Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

VALSTS KONTROLES DOKUMENTI

Latvijas Republikas Valsts kontroles Valsts budžeta revīzijas departaments

Kolēģijas lēmums Nr.5.1-2-205 Rīgā 1997.gada 16.janvārī

Par valdības garantētā ārzemju aizdevuma izlietošanas un atmaksas iespēju pārbaudi akciju sabiedrībā "Ādaži"

Valsts kontroles Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamenta kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētāja E.Bernāne - departamenta direktore, VK padomes locekle, kolēģijas locekļi A.Svirido, J.Āboliņš, V.Vilciņš, Dz.Levrence, piedaloties Valsts kontroles revidentam G.Dreijeram, a/s "Ādaži" valdes priekšsēdētājam A.Sidorovam, Finansu ministrijas Valsts kases Riska vadības departamenta vecākajam ekspertam P.Dzintaram un Valsts kontroles padomes loceklim V.Grasim, izskatot 1996.gada revīzijas rezultātus par valdības garantētā ārzemju aizdevuma izlietošanas un atmaksas iespēju pārbaudi akciju sabiedrībā "Ādaži",

konstatēja:

1. A/s "Ādaži" reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1991.gada 29.aprīlī. Sabiedrības reģistrētais pamatkapitāls 1991.gadā bija Ls 275 000, un uz 1996.gada 1.septembri tas ir samazinājies līdz Ls 115 438.

2. 1994.gada 12.aprīlī LR Ministru kabinets ar rīkojumu nr.146-r piešķīra valdības garantijas a/s "Ādaži" kredīta saņemšanai no Vācijas 2 miljonu ASV dolāru apmērā, uzdodot akciju sabiedrībai ieķīlāt Finansu ministrijā nekustamo īpašumu piešķirtās garantijas apmērā. Kredīts bija paredzēts pārtikas tehnoloģisko iekārtu iegādei no Vācijas firmas "Thode+Scobel Osthandelsgesellschaft mbH" par DEM 3 440 400 (1993.gada 30.novembra līgums).

3. 1994.gada 15.aprīlī finansu ministrs U.Osis valdības pilnvarojumā parakstīja un izsniedza apmaksas garantijas vēstuli, kura uzlika par pienākumu a/s "Ādaži" samaksāt pārdevējam Vācijas firmai 2 miljonus ASV dolāru 5 gadu laikā. Šī garantija vienlaicīgi uzlika par pienākumu Finansu ministrijai kā garantam izdarīt kredīta atmaksas maksājumus 85% apmērā no līguma vērtības a/s "Ādaži" vietā, ja tā nepilda savas maksājuma saistības. Biznesa plāns, kas raksturotu izvēlētās ražotnes ekonomisko pamatojumu, tās prioritāti un kredīta atmaksas iespējas, Finansu ministrijai netika iesniegts.

4. A/s "Ādaži" noslēdza līgumu ar Finansu ministriju par īpašuma ieķīlāšanu, ieķīlājot nekustamo īpašumu - kartupeļu glabātavas "Lauki", ko 1995.gada auditorfirma "Invest Rīga" novērtēja par Ls 1 138 895. A/s "Ādaži" uzņēmās nekustamo īpašumu apdrošināt. Ieķīlāto īpašumu un ķīlas līgumu kā apgrūtinājumu iereģistrēt zemesgrāmatā.

5. Finansu ministrija ķīlas līguma saistību izpildi nekontrolēja, un a/s "Ādaži" to nepildīja. Pārkāptas šādas līguma saistības:

- ieķīlātais īpašums netika apdrošināts;

- ķīlas līgums nav reģistrēts zemesgrāmatā kā apgrūtinājums;

- a/s "Ādaži" valde pretēji ķīlas līguma prasībām 1996.gada 19.aprīlī pieņēma lēmumu par īpašuma "Lauki" nošķiršanu (pārdošanu) akcionāram Raimondam Latvenam;

- 1996.gada 8.oktobrī bez Finansu ministrijas rakstiskas atļaujas sabiedrība īpašumu "Lauki" iznomāja uz 10 gadiem SIA "Lauki L";

- 1994.gada 22.decembrī a/s "Ādaži" nodeva SIA "Latfood" saistības par kredīta un kredīta procentu nomaksu DEM 2 547 000 apjomā Vācijas firmai "Thode+Scobel Osthandelsgesellschaft mbH" līdz 1999.gada 31.decembrim. Šis līgums neparedz visu nosacījumu, kas paredzēti līgumā starp Finansu ministriju un a/s "Ādaži" pārņemšanu.

6. Uz valdības garantijas pamata:

a) Vācijas firma "Thode+Scobel Osthandelsgesellschaft mbH" 1995.gada janvārī piegādāja a/s "Latfood" mašīnas un iekārtas čipsu līnijai, tvaika ģeneratoru un kartupeļu iekraušanas - izkraušanas līniju par DEM 2 691 408. No tām uz kredīta rēķina mašīnas un iekārtas tika piegādātas par DEM 2 547 900.

b) Vācijas firma "EVERSMEYER INDUSTRIE SERVICE GmbH" 1994.gada decembrī piegādāja Latvijas - Vacijas KU SIA "Berlat" ūdens attīrīšanas ietaises par DEM 376 440, tai skaitā pašas ūdens attīrīšanas ietaises par DEM 138 670, reālās faktiskās izmaksas (Know How Kosten) par DEM 165 000 un citi darbi par DEM 72 770. Attīrīšanas iekārtas nodotas ekspluatācijā un uzņemtas uzskaitē 1994.gada decembrī par kopējo summu tikai Ls 50 000.

7. A/s "Ādaži" Vācijas firmai "Thode+Scobel Osthandelsgesellschaft mbH" samaksāja piegādātāju kredīta komisijas atlīdzības naudu (15% apmērā no līguma kopējās summas DEM 3 440 400) DEM 516 060. Šī summa nav iekļauta saņemto pamatlīdzekļu vērtībā. Sakarā ar pamatlīdzekļu bilances vērtības samazinājumu a/s "Latfood" par DEM 382 185 un SIA "Berlat" par DEM 133 185 1995.-1996.gadā nav pareizi aprēķināts īpašuma nodoklis.

8. A/s "Ādaži" 1995.gada pārskats nesniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības finansiāli saimnieciskās darbības rezultātiem, jo bilancē nav uzrādītas ilgtermiņa kredīta saistības DEM 301 152 (Ls 113 233). Sabiedrības gada bilancē uzrādīti nereāli debitoru un kreditoru parādi ar a/s "Latfood" par Ls 304 522. Šie ieraksti gada pārskatā izdarīti bez attaisnojošiem dokumentiem un savstarpējo norēķinu salīdzināšanas dokumentiem. Atzinumu par 1995.gada pārskatu sniedza zvērināta revidente V.Krastiņa (licence Nr.74).

9. A/s "Latfood" 1995.gada saimnieciskās darbības gadu noslēdza ar zaudējumiem Ls 122 054. 1996.gada deviņos mēnešos sabiedrības zaudējumi ir Ls 211 541. Pašu kapitāls nepilnu divu gadu laikā samazinājies par Ls 337 505. 1996.gadā uz finansiāli saimnieciskās darbības rezultātiem norakstīti š.g. 30.augustā nodegušās kartupeļu noliktavas un kartupeļu iekraušanas - izkraušanas konveijera zaudējumi Ls 323 707.

Akciju sabiedrība savus procentu maksājumus un aizdevuma atmaksu veic savlaicīgi. Maksājumu segšanai tiek izmantoti kredīti. Uz 1996.gada 1.oktobri sabiedrība papildus piesaistījusi no "AB Chips" ilgtermiņa kredīta resursus Ls 483 138 apmērā un īstermiņa aizdevumus Ls 489 298.

10. Ārvalstu aizdevuma faktiskais parāds uz 1996.gada 1.oktobri ir DEM 2 047 038 vai Ls 745 122 (pēc valūtas kursa DEM 1 = Ls 0,364 pēc stāvokļa uz 1996.gada 1.oktobri). Finansu ministrija uz šā gada 1.oktobri kontrolē tikai DEM 1 783 530 parādu.

Kolēģija, izvērtējot atskaites ziņojumu un pārbaudes materiālus,

nolēma:

1. Slēgt revīzijas lietu Nr.5.1-2-205.

2. Akciju sabiedrības "Ādaži" valdei līdz 1997.gada 31.martam izpildīt visas 1995.gada 30.oktobra līguma ar LR Finansu ministriju "Par garantijas piešķiršanu un īpašuma ieķīlāšanu" prasības, tai skaitā:

2.1. apdrošināt ieķīlāto nekustamo īpašumu;

2.2. ķīlas līgumu reģistrēt zemesgrāmatā;

2.3. saskaņot ar Finansu ministriju nomas līgumu ar SIA "Lauki L";

2.4. pārskatīt 1996.gada 19.aprīļa valdes lēmumu par nekustamā īpašuma "Lauki" nošķiršanu (pārdošanu) akcionāram Raimondam Latvenam.

3. Finansu ministrijai nodrošināt 1995.gada 30.oktobra līguma ar a/s "Ādaži" "Par garantijas piešķiršanu un īpašuma ieķīlāšanu" prasību izpildes kontroli.

3.1. Līdz 1997.gada 31.martam ziņot Valsts kontrolei par 2.punktā minēto līguma prasību izpildi.

3.2. Sākot ar 1997.gada 15.jūliju un turpmāk ziņot Valsts kontrolei par a/s "Ādaži" aizdevuma un procentu maksājumu veikšanu.

4. Valsts ieņēmumu dienestam veikt 1995.gada un 1996.gada nodokļu maksājumu pārbaudi a/s "Ādaži", a/s "Latfood" un SIA "Berlat".

5. Valsts kontroles kolēģijas lēmumu nosūtīt LR Ministru prezidentam, LR Finansu ministrijai, Valsts ieņēmumu dienestam, a/s "Ādaži".

Lēmumu var pārsūdzēt Latvijas Republikas Valsts kontroles padomē mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas saskaņā ar likumu "Par Valsts kontroli".

Kolēģijas priekšsēdētāja E.Bernāne

Kolēģijas locekļi A.Svirido, J.Āboliņš, V.Vilciņš, Dz.Levrence

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par valdības garantētā ārzemju aizdevuma izlietošanas un atmaksas iespēju pārbaudi akciju sabiedrībā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valsts kontrole Veids: lēmums Numurs: 5.1-2-205Pieņemts: 16.01.1997.Stājas spēkā: 16.01.1997.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 51, 19.02.1997.
219272
16.01.1997
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)