Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.688

Rīgā 2010.gada 27.jūlijā (prot. Nr.38 23.§)
Noteikumi par kārtību, kādā pasta komersants nodrošina pasta norēķinu sistēmas izmantošanu
Izdoti saskaņā ar Pasta likuma 22.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā pasta komersants nodrošina pasta norēķinu sistēmas izmantošanu.

2. Pasta norēķinu sistēma ir datorizēta (elektroniska) maksājumu uzskaites, pārskaitījumu un norēķinu sistēma, kas paredzēta maksājumu pakalpojumu sniegšanai pasta tīklā.

3. Par pasta norēķinu sistēmas klientu (turpmāk – klients) var kļūt jebkura fiziskā persona, kura sasniegusi 15 gadu vecumu, kā arī Latvijā vai citā valstī noteiktā kārtībā reģistrēta juridiskā persona.

4. Pasta komersants atver klientam pasta norēķinu sistēmas kontu pēc tam, kad ir noslēgts normatīvajos aktos par maksājumu pakalpojumiem paredzētais standartlīgums.

5. Lai atvērtu pasta norēķinu sistēmas kontu, fiziskā vai juridiskā persona iesniedz pasta komersantam iesniegumu par konta atvēršanu. Iesniegumā norāda:

5.1. fiziskā persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, kontaktinformāciju (tālruņa numuru un/vai elektroniskā pasta adresi). Iesniegumam pievieno personu apliecinoša dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu);

5.2. juridiskā persona – pilnu nosaukumu, reģistrācijas numuru un uzņēmējdarbības formu, juridisko un informēšanas adresi, kontaktinformāciju (tālruņa numuru un/vai elektroniskā pasta adresi), konta atvēršanai pilnvarotās personas (turpmāk – pilnvarotā persona) vārdu, uzvārdu, personas kodu. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus (uzrāda oriģinālus):

5.2.1. (svītrots ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.646);

5.2.2. statūtu kopiju, kas apliecināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

5.2.3. pilnvarotās personas pilnvarojumu apliecinošu dokumentu;

5.2.4. Uzņēmumu reģistra lēmumu vai izziņu par pārstāvības tiesībām.

6. Juridiskā persona pirms pasta norēķinu sistēmas konta atvēršanas papildus šo noteikumu 5.punktā minētajai informācijai iesniedz pasta komersantam informāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasībām, tai skaitā informāciju par savas saimnieciskās darbības veidu, plānotajiem darījumiem, to skaitu un apmēru, plānotajiem skaidras naudas darījumiem un līdzekļu izcelsmi, kā arī apliecinājumu par patieso labuma guvēju.

7. Pasta komersantam ir tiesības atteikt pasta norēķinu sistēmas konta atvēršanu, ja:

7.1. klienta vai klienta pārstāvja personu apliecinošie dokumenti neatbilst normatīvajos aktos par personu apliecinošajiem dokumentiem noteiktajām prasībām;

7.2. kļūst zināms, ka klienta rīcībspēja ir ierobežota ar tiesas spriedumu;

7.3. klients ir iepriekš pārkāpis pasta norēķinu sistēmas lietošanas noteikumus;

7.4. pamatojoties uz klienta izpētes gaitā veikto riska novērtējumu, rodas šaubas par saņemto datu ticamību:

7.4.1. pasta komersantam ir pamatotas aizdomas, ka klients pasta norēķinu sistēmas kontu izmantos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai, krāpšanai vai citām noziedzīgām darbībām;

7.4.2. klientu nevar pilnībā identificēt atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasībām;

7.4.3. pasta komersantam rodas pamatotas šaubas par klienta iesniegto personu apliecinošo dokumentu patiesumu;

7.4.4. klients atsakās sniegt informāciju par savu saimniecisko darbību, līdzekļu izcelsmi vai plānotiem darījumiem.

8. Pasta norēķinu sistēmas kontu skaits vienam klientam nav ierobežots.

9. Pasta norēķinu sistēmas kontu slēdz:

9.1. pēc klienta rakstiska pieprasījuma;

9.2. pēc klienta likumīgā mantinieka rakstiska pieprasījuma;

9.3. ja kontā 12 kalendāra mēnešus pēc kārtas nav veikti maksājumi pēc klienta iniciatīvas un konta atlikums ir nulle vai nav pietiekams, lai ieturētu maksu par maksājumu pakalpojumiem;

9.4. normatīvajos aktos par maksājumu pakalpojumu sniegšanu paredzētajos gadījumos.

10. Pēc pasta norēķinu sistēmas konta slēgšanas informācija par klientu un tā kontu tiek nodota pasta komersanta arhīvā. Minētā konta numuru ieraksta slēgto pasta norēķinu sistēmas kontu reģistrā un šo kontu nevar izmantot atkārtoti.

11. Šo noteikumu 9.1. un 9.2.apakšpunktā minētajā gadījumā pasta komersants pirms pasta norēķinu sistēmas konta slēgšanas izmaksā klientam konta atlikumā esošos naudas līdzekļus vai pārsūta tos klientam kā naudas pārvedumu, ieturot maksu par pakalpojumu saskaņā ar pasta komersanta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

12. Naudas līdzekļi pasta norēķinu sistēmas kontā tiek uzglabāti kā atlikums, lai nodrošinātu turpmāko maksājumu veikšanu.

13. Pasta komersants sniedz maksājumu pakalpojumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām maksājumu pakalpojumu jomā un nodrošina vismaz šādas naudas operācijas pasta norēķinu sistēmā:

13.1. norēķini – bezskaidras naudas pārvedumi no viena pasta norēķinu sistēmas konta uz citu pasta norēķinu sistēmas kontu;

13.2. iemaksas – skaidras vai bezskaidras naudas iemaksas pasta norēķinu sistēmas kontā;

13.3. izmaksas – skaidras naudas izmaksas no pasta norēķinu sistēmas konta;

13.4. pārvedumi – skaidras vai bezskaidras naudas pārvedumi, neizmantojot pasta norēķinu sistēmas kontu;

13.5. pārskaitījumi – bezskaidras naudas pārskaitījumi no pasta norēķinu sistēmas konta vai skaidras naudas pārskaitījumi uz kontu kredītiestādē.

14. Maksājumu pakalpojumu pieprasījumus pieņem tikai no klienta. Iemaksu pakalpojumus pieņem arī no citām personām, ja klients to nav aizliedzis, izdarot attiecīgu norādi iesniegumā par pasta norēķinu sistēmas konta atvēršanu vai iesniedzot attiecīgu iesniegumu.

15. Maksājumu pakalpojumi tiek veikti tikai tādā gadījumā, ja attiecīgā darījuma summa, ieskaitot maksu par pakalpojumu, nav mazāka par pasta norēķinu sistēmas konta atlikumu.

16. Klientu kreditēšana ir aizliegta.

17. Pasta komersants pēc klienta pieprasījuma nodrošina šādu pakalpojumu sniegšanu:

17.1. informācijas nosūtīšana klientam;

17.2. attiecīgā pasta norēķinu sistēmas konta izraksta izsniegšana klientam vai tā nosūtīšana pa pastu par samaksu saskaņā ar pasta komersanta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi;

17.3. darījuma apturēšana vai pasta norēķinu sistēmas konta bloķēšana;

17.4. reģistrēto klienta un klienta pilnvaroto personu datu maiņa saskaņā ar klienta iesniegumu;

17.5. pasta norēķinu sistēmas elektronisko karšu apkalpošana (ja pasta komersants to nodrošina);

17.6. klienta norēķinu, pārskaitījumu vai naudas pārvedumu informācijas sniegšana elektroniskā veidā;

17.7. klienta attālināta pieeja pasta norēķinu sistēmai, ja ir tāda iespēja.

18. Noslēdzot ar pasta komersantu papildu līgumu, klientam ir iespējas saņemt šādus papildu pakalpojumus:

18.1. regulārās iemaksas – vienošanās starp klientu un pasta komersantu par pasta norēķinu sistēmas izmantošanu fizisko un juridisko personu naudas līdzekļu ieskaitīšanai vai iemaksai klienta pasta norēķinu sistēmas kontā;

18.2. regulārās izmaksas – vienošanās starp klientu un pasta komersantu par pasta norēķinu sistēmas konta izmantošanu regulārajiem pārskaitījumiem, lai veiktu norēķinus ar citām fiziskajām vai juridiskajām personām.

19. Klients ir tiesīgs pilnvarot citas personas rīkoties ar attiecīgo pasta norēķinu sistēmas kontu.

20. Klients maksā par pasta norēķinu sistēmas maksājumu pakalpojumiem un pasta norēķinu sistēmas konta apkalpošanas pakalpojumiem saskaņā ar pasta komersanta noteikto maksas pakalpojumu cenrādi.

21. Līdz normatīvā akta spēkā stāšanās dienai, kas noteiks pienākumu pasta komersantiem sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par juridisko personu – Latvijas Republikas rezidentu, kā arī nerezidentu pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā – atvērtajiem vai slēgtajiem kontiem, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 31.decembrim pasta komersants katras kalendāra nedēļas otrajā darbdienā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā informāciju par minēto juridisko personu atvērtajiem vai slēgtajiem pasta norēķinu sistēmas kontiem, norādot juridiskās personas nosaukumu un reģistrācijas numuru, pasta norēķinu sistēmas konta numuru, valūtu un minētā konta atvēršanas vai slēgšanas datumu. Minēto informāciju iesniedz elektroniski atbilstoši elektronisko dokumentu jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmā īstenotos pakalpojumus, tiešsaistes režīmā XML (DUF) datnes formātā.

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs K.Gerhards

Aizsardzības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs I.V.Lieģis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par kārtību, kādā pasta komersants nodrošina pasta norēķinu sistēmas izmantošanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 688Pieņemts: 27.07.2010.Stājas spēkā: 05.08.2010.Zaudē spēku: 25.06.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 122, 04.08.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
214397
{"selected":{"value":"29.09.2012","content":"<font class='s-1'>29.09.2012.-24.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.09.2012","iso_value":"2012\/09\/29","content":"<font class='s-1'>29.09.2012.-24.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.08.2010","iso_value":"2010\/08\/05","content":"<font class='s-1'>05.08.2010.-28.09.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.09.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)