Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2003. gada 25. jūnija noteikumus Nr. 331 "Kārtība, kādā sagatavo, apstiprina, īsteno, uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības pirmsiestāšanās finanšu instrumenta PHARE programmu".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 135

Rīgā 1999.gada 6.aprīlī (prot. Nr. 20, 16.§)

Noteikumi par Eiropas Komisijas finansēto programmu administratīvās, finansu un tehniskās vadības sistēmu

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
iekārtas likuma
14.panta 3.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā saskaņā ar 1998.gada 2.decembrī noslēgto Eiropas Kopienas un Latvijas Republikas saprašanās memorandu par Nacionālā fonda izveidošanu (turpmāk - saprašanās memorands) izveidojama un darbojas Eiropas Komisijas finansēto programmu administratīvās, finansu un tehniskās vadības sistēma, un kārtību, kādā izveidojamas un darbojas iesaistītās institūcijas.

2. Šie noteikumi attiecināmi uz Eiropas Komisijas finansēto programmu - PHARE 1998.gada nacionālās programmas, PHARE 1998.gada pārrobežu sadarbības programmas, Izlīdzināšanas fonda 1998.gada programmas un Liela mēroga infrastruktūras fonda 1998.gada programmas (turpmāk - programma) - administratīvo, finansu un tehnisko vadību saskaņā ar Eiropas Komisijas piešķirtā finansējuma izmantošanas noteikumiem, kurus reglamentē Eiropas Komisijas finansēto programmu decentralizētās ieviešanas sistēmas rokasgrāmata un citi Eiropas Komisijas lēmumi (turpmāk - standarta noteikumi un kārtība).

II. Nacionālais fonds

3. Nacionālais fonds (turpmāk - fonds) ir Eiropas Komisijas piešķirto līdzekļu finansu vadības vienība, ar kuras palīdzību Eiropas Komisijas līdzekļi tiek novirzīti palīdzības saņēmējam. Fonda funkcijas realizē Valsts kase.

4. Fondam ir šādi pienākumi:

4.1. sagatavot finansu līgumus par Eiropas Komisijas finansēto programmu noteiktu projektu ieviešanas kārtību (turpmāk - finansu līgums) un iesniegt tos nacionālajai atbildīgajai amatpersonai;

4.2. pamatojoties uz ieviešanas institūcijas iesniegto maksājuma pieprasījumu (saskaņā ar standarta noteikumiem un kārtību), programmas ietvaros veikt maksājumus palīdzības saņēmējiem - fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras saskaņā ar standarta noteikumiem un kārtību ir ieguvušas tiesības sniegt pakalpojumus, veikt piegādes vai darbus Eiropas Komisijas finansēto programmu ietvaros (turpmāk - projekta izpildītājs);

4.3. paziņot par veiktajiem maksājumiem ieviešanas institūcijai (datu ievadīšanai finansu pārskatu sistēmā);

4.4. reizi gadā sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā pārskatu par fonda darbību.

III. Nacionālā atbildīgā amatpersona

5. Nacionālā atbildīgā amatpersona ir Finansu ministrijas valsts sekretāra vietnieks. Nacionālā atbildīgā amatpersona var pilnvarot citas amatpersonas (ne vairāk kā divas) pildīt tai uzticētos pienākumus, bet tā ir atbildīga par visiem pienākumiem, kas tai uzticēti saskaņā ar šiem noteikumiem.

6. Nacionālā atbildīgā amatpersona ir atbildīga par Eiropas Komisijas piešķirto līdzekļu administratīvās, finansu un tehniskās vadības sistēmas darbības uzraudzību.

7. Nacionālajai atbildīgajai amatpersonai ir šādi pienākumi:

7.1. pieprasīt finansu līdzekļus no Eiropas Komisijas un organizēt to sadali saskaņā ar Eiropas Komisijas un nacionālā koordinatora tehniskās palīdzības jautājumos vienošanos par Eiropas Komisijas finansējuma piešķiršanu saskaņā ar noteiktu programmu, nosakot finansējuma piešķiršanas mērķus un apmēru (turpmāk - finansu memorands);

7.2. noslēgt finansu līgumus ar katru ieviešanas institūciju un Eiropas Komisiju;

7.3. uzraudzīt Eiropas Komisijas finansēto programmu finansu līdzekļu plūsmu saskaņā ar finansu memorandiem;

7.4. noteikt finansu pārskatu sistēmu un nodrošināt tās darbību;

7.5. pieprasīt, lai ieviešanas institūcijas regulāri sagatavo un precizē finansu pārskatus;

7.6. uzraudzīt fonda darbību;

7.7. saskaņā ar šo noteikumu 19.punktu piedalīties vienotās uzraudzības komitejas darbā un saskaņā ar šo noteikumu 22.punktu - uzraudzības apakškomitejas darbā;

7.8. reizi gadā sagatavot un iesniegt finansu ministram iesniegšanai Ministru kabinetā pārskatu par fonda darbību;

7.9. vizēt un apstiprināt visus Eiropas Komisijas avansa maksājumus un turpmāko pārskaitījumu pieprasījumus;

7.10. saskaņā ar saprašanās memorandu sagatavot pārskatu par kopējo līdzekļu izlietojumu pēc finansu memoranda maksājumu perioda beigām;

7.11. pieprasīt fondam pārskaitīt līdzekļus no vienas programmas uz citu viena finansu memoranda ietvaros saskaņā ar saprašanās memorandu;

7.12. pārskaitīt Eiropas Komisijai līdzekļus, kas atlikuši pēc attiecīgo finansu memorandu izpildes;

7.13. savā darbībā ievērot standarta noteikumus un kārtību.

IV. Programmas atbildīgā amatpersona

8. Programmas atbildīgo amatpersonu katrai ieviešanas institūcijai ieceļ nozares ministrs. Programmas atbildīgā amatpersona ir nozares ministrijas valsts sekretārs vai tā vietnieks. Programmas atbildīgā amatpersona var pilnvarot citas amatpersonas (ne vairāk kā divas) pildīt tai uzticētos pienākumus, bet tā ir atbildīga par visiem pienākumiem, kas tai uzticēti saskaņā ar šiem noteikumiem.

9. Programmas atbildīgajai amatpersonai ir šādi pienākumi:

9.1. ievērojot standarta noteikumus un kārtību, uzraudzīt ieviešanas institūcijas darbību;

9.2. parakstīt projekta ieviešanas līgumus un citu dokumentāciju;

9.3. reizi mēnesī iesniegt nacionālajai atbildīgajai amatpersonai pārskatu par programmas finansiālo stāvokli un reizi ceturksnī - pārskatu par projektu ieviešanas gaitu.

V. Ieviešanas institūcijas un programmas administratīvā, finansu un tehniskā vadība

10. Ieviešanas institūcijas funkcijas veic nozares ministrija vai tās pakļautībā esoša valsts iestāde, kas nodrošina Eiropas Komisijas finansēto programmu administratīvo, finansu un tehnisko vadību saskaņā ar standarta noteikumiem un kārtību. Nozares ministrija pēc vienošanās ar Eiropas Komisiju ieviešanas institūcijas funkcijas var nodot pašvaldības izveidotai institūcijai.

11. Ieviešanas institūcijas sadarbību ar fondu nosaka finansu līgums, kas noslēgts saskaņā ar šo noteikumu 4.1.apakšpunktu.

12. Centrālā finansu un kontraktu vienība ir viena no ieviešanas institūcijām, kas nodrošina Eiropas Komisijas finansēto programmu ieviešanas administratīvo un finansu vadību.

13. Centrālās finansu un kontraktu vienības administrēto programmu tehnisko vadību nodrošina vecākā nozares amatpersona. Vecāko nozares amatpersonu ieceļ nozares ministrs.

14. Vecākā nozares amatpersona un ieviešanas institūcija piecus gadus pēc attiecīgā finansu memoranda termiņa beigām nodrošina tehniskās dokumentācijas - pārskatu un sarakstes ar programmas atbildīgo amatpersonu, uzņēmēju un palīdzības saņēmēju - uzglabāšanu.

15. Programmu ieviešanas administratīvā un finansu vadība ietver šādus pasākumus:

15.1. konkursa dokumentācijas sagatavošanas posmā - nodrošināt projekta darba uzdevuma, tehnisko specifikāciju, konkursa dokumentācijas (būvdarbiem) vai finansu līguma atbilstību standarta noteikumiem un kārtībai;

15.2. konkursa organizēšanas posmā - nodrošināt sludinājumu ievietošanu internetā, Eiropas Komisijas oficiālajā žurnālā un Latvijas preses izdevumos, izsūtīt konkursa dokumentāciju, apstiprināt iepriekšējās kvalificēšanas un konkursa vērtēšanas komisijas, atbilstoši standarta noteikumiem un kārtībai veikt iepriekšējo kvalificēšanu un vērtēšanu;

15.3. līguma slēgšanas posmā - risināt līguma sarunas, sagatavot līguma dokumentāciju un slēgt līgumu, izdarīt grozījumus līgumā, informēt pretendentus, kuri nav izturējuši iepriekšējo kvalificēšanu un konkursu;

15.4. maksājumu veikšanas posmā - izvērtēt un apstiprināt maksājumu pieprasījumu atbilstību standarta noteikumiem un kārtībai, atbilstoši standarta noteikumiem un kārtībai reģistrēt maksājumus.

16. Programmu ieviešanas tehniskā vadība ietver šādus pienākumus:

16.1. konkursa dokumentācijas sagatavošanas posmā - nodrošināt projekta darba uzdevuma, tehnisko specifikāciju, konkursa dokumentācijas (būvdarbu gadījumā), finansu līguma vai tehniskā līguma izstrādi;

16.2. konkursa organizēšanas posmā - iecelt iepriekšējās kvalificēšanas un konkursa vērtēšanas komisijas un nodrošināt to darbību, organizēt projekta uzdevuma izskaidrošanu, apstiprināt iepriekšējās kvalificēšanas un konkursa vērtēšanas komisiju pārskatus;

16.3. līguma slēgšanas posmā - piedalīties līguma sarunās;

16.4. darba uzraudzības posmā - sniegt projekta izpildītājam atbalstu projekta īstenošanā saskaņā ar līguma nosacījumiem, uzraudzīt projekta izpildītāja darbību, nodrošināt izdevumu atbilstību līgumā noteiktajiem projekta mērķiem, izvērtēt un apstiprināt projekta izpildītāja pārskatus, finansu līguma un tehniskā līguma gadījumā - nodrošināt finansējuma izlietojumu atbilstoši līgumam, nodrošināt projekta plānoto mērķu sasniegšanu;

16.5. maksājumu veikšanas posmā - izrakstīt apliecinājumus par līgumā uzskaitīto pakalpojumu vai piegāžu saņemšanu vai darbu veikšanu, apstiprināt maksājumu pieprasījumus.

VI. Nacionālā finansu kontrole

17. Nacionālo finansu kontroli attiecībā uz finansu līgumu īstenošanu ieviešanas institūcijās saskaņā ar saprašanās memorandu nodrošina nozares ministrijas iekšējā audita struktūrvienība.

VII. Vienotā uzraudzības komiteja un uzraudzības apakškomitejas

18. Vienotā uzraudzības komiteja (turpmāk - komiteja) ir institūcija, kas ir atbildīga par Eiropas Komisijas finansēto programmu uzraudzību. Komitejas darbību reglamentē nolikums, ko apstiprina nacionālais koordinators tehniskās palīdzības jautājumos.

19. Komitejas sastāvā ir nacionālais koordinators tehniskās palīdzības jautājumos, nacionālā atbildīgā amatpersona un Eiropas Komisijas pārstāvji. Komitejas sanāksmes vismaz reizi gadā sasauc nacionālais koordinators tehniskās palīdzības jautājumos.

20. Komitejai ir šādi pienākumi:

20.1. reizi gadā pārskatīt Eiropas Komisijas finansēto programmu ieviešanas gaitu;

20.2. novērtēt programmas ieviešanas gaitu saskaņā ar finansu memorandu.

21. Komiteja izveido uzraudzības apakškomitejas - institūcijas, kas ir atbildīgas par katra Eiropas Komisijas finansētā projekta detalizētu izvērtēšanu (turpmāk - apakškomitejas), - un apstiprina to nolikumus.

22. Apakškomiteju sastāvā ir nacionālais koordinators tehniskās palīdzības jautājumos, nacionālā atbildīgā amatpersona, attiecīgās ieviešanas institūcijas programmas atbildīgā amatpersona un Eiropas Komisijas pārstāvji. Apakškomitejas sēdes reizi ceturksnī sasauc attiecīgās ieviešanas institūcijas programmas atbildīgā amatpersona.

23. Apakškomitejai ir šādi pienākumi:

23.1. saskaņā ar standarta noteikumiem un kārtību analizēt attiecīgās programmas ieviešanu un noslēgtos līgumus;

23.2. izstrādāt priekšlikumus attiecīgās programmas ieviešanas uzlabošanai;

23.3. sniegt komitejai pārskatus par Eiropas Komisijas finansu līdzekļu izlietojumu.

VIII. Noslēguma jautājumi

24. Dokumentu iesniedzējs nodrošina to dokumentu tulkojumu angļu valodā, kuriem saskaņā ar standarta noteikumiem un kārtību nepieciešams programmas atbildīgās amatpersonas vai Eiropas Komisijas apstiprinājums.

25. Finansu ministrs nosaka fonda darbības kārtību.

Ministru prezidents V.Krištopans

Finansu ministrs I.Godmanis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Eiropas Komisijas finansēto programmu administratīvās, finansu un tehniskās vadības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 135Pieņemts: 06.04.1999.Stājas spēkā: 09.04.1999.Zaudē spēku: 02.07.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 107/108, 08.04.1999.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
23407
09.04.1999
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)