Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 52

Rīgā 1999.gada 16.februārī (prot. Nr. 12, 13.§)

Noteikumi par franšīzes līgumu atbrīvošanu no Konkurences likumā noteiktā vienošanās aizlieguma

Izdoti saskaņā ar Konkurences likuma 15.panta ceturtās daļas 1.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. franšīzes līgums - divu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pilnvarojuma līgums, ar kuru viens uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) - pilnvaras devējs - par tiešu vai netiešu finansiālu atlīdzību nodod otram uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) - pilnvarniekam - tiesības izmantot intelektuālā īpašuma (īpaši komercnosaukumu, preču zīmju, veikala izkārtņu, dizaina objektu un speciālās profesionālās informācijas) tiesību kopumu noteikta veida preču (turpmāk - līguma preces) pārdošanai vai pakalpojumu (turpmāk - līguma pakalpojumi) sniegšanai patērētājam noteiktā ģeogrāfiskajā teritorijā (turpmāk - līguma teritorija);

1.2. līguma telpas - tirdzniecības telpas, kuru izmantošana ir noteikta franšīzes līgumā, vai franšīzes līgumā noteikto transportlīdzekļu (turpmāk - līguma transportlīdzekļi) darbības organizēšanai izmantojamās telpas;

1.3. pilnvaras devēja preces - preces, ko ražo pilnvaras devējs vai kuras tiek ražotas pēc tā norādēm, vai uz kurām ir pilnvaras devēja nosaukums vai preču zīme;

1.4. speciālā profesionālā informācija - nepatentētas pieredzes ceļā iegūtā pilnvaras devēja praktiskā informācija, kas ir:

1.4.1. būtiska, ja līguma noslēgšanas brīdī attiecīgā informācija ir izmantojama, lai nodrošinātu pilnvarniekam konkurētspējīgu stāvokli vai palīdzētu tam ieiet tirgū;

1.4.2. identificēta, ja attiecīgā informācija ir pietiekama, lai varētu pārbaudīt tās realizācijas iespējas un atbilstību noslēpuma kritērijiem;

1.4.3. komercnoslēpums -, ja attiecīgā informācija kopumā vai precīzi nav publiski zināma vai ir grūti pieejama un tās īpašnieks veic nepieciešamos pasākumus, lai paturētu minēto informāciju slepenībā.

2. Šie noteikumi nosaka atsevišķu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) (turpmāk - uzņēmums) vienošanās - franšīzes līgumus -, kas tiek atbrīvoti no Konkurences likuma 15.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma, ievērojot minētā likuma 15.panta otro daļu, ja tie atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām. Šādas vienošanās ir atļautas, neiesniedzot par tām paziņojumu Konkurences padomē.

3. Franšīzes līgumā ietverami šādi nosacījumi:

3.1. pilnvarnieks lieto vienotu komercnosaukumu vai veikalu izkārtnes, kā arī līguma telpu un līguma transportlīdzekļu vienotu noformējumu;

3.2. pilnvaras devējs nodod pilnvarniekam speciālo profesionālo informāciju, kas ir svarīga preču pārdošanā vai pakalpojumu sniegšanā (īpaši preču izstādīšanā, preču iesaistīšanā pakalpojumu sniegšanā, tirdzniecības metožu pielietošanā, administratīvajā un finansu vadībā);

3.3. franšīzes līguma darbības laikā pilnvaras devējs sniedz pilnvarniekam pastāvīgu komerciālo un tehnisko palīdzību.

II. Atbrīvojums no vienošanās aizlieguma

4. No vienošanās aizlieguma ir atbrīvoti franšīzes līgumi, kurus noslēguši divi uzņēmumi un kas paredz vienu vai vairākas šādas konkurenci ierobežojošas saistības:

4.1. pilnvaras devēja saistības līguma teritorijā:

4.1.1. neslēgt franšīzes līgumu ar trešajām personām;

4.1.2. neizmantot intelektuālā īpašuma tiesības, kas saskaņā ar franšīzes līgumu nodotas pilnvarniekam, vai netirgot līguma preces, vai nesniegt līguma pakalpojumus;

4.1.3. nepiegādāt līguma preces trešajām personām;

4.2. pilnvarnieka saistības:

4.2.1. saskaņā ar franšīzes līgumu saņemtās intelektuālā īpašuma tiesības izmantot tikai līguma telpās;

4.2.2. nemeklēt patērētājus līguma precēm vai pakalpojumiem ārpus franšīzes līgumā noteiktās teritorijas;

4.2.3. neražot, nepārdot un neizmantot sniedzamajos pakalpojumos preces, kas konkurē ar līguma precēm.

5. No vienošanās aizlieguma ir atbrīvoti franšīzes līgumi, kas paredz šādas pilnvarnieka saistības (ciktāl tās ir nepieciešamas, lai aizsargātu pilnvaras devēja intelektuālā īpašuma tiesības vai uzturētu pilnvaras devēja reputāciju un tirdzniecības tīkla identitāti):

5.1. pārdot vai lietot līguma pakalpojumu sniegšanai ekskluzīvas preces, kuras atbilst pilnvaras devēja noteiktajām kvalitātes prasībām;

5.2. pārdot vai lietot līguma pakalpojumu sniegšanai tās pilnvaras devēja vai tā norādītā uzņēmuma ražotās preces, kuras atbilst pilnvaras devēja noteiktajām kvalitātes prasībām;

5.3. neiesaistīties (tieši vai netieši) līguma preču pārdošanā vai līguma pakalpojumu sniegšanā teritorijās, kurās attiecīgais pilnvarnieks varētu konkurēt ar citu pilnvaras devēja pilnvarnieku vai pilnvaras devēju. Minēto saistību ievērošanu franšīzes līguma teritorijā franšīzes līgumā var paredzēt arī pēc franšīzes līguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā uz gadu;

5.4. neiegādāties konkurējošo uzņēmumu daļas, akcijas, vērtspapīrus, kas varētu dot pilnvarniekam tiesības iespaidot minēto uzņēmumu ekonomisko darbību;

5.5. pārdot līguma preces citiem pilnvaras devēja pilnvarniekiem, patērētājiem un pārdevējiem, izmantojot tikai attiecīgo preču ražotāja vai tā pilnvarota uzņēmuma izplatīšanas kanālus;

5.6. veicināt līguma preču pārdošanu un līguma pakalpojumu sniegšanu: piedāvāt pārdošanai vismaz noteikto minimālo preču daudzumu, sasniegt vismaz noteikto minimālo apgrozījumu, kā arī veikt perspektīvo plānošanu, nodrošināt noteiktās rezerves un sniegt tirdzniecības un garantijas pakalpojumus;

5.7. segt noteiktu daļu no pilnvaras devēja reklāmas izdevumiem un izmantot reklāmu pēc pilnvaras devēja ieteikuma.

6. No vienošanās aizlieguma ir atbrīvoti franšīzes līgumi, kas paredz šādas pilnvarnieka saistības:

6.1. neatklāt trešajām personām speciālo profesionālo informāciju, kas iegūta no pilnvaras devēja (arī pēc franšīzes līguma izbeigšanās);

6.2. informēt pilnvaras devēju par pieredzi, kas iegūta, izmantojot franšīzes līgumā noteiktās tiesības, un piešķirt pilnvaras devējam un citiem tā pilnvarniekiem vienkāršas licences speciālās profesionālās informācijas izmantošanai, kas saistīta ar minēto pieredzi;

6.3. informēt pilnvaras devēju, ja tiek pārkāptas tā intelektuālā īpašuma tiesības, veikt attiecīgās darbības pret pārkāpējiem vai atbalstīt pilnvaras devēja darbības pret pārkāpējiem;

6.4. neizmantot pilnvaras devēja licencēto speciālo profesionālo informāciju mērķiem, kas nav saistīti ar franšīzes līgumu (arī pēc franšīzes līguma izbeigšanās);

6.5. nodrošināt pilnvarnieka darbinieku apmācību pilnvaras devēja organizētajos kursos;

6.6. pielietot pilnvaras devēja izstrādātās komerciālās metodes un to paveidus, kā arī izmantot intelektuālā īpašuma tiesības;

6.7. noformēt līguma telpas un līguma transportlīdzekļus atbilstoši pilnvaras devēja noteikumiem;

6.8. atļaut pilnvaras devējam pārbaudīt līguma telpas un līguma transportlīdzekļus, arī pārdotās preces, sniegtos pakalpojumus, inventāru un pārskatus;

6.9. nemainīt līguma telpas, ja to nav akceptējis pilnvaras devējs;

6.10. nenodot franšīzes līgumā paredzētās tiesības un saistības citam uzņēmumam, ja to nav akceptējis pilnvaras devējs.

7. Ja īpašu apstākļu dēļ šo noteikumu 6.punktā minētās saistības ir aizliedzamas saskaņā ar Konkurences likuma 15.panta pirmo daļu, vienošanās aizliegums uz tām nav attiecināms arī tad, ja franšīzes līgums neparedz nevienu no šo noteikumu 4.punktā minētajām saistībām.

III. Ierobežojumi atbrīvojumam no vienošanās aizlieguma

8. Atbrīvojums no vienošanās aizlieguma ir piemērojams, ja franšīzes līgumā paredzēti šādi nosacījumi:

8.1. pilnvarniekam ir brīva iespēja iegādāties līguma preces no citiem pilnvaras devēja pilnvarniekiem, kā arī no citu izplatīšanas tīklu pilnvarotajiem izplatītājiem;

8.2. uz līguma precēm, kā arī sniedzot līguma pakalpojumus, pilnvarnieks norāda, ka ir patstāvīgs uzņēmums. Minētā norāde nedrīkst būt līdzīga pilnvaras devēja pazīšanas zīmēm.

9. Atbrīvojums no vienošanās aizlieguma nav piemērojams, ja uz franšīzes līgumu attiecināms vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

9.1. identisku vai savstarpēji aizvietojamu preču ražotāji vai pakalpojumu sniedzēji noslēdz savstarpēju franšīzes līgumu par attiecīgajām precēm vai pakalpojumiem;

9.2. pilnvarniekam tiek liegta iespēja iegādāties tādas pašas kvalitātes preces kā pilnvaras devēja piedāvātās preces, izņemot šo noteikumu 4.2.3. un 5.2.apakšpunktā minētos gadījumus;

9.3. pilnvarnieka pienākums ir pārdot vai izmantot pakalpojumu sniegšanā pilnvaras devēja vai tā norādītu uzņēmumu ražotās preces, un pilnvaras devējs bez objektīva iemesla (nevis lai aizsargātu savas rūpnieciskā vai intelektuālā īpašuma tiesības vai saglabātu reputāciju un vienotu sava tīkla identitāti) atsakās akceptēt attiecīgo preču iegādi no citiem ražotājiem, kurus izvēlētos pilnvarnieks, izņemot šo noteikumu 4.2.3.apakšpunktā minētos gadījumus;

9.4. pilnvarniekam tiek liegta iespēja izmantot licencēto speciālo profesionālo informāciju pēc franšīzes līguma termiņa beigām (arī tad, ja tā ir kļuvusi zināma un pieejama), lai piespiestu pilnvarnieku noslēgt jaunu franšīzes līgumu;

9.5. pilnvaras devējs tieši vai netieši ierobežo pilnvarnieku līguma preču un pakalpojumu cenu noteikšanā (pilnvaras devējs var ieteikt pārdošanas cenas);

9.6. pilnvaras devējs aizliedz pilnvarniekam apstrīdēt intelektuālā īpašuma tiesības, kas bijušas franšīzes līguma subjekts. Minētajā gadījumā pilnvaras devējs var lauzt franšīzes līgumu.

IV. Paziņojums par vienošanos

10. Ja franšīzes līgumā ir ievērotas šo noteikumu 8.punktā noteiktās prasības un paredzētas konkurenci ierobežojošas saistības, kas nav minētas šo noteikumu 4. un 7.punktā, bet nav paredzētas šo noteikumu 9.punktā minētās saistības, vienošanās dalībnieki noteiktā kārtībā iesniedz paziņojumu par franšīzes līgumu Konkurences padomē. Konkurences padome var atļaut šādu līgumu uz noteiktu laiku.

11. Šo noteikumu 10.punktā minētajā paziņojumā jābūt atsaucei uz šo noteikumu 10.punktu un pilnīgai un patiesai informācijai par attiecīgo franšīzes līgumu.

12. Ja Konkurences padome pēc paziņojuma izskatīšanas nolemj, ka uz attiecīgo franšīzes līgumu attiecināms vienošanās aizliegums, tā izskata paziņojumu saskaņā ar kārtību, kādā izskatāmi paziņojumi par vienošanos starp tirgus dalībniekiem.

13. Informācija, ko Konkurences padome ieguvusi saskaņā ar šo noteikumu 10.punktu, ir saglabājama kā konfidenciāla un izmantojama tikai attiecīgā franšīzes līguma izvērtēšanai.

14. Konkurences padome var aizliegt piemērot atbrīvojumu no vienošanās aizlieguma, ja franšīzes līgums neatbilst Konkurences likuma 15.panta otrās daļas nosacījumiem, īpaši, ja franšīzes līgums ir spēkā noteiktā teritorijā un:

14.1. darbības uzsākšanu konkrētajā tirgū vai konkurenci tajā ievērojami ierobežo konkurējošo ražotāju un izplatītāju noslēgtie līdzīgie franšīzes līgumi;

14.2. līguma precēm vai pakalpojumiem Latvijā nav būtiski konkurējošu preču un pakalpojumu;

14.3. līgumslēdzējas puses vai viena no tām (tieši vai izmantojot starpnieku pakalpojumus) kavē patērētājus, kas neatrodas franšīzes līguma teritorijā, iegādāties līguma preces vai saņemt līguma pakalpojumus vai dažādos reģionos piedāvā attiecīgo preču vai pakalpojumu dažādas specifikācijas, lai sadalītu tirgus;

14.4. pilnvarnieki iesaistās saskaņotā darbībā attiecībā uz līguma preču un pakalpojumu pārdošanas cenām;

14.5. pilnvaras devējs bez objektīva iemesla (nevis lai aizsargātu savas intelektuālā īpašuma tiesības, saglabātu sava izplatīšanas tīkla reputāciju un identitāti vai pārbaudītu, kā pilnvarnieks pilda franšīzes līguma prasības) izmanto savas tiesības kontrolēt līguma telpas un transportlīdzekļus vai neatļauj pilnvarniekam mainīt līguma telpas vai nodot tālāk franšīzes līgumā noteiktās tiesības uz intelektuālo īpašumu.

15. Ja Konkurences padome konstatē, ka uz franšīzes līgumu attiecas viens vai vairāki no šo noteikumu 14.punktā minētajiem nosacījumiem, tā pieprasa līgumslēdzējām pusēm iesniegt paziņojumu par vienošanos un noteiktā kārtībā to izskata.

16. Vienošanās aizliegums Latvijā nav piemērojams, ja attiecīgais franšīzes līgums ietekmē tirdzniecību starp Latviju un Eiropas Savienības dalībvalstīm un atbilst attiecīgo Eiropas Savienības Komisijas noteikumu prasībām par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 85.panta trešajā daļā noteiktā atbrīvojuma no vienošanās aizlieguma piemērošanu franšīzes līgumiem.

17. Šo noteikumu 16.punktā minēto līgumu ietekmi Latvijā izvērtē Konkurences padome.  

Ministru prezidents V.Krištopans

Ekonomikas ministrs A.Šlesers

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par franšīzes līgumu atbrīvošanu no Konkurences likumā noteiktā vienošanās aizlieguma Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 52Pieņemts: 16.02.1999.Stājas spēkā: 20.02.1999.Zaudē spēku: 01.07.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 48/49, 19.02.1999.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
21905
20.02.1999
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)