Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.850

Rīgā 2010.gada 14.septembrī (prot. Nr.47 23.§)
Kriminālprocesa informācijas sistēmas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 372.panta septīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. to ziņu apjomu, kuras iesniedz reģistrācijai Kriminālprocesa informācijas sistēmā (turpmāk – sistēma) par uzsāktajiem kriminālprocesiem, konstatētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, procesa virzītājiem, personām, kurām ir tiesības uz aizstāvību, un cietušajiem;

1.2. ziņu iekļaušanas, izmantošanas un dzēšanas kārtību un ziņu glabāšanas termiņus;

1.3. institūcijas, kurām piešķir piekļuvi sistēmā iekļautajām ziņām.

2. Sistēmas pārzinis un turētājs ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (turpmāk – centrs).

2.1 Sistēmas pārzinis, veicinot noziedzības novēršanu un apkarošanu, kā arī sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, nodrošina:

2.1 1. centralizētu ziņu reģistrēšanu un izsniegšanu kriminālprocesa virzības kontrolei un noziedzīgos nodarījumos cietušo personu tiesību aizsardzībai;

2.1 2. ziņu glabāšanu vienuviet.

(MK 24.11.2015. noteikumu Nr. 657 redakcijā)

2.2 Izveidojot sistēmu, tās pārzinis uztur kriminālprocesa atbalstam nepieciešamo elektronisko vidi:

2.2 1. ziņu reģistrēšanai, apstrādei, glabāšanai, pārraidīšanai un pieejamībai;

2.2 2. efektīvai nepieciešamo ziņu apmaiņai starp institūcijām;

2.2 3. automatizētu statistikas pārskatu sagatavošanai.

(MK 24.11.2015. noteikumu Nr. 657 redakcijā)

3. Iestādes nodrošina ziņu iesniegšanu sistēmā tiešsaistes režīmā. Iestādes vadītājam ir tiesības noteikt ziņu ievades kārtību.

4. Sistēmā iekļauj ziņas, kuras pamato procesuālie dokumenti.

5. Par ziņu ticamību, ievadi sistēmā un aktualizāciju vai ziņu sniegšanu ir atbildīgs procesa virzītājs vai persona, kura ievada ziņas sistēmā.

6. Ziņas sistēmā ievada tiešsaistes režīmā ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc šajos noteikumos minēto procesuālo darbību veikšanas, reģistrācijas fakta vai nolēmuma stāšanās spēkā.

(Ar MK 17.09.2019. noteikumiem Nr. 436 punkts papildināts ar otro teikumu; minētais grozījums stājas spēkā 01.01.2028. un iekļauts noteikumu redakcijā uz 01.01.2028., sk. 29. punktu)

7. Ja kriminālprocesā iesaistītā persona ir ārzemnieks, personas vārdu, uzvārdu, juridiskās personas nosaukumu un adresi norāda attiecīgās ārvalsts valodas oriģinālformas latīņalfabētiskajā transliterācijā.

(Grozīts ar MK 17.09.2019. noteikumiem Nr. 436)

8. Sistēmā esošie dati tiešsaistes datu pārraides režīmā tiek iekļauti citās sistēmās un saņemti no citām sistēmām atbilstoši attiecīgās sistēmas regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajam apjomam un kārtībai.

(MK 17.09.2019. noteikumu Nr. 436 redakcijā)

9. (Svītrots ar MK 17.09.2019. noteikumiem Nr. 436)

10. Centrs ir tiesīgs pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldības iestādēm un tām privātpersonām, kas veic deleģētos pārvaldes uzdevumus, šajos noteikumos minētās informācijas uzkrāšanai un precizēšanai nepieciešamās ziņas.

II. Sistēmā iekļaujamo ziņu apjoms

11. Sistēmā iekļauj šādas ziņas:

11.1. visi procesuālie lēmumi, kuri pieņemti kriminālprocesā, izņemot lēmumus, kuri ir pieņemti saistībā ar speciālo procesuālo aizsardzību un speciālajām izmeklēšanas darbībām;

11.2. par konstatētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem:

11.2.1. noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas datums un laiks;

11.2.2. noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas adrese un vieta;

11.2.3. noziedzīgā nodarījuma apdraudējuma priekšmets;

11.2.4. noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas paņēmiens;

11.2.5. noziedzīgā nodarījuma slēpšanas paņēmiens;

11.2.6. noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā izmantotie rīki un līdzekļi;

11.2.7. konstatētā materiālā zaudējuma kopējā summa;

11.2.8. manta, kurai uzlikts arests (tai skaitā ārvalstīs esošā);

11.2.9. iestādes, dienesti un izmantotās informācijas sistēmas, kas veicināja personas noskaidrošanu;

11.2.10. noziedzīgā nodarījuma atklāšanā izmantotie zinātniskie līdzekļi un metodes;

11.3. par procesa virzītāju:

11.3.1. vārds, uzvārds;

11.3.2. amats;

11.3.3. iestādes nosaukums;

11.4. par personām, kurām ir tiesības uz aizstāvību:

11.4.1. vārds, uzvārds;

11.4.2. personas kods;

11.4.3. dzimšanas datums;

11.4.4. valstiskā piederība;

11.4.5. dzimums;

11.4.6. dzimšanas vieta;

11.4.7. dzīvesvieta noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdī (deklarētā un faktiskā);

11.5. par personām, kuras sauktas pie kriminālatbildības, papildus šo noteikumu 11.4.apakšpunktā minētajai informācijai iekļauj šādas ziņas:

11.5.1. ģimenes stāvoklis;

11.5.2. mācību iestāde vai darbavieta;

11.5.3. nodarbošanās veids, amats;

11.5.4. izglītība;

11.5.5. uzturēšanās iemesls Latvijā (ārvalstniekiem);

11.5.6. apstākļi, kādos izdarīts noziedzīgais nodarījums;

11.5.7. noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas motīvs;

11.5.8. līdzdalība noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā;

11.5.9. saistība ar narkotisko un psihotropo vielu izplatīšanu, ja persona saukta pie kriminālatbildības saistībā ar narkotisko un psihotropo vielu neatļautu apriti;

11.6. par juridiskām personām, kuru interesēs noziedzīgu nodarījumu izdarījusi fiziskā persona:

11.6.1. reģistrācijas numurs;

11.6.2. reģistrācijas datums;

11.6.3. nosaukums;

11.6.4. valsts, kurā juridiskā persona reģistrēta;

11.6.5. statuss;

11.6.6. adrese (juridiskā un faktiskā);

11.7. par noziedzīgajos nodarījumos cietušo fizisko personu un personu, kuras nāve iestājusies noziedzīga nodarījuma rezultātā:

11.7.1. vārds, uzvārds;

11.7.2. personas kods;

11.7.3. dzimšanas datums;

11.7.4. valstiskā piederība;

11.7.5. dzimums;

11.7.6. dzīvesvieta (deklarētā un faktiskā) brīdī, kad persona ir cietusi;

11.7.7. cietušās personas vai tās pārstāvja sniegtās ziņas:

11.7.7.1. ģimenes stāvoklis;

11.7.7.2. nepilngadīgas cietušās personas aizgādnība/aizbildniecība un situācija ģimenē;

11.7.7.3. mācību/studiju iestāde;

11.7.7.4. nodarbošanās;

11.7.7.5. izglītība;

11.7.8. apstākļi, kādos izdarīts noziedzīgs nodarījums un kādos persona ir cietusi;

11.7.9. cietušās personas vai personas, kuras nāvi izraisījis noziedzīgs nodarījums, un noziedzīgo nodarījumu izdarījušās personas savstarpējo attiecību raksturojums;

11.7.10. cietušajai personai sniegtās palīdzības veids;

11.7.11. cietušajai personai veikto ekspertīžu (veselībai nodarītā kaitējuma noteikšanai) dati:

11.7.11.1. eksperta atzinuma sastādīšanas datums;

11.7.11.2. eksperta atzinuma numurs;

11.7.11.3. ekspertīzes izdarīšanas iestāde;

11.7.11.4. eksperta vārds un uzvārds;

11.7.11.5. eksperta amats;

11.7.12. tās personas līķa apskates dati, kuras nāvi izraisījis noziedzīgs nodarījums;

11.7.13. cietušā pirmstiesas kriminālprocesa laikā pieteiktais kaitējuma kompensācijas apmērs;

11.7.14. cietušajam pirmstiesas kriminālprocesa laikā atlīdzinātais kaitējuma kompensācijas apmērs;

11.8. par noziedzīgajos nodarījumos cietušo juridisko personu:

11.8.1. nosaukums;

11.8.2. reģistrācijas numurs;

11.8.3. reģistrācijas datums;

11.8.4. valsts, kurā juridiskā persona reģistrēta;

11.8.5. statuss (uz noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdi);

11.8.6. adrese (juridiskā un faktiskā);

11.9. datums, ar kuru persona ir atzīta par cietušo;

11.10. nodarītā kaitējuma raksturs un apmērs;

11.11. par cietušās personas pārstāvi:

11.11.1. vārds, uzvārds;

11.11.2. personas kods;

11.11.3. dzimšanas datums;

11.11.4. valstiskā piederība;

11.11.5. kontaktinformācija;

11.12. datums, ar kuru persona atzīta par cietušās personas pārstāvi;

11.13. apstākļi, kādos cietuši tiesību aizsardzības iestāžu darbinieki;

11.14. kriminālprocesa gaitā izņemtie lietiskie pierādījumi un arestētā manta.

(Ar MK 17.09.2019. noteikumiem Nr. 436 punkts izteikts jaunā redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2028. un iekļauta noteikumu redakcijā uz 01.01.2028., sk. 29. punktu)

12. (Svītrots no 01.01.2023. ar MK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 813, sk. grozījumu 2. punktu)

III. Sistēmā uzkrāto ziņu izmantošanas kārtība

13. Sistēmā uzkrātās ziņas, izņemot tās, kuras ir noteiktas kā vispārpieejamas, izmanto, ievērojot normatīvo aktu nosacījumus, kas attiecas uz ierobežotas pieejamības informāciju.

14. Sistēmas lietotājiem bez procesa virzītāja atļaujas ir pieejamas šādas ziņas par kriminālprocesu:

14.1. kriminālprocesa numurs;

14.2. kriminālprocesa uzsākšanas datums;

14.3. kriminālprocesa statuss;

14.4. iestāde, kuras lietvedībā atrodas kriminālprocess;

14.5. noziedzīga nodarījuma juridiskā kvalifikācija;

14.6. noziedzīga nodarījuma apraksts;

14.7. noziedzīga nodarījuma izdarīšanas laiks un vieta;

14.8. noziedzīga nodarījuma izdarīšanas veids;

14.9. izmantotie rīki vai priekšmeti;

14.10. slēpšanas paņēmiens;

14.11. apdraudējuma priekšmets.

(Ar MK 17.09.2019. noteikumiem Nr. 436 punkts izteikts jaunā redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2028. un iekļauta noteikumu redakcijā uz 01.01.2028., sk. 29. punktu)

15. Sistēmas izveidotie statistiskie un informatīvie pārskati, kuri nesatur personu datus, ir pieejami bez ierobežojumiem.

(Ar MK 17.09.2019. noteikumiem Nr. 436 punkts izteikts jaunā redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2028. un iekļauta noteikumu redakcijā uz 01.01.2028., sk. 29. punktu)

16. Ziņas, kuras nav minētas šo noteikumu 14. un 15.punktā, no sistēmas var saņemt tikai ar procesa virzītāja atļauju un procesa virzītāja noteiktajā apjomā, izņemot šo noteikumu 18.punktā minētos gadījumus.

(Ar MK 17.09.2019. noteikumiem Nr. 436 punkts izteikts jaunā redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2028. un iekļauta noteikumu redakcijā uz 01.01.2028., sk. 29. punktu)

17. Piekļuvi sistēmā uzkrātajām dokumentu sagatavēm un dokumentu atvasinājumiem piešķir ar procesa virzītāja atļauju, izņemot gadījumus, kad izmeklētāja tiešais priekšnieks, uzraugošais prokurors, amatā augstāks prokurors, izmeklēšanas grupas dalībnieks vai izmeklēšanas tiesnesis realizē savas procesuālās pilnvaras kriminālprocesā, kā arī centrs veic sistēmas pārziņa funkcijas datu kvalitātes nodrošināšanai, ievadīto datu analīzei, ziņu izsniegšanai no sistēmas un statistisko datu sagatavošanai.

(MK 17.09.2019. noteikumu Nr. 436 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2023., sk. grozījumu 2. punktu)

18. Piekļuvi sistēmā uzkrātajām ziņām piešķir:

18.1. procesa virzītāja tiešajam priekšniekam, kuram saskaņā ar Kriminālprocesa likumu ir uzdots kontrolēt konkrēto kriminālprocesu izmeklēšanas laikā;

18.2. kriminālprocesa virzītājam – piekļuvi ziņām, kas uzkrātas par kriminālprocesiem, kuri atrodas viņa lietvedībā;

18.3. uzraugošajam prokuroram – piekļuvi ziņām, kas uzkrātas par kriminālprocesiem, kuros tas veic uzraudzību;

18.3.1 amatā augstākam prokuroram – piekļuvi ziņām, kas uzkrātas par kriminālprocesiem, kuros tas realizē savas procesuālās pilnvaras;

18.4. tiesnesim – piekļuvi ziņām, kas uzkrātas par kriminālprocesiem, kurus tas iztiesā;

18.5. izmeklēšanas tiesnešiem – piekļuvi ziņām, kas uzkrātas par kriminālprocesiem, kuros tie pilda savus procesuālos pienākumus;

18.6. Juridiskās palīdzības administrācijai:

18.6.1. piekļuvi šo noteikumu 11.2.1., 11.2.2., 11.7.1., 11.7.2., 11.7.3., 11.7.4., 11.7.5., 11.7.6., 11.7.11., 11.7.13., 11.9., 11.10., 11.11. un 11.12. apakšpunktā minētajām ziņām, kas uzkrātas par kriminālprocesiem, kuros saņemts valsts kompensācijas pieprasījums;

18.6.2. piekļuvi šo noteikumu 11.4.1., 11.4.2., 11.4.3., 11.4.4., 11.4.5. un 11.4.7. apakšpunktā minētajām ziņām, kas uzkrātas par kriminālprocesiem, kuros izmaksāta valsts kompensācija;

18.6.3. piekļuvi šo noteikumu 11.1., 11.3. un 11.7.14. apakšpunktā minētajām ziņām, kas uzkrātas par kriminālprocesiem, kuros saņemts valsts kompensācijas pieprasījums vai izmaksāta valsts kompensācija;

18.7. Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūrai – piekļuvi ziņām par iestādi, kuras lietvedībā atrodas kriminālprocess, kura gaitā izņemtos lietiskos pierādījumus vai arestēto mantu glabā Nodrošinājuma valsts aģentūra;

18.8. Nacionālajam veselības dienestam – piekļuvi šo noteikumu 11.7.1., 11.7.2., 11.10., 14.1., 14.2., 14.3., 14.4., 14.5., 14.6. un 14.7.apakšpunktā minētajām ziņām;

18.9. Finanšu izlūkošanas dienestam – piekļuvi šo noteikumu 11.1., 11.2.1., 11.2.6., 11.2.7., 11.2.8., 11.5.6., 11.7.1., 11.7.2., 11.7.3., 11.7.4., 11.8.1., 11.8.2., 11.8.3., 11.9., 11.10., 11.11.1. un 11.11.5. apakšpunktā un 14. punktā minētajām ziņām;

18.10. centram – piekļuvi kriminālprocesos, veicot sistēmas pārziņa funkcijas datu kvalitātes nodrošināšanai, kā arī ievadīto datu analīzei, ziņu izsniegšanai no sistēmas un statistisko datu sagatavošanai.

(Grozīts ar MK 17.04.2012. noteikumiem Nr. 273; MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 657; MK 17.09.2019. noteikumiem Nr. 436; punkts zaudē spēku 01.01.2028., sk. 28. punktu)

18.1 Piekļuvi sistēmā uzkrātajām ziņām, dokumentiem un dokumentu atvasinājumiem ar procesa virzītāja atļauju piešķir:

18.1 1. procesuālo uzdevumu izpildītājam – procesa virzītāja norādītajā apjomā kriminālprocesos, kuros personai procesa virzītājs ir uzdevis veikt izmeklēšanas darbības;

18.1 2. Nodrošinājuma valsts aģentūrai – procesa virzītāja norādītajā apjomā kriminālprocesos, kuros izņemtie lietiskie pierādījumi vai arestētā manta tiek glabāta Nodrošinājuma valsts aģentūrā.

(MK 17.09.2019. noteikumu Nr. 436 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2023., sk. grozījumu 2. punktu)

19. Procesa virzītājam ir tiesības izmantot personu datus, lai noskaidrotu to kriminālprocesu numurus, kuros kā personas, kurām ir tiesības uz aizstāvību, ir iekļautas tās personas, kuras procesa virzītāja lietvedībā esošajos kriminālprocesos ir aizdomās turētās vai kuras ir sauktas pie kriminālatbildības.

20. (Svītrots ar MK 17.09.2019. noteikumiem Nr. 436)

IV. Sistēmā uzkrāto ziņu glabāšanas un dzēšanas kārtība

21. Sistēmā par kriminālprocesu uzkrātās ziņas dzēš, ja no kriminālprocesa izbeigšanas dienas vai dienas, kad stājies spēkā prokurora priekšraksts par sodu vai tiesas spriedums, ir pagājuši:

21.1. seši mēneši – par tādu kriminālpārkāpumu, kurā bija uzsākts privātās apsūdzības kriminālprocess;

21.2. divi gadi – par tādu kriminālpārkāpumu, kas nav minēts šo noteikumu 21.1.apakšpunktā;

21.3. pieci gadi, ja izdarīts mazāk smags noziedzīgs nodarījums;

21.4. 10 gadi, ja izdarīts smags noziedzīgs nodarījums;

21.5. 15 gadi, ja izdarīts smags noziedzīgs nodarījums, izņemot noziedzīgu nodarījumu, par kura izdarīšanu notiesātajai personai piespriests nāves sods vai mūža ieslodzījums.

22. Dzēšot ziņas no sistēmas, tajā saglabā šādas ziņas:

22.1. par izbeigtiem kriminālprocesiem:

22.1.1. datums, kad kriminālprocess pabeigts;

22.1.2. tās iestādes nosaukums, kura pieņēma lēmumu par kriminālprocesa pabeigšanu;

22.1.3. pamatojums (Kriminālprocesa likuma pants) kriminālprocesa pabeigšanai;

22.2. par kriminālprocesiem, kuros ir piemērots prokurora priekšraksts par sodu vai pasludināts spēkā stājies tiesas spriedums:

22.2.1. datums, kad piemērots prokurora priekšraksts par sodu vai stājies spēkā tiesas spriedums;

22.2.2. iestāde, kurā tika piemērots prokurora priekšraksts par sodu vai stājies spēkā tiesas spriedums;

22.2.3. datums, kad stājies spēkā prokurora priekšraksts par sodu vai tiesas spriedums;

22.3. datums, kad ziņas par kriminālprocesu dzēstas no sistēmas.

23. No sistēmas nedzēš ziņas:

23.1. par kriminālprocesiem, kuri bija uzsākti par noziedzīgiem nodarījumiem pret cilvēci, pret mieru, par kara noziegumiem vai genocīdu;

23.2. par kriminālprocesiem, kuros personai piespriests nāves sods vai mūža ieslodzījums;

23.3. kuras minētas šo noteikumu 14.punktā.

24. Šo noteikumu 22. un 23.punktā minētās ziņas sistēmā glabā pastāvīgi.

(Grozīts ar MK 17.09.2019. noteikumiem Nr. 436; grozījums par skaitļa ''15'' svītrošanu stājas spēkā 01.01.2023., sk. grozījumu 2. punktu)

V. Noslēguma jautājumi

25. Sistēmā apkopo ziņas par kriminālprocesiem, kuri ir uzsākti, sākot ar 2011.gada 1.janvāri.

26. Šajos noteikumos minētās ziņas, kuras ir saņemtas par kriminālprocesiem, kuri ir uzsākti pirms 2011.gada 1.janvāra, izmanto statistisko pārskatu veidošanai informācijas sistēmā "Noziedzīgu nodarījumu reģistrs".

27. (Svītrots no 01.01.2023. ar MK 17.09.2019. noteikumiem Nr. 436, sk. grozījumu 2. punktu)
 

28. Šo noteikumu 18. punkts ir spēkā līdz 2027. gada 31. decembrim.

(MK 20.12.2022. noteikumu Nr. 813 redakcijā)

29. Grozījumi, kas paredz papildināt šo noteikumu 6. punktu ar otro teikumu un noteikt, ka šo noteikumu 11.3.14. apakšpunktā minētās ziņas ievada tajā pašā dienā, kad attiecīgā persona iegūst procesuālās tiesības uz aizstāvību, savukārt ziņas par šo noteikumu 11.5.12. un 11.5.13. apakšpunktā minēto dokumentu sistēmā ievada procesuālā dokumenta pieņemšanas dienā, grozījumi, kas paredz izteikt jaunā redakcijā šo noteikumu 11. punktu un noteikt, kādas ziņas sistēmā ievada, saņem un apstrādā, grozījumi, kas paredz izteikt jaunā redakcijā šo noteikumu 14. punktu un noteikt, kādas ziņas par kriminālprocesu ir pieejamas operatīvās darbības subjektiem, kā arī šo noteikumu 16. punktā minētajiem sistēmas lietotājiem bez procesa virzītāja atļaujas, grozījumi, kas paredz izteikt jaunā redakcijā šo noteikumu 15. punktu un noteikt, ka elektroniski sagatavotās ziņas no sistēmas ir derīgas bez paraksta, un grozījumi, kas paredz izteikt jaunā redakcijā šo noteikumu 16. punktu un noteikt, kam papildus šo noteikumu 14. punktā minētajām ziņām piešķir piekļuvi sistēmā uzkrātajām ziņām bez procesa virzītāja atļaujas, stājas spēkā 2028. gada 1. janvārī.

(MK 20.12.2022. noteikumu Nr. 813 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kriminālprocesa informācijas sistēmas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 850Pieņemts: 14.09.2010.Stājas spēkā: 18.09.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 148, 17.09.2010.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Grāmatas
  • Citi saistītie dokumenti
217945
{"selected":{"value":"01.01.2023","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-31.12.2027.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2028","iso_value":"2028\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2028.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-31.12.2027.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"24.12.2022","iso_value":"2022\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.09.2019","iso_value":"2019\/09\/20","content":"<font class='s-1'>20.09.2019.-23.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.11.2015","iso_value":"2015\/11\/27","content":"<font class='s-1'>27.11.2015.-19.09.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.04.2012","iso_value":"2012\/04\/21","content":"<font class='s-1'>21.04.2012.-26.11.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.09.2010","iso_value":"2010\/09\/18","content":"<font class='s-1'>18.09.2010.-20.04.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)