Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.92

Rīgā 2011.gada 1.februārī (prot. Nr.7 13.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumos Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās"

Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma
25.panta 11.punktu un Ķīmisko vielu likuma 16.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumos Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 80.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 25.panta 11.punktu un Ķīmisko vielu likuma 16.pantu".

2. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "ķīmiskie produkti" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "maisījumi" (attiecīgā locījumā).

3. Izteikt 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. kas saskaņā ar Ķīmisko vielu likumā noteikto klasifikāciju ir bīstamas ķīmiskās vielas vai bīstami maisījumi;".

4. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Valsts darba inspekcija un citas institūcijas atbilstoši Ķīmisko vielu likumā tām noteiktajai kompetencei."

5. Aizstāt 10.punktā vārdus "valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs"" ar vārdiem "sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs"".

6. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Riska novērtēšanā ņem vērā arī iekārtu apkopi un citas darbības, kuru laikā var tikt apdraudēta nodarbināto drošība un veselība un uz nodarbinātajiem var iedarboties šo noteikumu 2.punktā minētās ķīmiskās vielas un maisījumi."

7. Papildināt 18.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Pēc minēto pasākumu īstenošanas darba devējs veic atkārtotus ķīmiskās vielas koncentrācijas mērījumus, lai pārliecinātos par veikto pasākumu efektivitāti un riska samazināšanu līdz pieļaujamam līmenim."

8. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Laikposmu nākamajam periodiskajam mērījumam nosaka atbilstoši iepriekšējos mērījumos iegūtajam rezultātam. Maksimālais laikposms līdz nākamajam periodiskajam mērījumam ir:

20.1. 104 nedēļas, ja iepriekšējos mērījumos EI ≤ 0,5 (aroda ekspozīcijas koncentrācija ir zemāka par pusi aroda ekspozīcijas robežvērtības (AER));

20.2. 52 nedēļas, ja iepriekšējos mērījumos 0,5 < EI < 0,75 (aroda ekspozīcijas koncentrācija ir robežās starp pusi un 3/4 aroda ekspozīcijas robežvērtības (AER));

20.3. 24 nedēļas, ja iepriekšējos mērījumos 0,75 < EI < 1 (aroda ekspozīcijas koncentrācija ir lielāka par 3/4 jeb 75 % no aroda ekspozīcijas robežvērtības (AER))."

9. Aizstāt 24.punkta otrajā teikumā vārdu "divus" ar vārdu "trīs".

10. Svītrot 27., 28. un 29.punktu.

11. Izteikt 31.7.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.7.4. klasificē un marķē ķīmiskās vielas un maisījumus, kā arī atkritumus, kas satur šīs vielas vai maisījumus, nodrošina to drošu un ātru savākšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu, kā arī bīstamo atkritumu klasificēšanu, marķēšanu, iepakošanu, uzglabāšanu, pārvadāšanu un utilizēšanu;".

12. Aizstāt 45.punkta ievaddaļas otrajā teikumā vārdu "rakstisku" ar vārdu "šādu".

13. Izteikt 45.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"45.4. par drošības datu lapās sniegto ķīmisko vielu un maisījumu raksturojumu saskaņā ar Ķīmisko vielu likumu;".

14. Izteikt 48.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"48. Īpašus ierobežojumus, kas attiecas uz darbībām ar atsevišķām bīstamām ķīmiskajām vielām, reglamentē normatīvie akti par bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu ražošanas, tirdzniecības un lietošanas ierobežojumiem, izņemot šādus gadījumus:".

15. Papildināt 51.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Nosūtot nodarbināto uz obligāto veselības pārbaudi, darba devējs obligātās veselības pārbaudes kartē norāda informāciju par ķīmiskajām vielām, to iedarbības veidu, ilgumu un koncentrāciju darba vides gaisā."

16. Papildināt VII nodaļu ar 55.1 punktu šādā redakcijā:

"55.1 Šajā nodaļā minētos veselības pārbaužu datus darba devējs glabā 40 gadus pēc pēdējās zināmās nodarbinātā saskares ar ķīmiskajām vielām, pēc tam datus nodod arhīvā. Ja darba devēju likvidē, veselības pārbaužu datus glabā saskaņā ar prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par arhīva dokumentu glabāšanu."

17. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) Komisijas 2009.gada 17.decembra Direktīvas 2009/161/ES, ar ko, īstenojot Padomes Direktīvu 98/24/EK, izveido darbavietā pieļaujamo indikatīvo iedarbības robežvērtību trešo sarakstu un groza Direktīvu 2000/39/EK."

18. Izteikt 1.pielikuma 201.punktu šādā redakcijā:

"201.

 

68-12-2

N,N-dimetilformamīds

HCON(CH3)2

15

5

30

10

Āda"

19. Izteikt 1.pielikuma 216.punktu šādā redakcijā:

"216.

 

123-94-1

1,4-dioksāns

20

5,5

   

"

20. Izteikt 1.pielikuma 224.punktu šādā redakcijā:

"224.

 

7439-97-6

Dzīvsudrabs un tā neorganiskie savienojumi (pēc dzīvsudraba)

Hg

0,02

     

"

21. Papildināt 1.pielikumu ar 224.1 un 224.2 punktu šādā redakcijā:

"224.1

 

21908-53-2

Dzīvsudraba oksīds (pēc dzīvsudraba)

HgO

0,02

       

224.2

 

7487-94-7

Dzīvsudraba hlorīds (pēc dzīvsudraba)

HgCl2

0,02

     

"

22. Izteikt 1.pielikuma 233.punktu šādā redakcijā:

"233.

 

140-88-5

Etilakrilāts (2-propēnskābes etilesteris, akrilskābes etilesteris)

H2C=CH-COOC2H5

10

     

"

23. Izteikt 1.pielikuma 237.punktu šādā redakcijā:

"237.

 

110-80-5

Etilcelosolvs (etilēnglikola monoetilēteris, 2-etoksi-1-etanols)

C2H5-O-CH2CH2OH

8

2

   

Āda"

24. Papildināt 1.pielikumu ar 247.1 punktu šādā redakcijā:

"247.1

 

111-15-9

2-etoksietilacetāts

C6H12O3

11

2

   

Āda"

25. Svītrot 1.pielikuma 263.punktu.

26. Izteikt 1.pielikuma 264.punktu šādā redakcijā:

"264.

203-632-7

108-95-2

Fenols (hidroksibenzols)

C6H5OH

8

2

16

4

Āda"

27. Izteikt 1.pielikuma 341.punktu šādā redakcijā:

"341.

 

80-05-7

4,4'-Izopropilidēndifenols (bisfenols A) (ieelpojami putekļi)

(CH3)2C(C6H4OH)2

5

     

"

28. Papildināt 1.pielikumu ar 353.1 punktu šādā redakcijā:

"353.1

 

7778-18-9

Kalcija sulfāts (hidrogenēts; ģipša putekļi)

CaSO4x2H2O

4

     

"

29. Izteikt 1.pielikuma 419.punktu šādā redakcijā:

"419.

 

96-33-3

Metilakrilāts (metilpropenoāts, akrilskābes metilesteris, propēnskābes metilesteris)

CH2=CHCOOCH3

18

5

36

10

"

30. Izteikt 1.pielikuma 425.punktu šādā redakcijā:

"425.

872-50-4

1-metil-2-pirolidīnons (N-metil-2-pirolidons)

C5H9NO

40

10

80

20

Āda"

31. Izteikt 1.pielikuma 430.punktu šādā redakcijā:

"430.

 

624-83-9

Metilizocianāts

CH3N=C=O

   

0,05

0,02

"

32. Izteikt 1.pielikuma 433.punktu šādā redakcijā:

"433.

 

8022-00-2

Metilmerkaptofoss (metildemetons, O,O'-dimetil-O"-(2-etiltioetil) tiofosfāta un dimetil-S-(2-etiltioetil) tiofosfāta maisījums)

S=P(OCH3)2-O-(CH2)2S-C2H5 un S=P(OCH3)2-S-(CH2)2S-C2H5

0,1

     

"

33. Papildināt 1.pielikumu ar 439.1 un 439.2 punktu šādā redakcijā:

"439.1

 

110-49-6

2-metoksietilacetāts

C5H10O3

 

1

   

Āda

439.2

 

109-86-4

2-metoksietanols

C3H8O2

 

1

   

Āda"

34. Izteikt 1.pielikuma 533.punktu šādā redakcijā:

"533.

 

75-15-0

Sērogleklis (oglekļa disulfīds)

CS2

15

5

   

Āda"

35. Izteikt 1.pielikuma 535. un 536.punktu šādā redakcijā:

"535.

 

7664-93-9

Sērskābe3 (migla, kas tiek definēta kā torakālā frakcija)

H2SO4

0,05

       

536.

 

7783-06-4

Sērūdeņradis

H2S

7

5

14

10

"

36. Papildināt 1.pielikumu ar 577.1 punktu šādā redakcijā:

"577.1

 

1634-04-4

Tercbutilmetilēteris

C5H12O

183,5

50

367

100

"

37. Izteikt 1.pielikuma 641.punktu šādā redakcijā:

"641.

 

108-05-4

Vinilacetāts (etiķskābes vinilesteris)

CH3COOCH=CH2

17,6

5

35,2

10

"

38. Papildināt 1.pielikumu ar 3.piezīmi šādā redakcijā:

"3 - Izvēloties piemērotu iedarbības uzraudzības metodi, jāņem vērā iespējamie ierobežojumi un ietekme, ko var radīt citu sēra sastāvdaļu klātbūtne."

39. Izteikt 2.pielikuma 96. un 97.punktu šādā redakcijā:

"96.

butānaldehīds

568

97.

butanāls

568"

40. Izteikt 2.pielikuma 175.punktu šādā redakcijā:

"175.

O,O'-dimetil-O"-(2-etiltioetil) tiofosfāta un dimetil-S-(2-etiltioetil) tiofosfāta maisījums

433"

41. Izteikt 2.pielikuma 196.punktu šādā redakcijā:

"196.

1,2-epoksipropāns

518"

42. Izteikt 2.pielikuma 263.punktu šādā redakcijā:

"263.

Graudu putekļi

523"

43. Papildināt 2.pielikumu ar 263.1 punktu šādā redakcijā:

"263.1

Ģipša putekļi

353.1"

44. Papildināt 2.pielikumu ar 366.1 punktu šādā redakcijā:

"366.1

Metildemetons

433"

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministre I.Jurševska

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 92Pieņemts: 01.02.2011.Stājas spēkā: 04.02.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 19, 03.02.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
225273
04.02.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva