Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.704

Rīgā 2010.gada 27.jūlijā (prot. Nr.38 65.§)
Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 10.panta divpadsmito daļu,
12.panta otro daļu, 22.panta septīto daļu un 24.panta pirmo daļu
(MK 20.11.2012. noteikumu Nr.784 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka:

1.1. robežšķērsošanas vietas;

1.2. robežšķērsošanas vietas, kurās veic robežpārbaudi, muitas kontroli, veterināro, fitosanitāro, pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma, kvalitātes un klasifikācijas kontroli un radiometrisko kontroli, kā arī šo pārbaužu veikšanas laiku;

1.3. robežšķērsošanas vietas, kurās ārējo robežu šķērso, pamatojoties uz Latvijas Republikas un kaimiņvalsts līgumā noteikto īpašo ārējās robežas šķērsošanas kārtību (turpmāk – vietējā pierobežas satiksme);

1.4. kārtību, kādā organizējamas planieru, helikopteru, dirižabļu, ultravieglo un maza lidojuma rādiusa gaisa kuģu un tajos esošo personu pārbaudes, lai konstatētu valsts robežas šķērsošanas faktu, ja minētie gaisa kuģi aviācijas skates vai valsts pārvaldes iestādes rīkotā pasākuma ietvaros veic lidojumu starp Latvijas Republiku un trešo valsti.

(Grozīts ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.784)

2. Uz autoceļiem izveido šādas robežšķērsošanas vietas:

2.1. uz valsts robežas ar Krievijas Federāciju:

2.1.1. Grebņeva;

2.1.2. Pededze;

2.1.3. Terehova;

2.1.4. Vientuļi;

2.2. uz valsts robežas ar Baltkrievijas Republiku:

2.2.1. Pāternieki;

2.2.2. Silene.

3. Uz dzelzceļiem izveido šādas robežšķērsošanas vietas:

3.1. uz valsts robežas ar Krievijas Federāciju:

3.1.1. Kārsava;

3.1.2. Zilupe;

3.1.3. Rēzeknes preču stacija (tikai attiecībā uz kravas vilcienā pārvietojamām precēm);

3.1.4. Rīgas dzelzceļa pasažieru stacijas bagāžas nodaļa (tikai attiecībā uz pasažieru vilciena bagāžas vagonā pārvietojamām precēm);

3.2. uz valsts robežas ar Baltkrievijas Republiku:

3.2.1. Indra;

3.2.2. Daugavpils preču stacija (tikai attiecībā uz kravas vilcienā pārvietojamām precēm);

3.2.3. Rīgas dzelzceļa pasažieru stacijas bagāžas nodaļa (tikai attiecībā uz pasažieru vilciena bagāžas vagonā pārvietojamām precēm).

4. Ostās izveido šādas robežšķērsošanas vietas:

4.1. Engure;

4.2. Lielupe;

4.3. Liepāja;

4.4. Mērsrags;

4.5. Pāvilosta;

4.6. Rīga;

4.7. Roja;

4.8. Salacgrīva;

4.9. Skulte;

4.10. Ventspils.

5. Lidostās un lidlaukos izveido šādas robežšķērsošanas vietas:

5.1. Daugavpils;

5.2. Liepāja;

5.3. Rīga;

5.4. Ventspils;

5.5. Tukums;

5.6. Lielvārde (militārais lidlauks).

(Grozīts ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 330)

6. Pasta sūtījumiem no trešajām valstīm izveido valsts robežas šķērsošanas vietu pastā – valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" (turpmāk – Latvijas Pasts) starptautiskā pasta sūtījumu maiņas vieta.

7. Vietējai pierobežas satiksmei izveido šādas robežšķērsošanas vietas:

7.1. (svītrots ar MK 07.10.2014. noteikumiem Nr.607);

7.2. uz valsts robežas ar Baltkrievijas Republiku:

7.2.1. Kaplava;

7.2.2. Meikšāni;

7.2.3. Piedruja;

7.2.4. Vorzova.

8. Robežšķērsošanas vietas, kurās veic robežpārbaudi un radiometrisko kontroli, un to veikšanas laiks ir norādīts šo noteikumu 1.pielikumā.

9. Pārbaužu veikšanas laiku Pededzes robežšķērsošanas vietā un robežšķērsošanas vietā, kas atvērta vietējai pierobežas satiksmei, nosaka saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem.

(MK 21.02.2017. noteikumu Nr. 91 redakcijā)

10. Robežšķērsošanas vietas, kurās veic muitas kontroli, un tās veikšanas laiks ir norādīts šo noteikumu 2.pielikumā.

11. Robežšķērsošanas vietas, kurās veic veterināro, fitosanitāro, pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma, kvalitātes un klasifikācijas kontroli, un tās veikšanas laiks ir norādīts šo noteikumu 3.pielikumā.

12. Dzelzceļa, lidostas, lidlauka īpašnieks vai ekspluatants un Latvijas Pasta administrācija nekavējoties informē attiecīgajā dzelzceļa, lidostas, lidlauka vai pasta robežšķērsošanas vietā izvietotās kompetentās iestādes par tādu sauszemes transportlīdzekļu, gaisa kuģu un dzelzceļa transporta plānoto ierašanos dzelzceļa stacijā, lidostā vai lidlaukā, kas šķērso ārējo robežu, kā arī pasta sūtījumu saņemšanu pastā (Latvijas Pasta starptautisko pasta sūtījumu apmaiņas vietā), kas tiek ievests no trešajām valstīm.

13. Robežšķērsošanas vietā, kur nav pastāvīgi izvietota kompetentās iestādes struktūrvienība (postenis), pārbaudes veic pēc šo noteikumu 12. punktā minētās informācijas saņemšanas un pārbaudes veikšanas laika saskaņošanas. Lidlaukos, kuros nav pastāvīgi izvietota kompetentās iestādes struktūrvienība, pārbaudes veic ne biežāk kā 12 reizes gadā, bet militārajos lidlaukos, kuros nav pastāvīgi izvietota kompetentās iestādes struktūrvienība, pārbaudes veic ne biežāk kā 30 reizes gadā.

(MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 330 redakcijā)

13.1 Šo noteikumu 1.4.apakšpunktā minēto gaisa kuģu un tajos esošo personu robežpārbaudi un radiometrisko kontroli veic valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" sertificētos lidlaukos.

(MK 20.11.2012. noteikumu Nr.784 redakcijā)

13.2 Aviācijas skates vai valsts pārvaldes iestādes rīkotā pasākuma organizators ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms plānotā pasākuma informē Valsts robežsardzi par plānoto gaisa kuģa ielidošanas un izlidošanas laiku.

(MK 20.11.2012. noteikumu Nr.784 redakcijā)

13.3 Aviācijas skates vai valsts pārvaldes iestādes rīkotā pasākuma organizators ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms gaisa kuģa ielidošanas un 24 stundas pirms gaisa kuģa izlidošanas iesniedz Valsts robežsardzei datus par gaisa kuģī esošajām personām, kas ieceļos Latvijas Republikā un izceļos no tās.

(MK 20.11.2012. noteikumu Nr.784 redakcijā)

13.4 Aviācijas skates vai valsts pārvaldes iestādes rīkotā pasākuma organizators par šo noteikumu 13.3 punktā minētajām personām sniedz šādus datus:

13.4 1. vārds un uzvārds;

13.4 2. dzimšanas datums;

13.4 3. pilsonība (ja tāda ir);

13.4 4. dzimums;

13.4 5. ceļošanas dokumenta tips un numurs;

13.4 6. ceļošanas dokumenta derīguma termiņš;

13.4 7. vīzas vai uzturēšanās atļaujas numurs;

13.4 8. sertificētais lidlauks, caur kuru persona ieceļos Latvijas Republikā vai izceļos no tās;

13.4 9. gaisa kuģa ielidošanas un izlidošanas laiks.

(MK 20.11.2012. noteikumu Nr.784 redakcijā)

14. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1996.gada 2.jūlija noteikumus Nr.246 "Noteikumi par valsts robežas šķērsošanas vietu noteikšanu un robežkontroles punktu un robežpārejas punktu izvietojumu uz Latvijas Republikas valsts robežas" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 117., 225.nr.; 1997, 342./346.nr.; 1999, 400./403., 440.nr.; 2000, 133./135., 244./246., 307./309., 360./362., 370./372., 466./469.nr.; 2001, 48., 89., 108., 147.nr.; 2002, 26.nr.; 2003, 78., 118., 167.nr.; 2004, 69., 160.nr.; 2005, 20., 111., 147.nr.; 2006, 17.nr.; 2007, 66., 101.nr.; 2008, 100.nr.; 2009, 129.nr.).

15. Šo noteikumu 4.1. un 5.5.apakšpunktā minētajā robežšķērsošanas vietā robežpārbaudi un muitas kontroli veic pēc tās iekārtošanas un aprīkošanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par robežpārbaudei un muitas kontrolei nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem, kā arī pēc kompetento iestāžu nodrošināšanas ar pārbaužu veikšanai piemērotām vietām vai telpām, kas aprīkotas ar nepieciešamajām komunikācijām.

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs K.Gerhards

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 27.jūlija
noteikumiem Nr.704
Robežšķērsošanas vietas, kurās veic robežpārbaudi un radiometrisko kontroli, un to veikšanas laiks

(Pielikums grozīts ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr. 205; MK 20.11.2012. noteikumiem Nr. 784; MK 07.10.2014. noteikumiem Nr. 607; MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 330; MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 91; MK 29.10.2019. noteikumiem Nr. 498)

Nr.p.k.

Robežšķērsošanas vieta

Robežpārbaudes un radiometriskās kontroles veikšanas laiks

1.(Svītrots ar MK 07.10.2014. noteikumiem Nr. 607)
2.(Svītrots ar MK 07.10.2014. noteikumiem Nr. 607)
3.Daugavpils (lidlauks)visu diennakti3
4.Grebņevavisu diennakti
5.Engurevisu diennakti4
6.Indravisu diennakti
7.Kaplavastarpvalstu līgumos noteiktajā kārtībā1, 5
8.Kārsavavisu diennakti
9.Lielupevisu diennakti4
10.Liepāja (lidosta)visu diennakti3
11.Liepāja (osta)visu diennakti
12.Mērsragsvisu diennakti4
13.Meikšānistarpvalstu līgumos noteiktajā kārtībā1, 5
14.Pāterniekivisu diennakti
15.Pāvilostavisu diennakti4
16.Pededzestarpvalstu līgumos noteiktajā kārtībā1, 5, 6
17.(Svītrots ar MK 07.10.2014. noteikumiem Nr. 607)
18.Piedrujastarpvalstu līgumos noteiktajā kārtībā1, 5
19.Rīga (lidosta)visu diennakti
20.Rīga (osta)visu diennakti
21.Rojavisu diennakti4
22.Salacgrīvavisu diennakti4
23.Silenevisu diennakti
24.Skultevisu diennakti4
25.Terehovavisu diennakti
26.Tukums (lidlauks)visu diennakti3
27.Ventspils (lidosta)visu diennakti3
28.Ventspils (osta)visu diennakti
29.Vientuļivisu diennakti
30.Vorzovastarpvalstu līgumos noteiktajā kārtībā1, 2, 5
31.Zilupevisu diennakti
32.Lielvārde (militārais lidlauks)visu diennakti3

Piezīmes.

1 Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par nodokļu atvieglojuma piemērošanu atļauts šķērsot valsts robežu ar personīgajā bagāžā esošajām mantām un precēm, kā arī transportlīdzekļos un īpašos konteineros esošo degvielu un smērvielām, kam ir piemērojams atbrīvojums no muitas nodokļa samaksas.

2 Uz laiku slēgta no kaimiņvalsts puses.

3 Pēc informācijas saņemšanas no lidostas administrācijas, lidlauka īpašnieka vai ekspluatanta un robežpārbaudes laika saskaņošanas.

4 Pēc informācijas saņemšanas no kuģošanas komercsabiedrības, kuģa īpašnieka, kapteiņa, to pilnvarota kuģa aģenta vai, ja tas ir atpūtas kuģis, no jahtkluba, kurā attiecīgais kuģis piestāj, un robežpārbaudes laika saskaņošanas.

5 Saskaņā ar veterinārmedicīnas jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām mājas (istabas) dzīvnieku nekomerciāla ievešana ir aizliegta.

6 Robežšķērsošanas vieta atvērta tikai Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas iedzīvotājiem.

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 27.jūlija
noteikumiem Nr.704
Robežšķērsošanas vietas, kurās veic muitas kontroli, un tās veikšanas laiks

(Pielikums grozīts ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr. 205; MK 20.11.2012. noteikumiem Nr. 784; MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 330; MK 17.01.2017. noteikumiem Nr. 33; MK 18.03.2021. noteikumiem Nr. 175)

Nr.p.k.

Robežšķērsošanas vieta

Muitas kontrole, mantas un preces pārvietojot pāri ārējai robežai

Muitas kontrole dzelzceļa pārvadājumiem (šķērsojot ārējo robežu)

Muitas kontrole 1973.gada Vašingtonas konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām I, II un III pielikumā iekļauto savvaļas dzīvnieku un augu sugu īpatņu pārvietošanai pāri ārējai robežai

Muitas kontrole Veselības ministrijas uzraudzībā esošo narkotisko un psihotropo vielu, zāļu un prekursoru pārvietošanai pāri ārējai robežai

Muitas kontrole mājas (istabas) dzīvnieku nekomerciālai ievešanai no trešajām valstīm

Muitas kontrole dzīvnieku izcelsmes produktus saturošai bagāžai un sūtījumiem

kravas vilcieniem

pasažieru vilcieniem

dzīvu dzīvnieku sugu īpatņiem

nedzīvu dzīvnieku sugu īpatņiem, to daļām un derivātiem

augu sugu īpatņiem

1.Daugavpils (lidlauks)

visu diennakti1, 2

visu diennakti1, 2

visu diennakti1, 2

2.Daugavpils preču stacija

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

3.Engurevisu diennakti2,3,13

visu diennakti2, 3, 13

visu diennakti2 ,3, 13

4.Grebņeva

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

5.Indra

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

6.Kārsava

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

7.Lielupe

visu diennakti2, 3, 4

visu diennakti2, 3

visu diennakti2, 3

8.Liepāja (lidosta)

visu diennakti1, 2

visu diennakti1, 2

visu diennakti1, 2

9.Liepāja (osta)

visu diennakti

9.00–18.00

9.00–18.00

visu diennakti

visu

diennakti

10.Mērsragsvisu diennakti2,3,13

visu diennakti2, 3, 13

visu diennakti2, 3, 13

11.Pāternieki

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

9.00–21.00

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

12.Pāvilosta

visu diennakti2, 3, 5

visu diennakti2, 3

visu diennakti2, 3

13.Rēzeknes preču stacija

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

14.Rīga (dzelzceļš)

8.30–17.00

darbdienās6, 7

 

8.30–17.00

darbdienās6, 7

 

8.30–17.00

darbdienās6, 7

8.30–17.00

darbdienās6, 7

8.30–17.00

darbdienās6, 7

 

8.30–17.00

darbdienās6, 7

15.Rīga (lidosta)

visu diennakti

9.00–21.00

9.00–21.00

visu diennakti

visu diennakti

16.Rīga (osta)

visu diennakti

8.00–20.00

8.00–20.00

8.00–20.00

visu diennakti

visu diennakti

17.Rīga (pasts)

9.00–18.00

darbdienās8

9.00–18.00

darbdienās8

9.00–18.00

darbdienās8

9.00–18.00

darbdienās8

18.Rojavisu diennakti2,3,13

visu diennakti2, 3, 13

visu diennakti2, 3, 13

19.Salacgrīvavisu diennakti2,3,4

visu diennakti2, 3, 4

visu diennakti2, 3, 4

20.Silene

visu diennakti

9.00–21.00

9.00–21.00

visu diennakti

visu diennakti

21.Skulte

visu diennakti2, 3, 4

visu diennakti2, 3

visu diennakti2, 3

22.Terehova

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

23.Tukums (lidlauks)

visu diennakti1, 2

visu diennakti1, 2

visu diennakti1, 2

24.Ventspils (lidosta)

visu diennakti1, 2

visu diennakti1, 2

visu diennakti1, 2

25.Ventspils (osta)visu diennakti

8.00–
20.00

8.00–
20.00

8.00–
20.00

visu diennakti

visu diennakti

26.Vientuļi

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

27.Zilupe

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

28.Lielvārde (militārais lidlauks)visu diennakti1, 2

visu diennakti1, 2

visu diennakti1, 2

Piezīmes.

1 Pēc informācijas saņemšanas no lidostas administrācijas, lidlauka īpašnieka vai ekspluatanta un kontroles veikšanas laika saskaņošanas.

2 Neatrodas pastāvīgi.

3 Pēc informācijas saņemšanas no kuģošanas komercsabiedrības, kuģa īpašnieka, kapteiņa, to pilnvarota kuģa aģenta vai, ja tas ir atpūtas kuģis, no jahtkluba, kurā attiecīgais kuģis piestāj, un kontroles veikšanas laika saskaņošanas.

4 Veic Rīgas ostā.

5 Veic Liepājas ostā.

6 Tikai attiecībā uz pasažieru vilciena bagāžas vagonā pārvietojamām precēm.

7 Pēc informācijas saņemšanas no Latvijas dzelzceļa un kontroles veikšanas laika saskaņošanas.

8 Pēc informācijas saņemšanas no Latvijas Pasta un kontroles veikšanas laika saskaņošanas.

9 (Piezīme svītrota ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 330)

10 (Piezīme svītrota ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr. 784)

11 (Piezīme svītrota ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr. 784)

12 (Piezīme svītrota ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr. 784)

13 Veic Ventspils ostā.

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 27.jūlija
noteikumiem Nr.704
Robežšķērsošanas vietas, kurās veic veterināro, fitosanitāro, pārtikas nekaitīguma un nepārtikas preču drošuma, kvalitātes un klasifikācijas kontroli, un tās veikšanas laiks

(Pielikums MK 18.03.2021. noteikumu Nr. 175 redakcijā)

1. tabula

Nr.
p.k.

Robežšķērsošanas vieta

Robežkontroles punkta nosaukums/
TRACES (Trade Control and Expert System) kods1

Pārvadājuma veids

Veterinārā kontrole (dzīvi dzīvnieki, dzīvnieku izcelsmes produkti, saliktie produkti, reproduktīvie produkti, dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, siens un salmi)

produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā

produkti, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā

dzīvi dzīvnieki

nav prasību attiecībā uz temperatūru

ar noteiktu temperatūras režīmu

nav prasību attiecībā uz temperatūru

ar noteiktu temperatūras režīmu

nagaiņi2

reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki3

citi dzīvnieki4

eksporta kontrole liellopiem5

atdzesēti

saldēti

atdzesēti

saldēti

1.

GrebņevaGrebņeva6
LVGRE3

autoceļš

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

2.

TerehovaTerehova6
LVTER3

autoceļš

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

3.

PāterniekiPāternieki
LVPAT3

autoceļš

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

4.

Rēzeknes preču stacijaRēzekne6
LVREZ2

dzelzceļš

visu diennakti7

visu diennakti7

visu diennakti7

visu diennakti7

5.

Daugavpils preču stacijaDaugavpils
LVDGP2

dzelzceļš

visu diennakti7

visu diennakti7

visu diennakti7

visu diennakti7

6.

Rīga (osta)Rīgas osta
LVRIX1a

osta

8.00–20.007

8.00–20.006

8.00–20.007

8.00–20.007

8.00–20.007

8.00–20.007

8.00–20.00

BFT
LVRIX1b

osta

8.00–20.007

8.00–20.007

8.00–20.007

7.

Ventspils (osta)Ventspils osta
LVVNT1

osta

8.00–20.007

8.00–20.007

8.00–20.007

8.00–20.006

8.00–20.007

8.00–20.007

8.

Liepāja (osta)Liepājas osta
LVLPX1

osta

9.00–18.007, 8

9.

Rīga (lidosta)Lidosta "Rīga"
LVRIX4

lidosta

9.00–21.007, 9

9.00–21.007, 9

9.00–21.007, 9

9.00–21.007, 9

9.00–21.007, 9

9.00–21.007, 9

Piezīmes.

1 Robežkontroles punkta kontaktinformācija pieejama Pārtikas un veterinārā dienesta tīmekļvietnē www.pvd.gov.lv.

2 Atbilstoši Komisijas 2019. gada 12. jūnija Īstenošanas regulas (ES) 2019/1014, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par minimālajām prasībām robežkontroles punktiem, ieskaitot pārbaudes centrus, un par to, kāds formāts, kategorijas un saīsinājumi jāizmanto robežkontroles punktu un kontroles punktu sarakstos (turpmāk – Īstenošanas regula 2019/1014), 2. panta 3. punktā minētajai definīcijai.

3 Atbilstoši Īstenošanas regulas 2019/1014 2. panta 4. punktā minētajai definīcijai.

4 Citi dzīvnieki (arī zooloģiskā dārza dzīvnieki, mājas (istabas) putni un vairāk nekā pieci mājas (istabas) dzīvnieki).

5 Kontroli veic saskaņā ar Komisijas 2010. gada 16. septembra Regulu (ES) Nr. 817/2010, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz prasībām eksporta kompensāciju piešķiršanai saistībā ar dzīvu liellopu labturību pārvadāšanas laikā.

6 Robežkontroles punkts apstiprināts noteiktu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu kravu tranzītam, kas tiek vestas uz Krieviju vai no tās saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajos aktos paredzēto kārtību.

7 Tikai iepakoti produkti atbilstoši Īstenošanas regulas 2019/1014 2. panta 1. punktā minētajai definīcijai.

8 Pārstrādāts dzīvnieku izcelsmes proteīns.

9 Sūtījumu kontrole tiks veikta laikā no 21.00 līdz 9.00, ja 24 stundas iepriekš tiks saņemta informācija no atbildīgā operatora.

2. tabula

Nr.
p.k.

Robežšķērsošanas vieta

Robežkontroles punkta nosaukums/
TRACES (Trade Control and Expert System) kods1

Pārvadājuma veids

Pārtikas nekaitīguma un nepārtikas preču drošuma kontrole (produkti, kas nav dzīvnieku izcelsmes produkti)

Fitosanitārā kontrole, kvalitātes un klasifikācijas kontrole (augi, augu produkti, koksne un koksnes produkti, citi objekti, augu aizsardzības līdzekļi)

Nepārtikas preču drošuma kontrole (zāles)

pārtika, kas nav dzīvnieku izcelsmes pārtika

dzīvnieku barība, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība, un produkti, kas nav dzīvnieku izcelsmes produkti un nav ne pārtika, ne barība, tostarp saskarei ar pārtiku paredzēti materiāli

nav prasību attiecībā uz temperatūru

ar noteiktu temperatūras režīmu

nav prasību attiecībā uz temperatūru

ar noteiktu temperatūras režīmu

atdzesēti

saldēti

atdzesēti

saldēti

1.

GrebņevaGrebņeva
LVGRE3

autoceļš

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

2.

VientuļiVientuļi
LVVIL3P

autoceļš

9.00–21.002

9.00–21.002

9.00–21.002

9.00–21.002

9.00–21.002

9.00–21.002

3.

TerehovaTerehova
LVTER3

autoceļš

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

4.

PāterniekiPāternieki
LVPAT3

autoceļš

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

5.

SileneSilene
LVDGP3

autoceļš

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti3

6.

Rēzeknes preču stacijaRēzekne
LVREZ2

dzelzceļš

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

7.

Daugavpils preču stacijaDaugavpils
LVDGP2

dzelzceļš

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

visu diennakti

8.

Rīga (osta)Rīgas osta
LVRIX1a

osta

8.00–20.00

8.00–20.004

8.00–20.004

8.00–20.00

8.00–20.004

8.00–20.004

8.00–20.00

8.00–20.00

BFT
LVRIX1b

osta

8.00–20.00

8.00–20.004

8.00–20.004

8.00–20.00

8.00–20.00

8.00–20.00

9.

Ventspils (osta)Ventspils osta
LVVNT1

osta

8.00–20.00

8.00–20.004

8.00–20.004

8.00–20.00

8.00–20.004

8.00–20.004

8.00–20.00

8.00–20.00

10.

Liepāja (osta)Liepājas osta
LVLPX1

osta

9.00–18.00

9.00–18.00

9.00–18.00

9.00–18.003

11.

SkulteSkultes osta
LVSKU1

osta

8.00–20.005, 7

12.

MērsragsMērsraga osta
LVMRX1

osta

9.00–20.006, 7

13.

Rīga (lidosta)Lidosta "Rīga"
LVRIX4

lidosta

9.00–21.004, 8

9.00–21.004, 8

9.00–21.004, 8

9.00–21.004, 8

9.00–21.004, 8

9.00–21.004, 8

9.00–21.008

9.00–21.008

14.

Rīga (pasts)Latvijas Pasts
LV199P

pasts

9.00–18.00 darbdienās4

9.00–18.00 darbdienās4

9.00–18.00 darbdienās

9.00–18.00 darbdienās3

Piezīmes.

1 Robežkontroles punkta kontaktinformācija pieejama Pārtikas un veterinārā dienesta tīmekļvietnē www.pvd.gov.lv.

2 Sūtījumu kontrole tiks veikta četru stundu laikā pēc informācijas saņemšanas robežkontroles punktā "Grebņeva" no atbildīgā operatora.

3 Tikai apkārtējās vides temperatūrā.

4 Tikai iepakoti produkti atbilstoši Īstenošanas regulas 2019/1014 2. panta 1. punktā minētajai definīcijai.

5 Sūtījumu kontrole tiks veikta četru stundu laikā pēc informācijas saņemšanas robežkontroles punktā "Rīgas osta" no atbildīgā operatora.

6 Sūtījumu kontrole tiks veikta četru stundu laikā pēc informācijas saņemšanas robežkontroles punktā "Ventspils osta" no atbildīgā operatora.

7 Tikai koksne un koksnes produkti.

8 Sūtījumu kontrole tiks veikta laikā no 21.00 līdz 9.00, ja 24 stundas iepriekš tiks saņemta informācija no atbildīgā operatora.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 704Pieņemts: 27.07.2010.Stājas spēkā: 13.08.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 127, 12.08.2010.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
214844
{"selected":{"value":"01.04.2021","content":"<font class='s-1'>01.04.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.04.2021","iso_value":"2021\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2019","iso_value":"2019\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2019.-31.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2018","iso_value":"2018\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2018.-31.10.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.02.2017","iso_value":"2017\/02\/24","content":"<font class='s-1'>24.02.2017.-31.01.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.01.2017","iso_value":"2017\/01\/20","content":"<font class='s-1'>20.01.2017.-23.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.06.2016","iso_value":"2016\/06\/04","content":"<font class='s-1'>04.06.2016.-19.01.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.10.2014","iso_value":"2014\/10\/10","content":"<font class='s-1'>10.10.2014.-03.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.11.2012","iso_value":"2012\/11\/23","content":"<font class='s-1'>23.11.2012.-09.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.03.2012","iso_value":"2012\/03\/28","content":"<font class='s-1'>28.03.2012.-22.11.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.11.2011","iso_value":"2011\/11\/23","content":"<font class='s-1'>23.11.2011.-27.03.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.08.2010","iso_value":"2010\/08\/13","content":"<font class='s-1'>13.08.2010.-22.11.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.04.2021
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"