Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.953

Rīgā 2010.gada 12.oktobrī (prot. Nr.52 3.§)
Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīru nosūta uz izglītības iestādi dienesta pienākumu izpildei nepieciešamās izglītības iegūšanai un sedz mācību izdevumus, kā arī šo izdevumu atmaksāšanas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. militārās izglītības iestādes vai Nacionālo bruņoto spēku vienības, kuras īsteno pieaugušo izglītības programmas (turpmāk – militārās izglītības iestāde), vai civilās izglītības iestādes (kopā turpmāk – izglītības iestāde), kurās profesionālā dienesta karavīru (turpmāk – karavīrs) mācību izdevumus sedz Nacionālie bruņotie spēki no Aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem;

1.2. nosacījumus un kārtību, kādā karavīru nosūta uz izglītības iestādi dienesta pienākumu izpildei nepieciešamās civilās vai militārās (karjeras kursi kārtējās dienesta pakāpes piešķiršanai) izglītības iegūšanai (turpmāk – izglītības iegūšana);

1.3. izdevumus, kas uzskatāmi par mācību izdevumiem, šo izdevumu segšanas un atmaksāšanas nosacījumus un gadījumus, kad karavīrs neatmaksā mācību izdevumus.

(Grozīts ar MK 07.07.2015. noteikumiem Nr.372)

2. Uz civilu valsts iestādi pārvietotu karavīru šīs iestādes vadītājs pēc Nacionālo bruņoto spēku komandiera lūguma var nosūtīt uz izglītības iestādi dienesta pienākumu izpildei nepieciešamās izglītības iegūšanai.

3. Karavīram, kurš saskaņā ar šiem noteikumiem izglītību iegūst militārā vai civilā izglītības iestādē Latvijā vai ārvalstīs, mācību izdevumus finansē Nacionālie bruņotie spēki no Aizsardzības ministrijai šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

II. Nosacījumi un kārtība, kādā karavīru nosūta uz izglītības iestādi izglītības iegūšanai

4. Karavīru izglītības iegūšanai var nosūtīt uz:

4.1. militārās izglītības iestādi Latvijā;

4.2. civilo izglītības iestādi, ar kuru Nacionālie bruņotie spēki noslēguši vienošanos par karavīru apmācību Latvijā;

4.3. militārās izglītības iestādi ārvalstīs;

4.4. civilo izglītības iestādi ārvalstīs – tādu dienesta pienākumu izpildei nepieciešamu speciālo zināšanu iegūšanai, kuras nevar iegūt šo noteikumu 4.1., 4.2. un 4.3. apakšpunktā minētajās izglītības iestādēs, vai augstākās izglītības iegūšanai tādā mācību programmā, kurā tiek atzīti šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minētajā izglītības iestādē iegūtie kredītpunkti.

(Grozīts ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 711)

5. Karavīru nosūta uz izglītības iestādi, pamatojoties uz Nacionālo bruņoto spēku komandiera pavēli vai Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieka rīkojumu.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 711 redakcijā)

6. Pirms mācību uzsākšanas izglītības iestādē aizsardzības ministrs vai viņa pilnvarots komandieris (priekšnieks) ar karavīru noslēdz līgumu par mācībām. Līgums par mācībām ir karavīra profesionālā dienesta līguma neatņemama sastāvdaļa.

7. Līgumā par mācībām paredz:

7.1. līdzējus un līguma priekšmetu;

7.2. līdzēju tiesības un pienākumus;

7.3. saskaņā ar šiem noteikumiem noteikto mācību izdevumu apmēru katram gadam vai laikposmam, kurā karavīrs ir ieguvis izglītību;

7.4. līguma spēkā stāšanās un izpildes termiņu.

8. Karavīram pēc izglītības iegūšanas vismaz pieci gadi jānodien Nacionālajos bruņotajos spēkos.

III. Mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas nosacījumi un kārtība

9. Par mācību izdevumiem uzskatāmi šādi izdevumi:

9.1. šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētās izglītības iestādes aprēķinātā ar izglītības ieguvi tieši saistīto izdevumu kopsumma par visu izglītības ieguves laiku;

9.2. šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētās izglītības iestādes noteiktā mācību maksa, kas segta no Aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem;

9.3. šo noteikumu 4.3. un 4.4. apakšpunktā minētās izglītības iestādes noteiktā mācību maksa par visu izglītības ieguves laiku, kā arī visas ar karavīra komandējumu saistītās izmaksas (dienas nauda, izdevumi par naktsmītni, ceļu un apdrošināšanu, kā arī citi izdevumi, kas radušies mācību komandējuma laikā), kuras segtas no Aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem vai kuras, sniedzot palīdzību Latvijai, segusi ārvalsts.

(Grozīts ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 711)

10. Ja karavīru nosūta iegūt izglītību vairākās izglītības iestādēs, šo noteikumu 9.punktā minētos izdevumus summē.

11. Nesekmības dēļ (izņemot šo noteikumu 11.1 2. un 15.1. apakšpunktā minētos gadījumus), disciplīnas pārkāpumu dēļ, pēc paša vēlēšanās, izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu vai uzņemšanas noteikumu pārkāpumu dēļ no izglītības iestādes atskaitītais karavīrs pilnā apmērā atmaksā Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem faktiski segtos mācību izdevumus.

(Grozīts ar MK 07.07.2015. noteikumiem Nr.372)

11.1 Ja karavīrs, kurš atskaitīts no izglītības iestādes nesekmības dēļ sakarā ar izglītības programmas valsts vai gala pārbaudījuma nenokārtošanu un kurš, turpinot dienestu, divu gadu laikā pēc atskaitīšanas dienas tiek atkārtoti uzņemts izglītības iestādē, no kuras atskaitīts, šo pārbaudījumu:

11.1 1. atkārtoti nav sekmīgi nokārtojis, viņš pilnā mērā atmaksā Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem faktiski segtos mācību izdevumus;

11.1 2. ir sekmīgi nokārtojis, viņš neatmaksā Nacionālo bruņoto spēku faktiski segtos mācību izdevumus.

(MK 07.07.2015. noteikumu Nr.372 redakcijā)

12. Karavīrs, kuru atvaļina no aktīvā dienesta sakarā ar profesionālā dienesta līguma izbeigšanu pirms termiņa (izņemot šo noteikumu 15.2. un 15.3.apakšpunktā noteiktos gadījumus), atmaksā Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem mācību izdevumus:

12.1. 100 % apmērā, ja pēc izglītības iegūšanas ir nodienējis mazāk par gadu;

12.2. 80 % apmērā, ja pēc izglītības iegūšanas ir nodienējis no viena gada līdz diviem gadiem;

12.3. 60 % apmērā, ja pēc izglītības iegūšanas ir nodienējis no diviem līdz trim gadiem;

12.4. 40 % apmērā, ja pēc izglītības iegūšanas ir nodienējis no trim līdz četriem gadiem;

12.5. 20 % apmērā, ja pēc izglītības iegūšanas ir nodienējis no četriem līdz pieciem gadiem.

13. Nacionālo bruņoto spēku komandieris, ņemot vērā saskaņā ar šo noteikumu 11.punktu, 11.1 1. apakšpunktu un 12.punktu aprēķināto mācību izdevumu apmēru, ar pavēli nosaka mācību izdevumu atmaksas termiņu. Izdevumu atmaksas termiņš nav ilgāks par diviem gadiem. Karavīrs mācību izdevumus atmaksā vienā vai vairākos maksājumos.

(Grozīts ar MK 07.07.2015. noteikumiem Nr.372)

14. Ja karavīrs neatmaksā mācību izdevumus šo noteikumu 11.punktā, 11.1 1. apakšpunktā vai 12.punktā noteiktajā apmērā un 13.punktā noteiktajos termiņos, Nacionālie bruņotie spēki neatmaksāto mācību izdevumu summu piedzen tiesas ceļā.

(Grozīts ar MK 07.07.2015. noteikumiem Nr.372)

15. Karavīrs mācību izdevumus neatmaksā šādos gadījumos:

15.1. ja karavīru atskaita no izglītības iestādes nesekmības dēļ un nesekmības iemesls ir veselības traucējumi vai citi iemesli, ko aizsardzības ministrs atzinis par attaisnojošiem;

15.2. ja karavīru atvaļina no aktīvā militārā dienesta sakarā ar profesionālā dienesta līguma izbeigšanu pirms termiņa:

15.2.1. Militārā dienesta likuma 43.panta otrās daļas 2. un 7.punktā noteiktajos gadījumos;

15.2.2. no viņa gribas neatkarīgu un nenovēršamu apstākļu dēļ, kurus aizsardzības ministrs atzinis par attaisnojošiem;

15.3. ja karavīrs pēc izglītības iegūšanas ir nodienējis šo noteikumu 8.punktā noteikto laiku.

IV. Noslēguma jautājums

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 18.februāra noteikumus Nr.102 "Kārtība, kādā no militārās izglītības iestādes atskaitītais karavīrs atmaksā apmācībai izlietotos līdzekļus" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 29.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Aizsardzības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs I.V.Lieģis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīru nosūta uz izglītības iestādi dienesta pienākumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 953Pieņemts: 12.10.2010.Stājas spēkā: 16.10.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 164, 15.10.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
219566
{"selected":{"value":"11.11.2016","content":"<font class='s-1'>11.11.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.11.2016","iso_value":"2016\/11\/11","content":"<font class='s-1'>11.11.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.2015","iso_value":"2015\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2015.-10.11.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.10.2010","iso_value":"2010\/10\/16","content":"<font class='s-1'>16.10.2010.-09.07.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.11.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)