Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 53

Rīgā 1999.gada 16.februārī (prot. Nr. 12, 14.§)

Noteikumi par vienošanās par kopīgu izpēti un attīstību atbrīvošanu no Konkurences likumā noteiktā vienošanās aizlieguma

Izdoti saskaņā ar Konkurences likuma 15.panta ceturtās daļas 1.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. izpēte un attīstība - uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) attīstībai nepieciešamo tehnoloģisko zināšanu apgūšana, teorētiskā analīze, sistemātiski pētījumi un eksperimenti, arī eksperimentālā ražošana, produktu un procesu tehnoloģiskā pārbaude, iekārtu iegāde un attiecīgo intelektuālā īpašuma tiesību iegūšana;

1.2. rezultātu izmantošana - vienošanās produktu ražošana, intelektuālā īpašuma tiesību nodošana vai licencēšana un vienošanās produktu ražošanai vai vienošanās procesu izmantošanai nepieciešamo tehnisko noslēpumu atklāšana;

1.3. vienošanās procesi - tehniskie un tehnoloģiskie procesi, kas ir izstrādāti izpētes un attīstības rezultātā;

1.4. vienošanās produkti - preces vai pakalpojumi, kas ir radīti vai izstrādāti izpētes un attīstības rezultātā vai kas tiek ražoti, izmantojot vienošanās procesus.

2. Šie noteikumi nosaka divu vai vairāku uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) (turpmāk - uzņēmums) vienošanās par kopīgu izpēti un attīstību (turpmāk - vienošanās), kas tiek atbrīvotas no Konkurences likuma 15.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma, ievērojot minētā likuma 15.panta otro daļu, ja tās atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām. Šādas vienošanās ir atļautas, neiesniedzot attiecīgu paziņojumu par tām Konkurences padomē.

3. Šie noteikumi attiecināmi uz divu vai vairāku uzņēmumu līgumiem un saskaņotu darbību, kā arī uz uzņēmumu apvienību lēmumiem kopīgas izpētes un attīstības jomā.

4. Izpēte un attīstība, kā arī rezultātu izmantošana ir kopīga, ja:

4.1. izpēte un attīstība tiek veikta kopīgā darba grupā, organizācijā vai uzņēmumā, kopīgi uzticēta trešajai personai vai ir sadalīta starp vienošanās dalībniekiem atbilstoši specializācijai izpētē, attīstībā vai ražošanā;

4.2. vienošanās dalībnieki sadarbojas intelektuālā īpašuma tiesību licencēšanā vai tehnisko noslēpumu nodošanā trešajām personām atbilstoši šo noteikumu 1.4.apakšpunktam.

5. Vienošanās dalībnieku saistītie uzņēmumi ir:

5.1. uzņēmumi, kuros vienošanās dalībniekiem ir izšķiroša ietekme;

5.2. uzņēmumi, kuriem ir izšķiroša ietekme vienošanās dalībniekos;

5.3. uzņēmumi, kuros šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētajiem uzņēmumiem ir izšķiroša ietekme;

5.4. uzņēmumi, kuros vienošanās dalībniekiem vai šo noteikumu 5.1., 5.2. un 5.3.apakšpunktā minētajiem uzņēmumiem ir kopīga izšķiroša ietekme.

6. Šo noteikumu prasības piemērojamas arī tām tiesībām un saistībām, ko vienošanās dalībnieki uzliek saistītajiem uzņēmumiem. Saistīto uzņēmumu tirgus daļas un darbības tiek uzskatītas par vienošanās dalībnieku tirgus daļām un darbībām.

II. Atbrīvojums no vienošanās aizlieguma

7. No vienošanās aizlieguma ir atbrīvotas vienošanās, kas paredz vienu vai vairākus no šādiem nosacījumiem:

7.1. kopīga izpēte un attīstība, kā arī kopīga rezultātu izmantošana;

7.2. kopīga rezultātu izmantošana saskaņā ar iepriekš noslēgtu vienošanos starp attiecīgajiem uzņēmumiem;

7.3. kopīga izpēte un attīstība, izņemot rezultātu kopīgu izmantošanu, ciktāl tā ir pretrunā ar Konkurences likumā noteikto vienošanās aizliegumu.

8. No vienošanās aizlieguma ir atbrīvotas vienošanās, kurās paredzēti visi šie nosacījumi:

8.1. kopīga izpēte un attīstība tiek īstenota attiecīgas programmas ietvaros, kurā ir noteikta izpētes un attīstības joma un definēti izpētes un attīstības mērķi;

8.2. katram vienošanās dalībniekam ir pieejami kopīgās izpētes un attīstības rezultāti;

8.3. ja vienošanās paredz tikai kopīgu izpēti un attīstību, katrs vienošanās dalībnieks brīvi un patstāvīgi var izmantot kopīgās izpētes un attīstības rezultātus un iepriekšējās tehnoloģiskās zināšanas;

8.4. kopīga rezultātu izmantošana attiecas tikai uz tiem rezultātiem, kas aizsargāti ar intelektuālā īpašuma tiesībām vai ir tehniskais noslēpums, kas ievērojami veicina tehnisko vai ekonomisko progresu, un minētie rezultāti ir būtiski vienošanās produktu ražošanai vai vienošanās procesu izmantošanai;

8.5. ražošanā iesaistītie specializētie uzņēmumi izpilda visu vienošanās dalībnieku piegādes pasūtījumus.

9. No vienošanās aizlieguma ir atbrīvotas vienošanās, kas vienošanās dalībniekiem paredz vienu vai vairākus šādus konkurences ierobežojumus:

9.1. attiecīgās programmas izpildes laikā neveikt patstāvīgu izpēti un attīstību kopīgajā programmā paredzētajā vai līdzīgā jomā;

9.2. attiecīgās programmas izpildes laikā neslēgt vienošanās ar trešajām personām par izpēti un attīstību kopīgajā paredzētajā vai līdzīgā jomā;

9.3. iegādāties vienošanās produktus tikai no vienošanās dalībniekiem, kopīgajām organizācijām un uzņēmumiem vai no trešajām personām, kas kopīgi iesaistītas ražošanā;

9.4. neražot vienošanās produktus vai neizmantot vienošanās procesus citiem vienošanās dalībniekiem rezervētajās teritorijās;

9.5. ražot vienošanās produktus vai izmantot vienošanās procesus tikai vienā vai vairākās tehniskajās pielietošanas jomās, izņemot gadījumus, ja divi vai vairāki vienošanās dalībnieki vienošanās spēkā stāšanās brīdī ir konkurenti tādu produktu ražošanā, kurus var uzlabot vai aizvietot ar vienošanās produktiem;

9.6. piecu gadu laikā no attiecīgā produkta parādīšanās tirgū neveicināt vienošanās produktu parādīšanos tirgū citiem vienošanās dalībniekiem rezervētajās teritorijās, izmantojot reklāmu minētajās teritorijās vai veidojot filiāles un produktu uzkrājumus izplatīšanai (ar nosacījumu, ka starpnieki un patērētāji netraucēti var iegādāties vienošanās produktus no citiem piegādātājiem);

9.7. piešķirt vienam no vienošanās dalībniekiem izņēmuma tiesības vienošanās produktu izplatīšanā (ar nosacījumu, ka attiecīgais vienošanās dalībnieks neizplatīs trešo personu produktus, kuri konkurē ar vienošanās produktiem);

9.8. piešķirt vienam vienošanās dalībniekam izņēmuma tiesības vienošanās produktu piegādāšanā kopīgajam uzņēmumam vai trešajai personai (ar nosacījumu, ka kopīgais uzņēmums vai trešā persona neražos un neizplatīs trešo personu produktus, kuri konkurē ar vienošanās produktiem);

9.9. piešķirt vienam vienošanās dalībniekam izņēmuma tiesības vienošanās produktu piegādē kopīgajam uzņēmumam vai trešajai personai visā tirgū vai noteiktā tā daļā (ar nosacījumu, ka kopīgais uzņēmums vai trešā persona neražos un neizplatīs produktus, kas konkurē ar vienošanās produktiem), ja starpnieki un patērētāji netraucēti var iegādāties vienošanās produktus no citiem piegādātājiem;

9.10. vienošanās dalībnieki informē cits citu par pieredzi, kas gūta rezultātu izmantošanā, un piešķir citiem vienošanās dalībniekiem vienkāršas licences tādiem izgudrojumiem, kas attiecas uz vienošanās produktu un procesu uzlabojumiem un jauniem izmantošanas veidiem.

10. No vienošanās aizlieguma ir atbrīvotas vienošanās, kas vienošanās dalībniekiem paredz vienu vai vairākas šādas saistības:

10.1. informēt par patentiem vai nepatentētām tehniskajām zināšanām, kas ir aizsargātas ar intelektuālā īpašuma tiesībām vai ir komercnoslēpums un kuras ir nepieciešamas, lai īstenotu attiecīgo programmu un rezultātu izmantošanu;

10.2. neizmantot no cita vienošanās dalībnieka saņemtos tehniskos noslēpumus tādiem nolūkiem, kas nav saistīti ar attiecīgās programmas īstenošanu un rezultātu izmantošanu;

10.3. iegūt un uzturēt spēkā intelektuālā īpašuma tiesības uz vienošanās produktiem un vienošanās procesiem;

10.4. ievērot attiecīgās programmas ietvaros iegūto tehnisko noslēpumu konfidencialitāti (arī pēc vienošanās termiņa izbeigšanās);

10.5. informēt citus vienošanās dalībniekus, ja tiek pārkāptas to intelektuālā īpašuma tiesības, veikt darbības pret pārkāpējiem un atbalstīt cita vienošanās dalībnieka darbības pret pārkāpējiem, kā arī segt daļu no attiecīgajiem izdevumiem;

10.6. kompensēt ieguldījumus izpētē un attīstībā vai rezultātu izmantošanā tiem vienošanās dalībniekiem, kuriem tie ir bijuši lielāki nekā pārējiem;

10.7. sadalīt ar pārējiem vienošanās dalībniekiem no trešajām personām saņemtos maksājumus;

10.8. piegādāt pārējiem vienošanās dalībniekiem ne mazāk kā noteikto vienošanās produktu daudzumu un ievērot vismaz minimālos noteiktos kvalitātes standartus.

11. Atbrīvojums no vienošanās aizlieguma attiecināms uz šo noteikumu 10.punktā minētajām saistībām arī tad, ja īpašu apstākļu dēļ tās ir aizliedzamas saskaņā ar Konkurences likuma 15.panta pirmo daļu.

III. Ierobežojumi atbrīvojumam no vienošanās aizlieguma

12. Ja vienošanās dalībnieki nav konkurenti tādu produktu ražošanā, kurus var uzlabot vai aizvietot ar vienošanās produktiem, atbrīvojums no vienošanās aizlieguma piemērojams izpētes un attīstības programmas izpildes laikā, bet, ja kopīgi tiek izmantoti rezultāti, - piecu gadu laikā no vienošanās produktu parādīšanās tirgū. Pēc minēto termiņu beigām atbrīvojums no vienošanās aizlieguma piemērojams tik ilgi, kamēr vienošanās produktu ražošanas apjoms kopā ar savstarpēji aizvietojamo produktu ražošanas kopējo apjomu vienošanās dalībniekiem nepārsniedz 20 procentu no attiecīgo produktu tirgus daļas konkrētajā tirgū. Ja vienošanās produkti tiek izmantoti par sastāvdaļām citu produktu ražošanā, ņem vērā tos tirgus, kuros vienošanās produkti, kas izmantoti par sastāvdaļām, veido ievērojamu daļu.

13. Ja vienošanās dalībnieki ir konkurenti tādu produktu ražošanā, kurus var uzlabot vai aizvietot ar vienošanās produktiem, šo noteikumu 12.punktā minētie termiņi piemērojami tikai tad, ja vienošanās noslēgšanas brīdī minēto produktu kopējais ražošanas apjoms vienošanās dalībniekiem nepārsniedz 20 procentu no attiecīgo produktu tirgus daļas konkrētajā tirgū.

14. Ja viens no vienošanās dalībniekiem, kopējais uzņēmums, trešā persona, vairāki kopējie uzņēmumi vai trešās personas ir pilnvarotas izplatīt vienošanās produktus atbilstoši šo noteikumu 9.7., 9.8. un 9.9.apakšpunktam, atbrīvojums no vienošanās aizlieguma piemērojams tikai tad, ja vienošanās produktu un savstarpēji aizvietojamo preču ražošanas apjoms vienošanās dalībniekiem nepārsniedz 10 procentu no attiecīgo produktu tirgus daļas konkrētajā tirgū.

IV. Vienošanās, uz kurām nav attiecināms atbrīvojums no vienošanās aizlieguma

15. Atbrīvojums no vienošanās aizlieguma nav attiecināms uz vienošanos, kas paredz vienu vai vairākus šādus ierobežojumus:

15.1. vienošanās dalībnieki tiek ierobežoti neatkarīgi vai kopīgi ar trešajām personām veikt izpēti un attīstību jomā, kas nav saistīta ar vienošanās programmā ietverto, vai - pēc vienošanās programmas termiņa izbeigšanās - jomā, kas bijusi ietverta programmā, vai līdzīgā jomā;

15.2. vienošanās dalībniekiem pēc vienošanās programmas termiņa izbeigšanās ir aizliegts apstrīdēt intelektuālā īpašuma tiesības, kuras vienošanās dalībnieki ieguvuši attiecīgās programmas izpildes laikā;

15.3. vienošanās dalībnieki tiek ierobežoti ražojamo vai pārdodamo vienošanās produktu apjoma ziņā vai izmantojamo vienošanās procesu skaita ziņā;

15.4. vienošanās dalībnieki tiek ierobežoti cenu, cenu veidošanas vai atlaižu noteikšanas ziņā, ja tie pārdod vienošanās produktus trešajām personām;

15.5. vienošanās dalībnieki tiek ierobežoti patērētāju izvēles ziņā;

15.6. pēc šo noteikumu 9.6.apakšpunktā minētā termiņa beigām vienošanās dalībniekiem ir aizliegts uzsākt vienošanās produktu realizāciju vai aktīvu tirdzniecisko darbību teritorijās, kas rezervētas citiem vienošanās dalībniekiem;

15.7. vienošanās dalībnieki nedrīkst izsniegt licences trešajām personām vienošanās produktu ražošanai vai vienošanās procesu izmantošanai arī tad, ja rezultātu kopīgu izmantošanu vienošanās dalībnieki nav paredzējuši un rezultāti netiek kopīgi izmantoti;

15.8. no vienošanās dalībniekiem tiek prasīts:

15.8.1. bez objektīva iemesla atteikties apmierināt to pārdevēju un patērētāju pieprasījumu, kas darbojas noteiktās teritorijās un var pārdot vienošanās produktus arī citās teritorijās;

15.8.2. kavēt patērētājus un pārdevējus iegādāties vienošanās produktus no citiem pārdevējiem, izmantojot intelektuālā īpašuma tiesības vai citā veidā.

V. Paziņojums par vienošanos

16. Ja vienošanās paredz ierobežojumus, kas nav minēti šo noteikumu 9. un 10.punktā, vienošanās dalībnieki noteiktā kārtībā iesniedz paziņojumu par vienošanos Konkurences padomē. Konkurences padome var atļaut šādu vienošanos uz noteiktu laiku.

17. Šo noteikumu 16.punktā minētajā paziņojumā jābūt atsaucei uz šo noteikumu 16.punktu un pilnīgai un patiesai informācijai par attiecīgo vienošanos.

18. Ja Konkurences padome pēc šo noteikumu 16.punktā minētā paziņojuma izskatīšanas nolemj, ka uz attiecīgo vienošanos ir attiecināms vienošanās aizliegums, tā izskata paziņojumu saskaņā ar kārtību, kādā izskatāmi paziņojumi par vienošanos starp tirgus dalībniekiem.

19. Informācija, ko Konkurences padome ieguvusi saskaņā ar šo noteikumu 16.punktu, ir saglabājama kā konfidenciāla un izmantojama tikai attiecīgās vienošanās izvērtēšanai.

20. Konkurences padome var aizliegt piemērot atbrīvojumu no vienošanās aizlieguma, ja vienošanās neatbilst Konkurences likuma 15.panta otrās daļas nosacījumiem, īpaši, ja:

20.1. vienošanās būtiski samazina trešo personu iespējas veikt izpēti un attīstību attiecīgajā jomā;

20.2. vienošanās ievērojami ierobežo trešo personu pieeju vienošanās produktu tirgum, jo izveidojas īpaša piegādes struktūra;

20.3. vienošanās dalībnieki bez objektīva iemesla neizmanto kopīgās izpētes un attīstības rezultātus;

20.4. vienošanās produktiem nav konkurējošu produktu konkrētajā tirgū.

21. Vienošanās aizliegums Latvijā nav piemērojams, ja attiecīgā vienošanās ietekmē tirdzniecību starp Latviju un Eiropas Savienības dalībvalstīm un atbilst attiecīgo Eiropas Savienības Komisijas noteikumu prasībām par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 85.panta trešajā daļā noteiktā atbrīvojuma no vienošanās aizlieguma piemērošanas attiecībā uz vienošanos par kopīgu izpēti un attīstību.

22. Šo noteikumu 21.punktā minēto vienošanos ietekmi Latvijā izvērtē Konkurences padome.  

Ministru prezidents V.Krištopans

Ekonomikas ministrs A.Šlesers

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par vienošanās par kopīgu izpēti un attīstību atbrīvošanu no Konkurences likumā noteiktā .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 53Pieņemts: 16.02.1999.Stājas spēkā: 20.02.1999.Zaudē spēku: 01.07.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 48/49, 19.02.1999.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
21906
20.02.1999
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)