Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.14

Jūrmalā 2010.gada 11.martā (prot. Nr.7, 26.p.)
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 14. punkta f) apakšpunktu,
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punktu, 46. panta piekto daļu un 47. panta trešo daļu
(Jūrmalas pilsētas domes 29.08.2019. saistošo noteikumu Nr. 29 redakcijā)
I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome īsteno Latvijas Republikas Izglītības likuma 46.pantā un 47.pantā noteikto pašvaldības kompetenci – izsniegt licences juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai.

(Jūrmalas pilsētas domes 17.06.2010. saistošo noteikumu Nr.38 redakcijā)

2. Saistošie noteikumi nosaka juridisko un fizisko personu iesniegto izglītības programmu licencēšanas dokumentu izvērtēšanas un lēmuma par licences izsniegšanu, izsniegšanas atteikumu vai licences anulēšanas, kā arī citu šajos noteikumos minēto darbību veikšanas kārtību.

3. Ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidot Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes licencēšanas komisiju (turpmāk tekstā – Komisija).

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 29.08.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)

II. LICENCES PIEPRASĪJUMA IESNIEGŠANAS UN LICENCES IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

(Nodaļas nosaukums Jūrmalas pilsētas domes 29.08.2019. saistošo noteikumu Nr. 29 redakcijā)

4. Licences saņemšanai – juridiskajai personai – Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldē jāiesniedz šādi dokumenti:

4.1. pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda licences pieprasītāja nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese, kontakta personas vārds un uzvārds, licencējamās izglītības programmas nosaukums;

4.2. (svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 24.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.2);

4.3. licencējamās izglītības programmas oriģināls datorrakstā valsts valodā divos eksemplāros, kas ietver: programmas mērķa formulējumu, programmas uzdevumus, programmas ilgumu stundās, plānoto rezultātu aprakstu, izglītības satura aprakstu, programmas īstenošanas plānu, programmas mērķauditoriju;

4.4. dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas izglītības programmas apguves;

4.5. izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla izglītību apliecinošo dokumentu kopijas. Šī prasība neattiecas uz pieaugušo neformālo izglītību.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 38; 29.08.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)

5. Licences saņemšanai - fiziskai personai – Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldē jāiesniedz šādi dokumenti:

5.1. pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;

5.2. pieteikumam jāpievieno izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo personas izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

5.3. licencējamās programmas oriģināls datorrakstā valsts valodā divos eksemplāros, kas ietver: programmas mērķa formulējumu, programmas uzdevumus, programmas ilgumu stundās, plānoto rezultātu aprakstu, izglītības satura aprakstu, programmas īstenošanas plānu, programmas mērķauditoriju;

5.4. dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas izglītības programmas apguves;

5.5. (svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 24.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.2).

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 24.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 2; 29.08.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)

5.1 Maksa par licences izsniegšanu 52.15 euro (tai skaitā PVN 21%, kas ir 9.05 euro) apmērā 10 dienu laikā no Komisijas lēmuma par licences izsniegšanu pieņemšanas un rēķina saņemšanas jāieskaita Jūrmalas pilsētas domes norādītajā kontā.

(Jūrmalas pilsētas domes 29.08.2019. saistošo noteikumu Nr. 29 redakcijā)

III. LĒMUMA PIEŅEMŠANAS UN APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA

6. Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes licencēšanas komisija:

6.1. izskata iesniegtos pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus;

6.2. pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem;

6.3. pieņem lēmumu par:

6.3.1. licences izsniegšanu,

6.3.2. atteikumu izsniegt licenci,

6.3.3. papildu informācijas pieprasīšanu,

6.3.4. izsniegtās licences anulēšanu;

6.4. 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc licences pieteikuma saņemšanas Komisija izskata saņemtos pieteikumus, tiem pievienotos dokumentus un pieņem vienu no 6.3.punktā minētajiem lēmumiem;

6.5. noformē un izsniedz licences (saskaņā ar pielikumu);

6.6. apkopo informāciju par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanu pašvaldības teritorijā.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 29.08.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)

7. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

7.1. iesniegtie dokumenti vai tajā norādītās ziņas neatbilst normatīvo aktu vai šo noteikumu prasībām;

7.2. licences pieteicējs ir sniedzis nepatiesas ziņas;

7.3. licencējamā izglītības programma neatbilst pieaugušo neformālās vai interešu izglītības kritērijiem.

8. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par agrāk izsniegtas licences anulēšanu, ja:

8.1. (svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 24.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.2);

8.2. licencētās interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

8.3. (svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 24.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.2);

8.4. juridiskā persona tiek likvidēta;

8.5. licences īpašnieks, saņemot licenci, ir sniedzis nepatiesas ziņas.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.38)

9. Par licences anulēšanu licencētā persona tiek informēta rakstiski ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas.

10. Ja licences saņemšanai iesniegtajos dokumentos nav pietiekama informācija, lai izlemtu par licences pieprasījuma izskatīšanu, komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju. Šajā gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas licences pieteicējam nosūta paziņojumu, kurā tiek norādīta nepieciešamā informācija vai dokumenti. Licences pieteicējam jāiesniedz pieprasītā papildu informācija vai dokumenti 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. Ja noteiktajā termiņā pieprasītā informācija vai dokumenti netiek iesniegti, Komisijai ir tiesības paziņot, ka pieteikums par licences saņemšanu tiek atstāts bez izskatīšanas.

11. Komisija jebkurā laikā ir tiesīga pārbaudīt izglītības programmas īstenošanu.

12. Informācija par pieaugušo neformālās vai interešu izglītības licences anulēšanu tiek publicēta presē ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas un par to tiek informētas iestādes, kuras veic kontroles funkcijas (Pašvaldības policija).

13. Komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Jūrmalas pilsētas domes 17.06.2010. saistošo noteikumu Nr.38 redakcijā)

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

14. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas "Latvijas Vēstnesī".

15. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 1.jūnija saistošos noteikumus Nr.13 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs R.Munkevics
Pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2010.gada 11.marta saistošajiem noteikumiem Nr.14
(prot. Nr.7, 26.p.)

(Pielikums grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 24.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.2)


 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 14Pieņemts: 11.03.2010.Stājas spēkā: 14.04.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 58, 13.04.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
207945
{"selected":{"value":"25.09.2019","content":"<font class='s-1'>25.09.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"25.09.2019","iso_value":"2019\/09\/25","content":"<font class='s-1'>25.09.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"16.02.2013","iso_value":"2013\/02\/16","content":"<font class='s-1'>16.02.2013.-24.09.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.07.2010","iso_value":"2010\/07\/15","content":"<font class='s-1'>15.07.2010.-15.02.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.04.2010","iso_value":"2010\/04\/14","content":"<font class='s-1'>14.04.2010.-14.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
25.09.2019
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)