Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2018. gada 26. septembra noteikumus Nr. 155 "Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbības atļaujas saņemšanai iesniedzamo dokumentu un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi".
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.64

Rīgā 2011.gada 15.aprīlī
(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdes protokols Nr.15 3.p.)
Licenču maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbībai izsniegšanas, maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes reģistrācijas, iesniedzamo dokumentu un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Licenču maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbībai izsniegšanas, maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes reģistrācijas, iesniedzamo dokumentu un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi" (turpmāk tekstā – noteikumi) ir saistoši:

1.1. komercsabiedrībām, kuras atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma prasībām vēlas saņemt vai saņēmušas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk tekstā – Komisija) licenci maksājumu iestādes darbībai, kā arī fiziskām un juridiskām personām, kurām atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5. panta noteikumiem maksājumu iestādes darbības uzsākšanai nav nepieciešams saņemt licenci;

1.2. komercsabiedrībām, kuras atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma prasībām vēlas saņemt vai saņēmušas Komisijas licenci elektroniskās naudas emisijai, kā arī juridiskām personām, kurām atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5.1 panta noteikumiem elektroniskās naudas emisijai nav nepieciešams saņemt licenci.

(Grozīts ar FKTK 15.05.2014. noteikumiem Nr.92)

2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

2.1. Komisija izsniedz licenci maksājumu iestādei un elektroniskās naudas iestādei (turpmāk tekstā abas kopā sauktas – iestāde);

2.2. Komisija reģistrē iestādi, kuras darbības uzsākšanai nav nepieciešama licence, un veic reģistra ieraksta anulēšanu;

2.3. Komisija pārreģistrē iestādes licenci vai veic izmaiņas reģistrēto iestāžu reģistra ierakstā;

2.4. licencēta iestāde sniedz paziņojumu par maksājumu pakalpojumu vai elektroniskās naudas emisijas uzsākšanu citā dalībvalstī;

2.5. iestāde sniedz informāciju par tās amatpersonām un likumiskajiem pārstāvjiem;

2.6. iestāde sniedz Komisijai informāciju par tās filiālēm, pārstāvjiem un ārpakalpojuma sniedzējiem;

2.7. iestāde sniedz Komisijai informāciju par juridiskās adreses maiņu.

(Grozīts ar FKTK 02.07.2012. noteikumiem Nr.143; FKTK 15.05.2014. noteikumiem Nr.92)

3. Latvijas Republikā izstrādātos un apstiprinātos dokumentus un to kopijas noformē saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām.

4. Ārvalstu fizisko un juridisko personu dokumentiem jābūt legalizētiem, ja vien Latvijas Republikas likumos vai Latvijas Republikas Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos nav noteikta cita kārtība. Dokumentiem, kas iesniegti svešvalodā, jābūt ar tulkojumu latviešu valodā vai valodā, ko lieto starptautisko finanšu jomā.

5. Ja licence nozaudēta, iestāde nekavējoties publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par licences nozaudēšanu un iesniedz Komisijai iesniegumu par licences dublikāta izsniegšanu.

II. Iestādes licencēšanas kārtība

6. Komercsabiedrība, kura vēlas saņemt licenci, iesniedz Komisijai adresētu iesniegumu (1. pielikums), papildus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 11. panta pirmajā daļā noteiktajam pievienojot tam šādus dokumentus:

6.1. ziņas par iestādes īpašniekiem:

6.1.1. iestādes īpašniekus identificējošos dokumentus:

6.1.1.1. komercsabiedrībai (tikai nerezidentam) – apliecinātas reģistrācijas apliecības vai cita veida attiecīgajā ārvalstī spēkā esoša identificējoša (reģistrāciju apliecinoša) dokumenta kopiju,

6.1.1.2. fiziskai personai – personas identitāti apliecinoša dokumenta kopiju,

6.1.1.3. citai personai, kura nav fiziska persona vai komercsabiedrība, – cita veida personas identitāti apliecinoša dokumenta kopiju;

6.1.2. ziņas par būtisku līdzdalību citās komercsabiedrībās, norādot to nosaukumu (firmu), juridisko adresi, reģistrācijas numuru, reģistrācijas valsti un līdzdalības veidu un apmēru (procentos no komercsabiedrības pamatkapitāla);

6.2. dokumentus, kas apliecina to iestādes īpašnieku, kuriem ir būtiska līdzdalība iestādē, finansiālo stabilitāti:

6.2.1. Latvijas Republikas komercsabiedrībai – Valsts ieņēmumu dienesta ne senāk kā pirms trim mēnešiem izsniegtu izziņu, ka komercsabiedrībai nav nodokļu parādu;

6.2.2. ārvalsts komercsabiedrībai – pēdējo divu darbības gadu auditētu gada pārskatu kopijas;

6.2.3. fiziskai personai (rezidentam) – Valsts ieņēmumu dienesta apliecinātu pēdējo divu gadu ienākumu deklarāciju kopijas;

6.2.4. fiziskai personai (nerezidentam) – attiecīgās nodokļu administrācijas apliecinātu pēdējo divu gadu nodokļu (ienākumu) deklarāciju kopijas, kā arī citus finansiālo stabilitāti apliecinošus dokumentus un dokumentus, kas apliecina minēto līdzekļu (kapitāla) tiesisku izcelsmi;

6.3. iestādes amatpersonas, personas, kas, pieņemot būtiskus lēmumus iestādes vārdā, rada iestādei civiltiesiskas saistības, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgās personas vai personas, kas ir tieši atbildīga par iestādes darbības pārvaldību, paziņojumu (2. pielikums), izvērstu profesionālo biogrāfiju (CV – vismaz par pēdējiem 10 gadiem, norādot arī ieņemamos amatus un veiktās funkcijas) un izglītības dokumentu kopijas.

(Grozīts ar FKTK 15.05.2014. noteikumiem Nr. 92; FKTK 06.07.2016. noteikumiem Nr. 117)

7. Ja licencēta iestāde vēlas uzsākt cita vai būtiski mainīt esošā maksājumu pakalpojumu veida sniegšanu, iestāde iesniedz Komisijai iesniegumu, kurā norāda to maksājumu pakalpojumu veidu, kuru vēlas sniegt, iesniegumam pievienojot šādus dokumentus:

7.1. darbības nodrošināšanas struktūru, administratīvo dienestu izveidei nepieciešamo izdevumu aprēķinu un informāciju par līdzekļu avotiem šo izdevumu segšanai;

7.2. jaunā maksājumu pakalpojumu veida ieviešanai nepieciešamo izdevumu aprēķinu un informāciju par līdzekļu avotiem to segšanai;

7.3. precizētu komercdarbības plānu.

(FKTK 02.07.2012. noteikumu Nr.143 redakcijā)

III. Iestādes reģistrācijas un reģistra ieraksta anulēšanas kārtība

(Sadaļas nosaukums FKTK 02.07.2012. noteikumu Nr.143 redakcijā)

8. Maksājumu iestāde, kuras darbības uzsākšanai atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5. pantam nav nepieciešama licence, iesniedz:

8.1. Komisijai adresētu paziņojumu (3. pielikums);

8.2. komercdarbības plānu, kurā ietver:

8.2.1. detalizētu maksājumu pakalpojumu sniegšanas un tehnisko prasību nodrošināšanas procedūras aprakstu katram maksājumu pakalpojumu veidam, kuru Komisijai adresētajā paziņojumā maksājumu iestāde norādījusi kā plānoto maksājumu pakalpojumu veidu;

8.2.2. ekonomiski pamatotu maksājumu iestādes vai tās pārstāvja, par kura darbību maksājumu iestāde uzņemas atbildību, iepriekšējos 12 mēnešos veikto maksājumu vidējās aritmētiskās vērtības aprēķinu vai paredzēto turpmāko 12 mēnešu maksājumu vidējās aritmētiskās vērtības aprēķinu, norādot arī maksājumu vērtības aprēķinu katrā mēnesī;

8.2.3. informāciju par to, vai maksājumu iestāde plāno sniegt maksājumu pakalpojumus, izmantojot pārstāvjus, filiāles vai ārpakalpojuma sniedzēju starpniecību. Ja maksājumu iestāde plāno izmantot pārstāvjus, filiāles vai ārpakalpojuma sniedzēju pakalpojumus, komercdarbības plānā ietver informāciju par pārstāvjiem, filiālēm un ārpakalpojumu sniedzējiem, kā arī to sarakstu;

8.2.4. Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 38. panta pirmās daļas prasību izpildes nodrošināšanas un kontroles procedūru;

8.2.5. informāciju par maksājumu iestādes potenciālo klientu loku, darbības stratēģiju un finanšu prognozēm (aprēķiniem), kas liecinātu par iestādes pārdomātu un piesardzīgu darbību;

8.3. iestādes procedūras, kas nodrošina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izveidi un efektīvu darbību;

8.4. dokumentu, kas apliecina Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 38. panta pirmās daļas prasību izpildi;

8.5. iestādes amatpersonas, personas, kas, pieņemot būtiskus lēmumus iestādes vārdā, rada iestādei civiltiesiskas saistības, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgās personas vai personas, kas ir tieši atbildīga par iestādes darbības pārvaldību, izvērstu profesionālo biogrāfiju (CV – vismaz par pēdējiem 10 gadiem, norādot arī ieņemamos amatus un veiktās funkcijas) un izglītības dokumentu kopijas.

(FKTK 02.07.2012. noteikumu Nr. 143 redakcijā, kas grozīta ar FKTK 15.05.2014. noteikumiem Nr. 92; FKTK 06.07.2016. noteikumiem Nr. 117)

9. Elektroniskās naudas iestāde, kuras darbības uzsākšanai atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5.1 pantam nav nepieciešama licence, iesniedz:

9.1. Komisijai adresētu paziņojumu (4. pielikums);

9.2. komercdarbības plānu, kurā ietver:

9.2.1. detalizētu elektroniskās naudas emisijas un tehnisko prasību nodrošināšanas procedūras aprakstu, kā arī maksājumu pakalpojumu sniegšanas un tehnisko prasību nodrošināšanas procedūras aprakstu katram maksājumu pakalpojumu veidam, ja elektroniskās naudas iestāde Komisijai adresētajā paziņojumā tos norādījusi kā plānotos maksājumu pakalpojumu veidus;

9.2.2. ekonomiski pamatotu plānoto vai apgrozībā esošo elektroniskās naudas vidējā apmēra aprēķinu, kas veikts atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5.1 panta pirmās daļas 1. punkta un 1. panta 2.3 punkta prasībām;

9.2.3. ekonomiski pamatotu elektroniskās naudas iestādes vai tās pārstāvja, par kura darbību elektroniskās naudas iestāde uzņemas atbildību, iepriekšējos 12 mēnešos veikto maksājumu vidējās aritmētiskās vērtības aprēķinu vai paredzēto turpmāko 12 mēnešu maksājumu vidējās aritmētiskās vērtības aprēķinu, norādot arī maksājumu vērtības aprēķinu katrā mēnesī, ja elektroniskās naudas iestāde plāno sniegt maksājumu pakalpojumus;

9.2.4. informāciju par to, vai elektroniskās naudas iestāde plāno izplatīt elektronisko naudu vai sniegt maksājumu pakalpojumus, izmantojot pārstāvjus, filiāles un ārpakalpojuma sniedzēju starpniecību. Ja elektroniskās naudas iestāde plāno izmantot pārstāvjus, filiāles un ārpakalpojuma sniedzēju pakalpojumus, komercdarbības plānā ietver informāciju par pārstāvjiem, filiālēm un ārpakalpojumu sniedzējiem, kā arī to sarakstu;

9.2.5. Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 38. panta piektās daļas prasību izpildes nodrošināšanas un kontroles procedūru attiecībā uz naudu, kas saņemta apmaiņā pret emitēto elektronisko naudu no elektroniskās naudas turētājiem;

9.2.6. Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 38. panta pirmās daļas prasību izpildes nodrošināšanas un kontroles procedūru attiecībā uz naudu, kas saņemta maksājumu pakalpojumu sniegšanas rezultātā no maksājumu pakalpojumu izmantotājiem, ja elektroniskās naudas iestāde plāno sniegt maksājumu pakalpojumus;

9.2.7. informāciju par elektroniskās naudas iestādes potenciālo klientu loku, darbības stratēģiju un finanšu prognozēm (aprēķiniem), kas liecinātu par iestādes pārdomātu un piesardzīgu darbību;

9.3. iestādes procedūras, kas nodrošina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izveidi un efektīvu darbību;

9.4. dokumentu, kas apliecina Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 38. panta piektās daļas prasību izpildi attiecībā uz naudu, kas saņemta apmaiņā pret emitēto elektronisko naudu no elektroniskās naudas turētājiem;

9.5. dokumentu, kas apliecina Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 38. panta pirmās daļas prasību izpildi attiecībā uz naudu, kas saņemta maksājumu pakalpojumu sniegšanas rezultātā no maksājumu pakalpojumu izmantotājiem, ja elektroniskās naudas iestāde plāno sniegt maksājumu pakalpojumus;

9.6. iestādes amatpersonas, personas, kas, pieņemot būtiskus lēmumus iestādes vārdā, rada iestādei civiltiesiskas saistības, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgās personas vai personas, kas ir tieši atbildīga par iestādes darbības pārvaldību, izvērstu profesionālo biogrāfiju (CV – vismaz par pēdējiem 10 gadiem, norādot arī ieņemamos amatus un veiktās funkcijas) un izglītības dokumentu kopijas.

(FKTK 02.07.2012. noteikumu Nr. 143 redakcijā, kas grozīta ar FKTK 15.05.2014. noteikumiem Nr. 92; FKTK 06.07.2016. noteikumiem Nr. 117)

10. Komisija anulē iestādes, kuras darbības uzsākšanai atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5. un 5.1 pantam nav nepieciešama licence, ierakstu reģistrā pēc tam, kad iestāde Komisijai iesniegusi iesniegumu par ieraksta reģistrā anulēšanu, pievienojot:

10.1. iestādes lēmumu pārtraukt maksājumu vai elektroniskās naudas emisijas pakalpojumu sniegšanu;

10.2. iestādes bilanci un ārpusbilanci datumā, ar kuru iestāde pārtraukusi maksājumu pakalpojumu sniegšanu vai elektroniskās naudas emisiju, norādot pozīciju atšifrējumus;

10.3. apliecinājumu, ka iestādei nepastāv saistības pret tās klientiem – maksājumu pakalpojumu izmantotājiem vai elektroniskās naudas turētājiem;

10.4. kredītiestādes, kurā atrodas iestādes konts maksājumu pakalpojumu izmantotāju vai elektroniskās naudas turētāju naudas līdzekļu šķirtai turēšanai no iestādes mantas atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 38. panta pirmās un piektās daļas prasībām, izsniegtu izziņu, kurā norādīts, ka minētajā iestādes kontā nav atlikuma.

(FKTK 02.07.2012. noteikumu Nr.143 redakcijā)

11. Ja iestāde, kura reģistrēta atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5. un 5.1 panta noteikumiem, vēlas uzsākt elektroniskās naudas emisiju vai sniegt citu maksājumu pakalpojumu veidu, vai būtiski mainīt jau reģistrēto maksājumu pakalpojumu veidu vai sniegšanas kārtību, tā iesniedz Komisijai iesniegumu par izmaiņu veikšanu reģistrēto iestāžu reģistrā, kurā norāda tos pakalpojumu veidus, kurus vēlas sniegt, vai informē par būtiskajām izmaiņām esošajā pakalpojumā, iesniegumam pievienojot šo noteikumu 8. vai 9. punktā minētos dokumentus, kuros tiek veiktas nepieciešamās izmaiņas.

(FKTK 15.05.2014. noteikumu Nr.92 redakcijā)

12. (Svītrots ar FKTK 15.05.2014. noteikumiem Nr.92)

IV. Licences pārreģistrācija

13. Komisija pārreģistrē licenci šādos gadījumos:

13.1. ja tiek mainīts iestādes nosaukums (firma);

13.2. ja iestādei tiek izsniegta licence citam maksājumu pakalpojumu veidam, kas nebija norādīts sākotnēji izsniegtajā licencē.

(Punkta numerācija grozīta ar FKTK 02.07.2012. noteikumiem Nr.143)

14. Lai pārreģistrētu licenci šo noteikumu 11.1. punktā minētajā gadījumā, iestāde iesniedz pilnvarotas personas parakstītu Komisijai adresētu iesniegumu par licences pārreģistrāciju un apliecinātu reģistrācijas apliecības kopiju nosaukuma maiņas gadījumā.

(Punkts un tā numerācija grozīta ar FKTK 02.07.2012. noteikumiem Nr.143)

V. Paziņojums par maksājumu pakalpojumu sniegšanas un elektroniskās naudas emisijas uzsākšanu citā dalībvalstī

15. Ja iestāde vēlas uzsākt maksājumu pakalpojumu sniegšanu vai elektroniskās naudas emisiju citā dalībvalstī, atverot filiāli vai izmantojot pārstāvi atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 32. panta otrajai daļai:

15.1. maksājumu iestāde iesniedz Komisijai attiecīgu paziņojumu par maksājumu pakalpojumu sniegšanu (5. pielikums);

15.2. elektroniskās naudas iestāde iesniedz Komisijai attiecīgu paziņojumu par maksājumu pakalpojumu sniegšanu un elektroniskās naudas emisiju (6. pielikums).

(Punkta numerācija grozīta ar FKTK 02.07.2012. noteikumiem Nr.143)

16. Ja iestāde vēlas uzsākt maksājumu pakalpojumu sniegšanu vai elektroniskās naudas emisiju citā dalībvalstī, neatverot filiāli vai neizmantojot pārstāvi atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 33. panta otrajai daļai:

16.1. maksājumu iestāde iesniedz Komisijai attiecīgu paziņojumu par maksājumu pakalpojumu sniegšanu (7. pielikums);

16.2. elektroniskās naudas iestāde iesniedz Komisijai attiecīgu paziņojumu par maksājumu pakalpojumu sniegšanu un elektroniskās naudas emisiju (8. pielikums).

(Punkta numerācija grozīta ar FKTK 02.07.2012. noteikumiem Nr.143)

VI. Informācijas par amatpersonām sniegšana

17. Lai Komisija pārliecinātos par amatpersonas, personas, kas, pieņemot būtiskus lēmumus iestādes vārdā, rada iestādei civiltiesiskas saistības, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgās personas vai personas, kas ir tieši atbildīga par iestādes maksājumu pakalpojumu darbības pārvaldību vai elektroniskās naudas emisiju, atbilstību Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma prasībām, iestāde, 10 darba dienas pirms tam, kad persona sāk pildīt savus amata pienākumus, iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

17.1. iestādes kompetentās pārvaldes institūcijas sapulces (sēdes) protokola kopiju vai izrakstu, uz kura pamata amatpersona iecelta amatā, vai citu dokumentu, uz kura pamata persona, kas, pieņemot būtiskus lēmumus iestādes vārdā, rada iestādei civiltiesiskas saistības, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgā persona vai persona, kas ir tieši atbildīga par iestādes maksājumu pakalpojumu darbības pārvaldību vai elektroniskās naudas emisiju, ir pilnvarota veikt šādas darbības;

17.2. amatpersonas, personas, kas, pieņemot būtiskus lēmumus iestādes vārdā, rada iestādei civiltiesiskas saistības, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgās personas vai personas, kas ir tieši atbildīga par iestādes maksājumu pakalpojumu darbības pārvaldību vai elektroniskās naudas emisiju, paziņojumu (2. pielikums), izvērstu profesionālo biogrāfiju (CV – vismaz par pēdējiem 10 gadiem, norādot arī ieņemamos amatus un veiktās funkcijas) un izglītības dokumentu kopijas.

(Grozīts ar FKTK 02.07.2012. noteikumiem Nr. 143; FKTK 15.05.2014. noteikumiem Nr. 92; FKTK 06.07.2016. noteikumiem Nr. 117)

18. Uz iestādi nav attiecināms šo noteikumu 17. punktā minētais informācijas sniegšanas pienākums, bet iestāde 5 darba dienu laikā pēc tam, kad persona sāk pildīt savus amata pienākumus, informē Komisiju par izmaiņām personas statusā šādos gadījumos:

18.1. iestādes valdes priekšsēdētājs kļūst par valdes locekli;

18.2. iestādes valdes loceklis kļūst par valdes priekšsēdētāju;

18.3. iestādes valdes loceklis kļūst par padomes locekli;

18.4. iestādes padomes loceklis kļūst par padomes priekšsēdētāju;

18.5. iestādes padomes priekšsēdētājs kļūst par padomes locekli;

18.6. persona, kas, pieņemot būtiskus lēmumus iestādes vārdā, rada iestādei civiltiesiskas saistības, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgā persona vai persona, kas ir tieši atbildīga par iestādes maksājumu pakalpojumu darbības pārvaldību vai elektroniskās naudas emisiju, kļūst par valdes vai padomes locekli;

18.7. iestādes valdes vai padomes loceklis kļūst par personu, kas, pieņemot būtiskus lēmumus iestādes vārdā, rada iestādei civiltiesiskas saistības, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgo personu vai personu, kas ir tieši atbildīga par maksājumu iestādes maksājumu pakalpojumu darbības pārvaldību vai elektroniskās naudas emisiju.

(Grozīts ar FKTK 02.07.2012. noteikumiem Nr. 143; FKTK 15.05.2014. noteikumiem Nr. 92; FKTK 06.07.2016. noteikumiem Nr. 117)

19. Ja iestādes amatpersonu, personu, kas, pieņemot būtiskus lēmumus iestādes vārdā, rada maksājumu iestādei civiltiesiskas saistības, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgo personu vai personu, kas ir tieši atbildīgas par maksājumu iestādes maksājumu pakalpojumu darbības pārvaldību vai elektroniskās naudas emisiju, sastāvā ir notikušas izmaiņas, kas nav reglamentētas šo noteikumu 17. un 18. punktā, iestāde 5 darba dienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu komercreģistrā vai uzņēmumu reģistrā izdarīšanas brīža rakstveidā informē par šīm izmaiņām Komisiju.

(FKTK 15.05.2014. noteikumu Nr. 92 redakcijā, kas grozīta ar FKTK 06.07.2016. noteikumiem Nr. 117)

VII. Informācijas par iestādes filiālēm un pārstāvjiem sniegšana

20. Licencēta iestāde reizi gadā ne vēlāk kā līdz nākamā gada 31. janvārim iesniedz Komisijai tās filiāļu un pārstāvju sarakstu par situāciju iepriekšējā kalendārā gada 31. decembrī (9. pielikums).

(Punkta numerācija grozīta ar FKTK 02.07.2012. noteikumiem Nr.143)

21. Iestāde, kuras darbības uzsākšanai nav nepieciešama licence, reizi gadā ne vēlāk kā līdz nākamā gada 31. janvārim iesniedz Komisijai tās filiāļu un pārstāvju sarakstu par situāciju iepriekšējā kalendārā gada 31. decembrī (10. pielikums).

(Punkta numerācija grozīta ar FKTK 02.07.2012. noteikumiem Nr.143)

VIII. Informācijas par juridiskās adreses maiņu sniegšana

22. Iestāde ne vēlāk kā 10 darba dienas pēc iestādes juridiskās adreses maiņas reģistrācijas komercreģistrā vai uzņēmumu reģistrā brīža rakstveidā informē par šīm izmaiņām Komisiju.

(Punkta numerācija grozīta ar FKTK 02.07.2012. noteikumiem Nr.143)

IX. Iesniegumu un paziņojumu izskatīšanas kārtība

23. Komisija pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci un informē iesnieguma iesniedzēju triju mēnešu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas, atteikuma gadījumā paziņojot atteikuma iemeslus.

(Punkta numerācija grozīta ar FKTK 02.07.2012. noteikumiem Nr.143)

24. Iestādes nosaukuma (firmas) maiņas gadījumā Komisija licenci pārreģistrē piecu darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo normatīvo aktu prasībām atbilstoši sagatavoto un noformēto dokumentu saņemšanas.

(Grozīts ar FKTK 02.07.2012. noteikumiem Nr.143; FKTK 15.05.2014. noteikumiem Nr.92)

25. Šo noteikumu 7. punktā minētajā gadījumā iesniegumu par licences pārreģistrāciju Komisija izskata un lēmumu par licences pārreģistrāciju vai atteikumu to darīt pieņem 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo normatīvo aktu prasībām atbilstoši sagatavoto un noformēto dokumentu saņemšanas.

(Punkta numerācija grozīta ar FKTK 02.07.2012. noteikumiem Nr.143)

26. Licences nozaudēšanas gadījumā Komisija izsniedz licences dublikātu piecu darbdienu laikā pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas.

(Grozīta ar FKTK 02.07.2012. noteikumiem Nr.143; FKTK 15.05.2014. noteikumiem Nr.92)

27. Ja iesniegumu vai citu dokumentu izskatīšanas laikā šajos noteikumos minētajos dokumentos tiek izdarīti grozījumi, iestāde nekavējoties iesniedz Komisijai attiecīgos precizētos dokumentus.

(Punkta numerācija grozīta ar FKTK 02.07.2012. noteikumiem Nr.143)

28. Iestāde var neiesniegt Komisijai dokumentus, kuri ir iegūstami no Latvijas Republikas publiskajiem reģistriem.

(Punkta numerācija grozīta ar FKTK 02.07.2012. noteikumiem Nr.143)

29. Ja šajos noteikumos noteiktajos gadījumos iesniedzami dokumenti, kuri jau ir Komisijas rīcībā un kuros ietvertajā informācijā nav notikušas izmaiņas, tad attiecīgos dokumentus iestāde neiesniedz atkārtoti un iesniegumā Komisijai norāda, ka attiecīgie dokumenti ir iesniegti Komisijai un tajos ietvertajā informācijā no iesniegšanas brīža Komisijai nav notikušas izmaiņas.

(Punkta numerācija grozīta ar FKTK 02.07.2012. noteikumiem Nr.143)

X. Noslēguma jautājumi

30. Noteikumi stājas spēkā 30.04.2011.

(Punkta numerācija grozīta ar FKTK 02.07.2012. noteikumiem Nr.143)

31. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 29.03.2010. normatīvie noteikumi Nr. 106 "Licenču maksājumu iestādes darbībai izsniegšanas, maksājumu iestāžu reģistrācijas, iesniedzamo dokumentu un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi".

(Punkta numerācija grozīta ar FKTK 02.07.2012. noteikumiem Nr.143)

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājas vietnieks J.Brazovskis
1.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.04.2011. normatīvajiem noteikumiem Nr.64

(Pielikums FKTK 15.05.2014. noteikumu Nr.92 redakcijā)

Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050

Iesniegums

licences

darbībai saņemšanai

(Piezīme: tukšo lauku attiecīgi aizpildīt ar vienu no šīm norādēm – "maksājumu iestādes" vai "elektroniskās naudas iestādes")

1. Informācija par komercsabiedrību, kura vēlas saņemt licenci iestādes darbībai

Nosaukums (firma)
Reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese
2. Informācija par to, vai elektroniskās naudas iestāde papildus elektroniskās naudas emisijai plāno sniegt maksājumu pakalpojumus (ar "x" zīmi atzīmēt vajadzīgo):
(Piezīme: iesnieguma 2. punktu aizpilda tikai elektroniskās naudas iestādes licences saņemšanas gadījumā)
Iestāde plāno sniegt maksājumu pakalpojumus
(Piezīme: ja tiek veikta atzīme par to, ka elektroniskās naudas iestāde plāno sniegt maksājumu pakalpojumus, obligāti aizpildāms šā iesnieguma 3. punkts)
Iestāde neplāno sniegt maksājumu pakalpojumus
3. Informācija par maksājumu pakalpojumu veidiem, kurus plānots sniegt (ar "x" zīmi atzīmēt vajadzīgos)
(Piezīme: ja 1. punktā minētā persona neplāno sniegt maksājumu pakalpojumus, iesnieguma 3. punktu nevajag aizpildīt)
Pakalpojums, kura rezultātā ir iespējams ieskaitīt skaidru naudu maksājumu kontā, kā arī visas nepieciešamās operācijas, ko veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu maksājumu pakalpojuma izmantotājam iespēju izmantot maksājumu kontu
Pakalpojums, kura rezultātā ir iespējams izņemt skaidru naudu no maksājumu konta, kā arī visas nepieciešamās operācijas, ko veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu maksājumu pakalpojuma izmantotājam iespēju izmantot maksājumu kontu
Maksājumu veikšana, tai skaitā tiešā debeta maksājuma, arī vienreizējā tiešā debeta maksājuma, veikšana, maksājuma veikšana ar maksājumu karti vai līdzīgu ierīci, kredītpārveduma, kā arī regulārā maksājuma veikšana. Šajā punktā minētais maksājumu pakalpojums ir arī naudas pārvedums uz maksājumu kontu, ko atvēris maksājumu pakalpojuma izmantotāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai cits maksājumu pakalpojumu sniedzējs
Maksājumu veikšana, tai skaitā tiešā debeta maksājuma, arī vienreizējā tiešā debeta maksājuma, veikšana, maksājuma veikšana ar maksājumu karti vai līdzīgu ierīci, kredītpārveduma, kā arī regulārā maksājuma veikšana. Šajā punktā termins "maksājumu pakalpojums" attiecas uz maksājumu pakalpojumu, ka maksājumu pakalpojuma izmantotājam pieejamai naudai piemēro kredīta limitu
Maksājuma instrumenta izlaišana vai saņemšana
Bezkonta naudas pārvedums
Maksājumu veikšana, ja maksātājs piekrišanu maksājuma veikšanai dod, izmantojot distances saziņas līdzekli, digitālo vai informācijas tehnoloģiju ierīci, un ja maksājums tiek veikts tālsakaru, informācijas tehnoloģiju sistēmas vai tīkla operatoram, kas ir tikai maksājumu pakalpojuma izmantotāja un preces pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja starpnieks
4. Informācija par iestādes revidentu (ja tāds ir)
Nosaukums (firma)/Vārds, uzvārds
Reģistrācijas numurs/Personas kods/Identifikācijas numurs
Juridiskā adrese/Deklarētā dzīvesvietas adrese
5. Informācija par personām, kurām iestādē ir būtiska līdzdalība
Nosaukums (firma)/Vārds, uzvārds
Reģistrācijas numurs/Personas kods/Identifikācijas numurs
Juridiskā adrese/Deklarētā dzīvesvietas adrese
Līdzdalības apmērs (procentos no iestādes pamatkapitāla)
6. Informācija par personām, ar kurām iestādei ir ciešas attiecības
Nosaukums (firma)/Vārds, uzvārds
Reģistrācijas numurs/Personas kods/Identifikācijas numurs
Juridiskā adrese/Deklarētā dzīvesvietas adrese
Pielikumā: (pievienojama Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 11. panta pirmās daļas 1.–8., 12. un 13. punktā un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 15.04.2011. normatīvo noteikumu Nr. 64 "Licenču maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbības veikšanai izsniegšanas, maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes reģistrācijas, iesniedzamo dokumentu un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi" 6. punktā minētā informācija un dokumenti)
7. Iestādes e-pasta adrese elektroniskās sarakstes ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju nodrošināšanai, kā arī kontakttālrunis:
Informācija par personu, kas paraksta iesniegumu:
Paraksts un paraksta atšifrējums (personas vārds, uzvārds)

/

/

Personas kods/Identifikācijas numurs
Deklarētā dzīvesvietas adrese
Amats vai cits tiesisks pamats, uz kura pārstāv iestādi
(datums)
2.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.04.2011. normatīvajiem noteikumiem Nr.64

(Pielikums FKTK 06.07.2016. noteikumu Nr. 117 redakcijā)

Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050

Paziņojums par iestādes valdes locekli, padomes locekli, personu, kas, pieņemot būtiskus lēmumus iestādes vārdā, rada iestādei civiltiesiskas saistības, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgo personu vai personu, kas ir tieši atbildīga par iestādes maksājumu pakalpojumu darbības pārvaldību vai elektroniskās naudas emisiju

Iestādes nosaukums (firma)
Personas vārds, uzvārds, personas kods/Identifikācijas numurs
Amats vai cits tiesisks pamats, uz kura pārstāv iestādi
Dzimšanas datums un vieta
Deklarētā dzīvesvietas adrese
Vai persona ir bijusi notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai tai par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu piemērots prokurora priekšraksts par sodu (jā/nē)?
Vai persona ir bijusi notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai tai par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu piemērots prokurora priekšraksts par sodu, pat ja tā ir atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju (jā/nē)?
Vai pret personu uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts sakarā ar noilgumu vai amnestiju (jā/nē)?
Vai pret personu uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts, atbrīvojot no kriminālatbildības, ja ar nodarījumu nav radīts tāds kaitējums, lai piespriestu kriminālsodu, vai ja panākts izlīgums ar cietušo vai viņa pārstāvi (jā/nē)?
Vai pret personu uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts, ja tā būtiski palīdzējusi atklāt smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kas ir smagāks vai bīstamāks par pašas šīs personas izdarīto noziedzīgo nodarījumu (jā/nē)?
Vai pret personu uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības (jā/nē)?

Vai personai ir būtiska līdzdalība komercsabiedrībās (jā/nē)?

Komercsabiedrības nosaukums (firma) un adrese

Līdzdalības summa euro

Īpatsvars pamatkapitālā procentos

(Piezīme: informāciju par būtisku līdzdalību sniedz tikai licencētas iestādes pārstāvji)

Apliecinu, ka atbilstu Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 20. panta prasībām.

Paraksts un paraksta atšifrējums (personas vārds, uzvārds)

/

/

Paziņojuma pielikumā ir pievienoti šādi dokumenti:

iestādes amatpersonas, personas, kas, pieņemot būtiskus lēmumus iestādes vārdā, rada iestādei civiltiesiskas saistības, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgās personas vai personas, kas ir tieši atbildīga par iestādes darbības pārvaldību, izvērsta profesionālā biogrāfija (CV – vismaz par pēdējiem 10 gadiem, norādot arī ieņemamos amatus un veiktās funkcijas) un izglītības dokumentu kopijas

Paraksts un paraksta atšifrējums (personas vārds, uzvārds)

/

/

(datums)

3.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.04.2011. normatīvajiem noteikumiem Nr.64

(Pielikums FKTK 06.07.2016. noteikumu Nr. 117 redakcijā)

Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050

Paziņojums
par maksājumu iestādes darbības uzsākšanu

Ar šo paziņoju, ka 1. punktā minētā persona atbilst Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5. panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem, lai uzsāktu maksājumu pakalpojumu sniegšanu, nesaņemot licenci maksājumu iestādes darbībai.

1. Informācija par personu, kura vēlas uzsākt maksājumu pakalpojumu sniegšanu

Nosaukums (firma)/Vārds, uzvārds

Reģistrācijas numurs/Personas kods/Identifikācijas numurs

Juridiskā adrese/Deklarētā dzīvesvietas adrese

2. Informācija par maksājumu pakalpojumu veidiem, kurus plānots sniegt (ar "x" zīmi atzīmēt vajadzīgos)

Pakalpojums, kura rezultātā ir iespējams ieskaitīt skaidru naudu maksājumu kontā, kā arī visas nepieciešamās operācijas, ko veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu maksājumu pakalpojuma izmantotājam iespēju izmantot maksājumu kontu

Pakalpojums, kura rezultātā ir iespējams izņemt skaidru naudu no maksājumu konta, kā arī visas nepieciešamās operācijas, ko veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu maksājumu pakalpojuma izmantotājam iespēju izmantot maksājumu kontu

Maksājumu veikšana, tai skaitā tiešā debeta maksājuma, arī vienreizējā tiešā debeta maksājuma, veikšana, maksājuma veikšana ar maksājumu karti vai līdzīgu ierīci, kredītpārveduma, kā arī regulārā maksājuma veikšana. Šajā punktā minētais maksājumu pakalpojums ir arī naudas pārvedums uz maksājumu kontu, ko atvēris maksājumu pakalpojuma izmantotāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai cits maksājumu pakalpojumu sniedzējs

Maksājuma instrumenta izlaišana vai saņemšana

Bezkonta naudas pārvedums

Maksājumu veikšana, ja maksātājs piekrišanu maksājuma veikšanai dod, izmantojot distances saziņas līdzekli, digitālo vai informācijas tehnoloģiju ierīci, un ja maksājums tiek veikts tālsakaru, informācijas tehnoloģiju sistēmas vai tīkla operatoram, kas ir tikai maksājumu pakalpojuma izmantotāja un preces pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja starpnieks

3. Informācija par maksājumu iestādes valdes un padomes locekļiem, personām, kas, pieņemot būtiskus lēmumus maksājumu iestādes vārdā, rada maksājumu iestādei civiltiesiskas saistības, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgo personu vai par personām, kas ir tieši atbildīgas par maksājumu iestādes maksājumu pakalpojumu darbības pārvaldību

(Piezīme: ja maksājumu iestādei ir vairāki valdes un padomes locekļi vai personas, kuras pieņem būtiskus lēmumus vai kuras ir tieši atbildīgas par maksājumu pakalpojumu pārvaldību, 3. punktā esošā sadaļa attiecīgi jānokopē un jāaizpilda informācija par visām personām)

Vārds, uzvārds

Personas kods/Identifikācijas numurs

Deklarētā dzīvesvietas adrese

Amats vai cits tiesisks pamats, uz kura pārstāv maksājumu iestādi

Apliecinu, ka uz mani nav attiecināmi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 21. pantā noteiktie ierobežojumi un ka atbilstu Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 20. panta prasībām.

Paraksts un paraksta atšifrējums (personas vārds, uzvārds)

/

/

4. Maksājumu iestādes e-pasta adrese elektroniskās sarakstes ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju nodrošināšanai, kā arī kontakttālrunis:

Paziņojuma pielikumā ir pievienoti šādi dokumenti (ar "x" zīmi atzīmēt pievienotos dokumentus):

Maksājumu iestādes komercdarbības plāns vai tam pielīdzināms dokuments atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5. panta otrās daļas 3. punkta prasībām

Iestādes procedūras, kas nodrošina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izveidi un efektīvu darbību

Dokuments, kas apliecina Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 38. panta pirmās daļas prasību izpildi attiecībā uz naudu, kas saņemta maksājumu pakalpojumu sniegšanas rezultātā no maksājumu pakalpojumu izmantotājiem

Pilnvara vai tās apliecināta kopija, ja pilnvarojums parakstīt paziņojumu par maksājumu iestādes darbības uzsākšanu maksājumu iestādes vārdā izriet no pilnvarojuma līguma

Iestādes amatpersonas, personas, kas, pieņemot būtiskus lēmumus iestādes vārdā, rada iestādei civiltiesiskas saistības, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgās personas vai personas, kas ir tieši atbildīga par iestādes darbības pārvaldību, izvērsta profesionālā biogrāfija (CV – vismaz par pēdējiem 10 gadiem, norādot arī ieņemamos amatus un veiktās funkcijas) un izglītības dokumentu kopijas

Informācija par personu, kas paraksta iesniegumu:

Paraksts un paraksta atšifrējums (personas vārds, uzvārds)

/

/


Personas kods/Identifikācijas numurs

Dzīvesvietas adrese

Amats vai cits tiesisks pamats, uz kura pārstāv maksājumu iestādi

(datums)

4.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.04.2011. normatīvajiem noteikumiem Nr.64

(Pielikums FKTK 06.07.2016. noteikumu Nr. 117 redakcijā)

Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050

Paziņojums
par elektroniskās naudas iestādes darbības uzsākšanu

Ar šo paziņoju, ka 1. punktā minētā persona atbilst Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5.1 panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem, lai uzsāktu elektroniskās naudas emisiju, nesaņemot licenci elektroniskās naudas iestādes darbībai.

1. Informācija par personu, kura vēlas uzsākt elektroniskās naudas emisiju

Nosaukums (firma)
Reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese

2. Informācija par to, vai elektroniskās naudas iestāde papildus elektroniskās naudas emisijai plāno sniegt maksājumu pakalpojumus (ar "x" zīmi atzīmēt vajadzīgo):

Elektroniskās naudas iestāde plāno sniegt maksājumu pakalpojumus

(Piezīme: ja tiek veikta atzīme par to, ka elektroniskās naudas iestāde plāno sniegt maksājumu pakalpojumus, obligāti aizpildāms šā iesnieguma 3. un 4. punkts)

Elektroniskās naudas iestāde neplāno sniegt maksājumu pakalpojumus

3. Pamatojoties uz to, ka 1. punktā minētā persona papildus elektroniskās naudas emisijai plāno sniegt maksājumu pakalpojumus:

apliecinu, ka 1. punktā minētā persona atbilst Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5. panta prasībām

(Piezīme: iesnieguma 3. punktā ietvertais apliecinājums ar "x" zīmi aizpildāms obligāti, ja plānots sniegt maksājumu pakalpojumus)

4. Informācija par maksājumu pakalpojumu veidiem, kurus plānots sniegt (ar "x" zīmi atzīmēt vajadzīgos)

(Piezīme: ja 1. punktā minētā persona neplāno sniegt maksājumu pakalpojumus, iesnieguma 4. punktu aizpildīt nav nepieciešams)

Pakalpojums, kura rezultātā ir iespējams ieskaitīt skaidru naudu maksājumu kontā, kā arī visas nepieciešamās operācijas, ko veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu maksājumu pakalpojuma izmantotājam iespēju izmantot maksājumu kontu

Pakalpojums, kura rezultātā ir iespējams izņemt skaidru naudu no maksājumu konta, kā arī visas nepieciešamās operācijas, ko veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu maksājumu pakalpojuma izmantotājam iespēju izmantot maksājumu kontu

Maksājumu veikšana, tai skaitā tiešā debeta maksājuma, arī vienreizējā tiešā debeta maksājuma, veikšana, maksājuma veikšana ar maksājumu karti vai līdzīgu ierīci, kredītpārveduma, kā arī regulārā maksājuma veikšana. Šajā punktā minētais maksājumu pakalpojums ir arī naudas pārvedums uz maksājumu kontu, ko atvēris maksājumu pakalpojuma izmantotāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai cits maksājumu pakalpojumu sniedzējs

Maksājuma instrumenta izlaišana vai saņemšana

Bezkonta naudas pārvedums

Maksājumu veikšana, ja maksātājs piekrišanu maksājuma veikšanai dod, izmantojot distances saziņas līdzekli, digitālo vai informācijas tehnoloģiju ierīci, un ja maksājums tiek veikts tālsakaru, informācijas tehnoloģiju sistēmas vai tīkla operatoram, kas ir tikai maksājumu pakalpojuma izmantotāja un preces pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja starpnieks

5. Informācija par elektroniskās naudas iestādes valdes un padomes locekļiem, personām, kas, pieņemot būtiskus lēmumus elektroniskās naudas iestādes vārdā, rada elektroniskās naudas iestādei civiltiesiskas saistības, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgo personu vai par personām, kas ir tieši atbildīgas par elektroniskās naudas emisiju

(Piezīme: ja elektroniskās naudas iestādei ir vairāki valdes un padomes locekļi vai personas, kuras pieņem būtiskus lēmumus vai kuras ir tieši atbildīgas par elektroniskās naudas emisiju, 5. punktā esošā sadaļa attiecīgi jānokopē un jāaizpilda informācija par visām personām)

Vārds, uzvārds

Personas kods/Identifikācijas numurs

Deklarētā dzīvesvietas adrese

Amats vai cits tiesisks pamats, uz kura pārstāv elektroniskās naudas iestādi

Apliecinu, ka uz mani nav attiecināmi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 21. pantā noteiktie ierobežojumi un ka atbilstu Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 20. panta prasībām.

Paraksts un paraksta atšifrējums (personas vārds, uzvārds)

/

/

6. Elektroniskās naudas iestādes e-pasta adrese elektroniskās sarakstes ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju nodrošināšanai, kā arī kontakttālrunis:

Paziņojuma pielikumā ir pievienoti šādi dokumenti (ar "x" zīmi atzīmēt pievienotos dokumentus):

Elektroniskās naudas iestādes komercdarbības plāns vai tam pielīdzināms dokuments atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 5.1 panta otrās daļas 3. punkta prasībām

Iestādes procedūras, kas nodrošina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izveidi un efektīvu darbību

Dokuments, kas apliecina Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 38. panta piektās daļas prasību izpildi

Pilnvara vai tās apliecināta kopija, ja pilnvarojums parakstīt paziņojumu par maksājumu iestādes darbības uzsākšanu maksājumu iestādes vārdā izriet no pilnvarojuma līguma

Iestādes amatpersonas, personas, kas, pieņemot būtiskus lēmumus iestādes vārdā, rada iestādei civiltiesiskas saistības, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgās personas vai personas, kas ir tieši atbildīga par iestādes darbības pārvaldību, izvērsta profesionālā biogrāfija (CV – vismaz par pēdējiem 10 gadiem, norādot arī ieņemamos amatus un veiktās funkcijas) un izglītības dokumentu kopijas

Informācija par personu, kas paraksta iesniegumu:

Paraksts un paraksta atšifrējums (personas vārds, uzvārds)

/

/


Personas kods/Identifikācijas numurs

Deklarētā dzīvesvietas adrese

Amats vai cits tiesisks pamats, uz kura pārstāv elektroniskās naudas iestādi

(datums)

5.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.04.2011. normatīvajiem noteikumiem Nr.64

6.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.04.2011. normatīvajiem noteikumiem Nr.64

7.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.04.2011. normatīvajiem noteikumiem Nr.64

8.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.04.2011. normatīvajiem noteikumiem Nr.64

9.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.04.2011. normatīvajiem noteikumiem Nr.64

10.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.04.2011. normatīvajiem noteikumiem Nr.64

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Licenču maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbībai izsniegšanas, maksājumu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 64Pieņemts: 15.04.2011.Stājas spēkā: 30.04.2011.Zaudē spēku: 05.10.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 64, 26.04.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
229182
{"selected":{"value":"19.07.2016","content":"<font class='s-1'>19.07.2016.-04.10.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.07.2016","iso_value":"2016\/07\/19","content":"<font class='s-1'>19.07.2016.-04.10.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.05.2014","iso_value":"2014\/05\/28","content":"<font class='s-1'>28.05.2014.-18.07.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-27.05.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.07.2012","iso_value":"2012\/07\/05","content":"<font class='s-1'>05.07.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.04.2011","iso_value":"2011\/04\/30","content":"<font class='s-1'>30.04.2011.-04.07.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.07.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)