Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1116

Rīgā 2010.gada 14.decembrī (prot. Nr.73 11.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Darba likuma 40.panta septīto daļu un Valsts statistikas likuma 7.1 pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 84., 148.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 12.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1. pamatvārds ir profesijas nosaukums, kas var pilnīgi raksturot profesiju ar vienu vārdu vai atsevišķos gadījumos - diviem vārdiem. Ja profesijas nosaukumā ir vairāki pamatvārdi, kas atdalīti ar slīpsvītru, klasifikatora lietotājs izvēlas vienu no pamatvārdiem atkarībā no uzņēmuma struktūras;".

2. Izteikt 14.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.2. "pamatdarbības struktūrvienība" attiecināms uz jebkuru šādu struktūrvienību - pārvalde, filiāle, departaments, nodaļa, apakšnodaļa, daļa, sektors, grupa, punkts, iecirknis, cehs, brigāde, posms, vienība, birojs, dienests, postenis, bataljons, vads, rota. Struktūrvienības nosaukumu izvēlas atkarībā no uzņēmuma pamatdarbības struktūras;".

3. Papildināt noteikumus ar 14.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.3. "atbalsta struktūrvienība" attiecināms uz jebkuru šādu struktūrvienību - pārvalde, filiāle, departaments, nodaļa, apakšnodaļa, daļa, sektors, grupa, punkts, iecirknis, cehs, brigāde, posms, vienība, birojs, dienests, postenis, bataljons, vads, rota. Struktūrvienības nosaukumu izvēlas atbilstoši klasifikatoram atkarībā no uzņēmuma pamatdarbības atbalsta veida."

4.  1.pielikumā "Profesiju klasifikators":

4.1. papildināt I nodaļas "Profesiju klasifikatora grupu nosaukumu un to starptautisko kodu KOPSAVILKUMS" otrās pamatgrupas "VECĀKIE SPECIĀLISTI" 23 apakšgrupas "IZGLĪTĪBAS JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" 235 mazās grupas "Citi izglītības jomas vecākie speciālisti" atsevišķo grupu uzskaitījumu aiz 2352 atsevišķās grupas ar atsevišķo grupu šādā redakcijā:

"2354 Citi mūzikas skolotāji";

4.2. izteikt I nodaļas "Profesiju klasifikatora grupu nosaukumu un to starptautisko kodu KOPSAVILKUMS" otrās pamatgrupas "VECĀKIE SPECIĀLISTI" 26 apakšgrupas "JURIDISKO, SOCIĀLO UN KULTŪRAS LIETU VECĀKIE SPECIĀLISTI" 265 mazās grupas "Radošo un izpildītājmākslu mākslinieki" atsevišķo grupu uzskaitījumā kodam atbilstošu atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"2652 Mūziķi, dziedātāji, komponisti un muzikologi";

4.3. izteikt I nodaļas "Profesiju klasifikatora grupu nosaukumu un to starptautisko kodu KOPSAVILKUMS" trešās pamatgrupas "SPECIĀLISTI" 31 apakšgrupas "ZINĀTNES UN INŽENIERZINĀTŅU SPECIĀLISTI" 313 mazās grupas "Tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti" atsevišķo grupu uzskaitījumā kodam atbilstošu atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"3132 Atkritumu dedzināšanas, ūdens un notekūdeņu attīrīšanas un ūdens pārstrādes iekārtu operatori";

4.4. izteikt I nodaļas "Profesiju klasifikatora grupu nosaukumu un to starptautisko kodu KOPSAVILKUMS" septītās pamatgrupas "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 72 apakšgrupas "METĀLAPSTRĀDES, MAŠĪNBŪVES UN TĀM RADNIECĪGU JOMU STRĀDNIEKI" atsevišķo grupu uzskaitījumā:

4.4.1. kodam atbilstošu atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"7212 Metinātāji un griezēji";

4.4.2. kodam atbilstošu atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"7223 Metālapstrādes un citu darbgaldu strādnieki un operatori";

4.5. papildināt I nodaļas "Pirmā pamatgrupa VADĪTĀJI" 1112 atsevišķās grupas "VALSTS AUGSTĀKĀS AMATPERSONAS" profesiju uzskaitījumu aiz 1112 55 profesijas ar šādām profesijām:

"1112 56 Reģiona attīstības padomes PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1112 57 Reģiona attīstības padomes LOCEKLIS";

4.6. izteikt I nodaļas "Pirmā pamatgrupa VADĪTĀJI" 1114 atsevišķās grupas "BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU AMATPERSONAS" profesiju uzskaitījumu šādā redakcijā:

"Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1114 01 Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJS /PREZIDENTS /VICEPREZIDENTS /ĢENERĀLDIREKTORS /ĢENERĀLSEKRETĀRS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS /IZPILDDIREKTORS

1114 02 Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJA Vietnieks /PREZIDENTA VIETNIEKS /VICEPREZIDENTA VIETNIEKS /ĢENERĀLDIREKTORA Vietnieks /ĢENERĀLSEKRETĀRA Vietnieks /PRIEKŠSĒDĒTĀJA Vietnieks /IZPILDDIREKTORA Vietnieks

1114 03 Biedrības vai nodibinājuma valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1114 04 Biedrības vai nodibinājuma valdes LOCEKLIS";

4.7 izteikt I nodaļas "Pirmā pamatgrupa VADĪTĀJI" 1120 atsevišķās grupas "RĪKOTĀJDIREKTORI UN UZŅĒMUMU VADĪTĀJI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošu profesiju nosaukumus šādā redakcijā:

"1120 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /ĢENERĀLDIREKTORS /PĀRVALDNIEKS /PREZIDENTS /VICEPREZIDENTS /IZPILDDIREKTORS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS / PRIEKŠNIEKS /ĢENERĀLSEKRETĀRS

1120 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS /PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS /PREZIDENTA VIETNIEKS /VICEPREZIDENTA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS /PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS /RĪKOTĀJDIREKTORS";

4.8. papildināt I nodaļas "Pirmā pamatgrupa VADĪTĀJI" 1211 atsevišķās grupas "ADMINISTRATĪVIE UN FINANŠU VADĪTĀJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "kontrolēt izdevumus un nodrošināt racionālu resursu izmantošanu" ar vārdiem "vadīt kvalitātes un risku vadības sistēmas ieviešanu un uzturēšanu uzņēmumā";

4.9. papildināt I nodaļas "Pirmā pamatgrupa VADĪTĀJI" 1211 atsevišķās grupas "ADMINISTRATĪVIE UN FINANŠU VADĪTĀJI" profesiju uzskaitījumu aiz 1211 41 profesijas ar šādām profesijām:

"1211 42 Kvalitātes un risku vadības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1211 43 Kvalitātes un risku vadības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1211 44 Grāmatvedības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1211 45 Grāmatvedības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS";

4.10. papildināt I nodaļas "Pirmā pamatgrupa VADĪTĀJI" 1219 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI ADMINISTRATĪVIE UN KOMERCPAKALPOJUMU VADĪTĀJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "pētniecībā, reklāmā, iesaiņošanā" ar vārdu "poligrāfijā";

4.11. svītrot I nodaļas "Pirmā pamatgrupa VADĪTĀJI" 1219 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI ADMINISTRATĪVIE UN KOMERCPAKALPOJUMU VADĪTĀJI" profesiju uzskaitījumā šādu profesiju:

"1219 21 Kvalitātes struktūrvienības VADĪTĀJS";

4.12. papildināt I nodaļas "Pirmā pamatgrupa VADĪTĀJI" 1219 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI ADMINISTRATĪVIE UN KOMERCPAKALPOJUMU VADĪTĀJI" profesiju uzskaitījumu aiz 1219  34 profesijas ar šādām profesijām:

"1219 35 Poligrāfijas struktūrvienības VADĪTĀJS

1219 36 Poligrāfijas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1219 37 MEISTARS (poligrāfijas jomā)";

4.13. papildināt I nodaļas "Pirmā pamatgrupa VADĪTĀJI" 1439 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTU PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "nodrošināt individuālo pakalpojumu uzņēmuma vai tā struktūrvienību (tai skaitā frizētavu un kosmētisko salonu) materiālo apgādi" ar vārdiem "vadīt un koordinēt darbību informācijas jomā (plašsaziņas līdzekļi)";

4.14. papildināt I nodaļas "Pirmā pamatgrupa VADĪTĀJI" 1439 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTU PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI" profesiju uzskaitījumu aiz 1439 09 profesijas ar šādām profesijām:

"1439 10 Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs (informācijas jomā)

1439 11 Pamatdarbības struktūrvienības vadītājA VIETNIEKS (informācijas jomā)";

4.15. aizstāt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 213 mazās grupas "DABAS ZINĀTŅU VECĀKIE SPECIĀLISTI" apraksta sadaļā vārdus "konsultē un vada procedūras, kas saistītas ar darba un apkārtējās vides aizsardzību, veic mācību darbu darba un vides aizsardzības nozarēs" ar vārdiem "konsultē un vada procedūras, kas saistītas ar darba un apkārtējās vides, tajā skaitā dabas, aizsardzību, veic mācību darbu darba un vides, tajā skaitā dabas, aizsardzības nozarēs";

4.16. aizstāt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 213 mazās grupas "DABAS ZINĀTŅU VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdus "konsultēt darba un vides aizsardzības jomā" ar vārdiem "konsultēt darba un vides, tajā skaitā dabas, aizsardzības jomā";

4.17. aizstāt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2133 atsevišķās grupas "VIDES AIZSARDZĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" apraksta sadaļā vārdus "piedalās vides un dabas aizsardzības projektu izstrādē" ar vārdiem "piedalās vides, tajā skaitā dabas, aizsardzības projektu izstrādē";

4.18. aizstāt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2133 atsevišķās grupas "VIDES AIZSARDZĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdus "piedalīties dabas aizsardzības un pārraudzības un kontroles plānu izstrādāšanā un ieviešanā; izpildīt uzdevumus, kas saistīti ar vides un dabas aizsardzības normatīvo aktu prasību nodrošināšanu; piedalīties dabas aizsardzības plānos paredzēto darbību plānošanā un izpildē, to saskaņošanā ar teritorijas, mežsaimniecības un citiem plānošanas dokumentiem" ar vārdiem "piedalīties dabas, tajā skaitā sugu un biotopu, aizsardzības un pārraudzības un kontroles plānu izstrādāšanā un ieviešanā; izpildīt uzdevumus, kas saistīti ar vides, tajā skaitā dabas, aizsardzības normatīvo aktu prasību nodrošināšanu; piedalīties dabas, tajā skaitā sugu un biotopu, aizsardzības plānos paredzēto darbību plānošanā un izpildē, to saskaņošanā ar teritorijas, mežsaimniecības un citiem plānošanas dokumentiem; sniegt atzinumus par mikroliegumu izveidošanu un atzinumus normatīvajos aktos par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāniem un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos";

4.19. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2133 atsevišķās grupas "VIDES AIZSARDZĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 2133 02 profesijas ar šādu profesiju:

"2133 03 Sertificēts EKSPERTS (sugu un biotopu aizsardzības jomā)";

4.20. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 214 mazās grupas "INŽENIERI (IZŅEMOT ELEKTROTEHNOLOĢIJU INŽENIERUS)" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "izstrādāt ķīmiskos procesus un izmantot tos ražošanā" ar vārdiem "sagatavot un vadīt gāzes un naftas produktu, sprāgstvielu, pārtikas produktu, suņu un kaķu barības, medikamentu, sintētisko materiālu ražošanu";

4.21. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2141 atsevišķās grupas "RŪPNIECĪBAS UN RAŽOŠANAS INŽENIERI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "vadīt un plānot kokapstrādes tehnoloģiskos procesus un pieņemt lēmumus par šo procesu izpildi" ar vārdiem "izgatavot rasējumus un projektēt kioskus, tentus, teltis, angārus, nojumes, markīzes, pieturvietas, smago automašīnu virsbūves, dažāda veida pārsegus laivām un motocikliem";

4.22. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2144 atsevišķās grupas "MEHĀNIKAS INŽENIERI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošu profesiju nosaukumus šādā redakcijā:

"2144 37 Medicīnas fizikālo tehnoloģiju INŽENIERIS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.35.apakšnodaļā)

2144 38 Mehatronikas INŽENIERIS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.36.apakšnodaļā)";

4.23. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2145 atsevišķās grupas "ĶĪMIJAS INŽENIERI" apraksta sadaļu aiz vārdiem "pārtikas produktu" ar vārdiem "suņu un kaķu barības";

4.24. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2145 atsevišķās grupas "ĶĪMIJAS INŽENIERI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "pārtikas produktu" ar vārdiem "suņu un kaķu barības";

4.25. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2145 atsevišķās grupas "ĶĪMIJAS INŽENIERI" profesiju uzskaitījumu aiz 2145 20 profesijas ar šādu profesiju:

"2145 21 Suņu un kaķu barības ražošanas TEHNOLOGS";

4.26. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2149 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI INŽENIERI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "izstrādāt avāriju novēršanas pasākumus" ar vārdiem "nodrošināt apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu (turpmāk - ēku sistēmas) pareizu ekspluatāciju un darbību, pārzināt to uzbūvi, principiālo darbību un režīmu regulēšanas iespējas; plānot un veikt materiālo un tehnisko resursu iegādi ēku sistēmu darbības nodrošināšanai; sagatavot līgumus ar specializētām organizācijām par ēku sistēmu apkalpošanu un remontu veikšanu, kontrolēt šo līgumu izpildi; veikt ēku sistēmu ekspluatācijā izlietoto resursu uzskaiti; sagatavot prasības ēku sistēmu pārveidošanas un pilnveidošanas projektēšanai; veikt izstrādāto projektu pārbaudi un saskaņošanu; nodrošināt ēku sistēmu ikdienas apsekošanas rezultātu un informācijas par jebkuru apkopes vai remonta darbu pabeigšanu ierakstīšanu attiecīgās ēku sistēmas uzturēšanas žurnālā";

4.27. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2149 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI INŽENIERI" profesiju uzskaitījumu aiz 2149 50 profesijas ar šādu profesiju:

"2149 51 Ēku sistēmu INŽENIERIS";

4.28. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2161 atsevišķās grupas "ARHITEKTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "izstrādāt interjera arhitektūras konstruktīvos mezglus, ieskaitot materiālu un detaļu specifikācijas" ar vārdiem "izstrādāt un apkopot darba vides optimizācijas un telpu noformējuma priekšlikumus; izstrādāt un saskaņot telpu renovācijas un rekonstrukcijas skiču un tehniskos projektus, iekārtojuma plānus; organizēt ēku renovācijas un rekonstrukcijas un ēku teritoriju labiekārtošanas projektu izstrādi un piedalīties būvdarbu un teritorijas labiekārtošanas darbu uzraudzībā";

4.29. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2161 atsevišķās grupas "ARHITEKTI" profesiju uzskaitījumu aiz 2161 02 profesijas ar šādu profesiju:

"2161 03 Darba vides PĀRZINIS";

4.30. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2162 atsevišķās grupas "AINAVU ARHITEKTI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošās profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2162 01 Ainavu ARHITEKTS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.37.apakšnodaļā)";

4.31. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2263 atsevišķās grupas "VIDES, DARBA AIZSARDZĪBAS UN HIGIĒNAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 2263 06 profesijas ar šādu profesiju:

"2263 07 Sabiedrības veselības SPECIĀLISTS";

4.32. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 235 mazās grupas "CITI IZGLĪTĪBAS JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" apraksta sadaļu aiz vārdiem "organizē internāta un dienesta viesnīcas darbu izglītības iestādē" ar vārdiem "māca mūzikas teoriju, mūziku un tās sasniegumus";

4.33. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 235 mazās grupas "CITI IZGLĪTĪBAS JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "organizēt internāta un dienesta viesnīcas darbu izglītības iestādē" ar vārdiem "mācīt mūzikas teoriju, mūziku un tās sasniegumus";

4.34. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 235 mazās grupas "CITI IZGLĪTĪBAS JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" atsevišķo grupu uzskaitījumu aiz 2352 atsevišķās grupas ar atsevišķo grupu šādā redakcijā:

"2354 Citi mūzikas skolotāji";

4.35. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 235 mazo grupu "CITI IZGLĪTĪBAS JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" aiz 2352 atsevišķās grupas "SPECIĀLĀS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGI" ar atsevišķo grupu šādā redakcijā:

"2354 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CITI MŪZIKAS SKOLOTĀJI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti māca mūziku un sniedz atbalstu kora kolektīviem mākslinieciskā izpildījuma kvalitātes paaugstināšanā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- novērtēt skolēnu līmeni un spējas; plānot un izstrādāt studiju programmas, mācību seminārus atsevišķiem studentiem un grupām; sagatavot un sniegt materiālus par mūzikas teoriju un mūzikas interpretācijām; mācīt dziedāt un spēlēt instrumentus; mācīt lasīt un rakstīt notis; novērtēt audzēkņu mūzikas sniegumu un sniegt padomus; pārskatīt mācību materiālus un mācību metodes; sagatavot studentus vai audzēkņus pārbaudēm; organizēt ekskursijas uz koncertiem; sniegt atbalstu koru kolektīviem.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2354 01 Mūzikas SKOLOTĀJS

2354 02 Vokālais PEDAGOGS";

4.36. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2359 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI IZGLĪTĪBAS JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" apraksta sadaļu aiz vārdiem "organizē internāta un dienesta viesnīcas darbu izglītības iestādē" ar vārdiem "plāno studentiem prakses";

4.37. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2359 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI IZGLĪTĪBAS JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "organizēt internāta un dienesta viesnīcas darbu izglītības iestādē" ar vārdiem "plānot studentiem prakses; meklēt prakses darba vadītājus un prakses vietas";

4.38. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2359 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI IZGLĪTĪBAS JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 2359 12 profesijas ar šādu profesiju:

"2359 13 PLĀNOTĀJS";

4.39. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2413 atsevišķās grupas "FINANŠU ANALĪTIĶI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "vadīt finanšu plānošanas un analīzes darbu" ar vārdiem "veikt valūtas, zelta, vērtspapīru un citu finanšu instrumentu analīzi; īstenot ārvalstu valūtas un zelta rezervju pārvaldīšanas principus, ilgtermiņa ieguldījumu stratēģijas un taktiku; veikt darījumus ar ārvalstu un vietējām finanšu institūcijām; pārvaldīt ārvalstu valūtas un zelta rezervju portfeļus; veikt valūtu kursu kotāciju pret latu; sekot jaunākajiem notikumiem pasaules finanšu tirgos, izvērtēt to ietekmi uz pārvaldāmo ieguldījumu portfeli; pilnveidot ieguldījumu portfeļu pārvaldīšanas tehniku; piedalīties finanšu risku pārvaldīšanas un kontroles programmas pilnveidošanā; veikt ikdienas riska kontroli; piedalīties ieguldījumu pārvaldītāju darījumu apstrādē un kontrolē; veikt ārvalstu valūtas un zelta ieguldījumu portfeļu novērtēšanu; apkopot datus par vērtspapīru cenām un procentu likmēm; aprēķināt portfeļu peļņas rādītājus un peļņas sadalījumu; sagatavot riska pārskatus; sagatavot pārskatus par ārvalstu valūtas un zelta rezervēm; analizēt riska kontroles procedūras un pilnveidot tās";

4.40. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2413 atsevišķās grupas "FINANŠU ANALĪTIĶI" profesiju uzskaitījumu aiz 2413 05 profesijas ar šādām profesijām:

"2413 06 Finanšu ieguldījumu portfeļa VADĪTĀJS

2413 07 Finanšu risku VADĪTĀJS";

4.41. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2421 atsevišķās grupas "VADĪBAS UN ORGANIZĀCIJAS ANALĪTIĶI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "lai novērstu šādu gadījumu atkārtošanos un paaugstinātu kopējo drošības stāvokli" ar vārdiem "sniegt atzinumus par izvērtēšanai iesniegtajiem Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem; nodrošināt nepieciešamās informācijas saņemšanu no Eiropas Savienības institūcijām; analizēt ekonomiskās politikas stratēģiskos virzienus un izstrādāt priekšlikumus to pilnveidošanai; nodrošināt analītisko produktu izvērtēšanu un uzlabošanu atbilstoši labākajai pasaules praksei; piedalīties apspriedēs, darba grupās, komisijās, kas izstrādā normatīvos aktus un kompleksus uzdevumus par uzņēmuma pamatdarbības jautājumiem; izstrādāt un koordinēt pasākumus, kuri saistīti ar darbības nepārtrauktības nodrošināšanu; koordinēt struktūrvienību rīcību darbības nepārtrauktības nodrošināšanā incidenta, ārkārtas situācijas vai krīzes gadījumos; plānot, organizēt un veikt pasākumus darbības nepārtrauktības pārvaldīšanas procesa testēšanai; organizēt notiekošo incidentu, kuru ietekme pārsniedz vienas struktūrvienības darbības jomu, un ārkārtas situācijas gadījumu vienotu uzskaiti un analīzi; veikt darbinieku apmācību un izglītošanu darbības nepārtrauktības pārvaldīšanas jomā; sniegt konsultācijas darbības nepārtrauktības pārvaldīšanas jautājumos, sagatavot un iesniegt vadībai pārskatus par situāciju darbības nepārtrauktības pārvaldīšanas jomā un priekšlikumus darbības nepārtrauktības procesa uzlabošanai; vadīt centralizētu darbības risku identificēšanas un novērtēšanas procesu, nodrošinot regulāru darbības risku pārskatu sniegšanu par esošajiem riskiem, īstenotajiem un papildus nepieciešamajiem to ierobežošanas pasākumiem un sasniegtajiem riska ierobežošanas rezultātiem; izstrādāt un pilnveidot darbības risku analīzes metodiku un sniegt atbalstu citiem darbiniekiem darbības risku identificēšanā un novērtēšanā; vadīt un pilnveidot darbības risku pārvaldības informācijas sistēmas izstrādi, ieviešanu un sistēmas lietotāju apmācību un rūpēties par izveidotās sistēmas efektīvu darbību; sagatavot priekšlikumus ar darbības risku pārvaldīšanu saistīto iekšējo normatīvo aktu pilnveidei un kontrolēt attiecīgo spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu, apmācīt un konsultēt darbiniekus darbības risku pārvaldīšanas jomā; vadīt stratēģijas izstrādes un aktualizēšanas procesu, nodrošinot, ka stratēģiskās vadības sistēma sekmē mērķu sasniegšanu un uzdevumu efektīvu izpildi, ņemot vērā labāko zināmo praksi un rīcībā esošos resursus; nodrošināt, ka stratēģisko vadību reglamentējošo iekšējo normatīvo aktu prasības ir aktuālas un adekvātas; nodrošināt, ka plānošanā un apstiprināto plānu izpildes kontrolē tiek lietderīgi izmantoti citu vadības procesu rezultāti, t.sk. risku pārvaldīšanas, darbības nepārtrauktības nodrošināšanas, vadības uzskaites, iekšējā un ārējā audita rezultāti; koordinēt stratēģiskās attīstības plāna izstrādi un savlaicīgu tā aktualizēšanu; nodrošināt ar darbu plānošanu un plānu izpildes kontroli saistītās informācijas regulāru un savlaicīgu sagatavošanu un sniegšanu vadībai; uzturēt funkciju un procesu katalogu, nodrošinot tā aktualitāti un pilnīgumu; vadīt uzņēmuma vadības sistēmu pilnveidošanu";

4.42. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2421 atsevišķās grupas "VADĪBAS UN ORGANIZĀCIJAS ANALĪTIĶI" profesiju uzskaitījumu aiz 2421 07 profesijas ar šādām profesijām:

"2421 08 PADOMNIEKS (konsultants)

2421 09 Darbības nepārtrauktības VADĪTĀJS

2421 10 Darbības risku VADĪTĀJS

2421 11 Stratēģiskās vadības procesa VADĪTĀJS";

4.43. svītrot II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2422 atsevišķās grupas "POLITIKAS PĀRVALDĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" apraksta sadaļā vārdus "ievieš kvalitātes vadības principus institūcijas vai struktūrvienības darbībā, klientu apkalpošanā un sadarbībā ar partneriem";

4.44. aizstāt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2422 atsevišķās grupas "POLITIKAS PĀRVALDĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā:

4.44.1. vārdus "sagatavot administratīvos aktus, citus ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus" ar vārdiem "sagatavot administratīvos aktus, citus ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus kontroles un uzraudzības jomā";

4.44.2. vārdus "veidot un izmantot informācijas sistēmas" ar vārdiem "izmantot informācijas tehnoloģijas sistēmas";

4.45. svītrot II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2422 atsevišķās grupas "POLITIKAS PĀRVALDĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā:

4.45.1. vārdus "izstrādāt priekšlikumus attīstības politikai, izmantot informācijas un datu bāzes un jaunākās informācijas tehnoloģijas";

4.45.2. vārdus "piedalīties kvalitātes vadības sistēmas izveidošanā, vadībā un darbības novērtēšanā; ievērot klientu vajadzības; plānot savas darbības jomas attīstību un nepieciešamos materiālos un finanšu resursus";

4.46. aizstāt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2422 atsevišķās grupas "POLITIKAS PĀRVALDĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdus "definēt projektu, tai skaitā noteikt projekta kvalitāti, laiku un izmaksas" ar vārdiem "izstrādāt programmas stratēģiju (mērķus, uzdevumus, plānotās aktivitātes un to rezultātus) un piedalīties programmas izvērtēšanā; nodrošināt programmā iesniegto projektu pieteikumu izskatīšanu, vērtēšanu, koriģēšanu, veicināt potenciālo partneru identificēšanu; pārraudzīt un vadīt programmā apstiprinātos projektus; definēt projektu, tai skaitā noteikt projekta kvalitāti, laiku un izmaksas";

4.47. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2422 atsevišķās grupas "POLITIKAS PĀRVALDĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošās profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2422 31 Vides pārvaldības SPECIĀLISTS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.38.apakšnodaļā)";

4.48. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2422 atsevišķās grupas "POLITIKAS PĀRVALDĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 2422 52 profesijas ar šādu profesiju:

"2422 53 Programmu DIREKTORS /VADĪTĀJS";

4.49. aizstāt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2423 atsevišķās grupas "PERSONĀLA UN KARJERAS, KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMU VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdu "štatus" ar vārdu "personālu";

4.50. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2529 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI DATU BĀZU UN TĪKLU VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "piedalīties teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādes uzraudzībā un sabiedriskā transporta ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) izveidē un uzturēšanā" ar vārdiem "pārraudzīt ar informācijas sistēmu drošību saistīto iekšējo normatīvo aktu ieviešanu un ievērošanu; pārraudzīt ārējo normatīvo aktu, kas attiecas uz informācijas sistēmu jomu, ievērošanu uzņēmumā; veikt valsts informācijas sistēmu drošības pārvaldnieka pienākumus, organizējot un vadot drošības pasākumu īstenošanu saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, kuri regulē valsts informācijas sistēmu jomu; veikt personas datu aizsardzības speciālista pienākumus; veikt valsts noslēpuma informācijas sistēmas drošības pārziņa pienākumus saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, kuri regulē valsts noslēpuma aizsardzību; piedalīties ar informācijas sistēmu drošību saistītajos projektos, piedalīties informācijas sistēmu risku analīzes veikšanā, sniegt pilnveides ieteikumus minēto sistēmu pārvaldībai un pārraudzīt to īstenošanu, veikt informācijas sistēmu īpašnieku, kā arī pārējo darbinieku izglītošanu informācijas sistēmu drošības jomā; sekot līdzi jaunumiem informācijas sistēmu drošības jomā, izvērtēt to iespējamo ietekmi uz uzņēmuma darbību un sniegt priekšlikumus vadībai";

4.51. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2529 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI DATU BĀZU UN TĪKLU VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošās profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2529 07 Informācijas sistēmu drošības PĀRVALDNIEKS /VADĪTĀJS";

4.52. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 26 apakšgrupas "TIESĪBU, SOCIĀLO UN KULTŪRAS LIETU VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "radīt vai izpildīt mākslas darbus" ar vārdiem "vai skaņdarbus";

4.53. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2621 atsevišķās grupas "ARHĪVISTI UN MUZEJU VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "izstrādāt un vadīt muzejpedagoģiskās programmas un citus izglītojošos pasākumus muzejos" ar vārdiem "īstenot uzņēmuma apmeklētāju centra (turpmāk - centrs) darbības koncepciju saskaņā ar uzņēmuma darbības un sabiedrisko attiecību mērķiem; gatavot centra darba plānus; nodrošināt centra objektu kolekcionēšanu, saglabāšanu, pētīšanu un eksponēšanu; sekot centra attīstības izdevumu izlietojumam atbilstoši apstiprinātajam budžetam; kontrolēt centra stendu un multimediju tekstuālo un vizuālo saturu; vadīt centra satura un uzskates materiālu izstrādi un pilnveidošanu; plānot un nodrošināt ekspozīcijas materiāltehniskās bāzes pietiekamību un centra darba nepārtrauktību, kā arī organizēt ekspozīcijas sastāvdaļu sagādi, montāžu un tehnisko apkalpošanu, vadīt centra apmeklētāju grupas un individuālos apmeklētājus, vadot ekskursijas latviešu, krievu un angļu valodā; organizēt un nodrošināt skaņas pastiprināšanas un informācijas elektroniskās vizualizācijas sistēmu darbību; plānot un īstenot centra darbu ārpus ekspozīcijas - seminārus, izstādes u.tml.; organizēt un īstenot centra sadarbību ar starptautiskajām un nacionālajām muzeju un naudas muzeju organizācijām un apkopot to pieredzi; pārzināt uzņēmuma centra struktūru un īstenot tā darbības koncepciju; vadīt centra apmeklētāju grupu un individuālās ekskursijas latviešu, krievu un angļu valodā; regulāri papildināt zināšanas un izpratni par globālās un valsts ekonomikas procesiem, finanšu aktualitātēm un uzņēmuma lomu tajās; paaugstināt ekskursiju vadīšanas kvalifikāciju; kontrolēt centra stendu un multimediju tekstuālo un vizuālo saturu; piedalīties centra ekspozīcijas un darbības attīstības plānošanas procesā; veikt centra vajadzībām nepieciešamā satura un ilustratīvā materiāla atlasi un izstrādi; sagatavot stendu un multimediju aplikāciju skices un projektus; koordinēt un īstenot sadarbību ar satura un ilustratīvā materiāla atainotājiem stendu un multimediju radīšanas vai pārveides procesā; piedalīties interneta vietnes ekonomikas izglītības sadaļas izveidē un satura uzturēšanā, regulāri veikt centra darbības un satura kvantitatīvu un kvalitatīvu novērtējumu, apkopojot apmeklētāju statistiku, veicot apmeklētāju aptaujas u.tml.; organizēt sadarbību ar izglītības sistēmas darbiniekiem un turpināt uzlabot apmeklējuma metodisko materiālu; plānot, organizēt un vadīt centrā notiekošos pasākumus; piedalīties centra darbā ārpus ekspozīcijas - semināru, izstāžu u.tml. organizēšanā";

4.54. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2621 atsevišķās grupas "ARHĪVISTI UN MUZEJU VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 2621 11 profesijas ar šādām profesijām:

"2621 12 Apmeklētāju centra VADĪTĀJS

2621 13 Apmeklētāju centra SPECIĀLISTS";

4.55. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 263 mazās grupas "SOCIĀLO UN RELIĢISKO LIETU VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "sniegt garīgu palīdzību un aprūpi personisko krīžu un nevarības situācijās" ar vārdiem "veikt vienas vai vairāku personu, ģimeņu un grupu garīgo aprūpi un konsultēšanu, integrējot reliģiskos resursus un humanitāro, sociālo un izglītības zinātņu atziņas, lai veicinātu personības vispusīgu garīgo un psiholoģisko attīstību, kā arī lai sniegtu atbalstu daudzveidīgu garīgu, psiholoģisku un sociālu problēmu risināšanā";

4.56. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2635 atsevišķās grupas "SOCIĀLĀ DARBA UN KONSULTĀCIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošās profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2635 01 Sociālais DARBINIEKS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.39.apakšnodaļā)";

4.57. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2636 atsevišķās grupas "RELIĢISKO LIETU VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "piedalīties veselības aprūpes iestāžu ētikas komiteju darbā" ar vārdiem "veikt vienas vai vairāku personu, ģimeņu un grupu garīgo aprūpi un konsultēšanu, integrējot reliģiskos resursus un humanitāro, sociālo un izglītības zinātņu atziņas, lai veicinātu personības vispusīgu garīgo un psiholoģisko attīstību, kā arī lai sniegtu atbalstu daudzveidīgu garīgu, psiholoģisku un sociālu problēmu risināšanā; veikt savu profesionālo darbību patstāvīgi vai arī multiprofesionālas un daudzdisciplināras komandas sastāvā";

4.58. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2636 atsevišķās grupas "RELIĢISKO LIETU VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 2636 21 profesijas ar šādu profesiju:

"2636 22 Pastorālais KONSULTANTS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.40.apakšnodaļā)";

4.59. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 265 mazās grupas "RADOŠO UN IZPILDĪTĀJMĀKSLU MĀKSLINIEKI" apraksta sadaļu aiz vārdiem "citus mākslas darbus" ar vārdiem "vai skaņdarbus";

4.60. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 265 mazās grupas "RADOŠO UN IZPILDĪTĀJMĀKSLU MĀKSLINIEKI" atsevišķo grupu uzskaitījumā kodam atbilstošu atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"2652 Mūziķi, dziedātāji, komponisti un muzikologi";

4.61. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 265 mazās grupas "RADOŠO UN IZPILDĪTĀJMĀKSLU MĀKSLINIEKI" 2652 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"MŪZIĶI, DZIEDĀTĀJI, KOMPONISTI UN MUZIKOLOGI";

4.62. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2652 atsevišķās grupas "MŪZIĶI, DZIEDĀTĀJI, KOMPONISTI UN MUZIKOLOGI" apraksta sadaļu šādā redakcijā:

"Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti analizē, komponē vai aranžē muzikāli dramatiskus darbus vai skaņdarbus, raksta recenzijas, diriģē vai izpilda skaņdarbus vai muzikāli dramatiskus darbus, organizē un vada orķestra, kora, ansambļa un citu kolektīvu darbu, spēlē mūzikas instrumentus, dzied muzikālos pasākumos vai koncertos, uzstājas koncertzālēs, klubos, brīvdabas estrādēs un tamlīdzīgās vietās.";

4.63. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2652 atsevišķās grupas "MŪZIĶI, DZIEDĀTĀJI, KOMPONISTI UN MUZIKOLOGI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu šādā redakcijā:

"Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- analizēt, iecerēt un komponēt skaņdarbus vai muzikāli dramatiskus darbus; rakstīt recenzijas; adaptēt vai aranžēt mūziku attiecīgajām instrumentu grupām, instrumentiem, vokālajiem kolektīviem; spēlēt vienu vai vairākus mūzikas instrumentus solo vai orķestrī; dziedāt solo vai vokālajos kolektīvos; organizēt un vadīt orķestra, kora, ansambļa un citu muzikālu kolektīvu darbu; izpildīt skaņdarbus vai muzikāli dramatiskus darbus koncertos, muzikālos uzvedumos vai citos pasākumos; vadīt citus darbiniekus.";

4.64. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2652 atsevišķās grupas "MŪZIĶI, DZIEDĀTĀJI, KOMPONISTI UN MUZIKOLOGI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2652 18 Ansambļa VADĪTĀJS";

4.65. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2652 atsevišķās grupas "MŪZIĶI, DZIEDĀTĀJI, KOMPONISTI UN MUZIKOLOGI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2652 24 Kora DIRIĢENTS";

4.66. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa VECĀKIE SPECIĀLISTI" 2653 atsevišķās grupas "DEJOTĀJI UN HOREOGRĀFI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2653 11 Deju ansambļa VADĪTĀJS";

4.67. izteikt III nodaļas "Trešā pamatgrupa SPECIĀLISTI" 313 mazās grupas "TEHNOLOĢISKO PROCESU KONTROLES SPECIĀLISTI" apraksta sadaļu šādā redakcijā:

"Šīs mazās grupas speciālisti vada, kontrolē un uzrauga komutatorus, datorizētas kontroles sistēmas, elektrostacijas, vairāku funkciju procesa kontroles mašīnas, meža apsaimniekošanas darbiem paredzētās speciālās meža mašīnas un uztur tvaika dzinējus, turbīnas, katlus, termokrāsnis, ūdens un notekūdeņu attīrīšanas un ūdens sūkņu stacijas un citas iekārtas.";

4.68. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa SPECIĀLISTI" 313 mazās grupas "TEHNOLOĢISKO PROCESU KONTROLES SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "kontrolēt procesa uzsākšanas un beigšanas darbības komutatoros un citās iekārtās, sistēmās" ar vārdiem "vadīt un uzraudzīt meža apsaimniekošanas darbiem paredzētās speciālās meža mašīnas (harvesteru, forvarderu, augsnes gatavotāju, šķeldotāju, saiņotāju, celmu rāvēju, stādītāju); veikt koku zāģēšanu un apstrādi";

4.69. izteikt III nodaļas "Trešā pamatgrupa SPECIĀLISTI" 313 mazās grupas "TEHNOLOĢISKO PROCESU KONTROLES SPECIĀLISTI" atsevišķo grupu uzskaitījumā kodam atbilstošas atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"3132 Atkritumu dedzināšanas, ūdens un notekūdeņu attīrīšanas un ūdens pārstrādes iekārtu operatori";

4.70. izteikt III nodaļas "Trešā pamatgrupa SPECIĀLISTI" 313 mazās grupas "TEHNOLOĢISKO PROCESU KONTROLES SPECIĀLISTI" 3132 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"ATKRITUMU DEDZINĀŠANAS, ŪDENS UN NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS UN ŪDENS PĀRSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORI";

4.71. izteikt III nodaļas "Trešā pamatgrupa SPECIĀLISTI" 3132 atsevišķās grupas "ATKRITUMU DEDZINĀŠANAS, ŪDENS UN NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS UN ŪDENS PĀRSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORI" apraksta sadaļu šādā redakcijā:

"Šīs atsevišķās grupas speciālisti kontrolē un vada atkritumu dedzināšanas, notekūdeņu un šķidro atkritumu attīrīšanas iekārtas, ūdens filtrēšanas un attīrīšanas iekārtas, saldēšanas iekārtas un citas iekārtas, kas regulē ūdens pārstrādi un sadali.";

4.72. izteikt III nodaļas "Trešā pamatgrupa SPECIĀLISTI" 3132 atsevišķās grupas "ATKRITUMU DEDZINĀŠANAS, ŪDENS UN NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS UN ŪDENS PĀRSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu šādā redakcijā:

"Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- vadīt un uzraudzīt augstas temperatūras krāsnis un iekārtas, kas paredzētas atkritumu un citu atlieku dedzināšanai; vadīt un uzraudzīt dzeramā ūdens sagatavošanas, ūdens un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas; vadīt un uzraudzīt gaisa un gāzes kompresorus, sūkņus, kas pārsūknē šķidrumus, gāzes, pusšķidrus un smalknes materiālus refrižeratoru sistēmās; vadīt un uzraudzīt ventilācijas un apsildes sistēmas; vadīt un uzraudzīt saldēšanas un ūdens pārstrādes iekārtas; vadīt un uzraudzīt vārtu un aizbīdņu iekārtas ūdensvados, kanālos un slūžās; pārbaudīt iekārtas un atklāt darbības traucējumus, lai nodrošinātu attīrīšanas sistēmu normālu darbību.";

4.73. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa SPECIĀLISTI" 3132 atsevišķās grupas "ATKRITUMU DEDZINĀŠANAS, ŪDENS UN NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS UN ŪDENS PĀRSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORI" profesiju uzskaitījumu aiz 3132 16 profesijas ar šādām profesijām:

"3132 17 Attīrīšanas iekārtas OPERATORS

3132 18 Filtrēšanas OPERATORS

3132 19 Notekūdeņu rūpnieciskās pārstrādes OPERATORS

3132 20 Rezervuāra OPERATORS

3132 21 Sūknēšanas iekārtas OPERATORS

3132 22 Ūdens pārstrādes OPERATORS";

4.74. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa SPECIĀLISTI" 3139 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI TEHNOLOĢISKO PROCESU KONTROLES SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "risinot speciālos uzdevumus un nodrošinot rūpniecisko robotu darba uzsākšanu" ar vārdiem "strādāt ar meža apsaimniekošanas darbiem paredzētām speciālām meža mašīnām (harvesteru, forvarderu, augsnes gatavotāju, šķeldotāju, saiņotāju, celmu rāvēju, stādītāju); veikt koku zāģēšanu un apstrādi, kokmateriālu pievešanu līdz ceļmalas krautuvei, kā arī celmu raušanu, ciršanas atlieku saiņošanu un pārstrādi kurināmās koksnes šķeldā, meža augsnes sagatavošanu un kociņu stādīšanu";

4.75. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa SPECIĀLISTI" 3139 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI TEHNOLOĢISKO PROCESU KONTROLES SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3139 08 profesijas ar šādu profesiju:

"3139 09 Meža mašīnu OPERATORS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.30.apakšnodaļā)";

4.76. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa SPECIĀLISTI" 3151 atsevišķās grupas "KUĢU MEHĀNIĶI" profesiju uzskaitījumu aiz 3151 16 profesijas ar šādām profesijām:

"3151 17 Kuģa galvenais elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā)

3151 18 Kuģa elektroMEHĀNIĶIS

3151 19 Kuģa elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā)

3151 20 Kutera elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā)";

4.77. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa SPECIĀLISTI" 3152 atsevišķās grupas "KUĢU VADĪTĀJI UN LOČI" profesiju uzskaitījumu aiz 3152  26 profesijas ar šādu profesiju:

"3152 27 Peldošā celtņa MEISTARS (KAPTEINIS)";

4.78. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa SPECIĀLISTI" 3154 atsevišķās grupas "GAISA SATIKSMES VADĪBAS DISPEČERI" apraksta sadaļu aiz vārdiem "un sniedz informāciju par lidojumiem" ar vārdiem "kā arī sniedz aeronavigācijas pakalpojumus";

4.79. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa SPECIĀLISTI" 3154 atsevišķās grupas "GAISA SATIKSMES VADĪBAS DISPEČERI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "organizēt avārijas, meklēšanas un glābšanas dienesta darbību" ar vārdiem "sniegt aeronavigācijas pakalpojumus un speciālus paziņojumus lidotājiem (NOTAM), kas tiek nosūtīti, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus, un kas satur informāciju par jebkuru aeronavigācijas iekārtu, pakalpojumu un noteikumu ieviešanu, izmaiņām vai informāciju par briesmām";

4.80. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa SPECIĀLISTI" 3154 atsevišķās grupas "GAISA SATIKSMES VADĪBAS DISPEČERI" profesiju uzskaitījumu aiz 3154 03 profesijas ar šādām profesijām:

"3154 04 Lidojumu VADĪTĀJS

3154 05 Lidlauka rajona lidojumu informācijas dienesta (AFIS) OPERATORS

3154 06 Speciālu ziņojumu sniegšanas lidotājiem (NOTAM) sistēmu INŽENIERIS

3154 07 Speciālu ziņojumu sniegšanas lidotājiem (NOTAM) sistēmu TEHNIĶIS";

4.81. izteikt III nodaļas "Trešā pamatgrupa SPECIĀLISTI" 3259 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI VESELĪBAS APRŪPES JOMAS SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3259 04 Skaistumkopšanas SPECIĀLISTS (kosmetoloģijā) (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.17.apakšnodaļā)";

4.82. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa SPECIĀLISTI" 3311 atsevišķās grupas "VĒRTSPAPĪRU UN FINANŠU MĀKLERI UN BROKERI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "bloķēt kartes; aizpildīt deklarācijas" ar vārdiem "nodrošināt bankas maksājumu sistēmu operacionālo darbību un risināt visus ar sistēmu funkcionēšanu saistītos jautājumus; nodrošināt nepieciešamās maksājumu informācijas nosūtīšanu sistēmu dalībniekiem (kredītiestādēm, Latvijas Republikas Valsts kasei un citiem), konsultēt sistēmu dalībniekus par visiem ar bankas maksājumu sistēmu darbu saistītiem jautājumiem; uzkrāt un apkopot sistēmas statistiku; veikt dalībnieku bloķēšanu, izslēgšanu vai atjaunošanu, maksājumu sistēmās sekot dalībnieku likviditātei, sekot bloķēto maksājumu rindām; sadarboties ar maksājumu sistēmu dalībniekiem vai, ja nepieciešams, sākt šā jautājuma risināšanu; sniegt atzinumu par sistēmas darbību bloķējošām situācijām un pieņemt lēmumus par situācijas novēršanu; sekot uz dienas daļu izsniegto (intraday) kredītu izmantošanas un uz nakti izsniegto (overnight) kredītu piešķiršanas un atmaksas procesiem; nodrošināt Kredītu reģistra operācijas; piedalīties Kredītu reģistra sistēmas risku novērtēšanā; vadīt Kredītu reģistra dalībnieku un to pilnvaroto personu mācības darbā ar Kredītu reģistru; konsultēt Kredītu reģistra dalībniekus un citas juridiskās un fiziskās personas jautājumos par Kredītu reģistru; sagatavot atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem un pretenzijām; risināt visus ar Kredītu reģistra sistēmas funkcionēšanu saistītos jautājumus; sagatavot un analizēt Kredītu reģistra statistiku";

4.83. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa SPECIĀLISTI" 3311 atsevišķās grupas "VĒRTSPAPĪRU UN FINANŠU MĀKLERI UN BROKERI" profesiju uzskaitījumu aiz 3311 37 profesijas ar šādām profesijām:

"3311 38 Maksājumu sistēmu EKSPERTS

3311 39 Kredītu reģistra EKSPERTS";

4.84. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa SPECIĀLISTI" 3313 atsevišķās grupas "GRĀMATVEDĪBAS SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "nodrošināt finanšu operāciju uzskaiti" ar vārdiem "veikt maksājumu un vērtspapīru norēķinu operācijas, kas saistītas ar ārvalstu rezervju pārvaldīšanas darījumiem, monetārās politikas darījumiem, kā arī ar klientu darījumu apkalpošanu; nodrošināt informācijas apriti ar korespondentbankām un citām bankām; uzskaitīt un pārbaudīt maksājumu un darījumu apstiprinājumu dokumentāciju; veikt ārvalstu korespondentkontu transakciju uzskaiti un kontroli; veikt norēķinus valdības finanšu aģenta funkcijas valdības līdzekļu (valdības aizņēmumi, Eiropas Savienības struktūrfondi un citi) apkalpošanā, gatavot pārskatus par valdības līdzekļu apkalpošanu";

4.85. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa SPECIĀLISTI" 3313 atsevišķās grupas "GRĀMATVEDĪBAS SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3313 10 profesijas ar šādu profesiju:

"3313 11 Tirgus operāciju un maksājumu SPECIĀLISTS";

4.86. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa SPECIĀLISTI" 3342 atsevišķās grupas "JURIDISKIE SEKRETĀRI" apraksta sadaļu aiz vārdiem "Šīs atsevišķās grupas speciālisti" ar vārdiem "pārstāv uzņēmumu starptautiskajās organizācijās un";

4.87. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa SPECIĀLISTI" 3342 atsevišķās grupas "JURIDISKIE SEKRETĀRI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "veikt diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību atbildīgo sekretāru pienākumus" ar vārdiem "pārstāvēt uzņēmumu starptautiskajās organizācijās un piedalīties starptautiskajos projektos un starptautiskās ietvaru programmās";

4.88. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa SPECIĀLISTI" 3343 atsevišķās grupas "ADMINISTRATĪVIE SEKRETĀRI UN IZPILDSEKRETĀRI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "kontrolēt domes lēmumu izpildi un ziņot par to vadībai" ar vārdiem "organizēt un nodrošināt reprezentācijas pakalpojumus, sadarbības partneru un klientu uzņemšanas pakalpojumus (t.sk. rezervēt viesnīcas, organizēt lietišķās tikšanās, kultūras pasākumus, nodrošināt reprezentācijas priekšmetu izgatavošanu un iegādi, sniegt gida pakalpojumus uzņēmuma organizēto starptautisko semināru un konferenču dalībniekiem un viesiem, nodrošināt transporta pakalpojumus); organizēt sadarbību protokola pakalpojumu jomā ar Eiropas Centrālo banku un Eiropas Centrālo banku sistēmu atbilstoši tiesību aktu prasībām; organizēt Eiropas Centrālo banku sistēmas komiteju un darba grupu sanāksmes atbilstoši nacionālo centrālo banku pamatfunkciju specifikai; veikt reprezentācijas, konferenču organizēšanas u.tml. pakalpojumu tirgus izpēti un sadarbības partneru izvēli; nodrošināt struktūrvienības operatīvo darbu izpildes organizēšanu un kontroli; nodrošināt struktūrvienības pārraudzībā esošo budžeta līdzekļu izlietošanas uzskaiti, nodrošināt struktūrvienības risku vadības sistēmas un kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanu; sagatavot struktūrvienības iekšējo normatīvo aktu projektus, nodrošināt struktūrvienības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas mācību plānošanu un uzskaiti; nodrošināt struktūrvienības vadītāja rīkoto sanāksmju protokolēšanu; organizēt struktūrvienības vadītāja tikšanās un dažādu ar pamatdarbību saistītu komiteju, darba grupu sēdes, protokolēt šīs sēdes; veikt struktūrvienības saraksti ar organizācijām Latvijā un ārvalstīs, veikt ar struktūrvienības darbu saistītus tulkošanas darbus, sagatavot dažādu veidu ar pamatdarbību saistītus pārskatus vadītāja uzdevumā, piedalīties līgumu (un to grozījumu) ar ārvalstu rezervju pārvaldītājiem sagatavošanā un tulkošanā";

4.89. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa SPECIĀLISTI" 3343 atsevišķās grupas "ADMINISTRATĪVIE SEKRETĀRI UN IZPILDSEKRETĀRI" profesiju uzskaitījumu aiz 3343 40 profesijas ar šādām profesijām:

"3343 41 Padomes SEKRETĀRS

3343 42 Valdes SEKRETĀRS

3343 43 Senāta PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS

3343 44 Protokola SPECIĀLISTS

3343 45 Struktūrvienības VADĪTĀJA PALĪGS";

4.90. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa SPECIĀLISTI" 3432 atsevišķās grupas "DIZAINA SPECIĀLISTI UN DEKORATORI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "izstrādāt atbilstošas konstrukcijas projektu; iegādāties materiālus; noformēt skatlogus un vitrīnas" ar vārdiem "veikt iespieddarbu digitālo noformēšanu, to sagatavošanu iespiešanai un pēcapstrādei; plānot un izstrādāt iespieddarbu digitālā noformējuma projektus individuāli vai sadarbībā ar citiem speciālistiem";

4.91. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa SPECIĀLISTI" 3432 atsevišķās grupas "DIZAINA SPECIĀLISTI UN DEKORATORI" profesiju uzskaitījumu aiz 3432 49 profesijas ar šādu profesiju:

"3432 50 Iespieddarbu digitālā noformējuma SPECIĀLISTS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.31.apakšnodaļā)";

4.92. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa SPECIĀLISTI" 3435 atsevišķās grupas "CITI MĀKSLAS UN KULTŪRAS SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3435 27 profesijas ar šādu profesiju:

"3435 28 Interešu pulciņa VADĪTĀJS";

4.93. izteikt IV nodaļas "Ceturtā pamatgrupa KALPOTĀJI" 4221 atsevišķās grupas "CEĻOJUMU KONSULTANTI UN CEĻOJUMU BIROJU DARBINIEKI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"4221 01 Ceļojumu KONSULTANTS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.32.apakšnodaļā)";

4.94. izteikt IV nodaļas "Ceturtā pamatgrupa KALPOTĀJI" 4313 atsevišķās grupas "ALGU APRĒĶINĀŠANAS DARBINIEKI" profesiju uzskaitījumu šādā redakcijā:

"Šīs atsevišķās grupas profesija:

4313 01 Algu GRĀMATVEDIS";

4.95. izteikt V nodaļas "Piektā pamatgrupa PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI" 5151 atsevišķās grupas "UZKOPŠANAS UN SAIMNIECĪBAS DAĻAS VADĪTĀJI BIROJOS, VIESNĪCĀS UN CITĀS IESTĀDĒS" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošās profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"5151 13 Viesu uzņemšanas dienesta SPECIĀLISTS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.33.apakšnodaļā)";

4.96. papildināt V nodaļas "Piektā pamatgrupa PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI" 5164 atsevišķās grupas "MĀJDZĪVNIEKU KOPĒJI UN DZĪVNIEKU APRŪPES DARBINIEKI" profesiju uzskaitījumu aiz 5164 07 profesijas ar šādu profesiju:

"5164 08 Suņu un kaķu KOPĒJS";

4.97. papildināt V nodaļas "Piektā pamatgrupa PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI" 5222 atsevišķās grupas "VECĀKIE PĀRDEVĒJI" profesiju uzskaitījumu aiz 5222 02 profesijas ar šādu profesiju:

"5222 03 Mazumtirdzniecības veikala VADĪTĀJA VIETNIEKS";

4.98. papildināt V nodaļas "Piektā pamatgrupa PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI" 5411 atsevišķās grupas "UGUNSDZĒSĒJI UN GLĀBĒJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "glābt cilvēkus, dzīvniekus, mantu un citas materiālās vērtības ugunsgrēka un citu avāriju laikā" ar vārdiem "vadīt operatīvo transportlīdzekli";

4.99. papildināt V nodaļas "Piektā pamatgrupa PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI" 5411 atsevišķās grupas "UGUNSDZĒSĒJI UN GLĀBĒJI" profesiju uzskaitījumu aiz 5411 11 profesijas ar šādu profesiju:

"5411 12 Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS (autovadītājs)";

4.100. papildināt V nodaļas "Piektā pamatgrupa PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI" 5414 atsevišķās grupas "APSARGI" apraksta sadaļu aiz vārdiem "aiztur noziedzniekus un veic miesassargu funkcijas" ar vārdiem "un veic vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura "112" un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tālruņa numura "01" ienākošo zvanu apstrādi un pāradresāciju";

4.101. papildināt V nodaļas "Piektā pamatgrupa PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI" 5414 atsevišķās grupas "APSARGI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "veikt citus personu apsardzes pienākumus" ar vārdiem "veikt vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura "112" un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tālruņa numura "01" ienākošo zvanu apstrādi un pāradresāciju; pieņemt pieteikumus par ugunsgrēkiem un glābšanas darbiem, izsūtīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apakšvienības uz notikuma vietu; organizēt informācijas apmaiņu ar citām notikumā iesaistītajām institūcijām un dienestiem; sniegt informāciju iedzīvotājiem apdraudējuma gadījumos";

4.102. izteikt V nodaļas "Piektā pamatgrupa PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI" 5414 atsevišķās grupas "APSARGI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"5414 21 DISPEČERS (iekšlietu jomā) (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.11.apakšnodaļā)";

4.103. papildināt VI nodaļas "Sestā pamatgrupa KVALIFICĒTI LAUKSAIMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS DARBINIEKI" 613 mazās grupas "JAUKTU LAUKSAIMNIECĪBAS KULTŪRU AUDZĒTĀJI UN LOPKOPJI" apraksta sadaļu aiz vārdiem "audzē un kopj dažādus mājlopus, mājdzīvniekus, mājputnus, bites" ar vārdiem "gliemežus, kā arī citus dzīvniekus";

4.104. papildināt VI nodaļas "Sestā pamatgrupa KVALIFICĒTI LAUKSAIMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS DARBINIEKI" 613 mazās grupas "JAUKTU LAUKSAIMNIECĪBAS KULTŪRU AUDZĒTĀJI UN LOPKOPJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "audzēt, kopt, vairot mājlopus, mājdzīvniekus, mājputnus, bites" ar vārdiem "gliemežus un citus dzīvniekus";

4.105. papildināt VI nodaļas "Sestā pamatgrupa KVALIFICĒTI LAUKSAIMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS DARBINIEKI" 6130 atsevišķās grupas "JAUKTU LAUKSAIMNIECĪBAS KULTŪRU AUDZĒTĀJI UN LOPKOPJI" profesiju uzskaitījumu aiz 6130  02 profesijas ar šādu profesiju:

"6130 03 Gliemežu AUDZĒTĀJS";

4.106. papildināt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 7112 atsevišķās grupas "MŪRNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "klāt celiņus" ar vārdiem "klāt no ugunsizturīgiem ķieģeļiem velves un arkas kuģu katlos un krāsnīs; aplikt ar ugunsizturīgu materiālu kuģu katlu un krāšņu dūmvadus";

4.107. papildināt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 7112 atsevišķās grupas "MŪRNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI" profesiju uzskaitījumu aiz 7112 06 profesijas ar šādu profesiju:

"7112 07 Kuģu katlu un krāšņu MŪRNIEKS";

4.108. izteikt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 7119 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI BŪVNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"7119 05 Industriālais ALPĪNISTS";

4.109. papildināt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 712 mazās grupas "APDARES BŪVDARBU STRĀDNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "montēt cauruļvadus" ar vārdiem "un montēt kuģa galveno mehānismu sistēmas (degvielas sistēmas, atdzesēšanas sistēmas, saspiestā gaisa sistēmas, izplūdes gāzu un gaisa padeves sistēmas)";

4.110. aizstāt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 7126 atsevišķās grupas "SANITĀRTEHNIĶI" apraksta sadaļā vārdus "ūdensvadu un kanalizācijas iekārtu" ar vārdiem "ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu, iekārtu un kuģa galveno mehānismu sistēmu";

4.111. papildināt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 7126 atsevišķās grupas "SANITĀRTEHNIĶI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "apkopi un remontu" ar vārdiem "montēt kuģa galveno mehānismu sistēmas (degvielas sistēmas, atdzesēšanas sistēmas, saspiestā gaisa sistēmas, izplūdes gāzu un gaisa padeves sistēmas)";

4.112. papildināt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 7126 atsevišķās grupas "SANITĀRTEHNIĶI" profesiju uzskaitījumu aiz 7126 02 profesijas ar šādu profesiju:

"7126 03 Kuģu cauruļvadu MONTĒTĀJS";

4.113. izteikt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 7127 atsevišķās grupas "GAISA KONDICIONĒŠANAS UN ATDZESĒŠANAS IEKĀRTU MEHĀNIĶI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"7127 01 Gaisa kondicionēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS";

4.114. izteikt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 721 mazās grupas "VALCĒTĀJI, SKĀRDNIEKI UN METĀLA KONSTRUKCIJU MONTĒTĀJI, METĀLLĒJĒJI, METINĀTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI" atsevišķo grupu uzskaitījumā kodam atbilstošu atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"7212 Metinātāji un griezēji";

4.115. izteikt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 721 mazās grupas "VALCĒTĀJI, SKĀRDNIEKI UN METĀLA KONSTRUKCIJU MONTĒTĀJI, METĀLLĒJĒJI, METINĀTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI" 7212 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"METINĀTĀJI UN GRIEZĒJI";

4.116. papildināt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 7212 atsevišķās grupas "METINĀTĀJI UN GRIEZĒJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "griezt metālu" ar vārdiem "griezt metālu un metāla velmējumus ar gāzes plazmu";

4.117. papildināt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 7212 atsevišķās grupas "METINĀTĀJI UN GRIEZĒJI" profesiju uzskaitījumu aiz 7212 13 profesijas ar šādu profesiju:

"7212 14 Gāzes plazmas GRIEZĒJS";

4.118. izteikt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 722 mazās grupas "KALĒJI, INSTRUMENTU IZGATAVOTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI" atsevišķo grupu uzskaitījumā kodam atbilstošu atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"7223 Metālapstrādes un citu darbgaldu strādnieki un operatori";

4.119. izteikt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 722 mazās grupas "KALĒJI, INSTRUMENTU IZGATAVOTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI" 7223 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"METĀLAPSTRĀDES UN CITU DARBGALDU STRĀDNIEKI UN OPERATORI";

4.120. papildināt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 7223 atsevišķās grupas "METĀLAPSTRĀDES UN CITU DARBGALDU STRĀDNIEKI UN OPERATORI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu:

4.120.1. aiz vārdiem "iestatīt un regulēt dažādus metālapstrādes" ar vārdiem "un citus";

4.120.2. aiz vārdiem "veikt operatora darbu, vadot un uzraugot vienu vai vairākus metālapstrādes darbagaldus (piemēram, virpas, frēzes, metāla zāģus, ciparu vadības darbagaldus)" ar vārdiem "vadīt un uzraudzīt cauruļu liekšanas iekārtas; izgatavot izstrādājumu karkasus un smago automašīnu virsbūves";

4.121. papildināt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 7223 atsevišķās grupas "METĀLAPSTRĀDES UN CITU DARBGALDU STRĀDNIEKI UN OPERATORI" profesiju uzskaitījumu aiz 7223  30 profesijas ar šādām profesijām:

"7223 31 Cauruļu liekšanas iekārtas OPERATORS

7223 32 IZVIRPOTĀJS

7223 33 Ražošanas BRIGADIERIS";

4.122. izteikt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 7231 atsevišķās grupas "MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU MEHĀNIĶI UN REMONTATSLĒDZNIEKI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"7231 02 AutoMEHĀNIĶIS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.34.apakšnodaļā)";

4.123. papildināt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 7231 atsevišķās grupas "MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU MEHĀNIĶI UN REMONTATSLĒDZNIEKI" profesiju uzskaitījumu aiz 7231 12 profesijas ar šādu profesiju:

"7231 13 Kuģa armatūras REMONTATSLĒDZNIEKS";

4.124. papildināt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 7233 atsevišķās grupas "LAUKSAIMNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS MAŠĪNU MEHĀNIĶI UN REMONTATSLĒDZNIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "regulēt un remontēt metālapstrādes mašīnu un citu mehānisko iekārtu mezglus" ar vārdiem "vadīt, apkalpot un remontēt meža apsaimniekošanas darbiem paredzētās speciālās meža mašīnas, kuras izmanto meža augsnes sagatavošanai, kociņu stādīšanai, koku zāģēšanai un apstrādei, kokmateriālu pievešanai līdz ceļmalas krautuvei, celmu raušanai, ciršanas atlieku saiņošanai, kā arī pārstrādei kurināmās koksnes šķeldā";

4.125. izteikt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 7233 atsevišķās grupas "LAUKSAIMNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS MAŠĪNU MEHĀNIĶI UN REMONTATSLĒDZNIEKI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"7233 18 Meža mašīnu MEHĀNIĶIS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.35.apakšnodaļā)";

4.126. svītrot VII nodaļas "Septītā pamatgrupa KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 7321 atsevišķās grupas "BURTLIČI, IESPIEDGRAVĒTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI" profesiju uzskaitījumā šādu profesiju:

"7321 03 Iespieddarbu digitālā noformējuma SPECIĀLISTS";

4.127. papildināt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 7322 atsevišķās grupas "IESPIEDĒJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "kontrolēt iespiedmašīnu tehnisko stāvokli un regulēt atbilstoši ražotāju tehniskajām normām" ar vārdiem "veikt dažāda veida audumu iespiešanu";

4.128. papildināt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 7322 atsevišķās grupas "IESPIEDĒJI" profesiju uzskaitījumu aiz 7322 10 profesijas ar šādu profesiju:

"7322 11 Auduma IESPIEDĒJS";

4.129. svītrot VII nodaļas "Septītā pamatgrupa KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 7412 atsevišķās grupas "ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI UN APKALPOTĀJI" profesiju uzskaitījumā šādas profesijas:

"7412 09 Kuģa galvenais elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā)

7412 10 Kuģa elektroMEHĀNIĶIS

7412 11 Kuģa elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā)

7412 12 Kutera elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā)";

4.130. svītrot VII nodaļas "Septītā pamatgrupa KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 7512 atsevišķās grupas "MAIZNIEKI, KONDITORI UN KONFEKŠU RAŽOTĀJI" profesiju uzskaitījumā šādu profesiju:

"7512 09 MALĒJS";

4.131. papildināt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 7523 atsevišķās grupas "KOKAPSTRĀDES INSTRUMENTU UN DARBGALDU REGULĒTĀJI UN OPERATORI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "izstrādājumu fasēšanai un citiem darbiem" ar vārdiem "veikt koksnes mehānisko apstrādi ar kokapstrādes darbmašīnām; izgatavot sagataves un detaļas no koka un koksnes plātņu materiāliem; iestatīt un regulēt kokapstrādes darbmašīnas, atskaitot speciālās darbmašīnas; veikt griezējinstrumentu sagatavošanu darbam";

4.132. izteikt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI" 7523 atsevišķās grupas "KOKAPSTRĀDES INSTRUMENTU UN DARBGALDU REGULĒTĀJI UN OPERATORI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šāda redakcijā:

"7523 14 Kokapstrādes OPERATORS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.36.apakšnodaļā)";

4.133. papildināt VIII nodaļas "Astotā pamatgrupa IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI" 8131 atsevišķās grupas "ĶĪMISKO IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI" profesiju uzskaitījumu aiz 8131 17 profesijas ar šādu profesiju:

"8131 18 Ķīmisko vielu /kraušanas iekārtu OPERATORS";

4.134. papildināt VIII nodaļas "Astotā pamatgrupa IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI" 816 mazās grupas "PĀRTIKAS UN LĪDZĪGU PRODUKTU RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "sekot līdzi graudu kaltēšanas temperatūrai un graudu mitrumam" ar vārdiem "vadīt un uzraudzīt suņu un kaķu barības ražošanas iekārtas";

4.135. papildināt VIII nodaļas "Astotā pamatgrupa IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI" 8160 atsevišķās grupas "PĀRTIKAS UN LĪDZĪGU PRODUKTU RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORI" profesiju uzskaitījumu aiz 8160  11 profesijas ar šādām profesijām:

"8160 12 Suņu un kaķu barības ražošanas iekārtu OPERATORS

8160 13 MALĒJS";

4.136. svītrot VIII nodaļas "Astotā pamatgrupa IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI" 8182 atsevišķās grupas "TVAIKA TURBĪNU, DZINĒJU UN BOILERU OPERATORI" profesiju uzskaitījumā šādas profesijas:

"8182 07 Attīrīšanas iekārtas OPERATORS

8182 08 Filtrēšanas OPERATORS

8182 09 Notekūdeņu rūpnieciskās pārstrādes OPERATORS

8182 10 Rezervuāra OPERATORS

8182 11 Sūknēšanas iekārtas OPERATORS

8182 12 Ūdens pārstrādes OPERATORS";

4.137. papildināt VIII nodaļas "Astotā pamatgrupa IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI" 8189 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI RŪPNIECISKO IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "gatavot speciālus mazgāšanas šķīdumus" ar vārdiem "vadīt un uzraudzīt ploteri (mašīna, kas izgriež no akrila vai cita speciāla auduma pēc piegrieztnes tentus) ar datorvadības palīdzību";

4.138. papildināt VIII nodaļas "Astotā pamatgrupa IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI" 8189 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI RŪPNIECISKO IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI" profesiju uzskaitījumu aiz 8189 04 profesijas ar šādu profesiju:

"8189 05 Griešanas OPERATORS";

4.139. papildināt VIII nodaļas "Astotā pamatgrupa IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI" 8219 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI MONTIERI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "montēt rotaļlietas, sporta inventāru un divriteņus" ar vārdiem "kioskus, tentus, teltis, angārus, nojumes, markīzes, pieturvietas, smago automašīnu virsbūves, dažāda veida pārsegus laivām un motocikliem";

4.140. izteikt VIII nodaļas "Astotā pamatgrupa IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI" 8219 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI MONTIERI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"8219 02 Metāla izstrādājumu MONTĒTĀJS";

4.141. svītrot VIII nodaļas "Astotā pamatgrupa IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI" 8341 atsevišķās grupas "LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS MAŠĪNU, MEHĀNISMU UN IEKĀRTU OPERATORI" profesiju uzskaitījumā šādu profesiju:

"8341 03 Meža mašīnu OPERATORS";

4.142. papildināt VIII nodaļas "Astotā pamatgrupa IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI" 8342 atsevišķās grupas "ZEMES RACĒJU UN TIEM LĪDZĪGU MAŠĪNU OPERATORI" profesiju uzskaitījumu aiz 8342 22 profesijas ar šādām profesijām:

"8342 23 Ceļa veltņa OPERATORS

8342 24 Greideru un skrēperu VADĪTĀJS

8342 25 Zemes pārvietošanas iekārtu OPERATORS";

4.143. papildināt VIII nodaļas "Astotā pamatgrupa IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI" 8343 atsevišķās grupas "AUTOCELTŅU UN CITU KRAUŠANAS IEKĀRTU OPERATORI" profesiju uzskaitījumu aiz 8343 15 profesijas ar šādu profesiju:

"8343 16 Autotorņa VADĪTĀJS";

4.144. papildināt IX nodaļas "Devītā pamatgrupa VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS" 911 mazās grupas "MĀJU, VIESNĪCU UN BIROJU APKOPĒJI UN PALĪGI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "iztīrīt atkritumu tvertnes - iznest atkritumus un ielikt tīru maisiņu" ar vārdiem "pārzināt uzņēmuma darba organizāciju; sekmēt viesa labsajūtu, uzturot labvēlīgu mikroklimatu; spēt sazināties ar viesi valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā; ievērot darba, personīgās higiēnas, vides aizsardzības un sanitārijas noteikumus; uzkopt ražošanas un dienesta telpas; novākt metāla skaidas un atgriezumus; uzkopt sabiedriskās tualetes; iekasēt maksu no klientiem un izsniegt ieejas biļetes";

4.145. papildināt IX nodaļas "Devītā pamatgrupa VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS" 9112 atsevišķās grupas "BIROJU, VIESNĪCU UN CITU TELPU APKOPĒJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "iztukšot atkritumu tvertnes" ar vārdiem "pārzināt uzņēmuma darba organizāciju; sekmēt viesa labsajūtu, uzturot labvēlīgu mikroklimatu; spēt sazināties ar viesi valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā; ievērot konfidencialitāti informācijā par viesiem un uzņēmumu; ievērot savstarpējās kultūras un uzvedības normas; ievērot darba, personīgās higiēnas, vides aizsardzības un sanitārijas noteikumus; lietot viesmīlības un saskarsmes pamatprincipus; sniegt pirmo palīdzību viesim, ja nepieciešams; plānot un koordinēt savu darbu; uzkopt ražošanas un dienesta telpas; novākt metāla skaidas un atgriezumus; uzkopt sabiedriskās tualetes; iekasēt maksu no klientiem un izsniegt ieejas biļetes";

4.146. izteikt IX nodaļas "Devītā pamatgrupa VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS" 9112 atsevišķās grupas "BIROJU, VIESNĪCU UN CITU TELPU APKOPĒJI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"9112 03 Viesnīcas ISTABENIS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 5.2.apakšnodaļā)";

4.147. papildināt IX nodaļas "Devītā pamatgrupa VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS" 9112 atsevišķās grupas "BIROJU, VIESNĪCU UN CITU TELPU APKOPĒJI" profesiju uzskaitījumu aiz 9112 03 profesijas ar šādām profesijām:

"9112 04 ISTABENIS

9112 05 Tūrisma mītnes ISTABENIS

9112 06 Sabiedrisko tualešu APKOPĒJS";

4.148. papildināt IX nodaļas "Devītā pamatgrupa VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS" 9329 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI STRĀDNIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "ar speciālām šķērēm izgriezt no dažāda veida stiklplasta noteikta izmēra gabalus detaļām" ar vārdiem "formēt zeķes un citus trikotāžas izstrādājumus; veikt paraugu noņemšanu no dzelzceļa cisternām, kuģiem, rezervuāriem un cauruļvadiem; veikt dažādu gāzu analīzes";

4.149. papildināt IX nodaļas "Devītā pamatgrupa VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS" 9329 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI STRĀDNIEKI" profesiju uzskaitījumu aiz 9329 15 profesijas ar šādām profesijām:

"9329 16 Trikotāžas izstrādājumu FORMĒTĀJS

9329 17 Paraugu NOŅĒMĒJS";

4.150. izteikt IX nodaļas "Devītā pamatgrupa VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS" 9334 atsevišķās grupas "PREČU IZVIETOTĀJI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"9334 02 Tirdzniecības zāles DARBINIEKS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 5.3.apakšnodaļā)";

4.151. papildināt IX nodaļas "Devītā pamatgrupa VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS" 962 mazās grupas "CITI VIENKĀRŠO PROFESIJU STRĀDNIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "dežurēt garderobēs" ar vārdiem "pieņemt, žāvēt un labot netīrās darba drēbes";

4.152. papildināt IX nodaļas "Devītā pamatgrupa VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS" 9629 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI VIENKĀRŠO PROFESIJU STRĀDNIEKI" apraksta sadaļu aiz vārdiem "dežurē pie ēku ieejām un garderobēs" ar vārdiem "pieņem, žāvē un labo netīrās darba drēbes";

4.153. papildināt IX nodaļas "Devītā pamatgrupa VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS" 9629 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI VIENKĀRŠO PROFESIJU STRĀDNIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "dežurēt garderobēs un iekasēt maksu garderobēs, kontrolēt biļetes pie ēku ieejām, saņemt ieejas biļetes izklaides pasākumos" ar vārdiem "pieņemt, žāvēt un labot netīrās darba drēbes";

4.154. papildināt IX nodaļas "Devītā pamatgrupa VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS" 9629 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI VIENKĀRŠO PROFESIJU STRĀDNIEKI" profesiju uzskaitījumu aiz 9629 08 profesijas ar šādu profesiju:

"9629 09 GARDEROBISTS (apstrādes rūpniecībā)".

5. 2.pielikumā "Profesiju standarti":

5.1. papildināt nodaļas "Profesiju standartu sadalījumā pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem KOPSAVILKUMS" 1.punkta profesiju standartu uzskaitījumu aiz profesijas standarta "1.34. Psihologa profesijas standarts" ar profesiju standartiem šādā redakcijā:

"1.35. Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženiera profesijas standarts

1.36. Mehatronikas inženiera profesijas standarts

1.37. Ainavu arhitekta profesijas standarts

1.38. Vides pārvaldības speciālista profesijas standarts

1.39. Sociālā darbinieka profesijas standarts

1.40. Pastorālā konsultanta profesijas standarts";

5.2. papildināt nodaļas "Profesiju standartu sadalījumā pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem KOPSAVILKUMS" 2.punkta profesiju standartu uzskaitījumu aiz profesijas standarta "2.16. Apdrošināšanas speciālista profesijas standarts" ar profesijas standartu šādā redakcijā:

"2.17. Skaistumkopšanas speciālista (kosmetoloģijā) profesijas standarts";

5.3. papildināt nodaļas "Profesiju standartu sadalījumā pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem KOPSAVILKUMS" 3.punkta profesiju standartu uzskaitījumu aiz profesijas standarta "3.29. Būvizstrādājumu galdnieka profesijas standarts" ar profesiju standartiem šādā redakcijā:

"3.30. Meža mašīnu operatora profesijas standarts

3.31. Iespieddarbu digitālā noformējuma speciālista profesijas standarts

3.32. Ceļojumu konsultanta profesijas standarts

3.33. Viesu uzņemšanas dienesta speciālista profesijas standarts

3.34. Automehāniķa profesijas standarts

3.35. Meža mašīnu mehāniķa profesijas standarts

3.36. Kokapstrādes operatora profesijas standarts";

5.4. papildināt nodaļas "Profesiju standartu sadalījumā pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem KOPSAVILKUMS" 4.punkta profesiju standartu uzskaitījumu aiz profesijas standarta "4.10. Rūpnīcas/katlu kurinātāja profesijas standarts" ar profesijas standartu šādā redakcijā:

"4.11. Dispečera (iekšlietu jomā) profesijas standarts";

5.5. papildināt nodaļas "Profesiju standartu sadalījumā pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem KOPSAVILKUMS" 5.punkta profesiju standartu uzskaitījumu aiz profesijas standarta "5.1. Galdnieka palīga profesijas standarts" ar profesiju standartiem šādā redakcijā:

"5.2. Viesnīcas istabeņa profesijas standarts

5.3. Tirdzniecības zāles darbinieka profesijas standarts";

5.6. papildināt sadaļu "I. Piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" aiz apakšnodaļas "1.34. Psihologa profesijas standarts" ar apakšnodaļām "1.35. Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženiera profesijas standarts", "1.36. Mehatronikas inženiera profesijas standarts", "1.37. Ainavu arhitekta profesijas standarts", "1.38. Vides pārvaldības speciālista profesijas standarts", "1.39. Sociālā darbinieka profesijas standarts" un "1.40. Pastorālā konsultanta profesijas standarts" (1.pielikums);

5.7. papildināt sadaļu "II. Ceturtā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" aiz apakšnodaļas "2.16. Apdrošināšanas speciālista profesijas standarts" ar apakšnodaļu "2.17. Skaistumkopšanas speciālista (kosmetoloģijā) profesijas standarts" (2.pielikums);

5.8. papildināt sadaļu "III. Trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" aiz apakšnodaļas "3.29. Būvizstrādājumu galdnieka profesijas standarts" ar apakšnodaļām "3.30. Meža mašīnu operatora profesijas standarts", "3.31. Iespieddarbu digitālā noformējuma speciālista profesijas standarts", "3.32. Ceļojumu konsultanta profesijas standarts", "3.33. Viesu uzņemšanas dienesta speciālista profesijas standarts", "3.34. Automehāniķa profesijas standarts", "3.35. Meža mašīnu mehāniķa profesijas standarts" un "3.36. Kokapstrādes operatora profesijas standarts" (3.pielikums);

5.9. papildināt sadaļu "IV. Otrā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" aiz apakšnodaļas "4.10. Rūpnīcas/katlu kurinātāja profesijas standarts" ar apakšnodaļu "4.11. Dispečera (iekšlietu jomā) profesijas standarts" (4.pielikums);

5.10. papildināt sadaļu "V. Pirmā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" aiz apakšnodaļas "5.1. Galdnieka palīga profesijas standarts" ar apakšnodaļām "5.2. Viesnīcas istabeņa profesijas standarts" un "5.3. Tirdzniecības zāles darbinieka profesijas standarts" (5.pielikums).

6. 3.pielikumā "Profesiju saraksts kodu augošā secībā":

6.1. izteikt profesiju kodiem atbilstošu profesiju nosaukumus šādā redakcijā:

"1114 01 Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJS /PREZIDENTS /VICEPREZIDENTS /ĢENERĀLDIREKTORS /ĢENERĀLSEKRETĀRS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS /IZPILDDIREKTORS

1114 02 Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJA Vietnieks /PREZIDENTA VIETNIEKS /VICEPREZIDENTA VIETNIEKS /ĢENERĀLDIREKTORA Vietnieks /ĢENERĀLSEKRETĀRA Vietnieks /PRIEKŠSĒDĒTĀJA Vietnieks /IZPILDDIREKTORA Vietnieks

1120 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /ĢENERĀLDIREKTORS /PĀRVALDNIEKS /PREZIDENTS /VICEPREZIDENTS /IZPILDDIREKTORS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS /PRIEKŠNIEKS /ĢENERĀLSEKRETĀRS

1120 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS /PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS /PREZIDENTA VIETNIEKS /VICEPREZIDENTA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS /PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS /RĪKOTĀJDIREKTORS

2144 37 Medicīnas fizikālo tehnoloģiju INŽENIERIS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.35.apakšnodaļā)

2144 38 Mehatronikas INŽENIERIS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.36.apakšnodaļā)

2162 01 Ainavu ARHITEKTS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.37.apakšnodaļā)

2422 31 Vides pārvaldības SPECIĀLISTS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.38.apakšnodaļā)

2529 07 Informācijas sistēmu drošības PĀRVALDNIEKS /VADĪTĀJS

2635 01 Sociālais DARBINIEKS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.39.apakšnodaļā)

2652 18 Ansambļa VADĪTĀJS

2652 24 Kora DIRIĢENTS

2653 11 Deju ansambļa VADĪTĀJS

3259 04 Skaistumkopšanas SPECIĀLISTS (kosmetoloģijā) (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.17.apakšnodaļā)

4221 01 Ceļojumu KONSULTANTS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.32.apakšnodaļā)

5151 13 Viesu uzņemšanas dienesta SPECIĀLISTS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.33.apakšnodaļā)

5414 21 DISPEČERS (iekšlietu jomā) (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.11.apakšnodaļā)

7119 05 Industriālais ALPĪNISTS

7127 01 Gaisa kondicionēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS

7231 02 AutoMEHĀNIĶIS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.34.apakšnodaļā)

7233 18 Meža mašīnu MEHĀNIĶIS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.35.apakšnodaļā)

7523 14 Kokapstrādes OPERATORS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.36.apakšnodaļā)

8219 02 Metāla izstrādājumu MONTĒTĀJS

9112 03 Viesnīcas ISTABENIS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 5.2.apakšnodaļā)

9334 02 Tirdzniecības zāles DARBINIEKS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 5.3.apakšnodaļā)";

6.2. papildināt pielikumu aiz 1112 55 profesijas ar šādām profesijām:

"1112 56 Reģiona attīstības padomes PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1112 57 Reģiona attīstības padomes LOCEKLIS";

6.3. papildināt pielikumu aiz 1114 02 profesijas ar šādām profesijām:

"1114 03 Biedrības vai nodibinājuma valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1114 04 Biedrības vai nodibinājuma valdes LOCEKLIS";

6.4. papildināt pielikumu aiz 1211 41 profesijas ar šādām profesijām:

"1211 42 Kvalitātes un risku vadības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1211 43 Kvalitātes un risku vadības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1211 44 Grāmatvedības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1211 45 Grāmatvedības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS";

6.5. papildināt pielikumu aiz 1219 34 profesijas ar šādām profesijām:

"1219 35 Poligrāfijas struktūrvienības VADĪTĀJS

1219 36 Poligrāfijas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1219 37 MEISTARS (poligrāfijas jomā)";

6.6. papildināt pielikumu aiz 1439 09 profesijas ar šādām profesijām:

"1439 10 Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs (informācijas jomā)

1439 11 Pamatdarbības struktūrvienības vadītājA VIETNIEKS (informācijas jomā)";

6.7. papildināt pielikumu aiz 2133 02 profesijas ar šādu profesiju:

"2133 03 Sertificēts EKSPERTS (sugu un biotopu aizsardzības jomā)";

6.8. papildināt pielikumu aiz 2145 20 profesijas ar šādu profesiju:

"2145 21 Suņu un kaķu barības ražošanas TEHNOLOGS";

6.9. papildināt pielikumu aiz 2149 50 profesijas ar šādu profesiju:

"2149 51 Ēku sistēmu INŽENIERIS";

6.10. papildināt pielikumu aiz 2161 02 profesijas ar šādu profesiju:

"2161 03 Darba vides PĀRZINIS";

6.11. papildināt pielikumu aiz 2263 06 profesijas ar šādu profesiju:

"2263 07 Sabiedrības veselības SPECIĀLISTS";

6.12. papildināt pielikumu aiz 2352 03 profesijas ar šādām profesijām:

"2354 01 Mūzikas SKOLOTĀJS

2354 02 Vokālais PEDAGOGS";

6.13. papildināt pielikumu aiz 2359 12 profesijas ar šādu profesiju:

"2359 13 PLĀNOTĀJS";

6.14. papildināt pielikumu aiz 2413 05 profesijas ar šādām profesijām:

"2413 06 Finanšu ieguldījumu portfeļa VADĪTĀJS

2413 07 Finanšu risku VADĪTĀJS";

6.15. papildināt pielikumu aiz 2421 07 profesijas ar šādām profesijām:

"2421 08 PADOMNIEKS (konsultants)

2421 09 Darbības nepārtrauktības VADĪTĀJS

2421 10 Darbības risku VADĪTĀJS

2421 11 Stratēģiskās vadības procesa VADĪTĀJS";

6.16. papildināt pielikumu aiz 2422 52 profesijas ar šādu profesiju:

"2422 53 Programmu DIREKTORS /VADĪTĀJS";

6.17. papildināt pielikumu aiz 2621 11 profesijas ar šādām profesijām:

"2621 12 Apmeklētāju centra VADĪTĀJS

2621 13 Apmeklētāju centra SPECIĀLISTS";

6.18. papildināt pielikumu aiz 2636 21 profesijas ar šādu profesiju:

"2636 22 Pastorālais KONSULTANTS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.40.apakšnodaļā)";

6.19. papildināt pielikumu aiz 3132 16 profesijas ar šādām profesijām:

"3132 17 Attīrīšanas iekārtas OPERATORS

3132 18 Filtrēšanas OPERATORS

3132 19 Notekūdeņu rūpnieciskās pārstrādes OPERATORS

3132 20 Rezervuāra OPERATORS

3132 21 Sūknēšanas iekārtas OPERATORS

3132 22 Ūdens pārstrādes OPERATORS";

6.20. papildināt pielikumu aiz 3139 08 profesijas ar šādu profesiju:

"3139 09 Meža mašīnu OPERATORS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.30.apakšnodaļā)";

6.21. papildināt pielikumu aiz 3151 16 profesijas ar šādām profesijām:

"3151 17 Kuģa galvenais elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā)

3151 18 Kuģa elektroMEHĀNIĶIS

3151 19 Kuģa elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā)

3151 20 Kutera elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā)";

6.22. papildināt pielikumu aiz 3152 26 profesijas ar šādu profesiju:

"3152 27 Peldošā celtņa MEISTARS (KAPTEINIS)";

6.23. papildināt pielikumu aiz 3154 03 profesijas ar šādām profesijām:

"3154 04 Lidojumu VADĪTĀJS

3154 05 Lidlauka rajona lidojumu informācijas dienesta (AFIS) OPERATORS

3154 06 Speciālu ziņojumu sniegšanas lidotājiem (NOTAM) sistēmu INŽENIERIS

3154 07 Speciālu ziņojumu sniegšanas lidotājiem (NOTAM) sistēmu TEHNIĶIS";

6.24. papildināt pielikumu aiz 3311 37 profesijas ar šādām profesijām:

"3311 38 Maksājumu sistēmu EKSPERTS

3311 39 Kredītu reģistra EKSPERTS";

6.25. papildināt pielikumu aiz 3313 10 profesijas ar šādu profesiju:

"3313 11 Tirgus operāciju un maksājumu SPECIĀLISTS";

6.26. papildināt pielikumu aiz 3343 40 profesijas ar šādām profesijām:

"3343 41 Padomes SEKRETĀRS

3343 42 Valdes SEKRETĀRS

3343 43 Senāta PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS

3343 44 Protokola SPECIĀLISTS

3343 45 Struktūrvienības VADĪTĀJA PALĪGS";

6.27. papildināt pielikumu aiz 3432 49 profesijas ar šādu profesiju:

"3432 50 Iespieddarbu digitālā noformējuma SPECIĀLISTS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.31.apakšnodaļā)";

6.28. papildināt pielikumu aiz 3435 27 profesijas ar šādu profesiju:

"3435 28 Interešu pulciņa VADĪTĀJS";

6.29. papildināt pielikumu aiz 5164 07 profesijas ar šādu profesiju:

"5164 08 Suņu un kaķu KOPĒJS";

6.30. papildināt pielikumu aiz 5222 02 profesijas ar šādu profesiju:

"5222 03 Mazumtirdzniecības veikala VADĪTĀJA VIETNIEKS";

6.31. papildināt pielikumu aiz 5411 11 profesijas ar šādu profesiju:

"5411 12 Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS (autovadītājs)";

6.32. papildināt pielikumu aiz 6130 02 profesijas ar šādu profesiju:

"6130 03 Gliemežu AUDZĒTĀJS";

6.33. papildināt pielikumu aiz 7112 06 profesijas ar šādu profesiju:

"7112 07 Kuģu katlu un krāšņu MŪRNIEKS";

6.34. papildināt pielikumu aiz 7126 02 profesijas ar šādu profesiju:

"7126 03 Kuģu cauruļvadu MONTĒTĀJS";

6.35. papildināt pielikumu aiz 7212 13 profesijas ar šādu profesiju:

"7212 14 Gāzes plazmas GRIEZĒJS";

6.36. papildināt pielikumu aiz 7223 30 profesijas ar šādām profesijām:

"7223 31 Cauruļu liekšanas iekārtas OPERATORS

7223 32 IZVIRPOTĀJS

7223 33 Ražošanas BRIGADIERIS";

6.37. papildināt pielikumu aiz 7231 12 profesijas ar šādu profesiju:

"7231 13 Kuģa armatūras REMONTATSLĒDZNIEKS";

6.38. papildināt pielikumu aiz 7322 10 profesijas ar šādu profesiju:

"7322 11 Auduma IESPIEDĒJS";

6.39. papildināt pielikumu aiz 8131 17 profesijas ar šādu profesiju:

"8131 18 Ķīmisko vielu /kraušanas iekārtu OPERATORS";

6.40. papildināt pielikumu aiz 8160 11 profesijas ar šādām profesijām:

"8160 12 Suņu un kaķu barības ražošanas iekārtu OPERATORS

8160 13 MALĒJS";

6.41. papildināt pielikumu aiz 8189 04 profesijas ar šādu profesiju:

"8189 05 Griešanas OPERATORS";

6.42. papildināt pielikumu aiz 8342 22 profesijas ar šādām profesijām:

"8342 23 Ceļa veltņa OPERATORS

8342 24 Greideru un skrēperu VADĪTĀJS

8342 25 Zemes pārvietošanas iekārtu OPERATORS";

6.43. papildināt pielikumu aiz 8343 15 profesijas ar šādu profesiju:

"8343 16 Autotorņa VADĪTĀJS";

6.44. papildināt pielikumu aiz 9112 03 profesijas ar šādām profesijām:

"9112 04 ISTABENIS

9112 05 Tūrisma mītnes ISTABENIS

9112 06 Sabiedrisko tualešu APKOPĒJS";

6.45. papildināt pielikumu aiz 9329 15 profesijas ar šādām profesijām:

"9329 16 Trikotāžas izstrādājumu FORMĒTĀJS

9329 17 Paraugu NOŅĒMĒJS";

6.46. papildināt pielikumu aiz 9629 08 profesijas ar šādu profesiju:

"9629 09 GARDEROBISTS (apstrādes rūpniecībā)";

6.47. svītrot pielikumā šādas profesijas:

"1219 21 Kvalitātes struktūrvienības VADĪTĀJS

4313 02 Algu RĒĶINĀTĀJS

7321 03 Iespieddarbu digitālā noformējuma SPECIĀLISTS

7412 09 Kuģa galvenais elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā)

7412 10 Kuģa elektroMEHĀNIĶIS

7412 11 Kuģa elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā)

7412 12 Kutera elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā)

7512 09 MALĒJS

8182 07 Attīrīšanas iekārtas OPERATORS

8182 08 Filtrēšanas OPERATORS

8182 09 Notekūdeņu rūpnieciskās pārstrādes OPERATORS

8182 10 Rezervuāra OPERATORS

8182 11 Sūknēšanas iekārtas OPERATORS

8182 12 Ūdens pārstrādes OPERATORS

8341 03 Meža mašīnu OPERATORS".

7. 4.pielikumā "Profesiju saraksts alfabēta secībā pēc profesijas pamatvārda vai pamatvārdiem, kas rakstīti ar latviešu alfabēta lielajiem burtiem":

7.1. izteikt profesiju nosaukumiem (alfabēta secībā pēc profesijas pamatvārda vai pamatvārdiem, kas rakstīti ar latviešu alfabēta lielajiem burtiem) atbilstošos kodus šādā redakcijā:

"8160 13 MALĒJS

3151 18 Kuģa elektroMEHĀNIĶIS

3151 19 Kuģa elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā)

3151 17 Kuģa galvenais elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā)

3151 20 Kutera elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā)

3132 17 Attīrīšanas iekārtas OPERATORS

3132 18 Filtrēšanas OPERATORS

3132 19 Notekūdeņu rūpnieciskās pārstrādes OPERATORS

3132 20 Rezervuāra OPERATORS

3132 21 Sūknēšanas iekārtas OPERATORS

3132 22 Ūdens pārstrādes OPERATORS";

7.2. aizstāt profesiju "7119 05 Rūpnieciskais ALPĪNISTS" ar profesiju "7119 05 Industriālais ALPĪNISTS";

7.3. papildināt pielikumu aiz profesijas "9112 01 APKOPĒJS" ar šādu profesiju:

"9112 06 Sabiedrisko tualešu APKOPĒJS";

7.4. aizstāt profesiju "2162 01 Ainavu ARHITEKTS" ar profesiju "2162  01 Ainavu ARHITEKTS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.37.apakšnodaļā)";

7.5. papildināt pielikumu aiz profesijas "2411  07 Uzraudzības AUDITORS" ar šādu profesiju:

"6130 03 Gliemežu AUDZĒTĀJS";

7.6. papildināt pielikumu aiz profesijas "7119 04 Inženiertehnisko būvju BRIGADIERIS" ar šādu profesiju:

"7223 33 Ražošanas BRIGADIERIS";

7.7. aizstāt profesiju "2635 01 Sociālais DARBINIEKS" ar profesiju "2635 01 Sociālais DARBINIEKS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.39.apakšnodaļā)";

7.8. aizstāt profesiju "9334 02 Tirdzniecības zāles DARBINIEKS" ar profesiju "9334 02 Tirdzniecības zāles DARBINIEKS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 5.3.apakšnodaļā)";

7.9. papildināt pielikumu aiz profesijas "1212  01 Personāla DIREKTORS" ar šādu profesiju:

"2422 53 Programmu DIREKTORS /VADĪTĀJS";

7.10. papildināt pielikumu aiz profesijas "2652  02 Galvenais DIRIĢENTS" ar šādu profesiju:

"2652 24 Kora DIRIĢENTS";

7.11. aizstāt profesiju "5414 21 DISPEČERS (iekšlietu jomā)" ar profesiju "5414 21 DISPEČERS (iekšlietu jomā) (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.11.apakšnodaļā)";

7.12. papildināt pielikumu aiz profesijas "2411  09 Kredītiestāžu uzraudzības EKSPERTS" ar šādu profesiju:

"3311 39 Kredītu reģistra EKSPERTS";

7.13. papildināt pielikumu aiz profesijas "3354  04 Licencēšanas EKSPERTS" ar šādu profesiju:

"3311 38 Maksājumu sistēmu EKSPERTS";

7.14. papildināt pielikumu aiz profesijas "3115 48 Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais EKSPERTS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.6.apakšnodaļā)" ar šādu profesiju:

"2133 03 Sertificēts EKSPERTS (sugu un biotopu aizsardzības jomā)";

7.15. papildināt pielikumu aiz profesijas "7512 04 FORMĒTĀJS" ar šādu profesiju:

"9329 16 Trikotāžas izstrādājumu FORMĒTĀJS";

7.16. papildināt pielikumu aiz profesijas "9629 03 GARDEROBISTS" ar šādu profesiju:

"9629 09 GARDEROBISTS (apstrādes rūpniecībā)";

7.17. papildināt pielikumu aiz profesijas "7317 07 Akmens GRIEZĒJS" ar šādu profesiju:

"7212 14 Gāzes plazmas GRIEZĒJS";

7.18. papildināt pielikumu aiz profesijas "7322 03 Ofseta IESPIEDĒJA PALĪGS" ar šādu profesiju:

"7322 11 Auduma IESPIEDĒJS";

7.19. papildināt pielikumu aiz profesijas "2142 02 Ēku konstrukciju būvINŽENIERIS" ar šādu profesiju:

"2149 51 Ēku sistēmu INŽENIERIS";

7.20. aizstāt profesiju "2144 37 Medicīnas fizikālo tehnoloģiju INŽENIERIS" ar profesiju "2144 37 Medicīnas fizikālo tehnoloģiju INŽENIERIS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.35.apakšnodaļā)";

7.21. aizstāt profesiju "2144 38 Mehatronikas INŽENIERIS" ar profesiju "2144 38 Mehatronikas INŽENIERIS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.36.apakšnodaļā)";

7.22. papildināt pielikumu aiz profesijas "2142 06 Skursteņu būvINŽENIERIS" ar šādu profesiju:

"3154 06 Speciālu ziņojumu sniegšanas lidotājiem (NOTAM) sistēmu INŽENIERIS";

7.23. papildināt pielikumu aiz profesijas "2149 37 INŽENIERKONTROLIERIS" ar šādām profesijām:

"9112 04 ISTABENIS

9112 05 Tūrisma mītnes ISTABENIS";

7.24. aizstāt profesiju "9112 03 Viesnīcas ISTABENIS" ar profesiju "9112 03 Viesnīcas ISTABENIS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 5.2.apakšnodaļā)";

7.25. papildināt pielikumu aiz profesijas "9334 01 Preču IZVIETOTĀJS" ar šādu profesiju:

"7223 32 IZVIRPOTĀJS";

7.26. aizstāt profesiju "4221 01 Ceļojumu KONSULTANTS" ar profesiju "4221 01 Ceļojumu KONSULTANTS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.32.apakšnodaļā)";

7.27. papildināt pielikumu aiz profesijas "2412 05 Nodokļu KONSULTANTS" ar šādu profesiju:

"2636 22 Pastorālais KONSULTANTS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.40.apakšnodaļā)";

7.28. papildināt pielikumu aiz profesijas "6129 03 Savvaļas /kažokādu dzīvnieku KOPĒJS" ar šādu profesiju:

"5164 08 Suņu un kaķu KOPĒJS";

7.29. papildināt pielikumu aiz profesijas "3412 06 Bāriņtiesas LOCEKLIS" ar šādu profesiju:

"1114 04 Biedrības vai nodibinājuma valdes LOCEKLIS";

7.30. papildināt pielikumu aiz profesijas "1112 45 Padomes LOCEKLIS (valsts pārvaldes jomā)" ar šādu profesiju:

"1112 57 Reģiona attīstības padomes LOCEKLIS";

7.31. aizstāt profesiju "7231 02 AutoMEHĀNIĶIS" ar profesiju "7231  02 AutoMEHĀNIĶIS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.34.apakšnodaļā)";

7.32. aizstāt profesiju "7127 01 Gaisa kondicionēšanas iekārtas MEHĀNIĶIS" ar profesiju "7127 01 Gaisa kondicionēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS";

7.33. aizstāt profesiju "7233 18 Meža mašīnu MEHĀNIĶIS" ar profesiju "7233 18 Meža mašīnu MEHĀNIĶIS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.35.apakšnodaļā)";

7.34. papildināt pielikumu aiz profesijas "1321 09 MEISTARS (enerģētikā)" ar šādu profesiju:

"1219 37 MEISTARS (poligrāfijas jomā)";

7.35. papildināt pielikumu aiz profesijas "5141 02 Parūku MEISTARS" ar šādu profesiju:

"3152 27 Peldošā celtņa MEISTARS (KAPTEINIS)";

7.36. papildināt pielikumu aiz profesijas "7421 02 Elektronikas MONTĒTĀJS" ar šādām profesijām:

"7126 03 Kuģu cauruļvadu MONTĒTĀJS

8219 02 Metāla izstrādājumu MONTĒTĀJS";

7.37. papildināt pielikumu aiz profesijas "7112 04 Akmeņu MŪRNIEKS" ar šādu profesiju:

"7112 07 Kuģu katlu un krāšņu MŪRNIEKS";

7.38. papildināt pielikumu aiz profesijas "8111 02 Paraugu NOŅĒMĒJS (karjeros)" ar šādu profesiju:

"9329 17 Paraugu NOŅĒMĒJS";

7.39. papildināt pielikumu aiz profesijas "8131 06 Bitumena gatavošanas iekārtas operators" ar šādu profesiju:

"7223 31 Cauruļu liekšanas iekārtas OPERATORS";

7.40. papildināt pielikumu aiz profesijas "8342 17 Ceļa frēzes OPERATORS" ar šādu profesiju:

"8342 23 Ceļa veltņa OPERATORS";

7.41. papildināt pielikumu aiz profesijas "7223 26 Grātēšanas iekārtas OPERATORS" ar šādu profesiju:

"8189 05 Griešanas OPERATORS";

7.42. aizstāt profesiju "7523 14 Kokapstrādes OPERATORS" ar profesiju "7523 14 Kokapstrādes OPERATORS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.36.apakšnodaļā)";

7.43. papildināt pielikumu aiz profesijas "3133 01 Ķīmisko vielu /karstās apstrādes OPERATORS" ar šādu profesiju:

"8131 18 Ķīmisko vielu /kraušanas iekārtu OPERATORS";

7.44. papildināt pielikumu aiz profesijas "8172 06 Lentzāģa OPERATORS" ar šādu profesiju:

"3154 05 Lidlauka rajona lidojumu informācijas dienesta (AFIS) OPERATORS";

7.45. aizstāt profesiju "8341 03 Meža mašīnu OPERATORS" ar profesiju "3139 09 Meža mašīnu OPERATORS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.30.apakšnodaļā)";

7.46. papildināt pielikumu aiz profesijas "4132 09 Summatoru OPERATORS" ar šādu profesiju:

"8160 12 Suņu un kaķu barības ražošanas iekārtu OPERATORS";

7.47. papildināt pielikumu aiz profesijas "8172 13 Zāģmateriālu ražošanas OPERATORS" ar šādu profesiju:

"8342 25 Zemes pārvietošanas iekārtu OPERATORS";

7.48. papildināt pielikumu aiz profesijas "1112 53 PADOMNIEKS (ārlietu jomā)" ar šādu profesiju:

"2421 08 PADOMNIEKS (konsultants)";

7.49. aizstāt profesiju "2529 07 Informācijas sistēmu drošības PĀRVALDNIEKS" ar profesiju "2529 07 Informācijas sistēmu drošības PĀRVALDNIEKS /VADĪTĀJS";

7.50. papildināt pielikumu aiz profesijas "5151 07 Atpūtas bāzes PĀRZINIS" ar šādu profesiju:

"2161 03 Darba vides PĀRZINIS";

7.51. papildināt pielikumu aiz profesijas "2352 03 Speciālais PEDAGOGS" ar šādu profesiju:

"2354 02 Vokālais PEDAGOGS";

7.52. papildināt pielikumu aiz profesijas "4322 01 Materiālu PLĀNOTĀJS" ar šādu profesiju:

"2359 13 PLĀNOTĀJS";

7.53. papildināt pielikumu aiz profesijas "1111 11 Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS" ar šādu profesiju:

"3343 43 Senāta PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS";

7.54. papildināt pielikumu aiz profesijas "1344 05 Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS" ar šādu profesiju:

"1114 03 Biedrības vai nodibinājuma valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJS";

7.55. papildināt pielikumu aiz profesijas "1111 25 Novada pašvaldības domes PRIEKŠSĒDĒTĀJS" ar šādu profesiju:

"1112 56 Reģiona attīstības padomes PRIEKŠSĒDĒTĀJS";

7.56. papildināt pielikumu aiz profesijas "7233 13 Gāzes iekārtu remontatslēdznieks" ar šādu profesiju:

"7231 13 Kuģa armatūras REMONTATSLĒDZNIEKS";

7.57. papildināt pielikumu aiz profesijas "2422 45 Otrais SEKRETĀRS" ar šādu profesiju:

"3343 41 Padomes SEKRETĀRS";

7.58. papildināt pielikumu aiz profesijas "4110 01 Vadošais biroja SEKRETĀRS" ar šādu profesiju:

"3343 42 Valdes SEKRETĀRS";

7.59. papildināt pielikumu aiz profesijas "2359 07 Internāta, dienesta viesnīcas SKOLOTĀJS" ar šādu profesiju:

"2354 01 Mūzikas SKOLOTĀJS";

7.60. papildināt pielikumu aiz profesijas "3432 28 Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas SPECIĀLISTS" ar šādu profesiju:

"2621 13 Apmeklētāju centra SPECIĀLISTS";

7.61. aizstāt profesiju "7321 03 Iespieddarbu digitālā noformējuma SPECIĀLISTS" ar profesiju "3432 50 Iespieddarbu digitālā noformējuma SPECIĀLISTS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.31.apakšnodaļā)";

7.62. papildināt pielikumu aiz profesijas "3339 33 Produktu SPECIĀLISTS" ar šādu profesiju:

"3343 44 Protokola SPECIĀLISTS";

7.63. papildināt pielikumu aiz profesijas "2422 35 Sabiedrības pārvaldes SPECIĀLISTS" ar šādu profesiju:

"2263 07 Sabiedrības veselības SPECIĀLISTS";

7.64. aizstāt profesiju "3259 04 Skaistumkopšanas SPECIĀLISTS (kosmetoloģijā)" ar profesiju "3259 04 Skaistumkopšanas SPECIĀLISTS (kosmetoloģijā) (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.17.apakšnodaļā)";

7.65. papildināt pielikumu aiz profesijas "3311 34 Tirdzniecības finansēšanas SPECIĀLISTS" ar šādu profesiju:

"3313 11 Tirgus operāciju un maksājumu SPECIĀLISTS";

7.66. aizstāt profesiju "2422 31 Vides pārvaldības SPECIĀLISTS" ar profesiju "2422 31 Vides pārvaldības SPECIĀLISTS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.38.apakšnodaļā)";

7.67. aizstāt profesiju "5151 13 Viesu uzņemšanas dienesta SPECIĀLISTS" ar profesiju "5151 13 Viesu uzņemšanas dienesta SPECIĀLISTS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.33.apakšnodaļā)";

7.68. papildināt pielikumu aiz profesijas "3115 33 Sliežu ceļu saimniecības TEHNIĶIS" ar šādu profesiju:

"3154 07 Speciālu ziņojumu sniegšanas lidotājiem (NOTAM) sistēmu TEHNIĶIS";

7.69. papildināt pielikumu aiz profesijas "2141 07 Stikla TEHNOLOGS" ar šādu profesiju:

"2145 21 Suņu un kaķu barības ražošanas TEHNOLOGS";

7.70. papildināt pielikumu aiz profesijas "5411 08 Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.22.apakšnodaļā)" ar šādu profesiju:

"5411 12 Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS (autovadītājs)";

7.71. papildināt pielikumu aiz profesijas "8311 16 Sliežu motortransporta vadītāja (MAŠĪNISTA) PALĪGS" ar šādu profesiju:

"3343 45 Struktūrvienības VADĪTĀJA PALĪGS";

7.72. aizstāt profesiju "1114 02 Biedrības un nodibinājuma VADĪTĀJA VIETNIEKS /PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS" ar profesiju "1114 02 Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJA Vietnieks /PREZIDENTA VIETNIEKS /VICEPREZIDENTA VIETNIEKS /ĢENERĀLDIREKTORA Vietnieks /ĢENERĀLSEKRETĀRA Vietnieks /PRIEKŠSĒDĒTĀJA Vietnieks /IZPILDDIREKTORA Vietnieks";

7.73. papildināt pielikumu aiz profesijas "1211 17 Finanšu un attīstības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS" ar šādu profesiju:

"1211 45 Grāmatvedības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS";

7.74. papildināt pielikumu aiz profesijas "1219 14 Korespondentattiecību struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS" ar šādu profesiju:

"1211 43 Kvalitātes un risku vadības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS";

7.75. papildināt pielikumu aiz profesijas "1324 40 Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS" ar šādu profesiju:

"5222 03 Mazumtirdzniecības veikala VADĪTĀJA VIETNIEKS";

7.76. papildināt pielikumu aiz profesijas "1439 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (individuālo pakalpojumu jomā)" ar šādu profesiju:

"1439 11 Pamatdarbības struktūrvienības vadītājA VIETNIEKS (informācijas jomā)";

7.77. papildināt pielikumu aiz profesijas "1223 02 Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS" ar šādu profesiju:

"1219 36 Poligrāfijas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS";

7.78. aizstāt profesiju "1120  02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /RĪKOTĀJDIREKTORS /IZPILDDIREKTORS /PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS" ar profesiju "1120 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS /PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS /PREZIDENTA VIETNIEKS /VICEPREZIDENTA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS /PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS /RĪKOTĀJDIREKTORS";

7.79. papildināt pielikumu aiz profesijas "2652 18 Ansambļa VADĪTĀJS" ar šādu profesiju:

"2621 12 Apmeklētāju centra VADĪTĀJS";

7.80. papildināt pielikumu aiz profesijas "4323 19 Autoremonta darbnīcas VADĪTĀJS" ar šādu profesiju:

"8343 16 Autotorņa VADĪTĀJS";

7.81. aizstāt profesiju "1114 01 Biedrības un nodibinājuma VADĪTĀJS /PREZIDENTS /VICEPREZIDENTS /ĢENERĀLDIREKTORS /ĢENERĀLSEKRETĀRS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS" ar profesiju "1114 01 Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJS /PREZIDENTS /VICEPREZIDENTS /ĢENERĀLDIREKTORS /ĢENERĀLSEKRETĀRS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS /IZPILDDIREKTORS";

7.82. papildināt pielikumu aiz profesijas "1219 20 Darba organizācijas struktūrvienības VADĪTĀJS" ar šādām profesijām:

"2421 09 Darbības nepārtrauktības VADĪTĀJS

2421 10 Darbības risku VADĪTĀJS";

7.83. papildināt pielikumu aiz profesijas "1321 13 Darbu VADĪTĀJS (kuģu remontā)" ar šādu profesiju:

"2653 11 Deju ansambļa VADĪTĀJS";

7.84. papildināt pielikumu aiz profesijas "1412 05 Ēdnīcas VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS" ar šādu profesiju:

"2413 06 Finanšu ieguldījumu portfeļa VADĪTĀJS";

7.85. papildināt pielikumu aiz profesijas "3311 31 Finanšu produktu attīstības projektu VADĪTĀJS" ar šādu profesiju:

"2413 07 Finanšu risku VADĪTĀJS";

7.86. papildināt pielikumu aiz profesijas "2636 16 Garīgās aprūpes dienesta VADĪTĀJS" ar šādām profesijām:

"1211 44 Grāmatvedības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

8342 24 Greideru un skrēperu VADĪTĀJS";

7.87. papildināt pielikumu aiz profesijas "1330 05 Informācijas tehnoloģiju struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS" ar šādu profesiju:

"3435 28 Interešu pulciņa VADĪTĀJS";

7.88. papildināt pielikumu aiz profesijas "1219 21 Kvalitātes struktūrvienības VADĪTĀJS" ar šādu profesiju:

"1211 42 Kvalitātes un risku vadības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS";

7.89. papildināt pielikumu aiz profesijas "8332 11 Ledus atjaunošanas mašīnas VADĪTĀJS" ar šādu profesiju:

"3154 04 Lidojumu VADĪTĀJS";

7.90. papildināt pielikumu aiz profesijas "1439 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (individuālo pakalpojumu jomā)" ar šādu profesiju:

"1439 10 Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs (informācijas jomā)";

7.91. papildināt pielikumu aiz profesijas "1223 01 Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS" ar šādu profesiju:

"1219 35 Poligrāfijas struktūrvienības VADĪTĀJS";

7.92. papildināt pielikumu aiz profesijas "1112 01 Starpvalstu /institūcijas VADĪTĀJS" ar šādu profesiju:

"2421 11 Stratēģiskās vadības procesa VADĪTĀJS";

7.93. aizstāt profesiju "1120 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /ĢENERĀLDIREKTORS / PĀRVALDNIEKS /PREZIDENTS /VICEPREZIDENTS / PRIEKŠSĒDĒTĀJS /PRIEKŠNIEKS" ar profesiju "1120 01 VADĪTĀJS / DIREKTORS /ĢENERĀLDIREKTORS / PĀRVALDNIEKS /PREZIDENTS /VICEPREZIDENTS / IZPILDDIREKTORS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS / PRIEKŠNIEKS / ĢENERĀLSEKRETĀRS";

7.94. svītrot pielikumā šādas profesijas:

"2652 18 Ansambļa DIRIĢENTS

8219 02 Metāla izstrādājumu MONTIERIS

4313 02 Algu RĒĶINĀTĀJS

2652 24 Kora VADĪTĀJS

1219 21 Kvalitātes struktūrvienības VADĪTĀJS".

Ministru prezidents,
reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Labklājības ministre I.Jurševska 

Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 14.decembra
noteikumiem Nr.1116

"1.35. Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženiera profesijas standarts

1.35.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris.

2. Profesijas kods - 2144 37.

1.35.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris projektē un pilnveido medicīniskās iekārtas, aparātus un instrumentus; pārzina iekārtu fizikālos un tehniskos darbības principus, to izgatavošanas un konstruēšanas tehnoloģijas; prot pielietot zināšanas par fizikālo lauku iedarbību uz bioloģiskajiem objektiem, organizēt drošības pasākumus; piedalās medicīnisko iekārtu un sistēmu izvēlē, uzstādīšanā, regulēšanā, remontā un izmantošanā; spēj veikt radiācijas tehnoloģiju plānošanu un uzraudzību; veic pacienta dozimetriju, kā arī piedalās citās inženiera darbībās, kas saistītas ar radioloģiskajām procedūrām un jonizējošo starojumu; piedalās radiācijas drošības un kodoldrošības kvalitātes nodrošināšanas programmas izstrādē ārstniecības iestādē; organizē medicīnisko iekārtu un sistēmu servisu, uzraudzību, kontroli un testēšanu; vada un organizē ražošanu, veicina jaunu tehnoloģiju ieviešanu; veic tehniskos, fizikālos un ekonomiskos aprēķinus medicīnas fizikālo tehnoloģiju jomā; sadarbībā ar ārstniecības personām optimizē, harmonizē medicīniskās fizikas metodes diagnostikai un ārstēšanai; piedalās starptautiskajos projektos; izvērtē nozares projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību; ievēro profesionālo ētiku.

Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris strādā ārstniecības iestādēs - slimnīcās, poliklīnikās, doktorātos, veselības centros, rehabilitācijas iestādēs, specializētajos centros, laboratorijās, kā arī medicīnas iekārtu izplatītāju, pakalpojumu, sertifikācijas, uzraudzības, ražošanas, projektēšanas un pētniecības uzņēmumos.

1.35.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja projektēt un pilnveidot medicīniskās iekārtas, aparātus un sistēmas.

2. Spēja izstrādāt medicīnisko iekārtu un sistēmu izgatavošanas tehnoloģiju.

3. Spēja konstruēt medicīniskās iekārtas, aparātus un sistēmas.

4. Spēja vadīt un organizēt jaunu medicīnas fizikālo tehnoloģiju ražošanu.

5. Spēja veikt medicīnisko iekārtu iegādes izvēli un uzstādīšanu.

6. Spēja veikt medicīnisko iekārtu un sistēmu uzraudzību - apkalpošanu, regulēšanu, remontu, testēšanu un kalibrēšanu.

7. Spēja veikt radiācijas tehnoloģiju plānošanu un uzraudzību.

8. Spēja veikt pacienta dozimetriju un piedalīties darbībās, kas saistītas ar radioloģiskajām procedūrām un jonizējošo starojumu.

9. Spēja veikt radiācijas drošības un kodoldrošības kvalitātes nodrošināšanas programmas izstrādi ārstniecības iestādēs un citos uzņēmumos.

10. Spēja veikt tehniskos, fizikālos un ekonomiskos aprēķinus medicīnas fizikālo tehnoloģiju jomā.

11 Spēja veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību sadarbībā ar mediķiem, biologiem un citiem speciālistiem.

12. Spēja organizēt un vadīt struktūrvienības personāla darbu.

13. Spēja plānot darbus un organizēt to savlaicīgu izpildi.

14. Spēja uzskaitīt un kontrolēt darba un citu resursu apjomus.

15. Spēja nodrošināt vides un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi.

16. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

1.35.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Izmantojot tehnisko dokumentāciju, izprast medicīnisko iekārtu, instrumentu uzbūvi un to attīstības tendences.

2. Lietot darba izpildei nepieciešamo tehnisko un normatīvo dokumentāciju, tehniskos standartus un citu ar medicīnas fizikālo tehnoloģiju nozari saistīto dokumentāciju, gatavot lietišķo, tehnisko dokumentāciju.

3. Analizēt, vērtēt un izmantot zinātniskus lietišķus pētījumus, lietot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus, ieviest jaunas tehnoloģijas.

4. Pārzināt medicīnas iekārtu, instrumentu izgatavošanas tehnoloģijas, projektēt tehnoloģiskos procesus medicīnisko iekārtu un instrumentu izgatavošanai.

5. Prast sagatavot, lasīt rasējumus un skices, noformēt konstruktora dokumentāciju un veikt inženiertehniskos aprēķinus.

6. Izvērtēt medicīnisko iekārtu, instrumentu izmantošanas nosacījumus un drošību.

7. Prast atrast medicīnisko iekārtu un sistēmu bojājumu cēloņus un tos novērst.

8. Izvērtēt medicīnisko inženieriekārtu iegādes nosacījumus.

9. Vadīt medicīnisko inženieriekārtu uzstādīšanu, izmantošanu, regulēšanu un kvalitātes vadību, izstrādāt atbilstošas pārbaudes metodikas.

10. Prast pielietot starojumu avotu aizsardzības inženieraprēķinu metodikas, izstrādāt un pielietot matemātisko modelēšanu medicīnas fizikā un inženierijā.

11. Veikt dozimetriskos, radiometriskos un spektrometriskos mērījumus un tos dokumentēt.

12. Novērtēt medicīnas fizikālo tehnoloģiju nozares projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību.

13. Sadarbībā ar mediķiem, biologiem un citiem speciālistiem piedalīties klīniskajos pētījumos.

14. Pārzināt kvalitātes sistēmas izveides un pielietojuma principus medicīnas fizikālo tehnoloģiju jomā.

15. Pielietot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus, datoru lietotājprogrammas tekstu, zīmējumu un grafiku noformēšanai.

16. Analizēt un pielietot praktiskajā darbā zinātnisko literatūru valsts valodā un divās svešvalodās.

17. Vadīt struktūrvienības personāla darbu.

18. Pārvaldīt valsts valodu.

19. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

20. Lietot nozares standartus un profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

21. Darboties komandā/grupā, plānot, organizēt un vadīt profesionālās komandas darbu, noteikt izpildāmo darbu prioritātes, veikt darbu arī individuāli.

22. Veikt jaunrades un pētniecības darbu.

23. Argumentēt savu viedokli, pārliecināt citus un risināt konfliktsituācijas.

24. Ievērot profesionālos un vispārīgos ētikas principus.

25. Ievērot darba aizsardzības, radiācijas drošības, ugunsdrošības, vides aizsardzības un higiēnas prasības.

26. Noformēt dokumentus atbilstoši lietvedības, kā arī ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomas normatīvo aktu prasībām.

27. Sistemātiski pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju.

1.35.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. fundamentālo fizikālo un ķīmisko procesu un parādību pamati;

1.2. augstākās matemātikas lietišķie pamati;

1.3. inženiertehnikas un attiecīgo tehnoloģiju izveidošanas un izmantošanas pamati;

1.4. saskarsmes pamati un ētikas principi;

1.5. ekonomikas, vadības organizācija, tirgzinību pamati.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. fizikas, ķīmijas, augstākās matemātikas pamati;

2.2. vispārējās inženierzinības: mehatronika, tehniskā un teorētiskā mehānika, iekārtu un tehnoloģiju projektēšana;

2.3. radiācijas izmantošana un drošība;

2.4. cilvēka anatomija un fizioloģija, bioķīmija un biofizika;

2.5. elektronika un elektrotehnika, ciparu iekārtas un sistēmas, mikroprocesoru tehnika, analogā un ciparu elektronika;

2.6. datoru sistēmas medicīna;

2.7. biomateriālu tehnoloģijas;

2.8. komercdarbības pamati, veselības aprūpes organizācija un ekonomika, kvalitātes regulēšana un kontrole;

2.9. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika, medicīnas fizika, fizikālā un matemātiskā modelēšana, vispārīgā metroloģija, fizikālā materiālzinība;

3.2. informācijas tehnoloģijas, medicīniskā informātika;

3.3. fizioloģisko mērījumu tehnika;

3.4. radiācijas drošība medicīnā, medicīniskā attēlošana fizikā, medicīniskie instrumenti, iekārtas un sistēmas, medicīniskās tehnikas projektēšana, medicīnisko iekārtu drošums, medicīnisko iekārtu izgatavošanas tehnoloģija, radiācijas terapijas tehnoloģija, mērīšanas tehnika medicīnā, spektroskopijas metodes medicīnā, elektronika medicīnā, bioloģisko signālu analīze;

3.5. mašīnu elementi;

3.6. medicīnas elektroniskās un datorizētās sistēmas;

3.7. tēlu atpazīšanas un attēlu apstrādes metodes medicīnā;

3.8. projektu vadīšana;

3.9. vides aizsardzība;

3.10. darba un civilā aizsardzībā;

3.11. darba tiesiskās attiecības, tiesību pamati medicīnā;

3.12. valsts valoda;

3.13. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

1.36. Mehatronikas inženiera profesijas standarts

1.36.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - mehatronikas inženieris.

2. Profesijas kods - 2144 38.

1.36.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- mehatronikas inženieris izstrādā tehnoloģiskā procesa automatizācijas algoritmus; vada mehatronikas sistēmu projektēšanu; veic mehatronikas iekārtu darbības uzraudzību un to komplektēšanas uzdevumus; izmanto speciālās zināšanas un prasmes dažādu praktisku tehnisko problēmu vai uzdevumu risinājumiem; projektē un izstrādā iespējamos automatizācijas variantus; konsultē par automatizācijas procesa efektivitāti, par jaunākajiem mehatronikas nozares sasniegumiem, to ieviešanas iespējām.

Mehatronikas inženieris strādā uzņēmumos, kuros tiek veikta elektromehānisku iekārtu vadība ar integrētu elektronikas un datortehnikas pielietošanu.

1.36.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja izstrādāt automatizācijas procesa algoritmu un sagatavot tehnisko uzdevumu iekārtu projektēšanai.

2. Spēja strādāt ar speciālām projektēšanas un mehatronikas iekārtu vadības datorprogrammām.

3. Spēja veikt vizuālu mehatronikas iekārtu darbības novērtējumu.

4. Spēja izstrādāt mehatronikas iekārtu uzraudzības un vizualizācijas sistēmu.

5. Spēja orientēties automatizēto iekārtu apkalpošanas, diagnosticēšanas un remonta jautājumos.

6. Spēja sekot mehatronikas iekārtu rezerves daļu daudzumam un veikt to pasūtījumus.

7. Spēja izstrādāt ražošanas tehnoloģisko plānojumu.

8. Spēja izvērtēt ražošanas automatizācijas līmeni.

9. Spēja izvēlēties atbilstošus materiālus, veidojot iekārtu konstrukcijas.

10. Spēja sastādīt datorprogrammas automatizēto sistēmu vadības elementu programmēšanai.

11. Spēja noteikt mehatronikas sistēmas darbības precizitāti.

12. Spēja noteikt mehatronikas sistēmas kalpošanas laiku.

13. Spēja projektēšanas procesā izvēlēties salāgojumu izmērus un pielaides, lai nodrošinātu iekārtu kvalitatīvu un ilgstošu darbību.

14. Spēja izvērtēt ekonomiski izdevīgākos tehniskos risinājumus.

15. Spēja sagatavot projektējamās vai izgatavojamās iekārtas izmaksas un noteikt izdevumu atmaksāšanas laiku.

16. Spēja plānot darbus un organizēt to savlaicīgu izpildi.

17. Spēja organizēt un vadīt personāla darbu.

18. Spēja nodrošināt vides un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi.

19. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

20. Spēja apzināt un izprast normatīvos aktus iekārtu drošuma jautājumos.

21. Spēja orientēties Starptautiskās standartu organizācijas (ISO) kvalitātes drošuma un vides aizsardzības sistēmās.

1.36.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Pārzināt konstruktoru dokumentācijas izstrādāšanas stadijas.

2. Izprast mehānikas, elektromehānikas, elektronikas un datortehnikas iekārtu savstarpēju mijiedarbību.

3. Veikt darba uzdevuma profesionālu analīzi, informācijas apstrādi un darba uzdevuma saskaņošanu ar ražošanas tehnoloģiskajām iespējām.

4. Lietot darba izpildei nepieciešamos mehatronikas nozares normatīvos aktus, tehnisko dokumentāciju un standartus, gatavot lietišķos dokumentus.

5. Analizēt, vērtēt un izmantot zinātniskos un lietišķos pētījumus, lietot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus, ieviest jaunas tehnoloģijas un datorprogrammas.

6. Prast prognozēt mehānikas, elektroiekārtu, elektronikas un datortehnikas iekārtu bezatteikuma darbību.

7. Mērķtiecīgi izmantot mehānisko, elektromehānisko, elektronikas un datortehnikas iekārtu iespējas un organizēt to tehnisko apkopi.

8. Racionāli organizēt savstarpēji saistīto darba procesu izpildi.

9. Projektēt visu automatizēto vai uzstādāmo iekārtu izvietojumu un organizēt darba sadali starp strādājošajiem.

10. Prast izvēlēties automatizācijas procesam nepieciešamos izpildelementus (hidraulisko un pneimatisko sistēmu elementi, elektriskie un optiskie elementi u.c.).

11. Izmantot datorizētās projektēšanas un datorizētās ražošanas (CAD/CAM) tehnoloģijas projekta izstrādei.

12. Sagatavot prezentācijai automatizācijas projekta materiālus.

13. Piedalīties ražošanas projektu analīzē, izstrādē, saskaņošanā un vadīšanā.

14. Piemērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus.

15. Pielietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

16. Pārvaldīt valsts valodu.

17. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

18. Noteikt izpildāmo darbu prioritātes, darboties komandā un plānot, organizēt un vadīt tās darbu, kā arī veikt darbu individuāli.

19. Argumentēt savu viedokli, pārliecināt citus un risināt konfliktsituācijas.

20. Ievērot profesionālos un vispārīgos ētikas principus.

21. Sistemātiski pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju.

22. Sniegt pirmo palīdzību.

23. Saudzēt apkārtējo vidi.

1.36.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. socioloģija un politikas zinātnes;

1.2. saskarsmes pamati;

1.3. ētikas principi.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. enerģētikas ekonomika, komercdarbības ekonomika;

2.2. komercdarbības organizācijas;

2.3. ražošanas un pakalpojumu organizēšana;

2.4. tirgus analīze;

2.5. tirdzniecības stratēģija;

2.6. programmējamie loģiskie kontrolleri;

2.7. regulēšanas tehnika ar mikroprocesoru kontrolleriem;

2.8. programmējamo loģisko kontrolleru perifērās iekārtas;

2.9. robotu vadības sistēmas;

2.10. detaļu precizitāte un standartizācija;

2.11. detaļu orientēšanas un padeves iekārtas;

2.12. salikšanas tehnoloģija un iekārtas;

2.13. berzes procesu fizikālie pamati;

2.14. ergonomika un dizains;

2.15. inženieraprēķinu programmatūras mašīnbūvē (CAE);

2.16. mehāniskās svārstības un akustika;

2.17. elektropiedziņa;

2.18. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. matemātika;

3.2. varbūtības teorija un matemātiskā statistika;

3.3. fizika;

3.4. materiālzinības;

3.5. datorgrafika mašīnbūvē;

3.6. tēlotājģeometrija un inženiergrafika;

3.7. elektrotehnikas teorija;

3.8. vispārīgā metroloģija;

3.9. programmēšanas valodas;

3.10. energoelektronika;

3.11. elektriskie mērījumi;

3.12. rūpnieciskās elektroniskās iekārtas;

3.13. elektriskās mašīnas;

3.14. tehniskā mehānika;

3.15. aparātu konstruēšana;

3.16. mašīnu un aparātu elementi;

3.17. ražošanas tehnoloģija - ražošanas tehnoloģijas pamati;

3.18. industriālā tehnoloģija;

3.19. CAD/CAM tehnoloģijas;

3.20. analogās iekārtas;

3.21. elektropneimotehnika;

3.22. robottehnika - robotu vadības sistēmas;

3.23. datorvadības sistēmas un to projektēšana;

3.24. automātikas sensoru sistēmas;

3.25. sistēmu aprēķinu algoritmizācija;

3.26. elektriskās piedziņas vadība;

3.27. civilā aizsardzība;

3.28. darba aizsardzība;

3.29. vides aizsardzība;

3.30. darba tiesiskās attiecības;

3.31. valsts valoda;

3.32. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

1.37. Ainavu arhitekta profesijas standarts

1.37.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - ainavu arhitekts.

2. Profesijas kods - 2162 01.

1.37.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- ainavu arhitekts veic uzdevumus, kas saistīti ar ainavu, publisko un privāto ārtelpu labiekārtojuma un apstādījumu izpēti, analīzi, attīstību, saglabāšanu, atjaunošanu un pārvaldīšanu; vērtē un pēta ainavas telpisko struktūru un ainavas elementu savstarpējo mijiedarbību; novērtē prognozējamo izmaiņu ietekmi uz ainavu; izstrādā vadlīnijas, metodiku, rekomendācijas ainavu aizsardzībai, saglabāšanai un atjaunošanai; izstrādā kultūrvēsturisko un degradēto ainavu un teritoriju atjaunošanas vai rekonstrukcijas projektus (turpmāk - projektu), izstrādā ainavu un publiskās ārtelpas kompozicionālo plānojumu un telpisko struktūru, teritoriju labiekārtojuma un apstādījumu funkcionālos un kompozicinālos risinājumus, tehniskos risinājumus, darba zīmējumus un specifikācijas; konsultē projektētājus, būvniecības procesa dalībniekus un iedzīvotājus ainavu, teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu veidošanas un saglabāšanas jautājumos.

Ainavu arhitekts var strādāt uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

1.37.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja izprast kultūrvēsturiskās ainavas un dabas mantojuma nozīmi tautsaimniecības attīstībā.

2. Spēja izstrādāt vadlīnijas, metodiku, rekomendācijas ainavu aizsardzībai, saglabāšanai un atjaunošanai, pamatojoties uz ainavas izpēti, analīzi un saistīto nozaru speciālistu slēdzieniem.

3. Spēja veikt teritorijas pirmsprojekta izpēti, apkopojot informāciju par dabas un antropogēnajiem faktoriem, kā arī par apbūves raksturu.

4. Spēja izstrādāt projekta kompozicionālo ieceri atbilstoši veiktajai teritorijas pirmsprojekta izpētei, funkcionālajām prasībām un darba uzdevumam.

5. Spēja izstrādāt projektu publiskai un privātai ārtelpai, ietverot ceļu un laukumu plānojumu, apstādījumu plānu, vertikālo un horizontālo piesaistu plānus, labiekārtojuma elementu plānu, darbu un materiālu apjomus un specifikācijas.

6. Spēja izstrādāt projektu dokumentāciju meta, skiču un tehniskā projekta stadijās.

7. Spēja organizēt darba procesu sadarbībā ar citu nozaru speciālistiem.

8. Spēja plānot un vadīt darbu, strādāt darba grupā saskaņā ar projekta izstrādes laika grafiku.

9. Spēja sazināties un izstrādāt projektus valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

10. Spēja veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību ainavu arhitektūras un plānošanas jomā.

11. Spēja strādāt saskaņā ar lietvedības, būvniecības, pieminekļu aizsardzības un dabas aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

1.37.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Pārzināt visu ainavu tipu telpiskās uzbūves principus.

2. Apsekot un izvērtēt projektējamās teritorijas, iegūstot visu darbam nepieciešamo informāciju.

3. Pielietot datorprogrammas, izstrādājot projekta dokumentāciju, atspoguļojot projekta ieceri un veidojot prezentācijas.

4. Pārzināt inženiertehnisko risinājumu vispārējos principus, jaunākās tehnoloģijas un materiālus ainavu veidošanas, teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu ierīkošanas jomā.

5. Pielietot labiekārtojuma elementus atbilstoši funkcionālajām prasībām, ainavas raksturam, vides un arhitektūras kontekstam.

6. Pārzināt Baltijas reģionā lietojamo apstādījumu augu sortimentu un to botāniskos nosaukumus latīņu valodā.

7. Pielietot augus atbilstoši to estētiskajām un bioloģiskām īpašībām, funkcionālajām prasībām, ainavas raksturam, vides un arhitektūras kontekstam.

8. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

9. Pārvaldīt valsts valodu.

10. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

11. Sniegt konsultācijas ainavu, teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu veidošanā un saglabāšanā, skaidri un argumentēti izklāstot viedokli un pieņemtos lēmumus.

1.37.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. matemātika;

1.2. fizika;

1.3. saskarsmes psiholoģija;

1.4. praktiskā filozofija.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. plānošanas sociālekonomiskie pamati;

2.2. ekoloģija;

2.3. hidroloģija;

2.4. mērniecība;

2.5. ģeoloģija un augsnes zinātne;

2.6. ģeogrāfiskās informācijas sistēmas;

2.7. pētnieciskā darba pamati;

2.8. reģionālā un ainavu plānošana;

2.9. ēku arhitektūra;

2.10. ceļu un tiltu būvniecība;

2.11. lietišķā ekoloģija;

2.12. ūdenskrātuvju projektēšana;

2.13. sugu un biotopu aizsardzība;

2.14. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. zīmēšana, gleznošana;

3.2. projektu grafika;

3.3. datormācība;

3.4. ģeobotānika un dendroloģija;

3.5. kompozīcijas pamati;

3.6. arhitektūras un dārzu mākslas vēsture;

3.7. ainavu mācība;

3.8. ainavu arhitektūra un projektēšana;

3.9. publisko un privāto apstādījumu un parku veidošana;

3.10. ainavu analīze;

3.11. ārtelpas funkcionālais dizains;

3.12. apstādījumu augi;

3.13. ainavu menedžments;

3.14. dabīgā un mākslīgā apgaismojuma organizēšanas principi;

3.15. vides aizsardzība;

3.16. darba aizsardzība;

3.17. darba tiesiskās attiecības;

3.18. valsts valoda;

3.19. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

1.38. Vides pārvaldības speciālista profesijas standarts

1.38.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - vides pārvaldības speciālists.

2. Profesijas kods - 2422 31.

1.38.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- vides pārvaldības speciālists nodrošina vides pārvaldības uzdevumu izstrādi un izpildi, vides plānošanu, dabas resursu ieguvi un pārvaldi, ietekmes uz vidi novērtējumu, vides kvalitātes kontroli un monitoringu, vides aizsardzības un ražošanas tehnoloģiju ieviešanu, darba uzdevumu sagatavošanu vides tehnoloģiju izstrādei, piedaloties to ieviešanā; nodrošina vides projektu izpildi un sniedz konsultācijas vides jomā.

Vides pārvaldības speciālists var strādāt uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.

1.38.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja piemērot Latvijas Republikas, starptautiskos un Eiropas Savienības vides un vispārējos normatīvos aktus un izmantot vides aizsardzības institucionālās sistēmas iespējas vides pārvaldības uzdevumu risināšanai.

2. Spēja apkopot, sistematizēt un analizēt informāciju par vides aizsardzību un pārvaldi.

3. Spēja sastādīt datu bāžu struktūru un sagatavot informatīvus un analītiskus pārskatus vides pārvaldības uzdevumu izpildei.

4. Spēja izmantot uzņēmuma administratīvos vadības principus un lietvedības sistēmu dokumentu (līgumi, vienošanās, iesniegumi, vēstules u.c.) sagatavošanā, personāla vadības uzdevumu izstrādē.

5. Spēja analizēt un novērtēt vides kvalitāti, plānot vides pārvaldības pasākumus, nosakot nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi un cilvēkresursus un veicot pasākumu ekonomiskās efektivitātes aprēķinus.

6. Spēja organizēt vides kvalitātes kontroli, veikt iegūto rezultātu analīzi, izstrādāt priekšlikumus vides kvalitātes saglabāšanai, uzlabošanai vai atjaunošanai, izmantojot speciālās datorprogrammas vides kvalitātes novērtēšanai, prognozei un modelēšanai.

7. Spēja līdzdarboties ietekmes uz vidi novērtējuma procesā.

8. Spēja sagatavot vides projektu tehniskos uzdevumus un veikt projektu saskaņošanu, kā arī sagatavot iesniegumus dabas resursu izmantošanas un citu atļauju saņemšanai.

9. Spēja veikt vides saziņas uzdevumus, sagatavojot sabiedrībai informāciju par vidi, tās kvalitāti un problēmām, izzinot sabiedrības viedokli un iesaistot to vides jautājumu risināšanā, izmantojot vides izglītības metodes.

10. Spēja sagatavot vides projektu iesniegumus un piedalīties to izvērtēšanā.

11. Spēja veicināt sabiedrības līdzdalību ilgtspējīgas attīstības veidošanā.

12. Spēja noteikt pētniecības mērķus un uzdevumus vides pārvaldības jomā, sastādīt eksperimentālo pētījumu plānus, veikt iegūto eksperimentālo datu matemātisko apstrādi, izmantojot datorprogrammas un matemātiskās analīzes metodes.

13. Spēja noteikt galvenos pētījumu zinātniskos un praktiskos rezultātus un sniegt rekomendācijas vides aizsardzības, tehnoloģiju un dabas resursu izmantošanas jomā.

14. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

15. Spēja vadīt personāla darbu, pastāvīgi paaugstināt savu kvalifikāciju.

1.38.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Izprast mijiedarbību starp ekonomisko, sociālo un vides attīstību un ilgtspējīgas attīstības koncepciju kā pamatu vides pārvaldībai.

2. Pielietot praktiskās iemaņas un teorētiskās zināšanas lēmumu izstrādē un pieņemšanā.

3. Identificēt galvenās vides kvalitātes problēmas, organizēt vides kvalitātes un piesārņojuma kontroles pasākumus un veikt nepieciešamos mērījumus, novērtēt tos un izstrādāt priekšlikumus iespējamiem risinājumiem vides aizsardzībā.

4. Sagatavot un izmantot informāciju vides aizsardzības jomā.

5. Izprast vides tehnoloģiju lietojuma jomas vides pārvaldības jautājumu risināšanā.

6. Pārzināt vides normatīvos aktus un vides aizsardzības sistēmas institucionālo struktūru.

7. Pārzināt administratīvās vadības principus.

8. Prast novērtēt vides kvalitāti, pielietojot vides monitoringa rezultātus, pieejamās datu bāzes vides jomā un vides kvalitātes normatīvus.

9. Izstrādāt un pielietot kritērijus vides novērtēšanai.

10. Interpretēt vides informāciju, to analizēt un apkopot.

11. Prast sniegt sabiedrībai informāciju par vides stāvokli un tās nepieciešamajiem uzlabojumiem.

12. Piedalīties vides projektu izstrādē, izpildē un vadībā.

13. Darboties un domāt patstāvīgi.

14. Plānot un organizēt savu un struktūrvienības darbību.

15. Uzstāties, argumentēti izteikt savu viedokli.

16. Organizēt darbu, izmantojot biroja tehniku.

17. Pielietot datorprogrammas un datu bāzes, datu analīzes un rezultātu attēlošanas programmatūru.

18. Ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus.

19. Ievērot saskarsmes kultūras principus un ētikas normas.

20. Pārvaldīt valsts valodu.

21. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

22. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

23. Pašizglītoties, apgūt jaunas zināšanas un prasmes.

24. Pielietot praksē iegūtās zināšanas un prasmes.

1.38.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. ģeoloģija un ģeodēzija;

1.2. ekonomikas teorija;

1.3. riska analīze;

1.4. globālās vides problēmas;

1.5. vides saziņas metodes.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. ķīmijas zinātnes;

2.2. fizikas zinātnes;

2.3. bioloģijas zinātnes;

2.4. ģeogrāfija;

2.5. vadības teorija;

2.6. personālvadība;

2.7. grāmatvedība;

2.8. attīstības plānošana;

2.9. vides filozofija un ētika;

2.10. vides monitorings;

2.11. kartogrāfija un nekustamo īpašumu kadastrs;

2.12. dabas resursu apsaimniekošana;

2.13. ekotoksikoloģija;

2.14. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. matemātika vides zinātnē;

3.2. vides ķīmija;

3.3. vides bioloģija;

3.4. vides fizika;

3.5. vides ekonomika;

3.6. projektu vadība;

3.7. vides politika;

3.8. vides pārvaldība;

3.9. ietekmes uz vidi novērtējums;

3.10. saskarsmes psiholoģija;

3.11. vides normatīvie akti;

3.12. ilgtspējīgas attīstības teorija;

3.13. vides tehnoloģijas;

3.14. ģeogrāfiskās informācijas sistēmas;

3.15. gaisa, ūdens un augsnes attīrīšanas tehnoloģijas un sanācija;

3.16. īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un citu aizsargājamo teritoriju (piemēram, aizsargjoslas, ūdens ņemšanas vietas, urbumi, atradnes u.c.) pārvaldība;

3.17. degradēto teritoriju rekultivācija;

3.18. ūdenssaimniecība;

3.19. atkritumsaimniecība;

3.20. valsts valoda;

3.21. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.22. darba aizsardzība;

3.23. vides aizsardzība;

3.24. darba tiesiskās attiecības.

1.39. Sociālā darbinieka profesijas standarts

1.39.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - sociālais darbinieks.

2. Profesijas kods - 2635 01.

1.39.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- sociālais darbinieks konsultē un vada klienta sociālo gadījumu, piesaistot nepieciešamos resursus; novērtē klienta sociālās vajadzības; atjauno vai uzlabo klienta sociālās prasmes un sociālo funkcionēšanu, ņemot vērā klienta paša resursus; analizē klienta sociālās problēmas un palīdz rast alternatīvus sociālo problēmu risinājumus, izmantojot atbilstošas metodes darbā ar klientu individuāli vai grupā, vai darbā ar ģimeni; nodrošina klienta sociālā atbalsta tīkla veidošanos; plāno, organizē un vada sociālo darbu ar grupām; pārstāv un aizstāv klientu grupu intereses valsts un pašvaldības līmenī, iesaistot klientu grupas savu interešu pārstāvēšanā/aizstāvēšanā; izstrādā un īsteno preventīvos pasākumus; veicina noteiktas ģeogrāfiskās teritorijas vai atsevišķas personu grupas, ko vieno kopīga identitāte, (turpmāk - kopienas) un visas sabiedrības sociālo attīstību; izstrādā sociālās programmas, novērtē sociālās politikas efektivitāti un sociālā darba, karitatīvā sociālā darba, sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas, profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu (turpmāk - sociālo pakalpojumu) un sociālās palīdzības kvalitāti, kā arī to atbilstību iedzīvotāju vajadzībām; veido sadarbību ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, valsts, pašvaldības, nevalstiskajām, reliģiskajām un privātajām institūcijām; veido, vada vai līdzdarbojas komandas darbā; veic sociālo darbu ar dažādām klientu grupām (ģimenēm un bērniem, veciem cilvēkiem, bezpajumtniekiem, vardarbībā cietušām personām, personām ar funkcionāliem traucējumiem, personām ar atkarības problēmām, cilvēku tirdzniecības upuriem, personām ieslodzījuma vietās un personām pēc soda izciešanas, kā arī kopienām, minoritātēm un citām grupām).

Sociālais darbinieks strādā valsts vai pašvaldību institūcijās, biedrībās, nodibinājumos, reliģiskās organizācijās, komercsabiedrībās, kā arī var būt pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

1.39.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja identificēt, definēt, analizēt un risināt sociālās problēmas.

2. Spēja vadīt problēmu risināšanas procesu un sociālo gadījumu.

3. Spēja plānot, organizēt un vadīt sociālo darbu ar indivīdu, ģimeni, grupu un kopienu.

4. Spēja apzināt, piesaistīt un attīstīt resursus dažādās sociālā darba prakses jomās.

5. Spēja rast alternatīvus sociālo problēmu risinājumus un izvēlēties atbilstošo stratēģiju.

6. Spēja izvērtēt sniegto sociālo pakalpojumu kvalitāti un lietderību.

7. Spēja izstrādāt un īstenot sociālo pakalpojumu projektus.

8. Spēja analizēt un izvērtēt savu profesionālo darbību un pilnveidot to.

9. Spēja veicināt kopienas attīstību, sociālo pakalpojumu pieejamību atbilstoši kopienas iedzīvotāju sociālajām vajadzībām.

10. Spēja iesaistīties sociālās politikas izstrādē, attīstībā, realizācijā un novērtēšanā.

11. Spēja veidot supervīzijas praksi, iesaistoties, reflektējot un pilnveidojot profesionālās kompetences visas darba dzīves garumā.

12. Spēja īstenot nediskriminējošu sociālā darba praksi, sekmējot sociāli atstumtu un riska situācijā esošu personu sociālo iekļaušanu.

13. Spēja veikt pētniecisko darbību.

14. Spēja analizēt globālo sociālo problēmu veidošanos, attīstību un mijsakarības.

15. Spēja pārvaldīt valsts valodu un sazināties divās svešvalodās (krievu un kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām).

1.39.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Identificēt klienta sociālās problēmas sociālā darba mikro, mezo un makro līmenī.

2. Īstenot sociālo vajadzību izpēti sociālā darba un karitatīvā sociālā darba mikro, mezo un makro līmenī.

3. Atbalstīt, uzlabot un veicināt klienta un viņa ģimenes locekļu sociālo funkcionēšanu.

4. Sniegt klientam palīdzību un atbalstu sociālo problēmu risināšanā, nodrošinot klienta līdzdarbības iespēju un ievērojot sociālo taisnīgumu.

5. Izvērtēt un identificēt vides atbilstību klienta vajadzībām.

6. Palīdzēt klientiem izvērtēt un piesaistīt resursus, aizstāvēt klientu intereses.

7. Sekmēt personas mijiedarbību ar sociālo vidi, pilnveidojot starppersonu atbalsta sistēmas.

8. Plānot un veikt sociālo darbu ar kopienu.

9. Plānot un veikt intervenci darbā ar ģimeni un grupu.

10. Identificēt, izvērtēt un plānot darbības sociālā riska un reliģiskās prakses riska grupu mazināšanā.

11. Izstrādāt un īstenot preventīvās programmas visos sociālā darba prakses līmeņos.

12. Analizēt globālo sociālo problēmu veidošanos, attīstību un mijsakarības.

13. Veicināt cieņu pret cilvēku tradīcijām, kultūru, uzskatiem un reliģijām starp dažādām etniskajām grupām un kopienām.

14. Ievērot profesionālos un vispārīgos ētikas principus.

15. Noteikt izpildāmo darbu prioritātes, darboties komandā un plānot, organizēt un vadīt tās darbu, kā arī veikt darbu individuāli.

16. Sistemātiski pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju.

17. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās (krievu valodā un kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām).

18. Pārvaldīt valsts valodu.

19. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas (krievu valodu un kādu no Eiropas Savienības oficiālajām valodām) saziņas līmenī.

1.39.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. Eiropas Savienības regulas integrācijas un diskriminācijas novēršanas jomā, integrācijas politika Latvijā;

1.2. Eiropas Savienības finanšu instrumenti;

1.3. Eiropas Savienības sociālās politikas pamatnostādnes, ES pamattiesību harta un sociālā harta;

1.4. sociālekonomiskie procesi valstī (demogrāfiskie procesi, nodarbinātība, inflācija, dzīves kvalitātes rādītāji, izglītība, kultūra, veselības aprūpe u.c.);

1.5. valsts politikas veidošanas un īstenošanas process, valsts pārvalde;

1.6. reģionālā attīstība un pašvaldības Latvijā (pašvaldību funkcijas, administratīvais aparāts, politiskās partijas, deputātu funkcijas);

1.7. globalizācijas procesu dinamika, sociālās pārmaiņas Eiropā un pasaulē.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. sociālā darba vēsturiskā attīstība;

2.2. sociālā attīstība un sociālā politika;

2.3. sociālo un vides faktoru ietekme uz cilvēku (indivīdu, ģimeni, grupu, kopienu);

2.4. funkcionālās un disfunkcionālās savstarpējās attiecības (partneru, ģimeņu, grupu attiecības);

2.5. ģimenes socioloģija un psiholoģija;

2.6. sabiedrības mazaizsargāto grupu dzīves apstākļi, un tos ietekmējošie sociālie faktori;

2.7. nabadzības teorijas, nabadzība kā sociāla problēma, nabadzības kultūra;

2.8. invaliditāte, tās veidi un personu ar invaliditāti aprūpe Latvijā;

2.9. suicīds, tā veidi un nāve;

2.10. vardarbība, tās veidi, pazīmes, vardarbību izraisošie faktori;

2.11. atkarības veidi un dinamika, darbs ar personu ar atkarības problēmām;

2.12. līdzatkarības veidi un līdzatkarīgo personu problēmas;

2.13. reliģijas un to loma cilvēka dzīvē;

2.14. starptautiskās cilvēktiesības;

2.16. diskriminācijas, sociālās izolācijas, apspiešanas pazīmes, process, cēloņi, sekas un iespējamie risinājumi sabiedrībā;

2.17. deviance un delinkvence;

2.18. sociālā statistika;

2.19. loģikas pamati;

2.20. psihiatrijas, psihoterapijas, antropoloģijas, psiholoģijas (vispārīgās, attīstības, personības un sociālās) pamati;

2.21. veselības aprūpes sistēma Latvijā;

2.22. izglītības sistēma Latvijā;

2.23. tiesību pamati un tieslietu sistēma Latvijā;

2.24. ekonomikas pamati;

2.25. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās (krievu valodā un kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām).

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. sociālā darbinieka profesijas raksturojums;

3.2. sociālās drošības sistēma Latvijā;

3.3. sociālā darba teorijas, metodes un funkcijas darbam ar indivīdu, ģimeni, grupu un kopienu;

3.4. problēmu risināšanas process sociālajā darbā;

3.5. sociālā darba profesionālās vērtības un ētika;

3.6. sociālo pakalpojumu institūciju darbības tiesiskais regulējums Latvijā;

3.7. sociālo pakalpojumu institūciju tīkls Latvijā;

3.8. sociālais darbs ar dažādām klientu grupām;

3.9. komandas darbs sociālajā darbā;

3.10. sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības veidi;

3.11. sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāte, novērtēšana un nodrošināšana;

3.12. saskarsme sociālajā darbā ar dažādām klientu grupām un klientu konsultēšana;

3.13. konfliktu risināšanas metodes sociālā darba praksē;

3.14. stresa vadība;

3.15. supervīzija sociālajā darbā;

3.16. minoritāšu dzīves veids, paražas, vērtības, stereotipi, diskriminācija un integrācijas process;

3.17. vides faktori sociālajā darbā;

3.18. socioloģijas pamati, sociālo pētījumu metodes;

3.19. brīvprātīgo darbs;

3.20. ielu sociālais darbs;

3.21. vadības teorijas;

3.22. projektu vadīšana;

3.23. ētikas principi;

3.24. informācijas tehnoloģiju izmantošana (Microsoft Office, datu bāzes, Interneta pārlūkprogrammas);

3.25. valsts valoda;

3.26. vismaz divas svešvalodas (krievu valoda un kāda no Eiropas Savienības oficiālajām valodām) saziņas līmenī;

3.27. darba aizsardzība;

3.28. vides aizsardzība;

3.29. darba tiesiskās attiecības.

1.40. Pastorālā konsultanta profesijas standarts

1.40.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - pastorālais konsultants.

2. Profesijas kods - 2636 22.

1.40.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- pastorālais konsultants ir sertificēts speciālists, kurš ieguvis augstāko izglītību reliģijā vai teoloģijā un profesionālo kvalifikāciju pastorālajā konsultēšanā, kas veic vienas vai vairāku personu, ģimeņu un grupu garīgo aprūpi un konsultēšanu, integrējot reliģiskos resursus un humanitāro, sociālo un izglītības zinātņu atziņas, lai veicinātu personības vispusīgu garīgo un psiholoģisko attīstību, kā arī, lai sniegtu atbalstu daudzveidīgu garīgu, psiholoģisku un sociālu problēmu risināšanā; veic savu profesionālo darbību patstāvīgi vai arī multiprofesionālas un daudzdisciplināras komandas sastāvā; piedalās zinātniski pētnieciskajos projektos un profesionālās izglītības realizēšanā, veicinot specialitātes attīstību; ir atbildīgs par savas kvalifikācijas uzturēšanu, garīgo un profesionālo izaugsmi, savā darbā ievērojot profesionālo ētiku.

Pastorālais konsultants strādā reliģiskajās draudzēs un institūcijās garīgās aprūpes un izglītības jomā, un atbilstoši savai kompetencei var veikt katehēta, garīgās aprūpes veicēja, ģimeņu konsultanta pienākumus.

Pastorālais konsultants var veikt kapelāna pienākumus veselības un sociālās aprūpes iestādēs, ieslodzījuma vietās, militārajās struktūrās un citos uzņēmumos.

1.40.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja konsultanta darbā balstīties uz savas konfesijas mācību.

2. Spēja pastorālajā konsultēšanā integrēt humanitāro, sociālo un izglītības zinātņu atziņas.

3. Spēja plānot, vadīt un izvērtēt apmācību (katehēzes) nodarbības.

4. Spēja plānot, vadīt pastorāla rakstura pasākumus sadarbībā ar attiecīgās institūcijas vadību.

5. Spēja pastorālās konsultēšanas procesā veidot atbalstošas un attīstību veicinošas attiecības, ņemot vērā personas vajadzības, resursus un pastorālajā konsultēšanā pieejamās palīdzības iespējas.

6. Spēja konsultēt personu, lai veicinātu ikvienas personas vispusīgu garīgo un psiholoģisko attīstību un pārvarētu dažādas garīgas, psiholoģiskas un sociālas problēmas.

7. Spēja lietot profesionālo domāšanu, argumentēti spriest pastorālās konsultēšanas procesā.

8. Spēja veikt pastorālo konsultēšanu un aprūpi, respektējot personas fiziskās, emocionālās un garīgās robežas, kā arī reliģiskos un konfesionālos uzskatus.

9. Spēja uzņemties atbildību par pastorālās konsultēšanas un garīgās aprūpes rezultātiem.

10. Spēja sniegt pastorālo aprūpi un konsultācijas personai veselības un sociālās aprūpes, brīvības atņemšanas iestādēs, militārajās struktūrās un citos uzņēmumos.

11. Spēja uzturēt profesionālas un starpdisciplināras attiecības ar citu jomu speciālistiem, lai efektīvāk palīdzētu personai.

12. Spēja ievērot profesionālās ētikas normas un normatīvo aktu prasības pastorālās konsultēšanas un aprūpes jomā.

13. Spēja veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību apmācības (katehēzes) un pastorālās aprūpes un konsultēšanas jomās.

14. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

1.40.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Apzināties un ievērot savas kompetences robežas saskaņā ar attiecīgās reliģiskās organizācijas mācību, profesionālās ētikas kodeksu un normatīvo aktu prasībām pastorālās konsultēšanas un aprūpes jomā.

2. Izvērtēt un integrēt apmācībā (katehēzē) un pastorālajā konsultēšanā teoloģijas, filozofijas, pedagoģijas un psiholoģijas zinātņu aktuālās teorijas un praktiskās atziņas.

3. Koordinēt un plānot apmācību (katehēzi) un pastorālo aprūpi.

4. Izvēlēties attiecīgajai personai vai personu grupai piemērotas didaktiskās stratēģijas un pedagoģiskās metodes.

5. Izvērtēt apmācības (katehēzes) un pastorālās aprūpes gaitu un rezultātus.

6. Plānot un veikt zinātnisko darbu apmācību (katehēzes) pastorālās konsultēšanas un aprūpes jomā, īstenojot kvalitatīvās un kvantitatīvās informācijas iegūšanu un apstrādi.

7. Apkopot un analizēt pētījumā iegūtos datus, izstrādājot teorētiskas un praktiskas rekomendācijas.

8. Izvērtēt un kompetenti pielietot zinātnisko pētījumu rezultātus apmācības (katehēzes) un pastorālās konsultēšanas un aprūpes jomā.

9. Pārzināt un raksturot pastorālās konsultēšanas un aprūpes teoloģiju, kuras ietvaros konsultants darbojas.

10. Vispusīgi izvērtēt pastorālajā aprūpē esošās personas vajadzības, cerības un resursus.

11. Pielietot konsultanta kompetencei atbilstošas izpētes metodes.

12. Izvēlēties un lietot atbilstošu saziņas veidu un paņēmienus darbam ar dažāda vecuma un sociālo grupu personām, viņu tuviniekiem un citām garīgās aprūpes procesā iesaistītām personām.

13. Izvērtēt prioritātes (steidzamības pakāpi) un sniegt atbalstu krīzes situācijās pastorālās konsultēšanas un aprūpes ietvaros.

14. Sniegt pastorālās konsultācijas un aprūpi personai, kas pārdzīvo zaudējumu un sēras.

15. Sagatavot saderinātos laulībām.

16. Sniegt pastorālas konsultācijas personām, ģimenēm un grupām.

17. Izprast personu savstarpējo attiecību dinamiku grupās un organizācijās.

18. Veicināt un pielietot pozitīvas saskarsmes iemaņas pastorālās konsultēšanā un aprūpē.

19. Sniedzot garīgo aprūpi, sadarboties ar dažādu nozaru speciālistiem, tai skaitā, garīdzniekiem, ārstiem, psihologiem, psihoterapeitiem, sociālajiem darbiniekiem.

20. Sadarboties ar institūcijām, kas saistītas ar veicamo pastorālās aprūpes un konsultēšanas darbu.

21. Strādāt komandā/grupā, risinot kompleksas pastorālas problēmas.

22. Pārzināt garīgās aprūpes resursus un piedāvāt tos pastorālās konsultācijas ietvaros.

23. Koordinēt un organizēt publiskos dievkalpojumus atbilstoši apstākļiem un vajadzībām.

24. Veicināt starpreliģiju un ekumēnisko dialogu pastorālās konsultēšanas un aprūpes praksē.

25. Ievērot konfidencialitāti pastorālās konsultēšanas un aprūpes darbā.

26. Rūpēties par savu garīgo un profesionālo izaugsmi, fizisko un psiholoģisko labklājību.

27. Prast noformēt attiecīgo dokumentāciju.

28. Lietot datoru informācijas glabāšanai un apstrādei.

29. Pārvaldīt valsts valodu.

30. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

31. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

32. Ievērot darba tiesiskās attiecības, darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus.

1.40.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. antropoloģija;

1.2. sociālā ētika.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. teoloģijas nozaru (sistemātiskā teoloģija, Bībeles ekseģēze, morālteoloģija) pastorālie aspekti;

2.2. pastorālteoloģija;

2.3. fizioloģija un psihosomātika;

2.4. personības teorijas un psihoterapijas veidi;

2.5. klīniskā psiholoģija un patopsiholoģija;

2.6. attīstības psiholoģija;

2.7. speciālā pedagoģija un psiholoģija;

2.8. sociālā un ģimenes psiholoģija;

2.9. reliģijas psiholoģija;

2.10. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. garīgās dzīves teoloģija;

3.2. reliģijas pedagoģija un metodika;

3.3. pastorālpsiholoģija;

3.4. pastorālā konsultēšana (teorijas un prakse);

3.5. garīgā vadība un līdzgaitniecība;

3.6. starpreliģiju un ekumēniskais dialogs pastorālajā darbā;

3.7. pastorālā komunikācija;

3.8. starpkultūru pastorālā aprūpe un konsultēšana;

3.9. atbalsta sniegšana krīzes situācijās;

3.10. teoloģijas metodoloģija;

3.11. zinātniski pētnieciskās metodes pastorālajā darbā;

3.12. informācijas tehnoloģiju pielietojums pastorālajā darbā;

3.13. profesionālā ētika;

3.14. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.15. valsts valoda;

3.16. darba tiesiskās attiecības;

3.17. darba aizsardzība;

3.18. vides aizsardzība."

Labklājības ministre I.Jurševska 

Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 14.decembra
noteikumiem Nr.1116

"2.17. Skaistumkopšanas speciālista (kosmetoloģijā) profesijas standarts

2.17.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā).

2. Profesijas kods - 3259 04.

2.17.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) ir ārstniecības persona, kura ir ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un praktizē skaistumkopšanas jomā, strādājot ar kosmētikas produktiem un medicīniskām tehnoloģijām, veicot sejas un ķermeņa skaistumkopšanas procedūras; ievēro profesionālo ētiku un profesionālo darbību reglamentējošos normatīvos aktus; pārzina kosmētikas tirgu, kā arī sniedz citus kosmētiska rakstura pakalpojumus un konsultācijas, ievērojot savas profesionālās lomas un kompetences robežas; rūpējas par savu profesionālo pilnveidošanu izvēlētajā skaistumkopšanas darbības jomā.

Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) var strādāt ārstniecības iestādēs un citu uzņēmumu skaistumkopšanas institūcijās vai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

2.17.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja izprast likumsakarības un kopsakarības vesela cilvēka attīstībā un organisma fizioloģiskajās norisēs kā vienotā veselumā.

2. Spēja izprast un pārzināt veselīga dzīvesveida pamatprincipus un veselību veicinošo faktoru pozitīvo ietekmi dzīves kvalitātes uzlabošanai, saistību starp fizisko, garīgo un sociālo veselību profesionālās darbības kontekstā.

3. Spēja orientēties ādas slimību diagnostikas pamatos un apzināties savas kompetences robežas ādas slimību gadījumos.

4. Spēja noteikt nervu sistēmas lomu kāda orgāna vai organisma kā vienota veseluma funkcionēšanā, aprakstīt un analizēt fizioloģiskās problēmas, atpazīt dažas raksturīgākās slimības.

5. Spēja atpazīt cēloņu un seku sakarību starp kaitīgo ieradumu un seksuāli transmisīvo slimību ietekmi uz vispārējo un reproduktīvo veselību.

6. Spēja novērtēt uztura produktu vērtību, izvēlēties pašam un slimību gadījumos ieteikt vajadzīgos produktus lietošanai mājas apstākļos dažāda vecuma klientiem, t.sk., ievērojot atsevišķu klientu grupu specifiku, piemēram, sportistiem, grūtniecēm, zīdītājām un veciem cilvēkiem.

7. Spēja noteikt un analizēt klienta sejas ādas un ķermeņa tipu, stāvokli un pieņemt lēmumu kosmētiskās problēmas risināšanai.

8. Spēja izvēlēties, pamatot un veikt sejas un ķermeņa profilaktiskās kosmētiskās procedūras un palīgprocedūras atbilstoši ādas tipam un stāvoklim.

9. Spēja atkarībā no klienta kosmētiskās problēmas pamatot un izvēlēties kosmētisko līdzekļu pielietojumu katram klientam lietošanai mājas apstākļos.

10. Spēja apzināti un mērķtiecīgi veidot savu profesijas standartam atbilstošu speciālista tēlu.

11. Spēja risināt ķermeņa un sejas estētiskās problēmas, pielietojot kosmētiskās aparāttehnoloģijas.

12. Spēja izvēlēties un ieteikt klientam dažādu kosmētisko līniju individuālās lietošanas līdzekļus un profesionālās sejas un ķermeņa procedūras atbilstoši risināmai kosmētiskajai problēmai.

13. Spēja diagnosticēt celulīta un citu ķermeņa kosmētisko defektu rašanās iemeslus, izvērtēt kopšanas pamatprincipus, izvēlēties un pielietot kosmētiskos līdzekļus problēmas risināšanai.

14. Spēja veikt krāsu testa konsultāciju un ieteikt klientam atbilstošu dekoratīvās kosmētikas formu un krāsu gammu.

15. Spēja izprast saskarsmes lomu profesionālajā klientu apkalpošanas procesā, veidot labestīgu, saprotošu un profesionālu dialogu ar klientiem, darba devējiem un kolēģiem.

16. Spēja risināt ķermeņa un sejas estētiskās problēmas, pielietojot aromaterapiju.

17. Spēja sniegt konsultācijas pašmasāžā.

18. Spēja analizēt starppersonu konfliktus, izprast stresa ietekmi uz cilvēka darbību un uzvedību.

19. Spēja novērtēt un attīstīt savu emociju pasauli, prasmes, attieksmes un vērtības, paplašināt priekšstatus par sevi, apzinoties savu radošo potenciālu un paaugstinot pašvērtību, atklājot savas personības attīstības un izpausmes iespējas.

20. Spēja attīstīt saskarsmes kompetenci, paaugstināt jutīgumu pret citiem cilvēkiem un sekmēt veiksmīgāku komunikāciju ar citiem, lai harmonizētu kontaktu un attieksmju sfēru, uzlabotu pašsajūtu, sniegtu iespējas relaksācijai, apzinātu un pilnveidotu uzticēšanās prasmes sev un apkārtējiem.

21. Spēja novērtēt darba konkurences vidi, noteikt sava un konkurentu uzņēmuma priekšrocības un trūkumus, noteikt efektīvāko reklāmas līdzekli noteiktai pircēju grupai un novērtēt reklāmas efektivitāti.

22. Spēja novērtēt un analizēt kosmetoloģijas produkta pieprasījuma ietekmi uz preču realizāciju un uzņēmuma ienākumiem, cenu veidošanas principus atkarībā no uzņēmuma izmaksām, preču pieprasījuma un konkurentu cenām.

23. Spēja pieņemt ar komercdarbību saistītus lēmumus, analizēt un pamatot situācijas, kādās varētu nonākt uzņēmuma vadītājs.

24. Spēja izvēlēties komercdarbības optimālo variantu ierobežotu resursu apstākļos.

25. Spēja veicināt kolektīva psiholoģisko saderību, motivēt, koordinēt, vadīt, kā arī ievērot darba tiesību un ētikas normas, uzsākot vai izbeidzot darba tiesiskās attiecības ar darbiniekiem.

26. Spēja nodrošināt darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.

27. Spēja ieviest jaunākos uz profesionāliem pierādījumiem balstītus veselības aprūpes jomas zinātnes sasniegumus savā darbā.

28. Spēja novērtēt un atbilstoši rīkoties dzīvībai bīstamās situācijās, sniegt pirmo palīdzību nelaimes gadījumā.

29. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

2.17.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Veikt cilvēka vitālos mērījumus, tos novērtēt (pulss, temperatūra, arteriālais spiediens).

2. Ievērot normatīvo aktu normas par higiēnas prasībām skaistumkopšanā, personiskās higiēnas prasības, sabiedrības veselības veicināšanas pasākumus, infekciju slimību profilaksi.

3. Izvērtēt dažādu kosmētikas līdzekļu veidus, sastāvus un izvēlēties tos atbilstoši ādas un matu tipiem, stāvoklim, novērtēt kosmētisko līdzekļu mikrobioloģisko kvalitāti, drošumu un atbilstību normatīvo aktu prasībām.

4. Raksturot klienta konstitucionālo tipu un ārējo izskatu.

5. Veikt sejas ādas tipu un stāvokļa noteikšanu.

6. Veikt ķermeņa kosmētisko defektu noteikšanu.

7. Atpazīt dažādu iekšķīgo slimību izpausmes uz ādas.

8. Sastādīt un veikt klienta individuālo skaistumkopšanas programmu.

9. Veikt sejas manuālo dziļo tīrīšanu.

10. Izvēlēties un pielietot speciālās kosmētiskās maskas.

11. Izvēlēties un pielietot kosmetoloģijas aparatūru atbilstoši kosmētiskās problēmas risināšanai.

12. Patstāvīgi veikt sejas kosmētisko un dekoltē klasisko masāžu, ievērojot masāžas shēmas un fiksācijas punktu vietas.

13. Patstāvīgi veikt ķermeņa masāžu, pielietojot klasiskos masāžas paņēmienus, tehniku un principus.

14. Veikt sejas vakuummasāžu.

15. Patstāvīgi veikt sejas un ķermeņa ekskluzīvās masāžas.

16. Patstāvīgi veikt pēdu reflektoro zonu masāžu.

17. Veikt ausu caurduršanu, izmantojot pistoli un pīrsingu.

18. Veikt sejas vai ķermeņa kopšanas estētiskās procedūras ar jaunākajām aparāttehnoloģiskām iekārtām un metodēm, t.sk. pēc estētiskās ķirurģijas operācijām.

19. Veikt skropstu un uzacu krāsošanu.

20. Veidot uzacu korekciju atbilstošu sejas ovālam.

21. Veikt krioterapiju, izmantojot šķidro slāpekli.

22. Izvēlēties specifiskos vaksācijas un parafīna produktus atbilstoši kosmētiskajai procedūrai.

23. Patstāvīgi veikt liekā apmatojuma noņemšanu ar siltiem un karstiem vaskiem.

24. Veikt kosmētiskās procedūras, izmantojot parafīnu.

25. Veikt kosmētiskās procedūras, pielietojot augļskābes (AHA).

26. Izvēlēties un ieteikt klientam nepieciešamo kosmētisko seansu mezoterapijā.

27. Veikt mikrodermabrāziju.

28. Patstāvīgi izdarīt mikropigmentācijas procedūru, izlabot klienta iedzimtas vai iegūtas sejas nepilnības, estētiski uzlabojot klienta izskatu.

29. Veikt pašmasāžu.

30. Izveidot klienta tēlu gan krāsās, gan stilā ar atbilstošu tērpu, aksesuāru un matu sakārtojumu.

31. Pielietot dekoratīvo kosmētiku atbilstoši klienta vajadzībām un stilam.

32. Veikt klasisko manikīru, pedikīru un nagu lakošanu.

33. Izmantot krāsu filozofiju profesionālajā praksē.

34. Veidot praktiskās iemaņas lietišķajā etiķetē un saskarsmes kultūrā.

35. Sastādīt darba un citus ar profesionālo darbību saistītus līgumus.

36. Strādāt ar personālo datoru, pielietojot programmas - MS Word, MS Exel un MS Power Point.

37. Izvēlēties un pielietot komercdarbības optimālos variantus, analizēt procesus, informāciju, plānot savu darbību profesionālās kompetences robežās, darbojoties saskaņā ar tiesību principiem un ētikas normām.

38. Sagatavot profesionālajai darbībai nepieciešamos grāmatvedības un finanšu dokumentus.

39. Noformēt dokumentus atbilstoši lietvedības un skaistumkopšanas jomas normatīvo aktu prasībām.

40. Veidot komandu, plānot un organizēt darbu, kontrolēt tā izpildi un analizēt darba rezultātus.

41. Pārvaldīt valsts valodu.

42. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

43. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

2.17.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. skaistumkopšanas vēsture, skaistuma ideāls vēsturiskajā skatījumā;

1.2. kosmētikas līdzekļu attīstība saistībā ar zinātnes sasniegumiem un dažādu tautu empīriskiem novērojumiem;

1.3. klīniskās farmakoloģijas pamatpostulāti un ar zāļu lietošanu saistītie pamatjautājumi;

1.4. dažādu kosmētikas līdzekļu sastāvu veidošanas principi;

1.5. veselība kā vienots veselums cilvēka fiziskās, garīgās un sociālās veselības un labklājības veicināšanā;

1.6. sievietes un vīrieša reproduktīvās sistēmas fizioloģiskās norises un veselību veicinoši pasākumi, kā arī kaitīgo ieradumu un stresa ietekme uz reproduktīvo veselību;

1.7. nervu sistēmas nozīme cilvēka organisma procesos, akūti nervu sistēmas slimību simptomi;

1.8. maņu orgāni, to darbība un funkcijas;

1.9. imidžu un stilu pielietojums profesionālā imidža veidošanā;

1.10. manikīra veidi - SPA, Eiropas, karstais un vīriešu manikīrs;

1.11. naga uzbūve, formas veidošana un korekcija ar zīdu;

1.12. mākslas terapijas loma dzīves harmonizācijā, pašvērtējuma paaugstināšanā un sadarbības veicināšanā ar citiem cilvēkiem, radošo potenciālu atklāsmē un radošo spēju attīstīšanā; pašvērtējuma paaugstināšana un Es-tēla nostiprināšana, starppersonu saskarsmes kompetences pilnveide, motivācijas attīstīšanas iespējas, produktīva emocionālā izlāde, agresijas un citu negatīvu jūtu pārvēršana sociāli pieņemamā veidā;

1.13. komercdarbība kā ekonomiska sistēma, uzņēmuma organizēšana, plānošana un vadīšana, vadības teorijas jautājumi;

1.14. kapitāla noteikšana, investīciju ienesīguma novērtēšana, alternatīvo variantu izvērtēšana.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. cilvēka ķermeņa skeleta funkcijas, daļas un to īpatnības;

2.2. cilvēka ķermeņa muskuļu iedalījums pa grupām un to funkcijas;

2.3. iekšējo orgānu anatomiskā uzbūve un fizioloģiskās norises;

2.4. vielmaiņas procesi organismā un uz ādas;

2.5. sievietes un vīrieša reproduktīvās sistēmas darbība, fizioloģiskās īpatnības dažādos vecumposmos, sistēmas saslimšanas;

2.6. veselīga dzīvesveida un veselību veicinošo faktoru nozīme cilvēka labklājības pilnveidošanā;

2.7. personiskās un darba higiēnas nozīme individuālās un sabiedrības veselības veicināšanā, infekciju slimību profilaksē;

2.8. dermatoloģijas pamati, ļaundabīgās un labdabīgās ādas saslimšanas, simptomi, profilakse;

2.9. iekšķīgo slimību pamati;

2.10. cilvēka nervu sistēmas funkcijas, nervu sistēmas darbība saistībā ar citām organisma sistēmām, biežāk sastopamās nervu sistēmas slimības;

2.11. vispārīgās un medicīniskās ģenētikas pamati, iedzimtības materiāla pārmantošana no paaudzes uz paaudzi, pazīmju iedzimšanas galvenās likumsakarības, biežāk sastopamās cilvēka ģenētiskās patoloģijas, to iedzimšanas tipi;

2.12. mikroorganismu un vīrusu uzbūve, īpašības, to izplatība apkārtējā vidē un ietekme uz cilvēka veselību;

2.13. infekciju slimību profilakse;

2.14. kosmētisko līdzekļu attīstība dažādos vēstures laikmetos un to izlietošanas lietderība atkarībā no sabiedrības attīstības līmeņa;

2.15. kosmētisko līdzekļu mikrobioloģiskā kvalitāte, mikrobioloģiskās prasības un noteikumi par kosmētisko līdzekļu drošumu;

2.16. kosmētisko izejvielu un gatavo formu mikrofloras sastāvs, piesārņojuma avoti un ceļi, mikrobioloģiskās kvalitātes kritēriji un kontrole;

2.17. kosmētisko līdzekļu sastāvdaļas, to īpašības un funkcionālā nozīme;

2.18. aromaterapijas jēdziens, ķīmiskās, fizikālās un bioloģiskās ēterisko eļļu īpašības;

2.19. augi kā ārstniecisko un kosmētisko līdzekļu avots, fitoterapijas attīstība, pamatpostulāti;

2.20. uztura vielu un produktu bioloģiskā nozīme, vielu maiņa organismā un uzturs dažādos dzīves posmos;

2.21. indikācijas un kontrindikācijas pašmasāžā;

2.22. cilvēka enerģijas lauki un enerģijas centri, enerģijas plūsma;

2.23. profesionālās ētikas pamati;

2.24. cilvēka izturēšanās pamati psiholoģijas kontekstā;

2.25. tirgzinības, to mērķi un uzdevumi; preces aprites cikla norise;

2.26. konkurences jēdziens un vide;

2.27. reklāmas jēdziens, mērķi un funkcijas;

2.28. faktori, kas ietekmē pircēja rīcību, galvenie pirkšanas motīvi;

2.29. darba un saimniecisko tiesību pamatjautājumi, kas saistīti ar darījumu slēgšanu un noformēšanu, darba tiesiskajām attiecībām un komercdarbības subjektu vispārējo reglamentāciju;

2.30. personāla vadības funkcijas organizācijā, personāla vadītāja loma cilvēku resursu plānošanā, personāla atlase un tās veidi, darba rezultātu novērtēšana, karjeras plānošana, personāla apmācība, kā arī dokumentu noformēšanas vispārīgās prasības;

2.31. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. pirmās palīdzības sniegšana dažādās negadījumu situācijās;

3.2. profesijas vadlīnijas un standarts;

3.3. normatīvajos aktos noteiktās higiēnas un sanitārās prasības kosmētiskajiem kabinetiem;

3.4. sejas un ķermeņa ādas tipi, stāvokļi un diagnostika;

3.5. ādas primārie un sekundārie veidojumi;

3.6. biežāk sastopamās iekšķīgo slimību izpausmes uz ādas, to simptomi;

3.7. kosmētikas līdzekļu pamatsastāvdaļu iegūšana, īpašības un izmantošana, bioloģiski aktīvo vielu iedarbība uz ādu un matiem;

3.8. sejas un ķermeņa kosmētiskās pamatprocedūras, to mērķis;

3.9. kosmētikas līdzekļu izveides un pielietojamības principi, iedarbības veidi;

3.10. sejas un ķermeņa estētisko problēmu diagnostika un risināšana, pielietojot jaunākās aparāttehnoloģiskās iespējas sejas un ķermeņa kopšanas procedūrās, t.sk. pēc estētiskās ķirurģijas operācijām;

3.11. kosmētiskie ādu attīrošie līdzekļi, to pielietošanas metodes;

3.12. ādas dziļās tīrīšanas metodes, indikācijas, kontrindikācijas;

3.13. krioterapijas pielietojums kosmetoloģijā;

3.14. ēterisko eļļu iedarbības līmeņi, klasifikācija un pielietošanas metodes;

3.15. fizikālās terapijas pielietojums skaistumkopšanā;

3.16. sejas, kakla un dekoltē masāžu veidi, indikācijas, kontrindikācijas;

3.17. mezoterapijas un mikrodermabrāzijas metodes, pielietojums, efektivitāte;

3.18. kosmētiskās maskas, to pielietošanas metodes;

3.19. ķermeņa anatomiskā uzbūve, klasiskās masāžas ietekme uz organismu, indikācijas un kontrindikācijas, tehnika un paņēmieni, masāžas higiēna, pielietojamie materiāli;

3.20. pēdas anatomiskā uzbūve, pēdu reflektorās zonas, masāžas tehnika un paņēmieni, indikācijas un kontrindikācijas;

3.21. profesionālie un individuālie sejas un ķermeņa kopšanas kosmētiskie līdzekļi, to sastāvdaļas, ekskluzīvo masāžu un procedūru pielietošanas specifika un īpatnības;

3.22. vaksācijas kosmētiskie līdzekļi, to sastāvdaļas un iedarbība;

3.23. vaksācijas pielietošanas tehnikas, indikācijas un kontrindikācijas;

3.24. parafīna pielietošanas tehnikas, indikācijas un kontrindikācijas;

3.25. permanentā make-up veidošanas metodes un principi, klientu konsultācija;

3.26. stila un dekoratīvās kosmētikas pamati;

3.27. filozofija par cilvēka enerģētiku un krāsas spēka izmantošanu veselībai, skaistumam un labākai pašsajūtai, enerģijas līmeņa paaugstināšanai organismā;

3.28. personība un saskarsmes psiholoģijas struktūra, būtība un loma cilvēciskajā un profesionālajā darbībā; profesionāla klientu apkalpošana, personības un grupas mijiedarbība;

3.29. saskarsmes stili, neverbālā saskarsme, konfliktu un stresa vadīšanas process;

3.30. MS Word, MS Excel un MS Power Point datorprogrammu pielietojums;

3.31. cenu veidošanas principi tirgzinībā un cenu noteikšanas stratēģijas, preču noieta veicināšana;

3.32. saimnieciskās operācijas, galvenie grāmatvedības principi neatkarīgi no tā, kā tos izskata;

3.33. valsts valoda;

3.34. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.35. vides aizsardzība;

3.36. darba tiesiskās attiecības;

3.37. darba aizsardzība un ugunsdrošība."

Labklājības ministre I.Jurševska 

Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 14.decembra
noteikumiem Nr.1116 

"3.30. Meža mašīnu operatora profesijas standarts

3.30.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - meža mašīnu operators.

2. Profesijas kods - 3139 09.

3.30.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- meža mašīnu operators strādā ar meža apsaimniekošanas darbiem paredzētām speciālām meža mašīnām (harvesteru, forvarderu, augsnes gatavotāju, šķeldotāju, saiņotāju, celmu rāvēju, stādītāju) (turpmāk kopā - meža mašīnas), veic koku zāģēšanu un apstrādi, kokmateriālu pievešanu līdz ceļmalas krautuvei, kā arī celmu raušanu, ciršanas atlieku saiņošanu un pārstrādi kurināmās koksnes šķeldās, meža augsnes sagatavošanu un kociņu stādīšanu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai meža mašīnu operatoram nepieciešama motorzāģa vadītāja apliecība, B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība un normatīvajos aktos noteiktai traktortehnikas kategorijai atbilstoša vadītāja apliecība.

Meža mašīnu operators strādā ar meža nozari saistītos uzņēmumos.

3.30.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja plānot savu darbu un strādāt, ievērojot mežsaimniecības, vides aizsardzības, darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības.

2. Spēja veikt meža apsaimniekošanu kvalitatīvi un ražīgi, izmantojot atbilstošas darba metodes un paņēmienus katrā no meža apsaimniekošanas darbiem.

3. Spēja izmantot vidi saudzējošus darba paņēmienus, lietot motorinstrumentiem un meža mašīnām atbilstošas degvielas un smērvielas.

4. Spēja uzturēt mašīnas tehniskā darba kārtībā, veikt ikdienas un periodiskās tehniskās apkopes un vienkāršus remonta darbus, izmantojot meža mašīnas tehnisko informāciju.

5. Spēja regulēt meža mašīnas iestatījumus atbilstoši darbu specifikai un operatora individuālajam profesionālo prasmju līmenim.

6. Spēja vadīt meža mašīnas.

7. Spēja veikt meža izstrādes un kokmateriālu pievešanas darbus galvenajā cirtē un kopšanas cirtē.

8. Spēja identificēt dabas vērtības, atbilstoši darba uzdevumam plānot cirsmas izstrādi un uzmērīt audzi.

9. Spēja sastādīt darba uzdevumu harvestera vadības sistēmai.

10. Spēja veikt harvestera mērīšanas sistēmas kalibrēšanu.

11. Spēja ražīgi un kvalitatīvi zāģēt ar harvesteru kokus un sagatavot no tiem vērtīgus kokmateriālus, ievērojot kokmateriālu kvalitātes prasības.

12. Spēja sagatavotos kokmateriālus, ciršanas atliekas vai celmus pievest ar forvarderu līdz ceļmalas krautuvei.

13. Spēja ar saiņotāju veikt ciršanas atlieku saiņošanu.

14. Spēja ciršanas atliekas pārstrādāt kurināmās koksnes šķeldās ar šķeldotāju.

15. Spēja veikt celmu raušanu, ar ekskavatoru izrautos celmus nokraut kaudzēs cirsmā.

16. Spēja veikt augsnes sagatavošanas darbus un kociņu stādīšanu ar meža mašīnām.

17. Spēja izprast un lietot meža mašīnu un datu apmaiņas datorprogrammas.

18. Spēja uzskaitīt izpildīto darbu un izlietotos materiālus, kontrolēt darbu izpildes gaitu un kvalitāti, veikt tehnoloģiskā procesa izmaksu kalkulāciju.

19. Spēja ievērot darba aizsardzības prasības, lietot atbilstošus, ergonomiskus un drošus darba paņēmienus, izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus, piedalīties darba vides riska faktoru noteikšanā.

20. Spēja rīkoties ugunsgrēka un nelaimes gadījumos, sniegt pirmo palīdzību.

21. Spēja vadīt transportlīdzekli nokļūšanai uz darba vietu mežā vai meža mašīnu apgādei ar rezerves daļām un degvielu.

22. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.

3.30.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Strādāt ar harvesteru (sastādīt darba uzdevumu harvestera vadības sistēmai, plānot cirsmas izstrādi, identificēt dabas vērtības, uzmērīt audzi, pārzināt kokmateriālu kvalitāti, pārzināt harvestera mērīšanas sistēmas kalibrēšanu, veikt meža kopšanu atbilstoši kopšanas ciršu kvalitātes prasībām, sagatavot darba atskaites).

2. Strādāt ar forvarderu (plānot kokmateriālu un ciršanas atlieku krautuves vietas un to izvietojumu, plānot kokmateriālu kravas atbilstoši krautuves plānojumam, nokraut un šķirot kokmateriālus krautuvē atbilstoši to kvalitātei, pievest kokmateriālus meža kopšanas cirtēs atbilstoši kopšanas ciršu kvalitātes prasībām, nokraut ciršanas atliekas un celmus atbilstoši žūšanas, vides un tālākās pārstrādes prasībām, sagatavot darba atskaites).

3. Strādāt ar augsnes gatavotāju (regulēt augsnes gatavošanas iekārtas atbilstoši augsnes gatavošanas kvalitātes prasībām, plānot augsnes sagatavošanu cirsmā, noteikt stādvietu skaitu augsnes sagatavošanas laikā).

4. Strādāt ar šķeldotāju (regulēt un uzturēt tehniskā kārtībā šķeldošanas iekārtu, lai nodrošinātu atbilstošas kvalitātes šķeldu ražošanu, lietot atbilstošas šķeldošanas darba metodes cirsmā un krautuvē).

5. Strādāt ar saiņotāju (regulēt un uzturēt tehniskā kārtībā saiņošanas iekārtu, lai nodrošinātu atbilstošas kvalitātes saiņu sagatavošanu, saiņot ciršanas atlieku saiņus atbilstoši sugu sastāvam).

6. Strādāt ar celmu rāvēju (atkarībā no celmu dimensijām izmantot atbilstošu celma šķelšanas un raušanas metodi, sagatavot augsni jauno kociņu stādīšanai, ja nepieciešams).

7. Strādāt ar stādītāju (stādīt kociņus tādā izvietojumā, kas nodrošina stādīšanas normatīvu un kvalitātes prasības, veikt stādvietu kontrolmērījumus stādīšanas laikā).

8. Lietot meža mašīnu un elektronisko datu apmaiņas datorprogrammas.

9. Noregulēt meža mašīnu atbilstoši darba specifikai un operatora individuālajam profesionālo prasmju līmenim.

10. Nodrošināt dabas un apkārtējās vides aizsardzību, lietot videi draudzīgus materiālus.

11. Izvēlēties atbilstošus instrumentus un materiālus darbam.

12. Lietot un kalibrēt mērinstrumentus un kontrolinstrumentus.

13. Veikt meža mašīnu ikdienas un periodiskās tehniskās apkopes.

14. Veikt vienkāršus remonta darbus, izmantojot atslēdzniecības un metināšanas darbu iemaņas.

15. Lasīt meža mašīnu elektriskās, hidrauliskās un vadības sistēmas shēmas.

16. Plānot un organizēt savu darbu, uzņemties atbildību par saviem darba rezultātiem.

17. Atrast, klasificēt un atlasīt vajadzīgo informāciju, strādāt ar katalogiem tehniskās informācijas iegūšanai.

18. Orientēties mežsaimniecības nozares normatīvajos aktos, lietot mežsaimniecības zināšanas un jaunākās nozares attīstības tehnoloģijas.

19. Pilnveidot profesionālo kvalifikāciju.

20. Strādāt komandā un patstāvīgi, ievērot darba kultūru un profesionālo ētiku, risināt problēmsituācijas darba procesā.

21. Izprast ražošanas pašizmaksas veidošanās principus un veikt aprēķinus.

22. Ievērot darba aizsardzības noteikumus un lietot individuālās aizsardzības līdzekļus.

23. Ievērot ugunsdrošības noteikumus, lietot ugunsdzēsības materiālus un ierīces.

24. Sniegt pirmo palīdzību.

25. Pārvaldīt valsts valodu.

26. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.

27. Lietot mežsaimniecības nozares profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

28. Strādāt ar motorzāģi.

29. Vadīt vieglo autotransporta līdzekli.

3.30.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. meža nozares struktūra un pamatfunkcijas;

1.2. arodslimības un to cēloņi.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. meža nozares normatīvie akti;

2.2. mežsaimniecībā izmantojamie augu aizsardzības līdzekļi un vielas;

2.3. tehniskās mehānikas pamati (meža mašīnu mezglu uzbūve, savienojumi);

2.4. konstrukciju materiāli, konstrukciju izturības noteikšanas pamatprincipi, detaļu, mezglu izmēru noteikšanas pamatprincipi;

2.5. komercdarbības pamati;

2.6. mežsaimniecības darbu organizācija un plānošana;

2.7. profesionālā saskarsme;

2.8. rasējumu lasīšana, detaļu un mezglu skicēšana.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. mežsaimniecības pamati (meža ekoloģija, meža apsaimniekošana, meža tipoloģija, koksnes vainas, ainavu plānošanas pamati, mežsaimniecības kartogrāfija);

3.2. mežizstrāde (cirsmu izstrādes plānošana, kokmateriālu sagatavošanas, pievešanas un ciršanas atlieku pārstrādes darba metodes, kokmateriālu kvalitātes prasības, stumbra sagarumošanas optimizācijas principi, kontrolmērījumi, cirsmu izstrāde ar motorzāģi);

3.3. kokmateriālu sagatavošanas, pievešanas, ciršanas atlieku pārstrādes, celmu raušanas, meža augsnes sagatavošanas un meža atjaunošanas tehnoloģijas;

3.4. meža mašīnu uzbūve, ekspluatācija un tehniskā dokumentācija (meža mašīnu raksturlielumi, meža mašīnu uzbūves principi, meža mašīnu ekspluatācijas noteikumi, meža mašīnu transportēšana);

3.5. meža mašīnu (forvardera, harvestera, augsnes gatavotāja, šķeldotāja, celmu rāvēja, saiņotāja un stādītāja) vadīšanas principi;

3.6. darba paņēmieni īpašos apstākļos (problemātisko koku apstrāde, darbs kalnainā apvidū, darbs nelabvēlīgos laika apstākļos u.c.);

3.7. meža mašīnu ikdienas un periodiskās tehniskās apkopes un remonts;

3.8. meža mašīnu darba uzdevumu sagatavošana, darba uzskaite, kvalitātes kontrole, kalibrēšana, tehnoloģisko procesu izmaksu kalkulācija;

3.9. meža aizsardzības metodes un vides aizsardzības prasības mežsaimniecībā;

3.10. mežsaimniecības prasībām atbilstoši un vidi saudzējoši darba paņēmieni;

3.11. mežsaimniecības profesionālie termini un simboli valsts valodā un vienā svešvalodā;

3.12. datortehnikas un elektronisko saziņas līdzekļu izmantošana;

3.13. hidraulikas un hidrostatikas pamati (meža mašīnu hidraulisko sistēmu pamatprincipi);

3.14. meža mašīnu elektrisku un elektronisku ierīču darbības principi, meža mašīnu datorsistēmu darbības principi;

3.15. ugunsdrošības noteikumi, uguns aizsardzības un uguns dzēšanas paņēmieni;

3.16. veicamās darbības nelaimes gadījumā un pirmās palīdzības sniegšana;

3.17. darba aizsardzība;

3.18. mežsaimniecības un atslēdznieku motorinstrumenti;

3.19. atslēdznieku un metināšanas darbu tehnoloģijas pamati (metālapstrādes pamatdarbu veidi, metālapstrādē izmantojamie rokas instrumenti, elektrisko un pneimatisko rokas instrumentu izmantošana, darba paņēmieni, strādājot pie metālapstrādes darbgaldiem, vienkāršo metināšanas darbu paņēmieni);

3.20. viena svešvaloda profesionālās saziņas līmenī;

3.21. ceļu satiksmes noteikumi un satiksmes drošība;

3.22. valsts valoda;

3.23. darba tiesiskās attiecības.

3.31. Iespieddarbu digitālā noformējuma speciālista profesijas standarts

3.31.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - iespieddarbu digitālā noformējuma speciālists.

2. Profesijas kods - 3432 50.

3.31.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- iespieddarbu digitālā noformējuma speciālists veic iespieddarbu digitālo noformēšanu, to sagatavošanu iespiešanai un pēcapstrādei; plāno un izstrādā iespieddarbu digitālā noformējuma projektus individuāli vai sadarbībā ar citiem speciālistiem, nepieciešamības gadījumā veic konsultanta funkcijas un ir atbildīgs par sava darba rezultātu un kvalitāti.

Iespieddarbu digitālā noformējuma speciālists ir nozares speciālista vadībā izdevniecībās, reklāmas aģentūrās, tipogrāfijās vai citos poligrāfijas un izdevējdarbības nozares uzņēmumos nodarbināta persona vai pašnodarbināta persona, var veikt individuālo komercdarbību.

3.31.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja izmantot zināšanas, prasmes un attieksmes darba izpildei un profesionālajai attīstībai.

2. Spēja lietot datoru ar iespieddarbu digitālā noformējuma un sagatavošanas iespiešanai datorprogrammām, prast lietot datoram pievienojamās ievadierīces un izvadierīces.

3. Spēja vizuāli pārbaudīt darba vietu pirms darba uzsākšanas, uzturēt to kārtībā darba laikā un sakārtot pēc darba beigšanas.

4. Spēja ievērot ugunsdrošības, elektrodrošības noteikumus, novērtēt riska faktorus, vajadzības gadījumā atbilstoši reaģēt, spēja sniegt pirmo palīdzību.

5. Spēja ievērot darba un vides aizsardzības prasības un veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.

6. Spēja rīkoties saskaņā ar darba tiesisko attiecību normatīvajiem aktiem.

7. Spēja izvērtēt iespieddarba digitālajai noformēšanai iesniegto materiālu mērķauditoriju un pielietojuma vides specifiku.

8. Spēja novērtēt iespieddarba raksturu, kompozīcijas un tehnoloģiskā risinājuma iespējas; izvērtēt pieejamo iespieddarbu digitālā noformējuma datorprogrammu iespējas.

9. Spēja novērtēt tiražēšanai iesniegto materiālu atbilstību poligrāfijas tehnoloģiju iespējām, iespieddarba specifikai un izvērtēt klienta vēlmju savienojamību ar poligrāfijas tehnoloģiju iespējām.

10. Spēja novērtēt iespieddarba pielietošanas mērķa savienojamību ar teksta un vizuālo saturu, estētisko slodzi.

11. Spēja lasīt tehnoloģisko karti, vajadzības gadījumā sastādīt to.

12. Spēja novērtēt iespieddarba teksta, vizuālā materiāla, krāsu risinājuma atbilstību iespieddarba formātam; tiražējamās informācijas un iespieddarba formāta savienojamību.

13. Spēja novērtēt iespieddarba kompozīcijas un stila risinājuma atbilstību informācijas slodzei.

14. Spēja novērtēt poligrāfiski tiražējamā materiāla atbilstību tehnoloģiskajām iespējām.

15. Spēja izvēlēties iespieddarba digitālā noformējuma tehnoloģiju atbilstoši izvēlētajai iespiedtehnoloģijai un pēcapstrādes tehnoloģijām.

16. Spēja plānot iespieddarba digitālā noformējuma laika grafiku un nodrošināt tā izpildi.

17. Spēja izvēlēties iespieddarba specifikai atbilstošu kompozīciju, burtu fontus un izmērus, krāsu, kolorīta un tonālo risinājumu.

18. Spēja izstrādāt iespieddarba koncepcijai atbilstošu digitālā noformējuma projektu, atbilstoši izvēlētajām iespiešanas un pēcapstrādes tehnoloģijām sagatavot iespieddarbu tiražēšanai.

19. Spēja novērtēt iespieddarba digitālā noformējuma kvalitāti.

20. Spēja saskaņot ar klientu iespieddarba digitālās noformēšanas projekta prezentēšanas veidu un laiku.

21. Spēja informēt klientu par darba gaitu, iespieddarba digitālā noformējuma tehnoloģiju specifiku.

22. Spēja sazināties valsts valodā un svešvalodā, pielietojot profesionālo terminoloģiju.

23. Spēja strādāt komandā, sadarbojoties un ievērojot darba ētikas pamatprincipus.

24. Izmantojot datu bāzes, nozares literatūru, specifikācijas un citus informācijas avotus, spēja regulāri un patstāvīgi iepazīties ar nozares jaunākajām tehnoloģijām.

25. Spēja pilnveidot profesionālo kvalifikāciju atbilstoši uzņēmuma vadības prasībām.

3.31.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Lietot iespieddarbu digitālā noformējuma ierīces un aprīkojumu.

2. Sagatavot iespieddarbu atbilstoši paredzamajai iespiedtehnoloģijai.

3. Sagatavot iespieddarbu atbilstoši paredzamajām pēcapstrādes tehnoloģijām.

4. Sagatavot iespieddarbu atbilstoši izvēlēto materiālu specifikai.

5. Sagatavot digitāli noformētu iespieddarbu tiražēšanai.

6. Sadarboties ar klientu.

7. Piedāvāt klientam piemērotāko prezentācijas veidu.

8. Sastādīt un lasīt tehnoloģisko karti.

9. Novērtēt tiražējamā teksta, vizuālā materiāla, krāsu risinājuma atbilstību iespieddarba informatīvajai slodzei.

10. Novērtēt izvēlētā iespieddarba formāta un tiražējamās informācijas savienojamību.

11. Novērtēt izvēlētā iespieddarba kompozīcijas un stila risinājuma atbilstību informācijas saturam.

12. Novērtēt iespieddarba realizēšanai izvēlēto materiālu īpašības.

13. Sagatavot iespieddarbu atbilstoši materiālu īpašībām.

14. Izvēlēties iespieddarba koncepcijai un stilam atbilstošus burtu fontus un izmērus.

15. Izstrādāt iespieddarba funkcijai piemērotu krāsu, kolorīta, tonālās uztveres modeli.

16. Novērtēt iesniegtā materiāla atbilstību poligrāfijas nozares tehnoloģiskajām prasībām.

17. Izvēlēties iespieddarba digitālā noformējuma tehnoloģiju atbilstoši poligrāfiskās reproducēšanas iespējām.

18. Nosūtīt un saņemt digitāli noformētā iespieddarba failus, izmantojot interneta vidi.

19. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus.

20. Sniegt pirmo palīdzību.

21. Veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.

22. Uzturēt kārtībā darba vietu.

23. Rīkoties darba tiesisko attiecību normatīvo aktu ietvaros.

24. Izvērtēt potenciālo iespieddarba mērķauditoriju.

25. Izvērtēt iespieddarba pielietojuma vides ietekmes faktorus.

26. Novērtēt iespieddarba raksturu.

27. Novērtēt iespieddarba kompozīcijas risinājuma iespējas.

28. Noteikt iespieddarba noformēšanas tehnoloģiskā risinājuma variantus.

29. Novērtēt poligrāfijas nozares datorprogrammu iespējas.

30. Novērtēt izvēlēto materiālu atbilstību pasūtījuma specifikai.

31. Novērtēt pasūtītāja vēlmju savienojamību ar poligrāfijas nozares tehnoloģiskajām iespējām.

32. Novērtēt iespieddarba pielietošanas mērķa savienojamību ar tā estētisko slodzi.

33. Novērtēt iespieddarba teksta un vizuālā satura estētisko līmeni.

34. Novērtēt iesniegto vizuālo materiālu atbilstību poligrāfiskās reproducēšanas tehnoloģijām.

35. Izvēlēties iespieddarba digitālā noformējuma veidu atbilstoši iespieddarba tālākās realizēšanas tehnoloģijām.

36. Novērtēt iespieddarba realizēšanai izvēlēto materiālu īpašības.

37. Sagatavot iespieddarbu atbilstoši materiālu īpašībām.

38. Novērtēt iespieddarba noformēšanas tehnoloģiju darbietilpību.

39. Izveidot iespieddarba koncepcijai atbilstošu digitālo noformējumu.

40. Nodrošināt iespieddarba mērķauditorijai un pielietojuma mērķim atbilstošu iespieddarba digitālā projekta kvalitāti.

41. Plānot un nodrošināt iespieddarba digitālā noformējuma realizācijas termiņus.

42. Novērtēt digitāli noformētā iespieddarba kvalitāti.

43. Sniegt klientam informāciju par iespieddarba digitālā noformējuma tehnoloģiju īpatnībām.

44. Prezentēt digitāli noformētu iespieddarbu klientam.

45. Atrast, atlasīt un izmantot nepieciešamo informāciju.

46. Pārvaldīt valsts valodu.

47. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.

48. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

3.31.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. vides aizsardzības prasības;

1.2. darba tiesiskās attiecības;

1.3. datoru lietotājprogrammas, datu bāzes;

1.4. poligrāfijas nozares jaunākās tehnoloģijas un materiāli.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas;

2.2. izdevējdarbība;

2.3. pirmsiespiešanas procesi (reproprocesi);

2.4. reproducējamo materiālu atbilstība poligrāfiskās tiražēšanas vajadzībām;

2.5. iespieddarbu izmantošanas mērķi, estētiskā, informatīvā slodze;

2.6. iespieddarbu izmantošanas vides specifika;

2.7. iespieddarbu stils un vides kultūra;

2.8. iespieddarbu digitālā noformējuma kvalitātes prasības;

2.9. iespieddarbu digitālā noformējuma procesu laikietilpība un darbietilpība;

2.10. saskarsmes pamati;

2.11. rīcība ugunsgrēka un elektriskās strāvas noplūdes gadījumā;

2.12. pirmā palīdzība;

2.13. ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumi;

2.14. individuālās aizsardzības līdzekļi, drošības zīmes un signāli;

2.15. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. darba aizsardzība;

3.2. iespieddarbu digitālā noformējuma tehnoloģijas;

3.3. iespieddarbu kompozīcijas veidošanas noteikumi;

3.4. poligrāfijas materiāli, to īpašības;

3.5. papīra formāti, iespieddarbu formāti;

3.6. iespieddarbu digitālā noformējuma un sagatavošanas iespiešanai datorprogrammas;

3.7. tehnoloģiskā karte, tās sastādīšana;

3.8. datora un tam pievienojamo ierīču tehniskais raksturojums, izmantošanas iespējas;

3.9. burtu fonti un izmēri;

3.10. teksta vizuālo un grafisko elementu savienošanas nosacījumi;

3.11. vizuālā materiāla estētiskā kvalitāte, atbilstība poligrāfiskās reproducēšanas iespējām;

3.12. teksta grupēšanas noteikumi;

3.13. teksta un brīvo laukumu kompozīcija;

3.14. digitāli noformētu iespieddarbu sagatavošana tiražēšanai;

3.15. interneta vides iespējas digitāli noformēto iespieddarbu failu administrēšanā;

3.16. valsts valoda;

3.17. viena svešvaloda saziņas līmenī;

3.18. saskarsmes psiholoģijas pamati;

3.19. darba vietas vizuālās novērtēšanas un sakārtošanas paņēmieni.

3.32. Ceļojumu konsultanta profesijas standarts

3.32.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - ceļojumu konsultants.

2. Profesijas kods - 4221 01.

3.32.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- ceļojumu konsultants veicina tūrisma pakalpojumu pārdošanu un atbild par ceļojuma organizēšanas plānošanu, ievērojot Eiropas un Latvijas tiesību aktu prasības tūrisma nozarē un dokumentu noformēšanas kārtību; plāno un izpilda klienta pasūtījumu, pielietojot profesionālās kompetences; sazinās valsts valodā augstākajā līmenī un ne mazāk kā divās svešvalodās; ir atbildīgs par sava darba kvalitatīvu rezultātu, sekmējot uzņēmuma pozitīva tēla veidošanos.

Ceļojumu konsultants ir tūrisma nozares speciālistu vadībā nodarbināta persona, kas strādā tūrisma uzņēmumos, birojos, atpūtas organizēšanas centros, aģentūrās un firmās vai strādā kā pašnodarbināta persona, vai var veikt individuālo komercdarbību.

3.32.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja plānot, organizēt un koordinēt savu darbu tūrisma uzņēmumā, nodrošinot visu resursu pilnvērtīgu izmantošanu.

2. Spēja ievērot tūrisma uzņēmuma darbības virzienus, iespējas, prioritātes un pakalpojumu veidus.

3. Spēja ievērot ilgtspējīgā tūrisma attīstības principus.

4. Spēja apgūt Latvijas un starptautiskā tūrisma tirgus piedāvājumus un informācijas meklēšanas instrumentus.

5. Spēja pārzināt tirgus tendences un apgūt jaunākos produktus.

6. Spēja organizēt klientiem uzņēmuma pakalpojumus un aktivitātes ar oriģinālu pieeju tūrisma produkta veidošanā.

7. Spēja strādāt individuāli un komandā, un pieņemt lēmumus, pielietojot saskarsmes psiholoģijas pamatprincipus.

8. Spēja izvērtēt sava darba kvalitāti.

9. Spēja uzturēt viesmīlības atmosfēru, organizējot kvalitatīvu klientu apkalpošanu.

10. Spēja noformēt dokumentus atbilstoši Eiropas un Latvijas normatīvajiem aktiem un lietvedības noteikumiem.

11. Spēja pārzināt darbības, kas saistītas ar līgumu, apdrošināšanas, konsulāro un atskaites dokumentu formēšanu, un lietot šos dokumentus darba procesā.

12. Spēja izmantot lietišķo saraksti, izmantojot speciālo tūrisma terminoloģiju.

13. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divas svešvalodās profesionālajā saziņas līmenī, tās pilnveidojot un lietojot profesionālo terminoloģiju.

14. Spēja ievērot ģērbšanās, vizuālā izskata, uzvedības, kultūras, pieklājības normas un lietišķā protokola pamatus.

15. Spēja piedāvāt pastāvīgas un noturīgas kvalitātes pakalpojumu atbilstoši tūrisma jomu reglamentējošiem normatīviem aktiem un viesmīlības standartiem.

16. Spēja tiekties uz kopēju uzņēmuma mērķu sasniegšanu, izmantojot vispārējas un profesionālās zināšanas.

17. Spēja sekmēt uzņēmuma apgrozījuma palielināšanos, sadarbojoties komandā.

18. Spēja ievērot uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus un uzņēmuma standartus.

19. Spēja pielietot drošus darba paņēmienus darbības procesā, praktiski pielietojot darba aizsardzības zināšanas.

20. Spēja ievērot Latvijas Republikas normatīvos aktus, ar tūrismu saistītos Eiropas Savienības tiesību aktus un nodrošināt valsts kontrolējošo institūciju norādījumu izpildi.

21. Spēja apgūt jaunas racionālas profesionālas iemaņas, iepazīstoties ar jaunāko profesionālo informāciju un piedaloties pieredzes apmaiņas programmās.

22. Spēja lietot tiešās rezervācijas programmas un apgūt jaunāko informācijas tehnoloģijās.

3.32.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Sekmēt uzņēmuma pozitīva tēla veidošanu.

2. Veidot uzņēmuma popularitāti sabiedrībā.

3. Pārzināt Eiropas un Latvijas Republikas normatīvos aktus tūrisma jomā.

4. Ievērot darba, vides aizsardzības un sanitārijas noteikumus.

5. Ievērot uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus.

6. Saudzēt apkārtējo vidi.

7. Pielietot viesmīlības un saskarsmes pamatprincipus.

8. Pielietot tūrisma zināšanas.

9. Būt atbildīgam par sava darba rezultātiem.

10. Prast strādāt komandā.

11. Apgūt tūrisma tirgus piedāvājumus un informācijas meklēšanas instrumentus.

12. Ievērot ilgtspējīga tūrisma attīstības principus.

13. Piedāvāt un pārdot uzņēmuma un tūrisma produktu, ievērojot uzņēmuma darbības virzienu, pakalpojumu veidus un izmaksas.

14. Veikt klientu pastāvīgu uzskaiti un glabāt to atbilstoši uzņēmumā noteiktajām prasībām.

15. Pieņemt un koordinēt pasūtījumus, motivējot uzņēmuma tūrisma produkta un pakalpojuma priekšrocības.

16. Izzināt klientu vajadzības un identificēt vēlamo pakalpojumu veidu.

17. Strādāt ar biroja tehniku un aprīkojumu.

18. Prast noformēt klientu rēķinus, izmantojot dažādus maksājumu veidus.

19. Strādāt ar datoru, izmantojot specializētās programmas.

20. Veidot atskaites par pārdoto un pieprasīto.

21. Veidot uzņēmuma datu bāzi par klientiem.

22. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.

23. Pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī.

24. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas profesionālajā saziņas līmenī.

25. Patstāvīgi organizēt savu darbu.

26. Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju.

27. Strādāt komandā.

28. Ierosināt inovatīvus risinājumus un izrādīt iniciatīvu to ieviešanā.

29. Ievērot savstarpējās kultūras un uzvedības normas.

30. Sekmēt klienta labsajūtu, uzturot labvēlīgu mikroklimatu.

31. Ievērot konfidencialitāti informācijā par klientiem un uzņēmumu.

32. Izmantot pārdošanas prasmes.

3.32.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. darba un sociālo tiesību pamati;

1.2. viesmīlības pamati;

1.3. pirmās palīdzības sniegšana.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. darba aizsardzība;

2.2. ugunsdrošības noteikumi;

2.3. iekārtu elektrodrošības noteikumi;

2.4. pasaules tūrisma ģeogrāfijas pamati;

2.5. Latvijas un pasaules vēstures un kultūras svarīgākie notikumi;

2.6. psiholoģijas pamati;

2.7. tirgvedības nozares pamati;

2.8. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās;

2.9. lietvedības pamati.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. lietišķā etiķete un protokols;

3.2. darba tiesiskās attiecības;

3.3. tūrisma nozares normatīvie akti;

3.4. nodokļu sistēmu reglamentējošie normatīvie akti;

3.5. vides aizsardzības prasības;

3.6. higiēnas prasības;

3.7. tūrisma biznesa pamati;

3.8. ceļojumu klasifikācija;

3.9. tūristu apdrošināšana;

3.10. tirgus konjunktūra;

3.11. praktiskās tirgzinības;

3.12. grāmatvedības pamati;

3.13. speciālās datorprogrammas;

3.14. retorikas pamati;

3.15. saskarsmes psiholoģijas pamatprincipi;

3.16. runas un kustību kultūra;

3.17. norēķini ar klientu;

3.18. valsts valoda;

3.19. vismaz divas svešvalodas profesionālajā saziņas līmenī;

3.20. informācijas iegūšana, apstrāde un analīze ar datora palīdzību;

3.21. biroja tehnikas lietošana.

3.33. Viesu uzņemšanas dienesta speciālista profesijas standarts

3.33.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - viesu uzņemšanas dienesta speciālists.

2. Profesijas kods - 5151 13.

3.33.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- viesu uzņemšanas dienesta speciālists uzņem un apkalpo viesus; veic pieprasījumu apstiprināšanu un istabu rezervēšanu, viesu reģistrāciju; informē viesus par pakalpojumiem viesnīcā un ārpus tās, norēķinās ar viesiem, ievērojot uzņēmuma standartus; spēj reaģēt konflikta situācijās, izmantojot saskarsmes psiholoģijas prasmes; atbilstoši kompetencei prot organizēt savu darbu un sadarboties ar citiem uzņēmuma speciālistiem; patstāvīgi pieņem lēmumus, sazinās valsts valodā un divās svešvalodās.

Viesu uzņemšanas dienesta speciālists var strādāt uzņēmumos, t.sk. tūristu mītnēs - viesnīcās, moteļos, jaunatnes tūristu mītnēs, viesu mājās, sanatorijās, kempingos, pansijās.

3.33.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja plānot, organizēt un koordinēt savu darbu viesu uzņemšanas dienestā viesmīlības uzņēmumā, nodrošinot visu resursu pilnvērtīgu izmantošanu.

2. Spēja organizēt viesiem uzņēmuma pakalpojumus un aktivitātes sadarbībā ar uzņēmuma dienestiem un komersantiem.

3. Spēja sadarboties ar citām uzņēmuma struktūrvienībām.

4. Spēja strādāt individuāli un komandā.

5. Spēja pieņemt lēmumus, lietojot saskarsmes un lietišķās etiķetes pamatprincipus.

6. Spēja piedāvāt pastāvīgas un noturīgas kvalitātes pakalpojumus.

7. Spēja izvērtēt sava darba kvalitāti.

8. Spēja uzturēt un būt atbildīgam par viesmīlīgu atmosfēru, organizējot kvalitatīvu viesu apkalpošanu.

9. Spēja risināt viesu problēmas viņu uzturēšanās laikā uzņēmumā.

10. Spēja uzņemt viesus, pieņemt pasūtījumus un veikt norēķinus.

11. Spēja noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajiem aktiem un lietvedības noteikumiem.

12. Spēja pārzināt un sastādīt norēķinu, inventarizācijas un atskaites dokumentāciju un to lietot darba procesā.

13. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās, lietot profesionālo terminoloģiju.

14. Spēja nepārtraukti pilnveidot svešvalodu un profesionālās terminoloģijas lietošanu.

15. Spēja ievērot uzvedības, kultūras un pieklājības normas.

16. Spēja tiekties uz kopēju uzņēmuma mērķu sasniegšanu, izmantojot vispārējās un profesionālās zināšanas.

17. Spēja sekmēt uzņēmuma apgrozījuma palielināšanu, aktīvi iesaistoties uzņēmuma pakalpojumu pārdošanā.

18. Spēja ievērot uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus.

19. Spēja izmantot drošus darba paņēmienus, praktiski lietot darba un vides aizsardzības zināšanas un ievērot tehnoloģisko iekārtu un inventāra lietošanas noteikumus.

20. Spēja nodrošināt normatīvo dokumentu un valsts kontrolējošo institūciju norādījumu izpildi.

21. Spēja sniegt pirmo palīdzību atbilstoši nepieciešamībai.

22. Spēja pilnveidot profesionālo kvalifikāciju atbilstoši darba devēja prasībām.

23. Spēja apgūt jaunas racionālas profesionālas iemaņas, iepazīstoties ar jaunāko profesionālo informāciju un piedaloties pieredzes apmaiņas programmās.

24. Spēja lietot jaunākās datoru tehnoloģijas darba procesā.

25. Spēja adekvāti un profesionāli reaģēt stresa un nestandarta situācijās.

3.33.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Radīt labvēlīgu un pozitīvu pirmo iespaidu.

2. Sekmēt uzņēmuma pozitīva tēla veidošanu.

3. Veidot uzņēmuma popularitāti sabiedrībā.

4. Izmantot viesmīlības uzņēmuma profesionālo tehniku.

5. Izmantot biroja tehniku un aprīkojumu.

6. Strādāt ar kases aparātu.

7. Lietot datoru, izmantojot specializētās programmas.

8. Norēķināties ar viesiem, izmantojot skaidras un bezskaidras naudas norēķinus.

9. Ievērot darba aizsardzības, vides aizsardzības un higiēnas noteikumus.

10. Saudzēt apkārtējo vidi.

11. Rīkoties atbilstoši viesmīlības un saskarsmes pamatprincipiem.

12. Prast izmantot tūrisma zināšanas.

13. Uzņemt un reģistrēt viesus.

14. Piedāvāt un pārdot uzņēmuma un tūrisma produktus un pakalpojumus.

15. Veikt viesu pastāvīgu uzskaiti un glabāt to atbilstoši uzņēmumā noteiktajām prasībām.

16. Pieņemt un koordinēt pasūtījumus.

17. Izzināt viesu vajadzības un risināt viesu problēmas, kas radušās uzturēšanās laikā.

18. Plānot izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes.

19. Pārbaudīt tūrisma mītnes telpu un apkārtnes kārtību.

20. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

21. Pārvaldīt valsts valodu.

22. Pārvaldīt divas svešvalodas.

23. Patstāvīgi organizēt savu darbu.

24. Paaugstināt profesionālo meistarību un pakalpojumu kvalitāti.

25. Sadarboties ar viesiem, darba devēju un citiem darbiniekiem.

26. Ierosināt inovatīvus risinājumus un izrādīt iniciatīvu to ieviešanā.

27. Ievērot savstarpējās kultūras un uzvedības normas.

28. Sekmēt viesu labsajūtu, uzturot labvēlīgu mikroklimatu.

29. Izprast un mācēt sazināties par valstī notiekošo sporta, politikas un izklaides jomā.

30. Ievērot konfidencialitāti informācijā par viesiem un uzņēmumu.

31. Orientēties viesu uzņemšanas jomas normatīvajos aktos.

32. Ievērot lietišķās etiķetes prasības saskarsmē ar viesi un kolēģiem.

3.33.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī par Latvijas tūrisma produktu.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.2. ugunsdrošības noteikumi;

2.3. iekārtu elektrodrošības noteikumi;

2.4. pirmās palīdzības sniegšana;

2.5. tūrisma ģeogrāfijas pamati;

2.6. Latvijas vēstures un kultūras svarīgākie notikumi;

2.7. psiholoģijas pamati;

2.8. tūrisma mītņu klasifikācija;

2.9. tūrisma mītņu organizatoriskās struktūras;

2.10. tirgvedības nozares pamati;

2.11. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās;

2.12. dokumentu noformēšanas tehniskās prasības;

2.13. tūrisma mītņu vadības datorprogrammu darbības pamatprincipi.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. lietišķā etiķete un protokols;

3.2. dienestu iedalījums un to darbība viesmīlības uzņēmumos;

3.3. darba un personīgās higiēnas prasības;

3.4. viesmīlības pamati;

3.5. saskarsmes psiholoģijas pamatprincipi;

3.6. viesu uzņemšanas dienesta speciālista atbildība saistībā ar pārējiem dienestiem;

3.7. norēķini ar viesi;

3.8. valsts valoda;

3.9. vismaz divas svešvalodas profesionālajā saziņas līmenī;

3.10. tūrisma mītnes vadības datorprogramma;

3.11. informācijas iegūšana, rezervācijas veikšana, apstrāde un analīze, izmantojot datoru;

3.12. biroja tehnikas lietošana;

3.13. runas un kustību kultūra;

3.14. uzņēmuma vēsture un tā produkta piedāvājums;

3.15. ētikas un estētikas pamatprincipi apkalpošanas kultūrā;

3.16. darba aizsardzība;

3.17. darba tiesiskās attiecības;

3.18. vides aizsardzība.

3.34. Automehāniķa profesijas standarts

3.34.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - automehāniķis.

2. Profesijas kods - 7231 02.

3.34.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- automehāniķis veic automobiļa diagnostiku, tehnisko apkopi un remontu; veic mezglu un agregātu demontāžu, montāžu, remontu un regulēšanu; spēj sadarboties ar klientu un pārraudzīt zemākas kvalifikācijas darbiniekus.

Automehāniķis strādā patstāvīgi vai komandā ar citiem nozares speciālistiem uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar autoapkalpi un autoremontu, kā arī var būt pašnodarbināta persona vai var veikt individuālo komercdarbību.

3.34.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja plānot un organizēt savu darbu un darba vietu, ievērojot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības.

2. Spēja nodrošināt sev un citiem darbiniekiem drošus darba apstākļus, izvēloties atbilstošas darba metodes un palīglīdzekļus.

3. Spēja izpildīt nozarei un konkrētai darba vietai raksturīgās iekšējās kārtības noteikumu prasības.

4. Spēja nodrošināt uzticēto instrumentu, iekārtu un inventāra pareizu lietošanu un uzturēšanu darba kārtībā.

5. Spēja pielietot profesionālajā darbībā tehnisko informāciju, ievērot instrukcijas, lietot datoru.

6. Spēja izvēlēties un pielietot instrumentus un palīgierīces, saskaņā ar tehniskās informācijas un instrukciju norādēm.

7. Spēja veikt automobiļa tehnisko apkopi.

8. Spēja pielietot mērinstrumentus un ierīces, kuri nepieciešami darba kvalitatīvai izpildei.

9. Spēja orientēties automobiļu uzbūvē, lai veiktu agregātu, mehānismu un mezglu demontāžu - montāžu.

10. Spēja montēt riepas un balansēt riteņus.

11. Spēja nomainīt automobiļa elektroiekārtas ierīces un apgaismes ierīču detaļas.

12. Spēja izpildīt demontāžas - montāžas darbus.

13. Spēja rast risinājumu nestandarta situācijās, izmantojot detaļu aizvietošanu.

14. Spēja lasīt rasējumus, elektriskās shēmas un kinemātiskās shēmas.

15. Spēja risināt problēmsituācijas.

16. Spēja pašizglītoties, pastāvīgi pilnveidot profesionālo kompetenci atbilstoši pielietojamās tehnoloģijas un tehnikas attīstības līmenim.

17. Spēja sazināties, uzklausīt citus un argumentēti skaidrot savu viedokli, risinot darba uzdevumus.

18. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.

19. Spēja sadarboties ar klientu un sniegt informāciju par pakalpojumiem.

20. Spēja iegūt, pārbaudīt, izvērtēt darba uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un sniegt to klientiem.

3.34.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Plānot un organizēt darba vietu atbilstoši uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumiem.

2. Ievērot darba aizsardzības prasības.

3. Ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumu prasības.

4. Sniegt pirmo palīdzību.

5. Ievērot vides aizsardzības prasības.

6. Uzglabāt un utilizēt bīstamos atkritumus.

7. Lietot individuālos un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus.

8. Strādāt ar celšanas iekārtām un ierīcēm.

9. Lietot darba uzdevumam atbilstošus instrumentus un palīgierīces.

10. Lietot atbilstošus ekspluatācijas materiālus (degvielas, eļļas, ziežvielas, tehniskos šķidrumus, autokosmētiku).

11. Lietot mērinstrumentus un diagnostikas ierīces un iekārtas.

12. Lasīt rasējumus, elektriskās shēmas un kinemātiskās shēmas.

13. Zīmēt skices.

14. Lietot tehnisko informāciju un instrukcijas darbu veikšanai.

15. Iegūt informāciju no elektroniskajām datu bāzēm un interneta.

16. Veikt automobiļu tehnisko apkalpošanu atbilstoši tehniskajai informācijai un darba instrukcijām.

17. Mainīt riepas un balansēt riteņus.

18. Remontēt automobiļu elektroiekārtu mehānismus, ierīces un apgaismojuma detaļas.

20. Veikt automobiļa motora remontu.

21. Izpildīt automobiļa agregātu remontu vai nepieciešamības gadījumā nosūtīt tos uz specializētām darbnīcām.

22. Izpildīt automobiļa ritošās daļas, piekares, sajūga un kardāna demontāžu - montāžu un remontu.

23. Izpildīt stūres iekārtu sastādošo ierīču un mezglu remontu.

24. Izpildīt bremžu sistēmu sastādošo mehānismu remontu.

25. Nomainīt nolietotās vai bojātās detaļas, mezglus un ierīces automobiļa virsbūvē.

26. Pārbaudīt virsbūves tehnisko stāvokli un novērst konstatētos defektus, nomainot vai regulējot detaļas.

27. Veikt automobiļu virsbūves detaļu (stiklojuma, iekšējās un ārējās apdares, blīvējuma detaļu) nomaiņu.

28. Veikt virsbūves aprīkojuma un komforta ierīču tehnisko apkopi un remontu.

29. Lietot nozares profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā (angļu, vācu vai krievu valodā).

30. Pārvaldīt valsts valodu.

31. Pārvaldīt vienu svešvalodu (angļu, vācu vai krievu valodu) saziņas līmenī.

32. Sadarboties ar klientiem un sniegt profesionālu informāciju par darba apjomu, izcenojumu un citiem klientu interesējošiem jautājumiem.

33. Veikt darbu uzskaiti un noformēt sniegto pakalpojumu dokumentus.

34. Lietot datoru.

35. Veikt darbu patstāvīgi un komandā.

36. Risināt problēmsituācijas.

3.34.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai priekšstata līmenī nepieciešamās zināšanas par autobūvē izmantojamiem materiāliem.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. darba aizsardzības prasības;

2.2. ugunsdrošības noteikumi;

2.3. elektrodrošības noteikumi;

2.4. uzņēmuma darba organizācija;

2.5. darba uzskaite;

2.6. vides aizsardzības prasības;

2.7. kolektīvie aizsardzības līdzekļi;

2.8. ekspluatācijas materiālu ietekme uz cilvēka organismu un vidi;

2.9. ķīmisko vielu un ķīmisko produktu bīstamības klases un to apzīmējumi;

2.10. darba vietas ergonomika;

2.11. automobiļa uzbūves pamati;

2.12. agregātu darbības principi;

2.13. detaļu savienojumu veidi;

2.14. agregātu un mezglu atteikumu iemesli;

2.15. motora un tā sistēmu uzbūve, darbības princips;

2.16. stūres iekārtas uzbūve un darbība;

2.17. ritošās daļas agregātu un mezglu uzbūve un darbība;

2.18. bremžu sistēmas uzbūve;

2.19. transmisiju sastādošo agregātu un mezglu uzbūve un darbība;

2.20. automobiļa elektroiekārtas uzbūve, darbības princips;

2.21. automobiļa virsbūves konstrukcija, tajā izvietoto ierīču atrašanās vieta un darbība;

2.22. darba tiesiskās attiecības;

2.23. organizācijas psiholoģijas pamati;

2.24. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā (angļu, vācu vai krievu valodā).

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. celšanas iekārtu un autoapkalpes tehniskā aprīkojuma ekspluatācijas noteikumi un drošības prasības;

3.2. degvielu, smērvielu, ziežvielu, tehnisko šķidrumu, krāsvielu un auto kosmētikas veidi un pielietojums;

3.3. uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumi;

3.4. instrumentu veidi, iedalījums, izmantošana;

3.5. tehniskā informācija un instrukcijas veicamajiem darbiem;

3.6. darba vides bīstamie faktori;

3.7. ergonomikas principi;

3.8. pirmā palīdzība;

3.9. darba higiēna un kultūra;

3.10. individuālie aizsardzības līdzekļi;

3.11. bīstamie atkritumi, to glabāšana un utilizācija;

3.12. motora ārējo ierīču un detaļu demontāžas - montāžas tehnoloģija;

3.13. stūres iekārtas demontāžas - montāžas tehnoloģija;

3.14. ritošās daļas mezglu un detaļu demontāžas - montāžas tehnoloģija;

3.15. riepu nomaiņa un riteņu balansēšana;

3.16. bremžu sistēmas bojāto un nolietoto ierīču, mezglu un detaļu nomaiņa;

3.17. sajūga un kardānu demontāžas - montāžas tehnoloģija;

3.18. transmisijas agregātu demontāža - montāža;

3.19. automobiļa virsbūvē izvietoto ierīču demontāžas - montāžas tehnoloģija;

3.20. detaļu aizvietošana;

3.21. lietišķā saskarsme;

3.22. profesionālā ētika;

3.23. valsts valoda;

3.24. viena svešvaloda (angļu, vācu vai krievu valoda) saziņas līmenī.

3.35. Meža mašīnu mehāniķa profesijas standarts

3.35.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - meža mašīnu mehāniķis.

2. Profesijas kods - 7233 18.

3.35.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- meža mašīnu mehāniķis veic meža mašīnu tehnisko apkalpošanu, tehniskā stāvokļa noteikšanu, defektu diagnostiku un remontu; prot vadīt un apkalpot meža apsaimniekošanas darbiem paredzētās speciālās meža mašīnas, kuras izmanto meža augsnes sagatavošanai, kociņu stādīšanai, koku zāģēšanai un apstrādei, kokmateriālu pievešanai līdz ceļmalas krautuvei, celmu raušanai, ciršanas atlieku saiņošanai, kā arī pārstrādei kurināmās koksnes šķeldās.

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai meža mašīnu mehāniķim nepieciešama B un C kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība un normatīvajos aktos noteiktai traktortehnikas kategorijai atbilstoša vadītāja apliecība.

Meža mašīnu mehāniķis strādā ar meža mašīnu remontu un apkalpošanu saistīto pakalpojumu uzņēmumos vai meža nozares uzņēmumos.

3.35.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja kvalitatīvi pildīt darba uzdevumus saskaņā ar amata aprakstu, ievērojot meža nozares normatīvo aktu prasības un uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus.

2. Spēja plānot un organizēt savu darbu un darba vietu, strādājot patstāvīgi un komandā, lai kvalitatīvi pildītu darba uzdevumus, ievērojot darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus un vides aizsardzības prasības.

3. Spēja veikt meža mašīnu diagnostiku, izmantojot atbilstošus mēraparātus un diagnostikas iekārtas, un izvērtēt iegūtos rezultātus.

4. Spēja sagatavot darbu izpildei nepieciešamās detaļas, materiālus un aprīkojumu, pamatojoties uz iegūto informāciju par meža mašīnas tehnisko stāvokli, tehniskajiem parametriem un bojājumiem.

5. Spēja noteikt meža mašīnas detaļas un mezgla bojājuma iemeslus un cēloņus.

6. Spēja lasīt un analizēt hidraulikas sistēmas, elektroiekārtu, elektronisko vadības sistēmu un kinemātiskās shēmas, zīmēt skices.

7. Spēja remontēt meža mašīnas, izmantojot atbilstošas darba metodes un aprīkojumu.

8. Spēja orientēties meža mašīnas uzbūvē, lai veiktu detaļu, agregātu, mehānismu un mezglu demontāžu - montāžu.

9. Spēja veikt meža mašīnu tehniskās apkopes, ievērojot periodiskumu un tehniskajā dokumentācijā noteiktās prasības.

10. Spēja pārbaudīt meža mašīnu darbībā pēc tehniskās apkopes vai remonta, novērtējot veiktā darba kvalitāti.

11. Spēja sagatavot dokumentāciju par rezerves daļu un materiālu uzskaiti un veiktā darba izpildi.

12. Spēja pašizglītoties, pastāvīgi pilnveidot profesionālo kompetenci atbilstoši meža mašīnu remonta tehnoloģijas attīstības līmenim.

13. Spēja sazināties, uzklausīt citus un argumentēti skaidrot savu viedokli, risinot darba uzdevumus.

14. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās (angļu, vācu vai krievu).

3.35.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Iegūt, izvērtēt un analizēt informāciju par meža mašīnas tehnisko stāvokli, tehniskajiem parametriem un bojājumiem.

2. Veikt meža mašīnu mezglu diagnostiku un novērtēt veikto mērījumu rezultātus.

3. Noteikt meža mašīnas bojājuma iemeslus.

4. Sastādīt meža mašīnas remontam nepieciešamo rezerves daļu pasūtījumu piegādes grafiku un veikt pasūtījumu.

5. Noteikt nepieciešamo remontdarbu apjomu un izmaksas.

6. Sagatavot un norobežot remonta zonu atbilstoši prasībām.

7. Izvēlēties atbilstošas darba metodes un sagatavot darbam nepieciešamos instrumentus un materiālus.

8. Veikt meža mašīnas bojāto daļu vai mezglu remontu vai nomaiņu.

9. Novērtēt paveiktā darba kvalitāti.

10. Plānot meža mašīnu parka tehnisko apkopju grafiku.

11. Veikt meža mašīnas sagatavošanu apkopei un veikt meža mašīnu tehnisko apkopi.

12. Veikt izlietoto materiālu uzskaiti.

13. Pārbaudīt meža mašīnu darbībā pēc tehniskās apkopes vai meža mašīnas atbilstību darbam pēc remonta.

14. Sagatavot dokumentāciju par meža mašīnai veiktajiem darbiem.

15. Lietot pneimatiskos, hidrauliskos un elektroinstrumentus, kā arī speciālo aprīkojumu.

16. Veikt metāla apstrādes pamatdarbus ar rokas instrumentiem un uz metālapstrādes darbgaldiem.

17. Veikt vienkāršus metināšanas pamatdarbus.

18. Veidot rezerves daļu uzkrājuma fonda pieprasījumu.

19. Uzturēt darba kārtībā instrumentus, iekārtas un aprīkojumu.

20. Lasīt kopsalikuma un detaļu rasējumus, lasīt un zīmēt detaļu skices.

21. Lasīt un izmantot darbā hidraulikas sistēmas, elektroiekārtu un elektronisko vadības sistēmu un kinemātiskās shēmas, zīmēt skices.

22. Vadīt meža mašīnas un veikt to regulēšanu atbilstoši tehniskajiem parametriem.

23. Vadīt B un C kategorijas automobiļus.

24. Ievērot normatīvos aktus, kas reglamentē meža nozares uzņēmumu un ar meža mašīnu remontu un apkalpošanu saistīto pakalpojumu uzņēmumu darbību.

25. Ievērot ķīmisko vielu uzglabāšanas un lietošanas noteikumus.

26. Ievērot izlietoto eļļu un citu videi kaitīgu materiālu lietošanas, savākšanas, glabāšanas noteikumus.

27. Strādāt patstāvīgi un komandā, uzņemties iniciatīvu.

28. Plānot un organizēt savu darbu, noteikt prioritātes, argumentēt savu viedokli.

29. Uzklausīt klienta vēlmes un komunicēt ar klientu, ievērojot pieklājības normas.

30. Ievērot vides un darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības prasības.

31. Izmantot individuālos un kolektīvos aizsardzības līdzekļus.

32. Sniegt pirmo palīdzību.

33. Atrast, analizēt un atlasīt informāciju par jaunākajām tehnoloģijām savā profesijā un pastāvīgi pilnveidot profesionālo kompetenci.

34. Izmantot darbā datortehniku, specializētās datorprogrammas un elektroniskos saziņas līdzekļus.

35. Pārvaldīt valsts valodu.

36. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.

37. Pārvaldīt divas svešvalodas (angļu, vācu vai krievu) profesionālās saziņas līmenī.

3.35.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. darba vides risku vērtēšana;

1.2. arodslimības, to cēloņi;

1.3. meža nozares struktūra un pamatfunkcijas;

1.4. meža nozares normatīvie akti.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. materiālu, konstrukciju izturības, detaļu un mezglu izmēru noteikšanas pamatprincipi;

2.2. rasējumu lasīšana, detaļu un mezglu skicēšana;

2.3. mašīnu un iekārtu konstrukciju pamati (konstrukciju materiāli; konstrukciju izturības noteikšanas pamatprincipi, detaļu un mezglu izmēru noteikšanas pamatprincipi, mehānisku, hidraulisku, elektrisku un elektronisku ierīču darbības principi);

2.4. mežsaimniecības mehanizācija (mehanizācijas būtība un attīstības tendences, meža mašīnas un iekārtas, to darba mūžs);

2.5. metālapstrādes tehnoloģija;

2.6. komercdarbības pamati;

2.7. darbu organizācija un plānošana;

2.8. profesionālā saskarsme;

2.9. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. meža mašīnu uzbūve un ekspluatācija;

3.2. meža mašīnu tehniskā dokumentācija;

3.3. meža mašīnu transportēšana;

3.4. meža mašīnu diagnostika, tehniskās apkopes un remonts;

3.5. hidrostatikas principi;

3.6. elektrotehnikas, elektrības un automatizācijas principi (elektronisko vadības sistēmu un datorsistēmu uzbūves un darbības principi, elektrisko un elektronisko ierīču darbības principi, elektroiekārtu ekspluatācija, shēmu lasīšana);

3.7. hidraulikas sistēmu darbības principi (hidraulisku spēka iekārtu un vadības sistēmu uzbūves un darbības principi, hidraulisko shēmu lasīšana);

3.8. tehniskās mehānikas principi (meža mašīnu mezglu uzbūve, savienojumi);

3.9. konstrukciju materiāli, konstrukciju izturības noteikšanas principi, detaļu un mezglu izmēru noteikšanas principi;

3.10. datoru lietošana (specializētās pakalpojumu programmas);

3.11. tehniskā grafika (rasējumu lasīšana, skiču zīmēšana);

3.12. meža mašīnu diagnostikā, tehniskajās apkopēs un remontos izmantojamo iekārtu, ierīču un instrumentu lietošana, regulēšana un uzturēšana;

3.13. metināšanas darbu tehnoloģijas pamati;

3.14. metālapstrādē izmantojamie instrumenti un iekārtas;

3.15. izmantojamo ķīmisko vielu, smēreļļu un citu rezerves daļu lietošana, uzglabāšana un to savākšanas noteikumi;

3.16. darba uzskaite, kvalitātes kontrole, tehnoloģisko procesu izmaksu kalkulācija;

3.17. vides aizsardzības prasības, vidi saudzējoši darba paņēmieni;

3.18. darba aizsardzība;

3.19. pirmā palīdzība;

3.20. elektrodrošības prasības;

3.21. ugunsdrošības noteikumi, uguns aizsardzības un uguns dzēšanas paņēmieni;

3.22. ceļu satiksmes noteikumi un satiksmes drošība;

3.23. darba tiesiskās attiecības;

3.24. valsts valoda;

3.25. divas svešvalodas (angļu, vācu vai krievu) profesionālās saziņas līmenī.

3.36. Kokapstrādes operatora profesijas standarts

3.36.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - kokapstrādes operators.

2. Profesijas kods - 7523 14.

3.36.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- kokapstrādes operators ir speciālists, kas veic koksnes mehānisko apstrādi ar kokapstrādes darbmašīnām, izgatavo sagataves un detaļas no koka un koksnes plātņu materiāliem, iestata un regulē kokapstrādes darbmašīnas, atskaitot speciālās darbmašīnas, veic griezējinstrumentu sagatavošanu darbam.

Kokapstrādes operators var strādāt kokapstrādes, mēbeļu un būvizstrādājumu ražošanas uzņēmumos, galdniecības darbnīcās vai kā individuālais komersants, vai pašnodarbināta persona.

3.36.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja atšķirt kokmateriālus un ražošanā izmantojamās koku sugas.

2. Spēja izprast kokizstrādājumu rasējumus.

3. Spēja pareizi izvēlēties izejmateriālus darbam, noteikt apstrādes veidu un tās kvalitāti.

4. Spēja veikt koksnes mehāniskās apstrādes darbus ar pozīcijas tipa darbmašīnām, mobili stacionārām iekārtām un elektriskajiem rokas instrumentiem.

5. Spēja sagatavot darbam iekārtas, instrumentus, palīgierīces un pārbaudīt to atbilstību darba drošības prasībām.

6. Spēja veikt darbus, kas saistīti ar darbmašīnu, iekārtu un elektrisko rokas instrumentu ekspluatāciju.

7. Spēja atbilstoši rasējumiem izgatavot vienkāršas konstrukcijas kokizstrādājumus un apstrādātus kokmateriālus.

8. Spēja aizpildīt darba procesā nepieciešamo dokumentāciju.

9. Spēja plānot savu darbu, strādāt patstāvīgi, kā arī darba grupā.

10. Spēja organizēt savu darba vietu, zināt un prast pielietot darba aizsardzības noteikumu prasības, ievērot elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumu prasības darba vietā un, strādājot pie kokapstrādes darbmašīnām, pielietot drošus darba paņēmienus.

11. Spēja ievērot vides aizsardzības prasības.

12. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.

3.36.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Izprast vienkāršu kokizstrādājumu rasējumus un atbilstoši tiem izvēlēties materiālus un apstrādes iekārtas.

2. Labi orientēties ražošanā pielietojamo koku sugās, kokmateriālu un plātņu materiālu veidos u.c. koksnes materiālos.

3. Izvērtēt koksnes un koksnes materiālu kvalitāti.

4. Izvēlēties un sagatavot izejmateriālus darbam, kā arī racionāli tos izmantot.

5. Izvēlēties un izgatavot koka savienojumus.

6. Sagatavot darbam iekārtas, instrumentus, palīgierīces un pārbaudīt to atbilstību darba aizsardzības prasībām.

7. Veikt koksnes mehāniskās apstrādes darbus ar pozīcijas tipa darbmašīnām (ripzāģmašīnām, lentzāģmašīnām, garenfrēzmašīnām, frēzmašīnām, urbšanas mašīnām, urbšanas - dobšanas mašīnām, slīpmašīnām, mobili stacionārām iekārtām u.c.).

8. Veikt darbus, kas saistīti ar darbmašīnu un iekārtu ekspluatāciju (izvēlēties optimālus apstrādes režīmus, veikt apstrādes parametru ievadīšanu iekārtu programmās (izpildes vadības sistēmā, mehānismos), veikt vienkāršu programmu sastādīšanu, izvēlēties atbilstošas darba vārpstas un griezējinstrumentus, novērtēt griezējinstrumentu kvalitāti un veikt to iestatīšanu (uzstādīšanu), uzstādīt un regulēt palīgierīces, aizsargierīces un citu tehnoloģisko aprīkojumu, izvēlēties un pieslēgt atbilstošas skaidu - putekļu nosūcējierīces u.c.).

9. Kopt un uzglabāt griezējinstrumentus un palīgierīces, novērtēt to kvalitāti un sagatavotību darbam.

10. Strādāt un kopt rokas instrumentus un rokas elektroinstrumentus.

11. Iestrādāt rasējumos paredzētos furnitūras elementus.

12. Uzstādīt un regulēt aizsargierīces, palīgierīces un citu tehnoloģisko aprīkojumu, t.sk. līnijlāzerus.

13. Plānot savu darbu, strādāt patstāvīgi vai darba grupā.

14. Aizpildīt darba procesā nepieciešamo dokumentāciju.

15. Izgatavot dažādus kokizstrādājumus (koka plātnes, kastes, paliktņus, līstes, apšuvuma un grīdas dēļus u.tml.) un darbam nepieciešamos šablonus.

16. Organizēt savu darba vietu un veikt darbus atbilstoši darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasībām.

17. Sniegt pirmo palīdzību.

18. Pārvaldīt valsts valodu.

19. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.

20. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

3.36.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. organiskā ķīmija;

1.2. makro- un mikroekonomikas pamati;

1.3. kokizstrādājumu konstrukcijas.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. materiālu mācība;

2.2. fizikas pamati (mērvienības, kustību veidi, pretestība u.c.);

2.3. kokizstrādājumu rasējumu lasīšana;

2.4. kokapstrādes darbmašīnas un griezējinstrumenti;

2.5. elektrotehnikas pamati;

2.6. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā;

2.7. datoru lietošana.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. koksnes makroskopiskā uzbūve un stumbra griezumi;

3.2. koksnes bojājumi;

3.3. zāģmateriāli;

3.4. plātņu materiāli;

3.5. vienkāršas līmes un koksnes aizsardzības materiāli;

3.6. koksnes apstrādes pamati;

3.7. kokapstrādes tehnoloģija;

3.8. kokapstrādes pozīcijas tipa darbmašīnas un elektriskie rokas darba instrumenti;

3.9. kokizstrādājumu konstrukcijas;

3.10. tehniskie mērījumi, pielaides un sēžas;

3.11. kokapstrādes darbmašīnu un iekārtu ekspluatācijas zinības;

3.12. elementāru matemātisku aprēķinu veikšana (apjoma, ātruma, laukuma, tilpuma u.c. aprēķināšana);

3.13. dažādu sistēmu mērvienību (masas, laukuma, tilpuma, ģeometrisko izmēru, ātruma, apgriezienu, temperatūras) izpratne, lasīšana un pielietošana;

3.14. darba aizsardzība;

3.15. vides aizsardzība;

3.16. darba tiesiskās attiecības;

3.17. valsts valoda;

3.18. viena svešvaloda saziņas līmenī;

3.19. saskarsme (darbs grupā, darbs ar klientu)."

Labklājības ministre I.Jurševska 

Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 14.decembra
noteikumiem Nr.1116

"4.11. Dispečera (iekšlietu jomā) profesijas standarts

4.11.1. Vispārējie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - dispečers (iekšlietu jomā).

2. Profesijas kods - 5414 21.

4.11.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- dispečers strādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā un veic vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura "112" un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tālruņa numura 01 ienākošo zvanu apstrādi un pāradresāciju, pieņem pieteikumus par ugunsgrēkiem un glābšanas darbiem (turpmāk - notikumi), izsūta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apakšvienības uz notikuma vietu, organizē informācijas apmaiņu ar citām notikumā iesaistītajām institūcijām un dienestiem, sniedz informāciju iedzīvotājiem apdraudējuma gadījumos.

4.11.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja saprast un precīzi izpildīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

2. Spēja apstrādāt un glabāt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darba nodrošināšanai nepieciešamo informāciju.

3. Spēja pārbaudīt un novērtēt darba vietas tehniskā aprīkojuma, biroja tehnikas un sakaru līdzekļu gatavību darbam.

4. Spēja strādāt ar darba vietas tehnisko aprīkojumu.

5. Spēja strādāt ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta datu bāzēm un informācijas sistēmām.

6. Spēja pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes, un fizisko sagatavotību.

7. Spēja precīzi izpildīt priekšnieku rīkojumus, savus pienākumus un kopējos uzdevumus.

8. Spēja adekvāti rīkoties stresa situācijās, izvērtēt informāciju un pieņemt lēmumus.

9. Spēja pieņemt pieteikumus pēc algoritma un izsūtīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apakšvienības uz notikuma vietu.

10. Spēja noteikt un piesaistīt nepieciešamos operatīvos dienestus notikumam.

11. Spēja noteikt un piesaistīt citu institūciju resursus notikumam.

12. Spēja veikt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta resursu uzskaiti un aktualizēšanu.

13. Spēja izprast un ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumu prasības, veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.

14. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.

4.11.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Pieņemt un izvērtēt pieteikumus par notikumiem, izsūtīt uz notikuma vietu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apakšvienības.

2. Pieņemt zvanus uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru "112" un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tālruņa numuru 01, noteikt atbildīgo dienestu un nepieciešamības gadījumā pāradresēt zvanu pēc piekritības.

3. Uzturēt sakarus ar ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu dalībniekiem.

4. Uzturēt sakarus ar operatīvo, avārijas un citu notikumā iesaistīto institūciju amatpersonām.

5. Izvērtēt saņemto informāciju, piesaistīt notikumam citus operatīvos un avārijas dienestus, valsts un pašvaldību institūcijas.

6. Veikt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienību resursu uzskaiti un aktualizēšanu.

7. Pārzināt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta datu bāzes un informācijas sistēmas, prast ar tām strādāt.

8. Prast strādāt ar informāciju un pieņemt lēmumus paaugstināta stresa apstākļos.

9. Sniegt informāciju iedzīvotājiem apdraudējuma gadījumā.

10. Reģistrēt notikumus informācijas nesējā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

11. Prast strādāt ar datoru (biroja programmatūru un interneta pārlūkprogrammām), citu biroja tehniku, sakaru līdzekļiem un skaņu ierakstu iekārtām.

12. Strādāt patstāvīgi un komandā.

13. Ievērot darba aizsardzības un vides aizsardzības prasības.

14. Pārvaldīt valsts valodu.

15. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.

16. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

17. Pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes.

18. Uzturēt atbilstošu fiziskās sagatavotības līmeni.

4.11.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura "112" darbības nostādnes Eiropas Savienības normatīvajos aktos un direktīvās;

1.2. trauksmes sirēnu darbības tiesiskā bāze.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam saistošie normatīvie akti;

2.2. vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura "112" darbība Latvijā, tās mērķi un uzdevumi;

2.3. civilās aizsardzības sistēma Latvijā;

2.4. prognozējamās katastrofas un krīžu pārvaldīšana valstī;

2.5. sakaru organizēšana;

2.6. glābšanas darbu tehniskais nodrošinājums;

2.7. glābšanas darbi elpošanai nepiemērotā vidē;

2.8. ugunsdzēsības automobiļi, to tehniskais nodrošinājums;

2.9. sarunas vadīšana, lēmumu pieņemšana;

2.10. profesionālā psiholoģija;

2.11. citu operatīvo dienestu funkcijas un uzdevumi;

2.12. paaugstinātas bīstamības objektu sarakstu veidošanas kritēriji;

2.13. trauksmes sirēnu sistēmas vadības pults darbība;

2.14. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā;

2.15. profesionālā saziņa;

2.16. vides aizsardzība;

2.17. darba aizsardzība;

2.18. darba tiesiskās attiecības.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta funkcijas, uzdevumi un tiesības;

3.2. pieteikumu pieņemšanas algoritmi;

3.3. ugunsdzēsības tehnikas piesaistīšana notikumiem;

3.4. informācijas apmaiņa ar glābšanas darbu vadītāju, apakšvienībām un iesaistītajiem dienestiem;

3.5. resoru un pašvaldību ugunsdzēsības tehnikas piesaistīšana;

3.6. operatīvo dienestu piesaistīšana;

3.7. valsts un pašvaldību institūciju piesaistīšana;

3.8. sadarbība ar citiem operatīvajiem dienestiem vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura "112" zvanu apstrādē;

3.9. darbs ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta datu bāzēm un informācijas sistēmām;

3.10. darbs ar sakaru līdzekļiem;

3.11. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vadības apziņošanas kārtība;

3.12. sirēnu centrālās vadības pults datora kontrole;

3.13. valsts valoda;

3.14. viena svešvaloda saziņas līmenī."

Labklājības ministre I.Jurševska 

Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 14.decembra
noteikumiem Nr.1116

"5.2. Viesnīcas istabeņa profesijas standarts

5.2.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - viesnīcas istabenis.

2. Profesijas kods - 9112 03.

5.2.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - pirmais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- viesnīcas istabenis ir kvalificēts apkalpojošās jomas darbinieks, kas ieguvis profesionālo pamatizglītību un strādā viesmīlības uzņēmumu saimnieciskajā dienestā, veicot racionālu telpu uzkopšanu, ievērojot darba secību un izmantojot atbilstošus sertificētus tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļus, kā arī pielietojot profesionālo tehniku; sekmē uzņēmuma pozitīva tēla veidošanu un ir atbildīgs par sava darba kvalitatīvu rezultātu.

Viesnīcas istabenis var strādāt tūrisma uzņēmumos un tūristu mītnēs - viesnīcās, moteļos, jaunatnes tūristu mītnēs, viesu mājās, sanatorijās, kempingos, pansijās.

5.2.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja plānot un koordinēt savu darbu viesmīlības uzņēmumā, nodrošinot darbā lietojamo resursu pilnvērtīgu izmantošanu.

2. Spēja tiekties uz kopēju uzņēmuma mērķu sasniegšanu, izmantojot savā darbā vispārējās un profesionālās zināšanas.

3. Spēja strādāt individuāli un komandā, izmantojot saskarsmes un viesmīlības pamatprincipus.

4. Spēja ievērot higiēnas, vizuālā tēla (formas tērps, apavi, matu sakārtojums, dienas grims), uzvedības, kultūras un pieklājības normas.

5. Spēja lietot drošus darba paņēmienus darbības procesā, praktiski izmantojot darba un vides aizsardzības zināšanas, kā arī ievērojot tehnoloģisko iekārtu, inventāra un sertificēto ķīmisko līdzekļu lietošanas noteikumus.

6. Spēja pārzināt telpu uzkopšanas veidus un secību.

7. Spēja pārzināt uzņēmuma darba organizāciju.

8. Spēja veidot pozitīvu attieksmi pret darba vietu un izvērtēt sava darba rezultātu.

9. Spēja sazināties ar viesi valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā.

10. Spēja piedāvāt pastāvīgu un noturīgu sava darba kvalitāti.

11. Spēja apgūt jaunas profesionālās iemaņas, iepazīstoties ar jaunāko profesionālo informāciju un piedaloties pieredzes apmaiņas programmās atbilstoši darba devēja prasībām.

12. Spēja pilnveidot svešvalodu un profesionālās terminoloģijas lietošanu.

5.2.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Sekmēt uzņēmuma pozitīva tēla veidošanu.

2. Sekmēt viesu labsajūtu, uzturot labvēlīgu mikroklimatu.

3. Ievērot konfidencialitāti informācijā par viesiem un uzņēmumu.

4. Ievērot savstarpējās kultūras un uzvedības normas.

5. Izmantot profesionālo tehniku, kas lietojama viesmīlības uzņēmumā.

6. Izmantot sertificētos tīrīšanas līdzekļus.

7. Paaugstināt profesionālo meistarību.

8. Ievērot darba aizsardzības, personīgās higiēnas un higiēnas prasības viesmīlības uzņēmumiem, kā arī vides aizsardzības noteikumus.

9. Saudzēt apkārtējo vidi.

10. Plānot un koordinēt savu darbu.

11. Lietot viesmīlības un saskarsmes pamatprincipus.

12. Būt atbildīgam par savu darbu un tā rezultātu.

13. Sniegt pirmo palīdzību viesim, ja nepieciešams.

14. Uzturēt kārtībā viesmīlības uzņēmuma telpas.

15. Lietot profesionālos terminus valsts valodā un vienā svešvalodā.

16. Pārvaldīt valsts valodu.

17. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.

18. Paaugstināt profesionālo meistarību.

19. Sadarboties ar darba devēju un kolēģiem.

5.2.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. darba tiesiskās attiecības;

1.2. patērētāju tiesību aizsardzības pamati.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. ugunsdrošības noteikumi;

2.2. iekārtu elektrodrošības noteikumi;

2.3. saskarsmes psiholoģijas pamati;

2.4. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. uzņēmuma dienestu iedalījums, darbība un to atbildība vienam pret otru;

3.2. higiēnas prasības;

3.3. viesmīlības pamati;

3.4. saskarsmes pamatprincipi un etiķete;

3.5. viesmīlības uzņēmuma saimniecība;

3.6. darba inventāra komplekta sagatavošana un lietošana;

3.7. virsmu segumu veidi, to kopšana un aprūpe;

3.8. tekstila un citu materiālu izstrādājumu veidi, kopšana, aprūpe, uzglabāšana un lietošana;

3.9. sertificēto tīrīšanas līdzekļu un profesionālās tehnikas uzglabāšana un lietošana;

3.10. valsts valoda;

3.11. viena svešvaloda saziņas līmenī;

3.12. runas un kustību kultūra;

3.13. vizuālā tēla veidošanas pamati;

3.14. darba aizsardzība;

3.15. vides aizsardzība.

5.3. Tirdzniecības zāles darbinieka profesijas standarts

5.3.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - tirdzniecības zāles darbinieks.

2. Profesijas kods - 9334 02.

5.3.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - pirmais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- tirdzniecības zāles darbinieks kārto preces un izvieto tās vitrīnās, plauktos un citās vietās tirdzniecības zālē; veic preču iekraušanu, pārvietošanu, izkraušanu; pieņem preces pēc daudzuma un kvalitātes, pārbauda preces; pārrauga preču atbilstību tirdzniecības prasībām; informē pircējus par precēm; palīdz atrast pircējam nepieciešamās preces tirdzniecības zālē; piedāvā un demonstrē preces; sadarbojas ar pircējiem; uztur kārtībā darba vietu, tirdzniecības iekārtas un inventāru.

Tirdzniecības zāles darbinieks strādā lielveikalos un citos mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības veikalos.

5.3.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja kvalitatīvi un laikā pildīt darba uzdevumus saskaņā ar amata aprakstu un tirdzniecības uzņēmuma darba kārtības noteikumiem.

2. Spēja veikt preču iekšējo pieņemšanu un uzskaiti, sekojot preču atbilstībai tirdzniecības prasībām.

3. Spēja izprast un ievērot personīgās higiēnas prasības preču realizācijas procesā.

4. Spēja pielietot tirdzniecības uzņēmuma aprīkojumu un palīgierīces preču pārvietošanai un izvietošanai plauktos, vitrīnās un tirdzniecības zālē.

5. Spēja izvietot preces pēc preču grupām un veidiem, ievērojot izvietojuma plānus tirdzniecības zālē.

6. Spēja pastāvīgi sekot pārdodamo preču kvalitātei, izskatam un derīguma termiņam.

7. Spēja noteikt bojātas preces vai preces ar bojātu iepakojumu.

8. Spēja savākt, sašķirot izlietotos palīgmateriālus un iepakojumu, izmest tam paredzētajos konteineros.

9. Spēja uzturēt kārtībā un tīrībā tirdzniecības zāli, pielietot atbilstošus tīrīšanas, mazgāšanas un dezinficēšanas līdzekļus.

10. Spēja praktiski pielietot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumu prasības un veikt darba pienākumus, ievērojot vides aizsardzības prasības.

11. Spēja darboties komandā, ievērojot darba ētikas principus.

12. Spēja sadarboties ar pircējiem, sniegt informāciju par precēm, ievērojot apkalpošanas kultūru.

13. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.

5.3.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Organizēt darba vietu.

2. Pārvietot pārdošanai paredzētās preces no noliktavas uz tirdzniecības zālēm.

3. Veikt iekšējo preču pieņemšanu un uzskaiti atbilstoši uzņēmuma kvalitātes prasībām.

4. Izvietot preces vitrīnās, plauktos un citur tirdzniecības zālē.

5. Izvietot precēm atbilstošās cenu zīmes.

6. Ievērot preču uzglabāšanas noteikumus un realizācijas termiņus.

7. Noteikt kritiskos punktus preču uzglabāšanas un tirdzniecības procesā.

8. Veikt preču kvalitātes novērtēšanu organoleptiski.

9. Izņemt bojātas preces vai preces ar bojātu noformējumu, informējot par to tiešo darba vadītāju.

10. Savākt, sašķirot izlietoto iepakojumu un palīgmateriālus.

11. Strādāt ar tirdzniecības zāles inventāru, aprīkojumu un palīgierīcēm.

12. Veikt plauktu, vitrīnu, tirdzniecības telpu tīrīšanu, izmantojot atbilstošus uzkopšanas un dezinfekcijas līdzekļus.

13. Informēt pircējus par precēm.

14. Palīdzēt pircējam izvēlēties preci, demonstrēt tirdzniecībā esošās preces.

15. Veikt nepieciešamos aprēķinus mērāmām, sveramām precēm atbilstoši pircēja vajadzībām.

16. Ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus.

17. Ievērot ekspluatācijas noteikumus darbā ar tirdzniecības uzņēmuma aprīkojumu.

18. Sniegt pirmo palīdzību.

19. Ievērot higiēnas normas un prasības.

20. Pārvaldīt valsts valodu un ievērot saskarsmes pamatprincipus.

21. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.

22. Pielietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

23. Pielietot datoru informācijas ieguvei.

5.3.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. darba tiesiskās attiecības;

1.2. psiholoģijas pamati;

1.3. uzņēmuma darba organizācija.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. vispārējās higiēnas prasības;

2.2. prasības materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku;

2.3. iekārtu elektrodrošības noteikumi;

2.4. ugunsdrošības noteikumi;

2.5. darba vides riska faktori;

2.6. preču uzglabāšanas prasības;

2.7. pārtikas preces, to iedalījums, raksturojums;

2.8. nepārtikas preces, to iedalījums, raksturojums;

2.9. preču, naudas līdzekļu un materiālo vērtību uzskaites pamati;

2.10. preču pieņemšanas un nodošanas dokumentācija;

2.11. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. darba vietas organizācija tirdzniecības uzņēmumos;

3.2. tirdzniecības telpu iekārtojums;

3.3. preču izvietošanas pamatprincipi;

3.4. tirdzniecības uzņēmuma tehnoloģiskais aprīkojums, darbības pamatprincipi un ekspluatācija;

3.5. tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi, to lietošana;

3.6. ķīmisko līdzekļu uzglabāšanas noteikumi;

3.7. pircēju apkalpošanas un profesionālās saskarsmes pamati;

3.8. matemātiskie aprēķini (laukuma, daudzuma, svara aprēķināšana);

3.9. valsts valoda;

3.10. viena svešvaloda saziņas līmenī;

3.11. darba aizsardzība;

3.12. vides aizsardzība;

3.13. pirmās palīdzības sniegšana."

Labklājības ministre I.Jurševska

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1116Pieņemts: 14.12.2010.Stājas spēkā: 18.12.2010.Zaudē spēku: 01.06.2017.Tēma: Darba tiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 200, 17.12.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
222921
18.12.2010
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"