Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.197

Rīgā 2011.gada 13.maijā (prot. Nr.28 21.§)

Grozījumi Austrumlatgales reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2007.-2013.gadam

1. Izdarīt Austrumlatgales reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2007.-2013.gadam" (apstiprināts ar Ministru kabineta 2007.gada 7.jūnija rīkojumu Nr.354 "Par Austrumlatgales reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2007.-2013.gadam") (turpmāk - plāns) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 6.2.apakšnodaļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība pēc projekta īstenošanas:

· infrastruktūras izveide atkritumu dalītās savākšanas sistēmas izveidei, lai nodrošinātu bioloģiski sadalāmo, šķiroto un speciālo atkritumu veidu savākšanu un apsaimniekošanu;

· divu atlikušo reģionālo izgāztuvju "Ritiņi" un "Zvirgzdene" rekultivācija;

· bīstamo sadzīves atkritumu savākšanas sistēmas izveide;

· poligona "Križevnieki" infrastruktūras pilnveidošana, kas iekļauj atkritumu priekšapstrādes jaudu attīstīšanu, infiltrāta attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanu, poligona gāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas izveidi.";

1.2. izteikt 6.2.2.apakšnodaļas pirmo rindkopu šādā redakcijā:

"Austrumlatgales reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas turpmākajai attīstībai pēc jaunā poligona darbības uzsākšanas nepieciešama šādu aktivitāšu īstenošana:

· atkritumu dalītas vākšanas ieviešana;

· kompostēšanas laukumu ierīkošana;

· divu izgāztuvju rekultivācija;

· sadzīves bīstamo atkritumu savākšana;

· poligona infrastruktūras pilnveidošana.";

1.3. izteikt 6.2.2.apakšnodaļas rindkopas "Atkritumu šķirošanas centri" ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Atkritumu šķirošanas centru izveide katrā no minētajām vietām ir atkarīga no finanšu resursu pieejamības, līdz ar to prioritārā secība netiek noteikta un centru izveide katrā konkrētajā vietā ir atkarīga no iesaistīto pušu - pašvaldību, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu - spējas nodrošināt finansējumu.";

1.4. papildināt 6.2.2.apakšnodaļu aiz vārdiem "iedzīvotāju informēšana par bīstamajiem sadzīves atkritumiem, to apsaimniekošanu un iekļaušanos to apsaimniekošanas sistēmā" ar rindkopu šādā redakcijā:

"Poligona "Križevnieki" infrastruktūras pilnveidošana. Poligona infrastruktūras pilnveidošana ietver trīs galvenās komponentes, kas nepieciešamas poligona darbības nodrošināšanai. Šīs komponentes ir infrastruktūras izveide atkritumu priekšapstrādes veikšanai un šķirošanai (nepieciešama apglabājamā bioloģiski noārdāmo atkritumu apjoma samazinājumam un reģenerācijai nodoto materiālu apjoma palielināšanai), infiltrāta attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana (nepieciešama, jo līdz ar atkritumu krātuves piepildīšanos palielinās platība, no kuras jāsavāc un jāattīra infiltrāts, bet pašreizējā attīrīšanas iekārtu jauda ir nepietiekama) un poligona gāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas izveide (nepieciešama, jo normatīvie akti nosaka prasību poligona gāzes savākšanas sistēmas izveidei no visiem poligoniem, kuros tiek apglabāti bioloģiski noārdāmie atkritumi, līdz ar noteikta apglabāto atkritumu apjoma sasniegšanu gāzes savākšanas un utilizācijas sistēma ierīkojama arī poligonā "Križevnieki").";

1.5. izteikt 10.tabulu šādā redakcijā:

"10.tabula. Pasākumi plāna īstenošanai, to rezultatīvie rādītāji, izpildes termiņi un par izpildi atbildīgā institūcija

Nr.p.k.

Pasākumi plāna īstenošanai

Rezultatīvie rādītāji

Izpildes termiņi

Atbildīgā institūcija/ iestāde

1. Reģionālā sadzīves atkritumu poligona "Križevnieki" attīstība:
1.1. Atkritumu šķirošanas līnijas un priekšapstrādes iekārtu izveide poligonā "Križevnieki" Uzstādītas atkritumu priekšapstrādes iekārtas un šķirošanas līnija ar jaudu līdz 20 000 tonnu atkritumu gadā 2013.g. SIA "ALAAS"
1.2. Reversās osmozes tipa infiltrāta attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana poligonā "Križevnieki" Nodrošināta visa savāktā infiltrāta attīrīšana 2013.g. SIA "ALAAS"
1.3. Poligona gāzes savākšanas un utilizēšanas sistēmas izveide poligonā "Križevnieki" Nodrošināta poligona gāzes savākšana un utilizācija 2013.g. SIA "ALAAS"
1.4. Mobilās konteineru pārvietošanas iekārtas un lielizmēra konteineru piegāde poligonam "Križevnieki" (atkritumu transportēšanai poligona teritorijā) Nodrošināta atkritumu uzkrāšana un pārvadāšana poligona teritorijā 2013.g. SIA "ALAAS"
2. Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība:
2.1. Dalītas vākšanas punktu izveide (248).

Konteineru iegāde (1488).

Atkritumu savākšanas un pārvadāšanas tehnisko līdzekļu uzlabošana un nomaiņa

Izveidoti 248 dalītas vākšanas punkti.

Iegādāti 1488 konteineri

Pakāpeniski līdz 2013.g.

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi, reģiona pašvaldības

2.2. Atkritumu šķirošanas centru ar šķirošanas līniju izveide Ludzā un Kārsavā Izvietoti divi atkritumu šķirošanas centri Līdz 2013.g.

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi

2.3. Laukumu izveide šķiroto atkritumu savākšanai no iedzīvotājiem: Rēzeknē (2), Ludzā, Kārsavā, Viļānos, Maltā, Cirmas pagastā Izveidoti septiņi laukumi šķiroto atkritumu vākšanai no iedzīvotājiem 2010.-2013.g. Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi,

pašvaldības

2.4. Kompostēšanas laukuma izveide Ludzā un Kārsavā Izveidoti divi kompostēšanas laukumi 2010.-2013.g. Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi, pašvaldības
2.5. Izgāztuvju "Ritiņi" un "Zvirgzdene" rekultivācija.

Rekultivācijas projektu izstrāde, rekultivācija un monitoringa sistēmas izveide

  2010.g. Reģiona pašvaldības, reģionālā vides pārvalde, SIA "ALAAS"
2.6. Sadzīves bīstamo atkritumu savākšanas uzsākšana pēc laukumu izveides šķiroto atkritumu savākšanai Uzsākta sadzīves bīstamo atkritumu savākšana 2007.-2013.g. Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi, pašvaldības
2.7. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas uzsākšana Uzsākta elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšana 2009.-2013.g. Ražotāji un izplatītāji
3. Vietējo pašvaldību saistošo noteikumu izstrādāšanas un ieviešanas pasākumu plāns:
3.1. Saistošo noteikumu izstrāde un pieņemšana Visās reģiona pašvaldībās pieņemti saistošie noteikumi 2007.-2013.g. Reģiona pašvaldības
4. Sabiedrības izglītošanas pasākumu plāns:
4.1. Informatīvo materiālu sagatavošana Sagatavoti informatīvie materiāli 2007.-2013.g. SIA "ALAAS", reģionālā vides pārvalde
4.2. Sabiedrības informēšanas un izglītošanas kampaņa Īstenotas sabiedrības informēšanas kampaņas 2007.-2013.g. SIA "ALAAS", pašvaldība, atkritumu apsaimniekošanas organizācijas"

1.6. izteikt 7.1.apakšnodaļu šādā redakcijā:

"7.1. Plāna realizācijai nepieciešamās investīcijas

Plāna realizācijas izmaksas atspoguļotas 11.tabulā.

11.tabula. Plāna realizācijas izmaksas (tūkst. latu ar PVN 22 %)

Nr.p.k.

Izdevumu veids

Summa (tūkst. latu ar PVN)

Piezīmes

Izpildes termiņš

Finansējuma avots

1. Reģionālā sadzīves atkritumu poligona "Križevnieki" attīstība, t.sk.: 3 279,78* 2011.-2013.
1.1. Atkritumu šķirošanas līnijas un priekšapstrādes iekārtu izveide poligonā "Križevnieki" 1 606,17 Ar jaudu līdz 20 000 t/gadā 2011.-2013. ES Kohēzijas fonds (85 %), SIA "ALAAS" līdzekļi (15 %)
1.2. Reversās osmozes tipa infiltrāta attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana poligonā "Križevnieki" 911,87 2011.-2013.
1.3. Poligona gāzes savākšanas un utilizēšanas sistēmas izveide poligonā "Križevnieki" 471,46 2011.-2013.
1.4. Mobilās konteineru pārvietošanas iekārtas un lielizmēra konteineru piegāde poligonam "Križevnieki" (atkritumu transportēšanai poligona teritorijā) 290,28 2011.-2013.
2. Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība, t.sk.: 3 693,27*

 

2.1. Atkritumu dalītās vākšanas punktu izveide pilsētās un laukos 205,59 248 dalītās vākšanas punkti 2011.-2013. ES Kohēzijas fonds (50 %), atkritumu apsaimniekošanas komersantu līdzekļi (50 %)
2.2. Konteineru iegāde 94,47 1488 konteineri 2011.-2013. Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu līdzekļi (100 %)
2.3. Mašīnas atkritumu savākšanai un transportēšanai 151,24 Trīs mašīnas 2011.-2013.
2.4. Atkritumu šķirošanas centru izveide Ludzā un Kārsavā 2 279,79 Centrs ar šķirošanas līniju, tai skaitā atkritumu mehāniskās apstrādes iekārtas 2013. ES Kohēzijas fonds (50 %), atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu līdzekļi (50 %)
2.5. Laukumu izveide šķiroto atkritumu savākšanai no iedzīvotājiem 580,36 Septiņi laukumi šķiroto atkritumu vākšanai no iedzīvotājiem, tai skaitā konteineri sadzīves bīstamo atkritumu savākšanai 2011.-2013.
2.6. Kompostēšanas laukumu izveide Ludzā un Kārsavā 136,12 Laukumu ar asfaltbetona segumu un nepieciešamās saistītās infrastruktūras izbūve, bioloģiski noārdāmo atkritumu apstrādes iekārtu iegāde 2011.-2013.
2.7. Izgāztuves "Ritiņi" rekultivācija 164,80* Rekultivācijas projektu izstrāde, rekultivācija un monitoringa sistēmas izveide 2010. ES Kohēzijas fonds (85 %), pašvaldību līdzekļi (15 %)
2.8. Izgāztuves "Zvirgzdene" rekultivācija 80,90*
  KOPĀ: 6973,05

 

Piezīme. * Iekļauti līdzekļi obligāto ES KF publicitātes pasākumu un sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumu veikšanai atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.441 "Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas kārtība".

Kopējā plānā ietverto pasākumu realizācijas izmaksas ir 6,97 miljoni latu, daļu no tām ir iespējams finansēt no ES Kohēzijas fonda līdzekļiem. Atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumu Nr.667 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti "Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība"" nosacījumiem 1.aktivitātes "Reģionālā sadzīves atkritumu poligona "Križevnieki" attīstība" īstenošanai ir pieejams Kohēzijas fonda finansējums 1,95 miljoni latu, kas paredzēts projekta realizācijas izdevumu segšanai līdz 85 % apmērā no kopējās attiecināmo izmaksu summas, nepārsniedzot minētos 1,95 miljonus latu.

2.aktivitātes "Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība" īstenošanai (izņemot 2.2. un 2.3.pozīciju, kuru īstenošanai ES Kohēzijas fonda atbalsts nav paredzēts) ir pieejami ES Kohēzijas fonda līdzekļi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1487 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība"" noteiktajā kārtībā, kas paredz atklātu projektu iesniegumu atlasi, kopējo pieejamo Kohēzijas fonda finansējumu 39 miljonu latu apmērā un Kohēzijas fonda atbalsta intensitāti līdz 50 % no projekta attiecināmajām izmaksām. 2.7. un 2.8.aktivitātes īstenošanai ir pieejami ES Kohēzijas fonda līdzekļi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.490 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija"" (ar grozījumiem līdz 2010.gada 26.augustam) noteiktajā kārtībā.

Investīciju sadalījums pa gadiem raksturots 12.tabulā. Aprēķinu vienkāršošanai tā investīciju sadaļa, kas uzskatāma par obligāto - sabiedrības izglītošanas kampaņa un veco izgāztuvju monitorings - attiecināta uz ekspluatācijas izmaksām.

12.tabula. Investīciju sadalījums plāna ietvaros

Nr.p.k.

Izdevumu veids

Summa (tūkst. latu ar PVN)

2010

2011

2012

2013

1. Austrumlatgales reģionālā sadzīves atkritumu poligona "Križevnieki" attīstība

3 279,78

 

 

 

 

1.1. Atkritumu šķirošanas līnijas un priekšapstrādes iekārtu izveide poligonā "Križevnieki"

1 606,17

0,00

160,62

963,70

481,85

1.2. Reversās osmozes tipa infiltrāta attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana poligonā "Križevnieki"

911,87

0,00

91,19

820,68

0,00

1.3. Poligona gāzes savākšanas un utilizēšanas sistēmas izveide poligonā "Križevnieki"

471,46

0,00

47,15

47,15

377,16

1.4. Mobilās konteineru pārvietošanas iekārtas un lielizmēra konteineru piegāde poligonam "Križevnieki" (atkritumu transportēšanai poligona teritorijā)

290,28

0,00

29,03

116,11

145,14

2. Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība, tai skaitā:

3 693,27

 

 

 

 

2.1. Atkritumu dalītās vākšanas punktu izveide pilsētās un laukos

205,59

0,00

67,84

67,84

69,91

2.2. Konteineru iegāde

94,47

0,00

31,18

31,18

32,11

2.3. Mašīnas atkritumu savākšanai un transportēšanai

151,24

0,00

0,00

75,62

75,62

2.4. Atkritumu šķirošanas centru izveide Ludzā un Kārsavā

2 279,79

0,00

0,00

1 139,90

1 139,89

2.5. Laukumu izveide šķiroto atkritumu savākšanai no iedzīvotājiem

580,36

0,00

191,52

191,52

197,32

2.6. Kompostēšanas laukumu izveide Ludzā un Kārsavā

136,12

0,00

0,00

68,06

68,06

2.7. Izgāztuves "Ritiņi" rekultivācija

164,80

164,80

0,00

0,00

0,00

2.8. Izgāztuves "Zvirgzdene" rekultivācija

80,90

80,90

0,00

0,00

0,00

  Kopā

6 973,05

245,70

618,53

3 521,76

2 587,06

  tai skaitā KF finansējums reģionālo poligonu attīstībai (līdz 85 % no attiecināmajām izmaksām)

1 950,00

0,00

195,01

1 157,97

597,02

  tai skaitā KF finansējums dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībai (50 %)

1 312,24

0,00

106,30

601,36

604,58

  tai skaitā KF finansējums normatīvo aktu prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācijai (85 %)

193,90

193,90

0,00

0,00

0,00

  tai skaitā komersanta līdzekļi reģionālo poligonu attīstībai (vismaz 15 %)

1 329,78

0,00

132,98

789,67

407,13

  tai skaitā komersanta līdzekļi dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībai (vismaz 50 %)

1 889,62

0,00

153,06

865,96

870,60

  tai skaitā pašvaldību finansējums normatīvo aktu prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācijai (vismaz 15 %)

51,80

51,80

0,00

0,00

0,00

  Komercsabiedrību finansējums minēto pasākumu realizācijai (konteineru iegāde, mašīnas atkritumu savākšanai un transportēšanai )

245,71

0,00

31,18

106,80

107,73"

2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nedēļas laikā iesniegt precizēto plānu Valsts kancelejā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Austrumlatgales reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2007.–2013.gadam Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 197Pieņemts: 13.05.2011.Stājas spēkā: 13.05.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 75, 17.05.2011.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
230165
13.05.2011
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)