Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.35

Jūrmalā 2010.gada 3.jūnijā (prot. Nr.16, 34.p.)
Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12.panta pirmās daļas 6.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija
noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldības nodevas"
11.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija saistošajiem noteikumiem Nr.27
"Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma 1995.–2007.gadam ar grozījumiem un papildinājumiem
līdz jauna Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim grozījumu grafiskās daļas, teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
"
1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Saistošie noteikumi paredz kārtību, kādā personas var iebraukt ar autotransporta līdzekļiem (izņemot elektromobīļus) (turpmāk –transportlīdzekļi) īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk – Jūrmalā), nosaka pašvaldības nodevas likmi par transportlīdzekļu iebraukšanu Jūrmalā (turpmāk – NODEVA), kā arī nodevas samaksas, nodevas samaksas atvieglojumu un iebraukšanas atļauju saņemšanas kārtību.

1.2. Šie saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kas iebrauc Jūrmalā.

1.3. Personām, kuras vēlas iebraukt Jūrmalā ar transportlīdzekli, jāiegādājas vai jāsaņem iebraukšanas atļaujas Jūrmalā.

1.4. NODEVAS objekts – autotransporta līdzekļu (izņemot elektromobīļus) iebraukšana ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija saistošajiem noteikumiem Nr.27 "Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma 1995.–2007.gadam ar grozījumiem un papildinājumiem līdz jauna Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" noteiktajā īpašā režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

1.5. NODEVAS maksātājs – fiziskas vai juridiskas personas, kas iebrauc ar transportlīdzekļiem Jūrmalā.

2. Nodevas likme

2.1. NODEVAS likme:

2.1.1. diennakts (visiem transportlīdzekļu veidiem) – Ls 1;

2.1.2. transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām (ieskaitot):

2.1.2.1. mēnesim – Ls 15;

2.1.2.2. sezonai (no 1.maija līdz 15.oktobrim) – Ls 60;

2.1.2.3. kalendārajam gadam – Ls 100;

2.1.3. transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 3,5 tonnām:

2.1.3.1. mēnesim– Ls 20;

2.1.3.2. sezonai (no 1.maija līdz 15.oktobrim) – Ls 80;

2.1.3.3. kalendārajam gadam – Ls 200.

2.2. Sezonas un gada NODEVAS likme tiek samazināta par 25% katra kārtējā ceturkšņa 1.datumā.

3. Nodevas samaksa un iebraukšanas atļaujas izsniegšanas kārtība

3.1. NODEVAS samaksu veic:

3.1.1. kontrolpunktos, ja NODEVAS likme noteikta 2.1.1.punktā;

3.1.2. Jūrmalas pilsētas domes centralizētās grāmatvedības kasē vai pašvaldības pamatbudžeta norēķinu kontā Nr.LV21PARX0002484571001, A/S "Parex banka", kods PARXLV22, izņemot 2.1.1.punktā noteiktajos gadījumos.

3.2. Pēc NODEVAS samaksas tiek izsniegta speciālas formas iebraukšanas atļauja konkrētam autotransporta līdzeklim. Iebraukšanas atļaujā ir norādīti transportlīdzekļa marka, modelis un valsts reģistrācijas numurs.

3.3. Diennakts iebraukšanas atļaujā nav norādīti transportlīdzekļa identifikācijas parametri un tā tiek izsniegta nodevas samaksas par diennakti gadījumā ar derīguma termiņu 24 stundas no iegādes brīža.

3.4. Mēneša iebraukšanas atļauja tiek izsniegta nodevas samaksas par mēnesi gadījumā un tā ir derīga uz kalendāro mēnesi vai uz mēnesi, piemērojot tekošā mēneša dienu skaitu, no iegādes brīža.

3.5. Sezonas iebraukšanas atļauja tiek izsniegta nodevas samaksas par sezonu gadījumā, kas ilgst no kārtējā gada 1.maija līdz 15.oktobrim un tā ir derīga iepriekšminētajā laika posmā.

3.6. Gada iebraukšanas atļauja tiek izsniegta nodevas samaksas par gadu gadījumā un tā ir derīga uz kalendāro gadu.

3.7. Mēneša, sezonas un gada iebraukšanas atļauja ir derīga, ja tā ir apstiprināta ar speciālu zīmogu un parakstu un ir novietota aiz transportlīdzekļa priekšējā stikla redzamā vietā.

3.8. Ceļu satiksmes drošības direkcijas Jūrmalas nodaļa izsniedz iebraukšanas atļaujas, kurā tiek norādīta transportlīdzekļa marka, modelis un valsts reģistrācijas numurs:

3.8.1. juridiskām personām, kuru Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādītā adrese atrodas Jūrmalas pilsētā un transportlīdzeklis reģistrēts uz šīs juridiskās personas vārda;

3.8.2. fiziskām personām, kuru dzīvesvieta ir pastāvīgi deklarēta Jūrmalas pilsētā un viņu laulātajiem, ja transportlīdzeklis reģistrēts uz šo fizisko personu vārda.

3.9. Nomaksājot autotransporta līdzekļa sezonas vai gada nodevu pilnā apjomā, tiek izsniegta caurlaide ar norādi "uzrādītājam".

3.10. Iekasētie līdzekļi no NODEVAS samaksas tiek uzskaitīti pilsētas pamatbudžetā un izlietoti tranzīta satiksmes ierobežošanai, tūrismam un kūrorta attīstībai labvēlīgas vides radīšanai, vides aizsardzībai, kultūras pieminekļu aizsardzībai.

3.11. Iebraukšanas atļaujas nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā dublikāts izsniegts netiek. Jauna iebraukšanas atļauja tiek izsniegta vispārējā kārtībā.

3.12. Iebraukšanas atļauja 4.1.1.–4.4.2.punktos minētajos gadījumos atkārtoti kalendārā gada laikā tiek izsniegta tikai iesniedzot vietā iepriekš izsniegto iebraukšanas atļauju.

4. Nodevas samaksas atvieglojumi un to pieprasīšanas kārtība

4.1. Gada vai sezonas NODEVA 5% apmērā no šajos noteikumos minētās likmes tiek piemērota:

4.1.1. ja transportlīdzekļu ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām īpašnieka laulātā īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā;

4.1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta iestādes, aģentūras darbinieki, ja transportlīdzeklis ir darbinieka īpašumā.

4.2. Gada vai sezonas NODEVA 25% apmērā no šajos noteikumos minētās likmes tiek piemērota:

4.2.1. ja transportlīdzekļu ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām īpašnieka ģimenes locekļu (bērnu, vecāku) īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā;

4.2.2. ja transportlīdzekļu ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām īpašnieks iebraukšanas atļaujas pieprasīšanas dienā deklarējis pastāvīgo dzīves vietu ilgāk par vienu gadu Babītes novada Babītes pagastā vai Salas pagastā vai Engures novada Lapmežciema pagastā;

4.2.3. ja transportlīdzekļu ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām īpašnieks ir Jūrmalas pašvaldības kapitālsabiedrības, kuras 100% kapitāla daļu pieder Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, darbinieks.

4.3. Gada vai sezonas NODEVA 50% apmērā no šajos noteikumos minētās likmes tiek piemērota:

4.3.1. ja transportlīdzekļu ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām īpašnieks ir Jūrmalas pilsētas teritorijā esoša valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij vai tās darbinieks;

4.3.2. ja transportlīdzekļu ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām īpašnieks ir valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij vai tās darbinieks un to pāraugošā darbība noris Jūrmalas pilsētā;

4.3.3. ja transportlīdzekļu ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām īpašnieks strādā, studē vai mācās izglītības iestādē, kas atrodas Jūrmalas pilsētā;

4.3.4. ja transportlīdzekļa ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām īpašnieks ir bērna vecāks, kura bērns mācās Jūrmalas izglītības iestādē un kurš nav deklarējis pastāvīgo dzīves vietu Jūrmalas pilsētā vai kurš nav īpašnieks nekustamajam īpašumam Jūrmalas pilsētā.

4.4. No NODEVAS samaksas atbrīvojami:

4.4.1. fiziskas personas, kuru pastāvīgi deklarētā dzīvesvieta vai, kuru nekustamais īpašums atrodas Jūrmalas pilsētā vai nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā ir nodots lietošanā, valdījumā;

4.4.2. juridiskas personas, kuru LR Uzņēmumu reģistrā norādītā juridiskā adrese atrodas Jūrmalas pilsētā.

4.5. Bez NODEVAS nomaksāšanas un bez iebraukšanas atļaujas iebraukt Jūrmalā atļauts:

4.5.1. operatīvajiem transportlīdzekļiem (Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumi Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi");

4.5.2. transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām, ar kuriem (ar Rīgas vai Jūrmalas pilsētas pašvaldības izsniegtu licenci) tiek veikta pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu sniegšana;

4.5.3. autotransportam, kurš pielāgots vadītājam invalīdam;

4.5.4. autotransportam, kas pārvadā I grupas invalīdus, kā arī invalīdus, kam ir apgrūtināta pārvietošanās;

4.5.5. avārijas un specializētajam autotransportam (pildot dienesta pienākumus);

4.5.6. autotransportam, kas ir trafarets ar uzrakstu "LATVIJAS PASTS" un "EKSPRESS PASTS";

4.5.7. sabiedriskajam autotransportam;

4.5.8. valsts (pašvaldības) policijas autotransportam (pildot dienesta pienākumus);

4.5.9. Latvijas Republikas Saeimas un Latvijas Republikas Ministru kabineta autotransportam;

4.5.10. ārvalstu diplomātiskā korpusa autotransportam;

4.5.11. prokuratūras autotransportam;

4.5.12. autotransportam, kas pārvadā bērnus invalīdus;

4.5.13. transporta līdzeklim, kas pārvadā fiziskas personas ar ārsta nosūtījumu uz Jūrmalas pilsētas ārstniecības iestādēm;

4.5.14. korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja autotransportam.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 08.07.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.41)

4.6. Lai saņemtu NODEVAS likmes samazinājumu 4.1., 4.2., 4.3.punktos paredzētajos gadījumos, jāiesniedz 1.pielikumā minēto iesniegumu Jūrmalas pilsētas domē, kurš tiek izskatīts 5 darba dienu laikā.

4.7. Lai saņemtu iebraukšanas atļauju 4.4.punktā noteiktajos gadījumos, jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domē 2.pielikumā minētais iesniegums, ja iebraukšanas atļaujas netiek izsniegtas Ceļu satiksmes drošības direkcijas Jūrmalas nodaļā.

4.8. Ja 4.4.punktā minētā fiziskā persona lieto citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumā esošu transportlīdzekli, izņemot ja šī fiziskā persona ir līzinga ņēmējs, tad tiek izsniegta tikai viena iebraukšanas atļauja šādam transportlīdzeklim.

4.9. Ja transportlīdzekļa īpašnieks ir līzinga kompānija un līzinga ņēmējs atbilst kādai no kategorijām, kam tiek piešķirti NODEVAS samaksas atvieglojumi, tad šo saistošo noteikumu 4.punkta ietvaros līzinga ņēmējs uzskatāms par transportlīdzekļa īpašnieku.

4.10. Iesnieguma saņēmējs no iesnieguma iesniedzēja ir tiesīgs pieprasīt papildus informāciju sekojošos gadījumos:

4.10.1. transportlīdzeklis un vadītāja apliecība nav reģistrēti Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu bāzēs;
4.10.2. īpašums ir nodots valdījumā vai lietošanā saskaņā ar likumīgā kārtā noslēgtu darījuma aktu citai fiziskai personai;

4.10.3. transportlīdzeklis ir nodots valdījumā vai lietošanā saskaņā ar likumīgā kārtā noslēgtu darījuma aktu citai fiziskai personai.

4.11. Ja fiziska persona visu sev piederošo nekustamo īpašumu, saskaņā ar likumīgā kārtā noslēgtu darījuma aktu nodevusi valdījumā citai fiziskai personai, kura ir transportlīdzekļa īpašniece vai atbilstošs rakstisks dokuments apliecina transportlīdzekļa lietošanas tiesības, tad pēc pušu vienošanās caurlaidi saņemt var tikai viena no pusēm.

5. Saistošo noteikumu izpildes kontrole

5.1. Saistošo noteikumu izpildes kontroli un īpaša režīma zonas noteikumu ievērošanu nodrošina Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija.

5.2. Autovadītāji, kuri pārkāpj šo noteikumu prasības, tiek saukti pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6. Noslēguma jautājumi

6.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

6.2. Atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošos noteikumus Nr.39 "Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā" un 2009.gada 29.oktobra saistošos noteikumus Nr.70 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošajos noteikumos Nr.39 "Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā"".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs R.Ražuks
1.pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2010.gada 3.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.35 (prot. Nr.16, 34.p.)

2.pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2010.gada 3.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.35 (prot. Nr.16, 34.p.)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 35Pieņemts: 03.06.2010.Stājas spēkā: 01.07.2010.Zaudē spēku: 14.01.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 102, 30.06.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
212523
{"selected":{"value":"07.08.2010","content":"<font class='s-1'>07.08.2010.-13.01.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.08.2010","iso_value":"2010\/08\/07","content":"<font class='s-1'>07.08.2010.-13.01.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2010","iso_value":"2010\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2010.-06.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.08.2010
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)