Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.24

1999.gada 25.martā
Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi

1. Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumi un sods par to izdarīšanu:

1.1. ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošana ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem u.tml.) — naudas sods no 5 līdz 25 latiem;

1.2. ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošana ar citiem atkritumiem — naudas sods no 5 līdz 50 latiem;

1.3. spļaušana uz ielas un citās sabiedriskās vietās — brīdinājums vai naudas sods līdz 5 latiem;

1.4. peldēšana vietās, kurās tas ir aizliegts, — brīdinājums vai naudas sods līdz 5 latiem;

1.5. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 11.11.1999. saistošajiem noteikumiem Nr.28);

1.5.1 par nepilngadīgo personu līdz 16 gadu vecumam atrašanos interneta zālēs, datorsalonos, interneta kafejnīcās un citās līdzīgās vietās, kur par maksu sniedz interneta un datorspēļu pakalpojumus, mācību gada laikā no pulksten 8.00 līdz 16.00 bez izglītības iestādes administrācijas rakstveida atļaujas un nakts laikā: vasaras mēnešos (jūnijs, jūlijs, augusts) no pulksten 24.00 līdz 6.00 un pārējos mēnešos no pulksten 23.00 līdz pulksten 6.00 bez vecāku vai personu, kas viņus aizstāj, pavadības – interneta zāles, datorsalona, interneta kafejnīcas vai līdzīgas vietas īpašniekam naudas sods līdz 50 latiem;

1.6. nepilngadīgo personu līdz 16 gadu vecumam klaiņošana vai uzturēšanās ielās un citās sabiedriskās vietās bez vecāku vai personu, kas viņus aizstāj, pavadības vasaras mēnešos (jūnijs, jūlijs, augusts) no pulksten 24.00 līdz pulksten 6.00 un pārējos mēnešos no pulksten 23.00 līdz pulksten 6.00 — vecākiem vai personām, kuras viņus aizstāj, brīdinājums vai naudas sods līdz 10 latiem un naktsklubu, kafejnīcu, bāru īpašniekiem vai publisko pasākumu organizatoriem naudas sods līdz 25 latiem;

1.6.1. nepilngadīgo līdz 16 gadu vecumam šo noteikumu 1.6. punktā noteiktajā laikā un vietās atrašanās alkoholisko, narkotisko vai citu toksisko vielu iespaidā izraisītā reibuma stāvoklī — naktsklubu, kafejnīcu, bāru īpašniekiem vai publisko pasākumu organizatoriem naudas sods līz 50 latiem;

1.7. Jebkāda darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru, iestāžu, organizāciju normālu darbību, ja par to ir saņemtas pamatotas iedzīvotāju vai amatpersonu sūdzības, izņemot sabiedriskus pasākumus, kas saskaņoti ar Jelgavas domi –

brīdinājums vai naudas sods līdz Ls 25 fiziskām personām,

brīdinājums vai naudas sods līdz Ls 50 juridiskām personām;

1.8. iekļūšana uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, pārkāpjot caurlaižu režīmu, — brīdinājums vai naudas sods līdz 30 latiem;

1.9. uzmākšanās garāmgājējiem ar zīlēšanu vai buršanu, kā arī nodarbošanās ar to sabiedriskās vietās — naudas sods līdz 10 latiem;

1.10. automobiļu un citu transporta līdzekļu mazgāšana, to profilaktiskā apkope šim nolūkam neparedzētās vietās — naudas sods no 5 līdz 30 latiem;

1.11. pieminekļu, piemiņas plākšņu, piemiņas vietu un arhitektūras formu bojāšana vai iznicināšana — naudas sods līdz 50 latiem;

1.12. dzīvojamo un sabiedrisko ēku, saimniecisko celtņu, žogu un citu būvju bojāšana, tajā skaitā ar uzrakstiem un zīmējumiem — naudas sods no 5 līdz 50 latiem;

1.13. iekšējās kārtības noteikumu neievērošana kultūras, sporta, atpūtas un citās sabiedriskās iestādēs — naudas sods līdz 50 latiem;

1.14. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 11.11.1999. saistošajiem noteikumiem Nr.28);

1.15. — alkoholisko dzērienu un alus lietošana dzīvojamo ēku bēniņos, pagrabos un kāpņu telpās — naudas sods līdz 10 latiem;

— uzturēšanās un nakšņošana dzīvojamo ēku bēniņos, pagrabos un kāpņu telpās — naudas sods līdz 10 latiem;

1.16. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 11.11.1999. saistošajiem noteikumiem Nr.28);

1.17. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 21.07.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.101);

1.18. par kuģošanas noteikumu (2.pielikums) neievērošanu publiskajos ūdeņos naudas sods līdz 50 latiem.

1.1. ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošana ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem u.tml.) — naudas sods no 5 līdz 25 latiem;

1.2. ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošana ar citiem atkritumiem — naudas sods no 5 līdz 50 latiem;

1.3. spļaušana uz ielas un citās sabiedriskās vietās — brīdinājums vai naudas sods līdz 5 latiem;

1.4. peldēšana vietās, kurās tas ir aizliegts, — brīdinājums vai naudas sods līdz 5 latiem;

1.5. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 11.11.1999. saistošajiem noteikumiem Nr.28);

1.5.1 par nepilngadīgo personu līdz 16 gadu vecumam atrašanos interneta zālēs, datorsalonos, interneta kafejnīcās un citās līdzīgās vietās, kur par maksu sniedz interneta un datorspēļu pakalpojumus, mācību gada laikā no pulksten 8.00 līdz 16.00 bez izglītības iestādes administrācijas rakstveida atļaujas un nakts laikā: vasaras mēnešos (jūnijs, jūlijs, augusts) no pulksten 24.00 līdz 6.00 un pārējos mēnešos no pulksten 23.00 līdz pulksten 6.00 bez vecāku vai personu, kas viņus aizstāj, pavadības – interneta zāles, datorsalona, interneta kafejnīcas vai līdzīgas vietas īpašniekam naudas sods līdz 50 latiem;

(Jelgavas pilsētas domes 22.12.2005. saistošo noteikumu Nr.112 redakcijā)

1.6. nepilngadīgo personu līdz 16 gadu vecumam klaiņošana vai uzturēšanās ielās un citās sabiedriskās vietās bez vecāku vai personu, kas viņus aizstāj, pavadības vasaras mēnešos (jūnijs, jūlijs, augusts) no pulksten 24.00 līdz pulksten 6.00 un pārējos mēnešos no pulksten 23.00 līdz pulksten 6.00 — vecākiem vai personām, kuras viņus aizstāj, brīdinājums vai naudas sods līdz 10 latiem un naktsklubu, kafejnīcu, bāru īpašniekiem vai publisko pasākumu organizatoriem naudas sods līdz 25 latiem;

(Jelgavas pilsētas domes 03.06.1999. saistošo noteikumu Nr.26 redakcijā)

1.6.1. nepilngadīgo līdz 16 gadu vecumam šo noteikumu 1.6. punktā noteiktajā laikā un vietās atrašanās alkoholisko, narkotisko vai citu toksisko vielu iespaidā izraisītā reibuma stāvoklī — naktsklubu, kafejnīcu, bāru īpašniekiem vai publisko pasākumu organizatoriem naudas sods līz 50 latiem;

(Jelgavas pilsētas domes 03.06.1999. saistošo noteikumu Nr.26 redakcijā)

1.7. Jebkāda darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru, iestāžu, organizāciju normālu darbību, ja par to ir saņemtas pamatotas iedzīvotāju vai amatpersonu sūdzības, izņemot sabiedriskus pasākumus, kas saskaņoti ar Jelgavas domi –

brīdinājums vai naudas sods līdz Ls 25 fiziskām personām,

brīdinājums vai naudas sods līdz Ls 50 juridiskām personām;

(Jelgavas pilsētas domes 11.11.1999. saistošo noteikumu Nr.28 redakcijā)

1.8. iekļūšana uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, pārkāpjot caurlaižu režīmu, — brīdinājums vai naudas sods līdz 30 latiem;

1.9. uzmākšanās garāmgājējiem ar zīlēšanu vai buršanu, kā arī nodarbošanās ar to sabiedriskās vietās — naudas sods līdz 10 latiem;

1.10. automobiļu un citu transporta līdzekļu mazgāšana, to profilaktiskā apkope šim nolūkam neparedzētās vietās — naudas sods no 5 līdz 30 latiem;

1.11. pieminekļu, piemiņas plākšņu, piemiņas vietu un arhitektūras formu bojāšana vai iznicināšana — naudas sods līdz 50 latiem;

1.12. dzīvojamo un sabiedrisko ēku, saimniecisko celtņu, žogu un citu būvju bojāšana, tajā skaitā ar uzrakstiem un zīmējumiem — naudas sods no 5 līdz 50 latiem;

1.13. iekšējās kārtības noteikumu neievērošana kultūras, sporta, atpūtas un citās sabiedriskās iestādēs — naudas sods līdz 50 latiem;

1.14. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 11.11.1999. saistošajiem noteikumiem Nr.28);

1.15. — alkoholisko dzērienu un alus lietošana dzīvojamo ēku bēniņos, pagrabos un kāpņu telpās — naudas sods līdz 10 latiem;

— uzturēšanās un nakšņošana dzīvojamo ēku bēniņos, pagrabos un kāpņu telpās — naudas sods līdz 10 latiem;

1.16. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 11.11.1999. saistošajiem noteikumiem Nr.28);

1.17. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 21.07.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.101);

1.18. par kuģošanas noteikumu (2.pielikums) neievērošanu publiskajos ūdeņos naudas sods līdz 50 latiem.

(Jelgavas pilsētas domes 10.07.2003. saistošo noteikumu Nr.53 redakcijā)

2. Amatpersonas un institūcijas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvo protokolu par Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpšanu:

2.1. Jelgavas domes deputāti;

2.2. Jelgavas pašvaldības izpilddirektors;

2.3. policisti un zemessargi — laikā, kad viņi veic dienesta pienākumus;

2.4. pašvaldības iestāžu un uzņēmumu amatpersonas savas kompetences ietvaros, ja tiesības sastādīt administratīvo protokolu viņiem ir noteiktas ar domes priekšsēdētāja rīkojumu.

2.1. Jelgavas domes deputāti;

2.2. Jelgavas pašvaldības izpilddirektors;

2.3. policisti un zemessargi — laikā, kad viņi veic dienesta pienākumus;

2.4. pašvaldības iestāžu un uzņēmumu amatpersonas savas kompetences ietvaros, ja tiesības sastādīt administratīvo protokolu viņiem ir noteiktas ar domes priekšsēdētāja rīkojumu.

3. Pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas, izsniedzot kvīti, pārkāpējam var uzlikt naudas sodu līdz Ls 10.

4. Ieņēmumi no naudas soda par Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumiem tiek ieskaitīti pašvaldības pamatbudžetā.

4.1. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 22.11.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.177);

4.2. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 22.11.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.177).

(Jelgavas pilsētas domes 22.11.2007. saistošo noteikumu Nr.177 redakcijā)

4.1. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 22.11.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.177);

4.2. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 22.11.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.177).

Jelgavas domes priekšsēdētājs U.Ivans
1.pielikums
Kārtība, kādā tiek rīkoti un notiek publiski izklaidējoša rakstura pasākumi publiskās vietās Jelgavas pilsētā

(Pielikums svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 21.07.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.101)

2.pielikums
Kuģošanas noteikumi

(Pielikums Jelgavas pilsētas domes 10.07.2003. saistošo noteikumu Nr.53 redakcijā)

1.Kuģošanas noteikumos lietoto terminu skaidrojums:

kuģis — visi Jelgavas administratīvajā teritorijā lietotie ūdens transportlīdzekļi — transportkuģis, zvejas kuģis, jahtas, motorjahtas, motorlaivas, ūdensmotocikli, ūdensvelosipēdi un airu laivas;

transportkuģis — pasažieru kuģi, kravas kuģi, transportvelkoņi un liellaivas;

tehniskie un palīgkuģi — glābšanas kuģi, ledlauži, ostas velkoņi, remontkuģi un peldošie celtņi;

kuģa vadītājs — persona, kas vada jebkuru kuģi;

kuģošanas ceļš — ceļš kuģošanai, kurš ir iezīmēts ar kuģu navigācijas zīmēm;

priekšroka — tiesības kuģu kustībai iecerētajā virzienā attiecībā pret citiem kuģiem;

diennakts tumšais laiks — laiks no vakara krēslas iestāšanās līdz rīta ausmai;

nepietiekama redzamība — apstākļi, ja migla, lietus, sniegs u.tml. samazina kuģu kustības redzamību tuvāk par 300 m, kā arī mijkrēslis;

ātrgaitas kuģis — kuģis ar kustības ātrumu vairāk kā 35 km/st. (19 mezgli);

mazizmēra kuģis — kuģis, kura garums ir mazāks par 7 m, kā arī visas airu laivas un ūdens motocikli;

kuģis, ejošs pret straumi — ejošs no ietekas uz izteku,

kuģis, ejošs pa straumi — kuģis, kura kustība ir pretēja kuģim, ejošam pret straumi.

2. Noteikumi attiecas uz Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā esošiem publiskajiem ūdeņiem: Lielupi, Driksu, Svēti, Platoni, Iecavu, Vircavu.

3. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā lietojami kuģi, jahtas, motorjahtas, motorlaivas, airu laivas un ūdensmotocikli, ūdensvelosipēdi (turpmāk tekstā “kuģi”), neatkarīgi no to izmēriem, celtspējas, tilpības un dzinēja jaudas.

4. Par kuģu stāvēšanas drošību, kas novērš iespēju tos izmantot nepiederošām personām, kā arī par to ekspluatāciju atbild kuģa īpašnieks.

5. Brauciena laikā uz kuģa ir jābūt:

5.1. kuģa reģistrācijas apliecībai un tehniskās apskates apliecinājumam par kārtējo gadu, kuģa vadīšanas apliecībai;

5.2. kuģa lielumam un cilvēku skaitam atbilstošiem glābšanas līdzekļiem.

6. Mazizmēra kuģiem un buru kuģiem, izņemot gadījumus, kad viņi izpilda noteiktu darbu, aizliegts:

6.1. manevrēt vai apstāties pie ejošiem vai stāvošiem kuģiem, bagarmašīnām, peldošiem krāniem u.tml.;

6.2. apstāties un stāvēt uz enkura kuģa ceļā un pie peldošām kuģa ceļa aprīkojuma zīmēm;

6.3. apstāties un stāvēt tuvāk kā 200 m no pasažieru un kravas piestātnēm;

6.4. iziet kuģa ceļā pie redzamības mazāk kā 0,5 km, bet buru kuģiem — arī naktī.

7. Kuģu stāvvietu bāzu (būvju) robežās, pludmaļu un peldvietu tuvumā, šaurumos, kanālos, zemūdens darbos nodarbināto kuģu tuvumā visu kuģu braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt 8 km stundā (4,2 mezgli).

8. Jebkurā gadījumā kuģiem jābrauc ar tādu ātrumu, kas nodrošina iespēju savlaicīgi novērst sadursmi, un jādod ceļš transporta kuģiem, izejot ārpus kuģa ceļa.

9. Braucot kuģiem jāturas pēc braukšanas virziena kuģu ceļa labajā pusē, bet pretimbraucošie kuģi izmainās ar kreisajiem bortiem.

Kuģim, kas iet pret straumi, visos gadījumos jādod ceļš pa straumi braucošam kuģim, izņemot gadījumus, ja savstarpēji izmainās divi burukuģi, kas iet ar burām.

10. Apdzīšana izdarāma tikai pietiekami plašos un taisnos ūdensceļa iecirkņos. Apdzīšana tiek izdarīta gar apdzenamā kuģa kreiso bortu. Apdzīšana gar labo bortu atļauta gadījumos, ja apstākļu dēļ nav iespējama apdzīšana gar kreiso bortu. Apdzenamajam kuģim ir jāsamazina gaita un pēc iespējas jānovirzās uz labo pusi.

Transporta kuģus drīkst apdzīt pa kuģu ceļa labo pusi, atstājot apdzenamo kuģi aiz kreisā borta, ja apdzenamais kuģis nenorāda citādu kuģa manevru.

11. Ja divu kuģu ar mehānisko dzinēju braukšanas kursi savstarpēji krustojas, kuģim, no kura pa labi atrodas otrs kuģis, ir jādod tam ceļš.

12.Kuģa ceļa šķērsošanu izdara ne tuvāk par 300 m no transporta kuģa, kas brauc pa straumi no augšas, un ne tuvāk par 200 m no kuģa, kas iet pret straumi.

13. Kuģi drīkst krustot citu kuģu kursu tikai tā, lai netraucētu to kustību.

14. Šaurumos, sastopot transporta kuģus, ja kuģa ceļa platums nav pietiekams brīvai paiešanai garām, kuģa vadītājam jāsamazina braukšanas ātrums līdz minimālajam, jāapstājas vai jābrauc cieši pie krasta, un jāpalaiž garām transporta kuģis.

15. Kuģim ar mehānisko dzinēju jādod ceļš burukuģim (jahtai vai motorjahtai, kas iet ar burām).

16. Kuģa vadīšana ierobežotas redzamības apstākļos:

17. pie redzamības, kas mazāka par 0,5 km, kustība pa iekšējiem ūdensceļiem ir atļauta tikai kuģiem ar darba kārtībā esošām radiolokatoru iekārtām, UĪV radiostacijām un kompasu;

18. ātrgaitas kuģiem ir atļauta kustība tikai ūdens izspiešanas režīmā līdz tuvākai drošas apstāšanās vietai.

19. Aizliegts:

19.1. braukt ar nereģistrētiem kuģiem, kā arī ar kuģiem, kuriem uz borta nav numura un kuru tehniskā gatavība nav pārbaudīta (nav izieta tehniskā apskate);

19.2. braukt miglā vai citos nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos;

19.3. braukt ar kuģi vai stāvēt uz enkura tumsā bez signālugunīm;

19.4. radīt citiem kuģiem traucējumus kuģošanai, kā arī cieši tuvoties upju peldošajām navigācijas zīmēm un pietauvoties pie tām;

19.5. iebraukt peldēšanai un pludmalēm, kā arī sporta nodarbībām un citiem pasākumiem atvēlētajos ūdeņos;

19.6. pierīkot buras airu laivām un kuģiem, kas nav pielāgoti šīm vajadzībām;

19.7. no kuģiem piesārņot ūdeni ar atkritumiem un naftas produktiem;

19.8. mazizmēra kuģa kustības laikā pāriet no viena kuģa uz otru un to šūpot;

19.9. vadīt kuģi alkohola, narkotisko vielu vai citu apreibinošu vielu reibumā;

19.10. uzticēt kuģa vadīšanu personām, kurām nav vadītāja tiesību;

19.11. pārsniegt kuģim noteiktās kravnesības un uzņemamo pasažieru skaita normas.

20. Kuģa vadītāja pienākums ir:

20.1. braukšanas un stāvēšanas (ārpus piestātnes) laikā gādāt par kuģa drošību;

20.2. nodrošināt, lai brauciena laikā uz kuģa vienmēr būtu nepieciešamais glābšanas līdzekļu skaits;

20.3. ja uz kuģa ir bērni, nodrošināt, lai viņiem brauciena laikā būtu uzģērbtas glābšanas vestes (jostas), bet, ja ir nelabvēlīgi meteoroloģiskie apstākļi, nodrošināt, lai glābšanas vestes (jostas) uzģērbtu visi, kas atrodas uz kuģa;

20.4. pastāvīgi novērot apkārtējo situāciju, citu peldošo līdzekļu kustību un izvēlēties peldlīdzekļa ātrumu, lai kuģa radīto viļņu augstums un jauda neizskalotu upes krastus, piestātnes un saudzētu upes biofloru (aizliegts ilgstoši braukt pārejas režīmā);

20.5. avārijas vai nelaimes gadījumā ar cilvēkiem uz ūdens sniegt cietušajiem visu iespējamo palīdzību un par notikušo nekavējoties ziņot attiecīgajiem dienestiem;

20.6. uzrādīt kuģa vadīšanas apliecību un kuģa reģistrācijas dokumentus Valsts policijas, municipālās policijas, glābšanas dienesta darbiniekiem, ja viņi to pieprasa.

21. Bagarmašīnas, veicot darbus kuģa ceļā, izliek šādas signālugunis:

21.1. mastā viena zaļa loka uguns;

21.2. strādājot pie kreisā krasta — divas zaļas loka ugunis klāja pārsedzes augstumā mašīnas priekšgalā un pakaļgalā;

21.3. strādājot pie labā krasta — atbilstoši divas sarkanas ugunis;

21.4. strādājot perpendikulāri kuģa ceļam (izveidojot tranšeju gultnē), iepriekšminētās ugunis izliek mašīnas priekšgalā un pakaļgalā atbilstoši krastam; 21.5. uz peldošā gruntsvada loka ugunis izliek 1,0 m augstumā ik pa 50 m (sarkanas pie labā krasta, baltas — pie kreisā).

22. Peldošie krāni darbā kuģu ceļā vai ārpus tā, bet bagarmašīnas darbā ārpus kuģa ceļa nes signālugunis atbilstoši kuģim, kas stāv uz enkura.

23. Uz ūdenslīdēju kuģiem, izpildot zemūdens darbus naktī, mastā uzvelkamas divas zaļas, visapkārt horizontam redzamas ugunis, viena virs otras uz vertikāles, dienā — viens signālkarogs “A”.

24. Peldošās piestātnes — pontoni, sūkņu stacijas, peldētavas u.tml. līdz 50 m garumam izliek vienu baltu loka uguni. Ja garums pārsniedz 50 m, baltas loka ugunis izliek pēc katriem 50 m.

25. Ātrgaitas kuģu ceļa došana un apdzīšana:

25.1. ātrgaitas kuģi uz zemūdens spārniem satiekoties izmainās tikai ar kreisajiem bortiem, signālu ar signālkarogu pirmais norāda pret straumi ejošais kuģis;

25.2. viens ātrgaitas kuģis apdzen otru gar tā kreiso bortu, apdzenamajam ātrgaitas kuģim jāsamazina ātrums un līdz apdzīšanas beigām jāiet uz korpusa;

25.3. satiekoties ar parasta tipa kuģiem vai tos apdzenot, ceļa došanas vai apdzīšanas kārtību nosaka ātrgaitas kuģis; 25.4. satiekoties vai apdzenot ātrgaitas kuģi, lieto tādus pašus signālus kā parastie kuģi.

Ūdens motocikli pēc savām tehniskajām iespējām atbilst ātrgaitas kuģiem.

26. Braukšana ar ūdensmotocikliem atļauta Lielupē un Driksā, izņemot dabas lieguma teritoriju — tikai pa upes vidu ātrgaitas kuģu izmantošanas un tehnisko ūdenssporta veidu zonā, uzsākot un pabeidzot braukšanu perpendikulāri krastam.

27. Ūdensslēpošana atļauta Lielupē un Driksā — tikai speciāli ierīkotās vietās vai pa upes vidu ātrgaitas kuģu izmantošanas un tehnisko ūdenssporta veidu zonā, uzsākot un pabeidzot braukšanu perpendikulāri krastam.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 24Pieņemts: 25.03.1999.Stājas spēkā: 21.04.1999.Zaudē spēku: 10.11.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 119/120, 20.04.1999.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Citi saistītie dokumenti
205627
{"selected":{"value":"09.01.2008","content":"<font class='s-1'>09.01.2008.-09.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.01.2008","iso_value":"2008\/01\/09","content":"<font class='s-1'>09.01.2008.-09.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.02.2006","iso_value":"2006\/02\/08","content":"<font class='s-1'>08.02.2006.-08.01.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.08.2005","iso_value":"2005\/08\/31","content":"<font class='s-1'>31.08.2005.-07.02.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.08.2003","iso_value":"2003\/08\/02","content":"<font class='s-1'>02.08.2003.-30.08.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.12.1999","iso_value":"1999\/12\/17","content":"<font class='s-1'>17.12.1999.-01.08.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.07.1999","iso_value":"1999\/07\/14","content":"<font class='s-1'>14.07.1999.-16.12.1999.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.04.1999","iso_value":"1999\/04\/21","content":"<font class='s-1'>21.04.1999.-13.07.1999.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.01.2008
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)