Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta instrukcija Nr.13

Rīgā 2010.gada 14.septembrī (prot. Nr.47 8.§)
Speciālā militārā inventāra uzskaites un norakstīšanas kārtība
Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486
"Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti" 93.punktu

1. Instrukcija nosaka speciālā militārā inventāra (turpmāk – inventārs) uzskaites un norakstīšanas kārtību.

2. Inventārs ir ķermeniskas lietas, kas nepieciešamas Nacionālo bruņoto spēku militāro uzdevumu un ar tiem saistīto apmācību izpildes nodrošināšanai un militāro spēju attīstīšanai (pielikums).

3. Inventāra iegādi plāno saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

4. Inventāru sākotnēji novērtē atbilstoši tā iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai.

5. Inventāra iegādes vērtībā ieskaita iegādes cenu, transporta izdevumus, neatgūstamos nodokļus un citus ar inventāra iegādi tieši saistītos izdevumus līdz tā nodošanai lietošanā (ekspluatācijā).

6. Inventāru uzskaita kā vienu vienību, ieskaitot tā vērtībā visu aprīkojumu, kas nepieciešams inventāra funkcionālās darbības nodrošināšanai un nav izmantojams atsevišķi, izņemot munīciju, sprāgstvielas un spridzināšanas līdzekļus, ko uzskaita atsevišķi.

7. Inventāra vērtībā ieskaita visus tā uzlabojumus vai papildinājumus, kas nav izmantojami atsevišķi vai kuru noņemšana būtiski pasliktina inventāra funkcionālo stāvokli. Ja inventāra uzlabojums vai papildinājums aizstāj kādu no inventāra daļām, pirms tā vērtības iekļaušanas inventāra vērtībā vecās, nolietotās daļas vērtību noraksta izdevumos.

8. Ja nomainītās inventāra daļas vērtība nav zināma, iestādes vadītāja apstiprināta komisija, ja nepieciešams, pieaicinot attiecīgās jomas speciālistus, nosaka izslēdzamās inventāra daļas vērtību atbilstoši amortizētajām aizstāšanas izmaksām. Amortizētās aizstāšanas izmaksas ir inventāra vērtība, kas aprēķināta, atskaitot no jauna, līdzvērtīga inventāra iegādes vērtības aprēķināto vērtības samazinājumu (norakstīšanu) atbilstoši nomainītā inventāra vērtības samazinājuma (norakstīšanas) procentam par tik gadiem, cik iestāde aprēķinājusi vērtības samazinājumu (norakstīšanu) nomainītajam inventāram.

9. Bez atlīdzības saņemto inventāru (izņemot Aizsardzības ministrijas padotības iestāžu savstarpēji nodoto inventāru) novērtē iestādes vadītāja apstiprināta komisija, izmantojot vispāratzītas vērtēšanas metodes un, ja nepieciešams, pieaicinot attiecīgās jomas speciālistus. Komisija nosaka atbilstošo inventāra grupu saskaņā ar šīs instrukcijas pielikumu un iegrāmato inventāru iestādes aktīvos un ieņēmumos atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktajām prasībām.

10. Aizsardzības ministrijas padotības iestāde, nododot bez atlīdzības inventāru citai Aizsardzības ministrijas padotības iestādei, sniedz par inventāru šādu informāciju:

10.1. inventāra atlikusī vērtība;

10.2. inventāra izmantošanas ilgums dienās pārskata gadā;

10.3. pēdējais gads, kad ir veikts inventāra vērtības samazinājuma aprēķins.

11. Inventāram, kas saimnieciskajā gadā ir izmantots ne mazāk kā 28 dienas vai atrodas starptautisko operāciju rajonā, vienu reizi saimnieciskajā gadā aprēķina un noraksta vērtības samazinājumu no inventāra atlikušās vērtības atbilstoši šīs instrukcijas pielikumā noteiktajam samazinājuma (norakstīšanas) procentam.

12. Tās iestādes vadītājs, kurā uzskaita inventāru, izdod iekšējo normatīvo aktu, paredzot kārtību, kādā nosaka, vai inventārs ir bijis izmantots ne mazāk kā 28 dienas.

13. Vērtības samazinājumu (norakstīšanu) nenosaka inventāram, kas kārtējā gadā ir izmantots mazāk nekā 28 dienas, un inventāram, kas nav bijis starptautisko operāciju rajonā.

14. Ja inventārs ir iznīcināts starptautisko operāciju rajonā vai ir fiziski vai tehniski nolietojies, to noraksta un izslēdz no inventāra uzskaites, iegrāmatojot izdevumus.

15. Ja tiek pārtraukta vai ievērojami samazināta Latvijas dalība kādā starptautisko operāciju rajonā, kur tiek izmantots inventārs, aizsardzības ministrs vai viņa pilnvarots komandieris, pamatojoties uz ekonomisko aprēķinu, pieņem lēmumu par inventāra norakstīšanu vai nogādāšanu Latvijā.

16. Inventāram, kas inventarizācijas laikā atrodas starptautisko operāciju rajonā, inventarizāciju veic pēc inventāra nogādāšanas Latvijā, izņemot šīs instrukcijas 14.punktā minēto gadījumu, kā arī tad, ja saskaņā ar šīs instrukcijas 15.punktu ir pieņemts lēmums par inventāra norakstīšanu starptautisko operāciju rajonā.

17. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija instrukciju Nr.10 "Speciālā militārā inventāra uzskaites un norakstīšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 108.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Aizsardzības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs I.V.Lieģis
Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 14.septembra instrukcijai Nr.13
Speciālā militārā inventāra grupas

Nr.p.k.

Ķermenisko lietu grupas raksturojums

Vērtības samazinājums(norakstīšana) gadā (%)

1.

Militārā kaujas tehnika, ieroči un saistītais aprīkojums, kas attiecināms uz militāro spēju attīstīšanu, tai skaitā:

 

1.1.

gaisa kuģi – lidmašīnas, helikopteri, planieri, bezpilota lidmašīnas, kas attiecināmas uz militāro spēju attīstīšanu, tai skaitā ieroču arsenāls, elektroniskās un citas ierīces, kas pastāvīgi atrodas lidaparātos, visi lidaparātu dzinēji, militārās simulācijas sistēmas, gaisa kuģu palaišanas, nosēšanās un apkalpes ierīces un mehānismi – katapultas, apstāšanās barjeras, specializētā militāros lidlaukus apkalpojošā tehnika, specializētās ierīces militāro lidaparātu apkalpošanai uz zemes

6,67

1.2.

vadāmās raķetes, raķešu sistēmas, to sastāvdaļas un piederumi, tai skaitā mācību raķetes, visas raķešu iekārtas (dzinēji un nesējraķetes), navigācijas un lidojuma stabilizācijas ierīces, raķešu palaišanas ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, elektroniskās komandvadības sistēmas, militārās simulācijas sistēmas

10

 

1.3.

artilērija un ar to saistītais aprīkojums, tai skaitā lielgabali un haubices (37 mm un lielāka kalibra), kuru konstrukcija ļauj ar tām darboties kā ar atsevišķām vienībām; optiskās un elektroniskās ugunsvadības un kaujas ierīces

10

 

1.4.

kaujas sauszemes transportlīdzekļi, tai skaitā tanki, kājnieku kaujas mašīnas, bruņutransportieri, pašgājēja artilērija, citu veidu bruņutehnika, bruņoti vai nebruņoti transportlīdzekļi, kuru apkalpe piedalās kaujā, bruņojums, kontroles un elektroniskās ierīces, ar kuru aprīkoti minētie transportlīdzekļi, militārās simulācijas sistēmas

10

1.5.

inženiertehnika – militāro tiltu būvniecības iekārtas, rakšanas un bruģēšanas iekārtas, iekārtas un ierīces ūdens attīrīšanai, kas attiecināmas uz militāro spēju attīstīšanu, naftas produktu sadales un pārliešanas sistēmas, kas attiecināmas uz militāro spēju attīstīšanu, noliktavu iekārtas, kas attiecināmas uz militāro spēju attīstīšanu (tai skaitā pārvietojamās remontdarbnīcas, specializētās iekārtas un aprīkojums lielkalibra munīcijas, mīnu, torpēdu un raķešu iekraušanai un izkraušanai, montāžai, demontāžai), ierīces lielgabarīta militāro kravu transportēšanai, atmīnēšanas tehnika, mīnu licēji

10

1.6.

ieroči, tai skaitā pārnēsājamie ieroči, mašīnpistoles, triecienšautenes, ložmetēji, mīnmetēji, ugunsmetēji un citi ieroči, kas nepieder pie citām kategorijām un konstruēti tā, lai ar tiem varētu nodarīt zaudējumus pretinieka personālsastāvam vai materiāliem, kā arī ar minētajiem ieročiem saistītais aprīkojums

10

1.7.

visu veidu peldlīdzekļi un ostu aprīkojums – kuģi, lihteri, kuteri, motorlaivas, laivas, pontoni, peldošie doki, bagari, baržas, kas attiecināmas uz militāro spēju attīstīšanu, kā arī to pastāvīgais bruņojums un aprīkojums, jaunu kuģu būvniecība, esošo kuģu pielāgošana un pārbūve militāro vajadzību nodrošināšanai, militārās simulācijas sistēmas

5

1.8.

sakaru un informācijas sistēmas, kas atbilst militārajiem standartiem, tai skaitā sensori, komandvadības sistēmas, vadu sakaru iekārtas un datu pārraides komutatori, radioreleju iekārtas, radiostacijas, radari, militārie datori (ja to programmnodrošinājumā ir šifrēšanas aplikācijas), šifrēšanas iekārtas un minēto sistēmu un iekārtu aprīkojums, kas nepieciešams to pilnvērtīgai darbībai 

20

2.

Pārējie specifiskas lietošanas materiāli un inventārs – ierīces, kas nepieciešamas militārās tehnikas, ieroču un saistītā aprīkojuma uzturēšanai, restaurācijai un uzglabāšanai, tai skaitā:

 

2.1.

kaujas nodrošinājuma tehniskie līdzekļi – lauka virtuves, apstrādes un fasēšanas iekārtas militārajām vajadzībām, remonta un apkalpes darbnīcu iekārtas speciālā militārā inventāra apkalpju un remontu nodrošināšanai, laboratorijas, ugunsdzēsības ierīces, kas attiecināmas uz militāro spēju attīstīšanu

10

2.2.

speciālais ekipējums un aprīkojums:

 

2.2.1.

ieroču iedarbību neitralizējošais aprīkojums, piemēram, aizsargtīkli, citās grupās minētās tehnikas, inventāra un aprīkojuma butaforijas

20

2.2.2.

termālie tēmēkļi, sensori, nakts redzamības ierīces, infrasarkano staru iekārtas

10

2.2.3.

optiskais tēmēšanas un piešaudes aprīkojums, žiroskopi, altimetri

10

2.2.4.

iekārtas un aprīkojums ķīmisko, bioloģisko un radioaktīvo materiālu atklāšanai, identifikācijai, neitralizācijai un aizsardzībai pret tiem

10

2.2.5.

karavīru uzkabe un individuālie aizsardzības līdzekļi, izpletņlēkšanas, ūdenslīdēju un kaujas inženieru ekipējums un aprīkojums militārajām vajadzībām

20

2.3.

sporta ieroči (pneimatiskie ieroči), mācību ieroči

10

2.4.

iekārtas, kas īpaši izgatavotas speciālā militārā ekipējuma izpētei, ražošanai, testēšanai, kontrolei un remontam

10

2.5.

cita tehnika un aprīkojums, kas attiecināms uz militāro spēju attīstīšanu un ir apstiprināts detalizētajos materiāltehnisko līdzekļu sarakstos Latvijas Republikas pārstāvju dalībai starptautiskajās operācijās

10

Aizsardzības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs I.V.Lieģis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Speciālā militārā inventāra uzskaites un norakstīšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: instrukcija Numurs: 13Pieņemts: 14.09.2010.Stājas spēkā: 18.09.2010.Zaudē spēku: 01.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 148, 17.09.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
217934
18.09.2010
86
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)