Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumus Nr. 762 "Civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.51

Rīgā 2011.gada 18.janvārī (prot. Nr.5 10.§)
Civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju"
30.panta otro daļu un 32.panta ceturto daļu
(Grozīta ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.622)
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. prasības civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes (turpmāk – lidojumu apkalpe) locekļa apliecības saņemšanai un tās derīguma termiņa uzturēšanai;

1.2. prasības lidojumu apkalpes locekļa atbilstošas kvalifikācijas atzīmes iegūšanai un tās derīguma termiņa uzturēšanai;

1.3. prasības lidojumu apkalpes locekļa apliecības saņemšanai un kvalifikācijas atzīmes iegūšanai atbilstoši Komisijas 2011.gada 3.novembra Regulai (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (turpmāk – regula Nr. 1178/2011).

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.622)

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. studentpilots – persona, kura saņēmusi studentpilota apliecību, kas dod tiesības lidojumu instruktora uzraudzībā veikt mācību lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā ar mācību lidojumiem paredzētu gaisa kuģi saskaņā ar Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu mācību programmu;

2.2. amatierpilots – persona, kura saņēmusi amatierpilota apliecību ar atbilstošu kvalifikācijas atzīmi, kas dod tiesības veikt nekomerciālus lidojumus:

2.2.1. ar gaisa kuģiem, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 20.februāra Regulas (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK (turpmāk – regula Nr. 216/2008), II pielikumā (izņemot "d" un "i" apakšpunktā minētos gaisa kuģus);

2.2.2. ar viendzinēja virzuļu sauszemes lidmašīnu, kura paredzēta ne vairāk kā četrām personām un kuras maksimālā sertificētā pacelšanās masa nav lielāka par 2000 kilogramiem;

2.2.3. ar viendzinēja virzuļu hidrolidmašīnu vai amfībiju, kura paredzēta ne vairāk kā četrām personām un kuras maksimālā sertificētā pacelšanās masa nav lielāka par 2000 kilogramiem;

2.2.4. ar helikopteru, kurš paredzēts ne vairāk kā četrām personām un kura maksimālā sertificētā pacelšanās masa nav lielāka par 2000 kilogramiem;

2.2.5. ar mazās grupas gaisa balonu, kurā var atrasties ne vairāk kā četras personas;

2.2.6. ar planieri vai motoplanieri (izņemot sertificētu motoplanieri);

2.2.7. ar sertificētu motoplanieri, kura maksimālā sertificētā pacelšanās masa nav lielāka par 2000 kilogramiem;

2.2.8. ar deltaplānu;

2.2.9. ar motodeltaplānu;

2.3. privātpilots – persona, kura saņēmusi privātpilota apliecību ar atbilstošu kvalifikācijas atzīmi, kas dod tiesības veikt nekomerciālus lidojumus:

2.3.1. ar dirižabli;

2.3.2. ar planieri, motoplanieri vai sertificētu motoplanieri;

2.3.3. ar mazās, vidējās vai lielās grupas gaisa balonu;

2.4. lidotājs stūrmanis – persona, kura saņēmusi lidotāja stūrmaņa apliecību ar atbilstoša gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīmi, kas dod tiesības ekspluatēt navigācijas iekārtas un veikt navigācijas uzdevumus gaisa kuģa kapteiņa vadībā;

2.5. lidotājs inženieris – persona, kura saņēmusi lidotāja inženiera apliecību ar atbilstoša gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīmi, kas dod tiesības ekspluatēt gaisa kuģa iekārtas un aprīkojumu gaisa kuģa kapteiņa vadībā;

2.6. lidotājs radiotelefona operators – persona, kura saņēmusi lidotāja radiotelefona operatora apliecību ar atbilstoša gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīmi, kas dod tiesības ekspluatēt gaisa kuģa radio, elektroiekārtas un aprīkojumu gaisa kuģa kapteiņa vadībā;

2.7. lidojumu instruktora uzraudzība – uzraudzība, ko lidojumu instruktors īsteno, atrodoties uz zemes un dodot nepieciešamos norādījumus personai, kas veic lidojumu ar gaisa kuģi;

2.8. lidotāja dienasgrāmata – dokuments, kurā lidojumu apkalpes loceklis ieraksta informāciju par visiem pilota statusā veiktajiem lidojumiem;

2.9. gaisa balona klase – gaisa balonu iedalījums, ņemot vērā lidojuma nodrošināšanai nepieciešamo pacelšanas spēju. Gaisa balonus iedala šādās klasēs:

2.9.1. karstā gaisa balons;

2.9.2. gāzes balons;

2.10. gaisa balonu grupa – gaisa balonu iedalījums atkarībā no to izmēra un apvalka ietilpības. Gaisa balonus iedala šādās grupās:

2.10.1. mazo gaisa balonu grupa (S) – karstā gaisa baloni, kuru maksimālais apvalka tilpums ir mazāks par 3400 kubikmetriem, un gāzes baloni, kuru maksimālais apvalka tilpums ir mazāks par 1200 kubikmetriem;

2.10.2. vidējo gaisa balonu grupa (M) – karstā gaisa baloni, kuru apvalka tilpums ir no 3401 līdz 6000 kubikmetriem vai no 6001 līdz 10500 kubikmetriem;

2.10.3. lielo gaisa balonu grupa (L) – karstā gaisa baloni, kuru apvalka tilpums ir lielāks par 10500 kubikmetriem;

2.11. maršruta lidojums – lidojums ārpus lidlauka satiksmes zonas, kura laikā gaisa kuģa pilots (lidojumu apkalpe), izmantojot attiecīgus ģeometriskos, topogrāfiskos un radionavigācijas līdzekļus, nosaka gaisa kuģa pozīciju un lidojuma virzienu no viena lidlauka uz citu lidlauku vai lidojumu kartē izvēlēto punktu. Par maršruta lidojumu neuzskata lidojumu starp lidlaukiem, kas atrodas tiešas redzamības rādiusā;

2.12. mācību lidojums – studentpilota vai lidojuma apkalpes locekļa saskaņā ar Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu mācību programmu veikts lidojums, lai apgūtu un pilnveidotu gaisa kuģa pilotēšanas, navigācijas un drošai lidojumu veikšanai nepieciešamās iemaņas un prasmes;

2.13. patstāvīgais mācību lidojums – mācību lidojums, kura laikā studentpilots vai lidojuma apkalpes loceklis pilotē gaisa kuģi lidojumu instruktora uzraudzībā;

2.14. nakts lidojums – lidojums diennakts tumšajā laikā, kas sākas 30 minūtes pēc saulrieta un beidzas 30 minūtes pirms saullēkta.

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.622)

2.1 Šo noteikumu 2.punktā lietotie termini neattiecas uz lidojumu apkalpes locekļiem, kuri iegūst lidojumu apkalpes locekļa apliecību vai kvalifikācijas atzīmi saskaņā ar regulas Nr. 1178/2011 prasībām.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.622 redakcijā)

3. Noteikumi attiecas uz:

3.1. personām, kuras pretendē uz lidojumu apkalpes apliecības iegūšanu saskaņā ar šo noteikumu prasībām:

3.1.1. studentpilots;

3.1.2. amatierpilots;

3.1.3. privātpilots (izņemot personas, kuras pretendē uz šo noteikumu 3.2.1.apakšpunktā minētā lidojumu apkalpes locekļa apliecības iegūšanu);

3.1.4. lidotājs stūrmanis;

3.1.5. lidotājs inženieris;

3.1.6. lidotājs radiotelefona operators;

3.2. personām, kuras pretendē uz lidojumu apkalpes apliecības iegūšanu saskaņā ar regulas Nr. 1178/2011 prasībām:

3.2.1. privātpilots;

3.2.2. komercpilots;

3.2.3. daudzpilotu apkalpes pilots;

3.2.4. aviolīniju transporta pilots.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.622 redakcijā)

3.1 Kompetentā iestāde regulas Nr. 1178/2011 FCL.001 punkta izpratnē ir valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra).

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.622 redakcijā)

4. Civilās aviācijas aģentūra izsniedz:

4.1. lidojumu apkalpes locekļa apliecību šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajām personām atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma prasībām;

4.2. lidojumu apkalpes locekļa apliecību šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajām personām atbilstoši regulas Nr. 1178/2011 ARA daļas VI pielikuma I papildinājuma prasībām.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.622 redakcijā)

5. Saskaņā ar šiem noteikumiem Civilās aviācijas aģentūra piešķir kvalifikācijas atzīmi, kas dod tiesības lidojuma apkalpes locekļa apliecības turētājam veikt lidojumus ar noteiktu gaisa kuģi. Atbilstoši šiem noteikumiem Civilās aviācijas aģentūra piešķir:

5.1. amatierpilota kvalifikācijas atzīmi lidojumam ar šādiem gaisa kuģiem:

5.1.1. LAPL (A) SEPL – viendzinēja virzuļu sauszemes lidmašīna;

5.1.2. LAPL (TMG) – sertificēts motoplanieris;

5.1.3. (svītrots ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.622);

5.1.4. LAPL (ULAL) – ultraviegla sauszemes lidmašīna;

5.1.5. (svītrots ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.622);

5.1.6. LAPL (H) – helikopters;

5.1.7. LAPL (GYR) – žiroplāns;

5.1.8. LAPL (B) – mazās grupas gaisa balons;

5.1.9. LAPL (S) – planieris un motoplanieris;

5.1.10. LAPL (HG) – deltaplāns;

5.1.11. LAPL (MHG) – motodeltaplāns;

5.2. privātpilota līmeņa kvalifikācijas atzīmi lidojumam ar šādiem gaisa kuģiem:

5.2.1. BPL (S) – mazās grupas gaisa balons;

5.2.2. BPL (M) – vidējās grupas gaisa balons;

5.2.3. BPL (L) – lielās grupas gaisa balons;

5.2.4. SPL – planieris, motoplanieris vai sertificēts motoplanieris;

5.2.5. PPL (As) – dirižablis.

6. Lidojumu apkalpes loceklis var iegūt:

6.1. šādas papildu kvalifikācijas atzīmes:

6.1.1. NR – nakts lidojumi;

6.1.2. ABTR – akrobātiskie lidojumi;

6.1.3. SPTR – planiera buksēšana;

6.1.4. BRTR – plakāta vilkšana;

6.1.5. SEP (Sea) – lidojumi ar viendzinēja virzuļu hidroplānu vai amfībiju (attiecas uz viendzinēja virzuļu lidmašīnām un motodeltaplāniem), ja pacelšanās un nosēšanās notiek akvatorijā;

6.1.6. SET (Sea) – lidojumi ar viendzinēja turbodzinēja hidroplānu vai amfībiju (attiecas uz viendzinēja turbodzinēja lidmašīnām), ja pacelšanās un nosēšanās notiek akvatorijā;

6.1.7. MEP (Sea) – lidojumi ar daudzdzinēju virzuļu hidroplānu vai amfībiju (attiecas uz daudzdzinēju virzuļu lidmašīnām), ja pacelšanās un nosēšanās notiek akvatorijā;

6.1.8. LAPL (ULAS) – lidojumi ar ultravieglu hidrolidmašīnu;

6.1.9. LAPL (MHGS) – lidojumi ar hidromotodeltaplānu;

6.2. šādas instruktora kvalifikācijas atzīmes:

6.2.1. lidojumu instruktors;

6.2.2. lidotāja stūrmaņa instruktors;

6.2.3. lidotāja inženiera instruktors;

6.2.4. lidotāja radiotelefona operatora instruktors.

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.622)

7. Studentpilota apliecības derīguma termiņš ir pieci gadi.

8. Šo noteikumu 3.1.2. un 3.1.3.apakšpunktā minēto lidojumu apkalpes locekļu apliecības derīguma termiņš ir pieci gadi, bet apliecībā norādītās šo noteikumu 5.1.1., 5.1.2., 5.1.4., 5.1.7., 5.1.8., 5.1.9., 5.1.10., 5.1.11., 5.2. un 6.1.5., 6.1.6., 6.1.8., 6.1.9.apakšpunktā minētās kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņš ir divi gadi.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.622 redakcijā)

8.1 Šo noteikumu 5.1.6. un 6.1.7.apakšpunktā minētās kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņš ir viens gads.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.622 redakcijā)

8.2 Šo noteikumu 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4.apakšpunktā minētās kvalifikācijas atzīmes ir beztermiņa un ir spēkā, kamēr lidojumu apkalpes loceklis atbilst šo noteikumu prasībām.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.622 redakcijā)

9. Lidotāja stūrmaņa, lidotāja inženiera un lidotāja radiotelefona operatora apliecības derīguma termiņš ir pieci gadi, bet apliecībā norādītās kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņš ir viens gads.

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.622)

9.1 Šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minēto lidojumu apkalpes locekļu apliecības ir beztermiņa.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.622 redakcijā)

10. Instruktora kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņš ir trīs gadi.

11. Lai atjaunotu šo noteikumu 5.punktā minēto kvalifikācijas atzīmi, šo noteikumu 3.1.2. un 3.1.3.apakšpunktā minētie lidojumu apkalpes locekļi izpilda šādas prasības:

11.1. ja kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņš beidzies mazāk nekā pirms trim mēnešiem, – nokārto praktisko eksāmenu ar attiecīgas kategorijas (klases, tipa) gaisa kuģi Civilās aviācijas aģentūras norīkota eksaminētāja uzraudzībā;

11.2. ja kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņš beidzies agrāk nekā pirms trim mēnešiem, bet mazāk nekā pirms 12 mēnešiem, – apgūst teorētiskās zināšanas saskaņā ar mācību organizācijas izstrādātu individuālu mācību programmu, veic mācību lidojumus (ne mazāk kā divas nodarbības) un nokārto praktisko eksāmenu ar attiecīgas kategorijas (klases, tipa) gaisa kuģi Civilās aviācijas aģentūras norīkota eksaminētāja uzraudzībā;

11.3. ja kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņš beidzies agrāk nekā pirms 12 mēnešiem, bet mazāk nekā pirms trim gadiem, – apgūst teorētiskās zināšanas saskaņā ar mācību organizācijas izstrādātu individuālu mācību programmu, veic mācību lidojumus (ne mazāk kā trīs nodarbības) un nokārto praktisko eksāmenu ar attiecīgas kategorijas (klases, tipa) gaisa kuģi Civilās aviācijas aģentūras norīkota eksaminētāja uzraudzībā;

11.4. ja kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņš beidzies agrāk nekā pirms trim gadiem, – apgūst sākotnējo mācību programmu un nokārto praktisko eksāmenu ar attiecīgas kategorijas (klases, tipa) gaisa kuģi Civilās aviācijas aģentūras norīkota eksaminētāja uzraudzībā.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.622 redakcijā)

11.1 Pēc sekmīgas šo noteikumu 11.punktā minētās mācību programmas apgūšanas lidojumu apkalpes loceklis iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā mācību organizācijas apliecinājumu par mācību programmas apgūšanu.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.622 redakcijā)

11.2 Praktiskā eksāmena laikā Civilās aviācijas aģentūras norīkotais eksaminētājs pārbauda lidojumu apkalpes locekļa teorētiskās zināšanas šādās jomās:

11.2 1. vispārīgās zināšanas par attiecīgo gaisa kuģi;

11.2 2. lidojuma raksturojumi un plānošana;

11.2 3. ekspluatācijas procedūras;

11.2 4. navigācija;

11.2 5. praktiskā lidotprasme lidojumā, nestandarta un avārijas situācijās un lidojumu drošība;

11.2 6. pieejamo resursu izmantošana lidojumā, apdraudējumu un kļūdu pārvaldība.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.622 redakcijā)

12. Šo noteikumu 3.1.2. un 3.1.3.apakšpunktā minētais lidojumu apkalpes loceklis, kurš ieguvis kvalifikācijas atzīmi diviem dažādiem gaisa kuģa tipiem vienā kategorijā vai klasē, nākamo gaisa kuģa tipu šajā kategorijā vai klasē apgūst, veicot nepieciešamos iepazīšanās lidojumus kopā ar lidojumu instruktoru.

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.622)

13. Informāciju par katru lidojumu apkalpes locekļa veikto lidojumu ieraksta lidotāja dienasgrāmatā saskaņā ar Eiropas aviācijas drošības aģentūras dokumenta "Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai un vadlīnijas. FCL daļa" (Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izpilddirektora lēmums Nr. 2012/006/R, 2012.gada 19.aprīlis) AMC1 FCL.050 punktu (dokuments publicēts Civilās aviācijas aģentūras mājaslapā internetā (www.caa.lv)).

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.622 redakcijā)

14. Ja Civilās aviācijas aģentūra saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 6.pantu anulē lidojumu apkalpes locekļa apliecību, lidojumu apkalpes locekļa pienākums ir triju darbdienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas nodot apliecību Civilās aviācijas aģentūrā.

2. Prasības studentpilota apliecības saņemšanai

15. Studentpilota apliecību var iegūt persona, kura ir sasniegusi 16 gadu vecumu.

16. Lai iegūtu studentpilota apliecību, persona iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā šādus dokumentus:

16.1. iesniegumu, kurā iekļauj šo noteikumu 2.pielikumā minēto informāciju;

16.2. pases kopiju;

16.3. derīgu pirmās vai otrās klases veselības apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu, ja veselības apliecība saņemta citā valstī);

16.4. apliecinājumu, ka persona apguvusi Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu mācību programmu;

16.5. vismaz viena vecāka vai aizbildņa notariāli apliecinātu piekrišanu studentpilota apliecības saņemšanai, ja šo noteikumu 16.1.apakšpunktā minēto iesniegumu iesniedz persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu.

17. Persona, kas pretendē uz studentpilota apliecību par tiesībām pilotēt gaisa kuģi, kura maksimālā pacelšanās masa nav lielāka par 495 kilogramiem, šo noteikumu 16.3.apakšpunktā minētā dokumenta vietā var iesniegt derīgu B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja medicīnisko uzziņu, kura izsniegta bez ierobežojumiem vai ar ierobežojumu "brilles".

18. Civilās aviācijas aģentūra piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 16. un 17.punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par studentpilota apliecības izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt apliecību. Studentpilota apliecībā norāda tā gaisa kuģa kategoriju, klasi, grupu vai tipu, ar kuru studentpilots veiks mācību lidojumus.

19. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt studentpilota apliecību, ja persona nav iesniegusi kādu no šo noteikumu 16. un 17.punktā minētajiem dokumentiem.

20. Persona pirms studentpilota apliecības saņemšanas samaksā par attiecīgo Civilās aviācijas aģentūras maksas pakalpojumu.

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.622)

21. Studentpilots patstāvīgus mācību lidojumus veic lidojumu instruktora uzraudzībā. Patstāvīgu lidojumu laikā gaisa kuģī aizliegts atrasties trešajām personām.

3. Prasības amatierpilota apliecības un kvalifikācijas atzīmes iegūšanai
3.1. Vispārīgās prasības

22. Amatierpilota apliecību ar vienu vai vairākām šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētajām kvalifikācijas atzīmēm var iegūt persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu.

23. Lai iegūtu amatierpilota apliecību, persona:

23.1. iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu, kurā iekļauj šo noteikumu 2.pielikumā minēto informāciju. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

23.1.1. pases kopiju;

23.1.2. derīgu pirmās vai otrās klases veselības apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu, ja veselības apliecība saņemta citā valstī);

23.1.3. vismaz viena vecāka vai aizbildņa notariāli apliecinātu piekrišanu amatierpilota apliecības saņemšanai, ja šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minēto iesniegumu iesniedz persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu;

23.2. apgūst Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu attiecīgu amatierpilota mācību programmu;

23.3. nokārto Civilās aviācijas aģentūrā teorētisko eksāmenu un praktisko eksāmenu (lidojumu prasmes pārbaudi).

24. Persona, kas pretendē uz amatierpilota apliecību par tiesībām pilotēt gaisa kuģi, kura maksimālā pacelšanās masa nav lielāka par 495 kilogramiem, šo noteikumu 23.1.2.apakšpunktā minētā dokumenta vietā var iesniegt derīgu B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja medicīnisko uzziņu, kura izsniegta bez ierobežojumiem vai ar ierobežojumu "brilles".

25. Personai, kas pretendē uz amatierpilota apliecību, nav nepieciešams apgūt šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minēto amatierpilota mācību programmu, ja tā iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā dokumentu, kas apliecina faktu par līdzvērtīgas un kompetentas iestādes apstiprinātas amatierpilota mācību programmas apgūšanu kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm.

26. Ja uz amatierpilota apliecību pretendē komercpilots, aviolīniju transporta pilots vai privātpilots, Civilās aviācijas aģentūra pilnā apjomā ieskaita viņa nolidojumu stundas, kas veiktas ar tās pašas kategorijas gaisa kuģi.

27. Ja iesniegumā norādīta nepilnīga informācija vai nav iesniegti visi dokumenti, kas apliecina personas atbilstību šo noteikumu 23., 24. un 25.punktā minētajām prasībām, Civilās aviācijas aģentūra rakstiski pieprasa personai 10 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas precizēt sniegto informāciju un iesniegt trūkstošos dokumentus. Jautājumu par amatierpilota apliecības piešķiršanu izskata pēc precizētās informācijas un dokumentu saņemšanas.

28. Civilās aviācijas aģentūra 20 dienu laikā pēc šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par amatierpilota apliecības izsniegšanu ar atbilstošu kvalifikācijas atzīmi vai par atteikumu izsniegt apliecību.

29. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt amatierpilota apliecību, ja persona neizpilda šo noteikumu 27.punktā minētās prasības.

30. Persona pirms amatierpilota apliecības saņemšanas samaksā par attiecīgo Civilās aviācijas aģentūras maksas pakalpojumu.

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.622)

3.2. Prasības LAPL (ULAL), LAPL(A)SEPL vai LAPL (TMG) kvalifikācijas atzīmes iegūšanai

(Apakšnodaļas nosaukums grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.622)

31. Lai iegūtu amatierpilota apliecību ar LAPL (ULAL), LAPL(A)SEPL vai LAPL (TMG) kvalifikācijas atzīmi, persona nolido vismaz 30 mācību lidojumu stundas ar attiecīga tipa vai klases lidmašīnu vai sertificētu motoplanieri, tajā skaitā:

31.1. 15 stundas – mācību lidojumi kopā ar lidojumu instruktoru;

31.2. sešas stundas – patstāvīgi mācību lidojumi lidojumu instruktora uzraudzībā, no tām trīs stundas ir maršruta lidojumi, no kuriem viens maršruta lidojums nav īsāks par 150 kilometriem, nosēžoties lidlaukā, kas nav gaisa kuģa pacelšanās lidlauks.

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.622)

32. Ja personai, kas pretendē uz amatierpilota apliecību ar LAPL (ULAL), LAPL(A)SEPL vai LAPL (TMG) kvalifikācijas atzīmi, ir citas kategorijas gaisa kuģa pilota apliecība (izņemot gaisa balona pilota apliecību), šo noteikumu 31.punktā (izņemot 31.2.apakšpunktu) noteikto mācību lidojumu stundu skaitu var samazināt līdz 10 % no personas kopējā nolidoto stundu skaita kapteiņa statusā, bet ne vairāk par divām mācību lidojumu stundām kopā ar lidojumu instruktoru un trijām mācību lidojumu stundām no kopējā stundu skaita.

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.622)

33. Ja amatierpilots, kas ieguvis apliecību ar LAPL (TMG) kvalifikācijas atzīmi, pretendē uz LAPL (A) SEPL kvalifikācijas atzīmi, viņš nolido ne mazāk kā trīs mācību lidojumu stundas ar attiecīga tipa vai klases lidmašīnu, veic 10 pacelšanās un nosēšanās manevrus kopā ar lidojumu instruktoru un 10 pacelšanās un nosēšanās manevrus lidojumu instruktora uzraudzībā, ja pēc LAPL (TMG) kvalifikācijas atzīmes saņemšanas amatierpilots ieguvis vismaz 24 lidojumu stundu pieredzi ar sertificētu motoplanieri.

34. Šo noteikumu 31.punktā minētās prasības nepiemēro amatierpilotam, kas ieguvis apliecību ar LAPL (S) kvalifikācijas atzīmi un pretendē uz LAPL (TMG) kvalifikācijas atzīmi. Lai iegūtu LAPL (TMG) kvalifikācijas atzīmi, amatierpilots:

34.1. ar sertificētu motoplanieri nolido ne mazāk kā sešas mācību lidojumu stundas, tajā skaitā četras stundas kopā ar lidojumu instruktoru;

34.2. veic vienu maršruta lidojumu, kas nav īsāks par 150 kilometriem, nosēžoties lidlaukā, kas nav gaisa kuģa pacelšanās lidlauks.

3.3. Prasības LAPL (H) kvalifikācijas atzīmes iegūšanai

35. Lai iegūtu amatierpilota apliecību ar LAPL (H) kvalifikācijas atzīmi, persona nolido ne mazāk kā 40 mācību lidojumu stundas ar attiecīga tipa helikopteru, tajā skaitā:

35.1. 20 stundas – mācību lidojumi kopā ar lidojumu instruktoru;

35.2. 10 stundas – patstāvīgi mācību lidojumi lidojumu instruktora uzraudzībā, no tām piecas stundas ir maršruta lidojumi, no kuriem viens maršruta lidojums nav īsāks par 150 kilometriem, nosēžoties lidlaukā, kas nav gaisa kuģa pacelšanās lidlauks.

36. Ja personai, kas pretendē uz amatierpilota apliecību ar LAPL (H) kvalifikācijas atzīmi, ir citas kategorijas gaisa kuģa pilota apliecība (izņemot gaisa balona pilota apliecību), šo noteikumu 35.punktā (izņemot 35.2.apakšpunktu) noteikto mācību lidojumu stundu skaitu var samazināt līdz 10 % no personas kopējā nolidoto stundu skaita kapteiņa statusā, bet ne vairāk par divām mācību lidojumu stundām kopā ar lidojumu instruktoru un trijām mācību lidojumu stundām no kopējā stundu skaita.

3.4. Prasības LAPL (S) kvalifikācijas atzīmes iegūšanai

37. Lai iegūtu amatierpilota apliecību ar LAPL (S) kvalifikācijas atzīmi, persona:

37.1. nolido ne mazāk kā 12 mācību lidojumu stundas ar planieri vai motoplanieri, tajā skaitā:

37.1.1. astoņas stundas – mācību lidojumi kopā ar lidojumu instruktoru;

37.1.2. divas stundas – patstāvīgi mācību lidojumi lidojumu instruktora uzraudzībā;

37.2. veic 40 pacelšanās un nosēšanās manevrus;

37.3. veic vienu maršruta lidojumu, kas nav īsāks par 50 kilometriem, lidojumu instruktora uzraudzībā vai vienu maršruta lidojumu, kurš nav īsāks par 100 kilometriem, kopā ar lidojumu instruktoru.

38. Šo noteikumu 37.1.1.apakšpunktā minētās prasības nepiemēro personām, kuras, lai iegūtu amatierpilota apliecību ar LAPL (S) kvalifikācijas atzīmi, ir nolidojušas septiņas mācību lidojumu stundas ar sertificētu motoplanieri kopā ar lidojumu instruktoru.

39. Ja personai, kas pretendē uz amatierpilota apliecību ar LAPL (S) kvalifikācijas atzīmi, ir citas kategorijas gaisa kuģa pilota apliecība (izņemot gaisa balona pilota apliecību), šo noteikumu 37.1.apakšpunktā (izņemot 37.1.1. un 37.1.2.apakšpunktu) noteikto mācību lidojumu stundu skaitu var samazināt līdz 10 % no personas kopējā nolidoto stundu skaita kapteiņa statusā, bet ne vairāk par trijām mācību lidojumu stundām no kopējā stundu skaita.

40. Lai persona būtu tiesīga veikt lidojumus, viņa papildus šo noteikumu 37.punktā noteiktajām prasībām:

40.1. apgūst vienu no šādām planiera pacelšanās metodēm:

40.1.1. planiera pacelšanās ar vinču, veicot ne mazāk kā 10 pacelšanās manevrus kopā ar lidojumu instruktoru un piecus patstāvīgus pacelšanās manevrus lidojumu instruktora uzraudzībā;

40.1.2. planiera pacelšanās, velkot planieri aiz lidmašīnas vai automašīnas, veicot ne mazāk kā piecus pacelšanās manevrus kopā ar lidojumu instruktoru un piecus patstāvīgus pacelšanās manevrus lidojumu instruktora uzraudzībā;

40.1.3. planiera pacelšanās ar gumijas palīdzību, veicot ne mazāk kā trīs pacelšanās manevrus kopā ar lidojumu instruktoru vai patstāvīgus pacelšanās manevrus lidojumu instruktora uzraudzībā;

40.2. izmantojot dzinēja (motora) jaudu, veic piecus motoplaniera pacelšanās manevrus lidojumu instruktora uzraudzībā un piecus patstāvīgus motoplaniera pacelšanās manevrus.

3.5. Prasības LAPL (B) kvalifikācijas atzīmes iegūšanai

41. Lai iegūtu amatierpilota apliecību ar LAPL (B) kvalifikācijas atzīmi, persona ar attiecīgas klases mazās grupas gaisa balonu:

41.1. veic vismaz 12 mācību lidojumus kopā ar lidojumu instruktoru, kopā nolidojot ne mazāk par 16 stundām;

41.2. veic ne mazāk par 20 pacelšanās un nosēšanās manevriem un apgūst gaisa balona piepildīšanu ar gaisu vismaz 10 reizes;

41.3. lidojumu instruktora uzraudzībā veic vienu patstāvīgu vismaz 30 minūtes ilgu mācību lidojumu.

42. Ja amatierpilots, kas ieguvis apliecību ar LAPL (B) kvalifikācijas atzīmi lidojumiem ar noteiktas klases gaisa balonu, vēlas iegūt LAPL (B) kvalifikācijas atzīmi lidojumiem ar citas klases gaisa balonu, viņš ar attiecīgas klases mazās grupas gaisa balonu veic vismaz piecus mācību lidojumus lidojumu instruktora uzraudzībā, kopā nolidojot ne mazāk kā piecas stundas.

3.6. Prasības LAPL (GYR) kvalifikācijas atzīmes iegūšanai

43. Lai iegūtu amatierpilota apliecību ar LAPL (GYR) kvalifikācijas atzīmi, persona nolido ne mazāk kā 35 mācību lidojumu stundas ar žiroplānu, tajā skaitā:

43.1. 20 stundas – mācību lidojumi kopā ar lidojumu instruktoru;

43.2. 10 stundas – patstāvīgi mācību lidojumi lidojumu instruktora uzraudzībā, no tām piecas stundas ir maršruta lidojumi, no kuriem viens maršruta lidojums nav īsāks par 150 kilometriem, nosēžoties lidlaukā, kas nav gaisa kuģa pacelšanās lidlauks.

44. Ja personai, kura pretendē uz amatierpilota apliecību ar LAPL (GYR) kvalifikācijas atzīmi, ir citas kategorijas gaisa kuģa pilota apliecība (izņemot gaisa balona pilota apliecību), šo noteikumu 43.punktā (izņemot 43.2.apakšpunktu) noteikto mācību lidojumu stundu skaitu var samazināt līdz 10 % no personas kopējā nolidoto stundu skaita kapteiņa statusā, bet ne vairāk par divām mācību lidojumu stundām kopā ar lidojumu instruktoru un ne vairāk par trijām mācību lidojumu stundām no kopējā stundu skaita.

3.7. Prasības LAPL (HG) un LAPL (MHG) kvalifikācijas atzīmes iegūšanai

45. Lai iegūtu amatierpilota apliecību ar LAPL (HG) kvalifikācijas atzīmi, persona nolido ne mazāk kā sešas mācību lidojumu stundas ar deltaplānu lidojumu instruktora uzraudzībā.

46. Lai iegūtu amatierpilota apliecību ar LAPL (MHG) kvalifikācijas atzīmi, persona nolido ne mazāk kā 20 mācību lidojumu stundas ar motodeltaplānu, tajā skaitā:

46.1. 10 stundas – mācību lidojumi kopā ar lidojumu instruktoru;

46.2. astoņas stundas – patstāvīgi mācību lidojumi lidojumu instruktora uzraudzībā, no tām trīs stundas ir maršruta lidojumi, no kuriem viens maršruta lidojums nav īsāks par 60 kilometriem, nosēžoties lidlaukā, kas nav gaisa kuģa pacelšanās lidlauks.

47. Ja amatierpilots, kas ieguvis apliecību ar LAPL (A) SEPL vai LAPL (GYR) kvalifikācijas atzīmi, pretendē uz LAPL (MHG) kvalifikācijas atzīmi, viņš nolido ne mazāk kā 15 mācību lidojumu stundas ar motodeltaplānu, tajā skaitā:

47.1. astoņas stundas – mācību lidojumi kopā ar lidojumu instruktoru;

47.2. piecas stundas – patstāvīgi mācību lidojumi lidojumu instruktora uzraudzībā.

48. Ja amatierpilots, kas ieguvis apliecību ar LAPL (HG) kvalifikācijas atzīmi, pretendē uz LAPL (MHG) kvalifikācijas atzīmi, viņš nolido ne mazāk kā 15 mācību lidojumu stundas ar motodeltaplānu, tajā skaitā:

48.1. astoņas stundas – mācību lidojumi kopā ar lidojumu instruktoru;

48.2. piecas stundas – patstāvīgi mācību lidojumi lidojumu instruktora uzraudzībā, no tām trīs stundas ir maršruta lidojumi, no kuriem viens maršruta lidojums nav īsāks par 60 kilometriem, nosēžoties lidlaukā, kas nav gaisa kuģa pacelšanās lidlauks.

4. Prasības amatierpilota kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšanai

49. Lai pagarinātu LAPL (A) SEPL vai LAPL (ULAL) kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņu, amatierpilots gaisa kuģa kapteiņa statusā ar attiecīgas klases vai tipa lidmašīnu 24 mēnešu periodā pirms kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšanas izpilda šādus nosacījumus:

49.1. kopumā nolido ne mazāk kā 12 stundas, veicot vismaz 12 pacelšanās un nosēšanās manevrus;

49.2. kopā ar lidojumu instruktoru veic vienu vismaz 60 minūtes ilgu mācību lidojumu.

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.622)

50. Lai pagarinātu LAPL (H) kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņu, amatierpilots gaisa kuģa kapteiņa statusā ar attiecīgā tipa helikopteru 12 mēnešu periodā pirms kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšanas izpilda šādus nosacījumus:

50.1. kopumā nolido ne mazāk kā 12 stundas, veicot vismaz 12 pacelšanās un nosēšanās manevrus;

50.2. kopā ar lidojumu instruktoru veic vienu vismaz 60 minūtes ilgu mācību lidojumu.

51. Lai pagarinātu LAPL (S) kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņu, amatierpilots gaisa kuģa kapteiņa statusā ar attiecīgu planieri vai motoplanieri 24 mēnešu periodā pirms kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšanas izpilda šādus nosacījumus:

51.1. kopumā nolido ne mazāk kā piecas stundas, veicot vismaz 15 pacelšanās un nosēšanās manevrus;

51.2. kopā ar lidojumu instruktoru veic vismaz divus mācību lidojumus.

52. Lai pagarinātu LAPL (TMG) kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņu, amatierpilots gaisa kuģa kapteiņa statusā ar sertificētu motoplanieri 24 mēnešu periodā pirms kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšanas izpilda šādus nosacījumus:

52.1. kopumā nolido ne mazāk kā 12 stundas, veicot vismaz 12 pacelšanās un nosēšanās manevrus;

52.2. kopā ar lidojumu instruktoru veic vienu vismaz 60 minūtes ilgu mācību lidojumu.

53. Lai pagarinātu LAPL (B) kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņu, amatierpilots gaisa kuģa kapteiņa statusā ar attiecīgas klases gaisa balonu 24 mēnešu periodā pirms kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšanas izpilda šādus nosacījumus:

53.1. kopumā nolido ne mazāk kā sešas stundas, veicot vismaz 10 pacelšanās un nosēšanās manevrus;

53.2. kopā ar lidojumu instruktoru veic vienu mācību lidojumu.

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.622)

54. Lai pagarinātu LAPL (GYR) kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņu, amatierpilots gaisa kuģa kapteiņa statusā ar žiroplānu 24 mēnešu periodā pirms kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšanas izpilda šādus nosacījumus:

54.1. kopumā nolido ne mazāk kā 12 stundas, veicot vismaz 12 pacelšanās un nosēšanās manevrus;

54.2. kopā ar lidojumu instruktoru veic vienu vismaz 60 minūtes ilgu mācību lidojumu.

55. Lai pagarinātu LAPL (HG) vai LAPL (MHG) kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņu, amatierpilots gaisa kuģa kapteiņa statusā ar attiecīgu deltaplānu vai motodeltaplānu 12 mēnešu periodā pirms kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšanas izpilda vienu no šādiem nosacījumiem:

55.1. kopumā nolido ne mazāk kā sešas stundas, veicot vismaz trīs pacelšanās un nosēšanās manevrus;

55.2. kopumā nolido ne mazāk kā divas stundas, veicot vismaz trīs pacelšanās un nosēšanās manevrus, un kopā ar lidojumu instruktoru veic vienu vismaz 30 minūtes ilgu mācību lidojumu. Ja deltaplāns vai motodeltaplāns ir vienvietīgs, tad minēto uzdevumu veic lidojumu instruktora uzraudzībā.

56. Papildus šo noteikumu 49., 50., 51., 52., 53., 54. un 55.punktā minētajām prasībām amatierpilots reizi sešos gados veic lidojumu prasmes pārbaudi ar attiecīgas kategorijas (klases, tipa) gaisa kuģi. Šajā punktā minēto pārbaudi amatierpilots veic ar Civilās aviācijas aģentūras norīkotu eksaminētāju.

57. Amatierpilots, kas neatbilst šo noteikumu 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55. un 56.punktā minētajām prasībām, kārto praktisko eksāmenu, lai atjaunotu apliecībā norādīto kvalifikācijas atzīmi.

5. Prasības privātpilota apliecības un kvalifikācijas atzīmes iegūšanai
5.1. Vispārīgās prasības

58. Privātpilota apliecību ar kvalifikācijas atzīmi:

58.1. PPL (As), BPL (M) un BPL (L) var iegūt persona, kura sasniegusi 17 gadu vecumu;

58.2. SPL un BPL (S) var iegūt persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu.

59. Lai iegūtu privātpilota apliecību, persona:

59.1. iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu, norādot šo noteikumu 2.pielikumā minēto informāciju. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

59.1.1. pases kopiju;

59.1.2. derīgu pirmās vai otrās klases veselības apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu, ja veselības apliecība saņemta citā valstī);

59.2. pabeidz attiecīgu Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu privātpilotu mācību kursu;

59.3. nokārto teorētisko eksāmenu un praktisko eksāmenu (lidojumu prasmes pārbaudi).

60. Personai, kas pretendē uz privātpilota apliecību, nav nepieciešams apgūt šo noteikumu 59.2.apakšpunktā minēto privātpilota mācību programmu, ja tā iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā dokumentu, kas apliecina faktu par līdzvērtīgas un kompetentas iestādes apstiprinātas privātpilota mācību programmas apgūšanu kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī.

61. Civilās aviācijas aģentūra piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 59.1.apakšpunktā un 60.punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par privātpilota apliecības izsniegšanu ar atbilstošu kvalifikācijas atzīmi vai par atteikumu izsniegt apliecību.

62. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt privātpilota apliecību, ja:

62.1. nav iesniegts kāds no šo noteikumu 59.1.apakšpunktā minētajiem dokumentiem;

62.2. nav izpildīti šo noteikumu 59.2. un 59.3.apakšpunktā minētie nosacījumi;

62.3. šo noteikumu 60.punktā minētā privātpilota mācību programma nav līdzvērtīga Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātajai privātpilota mācību programmai.

63. Persona pirms privātpilota apliecības saņemšanas samaksā par attiecīgo Civilās aviācijas aģentūras maksas pakalpojumu.

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.622)

5.2. Prasības PPL (As) kvalifikācijas atzīmes iegūšanai un derīguma termiņa pagarināšanai

64. Lai iegūtu privātpilota apliecību ar PPL (As) kvalifikācijas atzīmi, persona:

64.1. nolido ne mazāk kā 35 mācību lidojumu stundas ar dirižabli, tajā skaitā:

64.1.1. 25 stundas – mācību lidojumi kopā ar lidojumu instruktoru;

64.1.2. astoņas stundas – patstāvīgi mācību lidojumi lidojumu instruktora uzraudzībā, no tām trīs stundas ir maršruta lidojumi, no kuriem viens maršruta lidojums nav īsāks par 65 kilometriem;

64.2. veic astoņus pacelšanās un nosēšanās manevrus.

65. Šo noteikumu 64.1.apakšpunktā minētajā mācību lidojumu stundu skaitā var iekļaut treniņlidojumu stundu skaitu (ne vairāk kā piecas stundas) lidojumu trenažierī, pildot gaisa kuģa kapteiņa pienākumus.

66. Ja privātpilots, kas ieguvis privātpilota apliecību ar BPL (S), BPL (M) vai BPL (L) kvalifikācijas atzīmi, pretendē uz PPL (As) kvalifikācijas atzīmi, šo noteikumu 64.1.apakšpunktā (izņemot 64.1.2.apakšpunktu) minēto mācību lidojumu stundu skaitu var samazināt līdz 10 % no pilota kopējā nolidoto stundu skaita kapteiņa statusā, bet ne vairāk par divām mācību lidojumu stundām kopā ar lidojumu instruktoru un trijām mācību lidojumu stundām no kopējā stundu skaita.

67. Lai pagarinātu PPL (As) kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņu, privātpilots gaisa kuģa kapteiņa statusā ar dirižabli 24 mēnešu periodā pirms kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšanas izpilda vienu no šādiem nosacījumiem:

67.1. kopumā nolido ne mazāk kā sešas stundas, veicot vismaz 10 pacelšanās un nosēšanās manevrus;

67.2. veic vismaz četrus lidojumus, kuru kopējais ilgums nav mazāks kā sešas stundas, un kopā ar lidojumu instruktoru veic vienu vismaz 60 minūtes ilgu mācību lidojumu.

5.3. Prasības SPL kvalifikācijas atzīmes iegūšanai un derīguma termiņa pagarināšanai

68. Lai iegūtu privātpilota apliecību ar SPL kvalifikācijas atzīmi, persona:

68.1. nolido ne mazāk kā 18 mācību lidojumu stundas ar planieri, motoplanieri vai sertificētu motoplanieri, tajā skaitā:

68.1.1. 12 stundas – mācību lidojumi kopā ar lidojumu instruktoru;

68.1.2. četras stundas – patstāvīgi mācību lidojumi lidojumu instruktora uzraudzībā;

68.2. veic 45 pacelšanās un nosēšanās manevrus.

69. Ja personai, kas pretendē uz privātpilota apliecību ar SPL kvalifikācijas atzīmi, ir citas kategorijas gaisa kuģa pilota apliecība (izņemot gaisa balona un dirižabļa pilota apliecību), šo noteikumu 68.1.apakšpunktā (izņemot 68.1.2.apakšpunktu) minēto mācību lidojumu stundu skaitu var samazināt līdz 10 % no personas kopējā nolidoto stundu skaita kapteiņa statusā, bet ne vairāk par divām mācību lidojumu stundām kopā ar lidojumu instruktoru un trijām mācību lidojumu stundām no kopējā stundu skaita.

70. Lai persona būtu tiesīga veikt lidojumus, viņa papildus šo noteikumu 68.punktā minētajām prasībām apgūst vienu no šādām planiera pacelšanās metodēm:

70.1. planiera pacelšanās ar vinču, veicot 10 pacelšanās kopā ar lidojumu instruktoru un piecas patstāvīgas pacelšanās lidojumu instruktora uzraudzībā;

70.2. planiera pacelšanās, velkot planieri aiz lidmašīnas vai automašīnas, veicot ne mazāk kā piecus pacelšanās manevrus kopā ar lidojumu instruktoru un 20 patstāvīgus pacelšanās manevrus lidojumu instruktora uzraudzībā;

70.3. planiera pacelšanās ar gumijas palīdzību, veicot ne mazāk kā trīs pacelšanās manevrus kopā ar lidojumu instruktoru vai patstāvīgus pacelšanās manevrus lidojumu instruktora uzraudzībā;

70.4. motoplaniera pacelšanās, izmantojot dzinēja (motora) jaudu, veicot piecus pacelšanās manevrus kopā ar lidojumu instruktoru un piecus patstāvīgus pacelšanās manevrus lidojumu instruktora uzraudzībā.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.622 redakcijā)

71. Lai pagarinātu SPL kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņu, privātpilots izpilda šo noteikumu 51. un 52.punktā minētās prasības.

5.4. Prasības BPL (S), BPL (M) un BPL (L) kvalifikācijas atzīmes iegūšanai un derīguma termiņa pagarināšanai

72. Lai iegūtu privātpilota apliecību ar BPL (S) kvalifikācijas atzīmi, persona ar attiecīgas klases mazās grupas gaisa balonu:

72.1. kopā ar lidojumu instruktoru nolido vismaz 18 mācību lidojumu stundas;

72.2. veic ne mazāk par 20 pacelšanās un nosēšanās manevriem lidojumu instruktora uzraudzībā un apgūst gaisa balona piepildīšanu ar gaisu vismaz 12 reizes;

72.3. lidojumu instruktora uzraudzībā veic vienu patstāvīgu vismaz 30 minūtes ilgu mācību lidojumu.

73. Lai privātpilots iegūtu BPL (M) kvalifikācijas atzīmi un būtu tiesīgs pilotēt:

73.1. vidējās grupas gaisa balonu, kura apvalka tilpums ir no 3401 līdz 6000 kubikmetriem, viņš:

73.1.1. nolido vismaz 100 stundas ar mazās grupas gaisa balonu gaisa kuģa kapteiņa statusā;

73.1.2. kopā ar lidojumu instruktoru veic divus mācību lidojumus ar attiecīgas klases vidējās grupas gaisa balonu, kura apvalka tilpums ir no 3401 līdz 6000 kubikmetriem, ar kopējo nolidojumu vismaz divas stundas;

73.2. vidējās grupas gaisa balonu, kura apvalka tilpums ir no 6001 līdz 10500 kubikmetriem, viņš:

73.2.1. nolido vismaz 200 stundas ar mazās grupas gaisa balonu vai 100 stundas ar vidējās grupas gaisa balonu, kura apvalka tilpums ir no 3401 līdz 6000 kubikmetriem, gaisa kuģa kapteiņa statusā;

73.2.2. kopā ar lidojumu instruktoru veic divus mācību lidojumus ar attiecīgas klases vidējās grupas gaisa balonu, kura apvalka tilpums ir no 6001 līdz 10500 kubikmetriem, ar kopējo nolidojumu vismaz divas stundas.

74. Lai privātpilots iegūtu BPL (L) kvalifikācijas atzīmi, viņš:

74.1. nolido vismaz 300 stundas ar mazās grupas gaisa balonu vai 200 stundas ar vidējās grupas gaisa balonu, kura apvalka tilpums ir no 3401 līdz 6000 kubikmetriem, vai 100 stundas ar vidējās grupas gaisa balonu, kura apvalka tilpums ir no 6001 līdz 10500 kubikmetriem, gaisa kuģa kapteiņa statusā;

74.2. kopā ar lidojumu instruktoru veic divus mācību lidojumus ar attiecīgas klases lielās grupas gaisa balonu, ar kopējo nolidojumu vismaz divas stundas.

75. Lai pagarinātu BPL (S), BPL (M) vai BPL (L) kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņu, privātpilots izpilda šo noteikumu 53.punktā minētās prasības.

6. Prasības papildu kvalifikācijas atzīmes iegūšanai

76. Amatierpilots vai privātpilots var iegūt šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētās papildu kvalifikācijas atzīmes, ja apguvis attiecīgu Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu mācību programmu un nokārtojis teorētisko eksāmenu un praktisko eksāmenu (lidojumu prasmes pārbaudi).

77. ABTR kvalifikācijas atzīmi var iegūt amatierpilots vai privātpilots, kuram ir derīga kvalifikācijas atzīme, kas dod tiesības veikt lidojumus ar gaisa kuģi, ar kuru atļauts veikt akrobātiskos lidojumus, ja viņš ir nolidojis vismaz:

77.1. 40 stundas kapteiņa statusā ar attiecīgo gaisa kuģi pēc amatierpilota vai privātpilota apliecības saņemšanas;

77.2. piecas stundas kopā ar lidojumu instruktoru, veicot akrobātiskos lidojumu elementus ar attiecīgo gaisa kuģi.

78. SPTR kvalifikācijas atzīmi var iegūt amatierpilots vai privātpilots, kuram ir derīga kvalifikācijas atzīme, kas dod tiesības veikt lidojumus ar attiecīgas klases vai tipa lidmašīnu vai motoplanieri, ja viņš ir nolidojis vismaz:

78.1. 100 stundas kapteiņa statusā pēc amatierpilota vai privātpilota apliecības saņemšanas;

78.2. 40 stundas ar tās klases vai tipa lidmašīnu vai motoplanieri, kurai amatierpilots vai privātpilots vēlas iegūt planiera buksēšanas kvalifikācijas atzīmi;

78.3. 10 stundas kopā ar lidojumu instruktoru, veicot planiera buksēšanas elementus ar šo noteikumu 78.2.apakšpunktā minēto gaisa kuģi;

78.4. trīs stundas ar planieri, kura pacelšanai izmantots šo noteikumu 78.2.apakšpunktā minētais gaisa kuģis.

79. BRTR kvalifikācijas atzīmi var iegūt amatierpilots vai privātpilots, kuram ir derīga kvalifikācijas atzīme, kas dod tiesības veikt lidojumus ar attiecīgas klases vai tipa lidmašīnu vai motoplanieri, ja viņš ir nolidojis vismaz:

79.1. 100 stundas kapteiņa statusā pēc amatierpilota vai privātpilota apliecības saņemšanas;

79.2. 40 stundas ar tās klases vai tipa lidmašīnu vai motoplanieri, kurai amatierpilots vai privātpilots vēlas iegūt plakāta vilkšanas kvalifikācijas atzīmi;

79.3. piecas stundas kopā ar lidojumu instruktoru, veicot plakāta vilkšanas elementus ar šo noteikumu 79.2.apakšpunktā minēto gaisa kuģi.

80. NR kvalifikācijas atzīmi var iegūt amatierpilots vai privātpilots, kuram ir derīga kvalifikācijas atzīme, kas dod tiesības veikt lidojumus ar:

80.1. lidmašīnu, motoplanieri, sertificētu motoplanieri vai dirižabli, ja viņš:

80.1.1. ir nolidojis vismaz 50 stundas kapteiņa statusā pēc amatierpilota vai privātpilota apliecības saņemšanas;

80.1.2. ir nolidojis vismaz piecas mācību lidojumu stundas nakts laikā, tajā skaitā trīs mācību lidojumu stundas kopā ar lidojumu instruktoru lidlauka satiksmes zonā;

80.1.3. veicis vienu patstāvīgu mācību lidojumu nakts laikā lidojumu instruktora uzraudzībā;

80.1.4. veicis vienu maršruta lidojumu kopā ar instruktoru;

80.1.5. veicis ne mazāk kā piecus patstāvīgus pacelšanās un nosēšanās manevrus nakts laikā;

80.2. planieri, ja viņš ir nolidojis vismaz:

80.2.1. 50 stundas kapteiņa statusā pēc amatierpilota vai privātpilota apliecības saņemšanas;

80.2.2. piecas stundas nakts laikā kopā ar lidojumu instruktoru;

80.3. gaisa balonu, ja viņš kopā ar lidojumu instruktoru ir veicis vismaz divus 90 minūtes ilgus lidojumus un pacelšanos veicis nakts laikā.

80.1 SEP (Sea), SET (Sea), MEP (Sea), LAPL (MHGS) kvalifikācijas atzīmi var iegūt amatierpilots, privātpilots, komercpilots, daudzpilotu apkalpes pilots un aviolīniju transporta pilots, kuram ir derīga kvalifikācijas atzīme, kas dod tiesības veikt lidojumus ar attiecīgas klases vai tipa gaisa kuģi un kuram ir spēkā esoša vismaz atpūtas gaisa kuģa vadītāja apliecība, un kurš:

80.1 1. kopā ar lidojumu instruktoru nolidojis:

80.1 1.1. vismaz astoņas mācību lidojumu stundas, ja pretendentam ir derīga attiecīgā gaisa kuģa klases vai tipa kvalifikācijas atzīme;

80.1 1.2. ne mazāk kā 10 mācību lidojumu stundas, ja pretendentam nav attiecīgās gaisa kuģa klases vai tipa kvalifikācijas atzīmes;

80.1 2. apguvis Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu mācību programmu.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.622 redakcijā)

6.1 Lidojumu apkalpes locekļa apliecības iegūšana atbilstoši regulas Nr. 1178/2011 prasībām

(Nodaļa MK 20.08.2013. noteikumu Nr.622 redakcijā)

80.2 Lai iegūtu šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minēto lidojumu apkalpes locekļa apliecību, persona:

80.2 1. iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu, norādot šo noteikumu 2.pielikumā minēto informāciju. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

80.2 1.1. pases kopiju;

80.2 1.2. derīgu pirmās vai otrās klases veselības apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu, ja veselības apliecība saņemta citā valstī);

80.2 2. pabeidz attiecīgu Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu mācību kursu;

80.2 3. nokārto teorētisko eksāmenu un praktisko eksāmenu (lidojumu prasmes pārbaudi).

80.3 Civilās aviācijas aģentūra piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 80.2 punktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē pretendenta atbilstību regulas Nr. 1178/2011 I pielikuma prasībām un pieņem lēmumu par lidojumu apkalpes locekļa apliecības izsniegšanu ar atbilstošu kvalifikācijas atzīmi vai par atteikumu izsniegt apliecību.

80.4 Civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes apliecības turētājam izsniedz šo noteikumu 80.3 punktā minēto apliecību, kvalifikācijas atzīmi norādot lidojumu apkalpes locekļa apliecības pielikumā (4.pielikums), ja tas:

80.4 1. vēlas veikt lidojumus ar gaisa kuģiem, kas minēti Regulas Nr. 216/2008 4.panta 5.punktā, un tie nav komerciāli lidojumi;

80.4 2. vēlas veikt lidojumus ar gaisa kuģiem, kas nav minēti Eiropas Aviācijas drošības aģentūras publicētajā gaisa kuģu klases vai tipa klasifikācijas sarakstā;

80.4 3. ir izpildījis prasības šo noteikumu 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3. un 6.1.4.apakšpunktā minēto kvalifikācijas atzīmju iegūšanai.

80.5 Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt lidojumu apkalpes locekļa apliecību, ja:

80.5 1. nav iesniegts kāds no šo noteikumu 80.2 punktā minētajiem dokumentiem;

80.5 2. nav izpildīti regulas Nr. 1178/2011 nosacījumi.

80.6 Persona pirms lidojumu apkalpes locekļa apliecības saņemšanas samaksā par attiecīgo Civilās aviācijas aģentūras maksas pakalpojumu.

7. Prasības lidotāja stūrmaņa, lidotāja inženiera, lidotāja radiotelefona operatora apliecības iegūšanai un derīguma termiņa pagarināšanai

81. Lidotāja stūrmaņa, lidotāja inženiera vai lidotāja radiotelefona operatora apliecību var iegūt persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu.

82. Lai iegūtu lidotāja stūrmaņa, lidotāja inženiera vai lidotāja radiotelefona operatora apliecību, persona:

82.1. iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu, kurā norāda šo noteikumu 2.pielikumā minēto informāciju. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

82.1.1. pases kopiju;

82.1.2. derīgu pirmās vai otrās klases veselības apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu, ja veselības apliecība saņemta citā valstī);

82.2. apliecina, ka viņa angļu valodas zināšanas nav zemākas par ceturto līmeni (operatīvais līmenis) atbilstoši 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju (turpmāk – konvencija) 1.pielikumā noteiktajām prasībām;

82.3. nokārto teorētisko eksāmenu un praktisko eksāmenu (lidojumu prasmes pārbaudi).

83. Šo noteikumu 82.2.apakšpunktā minētās prasības neattiecas uz personām, kas pretendē uz lidotāja inženiera apliecības iegūšanu.

84. Pirms šo noteikumu 82.3.apakšpunktā minēto eksāmenu kārtošanas persona, kura pretendē uz lidotāja stūrmaņa apliecību:

84.1. pabeidz lidotāja stūrmaņa teorētisko un praktisko mācību kursu, ko apstiprinājusi Civilās aviācijas aģentūra vai atzinusi par atbilstošu konvencijas 1.pielikumā noteiktajām prasībām;

84.2. kopā ar instruktoru nolido vismaz 200 stundas, pildot lidotāja stūrmaņa pienākumus maršruta lidojumos, tai skaitā ne mazāk kā 30 stundas nakts laikā.

85. Šo noteikumu 84.2.apakšpunktā minētajā stundu skaitā Civilās aviācijas aģentūra var iekļaut lidojumu stundas (bet ne vairāk kā 50):

85.1. lidojumu trenažierī, pildot lidotāja stūrmaņa pienākumus, kopā ar instruktoru;

85.2. pilotējot gaisa kuģi, pildot gaisa kuģa kapteiņa vai otrā pilota pienākumus.

86. Pirms šo noteikumu 82.3.apakšpunktā minēto eksāmenu kārtošanas persona, kura pretendē uz lidotāja inženiera apliecību:

86.1. pabeidz lidotāja inženiera teorētisko un praktisko mācību kursu, ko apstiprinājusi Civilās aviācijas aģentūra vai atzinusi par atbilstošu konvencijas 1.pielikumā noteiktajām prasībām;

86.2. instruktora uzraudzībā nolido vismaz 100 stundas, pildot lidotāja inženiera pienākumus.

87. Šo noteikumu 86.2.apakšpunktā minētajā stundu skaitā Civilās aviācijas aģentūra var iekļaut lidojumu stundas (bet ne vairāk kā 50):

87.1. lidojumu trenažierī, pildot lidotāja inženiera pienākumus, kopā ar instruktoru;

87.2. pilotējot gaisa kuģi, pildot gaisa kuģa kapteiņa vai otrā pilota pienākumus.

88. Pirms šo noteikumu 82.3.apakšpunktā minēto eksāmenu kārtošanas persona, kura pretendē uz lidotāja radiotelefona operatora apliecību:

88.1. pabeidz lidotāja radiotelefona operatora teorētisko un praktisko mācību kursu, ko apstiprinājusi Civilās aviācijas aģentūra vai atzinusi par atbilstošu konvencijas 1.pielikumā noteiktajām prasībām;

88.2. kopā ar instruktoru nolido vismaz 100 stundas, pildot lidotāja radiotelefona operatora pienākumus.

89. Persona, kas pretendē uz lidotāja stūrmaņa, lidotāja inženiera vai lidotāja radiotelefona operatora apliecību, šo noteikumu 82.1.apakšpunktā minētos dokumentus Civilās aviācijas aģentūrā iesniedz 24 mēnešu laikā pēc šo noteikumu 82.3.apakšpunktā minētā teorētiskā eksāmena nokārtošanas.

90. Ja šo noteikumu 82.1.apakšpunktā minētajā iesniegumā norādīta nepilnīga informācija vai nav iesniegti visi dokumenti, kas apliecina personas atbilstību šo noteikumu 82.punkta un attiecīgi 84., 86. vai 88.punkta prasībām, Civilās aviācijas aģentūra rakstiski pieprasa personai 10 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas precizēt sniegto informāciju un iesniegt dokumentus, kas apliecina personas atbilstību šo noteikumu 82.punkta un attiecīgi 84., 86. vai 88.punkta prasībām. Jautājumu izskata pēc precizētās informācijas un dokumentu saņemšanas.

91. Civilās aviācijas aģentūra 20 dienu laikā pēc šo noteikumu 82.1.apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par lidotāja stūrmaņa, lidotāja inženiera vai lidotāja radiotelefona operatora apliecības izsniegšanu ar attiecīgu gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīmi vai par atteikumu izsniegt apliecību.

92. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt apliecību, ja:

92.1. nav iesniegts kāds no šo noteikumu 82.1.apakšpunktā minētajiem dokumentiem;

92.2. nav izpildīti šo noteikumu 82.2. un 82.3.apakšpunktā, kā arī 84., 86. un 88.punktā minētie nosacījumi.

93. Persona pirms lidotāja stūrmaņa, lidotāja inženiera vai lidotāja radiotelefona operatora apliecības saņemšanas samaksā par attiecīgo Civilās aviācijas aģentūras maksas pakalpojumu.

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.622)

94. Lai pagarinātu iegūtā gaisa kuģa kvalifikācijas atzīmi, lidotājs stūrmanis, lidotājs inženieris un lidotājs radiotelefona operators pēc apliecības saņemšanas ar attiecīgu gaisa kuģi 12 mēnešu laikā izpilda vienu no šādiem nosacījumiem:

94.1. veic ne mazāk kā 10 maršruta lidojumus;

94.2. veic vienu maršruta lidojumu kopā ar Civilās aviācijas aģentūras norīkotu eksaminētāju un nokārto lidojumu prasmes pārbaudi ar attiecīga tipa trenažieri vai gaisa kuģi.

8. Prasības instruktora kvalifikācijas atzīmes iegūšanai un derīguma termiņa pagarināšanai

95. Šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētās instruktora kvalifikācijas atzīmes var iegūt persona, kura:

95.1. sasniegusi 18 gadu vecumu;

95.2. ieguvusi attiecīgu lidojumu apkalpes locekļa apliecību ar atbilstošu kvalifikācijas atzīmi;

95.3. pabeigusi Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu attiecīgu instruktora mācību kursu;

95.4. nokārtojusi teorētisko eksāmenu un praktisko eksāmenu (lidojumu prasmes pārbaudi).

96. Amatierpilots, kurš ieguvis apliecību ar LAPL (A) SEPL vai LAPL (ULAL) kvalifikācijas atzīmi, var pretendēt uz lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīmi, ja viņš:

96.1. apguvis 50 stundu lidojumu instruktora teorētisko mācību programmu (ieskaitot pirmsmācību un mācību kontroles testus);

96.2. apguvis 25 stundu lidojumu instruktora mācību metodikas programmu;

96.3. lidojumu instruktora uzraudzībā nolidojis 15 mācību lidojumu stundas attiecīga tipa vai klases lidmašīnā (ne vairāk kā trīs stundas mācību lidojumus var veikt lidojumu trenažierī);

96.4. nolidojis trīs mācību lidojumu stundas viendzinēja virzuļu lidmašīnā atbilstoši konvencijas 2.pielikumā minētajiem instrumentālo lidojumu noteikumiem (ne vairāk kā divas stundas mācību lidojumus var veikt lidojumu trenažierī);

96.5. pēc amatierpilota vai privātpilota apliecības saņemšanas nolidojis vismaz 200 stundas, no tām ne mazāk kā 150 stundas kapteiņa statusā, tajā skaitā:

96.5.1. 20 stundas – maršrutu lidojumi ar viendzinēja virzuļu lidmašīnu vai sertificētu motoplanieri;

96.5.2. 30 stundas – lidojumi ar viendzinēja virzuļu lidmašīnu, no tām piecas stundas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms lidojumu instruktora kvalifikācijas iegūšanas profesionālās atbilstības līmeņa pārbaudes.

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.622)

97. Amatierpilots, kurš ieguvis apliecību ar LAPL (H) kvalifikācijas atzīmi, var pretendēt uz lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīmi, ja viņš:

97.1. apguvis 50 stundu lidojumu instruktora teorētisko mācību programmu (ieskaitot pirmsmācību un mācību kontroles testus);

97.2. apguvis 25 stundu lidojumu instruktora mācību metodikas programmu;

97.3. lidojumu instruktora uzraudzībā nolidojis 25 mācību lidojumu stundas ar attiecīga tipa helikopteru (ne vairāk kā piecas stundas mācību lidojumus var veikt lidojumu trenažierī);

97.4. nolidojis 10 mācību lidojumu stundas ar viendzinēja virzuļu helikopteru atbilstoši konvencijas 2.pielikumā minētajiem instrumentālo lidojumu noteikumiem (ne vairāk kā piecas stundas mācību lidojumus var veikt lidojumu trenažierī);

97.5. pēc amatierpilota vai privātpilota apliecības saņemšanas nolidojis vismaz 250 stundas, no tām ne mazāk kā 200 stundas kapteiņa statusā, tajā skaitā:

97.5.1. 20 stundas – maršruta lidojumi ar viendzinēja virzuļu helikopteru;

97.5.2. 15 stundas – lidojumi ar attiecīga tipa helikopteru.

98. Amatierpilots vai privātpilots, kurš ieguvis attiecīgu apliecību ar LAPL (S), LAPL (HG), LAPL (MHG) vai SPL kvalifikācijas atzīmi, var pretendēt uz lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīmi, ja viņš:

98.1. apguvis 30 stundu lidojumu instruktora teorētisko mācību programmu (ieskaitot lidojumu instruktora mācību metodiku un kontroles testus);

98.2. lidojumu instruktora uzraudzībā nolidojis 10 mācību lidojumu stundas ar attiecīga tipa gaisa kuģi;

98.3. veicis 20 pacelšanās un nosēšanās manevrus ar attiecīgu gaisa kuģi;

98.4. nolidojis vismaz 100 stundas kapteiņa statusā pēc amatierpilota vai privātpilota apliecības saņemšanas;

98.5. veicis ne mazāk kā 200 pacelšanās, izmantojot šo noteikumu 40.punktā minētās pacelšanās metodes;

98.6. nolidojis vismaz 30 stundas ar sertificētu motoplanieri, ja amatierpilots vai privātpilots vēlas saņemt lidojumu instruktora kvalifikāciju motoplanierim.

99. Amatierpilots vai privātpilots, kurš ieguvis apliecību ar LAPL (GYR), LAPL (B), BPL (S), BPL (M) vai BPL (L) kvalifikācijas atzīmi, var pretendēt uz lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīmi, ja viņš:

99.1. apguvis 30 stundu lidojumu instruktora teorētisko mācību programmu (ieskaitot lidojumu instruktora mācību metodiku un kontroles testus);

99.2. lidojumu instruktora uzraudzībā nolidojis trīs mācību lidojumu stundas ar attiecīgu gaisa kuģi;

99.3. veicis trīs pacelšanās un nosēšanās manevrus ar attiecīgu gaisa kuģi;

99.4. nolidojis vismaz 75 stundas kapteiņa statusā pēc amatierpilota vai privātpilota apliecības saņemšanas;

99.5. nolidojis vismaz 15 stundas ar attiecīgas kategorijas gaisa kuģi.

100. Privātpilots, kurš ieguvis apliecību ar PPL (As) kvalifikācijas atzīmi, var pretendēt uz lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīmi, ja viņš:

100.1. apguvis 125 stundu lidojumu instruktora teorētisko mācību programmu (ieskaitot lidojumu instruktora mācību metodiku un kontroles testus);

100.2. ar lidojumu instruktoru nolidojis 15 mācību lidojumu stundas ar dirižabli;

100.3. lidojumu instruktora uzraudzībā nolidojis piecas mācību lidojumu stundas ar dirižabli;

100.4. nolidojis vismaz 500 stundas kapteiņa statusā, no tām 400 stundas kapteiņa statusā pēc komercpilota apliecības saņemšanas.

101. Šo noteikumu 96.1., 97.1., 98.1., 99.1. un 100.1.apakšpunktā noteikto teorētiskās apmācības stundu skaitu var samazināt līdz 20 stundām, ja lidojumu apkalpes loceklim ir lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīme lidojumiem ar kādas citas kategorijas vai tipa gaisa kuģi.

102. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu par lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīmes piešķiršanu, ja amatierpilots vai privātpilots atbilst šo noteikumu 94., 96., 97., 98., 99. vai 100.punktā minētajām prasībām.

103. Lidojumu apkalpes loceklim, kas ieguvis lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīmi pirmo reizi, piemēro šādus ierobežojumus:

103.1. nav tiesību dot atļauju studentpilotam veikt pirmo patstāvīgo lidojumu;

103.2. nav tiesību dot atļauju studentpilotam veikt pirmo patstāvīgo maršruta lidojumu.

104. Civilās aviācijas aģentūra šo noteikumu 103.punktā minētos ierobežojumus atceļ, ja Civilās aviācijas aģentūras norīkota lidojumu instruktora vadībā lidojumu instruktors, kuram ir amatierpilota vai privātpilota apliecība:

104.1. ar LAPL (A) SEPL vai LAPL (TMG) kvalifikācijas atzīmi, ir novadījis studentpilotiem ne mazāk kā 50 mācību lidojumu stundas ar viendzinēja virzuļu lidmašīnu vai sertificētu motoplanieri un uzraudzījis ne mazāk kā 25 studentpilota patstāvīgos lidojumus;

104.2. ar LAPL (H) kvalifikācijas atzīmi, ir novadījis studentpilotiem ne mazāk kā 50 mācību lidojumu stundas ar helikopteru un uzraudzījis ne mazāk kā 25 studentpilota patstāvīgos mācību lidojumus;

104.3. ar LAPL (S), LAPL (HG), LAPL (MHG) vai SPL kvalifikācijas atzīmi, ir novadījis studentpilotiem ne mazāk kā 15 mācību lidojumu stundas ar attiecīgas kategorijas gaisa kuģi un uzraudzījis ne mazāk kā 25 pacelšanās, kuras veicis studentpilots, izmantojot šo noteikumu 40.punktā noteiktās pacelšanās metodes;

104.4. ar LAPL (GYR), LAPL (B), PPL (As), BPL (S), BPL (M) vai BPL (L) kvalifikācijas atzīmi, ir novadījis ne mazāk kā 15 mācību lidojumu stundas studentpilotiem un uzraudzījis ne mazāk kā 25 pacelšanās un nolaišanās manevrus, ko veicis studentpilots ar attiecīgās kategorijas gaisa kuģi.

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.622)

105. Amatierpilots, kurš ieguvis apliecību ar LAPL (A) SEPL, LAPL (ULAL) vai LAPL (H) kvalifikācijas atzīmi, lai pagarinātu lidojumu instruktora kvalifikācijas derīguma termiņu kā lidojumu instruktors vai lidojumu eksaminētājs, 36 mēnešu laikā pēc lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīmes iegūšanas vai pēc tam, kad viņš norīkots par lidojumu eksaminētāju, nolido vismaz 45 mācību lidojumu stundas ar attiecīgas kategorijas gaisa kuģi, no tām 15 mācību lidojumu stundas – pēdējo 12 mēnešu laikā.

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.622)

106. Amatierpilots vai privātpilots, kurš ieguvis apliecību ar LAPL (S), LAPL (HG), LAPL (MHG) vai SPL kvalifikācijas atzīmi, lai pagarinātu lidojumu instruktora kvalifikācijas derīguma termiņu kā lidojumu instruktors vai lidojumu eksaminētājs, 36 mēnešu laikā pēc lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīmes iegūšanas vai pēc tam, kad viņš norīkots par lidojumu eksaminētāju, nolido vismaz 30 mācību lidojumu stundas un veic 60 pacelšanās ar attiecīgas kategorijas gaisa kuģi, no tām 15 mācību lidojumu stundas un 20 pacelšanās – pēdējo 12 mēnešu laikā.

107. Amatierpilots vai privātpilots, kurš ieguvis apliecību ar LAPL (GYR), LAPL (B), BPL (S), BPL (M) vai BPL (L) kvalifikācijas atzīmi, lai pagarinātu lidojumu instruktora kvalifikācijas derīguma termiņu kā lidojumu instruktors vai lidojumu eksaminētājs, 36 mēnešu laikā pēc lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīmes iegūšanas vai pēc tam, kad viņš norīkots par lidojumu eksaminētāju, nolido vismaz sešas mācību lidojumu stundas ar attiecīgas kategorijas gaisa kuģi, no tām divas mācību lidojumu stundas – pēdējo 12 mēnešu laikā.

108. Privātpilots, kurš ieguvis apliecību ar PPL (As) kvalifikācijas atzīmi, lai pagarinātu lidojumu instruktora kvalifikācijas derīguma termiņu kā lidojumu instruktors vai lidojumu eksaminētājs, 36 mēnešu laikā pēc lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīmes iegūšanas vai pēc tam, kad viņš norīkots par lidojumu eksaminētāju, nolido vismaz 20 mācību lidojumu stundas ar dirižabli, tai skaitā:

108.1. sešas mācību lidojumu stundas – pēdējo 12 mēnešu laikā;

108.2. 10 mācību lidojumu stundas – atbilstoši konvencijas 2.pielikumā minētajiem instrumentālo lidojumu noteikumiem, ja lidojumu instruktora kvalifikācija ir papildināta ar instrumentālo lidojumu kvalifikāciju.

109. Papildus šo noteikumu 105., 106., 107. un 108.punktā minētajām prasībām lidojumu instruktors, lai pagarinātu lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņu, izpilda vienu no šādām prasībām:

109.1. 36 mēnešu laikā pēc lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīmes iegūšanas apmeklē lidojumu instruktoru semināru;

109.2. ne agrāk kā 12 mēnešus pirms lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa beigām nokārto lidojumu instruktora praktisko eksāmenu.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.622 redakcijā)

109.1 Ja lidojumu instruktors neizpilda šo noteikumu 105., 106., 107. un 108.punktā minētās prasības, viņš lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšanai izpilda šo noteikumu 109.1. un 109.2.apakšpunktā minētās prasības.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.622 redakcijā)

110. Lidojumu apkalpes loceklis lidojumu instruktora kvalifikāciju var atjaunot, ja kopš lidojumu instruktora kvalifikācijas derīguma termiņa beigām nav pagājuši vairāk kā 12 mēneši un ir izpildīti šo noteikumu 109.1. un 109.2.apakšpunktā minētie nosacījumi.

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.622)

111. Lidotājs stūrmanis, lidotājs inženieris un lidotājs radiotelefona operators var iegūt instruktora kvalifikāciju, ja viņš:

111.1. nolidojis vismaz 1500 stundas kā lidotājs stūrmanis vai lidotājs inženieris vai 1000 stundas kā lidotājs radiotelefona operators;

111.2. apguvis Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu 25 stundu attiecīgā tipa gaisa kuģa instruktora teorētisko mācību programmu (ieskaitot mācību metodikas un kontroles testus);

111.3. apguvis Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu 20 stundu mācību lidojumu programmu gaisa kuģī vai atbilstošā trenažierī instruktora vadībā;

111.4. novadījis ne mazāk kā trīs mācību lidojuma stundas ar attiecīga tipa gaisa kuģi vai trenažieri, pildot instruktora pienākumus saskaņā ar Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu mācību programmu, kopā ar Civilās aviācijas aģentūras norīkotu instruktoru.

112. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu par instruktora kvalifikācijas piešķiršanu, ja lidotājs stūrmanis, lidotājs inženieris un lidotājs radiotelefona operators atbilst šo noteikumu 111.punktā minētajām prasībām.

113. Lidotājs stūrmanis, lidotājs inženieris un lidotājs radiotelefona operators, lai pagarinātu instruktora kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņu, 12 mēnešu periodā pirms instruktora kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa beigām attiecīga tipa gaisa kuģa mācību programmas ietvaros izpilda vienu no šādām prasībām:

113.1. novada vismaz vienu trenažiera sesiju (ne mazāk kā trīs stundas);

113.2. novada vismaz vienu mācību lidojuma stundu ar gaisa kuģi, veicot ne mazāk kā divus pacelšanās un nosēšanās manevrus;

113.3. apgūst Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu instruktora kvalifikācijas uzturēšanas mācību programmu.

114. Lidotājs stūrmanis, lidotājs inženieris un lidotājs radiotelefona operators var atjaunot instruktora kvalifikācijas atzīmi, ja viņš:

114.1. 12 mēnešu periodā pēc instruktora kvalifikācijas termiņa beigām veicis vismaz 30 maršruta lidojumus, pacelšanās un nosēšanās manevrus, kā arī attiecīga gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļa pienākumus ar attiecīga vai līdzīga (to saskaņojot ar Civilās aviācijas aģentūru) tipa gaisa kuģi. Ne vairāk kā 15 maršruta lidojumi var būt veikti lidojumu trenažierī;

114.2. apguvis Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu instruktora kvalifikācijas atjaunošanas programmu;

114.3. novadījis ne mazāk kā trīs mācību lidojumu stundas ar attiecīga tipa gaisa kuģi vai trenažieri, pildot instruktora pienākumus saskaņā ar gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīmes mācību programmu Civilās aviācijas aģentūras norīkota instruktora uzraudzībā.

115. Lidotājs stūrmanis, lidotājs inženieris un lidotājs radiotelefona operators, kas ieguvis instruktora kvalifikācijas atzīmi noteikta tipa gaisa kuģim, var saņemt instruktora kvalifikāciju cita tipa gaisa kuģim, ja viņš:

115.1. 12 mēnešu periodā pirms instruktora kvalifikācijas pieprasīšanas cita tipa gaisa kuģim veicis vismaz 15 maršruta lidojumus, pacelšanās un nosēšanās manevrus, kā arī gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļa pienākumus ar attiecīga vai līdzīga (to saskaņojot ar Civilās aviācijas aģentūru) tipa gaisa kuģi. Ne vairāk kā septiņi lidojumi var būt veikti lidojumu trenažierī;

115.2. apguvis Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu 20 stundu mācību lidojumu programmu ar gaisa kuģi vai atbilstošu trenažieri instruktora vadībā;

115.3. novadījis ne mazāk kā trīs mācību lidojumu stundas ar attiecīga tipa gaisa kuģi vai trenažieri, pildot instruktora pienākumus saskaņā ar Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu mācību programmu Civilās aviācijas aģentūras norīkota instruktora uzraudzībā.

115.1 Šo noteikumu 8.nodaļas prasības neattiecas uz lidojumu apkalpes locekļiem, kuri ieguvuši lidojumu apkalpes locekļa apliecību atbilstoši regulas Nr. 1178/2011 prasībām.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.622 redakcijā)

115.2 Lai iegūtu lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīmi vai pagarinātu tās derīguma termiņu, persona iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu, kurā iekļauj šo noteikumu 2.pielikumā minēto informāciju.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.622 redakcijā)

115.3 Civilās aviācijas aģentūra piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 115.2 punktā minētās informācijas saņemšanas pieņem lēmumu par instruktora kvalifikācijas atzīmes piešķiršanu vai tās derīguma termiņa pagarināšanu vai lēmumu par atteikumu piešķirt instruktora kvalifikācijas atzīmi vai pagarināt tās derīguma termiņu.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.622 redakcijā)

8.1 Prasības eksaminētāja kvalifikācijas atzīmes iegūšanai un tās derīguma termiņa pagarināšanai

(Nodaļa MK 20.08.2013. noteikumu Nr.622 redakcijā)

115.4 Eksaminētāja kvalifikācijas atzīmi var iegūt persona, kura atbilst regulas Nr. 1178/2011 I pielikuma K apakšiedaļas prasībām.

115.5 Lai iegūtu eksaminētāja kvalifikācijas atzīmi, šo noteikumu 115.4 punktā minētā persona iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu, kurā iekļauj šo noteikumu 2.pielikumā minēto informāciju.

115.6 Civilās aviācijas aģentūra piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 115.5 punktā minētās informācijas saņemšanas pieņem lēmumu par eksaminētāja kvalifikācijas atzīmes vai tās derīguma termiņa pagarinājuma piešķiršanu vai lēmumu par atteikumu piešķirt eksaminētāja kvalifikācijas atzīmi vai pagarināt tās derīguma termiņu.

8.2 Prasības militārās pieredzes ieskaitīšanai

(Nodaļa MK 20.08.2013. noteikumu Nr.622 redakcijā)

115.7 Ja šo noteikumu 3.1.2. un 3.1.3.apakšpunktā minēto lidojumu apkalpes locekļa apliecību vēlas iegūt militārās aviācijas gaisa kuģa pilots ar līdzvērtīgu vai augstākas kategorijas apliecību, Civilās aviācijas aģentūra 20 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, kurā iekļauta šo noteikumu 2.pielikumā minētā informācija, izvērtē, vai lidojumu apkalpes locekļa apliecības pretendentam ir pietiekams lidojumu stundu skaits (militāro pieredzi var iekļaut lidojumu apliecības izsniegšanai nepieciešamajā lidojumu stundu skaitā atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam), un nosūta lidojumu apkalpes locekļa apliecības pretendentam informāciju par prasībām nepieciešamajam zināšanu līmenim, nosakot termiņu, kādā apgūstams minētais zināšanu apjoms. Jautājumu par lidojumu apkalpes locekļa apliecības piešķiršanu izskata pēc tam, kad saņemts dokuments, kas apliecina praktiskā eksāmena nokārtošanu.

115.8 Ja nepieciešams, Civilās aviācijas aģentūra pretendentam izstrādā individuālu mācību programmu, kurā ietverts šo noteikumu 115.6 punktā minēto zināšanu apjoms.

9. Teorētisko eksāmenu kārtošana

116. Persona, kura pretendē uz lidojumu apkalpes locekļa apliecību, vai lidojumu apkalpes loceklis, kas pretendē uz jaunu kvalifikācijas atzīmi (turpmāk – pretendents), 12 mēnešu laikā pēc sertifikāta saņemšanas par attiecīgā mācību kursa teorētiskās programmas apguvi kārto Civilās aviācijas aģentūrā teorētiskos eksāmenus šādos priekšmetos:

116.1. civilo aviāciju regulējošie normatīvie akti;

116.2. vispārīgās zināšanas par gaisa kuģi;

116.3. cilvēka veiktspēja un ierobežojumi, apdraudējumu un kļūdu pārvaldība;

116.4. gaisa kuģa lidojuma principi;

116.5. gaisa kuģa ekspluatācijas procedūras;

116.6. gaisa kuģa raksturojumi, centrēšana un lidojuma plānošana;

116.7. meteoroloģija;

116.8. vispārīgā navigācija un radionavigācija;

116.9. radiosakari (VFR, IFR).

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.622)

117. Šo noteikumu 116.punktā minēto teorētisko eksāmenu saturu un apjomu, ņemot vērā, kādu apliecību un kvalifikācijas atzīmi pretendents vēlas iegūt, katrā priekšmetā nosaka Civilās aviācijas aģentūra saskaņā ar konvencijas 1.pielikuma prasībām.

118. Šo noteikumu 116.punktā minētos teorētiskos eksāmenus pretendents kārto ne vairāk kā sešās sesijās 18 mēnešu laikā no pirmās teorētiskā eksāmena dienas. Vienā teorētiskā eksāmena sesijā atļauts kārtot teorētisko eksāmenu vienā vai vairākos priekšmetos.

119. Pretendents ne mazāk kā piecas darbdienas pirms plānotā teorētiskā eksāmena kārtošanas dienas saskaņo ar Civilās aviācijas aģentūru teorētiskā eksāmena kārtošanas laiku un priekšmetus.

120. Pretendents teorētisko eksāmenu var kārtot latviešu vai angļu valodā.

121. Teorētiskajā eksāmenā pretendents testa veidā atbild uz noteiktu jautājumu skaitu noteiktā laikposmā (3.pielikums) katrā šo noteikumu 116.punktā minētajā priekšmetā atbilstoši kvalifikācijai. Katrs pretendents teorētisko eksāmenu kārto patstāvīgi, bez citu personu vai palīgmateriālu palīdzības.

121.1 Šo noteikumu 121.punkta prasības neattiecas uz šo noteikumu 3.2.2., 3.2.3. un 3.2.4.apakšpunktā minētajiem lidojumu apkalpes locekļiem, kuri saņem lidojumu apkalpes locekļa apliecību atbilstoši regulas Nr. 1178/2011 prasībām un kārto teorētisko eksāmenu atbilstoši regulas Nr. 1178/2011 un šo noteikumu 6.pielikuma prasībām.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.622 redakcijā)

122. Civilās aviācijas aģentūra eksāmena rezultātus pretendentam paziņo rakstiski piecu darbdienu laikā pēc eksāmena kārtošanas.

123. Teorētiskais eksāmens ir nokārtots, ja pretendentam ir ne mazāk kā 75 procenti pareizu atbilžu katrā priekšmetā.

124. Pretendents, kurš sešās sesijās nav nokārtojis visus šo noteikumu 116.punktā minētos eksāmenu priekšmetus vai kādu no minētajiem eksāmena priekšmetiem nav nokārtojis četras reizes pēc kārtas, no jauna apgūst savai kvalifikācijai atbilstošo mācību kursa teorētisko daļu Civilās aviācijas aģentūras noteiktajā apjomā un atkārtoti kārto teorētisko eksāmenu visos priekšmetos.

124.1 Šo noteikumu 124.punktā minēto no jauna apgūstamā mācību kursa teorētiskās daļas apjomu un saturu nosaka mācību organizācija.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.622 redakcijā)

125. Teorētiskā eksāmena rezultāti ir derīgi 24 mēnešus no pēdējā eksāmena priekšmeta nokārtošanas dienas.

125.1 Šo noteikumu 116., 118., 123., 124. un 125.punkta prasības neattiecas uz šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minētajiem lidojumu apkalpes locekļiem.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.622 redakcijā)

10. Praktiskā eksāmena kārtošana

126. Pretendents praktisko eksāmenu kārto, ja saņēmis sertifikātu par attiecīgas mācību kursa lidojumu programmas apguvi un nokārtojis šo noteikumu 116.punktā minēto teorētisko eksāmenu. Praktisko eksāmenu kārto sešu mēnešu laikā pēc minētā sertifikāta saņemšanas.

127. Praktisko eksāmenu pretendents kārto ar tādu gaisa kuģi, ar kādu veikti mācību lidojumi.

128. Pretendents ne mazāk kā piecas darbdienas pirms plānotā praktiskā eksāmena kārtošanas saskaņo ar Civilās aviācijas aģentūru eksāmena kārtošanas laiku un lidojuma maršrutu.

129. Pretendents pirms praktiskā eksāmena kārtošanas Civilās aviācijas aģentūras norīkotajam lidojumu eksaminētājam uzrāda šādus dokumentus:

129.1. personu apliecinošu dokumentu;

129.2. lidotāja dienasgrāmatu;

129.3. pirmās vai otrās klases veselības apliecību vai šajos noteikumos minētajos gadījumos – B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja medicīnisko uzziņu;

129.4. studentpilota vai lidojumu apkalpes locekļa apliecību;

129.5. sertifikātus par attiecīga mācību kursa teorētiskās daļas un lidojumu programmas apguvi;

129.6. apliecinājumu par teorētisko zināšanu eksāmena nokārtošanu Civilās aviācijas aģentūrā.

130. Praktiskais eksāmens sastāv no šādiem posmiem (3.pielikums):

130.1. mutiskais eksāmens pirms lidojuma, ja lidojumu eksaminētājs uzskata to par nepieciešamu;

130.2. pirmslidojuma sagatavošanās;

130.3. pirmslidojuma pārbaudes;

130.4. pārbaudes lidojums ar attiecīgas kategorijas gaisa kuģi, pildot gaisa kuģa kapteiņa, lidotāja stūrmaņa, lidotāja inženiera vai lidotāja radiooperatora pienākumus un uzdevumus (manevrus), kas nepieciešami kvalifikācijas atzīmes iegūšanai;

130.5. maršruta lidojums, ja tāds nepieciešams attiecīgas kvalifikācijas atzīmes iegūšanai;

130.6. pēclidojuma novērtēšana (atestācija).

131. Šo noteikumu 130.4. un 130.5.apakšpunktā minētos eksāmena posmus var apvienot.

132. Pretendents praktiskā eksāmena pirmslidojuma sagatavošanās posmā:

132.1. iegūst un izvērtē informāciju par meteoroloģisko apstākļu atbilstību plānotā lidojuma veikšanai;

132.2. veic aeronavigācijas situācijas analīzi;

132.3. iesniedz lidojumu plānu gaisa satiksmes vadības dienestam, ja attiecīgā lidojuma veikšanai ir nepieciešams lidojuma plāns;

132.4. pārbauda gaisa kuģa tehnisko stāvokli un gaisa kuģī nepieciešamo dokumentāciju.

133. Ja pretendents izpilda visus šo noteikumu 132.punktā minētos uzdevumus, eksaminētājs atļauj pretendentam veikt pārbaudes lidojumu.

134. Pārbaudes lidojums ir sadalīts vairākās daļās. Pārbaudes lidojuma katras daļas laikā pretendents izpilda noteiktus uzdevumus (manevrus). Katru uzdevumu atļauts izpildīt ne vairāk kā divas reizes, lai tas tiktu uzskatīts par nokārtotu. Praktiskais eksāmens ir jānokārto sešu mēnešu laikā pēc pirmā praktiskā eksāmena uzdevuma uzsākšanas dienas.

135. Pārbaudes lidojuma daļa ir uzskatāma par nokārtotu, ja ir izpildīti visi tās uzdevumi un pretendents ir apliecinājis, ka spēj:

135.1. pilotēt gaisa kuģi (darboties apkalpes sastāvā) atbilstoši iegūstamajai kvalifikācijai;

135.2. apzināt iespējamos apdraudējumus un novērst pieļautās kļūdas;

135.3. izpildīt visus lidojuma uzdevumus (manevrus);

135.4. lidojumā sekmīgi izmantot pieejamo aeronavigācijas informāciju;

135.5. vadīt gaisa kuģi tā, lai nodrošinātu visu procedūru un manevru sekmīgu izpildi;

135.6. gatavojoties lidojumam un lidojuma laikā pārliecinoši komunicēt ar citiem gaisa kuģa apkalpes locekļiem un gaisa satiksmes vadības dienestiem.

136. Ja pretendents pārbaudes lidojumu laikā nenokārto:

136.1. vienu no praktiskā eksāmena daļām, pretendents atkārtotā praktiskā eksāmena laikā izpilda nenokārtoto pārbaudes lidojuma daļu;

136.2. divas vai vairāk daļas, pretendents atkārtoti kārto visu praktisko eksāmenu.

137. Pretendents, kas praktisko eksāmenu nav nokārtojis divas reizes, to var kārtot atkārtoti, ja apgūta papildu mācību lidojumu programma Civilās aviācijas aģentūras noteiktā apjomā.

137.1 Šo noteikumu 126., 127., 134., 135., 136. un 137.punkta prasības neattiecas uz šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minētajiem lidojumu apkalpes locekļiem.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.622 redakcijā)

11. Noslēguma jautājums

138. Lidojumu apkalpes locekļu apliecības, ko Civilās aviācijas aģentūra izsniegusi līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

138.1. lidojumu apkalpes locekļa apliecības derīguma termiņa beigām;

138.2. lidojumu apkalpes locekļa apliecībā iekļautās kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa beigām.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs U.Augulis
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 18.janvāra noteikumiem Nr.51
Lidojumu apkalpes locekļa apliecības paraugs

Satiksmes ministrs U.Augulis
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 18.janvāra noteikumiem Nr.51
Iesniegumā norādāmā informācija civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļa apliecības saņemšanai

(Pielikums grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.622)

1. Apliecība, uz kuru pretendē persona (studentpilota apliecība, amatierpilota apliecība, privātpilota apliecība, komercpilota apliecība, daudzpilotu apkalpes pilota apliecība, aviolīniju transporta pilota apliecība, lidotāja stūrmaņa apliecība, lidotāja inženiera apliecība, lidotāja radiotelefona operatora apliecība).

2. Personas vārds, uzvārds (latviešu valodā vai latīņu burtiem) atbilstoši pasē norādītajam.

3. Dzimšanas datums (diena, mēnesis, gads).

4. Personas deklarētās dzīvesvietas adrese un faktiskās dzīvesvietas adrese (ja atšķiras), kontaktinformācija.

5. Pilsonība.

6. Informācija par personai piederošām spēkā esošām studentpilota vai citām gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa apliecībām (apliecības numurs, izdevējvalsts, izdošanas datums, derīgums, ierobežojumi).

7. Informācija par personas veselības apliecību vai B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja medicīnisko uzziņu (numurs, izdevējvalsts, izdošanas datums, derīgums, ierobežojumi).

8. Informācija par pabeigto mācību programmu, mācību ilgumu (mācību sākums un beigas), valsti, kurā pabeigta norādītā mācību programma. Studentpilota apliecības saņemšanai norāda izvēlēto mācību programmu.

9. Informācija par kvalifikācijas atzīmēm, papildu kvalifikācijas atzīmēm vai instruktora kvalifikāciju, uz kuru persona pretendē.

10. Informācija par nolidojuma stundām (mācību nolidojumu, patstāvīgo nolidojumu, kopējo nolidojumu kapteiņa statusā un, ja nepieciešams, lidojuma pieredzi ar citas kategorijas, tipa (klases) gaisa kuģi).

11. Informācija par apgūto radiosakaru, frazeoloģijas un angļu valodas prasmes līmeni (atbilstoši Starptautiskās Civilās Aviācijas Organizācijas noteiktajām prasībām).

11.1 Informācija par militāro lidojumu pieredzi, ja personai ir militārās aviācijas gaisa kuģa pilota apliecība.

12. Norāda, kad un kurā valstī nokārtots teorētiskais eksāmens un praktiskais eksāmens.

13. Iesnieguma iesniegšanas datums (diena, mēnesis, gads) un iesniedzēja paraksts. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja iesniegums ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Piezīme. Persona apliecina iesniegumā norādīto informāciju, iesniedzot Civilās aviācijas aģentūrā attiecīgus dokumentus.

Satiksmes ministrs U.Augulis
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 18.janvāra noteikumiem Nr.51
Lidojumu apkalpes locekļu apliecību pretendentu teorētiskā un praktiskā eksāmena kārtošanas laiks

(Pielikums MK 20.08.2013. noteikumu Nr.622 redakcijā)

1. Teorētiskā eksāmena katra priekšmeta jautājumu skaits un kārtošanas laiks lidojumu apkalpes locekļiem, kuri minēti Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumu Nr.51 "Civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi" (turpmāk – noteikumi) 3.1.apakšpunktā:

Nr.p.k.

Teorētiskā eksāmena priekšmets

Amatierpilots

Privātpilots

Lidotājs stūrmanis

Lidotājs inženieris

Lidotājs radiotelefona operators

jautājumu skaits

laiks*
(minūtes)

jautājumu skaits

laiks*
(minūtes)

jautājumu skaits

laiks
(minūtes)

jautājumu skaits

laiks
(minūtes)

jautājumu skaits

laiks
(minūtes)

1.1.Civilo aviāciju regulējošie normatīvie akti

16

35

24

50

32

60

24

45

20

40

1.2.Vispārīgas zināšanas par gaisa kuģi

12

25

20

12**

40

25**

40

80

76

150

16

30

1.3.Cilvēka veiktspēja

12

25

16

30

24

45

24

45

16

30

1.4.Gaisa kuģa lidojuma principi

12

25

20

12**

40

25**

20

40

20

40

12

30

1.5.Gaisa kuģa ekspluatācijas procedūras

12

25

20

12**

40

25**

32

60

32

60

16

30

1.6.Lidojuma tehniskais raksturojums un plānošana

12

25

20

12**

40

25**

40

90

24

60

12

30

1.7.Meteoroloģija

12

25

24

50

48

100

24

50

16

35

1.8.Navigācija

12

30

20

12**

50

30**

52

120

1.9.Radionavigācija

56

120

20

50

1.10.Radiosakari VFR

12

25

16

30

16

30

16

30

1.11.Radiosakari IFR

16

30

16

30

Piezīmes.

1. * Teorētiskā eksāmena kārtošanas laiku pagarina par 50 %, ja persona kārto eksāmenu angļu valodā.

2. ** Teorētiskā eksāmena priekšmetos noteiktais jautājumu skaits un kārtošanas laiks attiecas uz privātpilotiem, kas pretendē uz SPL kvalifikācijas atzīmi, lai pilotētu planieri, un BPL (S), BPL (M), BPL (L) kvalifikācijas atzīmi.

2. Teorētiskā eksāmena katra priekšmeta jautājumu skaits un kārtošanas laiks lidojumu apkalpes locekļiem, kuri minēti noteikumu 3.2.1.apakšpunktā.

Nr.
p.k.

Teorētiskā eksāmena priekšmets

Privātpilots

jautājumu skaits

laiks (minūtes)

2.1.Civilo aviāciju regulējošie normatīvie akti

16

40

2.2.Cilvēka veiktspēja

12

30

2.3.Meteoroloģija

16

40

2.4.Radiosakari VFR

10

25

2.5.Gaisa kuģa lidojuma principi

16

40

2.6.Gaisa kuģa ekspluatācijas procedūras

10

25

2.7.Lidojuma tehniskais raksturojums un plānošana

12

30

2.8.Vispārīgas zināšanas par gaisa kuģi

12

30

2.9.Navigācija

16

40

3. Plānotais praktiskā eksāmena kārtošanas laiks lidojumu apkalpes locekļiem, kuri minēti noteikumu 3.1.apakšpunktā.

Nr.p.k.

Praktiskais eksāmens

Amatierpilots

Privātpilots

Lidotājs stūrmanis

Lidotājs inženieris

Lidotājs radiotelefona operators

3.1.

Noteikumu 130.1., 130.2. un 130.3.apakšpunktā minētais posms

1 stunda

1 stunda

1 stunda

1 stunda

1 stunda

3.2.

Noteikumu 130.4. un 130.5.apakšpunktā minētais posms

1 stunda

1 stunda 30 minūtes*

2 stundas

2 stundas

2 stundas

3.3.

Noteikumu 130.6.apakšpunktā minētais posms

30 minūtes

30 minūtes

30 minūtes

30 minūtes

30 minūtes

Piezīme. * Neattiecas uz privātpilotiem, kas pretendē uz SPL kvalifikācijas atzīmi, lai pilotētu planieri, un BPL (S), BPL (M), BPL (L) kvalifikācijas atzīmi. Privātpilotiem, kas pretendē uz SPL kvalifikācijas atzīmi, lai pilotētu planieri, un BPL (S), BPL (M), BPL (L) kvalifikācijas atzīmi, noteikumu 130.4. un 13.5.apakšpunktā minētais praktiskā eksāmena posms ilgst ne mazāk kā vienu stundu.

4. Plānotais praktiskā eksāmena kārtošanas laiks lidojumu apkalpes locekļiem, kuri minēti noteikumu 3.2.apakšpunktā.

Nr.p.k.

Praktiskais eksāmens

Privātpilots

Komercpilots

Daudzpilotu apkalpes pilots

Aviolīniju transporta pilots

4.1.Noteikumu 130.1., 130.2. un 130.3.apakšpunktā minētais posms

1 stunda

1 stunda

1 stunda

1 stunda

4.2.Noteikumu 130.4. un 130.5.apakšpunktā minētais posms

1 stunda 30 minūtes, iekļaujot navigācijas pārbaudi

1 stunda 30 minūtes, iekļaujot navigācijas pārbaudi

2 stundas

2 stundas

4.3.Noteikumu 130.6.apakšpunktā minētais posms

30 minūtes

30 minūtes

30 minūtes

30 minūtes

4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 18.janvāra noteikumiem Nr.51

(Pielikums MK 20.08.2013. noteikumu Nr.622 redakcijā)

 IState of issue / Izdevēja valsts

Republic of Latvia / Latvijas Republika

II Title of licence / Apliecības nosaukums

XII

Ratings, certificates and privileges

Ratings to be revalidated / 

Kvalifikācijas atzīmes, sertfikāti un tiesības

Pagarināmas kvalifikācijas atzīmes 

REPUBLIC OF LATVIA
CIVIL AVIATION AGENCY

IIILicence number / Apliecības numurs

XXXXX / Attachment

  

Licence
Apliecība

Date of initial issue
Pirmā izdošana

Country code
Valsts kods/

XXXX

dd/mm/gggg

LVA

 

IVLast and first name of holder / Apliecības turētāja uzvārds un vārds

Aaaa, Bbbbb

 

LATVIJAS REPUBLIKA
CIVILĀS AVIĀCIJAS AĢENTŪRA

IVaDate of birth / Dzimšanas datums

dd/mm/gggg

IXValidity / Derīgums

The privileges of the licence shall be exercised only if the holder has a valid medical certificate for the required privilege. / Šīs apliecības turētājs drīkst realizēt savas tiesības tikai tad, ja viņam ir derīga veselības apliecība.

A document containing a photo shall be carried for the purposes of identification of the licence holder. / Šīs apliecības turētājam sava identitāte jāapliecina ar personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju.

Class / Type / IR

Klase / Tips / IR

Remarks and restrictions/

Piezīmes un ierobežojumi

XIVPlace of birth / Dzimšanas vieta

Aaaaa, Bbbb / Aaaaa, Bbbb

 

EUROPEAN UNION

VAddress* / Adrese*:

Aaaaaaaaaa/ Bbbbbbbb

 

XXXX

Valid until: 00/00/0000
 VINationality / Pilsonība

Aaaaaa / Aaaaaa

 

NATIONAL ATTACHMENT TO
FLIGHT CREW LICENCE

VIISignature of holder / Apliecības turētāja paraksts 

PIELIKUMS
LIDOJUMA APKALPES LOCEKĻA APLIECĪBAI

VIIIIssuing competent authority / Izdevējiestāde

Civil Aviation Agency of the Republic of Latvia/ Latvijas Republikas Civilās aviācijas aģentūra

***

XIIRadiotelephony privileges / Radiotelefona sakaru tiesības

The holder of this licence has demonstrated competence to operate R/T equipment of board aircraft in English. / Šīs apliecības turētājs drīkst izmantot radiotelefona aparatūru sakaru uzturēšanai angļu valodā.

  
 XSignature of issuing officer and date / Izdevēja amatpersonas paraksts un datums Instructor / Instruktors 
  ______________________________A.Bbbb

dd/mm/gggg

XIIIRemarks / Piezīmes

***

 

Issued in accordance with Cabinet of Minister Regulation No. 51 (2013)

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.51 (2013)

XISeal or stamp of issuing competent authority/ Izdevējiestādes zīmogs vai spiedogs  Examiner/ Eksaminētājs 

***

 

XXXXX / Attachment

XXXXX / Attachment

XXXXX / Attachment

XXXXX / Attachment


XII XII 

Examiner/ Eksaminētājs

Abreviations used in this licence
Apliecībā lietotie saīsinājumi

Rating, certificates, endorsement/
Kvalifikācijas atzīmes, sertifikāti

Date of Rating test/
Kvalifikācijas atzīmes pārbaudes datums

Date of IR test/
IR pārbaudes datums

Valid until/
Derīga līdz

Certificate No./
Sertifikāta Nr.

Signature/
Paraksts

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

XXXXX / Attachment

XXXXX / Attachment

XXXXX / Attachment

XXXXX / Attachment

5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 18.janvāra noteikumiem Nr.51
Militārās pieredzes ieskaitīšana lidojumu stundu skaitā

(Pielikums MK 20.08.2013. noteikumu Nr.622 redakcijā)

Nr.p.k. Amatierpilota mācību programmaPrivātpilota mācību programma
1.Mācību lidojumu stundu skaitā ieskaitāmā pieredze un ierobežojumi attiecībā uz mācību lidojumu stundu skaitu50 % no nolidoto lidojumu stundu skaita ar šādiem nosacījumiem:

• ne vairāk par 40 stundām, ja amatierpilotam nav nakts lidojumu kvalifikācijas atzīmes;

• ne vairāk par 45 stundām, ja amatierpilotam ir nakts lidojumu kvalifikācijas atzīme;

• ne vairāk par 20 stundām no to stundu skaita, kuras veiktas kopā ar instruktoru

50 % no nolidoto lidojumu stundu skaita ar šādiem nosacījumiem:

• ne vairāk par 40 stundām, ja amatierpilotam nav nakts lidojumu kvalifikācijas atzīmes;

• ne vairāk par 45 stundām, ja privātpilotam ir nakts lidojumu kvalifikācijas atzīme;

• ne vairāk par 20 stundām no to stundu skaita, kuras veiktas kopā ar instruktoru

2.Ierobežojumi apliecībāPēc sekmīgas praktiskā eksāmena nokārtošanas Civilās aviācijas aģentūra izsniedz pretendentam attiecīgās kategorijas pilota apliecību ar ierobežojumu lidojumu veikšanai tikai Latvijas Republikā reģistrētā gaisa kuģī. Ierobežojums ir spēkā līdz brīdim, kad pretendents ar Latvijas Republikā reģistrētu gaisa kuģi nolidojis vismaz 500 stundas 
6.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 18.janvāra noteikumiem Nr.51
Teorētiskā eksāmena kārtošana saskaņā ar Eiropas aviācijas drošības aģentūras dokumenta "Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai un vadlīnijas FCL daļa" III sadaļas "Teorētisko zināšanu pārbaudes" prasībām

(Pielikums MK 20.08.2013. noteikumu Nr.622 redakcijā)

I. Teorētiskā eksāmena kārtošana

1. Civilās aviācijas aģentūra nodrošina piemērotas telpas teorētisko zināšanu pārbaudei.

2. Eksāmena dokumenti nav vispārpieejama informācija.

3. Pirms eksāmena tiek pārbaudīta pretendenta identitāte.

4. Eksāmena laikā pretendentus izvieto tā, lai pretendenti nevarētu iegūt informāciju no citu pretendentu eksāmena dokumentiem. Eksāmena laikā pretendenti nedrīkst sarunāties.

5. Visus eksāmena dokumentus un palīgmateriālus, kas tiek izsniegti pretendentam eksāmena vajadzībām, pēc eksāmena beigām nodod atpakaļ.

6. Eksāmena laikā pretendentam ir pieejami tikai eksaminācijas dokumenti, specifiska dokumentācija un eksaminācijā nepieciešamie darba piederumi.

7. Eksāmena laikā pretendenti drīkst izmantot:

7.1. neprogrammējamu kalkulatoru bez specifiskām aviācijas funkcijām;

7.2. mehānisko navigācijas logaritmisko lineālu;

7.3. transportieri;

7.4. cirkuli;

7.5. lineālu;

7.6. tulkojošo vārdnīcu (bez aviācijas terminu skaidrojuma).

8. Eksāmena laikā pretendents nedrīkst izmantot nekādu elektronisko aprīkojumu.

II. Teorētiskā eksāmena priekšmeti

1. Civilo aviāciju regulējošie normatīvie akti
Teorētisko zināšanu pārbaude
Eksāmena kārtošanas laiks, kopējais jautājumu skaits un jautājumu sadalījums
 

ATPL(A)

CPL(A)

ATPL(H)/IR

ATPL(H)

CPL(H)

IR(A) & (H)

Atļautais eksāmena kārtošanas laiks (stundas)

1:00

0:45

1:00

0:45

0:45

0:45

Kopējais jautājumu skaits

44

33

44

33

33

29

 

2. Vispārīgas zināšanas par gaisa kuģiem (gaisa kuģa korpuss/sistēmas/spēka iekārta)
Teorētisko zināšanu pārbaude
Eksāmena kārtošanas laiks, kopējais jautājumu skaits un jautājumu sadalījums
 

ATPL(A)

CPL(A)

ATPL(H)/IR

ATPL(H)

CPL(H)

IR(A) & (H)

Atļautais eksāmena kārtošanas laiks (stundas)

2:00

1:30

2:00

2:00

1:30

Kopējais jautājumu skaits

80

60

80

80

60

 

3. Vispārīgas zināšanas par gaisa kuģiem (instrumenti)
Teorētisko zināšanu pārbaude
Eksāmena kārtošanas laiks, kopējais jautājumu skaits un jautājumu sadalījums
 

ATPL(A)

CPL(A)

ATPL(H)/IR

ATPL(H)

CPL(H)

IR(A) & (H)

Atļautais eksāmena kārtošanas laiks (stundas)

1:30

1:00

1:30

1:30

1:00

0:30

Kopējais jautājumu skaits

60

39

60

60

39

20

 

4. Masa un līdzsvars
Teorētisko zināšanu pārbaude
Eksāmena kārtošanas laiks, kopējais jautājumu skaits un jautājumu sadalījums
 

ATPL(A)

CPL(A)

ATPL(H)/IR

ATPL(H)

CPL(H)

IR(A) & (H)

Atļautais eksāmena kārtošanas laiks (stundas)

1:00

1:00

1:00

1:00

1:00

Kopējais jautājumu skaits

25

25

25

25

25

 

5. Lidojuma tehniskais raksturojums (Lidmašīna)
Teorētisko zināšanu pārbaude
Eksāmena kārtošanas laiks, kopējais jautājumu skaits un jautājumu sadalījums
 

ATPL(A)

CPL(A)

ATPL(H)/IR

ATPL(H)

CPL(H)

IR(A) & (H)

Atļautais eksāmena kārtošanas laiks (stundas)

1:00

0:45

Kopējais jautājumu skaits

35

25

 

6. Lidojuma plānošana
Teorētisko zināšanu pārbaude
Eksāmena kārtošanas laiks, kopējais jautājumu skaits un jautājumu sadalījums
 

ATPL(A)

CPL(A)

ATPL(H)/IR

ATPL(H)

CPL(H)

IR(A) & (H)

Atļautais eksāmena kārtošanas laiks (stundas)

2:00

1:30

2:00

1:30

1:30

1:30

Kopējais jautājumu skaits

43

33

43

33

33

33

 

7. Lidojuma tehniskais raksturojums (Helikopters)
Teorētisko zināšanu pārbaude
Eksāmena kārtošanas laiks, kopējais jautājumu skaits un jautājumu sadalījums
 

ATPL(A)

CPL(A)

ATPL(H)/IR

ATPL(H)

CPL(H)

IR(A) & (H)

Atļautais eksāmena kārtošanas laiks (stundas)

1:00

1:00

0:45

Kopējais jautājumu skaits

35

35

20

 

8. Cilvēka veiktspēja
Teorētisko zināšanu pārbaude
Eksāmena kārtošanas laiks, kopējais jautājumu skaits un jautājumu sadalījums
 

ATPL(A)

CPL(A)

ATPL(H)/IR

ATPL(H)

CPL(H)

IR(A) & (H)

Atļautais eksāmena kārtošanas laiks (stundas)

1:00

0:45

1:00

1:00

0:45

0:45

Kopējais jautājumu skaits

48

36

48

48

36

36

 

9. Meteoroloģija
Teorētisko zināšanu pārbaude
Eksāmena kārtošanas laiks, kopējais jautājumu skaits un jautājumu sadalījums
 

ATPL(A)

CPL(A)

ATPL(H)/IR

ATPL(H)

CPL(H)

IR(A) & (H)

Atļautais eksāmena kārtošanas laiks (stundas)

2:00

1:30

2:00

2:00

1:30

1:30

Kopējais jautājumu skaits

84

63

84

84

63

63

 

10. Vispārējā navigācija
Teorētisko zināšanu pārbaude
Eksāmena kārtošanas laiks, kopējais jautājumu skaits un jautājumu sadalījums
 

ATPL(A)

CPL(A)

ATPL(H)/IR

ATPL(H)

CPL(H)

IR(A) & (H)

Atļautais eksāmena kārtošanas laiks (stundas)

2:00

1:30

2:00

2:00

1:30

Kopējais jautājumu skaits

60

45

60

60

45

 

11. Radionavigācija
Teorētisko zināšanu pārbaude
Eksāmena kārtošanas laiks, kopējais jautājumu skaits un jautājumu sadalījums
 

ATPL(A)

CPL(A)

ATPL(H)/IR

ATPL(H)

CPL(H)

IR(A) & (H)

Atļautais eksāmena kārtošanas laiks (stundas)

1:30

0:30

1:30

1:00

0:30

1:00

Kopējais jautājumu skaits

66

22

66

34

22

44

 

12. Ekspluatācijas procedūras
Teorētisko zināšanu pārbaude
Eksāmena kārtošanas laiks, kopējais jautājumu skaits un jautājumu sadalījums
 

ATPL(A)

CPL(A)

ATPL(H)/IR

ATPL(H)

CPL(H)

IR(A) & (H)

Atļautais eksāmena kārtošanas laiks (stundas)

1:15

0:45

1:00

1:00

0:45

Kopējais jautājumu skaits

45

30

38

38

30

 

13. Lidojuma principi (Lidmašīna)
Teorētisko zināšanu pārbaude
Eksāmena kārtošanas laiks, kopējais jautājumu skaits un jautājumu sadalījums
 

ATPL(A)

CPL(A)

ATPL(H)/IR

ATPL(H)

CPL(H)

IR(A) & (H)

Atļautais eksāmena kārtošanas laiks (stundas)

1:00

0:45

Kopējais jautājumu skaits

44

33

 

14. Lidojuma principi (Helikopters)
Teorētisko zināšanu pārbaude
Eksāmena kārtošanas laiks, kopējais jautājumu skaits un jautājumu sadalījums
 

ATPL(A)

CPL(A)

ATPL(H)/IR

ATPL(H)

CPL(H)

IR(A) & (H)

Atļautais eksāmena kārtošanas laiks (stundas)

1:00

1:00

1:00

Kopējais jautājumu skaits

44

44

44

 

15. Radiosakari VFR
Teorētisko zināšanu pārbaude
Eksāmena kārtošanas laiks, kopējais jautājumu skaits un jautājumu sadalījums
 

ATPL(A)

CPL(A)

ATPL(H)/IR

ATPL(H)

CPL(H)

IR(A) & (H)

Atļautais eksāmena kārtošanas laiks (stundas)

00:30

00:30

00:30

00:30

00:30

Kopējais jautājumu skaits

24

24

24

24

24

 

16. Radiosakari IFR
Teorētisko zināšanu pārbaude
Eksāmena kārtošanas laiks, kopējais jautājumu skaits un jautājumu sadalījums
 

ATPL(A)

CPL(A)

ATPL(H)/IR

ATPL(H)

CPL(H)

IR(A) & (H)

Atļautais eksāmena kārtošanas laiks (stundas)

00:30

00:30

00:30

Kopējais jautājumu skaits

24

24

24

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 51Pieņemts: 18.01.2011.Stājas spēkā: 09.02.2011.Zaudē spēku: 14.12.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 21, 08.02.2011.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
225424
{"selected":{"value":"03.09.2013","content":"<font class='s-1'>03.09.2013.-13.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.09.2013","iso_value":"2013\/09\/03","content":"<font class='s-1'>03.09.2013.-13.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.02.2011","iso_value":"2011\/02\/09","content":"<font class='s-1'>09.02.2011.-02.09.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.09.2013
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"