Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2017. gada 16. maija noteikumus Nr. 254 "Aizturēto ārzemnieku un patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu iekšējās kārtības noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.222

Rīgā 2010.gada 9.martā (prot. Nr.12 7.§)
Patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu iekšējās kārtības noteikumi
Izdoti saskaņā ar Patvēruma likuma
9.panta septīto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Valsts robežsardzes (turpmāk – robežsardze) patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu (turpmāk – izmitināšanas telpas) iekšējo kārtību;

1.2. priekšmetus un vielas, kuras aizturētajam patvēruma meklētājam ir aizliegts glabāt izmitināšanas telpās (turpmāk – aizliegtie priekšmeti un vielas).

II. Patvēruma meklētāja ievietošana izmitināšanas telpās un izmitināšanas telpu dienas kārtība

2. Ievietojot patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās, norīkojuma maiņas vecākais reģistrē viņu patvēruma meklētāju reģistrācijas žurnālā (1.pielikums), organizē patvēruma meklētāja un viņa mantu apskati un sastāda apskates un izņemšanas protokolu (2.pielikums) trijos eksemplāros. Apskates un izņemšanas protokola vienu eksemplāru pievieno patvēruma meklētāja lietai, kurā iekļauti dokumenti, kas saistīti ar patvēruma meklētāja aizturēšanu, identifikāciju un turēšanu apsardzībā (turpmāk – patvēruma meklētāja lieta), otru izsniedz patvēruma meklētājam, bet trešo pievieno glabāšanā nodotajām mantām.

3. Apskates laikā patvēruma meklētājam izņemtās mantas, dokumentus, kā arī aizliegtos priekšmetus un vielas glabā īpaši šim nolūkam aprīkotā telpā.

4. Vērtspapīrus, dārgmetālus, dārgakmeņus un to izstrādājumus (turpmāk – vērtslietas) patvēruma meklētājs var nodot glabāšanā. Ja vērtslietas nodod glabāšanā, sastāda vērtslietu pieņemšanas un nodošanas aktu trijos eksemplāros. Vienu pieņemšanas un nodošanas akta eksemplāru pievieno patvēruma meklētāja lietai, otru izsniedz patvēruma meklētājam, bet trešo glabā aizlīmētā aploksnē vai slēgtā kastē kopā ar vērtslietām ugunsdrošā seifā.

5. Patvēruma meklētājs var nodot glabāšanā naudu. Šādā gadījumā sastāda patvēruma meklētāja naudas uzskaites karti (3.pielikums) trijos eksemplāros. Patvēruma meklētāja naudas uzskaites kartes vienu eksemplāru pievieno patvēruma meklētāja lietai, otru izsniedz patvēruma meklētājam, bet trešo glabā aizlīmētā aploksnē vai slēgtā kastē kopā ar naudu ugunsdrošā seifā.

6. Patvēruma meklētājs pēc izmitināšanas telpu priekšnieka rakstiskas atļaujas saņemšanas naudu, vērtslietas, kā arī glabāšanā nodotos aizliegtos priekšmetus un vielas var nodot radiniekiem vai citām personām.

7. Apmeklētāju pieņemšanas laiks izmitināšanas telpās ir katru dienu no plkst.10.00 līdz 19.00.

8. Patvēruma meklētājam nodrošina pastaigu svaigā gaisā ne mazāk kā divas stundas dienā.

9. Izmitināšanas telpās noteikts astoņu stundu naktsmiers no plkst.23.00 līdz 7.00.

III. Patvēruma meklētāja tikšanās ar apmeklētājiem

10. Patvēruma meklētājs vai apmeklētājs tikšanās laiku saskaņo ar izmitināšanas telpu priekšnieku. Saskaņojot tikšanās laiku, izmitināšanas telpu priekšnieks ņem vērā dienas kārtību un tikšanās tehniskās iespējas.

11. Tikšanās notiek īpaši šim nolūkam aprīkotā telpā, un vienam patvēruma meklētājam tā nav ilgāka par divām stundām. Patvēruma meklētājs vienlaikus var tikties ne vairāk kā ar diviem apmeklētājiem.

12. Izmitināšanas telpu priekšnieks var noteikt tikšanās pagaidu aizliegumu (piemēram, karantīnas vai masu nekārtību dēļ). Par pagaidu aizliegumu robežsardzes amatpersona informē apmeklētāju.

13. Pirms tikšanās apmeklētāju iepazīstina ar izmitināšanas telpu iekšējās kārtības noteikumiem, kas jāievēro apmeklētājiem.

14. Apmeklētāja pienākumi:

14.1. uzrādīt robežsardzes amatpersonai personu apliecinošu dokumentu (pasi, personas apliecību), personīgās mantas un atnestos priekšmetus;

14.2. atrasties robežsardzes amatpersonas norādītajā vietā;

14.3. pildīt robežsardzes amatpersonas likumīgās prasības.

15. Apmeklētājam, atrodoties izmitināšanas telpās, aizliegts:

15.1. patvaļīgi pārvietoties izmitināšanas telpās;

15.2. bez robežsardzes amatpersonas atļaujas nodot patvēruma meklētājam jebkādas mantas un priekšmetus;

15.3. smēķēt tam neparedzētā vietā;

15.4. spēlēt galda vai citas spēles, lai gūtu materiālu vai citu labumu;

15.5. lietot necenzētus vārdus;

15.6. ienest izmitināšanas telpās citai personai piederošus personu apliecinošus dokumentus.

16. Ienākot izmitināšanas telpās, apmeklētājs caurlaides punktā uzrāda robežsardzes amatpersonai personu apliecinošu dokumentu. Robežsardzes amatpersona reģistrē attiecīgo personu apmeklētāju reģistrācijas žurnālā, norādot datus par uzrādīto personu apliecinošo dokumentu (4.pielikums), un izsniedz caurlaidi.

17. Lai garantētu drošību izmitināšanas telpās un nepieļautu aizliegto priekšmetu un vielu ienešanu un to nodošanu patvēruma meklētājam, robežsardzes amatpersona apmeklētāju un viņa personīgās mantas un atnestos priekšmetus pārbauda īpaši šim mērķim paredzētā vietā izmitināšanas telpās.

IV. Pienesumu un sūtījumu saņemšanas kārtība

18. Pienesumu pieņemšanas telpā redzamā vietā novieto informāciju par pienesumu pieņemšanas kārtību, kā arī to normatīvo aktu izrakstus (vismaz divās svešvalodās), kuros noteikti pienesumos aizliegtie priekšmeti un vielas.

19. Robežsardzes amatpersona pienesuma piegādātāja klātbūtnē pārbauda pienesuma saturu, bet sūtījumu atver un pārbauda tā patvēruma meklētāja klātbūtnē, kuram tas ir adresēts.

20. Konstatējot pienesumā vai sūtījumā aizliegtos priekšmetus vai vielas (izņemot šo noteikumu 21.punktā minēto gadījumu):

20.1. pienesumu nepieņem un to atdod pienesuma piegādātājam;

20.2. sūtījumu nosūta atpakaļ sūtītājam.

21. Ja ir aizdomas, ka pienesumā vai sūtījumā ir narkotiskās vai psihotropās vielas, sprāgstvielas, ieroči vai munīcija, pienesumu vai sūtījumu nodod Valsts policijai. Pienesuma piegādātāju aiztur un nodod Valsts policijai.

22. Ja patvēruma meklētājs pārcelts uz citām izmitināšanas telpām, viņam adresētu sūtījumu neatver, bet nosūta uz attiecīgajām izmitināšanas telpām. Ar nosūtīšanu saistītos izdevumus sedz robežsardze.

23. Ja patvēruma meklētājs ir atstājis valsts teritoriju, ir atbrīvots vai miris, viņam adresētu sūtījumu nosūta atpakaļ sūtītājam.

V. Drošības pasākumi

24. Patvēruma meklētājam aizliegts:

24.1. patvaļīgi atstāt izmitināšanas telpas;

24.2. patvaļīgi atrasties vietās, kurās patvēruma meklētājiem nav paredzēta brīva iekļūšana ārpus noteiktā laika;

24.3. izgatavot, lietot vai glabāt aizliegtos priekšmetus un vielas;

24.4. atsavināt citiem patvēruma meklētājiem personīgās mantas, priekšmetus un vielas vai atdot viņiem lietošanā savas personīgās mantas, priekšmetus un vielas, kā arī iegādāties vai patapināt tās no citiem patvēruma meklētājiem;

24.5. spēlēt galda vai citas spēles, lai gūtu materiālu vai citu labumu;

24.6. lietot necenzētus vārdus;

24.7. tetovēt sevi vai citus patvēruma meklētājus;

24.8. aizklāt gultas vietu, kā arī savstarpēji mainīties gultas vietām ar citiem patvēruma meklētājiem;

24.9. tīši kaitēt savai vai citu personu veselībai;

24.10. turēt dzīvniekus;

24.11. bojāt izmitināšanas telpas un tajās esošos priekšmetus, kā arī citu patvēruma meklētāju mantas;

24.12. smēķēt tam neparedzētā vietā;

24.13. lietot vai glabāt alkoholu;

24.14. lietot vai glabāt narkotiskas, psihotropas, toksiskas vai citas apreibinošas vielas.

25. Patvēruma meklētāja un viņa mantu apskati veic:

25.1. ievietojot patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās;

25.2. pirms ievietošanas dzīvojamā telpā un izvešanas no tās;

25.3. pirms un pēc tikšanās ar apmeklētāju;

25.4. pirms izvešanas no izmitināšanas telpām un pēc atgriešanās tajās;

25.5. pirms atbrīvošanas;

25.6. veicot dzīvojamo un koplietošanas telpu apskati;

25.7. ja radušās aizdomas, ka patvēruma meklētājs glabā aizliegtus priekšmetus vai vielas vai tādus priekšmetus vai vielas, kuras patvēruma meklētājs varētu izmantot noziedzīga nodarījuma izdarīšanai vai bēgšanas mēģinājumam.

26. Var veikt pilnīgu vai daļēju patvēruma meklētāja un viņa mantu apskati.

27. Patvēruma meklētāja apskati var veikt un piedalīties tajā tikai tā paša dzimuma robežsardzes amatpersona.

28. Veicot daļēju patvēruma meklētāja un viņa mantu apskati:

28.1. patvēruma meklētājam ir pienākums nodot aizliegtos priekšmetus vai vielas, kā arī tādus priekšmetus un vielas, kuras varētu izmantot noziedzīga nodarījuma izdarīšanai vai bēgšanas mēģinājumam;

28.2. patvēruma meklētājam ir pienākums pacelt rokas uz augšu, pagriezties ar seju pret sienu, atspiesties pret to ar rokām un ieplest kājas plecu platumā;

28.3. robežsardzes amatpersona no mugurpuses pārmeklē apģērbu no augšas uz leju;

28.4. apskata galvassegu un apavus;

28.5. apskata patvēruma meklētāja mantas.

29. Ja, veicot daļēju patvēruma meklētāja un viņa mantu apskati, patvēruma meklētāja uzvedības dēļ rodas aizdomas, ka patvēruma meklētājs glabā aizliegtus priekšmetus vai vielas vai tādus priekšmetus vai vielas, kuras patvēruma meklētājs varētu izmantot noziedzīga nodarījuma izdarīšanai vai bēgšanas mēģinājumam, jāveic pilnīga patvēruma meklētāja un viņa mantu apskate.

30. Pilnīgu patvēruma meklētāja un viņa mantu apskati veic īpaši šim nolūkam aprīkotā telpā.

31. Veicot pilnīgu patvēruma meklētāja un viņa mantu apskati:

31.1. patvēruma meklētājam ir pienākums nodot aizliegtos priekšmetus vai vielas, kā arī tādus priekšmetus un vielas, kurus varētu izmantot noziedzīga nodarījuma izdarīšanai vai bēgšanas mēģinājumam, un pēc tam izģērbties;

31.2. robežsardzes amatpersona apskata patvēruma meklētāja ķermeni (piemēram, mutes dobumu, ausis, matus, kāju un roku pirkstu starpas), protēzes un medicīniskos pārsējus (ja nepieciešams, apskati veic ārstniecības personas klātbūtnē);

31.3. apskata patvēruma meklētāja mantas un apģērbu.

32. Robežsardzes amatpersonai ir tiesības jebkurā laikā apskatīt patvēruma meklētāja dzīvojamo telpu un koplietošanas telpas, kā arī tajās esošās mantas un priekšmetus. Patvēruma meklētāja personīgās mantas apskata patvēruma meklētāja klātbūtnē.

33. Ja apskatē konstatē aizliegtos priekšmetus vai vielas, kā arī tādus priekšmetus vai vielas, kuras varētu izmantot noziedzīga nodarījuma izdarīšanai vai bēgšanas mēģinājumam, sastāda apskates un izņemšanas protokolu trijos eksemplāros. Vienu protokola eksemplāru pievieno patvēruma meklētāja lietai, otru izsniedz patvēruma meklētājam, bet trešo pievieno glabāšanā nodotajām mantām.

34. Aizliegtie priekšmeti un vielas norādītas šo noteikumu 5.pielikumā.

VI. Rīcība ar izmitināšanas telpās esošo patvēruma meklētāja mantu

35. Atbrīvojot patvēruma meklētāju, viņam izsniedz izņemtās vai glabāšanā nodotās vērtslietas, mantas un naudu, sastādot pieņemšanas un nodošanas aktu divos eksemplāros. Vienu akta eksemplāru izsniedz vērtslietu, mantu un naudas saņēmējam, bet otru pievieno patvēruma meklētāja lietai.

36. Patvēruma meklētāja nāves gadījumā viņam izņemtās vai glabāšanā nodotās vērtslietas, mantas un naudu izsniedz mantiniekiem, sastādot pieņemšanas un nodošanas aktu.

37. Ja patvēruma meklētājam nav mantinieku vai likumā noteiktajā termiņā pēc mantojuma atklāšanās mantinieki nav pieteikušies vai apliecinājuši savas mantojuma tiesības, patvēruma meklētāja naudu pārskaita valsts budžetā, bet vērtslietas un mantas realizē atbilstoši normatīvajiem aktiem par valstij piekritīgās mantas uzskaiti, novērtēšanu, realizāciju, nodošanu bez maksas, iznīcināšanu un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšanu valsts budžetā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 9.marta noteikumiem Nr.222
Patvēruma meklētāju reģistrācijas žurnāls

Nr.p.k.

Patvēruma meklētāja ievietošanas datums un laiks

Patvēruma meklētāja vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dzimums

Pamatojums patvēruma meklētāja ievietošanai

Amatpersona, kas pieņēma patvēruma meklētāju (pakāpe, vārds, uzvārds)

Pamatojums patvēruma meklētāja atbrīvošanai, atbrīvošanas datums un laiks

Amatpersona, kas atbrīvoja patvēruma meklētāju (pakāpe, vārds, uzvārds)

Piezīmes

 
 
 
 
 
Iekšlietu ministre L.Mūrniece
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 9 marta noteikumiem Nr.222
Apskates un izņemšanas protokols

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 9 marta noteikumiem Nr.222
Patvēruma meklētāja naudas uzskaites karte

____________________________________________________
(patvēruma meklētāja vārds, uzvārds, dzimšanas gads un datums)

Datums

Ieraksta pamatojums

Ienākumi

Izdevumi

Atlikums

Patvēruma meklētāja paraksts par atlikuma apstiprināšanu

Amatpersonas paraksts

       
       
       
Iekšlietu ministre L.Mūrniece
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 9.marta noteikumiem Nr.222
Apmeklētāju reģistrācijas žurnāls

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds, dzimšanas gads un datums

Personu apliecinošā dokumenta numurs

Personu apliecinošā dokumenta veids

Izsniegtās caurlaides numurs

Amatpersonas paraksts

 
 
 
 
 
Iekšlietu ministre L.Mūrniece
5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 9.marta noteikumiem Nr.222
Aizliegtie priekšmeti un vielas

1. Mobilais tālrunis

2. Jebkura veida fotoaparāts (fotokamera)

3. Jebkura veida videokamera

4. Diktofons

5. Rācija

6. Medikamenti (izņemot gadījumus, ja ir ārstniecības personas atļauja)

7. Ieroči un jebkura veida munīcija

8. Aukstie ieroči un citi priekšmeti, kas var kalpot kā ieroči

9. Pornogrāfiska satura vai vardarbību ierosinoši audioieraksti, videoieraksti un literatūra

10. Pirotehnika, sprāgstvielas un viegli uzliesmojošas vielas

11. Narkotiskas, psihotropas, toksiskas vai citas apreibinošas vielas

12. Raugs un citi rūgstoši pārtikas produkti

13. Alkohols

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu iekšējās kārtības noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 222Pieņemts: 09.03.2010.Stājas spēkā: 13.03.2010.Zaudē spēku: 19.07.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 41, 12.03.2010.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
206465
13.03.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)