Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.254

Rīgā 2010.gada 16.martā (prot. Nr.14 23.§)
Ātri sasaldētu pārtikas produktu aprites noteikumi

1. Noteikumi nosaka obligātās nekaitīguma prasības cilvēku patēriņam paredzēto ātri sasaldētu pārtikas produktu (turpmāk – ātri sasaldēti pārtikas produkti) apritei, kā arī ātri sasaldētu pārtikas produktu marķēšanas kārtību.

2. Noteikumi neattiecas uz saldējumu un pārtikas ledu, kas iegūts no ūdens, sulām vai sulu koncentrātiem.

3. Ātri sasaldēti pārtikas produkti atbilst šādiem nosacījumiem:

3.1. tie ir ražoti, izmantojot ātrās sasaldēšanas procesu, kurā notiek maksimāla kristalizācija, un temperatūra pēc tās stabilizācijas visā produktā ir mīnus 18 °C vai zemāka, kas tiek pastāvīgi uzturēta;

3.2. produkti patērētājam tiek piedāvāti tādā veidā, kas liecina, ka tiem piemīt šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētās pazīmes.

4. Ātri sasaldētu pārtikas produktu ražošanā izmanto nebojātas, kvalitatīvas un svaigas izejvielas.

5. Izejvielas sagatavo un ātri sasaldē, izmantojot tehnisko aprīkojumu un iekārtas, kas nodrošina minimālas izejvielu ķīmiskās, bioķīmiskās un mikrobioloģiskās izmaiņas.

6. Ātrās sasaldēšanas procesā par saldēšanas līdzekli, kas nonāk tiešā saskarē ar pārtikas produktiem, atļauts izmantot gaisu, slāpekli vai oglekļa dioksīdu.

7. Ātri sasaldētu pārtikas produktu uzglabāšanā, transportēšanā, izplatīšanā, kā arī vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības vietās izmanto iekārtas, kas nodrošina produkta atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

8. Ātri sasaldētu pārtikas produktu temperatūra visā to aprites laikā ir mīnus 18 °C vai zemāka – stabila, pastāvīga, ar iespējami mazām svārstībām.

9. Transportēšanas laikā pieļaujama īslaicīga ātri sasaldētu pārtikas produktu temperatūras paaugstināšanās, bet ne vairāk kā par 3 °C.

10. Piegādes laikā un mazumtirdzniecības vietā aukstuma kamerā ātri sasaldētu pārtikas produktu temperatūras svārstības nedrīkst būt lielākas par 3 °C.

11. Lai nodrošinātu pastāvīgu un regulāru gaisa temperatūras uzraudzību ātri sasaldētu pārtikas produktu transportēšanas, uzglabāšanas un izplatīšanas laikā:

11.1. transportlīdzekli, vairumtirdzniecības vietas aukstuma kameru un noliktavu (saldētavu) aprīko ar gaisa temperatūras mērīšanas līdzekli, kas atbilst Komisijas 2005.gada 12.janvāra Regulas (EK) Nr. 37/2005 par temperatūras kontroli lietošanai pārtikā paredzētu ātri sasaldētu pārtikas produktu transporta līdzekļos, tirdzniecības bāzēs un noliktavās (turpmāk – Komisijas Regula (EK) Nr. 37/2005) 2.panta 2.punktā noteiktajiem standartiem;

11.2. transportlīdzeklī, vairumtirdzniecības vietas aukstuma kamerā un noliktavā (saldētavā) veikto gaisa temperatūras mērījumu pierakstus datē un uzglabā atbilstoši Komisijas Regulas (EK) Nr. 37/2005 2.panta 3.punktam;

11.3. gaisa temperatūru mazumtirdzniecības vietas aukstuma kamerā un ātri sasaldētu pārtikas produktu sadales laikā mēra atbilstoši Komisijas Regulas (EK) Nr. 37/2005 3.panta 1.punktam;

11.4. gaisa temperatūras mērīšanai mazumtirdzniecības vietas aukstuma kamerā un nelielā saldētavā, kuras tilpums ir mazāks par 10 kubikmetriem, atļauts izmantot termometru, kas neatbilst šo noteikumu 11.1.apakšpunktā noteiktajām prasībām, bet ir novietots redzamā vietā;

11.5. šo noteikumu 11.3. un 11.4.apakšpunktā minētos temperatūras mērījumus veic ar kalibrētu termometru, kura maksimāli pieļaujamā kļūda ir ± 1,0 °C un kura precizitāti pārbauda ne retāk kā reizi četros gados.

12. Šo noteikumu 11.4.apakšpunktā minētos temperatūras mērījumus var nepierakstīt un neuzglabāt.

13. Ja rodas aizdomas, ka ātri sasaldētu pārtikas produktu temperatūra neatbilst šo noteikumu 3.1.apakšpunktā norādītajai temperatūrai, Pārtikas un veterinārais dienests izlases veidā veic šo produktu temperatūras kontroli. Temperatūras kontrolei izmanto šo noteikumu pielikumā minēto testēšanas metodi.

14. Šo noteikumu pielikumā minētās testēšanas metodes izmantošana neierobežo citu metožu lietošanu, ja iegūtie rezultāti ir salīdzināmi. Ja rezultāti atšķiras, noteicošie ir rezultāti, kas iegūti saskaņā ar šo noteikumu pielikumā minēto testēšanas metodi.

15. Mazumtirdzniecībai un vairumtirdzniecībai paredzētu ātri sasaldētu pārtikas produktu iesaiņošanai un iepakošanai izmanto materiālus, kas atbilst normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma prasībām materiāliem un priekšmetiem, kuri nonāk saskarē ar pārtiku, un pasargā produktus no mikrobioloģiskā un citu veidu ārējā piesārņojuma, kā arī no izžūšanas.

16. Mazumtirdzniecībai un vairumtirdzniecībai paredzētu ātri sasaldētu pārtikas produktu marķējumā papildus normatīvajos aktos par pārtikas produktu marķēšanu noteiktajām prasībām pievieno:

16.1. tirdzniecības nosaukumu, kam pievienota viena vai vairākas no šādām norādēm:

16.1.1. dāņu valodā – "dybfrossen";

16.1.2. vācu valodā – "tiefgefroren" vai "Tiefkühlkost", vai "tiefgekühlt", vai "gefrostet";

16.1.3. spāņu valodā – "ultracongelado" vai "congelado rapidamente";

16.1.4. grieķu valodā – "βαθείας kαтάψuξης" vai "тαχείας kαтάψuζης", vai "uттερ-καтεψuγμένα";

16.1.5. angļu valodā – "quick-frozen";

16.1.6. franču valodā – "surgélé";

16.1.7. itāļu valodā – "surgelato";

16.1.8. holandiešu valodā – "diepvries";

16.1.9. portugāļu valodā – "ultracongelado";

16.1.10. somu valodā – "pakastettu";

16.1.11. zviedru valodā – "djupfryst";

16.1.12. čehu valodā – "hluboce zmrazené nebo hluboce zmrazená nebo hluboce zmrazený";

16.1.13. igauņu valodā – "sügavkülmutatud" vai "külmutatud";

16.1.14. latviešu valodā – "ātri sasaldēts";

16.1.15. lietuviešu valodā – "greitai užšaldyti";

16.1.16. ungāru valodā – "gyorsfagyasztott";

16.1.17. maltiešu valodā – "iffriżat";

16.1.18. poļu valodā – "produkt głęboko mrożony";

16.1.19. slovēņu valodā – "hitro zamrznjen";

16.1.20. slovāku valodā – "hlbokozmrazené";

16.1.21. bulgāru valodā – "бързо замразена";

16.1.22. rumāņu valodā – "congelare rapidă";

16.1.23. horvātu valodā – "brzo smrznuto";

16.2. informāciju par minimālo derīguma termiņu ar norādi par laikposmu, cik ilgi ātri sasaldētus produktus drīkst uzglabāt patērētājs, kā arī ar norādi par uzglabāšanas temperatūru vai aukstuma iekārtas veidu;

16.3. norādi "Pēc atlaidināšanas atkārtoti nesasaldēt".

(Grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.813)

17. Ja ātri sasaldēti pārtikas produkti nav paredzēti realizācijai mazumtirdzniecībā vai vairumtirdzniecībā, bet ir paredzēti tālākai pārstrādei vai citu produktu ražošanai, to marķējumā, kas atrodas uz iesaiņojuma, iepakojuma, konteinera vai piestiprinātas etiķetes, norāda tikai šādu informāciju:

17.1. tirdzniecības nosaukumu, kas papildināts ar norādi atbilstoši šo noteikumu 16.1.apakšpunktam;

17.2. neto daudzumu, kas izteikts masas mērvienībās;

17.3. ražotāja, fasētāja vai izplatītāja nosaukumu un adresi;

17.4. norādi par produkta partiju.

(Grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.813)

18. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumus Nr.302 "Ātri sasaldēto pārtikas produktu aprites noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 106.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.813)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1988.gada 21.decembra Direktīvas 89/108/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz cilvēku patēriņam paredzētiem ātri sasaldētiem pārtikas produktiem;

2) Komisijas 1992.gada 13.janvāra Direktīvas 92/2/EEK, ar ko nosaka paraugu ņemšanas kārtību un Kopienas analīžu metodi, veicot cilvēku patēriņam paredzētu paātrināti sasaldētu pārtikas produktu temperatūras oficiālu kontroli;

3) Padomes 2013.gada 13.maija Direktīvas 2013/20/ES, ar ko pielāgo dažas direktīvas pārtikas nekaitīguma, veterinārās un fitosanitārās politikas jomā saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.254
Ātri sasaldētu pārtikas produktu temperatūras kontroles testēšanas metode

I. Prasības paraugu ņemšanai

1. Produkta paraugus ņem izlases veidā no pārbaudāmās produktu partijas iespējami siltākiem (kritiskiem) punktiem.

2. Vairumtirdzniecības vietas aukstuma kameru un saldētavu kritiskajos punktos paraugus ņem, ievērojot konkrētā produkta uzglabāšanas laiku (temperatūras stabilizācijai):

2.1. durvju tuvumā augšējā un apakšējā līmenī;

2.2. telpas centra tuvumā augšējā un apakšējā līmenī;

2.3. vietā, kur gaiss atgriežas saldēšanas agregātā.

3. Transportēšanas laikā, ja nepieciešams, paraugus ņem no kravas augšējā un apakšējā līmeņa durvju malas tuvumā.

4. Izkraušanas laikā atlasa četrus paraugus no šādiem kritiskiem punktiem:

4.1. kravas augšējā un apakšējā līmeņa durvju malas tuvumā;

4.2. kravas aizmugures augšējā stūra pēc iespējas tālāk no saldēšanas agregāta;

4.3. kravas vidus;

4.4. kravas priekšējās virsmas centra pēc iespējas tuvāk saldēšanas agregātam;

4.5. kravas priekšējās virsmas augšējā un apakšējā stūra pēc iespējas tuvāk vietai, kur gaiss atgriežas saldēšanas agregātā.

5. No mazumtirdzniecības vietas aukstuma kamerām paraugus atlasa trijos siltākajos kameras punktos.

II. Temperatūras mērīšanai nepieciešamās ierīces un to sagatavošana

6. Ātri sasaldētu pārtikas produktu temperatūras mērīšanai izmanto:

6.1. temperatūras mērīšanas ierīces ar jutīgu zondi, kas atbilst šādiem kritērijiem:

6.1.1. triju minūšu laikā sasniedz 90 % no starpības starp sākuma un beigu nolasījumu;

6.1.2. ierīces precizitāte ir ± 0,5 °C, ja temperatūras mērījumu robežas ir no mīnus 20 °C līdz plus 30 °C;

6.1.3. mērījumu precizitāte mērīšanas laikā nedrīkst svārstīties vairāk kā par 0,3 °C, ja apkārtējās vides temperatūra ir no mīnus 20 °C līdz plus 30 °C;

6.1.4. skalas iedaļas vērtība ir 0,1 °C;

6.1.5. temperatūras mērīšanas zonde ir viegli tīrāma;

6.1.6. temperatūras mērīšanas zondes jutīgā daļa nodrošina labu saskari ar produktu;

6.1.7. ierīces elektriskās daļas ir aizsargātas pret mitrumu;

6.2. instrumentus cauruma veidošanai ātri sasaldētā pārtikas produktā (asi, smaili, viegli tīrāmi metāliski instrumenti, kas darbojas kā ledus urbis vai svārpsts).

7. Pirms mērījumu sākšanas temperatūras mērīšanas ierīces zondi un instrumentu cauruma veidošanai atdzesē līdz temperatūrai, kas ir maksimāli tuva ātri sasaldēta pārtikas produkta temperatūrai.

III. Paraugu sagatavošana un temperatūras mērīšana

8. Paraugu sagatavo un temperatūru mēra tajā pašā vidē, kurā atrodas pārbaudāmie ātri sasaldēti pārtikas produkti.

9. Ātri sasaldēta pārtikas produkta paraugā ar iepriekš atdzesētu instrumentu cauruma veidošanai izveido caurumu, kura diametrs ir tāds, lai temperatūras mērīšanas ierīces zondes jutīgā daļa pēc iespējas ciešāk piekļautos tā sieniņām.

10. Izveidotā cauruma dziļums, kurā ievieto atdzesēto temperatūras mērīšanas ierīces zondi, atbilst pārbaudāmā produkta veidam:

10.1. ja ātri sasaldēta pārtikas produkta izmēri atļauj, ierīces zondi ievieto 25 mm dziļumā no produkta virsmas;

10.2. ja ātri sasaldēta pārtikas produkta izmēri neatļauj izpildīt šā pielikuma 10.1.apakšpunktā minēto nosacījumu, atdzesēto temperatūras mērīšanas ierīces zondi ievieto minimālā dziļumā, kas 3–4 reizes pārsniedz temperatūras mērīšanas ierīces zondes diametru.

11. Ātri sasaldētiem pārtikas produktiem, kuros to izmēra vai sastāva dēļ nevar izveidot caurumu (piemēram, zaļie zirnīši), mēra iesaiņojuma iekšējo temperatūru, iesaiņojuma centrā ievietojot piemērotu, iepriekš atdzesētu, stingru un asu temperatūras mērīšanas zondi.

12. Temperatūru nolasa, kad temperatūras rādījums ir stabils.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ātri sasaldētu pārtikas produktu aprites noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 254Pieņemts: 16.03.2010.Stājas spēkā: 24.03.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 46, 23.03.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
206878
{"selected":{"value":"26.09.2013","content":"<font class='s-1'>26.09.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"26.09.2013","iso_value":"2013\/09\/26","content":"<font class='s-1'>26.09.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"24.03.2010","iso_value":"2010\/03\/24","content":"<font class='s-1'>24.03.2010.-25.09.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
26.09.2013
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"