu aizsardzības zonas teritorija

daudzstūris

7313040600

dabas lieguma neitrālās zonas teritorija

daudzstūris

7313050000

dabas parka teritorija, ja tā nav iedalīta funkcionālajās zonās

daudzstūris

7313050100

dabas parka stingrā režīma zonas teritorija

daudzstūris

7313050200

dabas parka regulējamā režīma zonas teritorija

daudzstūris

7313050300

dabas parka dabas lieguma zonas teritorija

daudzstūris

7313050400

dabas parka dabas parka zonas teritorija

daudzstūris

7313050500

dabas parka ainavu aizsardzības zonas teritorija

daudzstūris

7313050600

dabas parka neitrālās zonas teritorija

daudzstūris

7313060000

aizsargājamo ainavu apvidus teritorija, ja tā nav iedalīta funkcionālajās zonās

daudzstūris

7313060200

aizsargājamo ainavu apvidus regulējamā režīma zonas teritorija

daudzstūris

7313060300

aizsargājamo ainavu apvidus dabas lieguma zonas teritorija

daudzstūris

7313060400

aizsargājamo ainavu apvidus dabas parka zonas teritorija

daudzstūris

7313060500

aizsargājamo ainavu apvidus ainavu aizsardzības zonas teritorija

daudzstūris

7313060600

aizsargājamo ainavu apvidus neitrālās zonas teritorija

daudzstūris

7313070000

aizsargājama jūras teritorija, ja tā nav iedalīta funkcionālajās zonās

daudzstūris

7313070300

aizsargājamās jūras teritorijas dabas lieguma zonas teritorija

daudzstūris

7313070400

aizsargājamās jūras teritorijas dabas parka zonas teritorija

daudzstūris

7313070500

aizsargājamās jūras teritorijas ainavu aizsardzības zonas teritorija

daudzstūris

7313070600

aizsargājamās jūras teritorijas neitrālās zonas teritorija

daudzstūris

7313080100

aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teritorija

daudzstūris

7313080200

aizsargājama akmens (dižakmens) teritorija

daudzstūris

7313080300

aizsargājama koka (dižkoka) teritorija

daudzstūris

7313080400

aizsargājamo dendroloģisko stādījumu teritorija

daudzstūris

7313080500

aizsargājamo aleju teritorija

daudzstūris

7313081010

pašvaldības izveidota dabas lieguma teritorija

daudzstūris

7313081020

pašvaldības izveidota dabas parka teritorija

daudzstūris

7313081030

pašvaldības izveidota aizsargājama dabas pieminekļa teritorija

daudzstūris

7313090100

būvniecības ierobežojumu teritorija, kas noteikta teritorijas plānojumā vai teritorijas detālplānojumā

daudzstūris

7313100100

mikrolieguma teritorija

daudzstūris

7313100200

mikrolieguma buferzonas teritorija

daudzstūris

7313110100

īpašuma atrašanās īpaši aizsargājamā meža iecirknī

daudzstūris

7313120100

mežu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas ap pilsētu teritorija

daudzstūris

7313130100

valsts nozīmes pirmā līmeņa meža monitoringa parauglaukuma teritorija

daudzstūris

7313130200

valsts nozīmes otrā līmeņa meža monitoringa parauglaukuma teritorija

daudzstūris

7313140100

īpaši aizsargājama kultūras pieminekļu kultūrvēsturiskā teritorija

daudzstūris

7313140200

īpaši aizsargājama kultūras rezervāta (muzejrezervāta) teritorija

daudzstūris

7314010101

arhitektūras un pilsētbūvniecības kultūras pieminekļa teritorija un objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

daudzstūris

7314010102

arhitektūras un pilsētbūvniecības valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

daudzstūris

7314010103

arhitektūras un pilsētbūvniecības vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

daudzstūris

7314010201

arheoloģiska kultūras pieminekļa teritorija un objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

daudzstūris

7314010202

arheoloģiska valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

daudzstūris

7314010203

arheoloģiska vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

daudzstūris

7314010301

mākslas pieminekļa – kultūras pieminekļa teritorija un objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

daudzstūris

7314010302

mākslas pieminekļa – valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

daudzstūris

7314010303

mākslas pieminekļa – vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

daudzstūris

7314010401

industriāla pieminekļa – kultūras pieminekļa teritorija un objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

daudzstūris

7314010402

industriāla pieminekļa – valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

daudzstūris

7314010403

industriāla pieminekļa – vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

daudzstūris

7314010501

vēsturiska notikuma vietas – kultūras pieminekļa teritorija un objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā

daudzstūris

7314010502

vēsturiska notikuma vietas – valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

daudzstūris

7314010503

vēsturiska notikuma vietas – vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti

daudzstūris

7314020101

vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli laukos

daudzstūris

7314020102

vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās

daudzstūris

7314020200

individuāli noteikta vides un dabas resursu aizsardzības zona ap kultūras pieminekli

daudzstūris

7315010100

ēku servitūta teritorija

daudzstūris

7315020100

ūdens lietošanas servitūta teritorija

daudzstūris

7315030100

ceļa servitūta teritorija

daudzstūris

7315040100

cita veida servitūta teritorija

daudzstūris

7316010101

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap astronomiski ģeodēziskā tīkla punktu

daudzstūris

7316010102

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap horizontālā globālās pozicionēšanas tīkla 0.klases punktu

daudzstūris

7316010103

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ģeomagnētiskā tīkla 1.klases punktu

daudzstūris

7316010104

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap gravimetriskā tīkla 1.klases punktu

daudzstūris

7316010105

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap citu valsts ģeodēziskā tīkla punktu

daudzstūris

7316010201

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap vietējā ģeodēziskā tīkla punktu

daudzstūris

7316020100

zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa

daudzstūris

7316020200

citi zemes lietojumi

daudzstūris

7316030100

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap valsts aizsardzības objektu

daudzstūris

7316040100

nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājums teritorijā, zem kuras zemes dzīlēs atrodas valsts nozīmes zemes dzīļu nogabals

daudzstūris

7316050100

drošības aizsargjoslas teritorija ap vēja elektrostaciju

daudzstūris

7316060100

sanitārās aizsargjoslas teritorija ap atkritumu apglabāšanas poligonu

daudzstūris

7316060200

sanitārās aizsargjoslas teritorija ap atkritumu izgāztuvi

daudzstūris

7316060300

sanitārās aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar slēgtu apstrādi visā ciklā (bez vaļējām virsmām notekūdeņu un dūņu uzglabāšanai vai apstrādei), kuras jauda ir lielāka par 5 kubikmetriem notekūdeņu diennaktī

daudzstūris

7316060400

sanitārās aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar atklātām notekūdeņu apstrādes tilpnēm un slēgtai dūņu apstrādei vai slēgtai to uzglabāšanai

daudzstūris

7316060500

sanitārās aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar atklātu notekūdeņu apstrādi un atklātiem dūņu laukiem

daudzstūris

7316060600

sanitārās aizsargjoslas teritorija ap atklātu notekūdeņu attīrīšanas filtrācijas lauku

daudzstūris

7316060700

sanitārās aizsargjoslas teritorija ap slēgta tipa filtrācijas lauku, kurā ietek attīrīts ūdens no slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm

daudzstūris

7316060801

sanitārās aizsargjoslas teritorija ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumu ar sadedzināšanas jaudu, sākot no 50 kilogramiem stundā

daudzstūris

7316060802

sanitārās aizsargjoslas teritorija ap pārstrādes uzņēmumu, kas pārstrādā 1. un 2.kategorijas blakusproduktus

daudzstūris

7316070100

piesārņota vieta

daudzstūris

7316070200

potenciāli piesārņota vieta

daudzstūris

7316080100

sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu

daudzstūris

7316090100

sanitārās aizsargjoslas teritorija ap dzīvnieku kapsētu

daudzstūris

7316100100

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap optisko teleskopu

daudzstūris

7316100200

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap radioteleskopu

daudzstūris

7316110100

gājēju celiņš uz jūru

daudzstūris

7316120100

valsts robežas josla

daudzstūris

7316120200

pierobežas josla

daudzstūris

7316120300

pierobeža

daudzstūris

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 754Pieņemts: 04.10.2011.Stājas spēkā: 07.10.2011.Zaudē spēku: 13.02.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 158, 06.10.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
237264
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-12.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-12.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.10.2012","iso_value":"2012\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.06.2012","iso_value":"2012\/06\/27","content":"<font class='s-1'>27.06.2012.-02.10.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.10.2011","iso_value":"2011\/10\/07","content":"<font class='s-1'>07.10.2011.-26.06.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)