Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.391

Rīgā 2010.gada 27.aprīlī (prot. Nr.21 6.§)
Noteikumi par integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām, kas nepieciešamas personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas noskaidrošanai, un rīcību, konstatējot personu, mantu vai dokumentu, par kuru ziņas ir iekļautas sistēmā
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā (turpmāk – sistēma) personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas noskaidrošanai iekļaujamo ziņu apjomu, ziņu iekļaušanas pamatu un mērķi, ziņu iekļaušanas, izmantošanas, kā arī dzēšanas kārtību:

1.1.1. kriminālprocesā;

1.1.2. administratīvā pārkāpuma lietas lietvedībā;

1.1.3. operatīvās darbības procesā;

1.2. institūcijas, kurām ir piešķirama piekļuve sistēmā iekļautajām ziņām;

1.3. amatpersonu rīcību, konstatējot personu, mantu vai dokumentu, par kuru sistēmā ziņas ir iekļautas.

2. Sistēma ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis un turētājs ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (turpmāk – centrs).

3. Šajos noteikumos minētās ziņas iekļaujamas personu, mantu un dokumentu atrašanās vietas noskaidrošanas reģistrā (turpmāk – reģistrs), kas ir sistēmas sastāvdaļa.

4. Ziņas reģistrā iekļaujamas tiešsaistes datu pārraides režīmā.

5. Reģistra lietotāja tiesības ziņu apstrādei tiešsaistes datu pārraides režīmā piešķir centrs, pamatojoties uz institūcijas vai iestādes vadītāja pieprasījumu.

6. Centrs ir tiesīgs pieprasīt un bez maksas saņemt reģistra darbībai nepieciešamo informāciju.

II. Ziņu iekļaušanas pamats, kārtība un mērķi

7. Atbilstoši kriminālprocesa ietvaros procesa virzītāja izvēlētajai procesuālajai darbībai, kriminālprocesā piemērotajam procesuālajam piespiedu līdzeklim vai pieņemtajam nolēmumam ziņas reģistrā iekļauj, lai īstenotu šādus mērķus:

7.1. nodrošinātu ar brīvības atņemšanu saistītā piespiedu līdzekļa izpildi;

7.2. nodrošinātu ar brīvības atņemšanu saistītā soda izpildi;

7.3. nodrošinātu medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu izpildi;

7.4. noskaidrotu personas faktisko dzīvesvietu procesuālās darbības veikšanai;

7.5. izņemtu mantu vai dokumentu pierādīšanas vai konfiskācijas nolūkā;

7.6. noskaidrotu mantas vai dokumenta faktisko turētāju procesuālās darbības veikšanai.

8. Atbilstoši administratīvā pārkāpuma lietas lietvedības ietvaros izvēlētajam pasākumam administratīvā pārkāpuma lietas lietvedības nodrošināšanai vai pieņemtajam lēmumam ziņas reģistrā iekļauj, lai īstenotu šādus mērķus:

8.1. nodrošinātu administratīvā aresta izpildi;

8.2. noskaidrotu personas faktisko dzīvesvietu;

8.3. izņemtu mantu vai dokumentu pierādīšanas nolūkā;

8.4. noskaidrotu mantas vai dokumenta faktisko turētāju.

9. Atbilstoši operatīvās darbības procesa uzdevumam vai operatīvās darbības subjekta amatpersonas izvēlētajam operatīvās darbības pasākumam ziņas reģistrā iekļauj, lai īstenotu šādus mērķus:

9.1. noskaidrotu personas faktisko dzīvesvietu;

9.2. atrastu bez vēsts pazudušu personu un noskaidrotu, vai tās veselībai un dzīvībai nedraud briesmas;

9.3. piespiedu kārtībā nogādātu personu ārstniecības vai aprūpes vietā;

9.4. iegūtu informāciju par personu, mantu vai dokumentu un ar to saistītajām personām un priekšmetiem, neatklājot ziņu esību reģistrā;

9.5. veicot pārbaudi, iegūtu informāciju par personu, mantu vai dokumentu un ar to saistītajām personām un priekšmetiem, neatklājot ziņu esību reģistrā;

9.6. noskaidrotu mantas vai dokumenta faktisko turētāju.

10. Ziņas reģistrā iekļauj institūcija vai iestāde, kuras amatpersona pieņēmusi lēmumu par ziņu iekļaušanu reģistrā.

11. Informāciju par ziņu iekļaušanu reģistrā glabā lietā, kurā apkopoti attiecīgā procesa (lietvedības) materiāli, norādot ziņu iekļaušanas mērķi un amatpersonu, kura pieņēmusi lēmumu par ziņu iekļaušanu reģistrā.

III. Iekļaujamo ziņu apjoms

12. Lai sasniegtu šo noteikumu 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 8.1., 8.2., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4. un 9.5.apakšpunktā minēto mērķi, reģistrā par personu iekļauj šādas ziņas:

12.1. vārds (vārdi);

12.2. uzvārds (uzvārdi);

12.3. personas kods (ja tas ir zināms);

12.4. dzimšanas datums;

12.5. dzimšanas vieta (ja tā ir zināma);

12.6. dzimums (ja tas ir zināms);

12.7. valstiskā piederība (ja tā ir zināma);

12.8. īpašās fiziskās pazīmes, kas var palīdzēt identificēt personu (ja tās ir zināmas);

12.9. personas attēls (ja tas ir pieejams);

12.10. īpašas norādes par iespējamo personas bīstamību (ja tās ir zināmas).

13. Lai sasniegtu šo noteikumu 7.5., 7.6., 8.3., 8.4., 9.4., 9.5. un 9.6.apakšpunktā minēto mērķi, reģistrā par mantu iekļauj šādas ziņas:

13.1. mantas veids;

13.2. marka un modelis (ja tas ir zināms);

13.3. identifikācijas numurs (ja tas ir zināms);

13.4. valsts reģistrācijas numurs (ja tas ir zināms);

13.5. reģistrācijas valsts (ja tā ir zināma);

13.6. izgatavotājvalsts (ja tā ir zināma);

13.7. krāsa (ja tā ir zināma);

13.8. ražošanas (izlaiduma) gads (ja tas ir zināms);

13.9. mantas īpašnieka vai turētāja vārds, uzvārds un dzimšanas datums (ja tas ir zināms);

13.10. mantas apraksts (iekļaujot īpašās pazīmes, kas var palīdzēt identificēt mantu);

13.11. mantas attēls (ja tas ir pieejams);

13.12. mantas saistība ar attiecīgo procesu.

14. Lai sasniegtu šo noteikumu 7.5., 7.6., 8.3., 8.4., 9.4., 9.5. un 9.6.apakšpunktā minēto mērķi, reģistrā par dokumentu iekļauj šādas ziņas:

14.1. dokumenta veids;

14.2. numurs;

14.3. izdošanas datums (ja tas ir zināms);

14.4. izdevējvalsts (ja tā ir zināma);

14.5. izdošanas iestāde (ja tā ir zināma);

14.6. tās personas vārds, uzvārds un dzimšanas datums, kurai izsniegts dokuments;

14.7. tās mantas veids un identifikācijas numurs (ja tas ir zināms), par kuru izsniegts dokuments;

14.8. dokumenta saistība ar attiecīgo procesu.

15. Papildus šo noteikumu 12., 13. un 14.punktā minētajām ziņām reģistrā norāda:

15.1. krimināllietu, administratīvā pārkāpuma lietu vai operatīvās darbības procesa lietu (numuru), kuras ietvaros jāsasniedz šo noteikumu 7., 8. vai 9.punktā minētais mērķis;

15.2. amatpersonu (vārdu, uzvārdu, amatu un kontaktinformāciju), kura pieņēmusi lēmumu par ziņu iekļaušanu reģistrā;

15.3. ziņu iekļaušanas mērķi atbilstoši šo noteikumu 7., 8. vai 9.punktam;

15.4. vēlamo rīcību, konstatējot personu, mantu vai dokumentu, par kuru ziņas ir iekļautas reģistrā, atbilstoši to normatīvo aktu prasībām, kuri regulē konkrētā mērķa sasniegšanu;

15.5. datumu, līdz kuram ziņas ir uzturamas reģistrā, ja ir zināms laiks, kad zudīs nepieciešamība vai pamats sasniegt attiecīgo mērķi.

16. Lai veiktu identifikāciju, papildus šo noteikumu 12.punktā minētajām ziņām reģistrā var iekļaut personas pirkstu nospiedumu attēlu.

17. Ja ziņas reģistrā iekļauj šo noteikumu 7.1., 7.2., 7.3. un 8.1.apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanai un normatīvie akti pieļauj attiecīgā mērķa sasniegšanu uz lēmuma (nolēmuma) pamata, reģistrā iekļauj šā lēmuma (nolēmuma) attēlu.

18. Par katru ziņu pārbaudi reģistrā atbilstoši šo noteikumu prasībām tajā automātiski iekļauj informāciju, norādot amatpersonu, kas veikusi pārbaudi (vārdu, uzvārdu, amatu, tālruņa numuru), kā arī pārbaudes datumu un laiku. Minētā informācija ir pieejama, pārbaudot reģistrā ziņas par attiecīgo personu, mantu vai dokumentu.

19. Ja vienas administratīvā pārkāpuma lietas lietvedības, kriminālprocesa vai operatīvās darbības procesa vajadzībām reģistrā ir iekļautas ziņas vairāku mērķu sasniegšanai, reģistrā iekļauj norādi par attiecīgo ziņu saistību.

IV. Institūcijas, kurām ir piešķirama piekļuve reģistrā iekļautajām ziņām, un ziņu izmantošanas kārtība

20. Piekļuve reģistrā iekļautajām ziņām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām personu, mantu un dokumentu kontroles funkcijām ir piešķirama:

20.1. Valsts policijai;

20.2. valsts drošības iestādēm;

20.3. Valsts robežsardzei;

20.4. pašvaldības policijai;

20.5. Militārajai policijai;

20.6. Valsts ieņēmumu dienestam;

20.7. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam;

20.8. Ieslodzījuma vietu pārvaldei;

20.9. prokuratūras iestādēm;

20.10. tiesām.

21. Piekļuve reģistrā iekļautajām šo noteikumu 12. un 14.punktā minētajām ziņām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām personu, mantu un dokumentu kontroles funkcijām ir piešķirama:

21.1. Latvijas Republikas diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām;

21.2. Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam;

21.3. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.

22. Piekļuve reģistrā iekļautajām šo noteikumu 13. un 14.punktā minētajām ziņām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām personu, mantu un dokumentu kontroles funkcijām ir piešķirama:

22.1. Ceļu satiksmes drošības direkcijai;

22.2. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai.

23. Piekļuve reģistrā iekļautajām šo noteikumu 13.punktā minētajām ziņām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām personu, mantu un dokumentu kontroles funkcijām ir piešķirama Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai.

24. Ziņas par personu, mantu vai dokumentu reģistrā pārbauda, veicot normatīvajos aktos noteiktās personu, mantu un dokumentu kontroles funkcijas, ja ir zināma:

24.1. reģistrā pārbaudāmās personas, mantas vai dokumenta atrašanās vieta;

24.2. reģistrā pārbaudāmās personas, mantas vai dokumenta iespējamā atrašanās vieta;

24.3. informācija, kas var palīdzēt noskaidrot reģistrā pārbaudāmās personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietu.

25. Lai izvēlētos turpmāko rīcību kriminālprocesā, administratīvā pārkāpuma lietas lietvedībā vai operatīvās darbības procesā, šo noteikumu 20.punktā minētās institūcijas papildus šo noteikumu 24.punktā minētajiem gadījumiem var pārbaudīt reģistrā ziņas par personu, mantu un dokumentu, lai noskaidrotu:

25.1. vai ziņas par attiecīgo personu, mantu vai dokumentu ir iekļautas reģistrā cita procesa vajadzībām;

25.2. amatpersonas, kuras reģistrā ir pārbaudījušas ziņas par personu mantu vai dokumentu, par kuru ziņas ir iekļautas reģistrā lietvedībā esošā procesa vajadzībām.

26. Ārvalstu kompetentajām iestādēm reģistrā iekļautās ziņas sniedz, ievērojot Latvijas Republikai saistošus starptautiskos līgumus un Eiropas Savienības tiesību aktus.

V. Rīcība, konstatējot personu, mantu vai dokumentu, par kuru ziņas ir iekļautas reģistrā

27. Konstatējot tādas personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietu, par kuru ziņas ir iekļautas reģistrā, amatpersona atbilstoši kompetencei veic normatīvajos aktos paredzētos pasākumus, lai tiktu sasniegts reģistrā norādītais mērķis.

28. Ja amatpersona, kura konstatē tādas personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietu, par kuru ziņas ir iekļautas reģistrā, atbilstoši kompetencei nav tiesīga veikt pasākumus, lai sasniegtu reģistrā norādīto mērķi, tā nekavējoties informē institūciju vai iestādi, kura ir tiesīga veikt attiecīgos pasākumus.

29. Ja amatpersona konstatē tādas personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietu, par kuru ziņas ir iekļautas reģistrā šo noteikumu 9.4. un 9.5.apakšpunktā norādītā mērķa sasniegšanai, tā, ciktāl tas iespējams, neizraisot aizdomas par ziņu esību reģistrā, atbilstoši kompetencei apkopo informāciju par:

29.1. pārbaudes vietu, laiku un iemeslu;

29.2. apstākļiem, kādos persona, manta vai dokuments tika konstatēts;

29.3. ceļojuma maršrutu un galamērķi, kā arī pārvietošanās līdzekli;

29.4. personu, kura pavada personu, par kuru ziņas ir iekļautas reģistrā;

29.5. personu, kura pārbaudes brīdī ir saistīta ar mantu vai dokumentu, par kuru ziņas ir iekļautas reģistrā;

29.6. transportējamiem priekšmetiem.

30. Tiklīdz norādītais mērķis ir izpildīts vai tā izpilde ir kļuvusi neiespējama pēc tādas personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas konstatēšanas, par kuru ziņas ir iekļautas reģistrā, amatpersona, kas veica ziņu pārbaudi reģistrā, sazinās ar amatpersonu, kuras lietvedībā atrodas process (process, kura vajadzībām ir nepieciešams sasniegt attiecīgo mērķi), un informē par mērķa izpildi vai iemesliem, kas traucēja izpildīt attiecīgo mērķi.

31. Ja ziņu pārbaude reģistrā tika veikta, pamatojoties uz šo noteikumu 24.2. vai 24.3.apakšpunktā minēto gadījumu, amatpersona, kas veica pārbaudi, sazinās ar amatpersonu, kuras lietvedībā atrodas process (process, kura vajadzībām ir nepieciešams sasniegt attiecīgo mērķi), un saskaņo iespējamo rīcību.

32. Ja amatpersonai, kas veica ziņu pārbaudi reģistrā, rodas šaubas par ziņu patiesumu vai aktualitāti, tā sazinās ar amatpersonu, kuras lietvedībā atrodas process (process, kura vajadzībām ir nepieciešams sasniegt attiecīgo mērķi), un informē par šaubu iemesliem.

VI. Ziņu dzēšanas kārtība

33. Reģistrā iekļautās ziņas dzēš nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc tam, kad ir pieņemts lēmums par attiecīgo ziņu dzēšanu.

34. Ja ziņu uzturēšanas nepieciešamība netiek aktualizēta, ziņas dzēš automātiski:

34.1. iestājoties šo noteikumu 15.5.apakšpunktā norādītajam termiņam;

34.2. kad pagājis viens gads no ziņu iekļaušanas reģistrā šo noteikumu 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 8.1., 8.2., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4. un 9.5.apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanai vai to aktualizācijas – attiecībā pret personu;

34.3. kad pagājuši pieci gadi no ziņu iekļaušanas reģistrā šo noteikumu 7.5., 7.6., 8.3., 8.4., 9.4., 9.5. un 9.6.apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanai vai to aktualizācijas – attiecībā pret mantu un dokumentu.

35. Mēnesi pirms ziņu automātiskās dzēšanas atbilstoši šo noteikumu 34.punktā minētajām prasībām reģistrs automātiski nosūta brīdinājumu institūcijai vai iestādei, kuras amatpersona iekļāvusi ziņas.

36. Ja institūcija vai iestāde, kas saņēmusi brīdinājumu par ziņu automātisku dzēšanu no reģistra, nav kompetenta lemt par nepieciešamību uzturēt reģistrā ziņas, tā nekavējoties informē amatpersonu, kuras lietvedībā atrodas process (process, kura vajadzībām ir nepieciešams sasniegt attiecīgo mērķi).

VII. Noslēguma jautājumi

37. Šo noteikumu 7.5., 7.6., 8.3., 8.4. un 9.6.apakšpunkts piemērojams ar 2012.gada 1.janvāri.

38. Šo noteikumu 18. un 35.punktā minētās reģistra funkcijas nodrošināmas ne vēlāk kā ar 2012.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre, veselības ministra pienākumu izpildītāja L.Mūrniece
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām, kas nepieciešamas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 391Pieņemts: 27.04.2010.Stājas spēkā: 01.05.2010.Zaudē spēku: 11.06.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 69, 30.04.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
209081
01.05.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)