Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.799

Rīgā 2010.gada 24.augustā (prot. Nr.43 17.§)
Noteikumi par dzīvnieku ārstnieciskās barības aprites kārtību un prasībām diētiskajai barībai
Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku barības aprites likuma 10.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka dzīvnieku ārstnieciskās barības (turpmāk – ārstnieciskā barība) aprites kārtību un prasības diētiskajai barībai.

2. Dzīvnieku barības apritē iesaistītais uzņēmums, kas ražo vai laiž tirgū ārstniecisko barību vai ražo to savas saimniecības dzīvnieku ēdināšanai (turpmāk – ārstnieciskās barības ražotājs), ir atzīts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtību.

3. Dzīvnieku barības apritē iesaistītais uzņēmums, kas ražo vai laiž tirgū diētisko barību (turpmāk – diētiskās barības ražotājs), ir reģistrēts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtību.

II. Ārstnieciskās barības aprites kārtība

4. Ārstnieciskās barības ražotājs:

4.1. ārstnieciskās barības ražošanai izmanto dzīvnieku barību, kas atbilst dzīvnieku barības apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām;

4.2. iegādājas ārstniecisko premiksu atbilstoši veterināro zāļu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām;

4.3. pārbauda ārstnieciskās barības homogenitāti, stabilitāti un nosaka uzglabāšanas termiņu;

4.4. nodrošina, ka ārstnieciskās barības ražošanā lietotā dzīvnieku barība nesatur kokcidiostatu un histomonostatu aktīvās vielas, kas ir ārstnieciskā premiksa sastāvā;

4.5. ražo un izsniedz ārstniecisko barību dzīvnieku īpašniekam vai turētājam, ja tas iesniedz praktizējoša veterinārārsta (turpmāk – veterinārārsts) sagatavotu ārstnieciskās barības pieprasījumu (turpmāk – pieprasījums) (1.pielikums).

5. Ārstnieciskās barības ražotājs, kas ārstniecisko barību ražo tālākai izplatīšanai, piecus gadus pēc ārstnieciskā premiksa iegādes glabā informāciju par ārstnieciskās barības ražošanā izmantoto ārstniecisko premiksu atbilstoši veterināro zāļu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām un informāciju par ārstniecisko dzīvnieku barību atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 12.janvāra Regulas (EK) Nr. 183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības, II pielikumā, kā arī uzrāda Pārtikas un veterinārā dienesta inspektoram (turpmāk – dienesta inspektors) pēc viņa pieprasījuma.

6. Ārstnieciskās barības ražotājs, kas ārstniecisko barību ražo paša saimniecībā esošo dzīvnieku ēdināšanai, piecus gadus pēc ārstnieciskā premiksa iegādes glabā informāciju par izmantoto ārstniecisko premiksu un dzīvnieka identifikācijas numuru vai par dzīvnieku grupu, kurai paredzēts izbarot ārstniecisko barību, saskaņā ar veterināro zāļu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām.

7. Dzīvnieku barība, ko izmanto ārstnieciskās barības ražošanā maisījumā ar ārstniecisko premiksu, ir homogēns un stabils barības maisījums.

8. Ārstnieciskās barības ražošanā izmantotais ārstnieciskais premikss atbilst veterināro zāļu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām.

9. Ārstnieciskās barības ražotājs saražotajai ārstnieciskajai barībai nosaka derīguma termiņu.

10. Veterinārārsts sagatavo pieprasījumu un divas tā kopijas. Pieprasījuma oriģinālu un vienu kopiju izsniedz dzīvnieka īpašniekam, turētājam vai ārstnieciskās barības izplatītājam, bet otru kopiju glabā veterinārārsts.

11. Dzīvnieka īpašnieks, turētājs vai ārstnieciskās barības izplatītājs pieprasījuma oriģinālu un vienu tā kopiju iesniedz ārstnieciskās barības ražotājam, un ārstnieciskās barības ražotājs pēc ārstnieciskās barības saražošanas izsniedz pieprasījuma oriģinālu kopā ar ārstniecisko barību dzīvnieka īpašniekam, turētājam vai ārstnieciskās barības izplatītājam.

12. Šo noteikumu 10. un 11.punktā minēto prasību par pieprasījuma eksemplāru skaitu nepiemēro, ja pieprasījums sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

13. Ārstnieciskās barības ražotājs, dzīvnieka īpašnieks, turētājs vai ārstnieciskās barības izplatītājs un veterinārārsts pieprasījumu glabā piecus gadus un uzrāda dienesta inspektoram pēc tā pieprasījuma.

14. Pieprasījums ir derīgs trīs mēnešus pēc tā izrakstīšanas.

15. Veterinārārsts pieprasījumā norāda tikai tādu ārstnieciskās barības daudzumu, kāds nepieciešams dzīvnieka ārstēšanas kursam.

16. Veterinārārsts sagatavo pieprasījumu par nepieciešamo ārstniecisko barību konkrētajam dzīvniekam, dzīvnieku grupai vai ganāmpulkam, ko viņš ārstē. Pieprasījumu sagatavo, pamatojoties uz dzīvniekam noteikto diagnozi un slimības simptomiem, kā arī izvērtējot iepriekšējo ārstēšanu un veterināro zāļu saderību, ja lieto vairāk nekā vienu ārstniecisko premiksu vai veterinārās zāles.

17. Ārstniecisko premiksu ārstnieciskās barības ražošanā lieto saskaņā ar instrukcijā un marķējumā norādītajiem lietošanas nosacījumiem, novēršot nevēlamu mijiedarbību starp ārstniecisko premiksu, barības piedevām vai citām dzīvnieku barības sastāvdaļām.

18. Veterinārārsts pārliecinās, vai ārstnieciskās barības ražošanā un dzīvnieku ēdināšanā lietotā dzīvnieku barība nesatur kokcidiostatu un histomonostatu aktīvās vielas, kas ir ārstnieciskā premiksa sastāvā.

19. Uz ārstnieciskās barības iepakojuma vai konteinera ir skaidra norāde "Ārstnieciskā dzīvnieku barība", ja šī norāde nav ietverta dzīvnieku barības nosaukumā.

20. Ārstniecisko premiksu un ārstniecisko barību glabā atsevišķi īpaši šim nolūkam paredzētā telpā vai norobežotā telpas daļā, vai šādu produktu glabāšanai paredzētos hermētiskos konteineros. Ārstniecisko premiksu glabā atbilstoši ārstnieciskā premiksa marķējumā vai lietošanas instrukcijā norādītajām prasībām.

21. Ja ārstniecisko barību tiešajam patērētājam piegādā autocisternā vai konteinerā, marķējumā vai uz iepakojuma norādāmās ziņas atļauts ietvert pavaddokumentā.

22. Ja ārstniecisko barību laiž tirgū autocisternā vai konteinerā, to pirms atkārtotas lietošanas iztīra, lai novērstu dzīvnieku barības nevēlamu mijiedarbību vai piesārņojumu ar veterinārajām zālēm.

23. Ārstnieciskās barības ražotājs ārstnieciskā premiksa dienas devu pievieno vismaz pusei no dzīvniekam nepieciešamās barības dienas devas. Atgremotājiem paredzēto ārstnieciskā premiksa dienas devu pievieno vismaz pusei no dzīvniekam nepieciešamās minerālvielas nesaturošas barības dienas devas.

24. Dzīvnieka īpašnieks vai turētājs saskaņā ar pieprasījumā minētajiem veterinārārsta norādījumiem ārstniecisko barību izbaro dzīvniekiem, no kuriem iegūst dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus.

25. Ārstnieciskā barība, kas importēta no valsts, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts, atbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par dzīvnieku barības kravu kontroles kārtību uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīvajās un muitas noliktavās.

III. Prasības dzīvnieku diētiskajai barībai

26. Diētisko barību atļauts ražot un laist tirgū, ja tā atbilst prasībām, kas noteiktas:

26.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Regulā (EK) Nr. 767/2009 par barības laišanu tirgū un lietošanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 un atceļ Padomes Direktīvu 79/373/EEK, Komisijas Direktīvu 80/511/EEK, Padomes Direktīvas 82/471/EEK, 83/228/EEK, 93/74/EEK, 93/113/EK un 96/25/EK un Komisijas Lēmumu 2004/217/EK;

26.2. Komisijas 2010.gada 22.novembra Regulā (ES) Nr. 1070/2010, ar ko groza Direktīvu 2008/38/EK, paredzēto lietojumu sarakstam pievienojot metabolisma veicināšanu locītavās kā īpašu barošanas mērķi suņiem un kaķiem osteoartrīta gadījumā;

26.3. šo noteikumu 2.pielikumā;

26.4. Komisijas 2014. gada 6. janvāra Regulā (ES) Nr. 5/2014, ar kuru groza Direktīvu 2008/38/EK, ar ko izveido tādas dzīvnieku barības paredzēto lietojumu sarakstu, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem;

26.5. Komisijas 2014. gada 22. oktobra Regulā (ES) Nr. 1123/2014, ar kuru groza Direktīvu 2008/38/EK, ar ko izveido tādas dzīvnieku barības paredzēto lietojumu sarakstu, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem (turpmāk – regula Nr. 1123/2014).

(MK 04.10.2011. noteikumu Nr.757 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.357)

27. Ja šo noteikumu 2.pielikumā minētajā barības paredzamajā lietojumā ir norādītas vairākas dzīvnieku barības specifiskās īpašības, diētiskās barības ražotājs:

27.1. dzīvnieku barības receptūrā norāda vismaz vienu attiecīgo dzīvnieku barības maisījuma sastāvdaļu, kas nosaka specifiskās īpašības;

27.2. dzīvnieku barības marķējumā norāda vismaz vienu attiecīgo dzīvnieku barības specifisko īpašību.

28. Ja kāda barības sastāvdaļa ir obligāti deklarējama marķējumā, diētiskās barības ražotājs marķējumā precīzi norāda attiecīgās sastāvdaļas nosaukumu atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam.

29. Marķējumā norāda diētiskās barības ieteicamo lietošanas ilgumu – laiku, kas nepieciešams, lai sasniegtu barības lietošanas mērķi, kas minēts šo noteikumu 2.pielikumā. Pēc konsultēšanās ar veterinārārstu drīkst noteikt īsāku diētiskās barības lietošanas ilgumu, nekā norādīts šo noteikumu 2.pielikumā.

29.1 Ja vienam un tam pašam barošanas mērķim šo noteikumu 2. pielikuma tabulas 2. ailē ir norādīta vairāk nekā viena būtisko uzturīpašību raksturojuma grupa, pēc ražotāja izvēles var lietot vienu vai abas būtisko uzturīpašību raksturojuma grupas atbilstoši 2. pielikuma tabulas 4. ailē noteiktajām marķējuma norādēm.

(MK 30.06.2015. noteikumu Nr.357 redakcijā)

29.2 Šo noteikumu 2. pielikuma tabulas 2. un 4. ailē minētās piedevu grupas atbilst noteiktajam būtisko uzturīpašību raksturojumam.

(MK 30.06.2015. noteikumu Nr.357 redakcijā)

29.3 Ja šo noteikumu 2. pielikuma tabulas 4. ailē ir prasīta sastāvdaļu vai analītisko komponentu izcelsme (avoti), izgatavotājs to precīzi norāda marķējumā (norāda, piemēram, sastāvdaļas, dzīvnieku sugas vai dzīvnieka daļas specifisko nosaukumu), lai varētu novērtēt barības atbilstību attiecīgajam būtisko uzturīpašību raksturojumam.

(MK 30.06.2015. noteikumu Nr.357 redakcijā)

29.4 Ja šo noteikumu 2. pielikuma tabulas 4. ailē ir prasīta tādas vielas kopējā daudzuma norāde, kas ir arī piedeva, marķējumā norāda dabīgo vielas saturu, ja barībai nekas nav pievienots, vai kopējo tās vielas dabīgo saturu un daudzumu, kura pievienota kā piedeva.

(MK 30.06.2015. noteikumu Nr.357 redakcijā)

29.5 Ja šo noteikumu 2. pielikuma tabulas 4. ailē norādīta piezīme "ja tādas ir pievienotas", sastāvdaļu vai piedevu norāda marķējumā, ja tās ir speciāli pievienotas vai palielinātas, lai sasniegtu attiecīgo barošanas mērķi.

(MK 30.06.2015. noteikumu Nr.357 redakcijā)

29.6 Šo noteikumu 2. pielikuma tabulas 4. ailē minētos analītiskos komponentus un piedevas marķējumā norāda kvantitatīvi.

(MK 30.06.2015. noteikumu Nr.357 redakcijā)

29.7 Šo noteikumu 2. pielikuma tabulas 5. ailē noteiktais ieteicamais lietošanas ilgums ir laiks, kurā būtu jāsasniedz barošanas mērķis. Izgatavotāji lietošanas ilgumu var norādīt precīzāk.

(MK 30.06.2015. noteikumu Nr.357 redakcijā)

29.8 Ja barība paredzēta vairāk nekā vienam īpašam barošanas mērķim, tos norāda marķējumā atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam.

(MK 30.06.2015. noteikumu Nr.357 redakcijā)

29.9 Marķējumā iekļauj lietošanas instrukciju, kas satur norādījumus īpašiem barošanas mērķiem paredzētas papildbarības dienas devu līdzsvarošanai.

(MK 30.06.2015. noteikumu Nr.357 redakcijā)

29.10 Ja īpašiem barošanas mērķiem paredzētu barību laiž tirgū bolu veidā kā tādas barības sastāvdaļas vai papildbarību, kas paredzēta individuālai piespiedu ievadīšanai perorāli, barības marķējumā katrai piedevai, kurai noteikts maksimāli pieļaujamais saturs kompleksajā barībā, norāda bola maksimālo pastāvīgas atbrīvošanās ilgumu un daudzumu, kas atbrīvojas diennaktī. Pēc kompetentās iestādes pieprasījuma barības apritē iesaistītais uzņēmējs, kas laiž tirgū bolus, iesniedz pierādījumu par to, ka dienā pieejamais piedevas līmenis gremošanas traktā nepārsniegs piedevas maksimālo saturu, kas noteikts uz kilogramu kompleksās barības visā barošanas periodā (lēnas atbrīvošanās iedarbība). Barību bolu veidā ievada veterinārārsts vai cita barības apritē iesaistītā persona.

(MK 30.06.2015. noteikumu Nr.357 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 30.06.2015. noteikumu Nr.357 redakcijā)

30. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.septembrī.

31. Šo noteikumu 2. pielikuma 1., 10., 14., 15. un 18. punktā minēto lolojumdzīvnieku diētisko barību, kas ražota un marķēta līdz 2016. gada 12. novembrim un kas atbilst normatīvajiem aktiem par dzīvnieku ārstnieciskās barības apriti, kuri bija spēkā pirms regulas Nr. 1123/2014 stāšanās spēkā, atļauts laist tirgū, līdz beidzas tās krājumi.

(MK 30.06.2015. noteikumu Nr.357 redakcijā)

32. Šo noteikumu 2. pielikuma 29. un 32. punktā minēto dzīvnieku diētisko barību, kas ražota un marķēta līdz 2015. gada 12. maijam un kas atbilst normatīvajiem aktiem par dzīvnieku ārstnieciskās barības apriti, kuri bija spēkā pirms regulas Nr. 1123/2014 stāšanās spēkā, atļauts laist tirgū, līdz beidzas tās krājumi.

(MK 30.06.2015. noteikumu Nr.357 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1990.gada 26.marta Direktīvas 90/167/EEK, ar ko izklāsta nosacījumus, kuri Kopienā reglamentē ārstnieciskās dzīvnieku barības pagatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu;

2) Komisijas 2008.gada 9.janvāra Direktīvas 2008/4/EK, ar kuru groza Direktīvu 94/39/EK attiecībā uz barību, kas paredzēta piena triekas riska mazināšanai;

3) Komisijas 2008.gada 5.marta Direktīvas 2008/38/EK, ar ko izveido tādas dzīvnieku barības paredzēto lietojumu sarakstu, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem;

4) Komisijas 2008.gada 30.jūlija Direktīvas 2008/82/EK, ar ko groza Direktīvu 2008/38/EK attiecībā uz barību, kas paredzēta nieru darbības uzlabošanai hroniskas nieru mazspējas gadījumā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 24. augustā noteikumiem Nr.799
Dzīvnieku ārstnieciskās barības pieprasījums

Šo pieprasījumu nedrīkst izmantot atkārtoti

1. Praktizējošs veterinārārsts  
 

(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

2. Dzīvnieku ārstnieciskās barības ražotājs vai izplatītājs:
2.1. nosaukums un reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā  
2.2. adrese
3. Dzīvnieku īpašnieks (turētājs):
3.1. vārds un uzvārds vai nosaukums  
3.2. adrese  
4. Dzīvnieku suga  

5. Dzīvnieka identifikācijas numurs* ________________________

6. Dzīvnieku skaits  
7. Ganāmpulka reģistrācijas numurs  
8. Dzīvnieku slimības diagnoze  
9. Ārstnieciskais premikss  
 

(veterināro zāļu reģistrācijas numurs un nosaukums)

 

10. Dzīvnieku ārstnieciskā barība:
10.1. apraksts  
10.2. daudzums   kg
10.3. procentuālais daudzums dienas devā    
10.4. dienas deva vienam dzīvniekam   kg
10.5. lietošanas norādījumi  
10.6. īpaši norādījumi (piemēram, kontrindikācijas, blaknes)  
 
 
11. Ierobežojumi ārstēto dzīvnieku produkcijas izmantošanā  

 

12. Pieprasījums derīgs līdz 20___.gada ____. _________

20___.gada ____. _________  
 

(veterinārārsta paraksts)

Z.v.

Piezīmes.

1. * Norāda, ja ārstnieciskā barība paredzēta konkrētam ganāmpulka dzīvniekam.

2. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta (z.v.)" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 24.augusta noteikumiem Nr.799
Dzīvnieku diētiskās barības paredzamā lietojuma saraksts

(Pielikums MK 30.06.2015. noteikumu Nr.357 redakcijā)

Nr. 
p. 
k. 

Īpašās barošanas mērķis

Būtisko uzturīpašību raksturojums

Dzīvnieku suga vai kategorija

Marķējuma norādes

Ieteicamais ilgums

Citi noteikumi

 

1

2

3

4

5

6

1. Nieru darbības uzlabošana hroniskas nieru mazspējas gadījumā1 Augstas kvalitātes olbaltumvielas un ierobežots fosfora līmenis (maksimāli 5 g/kg lolojumdzīvnieku kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %) un ierobežots kopējā proteīna līmenis (maksimāli 220 g/kg lolojumdzīvnieku kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %) Suņi Olbaltumvielu avots(-i)

Kalcijs

Fosfors

Kālijs

Nātrijs

Galveno taukskābju saturs (ja tādas ir pievienotas)

Sākumā līdz 6 mēnešiem2 Barību laiž tirgū kā komplekso barību.

Ieteicamais viegli sagremojamo olbaltumvielu saturs barībā: vismaz 85 %.

Marķējumā norāda: "Pirms lietošanas un pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."

Lietošanas instrukcijā norāda: "Vienmēr jābūt pieejamam ūdenim."

vai        
samazināta fosfora absorbcija, iekļaujot lantāna karbonāta oktahidrātu Pieauguši suņi Olbaltumvielu avots(-i)

Kalcijs

Fosfors

Kālijs

Nātrijs

Galveno taukskābju saturs (ja tādas ir pievienotas)

Lantāna karbonāta oktahidrāts

Sākumā līdz 6 mēnešiem2 Marķējumā norāda: "Pirms lietošanas un pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."

Lietošanas instrukcijā norāda: "Vienmēr jābūt pieejamam ūdenim."

Augstas kvalitātes olbaltumvielas un ierobežots fosfora līmenis (maksimāli 6,2 g/kg lolojumdzīvnieku kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %) un ierobežots kopproteīna līmenis (maksimāli 320 g/kg lolojumdzīvnieku kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %) Kaķi Olbaltumvielu avots(-i)

Kalcijs

Fosfors

Kālijs

Nātrijs

Galveno taukskābju saturs (ja tādas ir pievienotas)

Sākumā līdz 6 mēnešiem2 Barību laiž tirgū kā komplekso barību.

Ieteicamais viegli sagremojamo olbaltumvielu saturs barībā: vismaz 85 %.

Marķējumā norāda: "Pirms lietošanas un pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."

Lietošanas instrukcijā norāda:

 "Vienmēr jābūt pieejamam ūdenim."

vai        
samazināta fosfora absorbcija, iekļaujot lantāna karbonāta oktahidrātu Pieauguši kaķi Olbaltumvielu avots(-i)

Kalcijs

Fosfors

Kālijs

Nātrijs

Galveno taukskābju saturs (ja tādas ir pievienotas)

Lantāna karbonāta oktahidrāts

Sākumā līdz 6 mēnešiem2 Marķējumā norāda: "Pirms lietošanas un pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."

Lietošanas instrukcijā norāda: "Vienmēr jābūt pieejamam ūdenim."

2. Urīnakmeņu/struvīta šķīdināšana3 Urīna pH līmeni pazeminošas īpašības, zems magnija saturs un ierobežots olbaltumvielu saturs, bet augsta kvalitāte Suņi Olbaltumvielu avots(-i)

Kalcijs

Fosfors

Nātrijs

Magnijs

Kālijs

Hlorīdi

Sērs

Urīna pH līmeni pazeminošas vielas

No 5 līdz 12 nedēļām Lietošanas instrukcijā norāda: "Vienmēr jābūt pieejamam ūdenim."

Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norāda: "Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."

Urīna pH līmeni pazeminošas īpašības un zems magnija saturs Kaķi Kalcijs

Fosfors

Nātrijs

Magnijs

Kālijs

Hlorīdi

Sērs

Kopējais taurīna daudzums

Urīna pH līmeni pazeminošas vielas

3. Nierakmeņu recidīva mazināšana3 Urīna pH līmeni pazeminošas īpašības un vidējs magnija saturs Suņi un kaķi Kalcijs

Fosfors

Nātrijs

Magnijs

Kālijs

Hlorīdi

Sērs

Urīna pH līmeni pazeminošas vielas

Līdz 6 mēnešiem Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norāda: "Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."
4. Urātu akmeņu veidošanās mazināšana Zems purīnu saturs, zems olbaltumvielu saturs, bet augsta kvalitāte Suņi un kaķi Olbaltumvielu avots(-i) Līdz 6 mēnešiem, bet neatgriezenisku urīnskābes metabolisma traucējumu gadījumos – visu mūžu Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norāda: "Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."
5. Oksalātu akmeņu veidošanās mazināšana Zems kalcija saturs, zems D vitamīna saturs un urīna pH līmeni paaugstinošas īpašības Suņi un kaķi Fosfors

Kalcijs

Nātrijs

Magnijs

Kālijs

Hlorīdi

Sērs

Kopējais D vitamīna daudzums

Hidroksiprolīns

Urīna pH līmeni paaugstinošas vielas

Līdz 6 mēnešiem Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norāda: "Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."
6. Cistīna akmeņu veidošanās mazināšana Zems olbaltumvielu saturs, vidējs sēra aminoskābju saturs un urīna pH līmeni paaugstinošas īpašības Suņi un kaķi Kopējais sēra aminoskābju daudzums

Nātrijs

Kālijs

Hlorīdi

Sērs

Urīna pH līmeni paaugstinošas vielas

Sākumā līdz 1 gadam Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norāda: "Pirms lietošanas vai pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."
7. Sastāvdaļu un barības vielu nepanesības mazināšana4 Atlasītu olbaltumvielu avots(-i)

un/vai

atlasītu ogļhidrātu avots(-i)

Suņi un kaķi Olbaltumvielu avots(-i)

Galveno taukskābju saturs (ja tādas ir pievienotas)

Ogļhidrātu avots(-i)

Galveno taukskābju saturs (ja tādas ir pievienotas)

No 3 līdz 8 nedēļām; ja nepanesības pazīmes izzūd, barību var lietot neierobežotu laiku  
8. Akūtu absorbcijas (uzsūkšanās) traucējumu mazināšana zarnās Paaugstināts elektrolītu un labi sagremojamu sastāvdaļu saturs Suņi un kaķi Labi sagremojamas sastāvdaļas, ieskaitot to apstrādi, ja nepieciešams

Nātrijs

Kālijs

Gļotvielu avots(-i) (ja tādas ir pievienotas)

No 1 līdz 2 nedēļām Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norāda:

– "Akūtas diarejas/caurejas periodos un atveseļošanās laikā.";

– "Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."

9. Nepietiekamas gremošanas kompensācija5 Labi sagremojamas sastāvdaļas un zems tauku saturs Suņi un kaķi Labi sagremojamas sastāvdaļas, ieskaitot to apstrādi, ja nepieciešams No 3 līdz 12 nedēļām, bet hroniskas aizkuņģa dziedzera mazspējas gadījumā – visu mūžu Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norāda: "Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."
10. Sirdsdarbības veicināšana hroniskas sirds mazspējas gadījumā Nātrija līmenim jābūt zemākam par 2,6 g/kg lolojumdzīvnieku kompleksās barības ar mitruma saturu 12 % Suņi un kaķi Magnijs

Kālijs

Nātrijs

Sākumā līdz 6 mēnešiem Barību laiž tirgū kā komplekso barību.

Marķējumā norāda: "Pirms lietošanas un pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."

11. Glikozes regulācija (Diabetes mellitus) Zems tādu ogļhidrātu saturs, no kuriem ātri izdalās glikoze Suņi un kaķi Ogļhidrātu avots(-i)

Ogļhidrātu apstrāde pēc vajadzības

Ciete

Kopējais cukura daudzums

Fruktoze (ja tāda ir pievienota)

Galveno taukskābju saturs (ja tādas ir pievienotas)

Īsas vai vidējas ķēdes taukskābju avots(-i) (ja tādas ir pievienotas)

Sākumā līdz 6 mēnešiem Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norāda: "Pirms lietošanas vai pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."
12. Aknu funkcijas veicināšana hroniskas aknu mazspējas gadījumā Augstas kvalitātes proteīns, vidējs proteīna saturs, augsts neaizstājamo taukskābju saturs un augsts viegli šķeļamo ogļhidrātu saturs Suņi Olbaltumvielu avots(-i)

Neaizstājamo taukskābju saturs

Nātrijs

Kopējais vara daudzums

Sākumā līdz 6 mēnešiem Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norāda: "Pirms lietošanas vai pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."

Lietošanas pamācībā norāda: "Dzīvniekam pastāvīgi jābūt pieejamam ūdenim."

Augstas kvalitātes proteīns, vidējs proteīnu saturs, augsts neaizstājamo taukskābju saturs Kaķi Olbaltumvielu avots(-i)

Nātrijs

Kopējais vara daudzums

Sākumā līdz 6 mēnešiem Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norāda: "Pirms lietošanas vai pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."

Lietošanas pamācībā norāda: "Dzīvniekam pastāvīgi jābūt pieejamam ūdenim."

13. Lipīdu metabolisma regulācija hiperlipidēmijas gadījumā Zems tauku un augsts galveno taukskābju saturs Suņi un kaķi Galveno taukskābju saturs

n-3 taukskābju saturs (ja tādas ir pievienotas)

Sākumā līdz 2 mēnešiem Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norāda: "Pirms lietošanas vai pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."
14. Joda līmeņa samazināšana barībā hipertireoīdisma gadījumā Ierobežots joda līmenis: maksimāli 0,26 mg/kg lolojumdzīvnieku kompleksās barības ar mitruma saturu 12 % Kaķi Kopējais joda saturs Sākumā līdz 3 mēnešiem Barību laiž tirgū kā komplekso barību.

Marķējumā norāda: "Pirms lietošanas un pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."

15. Vara līmeņa samazināšana aknās Ierobežots vara līmenis: maksimāli 8,8 mg/kg lolojumdzīvnieku kompleksās barības ar mitruma saturu 12 % Suņi Kopējais vara saturs Sākumā līdz 6 mēnešiem Barību laiž tirgū kā komplekso barību.

Marķējumā norāda: "Pirms lietošanas un pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."

16. Pārmērīga ķermeņa svara samazināšana Zema uzturvērtība Suņi un kaķi Enerģētiskā vērtība

Uzturvērtība

Kamēr sasniedz ķermeņa mērķa masu Lietošanas instrukcijās jāiesaka piemērotā dienas deva
17. Dzīvnieka barošana atveseļošanās periodā6 Augsts enerģijas īpatsvars, svarīgāko barības vielu un viegli sagremojamo sastāvdaļu augsta koncentrācija Suņi un kaķi Viegli sagremojamas sastāvdaļas, ieskaitot to apstrādi, ja nepieciešams

Enerģētiskā vērtība

n-3 un n-6 taukskābju saturs (ja ir pievienotas)

Atveseļošanās periods Ja barība ir paredzēta ievadīšanai pa caurulīti, marķējumā norāda: "Ievadīšana veterinārārsta uzraudzībā."
18.  Dzīvnieka barošana atveseļošanās periodā Papildbarība var saturēt Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 koncentrācijā, kas pārsniedz attiecīgo fiksēto maksimālo saturu kompleksajā barībā vairāk nekā 100 reižu Suņi Enterococcus faecium DSM 10663/
NCIMB 10415 un pievienotais daudzums
No 10 līdz 15 dienām Nodrošina, ka barības lietošanas instrukcijās ir ievērots tiesību aktos noteiktais maksimālais zarnu floras stabilizatora/mikroorganisma saturs kompleksajā barībā.

Marķējumā norāda: "Pirms lietošanas un pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."

19. Ādas apmatojuma reģenerācijas veicināšana dermatozes un pārmērīgas spalvu izkrišanas gadījumā Augsts galveno taukskābju saturs Suņi un kaķi Galveno taukskābju saturs Līdz 2 mēnešiem Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norāda: "Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."
20. Metabolisma veicināšana locītavās osteoartrīta gadījumā Suņiem:

– minimālais kopējo omega-3 taukskābju saturs sausnā ir 3,3 %, un minimālais eikozānpentaēnskābes (EPS) saturs sausnā ir 0,38 %;

– pietiekams E vitamīna daudzums

Kaķiem:

– minimālais kopējo omega-3 taukskābju saturs sausnā ir 1,2 %, un minimālais dokozaheksaēnskābes (DHS) saturs sausnā ir 0,28 %;

– palielināts metionīna un mangāna daudzums;

– pietiekams E vitamīna daudzums

Suņi un kaķi Suņi:

– kopējais omega-3 taukskābju daudzums;

– kopējais EPS daudzums;

– kopējais E vitamīna daudzums

Kaķi:

– kopējais omega-3 taukskābju daudzums;

– kopējais DHS daudzums;

– kopējais metionīna daudzums;

– kopējais mangāna daudzums;

– kopējais E vitamīna daudzums

Sākumā līdz 3 mēnešiem Pirms lietošanas vai pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu
21. Piena triekas riska mazināšana Zems kalcija saturs Govis laktācijas periodā Kalcijs

Fosfors

Magnijs

No 1 līdz 4 nedēļām pirms atnešanās Lietošanas instrukcijā norāda: "Pēc atnešanās lietošanu pārtraukt."
un/vai      
zema katjonu/anjonu attiecība Kalcijs

Fosfors

Nātrijs

Kālijs

Hlorīdi

Sērs

No 1 līdz 4 nedēļām pirms atnešanās Lietošanas instrukcijā norāda: "Pēc atnešanās lietošanu pārtraukt."
vai      
augsts ceolīta saturs (sintētiskais nātrija alumīnija silikāts) Sintētiskā nātrija un alumīnija silikāta saturs 2 nedēļas pirms atnešanās Lietošanas instrukcijā norāda:

– "Ierobežojot barības daudzumu, nepārsniegt dienas devu 500 g nātrija alumīnija silikāta vienam dzīvniekam.";

– "Pēc atnešanās lietošanu pārtraukt."

vai      
augsts kalcija saturs plaši pieejamu kalcija sāļu veidā Kopējais kalcija saturs, kalcija avoti un attiecīgais daudzums No atnešanās sākuma līdz 2 dienām pēc atnešanās Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norāda:

– lietošanas instrukciju, t. i., lietošanas reizes un laiku pirms un pēc atnešanās;

– "Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."

22. Ketozes riska mazināšana7, 8 Sastāvdaļas, kas ir glikogēna enerģijas avots Govis laktācijas periodā un aitas Sastāvdaļas, kas ir glikogēna enerģijas avoti

Propān-1,2-diols (ja tāds ir pievienots kā glikozes prekursors)

Glicerīns (ja tāds ir pievienots kā glikozes prekursors)

No 3 līdz 6 nedēļām pēc govs laktācijas perioda beigām9.

Pēdējās 6 nedēļas pirms un pirmās 3 nedēļas pēc aitas laktācijas perioda beigām10

 
23. Tetānijas (hipomagnēmijas) riska mazināšana Augsts magnija saturs, viegli pieejami ogļhidrāti, vidējs olbaltumvielu saturs un zems kālija saturs Atgremotāji Ciete

Kopējais cukuru daudzums

Magnijs

Nātrijs

Kālijs

No 3 līdz 10 nedēļām zāles ātras augšanas periodā Lietošanas instrukcijā norādīt, ka dienas devā ir līdzsvarojams šķiedru saturs un viegli pieejamas enerģijas avoti.

Uz aitām paredzētas barības iepakojuma, trauka vai marķējumā norāda: "Īpaši aitām laktācijas laikā."

24. Acidozes riska mazināšana Zems viegli fermentējamu ogļhidrātu saturs un augsta buferspēja Atgremotāji Ciete

Kopējais cukuru daudzums

Maksimums –2 mēneši11 Lietošanas instrukcijā norāda, ka dienas devā ir līdzsvarojams (līdzsvarota dienas deva) šķiedru saturs un viegli fermentējamu ogļhidrātu avoti. Uz govīm laktācijas periodā paredzētas barības iepakojuma, trauka vai marķējumā norāda: "Īpaši augstražīgām govīm." Uz tādas barības iepakojuma, trauka vai marķējumā, kas paredzēta atgremotāju nobarošanai, norāda: "Īpaši intensīvi nobarojamiem."12
25. Lauksaimniecības dzīvnieku ilgtermiņa nodrošināšana ar mikroelementiem un/vai vitamīniem Augsts šādu piedevu līmenis:

– mikroelementi

un/vai

– vitamīni, provitamīni un ķīmiski skaidri definētas vielas ar tiem līdzīgu iedarbību.

Papildbarība var saturēt barības piedevas koncentrācijā, kas pārsniedz attiecīgo fiksēto maksimālo saturu kompleksajā barībā vairāk nekā 100 reižu

Atgremotāji ar funkcionējošu spurekli Nosaukumi un katra pievienotā mikroelementa, vitamīna, provitamīna un ķīmiski skaidri definētu vielu ar līdzīgu iedarbību kopējais daudzums.

Katra mikroelementa un/vai vitamīna daudzums, kurš atbrīvojas diennaktī, ja tiek lietoti boli.

Mikroelementa vai vitamīna maksimālais pastāvīgas atbrīvošanās ilgums, ja tiek lietoti boli

Līdz 12 mēnešiem Atļauts lietot bolu veidā. Bols var saturēt līdz 20 % dzelzs inertā, bionepieejamā veidā, lai palielinātu bola blīvumu.

Barības marķējumā norāda: "Izmantojot mikroelementu vai vitamīnu barības piedevas, jāizvairās pārsniegt attiecīgo vielu maksimālās diennakts devas. Pirms lietošanas konsultēties ar veterinārārstu par:

– mikroelementu līdzsvaru dienas devā;

– ganāmpulka stāvokli attiecībā uz mikroelementiem.

Attiecīgā gadījumā bols satur x % inertās dzelzs, lai palielinātu tās blīvumu."

26. Nepietiekama dzelzs daudzuma kompensācija pēc dzimšanas Augsts dzelzs savienojumu līmenis, kas atļauts "mikroelementu savienojumu" funkcionālajā grupā, kura ietilpst kategorijā "uzturfizioloģiskās piedevas", saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu Nr.  1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām.

Papildbarība var saturēt dzelzi koncentrācijā, kas pārsniedz attiecīgo fiksēto maksimālo saturu kompleksajā barībā vairāk nekā 100 reižu

Zīdāmi sivēni un teļi Kopējais dzelzs saturs Pēc dzimšanas līdz 3 nedēļām Lietošanas instrukcijās nepārsniegt attiecīgajos tiesību aktos noteikto maksimālo dzelzs saturu kompleksajā barībā
27. Nagu un ādas reģenerācija, kāju vispārējā fizioloģiskā stāvokļa uzlabošana Augsts cinka līmenis.

Papildbarība var saturēt cinku koncentrācijā, kas pārsniedz attiecīgo fiksēto maksimālo saturu kompleksajā barībā vairāk nekā 100 reižu

Zirgi, atgremotāji un cūkas Kopējais daudzums:

– cinks;

– metionīns

Līdz 8 nedēļām Lietošanas instrukcijās nepārsniegt attiecīgajos tiesību aktos noteikto maksimālo cinka saturu kompleksajā barībā
28. Dzīvnieku sagatavošana meklēšanās periodam un reprodukcijai Augsts selēna līmenis

un

minimālais E vitamīna saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 % cūkām ir 53 mg, trušiem – 35 mg, suņiem, kaķiem, ūdelēm – 88 mg; minimālais E vitamīna saturs vienam dzīvniekam dienā aitām ir 100 mg, liellopiem – 300 mg, zirgiem – 1100 mg

vai

augsts A vitamīna un/vai D vitamīna līmenis

un/vai

minimālais beta-karotīna saturs ir 300 mg vienam dzīvniekam dienā.

Papildbarība var saturēt selēnu un A un D vitamīnu koncentrācijā, kas pārsniedz attiecīgo fiksēto maksimālo saturu kompleksajā barībā vairāk nekā 100 reižu

Zīdītāji Nosaukumi un kopējais katra pievienotā mikroelementa un vitamīna daudzums Govīm: apstiprināts, ka var lietot 2 nedēļas pirms grūsnības beigām līdz nākamajai grūsnībai.

Sivēnmātēm: 7 dienas pirms atnešanās līdz 3 dienām pēc atnešanās un 7 dienas pirms pārošanās līdz 3 dienām pēc pārošanās.

Citiem sieviešu kārtas zīdītājiem: apstiprināts, ka var lietot no grūsnības pēdējā posma līdz nākamajai grūsnībai.

Vīriešu kārtas dzīvniekiem: reproduktīvas aktivitātes periodu laikā

Lietošanas instrukcijās nepārsniegt attiecīgajos tiesību aktos noteikto maksimālo mikroelementu un vitamīnu saturu kompleksajā barībā.

Barības marķējumā norāda, kurās situācijās ieteicams lietot attiecīgo barības piedevu

Augsts A vitamīna un/vai D vitamīna līmenis

vai

augsts selēna un/vai cinka līmenis

un/vai

minimālais E vitamīna saturs 44 mg/kg kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %.

Papildbarība var saturēt selēnu, cinku, A un D vitamīnu koncentrācijā, kas pārsniedz attiecīgo fiksēto maksimālo saturu kompleksajā barībā vairāk nekā 100 reižu

Putni Nosaukumi un kopējais katra pievienotā mikroelementa un vitamīna daudzums Sieviešu kārtas dzīvniekiem meklēšanās laikā.

Vīriešu kārtas dzīvniekiem reproduktīvās aktivitātes periodu laikā

 
29. Ūdens un elektrolītu līdzsvara stabilizācija, lai veicinātu fizioloģisko gremošanu Galvenokārt elektrolīti: nātrijs, kālijs un hlorīdi.

Buferspēja14: vismaz 60 mmol uz litru šķidruma, kas sagatavots barošanai.

Viegli sagremojami ogļhidrāti

Teļi, cūkas, jēri, kazlēni un kumeļi Nātrijs

Kālijs

Hlorīdi

Ogļhidrātu avots(-i)

Bikarbonāti un/vai citrāti (ja pievienoti)

No 1 līdz 7 dienām Ieteicamais elektrolītu daudzums uz litru šķidruma, kas sagatavots barošanai:

nātrijs: 1,7–3,5 g;

kālijs: 0,4–2,0 g;

hlorīdi: 1–2,8 g.

Marķējumā norāda:

– "Gremošanas traucējumu novēršanai diarejas laikā, to riska laikā un atveseļošanās laikā.";

– "Pirms lietošanas un pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."

Lietošanas instrukcijā norāda:

– attiecīgā gadījumā – ieteicamā gatavā maisījuma un piena devu;

– ja bikarbonāti un/vai citrāti pārsniedz 40 mmol/l šķidruma, kas sagatavots barošanai: "Jāizvairās no vienlaicīgas piena barošanas dzīvniekiem ar glumenieku."

30. Urīnakmeņu veidošanās riska mazināšana Zems fosfora, magnija saturs un urīna pH līmeni pazeminošas īpašības Atgremotāji Kalcijs

Fosfors

Nātrijs

Magnijs

Kālijs

Hlorīdi

Sērs

Urīna pH līmeni pazeminošas vielas

Līdz 6 nedēļām Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norāda:

– "Īpaši intensīvi nobarojamiem jauniem dzīvniekiem.";

– "Visu laiku vajadzētu būt pieejamam ūdenim."

31. Stresa reakciju mazināšana Augsts magnija saturs

un/vai

labi sagremojamas sastāvdaļas

Cūkas Magnijs

Labi sagremojamas sastāvdaļas, ieskaitot to apstrādi, ja nepieciešams

n-3 taukskābju saturs (ja tādas ir pievienotas)

No 1 dienas līdz 7 dienām Norāda barības lietošanas gadījumus
32. Fizioloģiskās gremošanas stabilizācija

 

Zema buferspēja un labi sagremojamas sastāvdaļas Sivēni Viegli sagremojamas sastāvdaļas, ieskaitot to apstrādi, ja nepieciešams

Buferspēja

Savelkošo vielu avots(-i) (ja tādas ir pievienotas)

Gļotvielu avots(-i) (ja tādas ir pievienotas)

No 2 līdz 4 nedēļām Marķējumā norāda: "Gremošanas traucējumu vai to riska laikā un atveseļošanās laikā."
Viegli sagremojamas sastāvdaļas Cūkas Viegli sagremojamas sastāvdaļas, ieskaitot to apstrādi, ja nepieciešams

Savelkošo vielu avots(-i) (ja tādas ir pievienotas)

Gļotvielu avots(-i) (ja tādas ir pievienotas)

Barības piedevas, kas ietilpst kategorijas "zootehniskās piedevas" funkcionālajā grupā "zarnu floras stabilizators", saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu Nr.  1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām I pielikumā vai atļaujas atjaunošanas procedūras laikā saskaņā ar minētās regulas 10. pantu.

Barības piedevas, kas pieder pie "mikroorganismu" grupas.

Papildbarība var saturēt barības piedevas no funkcionālās grupas "zarnu floras stabilizatori/
mikroorganismi" koncentrācijā, kas pārsniedz attiecīgo fiksēto maksimālo saturu kompleksajā barībā vairāk nekā 100 reižu

Dzīvnieku sugas, attiecībā uz kurām zarnu floras stabilizatora/mikroorganisma lietošana ir atļauta Nosaukums un pievienotais zarnu floras stabilizatora/
mikroorganisma daudzums
Līdz 4 nedēļām Barības marķējumā norāda:

– "Gremošanas traucējumu vai to riska laikā un atveseļošanās laikā.";

– attiecīgā gadījumā – "Barība satur zarnu floras stabilizatoru/
mikroorganismu koncentrācijā, kas pārsniedz atļauto maksimālo saturu kompleksajā barībā vairāk nekā 100 reižu."

Nodrošina, ka barības lietošanas instrukcijās ir ievērots tiesību aktos noteiktais zarnu floras stabilizatora/mikroorganisma maksimālais saturs kompleksajā barībā

33. Aizcietējumu riska mazināšana Sastāvdaļas, kas veicina zarnu iztukšošanos Sivēnmātes Sastāvdaļas, kas veicina zarnu iztukšošanos No 10 līdz 14 dienām pirms un no 10 līdz 14 dienām pēc atnešanās  
34. Aknu aptaukošanās sindroma riska mazināšana Zema enerģijas un augsta no lipīdiem ar augstu polinepiesātināto taukskābju saturu metabolizējamās enerģijas proporcija Dējējvistas Enerģētiskā vērtība (aprēķina pēc EK metodes)

No lipīdiem metabolizējamās enerģijas īpatsvars

Polinepiesātināto taukskābju saturs

Līdz 12 nedēļām  
35. Nepietiekamas gremošanas kompensācija Zems piesātināto taukskābju saturs un augsts taukos šķīstošo vitamīnu saturs Mājputni, izņemot zosis, un baloži Piesātināto taukskābju īpatsvars attiecībā pret kopējo taukskābju daudzumu

Kopējais A vitamīna daudzums

Kopējais D vitamīna daudzums

Kopējais E vitamīna daudzums

Kopējais K vitamīna daudzums

Pirmajās 2 nedēļās pēc inkubēšanas  
36. Tievo zarnu funkciju hroniskas nepietiekamības kompensācija Priekškuņģī viegli sagremojami ogļhidrāti, olbaltumvielas un tauki Zirgu dzimtas dzīvnieki13 Viegli sagremojamu ogļhidrātu, olbaltumvielu un tauku avots(-i), ieskaitot to apstrādi, ja nepieciešams Sākumā līdz 6 mēnešiem Lietošanas instrukcijā iekļauj ieteikumus par barības lietošanu, kā arī par barības dozēšanu nelielās porcijās un attiecīgu situāciju aprakstus.

Uz iepakojuma, tvertnes vai marķējumā norāda: "Pirms lietošanas vai lietošanas perioda pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."

37. Kompensācija hroniskiem gremošanas traucējumiem resnajā zarnā Viegli sagremojamas šķiedras Zirgu dzimtas dzīvnieki Šķiedru avots(-i)

n-3 taukskābju saturs (ja ir pievienotas)

Sākumā līdz 6 mēnešiem Lietošanas instrukcijā iekļauj ieteikumus par barības lietošanu, kā arī par barības dozēšanu nelielās porcijās un attiecīgu situāciju aprakstus

Uz iepakojuma, tvertnes vai marķējumā norāda: "Pirms lietošanas vai pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."

38. Stresa seku samazināšana Viegli sagremojamas sastāvdaļas Zirgu dzimtas dzīvnieki Magnijs

Viegli sagremojamas sastāvdaļas, ieskaitot to apstrādi, ja nepieciešams

n-3 taukskābju saturs (ja ir pievienotas)

2 līdz 4 nedēļas Lietošanas instrukcijā iekļauj ieteikumus par barības lietošanu, kā arī attiecīgu situāciju aprakstus
39. Elektrolītu zaudējumu kompensācija stipras svīšanas gadījumā Galvenokārt elektrolīti un viegli uzņemami ogļhidrāti Zirgu dzimtas dzīvnieki Kalcijs

Nātrijs

Magnijs

Kālijs

Hlorīdi

Glikoze

1 līdz 3 dienas Lietošanas instrukcijā iekļauj ieteikumus par barības lietošanu, kā arī attiecīgu situāciju aprakstus.

Ja barība veido ievērojamu daļu no dienas devas, iesaka novērst pēkšņas barības sastāva maiņas risku.

Lietošanas instrukcijā norāda: "Vienmēr jābūt pieejamam ūdenim."

40. Atbalsts, sagatavojoties sporta nodarbībām un atjaunojot spēku pēc tām Augsts selēna līmenis un minimālais E vitamīna saturs 50 mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %.

Papildbarība var saturēt selēna savienojumus koncentrācijā, kas pārsniedz attiecīgo fiksēto maksimālo saturu kompleksajā barībā vairāk nekā 100 reižu

Zirgu dzimtas dzīvnieki Kopējais daudzums:

E vitamīns

selēns

Līdz 8 nedēļām pirms sporta nodarbībām – līdz 4 nedēļām pēc sporta nodarbībām Nodrošina, ka barības lietošanas instrukcijās ir ievērots tiesību aktos noteiktais maksimālais selēna saturs kompleksajā barībā
41. Organisma normāla fizioloģiskā stāvokļa atjaunošana, atveseļošanās Svarīgāko barības vielu un viegli sagremojamo sastāvdaļu augsta koncentrācija Zirgu dzimtas dzīvnieki Viegli sagremojamas sastāvdaļas, ieskaitot to apstrādi, ja nepieciešams

n-3 un n-6 taukskābju saturs (ja ir pievienotas)

Līdz normāla fizioloģiskā stāvokļa sasniegšanai Lietošanas instrukcijā iekļauj ieteikumus par barības lietošanu, kā arī attiecīgu situāciju aprakstus.

Pa caurulīti ievadāmai barībai uz iepakojuma, tvertnes vai marķējumā norāda:

"Lietot tikai veterinārārsta uzraudzībā."

42. Aknu funkciju uzturēšana hroniskas aknu mazspējas gadījumā Zems olbaltumvielu līmenis, bet augstas kvalitātes un viegli sagremojami ogļhidrāti Zirgu dzimtas dzīvnieki Olbaltumvielu un šķiedru avoti

Viegli sagremojami ogļhidrāti, ieskaitot to apstrādi, ja nepieciešams

Metionīns

Holīns

n-3 taukskābju saturs (ja ir pievienotas)

Sākumā līdz 6 mēnešiem Lietošanas instrukcijā iekļauj ieteikumus par barības lietošanu, kā arī par barības dozēšanu nelielās porcijās un attiecīgu situāciju aprakstus.

Uz iepakojuma, tvertnes vai marķējumā norāda: "Pirms lietošanas vai pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."

43. Nieru funkciju uzturēšana hroniskas nieru mazspējas gadījumā Zems, bet augstas kvalitātes olbaltumvielu līmenis un zems fosfora līmenis Zirgu dzimtas dzīvnieki Olbaltumvielu avots(-i)

Kalcijs

Fosfors

Kālijs

Magnijs

Nātrijs

Holīns

Sākumā līdz 6 mēnešiem Uz iepakojuma, tvertnes vai marķējumā norāda: "Pirms lietošanas vai pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."

Lietošanas instrukcijā norāda: "Vienmēr jābūt pieejamam ūdenim."

Piezīmes.

1 Ja nepieciešams, izgatavotājs var ieteikt arī lietošanu īslaicīgas nieru mazspējas gadījumā.

2 Ja barību iesaka īslaicīgas nieru mazspējas gadījumā, ieteicamais lietošanas ilgums ir no divām līdz četrām nedēļām.

3 Ja barība paredzēta kaķiem, īpašajos barošanas mērķos var iekļaut norādes "apakšējā urīntrakta slimības" vai "kaķu uroloģiskais sindroms – FUS".

4 Attiecībā uz barību norādi par īpašu nepanesību var aizstāt ar norādi, kas attiecas uz specifisko "sastāvdaļas un barības vielas" nepanesību.

5 Izgatavotājs īpašo barošanas mērķi var papildināt ar norādi "eksokrīna aizkuņģa dziedzera mazspēja".

6 Ražotājs var papildināt īpašo barošanas mērķi ar norādi "aknu lipidoze kaķiem".

7 Terminu "ketoze" var aizstāt ar terminu "acetonēmija".

8 Izgatavotāji var arī ieteikt lietošanu atlabšanai no ketozes.

9 Ja barība paredzēta govīm laktācijas periodā.

10 Ja barība paredzēta aitām.

11 Ja barība paredzēta govīm laktācijas periodā, maksimums – divi mēneši no laktācijas sākuma.

12 Norādīt attiecīgo atgremotāju kategoriju.

13 Barībai, kas īpaši sagatavota, lai atbilstu ļoti vecu dzīvnieku īpašajām vajadzībām (viegli uzņemamas sastāvdaļas), dzīvnieku sugas vai kategorijas aprakstu pabeidz ar norādi "veci dzīvnieki".

14 Aprēķināts, izmantojot spēcīgo jonu starpības metodi (SID vērtība): SID (Strong Ion Difference) ir spēcīgo katjonu un spēcīgo anjonu koncentrācijas summu starpība; [SID] = [mmol Na+/l] + [mmol K+/l] + [mmol Ca++/l] + [mmol Mg++/l] – [mmol Cl-/l] – [mmol citi spēcīgie anjoni/l].

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par dzīvnieku ārstnieciskās barības aprites kārtību un prasībām diētiskajai barībai Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 799Pieņemts: 24.08.2010.Stājas spēkā: 01.09.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 136, 27.08.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
215736
{"selected":{"value":"04.07.2015","content":"<font class='s-1'>04.07.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.07.2015","iso_value":"2015\/07\/04","content":"<font class='s-1'>04.07.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"07.10.2011","iso_value":"2011\/10\/07","content":"<font class='s-1'>07.10.2011.-03.07.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2010","iso_value":"2010\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2010.-06.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.07.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)