Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumus Nr. 374 "Dzelzceļa savstarpējās izmantojamības noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1211

Rīgā 2010.gada 28.decembrī (prot. Nr.75 23.§)
Noteikumi par ritošā sastāva būvi, modernizāciju, atjaunošanas remontu, atbilstības novērtēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā
Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa likuma 36.1 panta otro daļu un likuma
"Par atbilstības novērtēšanu" 7.panta pirmo daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka ritošā sastāva būtiskās prasības un to ievērošanas uzraudzības mehānismu, ritošā sastāva būves, modernizācijas, atjaunošanas remonta un atbilstības novērtēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā ritošo sastāvu pieņem ekspluatācijā.

2. Ritošo sastāvu pieņem ekspluatācijā pirms tā ekspluatācijas uzsākšanas Latvijā.

3. Ritošo sastāvu atļauts piedāvāt Latvijas tirgū – atsavināt vai nodot lietošanā (pret atlīdzību vai bez tās) izmantošanai dzelzceļa sistēmā –, ja tas atbilst šo noteikumu prasībām. Ritošo sastāvu kā transportlīdzekli drīkst ekspluatēt fiziska vai juridiska persona – ritošā sastāva īpašnieks vai lietotājs, kuram ir tiesības to izmantot.

(Grozīts ar MK 17.03.2015. noteikumiem Nr.127)

4. Noteikumi neattiecas uz:

4.1. citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētiem 1520 milimetru sliežu ceļu platuma dzelzceļa tīklam paredzētiem vagoniem, kurus izmanto starptautiskos pārvadājumos no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (turpmāk – trešās valstis), un uz tām, ja tos nepiedāvā Latvijas tirgū;

4.2. trešajās valstīs reģistrētam 1520 milimetru sliežu ceļu platuma dzelzceļa tīklam paredzētam ritošajam sastāvam, ja to nepiedāvā Latvijas tirgū un ja ritošā sastāva īpašnieks un lietotājs ir trešās valsts fiziska vai juridiska persona, kā arī ritošo sastāvu izmanto starptautiskos pārvadājumos no trešajām valstīm un uz tām. Ekspluatācijas atļauju šādam ritošajam sastāvam piešķir, balstoties uz noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem par ritošajam sastāvam noteiktajām tehniskajām prasībām, ciktāl šie līgumi atbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem.

(Grozīts ar MK 17.03.2015. noteikumiem Nr.127)

5. Pirms ritošā sastāva būves vai modernizācijas (pārveidošanas darbiem, kas paredz šo noteikumu 1.pielikumā norādīto ritošā sastāva pamatparametru izmaiņas, kuras maina pamatparametru vai tā darbību) uzsākšanas ritošā sastāva ražotājs, modernizācijas veicējs vai ritošā sastāva būves vai modernizācijas pasūtītājs, vai viņu pilnvarota persona iesniedz Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā attiecīgā projekta tehniskā uzdevuma dokumentāciju un saņem no tās lēmumu par savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju piemērošanas nosacījumiem normatīvajos aktos par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību noteiktajā kārtībā, kā arī par nosacījumiem ritošā sastāva tipa, sērijas vai modeļa (turpmāk – ritošā sastāva tips) pieņemšanai ekspluatācijā atbilstoši šo noteikumu prasībām. Par ritošā sastāva modernizāciju uzskata darbības, kas maina šo noteikumu 2.pielikumā iekļautā akta par dzelzceļa ritošā sastāva tipa pieņemšanu ekspluatācijā 6.daļā uzskaitītos ritošā sastāva tipu raksturojošos pamatparametrus.

6. Ritošo sastāvu, kurš būvēts vai modernizēts atbilstoši vienam atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegtam ritošā sastāva tipa atbilstības sertifikātam, uzskata par atbilstošu vienam ritošā sastāva tipam.

7. Ritošā sastāva būvi vai modernizāciju veic atbilstoši šo noteikumu 2.nodaļas prasībām.

8. Ja attiecīgajās savstarpējās izmantojamības tehniskajās specifikācijās ir iekļautas pamatprasības ritošajam sastāvam un nav noteikti izņēmumi, būvējot un modernizējot ritošo sastāvu, kurš atbilst visām savstarpējās izmantojamības tehniskajām specifikācijām (turpmāk – SITS atbilstošs ritošais sastāvs), piemēro normatīvajos aktos par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību noteikto atbilstības novērtēšanas kārtību.

9. Ritošajam sastāvam, kurš neatbilst visām attiecīgajām savstarpējās izmantojamības tehniskajām specifikācijām (tai skaitā ritošajam sastāvam, uz kuru attiecas izņēmumi un kuram savstarpējās izmantojamības tehniskās specifikācijas vai to daļas nepiemēro) (turpmāk – SITS neatbilstošs ritošais sastāvs), atbilstības novērtēšanu veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību akreditēta paziņotā institūcija (turpmāk – paziņotā institūcija), kuras akreditācijas sfērā ir iekļauta pamatprasību izpildes atbilstības novērtēšana, kas noteikta savstarpējās izmantojamības tehniskajās specifikācijās attiecībā uz atklātas pieejas gadījumiem un īpašos gadījumos piemērojamām nacionālajām prasībām un kas jāpiemēro saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpējo izmantojamību.

10. Paziņotā institūcija novērtē visu savstarpējās izmantojamības tehniskajās specifikācijās un šo noteikumu 1.pielikumā iekļauto ritošā sastāva pamatparametru atbilstību prasībām, kas noteiktas savstarpējās izmantojamības tehniskajās specifikācijās un normatīvajos aktos par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību minētajos saistošajos normatīvajos aktos, standartos un normatīvi tehniskajā dokumentācijā.

11. Ja šajos noteikumos nav noteiktas citas prasības, paziņotā institūcija veic ritošā sastāva atbilstības novērtēšanu atbilstoši savstarpējas izmantojamības tehniskajās specifikācijās paredzētajiem atbilstības novērtēšanas procedūru moduļiem. Ja attiecīgajam ritošā sastāva veidam nav spēkā esošas savstarpējas izmantojamības tehniskās specifikācijas, atbilstības novērtēšanai veic ritošā sastāva tipa pārbaudi kopā ar ritošā sastāva vienības verifikāciju.

12. Jaunbūvēta vai pirmo reizi tirgū piedāvāta (turpmāk – jauna) vai modernizēta ritošā sastāva tipu Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pieņem ekspluatācijā atbilstoši šo noteikumu 3.nodaļas prasībām. Lēmumu par ritošā sastāva tipa pieņemšanu ekspluatācijā noformē, aizpildot un parakstot šo noteikumu 2.pielikumā norādīto aktu par dzelzceļa ritošā sastāva tipa pieņemšanu ekspluatācijā. Lēmumā nosaka ritošā sastāva lietošanas ierobežojumus (piemēram, izmantojamos infrastruktūras iecirkņus un kustības ātrumu).

13. Ritošā sastāva tipam atbilstošu jaunu vai modernizētu ritošā sastāva vienību Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pieņem ekspluatācijā atbilstoši šo noteikumu 4.nodaļas prasībām. Lēmumu par ritošā sastāva vienības pieņemšanu ekspluatācijā noformē, aizpildot un parakstot šo noteikumu 3.pielikumā norādīto aktu par dzelzceļa ritošā sastāva vienības pieņemšanu ekspluatācijā.

14. Ja ritošo sastāvu nepiedāvā Latvijas tirgū, citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētam ritošajam sastāvam pieņem ekspluatācijā ritošā sastāva tipu saskaņā ar šo noteikumu 3.nodaļas prasībām. Šādam ritošajam sastāvam ritošā sastāva vienības ekspluatācijā nepieņem.

15. Ritošā sastāva atjaunošanas remontu veic atbilstoši šo noteikumu 5.nodaļas prasībām.

16. Ritošais sastāvs, kas atbilst piemērojamo standartu vai to daļu prasībām, uz kurām Eiropas Komisijas paziņojuma formā publicētas atsauces Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (turpmāk – piemērojamie standarti), uzskatāms par atbilstošu tām šajos noteikumos minētajām būtiskajām prasībām, kuras aptver šie standarti.

(MK 17.03.2015. noteikumu Nr.127 redakcijā)

16.1 Satiksmes ministrija informē Nacionālo standartizācijas institūciju par Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētajiem piemērojamiem standartiem, kurus paziņojusi Eiropas Komisija. Nacionālā standartizācijas institūcija publicē savā oficiālajā tīmekļa vietnē to Latvijas nacionālo standartu statusā adaptēto standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei.

(MK 17.03.2015. noteikumu Nr.127 redakcijā)

17. Šajos noteikumos paredzētos Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas amatpersonas lēmumus, izņemot šo noteikumu 38.punktā minēto gadījumu, var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas direktoram. Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

2. Ritošā sastāva būve, modernizācija un atbilstības novērtēšana

18. Ritošā sastāva būvi vai modernizāciju veic atbilstoši projekta tehniskajā uzdevumā paredzētajiem risinājumiem, ievērojot savstarpējās izmantojamības tehniskās specifikācijas un normatīvos aktus dzelzceļa jomā, kā arī ņemot vērā šo noteikumu 5.punktā minēto Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas lēmumu par savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju piemērošanas nosacījumiem.

19. Pirms ritošā sastāva būves vai modernizācijas uzsākšanas ražotājs, modernizācijas veicējs vai ritošā sastāva būves vai modernizācijas pasūtītājs, vai viņu pilnvarota persona izvēlas paziņoto institūciju, kas veic ritošā sastāva būves vai modernizācijas atbilstības novērtēšanu.

20. Paziņotā institūcija, kas izvēlēta ritošā sastāva būves vai modernizācijas atbilstības novērtēšanai, uzsāk darbu projektēšanas stadijā un turpina to darīt visu būves vai modernizācijas laiku līdz ritošā sastāva nodošanai ekspluatācijā.

21. Paziņotā institūcija, kas izvēlēta ritošā sastāva būves vai modernizācijas atbilstības novērtēšanai, to veic šādos posmos:

21.1. ritošā sastāva būves vai modernizācijas projektēšana;

21.2. ritošā sastāva būve vai modernizācija;

21.3. ritošā sastāva galīgā pārbaude pirms nodošanas ekspluatācijā.

22. Paziņotā institūcija novērtē ritošā sastāva būves vai modernizācijas projekta un tehniskās dokumentācijas atbilstību savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju un saistošo normatīvo aktu, standartu un normatīvi tehniskās dokumentācijas prasībām, kā arī jaunbūvētā vai modernizētā ritošā sastāva parauga atbilstību projektam un tehniskajai dokumentācijai. Ja ritošais sastāvs atbilst minētajām prasībām, paziņotā institūcija izsniedz ritošā sastāva tipa atbilstības sertifikātu. Neatbilstības gadījumā paziņotā institūcija atsaka atbilstības sertifikāta izsniegšanu, pamatojot savu lēmumu, kā arī informē Valsts dzelzceļa tehnisko inspekciju par šāda lēmuma pieņemšanu.

22.1 Ja citas Eiropas Savienības dalībvalsts paziņotās institūcijas izsniegtā ritošā sastāva tipa apstiprinājuma sertifikātā nav apliecināta ritošā sastāva atbilstība normatīvo aktu, standartu un normatīvi tehniskās dokumentācijas prasībām, kuras piemēro šo noteikumu prasību izpildei Latvijā, šo noteikumu 9.punktā minētā paziņotā institūcija šo noteikumu 22.3 punktā minētajā kārtībā apliecina ritošā sastāva tipa atbilstību izmantojamai infrastruktūrai un šo normatīvo aktu, standartu un normatīvi tehniskās dokumentācijas prasībām.

(MK 19.10.2011. noteikumu Nr.806 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.03.2015. noteikumiem Nr.127)

22.2 Ja ritošais sastāvs ir būvēts ārpus Eiropas Savienības un tipa apstiprinājuma sertifikātu ir izsniegusi Dzelzceļu sadarbības organizācijas (OSJD) Līgumslēdzējas puses valsts atbilstības novērtēšanas institūcija, šo noteikumu 9.punktā minētā paziņotā institūcija šo noteikumu 22.3 punktā minētajā kārtībā apliecina ritošā sastāva tipa atbilstību izmantojamai infrastruktūrai un normatīvo aktu, standartu un normatīvi tehniskās dokumentācijas prasībām, kuras piemēro šo noteikumu prasību izpildei Latvijā.

(MK 19.10.2011. noteikumu Nr.806 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.03.2015. noteikumiem Nr.127)

22.3 Ritošā sastāva īpašnieks vai lietotājs, kas vēlas nodot ekspluatācijā šo noteikumu 22.1 un 22.2 punktā minētos ritošā sastāva tipus, nodrošina paziņotajai institūcijai pieeju attiecīgā ritošā sastāva dokumentācijai, lai varētu precīzi noteikt ritošā sastāva izcelsmi un atbilstību izmantojamai infrastruktūrai un normatīvo aktu, standartu un normatīvi tehniskās dokumentācijas prasībām, kuras piemēro šo noteikumu prasību izpildei Latvijā. Paziņotā institūcija novērtējumu veic, pamatojoties uz pieejamo dokumentāciju. Ja dokumentācijas apjoms nav pietiekams apliecinājuma izsniegšanai, paziņotā institūcija, vienojoties ar ritošā sastāva īpašnieku vai lietotāju, veic ritošā sastāva tipam atbilstošas ritošā sastāva vienības pārbaudes ar nesagraujošām kontroles metodēm.

(MK 19.10.2011. noteikumu Nr.806 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.03.2015. noteikumiem Nr.127)

23. Veicot vairāku identisku ritošā sastāva vienību būvi vai modernizāciju atbilstoši vienam šo noteikumu 22.punktā minētajam ritošā sastāva tipa atbilstības sertifikātam, paziņotā institūcija novērtē katras ritošā sastāva vienības atbilstību ritošā sastāva tipa atbilstības sertifikāta nosacījumiem. Šajā gadījumā ritošā sastāva ražotājs, modernizācijas veicējs vai ritošā sastāva būves vai modernizācijas pasūtītājs no Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas atkārtoti nepieprasa šo noteikumu 5.punktā minēto lēmumu.

23.1 Ja ritošā sastāva vienība ir būvēta Dzelzceļu sadarbības organizācijas (OSJD) Līgumslēdzējas puses valstī ārpus Eiropas Savienības un atbilst saskaņā ar šo noteikumu 22.2 punktu novērtētam ritošā sastāva tipam, šo noteikumu 9.punktā minētā paziņotā institūcija apliecina konkrētās ritošā sastāva vienības atbilstību ritošā sastāva tipam, pārbaudot tikai prasības, kas tiek novērtētas, veicot šo noteikumu 22.3 punktā minēto apliecināšanu.

(MK 19.10.2011. noteikumu Nr.806 redakcijā)

24. Ritošā sastāva modernizāciju apvieno ar atjaunošanas remontu tādā apjomā, kas nodrošina arī to ritošā sastāva apakšsistēmu un mezglu darbspēju, kas netiek modernizēti.

3. Ritošā sastāva tipa pieņemšana ekspluatācijā
3.1. Vispārīgās prasības

25. (Svītrots ar MK 17.03.2015. noteikumiem Nr.127)

26. Ritošā sastāva tipu var nodot ekspluatācijā, ja:

26.1. par ritošā sastāva tipu ir sagatavota tehniskā dokumentācija (4.pielikums), kas raksturo attiecīgā ritošā sastāva uzbūvi, tehniskos raksturlielumus, kā arī ekspluatācijas un remonta programmas. Tehniskajā dokumentācijā ietver visu savstarpējās izmantojamības tehniskajās specifikācijās vai šo noteikumu 1.pielikumā norādīto ritošā sastāva pamatparametru aprakstu;

26.2. ritošais sastāvs atbilst normatīvajiem aktiem, kas reglamentē dzelzceļa tehnisko ekspluatāciju;

26.3. ritošais sastāvs atbilst konkrēta ritošā sastāva projekta risinājumam;

26.4. ritošais sastāvs atbilst tā ekspluatācijas vietas dzelzceļa infrastruktūras energoapgādes, signalizācijas un kustības vadības sistēmai, sliežu ceļa platumam un maksimāli pieļaujamajai ass slodzei;

26.5. ir veikta ritošā sastāva tipa atbilstības novērtēšana, ieskaitot pārbaudes un izmēģinājumus.

(Grozīts ar MK 28.05.2013. noteikumiem Nr.294)

27. Ritošā sastāva īpašnieks, lietotājs, ražotājs, modernizācijas veicējs, pasūtītājs vai viņu pilnvarota persona (turpmāk – pieteikuma iesniedzējs) pieprasa dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam pārbaudīt ritošā sastāva savietojamību ar infrastruktūru, kurā tas iekļaujas.

(MK 17.03.2015. noteikumu Nr.127 redakcijā)

27.1 Pieprasot šo noteikumu 27. punktā minētās ritošā sastāva pārbaudes, pieteikuma iesniedzējs attiecīgajam infrastruktūras pārvaldītājam iesniedz šo noteikumu 26.1. apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju. Infrastruktūras pārvaldītājs var pieprasīt papildu informāciju, kas nepieciešama pārbaužu veikšanai un rezultātu noformēšanai.

(MK 17.03.2015. noteikumu Nr.127 redakcijā)

28.Infrastruktūras pārvaldītājs, pamatojoties uz iesniegto tehnisko dokumentāciju un izmēģinājuma brauciena rezultātiem, pārbauda ritošā sastāva tipa tehnisko savietojamību ar infrastruktūru, kurā tas iekļaujas. Pārbaudes ietvaros pieteikuma iesniedzējs, vienojoties ar infrastruktūras pārvaldītāju, var veikt vairākus izmēģinājuma braucienus.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.294 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.03.2015. noteikumiem Nr.127)

28.1 Veicot izmēģinājuma braucienu, infrastruktūras pārvaldītājs pārbauda ritošā sastāva bremzēšanas režīmus, drošības ierīču un sakaru darbību, ritošo daļu mijiedarbību ar sliežu ceļu, vilces jaudas un gaitas laika realizāciju, kā arī ritošā sastāva ietekmi uz konkrētās dzelzceļa infrastruktūras lauku iekārtām un saderību ar šādas infrastruktūras energoapgādes ierīcēm. Izmēģinājuma brauciena rezultātus infrastruktūras pārvaldītājs ieraksta izmēģinājuma brauciena pārskatā (7.pielikums).

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.294 redakcijā)

28.2 Infrastruktūras pārvaldītājs var neveikt izmēģinājuma braucienu 1520 milimetru sliežu ceļu platuma dzelzceļa tīklam paredzētam kravas vagonu tipam, ja šī tipa tehniskajā dokumentācijā ir pietiekama informācija par ritošā sastāva bremzēšanas režīmiem, sakaru darbību, mijiedarbību ar sliežu ceļu un ar citām dzelzceļa infrastruktūras ierīcēm.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.294 redakcijā)

29. Infrastruktūras pārvaldītājs, vienojoties ar pieteikuma iesniedzēju, triju mēnešu laikā pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma saņemšanas nodrošina pārbaužu veikšanu un sniedz pārbaužu rezultātus.

(Grozīts ar MK 17.03.2015. noteikumiem Nr.127)

30. Infrastruktūras pārvaldītājs saskaņā ar šo noteikumu 28.1 punktā minētajām pārbaudēm izmēģinājumu rezultātos norāda informāciju par ritošā sastāva tipa tehnisko savietojamību ar infrastruktūru, kurā tas iekļaujas, un dzelzceļa infrastruktūras iecirkņus, kuros ritošo sastāvu var izmantot, kā arī nosacījumus un ierobežojumus (ja tādi ir), kuri ir jāievēro, lai ritošā sastāva tips būtu tehniski savietojams ar infrastruktūru, kurā tas iekļaujas. Pārbaužu rezultātiem pievieno izmēģinājuma brauciena pārskatu, ja tāds ir veikts.

(MK 17.03.2015. noteikumu Nr.127 redakcijā)

31. SITS atbilstošu ritošā sastāva tipu pieņem ekspluatācijā saskaņā ar šo noteikumu 3.1. un 3.2. vai 3.3.apakšnodaļas prasībām.

32. SITS neatbilstošu ritošā sastāva tipu pieņem ekspluatācijā saskaņā ar šo noteikumu 3.1. un 3.4. vai 3.5.apakšnodaļas prasībām.

33. Lai ritošā sastāva tipu pieņemtu ekspluatācijā, pieteikuma iesniedzējs iesniedz Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā iesniegumu, pievienojot tam:

33.1. deklarāciju saskaņā ar Komisijas 2011.gada 1.marta Regulu (ES) Nr. 201/2011 par apstiprināta dzelzceļa ritekļa tipa atbilstības deklarācijas paraugu (turpmāk – regula Nr. 201/2011) kopā ar pielikumiem, kas attiecīgajam ekspluatācijā pieņemšanas gadījumam noteikti šo noteikumu 48., 54., 57., 58., 62. vai 63.punktā;

33.2. šo noteikumu 4.pielikumā minēto tehnisko dokumentāciju;

33.3. šo noteikumu 27. punktā minēto dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja pārbaužu rezultātus par ritošā sastāva tipa tehnisko savietojamību ar infrastruktūru, kurā tas iekļaujas.

(MK 19.10.2011. noteikumu Nr.806 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.03.2015. noteikumiem Nr.127)

34. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija lēmumu par SITS atbilstoša ritošā sastāva tipa pieņemšanu ekspluatācijā pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pieņemšanas termiņu var pagarināt:

34.1. par diviem mēnešiem no šo noteikumu 48. vai 54.punktā minētās dokumentācijas saņemšanas dienas;

34.2. par vienu mēnesi no Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas pieprasītās informācijas, riska analīzes vai pārbaudes rezultātu saņemšanas dienas, ja Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija ir pieprasījusi papildu informāciju, riska analīzi vai pārbaudes.

35. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija lēmumu par SITS neatbilstoša ritošā sastāva tipa pieņemšanu ekspluatācijā pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pieņemšanas termiņu var pagarināt:

35.1. par četriem mēnešiem no šo noteikumu 57., 58., 62. vai 63.punktā minētās dokumentācijas saņemšanas dienas;

35.2. par diviem mēnešiem no Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas pieprasītās informācijas, riska analīzes vai pārbaudes rezultātu saņemšanas dienas, ja Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija ir pieprasījusi papildu informāciju, riska analīzi vai pārbaudes.

36. Ja Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pieņem lēmumu par atteikumu pieņemt ritošā sastāva tipu ekspluatācijā, tā pamato savu lēmumu un paziņo par to pieteikuma iesniedzējam.

37. Lēmumu par ritošā sastāva tipa pieņemšanu ekspluatācijā Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija var atcelt, pārskatot:

37.1. ritošā sastāva lietotāja drošības sertifikātu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par drošības sertifikāta A un B daļas izsniegšanas, anulēšanas un darbības apturēšanas kārtību un kritērijiem;

37.2. ritošā sastāva lietotāja drošības apliecību saskaņā ar normatīvajiem aktiem par drošības apliecības izsniegšanas, anulēšanas un darbības apturēšanas kārtību un kritērijiem.

38. Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas lēmumu par ritošā sastāva tipa pieņemšanu ekspluatācijā vai atteikumu pieņemt ekspluatācijā, pieteikuma iesniedzējs var apstrīdēt Valsts dzelzceļa administrācijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

39. Izskatot iesniegumu par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas lēmuma apstrīdēšanu, Valsts dzelzceļa administrācija var izprasīt Eiropas Dzelzceļa aģentūras atzinumu. Par saņemto Eiropas Dzelzceļa aģentūras atzinumu Valsts dzelzceļa administrācija paziņo pieteikuma iesniedzējam un Valsts dzelzceļa tehniskajai inspekcijai. Iesniegumu par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas lēmuma apstrīdēšanu Valsts dzelzceļa administrācija izskata un attiecīgu lēmumu pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pieņemšanas termiņu, ja nepieciešams, var pagarināt par diviem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas. Valsts dzelzceļa administrācijas lēmumu pieteikuma iesniedzējs var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

40. Ja Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija šo noteikumu 34. un 35.punktā minētajā termiņā nav pieņēmusi lēmumu, attiecīgais ritošā sastāva tips tiek uzskatīts par pieņemtu ekspluatācijā un tā ekspluatācija pēc trim mēnešiem, sākot no paredzētā lēmuma pieņemšanas termiņa beigām, ir atļauta iesniegumā norādītajā infrastruktūrā, par kuru paredzētajā termiņā nav pieņemts lēmums. Pirms ritošā sastāva tipa ekspluatācijas uzsākšanas pieteikuma iesniedzējs par ekspluatācijas uzsākšanu informē Satiksmes ministriju.

41. Ja attiecīgās savstarpējās izmantojamības tehniskās specifikācijas vai normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties ritošā sastāva tips tika pieņemts ekspluatācijā, ir mainījušies, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija izvērtē izmaiņu ietekmi uz ekspluatācijā pieņemto ritošā sastāva tipu.

42. Ja savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju vai normatīvo aktu izmaiņas skar šo noteikumu 1.pielikumā norādītos ritošā sastāva tipa pamatparametrus un ritošā sastāva tips vairs neatbilst savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju un normatīvo aktu prasībām, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem vispārīgu administratīvo aktu, kurā norāda termiņu, līdz kuram pieņem ekspluatācijā šim ritošā sastāva tipam atbilstošas ritošā sastāva vienības. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija šajā administratīvajā aktā norāda šo noteikumu 41.punktā minētā izvērtējuma rezultātus, kā arī publicē minēto informāciju savā mājaslapā internetā (www.vdzti.gov.lv).

43. Lai pēc šo noteikumu 42.punktā minētā termiņa beigām atkārtoti nodotu ekspluatācijā ritošā sastāva tipu, pieteikuma iesniedzējs atkārtoti iesniedz Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā iesniegumu, pievienojot tam apliecinājumu, ka šo noteikumu 41.punktā minētās izmaiņas ir ņemtas vērā. Šajā gadījumā Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pārbauda tikai parametrus, kurus ietekmē mainītās savstarpējās izmantojamības tehniskās specifikācijas vai normatīvie akti.

44. Šo noteikumu 42.punktā minētais Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izdotais vispārīgais administratīvais akts neietekmē lēmumus par ritošā sastāva vienību pieņemšanu ekspluatācijā, kas bija pieņemti, pamatojoties uz iepriekš ekspluatācijā pieņemto ritošā sastāva tipu.

45. Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas lēmums par ritošā sastāva tipa pieņemšanu ekspluatācijā neietekmē to prasību izpildi par ritošā sastāva izmantošanu, kuras noteiktas normatīvajos aktos par drošības sertifikāta A un B daļas izsniegšanas, anulēšanas un darbības apturēšanas kārtību un kritērijiem, kā arī normatīvajos aktos par drošības apliecības izsniegšanas, anulēšanas un darbības apturēšanas kārtību un kritērijiem.

46. Informāciju par ritošā sastāva tipa pieņemšanu ekspluatācijā Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija sniedz Eiropas Dzelzceļa aģentūrai un publicē savā mājaslapā internetā (www.vdzti.gov.lv).

(MK 12.06.2012. noteikumu Nr.401 redakcijā)

3.2. SITS atbilstoša ritošā sastāva pieņemšana ekspluatācijā, kurš iepriekš nav bijis pieņemts ekspluatācijā citās Eiropas Savienības dalībvalstīs

47. Šīs apakšnodaļas prasības piemēro SITS atbilstošam ritošajam sastāvam, kas iepriekš nav bijis pieņemts ekspluatācijā citā Eiropas Savienības dalībvalstī un atbilst visām attiecīgajām savstarpējās izmantojamības tehniskajām specifikācijām, kuras ir spēkā dienā, kad ritošā sastāva tips tiek pieņemts ekspluatācijā.

48. Pieteikuma iesniedzējs, iesniedzot Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā šo noteikumu 33.1.apakšpunktā minēto deklarāciju, pievieno tai šādus pielikumus:

48.1. tehnisko dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību;

48.2. ritošā sastāva un tā apakšsistēmu atbilstības deklarācijas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību;

48.3. paziņotās institūcijas izsniegtos atbilstības novērtēšanas sertifikātus un apliecinājumus;

48.4. atbilstības deklarācijas un apliecinājumus par tehniskajiem un ekspluatācijas raksturlielumiem, kas noformēti, norādot šo noteikumu 2. pielikumā iekļautā akta 5. un 6. daļā minētos ritošā sastāva tipu raksturojošos parametrus, un kas norāda uz ritošā sastāva atbilstību infrastruktūrai un stacionāriem kompleksiem, tai skaitā klimatiskajiem apstākļiem, enerģijas piegādes sistēmai, vilcienu vadības kontroles un signalizācijas sistēmai, sliežu platumam un infrastruktūras gabarītiem, maksimāli pieļaujamai ass slodzei un citiem dzelzceļa infrastruktūras ierobežojumiem;

48.5. ja 1520 mm sliežu ceļu platuma dzelzceļa infrastruktūrai paredzētu ritošo sastāvu vēlas izmantot arī pārvadājumiem uz trešajām valstīm un no tām, – apliecinājumus par attiecīgo trešo valstu prasību izpildi.

(Grozīts ar MK 19.10.2011. noteikumiem Nr. 806; MK 01.12.2015. noteikumiem Nr. 674)

49. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pieņem lēmumu par ritošā sastāva tipa pieņemšanu ekspluatācijā šādā kārtībā:

49.1. ja visas ritošā sastāva strukturālās apakšsistēmas ir pieņemtas ekspluatācijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību, lēmumu par ritošā sastāva tipa pieņemšanu ekspluatācijā pieņem, neveicot turpmākas pārbaudes;

49.2. ja par ritošo sastāvu ir sastādītas visas normatīvajos aktos par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību paredzētās verifikācijas deklarācijas, lēmuma pieņemšanai Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pārbauda:

49.2.1. ritošā sastāva attiecīgo apakšsistēmu savstarpējo saderību;

49.2.2. ritošā sastāva drošu iekļaušanu lietotāja drošības pārvaldības sistēmā saskaņā ar Komisijas 2013. gada 30. aprīļa Īstenošanas regulu (ES) Nr. 402/2013 par kopīgo drošības metodi riska noteikšanai un novērtēšanai un par Regulas (EK) Nr. 352/2009 atcelšanu (turpmāk – regula Nr. 402/2013);

49.2.3. ritošā sastāva tehnisko atbilstību attiecīgajai dzelzceļa infrastruktūrai;

49.2.4. ja savstarpējās izmantojamības tehniskajās specifikācijās pamatprasību nodrošināšanai noteikta atklāta pieeja, – paziņotās institūcijas izsniegtos apliecinājumus par atbilstību šādos gadījumos piemērojamai dokumentācijai;

49.2.5. paziņotās institūcijas izsniegtos apliecinājumus par atbilstību attiecīgajās savstarpējās izmantojamības tehniskajās specifikācijās noteiktajām īpašos gadījumos piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

(Grozīts ar MK 17.03.2015. noteikumiem Nr.127; 49.2.2.apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 21.05.2015., sk. grozījumu 2.punktu)

50. Lai pārbaudītu šo noteikumu 49.2.apakšpunktā minētos kritērijus, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija var pieprasīt papildu informāciju par riska analīzi atbilstoši regulai Nr. 402/2013 vai šo noteikumu 27., 28., 29. un 30. punktā minēto pārbaužu veikšanu atbilstošā dzelzceļa infrastruktūrā. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pēc konsultēšanās ar pieteikuma iesniedzēju nosaka pieprasītās papildu informācijas, riska analīzes un pārbaužu apjomu un saturu.

(Grozīts ar MK 17.03.2015. noteikumiem Nr. 127; MK 01.12.2015. noteikumiem Nr. 674)

3.3. SITS atbilstoša ritošā sastāva pieņemšana ekspluatācijā, kurš pieņemts ekspluatācijā citās Eiropas Savienības dalībvalstīs

51. Šīs apakšnodaļas prasības piemēro SITS atbilstošam ritošajam sastāvam, kas pieņemts ekspluatācijā citā Eiropas Savienības dalībvalstī un atbilst visām attiecīgajām savstarpējās izmantojamības tehniskajām specifikācijām, kuras ir spēkā dienā, kad ritošā sastāva tips tiek pieņemts ekspluatācijā.

52. Ja SITS atbilstošs ritošais sastāvs ir pieņemts ekspluatācijā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, ritošā sastāva tipa pieņemšanai ekspluatācijā Latvijā piemēro šo noteikumu 54., 55. un 56.punktā noteikto procedūru, izņemot šo noteikumu 53.punktā minēto gadījumu.

53. Ja SITS atbilstošs ritošais sastāvs, kas pieņemts ekspluatācijā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, pārvietosies tikai pa savstarpējās izmantojamības tehniskajām specifikācijām pilnībā atbilstošu infrastruktūru, ritošajam sastāvam nav vajadzīga papildu ritošā sastāva tipa pieņemšana ekspluatācijā Latvijā. Šādā gadījumā ritošā sastāva īpašnieks vai lietotājs pirms ritošā sastāva ekspluatācijas uzsākšanas iesniedz Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā informāciju par ritošo sastāvu, identificējot ritošo sastāvu un norādot valsti, kurā ritošā sastāva tips ir pieņemts ekspluatācijā.

54. Pieteikuma iesniedzējs, iesniedzot Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā šo noteikumu 33.1.apakšpunktā minēto deklarāciju, pievieno tai šādus pielikumus:

54.1. dokumentus, kas apliecina, ka attiecīgā SITS atbilstoša ritošā sastāva tipa ekspluatācija ir atļauta citā Eiropas Savienības dalībvalstī;

54.2. atbilstības deklarācijas un tehnisko dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību. Ja ritošais sastāvs ir aprīkots ar datu reģistrētājierīcēm, iekļauj informāciju par datu vākšanas procedūru, kura ļauj tos nolasīt un izvērtēt, ja šī datu vākšana nav saskaņota ar atbilstošajām savstarpējās izmantojamības tehniskajām specifikācijām;

54.3. pierakstus par ritošā sastāva ekspluatācijas vēsturi, tehnisko apkopi un veiktajiem tehniskajiem pārveidojumiem pēc pieņemšanas ekspluatācijā citā Eiropas Savienības dalībvalstī;

54.4. atbilstības deklarācijas un apliecinājumus par tehniskajiem un ekspluatācijas raksturlielumiem, kas noformēti, norādot šo noteikumu 2. pielikumā iekļautā akta 5. un 6. daļā minētos ritošā sastāva tipu raksturojošos parametrus, un kas norāda uz ritošā sastāva atbilstību infrastruktūrai un stacionāriem kompleksiem, tai skaitā klimatiskajiem apstākļiem, enerģijas piegādes sistēmai, vilcienu vadības kontroles un signalizācijas sistēmai, sliežu platumam un infrastruktūras gabarītiem, maksimāli pieļaujamai ass slodzei un citiem dzelzceļa infrastruktūras ierobežojumiem;

54.5. ja 1520 mm sliežu ceļu platuma dzelzceļa infrastruktūrai paredzētu ritošo sastāvu vēlas izmantot arī pārvadājumiem uz trešajām valstīm un no tām, – apliecinājumus par attiecīgo trešo valstu prasību izpildi.

(Grozīts ar MK 19.10.2011. noteikumiem Nr. 806; MK 01.12.2015. noteikumiem Nr. 674)

55. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pārbauda:

55.1. ritošā sastāva un attiecīgās infrastruktūras savstarpējo tehnisko savietojamību. Ja savstarpējās izmantojamības tehniskajās specifikācijās pamatprasību nodrošināšanai noteikta atklāta pieeja, pārbauda arī paziņotās institūcijas izsniegtos apliecinājumus par atbilstību šādos gadījumos piemērojamai dokumentācijai;

55.2. paziņotās institūcijas izsniegtos apliecinājumus par atbilstību attiecīgajās savstarpējās izmantojamības tehniskajās specifikācijās noteiktajām īpašos gadījumos piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

56. Lai pārbaudītu šo noteikumu 55.punktā minētos kritērijus, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija var pieprasīt papildu informāciju par riska analīzi atbilstoši regulai Nr. 402/2013 vai šo noteikumu 27., 28., 29. un 30. punktā minēto pārbaužu veikšanu atbilstošā dzelzceļa infrastruktūrā. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pēc konsultēšanās ar pieteikuma iesniedzēju nosaka pieprasītās papildu informācijas, riska analīzes un pārbaužu apjomu un saturu. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija drīkst pārbaudīt atbilstību tikai šo noteikumu 1. pielikuma 17. un 18. punktā minētajām B un C grupas tehniskajām prasībām.

(Grozīts ar MK 17.03.2015. noteikumiem Nr. 127; MK 01.12.2015. noteikumiem Nr. 674)

3.4. SITS neatbilstoša ritošā sastāva pieņemšana ekspluatācijā, kurš iepriekš nav bijis pieņemts ekspluatācijā citās Eiropas Savienības dalībvalstīs

57. Lai pieņemtu ekspluatācijā SITS neatbilstošu ritošā sastāva tipu, izņemot šo noteikumu 58.punktā minētos vagonus, pieteikuma iesniedzējs, iesniedzot Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā šo noteikumu 33.1.apakšpunktā minēto deklarāciju, pievieno tai šādus pielikumus:

57.1. atbilstības deklarācijas un tehnisko dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību, ja par kādiem ritošā sastāva tehniskajiem parametriem ir piemērotas savstarpējās izmantojamības tehniskās specifikācijas;

57.2. atbilstības deklarācijas un paziņotās institūcijas izsniegtos apliecinājumus par tehnisko un ekspluatācijas raksturlielumu atbilstību piemērojamo normatīvo aktu prasībām;

57.3. atbilstības deklarācijas un apliecinājumus par tehniskajiem un ekspluatācijas raksturlielumiem, kas noformēti, norādot šo noteikumu 2. pielikumā iekļautā akta 5. un 6. daļā minētos ritošā sastāva tipu raksturojošos parametrus, un kas norāda uz ritošā sastāva atbilstību infrastruktūrai un stacionāriem kompleksiem, tai skaitā klimatiskajiem apstākļiem, enerģijas piegādes sistēmai, vilcienu vadības kontroles un signalizācijas sistēmai, sliežu platumam un infrastruktūras gabarītiem, maksimāli pieļaujamai ass slodzei un citiem dzelzceļa infrastruktūras ierobežojumiem;

57.4. ja 1520 mm sliežu ceļu platuma dzelzceļa infrastruktūrai paredzētu ritošo sastāvu vēlas izmantot arī pārvadājumiem uz trešajām valstīm un no tām, – apliecinājumus par attiecīgo trešo valstu prasību izpildi.

(Grozīts ar MK 19.10.2011. noteikumiem Nr. 806; MK 01.12.2015. noteikumiem Nr. 674)

58. Lai pieņemtu ekspluatācijā 1520 mm sliežu ceļu platuma dzelzceļa tīklam paredzētu vagona tipu, kuru paredzēts izmantot Latvijas teritorijā starptautiskos pārvadājumos uz trešajām valstīm un no tām, pieteikuma iesniedzējs, iesniedzot Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā šo noteikumu 33.1.apakšpunktā minēto deklarāciju, pievieno tai šādus pielikumus:

58.1. dokumentus, kas apliecina, ka vagona tipa ekspluatācija ir atļauta attiecīgajās trešajās valstīs;

58.2. atbilstības deklarācijas un apliecinājumus par ritošā sastāva tehnisko atbilstību attiecīgajai dzelzceļa infrastruktūrai, kas noformēti, norādot šo noteikumu 2. pielikumā iekļautā akta 5. un 6. daļā minētos ritošā sastāva tipu raksturojošos parametrus.

(Grozīts ar MK 19.10.2011. noteikumiem Nr. 806; MK 01.12.2015. noteikumiem Nr. 674)

59. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pieņem lēmumu par SITS neatbilstoša ritošā sastāva tipa pieņemšanu ekspluatācijā šādā kārtībā:

59.1. ja par kādiem ritošā sastāva tehniskajiem parametriem, kuriem ir piemērotas savstarpējās izmantojamības tehniskās specifikācijas, ir sastādītas normatīvajos aktos par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību paredzētās verifikācijas deklarācijas, – attiecībā uz šiem parametriem piemēro šo noteikumu 49.2.apakšpunktā norādīto procedūru;

59.2. pārējiem tehniskajiem parametriem un ritošajam sastāvam kopumā pārbauda:

59.2.1. ritošā sastāva tehnisko atbilstību piemērojamo normatīvo aktu prasībām;

59.2.2. ritošā sastāva un attiecīgās infrastruktūras savstarpējo tehnisko savietojamību;

59.2.3. ritošā sastāva drošu iekļaušanu lietotāja drošības pārvaldības sistēmā saskaņā ar regulā Nr. 402/2013 noteiktajām prasībām;

59.2.4. ritošā sastāva ekspluatācijas, remonta un apkopes kārtību.

(Grozīts ar MK 17.03.2015. noteikumiem Nr.127; grozījums par skaitļu " 352/2009" aizstāšanu ar skaitļiem " 402/2013'' stājas spēkā 21.05.2015., sk. grozījumu 2.punktu)

60. Lai pārbaudītu šo noteikumu 59.punktā minētos kritērijus, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija var pieprasīt papildu informāciju par riska analīzi atbilstoši regulai Nr. 402/2013 vai šo noteikumu 27., 28., 29. un 30. punktā minēto pārbaužu veikšanu atbilstošā dzelzceļa infrastruktūrā. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pēc konsultēšanās ar pieteikuma iesniedzēju nosaka pieprasītās papildu informācijas, riska analīzes un pārbaužu apjomu un saturu.

(Grozīts ar MK 17.03.2015. noteikumiem Nr. 127; MK 01.12.2015. noteikumiem Nr. 674)

3.5. SITS neatbilstoša ritošā sastāva pieņemšana ekspluatācijā, kurš pieņemts ekspluatācijā citās Eiropas Savienības dalībvalstīs

61. Citas Eiropas Savienības dalībvalsts lēmumu par SITS neatbilstoša ritošā sastāva tipa pieņemšanu ekspluatācijā Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija ņem vērā, pieņemot lēmumu atbilstoši šīs apakšnodaļas prasībām.

62. Lai pieņemtu ekspluatācijā SITS neatbilstošu ritošā sastāva tipu, izņemot šo noteikumu 63.punktā minētos vagonus, pieteikuma iesniedzējs, iesniedzot Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā šo noteikumu 33.1.apakšpunktā minēto deklarāciju, pievieno tai šādus pielikumus:

62.1. dokumentus, kas apliecina, ka ritošā sastāva tipa ekspluatācija ir atļauta citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un dokumentāciju par procedūru, kas ievērota, lai pierādītu, ka ritošā sastāva tips atbilst attiecīgajā valstī spēkā esošajām drošības prasībām, kā arī informāciju par piemērotajām atkāpēm;

62.2. tehniskos raksturlielumus, tehniskās apkopes programmu un ekspluatācijas raksturlielumus. Ja ritošais sastāvs ir aprīkots ar datu reģistrētājierīcēm, – informāciju par datu vākšanas procedūru, kura ļauj tos nolasīt un izvērtēt;

62.3. pierakstus par ritošā sastāva ekspluatācijas vēsturi, tehnisko apkopi un veiktajiem tehniskajiem pārveidojumiem pēc pieņemšanas ekspluatācijā citā Eiropas Savienības dalībvalstī;

62.4. atbilstības deklarācijas un apliecinājumus par tehniskajiem un ekspluatācijas raksturlielumiem, kas noformēti, norādot šo noteikumu 2. pielikumā iekļautā akta 5. un 6. daļā minētos ritošā sastāva tipu raksturojošos parametrus, un kas norāda uz ritošā sastāva atbilstību infrastruktūrai un stacionāriem kompleksiem, tai skaitā klimatiskajiem apstākļiem, enerģijas piegādes sistēmai, vilcienu vadības kontroles un signalizācijas sistēmai, sliežu platumam un infrastruktūras gabarītiem, maksimāli pieļaujamai ass slodzei un citiem dzelzceļa infrastruktūras ierobežojumiem;

62.5. ja 1520 mm sliežu ceļu platuma dzelzceļa infrastruktūrai paredzētu ritošo sastāvu vēlas izmantot arī pārvadājumiem uz trešajām valstīm un no tām, – apliecinājumus par attiecīgo trešo valstu prasību izpildi.

(Grozīts ar MK 19.10.2011. noteikumiem Nr. 806; MK 01.12.2015. noteikumiem Nr. 674)

63. Lai pieņemtu ekspluatācijā 1520 mm sliežu ceļu platuma tīklam paredzētu vagona tipu, kuru paredzēts izmantot Latvijas teritorijā starptautiskos pārvadājumos uz trešajām valstīm un no tām, pieteikuma iesniedzējs, iesniedzot Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā šo noteikumu 33.1.apakšpunktā minēto deklarāciju, pievieno tai šādus pielikumus:

63.1. dokumentus, kas apliecina, ka vagona tipa ekspluatācija ir atļauta citā Eiropas Savienības dalībvalstī;

63.2. dokumentus, kas apliecina, ka vagona tipa ekspluatācija ir atļauta attiecīgajās trešajās valstīs;

63.3. atbilstības deklarācijas un apliecinājumus par tehniskajiem un ekspluatācijas raksturlielumiem, kas noformēti, norādot šo noteikumu 2. pielikumā iekļautā akta 5. un 6. daļā minētos ritošā sastāva tipu raksturojošos parametrus, un kas norāda uz ritošā sastāva atbilstību infrastruktūrai un stacionāriem kompleksiem, tai skaitā klimatiskajiem apstākļiem, enerģijas piegādes sistēmai, vilcienu vadības kontroles un signalizācijas sistēmai, sliežu platumam un infrastruktūras gabarītiem, maksimāli pieļaujamai ass slodzei un citiem dzelzceļa infrastruktūras ierobežojumiem.

(Grozīts ar MK 19.10.2011. noteikumiem Nr. 806; MK 01.12.2015. noteikumiem Nr. 674)

64. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija nepārbauda šo noteikumu 62.1., 62.2., 63.1. un 63.2.apakšpunktā minēto dokumentu atbilstību, ja vien nav pierādāms būtisks drošības apdraudējums. Ja Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pārbauda šo noteikumu 62.1., 62.2., 63.1. un 63.2. apakšpunktā minēto dokumentu atbilstību, tā nedrīkst atsaukties uz šo noteikumu 1. pielikuma 16. punktā minētajām A grupas tehniskajām prasībām.

(Grozīts ar MK 17.03.2015. noteikumiem Nr.127)

65. Lai pārbaudītu šo noteikumu 62.3., 62.4., 62.5. un 63.3.apakšpunktā minētos kritērijus, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija var pieprasīt papildu informāciju par riska analīzi atbilstoši regulai Nr. 402/2013 vai šo noteikumu 27., 28., 29. un 30. punktā minēto pārbaužu veikšanu atbilstošā dzelzceļa infrastruktūrā. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pēc konsultēšanās ar pieteikuma iesniedzēju nosaka pieprasītās papildu informācijas, apdraudējuma analīzes un pārbaužu apjomu un saturu. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija drīkst pārbaudīt atbilstību tikai šo noteikumu 1. pielikuma 17. un 18. punktā minētajām B un C grupas tehniskajām prasībām.

(Grozīts ar MK 17.03.2015. noteikumiem Nr. 127; MK 01.12.2015. noteikumiem Nr. 674)

4. Jaunu vai modernizētu ritošā sastāva vienību pieņemšana ekspluatācijā

66. Ritošā sastāva vienību var nodot ekspluatācijā, ja:

66.1. ritošā sastāva tips ir pieņemts ekspluatācijā šo noteikumu 3.nodaļā minētajā kārtībā;

66.2. ritošā sastāva vienībai ir izsniegtas nepieciešamās atbilstības deklarācijas un atbilstības novērtēšanas sertifikāti;

66.3. ritošā sastāva vienībai šajā nodaļā noteiktajā kārtībā ir veikti izmēģinājuma braucieni;

66.4. ritošā sastāva vienība ir tehniski darbderīga;

66.5. ritošā sastāva vienībai ir noteikta normatīvajos aktos par drošības apliecības izsniegšanas, anulēšanas un darbības apturēšanas kritērijiem un kārtību minētā par tehnisko apkopi atbildīgā struktūra, t. i., struktūra, kas atbild par ritošā sastāva apkopi un ir reģistrēta valsts ritošā sastāva reģistrā.

(Grozīts ar MK 17.03.2015. noteikumiem Nr.127)

67. Vilces ritošajam sastāvam un pasažieru vagonam veic šādu izmēģinājuma braucienu:

67.1. ja vilces ritošo sastāvu paredzēts izmantot koplietošanas infrastruktūrā, ritošā sastāva izmēģinājuma brauciena laikā veic ne mazāk kā 40 km tukšgaitā un ne mazāk kā 40 km ar darba slodzi;

67.2. ja vilces ritošo sastāvu nav paredzēts izmantot koplietošanas infrastruktūrā, ritošā sastāva izmēģinājuma braucienu veic privātās lietošanas infrastruktūrā, kurā to paredzēts izmantot;

67.3. pasažieru pārvadāšanai paredzēta motorvagona vilces ritošā sastāva un pasažieru vagona izmēģinājuma brauciena laikā sasniedz maksimāli pieļaujamo ātrumu un veic ne mazāk kā 40 km.

68. Kravu vagoniem izmēģinājumu braucienu neveic.

69. Par izmēģinājuma braucienu sastāda aktu atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumā norādītajam paraugam un paraksta to.

70. Ja izmēģinājuma braucienu veic vilces ritošajam sastāvam, kas sastāv no vairākām vienībām, izmēģinājuma brauciena aktu sastāda katrai ritošā sastāva vienībai atsevišķi.

71. Ja izmēģinājuma brauciena laikā vilces ritošajam sastāvam vai pasažieru vagonam atklāti ritošās daļas, bremžu iekārtas, spēka iekārtas vai satiksmes drošības ierīču darbības trūkumi, pēc šo trūkumu novēršanas sastāda aktu par trūkumu novēršanu. Šo aktu paraksta tās pašas personas, kas ir parakstījušas šo noteikumu 69.punktā minēto izmēģinājuma brauciena aktu.

72. Ja izmēģinājuma brauciena laikā vilces ritošajam sastāvam vai pasažieru vagonam atklāti riteņpāru gultņu mezglu bojājumi vai trūkumi, kuru dēļ izmēģinājuma braucienu nevar pabeigt, pēc šo bojājumu vai trūkumu novēršanas veic atkārtotu izmēģinājuma braucienu.

73. Lai ritošā sastāva vienību pieņemtu ekspluatācijā, pieteikuma iesniedzējs:

73.1. iesniedz Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā iesniegumu un šādus dokumentus:

73.1.1. deklarāciju saskaņā ar regulu Nr. 201/2011 kopā ar minētajā regulā noteiktajiem pielikumiem, kas attiecas uz konkrēto ritošā sastāva vienību;

73.1.2. šo noteikumu 69.punktā minēto izmēģinājuma brauciena aktu;

73.1.3. ritošā sastāva lietotāja parakstītu paziņojumu, ka ritošā sastāva vienībai ir noteikta par ritošā sastāva tehnisko apkopi atbildīgā struktūra, kas minēta normatīvajos aktos par drošības apliecības izsniegšanas, anulēšanas un darbības apturēšanas kritērijiem un kārtību;

73.2. iepriekš vienojoties par laiku un vietu, uzrāda ritošā sastāva vienību Valsts dzelzceļa tehniskajai inspekcijai.

(Grozīts ar MK 19.10.2011. noteikumiem Nr.806)

73.1 Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija saskaņā ar šo noteikumu 73.2.apakšpunktu uzrādītās ritošā sastāva vienības apskatē pieaicina lietotāja un publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja pārstāvjus. Ja ritošo sastāvu nav paredzēts izmantot publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā, ritošā sastāva vienības apskatē pieaicina privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja pārstāvjus, kura infrastruktūrā ritošo sastāvu paredzēts izmantot.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.294 redakcijā)

74. Ja ritošā sastāva vienība atbilst ekspluatācijā pieņemtam ritošā sastāva tipam, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pieņem ekspluatācijā ritošā sastāva vienību, pamatojoties uz pieteikuma iesniedzēja iesniegto atbilstības deklarāciju par ritošā sastāva atbilstību šim tipam, un neveic turpmākas pārbaudes.

(MK 17.03.2015. noteikumu Nr.127 redakcijā)

75. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija var pieņemt lēmumu par pieņemšanu ekspluatācijā attiecībā uz katru ritošā sastāva vienību atsevišķi vai arī par vairākām viena tipa identiskām ritošā sastāva vienībām kopā.

76. Ja Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pieņem lēmumu par atteikumu pieņemt ritošā sastāva vienību ekspluatācijā, tā pamato savu lēmumu un paziņo par to pieteikuma iesniedzējam.

77. Lēmumu par ritošā sastāva vienības pieņemšanu ekspluatācijā Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija var atcelt, pārskatot:

77.1. ritošā sastāva lietotāja drošības sertifikātu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par drošības sertifikāta A un B daļas izsniegšanas, anulēšanas un darbības apturēšanas kārtību un kritērijiem;

77.2. ritošā sastāva lietotāja drošības apliecību saskaņā ar normatīvajiem aktiem par drošības apliecības izsniegšanas, anulēšanas un darbības apturēšanas kārtību un kritērijiem.

78. Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas lēmums par ritošā sastāva vienības pieņemšanu ekspluatācijā neietekmē to prasību izpildi par ritošā sastāva izmantošanu, kuras noteiktas normatīvajos aktos par drošības sertifikāta A un B daļas izsniegšanas, anulēšanas un darbības apturēšanas kārtību un kritērijiem, kā arī normatīvajos aktos par drošības apliecības izsniegšanas, anulēšanas un darbības apturēšanas kārtību un kritērijiem.

78.1 Pieteikuma iesniedzējs ir atbildīgs par ritošā sastāva vienības marķēšanu ar tai piešķirto ritošā sastāva vienības numuru.

(MK 17.03.2015. noteikumu Nr.127 redakcijā)

79. Ekspluatācijā pieņemtam ritošā sastāva tipam atbilstošu ritošā sastāva vienību, kuru nepiedāvā Latvijas tirgū un kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ritošā sastāva reģistrācijas kārtību nav jāreģistrē ritošā sastāva valsts reģistrā, ekspluatācijā nepieņem.

5. Ritošā sastāva atjaunošanas remonts

80. Lai uzturētu ritošā sastāva darbspēju un tā drošuma līmeni, veic ritošā sastāva atjaunošanas remontu, paredzot ritošā sastāva mezglu un agregātu revīziju, remontu vai nomaiņu pret jauniem, regulēšanu un pārbaudes. Ritošā sastāva atjaunošanas remontā veic ritošā sastāva pamatparametru atjaunošanu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajā tehniskajā dokumentācijā norādītajām vērtībām un prasībām.

81. Šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ekspluatācijā pieņemta ritošā sastāva atjaunošanas remontu veic atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajā tehniskajā dokumentācijā iekļautajai ritošā sastāva atjaunošanas remonta programmai, ievērojot atjaunošanas remonta periodiskumu un izpildot visus noteiktos darbus.

82. Ja atjaunošanas remontā ir paredzēti darbi, kas nav iekļauti šo noteikumu 4.pielikumā minētajā tehniskajā dokumentācijā vai ritošā sastāva lietotāja drošības pārvaldības sistēmā noteiktajā remonta un apkopes programmā, un šie darbi var mainīt šo noteikumu 2.pielikuma 6.daļā minētos tipu raksturojošos pamatparametrus, atjaunošanas remonta veicējs nodrošina ritošā sastāva atjaunošanas remonta projekta uzdevuma izstrādi un iesniedz to Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā šo noteikumu 5.punktā minētā lēmuma saņemšanai. Šādu atjaunošanas remontu uzskata par ritošā sastāva modernizāciju.

83. Ja atjaunošanas remontā ir paredzēti darbi, kas var mainīt šo noteikumu 2.pielikuma 5.daļā minētos vispārīgos parametrus, ritošā sastāva lietotājs veic izmaiņu ietekmes riska novērtēšanu atbilstoši regulai Nr. 402/2013. Par riska novērtēšanas rezultātiem ritošā sastāva lietotājs informē Valsts dzelzceļa tehnisko inspekciju.

(Grozīts ar MK 17.03.2015. noteikumiem Nr.127; grozījums par skaitļu " 352/2009" aizstāšanu ar skaitļiem " 402/2013'' stājas spēkā 21.05.2015., sk. grozījumu 2.punktu)

84. Pēc atjaunošanas remonta šo noteikumu 4.nodaļā minētā ritošā sastāva vienības pieņemšana ekspluatācijā nav nepieciešama. Atjaunošanas remontu pieņem, sastādot aktu par ritošā sastāva atjaunošanas remonta pieņemšanu (6.pielikums) un parakstot to.

85. Lai pagarinātu ražotāja noteikto ritošā sastāva izmantošanas termiņu, ritošajam sastāvam veic atjaunošanas remontu ar kalpošanas laika pagarināšanu. Ja ražotājs nav noteicis ritošā sastāva izmantošanas termiņu, uzskata, ka ritošā sastāva izmantošanas termiņš ir 30 gadi.

86. Pirms uzsākt ritošā sastāva atjaunošanas remontu ar kalpošanas laika pagarināšanu, pasūtītājs vai remonta veicējs izvēlas inspicēšanas institūciju, kas akreditēta Nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību (turpmāk – akreditētā institūcija), vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī akreditētu institūciju, kura veic atbilstības novērtēšanu ritošā sastāva atjaunošanas remontam ar kalpošanas laika pagarināšanu.

(MK 17.03.2015. noteikumu Nr.127 redakcijā)

87. Pirms uzsākt ritošā sastāva atjaunošanas remontu ar kalpošanas laika pagarināšanu, novērtē ritošā sastāva tehnisko stāvokli, lai noteiktu, vai iespējams pagarināt tā izmantošanas termiņu. Ja ritošā sastāva nesošo konstrukciju stiprība ir pietiekama un izmantošanas termiņa pagarināšana ir iespējama, pasūtītājs vai remonta veicējs nodrošina projekta izstrādi ritošā sastāva atjaunošanas remontam ar kalpošanas laika pagarināšanu, norādot vēlamo izmantošanas termiņu. Akreditētā institūcija novērtē projekta atbilstību šo noteikumu 4.pielikumā minētajai tehniskajai dokumentācijai.

88. Pēc tam kad veikts atjaunošanas remonts ar kalpošanas laika pagarināšanu, akreditētā institūcija novērtē konkrētās ritošā sastāva vienības atbilstību šo noteikumu 4.pielikumā minētajai tehniskajai dokumentācijai un piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Akreditētā institūcija pārbauda ritošā sastāva vienības atbilstību pasūtītāja vai remonta veicēja noteiktajam vēlamajam izmantošanas termiņam un pieņem lēmumu par ritošā sastāva vienības izmantošanas termiņa pagarināšanu, kā arī pēc izmēģinājuma brauciena veikšanas paraksta šo noteikumu 84.punktā minēto aktu par ritošā sastāva atjaunošanas remonta pieņemšanu.

89. Pēc vilces ritošā sastāva un pasažieru vagona atjaunošanas remonta, pēc kura šo noteikumu 4.pielikumā minētajā tehniskajā dokumentācijā ir paredzēts izmēģinājuma brauciens, vai pēc atjaunošanas remonta ar kalpošanas laika pagarināšanu veic šādu izmēģinājuma braucienu:

89.1. ja vilces ritošo sastāvu paredzēts izmantot koplietošanas infrastruktūrā, ritošā sastāva izmēģinājuma brauciena laikā veic ne mazāk kā 40 km tukšgaitā un ne mazāk kā 40 km ar darba slodzi;

89.2. ja vilces ritošo sastāvu nav paredzēts izmantot koplietošanas infrastruktūrā, ritošā sastāva izmēģinājuma braucienu veic privātās lietošanas infrastruktūrā, kurā to paredzēts izmantot;

89.3. pasažieru pārvadāšanai paredzēta motorvagona vilces ritošā sastāva un pasažieru vagona izmēģinājuma brauciena laikā sasniedz maksimāli pieļaujamo ātrumu un veic ne mazāk kā 40 km.

(Grozīts ar MK 28.05.2013. noteikumiem Nr.294)

90. Kravu vagoniem izmēģinājumu braucienu neveic.

91. Par izmēģinājuma braucienu sastāda aktu atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumā norādītajam paraugam un paraksta to.

92. Ja izmēģinājuma braucienu veic vilces ritošajam sastāvam, kas sastāv no vairākām vienībām, izmēģinājuma brauciena aktu sastāda katrai ritošā sastāva vienībai atsevišķi.

93. Ja izmēģinājuma brauciena laikā vilces ritošajam sastāvam vai pasažieru vagonam atklāti ritošās daļas, bremžu iekārtas, spēka iekārtas vai satiksmes drošības ierīču darbības trūkumi, pēc šo trūkumu novēršanas sastāda aktu par trūkumu novēršanu. Šo aktu paraksta tās pašas personas, kas ir parakstījušas šo noteikumu 91.punktā minēto izmēģinājuma brauciena aktu.

94. Ja izmēģinājuma brauciena laikā vilces ritošajam sastāvam vai pasažieru vagonam atklāti riteņpāru gultņu mezglu bojājumi vai trūkumi, kuru dēļ izmēģinājuma braucienu nevar pabeigt, pēc šo bojājumu vai trūkumu novēršanas veic atkārtotu izmēģinājuma braucienu.

95. Akreditētā institūcija līdz kārtējā mēneša piecpadsmitajam datumam nosūta Valsts dzelzceļa tehniskajai inspekcijai informāciju par iepriekšējā mēnesī:

95.1. saņemtajiem pieteikumiem ritošā sastāva izmantošanas termiņa pagarināšanai;

95.2. ritošā sastāva vienībām, kurām tā ir pagarinājusi izmantošanas termiņu;

95.3. atteikumiem pagarināt ritošā sastāva izmantošanas termiņu.

6. Noslēguma jautājumi

96. Lēmumi par pieņemšanu ekspluatācijā, kas pieņemti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā atbilstoši tajos iekļautajiem nosacījumiem. Valsts akciju sabiedrība, kas pārvalda valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru, līdz 2015.gada 1.janvārim sastāda un nodod Valsts dzelzceļa tehniskajai inspekcijai kravas vagonu tipu sarakstu, kas saskaņā ar šo punktu ir ekspluatācijā valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā, minētajā sarakstā norādot šo noteikumu 2.pielikumā iekļautā akta 5. un 6.daļā minētos ritošā sastāva tipu raksturojošos parametrus. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija līdz 2015.gada 1.janvārim sastāda saskaņā ar šo punktu Latvijā ekspluatācijā esošo ritošā sastāva (izņemot kravas vagonus) tipu sarakstu, norādot tajā šo noteikumu 2.pielikumā iekļautā akta 5. un 6.daļā minētos ritošā sastāva tipu raksturojošos parametrus.

(Grozīts ar MK 19.10.2011. noteikumiem Nr.806)

97. Šo noteikumu 3.2. un 3.3.apakšnodaļas prasības var nepiemērot ritošā sastāva būvei vai modernizācijai, kas tiek veikta saskaņā ar projektiem, kuri apstiprināti pirms atbilstošas savstarpējās izmantojamības tehniskās specifikācijas spēkā stāšanās. Šādā gadījumā ritošā sastāva tipa pieņemšanai ekspluatācijā piemēro attiecīgi šo noteikumu 3.4. vai 3.5.apakšnodaļas prasības.

98. Ritošajam sastāvam, kas atbilst saskaņā ar šo noteikumu 96.punkta prasībām ekspluatācijā esošiem ritošā sastāva tipiem, nepiemēro šo noteikumu 3.nodaļas prasības par ritošā sastāva tipa pieņemšanu ekspluatācijā.

99. Ritošajam sastāvam, kas atbilst projektiem, pēc kuriem līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir pasūtīta ritošā sastāva būve vai modernizācija, nepiemēro šo noteikumu 3.nodaļas prasības par ritošā sastāva tipa pieņemšanu ekspluatācijā.

100. Katru jaunu vai modernizētu šo noteikumu 98. un 99.punktam atbilstošu ritošā sastāva vienību pieņem ekspluatācijā atbilstoši šo noteikumu 4.nodaļas prasībām, nepiemērojot 66.1.apakšpunkta prasības. Ja ritošā sastāva vienība ir būvēta Dzelzceļu sadarbības organizācijas (OSJD) Līgumslēdzējas puses valstī ārpus Eiropas Savienības, šo noteikumu 9.punktā minētā paziņotā institūcija pārbauda un apliecina konkrētās ritošā sastāva vienības atbilstību ritošā sastāva tipam, apliecinot ritošā sastāva vienības atbilstību šo noteikumu 16.punktā minētajā sarakstā iekļauto normatīvo aktu, standartu un normatīvi tehniskās dokumentācijas prasībām, kuras piemēro šo noteikumu prasību izpildei Latvijā.

(Grozīts ar MK 19.10.2011. noteikumiem Nr.806)

101. Ritošajam sastāvam, kurš pieņemts ekspluatācijā pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, atjaunošanas remontu veic atbilstoši ritošā sastāva lietotāja drošības pārvaldības sistēmā noteiktajai remonta un apkopes programmai. Veicot atjaunošanas remontu, ievēro ritošā sastāva lietotāja drošības pārvaldības sistēmā noteikto atjaunošanas remontu periodiskumu un izpilda visus lietotāja drošības pārvaldības sistēmā noteiktos darbus.

102. Ja šo noteikumu 4.pielikumā minētā tehniskā dokumentācija nav sagatavota, ritošajam sastāvam, kurš pieņemts ekspluatācijā pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, atjaunošanas remontu ar kalpošanas laika pagarināšanu akreditētā institūcija novērtē šo noteikumu 87. un 88.punktā minētajā kārtībā, šo noteikumu 4.pielikumā noteiktās tehniskās dokumentācijas vietā izmantojot ritošā sastāva lietotāja un remonta veicēja drošības pārvaldības sistēmā norādīto tehnisko dokumentāciju.

103. Līdz 2021. gada 1. janvārim valsts akciju sabiedrība, kas pārvalda valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru, var izsniegt apliecinājumu par kravas vagona tipa atbilstību šo noteikumu 22.1 un 22.2 punktā minētajām prasībām, pamatojoties uz tai pieejamo kravas vagona tipa dokumentāciju.

(MK 19.10.2011. noteikumu Nr. 806 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.03.2015. noteikumiem Nr. 127; MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 780)

104. Līdz 2021. gada 1. janvārim valsts akciju sabiedrība, kas pārvalda valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru, var izsniegt apliecinājumu par kravas vagonu vienību atbilstību šo noteikumu 23.1 un 100. punktā minētajām prasībām, pamatojoties uz tai pieejamo kravas vagona tipa un konkrētās vienības dokumentāciju.

(MK 19.10.2011. noteikumu Nr. 806 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.03.2015. noteikumiem Nr. 127; MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 780)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 17.jūnija Direktīvas 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā;

2) Komisijas 2009.gada 16.oktobra Direktīvas 2009/131/EK par VII pielikuma grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Direktīvas 2008/110/EK, ar ko groza Direktīvu 2004/49/EK par drošību Kopienas dzelzceļos.

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs U.Augulis
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1211
Kontrolējamie parametri SITS neatbilstoša ritošā sastāva nodošanai ekspluatācijā un tehnisko prasību klasificēšana

(Pielikums MK 17.03.2015. noteikumu Nr.127 redakcijā)

I. Parametru saraksts

1. Vispārējā dokumentācija.

Vispārēja dokumentācija (ieskaitot informāciju, piemēram, par jauno, renovēto vai modernizēto ritošo sastāvu un tā paredzēto lietojumu, konstrukciju, remontu, ekspluatāciju un tehnisko apkopi, tehnisko dokumentāciju).

2. Konstrukcija un mehāniskās daļas.

Ritošā sastāva mehāniskā integritāte un saskarnes (ieskaitot vilces iekārtu un buferierīces, pārejas tiltiņus), ritošā sastāva konstrukcijas un aprīkojuma (piemēram, sēdekļu) stiprība, pieļaujamā slodze, pasīvā drošība (ieskaitot iekšējo un ārējo drošumu, notiekot avārijai).

3. Savstarpējā mijiedarbība ar sliežu ceļu un gabarītu noteikšana.

Mehāniskās saskarnes ar infrastruktūru (ieskaitot statiskās un dinamiskās īpašības, klīrensus un gabarītus, sliežu platumu, gaitas daļu).

4. Bremžu iekārta.

Bremžu iekārtas darbība (ieskaitot izslīdēšanas aizsardzību, bremzēšanas ierīces un bremzēšanu dienesta bremzēšanas režīmā, pēkšņās avārijas bremzēšanas režīmā un bremzēšanas režīmā stāvot).

5. Pasažieriem paredzētais aprīkojums.

Pasažieriem un pasažieru ērtībām paredzētais aprīkojums (piemēram, pasažieriem paredzētie logi un durvis, vajadzības personām ar kustību traucējumiem).

6. Vides apstākļi un aerodinamiskie efekti.

Vides ietekme uz ritošo sastāvu un ritošā sastāva ietekme uz vidi (ieskaitot aerodinamiskos apstākļus, ritošā sastāva saskarni ar dzelzceļa sistēmas sliežu ceļu lauka iekārtām un saskarni ar ārējo vidi).

7. Prasības ārējām brīdinājuma ierīcēm, uzrakstiem, programmatūras funkcijām un integritātei.

Ārējās brīdinājuma ierīces, uzraksti, programmatūras funkcijas un integritāte (piemēram, ar drošību saistītas funkcijas, kurām ir ietekme uz vilciena un vilciena vagonu kustību).

8. Borta spēka un vadības iekārtas.

Borta vilces, elektriskās un vadības sistēmas, ritošā sastāva saskarne ar elektroapgādes infrastruktūru un visi ar elektromagnētisko savietojamību saistītie aspekti.

9. Personālam paredzētais aprīkojums, saskarnes un vide.

Personālam paredzētās borta iekārtas, saskarnes, darba apstākļi un vide (ieskaitot vadītāja kabīni, vadītāja un mašīnas saskarni).

10. Ugunsdrošība un evakuācija.

11. Ekipēšana.

Ekipēšanai paredzētās borta iekārtas un saskarnes.

12. Borta kontroles, vadības un signalizācijas iekārtas.

Visas borta iekārtas, kas nepieciešamas kustības drošības garantēšanai, kā arī to vilcienu kustības vadībai, kuriem atļauts izmantot konkrēto tīklu, un to ietekme uz dzelzceļa sistēmas sliežu ceļu lauka iekārtām.

13. Īpašas ekspluatācijas prasības.

Īpašas ekspluatācijas prasības ritošajam sastāvam (piemēram, avārijas ekspluatācija, ritošā sastāva darba spējas atjaunošana).

14. Kravu pārvadājumu aprīkojums.

Īpašas prasības kravu pārvadājumiem un vides aizsardzībai (ieskaitot īpašās iekārtas bīstamo kravu transportam).

II. Tehnisko prasību klasificēšana

15. Tehniskās prasības, kas attiecas uz I daļā minētajiem parametriem, iedala A, B vai C grupā. Vietēja rakstura tehniskās prasības un ierobežojumus tas neskar, šādas pārbaudes veic pēc pārvadātāju un infrastruktūras pārvaldītāju kopējas vienošanās.

16. A grupa.

A grupā ietvertas šādas tehniskās prasības:

16.1. tehniskās prasības, kuras nosaka starptautiskās normas;

16.2. tehniskās prasības, kuras uzskata par dzelzceļa drošības ziņā ekvivalentām citu dalībvalstu tehniskajām prasībām.

17. B grupa.

B grupā ietvertas visas tehniskās prasības, kas neatbilst A vai C grupas nosacījumiem vai kas vēl nav iedalītas vienā no minētajām grupām.

18. C grupa.

C grupā ietvertas tehniskās prasības, kas ir nepieciešamas un saistītas ar infrastruktūras tehniskajiem raksturlielumiem, lai nodrošinātu drošu ekspluatāciju un savstarpēju izmantojamību attiecīgajā tīklā (piemēram, kravas gabarīts).

Satiksmes ministrs U.Augulis
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1211

(Pielikums MK 12.06.2012. noteikumu Nr.401 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.03.2015. noteikumiem Nr.127; grozījums par skaitiļu " 352/2009" aizstāšanu ar skaitļiem " 402/2013'' stājas spēkā 21.05.2015., sk. grozījumu 2.punktu)

LATVIJAS REPUBLIKA
VALSTS DZELZCEĻA TEHNISKĀ INSPEKCIJA
AKTS Nr. _________
par dzelzceļa ritošā sastāva tipa
_____________________________
(tipa identifikācija)
pieņemšanu ekspluatācijā

   
(datums) (sastādīšanas vieta)

Pieteikuma iesniedzējs

 
 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs)

Ražotājs vai modernizācijas veicējs

 
 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs)
Ritošā sastāva tipa identifikācija
(sērija vai modelis)
 
Alternatīvais tipa nosaukums 
Kategorija 
Apakškategorija (ritošā sastāva veids) 
Izmantošanas veids 
Atbilstības deklarācija 
 (deklarācijas izdevējs, datums, numurs)
Nodod ekspluatācijā (vajadzīgo atzīmēt):
kā jaunu:
  jaunbūvētu
  lietotu, pirmo reizi tirgū piedāvātu
pēc modernizācijas
kā citā Eiropas Savienības dalībvalstī ekspluatācijā pieņemtu

1. Ritošā sastāva tipa pieņemšanā ekspluatācijā piedalās:

1.1. Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas amatpersonas
 
(amats, vārds, uzvārds)
 
(amats, vārds, uzvārds)
 
(amats, vārds, uzvārds)

1.2. pieaicinātās personas, kas piedalās ritošā sastāva tipam atbilstošas ritošā sastāva vienības apskatē (ja piedalās):

1.2.1. publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja pilnvarots pārstāvis

 
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds)

1.2.2. privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja pilnvarots pārstāvis, ja ritošo sastāvu ir paredzēts izmantot tikai uz privātās lietošanas dzelzceļa

 
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds, personas kods)

1.2.3. ritošā sastāva pasūtītāja, īpašnieka vai lietotāja pilnvarots pārstāvis

 
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds, personas kods)

1.2.4. ražotāja vai modernizācijas veicēja pilnvarots pārstāvis

 
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds, personas kods)

1.2.5. paziņotās institūcijas pilnvarots pārstāvis

 
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds)

2. Iesniegtie dokumenti:

2.1. ritošā sastāva tehniskā dokumentācija _________ sējumos;

2.2. dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja _______________________________ atzinums par ritošā sastāva atbilstību tā infrastruktūrai uz ________ lpp.;

2.3. tehniskā dokumentācija atbilstoši normatīvajos aktos par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību noteiktajām prasībām (ja ritošajam sastāvam vai kādiem tā tehniskajiem parametriem ir piemērotas savstarpējās izmantojamības tehniskās specifikācijas) _________ sējumos;

2.4. ritošā sastāva un tā apakšsistēmu atbilstības deklarācijas:

2.4.1. par atbilstību savstarpējās izmantojamības tehniskajām specifikācijām

 
(deklarācijas izdevējs, datums, numurs)

2.4.2. par atbilstību normatīvo aktu prasībām

 
(deklarācijas izdevējs, datums, numurs)

2.5. paziņotās institūcijas izsniegtie atbilstības novērtēšanas sertifikāti:

2.5.1. par atbilstību savstarpējās izmantojamības tehniskajām specifikācijām

 
(sertifikāta izdevējs, datums, numurs)

2.5.2. par atbilstību normatīvo aktu prasībām

 
(sertifikāta izdevējs, datums, numurs)
2.6. atbilstības deklarācijas 
 (deklarācijas izdevējs, datums, numurs)

un apliecinājumi par tehniskajiem un ekspluatācijas raksturlielumiem, tai skaitā pārbaužu un izmēģinājumu braucienu rezultāti atbilstošā dzelzceļa infrastruktūrā, kuri norāda uz ritošā sastāva atbilstību attiecīgajai infrastruktūrai, uz ________ lpp.;

2.7. riska noteikšanas un novērtēšanas rezultāti atbilstoši regulai Nr. 402/2013 uz ______ lpp.;

2.8. ja ritošo sastāvu paredz izmantot arī pārvadājumiem uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (turpmāk – trešās valstis), un no tām:

2.8.1. apliecinājumi par šo valstu saistošo prasību izpildi uz ________ lpp.;

2.8.2. dokumentāri pierādījumi tam, ka vagona tipa ekspluatācija ir atļauta trešajās valstīs, uz ________ lpp.;

2.9. ja ritošais sastāvs ir bijis pieņemts ekspluatācijā citā Eiropas Savienības dalībvalstī:

2.9.1. dokumentāri pierādījumi tam, ka ritošā sastāva tipa ekspluatācija ir atļauta citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un dokumentācija par procedūru, kas ievērota, lai pierādītu, ka ritošā sastāva tips atbilst attiecīgajā valstī spēkā esošajām drošības prasībām, kā arī informācija par atkāpēm uz ________ lpp.;

2.9.2. pieraksti par ritošā sastāva ekspluatācijas vēsturi, tehnisko apkopi un veiktajiem tehniskajiem pārveidojumiem pēc pieņemšanas ekspluatācijā citā Eiropas Savienības dalībvalstī uz ________ lpp.

3. Uzrādīta ritošā sastāva tipam atbilstoša ritošā sastāva vienība 
 (ritošā sastāva vienības identifikācija)

4. Vispārīgā dokumentācija

Ritošā sastāva ekspluatācijas rokasgrāmata un tajā norādītā informācija:
  ritošā sastāva tehniskais apraksts
  ritošā sastāva pielietojums un vispārīgs raksturojums
  ritošā sastāva pamatparametru apraksts:
   pneimatiskās shēmas
   hidrauliskās shēmas
   elektriskās shēmas
   iekārtu raksturojums un to darbības un izvietojuma apraksts
  ritošā sastāva ekspluatācijas prasību apraksts:
   drošības tehnikas prasības
   vilces ritošā sastāva ekspluatācijas kārtība
   informācija par raksturīgiem ritošā sastāva bojājumiem un to novēršanas metodēm
   bojāta ritošā sastāva pārsūtīšanas kārtība
  ritošā sastāva atjaunošanas remontu un tehniskās apkopes programma:
   atjaunošanas remonta un tehniskās apkopes veikšanas periodiskums
   atjaunošanas remontā un tehniskajā apkopē veicamie darbi un to apjoms
   raksturlielumu robežvērtības

5. Vispārīgie parametri

Burtu marķējums 
Tipa atbilstība prasībām, kas nepieciešamas vienas dalībvalsts ritošā
sastāva apstiprinājuma derīgumam visās pārējās dalībvalstīs
 
Konstrukcijas kategorija 
Manevrēšanas ierobežojumi ir nav
Minimālais rādiuss horizontālajā līknē (metri)
Minimālais rādiuss slīpumam uz augšu (metri)
Minimālais rādiuss slīpumam uz leju (metri)
Bukses tips 
Bukses pārkaršanas kontroles sistēma ir nav
Riteņpāra uzmalas lubrikācijas ierīces ir nav
Izslēgšanas iespēja ir nav
Maksimālais pastāvīga formējuma sekciju vai lokomotīvju
skaits, kas sakabinātas kopā kopējai ekspluatācijai
 
Elementu skaits preču vagonu kopā (apakškategorijai "preču vagonu kopa") 
Sakabes ierīce:
 sakabes ierīce starp sekcijām  
 gala sakabes ierīce  
 avārijas sakabes ierīce  
Riteņpāru tips 
Riteņpāra attālums starp riteņiem (mm)
Riteņpāra riteņu feromagnētiskās īpašības
  ir nav
Pretestība starp riteņpāra pretējiem riteņiem (Ω)
Ritekļa minimālā pilnā pretestība (starp riteņiem un pantogrāfu) (Ω/Hz)
Kompresora tips 
Kravnesība (vagonam) (tonnas)
Pasažieru vietu skaits (vagonam) (sēdvietas)
Pasažieru pastāvīgo sēdvietu skaits no līdz 
Tualešu skaits (vagonam) 
Guļamvietu skaits (vagonam) no līdz 
Skaņas signāla spiediena līmenis (dB)
Pasažieru apziņošanas un sakaru sistēma ir nav 
Uzraksti un zīmes pasažieru drošībai ir nav 
Vai pasažieriem ir iespēja padot trauksmes signālu vilces līdzekļa vadītājam (mašīnistam)
  ir nav
Kustības maršruta tablo ir nav 
Strāvas noņēmēja tips 
Strāvas noņēmēju skaits 
Attālums starp strāvas noņēmējiem (ja tie ir vairāki) (m)
Kontakttīkla tips, ko izmanto strāvas noņēmēja raksturlielumu testēšanai (ja tie ir vairāki)
 
Strāvas noņēmēja automātiskās nolaišanas sistēma
  ir nav
Savstarpējās izmantojamības tehniskām specifikācijām atbilstoša elektroenerģijas patēriņa mērīšanas ierīce
  ir nav
Trokšņa līmenis, braucot garām (dB)
Garāmbraukšanas trokšņa līmenis mērīts references apstākļos
 
Trokšņa līmenis stāvēšanas laikā (dB)
Trokšņa līmenis palaišanas laikā (dB)
Ritošā sastāva sānu un astes daļas redzamība 
Sēdvietu skaits vadības kabīnē (sēdvietas)
Iekšējais apgaismojums kabīnē (lk)
Trokšņa līmenis vadības kabīnē (dB)
Kabīnes logu stikli:
 augstums (mm)
 platums  (mm)
Avārijas izeja no vadības kabīnes 
Ierīces degvielas uzpildīšanai 
Bremžu kontroles sistēma 
GSM-R borta iekārta un tās versija (FRS un SRS) 
GSM-R mobilo ierīču skaits vadības kabīnē datu pārraidei 
Uzstādītās B klases vai citas radiosakaru sistēmas 
Speciāli nosacījumi, kas izpildīti uz borta, lai pārslēgtos starp dažādām radiosakaru sistēmām 
Galvenā ģeneratora tips 
Vilces elektrodzinēja tips 
Kompresora ražīgums, ja n= apgr./min, m3/min 
Pieļaujamā lietderīgās kravas slodze dažādām līniju kategorijām (t)
Konstrukcijas masa darba režīmā (kg)
Konstrukcijas masa normālā lietderīgā kravas režīmā (kg)
Konstrukcijas masa ārkārtējā lietderīgās kravas režīmā
(izņemot kravas vagonus)
 (kg)
Ass statiskā slodze darba režīmā (kg)
Ass statiskā slodze normālā/maksimālā lietderīgās kravas režīmā (kg)
Ass statiskā slodze ārkārtējā lietderīgās kravas režīmā (kg)
Minimālā slodze uz ass (t)
Kvazistatiskais virzītājspēks uz piedzīto riteni vilces ritošajam sastāvam
(ja pārsniedz robežvērtību, kas noteikta savstarpējās izmantojamības tehniskajās specifikācijās
 vai ja specifikācijās tās robežvērtība nav noteikta) (kN)
Riteņpāra riteņa uzmalas minimālais biezums (mm)
Riteņpāra riteņa uzmalas minimālais augstums (mm)
Riteņpāra riteņa uzmalas maksimālais augstums (mm)
Izslīdēšanas (bremzējot) aizsardzības ierīces 
Ārējās gaisa temperatūras robežvērtības (temperatūras diapazons) (to)
Augstuma virs jūras līmeņa robežvērtības (m)
Sniegs, ledus un krusas apstākļi 
Maksimālais palēninājums (m/s2)
Dzinēja izplūdes gāzes 
Smilšu padeves ierīce ir nav
Smilšu bunkura tilpums 
Pieļaujamais smilšu daudzums (g/s)
Iespēja neizmantot smilšu padeves ierīci ir nav
ETCS borta iekārta un tās līmenis 
ETCS bāzlīnija, versija (ja versija nav pilnībā savietojama, norāda iekavās) 
ETCS borta papildu datu uztveršanas funkcijas informācijas
saņemšanai caur cilpas iekārtu vai GSM-R
 
Ieviestie ETCS lietojumi 
Uzstādītās B klases vai citas vilciena aizsardzības, kontroles un brīdinājuma sistēmas:
 mašīnista modrības pārbaude  
 mašīnista modrības pārbaude, ja vada viena persona 
 ātrumu reģistrējošā ierīce  
Speciāli nosacījumi, kas izpildīti uz borta, lai pārslēgtos starp
dažādām aizsardzības, kontroles un brīdinājuma sistēmām
 
Iekraušanas platformas augstums (kravas vagoniem) (mm)

Atbilstība Eiropas parastā un ātrgaitas dzelzceļa sistēmas savstarpējas izmantojamības tehniskajai specifikācijai "Personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām"

atbilst neatbilst
Sēdvietu skaits pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām no līdz 
Vietu skaits ratiņkrēsliem no līdz 
Tualešu skaits, kas pieejamas pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām 
Guļamvietu skaits, kas pieejamas pasažieriem ratiņkrēslos, no līdz 
Strāvas noņēmējs:
 Galva  
 Darba diapazons:
  vertikālais (mm)
  horizontālais (mm)
 Statiskais spiediens uz kontaktvada (N)
 Darba spriegumu diapazons, frekvence (kV, Hz)
 Saskares augstums ar kontakttīkla kontaktvadu virs sliedes galviņas virsmas
līmeņa no _______ (m) līdz ______ (m)
 Ieliktņa materiāls 
Durvis uz dienesta telpām:
 augstums (mm) 
 platums  (mm) 
Ugunsdrošības kategorija 
Ugunsdrošības aprīkojums 
Ugunsdzēšamie aparāti 
Ugunsgrēka signalizācija 
Pasažieru evakuācija 
Iebūvētais iekāpšanas palīglīdzeklis ir nav
 apraksts   
Pārvietojamais iekāpšanas palīglīdzeklis ir nav
 apraksts   
Piemērotība pārvadāšanai ar prāmi ir nav
Vilcienu detektoru sistēmas tips, kurai riteklis paredzēts un novērtēts 

6. Ritošā sastāva tipu raksturojošie pamatparametri:

6.1. Konstrukcija un mehāniskās daļas

Izmantošanas nosacījumi attiecībā uz vilciena sastādīšanu 
Vilces līdzekļa energoapgādes sistēma 
Ritošā sastāva vienības garums (m)
Maksimālais projektētais ātrums (konstruktīvais ātrums) (km/h)
Maksimālais ātrums bez kravas (kravas vagoniem) (km/h)
Vilces līdzekļa maksimālā jauda (kW)
Maksimālais vilcējspēks (tvaika lokomotīvei) (kN)
Maksimālais strāvas stiprums no kontakttīkla kontaktvada (A)
Maksimālais strāvas stiprums uz strāvas noņēmēja stāvlaikā (A)
Virsbūves tips 
Nesošais elements:
rāmis virsbūve
Ekipāžas daļas tips 
Ratiņu skaits 
Ratiņu tips 
Ritošā sastāva priekšgala maksimālais izvirzījums (mm)
Riteņpāru riteņu diametrs (mm)
Riteņa diametra minimālā robežvērtība ekspluatācijā (riteņa minimālais diametrs) (mm)
Riteņa loka minimālais platums (mm)
Maksimālais attālums starp sekojošām asīm (mm)
Minimālais attālums starp sekojošām asīm (mm)
Attālums starp pirmo un pēdējo asi (mm)
Dzinējs 
Vilces pārvada tips 
Vilces pārvada veids 
Hidropārvada tips 
Kompresora modelis 

Vilces ritošā sastāva vadības kabīņu skaits ______

Ārējās sliedes pacēluma deficīts (maksimālais nekompensētais šķērspaātrinājums), kuram riteklis novērtēts ________ (mm)

Pacēluma deficīta kompensācijas sistēma: ir nav

6.2. Savstarpējā mijiedarbība ar sliežu ceļu un gabarīta noteikšana

Sliežu ceļa platums (mm)
Ritekļa kinemātiskais gabarīts (noteiktais gabarīts) 
Ritekļa kinemātiskais gabarīts (cits gabarīts, kas novērtēts ar kinemātisko metodi) 
Pacelšanas iekārtas tips 
Maksimālā celtspēja (dzelzceļa krānam vai sliežu ceļu
motortransportam, ja tas aprīkots ar pacelšanas iekārtām)
 (tonnas)
Elektriskajam ritošajam sastāvam:
 pievadāmās strāvas veids  
 nominālais spriegums (kV)
 maiņstrāvas frekvence (Hz)

6.3. Bremžu iekārta

Bremžu darbība, ja ir lieli gradienti normāliem lietderīgās kravas režīmiem:
 savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju standarta gadījumā ____________
 ātrums (ja nav norādīts referencēs) __________ (km/h)
 gradients (ja nav norādīts referencēs) ________ (mm/m)
 ceļš (ja nav norādīts referencēs) ____________ (km)
 laiks (ja nav norādīts referencēs) ___________ (min)
Bremžu sistēma:
 pneimatiskās bremzes ir nav
  iespēja neizmantot ir nav
 elektropneimatiskās bremzes ir nav
  iespēja neizmantot ir nav
 dinamiskās bremzes ir nav
  iespēja neizmantot ir nav
 virpuļstrāvas bremzes ir nav
  iespēja neizmantot ir nav
 magnētiskās bremzes ir nav
  iespēja neizmantot ir nav
 reģeneratīvās bremzes ir nav
  iespēja neizmantot ir nav
Bremzēšanas veids 
Bremzējošo asu skaits 
Stāvbremzes:
  ir nav
 tips (darbības veids)  
 bremzējošo asu skaits  
    
 maksimālais gradients, kādā vienība
ir noturama nekustīga tikai ar stāvbremzi
 (mm/m)
Bremžu spiedspēks uz asi (tf)
Bremžu koeficients 
Bremžu vadības ierīces 

6.4. Pasažieriem un pasažieru ērtībām paredzētais aprīkojums

Peronu augstumi, kādiem ritošais sastāvs paredzēts (mm)
Starpvagonu pāreja:
 augstums (mm)
 platums  (mm)
Ārējās durvis pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai:
 augstums (mm)
 platums  (mm)
Salona logi:
 augstums (mm)
 platums  (mm)
Kupeju skaits (ja vagons paredzēts pasažieru pārvadāšanai) 

6.5. Personālam paredzētais aprīkojums, saskarnes un vide – personālam paredzētās borta iekārtas, saskarnes, kā arī darba vide un apstākļi

Pāreja starp sekcijām:
 augstums (mm)
 platums  (mm)

6.6. Ekipēšana – ekipēšanai paredzētās borta iekārtas un saskarnes

Degvielas tvertnes tilpums 
Kurināmā krājums (tvaika lokomotīvei) 
Ūdens tvertnes tilpums (tvaika lokomotīvei) 

6.7. Īpašas ekspluatācijas prasības

ir, kādas 
nav 

6.8. Kravu pārvadājumu aprīkojums – īpašas prasības kravu pārvadājumiem un videi

Bīstamās kravas, kurām riteklis piemērots (cisternas kods) 
Cisternas pārvadāšanas īpašie noteikumi 

Piezīme. Aktā var iekļaut arī citas ziņas, kas raksturo ritošā sastāva tipa pamatparametrus.

7. Ritošā sastāva tipa dokumentācija un ritošā sastāva vienība pārbaudīta, ritošā sastāva tips _____________________________________ atzīts par (vajadzīgo atzīmēt)

savstarpējās izmantojamības tehniskajām specifikācijām atbilstošu
savstarpējās izmantojamības tehniskajām specifikācijām neatbilstošu
savstarpējās izmantojamības tehniskajām specifikācijām daļēji atbilstošu
ar īpašiem gadījumiem (ja atbilst vai daļēji atbilst
savstarpējās izmantojamības tehniskajām specifikācijām)
 
ar neatbilstībām (ja daļēji atbilst savstarpējās
izmantojamības tehniskajām specifikācijām)
 
  
Ritošā sastāva tips saskaņā ar 
 (piemēroto tiesību normu uzskaitījums)
  
pieņemts ekspluatācijā šādos infrastruktūras iecirkņos
 
 
ar šādiem ierobežojumiem (ar kodu/bez koda)
 
uz laiku 
Valsts dzelzceļa tehniskās
inspekcijas amatpersonas
   
 (vārds, uzvārds) (paraksts)
    
 (vārds, uzvārds) (paraksts)
    
 (vārds, uzvārds) (paraksts)

Pieaicinātās personas, ja piedalās:

ražotājs vai
modernizācijas veicējs
   
 (vārds, uzvārds) (paraksts)
publiskās lietošanas dzelzceļa
infrastruktūras pārvaldītājs
   
 (vārds, uzvārds) (paraksts)
privātās lietošanas dzelzceļa
infrastruktūras pārvaldītājs
   
 (vārds, uzvārds) (paraksts)
ritošā sastāva pasūtītājs,
īpašnieks vai lietotājs
   
 (vārds, uzvārds) (paraksts)
paziņotā institūcija   
 (vārds, uzvārds) (paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1211
Akta paraugs par dzelzceļa ritošā sastāva vienību pieņemšanu ekspluatācijā

Akta paraugs par dzelzceļa ritošā sastāva vienību pieņemšanu ekspluatācijā
LATVIJAS REPUBLIKA
VALSTS DZELZCEĻA TEHNISKĀ INSPEKCIJA
Akts Nr. _________
par dzelzceļa ritošā sastāva vienības/vienību pieņemšanu ekspluatācijā

   
(datums) (sastādīšanas vieta)

Pieteikuma iesniedzējs

 
 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs)

Ražotājs vai modernizācijas veicējs

 
 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs)
Ritošā sastāva tips (sērija vai modelis) 
Lēmums par ritošā sastāva tipa pieņemšanu ekspluatācijā 
 
(lēmuma izdevējs, numurs un datums vai lēmuma pamatojums)
Ritošā sastāva veids 
Izmantošanas veids 

Ritošā sastāva vienība/vienības

Nr.p.k.Vienības numurs
  
  

Nodod ekspluatācijā (vajadzīgo atzīmēt):

kā jaunu:
  jaunbūvētu
  lietotu, pirmo reizi tirgū piedāvātu
pēc modernizācijas

1. Ritošā sastāva vienības/vienību pieņemšanā ekspluatācijā piedalās:

1.1. Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas amatpersonas
 
(amats, vārds, uzvārds)
 
(amats, vārds, uzvārds)
 
(amats, vārds, uzvārds)

1.2. pieaicinātās personas, kas piedalās ritošā sastāva vienības apskatē (ja piedalās):

1.2.1. publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja pilnvarots pārstāvis
 
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds)
1.2.2. privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja pilnvarots pārstāvis, ja ritošo sastāvu ir paredzēts izmantot tikai uz privātās lietošanas dzelzceļa ceļiem
 
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds, personas kods)
1.2.3. ritošā sastāva pasūtītāja, īpašnieka vai lietotāja pilnvarots pārstāvis
 
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds, personas kods)
1.2.4. ražotāja vai modernizācijas veicēja pilnvarots pārstāvis
 
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds, personas kods)
1.2.5. paziņotās institūcijas pilnvarots pārstāvis
 
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds)

2. Iesniegtie dokumenti:

2.1. pieteikuma iesniedzēja parakstīts paziņojums par konkrētās ritošā sastāva vienības atbilstību ekspluatācijā pieņemtam ritošā sastāva tipam uz ________ lpp.;

2.2. ritošā sastāva lietotāja parakstīts paziņojums par to, ka ir norīkota par tehnisko apkopi atbildīgā struktūra, uz ________ lpp.; 

2.3. ritošā sastāva vienības atbilstības deklarācijas;

2.4. paziņotās institūcijas izsniegtie atbilstības novērtēšanas sertifikāti;

2.5. ritošā sastāva vienības izmēģinājuma brauciena akti.

Ritošā sastāva vienība/vienības

Nr.p.k.Vienības numursAtbilstības deklarācijas izdevējs, datums, numursAtbilstības sertifikāta izdevējs, datums, numursIzmēģinājuma brauciena akta sastādīšanas vieta un datums
     
3. Aktā minētā ritošā sastāva vienība/vienības uzrādītas 
 (datums un vieta)

4. Ritošā sastāva vienība/vienības un tās dokumentācija pārbaudīta

Ritošā sastāva vienība/vienības

Nr.p.k.Vienības numurs
  
  
saskaņā ar 
 (piemēroto tiesību normu uzskaitījums)
pieņemta(-as) ekspluatācijā, pamatojoties uz atbilstību
ekspluatācijā pieņemtam ritošā sastāva tipam
 .

Ritošā sastāva vienības/vienību ekspluatācija ir atļauta

šādos infrastruktūras iecirkņos
 
 
ar šādiem ierobežojumiem
 
 
Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas amatpersonas   
 (vārds, uzvārds) (paraksts)
    
 (vārds, uzvārds) (paraksts)
    
 (vārds, uzvārds) (paraksts)

Pieaicinātās personas, ja piedalās:

ražotājs vai modernizācijas
veicējs
   
 (vārds, uzvārds) (paraksts)
publiskās lietošanas dzelzceļa
infrastruktūras pārvaldītājs
   
 (vārds, uzvārds) (paraksts)
privātās lietošanas dzelzceļa
infrastruktūras pārvaldītājs
   
 (vārds, uzvārds) (paraksts)
ritošā sastāva pasūtītājs,
īpašnieks vai lietotājs
   
 (vārds, uzvārds) (paraksts)
paziņotā institūcija   
 (vārds, uzvārds) (paraksts)

Piezīme. Rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja akts ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Satiksmes ministrs U.Augulis
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1211
Tehniskā dokumentācija

1. Tehniskās dokumentācijas pamatdokuments ir ritošā sastāva ekspluatācijas rokasgrāmata, kurā norāda ritošā sastāva ekspluatācijas, atjaunošanas remontu un tehniskās apkopes nosacījumus.

2. Ritošā sastāva ekspluatācijas rokasgrāmatā norāda šādu informāciju:

2.1. ritošā sastāva tehniskais apraksts:

2.1.1. ritošā sastāva izmantošanas veids un vispārīgs raksturojums;

2.1.2. savstarpējās izmantojamības tehniskajās specifikācijās vai Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumu Nr.1211 "Noteikumi par ritošā sastāva būvi, modernizāciju, atjaunošanas remontu, atbilstības novērtēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā" (turpmāk – noteikumi) 1.pielikumā norādīto ritošā sastāva pamatparametru apraksts (piemēram, pneimatiskās, hidrauliskās un elektriskās shēmas, iekārtu raksturojums un to darbības un izvietojuma apraksts).

2.2. ritošā sastāva ekspluatācijas prasību apraksts:

2.2.1. drošības tehnikas prasības;

2.2.2. vilces ritošā sastāva ekspluatācijas kārtība;

2.2.3. informācija par raksturīgiem ritošā sastāva bojājumiem un to novēršanas metodēm;

2.3. ritošā sastāva atjaunošanas remontu un tehniskās apkopes programmas:

2.3.1. atjaunošanas remontu un tehniskās apkopes veikšanas periodiskums;

2.3.2. atjaunošanas remontā un tehniskajā apkopē veicamie darbi un to apjoms;

2.3.3. raksturlielumu robežvērtības.

3. Tehniskajā dokumentācijā iekļauj:

3.1. ja ritošais sastāvs vai tā apakšsistēmas atbilst savstarpējās izmantojamības tehniskajām specifikācijām, – visu savstarpējās izmantojamības tehniskajās specifikācijās norādīto ritošā sastāva pamatparametru aprakstu;

3.2. ja ritošais sastāvs neatbilst visām attiecīgajām savstarpējās izmantojamības tehniskajām specifikācijām, tai skaitā ritošais sastāvs, uz kuru attiecas izņēmumi un kuram nepiemēro savstarpējās izmantojamības tehniskās specifikācijas, – noteikumu 1.pielikumā norādīto visu ritošā sastāva pamatparametru aprakstu.

Satiksmes ministrs U.Augulis
5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1211
Ritošā sastāva izmēģinājuma brauciena akts
   
(datums) (sastādīšanas vieta)
Šis akts sastādīts par izmēģinājuma braucienu 
 (dzelzceļa infrastruktūras iecirknis)
iecirknī ar  Nr. ______ ,
 (vilces ritošā sastāva sērija, veids vai vagona modelis) (sekcija) 
kuram 
 (darbu veicēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)

ir veicis šādu remontu:

– kārtējais remonts TR-3 – vidējais remonts VR
– galvenais remonts GR – remonts Nr.1
– remonts Nr.2 – remonts Nr.3
– depo remonts DR – kapitālais remonts KR-1
– kapitālais remonts KR-2 – kapitālais atjaunošanas remonts KAR
– cits veids _______________ 

Izmēģinājuma brauciena laikā konstatēti šādi trūkumi:

Nr.p.k.Atklātie trūkumiPiezīmes
123
   
Ražotāja, modernizācijas vai
remonta veicēja pārstāvis
   
 (vārds, uzvārds) (paraksts)
Dzelzceļa infrastruktūras
pārvaldītāja pārstāvis
   
 (vārds, uzvārds) (paraksts)
Pasūtītāja, īpašnieka vai
lietotāja pārstāvis
   
 (vārds, uzvārds) (paraksts)
Satiksmes ministrs U.Augulis
6.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1211
Akts par ritošā sastāva atjaunošanas remonta pieņemšanu
   
(datums) (sastādīšanas vieta)

Ritošā sastāva saraksts

Nr.p.k.Numurs (un sekcija)TipsDarbu uzsākšanas datumsPiezīmes
12345
     

Atjaunošanas remonta veids

– kārtējais atkabes remonts TAR (kravas vagonu kārtējais remonts TR-1 un TR-2) – depo remonts DR
– kapitālais remonts KR – kapitālais remonts KR-1
– kapitālais remonts KR-2 – kapitālais atjaunošanas remonts KAR
– kapitālais remonts ar izmantošanas laika pagarināšanu KRP – kārtējais remonts TR-1
– kārtējais remonts TR-2 – kārtējais remonts TR-3
– vidējais remonts VR – galvenais remonts GR
– remonts Nr.1 – remonts Nr.2
– remonts Nr.3 – cits veids _______________
Ritošā sastāva īpašnieks vai lietotājs (izņemot atjaunošanas remontu TAR)
 
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese
 
vai fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods)
Remonta veicējs 
 (juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)
Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs (izņemot atjaunošanas remontus TR-1, TR-2, Nr.1 un Nr.2)
 
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese
 
vai fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods)
Akreditētā institūcija, ja veikts atjaunošanas remonts
ar kalpošanas laika pagarināšanu
 
 (juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)
 darbi ir izpildīti atbilstoši tehnisko noteikumu
(remonta veids) 
 prasībām. Ritošais sastāvs atbilst dzelzceļa
(noteikumu identifikācijas numurs vai nosaukums) 
tehniskās ekspluatācijas noteikumiem un ekspluatācijas vietas dzelzceļa infrastruktūras prasībām un ir derīgi ekspluatācijai.
Remonta veicēja pārstāvis   
 (vārds, uzvārds) (paraksts)
Dzelzceļa infrastruktūras
pārvaldītāja pārstāvis
   
 (vārds, uzvārds) (paraksts)
Īpašnieka vai lietotāja
pārstāvis
   
 (vārds, uzvārds) (paraksts)
Akreditētās institūcijas
pārstāvis
   
 (vārds, uzvārds) (paraksts)
 
Aizpilda tikai tad, ja veikts vagonu atjaunošanas remonts
Aktu iesniedz stacijas dežurantam
 (stacijas nosaukums) 

20___.gada _____.________________ plkst. _____ _______.

Stacijas dežurants   
 (vārds, uzvārds) (paraksts)
Satiksmes ministrs U.Augulis
7.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra
noteikumiem Nr.1211
Izmēģinājuma brauciena pārskats

(Pielikums MK 28.05.2013. noteikumu Nr.294 redakcijā)

   

(datums)

 

(sastādīšanas vieta)

1. Infrastruktūras pārvaldītājs

 
 

(juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs)

2. Pieteikuma iesniedzējs

 
 

(juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs)

3. Ražotājs vai modernizācijas veicējs

 
 

(juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs)

4. Pārvadātājs vai manevru darbu veicējs

 
 

(juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs)

 

5. Ritošā sastāva tipa identifikācija

(sērija vai modelis)

 
6. Alternatīvais tipa nosaukums 
7. Ritošā sastāva veids 
8. Izmantošanas veids 
9. Ritošā sastāva vienības identifikācija 

10. Dzelzceļa infrastruktūras iecirknis, kurā veikts izmēģinājuma brauciens

 

11. Dzelzceļa infrastruktūras iecirkņa vadošais kāpums _______________________ (mm/m)

12. Dzelzceļa iecirknī maksimālais pieļaujamais dzelzceļa satiksmes ātrums ________ (km/h)

13. Vilciena numurs ___________

14. Vilciena svars _____________ (t)

15. Maksimālais realizētais ātrums ___________ (km/h)

16. Minimālais realizētais ātrums vadošajā kāpumā _________ (km/h)

17. Saderība ar energoapgādes ierīcēm                       ir                nav

Apraksts __________________________________________________________________________________________________________

 

18. Ietekme uz dzelzceļa infrastruktūras lauku iekārtām                           ir              nav

Apraksts __________________________________________________________________________________________________________

  

19. Bremžu vadība un darbība

 
 

20. Drošības ierīču darbība

 
 

21. Sakaru darbība

 
 

22. Speciālo iekārtu darbība

 
 

23. Citas pārbaudes

 
 

Piezīme. Pārskatā var iekļaut arī citas ziņas par izmēģinājuma brauciena laikā veiktām pārbaudēm.

     

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par ritošā sastāva būvi, modernizāciju, atjaunošanas remontu, atbilstības novērtēšanu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1211Pieņemts: 28.12.2010.Stājas spēkā: 07.01.2011.Zaudē spēku: 16.06.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 3, 06.01.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
223860
{"selected":{"value":"14.12.2018","content":"<font class='s-1'>14.12.2018.-15.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.12.2018","iso_value":"2018\/12\/14","content":"<font class='s-1'>14.12.2018.-15.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.12.2015","iso_value":"2015\/12\/04","content":"<font class='s-1'>04.12.2015.-13.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.05.2015","iso_value":"2015\/05\/21","content":"<font class='s-1'>21.05.2015.-03.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.04.2015","iso_value":"2015\/04\/03","content":"<font class='s-1'>03.04.2015.-20.05.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.06.2013","iso_value":"2013\/06\/08","content":"<font class='s-1'>08.06.2013.-02.04.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.06.2012","iso_value":"2012\/06\/15","content":"<font class='s-1'>15.06.2012.-07.06.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.10.2011","iso_value":"2011\/10\/26","content":"<font class='s-1'>26.10.2011.-14.06.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.01.2011","iso_value":"2011\/01\/07","content":"<font class='s-1'>07.01.2011.-25.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.12.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)