Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta instrukcija Nr.16

Rīgā 2010.gada 28.septembrī (prot. Nr.49 13.§)
Kārtība, kādā valsts augstākās amatpersonas apziņojamas valsts apdraudējuma gadījumā un par ārkārtas notikumiem valstī
Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Instrukcija nosaka kārtību, kādā valsts augstākās amatpersonas (turpmāk – amatpersonas) (1.pielikums) apziņojamas valsts apdraudējuma gadījumā un par ārkārtas notikumiem valstī, kā arī amatpersonu un apziņotāju pienākumus.

2. Instrukcija neattiecas uz militāru draudu gadījumiem, kad amatpersonas apziņojamas saskaņā ar Valsts aizsardzības plānā noteikto kārtību.

2.1 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ne retāk kā reizi pusgadā pārbauda apziņošanas sistēmas darbību. Pārbaude ietver apziņojamo amatpersonu pilnīgu vai daļēju apziņošanu.

(MK 20.10.2015. instrukcijas Nr. 5 redakcijā)

II. Apziņojamo amatpersonu saraksta izveidošana, uzturēšana un lēmuma pieņemšana par apziņošanu valsts apdraudējuma gadījumā

3. Apziņojamo amatpersonu saraksta (2.pielikums) izveidošanu, uzturēšanu un nodošanu glabāšanai Ministru prezidenta birojam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts policijai, Valsts drošības dienestam un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem nodrošina Krīzes vadības padomes sekretariāts.

(Grozīts ar MK 20.10.2015. instrukciju Nr. 5; MK 11.02.2020. instrukciju Nr. 1)

4. Šīs instrukcijas 1.pielikuma II nodaļā minēto amatpersonu vadītās institūcijas norīko kontaktpersonas sadarbībai ar Krīzes vadības padomes sekretariātu apziņojamo amatpersonu saraksta izveidošanai un uzturēšanai. Informāciju par kontaktpersonām iesniedz Krīzes vadības padomes sekretariātā.

5. Kontaktpersonas sagatavo un iesniedz Krīzes vadības padomes sekretariātā šādu informāciju:

5.1. amatpersonas darba tālruņa numurs, mājas tālruņa numurs un mobilā tālruņa numurs, citi iespējamie elektroniskie sakari, darbavietas un dzīvesvietas adrese;

5.2. ne vairāk kā divu amatpersonas padotībā esošu personu vārds, uzvārds, amats, darba tālruņa numurs, mājas tālruņa numurs un mobilā tālruņa numurs, citi iespējamie elektroniskie sakari, darbavietas un dzīvesvietas adrese, kuras nodrošina operatīvu sazināšanos ar amatpersonu (piemēram, vietnieki, palīgi, padomnieki);

5.3. pēc atsevišķa pieprasījuma – amatpersonas padotībā esošo iestāžu un struktūrvienību vadītāju un amatpersonu darba tālruņa numurs, mājas tālruņa numurs un mobilā tālruņa numurs.

(Grozīts ar MK 20.10.2015. instrukciju Nr. 5)

6. Kontaktpersonas ir atbildīgas par sniegto ziņu patiesumu un nodrošina, lai Krīzes vadības padomes sekretariāts triju darbdienu laikā tiktu informēts par visām izmaiņām, kas saistītas ar šīs instrukcijas 5.punktā minēto informāciju.

(Grozīts ar MK 20.10.2015. instrukciju Nr. 5)

7. Valsts kanceleja par Ministru prezidenta vai ministra aizvietošanu nekavējoties informē Krīzes vadības padomes sekretariātu, nosūtot informāciju uz e-pasta adresi vugd@vugd.gov.lv.

8. Apziņojamo amatpersonu sarakstu izmanto vienīgi amatpersonu apziņošanai un glabā Ministru prezidenta birojā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, Valsts policijā, Valsts drošības dienestā un Nacionālajos bruņotajos spēkos.

(Grozīts ar MK 20.10.2015. instrukciju Nr. 5; MK 11.02.2020. instrukciju Nr. 1)

9. Valsts apdraudējuma gadījumā lēmumu par amatpersonu apziņošanu un apziņojamo amatpersonu loku atbilstoši apdraudējuma veidam pieņem Ministru prezidents un dod uzdevumu Ministru prezidenta biroja vadītājam vai Krīzes vadības padomes sekretariāta vadītājam nodrošināt amatpersonu apziņošanu.

III. Apziņošanas kārtība valsts apdraudējuma gadījumā

10. Amatpersonu apziņošanu Ministru prezidenta biroja vadītāja vai Krīzes vadības padomes sekretariāta vadītāja uzdevumā veic Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

11. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir tiesīgs apziņošanas procesā iesaistīt Valsts policiju, Valsts drošības dienestu un Nacionālos bruņotos spēkus.

(Grozīts ar MK 20.10.2015. instrukciju Nr. 5; MK 11.02.2020. instrukciju Nr. 1)

12. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policija, Valsts drošības dienests un Nacionālie bruņotie spēki (turpmāk – apziņotājs) nodrošina amatpersonu apziņošanu, izmantojot šādus apziņošanas veidus:

12.1. nosūtot īsziņu uz mobilo tālruni;

12.2. ar balss zvanu uz mobilo tālruni, darba tālruni vai mājas tālruni;

12.3. nosūtot ziņu uz e-pastu vai citiem elektroniskiem sakariem;

12.4. izmantojot citu apziņošanas veidu (piemēram, ar kurjeru).

(Grozīts ar MK 20.10.2015. instrukciju Nr. 5; MK 11.02.2020. instrukciju Nr. 1)

13. Ja apziņotājs pēc informācijas izsūtīšanas 10 minūšu laikā nav saņēmis apstiprinājumu no amatpersonas, tas sazinās ar amatpersonu, lai pārliecinātos par informācijas saņemšanu. Ja amatpersona nav sasniedzama, apziņotājs apziņo šīs instrukcijas 5.2. vai 5.3.apakšpunktā minētās personas.

(Grozīts ar MK 20.10.2015. instrukciju Nr. 5)

14. Apziņotājs Amatpersonu apziņošanas reģistrācijas veidlapā (3. pielikums) izdara ierakstu par informācijas nosūtīšanu un apziņošanas rezultātu.

(MK 20.10.2015. instrukcijas Nr. 5 redakcijā)

15. Apziņotājs glabā aizpildīto amatpersonu apziņošanas reģistrācijas veidlapu oriģinālus vienu gadu.

16. Amatpersonas, kuras minētas šīs instrukcijas 1.pielikuma II nodaļā:

16.1. nodrošina, lai, izmantojot sakaru līdzekļus, ar tām būtu iespējams sazināties 24 stundas diennaktī;

16.2. saņemot tālruņa zvanu vai īsziņu no apziņotāja, nekavējoties atbild uz tālruņa zvanu vai ar atbildes īsziņu paziņo par īsziņas saņemšanu.

(Grozīts ar MK 20.10.2015. instrukciju Nr. 5)

17. Krīzes vadības padomes sekretariāts šīs instrukcijas 16.2.apakšpunktā minētā pienākuma izpildes nodrošināšanai nosūta amatpersonām Ministru prezidenta biroja, Valsts policijas, Valsts drošības dienesta, Nacionālo bruņoto spēku un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta attiecīgus tālruņu numurus un mobilo tālruņu numurus.

(Grozīts ar MK 20.10.2015. instrukciju Nr. 5; MK 11.02.2020. instrukciju Nr. 1)

18. Amatpersonas, kuras minētas šīs instrukcijas 1.pielikuma II nodaļā, nodrošina, lai tiktu izstrādāta iekšējā kārtība, kādā tiek veikta viņu padotībā esošo iestāžu un struktūrvienību vadītāju un amatpersonu apziņošana valsts apdraudējuma gadījumā.

18.1 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pienākums ir informēt šīs instrukcijas 1. pielikuma I nodaļā minētās amatpersonas par valsts augstāko amatpersonu apziņošanas procedūru, tai skaitā aicināt minētās amatpersonas ievērot šādas apziņošanas procedūras pamatprasības:

18.11. nodrošināt, lai, izmantojot sakaru līdzekļus, ar amatpersonu būtu iespējams sazināties 24 stundas diennaktī;

18.12. atbildēt uz apziņotāja tālruņa zvanu vai ar atbildes īsziņu paziņot par īsziņas saņemšanu.

(MK 20.10.2015. instrukcijas Nr. 5 redakcijā)

IV. Ziņošanas kārtība par ārkārtas notikumiem

19. Amatpersonas, kuras minētas šīs instrukcijas 1.pielikuma II nodaļā, informē Ministru prezidentu par ārkārtas notikumiem pārvaldāmajā nozarē (jomā) valstī vai ārpus tās, kuri var izraisīt negatīvu sabiedrības rezonansi valsts vai starptautiskā mērogā un atbilst šādiem kritērijiem:

19.1. ārkārtas notikums saistīts ar nozīmīgiem cilvēku upuriem;

19.2. katastrofa vai noziedzīgs nodarījums radījuši būtiskus zaudējumus;

19.3. ārkārtas notikums saistīts ar apdraudējumu videi, cilvēku veselībai vai drošībai un kārtībai vietējā vai reģionālā mērogā;

19.4. ārkārtas notikums būtiski ietekmē nozares darbību, un tā izraisīto seku likvidēšanā iesaistītas divas vai vairākas ministrijas;

19.5. valstī notikusi katastrofa vai avārija, un par to ir paziņots starptautiskai institūcijai;

19.6. starptautiska institūcija vai ārvalsts sniegusi informāciju par krīzes (konflikta) situāciju vai katastrofu, kas rada draudus nacionālajai drošībai vai Latvijas interesēm.

20. Ja ārkārtas notikums neatbilst šīs instrukcijas 19.punktā norādītajiem kritērijiem, šīs instrukcijas 1.pielikuma II nodaļā minētās amatpersonas izvērtē notikuma nozīmīgumu un, ja nepieciešams, informē Ministru prezidentu, norādot notikuma apstākļus, aktuālo situāciju un atbildīgo institūciju.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.septembra instrukcijai Nr.16
Valsts augstākās amatpersonas, kuras apziņojamas valsts apdraudējuma gadījumā

(Pielikums grozīts ar MK 20.10.2015. instrukciju Nr. 5; MK 11.02.2020. instrukciju Nr. 1; MK 10.08.2021. instrukciju Nr. 5)

I. Valsts prezidents, Saeimas un citu institūciju amatpersonas

1. Valsts prezidents

2. Valsts prezidenta Kancelejas vadītājs

3. Nacionālās drošības padomes sekretārs

4. Saeimas Prezidija locekļi

5. Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs

6. Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs

7. Saeimas Administrācijas ģenerālsekretārs

8. Latvijas Bankas prezidents

9. Ģenerālprokurors

9.1 Satversmes tiesas priekšsēdētājs

9.2 Augstākās tiesas priekšsēdētājs

10. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs

10.1 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētājs

II. Ministru prezidents, ministri un ministriju amatpersonas

11. Ministru prezidents

12. Ministru prezidenta biroja vadītājs

13. Valsts kancelejas direktors

14. Valsts kancelejas direktora vietnieks

15. Aizsardzības ministrs

16. Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

17. Ārlietu ministrs

18. Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

19. Ekonomikas ministrs

20. Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

21. Finanšu ministrs

22. Finanšu ministrijas valsts sekretārs

23. Iekšlietu ministrs

24. Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

24.1 Izglītības un zinātnes ministrs

24.2 Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

24.3 Kultūras ministrs

24.4 Kultūras ministrijas valsts sekretārs

24.5 Labklājības ministrs

24.6 Labklājības ministrijas valsts sekretārs

25. Satiksmes ministrs

26. Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

27. Veselības ministrs

28. Veselības ministrijas valsts sekretārs

29. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

30. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

31. Zemkopības ministrs

32. Zemkopības ministrijas valsts sekretārs

33. Tieslietu ministrs

34. Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

35. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks

36. Krīzes vadības padomes sekretariāta vadītājs

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.septembra instrukcijai Nr.16

(Pielikums grozīts ar MK 20.10.2015. instrukciju Nr. 5)

Apziņojamo amatpersonu saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Vārds, uzvārds

Darba tālruņa numurs un darbavietas adrese

Mājas tālruņa numurs un dzīvesvietas adrese

Mobilā tālruņa numurs un operators

E-pasta adrese

Citi elektroniskie sakari

Citas apziņojamās personas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

2.

...

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.septembra instrukcijai Nr.16

(Pielikums grozīts ar MK 20.10.2015. instrukciju Nr. 5)

Amatpersonu apziņošanas reģistrācijas veidlapa
Rīkojuma devējs


Rīkojuma saņemšanas datums un laiks


Informācijas saturs


Nr.p.k.

Datums un laiks

Apziņojamās amatpersonas vārds, uzvārds

Amats

Apziņošanas veids

Apziņojamās amatpersonas vai kontaktpersonas ziņojums par informācijas saņemšanu un tā laiks

Piezīmes

1.
2.
3.
Iekšlietu ministre L.Mūrniece
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā valsts augstākās amatpersonas apziņojamas valsts apdraudējuma gadījumā un par .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: instrukcija Numurs: 16Pieņemts: 28.09.2010.Stājas spēkā: 02.10.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 156, 01.10.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
218821
{"selected":{"value":"13.08.2021","content":"<font class='s-1'>13.08.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.08.2021","iso_value":"2021\/08\/13","content":"<font class='s-1'>13.08.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.02.2020","iso_value":"2020\/02\/14","content":"<font class='s-1'>14.02.2020.-12.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.10.2015","iso_value":"2015\/10\/30","content":"<font class='s-1'>30.10.2015.-13.02.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.10.2010","iso_value":"2010\/10\/02","content":"<font class='s-1'>02.10.2010.-29.10.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.08.2021
86
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)