Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumus Nr. 1231 "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu".
Ministru kabineta noteikumi Nr.253

Rīgā 2010.gada 16.martā (prot. Nr.14 22.§)
Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā veicama samaksa par:

1.1.1. Pārtikas aprites uzraudzības likumā noteiktajām valsts uzraudzības un kontroles darbībām;

1.1.2. Veterinārmedicīnas likumā noteiktajām valsts uzraudzības un kontroles darbībām un veterināro kontroli;

1.2. kārtību, kādā sedz izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma atzīšanu;

1.3. Pārtikas un veterinārā dienesta sniegto maksas pakalpojumu veidus un cenrādi.

2. Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – dienests) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (turpmāk – Regula Nr. 882/2004), iekasē maksu par dzīvu dzīvnieku un gaļas, arī gaļas produktu, mājputnu, medību dzīvnieku, trušu, saimniecībā audzētu medību dzīvnieku gaļas, blakusproduktu, dzīvnieku izcelsmes dzīvnieku barības un zvejniecības produktu valsts uzraudzību un kontroli, ja tie tiek importēti vai vesti tranzītā caur Eiropas Savienības dalībvalstīm.

3. Šo noteikumu 2.punktā minēto maksu par valsts uzraudzības un kontroles darbībām, kas noteiktas Regulas Nr. 882/2004 V pielikumā, dienests aprēķina un piemēro latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas maiņas kursam dienā, kad notikusi attiecīgā kontrole (atbilstības pārbaude), konvertējot ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata.

4. Maksu par valsts uzraudzības un kontroles darbībām un pakalpojumiem nosaka tādā apmērā, lai segtu dienesta izdevumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 882/2004 27.panta 4.punktu un VI pielikumu.

5. Maksu par normatīvajos aktos noteiktajām valsts uzraudzības un kontroles darbībām dienests iekasē saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu un maksu par dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem – saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

6. Maksu par valsts uzraudzības un kontroles darbībām preču un produktu robežkontrolē dienests iekasē saskaņā ar Regulas Nr. 882/2004 V pielikumu un šo noteikumu 3.pielikumu atbilstoši preču neto svaram.

7. Regulas Nr. 882/2004 28.pantā noteikto maksu par oficiālo papildu kontroli dienests iekasē saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu.

8. Maksu par šajos noteikumos minētajām valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem pakalpojuma ņēmējs sedz, iemaksājot naudu kredītiestādē vai citā iestādē, kurai ir tiesības veikt naudas pārskaitījumus.

9. Atzīt par spēku zaudējušiem:

9.1. Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumus Nr.901 "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību samaksu" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 205.nr.);

9.2. Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumus Nr.232 "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 41., 130.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.253
Maksa par normatīvajos aktos noteiktajām Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām

Nr. p.k.

Uzraudzības un kontroles darbība

Cena, Ls1

I. Veterinārā (veselības) sertifikāta sagatavošana un izsniegšana2

1.Veterinārā (veselības) sertifikāta dzīvniekiem sagatavošana un izsniegšana (atbilstoši faktiskajam kontroles laikam par darba stundu)

7,50

2.Veterinārā (veselības) sertifikāta dzīvnieku izcelsmes produktiem sagatavošana un izsniegšana (atbilstoši faktiskajam kontroles laikam par darba stundu)

7,50

3.Veterinārā (veselības) sertifikāta augu un dzīvnieku valsts barībai sagatavošana un izsniegšana (atbilstoši faktiskajam kontroles laikam par darba stundu)

7,50

4.Vienas darba stundas izmaksas par šā pielikuma 1., 2. un 3.punktā minēto darbu nakts stundās

9,34

5.Vienas darba stundas izmaksas par šā pielikuma 1., 2. un 3.punktā minēto darbu brīvdienās un svētku dienās

11,18

6.Vienas darba stundas izmaksas par šā pielikuma 1., 2. un 3.punktā minēto darbu brīvdienu un svētku dienu nakts stundās

13,02

7.Transporta izmaksas līdz kontroles vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darbavietai par kilometru

0,09

II. Atbilstības sertifikāta, kontroles apliecības un pārējo ar uzraudzību un kontroli saistīto apliecinājumu, sertifikātu un izziņu sagatavošana un izsniegšana2

8.Atbilstības sertifikāta sagatavošana un izsniegšana augkopības produktiem:
8.1.labībai un tās pārstrādes produktiem bez iepakojuma: 
8.1.1.partijai ar svaru līdz 60 tonnām

14,00

8.1.2.partijai ar svaru no 61 līdz 1000 tonnām (par tonnu)

0,23

8.1.3.partijai ar svaru no 1001 līdz 5000 tonnām (par tonnu)

0,21

8.1.4.partijai ar svaru no 5001 līdz 10 000 tonnām (par tonnu)

0,16

8.1.5.partijai ar svaru, lielāku par 10 000 tonnām (par tonnu)

0,14

8.2.labībai un tās pārstrādes produktiem iepakojumā: 
8.2.1.partijai ar svaru līdz 60 tonnām

17,00

8.2.2.partijai ar svaru no 61 līdz 1000 tonnām (par tonnu)

0,28

8.2.3.partijai ar svaru no 1001 līdz 5000 tonnām (par tonnu)

0,25

8.2.4.partijai ar svaru no 5001 līdz 10 000 tonnām (par tonnu)

0,20

8.2.5.partijai ar svaru, lielāku par 10 000 tonnām (par tonnu)

0,15

8.3.citiem augkopības produktiem (par kravu)

7,50

9.Sertifikāta sēnēm un meža ogām sagatavošana un izsniegšana (par kravu)

15,00

10.Atbilstības sertifikāta vai kontroles apliecības sagatavošana un izsniegšana par importēto vai eksportējamo svaigo augļu un dārzeņu atbilstību tirdzniecības standartiem:
10.1.līdz 1000 kg (par kravu)

7,50

10.2.kravai ar svaru no 1000 kg (par katriem nākamajiem 1000 kg virs 1000 kg)

0,50

11.Kontroles apliecības izsniegšana par atkārtotu svaigu augļu un dārzeņu atbilstības tirdzniecības standartiem novērtēšanu (par neatbilstošo produkta partiju atkarībā no tās svara):
11.1.līdz 100 kg

10,00

11.2.no 101 kg līdz 1000 kg

15,00

11.3.no 1001 kg līdz 10 000 kg

20,00

11.4.no 10 001 kg līdz 25 000 kg

25,00

11.5.virs 25 000 kg

30,00

12.Atbilstības un speciālā sertifikāta izsniegšana lauksaimniecības produktiem un pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, kas pretendē uz eksporta kompensāciju saņemšanu (atbilstoši faktiskajām kontroles izmaksām par darba stundu)

7,50

13.Ar uzraudzību un kontroli saistīta apliecinājuma vai sertifikāta sagatavošana un izsniegšana (par darba stundu)

7,50

14.Vienas darba stundas izmaksas par šā pielikuma 13.punktā minēto darbu nakts stundās

9,34

15.Vienas darba stundas izmaksas par šā pielikuma 13.punktā minēto darbu brīvdienās un svētku dienās

11,18

16.Vienas darba stundas izmaksas par šā pielikuma 13.punktā minēto darbu brīvdienu un svētku dienu nakts stundās

13,02

17.Ar preču un produktu robežkontroli saistīta apliecinājuma vai sertifikāta sagatavošana un izsniegšana (par kravu)

15,00

18.Transporta izmaksas līdz kontroles vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai inspektora darbavietai (par kilometru)

0,09

19.Dažādu ar uzraudzību un kontroli saistītu apliecinājumu, sertifikātu un izziņu sagatavošana un izsniegšana (ja nav nepieciešama speciāla uzraudzības objekta pārbaude vai citas darbības (laboratoriskie izmeklējumi))

1,00

III. Atļaujas sagatavošana un izsniegšana

20.Atļaujas sagatavošana un izsniegšana komersantam tirdzniecībai ar mājas (istabas) dzīvniekiem

15,00

IV. Normatīvajos aktos noteiktās uzraudzības objektu novērtēšanas, atzīšanas darbības un kontroles institūcijas (pārtikas un veterinārās jomas) apstiprināšana

21.Atzīšanas apliecības vai kontroles institūcijas apstiprināšanas apliecības noformēšana un izsniegšana:
21.1.informācijas ievade un aktualizācija datubāzēs

7,00

21.2.apliecības noformēšana un izsniegšana

1,00

22.Izmaiņu izdarīšana atzīšanas apliecībā vai kontroles institūcijas apstiprināšanas apliecībā: 
22.1.informācijas ievade un aktualizācija datubāzēs

4,00

22.2.apliecības noformēšana un izsniegšana

1,00

23.Atzīšanas apliecības vai kontroles institūcijas apstiprināšanas apliecības dublikāta izsniegšana

5,00

24.Inspektora vienas darba stundas izmaksas par novērtēšanu pirms atzīšanas vai kontroles institūcijas (pārtikas un veterinārās jomas) apstiprināšanas

7,50

25.Transporta izmaksas līdz kontroles vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darbavietai (par kilometru)

0,09

V. Zvejas produktu laišanas tirgū valsts uzraudzība un kontrole

26.Zvejas produktu pārbaude izkraušanas vietās (par tonnu)

2,30

VI. Uztura bagātinātāju dokumentu ekspertīze un iekļaušana uztura bagātinātāju reģistrā

27.Pirmreizējā uztura bagātinātāja dokumentu ekspertīze un iekļaušana uztura bagātinātāju reģistrā

300,00

28.Atkārtota dokumentu ekspertīze un izmaiņu izdarīšana reģistrā par reģistrētu uztura bagātinātāju, ja ir nepieciešama jauna lēmuma sagatavošana

150,00

29.Dokumentu izvērtēšana un izmaiņu izdarīšana uztura bagātinātāju reģistrā par reģistrētu uztura bagātinātāju, ja nav nepieciešama jauna lēmuma sagatavošana

30,00

30.Dokumentu izvērtēšana par Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs ražotu, reģistrētu vai tirgū laistu uztura bagātinātāju un tā iekļaušana uztura bagātinātāju reģistrā

70,00

31.Izmaiņu izdarīšana par uztura bagātinātāju reģistrā iekļautu Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī ražotu, reģistrētu vai tirgū laistu uztura bagātinātāju

30,00

VII. Diētiskās pārtikas atbilstības izvērtēšana

32.Pirmreizēja tādas diētiskās pārtikas izvērtēšana, kura līdz šim nav laista tirgū kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, lai noteiktu tās atbilstību normatīvo aktu prasībām par diētisko pārtiku, un reģistrācija diētiskās pārtikas datubāzē

160,00

33.Citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī izplatītas diētiskās pārtikas dokumentācijas izvērtēšana un reģistrācija diētiskās pārtikas datubāzē

70,00

34.Atkārtota dokumentācijas izvērtēšana un izmaiņu izdarīšana diētiskās pārtikas datubāzē par reģistrēto diētisko pārtiku, ja ir nepieciešama jauna lēmuma sagatavošana

70,00

35.Atkārtota dokumentācijas izvērtēšana un izmaiņu izdarīšana diētiskās pārtikas datubāzē par reģistrēto diētisko pārtiku, ja nav nepieciešama jauna lēmuma sagatavošana

30,00

VIII. Pastāvīgā veterinārā un higiēnas uzraudzība kautuvēs, gaļas sadales un medījumu apstrādes uzņēmumos2

36.Vecākā eksperta darba izmaksas:
36.1.par darba stundu normatīvajā darba laikā

4,50

36.2.par darba stundu ārpus normatīvā darba laika

4,00

37.Eksperta darba samaksa izmaksas: 
37.1.par darba stundu normatīvajā darba laikā

3,30

37.2.par darba stundu ārpus normatīvā darba laika

2,80

38.Izdevumi par patērēto degvielu (nepārsniedzot 10 litru uz 100 km)

atbilstoši degvielas iegādi apliecinošiem dokumentiem un maršruta lapai

Piezīmes.
1. Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 2.panta divdesmit otro daļu.

2. Maksa neietver paraugu ņemšanas, laboratorisko izmeklējumu un transporta izmaksas.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.253
Pārtikas un veterinārā dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN (Ls)

PVN (Ls)

Cena ar PVN (Ls)

1.Uzņēmuma (objekta) pārbaude dažādu apliecinājumu saņemšanai vai ierobežojumu atcelšanai (pēc klienta rakstiska pieprasījuma):
1.1.inspektora (eksperta) vienas darba stundas izmaksas (Ls/h) uzņēmuma pārbaudes laikā (bez transporta un viesnīcas izmaksām)

7,50

1,58

9,08

1.2.transporta izmaksas (Ls/km)

0,09

0,02

0,11

2.Kravas pilnīga vai daļēja izkraušana un iekraušana (par katru tonnu)

3,50

0,74

4,24

3.Atzinums par mērījumu un testēšanas rezultātiem un ieteikumu sagatavošana turpmākai rīcībai

2,50

0,53

3,03

4.Veterinārās uzraudzības apritē iesaistīto dokumentu veidlapu izplatīšana:
4.1.veterinārā apliecība (par vienu apliecību)

0,30

0,06

0,36

4.2.suņu, kaķu vakcinācijas apliecība (par vienu apliecību)

0,35

0,07

0,42

4.3.veterinārās ekspertīzes apliecība (par vienu apliecību)

0,30

0,06

0,36

4.4.zāļu pieprasījuma veidlapu komplekts (par 10 komplektiem)

0,30

0,06

0,36

4.5.veterināro recepšu veidlapu komplekts (par 10 komplektiem)

0,30

0,06

0,36

4.6.dzīvnieku ārstnieciskās barības pieprasījuma veidlapu komplekts (par 10 komplektiem)

0,65

0,14

0,79

4.7.reģistrācijas žurnāli (piemēram, kautproduktu veterināro ekspertīžu žurnāli, dzīvnieku pieņemšanas un pirmskaušanas apskates žurnāli), ja lappušu skaits nav lielāks par 50 (par vienu žurnālu)

3,00

0,63

3,63

4.8.reģistrācijas žurnāli (piemēram, kautproduktu veterināro ekspertīžu žurnāli, dzīvnieku pieņemšanas un pirmskaušanas apskates žurnāli), ja lappušu skaits ir lielāks par 50 (par vienu žurnālu)

5,00

1,05

6,05

4.9.mājas (istabas) dzīvnieka pase (par vienu pasi)

0,35

0,07

0,42

5.Informatīvie materiāli veterinārmedicīnā un pārtikas apritē (par vienu lappusi)

0,10

0,02

0,12

6.Kopēšana:
6.1.A4 formāts (par vienu lappusi)

0,13

0,03

0,16

6.2.A3 formāts (par vienu lappusi)

0,17

0,04

0,21

7.Aprīkojuma, iekārtu (piemēram, audioaparatūras, videoaparatūras, kodoskopa, diaprojektora) noma (par vienu stundu)

0,50

0,11

0,61

8.Transporta izmaksas (Ls/km)

0,09

0,02

0,11

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.253
Maksa par valsts uzraudzības un kontroles darbībām preču un produktu robežkontrolē

Nr.p.k.

Uzraudzības un kontroles veids

Cena (Ls)1

1.Pārtikas un materiālu un priekšmetu, kas nonāk saskarē ar pārtiku, nekaitīguma uzraudzība un kontrole (izņemot pārtiku, par kuras kontroli maksa noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr. 882/2004)
1.1.kravām, kas nav minētas šā pielikuma 1.2., 1.3. un 1.4.apakšpunktā:
1.1.1.kravai, kuras svars ir līdz 10 kg (starptautiskie pasta sūtījumi, kuru svars ir 1–10 kg) (par kravu)

2,00

1.1.2.kravai, kuras svars ir no 11 līdz 5000 kg (par kravu)

5,00

1.1.3.kravai, kuras svars ir no 5001 līdz 25 000 kg (par katriem 1000 kg)

3,00

1.1.4.kravai, kuras svars ir no 25 001 līdz 50 000 kg (par kravu)

90,00

1.1.5.kravai, kuras svars ir no 50 001 līdz 75 000 kg (par kravu)

105,00

1.1.6.kravai, kuras svars ir no 75 001 līdz 100 000 kg (par kravu)

120,00

1.1.7.kravai, kuras svars ir 100 001 kg un lielāks (par kravu)

135,00

1.2.sāls (par kravu)

5,00

1.3.graudaugiem un eļļas augu sēklām (paredzētas lietošanai pārtikā vai pārtikas ražošanā), jēlcukuram, melasei:
1.3.1.kravai, kuras svars ir līdz 10 000 kg (par kravu)

6,00

1.3.2.kravai, kuras svars ir no 10 001 līdz 40 000 kg (par kravu)

13,00

1.3.3.kravai, kuras svars ir no 40 001 līdz 100 000 kg (par kravu)

20,00

1.3.4.kravai, kuras svars ir 100 001 kg un lielāks (par kravu)

40,00

1.4.materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku:
1.4.1.kravai, kuras svars ir līdz 10 kg (starptautiskie pasta sūtījumi, kuru svars ir 1–10 kg) (par kravu)

2,00

1.4.2.kravai, kuras svars ir no 11 līdz 5000 kg (par kravu)

5,00

1.4.3.kravai, kuras svars ir no 5001 līdz 25 000 kg (par katriem 1000 kg)

1,00

1.4.4.kravai, kuras svars ir no 25 001 līdz 50 000 kg (par kravu)

30,00

1.4.5.kravai, kuras svars ir no 50 001 līdz 75 000 kg (par kravu)

35,00

1.4.6.kravai, kuras svars ir no 75 001 līdz 100 000 kg (par kravu)

40,00

1.4.7.kravai, kuras svars ir 100 001 kg un lielāks (par kravu)

45,00

2.Nepārtikas preču drošuma kontrole rotaļlietām, medikamentiem un augu aizsardzības līdzekļiem
2.1.kravai, kuras svars ir līdz 10 kg (starptautiskie pasta sūtījumi, kuru svars ir 1–10 kg) (par kravu)

2,00

2.2.kravai, kuras svars ir no 11 līdz 5000 kg (par kravu)

5,00

2.3.kravai, kuras svars ir no 5001 līdz 25 000 kg (par katriem 1000 kg)

1,00

2.4.kravai, kuras svars ir no 25 001 līdz 50 000 kg (par kravu)

30,00

2.5.kravai, kuras svars ir no 50 001 līdz 75 000 kg (par kravu)

35,00

2.6.kravai, kuras svars ir no 75 001 līdz 100 000 kg (par kravu)

40,00

2.7.kravai, kuras svars ir 100 001 kg un lielāks (par kravu)

45,00

3.Dzīvnieku barības kontrole (izņemot dzīvnieku izcelsmes dzīvnieku barību, par kuras kontroli samaksa noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr. 882/2004)
3.1.krava, kuras svars ir līdz 10 000 kg

6,00

3.2.krava, kuras svars ir no 10 001 līdz 40 000 kg

13,00

3.3.krava, kuras svars ir no 40 001 līdz 100 000 kg

20,00

3.4.krava, kuras svars ir 100 001 kg un lielāks

40,00

Piezīme. 1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 2.panta divdesmit otro daļu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.253
Maksa par oficiālo papildu kontroli

Nr. p.k.

Kontroles darbība

Cena (Ls)1

1.

Vienas darba stundas izmaksas par oficiālo papildu kontroli

7,50

2.

Izdevumi, kas saistīti ar laboratorisko izmeklējumu veikšanu un testēšanas pārskatu sagatavošanuSaskaņā ar laboratoriju izmeklējumu faktiskajām izmaksām

3.

Transporta izmaksas, veicot oficiālo papildu kontroli, līdz kontroles vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai dienesta inspektora darbavietai (par kilometru)

0,09

Piezīme. 1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 2.panta divdesmit otro daļu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 253Pieņemts: 16.03.2010.Stājas spēkā: 24.03.2010.Zaudē spēku: 01.01.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 46, 23.03.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
206877
24.03.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)