Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1033

Rīgā 2010.gada 9.novembrī (prot. Nr.59 10.§)
Prasības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā un prasības zooloģiskā dārza izveidošanai un reģistrācijai
Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma 10.panta 21.punktu

1. Noteikumi nosaka prasības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā, kā arī prasības zooloģiskā dārza izveidošanai un reģistrācijai.

2. Zooloģiskā dārza īpašnieks:

2.1. nodrošina pētījumus par zooloģiskajā dārzā turētajām dzīvnieku sugām un informācijas apmaiņu attiecībā uz sugu saglabāšanu, audzēšanu nebrīvē, populāciju atjaunošanu vai sugu reintrodukciju;

2.2. nodrošina dzīvniekiem apstākļus, kuri apmierina attiecīgās sugas dzīvnieku fizioloģiskās un zoopsiholoģiskās vajadzības, kā arī nodrošina veterinārmedicīnisko aprūpi;

2.3. nodrošina dalību īpaši apdraudēto dzīvnieku sugu saglabāšanas programmās, kā arī programmās, kas saistītas ar minēto dzīvnieku sugu vairošanu nebrīvē vai reintrodukciju;

2.4. dokumentē informāciju par katru dzīvnieku;

2.5. novērš dzīvniekiem iespējas izbēgt (izkļūt savvaļā), kā arī pasargā nebrīvē turētos dzīvniekus no draudiem to veselībai un dzīvībai;

2.6. veicina sabiedrības vides izglītību un ekoloģiskās apziņas veidošanu, kā arī sniedz apmeklētājiem informāciju par eksponētajām dzīvnieku sugām un to dabisko dzīves vidi;

2.7. nodrošina darbinieku apmācību par zooloģiskajā dārzā turēto sugu saglabāšanu un labturības prasībām;

2.8. nekavējoties informē Dabas aizsardzības pārvaldi (turpmāk – pārvalde) par dzīvnieku izbēgšanu (izkļūšanu savvaļā) un veic pasākumus dzīvnieku sagūstīšanai.

(Grozīts ar MK 16.04.2013. noteikumiem Nr.208)

3. Noteikumu prasību ievērošanu atbilstoši kompetencei uzrauga un kontrolē pārvalde.

(Grozīts ar MK 16.04.2013. noteikumiem Nr.208)

3.1 Lai izveidotu zooloģisko dārzu, nepieciešama pārvaldes atļauja zooloģiskā dārza izveidošanai (turpmāk – atļauja).

(MK 16.04.2013. noteikumu Nr.208 redakcijā)

3.2 Pārvalde triju darbdienu laikā pēc atļaujas izdošanas reģistrē zooloģisko dārzu attiecīgā reģistrā. Reģistrā ievieto informāciju par zooloģiskā dārza atrašanās vietu, atļaujas saņēmēju, atļaujas numuru un izdošanas datumu. Informāciju par reģistrētajiem zooloģiskajiem dārziem pārvalde publicē tās tīmekļa vietnē.

(MK 16.04.2013. noteikumu Nr.208 redakcijā)

4. Lai izveidotu un reģistrētu zooloģisko dārzu, zooloģiskā dārza izveidotājs pārvaldē iesniedz iesniegumu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

4.1. ziņas par zooloģiskā dārza īpašnieku, kā arī par attiecīgās zemes, ēku, palīgbūvju, iekārtu un aprīkojuma īpašnieku;

4.2. dzīvnieku sugas un katras sugas īpatņu skaits, kā arī ziņas par katra dzīvnieka izcelsmi (likumīgu ieguvi), identifikāciju un uzskaiti;

4.3. zooloģiskajā dārzā plānotie pasākumi:

4.3.1. pētījumi par dzīvnieku sugām un informācijas apmaiņa attiecībā uz sugu saglabāšanu, audzēšanu nebrīvē, populāciju atjaunošanu vai sugu reintrodukciju;

4.3.2. pasākumi, lai nodrošinātu dzīvniekiem veterinārmedicīnisko aprūpi, kā arī apstākļus, kuri apmierina attiecīgās sugas dzīvnieku fizioloģiskās un zoopsiholoģiskās vajadzības;

4.3.3. piedalīšanās savvaļas dzīvnieku (īpaši apdraudēto dzīvnieku sugu) saglabāšanas un reintrodukcijas programmās un vairošanā nebrīvē;

4.3.4. kārtība, kādā tiks dokumentēta informācija par katru dzīvnieku;

4.3.5. metodes un pasākumi, lai novērstu iespējas dzīvniekiem izbēgt (izkļūt savvaļā);

4.3.6. pasākumi, kas veicina sabiedrības vides izglītību un ekoloģiskās apziņas veidošanu, kā arī sniedz informāciju par eksponētajām dzīvnieku sugām un to dabisko dzīves vidi;

4.4. vides aizsardzības pasākumi attiecībā uz zooloģisko dārzu:

4.4.1. gaisu piesārņojošo vielu emisijas samazināšana;

4.4.2. notekūdeņu attīrīšana;

4.4.3. atkritumu apsaimniekošana.

5. Ja iesniegumā sniegtā informācija ir nepilnīga, pārvalde 14 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas par to rakstiski informē iesniedzēju, norādot termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai.

6. Pirms atļaujas izdošanas pārvalde veic zooloģiskā dārza pārbaudi.

(MK 16.04.2013. noteikumu Nr.208 redakcijā)

6.1 Ja zooloģiskais dārzs atbilst tā izveidošanas nosacījumiem, pārvalde izdod atļauju. Atļaujā papildus Administratīvā procesa likumā minētajām administratīvā akta sastāvdaļām ietver:

6.1 1. nosacījumus šo noteikumu 2.punktā minēto prasību izpildei;

6.1 2. papildu prasības atbilstoši turēto dzīvnieku sugu īpatnībām.

(MK 16.04.2013. noteikumu Nr.208 redakcijā)

6.2 Pārvalde atsaka izdot atļauju šādos gadījumos:

6.2 1. zooloģiskais dārzs neatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem zooloģiskā dārza izveidošanas kritērijiem;

6.2 2. saskaņā ar šo noteikumu 4.punktu plānotie zooloģiskā dārza pasākumi neatbilst vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām;

6.2 3. zooloģiskā dārza izveide neatbilst dabas aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu vai vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma nosacījumiem;

6.2 4. ēkas un būves, kuras plānots izmantot zooloģiskā dārza vajadzībām, neatbilst būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

(MK 16.04.2013. noteikumu Nr. 208 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 371)

6.3 Pārvalde veic zooloģiskā dārza pārbaudi vismaz reizi gadā vai saņemot informāciju par būtiskām izmaiņām zooloģiskā dārza darbībā. Konstatējot būtiskas turēto sugu sastāva vai turēšanas apstākļu izmaiņas, pārvalde izdod jaunu atļauju.

(MK 16.04.2013. noteikumu Nr.208 redakcijā)

7. Ja zooloģiskais dārzs darbojas bez atļaujas vai tiek pārkāptas dabas aizsardzības, vides aizsardzības un dzīvnieku aizsardzības normatīvo aktu prasības, pārvalde pieņem lēmumu par zooloģiskā dārza vai tā daļas slēgšanu publiskai apskatei līdz attiecīgā pārkāpuma novēršanai. Ja pārkāpums netiek novērsts gada laikā no tā konstatēšanas brīža, zooloģisko dārzu vai tā daļu slēdz.

(Grozīts ar MK 16.04.2013. noteikumiem Nr.208)

8. Ja zooloģisko dārzu vai tā daļu slēdz, pārvalde uzrauga, lai tiktu nodrošināta dzīvnieku turpmākā uzturēšana vai pārvietošana un izmitināšana tiem atbilstošos dzīves apstākļos, kā arī, ja nepieciešams, dod zooloģiskā dārza īpašniekam attiecīgus saistošus norādījumus. Zooloģiskā dārza īpašnieks sedz izdevumus, kas saistīti ar zooloģiskā dārza vai tā daļas slēgšanu, dzīvnieku uzturēšanu un izmitināšanu.

9. Zooloģiskā dārza īpašnieks katru gadu līdz 31.martam nosūta pārvaldei informāciju par izmaiņām sugu skaitā un sastāvā (norāda arī dzimušo, bojā gājušo, pārdoto vai iegādāto dzīvnieku skaitu). Zooloģiskā dārza īpašnieks nosūta pārvaldei jauniegūto dzīvnieku legālu izcelsmi apliecinošu dokumentu kopijas.

10. Ja zooloģiskais dārzs ir izveidots pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, atļauja savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē un savvaļas dzīvnieku kolekcijas izveidošanai, ko pārvalde izdevusi saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 8.maija noteikumiem Nr.185 "Noteikumi par prasībām savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē un savvaļas dzīvnieku kolekciju izveidošanai", ir derīga līdz 2011.gada 31.decembrim.

11. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1999.gada 29.marta Direktīvas 1999/22/EK attiecībā uz savvaļas dzīvnieku turēšanu zooloģiskajos dārzos.

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Prasības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā un prasības zooloģiskā dārza .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1033Pieņemts: 09.11.2010.Stājas spēkā: 01.01.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 180, 12.11.2010.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
221136
{"selected":{"value":"17.08.2019","content":"<font class='s-1'>17.08.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.08.2019","iso_value":"2019\/08\/17","content":"<font class='s-1'>17.08.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2013","iso_value":"2013\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2013.-16.08.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-30.04.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.08.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)