Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.29

Rīgā 2001.gada 23.janvārī (prot. Nr.4, 9.§)

Mājsaimniecības veļas mazgāšanas mašīnu, veļas žāvēšanas mašīnu un kombinēto veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu marķēšanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma
10.panta ceturto daļu un 21.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka Latvijas tirgū piedāvātās mājsaimniecības veļas mazgāšanas mašīnas, veļas žāvēšanas mašīnas un kombinētās veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas (turpmāk - iekārtas), kurām nepieciešams sevišķs marķējums, un to marķēšanas kārtību.

2. Šie noteikumi attiecas uz šādām iekārtām, kas darbojas, izmantojot elektrību (arī tādos gadījumos, ja tās lieto citās darbības jomās, nevis mājsaimniecībā):

2.1. mājsaimniecības veļas mazgāšanas mašīnām, izņemot tās, kurās nav paredzēta centrifugēšana, un mašīnas ar atsevišķiem mazgāšanas un centrifugēšanas nodalījumiem;

2.2. mājsaimniecības veļas žāvēšanas mašīnām;

2.3. kombinētajām mājsaimniecības veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām.

3. Šie noteikumi neattiecas uz iekārtām, kuras var darboties, izmantojot arī citus enerģijas avotus, piemēram, baterijas vai akumulatorus.

II. Informācija iekārtu marķējumā

4. Ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja pienākums ir marķēt ar etiķeti un speciālu zīmi iekārtas, kuras paredzētas pārdošanai, nomai, pārdošanai uz kredīta vai demonstrēšanai. Etiķetē un speciālajā zīmē saskaņā ar šiem noteikumiem norāda informāciju par elektroenerģijas, citu enerģijas veidu un nozīmīgu resursu patēriņu (piemēram, ūdens vai citu iekārtas darbībai nepieciešamu vielu patēriņu), kā arī citu informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu iekārtas enerģijas vai citu nozīmīgu resursu patēriņu.

5. Nav nepieciešams marķēt lietotas iekārtas vai iekārtu modeļus, kuru ražošana pārtraukta pirms šo noteikumu stāšanās spēkā.

6. Ekonomikas ministrija sadarbojas ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju un iesaka valsts bezpeļņas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" adaptējamos standartus. Šajos noteikumos minētos datus nosaka saskaņā ar harmonizētajos Eiropas standartos vai Latvijas nacionālajos standartos norādītajiem testiem. Attiecīgo standartu sarakstu valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

7. Ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs sastāda tehnisko dokumentāciju, kurā norāda šādu informāciju:

7.1. ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja nosaukums un adrese;

7.2. modeļa vispārīgs apraksts, lai to varētu precīzi identificēt;

7.3. rasējumi ar galvenajiem modeļa raksturlielumiem un to detaļu tehniskie zīmējumi, kuras ievērojami ietekmē elektroenerģijas patēriņu (norādot, piemēram, attiecīgo detaļu izmēru, tilpumu, kā arī īpašas pazīmes);

7.4. informācija par testiem, kas veikti saskaņā ar šo noteikumu 6.punktā minētajiem standartiem;

7.5. lietošanas pamācība (ja tāda ir).

8. Šo noteikumu 7.punktā minēto tehnisko dokumentāciju var sastādīt, pamatojoties uz citos normatīvajos aktos paredzēto tehnisko dokumentāciju.

9. Ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja pienākums ir nodrošināt, lai tehniskā dokumentācija piecus gadus pēc pēdējās iekārtas izgatavošanas ir pieejama tirgus uzraudzības iestādei inspicēšanai.

10. Šo noteikumu 4.punktā minēto etiķeti sagatavo atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam. Etiķeti piestiprina iekārtas ārpusē uz priekšējās vai augšējās daļas labi saskatāmā vietā.

11. Šo noteikumu 4.punktā minēto speciālo zīmi norāda visās iekārtas brošūrās un informatīvajās lapās. Ja nav paredzēta iekārtas brošūra vai informatīvā lapa, ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja pienākums ir norādīt speciālo zīmi jebkurā citā iekārtas dokumentā.

12. Mājsaimniecības veļas mazgāšanas mašīnu speciālajā zīmē norāda šādu informāciju:

12.1. ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja nosaukums vai preču zīme;

12.2. konkrētā modeļa identifikators;

12.3. modeļa energoefektivitātes klase saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. To norāda šādi: "Energoefektivitātes klase ... uz skalas no A (efektīvāk) līdz G (mazāk efektīvi)". Ja šo informāciju sniedz tabulā, to var izteikt citādi, bet izmantojot burtus no A (efektīvāk) līdz G (mazāk efektīvi);

12.4. ja informāciju sniedz tabulā, ailes virsraksts ir "Eiropas Kopienas ekoloģiskais marķējums" un ierakstā norāda ekoloģiskā marķējuma zīmes (zieda) kopiju, ja attiecīgās iekārtas marķēšanai drīkst izmantot ekoloģisko marķējumu;

12.5. enerģijas patēriņš kWh ciklā, ja izmanto standarta ciklu "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā". To norāda šādi: "Enerģijas patēriņš XYZ kWh ciklā, pamatojoties uz standarta cikla "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā" testu rezultātiem. Faktiskais enerģijas patēriņš atkarīgs no iekārtas lietošanas veida";

12.6. mazgāšanas izpildes klase saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. To norāda šādi: "Mazgāšanas izpildes klase ... uz skalas no A (labāka) līdz G (sliktāka)". To var norādīt citādi, bet izmantojot burtus no A (labāka) līdz G (sliktāka);

12.7. centrifugēšanas izpildes klase saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. To norāda šādi: "Centrifugēšanas izpilde ... uz skalas no A (labāka) līdz G (sliktāka)". Seko norāde: "Atcerieties! Izvēloties veļas mazgāšanas mašīnu ar A centrifūgu G centrifūgas vietā, Jūs samazināsiet žāvēšanas izmaksas uz pusi. Drēbju centrifugēšana parasti patērē vairāk enerģijas nekā to mazgāšana." Šo norādi var ietvert arī piezīmē. Ja informāciju par centrifugēšanas izpildes klasi sniedz tabulā, to var izteikt citādi, bet izmantojot burtus no A (labāka) līdz G (sliktāka) un norādot, ka ziņas par ekspluatācijas izmaksām ietvertas tabulā vai piezīmē;

12.8. ūdens ekstrakcijas efektivitāte standarta ciklā "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā". To norāda šādi: "Ūdens, kas paliek pēc centrifugēšanas, ... % (kā proporcija no sausās veļas svara)";

12.9. maksimālais centrifūgas ātrums standarta ciklā "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā";

12.10. iekārtas ietilpība (kg), ja izmanto standarta ciklu "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā";

12.11. ūdens patēriņš (litros) standarta ciklā "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā";

12.12. programmas laiks standarta ciklam "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā";

12.13. šo noteikumu 12.6., 12.7., 12.8., 12.9., 12.10., 12.11. un 12.12.apakšpunktā minēto informāciju var sniegt arī par citiem mazgāšanas cikliem;

12.14. enerģijas un ūdens vidējais gada patēriņš, kas aprēķināts, pamatojoties uz 200 standarta cikliem "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā". To norāda šādi: "Paredzamais enerģijas un ūdens gada patēriņš četru personu saimniecībai (ja izmantoti 200 standarta cikli "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā")";

12.15. trokšņa līmenis mazgāšanas un centrifugēšanas laikā standarta ciklā (ja nepieciešams).

13. Mājsaimniecības veļas žāvēšanas mašīnu speciālajā zīmē norāda šādu informāciju:

13.1. ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja nosaukums vai preču zīme;

13.2. konkrētā modeļa identifikators;

13.3. modeļa energoefektivitātes klase saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. To norāda šādi: "Energoefektivitātes klase ... uz skalas no A (efektīvāk) līdz G (mazāk efektīvi)". Ja šo informāciju sniedz tabulā, to var izteikt citādi, bet izmantojot burtus no A (efektīvāk) līdz G (mazāk efektīvi);

13.4. ja informāciju sniedz tabulā, ailes virsraksts ir "Eiropas Kopienas ekoloģiskais marķējums" un ierakstā norāda ekoloģiskā marķējuma zīmes (zieda) kopiju, ja attiecīgās iekārtas marķēšanai drīkst izmantot ekoloģisko marķējumu;

13.5. enerģijas patēriņš kWh ciklā "sausa kokvilna";

13.6. nominālā kokvilnas ietilpība (kg);

13.7. ūdens patēriņš (litros) ciklā "sausa kokvilna", ja nepieciešams;

13.8. žāvēšanas laiks ciklā "sausa kokvilna";

13.9. šo noteikumu 13.5., 13.6., 13.7. un 13.8.apakšpunktā minētā informācija par cikliem "sausa kokvilna gludināšanai" un "saudzīgi kopjami audumi". Šo informāciju var nenorādīt, ja attiecīgajām iekārtām nav minēto ciklu;

13.10. šo noteikumu 13.5., 13.6., 13.7. un 13.8.apakšpunktā minēto informāciju var sniegt arī par citiem žāvēšanas cikliem;

13.11. vidējais enerģijas patēriņš (un, ja nepieciešams, arī ūdens patēriņš) gadā ciklā "sausa kokvilna", žāvējot 150 kg, ciklā "sausa kokvilna gludināšanai", žāvējot 280 kg, un ciklā "saudzīgi kopjami audumi", žāvējot 150 kg. To norāda šādi: "Paredzamais enerģijas gada patēriņš četru personu saimniecībai, kas parasti izmanto žāvētāju";

13.12. iekārtas veids (gaisa ventilācija vai kondensēšana);

13.13. trokšņa līmenis (ja nepieciešams).

14. Kombinēto mājsaimniecības veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu speciālajā zīmē norāda šādu informāciju:

14.1. ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja nosaukums vai preču zīme;

14.2. konkrētā modeļa identifikators;

14.3. modeļa energoefektivitātes klase saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. To norāda šādi: "Energoefektivitātes klase ... uz skalas no A (efektīvāk) līdz G (mazāk efektīvi)". Ja šo informāciju sniedz tabulā, to var izteikt citādi, bet izmantojot burtus no A (efektīvāk) līdz G (mazāk efektīvi);

14.4. ja informāciju sniedz tabulā, ailes virsraksts ir "Eiropas Kopienas ekoloģiskais marķējums" un ierakstā norāda ekoloģiskā marķējuma zīmes (zieda) kopiju, ja attiecīgās iekārtas marķēšanai drīkst izmantot ekoloģisko marķējumu;

14.5. enerģijas patēriņš (kWh) mazgāšanai, centrifugēšanai un žāvēšanai pilnas darbības ciklā;

14.6. enerģijas patēriņš (kWh) tikai mazgāšanai un centrifugēšanai mazgāšanas ciklā;

14.7. mazgāšanas izpildes klase saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. To norāda šādi: "Mazgāšanas izpildes klase ... uz skalas no A (labāka) līdz G (sliktāka)". To var izteikt citādi, bet izmantojot burtus no A (labāka) līdz G (sliktāka);

14.8. ūdens ekstrakcijas efektivitāte standarta ciklā "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā". To norāda šādi: "Ūdens, kas paliek pēc žāvēšanas,...% (kā proporcija no sausās veļas svara)";

14.9. maksimālais centrifūgas ātrums standarta ciklā "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā";

14.10. iekārtas ietilpība (kg) standarta ciklā "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā";

14.11. iekārtas ietilpība (kg) standarta žāvēšanas ciklā "sausa kokvilna";

14.12. ūdens patēriņš (litros) mazgāšanai, centrifugēšanai un žāvēšanai pilnas darbības ciklā;

14.13. ūdens patēriņš (litros) tikai mazgāšanai un centrifugēšanai standarta mazgāšanas (un centrifugēšanas) ciklā "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā";

14.14. mazgāšanas un žāvēšanas laiks - programmas laiks pilnas darbības ciklā (cikls "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā" un žāvēšanas cikls "sausa kokvilna") aprēķinātajai mazgāšanas ietilpībai;

14.15. šo noteikumu 14.5., 14.6., 14.7., 14.8., 14.9., 14.10., 14.11., 14.12., 14.13. un 14.14.apakšpunktā minēto informāciju var norādīt arī par citiem mazgāšanas un/vai žāvēšanas cikliem;

14.16. enerģijas un ūdens patēriņš šo noteikumu 14.5. un 14.12.apakšpunktā minētajiem 200 cikliem. To norāda šādi: "Paredzamais enerģijas un ūdens gada patēriņš četru personu saimniecībai, kas parasti izmanto žāvētāju (200 cikli)";

14.17. enerģijas un ūdens patēriņš šo noteikumu 14.6. un 14.15.apakšpunktā minētajiem 200 cikliem. To norāda šādi: "Aprēķinātais enerģijas un ūdens gada patēriņš četru personu saimniecībai, kas nekad neizmanto žāvētāju (200 cikli)";

14.18. trokšņa līmenis mazgāšanas, centrifugēšanas un žāvēšanas laikā, izmantojot standarta ciklu "kokvilnas mazgāšana 60°C temperatūrā" un žāvēšanas ciklu "sausa kokvilna" (ja nepieciešams).

15. Speciālajā zīmē var norādīt krāsainu vai melnbaltu etiķetes kopiju. Šādā gadījumā papildus sniedz to informāciju, kuru saskaņā ar šiem noteikumiem nepieciešams norādīt tikai speciālajā zīmē.

16. Speciālajā zīmē sniegto informāciju var norādīt tabulā, kurā ir informācija par vairākām viena ražotāja iekārtām. Šādā gadījumā informāciju norāda šo noteikumu 12., 13. un 14.punktā noteiktajā secībā vai atbilstoši iekārtas aprakstam.

17. Iekārtas energoefektivitātes klasi, mazgāšanas izpildes klasi un centrifugēšanas izpildes klasi nosaka atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam.

18. Ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs ir atbildīgs par sniegto datu precizitāti. Uzskatāms, ka ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs ir devis savu piekrišanu informācijai, kas tiek sniegta etiķetē vai speciālajā zīmē.

19. Ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja pienākums ir bez maksas piegādāt etiķetes mazumtirgotājiem un citām personām, kas pārdod, iznomā, pārdod uz kredīta vai demonstrē iekārtas lietotājiem. Ja etiķetes nav piegādātas, minētās personas nosūta ražotājam, tā pilnvarotajam pārstāvim vai importētājam attiecīgu pieprasījumu. Pieprasījums izpildāms nekavējoties.

20. Ja iekārtas piedāvā pārdošanai, iznomāšanai vai pārdošanai uz kredīta, izmantojot distances saziņas līdzekļus, pirms līguma slēgšanas papildus informācijai, kas noteikta Ministru kabineta 1999.gada 7.septembra noteikumos Nr.316 "Noteikumi par distances līgumu", sniedzama šāda informācija:

20.1. energoefektivitātes klase;

20.2. enerģijas patēriņš (kombinētajām mājsaimniecības veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām atsevišķi norāda enerģijas patēriņu mazgāšanai, centrifugēšanai un žāvēšanai un enerģijas patēriņu tikai mazgāšanai un centrifugēšanai);

20.3. mazgāšanas izpildes klase (ja iespējams);

20.4. centrifugēšanas izpildes klase (ja iespējams);

20.5. maksimālais centrifūgas ātrums (ja iespējams);

20.6. ietilpība (kombinētajām mājsaimniecības veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām atsevišķi norāda ietilpību mazgāšanas ciklā un žāvēšanas ciklā);

20.7. ūdens patēriņš ciklā (kombinētajām mājsaimniecības veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām atsevišķi norāda ūdens patēriņu mazgāšanai, centrifugēšanai un žāvēšanai un ūdens patēriņu tikai mazgāšanai un centrifugēšanai);

20.8. enerģijas un ūdens gada patēriņa novērtējums četru personu saimniecībai (kombinētajām mājsaimniecības veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām atsevišķi norāda enerģijas un ūdens gada patēriņa novērtējumu četru personu saimniecībai, kas vienmēr izmanto žāvētāju (200 cikli), un enerģijas un ūdens gada patēriņa novērtējumu četru personu saimniecībai, kas nekad neizmanto žāvētāju (200 cikli));

20.9. kombinētajām mājsaimniecības veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām - ūdens ekstrakcijas efektivitāte;

20.10. trokšņa līmenis (ja nepieciešams).

21. Šo noteikumu 20.punktā minētā informācija sniedzama attiecīgajam distances saziņas līdzeklim piemērotā veidā. Informāciju norāda labi saskatāmā vietā un skaidri salasāmā veidā.

22. Ja papildus šo noteikumu 20.punktā paredzētajai informācijai sniedz arī citu speciālajā zīmē norādīto informāciju, tai jāatbilst šo noteikumu 12., 13. un 14.punktā noteiktajai secībai.

III. Tirgus uzraudzība

23. Tirgus uzraudzības iestādes funkcijas veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

24. Ja marķējums neatbilst šiem noteikumiem, ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs novērš neatbilstību un izplata laboto etiķeti.

25. Ja marķējumā sniegtā informācija neatbilst pārbaudē iegūtajai informācijai, izdevumus, kas saistīti ar pārbaudes veikšanu, sedz ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs.

26. Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Ekonomikas ministra vietā - īpašu uzdevumu ministrs
sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām R.Zīle

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2001. gada 23. janvāra
noteikumiem Nr. 29

Etiķetes paraugs

  1. Mājsaimniecības veļas mazgāšanas mašīnām:

Paskaidrojumi:

I - ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja nosaukums vai preču zīme;

II - konkrētā modeļa identifikators;

III - energoefektivitātes klase saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu. Bultu novieto vienā līmenī ar attiecīgo burtu;

IV - Eiropas Kopienas ekoloģiskā marķējuma zīme (zieds), ja attiecīgās iekārtas marķēšanai drīkst izmantot ekoloģisko marķējumu;

V - enerģijas patēriņš (kWh) standarta ciklā "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā";

VI - mazgāšanas izpildes klase saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu;

VII - centrifugēšanas izpildes klase saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu;

VIII - maksimālais centrifūgas ātrums, ko sasniedz standarta ciklā "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā";

IX - iekārtas ietilpība (kg) standarta ciklā "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā";

X - ūdens patēriņš (litros) standarta mazgāšanas ciklā "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā";

XI - trokšņa līmenis mazgāšanas un žāvēšanas standarta ciklā "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā" (ja nepieciešams).

 

2. Veļas žāvēšanas mašīnām:

Paskaidrojumi:

I - ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja nosaukums vai preču zīme;

II - konkrētā modeļa identifikators;

III - energoefektivitātes klase saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu. Bultu novieto vienā līmenī ar attiecīgo burtu;

IV - Eiropas Kopienas ekoloģiskā marķējuma zīme (zieds), ja attiecīgās iekārtas marķēšanai drīkst izmantot ekoloģisko marķējumu;

V - enerģijas patēriņš (kWh) standarta ciklā "sausa kokvilna";

VI - nominālā kokvilnas ietilpība kg;

VII - iekārtas veids (gaisa ventilācija vai kondensēšana). BUltu novieto vienā līmenī ar attiecīgā veida norādi;

VIII - trokšņa līmenis (ja nepieciešams).

 

3. Kombinētām mājsaimniecības mazgāšanas un veļas žāvēšanas mašīnām:

Paskaidrojumi:

I - ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja nosaukums vai preču zīme;

II - konkrētā modeļa identifikators;

III - energoefektivitātes klase saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu. Bultu novieto vienā līmenī ar attiecīgo burtu;

IV - Eiropas Kopienas ekoloģiskā marķējuma zīme (zieds), ja attiecīgās iekārtas marķēšanai drīkst izmantot ekoloģisko marķējumu;

V - enerģijas patēriņš (kWh) pilnas darbības (mazgāšana, centrifugēšana un žāvēšana) standarta ciklā "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā" un žāvēšanas ciklā "sausa kokvilna";

VI - enerģijas patēriņš (kWh) standarta mazgāšana (tikai mazgāšana un centrifugēšana) ciklā "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā";

VII - mazgāšanas izpildes klase saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu;

VIII - maksimālais centrifūgas ātrums standarta ciklā "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā";

IX - iekārtas ietilpība (kg) standarta ciklā "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā" (bez žāvēšanas);

X - iekārtas ietilpība (kg) žāvēšanas ciklā "sausa kokvilna";

XI - ūdens patēriņš (litros) pilnas darbības ciklā (mazgāšana, centrifugēšana, žāvēšana) standarta ciklā "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā" un žāvēšanas ciklā "sausa kokvilna";

XII - trokšņa līmenis mazgāšanas, centrifugēšanas un žāvēšanas laikā standarta ciklā "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā" un žāvēšanas ciklā "sausa kokvilna" (ja nepieciešams).

 

4. Etiķešu izmēri:

5. Krāsas:

5.1. bulta A: 100% ciāna, 0% magenta, 100% dzeltena, 0% melna;

5.2. bulta B: 70% ciāna, 0% magenta, 100% dzeltena, 0% melna;

5.3. bulta C: 30% ciāna, 0% magenta, 100% dzeltena, 0% melna;

5.4. bulta D: 0% ciāna, 0% magenta, 100% dzeltena, 0% melna;

5.5. bulta E: 0% ciāna, 30% magenta, 100% dzeltena, 0% melna;

5.6. bulta F: 0% ciāna, 70% magenta, 100% dzeltena, 0% melna;

5.7. bulta G: 0% ciāna, 100% magenta, 100% dzeltena, 0% melna;

5.8. kontūras: 100% ciāna, 0% magenta, 70% dzeltena, 0% melna;

5.9. teksts ir melnā krāsā, etiķetes pamats ir balts.

Ekonomikas ministra vietā - īpašu uzdevumu ministrs
sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām R.Zīle

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 23.janvāra
noteikumiem Nr.29

Efektivitātes klase

1. Mājsaimniecības veļas mazgāšanas mašīnu energoefektivitātes klase:

Nr.
p.k.
Energoefektivitātes klase Enerģijas patēriņš C (kWh/g) standarta ciklā "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā"
1.1. A C ≤ 0,19
1.2. B 0,19 < C ≤ 0,23
1.3. C 0,23 < C ≤ 0,27
1.4. D 0,27 < C ≤ 0,31
1.5. E 0,31 < C ≤ 0,35
1.6. F 0,35 < C ≤ 0,39
1.7. G 0,39 < C

 2. Mājsaimniecības žāvēšanas mašīnu ar gaisa ventilācijas žāvētāju energoefektivitātes klase:

Nr.
p.k.
Energoefektivitātes klase Enerģijas patēriņš C (kWh/kg) ciklā "sausa kokvilna"
2.1. A C ≤  0,51
2.2. B 0,51 < C ≤ 0,59
2.3. C 0,59 < C ≤ 0,67
2.4. D 0,67 < C ≤ 0,75
2.5. E 0,75 < C ≤ 0,83
2.6. F 0,83 < C ≤ 0,91
2.7. G C > 0,91

 3. Mājsaimniecības veļas žāvēšanas mašīnu ar kondensācijas žāvētāju energoefektivitātes klase:

Nr.
p.k.
Energoefektivitātes klase Enerģijas patēriņš C (kWh/kg) ciklā "sausa kokvilna"
3.1. A C ≤ 0,55
3.2. B 0,55 < C ≤ 0,64
3.3. C 0,64 < C ≤ 0,73
3.4. D 0,73 < C ≤ 0,82
3.5. E 0,82 < C ≤ 0,91
3.6. F 0,91 < C ≤ 1,00
3.7. G C > 1,00

 4. Kombinēto mājsaimniecības veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu energoefektivitātes klase:

Nr.
p.k.
Energoefektivitātes klase Enerģijas patēriņš C (kWh/kg) pilnas darbības (mazgāšana, centrifugēšana, žāvēšana) ciklā "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā" un žāvēšanas ciklā "sausa kokvilna"
4.1. A C ≤ 0,68
4.2. B 0,68 < C ≤ 0,81
4.3. C 0,81 < C ≤ 0,93
4.4. D 0,93 < C ≤ 1,05
4.5. E 1,05 < C ≤ 1,17
4.6. F 1,17 < C ≤ 1,29
4.7. G 1,29 < C

 5. Mājsaimniecības veļas mazgāšanas mašīnu un kombinēto mājsaimniecības veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu mazgāšanas izpildes klase:

Nr.
p.k.
Mazgāšanas izpildes klase Mazgāšanas izpildes indekss P, kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 6.punktā minēto standartu testiem, standarta ciklā (60 °C)
5.1. A P > 1,03
5.2. B 1,03 ≥ P > 1,00
5.3. C 1,00 ≥ P > 0,97
5.4. D 0,97 ≥ P > 0,94
5.5. E 0,94 ≥ P > 0,91
5.6. F 0,91 ≥ P > 0,88
5.7. G 0,88 P

 6. Mājsaimniecības veļas mazgāšanas mašīnu centrifugēšanas izpildes klase:

Nr.
p.k.
Centrifugēšanas izpildes klase Ūdens ekstrakcijas efektivitāte D, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 6.punktā minēto standartu testiem, standarta ciklā (60 °C)
6.1. A D < 45 %
6.2. B 45 % ≤  D < 54 %
6.3. C 54 % ≤  D < 63 %
6.4. D 63 % ≤  D < 72 %
6.5. E 72 % ≤  D < 81 %
6.6. F 81 % ≤  D < 90 %
6.7. G 90 % ≤ D

Ekonomikas ministra vietā - īpašu uzdevumu ministrs sadarbībai
ar starptautiskajām finansu institūcijām R.Zīle

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Mājsaimniecības veļas mazgāšanas mašīnu, veļas žāvēšanas mašīnu un kombinēto veļas mazgāšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 29Pieņemts: 23.01.2001.Stājas spēkā: 01.07.2001.Zaudē spēku: 31.05.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 15, 26.01.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
2321
01.07.2001
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)