Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumus Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.825

Rīgā 2010.gada 31.augustā (prot. Nr.44 44.§)
Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 17.punktu,
17.panta trešās daļas 13.punktu un 59.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā finansē internātskolas, speciālās izglītības iestādes un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klases (grupas).

2. No valsts budžeta mērķdotācijas finansē:

2.1. pašvaldību padotībā esošo internātskolu, speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu, speciālo internātskolu, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēto attīstības un rehabilitācijas centru uzturēšanas izdevumus, pedagogu darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

2.2. pašvaldību padotībā esošo speciālo skolu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) pedagogu darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

3. Šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minēto izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumus finansē, ievērojot uzturēšanas izdevumu normatīvu (gadā) vienam internātskolas izglītojamam, kas saņem internāta pakalpojumus (1.pielikums), piemērojot šādus koeficientus:

3.1. izglītojamam internātskolā un speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē – 1;

3.2. izglītojamam speciālajā internātskolā, attīstības un rehabilitācijas centrā – 1,35;

3.3. izglītojamam, kurš nesaņem internāta pakalpojumus, – 0,85.

4. Pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanu tās padotībā esošajās internātskolās, speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs, speciālajās internātskolās, attīstības un rehabilitācijas centros, speciālajās skolās, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klasēs (grupās), ievērojot veselīga uztura pamatprincipus.

5. Internātskolu un speciālo izglītības iestāžu, kā arī vispārējās izglītības iestāžu speciālo izglītības klašu un speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu grupu finansēšanai var piesaistīt pašvaldību budžeta līdzekļus, kā arī citu juridisko un fizisko personu līdzekļus.

6. Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķināšanai novadu un republikas pilsētu pašvaldības:

6.1. nodrošina, ka Valsts izglītības informācijas sistēmā katru gadu līdz 31. maijam un 5. septembrim tiek ievadīta un apstiprināta informācija par izglītojamo skaitu attiecīgā gada 27. maijā un 1. septembrī šo noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā minētajās izglītības iestādēs (pa klasēm (grupām) un izglītības programmām);

6.2. katru gadu līdz 31. maijam un 5. septembrim informē Izglītības un zinātnes ministriju par pedagogu mēneša darba algas likmju skaitu 27. maijā un 1. septembrī šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētajās iestādēs.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.495 redakcijā)

7. Valsts budžeta mērķdotācijas apmēru pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām nosaka:

7.1. šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētajām iestādēm – laikposmam no attiecīgā gada 1. septembra līdz 31. decembrim, pamatojoties uz informāciju par pedagogu mēneša darba algas likmju skaitu attiecīgā gada 27. maijā, laikposmam no nākamā gada 1. janvāra līdz 31. augustam, pamatojoties uz informāciju par pedagogu mēneša darba algas likmju skaitu attiecīgā gada 1. septembrī;

7.2. šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minētajām iestādēm – atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.

(Grozīts ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.495)

7.1 Atbilstoši normatīvajiem aktiem par pedagogu darba samaksu Izglītības un zinātnes ministrija aprēķina valsts budžeta mērķdotāciju piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.495 redakcijā)

8. Valsts budžeta mērķdotācijas apmēru šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minēto iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu laikposmam no attiecīgā gada 1. septembra līdz 31. decembrim nosaka, ņemot vērā informāciju par bērnu un skolēnu skaitu attiecīgā gada 27. maijā, laikposmam no nākamā gada 1. janvāra līdz 31. augustam – saskaņā ar informāciju par bērnu un skolēnu skaitu attiecīgā gada 1. septembrī.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.495 redakcijā)

9. Uzturēšanas izdevumus internātskolās sedz:

9.1. no valsts budžeta mērķdotācijas – par internātskolā uzņemtiem izglītojamiem, kuri ir bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni, kā arī izglītojamiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm;

9.2. pašvaldība – ja pašvaldība nevar nodrošināt tās administratīvajā teritorijā deklarētam izglītojamam vai izglītojamam, kas izmanto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumus, iespēju apgūt pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu izglītības iestādē, kas atrodas attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā;

9.3. izglītojamā vecāki – ja netiek izmantota pašvaldības piedāvātā iespēja apgūt pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu izglītības iestādē, kas atrodas attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.

10. Maksu par šo noteikumu 9.punktā minētajiem pakalpojumiem nosaka atbilstoši faktiskajiem izdevumiem iepriekšējā mācību gadā, nepārsniedzot 263,23 euro mēnesī saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajiem uzturēšanas izdevumiem (gadā) vienam internātskolas izglītojamam, kas saņem internāta pakalpojumus. Maksājumus veic saskaņā ar līgumu par izglītojamā aprūpi internātskolā (2.pielikums). Izglītības iestāde slēdz ar vecākiem vai pašvaldību līgumu uz vienu mācību gadu.

(Grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1158)

11. Pašvaldība līdz 15.februārim iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā pārskatu par valsts budžeta mērķdotācijas izlietojumu pedagogu darba samaksai un izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumiem iepriekšējā gadā.

12. Noteikumi īstenojami no pašvaldību budžeta un no likumā par valsts budžetu kārtējam gadam šim mērķim paredzētajiem finanšu līdzekļiem.

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 25.septembra noteikumus Nr.652 "Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 160.nr.; 2009, 97.nr.).

14. Izglītības un zinātnes ministrija valsts budžeta mērķdotācijas apmēru šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minēto iestāžu pedagogu darba samaksai un uzturēšanas izdevumu segšanai saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu laikposmam no 2014. gada 1. septembra līdz 31. decembrim aprēķina, pamatojoties uz pedagogu mēneša darba algas likmju skaitu, kā arī bērnu un skolēnu skaitu 2013. gada 1. septembrī.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.495 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 31.augusta noteikumiem Nr.825
Uzturēšanas izdevumu normatīvs (gadā) vienam internātskolas izglītojamam, kas saņem internāta pakalpojumus

(Pielikums MK 19.08.2014. noteikumu Nr.495 redakcijā)

Nr.
p.k.

Uzturēšanas izdevumi

Summa (euro)

1.

Izglītības iestāžu darbinieku (izņemot pedagogus) atlīdzība

1 038,70

2.

Remontdarbi un iestādes uzturēšanas pakalpojumi

405,52

3.

Siltumapgāde

327,26

4.

Komandējumi un dienesta braucieni

5,69

5.

Mācību līdzekļi

65,45

6.

Ēdināšanas izdevumi

725,66

7.

Zāles un citi medicīnas materiāli, iekārtas un to uzturēšana

19,92

8.

Energoresursi, celtniecības materiāli

189,24

9.

Iekārtas, sadzīves tehnika, mēbeles

381,33

 Kopā

3 158,77

 Vienā mēnesī

263,23

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 31.augusta noteikumiem Nr.825

(Pielikums grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1158)

Izglītības un zinātnes ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 825Pieņemts: 31.08.2010.Stājas spēkā: 09.09.2010.Zaudē spēku: 01.09.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 142, 08.09.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
217359
{"selected":{"value":"01.09.2014","content":"<font class='s-1'>01.09.2014.-31.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2014","iso_value":"2014\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2014.-31.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.09.2010","iso_value":"2010\/09\/09","content":"<font class='s-1'>09.09.2010.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)