Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.361

Rīgā 2011.gada 10.maijā (prot. Nr.29 13.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 22.panta otro daļu, likuma
"Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"
18.panta pirmās daļas 1.punktu un Autopārvadājumu likuma
6.1 panta trešo daļu un 30.1 panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 25.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 4.punktā apzīmējumus un vārdu "A1, A, B1, B vai C1" ar apzīmējumiem un vārdu "A1, A2, A, B1, B vai C1";

1.2. aizstāt 5.punktā vārdus un skaitli "Ceļu satiksmes likumā noteikto vecumu sasniegusi persona, kura pastāvīgi dzīvo Latvijā vai uzturas Latvijā ilgāk par 185 dienām kalendāra gadā un" ar vārdiem "Ceļu satiksmes likuma prasībām atbilstoša persona";

1.3. svītrot 9.punkta pirmo teikumu;

1.4. izteikt 11.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.2. kurai konstatētas medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļu vadīšanai, kura nav veikusi pirmreizējo vai kārtējo veselības pārbaudi vai kura nav veikusi veselības pirmstermiņa pārbaudi 45 dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas;";

1.5. izteikt 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"12. Lai iegūtu atļauju, personai jābūt sasniegušai šādu vecumu:

12.1. 14 gadu, - lai iegūtu atļauju mācīties vadīt A1 un B1 kategorijas transportlīdzekļus;

12.2. 16 gadu, - lai iegūtu atļauju mācīties vadīt A2, B un C1 kategorijas transportlīdzekļus;

12.3. 22 gadus, - lai iegūtu atļauju mācīties vadīt A kategorijas transportlīdzekļus.

13. Izsniedzot personai atļauju, tajā norāda tiesības mācīties vadīt šādu kategoriju transportlīdzekļus:

13.1. A1 un B1 kategorijas transportlīdzekļus - personām, kas sasniegušas 14 gadu vecumu;

13.2. A1, A2, B1, B un C1 kategorijas transportlīdzekļus - personām, kas sasniegušas 16 gadu vecumu;

13.3. A1, A2, A, B1, B un C1 kategorijas transportlīdzekļus - personām, kas sasniegušas 22 gadu vecumu.";

1.6. svītrot 15.punktu;

1.7. svītrot 16.punktā vārdus "un uzrāda medicīnisko uzziņu";

1.8. izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Lai iegūtu transportlīdzekļu vadītāja tiesības, eksāmenu kārtošanai persona iesniedz apmācības karti (izņemot šo noteikumu 3.pielikumā minētos gadījumus, ja personai nav jābeidz attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apmācību kursi) un pirmās palīdzības mācību kursu beigšanas apliecību vai attiecīgas izglītības dokumentu, vai attiecīgu studenta (audzēkņa) apliecību atbilstoši normatīvajos aktos par transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanu noteiktajām prasībām. Minētos dokumentus persona neiesniedz, ja informācija par tiem ir transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.";

1.9. aizstāt 21.punktā apzīmējumu "M" ar apzīmējumu "AM";

1.10. izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Lai persona, kura saņēmusi vadītāja apliecību ar tiesībām vadīt tikai transportlīdzekļus bez sajūga pedāļa vai bez rokas sviras (A1, A2 un A kategorijas transportlīdzekļiem), iegūtu tiesības vadīt transportlīdzekļus ar mehānisko pārnesumkārbu, tā nokārto kategorijai atbilstošu vadīšanas eksāmenu ar transportlīdzekli ar mehānisko pārnesumkārbu.";

1.11. izteikt 25. un 26.punktu šādā redakcijā:

"25. Lai apmainītu vadītāja apliecību, persona CSDD iesniedz apmaināmo vadītāja apliecību. Lai iegūtu apstiprinājumu par apmaināmās vadītāja apliecības iegūšanas likumību, CSDD ir tiesīga no Ārlietu ministrijas vai vadītāja apliecības izdevējvalsts kompetentās institūcijas pieprasīt rakstisku informāciju par vadītāja apliecības izdošanas faktu, derīguma termiņu, tajā norādītajām transportlīdzekļu kategorijām un citu informāciju, kas var apstiprināt vadītāja apliecības izdošanas faktu, ja:

25.1. ārvalstīs izdotajā vadītāja apliecībā ir labojumi vai pierakstījumi vai ja apliecība ir mehāniski vai citādi bojāta un nav iespējams noteikt apliecības datus;

25.2. ārvalstīs izdotu vadītāja apliecību iesniedz persona, kurai nav bijusi Latvijā pirms tam izdota vadītāja apliecība;

25.3. iesniegtā vadītāja apliecība neatbilst CSDD rīcībā esošajiem attiecīgo valstu iesniegtajiem vadītāja apliecību paraugiem vai vadītāja apliecību veidlapu izsniegšanas katalogiem vai ja ir pamatotas aizdomas, ka vadītāja apliecība ir iegūta nelikumīgi, un vadītāja apliecību nevar pārbaudīt tās izdevējvalsts vadītāja apliecību reģistrā.

26. Apmainīto Eiropas Savienības vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī izsniegto vadītāja apliecību CSDD nosūta izdevējvalsts kompetentajām institūcijām, norādot apmaiņas iemeslus.";

1.12. aizstāt 28.punktā vārdus "noslēgta attiecīga starpvalstu vienošanās" ar vārdiem "noslēgts attiecīgs starptautiskais līgums";

1.13. izteikt 29.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja vadītāja apliecība dod tiesības vadīt tikai motociklus, triciklus vai kvadriciklus, persona nokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošu vadīšanas eksāmenu, bet, ja vadītāja apliecība dod tiesības vadīt tikai mopēdus, tramvajus vai trolejbusus, persona nokārto teorētisko eksāmenu.";

1.14. aizstāt 30.punktā vārdus "noslēgta attiecīga starpvalstu vienošanās" ar vārdiem "noslēgts attiecīgs starptautiskais līgums";

1.15. aizstāt 34.punktā vārdus un skaitli "iesniedz un uzrāda šo noteikumu 25.punktā minētos dokumentus" ar vārdiem "iesniedz vadītāja apliecību";

1.16. aizstāt 36.punktā vārdus "noslēgta attiecīga starpvalstu vienošanās" ar vārdiem "noslēgts attiecīgs starptautiskais līgums";

1.17. izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

"37. Lai iegūtu apstiprinājumu par nozaudētas vai nozagtas ārvalsts vadītāja apliecības iegūšanas likumību, CSDD tās datus pārbauda izdevējvalsts kompetentās institūcijas reģistrā vai pieprasa no Ārlietu ministrijas vai vadītāja apliecības izdevējvalsts kompetentās institūcijas uzziņu - apstiprinājumu.";

1.18. izteikt 39.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja vadītāja apliecībā atzīmēta tikai A1, A2, A vai B1 kategorija, persona nokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošu teorētisko un vadīšanas eksāmenu, bet, ja vadītāja apliecībā atzīmēta tikai AM, TRAM vai TROL kategorija, persona nokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošu teorētisko eksāmenu.";

1.19. aizstāt 42.2.apakšpunkta ievaddaļā apzīmējumus un vārdu "A1 un A" ar apzīmējumiem un vārdu "A1, A2 un A";

1.20. izteikt 43.punktu šādā redakcijā:

"43. Teorētiskajā eksāmenā pretendents secīgi atbild:

43.1. AM kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai - uz 20 pamatjautājumiem;

43.2. A1, A2 un A kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai - uz 20 pamatjautājumiem un šo kategoriju transportlīdzekļu vadītājiem paredzētajiem 10 papildjautājumiem;

43.3. B1 vai B kategorijas transportlīdzekļu, kā arī tramvaja vai trolejbusa vadītāja tiesību iegūšanai - uz 30 pamatjautājumiem;

43.4. C1 vai C kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai - uz 30 pamatjautājumiem un šo kategoriju transportlīdzekļu vadītājiem paredzētajiem pieciem papildjautājumiem;

43.5. D1 vai D kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai - uz 30 pamatjautājumiem un šo kategoriju transportlīdzekļu vadītājiem paredzētajiem pieciem papildjautājumiem.";

1.21. aizstāt 44. un 45.punktā apzīmējumu "M" ar apzīmējumu "AM";

1.22. izteikt 47.punktu šādā redakcijā:

"47. Vadīšanas eksāmenu pretendents kārto patstāvīgi, vadot attiecīgas kategorijas transportlīdzekli. Eksāmenā inspektors pārbauda, vai pretendents:

47.1. pārvalda transportlīdzekli, pareizi izmanto transportlīdzekļa drošības un vadības ierīces, ņem vērā transportlīdzekļa svaru un gabarītus, kravas svaru un tipu (tikai BE, C1, C1E, C, CE, D1E un DE kategorijai), pasažieru ērtības (tikai D1, D1E, D un DE kategorijai);

47.2. brauc ekonomiski un videi draudzīgā veidā;

47.3. pārvalda ceļu satiksmes situāciju, ņem vērā citu ceļu satiksmes dalībnieku (it sevišķi mazākaizsargāto) intereses, pareizi izmanto spoguļus;

47.4. ievēro priekšrocības un ceļa došanas prasības;

47.5. ievēro prasības transportlīdzekļu izkārtojumam uz brauktuves;

47.6. saglabā drošu distanci un intervālu;

47.7. iekļaujas kopējā transportlīdzekļu plūsmā, nepārsniedz maksimāli atļauto ātrumu, brauc ar ceļa apstākļiem un laikapstākļiem piemērotu maksimālo ātrumu;

47.8. ievēro ceļu satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus un rīkojas atbilstoši to prasībām;

47.9. savlaicīgi veic manevrus, dod atbilstošus brīdinājuma signālus, ņem vērā pārējo ceļu satiksmes dalībnieku dotos signālus;

47.10. savlaicīgi samazina braukšanas ātrumu, bremzējot ņem vērā ceļa apstākļus un laikapstākļus, izmanto dažādas bremžu sistēmas (tikai C, CE, D un DE kategorijai), samazina ātrumu, izmantojot citas ātruma samazināšanas sistēmas, kas nav bremzes (tikai C, CE, D un DE kategorijai).";

1.23. aizstāt 48.punktā vārdus "medicīnisko uzziņu" ar vārdiem "veselības pārbaudes atzinumu";

1.24. izteikt 49.punktu šādā redakcijā:

"49. Papildus šo noteikumu 48.punktā minētajām prasībām vadīšanas eksāmenam izmantojamie transportlīdzekļi atbilst šādām minimālajām prasībām:

49.1. A1 kategorija - A1 kategorijas motocikls bez blakusvāģa, kura motora darba tilpums ir vismaz 120 cm3 un maksimālais ātrums ir vismaz 90 km/h;

49.2. A2 kategorija - motocikls, kura motora darba tilpums ir vismaz 400 cm3 un motora jauda ir vismaz 25 kW;

49.3. A kategorija - motocikls, kura motora darba tilpums ir vismaz 600 cm3 un motora jauda ir vismaz 40 kW;

49.4. B1 kategorija - kvadricikls, kura maksimālais ātrums ir vismaz 60 km/h;

49.5. B kategorija - četrriteņu B kategorijas transportlīdzeklis, kura maksimālais ātrums ir vismaz 100 km/h;

49.6. BE kategorija - šo noteikumu 49.5.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstoša B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, ja šāds savienojums neietilpst B kategorijā un tā maksimālais ātrums ir vismaz 100 km/h. Piekabes pilnai masai jābūt vismaz 1000 kg, un piekabei jābūt aprīkotai ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par vilcēja augstumu un platumu. Piekabes slēgtā virsbūve var būt arī nedaudz šaurāka par vilcēju, ar noteikumu, ka skats uz aizmuguri ir iespējams, tikai izmantojot vilcēja ārējos spoguļus. Piekabes faktiskā masa ir vismaz 800 kg;

49.7. C1 kategorija - C1 kategorijas transportlīdzeklis, kura maksimālais ātrums ir vismaz 80 km/h, pilna masa - vismaz 4000 kg, garums - vismaz 5 m un kurš ir aprīkots ar tahogrāfu, bremžu pretbloķēšanas sistēmu un kravas telpu ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par transportlīdzekļa kabīnes augstumu un platumu;

49.8. C1E kategorija - šo noteikumu 49.7.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstoša C1 kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa ir vismaz 1250 kg, bet transportlīdzekļa sastāva garums - vismaz 8 m un maksimālais ātrums - vismaz 80 km/h. Piekabei jābūt aprīkotai ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par vilcēja kabīnes augstumu un platumu. Piekabes slēgtā virsbūve var būt arī nedaudz šaurāka par vilcēju, ar noteikumu, ka skats uz aizmuguri ir iespējams, tikai izmantojot vilcēja ārējos spoguļus. Piekabes faktiskā masa ir vismaz 800 kg;

49.9. C kategorija - C kategorijas transportlīdzeklis, kura maksimālais ātrums ir vismaz 80 km/h, pilna masa - vismaz 12 000 kg, garums - vismaz 8 m, platums - vismaz 2,40 m un kurš ir aprīkots ar tahogrāfu, bremžu pretbloķēšanas sistēmu, pārnesumkārbu ar vismaz astoņiem pārnesumiem braukšanai uz priekšu un kravas telpu ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par transportlīdzekļa kabīnes augstumu un platumu. Transportlīdzekļa faktiskā masa ir vismaz 10 000 kg;

49.10. CE kategorija - šo noteikumu 49.9.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstoša C kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras garums ir vismaz 7,5 m, vai puspiekabi. Transportlīdzekļu sastāva pilna masa ir vismaz 20 000 kg, garums - vismaz 14 m, platums - vismaz 2,40 m un maksimālais ātrums - vismaz 80 km/h. Transportlīdzekļu sastāvam jābūt aprīkotam ar tahogrāfu, bremžu pretbloķēšanas sistēmu, pārnesumkārbu ar vismaz astoņiem pārnesumiem braukšanai uz priekšu un kravas telpu ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par transportlīdzekļa kabīnes augstumu un platumu. Transportlīdzekļu sastāva faktiskā masa ir vismaz 15 000 kg;

49.11. D1 kategorija - D1 kategorijas transportlīdzeklis, kura maksimālais ātrums ir vismaz 80 km/h, pilna masa - vismaz 4000 kg, garums - vismaz 5 m un kurš ir aprīkots ar tahogrāfu un bremžu pretbloķēšanas sistēmu;

49.12. D1E kategorija - šo noteikumu 49.11.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstoša D1 kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa ir vismaz 1250 kg un maksimālais ātrums - vismaz 80 km/h. Piekabei jābūt aprīkotai ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums ir vismaz 2 m. Piekabes faktiskā masa ir vismaz 800 kg;

49.13. D kategorija - D kategorijas transportlīdzeklis, kura maksimālais ātrums ir vismaz 80 km/h, garums - vismaz 10 m, platums - vismaz 2,40 m un kurš ir aprīkots ar tahogrāfu un bremžu pretbloķēšanas sistēmu;

49.14. DE kategorija - šo noteikumu 49.13.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstoša D kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa ir vismaz 1250 kg, platums - vismaz 2,40 m un maksimālais ātrums - vismaz 80 km/h. Piekabei jābūt aprīkotai ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums ir vismaz 2 m. Piekabes faktiskā masa ir vismaz 800 kg.";

1.25. svītrot 50.punktu;

1.26. izteikt 51.punktu šādā redakcijā:

"51. Vadīšanas eksāmena kārtošanai izmanto transportlīdzekļus ar mehānisko pārnesumkārbu. Ja vadīšanas eksāmenu kārto ar transportlīdzekli ar automātisko pārnesumkārbu, to norāda pēc eksāmena nokārtošanas izsniegtajā vadītāja apliecībā, kas personai dod tiesības vadīt tikai transportlīdzekļus ar automātisko pārnesumkārbu.";

1.27. izteikt 52.punktu šādā redakcijā:

"52. Vadīšanas eksāmena pieņemšanas secība:

52.1. sagatavošanās braukšanas uzsākšanai un zināšanu pārbaude par transportlīdzekli:

52.1.1. A1, A2 un A kategorijai - aizsargtērpa sakārtošana un riepu, bremžu, stūres, avārijas gaismas signalizācijas, ķēdes, eļļas līmeņa, lukturu, atstarotāju, pagrieziena rādītāju vai skaņas signālierīces pārbaude;

52.1.2. B1, B un BE kategorijai - sēdekļa, spoguļu, drošības jostu un galvas balsta noregulēšana, durvju aizvēršanas pārbaude, riepu, stūres, bremžu, šķidrumu, lukturu, atstarotāju, pagrieziena rādītāju, skaņas signālierīces, sakabes mehānisma un bremžu pārbaude, kā arī elektriskā savienojuma (tikai BE kategorijai) vai to drošības faktoru pārbaude, kas saistīti ar transportlīdzekļa kravu (tikai BE kategorijai);

52.1.3. C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D un DE kategorijai:

52.1.3.1. sēdekļa, spoguļu, drošības jostu un galvas balsta noregulēšana, durvju aizvēršanas pārbaude, riepu, stūres, bremžu, šķidrumu, lukturu, atstarotāju, pagrieziena rādītāju vai skaņas signālierīces pārbaude;

52.1.3.2. bremžu un stūres sistēmas pastiprinātāju, riteņu, riteņu uzgriežņu, dubļusargu, priekšējā stikla, logu un stikla tīrītāju, šķidrumu pārbaude, instrumentu paneļa un tahogrāfa kontrole un lietošana;

52.1.3.3. gaisa spiediena, gaisa tvertnes un balstiekārtas pārbaude;

52.1.3.4. to drošības faktoru kontrole, kas saistīti ar transportlīdzekļa kravu, tās iekraušanas veidu un kravas nostiprināšanu (tikai C1, C1E, C un CE kategorijai);

52.1.3.5. sakabes mehānisma un bremžu, kā arī elektriskā savienojuma (tikai C1E, CE, D1E un DE kategorijai) pārbaude;

52.1.3.6. virsbūves, durvju, avārijas izejas, pirmās palīdzības piederumu, ugunsdzēšamo aparātu un pārējo drošības ierīču (tikai D1, D1E, D un DE kategorijai) pārbaude un kontrole;

52.2. figūru izpilde:

52.2.1. A1, A2 un A kategorijai - motocikla nolaišana no stāvbalsta, motocikla pārvietošana ar izslēgtu motoru, ejot blakus transportlīdzeklim, motocikla novietošana uz stāvbalsta, vismaz divas figūras, ko izpilda ar nelielu ātrumu, vismaz divi manevri, ko izpilda ar lielāku ātrumu (viens manevrs ar otro vai trešo pārnesumu vismaz 30 km/h un viens manevrs, izvairoties no šķēršļiem, ar minimālo ātrumu 50 km/h), vismaz divas bremzēšanas figūras, tai skaitā avārijas bremzēšana, braucot ar ātrumu vismaz 50 km/h;

52.2.2. B1 un B kategorijai - braukšana atpakaļgaitā taisni vai nogriešanās atpakaļgaitā, apgriešanās braukšanai pretējā virzienā, transportlīdzekļa novietošana stāvvietā un braukšanas uzsākšana no stāvvietas, bremzēšana, precīzi apstājoties (izpilda vismaz divas figūras, tai skaitā vienu atpakaļgaitā);

52.2.3. BE kategorijai - piekabes savienošana ar vilcēju un atvienošana no tā, nogriešanās atpakaļgaitā, transportlīdzekļu sastāva novietošana stāvvietā;

52.2.4. C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D un DE kategorijai - nogriešanās atpakaļgaitā, piekabes savienošana ar vilcēju un atvienošana no tā (tikai C1E, CE, D1E un DE kategorijai), transportlīdzekļa vai to sastāva novietošana stāvvietā (tikai C1, C1E, C un CE kategorijai), transportlīdzekļa vai to sastāva apstāšanās sabiedrisko pasažieru transportlīdzekļu pieturā (atļauts izpildīt, braucot ceļu satiksmē, tikai D1, D1E, D un DE kategorijai);

52.3. braukšana ceļu satiksmē - braukšana dažādās ceļu satiksmes situācijās, tai skaitā braukšanas uzsākšana, taisnvirziena braukšana, samainīšanās ar pretimbraucošiem transportlīdzekļiem, braukšana ceļa līkumos, krustojumu pārbraukšana, braukšanas virziena maiņa, ieskrējiena un bremzēšanas joslu izmantošana, apdzīšana un apbraukšana, dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošana, braukšana gar sabiedrisko pasažieru transportlīdzekļu pieturām, gājēju pārejas, braukšanas pabeigšana.";

1.28. papildināt 56. un 57.punktu aiz apzīmējuma "A1" ar apzīmējumu "A2";

1.29. izteikt 58.punktu šādā redakcijā:

"58. Vadīšanas eksāmena laikā inspektors vērtē pretendenta iemaņas un prasmes pārvaldīt transportlīdzekli un droši piedalīties ceļu satiksmē. Inspektors braukšanu vērtē kopumā un ņem vērā vispārējo priekšstatu par pretendentu, ko veido apstākļiem piemērota un pārliecinoša transportlīdzekļa vadīšana, ceļa apstākļu un laikapstākļu, kā arī pārējo satiksmes dalībnieku (īpaši - mazākaizsargāto) vērā ņemšana, ceļu satiksmes situācijas izpratne un iespējamās bīstamības prognozēšana. Pretendenta pieļautās kļūdas novērtē atkarībā no to nozīmīguma un bīstamības pakāpes:

58.1. nenozīmīgas kļūdas, kuras parasti neietekmē satiksmes drošību;

58.2. vidēji smagas kļūdas, kuras atsevišķos gadījumos var apdraudēt satiksmes drošību, bet kuru dēļ attiecīgajā situācijā netiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai;

58.3. bīstamas kļūdas, kuras gandrīz vienmēr rada draudus satiksmes drošībai vai kuru dēļ attiecīgajā situācijā tiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai. Ja pretendents pieļauj kļūdu, kuras dēļ tiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai, inspektors, lai nodrošinātu ceļu satiksmes drošību, iejaucas transportlīdzekļa vadīšanā un pārtrauc eksāmenu.";

1.30. izteikt 75.punktu šādā redakcijā:

"75. Vadīšanas eksāmena laikā pretendenta pieļautās kļūdas novērtē atbilstoši šo noteikumu 7.2.nodaļā minētajai kārtībai, izņemot daļu, kurā pretendents apliecina savas zināšanas par pareizu kravas novietošanu transportlīdzeklī vai pasažieru komforta nodrošināšanu, ergonomikas principiem un vadītāja rīcību, notiekot ceļu satiksmes negadījumam. Vadīšanas eksāmens nav nokārtots, ja pretendents nespēj apmierinoši apliecināt savas zināšanas nevienā no jautājumiem par pareizu kravas novietošanu transportlīdzeklī vai pasažieru komforta nodrošināšanu, ergonomikas principiem un vadītāja rīcību, notiekot ceļu satiksmes negadījumam.";

1.31. papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra Direktīvas 2006/126/EK par vadītāju apliecībām.";

1.32. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.februāra
noteikumiem Nr.103

Transportlīdzekļu vadītāja apliecības paraugs

1. Vadītāja apliecības priekšpusē (aversā) ir ievietota šāda informācija:

1.1. "Vadītāja apliecība" - dokumenta nosaukums;

1.2. "Latvijas Republika" - valsts (kas izdevusi vadītāja apliecību) nosaukums;

1.3. "LV" - valsts (kas izdevusi vadītāja apliecību) atšķirības zīme uz zila fona, ietverta ar 12 dzeltenām zvaigznēm;

1.4. vadītāja apliecības īpašnieka uzvārds (1);

1.5. vadītāja apliecības īpašnieka vārds (2);

1.6. vadītāja apliecības īpašnieka dzimšanas datums un vieta (3);

1.7. vadītāja apliecības izdošanas datums (4a);

1.8. vadītāja apliecības derīguma termiņa beigu datums (4b);

1.9. vadītāja apliecības izdevējiestādes nosaukums (4c);

1.10. vadītāja apliecības īpašnieka personas kods (4d);

1.11. vadītāja apliecības numurs (5);

1.12. vadītāja apliecības īpašnieka fotogrāfija (6);

1.13. vadītāja apliecības īpašnieka paraksts (7);

1.14. vadītāja apliecības 8.punktu Latvijā izdotajās vadītāja apliecībās neaizpilda;

1.15. transportlīdzekļu kategorijas, kuras vadītāja apliecības īpašniekam atļauts vadīt (9);

1.16. vārdi "Eiropas Savienības modelis" un vārdi "vadītāja apliecība" citās Eiropas Savienības valstu valodās rozā krāsā, kas veido apliecības fonu.

2. Vadītāja apliecības aizmugurē (reversā) ir:

2.1. tabula, kurā norāda šādu informāciju:

2.1.1. transportlīdzekļu kategorijas (9);

2.1.2. to kategoriju transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanas datumus, kurus vadītāja apliecības īpašniekam atļauts vadīt (10);

2.1.3. to kategoriju transportlīdzekļu vadīšanas tiesību beigu datumus, kurus vadītāja apliecības īpašniekam atļauts vadīt (11);

2.1.4. šā pielikuma 8.punktā minētos papildinformācijas vai ierobežojumu kodus (12);

2.2. vieta, kurā ārvalstu iestādes var norādīt informāciju, kas ir svarīga vadītāja apliecības administrēšanai (13);

2.3. vieta citas papildinformācijas norādīšanai (14);

2.4. vadītāja apliecības 1., 2., 3., 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 5., 9., 10., 11. un 12.punktā norādītās informācijas skaidrojums.

3. Vadītāja apliecības kartes fiziskās īpašības atbilst standartiem ISO 7810 un LVS ISO/IEC 7816-1 "Identifikācijas kartes - Kontaktu mikroshēmu kartes".

4. Vadītāja apliecību izgatavo no polikarbonāta.

5. Lai pārbaudītu vadītāju apliecību fizikālo parametru atbilstību starptautiskajiem standartiem, lieto metodes saskaņā ar standartu LVS ISO/IEC 10373-2006 "Identifikācijas kartes".

6. Materiālu, ko lieto vadītāja apliecībai, nodrošina pret viltojumiem, izmantojot šādus paņēmienus:

6.1. kartes pazīmes skaidri izceļas ultravioletajā apgaismojumā;

6.2. fona drošības raksts izstrādāts tā, lai tas nebūtu viltojams skenējot, drukājot vai kopējot, izmantojot varavīksnes druku ar vairāktoņu drošības krāsām un pozitīvu un negatīvu Guilloche rakstu. Rakstu neveido pamatkrāsas (CMYK), tajā ir sarežģīti raksti vismaz divās īpašās krāsās, un raksts satur mikrotekstu;

6.3. optiski mainīgi elementi, kas nodrošina pietiekamu aizsardzību pret apliecības īpašnieka fotogrāfijas kopēšanu un pārveidošanu;

6.4. personalizācija ar lāzergravēšanu;

6.5. apliecības īpašnieka fotogrāfijas vietā fona pretviltošanas druka un fotoattēls pārklājas vismaz fotoattēla malās (rakstam jābūt blāvākam).

7. Papildus šā pielikuma 6.punktā minētajiem paņēmieniem vadītāja apliecību nodrošina pret viltojumiem ar vismaz trim no šādiem paņēmieniem (atļauts lietot arī citus papildu paņēmienus):

7.1. optiski mainīga krāsa ar spēcīgu krāsas maiņas efektu;

7.2. termohromiska krāsa;

7.3. specifiska hologramma;

7.4. mainīgs lāzergravēts attēls;

7.5. ultravioletā gaismā luminiscējoša krāsa;

7.6. perlamutra krāsas druka;

7.7. digitāla ūdenszīme fona apdrukā;

7.8. termoluminiscento un fotohromisko (fosforescējošu) pigmentu krāsas;

7.9. reljefi, ar tausti sajūtami burti, simboli vai raksti.

8. Papildinformācijas un ierobežojumu kodi:

8.1. ierobežojuma kodi, kas nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājam jālieto:

8.1.1. redzes korekcijas un (vai) aizsardzības līdzekļi (piemēram, brilles, kontaktlēcas) (01);

8.1.2. dzirdes palīgierīces (02);

8.1.3. locekļu protēzes vai ortozes, rokas vadības palīgierīces (03);

8.2. ierobežojuma kodi, kas nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājam atļauts vadīt automobili vai autobusu ar:

8.2.1. pielāgotu transmisiju (piemēram, tikai ar mehānisko vai automātisko pārnesumkārbu, elektroniski vadāmu pārnesumkārbu) (10);

8.2.2. pielāgotu sajūgu (piemēram, ar pielāgotu sajūga pedāli, ar roku darbināmu sajūgu) (15);

8.2.3. pielāgotu bremžu sistēmu (piemēram, ar pielāgotu bremžu pedāli, palielinātu bremžu pedāli, spiešanai ar kreiso kāju pielāgotu bremžu pedāli) (20);

8.2.4. pielāgotu akseleratoru (piemēram, ar pielāgotu akseleratora pedāli, spiešanai ar visu pēdu pielāgotu akseleratora pedāli, noliektu akseleratora pedāli) (25);

8.2.5. pielāgotu bremžu sistēmu un akseleratoru (piemēram, ar paralēliem pedāļiem, vienā vai gandrīz vienā līmenī novietotiem pedāļiem, nobīdāmiem (pārvietojamiem) akseleratora un bremžu pedāļiem) (30);

8.2.6. pielāgotām papildierīcēm (piemēram, ar pielāgotiem gaismu, logu tīrītāju vai mazgātāju, skaņas signāla, virziena rādītāju slēdžiem) (35);

8.2.7. pielāgotu stūres mehānismu (piemēram, ar pielāgotu (pastiprinātu) stūres pastiprinātāju, pagarinātu stūres rata statni, pielāgotu stūres ratu) (40);

8.2.8. pielāgotu atpakaļskata spoguli (piemēram, ar atpakaļskata spoguli, kas novietots uz spārna, sfērisku (panorāmas) iekšējo atpakaļskata spoguli) (42);

8.2.9. pielāgotu vadītāja sēdekli (piemēram, ar vadītāja sēdekli, kurš pacelts augstumā, kas nodrošina labu pārredzamību, ķermeņa formām pielāgotu vadītāja sēdekli) (43);

8.3. ierobežojuma kodi, kas nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājam atļauts vadīt motociklu:

8.3.1. ar atsevišķi darbināmām bremzēm (44.01);

8.3.2. ar pielāgotām ar roku darbināmām priekšējā riteņa bremzēm (44.02);

8.3.3. ar pielāgotām ar kāju darbināmām pakaļējā riteņa bremzēm (44.03);

8.3.4. ar pielāgotu akseleratora rokturi (44.04);

8.3.5. ar pielāgotu ar roku darbināmu transmisiju un sajūgu (44.05);

8.3.6. ar pielāgotu atpakaļskata spoguli (spoguļiem) (44.06);

8.3.7. ar pielāgotiem brīdinājuma signālu slēdžiem (piemēram, ar pielāgotiem gaismas virzienrādītāju, bremžu uguņu slēdžiem) (44.07);

8.3.8. ar tādā augstumā novietotu vadītāja sēdekli, kas ļauj, sēžot uz motocikla, turēt uz zemes abas kājas vienlaikus (44.08);

8.3.9. ar blakusvāģi (45);

8.4. ierobežojuma kods, kas nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājam atļauts vadīt transportlīdzekli ar konkrētu transportlīdzekļa identifikācijas numuru. Vadītāja apliecībā papildus kodam norāda attiecīgā transportlīdzekļa identifikācijas numuru (50);

8.5. ierobežojuma kods, kas nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājam atļauts vadīt transportlīdzekli ar konkrētu valsts reģistrācijas numura zīmi. Vadītāja apliecībā papildus kodam norāda konkrētā transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmi (51);

8.6. ierobežojuma kods, kas norāda, ka vadīšanas eksāmens nokārtots ar transportlīdzekli bez sajūga pedāļa vai bez rokas sviras A1, A2 un A kategorijas transportlīdzekļiem un transportlīdzekļa vadītājam atļauts vadīt tikai šādus transportlīdzekļus (78);

8.7. papildinformācijas kodi, kas norāda, ka vadītāja apliecība izdota, pamatojoties uz ārpus Eiropas Savienības valstīm izdotu vadītāja apliecību:

8.7.1. papildinformācijas kods, kas norāda, ka vadītāja apliecība izdota, apmainot ārpus Eiropas Savienības valstīm izdotu vadītāja apliecību (70). Aiz koda norāda apmainītās vadītāja apliecības numuru un izdevējvalsti (piemēram, 70.12345678. RUS);

8.7.2. papildinformācijas kods, kas norāda, ka vadītāja apliecība izdota, atjaunojot ārpus Eiropas Savienības valstīm izdotu vadītāja apliecību (71). Aiz koda norāda apmainītās vadītāja apliecības numuru un izdevējvalsti (piemēram, 71.12345678. RUS);

8.8. papildinformācijas kods, kas norāda, ka transportlīdzekļa vadītājs ir izpildījis profesionālo vadītāju kvalifikācijas prasības (95). Aiz koda norāda datumu, līdz kuram vadītājam jāapgūst nākamais periodiskās apmācības kurss (piemēram, 95. 01.01.2020.);

8.9. papildinformācijas kods, kas norāda, ka transportlīdzekļa vadītājam apdzīvotās vietās atļauts vadīt D1 un D kategorijai atbilstošu pasažieru sabiedrisko transportlīdzekli ar automātisko pārnesumkārbu (100).";

1.33. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.februāra
noteikumiem Nr.103

Braukšanas mācību atļaujas paraugs

1. Braukšanas mācību atļaujas (turpmāk - atļauja) priekšpusē (aversā) ir ievietota šāda informācija:

1.1. "Braukšanas mācību atļauja" - dokumenta nosaukums latviešu, angļu un franču valodā;

1.2. "Latvijas Republika" - valsts (kas izdevusi atļauju) nosaukums latviešu valodā;

1.3. atļaujas īpašnieka uzvārds (1);

1.4. atļaujas īpašnieka vārds (2);

1.5. atļaujas īpašnieka personas kods (3);

1.6. atļaujas īpašnieka paraksts (4);

1.7. atļaujas izdošanas vieta un datums (5);

1.8. atļaujas derīguma termiņa beigu datums (6);

1.9. papildinformācijas vai ierobežojumu kods (7);

1.10. norāde, kādu kategoriju transportlīdzekļus atļauts mācīties vadīt (8);

1.11. atļaujas īpašnieka fotogrāfija;

1.12. atļaujas sērija un numurs.

2. Atļaujas aizmugurē (reversā) ir ievietota šāda informācija:

2.1. atļaujas lietošanas noteikumu skaidrojums latviešu valodā "Šis dokuments apliecina tiesības mācīties vadīt tā priekšpusē norādītās kategorijas transportlīdzekļus. Mācību braucieni (izņemot braucienus norobežotos laukumos) drīkst notikt tikai apmācītāja klātbūtnē";

2.2. atļaujas lietošanas noteikumu skaidrojums angļu valodā "The present document authorises to learn driving of the vehicle categories mentioned on the other side. Driving exercises on road are allowed only under the supervision of the driving instructor";

2.3. "LV" - valsts (kas izdevusi atļauju) atšķirības zīme.

3. Atļaujas kartes fiziskās īpašības atbilst standartiem ISO 7810 un LVS ISO/IEC 7816-1 "Identifikācijas kartes - Kontaktu mikroshēmu kartes".

4. Atļauju izgatavo no polikarbonāta.

5. Lai pārbaudītu atļauju parametru atbilstību starptautiskiem standartiem, lieto metodes saskaņā ar standartu LVS ISO/IEC 10373-2006 "Identifikācijas kartes".

6. Materiālu, ko lieto atļaujām, nodrošina pret viltojumiem, izmantojot vismaz šādus paņēmienus:

6.1. kartes pazīmes skaidri izceļas ultravioletajā apgaismojumā;

6.2. fona drošības raksts izstrādāts tā, lai tas nebūtu viltojams skenējot, drukājot vai kopējot, izmantojot varavīksnes druku ar vairāktoņu drošības krāsām un pozitīvu un negatīvu Guilloche rakstu. Rakstu neveido pamatkrāsas (CMYK), tajā ir sarežģīti raksti vismaz divās īpašās krāsās, un raksts satur mikrotekstu;

6.3. optiski mainīgi elementi, kas nodrošina pietiekamu aizsardzību pret apliecības īpašnieka fotogrāfijas kopēšanu un pārveidošanu;

6.4. personalizācija ar lāzergravēšanu;

6.5. apliecības īpašnieka fotogrāfijas vietā fona pretviltošanas druka un fotoattēls pārklājas vismaz fotoattēla malās (rakstam jābūt blāvākam).";

1.34. izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.februāra
noteikumiem Nr.103

Dažādu kategoriju transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšana

IEGŪTĀS KATEGORIJAS

pirmo reizi

A1

A2

A

B1

B

C1

D1

C

D

NO JAUNA IEGŪSTAMĀS KATEGORIJAS

A1

vecums

16

 

Atļauts

Atļauts

-

-

-

-

-

-

apmācības veids

#

#

#

#

#

#

#

eksāmenu veidi

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

A2

vecums

18

18

 

Atļauts

18

-

-

-

-

-

apmācības veids

0/A

0/A *

0/A

B/A

C1/A

D1/A

C/A

D/A

eksāmenu veidi

Teor., vad.

Vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

A

vecums

24

24

20

 

24

24

24

24

24

-

apmācības veids

0/A

0/A

#

0/A

B/A

C1/A

D1/A

C/A

D/A

eksāmenu veidi

Teor., vad.

Vad.

Vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

B1

vecums

16

-

-

-

 

Atļauts

-

-

-

-

apmācības veids

#

#

#

#

#

#

#

#

eksāmenu veidi

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Vad.

Vad.

Vad.

Vad.

B

vecums

18

18

-

-

18

 

-

-

-

-

apmācības veids

0/B

0/B

A/B

A/B

0/B

#

#

#

#

eksāmenu veidi

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Vad.

Vad.

Vad.

Vad.

C1

vecums

18

18

-

-

18

-

 

-

Atļauts

-

apmācības veids

0/B un C1

0/B un C1

A/B un C1

A/B un C1

0/B un C1

B/C1

#

#

eksāmenu veidi

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor.

Teor.

D1

vecums

N. A.

N. A.

N. A.

N. A.

N. A.

21

21

 

-

Atļauts

apmācības veids

B/D1

#

#

eksāmenu veidi

Teor., vad.

Teor.

Teor.

C

vecums

N. A.

N. A.

N. A.

N. A.

N. A.

21

21

-

 

-

apmācības veids

B/C

C1/C

D1/C

#

eksāmenu veidi

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor.

D

vecums

N. A.

N. A.

N. A.

N. A.

N. A.

N. A.

24

24

24

 

apmācības veids

C1/D

D1/D

C/D

eksāmenu veidi

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

E

vecums

N. A.

N. A.

N. A.

N. A.

N. A.

-

-

-

-

-

apmācības veids

B/E

C1/E

D1/E

C/E

D/E

eksāmenu veidi

Vad.

Vad.

Vad.

Vad.

Vad.

Piezīmes.

1. Teor. - jākārto teorētiskais eksāmens.

2. Vad. - jākārto vadīšanas eksāmens.

3. # - pašmācība.

4. N.A. - nav atļauts.

5. * - A1 kategorijas transportlīdzekļu vadītāja stāžs ir vismaz divi gadi.

6. E - BE, C1E, D1E, CE vai DE transportlīdzekļu kategorija.

1. Lai persona iegūtu AM kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, tā nokārto attiecīgu teorētisko eksāmenu.

2. Lai persona, kurai ir C1E kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, iegūtu CE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, tā pabeidz C kategorijas transportlīdzekļu vadītāja mācību kursus un nokārto C kategorijai atbilstošu teorētisko eksāmenu un CE kategorijai atbilstošu vadīšanas eksāmenu.

3. Lai persona, kurai ir D kategorijas transportlīdzekļa vadītāja tiesības, iegūtu CE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, tā pabeidz CE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja mācību kursus un nokārto C kategorijai atbilstošu teorētisko eksāmenu un CE kategorijai atbilstošu vadīšanas eksāmenu.

4. Lai persona, kurai ir D1E kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, iegūtu DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, tā pabeidz D kategorijas transportlīdzekļu vadītāja mācību kursus un nokārto attiecīgu teorētisko eksāmenu, kā arī DE kategorijai atbilstošu vadīšanas eksāmenu.

5. Ja personai ir vai tā iegūst C1E, CE, D1E vai DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, E kategorija attiecināma arī uz iegūtajām zemākajām kategorijām.

6. Ja personai ir CE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, tad, iegūstot D kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, tai vienlaikus piešķir DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības.

7. Ja personai ir C1E kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, tad, iegūstot D1 kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, tai vienlaikus piešķir D1E kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības.

8. Izņēmuma kārtā atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 24.pantam personas, kuras sasniegušas 19 gadu vecumu un atrodas militārajā dienestā, pēc attiecīgu Iekšlietu ministrijas vai Aizsardzības ministrijas institūciju iesnieguma Ceļu satiksmes drošības direkcijā var iegūt transportlīdzekļa vadītāja tiesības:

8.1. D1 un C kategorijas transportlīdzekļiem, ja personai ir B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības;

8.2. D un CE kategorijas transportlīdzekļiem, ja personai ir C1 kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības.

9. Lai iegūtu TRAM vai TROL kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, persona Ceļu satiksmes drošības direkcijā nokārto teorētisko eksāmenu, bet vadīšanas eksāmenu pieņem pašvaldības pilnvarotas apmācības iestādes komisija. Šajā gadījumā persona papildus Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumu Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība" (turpmāk - Ministru kabineta noteikumi) 19.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz pašvaldības pilnvarotas mācību iestādes komisijas izsniegtu dokumentu par nokārtoto vadīšanas eksāmenu.

10. Lai persona, kurai ir TRAM vai TROL kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, iegūtu B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja tiesības, tā nokārto vadīšanas eksāmenu ar B kategorijas transportlīdzekli.

11. Lai iegūtu TROL kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības un tiesības apdzīvotās vietās vadīt D1 un D kategorijai atbilstošu pasažieru sabiedrisko transportlīdzekli, persona Ceļu satiksmes drošības direkcijā nokārto teorētisko eksāmenu un D kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas eksāmenu, bet TROL kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas eksāmenu pieņem apmācības iestādes komisija. Šādā gadījumā D kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas eksāmenu atļauts kārtot ar transportlīdzekli ar automātisko pārnesumkārbu un persona papildus Ministru kabineta noteikumu 19.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz Ceļu satiksmes drošības direkcijā apmācības iestādes komisijas izsniegtu dokumentu par to, ka persona ir apguvusi D kategorijas transportlīdzekļu vadīšanai nepieciešamās zināšanas, iemaņas un prasmes un ir nokārtojusi TROL kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas eksāmenu.

12. Lai persona, kurai ir TROL kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, iegūtu tiesības apdzīvotās vietās vadīt D1 un D kategorijai atbilstošu pasažieru sabiedrisko transportlīdzekli, tā Ceļu satiksmes drošības direkcijā nokārto D kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas eksāmenu. Šādā gadījumā D kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas eksāmenu atļauts kārtot ar transportlīdzekli ar automātisko pārnesumkārbu un persona papildus Ministru kabineta noteikumu 19.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz Ceļu satiksmes drošības direkcijā apmācības iestādes komisijas izsniegtu dokumentu par to, ka persona ir apguvusi D kategorijas transportlīdzekļu vadīšanai nepieciešamās zināšanas, iemaņas un prasmes."

2. Šo noteikumu 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.9., 1.10., 1.18., 1.19., 1.21., 1.24., 1.25., 1.27., 1.28., 1.32., 1.33. un 1.34.apakšpunkts stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Ministru prezidenta vietā -
zemkopības ministrs J.Dūklavs

Satiksmes ministrs U.Augulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 361Pieņemts: 10.05.2011.Stājas spēkā: 25.05.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 79, 24.05.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
230501
25.05.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)