Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.361

Rīgā 2011.gada 5.augustā (prot. Nr.44 28.§)

Grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013.gadam

1. Izdarīt Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2010.gada 9.aprīļa rīkojumu Nr.203 (Latvijas Vēstnesis, 2010, 60.nr.)) šādus grozījumus:

1.1. papildināt nodaļu "Saīsinājumi" ar šādiem saīsinājumiem (alfabēta secībā):

1.1.1. "LOI 5 - nodomu vēstule SVF (Letter of Intent 09.05.2011.)";

1.1.2. "SMOU 4 - grozījumi nodomu protokolā ar EK (Supplemental Memorandum of Understanding 07.06.2011.)";

1.2. izdarīt 3.pielikumā šādus grozījumus:

1.2.1. izteikt 1.1.1. un 1.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1.1. Stingra fiskālā disciplīna, budžeta ieņēmumu un izdevumu konsolidācija atbilstoši fiskālajam mērķim
1.1.1.1. Fiskālās atbildības palielināšana - fiskālās atbildības likumprojekts.
Tiks izveidots saistošs vidēja termiņa budžeta ietvars, kas paredz noteikt fiskālās darbības nosacījumus, ierobežot valsts parāda pieaugumu un nodrošināt pretciklisku fiskālo politiku
Fiskālās disciplīnas likumprojekts saturiski saskaņots ar SVF un EK FM 31.08.2011. LOI 5 - 17.5;
SMOU 4 - 5.e;
Annex 1, 2.b
Saeimai iesniegts fiskālās disciplīnas likumprojekts, kurā ietverti fiskālie nosacījumi. To mērķis - sabalansēt budžetu atbilstoši ekonomikas cikliskajām svārstībām un vienlaikus nodrošināt atbilstību ES Stabilitātes un izaugsmes paktā noteiktajām prasībām FM 30.11.2011. LOI 5 - 17.5;
SMOU 4 -
Annex 1, 2.b
Iesniegts Saeimā likumprojekts par grozījumiem Latvijas Republikas Satversmē, kas dod iespēju nostiprināt Fiskālās disciplīnas likumu vai ar Fiskālās disciplīnas likumu saistītās normas augstākā hierarhijā tiesību aktu sistēmā FM 30.11.2011. LOI 5 - 17.5;
SMOU 4 -
Annex 1, 2.b
1.1.2. Nodokļu sloga pārdale no tiešajiem, ar darbaspēku saistītajiem nodokļiem, uz netiešajiem, ar patēriņu saistītajiem nodokļiem, un cīņa ar ēnu ekonomiku

1.1.2.1.

Nodokļu administrācijas stiprināšana un ēnu ekonomikas apkarošana Izveidota darba grupa, iesaistot valdības un programmas partneru pārstāvjus, lai novērtētu dažādu ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumu efektivitāti FM 30.06.2011. LOI 5 - 15.4;
SMOU 4 - 4.punkts
Novērtēta nodokļu administrācijas stiprināšanas un ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumu efektivitāte 2012.gadā un turpmākajos gados FM 15.08.2011. LOI 5 - 15.4;
SMOU 4 - 4.punkts
Izvērtētas soda sankcijas par kontrabandas tirdzniecību un stiprināta kontrolējošo institūciju kapacitāte FM 30.09.2011. SMOU 4 - A,
Annex 1, 3.c
Izvērtēta iespēja apturēt maksājumus no Valsts kases uz uzņēmumiem, kam ir nodokļu parādi, līdz nodokļu parādu samaksai vai dzēšanai FM 30.09.2011. SMOU 4 -
Annex 1, 3.a
Veicināta ciešāka sadarbība starp Valsts ieņēmumu dienestu un uzņēmējiem, publicēti un ieviesti uzņēmumu "baltie saraksti", kā arī attīstīti divpusējās sadarbības līgumi starp Valsts ieņēmumu dienestu un nozaru asociācijām FM 30.09.2011. SMOU 4 -
Annex 1, 3.b
Ieviesti galvenie ēnu ekonomikas apkarošanas stratēģijas pasākumi, it īpaši jaunā deklarācijas shēma, kā arī pasākumi, kas paātrina nodokļu parādu samaksu FM 31.12.2011. SMOU 4 -
Annex 1, 3.a
Izvērtēt esošo nodokļu atvieglojumu veidu (īpaši attiecībā uz UIN un IIN) lietderību un efektivitāti, lai labāk sasniegtu mērķauditoriju, vai atcelt tos tiem, kas nav sasnieguši izvirzītos mērķus, un uzlabot vienlīdzību starp nodokļu maksātājiem, vienlaikus izvērtējot citus alternatīvus atbalsta veidus FM 30.09.2011. SMOU 4 -
Annex 1, 2.c"

1.2.2. izteikt 1.1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1.4. Finanšu sektora stabilitātes nodrošināšana

1.1.4.1.

Latvijas Hipotēku un zemes bankas pārveidošanas plāna izpilde Latvijas Hipotēku un zemes bankas pārdošanas stratēģija iesniegta Eiropas Komisijā un piesaistīts augsti kvalificēts un neatkarīgs restrukturizācijas vadītājs ar starptautisku pieredzi FM 30.06.2011. LOI 5 - 27.3;
SMOU 4 -
Annex 1, B 5
Sasniegts Latvijas Hipotēku un zemes bankas pārdošanas stratēģijā izvirzītais mērķis - pārdotas Latvijas Hipotēku un zemes bankas komerciālās daļas FM 15.12.2011. LOI 5 - 27.3;
SMOU 4 -
Annex 1, B 5
1.1.4.2. Apstiprināts optimizācijas plāns attīstības kreditēšanas sistēmai Latvijā Izstrādāt attīstības finansēšanas institūciju optimizācijas darbības plānu, kas nodrošina sinerģiju starp esošajām institūcijām un ļauj efektīvāk izmantot ES fondus, tai skaitā veicot mērķfondu līdzekļu izsniegšanu aizdevumos ar komercbanku starpniecību FM 31.10.2011. LOI 5 - 28

1.1.4.3.

Izstrādāt ziņojumu par pastiprinātās uzraudzības un monitoringa īstenošanu Iesniegts EK ziņojums par pastiprinātās uzraudzības un monitoringa īstenošanu, koncentrējoties uz banku aizdevumu portfeļu izmaiņām, rezervi iespējamo zaudējumu segšanai, likviditāti un kapitalizāciju, kas stingri uzraugāmi, veicot regulāras pārbaudes uz vietas, un stresa testu rezultātiem FKTK 31.10.2011. SMOU 4 -
Annex 2
Finansiālo procesu
uzraudzība 4.punkts"

1.2.3. papildināt pielikumu ar 1.2.2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2.2.5.

Atbalstīt jaunu darba vietu radīšanu Sadarbībā ar attiecīgajām nozaru organizācijām un privātā sektora pārstāvjiem sagatavota valsts programma ražošanas kapacitātes veicināšanai (arī mazattīstītās lauku teritorijās) un nodrošināts pietiekams finansējums šai programmai 2012.gada budžetā vai no citiem finansējuma avotiem EM 01.12.2011. SMOU 4 -
Annex 1, 16.a"

1.2.4. papildināt pielikumu ar 1.2.2.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2.2.7. Uz finanšu tirgu balstītu parādu restrukturizācijas motivācijas stiprināšana Precizētas metodes pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanai ieķīlātas mantas pārdošanas gadījumā FM 31.07.2011. LOI 5 - 30.1
Saeimā iesniegti grozījumi Civilprocesa likumā, lai piešķirtu prioritāru statusu prasījumiem bez nodrošinājuma par maksājumiem, kas radušies par pārvaldīšanu un ar dzīvokļa īpašuma lietošanu saistītajiem pakalpojumiem EM 31.07.2011. LOI 5 - 30.3
Sagatavots izvērtējums par nepieciešamību un iespējām nodrošināt finanšu sektora dalībnieku regulētu pieeju plašākai informācijai par privātpersonu maksātspējas situāciju, ņemot vērā personas datu aizsardzības principus, tādējādi veicot nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu turpmāku caurskatāmības palielināšanu un finanšu sektora dalībnieku regulētu pieeju plašākai informācijai par privātpersonu maksātspējas situāciju TM, VARAM, FM

30.09.2011.

SMOU 4 -
Annex 1, B 8"

1.2.5. izteikt 1.2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2.3. Efektīva ES fondu finansējuma apguve, apgūstot pieejamo finansējumu pilnā apmērā un mazinot administratīvos šķēršļus ES finansējuma apguvei
1.2.3.1. Nodrošināta atbilstoša, efektīva un caurskatāma ES fondu vadība un apguve A) 2011.gadā Latvijai jācenšas nodrošināt līdzekļu izlietojumu (starpniekinstitūciju veiktie maksājumi) vismaz EUR 72 miljonu apmērā no Eiropas Sociālā fonda (ESF), EUR 201 miljona apmērā no Kohēzijas fonda (KF) un EUR 318 miljonu apmērā no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) FM, SM, IZM, EM, LM, VM, VARAM, KM, VK 31.12.2011. SMOU 4 -
Annex 1, 9.a
B) 2011.gadā Latvijai jācenšas nodrošināt gada līdzekļu izlietojumu (starpniekinstitūciju veiktie maksājumi) vismaz LVL 138,8 miljonu apmērā no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, LVL 22,9 miljonu apmērā no Eiropas Zivsaimniecības fonda un LVL 147,1 miljona apmērā no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda ZM 31.12.2011. SMOU 3 -
Vispārējie
programmas nosacījumi;
SMOU 3 - D:
Strukturālās reformas;
SMOU - Q1:
Strukturālās reformas
C) Jānodrošina no plānošanas perioda sākuma līdz 2011.gada beigām reālai projektu īstenošanai (t.i., izņemot avansa maksājumus un starpniekinstitūcijas izmaksātos līdzekļus finanšu instrumentiem) starpniekinstitūciju veiktie maksājumi ne mazāk kā EUR 1 052 miljoni (kopā skaitot) no ESF, KF un ERAF FM, SM, IZM, EM, LM, VM, VARAM, KM, VK 31.12.2011. SMOU 4 -
Annex 1, 9.a
D) Veikti pasākumi izvērtējumu kvalitātes uzlabošanai, lai noteiktu, kā ES fondu atbalsts ietekmē sagaidāmo rezultātu sasniegšanu FM 31.12.2011. SMOU 4 -
Annex 1, 9.b
E) Izvērtēti vidēja termiņa plāni ES fondu projektu administrācijas sistēmas centralizēšanā FM 31.12.2011. SMOU 4 -
Annex 1, 9.b
F) Veikti pasākumi, lai pārdalītu ES fondu finansējumu no to aktivitāšu finansējuma, kurām līdz 2010.gada beigām nebija apstiprināti Ministru kabineta noteikumi atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma pārejas noteikumu 2.punktam SM,

VARAM,

FM

31.07.2011. SMOU 4 -
Annex 1, 9.c
G) Parakstīti visi līgumi ERAF apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, lai sāktu projektu ieviešanu līdz 2011.gada beigām IZM 31.12.2011. SMOU 4 -
Annex 1, 9.d
H) Parakstīti visi līgumi ERAF apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros IZM 31.05.2012. SMOU 4 -
Annex 1, 9.d
I) Nodrošināts, ka starpniekinstitūcijas izdevumi ERAF apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" ietvaros no ERAF sasniedz vismaz EUR 20 miljonu 2011.gadā, EUR 30 miljonu 2012.gadā un EUR 65 miljonus 2013.gadā, kā arī veikti pasākumi, lai sasniegtu Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013.gadam noteiktos nacionālos mērķus pētniecības un attīstības izdevumiem FM 31.12.2011.

31.12.2012.

31.12.2013.

SMOU 4 -
Annex 1, 9.d
J) Izstrādātas tehniskās specifikācijas un nosacījumi neatkarīgiem JASPERS piesaistītiem ekspertiem SM 31.05.2011. SMOU 4 -
Annex 1, 9.e
K) Sniegts neatkarīgs novērtējums par ES finansēto ceļu rekonstrukcijas kvalitāti, un sniegtas rekomendācijas ceļu būves uzraudzības un kontroles sistēmas pilnveidošanai, kā arī izvērtētas ES fondu finansēto ceļu projektu standarta garantijas perioda pagarināšanas iespējas SM 31.10.2011. SMOU 4 -
Annex 1, 9.e
L) Nodrošināta finanšu instrumentu darbības (aizdevumi un garantijas) atbilstība attiecīgo ES Regulu prasībām un saņemtajiem skaidrojumiem no DG REGIO dienestiem, un veikti turpmāki pasākumi, lai ievērojami palielinātu privāto līdzieguldījumu (piemēram, kopējais privātais ieguldījums ar aizdevumiem saistītām investīcijām) un izsniegto garantiju apjomu EM, FM 30.09.2011. SMOU 4 -
Annex 1, 9.f"

1.2.6. papildināt pielikumu ar 1.2.4.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2.4.5. Konkurences veicināšana brīvajā tirgū Iesniegti grozījumi nozaru likumdošanā, kas nepieciešami, lai ieviestu Pakalpojumu direktīvu (ieskaitot tādas nozīmīgas nozares kā regulētās profesijas, būvniecība un mazumtirdzniecība), lai veicinātu pārrobežu pakalpojumu izveidošanu un sniegšanu, vienlaikus nodrošinot juridisko noteiktību EM 31.10.2011. SMOU 4 -
Annex 1, 15.a
Nodrošināts, ka elektroniskais vienotais kontaktpunkts, kas jāizveido atbilstoši Pakalpojumu direktīvas 6.pantam, darbojas atbilstoši tā galvenajiem mērķiem VARAM, EM 31.10.2011. SMOU 4 -
Annex 1, 15.b
Sagatavots progresa ziņojums par Pakalpojumu direktīvas ieviešanu, kurā uzrādītas pieejamās tiešsaistes procedūras un soļi, kādi būtu jāveic nākamajos ceturkšņos, lai pabeigtu elektronisko procedūru izpildi, nosakot skaidrus termiņus pakalpojumu sektorā un procedūrās EM, VARAM 31.12.2011. SMOU 4 -
Annex 1, 15.b"

1.2.7. papildināt pielikumu ar 1.2.5.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2.5.5. Uzlabot dzelzceļa transporta infrastruktūru Nodrošināts ievērojams progress saistībā ar TEN T finansēto Rail Baltica izbūvi, jo īpaši tiešā dzelzceļa savienojumā (nodrošinot ātrumu 120 km/h) maršrutā Rīga-Kauņa un Valka-Rīga SM 31.12.2011. SMOU 4 -
Annex 1, 16.d"

1.2.8. papildināt pielikumu ar 1.4.1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4.1.4. Veicināt efektīvāku energoresursu un dabas resursu izmantošanu Panākts progress ES tiesību aktu ieviešanā energoresursu jomā, pievēršot pastiprinātu uzmanību Trešās paketes elementiem, konkrēti - valsts regulatora un konkurences padomes neatkarības (tostarp finansiālās neatkarības) stiprināšanai un energonozares konkurētspējas veicināšanai EM 31.12.2011. SMOU 4 -
Annex 1, 11.a
Tiek piemērotas jaunās dabas resursu nodokļa likmes dabas resursu ieguvei, atkritumu apglabāšanai poligonos un gaisa piesārņojumam, kā noteikts Dabas resursu nodokļa likumā, un attīstīta un pilnveidota atkritumu apsaimniekošana - veicināta atkritumu pārstrāde kā prioritārā atkritumu apsaimniekošanas hierarhijā un kā alternatīva atkritumu apglabāšanai un sadedzināšanai VARAM, FM 01.01.2012. SMOU 4 -
Annex 1, 11.c
Pieņemts vispārējs otrais Nacionālās energoefektivitātes rīcības plāns, deleģējot pienākumus, piešķirot finansējumu attiecīgajām ministrijām/dienestiem un nosakot uzdevumus, kā arī izskatīts jautājums par potenciālo energoresursu ietaupījumu gala patēriņā, sadalē un enerģijas ražošanas procesā EM 01.08.2011. SMOU 4 -
Annex 1, 11.d"

1.2.9. izteikt 2.1.1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.1.4. Regulāri informēt Ministru prezidentu par aktīvās darba tirgus politikas pasākumu ieviešanas gaitu Ziņojums par aktīvās darba tirgus politikas pasākumu ieviešanu iesniegts Ministru prezidentam zināšanai. Ziņojumā iekļauta informācija par dalībnieku skaitu (kopējais plānotais skaits/kopējais bezdarbnieku skaits, programmā nodarbināto stipendiātu skaits), esošajām problēmām un piedāvātajiem risinājumiem

LM, EM, IZM

31.07.2011.,
31.10.2011.,
31.01.2012.,

SMOU 3 -
2. pielikums.
Strukturālo reformu
uzraudzība.
Darba tirgus
un sociālā politika
Ministru kabinetā iesniegts ziņojums par stratēģisko virzību aktīvās darba tirgus politikas pasākuma "Darba praktizēšana ar stipendiju pašvaldībās" aizvietošanai ar ilgtspējīgiem aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem

LM

30.11.2011.

LOI - 5"

1.2.10. papildināt pielikumu ar 2.1.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.1.5. Ieviest efektīvu aktīvo darba tirgus politiku un izglītības politiku Sadarbībā ar sociālajiem partneriem un nozaru asociācijām izvērtēta esošā un plānotā aktīvās darba tirgus politikas programmu atbilstība, prioritātes un finansējums, lai ar apmācībām un cita veida aktivitātēm veicinātu programmu dalībnieku pāreju uz regulāru darbu (tostarp pašnodarbinātību), un sagatavoti priekšlikumi Komisijai par pietiekama papildu finansējuma piešķiršanu no ES struktūrfondiem aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem 2012.-2013.gadā LM, FM 31.07.2011. SMOU 4 -
Annex 1, 12.a
Ieviesta apmācību sniedzēju uzraudzības sistēma, pamatojoties uz to, cik cilvēku pēc apmācībām ir sākuši strādāt, un klientu aptauju rezultātiem LM 30.09.2011. SMOU 4 -
Annex 1, 12.b
Pabeigts neatkarīgas kuponu sistēmas darbības izvērtējums, sevišķi attiecībā uz mācību atbilstību darba tirgus prasībām LM 31.03.2012. SMOU 4 -
Annex 1, 12.b
Stiprināta Valsts nodarbinātības aģentūras kapacitāte, lai tā varētu sniegt efektīvākas darba konsultācijas, samazinot viena darbinieka apkalpoto bezdarbnieku skaitu un ieviešot inovatīvas darba metodes LM 31.12.2011. SMOU 4 -
Annex 1, 12.c"

1.2.11. papildināt pielikumu ar 2.1.3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.3.3. Adekvāta finansējuma nodrošināšana sociālajām vajadzībām un caurskatāmas un izmaksu ziņā efektīvas sociālās palīdzības sniegšanas nodrošināšana Starptautiskajiem aizdevējiem iesniegti priekšlikumi par reformām un finansējumu visaptverošai sociālās drošības tīkla programmai 2012.gadam un pēc tā, ņemot vērā izmaksu efektivitāti un fiskālo ietekmi LM, FM 31.08.2011. SMOU 4 -
Annex 1, 4.a
Ieviesti Valsts kontroles ieteikumi attiecībā uz nepieciešamajiem uzlabojumiem Sociālās drošības tīkla stratēģijas administrēšanā LM, IZM, VARAM, VM 30.09.2011. SMOU 4 -
Annex 1, 4.b
Ieviests Valsts kontroles ieteikums attiecībā uz nepieciešamajiem uzlabojumiem Sociālās drošības tīkla stratēģijas īstenošanā, izvērtējot iespēju izveidot pašvaldību sociālo dienestu izsniegto izziņu uzskaiti atvieglojumu saņemšanai veselības jomā VM 30.09.2011. SMOU 4 -
Annex 1, 4.b"

1.2.12. papildināt 3.1.1.1.apakšpunkta pirmā un otrā darbības rezultāta aili "Atsauce" ar vārdiem un skaitļiem "SMOU 4 - Annex 1, 16.b";

1.2.13. papildināt 3.1.1.2.apakšpunktu ar jaunu darbības rezultātu šādā redakcijā:

"Izstrādāta koncepcija turpmākai valsts nekustamo īpašumu apsaimniekošanas restrukturizācijai, tostarp izvērtējot finansēšanas modeli un administratīvo un apsaimniekošanas funkciju centralizāciju FM 31.10.2011. SMOU 4 -
Annex 1, 13.c"

1.2.14. izteikt 3.1.1.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.1.10. Uzlabot valstij un pašvaldībām piederošo aktīvu pārvaldību Izstrādāta Publisko personu komercdarbības koncepcija, lai pārvērtētu publiskās personas nepieciešamību turpmāk darboties kā komersantam, deformējot tirgu jomās, kur pastāv konkurence. Izstrādāti un iesniegti Ministru kabinetā normatīvo aktu projekti atbilstoši Ministru kabineta atbalstītajam koncepcijas risinājuma variantam EM 30.12.2011. SMOU 4 -
Annex 1, 13.a
Izstrādāta Publisko personu īpašumā esošu kapitāla daļu pārvaldības koncepcija, lai centralizētu un pilnveidotu kapitālsabiedrību pārvaldi, kas tiktu balstīta uz komercdarbības principiem. Izstrādāti un iesniegti Ministru kabinetā normatīvo aktu projekti atbilstoši Ministru kabineta atbalstītajam koncepcijas risinājuma variantam EM 30.06.2012. SMOU 4 -
Annex 1, 13.b
Piesaistīts konsultants, kas sniedz atbalstu Publisko personu komercdarbības koncepcijas un Publisko personu īpašumā esošu kapitāla daļu pārvaldības koncepcijas izstrādē un tās ieviešanā FM, VK 30.11.2011. LOI 5 - 17.4"

1.2.15. papildināt pielikumu ar 3.1.1.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.1.12. Publiskā iepirkuma stiprināšana Pilnveidotas apmācību aktivitātes valsts amatpersonām, kas iesaistītas publisko iepirkumu un pirmsdarījumu (ex-ante) pārbaužu procesā, lai tādējādi samazinātu nepareizi piemērotu publisko iepirkumu tiesisko regulējumu risku FM 30.06.2011. SMOU 4 -
Annex 1, 14.a
Sadarbībā ar attiecīgajām uzņēmēju organizācijām izvērtēta pašreizējās Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) darbības efektivitāte un Ministru kabinetā iesniegti nepieciešamie grozījumi tiesību aktos, kas paredz paplašināt EIS obligātu izmantošanu un piešķirt nepieciešamos finanšu resursus EIS atbalstam un attīstībai, kā arī jaunu preču grupu pievienošanai VARAM, FM 30.09.2011. SMOU 4 -
Annex 1, 14.b
Sadarbībā ar attiecīgajām uzņēmēju organizācijām (izvērtējot ietekmi uz mikrouzņēmējiem un mazajiem uzņēmējiem) iesniegti attiecīgi tiesību aktu projekti, lai padarītu par obligātu pašvaldībām centralizētu iepirkumu veikšanu, tādējādi vienlaikus ierobežojot attiecīgo pašvaldību veiktos iepirkumus FM, VARAM 31.10.2011. SMOU 4 -
Annex 1, 14.c
Izveidota darba grupa, lai ieviestu administratīvo atbildību/sodus par pārkāpumiem publisko iepirkumu procesā FM 31.05.2011. SMOU 4 -
Annex 1, 14.d
Sagatavoti un iesniegti Ministru kabinetā tiesību aktu projekti, kas paredz administratīvo atbildību/sodus par pārkāpumiem publisko iepirkumu procesā FM 31.10.2011. SMOU 4 -
Annex 1, 14.d"

2. Finanšu ministrijai nedēļas laikā iesniegt precizēto rīcības plānu Valsts kancelejā.

3. Finanšu ministram līdz 2011.gada 20.oktobrim iesniegt Ministru kabinetā pārskatu par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam izpildi (par laikposmu no 2011.gada 1.aprīļa līdz 2011.gada 30.septembrim) un turpmākajā laikposmā plānoto.

Ministru prezidenta vietā - tieslietu ministrs,
iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs

Finanšu ministrs A.Vilks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.–2013.gadam Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 361Pieņemts: 05.08.2011.Stājas spēkā: 05.08.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 124, 10.08.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Citi saistītie dokumenti
234227
05.08.2011
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)