Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumus Nr. 676 "Vīzu noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.958

Rīgā 2010.gada 12.oktobrī (prot. Nr.52 10.§)
Vīzu noteikumi
Izdoti saskaņā ar Imigrācijas likuma 3.panta trešo daļu,
12.panta pirmās daļas 3.punktu un 13.panta trešo un ceturto daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā iesniedz dokumentus vīzas pieprasīšanai;

1.2. kārtību, kādā izsniedz, reģistrē, anulē un atceļ vīzu;

1.3. vīzu derīguma termiņus;

1.4. informācijas sistēmās (nacionālā vīzu informācijas sistēma un vīzu reģistrs) iekļaujamās informācijas apjomu un izmantošanas kārtību;

1.5. robežšķērsošanas vietas, kurās var izsniegt vīzu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Regulu Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss) (turpmāk – Vīzu kodekss).

2. Vīzas ielīmi aizpilda elektroniski atbilstoši Vīzu kodeksa 27.pantam un VII pielikumam, izmantojot nacionālajā vīzu informācijas sistēmā ievadīto informāciju.

3. Izsniedzot vīzu, vīzas ielīmes ailē "Piezīmes" 1.rindas labajā pusē ieraksta tās amatpersonas vārda pirmo burtu un uzvārdu, kura pieņēmusi lēmumu.

4. Vīzas ielīmi neparaksta. Šis nosacījums neattiecas uz gadījumiem, ja vīzas ielīmi aizpilda rokrakstā.

2. Vīzas izsniegšana

5. Vīzas izsniedz:

5.1. Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs (turpmāk – pārstāvniecība) amatpersonas – visu veidu un kategoriju vīzas, tai skaitā vīzas ar atzīmi "Diplomātiskā vīza" un "Dienesta vīza";

5.2. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – pārvalde) amatpersonas – visu veidu vienotās vīzas, vīzas ar ierobežotu teritoriālo derīgumu un ilgtermiņa vīzas. Pārvaldes amatpersonas vīzas ar atzīmi "Diplomātiskā vīza" vai "Dienesta vīza" izsniedz tikai pēc Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta (turpmāk – Konsulārais departaments) pieprasījuma;

5.3. Konsulārā departamenta amatpersonas – visu veidu vienotās vīzas, vīzas ar ierobežotu teritoriālo derīgumu un ilgtermiņa vīzas ar atzīmi "Diplomātiskā vīza" vai "Dienesta vīza";

5.4. Valsts robežsardzes amatpersonas šo noteikumu 1.pielikumā minētajās robežšķērsošanas vietās – vienreizējās vienotās vīzas un vīzas ar ierobežotu teritoriālo derīgumu. Valsts robežsardzes amatpersonas vīzas ar atzīmi "Diplomātiskā vīza" vai "Dienesta vīza" izsniedz tikai pēc Konsulārā departamenta pieprasījuma.

6. Šo noteikumu 5.punktā minēto iestāžu amatpersonas, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, kā arī uz informāciju, kas iegūta papildu pārbaudēs un pārrunās ar vīzas pieprasītāju, pieņem lēmumu par vīzas izsniegšanu un nosaka izsniedzamās vīzas veidu, kategoriju, derīguma termiņu un atļauto uzturēšanās laiku Latvijas Republikā vai Latvijas Republikas un vienas vai vairāku citu Šengenas līguma dalībvalstu teritorijā.

7. Katram ārzemniekam, kuram ir nepieciešama vīza (turpmāk – ārzemnieks), izsniedz individuālo vīzu, ielīmējot to ārzemnieka ceļošanas dokumentā.

8. Ja ārzemnieka bērnam nav sava ceļošanas dokumenta, bet šā bērna dati un fotogrāfija ir iekļauta pilngadīgā ārzemnieka ceļošanas dokumentā, katram līdzi ceļojošajam ārzemnieka bērnam izsniegto individuālo vīzu izsniedz, ielīmējot to pilngadīgā ārzemnieka ceļošanas dokumentā. Šo nosacījumu piemēro, ja visi minētie ārzemnieki ieceļo Latvijas Republikā vai Latvijas Republikas un vienas vai vairāku citu Šengenas līguma dalībvalstu teritorijā, uzturas un izceļo no tās vai šķērso šo teritoriju tranzītā kopā.

9. Ārzemniekam, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu un ceļo patstāvīgi vai kopā ar citu personu, kura par viņu ir atbildīga, vīzu izsniedz, ja tiek iesniegta vecāka vai aizbildņa notariāli apliecināta atļauja bērna ceļošanai uz Latvijas Republiku vai uz Latvijas Republiku un uz vienu vai vairākām citām Šengenas līguma dalībvalstīm. Notariāls apliecinājums nav nepieciešams, ja vecāks vai aizbildnis atļauju pārstāvniecībā vai pārvaldē iesniedz personīgi. Atļaujā iekļauj norādi par to, kura persona ir atbildīga par bērna ceļošanu vīzas derīguma termiņa laikā.

10. Dokumentus tādas vienotas vīzas vai vīzas ar ierobežotu teritoriālo derīgumu izsniegšanai, kas derīga tikai kopā ar darba atļauju Latvijas Republikā, ārzemnieks nevar iesniegt tajās Šengenas līguma dalībvalstu diplomātiskajās vai konsulārajās pārstāvniecībās, ar kurām noslēgtas vienošanās par pārstāvību.

11. Iesniedzot dokumentus vīzas pieprasīšanai, iesniedz dokumentu oriģinālus vai to notariāli apliecinātas kopijas. Iesniedzot notariāli neapliecinātas dokumentu kopijas, uzrāda šo dokumentu oriģinālus.

12. Ja ārzemnieks veselības stāvokļa dēļ dokumentus vīzas vai uzturēšanās ilguma pagarināšanai pārvaldē nevar iesniegt personīgi, dokumentus iesniedz:

12.1. ārzemnieka pilnvarotā persona, pievienojot ārsta izsniegtu izziņu un notariāli apliecinātu pilnvaru;

12.2. ārzemnieka radinieks, pievienojot ārsta izsniegtu izziņu un uzrādot radniecību apliecinošus dokumentus.

13. Ielūgums vīzas pieprasīšanai ir derīgs tikai tajā norādītajiem ārzemniekiem, lai pieprasītu vīzu vienu reizi.

14. Ja vienā ielūgumā norādīti vairāki ārzemnieki, viņi var pieprasīt vīzu atsevišķi, izmantojot to pašu ielūgumu, – katrs vienu reizi un tikai vienā pārstāvniecībā.

15. Ja pieņemts lēmums atteikt vīzas izsniegšanu, vīzas pieprasīšanai iesniegtos dokumentus ārzemniekam neizsniedz un valsts nodevu neatmaksā.

16. Vīzu pieteikuma anketas un citus vīzas pieprasīšanai iesniegtos dokumentus vai to kopijas attiecīgā vīzu izsniedzējiestāde glabā vienu gadu, skaitot no galīgā lēmuma pieņemšanas dienas. Pēc šā termiņa beigām dokumentus nodod pārvaldei, un pārvalde tos glabā piecus gadus no dienas, kad pieņemts galīgais lēmums par vīzas pieteikumu.

17. Ja pieņemts lēmums atteikt vīzas izsniegšanu, vīzu pieteikuma anketas un citus vīzas pieprasīšanai iesniegtos dokumentus vai to kopijas attiecīgā vīzu izsniedzējiestāde glabā piecus gadus, skaitot no galīgā lēmuma pieņemšanas dienas.

2.1. Ilgtermiņa vīzas izsniegšana

18. Iesniedzot ilgtermiņa vīzas pieteikumu, ievēro Vīzu kodeksa 9.panta 1., 2. un 3.punktā noteiktos termiņus.

19. Pieprasot ilgtermiņa vīzu, ārzemnieks iesniedz:

19.1. derīgu ceļošanas dokumentu, kura derīguma termiņš vismaz par trim mēnešiem pārsniedz pieprasītās vīzas derīguma termiņu un kurā ir vismaz divas brīvas lappuses vīzu ielīmēšanai;

19.2. aizpildītu vīzas pieteikuma anketu atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam;

19.3. fotogrāfiju, kas izgatavota atbilstoši Vīzu kodeksa 13.panta 4.punkta otrajā daļā noteiktajām prasībām;

19.4. tā dokumenta kopiju, kas apliecina, ka viņam ir Imigrācijas likuma 12.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktā apdrošināšanas polise;

19.5. dokumentus, kas pamato nepieciešamību saņemt vīzu saskaņā ar starptautiskajām tiesību normām vai Latvijas valsts interesēm vai pamatojoties uz nepārvaramu varu vai humāniem apsvērumiem;

19.6. dokumentus, kas pamato uzturēšanās vietu;

19.7. dokumentus, kas apliecina, ka viņam ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai uzturētos Latvijas Republikā un atgrieztos mītnes zemē vai izceļotu uz citu valsti;

19.8. maksājuma dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu. Maksājuma dokumentu neiesniedz, ja samaksa veikta pārvaldē ar maksājumu karti maksājuma karšu pieņemšanas terminālī.

20. Ja ārzemniekam ieceļošanai Latvijas Republikā nepieciešama vīza un viņa ieceļošanas mērķis ir uzturēšanās atļaujas saņemšana Latvijas Republikā, pārstāvniecība, pamatojoties uz pārvaldes pieņemto lēmumu par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu, izsniedz ilgtermiņa vīzu ar uzturēšanās termiņu līdz 10 dienām.

21. Ilgtermiņa vīzu, pamatojoties uz pārvaldes pieņemto lēmumu par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu, izsniedz ārzemniekam ne agrāk kā 10 dienas pirms uzturēšanās atļaujas derīguma sākuma datuma, ja pārvaldes lēmumā tāds norādīts.

22. Lai pieprasītu ilgtermiņa vīzu, pamatojoties uz pārvaldes pieņemto lēmumu par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu, ārzemnieks iesniedz ceļošanas dokumentu, kura derīguma termiņš vismaz par trim mēnešiem pārsniedz minētajā pārvaldes lēmumā norādīto uzturēšanās atļaujas derīguma termiņu, ja pieņemts lēmums piešķirt termiņuzturēšanās atļauju, vai ceļošanas dokumentu, kura derīguma termiņš nav mazāks par gadu, ja pieņemts lēmums piešķirt pastāvīgās uzturēšanās atļauju.

23. Šo noteikumu 19.5., 19.6. un 19.7.apakšpunktā minētā prasība neattiecas uz ārzemnieku, kurš pieprasa vīzu, pamatojoties uz pārvaldes pieņemto lēmumu par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu, un šo noteikumu 24.punktā minēto gadījumu.

24. Ja ārzemniekam, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja, uzturoties ārvalstīs, uzturēšanās atļauja ir zudusi, pārstāvniecība izsniedz ilgtermiņa vīzu atbilstoši šo noteikumu 20.punktam.

25. Ārzemniekam, kurš likumīgi uzturas Latvijas Republikā, ilgtermiņa vīzu izsniedz, ja viņš pārvaldē iesniedz šo noteikumu 19.punktā minētos dokumentus.

26. Šo noteikumu 25.punktā minēto kārtību piemēro arī tad, ja ārzemniekam ir derīga citas Šengenas līguma dalībvalsts izsniegta vienotā vīza vai vīza ar ierobežotu teritoriālo derīgumu.

27. Šo noteikumu 25.punktā minētajā gadījumā nepieciešamos dokumentus ārzemnieks iesniedz ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms iepriekšējās vīzas derīguma termiņa beigām, izņemot gadījumu, ja tas nav bijis iespējams nepārvaramas varas dēļ.

28. Pieņemot izskatīšanai ilgtermiņa vīzas pieprasīšanai iesniegtos dokumentus, vīzas pieprasītāja ceļošanas dokumentā izdara atzīmi, izmantojot spiedogu, kas izgatavots saskaņā ar Vīzu kodeksa III pielikumu. Atzīmi ceļošanas dokumentā neizdara, ja ārzemnieks ceļošanai izmanto diplomātisko, dienesta, oficiālo vai speciālo pasi.

29. Izsniedzot ilgtermiņa vīzu, visus ierakstus vīzas ielīmē drukā. Vīzas ielīmes aizpilda rokrakstā vienīgi tad, ja ir nepārvarami tehniski iemesli, kuru dēļ ierakstus ielīmē nevar drukāt. Vīzas ielīmē neizdara nekādas izmaiņas.

30. Vīzas ielīmē, kuru aizpilda rokrakstā, veic analoģiskus ierakstus, kā aizpildot to elektroniski. Papildu atzīmes neizdara.

31. Izsniedzot ilgtermiņa vīzu, vīzas ielīmes ailē "Derīga" raksta vārdu "LATVIJA".

32. Izsniedzot ilgtermiņa vīzu, vīzas ielīmes ailē "Uzturēšanās ilgums … dienas" raksta Latvijas Republikā maksimāli atļauto uzturēšanās dienu skaitu. Ja dienu skaits ir mazāks par 10, pirms skaitļa to papildina ar "0".

33. Vīzas ielīmi ielīmē ceļošanas dokumentā saskaņā ar Vīzu kodeksa VIII pielikumu un apstiprina ar vīzu izsniedzējiestādes zīmogu.

2.2. Vīzas ar atzīmi "Diplomātiskā vīza" vai "Dienesta vīza" izsniegšana

34. Vīza ar atzīmi "Diplomātiskā vīza" vai "Dienesta vīza" ir visu veidu vienotā vīza, vīza ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, lidostas tranzītvīza un ilgtermiņa vīza.

35. Vīzu ar atzīmi "Diplomātiskā vīza" izsniedz:

35.1. ārzemniekam, kuram saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem noteiktas diplomātiskās vai konsulārās un tām pielīdzināmās privilēģijas un imunitātes un kurš oficiālā uzdevumā ierodas Latvijas Republikā vai šķērso tās teritoriju tranzītā;

35.2. ārvalsts valsts vadītājam, viņa ģimenes locekļiem un viņa vadītās delegācijas locekļiem;

35.3. ārvalsts valdības vadītājam, ārvalsts valdības loceklim un viņa vadītās delegācijas locekļiem;

35.4. ārvalsts parlamenta vadītājam, ārvalsts parlamenta loceklim un viņa vadītās delegācijas locekļiem;

35.5. ārvalsts un starptautiskās organizācijas diplomātiskajam aģentam (pārstāvim), kurš dodas uz diplomātisko posteni vai atstāj to, un viņa ģimenes locekļiem, kuri dzīvo kopā ar viņu;

35.6. ārvalsts konsulārajai amatpersonai, kura dodas uz konsulāro posteni vai atstāj to, un minētās amatpersonas ģimenes locekļiem, kuri dzīvo kopā ar viņu;

35.7. ārvalsts diplomātam, ja viņš dodas darba vizītē uz Latvijas Republiku;

35.8. oficiāli uzaicinātam ārvalsts un starptautiskās organizācijas delegātam un viņa ģimenes locekļiem, kuri dzīvo kopā ar viņu, – ja Ārlietu ministrija ir akceptējusi attiecīgo oficiālo apmeklējumu;

35.9. ārvalsts diplomātiskajam un konsulārajam kurjeram;

35.10. citām personām saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem.

36. Vīzu ar atzīmi "Dienesta vīza" izsniedz:

36.1. šo noteikumu 35.2., 35.3. un 35.4.apakšpunktā minētās delegācijas administratīvi tehniskajam personālam;

36.2. ārvalsts diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības un starptautiskās organizācijas diplomātiskās pārstāvniecības administratīvi tehniskajam un apkalpojošam personālam un viņu ģimenes locekļiem, kuri dzīvo kopā ar viņiem;

36.3. ārzemniekam, kurš atbilst šo noteikumu 35.punktā minētajām prasībām, bet kuram nav tiesību saņemt diplomātisko vīzu;

36.4. citām personām saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem;

36.5. ārzemniekam, kurš ierodas Latvijas Republikā citu valstiski svarīgu uzdevumu veikšanai, – tikai Konsulārajā departamentā vai iepriekš saskaņojot ar Konsulārā departamenta direktoru;

36.6. ārvalstu akreditētajiem žurnālistiem un korespondentiem.

37. Lai pieprasītu vīzu ar atzīmi "Diplomātiskā vīza" vai "Dienesta vīza", ārzemnieks iesniedz diplomātisko pasi, dienesta pasi vai citu ceļošanas dokumentu, savu fotogrāfiju un attiecīgās ārvalsts ārlietu resora, kompetentās institūcijas, diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai attiecīgās starptautiskās organizācijas vai tās diplomātiskās pārstāvniecības rakstisku pieprasījumu (notu), kurā ir norādītas šādas ziņas:

37.1. personas vārds (vārdi), uzvārds, dzimšanas datums un pilsonība (pavalstniecība);

37.2. ceļošanas dokumenta izdevējvalsts vai starptautiskās organizācijas nosaukums, dokumenta numurs, izsniegšanas datums un derīguma termiņš;

37.3. ieceļošanas mērķis un paredzētais uzturēšanās laiks.

2.3. Jaunas vienotas vīzas vai vīzas ar ierobežotu teritoriālo derīgumu izsniegšana, ja nepieciešams pagarināt vienoto vīzu vai vīzu ar ierobežotu teritoriālo derīgumu vai uzturēšanās ilgumu

38. Vīzu kodeksa 33.pantā noteiktajos gadījumos jaunu vīzu izsniedz:

38.1. pārvaldes amatpersonas;

38.2. Konsulārā departamenta amatpersonas – vīzas ar atzīmi "Diplomātiskā vīza" vai "Dienesta vīza".

39. Pieprasot pārvaldē vīzu, lai pagarinātu vienoto vīzu vai vīzu ar ierobežotu teritoriālo derīgumu vai uzturēšanās ilgumu, ārzemnieks iesniedz:

39.1. derīgu ceļošanas dokumentu, kas atbilst Vīzu kodeksa 12.pantā noteiktajiem kritērijiem;

39.2. aizpildītu vīzas pieteikuma anketu atbilstoši Vīzu kodeksa I pielikumam;

39.3. fotogrāfiju, kas izgatavota atbilstoši Vīzu kodeksa 13.pantā noteiktajām prasībām;

39.4. tā dokumenta kopiju, kas apliecina, ka viņam ir apdrošināšanas polise, kas atbilst Vīzu kodeksa 15.pantā noteiktajām prasībām;

39.5. dokumentus, kas pierāda:

39.5.1. nepārvaramus apstākļus (force majeure) vai humānus iemeslus, kas viņam neļauj atstāt Latvijas Republikas teritoriju pirms vīzas derīguma termiņa vai vīzā atļautā uzturēšanās ilguma beigām;

39.5.2. nopietnus personīgus iemeslus, kas pamato vīzas derīguma termiņa vai uzturēšanās ilguma pagarinājuma nepieciešamību;

39.6. dokumentus, kas pamato uzturēšanās vietu;

39.7. dokumentus, kas apliecina, ka viņam ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai uzturētos Latvijas Republikā un citās Šengenas līguma dalībvalstīs un atgrieztos mītnes zemē vai izceļotu uz citu valsti;

39.8. maksājuma dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu. Maksājuma dokumentu neiesniedz, ja samaksa veikta pārvaldē ar maksājumu karti maksājuma karšu pieņemšanas terminālī.

40. Ārzemniekam, kuram nepieciešams pagarināt vienoto vīzu vai vīzu ar ierobežotu teritoriālo derīgumu vai uzturēšanās ilgumu, jaunu vīzu izsniedz, ja viņš iesniedz šo noteikumu 39.punktā minētos dokumentus un atbilst šādiem kritērijiem:

40.1. viņš nav persona, par ko Šengenas informācijas sistēmā iekļauts ziņojums par to, ka šim ārzemniekam ir liegta iespēja ieceļot un uzturēties Šengenas līguma dalībvalstīs;

40.2. viņu neuzskata par apdraudējumu kādas Šengenas līguma dalībvalsts politikai, iekšējai drošībai, sabiedrības veselībai vai starptautiskām attiecībām, un – jo īpaši – Imigrācijas likuma 1.panta 5.1 punktā noteiktās kompetentās valsts iestādes nav sniegušas informāciju, kas ir par pamatu, lai ārzemniekam aizliegtu ieceļot un uzturēties Latvijas Republikā.

41. Ja ārzemnieks nevar iesniegt šo noteikumu 39.1. vai 39.7.apakšpunktā minēto dokumentu vai viņš neatbilst kādam no šo noteikumu 40.punktā minētajiem kritērijiem, pārvaldes priekšnieks vai Konsulārā departamenta direktors, vai viņu pilnvarota amatpersona tikai šo noteikumu 39.5.1.apakšpunktā minētajos gadījumos var pieņemt lēmumu izsniegt šim ārzemniekam jaunu vīzu, kas ir derīga tikai Latvijas Republikā.

42. Ja izsniedz jaunu vīzu, pagarinot derīguma termiņu vienotajai vīzai vai vīzai ar ierobežotu teritoriālo derīgumu vai pagarinot uzturēšanās ilgumu ārzemniekam, uz kuru attiecas Vīzu kodeksa 22.pantā noteiktās konsultācijas, šīs konsultācijas neveic. Vīzu kodeksa 22.pantā noteikto konsultāciju neveikšana neietekmē izsniedzamās vīzas teritoriālo derīgumu.

43. Izsniedzot jaunu vīzu, vīzas pagarināšanas vai uzturēšanās ilguma pagarināšanas rezultātā kopējais atļautais uzturēšanās ilgums Šengenas līguma dalībvalstu teritorijā nepārsniedz 90 dienas pusgada laikā. Šis nosacījums neattiecas uz gadījumiem, ja pieņem lēmumu izsniegt ierobežota teritoriālā derīguma vīzu saskaņā ar Vīzu kodeksa 25.panta 1.punkta "b" apakšpunktu.

44. Ja izsniedz jaunu vīzu, pagarinot citas Šengenas līguma dalībvalsts izsniegtu vīzu, pārvalde informē tās dalībvalsts kompetento iestādi, kura izsniegusi vīzu.

3. Vīzas anulēšana un atcelšana

45. Vīzu anulē un atceļ:

45.1. pārstāvniecību amatpersonas;

45.2. pārvaldes amatpersonas;

45.3. Konsulārā departamenta amatpersonas;

45.4. Valsts robežsardzes amatpersonas Latvijas Republikas valsts robežšķērsošanas vietās un valsts teritorijā.

46. Pārvaldes un Valsts robežsardzes amatpersonas anulē un atceļ vīzas ar atzīmi "Diplomātiskā vīza" vai "Dienesta vīza" tikai pēc Konsulārā departamenta pieprasījuma.

47. Ja vīzu anulē vai atceļ, tai uzliek spiedogu "ANULĒTA – ANNULLED" vai "ATCELTA – REVOKED" un padara nederīgu (piemēram, izmantojot asu priekšmetu vai pārsvītrojot) vīzas ielīmes optiski mainīgo elementu, drošības elementu "latentā attēla efekts" un vārdu "vīza".

48. Informāciju par vīzas anulēšanu vai atcelšanu reģistrē nacionālajā vīzu informācijas sistēmā.

49. Ja anulē vai atceļ vīzu, kas izsniegta saskaņā ar Vīzu kodeksu, nacionālajā vīzu informācijas sistēmā norāda Vīzu kodeksa attiecīgā panta punktu, bet, ja anulē vai atceļ ilgtermiņa vīzu, – Imigrācijas likuma 16.panta attiecīgo punktu.

50. Ja anulē vai atceļ citas Šengenas līguma dalībvalsts izsniegtu vīzu, iestāde, kura vīzu anulējusi vai atcēlusi, vienas darbdienas laikā, skaitot no lēmuma pieņemšanas dienas, par to elektroniski informē pārvaldi. Pārvalde informē tās dalībvalsts kompetento iestādi, kura izsniegusi vīzu, nosūtot šādu informāciju:

50.1. vīzas turētāja vārds (vārdi), uzvārds, dzimšanas datums un valstiskā piederība;

50.2. vīzas turētāja ceļošanas dokumenta veids un numurs;

50.3. vīzas ielīmes numurs, vīzas kategorija;

50.4. vīzas izsniegšanas vieta un datums;

50.5. vīzas anulēšanas vai atcelšanas vieta un datums;

50.6. vīzas anulēšanas vai atcelšanas iemesls.

4. Vīzu reģistrēšana, nacionālajā vīzu informācijas sistēmā un vīzu reģistrā iekļaujamās informācijas apjoms un izmantošana

51. Vīzu pieteikumus un izsniegtās, atteiktās, anulētās un atceltās vīzas, kā arī vīzu ielīmes reģistrē nacionālajā vīzu informācijas sistēmā.

52. Nacionālajā vīzu informācijas sistēmā iekļauj šādu informāciju:

52.1. par ārzemnieku:

52.1.1. vārds (vārdi);

52.1.2. uzvārds;

52.1.3. iepriekšējais uzvārds (uzvārdi);

52.1.4. valstiskā piederība un tās veids;

52.1.5. dzimšanas datums;

52.1.6. dzimums;

52.1.7. dzimšanas vieta;

52.1.8. dzīvesvietas adrese;

52.1.9. digitāla vai skenēta fotogrāfija;

52.2. par ārzemnieka ceļošanas dokumentu:

52.2.1. veids;

52.2.2. numurs;

52.2.3. izdevējvalsts vai organizācija;

52.2.4. izsniegšanas datums;

52.2.5. derīguma termiņš;

52.3. par ārzemnieka ieceļošanas un uzturēšanās mērķi:

52.3.1. ieceļošanas un uzturēšanās mērķis;

52.3.2. iesniegtie un uzrādītie pamatojuma dokumenti;

52.4. nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēra apliecinājuma veids;

52.5. par apdrošināšanas polisi vai informācija par to, ka vīza izsniegta, nepieprasot apdrošināšanas polisi;

52.6. par ārzemnieka paredzēto uzturēšanās vietu;

52.7. par valsts nodevas samaksu (apmērs, valūta, tarifs un pamatojums, ja vīza izsniegta bez maksas vai piemērota samazināta likme);

52.8. par veiktajām pārbaudēm un konsultācijām, izmantojot informācijas sistēmas:

52.8.1. Šengenas informācijas sistēmā – vai par ārzemnieku Šengenas informācijas sistēmā nav iekļauts ziņojums, lai liegtu iespēju ieceļot un uzturēties Šengenas līguma dalībvalstīs;

52.8.2. ieceļošanas aizliegumu reģistrā – vai ārzemnieks nav iekļauts to ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā ir aizliegta;

52.8.3. vai vīzas pieprasītājs nav reģistrēts integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmā "Personu meklēšana";

52.8.4. saskaņā ar Vīzu kodeksa 22.pantā noteikto kārtību (VISION konsultācijas);

52.8.5. saskaņā ar Imigrācijas likuma 4.panta astotajā daļā noteikto kārtību;

52.8.6. nederīgo dokumentu reģistrā;

52.8.7. Šengenas līguma dalībvalstīs atzīto ceļošanas dokumentu sarakstā;

52.9. par pieņemto lēmumu:

52.9.1. dokumentu pieņemšanas datums;

52.9.2. vīza izsniegta, piešķirtās ielīmes numurs;

52.9.3. veidlapas vīzas uzlīmēšanai numurs (ja vīzas izsniegšanai izmantota veidlapa vīzas uzlīmēšanai);

52.9.4. vīzas pieteikuma izskatīšana atteikta, atteikuma iemesls;

52.9.5. vīza atteikta, atteikuma iemesls;

52.9.6. lēmuma pieņemšana atlikta, atlikšanas iemesls;

52.9.7. noteikts ieceļošanas aizliegums;

52.9.8. vīza atcelta, atcelšanas iemesls;

52.9.9. vīzas atlikušais termiņš atcelts, atcelšanas iemesls;

52.9.10. vīza anulēta, anulēšanas iemesls;

52.9.11. vīza pagarināta vai pagarināts uzturēšanās ilgums, pagarināšanas iemesls;

52.9.12. lēmuma pieņemšanas datums un vieta;

52.9.13. amatpersona, kura pieņēmusi lēmumu (vārds un uzvārds);

52.10. par vīzu:

52.10.1. vīzas veids:

52.10.1.1. vienreizēja vīza;

52.10.1.2. divreizēja vīza;

52.10.1.3. daudzkārtēja vīza;

52.10.2. vīzas kategorija:

52.10.2.1. A – lidostas tranzītvīza;

52.10.2.2. C – vienota vīza;

52.10.2.3. C (ITD) – vīza ar ierobežotu teritoriālo derīgumu;

52.10.2.4. D – ilgtermiņa vīza;

52.10.3. vīzas teritoriālais derīgums;

52.10.4. vīzas derīguma termiņš;

52.10.5. uzturēšanās termiņš;

52.10.6. vīzas ielīmes piezīmju lauka 1.rindā izdarītās atzīmes:

52.10.6.1. "R/[pārstāvētās dalībvalsts kods saskaņā ar Vīzu kodeksa VII pielikuma 1.1.apakšpunkta "b" apakšpunktā noteikto]" – ja vīza izsniegta citas Šengenas līguma dalībvalsts vārdā;

52.10.6.2. "Airport transit" – ja izsniegta lidostas tranzītvīza;

52.10.6.3. "transit" – ja vienotā vīza vai vīza ar ierobežotu teritoriālo derīgumu izsniegta tranzīta nolūkā. Jūrniekam, kurš ceļo tranzītā, vīzā veic ierakstu "transit/Seaman in transit";

52.10.6.4. "Long-stay visa" – ja izsniegta ilgtermiņa vīza;

52.10.6.5. "For residence permit" – ja ilgtermiņa vīza izsniegta, pamatojoties uz pārvaldes pieņemto lēmumu par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu;

52.10.6.6. "Frontier area" – ja ilgtermiņa vīza izsniegta saskaņā ar Latvijas Republikai saistošu starptautisko līgumu par vienkāršotu vīzu izsniegšanas kārtību pierobežas teritoriju iedzīvotājiem;

52.10.6.7. "Diplomatic" vai "Official";

52.10.7. vīzas ielīmes piezīmju lauka 2. vai 3.rindā izdarītās atzīmes:

52.10.7.1. "EU/EEA/ch family member" – ja vīza izsniegta Eiropas Savienības pilsoņa ģimenes loceklim;

52.10.7.2. "No insurance required" – ja apdrošināšanas polise nav nepieciešama;

52.10.7.3. "International road carrier" – ja vīza izsniegta ārzemniekam, kurš nodrošina starptautisko pasažieru vai kravas satiksmi;

52.10.7.4. "Railroad carrier" – ja vīza izsniegta ārzemniekam, kurš nodrošina starptautiskos pasažieru vai kravas pārvadājumus pa dzelzceļu;

52.10.7.5. "Valid In LATVIA only with work permit" – ja ārzemniekam jāsaņem darba atļauja Latvijas Republikā;

52.10.7.6. "Humanitarian reasons" – ja izsniegta ilgtermiņa vīza, pamatojoties uz Imigrācijas likuma 16.panta ceturto daļu.

53. Nacionālajā vīzu informācijas sistēmā papildus iekļauj informāciju, ja:

53.1. vīza izsniegta, nepieprasot apdrošināšanas polisi;

53.2. vīza izsniegta, to aizpildot rokrakstā;

53.3. veiktas pārbaudes citās pieejamās informācijas sistēmās (piemēram, Iedzīvotāju reģistrā, integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmā "Noziedzīgos nodarījumus izdarījušās personas", integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmā "Administratīvos pārkāpumus izdarījušās personas", Valsts robežsardzes elektroniskajā informācijas sistēmā).

54. Konkrētajai vīzu izsniedzējiestādei izsniegtās vīzu ielīmes reģistrē nacionālajā vīzu informācijas sistēmā.

55. Vīzu reģistrā glabā informāciju par vīzu pieteikumiem, kas vīzu izsniedzējiestādēs iesniegti līdz 2007.gada 16.decembrim, bet nacionālajā vīzu informācijas sistēmā – informāciju par vīzu pieteikumiem, kas vīzu izsniedzējiestādēs iesniegti no 2004.gada 3.maija.

56. Nacionālās vīzu informācijas sistēmas un vīzu reģistra pārzinis un turētājs ir pārvalde.

57. Informāciju nacionālajā vīzu informācijas sistēmā atbilstoši kompetencei ievada un aktualizē pārstāvniecību, pārvaldes, Konsulārā departamenta, Valsts robežsardzes, Satversmes aizsardzības biroja un Drošības policijas amatpersonas. Minētās amatpersonas atbild par datu atbilstību un savlaicīgu informācijas ievadi nacionālajā vīzu informācijas sistēmā.

58. Nacionālajā vīzu informācijas sistēmā un vīzu reģistrā iekļauto informāciju savu uzdevumu veikšanai izmanto pārstāvniecības, pārvalde, Konsulārais departaments, Valsts robežsardze un Imigrācijas likuma 1.panta 5.1 punktā noteiktās kompetentās valsts iestādes.

59. Informāciju nacionālajā vīzu informācijas sistēmā un vīzu reģistrā glabā piecus gadus. Šis termiņš sākas:

59.1. dienā, kad beidzas vīzas derīguma termiņš, – ja vīza ir izsniegta;

59.2. dienā, kad beidzas vīzas jaunais derīguma termiņš, – ja vīza ir pagarināta;

59.3. dienā, kad informācijas sistēmā izveidota vīzas pieteikuma datne, – ja pieteikums ir bijis atsaukts, slēgts vai pārtraukts;

59.4. dienā, kad pieņemts galīgais lēmums par vīzas pieteikumu, – ja vīza ir atteikta, anulēta vai atcelta.

60. Informāciju, kas no citām Šengenas līguma dalībvalstīm saņemta Vīzu kodeksa 31.pantā noteiktajā kārtībā, nacionālajā vīzu informācijas sistēmā glabā divus gadus, skaitot no informācijas saņemšanas dienas.

61. Pēc šo noteikumu 59. un 60.punktā minētā glabāšanas termiņa beigām informāciju izdzēš arhīvu darbību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5. Noslēguma jautājumi

62. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumus Nr.217 "Vīzu noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 65., 183.nr.; 2004, 67.nr.; 2005, 111.nr.; 2007, 41.nr.; 2008, 134.nr.).

63. Ilgtermiņa vīzas, kas izsniegtas pirms šo noteikumu stāšanās spēkā un kuru derīguma termiņš pārsniedz vienu gadu, ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 5.aprīlim.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.958
Latvijas Republikas valsts robežšķērsošanas vietas, kurās Valsts robežsardze var izsniegt vīzas

1. Autoceļu robežšķērsošanas vietas:

1.1. Grebņeva;

1.2. Pāternieki;

1.3. Silene;

1.4. Terehova;

1.5. Vientuļi.

2. Lidostu robežšķērsošanas vietas:

2.1. Liepāja;

2.2. Rīga;

2.3. Ventspils.

3. Dzelzceļa robežšķērsošanas vietas:

3.1. Indra;

3.2. Kārsava;

3.3. Zilupe.

4. Ostu robežšķērsošanas vietas:

4.1. Liepāja;

4.2. Mērsrags;

4.3. Pāvilosta;

4.4. Rīga;

4.5. Roja;

4.6. Salacgrīva;

4.7. Skulte;

4.8. Ventspils.

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.958
Ilgtermiņa vīzas pieteikuma anketa

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Vīzu noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 958Pieņemts: 12.10.2010.Stājas spēkā: 16.10.2010.Zaudē spēku: 14.09.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 164, 15.10.2010.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
219571
16.10.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)