Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.613

Rīgā 2011.gada 2.augustā (prot. Nr.46 42.§)
Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 31.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka atbalsta piešķiršanas nosacījumus mezanīna aizdevuma veidā saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai.

2. Šo noteikumu ietvaros mezanīna aizdevums (turpmāk – aizdevums) ir ilgtermiņa aizdevums ar paaugstinātu kredīta risku. Tas ir subordinēts attiecībā pret kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības sniegto ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu un ir pastiprināts ar zemāku nodrošinājuma kārtu nekā kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības sniegtais ilgtermiņa kredīts vai finanšu līzings. Aizdevums netiek piešķirts apgrozāmo līdzekļu finansēšanai.

(Grozīts ar MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.425; MK 07.01.2014. noteikumiem Nr.12)

3. Aizdevumus sniedz sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Garantiju aģentūra" (turpmāk – Latvijas Garantiju aģentūra).

4. Šo noteikumu izpratnē saimnieciskās darbības veicēji ir komersanti un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības komercdarbību un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību darbību regulējošo normatīvo aktu izpratnē.

5. Kopējais aizdevumu apmērs ir 18 664 271 euro.

(MK 07.01.2014. noteikumu Nr.12 redakcijā; piemērojams ar 01.01.2014.)

6. Aizdevumu sniedz kā reģionālo atbalstu ieguldījumiem saskaņā ar Eiropas Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 9.augusts, Nr. L 214) (turpmāk – regula Nr. 800/2008).

7. Šo noteikumu izpratnē mazais un vidējais saimnieciskās darbības veicējs ir saimnieciskās darbības veicējs, kas atbilst regulas Nr. 800/2008 1.pielikumā noteiktajām definīcijām. Šo noteikumu izpratnē lielais saimnieciskās darbības veicējs ir saimnieciskās darbības veicējs, kas neatbilst minētās regulas 1.pielikumā noteiktajai definīcijai.

8. Aizdevumu izsniegšanas kārtību nosaka saskaņā ar civiltiesiskajiem līgumiem, kas noslēgti starp Latvijas Garantiju aģentūru, saimnieciskās darbības veicēju un kredītiestādi vai tās meitas sabiedrību.

(MK 19.06.2012. noteikumu Nr.425 redakcijā)

II. Neatbalstāmās nozares, darbības un saimnieciskās darbības veicēji

9. Aizdevumu nepiešķir šādām darbībām un nozarēm:

9.1. regulas Nr. 800/2008 1.panta 2.punktā noteiktajām darbībām;

9.2. regulas Nr. 800/2008 1.panta 3.punktā noteiktajām nozarēm;

9.3. ieroču un munīcijas ražošanai un tirdzniecībai;

9.4. tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai;

9.5. alkohola ražošanai un tirdzniecībai;

9.6. azartspēlēm un derībām;

9.7. finanšu un apdrošināšanas darbībai;

9.8. operācijām ar nekustamo īpašumu, izņemot gadījumus, ja aizdevums tiek piešķirts nekustamā industriālā īpašuma attīstīšanai;

9.9. (svītrots ar MK 07.01.2014. noteikumiem Nr.12);

9.10. automobiļu un motociklu remontam;

9.11. transportlīdzekļu, mašīnu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un sadzīves iekārtu iznomāšanai;

9.12. (svītrots ar MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.425);

9.13. (svītrots ar MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.425);

9.14. (svītrots ar MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.425);

9.15. (svītrots ar MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.425);

9.16. (svītrots ar MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.425);

9.17. (svītrots ar MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.425);

9.18. (svītrots ar MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.425);

9.19. sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbībai; datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remontam; pārējo individuālo pakalpojumu sniegšanai;

9.20. mājsaimniecību kā darba devēju darbībai;

9.21. transportlīdzekļu un transporta aprīkojuma iegādei saimnieciskās darbības veicējiem, kas darbojas transporta nozarē;

9.22. elektroenerģijai un siltumapgādei.

(Grozīts ar MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.425; MK 07.01.2014. noteikumiem Nr.12)

10. Aizdevumu nepiešķir šādiem saimnieciskās darbības veicējiem:

10.1. regulas Nr. 800/2008 1.panta 6.punkta "a" apakšpunktā minētajam saimnieciskās darbības veicējam;

10.2. saimnieciskās darbības veicējam, kuram ir nodokļu parādi. Šis ierobežojums neattiecas uz gadījumiem, ja saimnieciskās darbības veicējs ir vienojies ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda atmaksas grafiku un pilda šīs vienošanās nosacījumus;

10.3. saimnieciskās darbības veicējam, kam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai kam ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai kam ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, vai kura saimnieciskā darbība ir izbeigta;

10.4. saimnieciskās darbības veicējam, kam uz aizdevuma iesnieguma iesniegšanas dienu zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu zaudējumi – ceturtdaļu no pamatkapitāla, un konstatējamas šo noteikumu 10.6.apakšpunktā minētās pazīmes;

10.5. saimnieciskās darbības veicējam, kam saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatiem un pēdējo pieejamo operatīvo finanšu pārskatu uz aizdevuma iesnieguma iesniegšanas dienu ir novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes – zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu maksājumu celšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, zems likviditātes koeficients, krītoša vai nulles aktīvu vērtība un konstatējamas šo noteikumu 10.6. apakšpunktā minētās pazīmes;

10.6. saimnieciskās darbības veicējam, kam nav iespēju segt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai ar līdzekļiem, ko tas spēj iegūt no saviem biedriem, akcionāriem, dalībniekiem vai kreditoriem, un tas nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā izraisīs saimnieciskās darbības veicēja nespēju turpināt darbību.

(Grozīts ar MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.425)

III. Aizdevuma noteikumi

11. Lai pieteiktos aizdevuma saņemšanai, saimnieciskās darbības veicējs iesniedz Latvijas Garantiju aģentūrai aizdevuma pieteikumu un biznesa plānu, kas satur ieguldījumu projekta aprakstu, kā arī mārketinga stratēģiju, produkta aprakstu, informāciju par plānoto naudas plūsmu un citu Latvijas Garantiju aģentūras pieprasīto informāciju, kas nepieciešama šajā punktā minēto dokumentu precizēšanai un pamatošanai, ja Latvijas Garantiju aģentūra šādu informāciju nevar iegūt pati normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12. Aizdevumu piešķir ieguldījumiem materiālajos un nemateriālajos aktīvos, kas ir saistīti ar jauna saimnieciskās darbības veicēja izveidi, esoša saimnieciskās darbības veicēja paplašināšanu, esoša saimnieciskās darbības veicēja produkcijas daudzveidošanu ar jauniem papildu produktiem vai saimnieciskās darbības veicēja vispārējā ražošanas procesa būtisku maiņu.

13. Aktīvi ir jauni, izņemot gadījumus, ja atbalsta saņēmējs ir mazais vai vidējais saimnieciskās darbības veicējs atbilstoši regulas Nr. 800/2008 13.panta 7.punkta trešās daļas nosacījumiem.

14. Nemateriālie aktīvi nepārsniedz apjomu, kas ir noteikts regulas Nr. 800/2008 13.panta 7.punkta trešajā daļā un atbilst regulas Nr. 800/2008 12.panta 2.punkta nosacījumiem.

15. Ieguldījumi paliek Latvijas Republikā atbilstoši prasībām, kas noteiktas regulas Nr. 800/2008 13.panta 2.punktā.

16. Atbalstu sniedz, ja tam ir stimulējoša ietekme atbilstoši pazīmēm, kas noteiktas regulas Nr. 800/2008 8.panta 2. un 3.punktā.

17. Aizdevuma maksimālais apmērs ir 996 011 euro, un tas nepārsniedz 40 % no ieguldījumu projekta attiecināmajām izmaksām.

(MK 07.01.2014. noteikumu Nr.12 redakcijā; piemērojams ar 01.01.2014.)

18. Saimnieciskās darbības veicējs nodrošina finansiālo ieguldījumu (ieskaitot kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības izsniegtu ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu) vismaz 25 % apmērā no ieguldījumu projekta attiecināmajām izmaksām, un tas netiek segts no valsts atbalsta līdzekļiem.

(MK 19.06.2012. noteikumu Nr.425 redakcijā)

19. Aizdevuma termiņš nepārsniedz 10 gadus. Aizdevuma atmaksa var tikt veikta vienā maksājumā.

20. Aizdevumu piešķir ar nosacījumu, ka ieguldījumu projekta izmaksas tiek finansētas ar kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības izsniegtu ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu, kura summa nav mazāka par aizdevuma apmēru un kura pamatsummas atmaksas atliktais termiņš nepārsniedz divus gadus.

(MK 19.06.2012. noteikumu Nr.425 redakcijā)

21. Aizdevuma gada procentu likme ir vienāda ar kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības ilgtermiņa kredīta vai finanšu līzinga procentu likmei pieskaitītu palielinājuma likmi (pielikums) atbilstoši saimnieciskās darbības veicēja un ieguldījumu projekta novērtējuma kategorijai un nodrošinājuma līmenim, kas ir noteikti saskaņā ar Latvijas Garantiju aģentūras kredīta kvalitātes novērtēšanas sistēmu. Aizdevuma pirmajos divos gados palielinājuma likme tiek samazināta par 50 %.

(MK 19.06.2012. noteikumu Nr.425 redakcijā)

22. Aizdevums tiek sniegts, ja novērtējuma kategorija nav zemāka par novērtējuma kategoriju "Vāja (B)" (uzņēmuma maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi).

IV. Subsīdijas ekvivalenta aprēķināšana un atbalsta kumulācija

23. Subsīdijas ekvivalents ir vienāds ar saimnieciskās darbības veicējam piešķirtā aizdevuma apmēru.

(MK 07.01.2014. noteikumu Nr.12 redakcijā; piemērojams ar 01.01.2014.)

24. Pirms atbalsta piešķiršanas saimnieciskās darbības veicējs iesniedz Latvijas Garantiju aģentūrā informāciju par saimnieciskās darbības veicēja iepriekš saņemto atbalstu ieguldījumu projektiem, kā arī informāciju par iesniegtajiem pieteikumiem par atbalsta saņemšanu sākotnējiem ieguldījumiem citu atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu ietvaros, par kuriem atbildīgā institūcija vēl nav pieņēmusi lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu.

25. Šo noteikumu ietvaros saņemto atbalstu drīkst apvienot ar valsts atbalstu par vienām un tām pašām izmaksām, ja šādas kumulācijas rezultātā atbalsta intensitāte nepārsniedz regulā Nr. 800/2008 vai spēkā esošajā atbalsta programmā vai individuālajā atbalsta projektā noteikto maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti.

26. Šo noteikumu ietvaros saņemto Eiropas Savienības fondu finansējumu nedrīkst apvienot ar citu Eiropas Savienības līdzekļu finansētas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu par vienām un tām pašām izmaksām.

(MK 07.01.2014. noteikumu Nr.12 redakcijā)

27. Šo noteikumu ietvaros saņemto atbalstu drīkst apvienot ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu, ja to sniedz riska kapitāla ieguldījumu veidā, samazinot šo noteikumu ietvaros maksimāli pieļaujamo atbalsta apmēru par 20 %, nepārsniedzot summu, kas saņemta riska kapitāla ieguldījumu veidā. Minēto nosacījumu piemēro trīs gadus pēc riska kapitāla piešķiršanas.

V. Noslēguma jautājums

28. Atbalstu sniedz līdz 2014.gada 30.jūnijam.

(Grozīts ar MK 07.01.2014. noteikumiem Nr.12)

Ministru prezidenta vietā – tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs

Ekonomikas ministrs A.Kampars
Pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 2.augusta noteikumiem Nr.613
Gada procentu likmes palielinājuma likme

Novērtējuma kategorija

Nodrošinājuma līmenis

Augsts

Standarta

Zems

Spēcīga (AAA–A)

0,25 %

0,75 %

1,25 %

Laba (BBB)

0,5 %

1,5 %

2,5 %

Apmierinoša (BB)

0,75 %

2,25 %

3,75%

Vāja (B)

1 %

3 %

5 %

Slikta/finansiālās grūtības (CCC un zemāk) 
Ekonomikas ministrs A.Kampars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 613Pieņemts: 02.08.2011.Stājas spēkā: 19.08.2011.Zaudē spēku: 17.05.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 129, 18.08.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
234580
{"selected":{"value":"10.01.2014","content":"<font class='s-1'>10.01.2014.-16.05.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.01.2014","iso_value":"2014\/01\/10","content":"<font class='s-1'>10.01.2014.-16.05.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.08.2013","iso_value":"2013\/08\/03","content":"<font class='s-1'>03.08.2013.-09.01.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.06.2012","iso_value":"2012\/06\/28","content":"<font class='s-1'>28.06.2012.-02.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.10.2011","iso_value":"2011\/10\/26","content":"<font class='s-1'>26.10.2011.-27.06.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.08.2011","iso_value":"2011\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2011.-25.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)