Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts pieejams Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes tīmekļvietnē.

Kultūras ministrijas rīkojums Nr.2.1.-1/232

Rīgā 2010.gada 15.oktobrī

Grozījums Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumā Nr.128 "Par Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu"

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta
2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.241
"Kultūras ministrijas nolikums" 9.11.punktu

Pamatojoties uz likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 14.pantu un Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta" (turpmāk - Noteikumi Nr.473) 9.punktu un izvērtējot Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk - Inspekcija) iesniegto Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta (turpmāk - Pieminekļu saraksts) grozījumu projektu, Kultūras ministrija ir konstatējusi:

1. Inspekcija ir iesniegusi Kultūras ministrijā rīkojuma projektu par deviņu valsts aizsargājamu kultūras pieminekļu (turpmāk - objekti) adrešu precizēšanu. Rīkojuma projektam klāt pievienoti šādi dokumenti:

1.1. Grobiņas novada domes 2010.gada 22.jūnija sēdes protokola Nr.12 izraksts;

1.2. Aizputes novada domes 2010.gada 28.jūlija sēdes protokola Nr.11 izraksts Nr.278;

1.3. Liepājas rajona Kazdangas pagasta padomes 2003.gada 9.maija sēdes protokola Nr.6 izraksts;

1.4. Liepājas rajona Kazdangas pagasta padomes 2006.gada 24.maija izziņa Nr.306.

2. Objekti ir iekļauti Pieminekļu sarakstā ar Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumu Nr.128 "Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu" ("Latvijas Vēstnesis" 1998.gada 18.decembrī).

Ar Grobiņas novada domes 2010.gada 22.jūnija lēmumu Nr.12 ēkai ar kadastra apzīmējumu 6444 003 0098 001 - valsts nozīmes arhitektūras piemineklim "Krūtes luterāņu baznīca" (valsts aizsardzības Nr.6410) piešķirta adrese - Grobiņas novads, Bārtas pagasts, Krūte, "Krūtes baznīca".

Ar Aizputes novada domes 2010.gada 28.jūlija domes sēdes (protokols Nr.11, protokola izraksts Nr.278) lēmumu ēkai ar kadastra apzīmējumu 6468 003 0034 002 - valsts nozīmes arhitektūras piemineklim "Kavalieru māja" (valsts aizsardzības Nr.6417) mainīta adrese - Aizputes novads, Kazdangas pagasts, Kazdanga, Jaunatnes gatve 1A.

Ar Aizputes novada domes 2010.gada 28.jūlija domes sēdes (protokols Nr.11, protokola izraksts Nr.278) lēmumu ēkai ar kadastra apzīmējumu 6468 003 0034 022 - vietējās nozīmes arhitektūras piemineklim "Kalpu māja" (valsts aizsardzības Nr.6415) piešķirta adrese - Aizputes novads, Kazdangas pagasts, Kazdanga, Pils gatve 1.

Ar Aizputes novada domes 2010.gada 28.jūlija domes sēdes (protokols Nr.11, protokola izraksts Nr.278) lēmumu ēkai ar kadastra apzīmējumu 6468 003 0034 003 - valsts nozīmes arhitektūras piemineklim "Klēts" (valsts aizsardzības Nr.6419) piešķirta adrese - Aizputes novads, Kazdangas pagasts, Kazdanga, Jaunatnes gatve 3.

Ar Aizputes novada domes 2010.gada 28.jūlija domes sēdes (protokols Nr.11, protokola izraksts Nr.278) lēmumu ēkai ar kadastra apzīmējumu 6468 003 0034 001 - valsts nozīmes arhitektūras piemineklim "Pils" (valsts aizsardzības Nr.6414) mainīta adrese - Aizputes novads, Kazdangas pagasts, Kazdanga, Jaunatnes gatve 1.

Ar Liepājas rajona Kazdangas pagasta padomes 2003.gada 9.maija sēdes Nr.6 lēmumu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.6468 003 0034, uz kura atrodas valsts nozīmes arhitektūras piemineklis "Stallis" (būves (kluba) kadastra apzīmējums 6468 003 0034 0041) (valsts aizsardzības Nr.6420) piešķirta adrese - Liepājas rajons, Kazdangas pagasts, Pils gatve 4.

Ar Liepājas rajona Kazdangas pagasta padomes 2006.gada 24.maija izziņu Nr.306 apliecināts, ka vietējās nozīmes arhitektūras piemineklim "Skola" (valsts aizsardzības Nr.6416) (būves kadastra apzīmējums 6468 003 0034 014) piešķirta adrese Pils gatve 2.

Ar Liepājas rajona Kazdangas pagasta padomes 2006.gada 24.maija izziņu Nr.306 apliecināts, ka valsts nozīmes arhitektūras piemineklim "Krogs" (valsts aizsardzības Nr.6418) (būves kadastra apzīmējums 6468 005 0042 001) piešķirta adrese Liepu gatve 8.

Ar Liepājas rajona Kazdangas pagasta padomes 2006.gada 24.maija izziņu Nr.306 apliecināts, ka vietējās nozīmes arhitektūras piemineklim "Ūdensdzirnavas" (valsts aizsardzības Nr.6421) (būvju kadastra apzīmējums 6468 005 0042 003, 6468 005 0042 008) piešķirta adrese Liepu gatve 10, Liepu gatve 10A.

Pamatojoties uz likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 14.pantu, Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta" 9.punktu, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 16.5.punktu un iepriekš minēto konstatējumu, Kultūras ministrija nolemj:

izdarīt ar Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumu Nr.128 "Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu" 2.punktu apstiprinātajā Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā šādus grozījumus:

2.1. aizstāt valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Krūtes luterāņu baznīca" (valsts aizsardzības Nr.6410) daļā "Pieminekļa atrašanās vieta" vārdus "Liepājas rajons, Kalētu pagasts, Krūtē " ar vārdiem "Grobiņas novads, Bārtas pagasts, Krūte, "Krūtes baznīca"";

2.2. aizstāt valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa ""Kavalieru" māja" (valsts aizsardzības Nr.6417) daļā "Pieminekļa atrašanās vieta" vārdus "Liepājas rajons, Kazdangas pagasts, Kazdanga, Kazdangas muižā" ar vārdiem un skaitli "Aizputes novads, Kazdangas pagasts, Kazdanga, Jaunatnes gatve 1a, Kazdangas muižā";

2.3. aizstāt vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa "Kalpu māja" (valsts aizsardzības Nr.6415) daļā "Pieminekļa atrašanās vieta" vārdus "Liepājas rajons, Kazdangas pagasts, Kazdanga, Kazdangas muižā" ar vārdiem un skaitli "Aizputes novads, Kazdangas pagasts, Kazdanga, Pils gatve 1, Kazdangas muižā";

2.4. aizstāt valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Klēts" (valsts aizsardzības Nr.6419) daļā "Pieminekļa atrašanās vieta" vārdus "Liepājas rajons, Kazdangas pagasts, Kazdanga, Kazdangas muižā" ar vārdiem un skaitli "Aizputes novads, Kazdangas pagasts, Kazdanga, Jaunatnes gatve 3, Kazdangas muižā";

2.5. aizstāt valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Pils" (valsts aizsardzības Nr.6414) daļā "Pieminekļa atrašanās vieta" vārdus "Liepājas rajons, Kazdangas pagasts, Kazdanga, Kazdangas muižā" ar vārdiem un skaitli "Aizputes novads, Kazdangas pagasts, Kazdanga, Jaunatnes gatve 1, Kazdangas muižā";

2.6. aizstāt valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Stallis" (valsts aizsardzības Nr.6420) daļā "Pieminekļa atrašanās vieta" vārdus "Liepājas rajons, Kazdangas pagasts, Kazdanga, Kazdangas muižā" ar vārdiem un skaitli "Aizputes novads, Kazdangas pagasts, Kazdanga, Pils gatve 4, Kazdangas muižā";

2.7. aizstāt vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa "Skola" (valsts aizsardzības Nr.6416) daļā "Pieminekļa atrašanās vieta" vārdus "Liepājas rajons, Kazdangas pagasts, Kazdanga, Kazdangas muižā" ar vārdiem un skaitli "Aizputes novads, Kazdangas pagasts, Kazdanga, Pils gatve 2, Kazdangas muižā";

2.8. aizstāt valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Krogs" (valsts aizsardzības Nr.6418) daļā "Pieminekļa atrašanās vieta" vārdus "Liepājas rajons, Kazdangas pagasts, Kazdanga, Kazdangas muižā" ar vārdiem un skaitli "Aizputes novads, Kazdangas pagasts, Kazdanga, Liepu gatve 8, Kazdangas muižā";

2.9. aizstāt vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa "Ūdensdzirnavas" (valsts aizsardzības Nr.6421) daļā "Pieminekļa atrašanās vieta" vārdus "Liepājas rajons, Kazdangas pagasts, Kazdanga, Kazdangas muižā" ar vārdiem un skaitļiem "Aizputes novads, Kazdangas pagasts, Kazdanga, Liepu gatve 10, Liepu gatve 10A, Kazdangas muižā".

3. Lēmuma pamatojums: likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 1. un 14.pants, Administratīvā procesa likuma 66.panta pirmās daļas 2.punkts, 76.panta otrā daļa, 188.panta pirmā daļa, Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 16.5.punkts, Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta" 8. un 9.punkts, Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums" 9.11.punkts.

4. Mēneša laikā no šī rīkojuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 188.panta pirmo daļu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Liepāja, Lielā iela 4, LV-3401).

Kultūras ministrs I.Dālderis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījums Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumā Nr.128 "Par Valsts aizsargājamo kultūras .. Izdevējs: Kultūras ministrija Veids: rīkojums Numurs: 2.1.-1/232Pieņemts: 15.10.2010.Stājas spēkā: 30.10.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 172, 29.10.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
220292
30.10.2010
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)