Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1135

Rīgā 2010.gada 21.decembrī (prot. Nr.74 11.§)
Muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 4.panta trešo un 5.1 daļu
(MK 09.08.2011. noteikumu Nr.617 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka atsevišķus nosacījumus, kas piemērojami muitas procedūras – tranzīts (turpmāk – tranzīta procedūra) – piemērošanas un noformēšanas kārtībai.

2. Tranzīta procedūras izpildi un pabeigšanu kontrolē Valsts ieņēmumu dienests.

3. Piesakot tranzīta procedūru, principāls iesniedz aprēķinu par muitas nodokļa, pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa parādu, kas varētu rasties.

4. Piemērojot tranzīta procedūru naftas produktiem, ko pārvieto pa cauruļvadu, preces deklarē ar pieņemšanas un nodošanas aktu:

4.1. preču nosūtītājs reizi diennaktī (neieskaitot brīvdienas un svētku dienas) pēc tranzīta procedūras uzsākšanas naftas produktiem, kas nosūtīti ar vienu pieņemšanas un nodošanas aktu, Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādē iesniedz preču pieņemšanas un nodošanas aktu;

4.2. preču saņēmējs reizi diennaktī (neieskaitot brīvdienas un svētku dienas) pēc naftas produktu saņemšanas, kas nosūtīti ar vienu pieņemšanas un nodošanas aktu, Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādē iesniedz preču pieņemšanas un nodošanas aktu.

5. Atļauju izmantot TIR procedūru un TIR karnetes izsniedz garantējošā asociācija – biedrība "Autopārvadātāju asociācija "Latvijas auto"" (turpmāk – garantējošā asociācija).

6. Persona iegūst tiesības izmantot TIR procedūru un saņem TIR karnetes, ja tā atbilst 1975.gada 14.novembra Muitas konvencijā par starptautiskajiem preču pārvadājumiem, izmantojot TIR karneti (turpmāk – TIR konvencija), noteiktajām prasībām, kā arī papildu nosacījumiem:

6.1. gada laikā pirms dienas, kad garantējošajā asociācijā iesniegts iesniegums par tiesībām izmantot TIR procedūru un saņemt TIR karnetes (turpmāk – iesniegums), veikti vismaz 48 starptautiskie kravu pārvadājumi (vismaz seši pārvadājumi ārpus Eiropas Savienības teritorijas) un vismaz četri starptautiskie kravu autopārvadājumi mēnesī. Minētais nosacījums neattiecas uz personu, kurai ir piešķirts atzītā komersanta statuss saskaņā ar Padomes 1992.gada 12.oktobra Regulu (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi un Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regulu (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, un uz personu, kas ir iekļauta Padziļinātās sadarbības programmā un kurai ir licence starptautisko komercpārvadājumu veikšanai ar kravas automobiļiem ne mazāk kā trīs gadus;

6.2. šīs personas darba ņēmēju vidējie darba ienākumi par pirmajiem trim ceturkšņiem pēdējo četru ceturkšņu periodā līdz dienai, kad iesniegums iesniegts garantējošajā asociācijā, ir ne mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem sauszemes transporta un cauruļvadu transporta nozarē (NACE 2.red. klasifikācijas 49.kods) pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas ir publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā.

(Grozīts ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.461)

7. Garantējošā asociācija novērtē personas atbilstību TIR konvencijā noteiktajām prasībām un šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētajam papildu nosacījumam.

8. Pamatojoties uz garantējošās asociācijas pieteikumu, kurā ir norādīta persona, kura ir iesniegusi iesniegumu garantējošajā asociācijā, Valsts ieņēmumu dienests divu nedēļu laikā izvērtē, vai persona atbilst šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētajām prasībām un TIR konvencijai šādās jomās:

8.1. personai uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, vai attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteiktajā kārtībā un persona pilda parādu saistības;

8.2. personai vai tās darbiniekiem, kam ir paraksta tiesības, nav sodāmības par muitas noteikumu pārkāpumiem.

9. Valsts ieņēmumu dienests aprēķina personas nodarbināto darba ņēmēju mēneša vidējos ienākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par informācijas sagatavošanu par vidējiem darba ienākumiem.

10. Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu garantējošajai asociācijai sniedz pozitīvu vai negatīvu atzinumu par personas atbilstību TIR konvencijai.

11. Garantējošā asociācija pieņem lēmumu par tiesību piešķiršanu personai izmantot TIR procedūru un saņemt TIR karnetes, ja Valsts ieņēmumu dienests par personu ir sniedzis pozitīvu atzinumu.

12. Garantējošā asociācija pieņem lēmumu par atteikumu personai piešķirt tiesības izmantot TIR procedūru un saņemt TIR karnetes, ja Valsts ieņēmumu dienests par personu ir sniedzis negatīvu atzinumu.

12.1 Garantējošā asociācija pieņem lēmumu apturēt atļauju izmantot TIR procedūru, ja persona neatbilst atļaujas saņemšanas nosacījumiem. Ja atļauja izmantot TIR procedūru tiek apturēta, persona ir atbildīga par to TIR procedūru pabeigšanu, kas uzsāktas pirms atļaujas apturēšanas.

(MK 09.08.2011. noteikumu Nr.617 redakcijā)

12.2 Ja persona mēneša laikā pēc lēmuma saņemšanas, ar kuru tika apturēta atļauja izmantot TIR procedūru, novērš šajā lēmumā konstatētās neatbilstības, garantējošā asociācija pieņem lēmumu atjaunot atļauju izmantot TIR procedūru.

(MK 09.08.2011. noteikumu Nr.617 redakcijā)

12.3 Garantējošā asociācija anulē atļauju izmantot TIR procedūru, ja persona mēneša laikā pēc lēmuma saņemšanas, ar kuru tika apturēta atļauja izmantot TIR procedūru, nav novērsusi šajā lēmumā konstatētās neatbilstības. Ja garantējošā asociācija anulē atļauju izmantot TIR procedūru, persona ir atbildīga par to TIR procedūru pabeigšanu, kas uzsāktas pirms atļaujas apturēšanas.

(MK 09.08.2011. noteikumu Nr.617 redakcijā)

12.4 Garantējošās asociācijas lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju izmantot TIR procedūru, kā arī lēmumu apturēt vai anulēt atļauju izmantot TIR procedūru var apstrīdēt Administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(MK 09.08.2011. noteikumu Nr.617 redakcijā)

13. TIR karnetes turētājs ir TIR karnetē norādītā autotransporta līdzekļa īpašnieks vai turētājs. Ja TIR karnetes turētājs izmanto trešās personas autotransporta līdzekli, viņam nepieciešams garantējošās asociācijas saskaņojums trešās personas autotransporta līdzekļa izmantošanai TIR procedūrā. Minētais saskaņojums nav nepieciešams, ja TIR karnetes turētājs izmanto trešās personas transportlīdzekli, aizvietojot TIR procedūras laikā sabojāto savu transportlīdzekli.

14. Noformējot tranzīta procedūru precēm, kurām saskaņā ar Padomes 1992.gada 12.oktobra Regulu (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi nav Eiropas Kopienas preču statusa un kuras tranzīta procedūras ietvaros pārvieto pa dzelzceļu no Latvijas Republikas teritorijā esošas nosūtītājas muitas iestādes uz Latvijas Republikas teritorijā esošu saņēmēju muitas iestādi, par tranzīta deklarāciju var izmantot starptautisko dzelzceļa pavadzīmi atbilstoši 1951.gada 1.novembra Nolīgumam par starptautisko (dzelzceļa) kravu satiksmi.

15. Pārvietojot preces, kurām saskaņā ar Padomes 1992.gada 12.oktobra Regulu (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi nav Eiropas Kopienas preču statusa un kuras netiek apliktas ar akcīzes nodokli, ar autotransportu starp divām brīvajām zonām viena muitas kontroles punkta ietvaros Liepājas speciālās ekonomiskās zonas, Rīgas brīvostas un Ventspils brīvostas teritorijā, tās deklarē, izmantojot preču transporta pavadzīmi. Preču pārvietošanas kārtību saskaņo ar uzraudzības muitas iestādi.

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumus Nr.396 "Muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 82.nr.; 2007, 99.nr.; 2009, 102.nr.; 2010, 51.nr.).

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1135Pieņemts: 21.12.2010.Stājas spēkā: 29.12.2010.Zaudē spēku: 17.10.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 204, 28.12.2010.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
223299
{"selected":{"value":"05.07.2012","content":"<font class='s-1'>05.07.2012.-16.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.07.2012","iso_value":"2012\/07\/05","content":"<font class='s-1'>05.07.2012.-16.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.08.2011","iso_value":"2011\/08\/12","content":"<font class='s-1'>12.08.2011.-04.07.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2010","iso_value":"2010\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2010.-11.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.07.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)