Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.17

Rīgā 2011.gada 18.janvārī (prot. Nr.5 7.§)

Grozījumi Jaunatnes politikas valsts programmā 2009.-2013.gadam

1. Izdarīt Jaunatnes politikas valsts programmas 2009.-2013.gadam (apstiprināta ar Ministru kabineta 2009.gada 27.augusta rīkojumu Nr.589 "Par Jaunatnes politikas valsts programmu 2009.-2013.gadam" informatīvajā daļā šādus grozījumus:

1.1. svītrot sadaļā "Tekstā lietotie saīsinājumi" aili "VOAVA - Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra";

1.2. papildināt sadaļu "Tekstā lietotie saīsinājumi" ar aili "VIAA - valsts aģentūra "Valsts izglītības attīstības aģentūra"" (alfabēta secībā);

1.3. izteikt sadaļā "Programmā lietoto terminu skaidrojums" termina "Jauniešu centrs" skaidrojumu šādā redakcijā:

"Jauniešu centrs - viens no instrumentiem pašvaldības darbā ar jaunatni un institucionālās sistēmas sastāvdaļa darbam ar jaunatni. Centra mērķis ir veicināt attiecīgās pašvaldības jauniešu iniciatīvu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Centrs ir īpaši nozīmīgs posms starp "neaktīvo" un "aktīvo" jaunieti, tā ir vieta, kurā jauniešiem ar dažādām interesēm un dzīves pieredzi ir pieejama draudzīga, atvērta un atbalstoša vide. Centrs jaunatnes jomā sadarbojas ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām (tajā skaitā dažādām pašvaldību institūcijām, jaunatnes organizācijām, kā arī ar valsts pārvaldes iestādēm).";

1.4. I sadaļas apakšsadaļas "Galvenie rīcības virzieni un plānotie darbības rezultāti jaunatnes politikas koordinācijas dimensijā" tabulā:

1.4.1. papildināt tabulu ar 1.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1.2. Piedalīties dažādos pasākumos, lai informētu interesentus par jaunatnes politiku un aktualitātēm jaunatnes jomā. 2010.-2013. Esošā budžeta ietvaros IZM Pasākumu skaits, kuros sniegta informācija par jaunatnes politiku un aktualitātēm jaunatnes jomā."

1.4.2. izteikt 1.3.1.apakšpunkta aili "Rezultatīvie rādītāji" šādā redakcijā:

"Katru gadu veikts jaunatnes situācijas monitorings, organizējot jauniešu aptauju, lai iegūtu drošus, ticamus datus pamatnostādnēs noteikto politikas un darbības rezultātu mērīšanai un tendenču noskaidrošanai. Ikgadējā monitoringā iekļauti vismaz astoņi jautājumi. Sagatavoti secinājumi un ieteikumi, pamatojoties uz jaunatnes situācijas monitoringa rezultātiem jaunatnes politikas pilnveidei, kas izskatīti Jaunatnes konsultatīvajā padomē";

1.4.3. 1.3.2.apakšpunktā:

1.4.3.1. aizstāt vārdus "Esošā budžeta ietvaros" ar vārdiem "Esošā budžeta ietvaros Šveices finanšu instruments";

1.4.3.2. izteikt aili "Rezultatīvie rādītāji" šādā redakcijā:

"1. Pētījumu skaits nozaru politikas ietvaros, kuru mērķauditorija ir jaunieši.

2. 2010.gadā Šveices finanšu instrumenta ietvaros veikts pētījums par jauniešu apmācību vajadzībām un interesēm attālos vai mazattīstītos reģionos.

3. 2013.gadā veikts pētījums par jauniešu dzīves kvalitāti.

4. Tādu apkopoto pētījumu skaits, kuru mērķauditorija ir jaunieši un kuri publicēti IZM mājaslapā un jauniešu iespēju un jaunatnes politikas portālā www.jaunatneslietas.lv.";

1.4.4. 1.3.4.apakšpunktā:

1.4.4.1. aizstāt skaitli "2011." ar skaitļiem "2011.-2013.";

1.4.4.2. izteikt aili "Rezultatīvie rādītāji" šādā redakcijā:

"1. Jaunatnes pētnieku skaits, kuri ir iesaistījušies tīklojumā.

2. Sagatavots un publicēts rakstu krājums (materiāls) par jaunatnes politiku Latvijā (2011. un 2013.gadā).";

1.4.5. izteikt 1.3.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.3.5. Izstrādāt jaunatnes politikas īstenošanas indeksu. 2010.-2012. Esošā budžeta ietvaros IZM

 

EM, Centrālā statistikas pārvalde 1. 2010., 2011.gadā izstrādāta metodika jaunatnes politikas īstenošanas indeksam un tā pielietošanai.
IZM 2. 2011.gadā pilotprojekta ietvaros tiek noteikts jaunatnes politikas īstenošanas indekss.
3. Jaunatnes politikas īstenošanas indeksa izstrādes gaitā Centrālās statistikas pārvaldes konsultācijas statistikas jautājumos."

1.4.6. izteikt 1.3.6.apakšpunkta aili "Rezultatīvie rādītāji" šādā redakcijā:

"1. Izvērtēto pašvaldību skaits.

2. Organizēto pasākumu un iesaistīto pašvaldību skaits par vispārējiem rādītājiem darba ar jaunatni vērtēšanai pašvaldībās.

3. 2013.gadā tiek veikts visu novadu pašvaldības aptverošs pētījums par to atbilstību vispārējiem rādītājiem darba ar jaunatni vērtēšanai pašvaldībās un noteikts pašvaldību jaunatnes politikas reitings.

4. 2013.gadā tiek precizēti vispārējie rādītāji darba ar jaunatni vērtēšanai pašvaldībās.";

1.4.7. izteikt 2.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.1. Veidot jauniešu centrus, tajā skaitā AJIA ietvaros. 2010.- 2013. Esošā budžeta ietvaros Šveices finanšu instruments IZM Pašvaldības 1. Tiesību aktos noteikti jauniešu centru pamatuzdevumi.

2. AJIA ietvaros izveidoti vismaz 10 multifunkcionāli jauniešu centri."

1.4.8. svītrot 2.1.3.apakšpunktu;

1.4.9. izteikt 2.1.4.apakšpunkta aili "Rezultatīvie rādītāji" šādā redakcijā:

"1. Jaunatnes lietu speciālistu skaits.

2. 2013.gadā pašvaldību īpatsvars, kurās ir jaunatnes lietu speciālists, ir 60 %.";

1.4.10. izteikt 2.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.5. Atbalstīt pašvaldību jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju izveidi un darbību. 2009.-2013. Esošā budžeta ietvaros IZM

 

 

 

1. Izstrādātas pašvaldības jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikumā ietveramās informācijas vadlīnijas.

2. 2010.gadā izstrādāti metodiskie ieteikumi par pašvaldību jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju veidošanu un darbību.

IZM Pašvaldības 3. 2013.gadā vismaz 50 % pašvaldību ir izveidotas pašvaldību jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas.

4. Tiesību aktos noteikti pašvaldību jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju pamatuzdevumi, kā arī tajās iesaistāmās personas."

1.4.11. papildināt 2.1.6.apakšpunktu ar 5.rezultatīvo rādītāju šādā redakcijā:

"5. Tiesību aktos noteikti pašvaldību jauniešu domju pamatuzdevumi, kā arī tajās iesaistāmās personas.";

1.4.12. papildināt tabulu ar 2.1.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.7. Veicināt atbildīgās pašvaldības institūcijas darbam ar jaunatni noteikšanu 2010.-2013. Esošā budžeta ietvaros IZM

 

Pašvaldības 2013.gadā to pašvaldību īpatsvars, kurās noteikta institūcija, kas ir atbildīga par darba ar jaunatni īstenošanu un koordinēšanu, ir 60 %."

1.4.13. aizstāt 2.2.1.apakšpunktā skaitli un vārdu "10 projekti" ar skaitli un vārdu "8 projekti";

1.4.14. izteikt 2.2.3.apakšpunkta 2.rezultatīvo rādītāju šādā redakcijā:

"2. Tiesību aktos noteikts pašvaldības pienākums plānot darbu ar jaunatni un tā attīstību, izstrādājot pašvaldības attīstības plānošanas dokumentus.";

1.4.15. izteikt 2.2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2.5. Īstenot apmācības jauniešiem AJIA ietvaros. 2011.-2013. (2016.) Šveices finanšu instruments IZM JSPA Apmācīts vismaz 1600 jauniešu."

1.4.16. papildināt tabulu ar 2.2.6., 2.2.7. un 2.2.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2.6. Precizēt pašvaldību kompetenci jaunatnes politikas nozarē. 2010. Esošā budžeta ietvaros IZM Tiesību aktos precizēta pašvaldību kompetence jaunatnes politikas nozarē, kā arī identificēta plānošanas reģionu kompetence jaunatnes politikas nozarē.
2.2.7. Precizēt jaunatnes darbinieka statusu, nodalot jaunatnes lietu speciālista un jaunatnes darbinieka funkcijas. 2011.-2013. Esošā budžeta ietvaros IZM Precizēts jaunatnes darbinieka statuss, nodalot jaunatnes lietu speciālista un jaunatnes darbinieka funkcijas.
2.2.8. Precizēt tiesību aktos jaunatnes politikas mērķi, pamatprincipus un pamatuzdevumus darbā ar jaunatni. 2010. Esošā budžeta ietvaros IZM Tiesību aktos noteikts jaunatnes politikas mērķis, pamatprincipi un pamatuzdevumi darbā ar jaunatni."

1.4.17. izteikt 2.3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3.3. Nodrošināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu (tajā skaitā jaunatnes darbinieku un pašvaldību jaunatnes lietu speciālistu) apmācības par aktuāliem jaunatnes politikas aspektiem (tēmām) un aktualitātēm, tajā skaitā AJIA ietvaros.
Skat. 4.3.1. un 4.3.2.apakšpunktu.
2009.- 2013. Esošā budžeta ietvaros Šveices finanšu instruments IZM Pašvaldības

JSPA

NVO

1. Atbilstoši MK 2008.gada 16.decembra noteikumiem Nr.1047 apmācīti līdz 50 jaunatnes lietu speciālistiem atbilstoši apmācību programmai 2009.-2010.gadā.

2. Apmācīti līdz 25 jaunatnes lietu speciālistiem atbilstoši apmācību programmai 2012.gadā.

3. Īstenoto apmācību skaits (vismaz 4 apmācības 2009., 2010. un 2011.gadā), tajā skaitā, lai veicinātu pašvaldību jaunatnes konsultatīvo padomju veidošanos un pieredzes apmaiņu (no 2010.gada), jauniešu centru pieredzes apmaiņai un darbības uzlabošanai un lai veicinātu pašvaldību jauniešu domju veidošanos un pieredzes apmaiņu (no 2010.gada).

4. 2013.gadā organizētas apmācības katrā plānošanas reģionā attīstības plānošanas dokumentu analīzei un pilnveidei.

5. Apmācīto darbā ar jaunatni iesaistīto personu skaits, tajā skaitā jauniešu centru vadītāju, informācijas punktu darbinieku, kā arī jaunatnes speciālistu skaits.

6. Apmācību skaits AJIA ietvaros. AJIA ietvaros apmācītas vismaz 200 darbā ar jaunatni iesaistītās personas."

1.4.18. svītrot 2.3.4., 2.3.5. un 2.3.6.apakšpunktu;

1.4.19. izteikt 2.3.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3.7. Organizēt reizi divos gados konkursu balvas pasniegšanai par labākajiem sasniegumiem darbā ar jaunatni Latvijas jaunatnes politikas foruma ietvaros. 2010., 2012. Esošā budžeta ietvaros IZM Pašvaldības/ NVO 1. 2010. un 2012.gadā organizēts pasākums, kura ietvaros tiek apbalvoti labākie jaunatnes darbinieki/darba ar jaunatni projekti.

2. Apbalvoti 10 labākie jaunatnes darbinieki un 10 darba ar jaunatni projekti.

3. Skat. 5.1.3.apakšpunktu."

1.4.20. izteikt 3.1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.4. Sniegt informatīvo atbalstu, veicinot jauniešu mobilitāti Eiropā, informētību un Eiropas sniegto iespēju apzināšanos 2009.-2013. Esošā budžeta ietvaros JSPA 1. Sniegto atbilžu, konsultāciju skaits.

2. Ievietoto ziņu skaits mājaslapā www.jaunatne.gov.lv.

3. Informatīvo pasākumu skaits."

1.4.21. izteikt 3.2.1.apakšpunkta aili "Pasākumi" šādā redakcijā:

"Veidot informācijas punktus jauniešu centros un izglītot informācijas punktu darbiniekus (jaunatnes lietu speciālistus) jaunatnes informācijas jomā (skat. 2.1.1. un 2.3.5.apakšpunktu).";

1.4.22. svītrot 3.2.3.apakšpunktu;

1.4.23. 3.3.1.apakšpunktā:

1.4.23.1. izteikt 5.rezultatīvo rādītāju šādā redakcijā:

"5. 2013.gadā par 20 % pieaudzis portālā ievietoto ziņu skaits gadā salīdzinājumā ar 2009.gadu.";

1.4.23.2. papildināt apakšpunktu ar 6.rezultatīvo rādītāju šādā redakcijā:

"6. Uzlabota portāla funkcionalitāte, nodrošināta portāla uzturēšana.";

1.4.24. izteikt 4.2.1.apakšpunkta aili "Rezultatīvie rādītāji" šādā redakcijā:

"1. Apmeklēto darba grupu skaits.

2. Veikts ikgadējais līdzdalības maksājums.";

1.4.25. papildināt 4.3.1.apakšpunktu aiz vārdiem un skaitļiem "(Noslēgts 2008.gada 31.oktobrī Maincā, Vācijā)" ar vārdiem un skaitli "un pēc 2011.gada, noslēdzot jaunu protokolu";

1.4.26. papildināt 4.3.2.apakšpunktu aiz vārdiem un skaitļiem "(Noslēgts 2009.gada 19.februārī, Briselē)" ar vārdiem un skaitli "un pēc 2012.gada, noslēdzot jaunu sadarbības protokolu";

1.4.27. papildināt tabulu ar 4.3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3.4. Informēt Latvijas jauniešus par iespējām izmantot Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līguma par jauno pilsoņu apmaiņu noteiktās priekšrocības. 2010.-2013. Esošā budžeta ietvaros IZM JSPA Informatīvo pasākumu skaits, kuros informē jauniešus par minētā līguma priekšrocībām."

1.5. II sadaļas apakšsadaļas "Galvenie rīcības virzieni un plānotie darbības rezultāti jauniešu līdzdalības un brīvā laika lietderīgas izmantošanas dimensijā" tabulā:

1.5.1. aizstāt 5.1.2.apakšpunktā skaitli "2013." ar skaitļiem "2010.-2013.";

1.5.2. papildināt 5.1.3.apakšpunktu aiz skaitļa "2010." ar skaitli "2012.";

1.5.3. papildināt 5.3.1.apakšpunkta aili "Līdzatbildīgā institūcija" ar saīsinājumu "VISC";

1.5.4. papildināt 5.3.2.apakšpunktu aiz vārdiem "seminārus par" ar vārdiem "vispārējās izglītības iestāžu";

1.5.5. aizstāt 5.3.3.apakšpunktā saīsinājumus "JSPA VISC/ JSPA" ar saīsinājumu "VISC";

1.5.6. papildināt tabulu ar 5.3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.3.4. Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "NVO fonds" ietvaros organizēt apakšprojektu iesniegumu atklātu konkursu, kur viena no grantu shēmas mērķa grupām ir sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie bērni un jaunieši. 2010. Šveices finanšu instruments Latvijas Sabiedrības integrācijas fonds Apstiprināto projektu skaits, kuru mērķa grupa ir sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie bērni un jaunieši."

1.5.7. 5.4.1.apakšpunktā:

1.5.7.1. aizstāt saīsinājumu "IZM" ar saīsinājumu "TM";

1.5.7.2. papildināt aili "Līdzatbildīgā institūcija" ar saīsinājumu "IZM";

1.5.8. izteikt 6.1.3.apakšpunkta 4.rezultatīvo rādītāju šādā redakcijā:

"4. Jauniešu skaits, kas iesaistījušies Eiropas brīvprātīgajā darbā.";

1.5.9. izteikt 6.1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1.4. Veikt pasākumus ārvalstu finansējuma piesaistīšanai jauniešu brīvprātīgā darba attīstīšanai 2009.-2013. Esošā budžeta ietvaros IZM Sagatavoti priekšlikumi jauniešu brīvprātīgā darba attīstīšanai."

1.5.10. aizstāt 6.2.1.apakšpunktā skaitli "2012." ar skaitli "2011.";

1.5.11. papildināt tabulu ar 6.2.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2.7. Īstenot Eiropas Brīvprātīgā darba gadu, veicinot aktīvu pilsoniskumu (2011). 2011. EK finansējums, valsts budžets IZM Visas ministrijas, pašvaldības,
NVO
Īstenoti pasākumi Eiropas Brīvprātīgā darba gada ietvaros, veicinot aktīvu pilsoniskumu (2011)."

1.5.12. aizstāt 6.3.2.apakšpunktā saīsinājumu un vārdus "JSPA/Akadēmisko programmu aģentūra" ar saīsinājumu "VIAA";

1.5.13. 7.1.3.apakšpunktā:

1.5.13.1. papildināt apakšpunktu aiz vārdiem "Finansiāli atbalstītas" ar vārdiem "vismaz divas";

1.5.13.2. svītrot 2. un 8.rezultatīvo rādītāju;

1.5.13.3. izteikt 7.rezultatīvo rādītāju šādā redakcijā:

"7. Izstrādāts metodiskais materiāls sporta skolotājiem darbā ar bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām.";

1.5.14. papildināt 7.1.4.apakšpunktu aiz vārdiem "padomes darbību" ar vārdiem "un apspriest aktuālos jaunatnes sporta jautājumus";

1.5.15. papildināt 7.1.5.apakšpunkta aili "Līdzatbildīgā institūcija" ar saīsinājumu "VISC";

1.5.16. 8.1.1.apakšpunktā:

1.5.16.1. papildināt aili "Līdzatbildīgā institūcija" ar saīsinājumu "VISC";

1.5.16.2. izteikt aili "Rezultatīvie rādītāji" šādā redakcijā:

"1. Apmācīto nometņu vadītāju skaits.

2. Izstrādāto metodisko ieteikumu skaits.";

1.5.17. papildināt tabulu ar 8.1.4. un 8.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.1.4. Veikt pasākumus, lai novērstu nelegālu nometņu organizēšanu. 2010.-2013. Esošā budžeta ietvaros IZM VISC Veikti pasākumi (aktivitātes) nometņu organizēšanas, saskaņošanas un uzraudzības procesa vienkāršošanai Eiropas Sociālā fonda projekta "Kvalitatīvas metodiskās vadības sistēmas nodrošināšana bērnu nometņu organizēšanai" ietvaros:

1. Izstrādātas vienotas vadlīnijas nometņu saskaņošanai un pārraudzībai 5 saistītajām institūcijām.

2. Izveidota un ieviesta vienota informācijas aprites sistēma par nometņu uzraudzību un saskaņošanu.

3. Īstenoto izglītošanas pasākumu skaits nometņu vadītājiem.

8.1.5. Organizēt sadarbību starp nometņu darbības uzraudzības institūcijām un nometņu organizētājiem. 2010.-2013. Esošā budžeta ietvaros IZM VISC Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Veselības inspekcija

Pārtikas un veterinārais dienests

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

NVO

Veikti pasākumi (aktivitātes) nometņu organizēšanas, saskaņošanas un uzraudzības procesa vienkāršošanai Eiropas Sociālā fonda projekta "Kvalitatīvas metodiskās vadības sistēmas nodrošināšana bērnu nometņu organizēšanai" ietvaros:

1. Izstrādātas vienotas vadlīnijas nometņu saskaņošanai un pārraudzībai 5 saistītajām institūcijām.

2. Izveidota un ieviesta vienota informācijas aprites sistēma par nometņu uzraudzību un saskaņošanu.

3. Organizēto apmācības semināru skaits saistīto iestāžu darbiniekiem reģionos.

4. Izstrādāto metodisko materiālu skaits."

1.6. III sadaļas apakšsadaļas "Galvenie rīcības virzieni un plānotie darbības rezultāti jauniešu sociāli ekonomiskās izaugsmes, konkurētspējas un iekļaušanās sabiedrībā veicināšanas dimensijā" tabulā:

1.6.1. izteikt 9.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1.3. Sirds veselības kabinetu darbības nodrošināšana reģionos un pacientu informēšana agrīnās profilakses jomā. 2010.-2013. Esošā budžeta ietvaros VM Pašvaldības

NVO

1. Nodrošināta 20 sirds veselības kabinetu darbība, 2010.gadā plānoti 19000 apmeklējumi.

2. Nodrošināta pacientu informēšana agrīnās profilakses jomā - 28 reģionālie pasākumi."

1.6.2. aizstāt 9.3.1.apakšpunkta ailēs "Izpildes termiņš" un "Rezultatīvie rādītāji" skaitli "2011." ar skaitli "2013.";

1.6.3. 10.1.1.apakšpunktā:

1.6.3.1. papildināt aili "Līdzatbildīgā institūcija" ar saīsinājumu "VISC";

1.6.3.2. svītrot 4. un 5.rezultatīvo rādītāju;

1.6.4. izteikt 10.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.1.2. Īstenot pasākumus programmas "Mūžizglītības politikas pamatnostādņu 2007.-2013.gadam ieviešanai 2008.-2013.gadā" ietvaros. 2010.-2013. Esošā budžeta ietvaros

Ārvalstu finanšu instrumentu ietvaros

IZM Pašvaldības 1. Nodrošināts pietiekams otrās iespējas izglītības piedāvājums vispārējās (vakara (maiņu) skolās) un profesionālās izglītības iestādēs (pamatizglītības un vidējās izglītības iegūšanai, īpaši sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām)."

1.6.5. papildināt 10.1.3.apakšpunkta aili "Līdzatbildīgā institūcija" ar saīsinājumu "IeVP";

1.6.6. 10.1.7.apakšpunktā:

1.6.6.1. papildināt aili "Uzdevumi" ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Turpināt Jaunsardzes mācību programmu īstenošanu visā Latvijas teritorijā.";

1.6.6.2. izteikt aili "Rezultatīvie rādītāji" šādā redakcijā:

"1. Jaunsardzes kustībā iesaistīto bērnu un jauniešu skaits:

2009. - 6700;

2010. - 6800;

2011. - 6900;

2012. - 7000;

2013. - 7500.

2. Pašvaldību skaits, kurās tiek īstenotas mācību programmas.

3. Īstenoto mācību programmu skaits.

4. Jauniešu skaits, kas piedalījušies valsts nozīmes pasākumos, tādējādi veicinot jauniešu patriotismu.";

1.6.7. izteikt 10.3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.3.1. Nodrošināt neformālā veidā iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanas sistēmas darbību. 2009.-2013. Esošā budžeta ietvaros IZM 1. Izstrādāta neformālās izglītības atzīšanas un neformālā veidā iegūto profesionālo, personīgo un sociālo prasmju novērtēšanas un atzīšanas metodika.

2. Paplašināta sabiedrības izpratne par neformālo izglītību, zināšanām, prasmēm un iemaņām, ko tā attīsta, neformālās izglītības vērtību.

3. Publikāciju masu medijos un informatīvo materiālu skaits.

4. Veikti grozījumi tiesību aktos, kā arī izstrādāti tiesību akti, nosakot prasmju un kompetenču atzīšanas sistēmas darbību."

1.6.8. svītrot 10.3.2.apakšpunktu;

1.6.9. aizstāt 10.4.4. un 10.4.5.apakšpunktā vārdus "Akadēmisko programmu aģentūra/Valsts izglītības attīstības aģentūra" ar saīsinājumu "VIAA";

1.6.10. izteikt 10.5.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.5.1. Sniegt metodisko atbalstu vispārējās vidējās izglītības iestādēm par karjeras izglītības jautājumiem. 2011. Esošā budžeta ietvaros IZM VISC 1. Semināru skaits.

2. Izstrādāto metodisko materiālu skaits."

1.6.11. papildināt 10.5.3.apakšpunkta aili "Līdzatbildīgā institūcija" ar saīsinājumu "VIAA";

1.6.12. svītrot 10.5.4.apakšpunkta 1., 2. un 5.rezultatīvo rādītāju;

1.6.13. papildināt tabulu ar 10.5.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.5.5. Nodrošināta karjeras izglītība vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības iestādēs 2010.-2013.

Ārvalstu finanšu instru-mentu ietvaros

IZM KM

Nodrošināti karjeras pakalpojumi."

1.6.14. papildināt 10.6.1.apakšpunktu aiz saīsinājuma "LM" ar saīsinājumu "VISC";

1.6.15. 11.1.2.apakšpunktā:

1.6.15.1. papildināt apakšpunktu aiz saīsinājuma "IZM" ar saīsinājumu "LM";

1.6.15.2. izteikt aili "Rezultatīvie rādītāji" šādā redakcijā:

"1. Mācību programmu un metodisko materiālu skaits.

2. Skat. 10.5.2.";

1.6.16. papildināt 11.1.3.apakšpunktu aiz vārdiem "programmu skaits" ar vārdiem "brīvības atņemšanas vietās";

1.6.17. 11.2.1.apakšpunktā:

1.6.17.1. aizstāt saīsinājumu "EM" ar saīsinājumu "LM";

1.6.17.2. svītrot 2.rezultatīvo rādītāju;

1.6.18. 11.3.1.apakšpunktā:

1.6.18.1. papildināt apakšpunktu aiz vārdiem "darba aizsardzības" ar vārdiem "un darba tiesību";

1.6.18.2. izteikt aili "Rezultatīvie rādītāji" šādā redakcijā:

"1. Informēšanas pasākumu skaits.

2. Veikta jauniešu anketēšana 2011.gadā un 2013.gadā interneta vietnē www.jaunatneslietas.lv un iesaistīto institūciju mājaslapās. Apkopota informācija par jauniešu informētības līmeni par darba tiesībām un darba aizsardzību jauniešu vidū.";

1.6.19. izteikt 11.3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.3.2. Informēt un izglītot jauniešus par darba tiesībām un darba aizsardzību. 2010.-2013. Esošā budžeta ietvaros LM (VDI) IZM, LBAS Katru gadu veikti 5 informēšanas pasākumi skolās."

1.6.20. izteikt 11.5.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.5.1. Sadarbībā ar valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām veicināt studējošo nodrošināšanu ar mācību prakses vietām. 2010. Esošā budžeta ietvaros IZM EM, NVO Nodrošināto prakses vietu skaits augstākās un profesionālās izglītības mācību iestādēs studējošajiem."

1.6.21. papildināt tabulu ar 11.5.3.pasākumu šādā redakcijā:

"11.5.3. Īstenot Eiropas Sociālā fonda projekta "Kompleksi atbalsta pasākumi" aktivitāti "Jauniešu darba prakses" 2010.-2013. ES struktūr-fondu līdzekļi NVA 1. Jaunieši, kuri iesaistīti darba praksēs aktivitātes ietvaros.

2. Darba devēju skaits, kuri iesaistījušies aktivitātē un piedāvā jauniešiem darba praksi."

1.6.22. 11.6.1.apakšpunktā:

1.6.22.1. aizstāt saīsinājumu "IZM" ar saīsinājumu "LM",

1.6.22.2. svītrot saīsinājumu "LM";

1.6.23. svītrot 11.6.2.apakšpunktā 2.rezultatīvo rādītāju;

1.6.24. izteikt 12.1.3. pasākumu šādā redakcijā:

"12.1.3. Nodrošināta iespēja saņemt psihologu konsultācijas audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētāju ģimenēm un viesģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem jauniešiem pēc pilngadības sasniegšanas. 2009.-2013. Esošā budžeta ietvaros LM (VBTAI) Sniegto konsultāciju skaits."

1.6.25. papildināt tabulu ar 12.2.3., 12.2.4., 12.2.5., 12.2.6. un 12.2.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.2.3. Organizēt ugunsdrošības nodarbības izglītības iestādēs, kā arī praktiskās nodarbības (evakuācija) izglītības iestādēs. 2010.-2013. Esošā budžeta ietvaros IEM 1. Pasākumu skaits.

2. Informēto jauniešu skaits.

12.2.4. Sagatavot nepilngadīgo interesēm un vajadzībām atbilstošu informāciju, lai ieaudzinātu cieņu pret cilvēku tiesībām, brīvībām un pienākumiem. 2010.-2013. Esošā budžeta ietvaros IEM IZM,

pašvaldības

1. Organizēto preventīvo pasākumu un sagatavoto prezentāciju tematika ietver aktuālas tēmas nepilngadīgo prevencijā un nepilngadīgo aizsardzībā pret noziedzīgiem nodarījumiem.

2. Rīkoti preventīvi pasākumi, kas ir vērsti uz indivīda vērtību, attieksmes un uzvedības veidošanu.

3. Uzlabota starpinstitucionālā sadarbība, kas sekmē preventīvā darba organizēšanu un izpildi bērnu tiesību aizsardzības jomā.

12.2.5. Īstenot informatīvus pasākumus iedzīvotāju izglītošanai par cilvēku tirdzniecības jautājumiem un palīdzības iespējām cilvēku tirdzniecībā cietušajiem. 2010.-2013. Esošā budžeta ietvaros IEM Ārlietu ministrija,

LM, NVO,

pašvaldības

Vismaz divas reizes gadā īstenoti informatīvie pasākumi.
12.2.6. Attīstīt ielu sociālo darbu, lai sociālie darbinieki sadarbībā ar policiju varētu identificēt potenciālos cilvēku tirdzniecības upurus un palīdzēt viņiem kontaktēties ar policiju vai citām institūcijām, kas varētu piedāvāt palīdzību. 2010.-2013. Esošā budžeta ietvaros IEM IZM, LM,

pašvaldības

Izstrādāts metodiskais materiāls par dažādiem sadarbības modeļiem.
12.2.7. Uzlabot policijas darbu prostitūcijas pakalpojumu apkarošanā. 2010.-2013. Esošā budžeta ietvaros IEM Pašvaldības 1. Kriminālprocesu skaits.

2. Administratīvo pārkāpumu skaits."

1.6.26. izteikt 12.5.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.5.2. Sniegt bezmaksas psiholoģisko palīdzību un atbalstu bērniem un pusaudžiem krīzes situācijās 2010.-2013. Esošā budžeta ietvaros LM (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija) Latvijas interneta asociācija Sniegto telefonisko konsultāciju skaits bērniem un pusaudžiem, kuri nonākuši krīzes situācijā."

1.6.27. papildināt tabulu ar 12.5.4. un 12.5.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.5.4. Izvērtējot organizētās noziedzības attīstības tendences, turpināt veikt pasākumu kompleksu bērnu seksuālās izmantošanas un cilvēku tirdzniecības aktīvākai novēršanai valstī. 2010.-2013. Esošā budžeta ietvaros IeM 1. Dalība pasākumos bērnu seksuālās izmantošanas un cilvēku tirdzniecības aktīvākai novēršanai valstī.

2. Ierosināto kriminālprocesu skaits.

12.5.5. Nepieļaut nelikumīgu bērna (ar Latvijas Republikas valstisko piederību) izvešanu no valsts. 2010. Esošā budžeta ietvaros IeM Ārlietu ministrija,

NVO,

pašvaldības

Izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts par kārtību, kādā valsts robežu šķērso bērni."

1.6.28. papildināt tabulu ar 12.6.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.6.3. Izglītot amatpersonas, kas īsteno nosacīti notiesāto un nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvoto nepilngadīgo uzraudzību un sastāda izvērtēšanas ziņojumus par nepilngadīgajiem. 2013. Esošā budžeta ietvaros TM VPD Veikta to VPD darbinieku apmācība bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, kas īsteno nosacīti notiesāto un nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvoto nepilngadīgo uzraudzību un sastāda izvērtēšanas ziņojumus par nepilngadīgajiem."

1.6.29. svītrot 13.3.apakšpunktu.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai nedēļas laikā iesniegt precizēto programmu Valsts kancelejā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Jaunatnes politikas valsts programmā 2009.–2013.gadam Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 17Pieņemts: 18.01.2011.Stājas spēkā: 18.01.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 11, 20.01.2011.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
224580
18.01.2011
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)