Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.919

Rīgā 2010.gada 28. septembrī (prot. Nr. 49 35.§)
Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 78.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņus.

2. Atsavinot nekustamo īpašumu (izņemot likuma "Par pašvaldībām" 78.panta otrajā daļā minētos gadījumus), pirkuma līgums vai tā kopija (uzrādot pirkuma līguma oriģinālu) pirms īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatās iesniedzams attiecīgajai vietējās pašvaldības domei, tās pilnvarotai institūcijai vai amatpersonai (turpmāk – pašvaldības institūcija), kas pēc pirkuma līguma vai tā kopijas saņemšanas izsniedz izziņu. Izziņā norāda šādas ziņas:

2.1. nekustamais īpašums, tā kadastra numurs un nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošo zemesgabalu un būvju kadastra apzīmējumi un atrašanās vieta (adrese);

2.2. pārdevēja vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta (fiziskām personām) vai nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese (juridiskām personām);

2.3. pirkuma līguma vai tā kopijas saņemšanas laiks;

2.4. tās amatpersonas vai vietējās pašvaldības domes darbinieka amats, vārds un uzvārds, kas pieņem pirkuma līgumu vai tā kopiju.

(Grozīts ar MK 29.10.2019. noteikumiem Nr. 500)

2.1 Pašvaldības institūcija šo noteikumu 2. punktā minēto izziņu nekavējoties nosūta Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, izmantojot tīmekļa pakalpi, vai ievieto Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, izmantojot īpaši tam paredzētu tiešsaistes risinājumu.

(MK 29.10.2019. noteikumu Nr. 500 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2020., sk. 15.1 punktu)

3. Ja vietējai pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums ir nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus, attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai, vietējās pašvaldības dome ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā kopijas saņemšanas pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.

(Grozīts ar MK 29.10.2019. noteikumiem Nr. 500)

4. Ja vietējai pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, pašvaldības institūcija ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā kopijas saņemšanas sagatavo izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. Izziņā norāda šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā minēto informāciju, kā arī pirkuma līgumā norādīto nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu.

(Grozīts ar MK 29.10.2019. noteikumiem Nr. 500)

5. Pašvaldības institūcija ne vēlāk kā trešajā dienā pēc vietējās pašvaldības domes lēmuma spēkā stāšanās vai izziņas sagatavošanas dienas lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai lēmumu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības, vai izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības nosūta Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, izmantojot tīmekļa pakalpi, vai ievieto Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, izmantojot īpaši tam paredzētu tiešsaistes risinājumu, un informē par to pārdevēju un pirkuma līguma (vai tā kopijas) iesniedzēju, ja tas nav pārdevējs.

(MK 29.10.2019. noteikumu Nr. 500 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2020., sk. 15.1 punktu)

6. Vietējās pašvaldības domes lēmums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uzliek tai par pienākumu 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pirmpirkuma tiesību izmantošanu sagatavot attiecīgu darījuma aktu, pamatojoties uz pārdevēja un pircēja vienošanās nosacījumiem, un līgumā noteiktā kārtībā un termiņos samaksāt pirkuma līgumā noteikto summu.

7. Ja samaksas termiņš iestājas, pirms pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai 10 darbdienu laikā no šāda lēmuma pieņemšanas dienas, pašvaldībai ir pienākums pirkuma līgumā noteikto summu samaksāt ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

8. Pēc tam, kad iesniegts pirkuma līgums vai tā kopija, pašvaldības domei vai pašvaldības institūcijai, kā arī līgumslēdzējiem nav tiesību grozīt līgumu.

(Grozīts ar MK 29.10.2019. noteikumiem Nr. 500)

9. Vietējās pašvaldības domei ir saistoša pārdevēja un pircēja vienošanās, kas attiecas uz tiesiski noslēgta līguma būtiskām sastāvdaļām, kuras ir ietvertas vietējai pašvaldībai iesniegtajā pirkuma līgumā.

10. Vietējā pašvaldība zaudē pirmpirkuma tiesības, ja:

10.1. vietējās pašvaldības dome šo noteikumu 3.punktā minētajā termiņā nepieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības;

10.2. vietējās pašvaldības dome pieņem šo noteikumu 3.punktā minēto lēmumu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības vai pašvaldības institūcija sagatavo šo noteikumu 4.punktā minēto izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.

(Grozīts ar MK 29.10.2019. noteikumiem Nr. 500)

11. Pircēja tiesības nostiprināt īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu zemesgrāmatā šo noteikumu 10. punktā minētajos gadījumos apliecina:

11.1. šo noteikumu 2. punktā minētā izziņa ne ātrāk kā divdesmit ceturtajā dienā pēc pirkuma līguma vai tā kopijas saņemšanas pašvaldības institūcijā – šo noteikumu 10.1. apakšpunktā minētajā gadījumā;

11.2. šo noteikumu 3. punktā minētais lēmums par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības vai šo noteikumu 4. punktā minētā izziņa, ko nosūta Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, izmantojot tīmekļa pakalpi, vai ievieto Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, izmantojot īpaši tam paredzētu tiešsaistes risinājumu, – šo noteikumu 10.2. apakšpunktā minētajā gadījumā.

(MK 29.10.2019. noteikumu Nr. 500 redakcijā; grozījumi 11.2. apakšpunktā par izziņas par pirkuma līguma vai tā kopijas saņemšanu, lēmuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, lēmuma par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības vai izziņas par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības nosūtīšanu Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, izmantojot tīmekļa pakalpi, vai ievietošanu Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, izmantojot īpaši tam paredzētu tiešsaistes risinājumu, stājas spēkā 01.01.2020., sk. 15.1 punktu)

12. Nostiprinājuma lūgums par darījumu ar nekustamo īpašumu, uz kuru vietējai pašvaldībai ir pirmpirkuma tiesības, nav apmierināms, pirms vietējā pašvaldība ir zaudējusi pirmpirkuma tiesības.

13. Pašvaldības institūcijas izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības nav apstrīdama un pārsūdzama. Vietējās pašvaldības domes lēmums par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības nav pārsūdzams.

14. Vietējās pašvaldības dome vai pašvaldības institūcija neiekasē pašvaldības nodevu vai maksu par šo noteikumu 2., 3. un 4.punktā minēto lēmumu un izziņu sagatavošanu un izsniegšanu.

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1994.gada 7.jūnija noteikumus Nr.110 "Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 71.nr.; 2009, 85.nr.).

15.1 Šo noteikumu 2.1 punkts, kā arī grozījumi šo noteikumu 5. punktā un 11.2. apakšpunktā par izziņas par pirkuma līguma vai tā kopijas saņemšanu, lēmuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, lēmuma par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības vai izziņas par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības nosūtīšanu Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, izmantojot tīmekļa pakalpi, vai ievietošanu Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, izmantojot īpaši tam paredzētu tiešsaistes risinājumu, stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

(MK 29.10.2019. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

16. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.oktobrī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre D.Staķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 919Pieņemts: 28.09.2010.Stājas spēkā: 01.10.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 156, 01.10.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
218839
{"selected":{"value":"01.01.2020","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2019","iso_value":"2019\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2010","iso_value":"2010\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2010.-31.10.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)