Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.118

Rīgā 2010.gada 9.februārī (prot. Nr.7 14.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.466 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem"

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 16.panta septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.466 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 69.nr.; 2005, 20.nr.; 2007, 17.nr.; 2008, 57., 167.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "pielaide ceļu satiksmei" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "atļauja piedalīties ceļu satiksmē" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt noteikumu tekstā un pielikumā:

2.1. vārdus un skaitli "Euro 3 drošie" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem un skaitli "Euro III drošie" (attiecīgā locījumā);

2.2. vārdus un skaitli "Euro 4 drošie" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem un skaitli "Euro IV drošie" (attiecīgā locījumā).

3. Svītrot noteikumu tekstā un pielikumā vārdus "zaļākie un drošie" (attiecīgā locījumā).

4. Papildināt 3.punkta pirmo teikumu aiz vārdiem "pirmreizējās reģistrācijas" ar vārdu "Latvijā".

5. Papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Ja transportlīdzeklim un tā aprīkojumam nav konstatēti trūkumi vai bojājumi, tā tehniskais stāvoklis tiek novērtēts ar 0.vērtējumu."

6. Svītrot 14.2.apakšpunktā vārdu "mehānisko".

7. Aizstāt 16.punktā vārdus "Satiksmes ministrijas un Iekšlietu ministrijas starpresoru vienošanos" ar vārdiem "CSDD un Valsts policijas vienošanos".

8. Svītrot 17.punktu.

9. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Tehniskā stāvokļa kontroles beigās inspektors nosaka transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa un tā aprīkojuma kopējo novērtējumu un:

19.1. ja piešķirts 0.vērtējums, transportlīdzeklim tiek dota atļauja piedalīties ceļu satiksmē, par ko tiek izdarīts attiecīgs ieraksts Transportlīdzekļu un to vadītāju reģistrā (turpmāk - transportlīdzekļu reģistrs) un noformēta tehniskās apskates uzlīme, kā arī tehniskās apskates protokols;

19.2. ja piešķirts 1.vērtējums, transportlīdzeklim tiek dota atļauja piedalīties ceļu satiksmē, par ko tiek izdarīts attiecīgs ieraksts transportlīdzekļu reģistrā un noformēta tehniskās apskates uzlīme, kā arī tehniskās apskates protokols;

19.3. ja piešķirts 2.vērtējums pamatpārbaudē, transportlīdzeklim tiek dota pagaidu atļauja 30 dienas piedalīties ceļu satiksmē valsts teritorijā, ievērojot piesardzību, par ko tiek izdarīts attiecīgs ieraksts transportlīdzekļu reģistrā un noformēta tehniskās apskates uzlīme, kā arī tehniskās apskates protokols;

19.4. ja piešķirts 2.vērtējums atkārtotajā pārbaudē, transportlīdzeklim tiek saglabāta pagaidu atļauja piedalīties ceļu satiksmē valsts teritorijā, ievērojot piesardzību, līdz pamatpārbaudē piešķirtās pagaidu atļaujas piedalīties ceļu satiksmē derīguma termiņa beigām, par ko tiek izdarīts attiecīgs ieraksts transportlīdzekļu reģistrā un izsniegts tehniskās apskates protokols;

19.5. ja piešķirts 3.vērtējums, transportlīdzeklim netiek dota atļauja vai pagaidu atļauja piedalīties ceļu satiksmē vai spēkā esošā atļauja vai pagaidu atļauja piedalīties ceļu satiksmē tiek anulēta (noņemta uzlīme), par ko tiek izdarīts attiecīgs ieraksts transportlīdzekļu reģistrā un izsniegts tehniskās apskates protokols."

10. Izteikt 21. un 22.punktu šādā redakcijā:

"21.  Tehniskās apskates uzlīmē norāda:

21.1. informāciju par transportlīdzekli (valsts reģistrācijas numuru un transportlīdzekļa identifikācijas numura (VIN) pēdējās sešas zīmes);

21.2. termiņu (datums, mēnesis), līdz kuram transportlīdzeklim atļauts piedalīties ceļu satiksmē.

22. Tehniskās apskates uzlīmi automobilim inspektors pielīmē priekšējā stikla (vējstikla) iekšpusē, labajā apakšējā stūrī, pirms tam noņemot iepriekšējo tehniskās apskates uzlīmi, izņemot šo noteikumu 19.4.apakšpunktā minēto gadījumu. Motocikla, tricikla, kvadricikla, piekabes un puspiekabes īpašniekam (vadītājam) uzlīmi izsniedz, uzlīmētu uz speciālas pamatnes, anulējot iepriekšējo tehniskās apskates uzlīmi."

11. Svītrot 23. un 23.1 punktu.

12. Svītrot 26.punktu.

13. Aizstāt 28.punkta ievaddaļā vārdus "pielīmē vai izsniedz" ar vārdu "tehniskās apskates laikā noformē".

14. Izteikt 32.punktu šādā redakcijā:

"32. Pēc dokumentu uzrādīšanas un maksājumu veikšanas inspektors vai par tehniskās apskates uzlīmju izsniegšanu atbildīgā persona salīdzina transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus ar reģistrācijas apliecībā norādītajiem. Ja dati atbilst un ja transportlīdzeklim vai tā aprīkojumam netiek konstatēti acīmredzami trūkumi vai bojājumi, kas novērtējami ar 2. vai 3.vērtējumu, inspektors vai par tehniskās apskates uzlīmju izsniegšanu atbildīgā persona noformē tehniskās apskates uzlīmi. Ja transportlīdzeklim vai tā aprīkojumam tiek konstatēti acīmredzami trūkumi vai bojājumi, kas novērtējami ar 2. vai 3.vērtējumu, inspektors vai par tehniskās apskates uzlīmju izsniegšanu atbildīgā persona pieņem lēmumu noformēt tehniskās apskates uzlīmi tikai pēc trūkumu vai bojājumu novēršanas."

15. Izteikt 42.punktu šādā redakcijā:

"42. Ja transportlīdzeklim ir trūkumi vai bojājumi, kas novērtēti ar 2.vērtējumu, tiek anulēta esošā atļauja piedalīties ceļu satiksmē, noņemta tehniskās apskates uzlīme un dota pagaidu atļauja 30 dienas piedalīties ceļu satiksmē valsts teritorijā, ievērojot piesardzību. Netiek pagarināts termiņš esošai pagaidu atļaujai piedalīties ceļu satiksmē."

16. Aizstāt 42.1 punktā vārdus "pielaide ceļu satiksmei un Latvijā reģistrētam transportlīdzeklim tiek izsniegta" ar vārdiem "iepriekšējā atļauja piedalīties ceļu satiksmē un Latvijā reģistrētam transportlīdzeklim tiek noformēta".

17. Papildināt 42.2 punktu aiz vārdiem "pagaidu atļauja" ar vārdiem "piedalīties ceļu satiksmē".

18. Izteikt 43.punktu šādā redakcijā:

"43. Ja transportlīdzeklim ir trūkumi vai bojājumi, kas novērtēti ar 3.vērtējumu, transportlīdzekļa tālākā piedalīšanās ceļu satiksmē ir aizliegta. Šādā gadījumā inspektors anulē atļauju vai pagaidu atļauju piedalīties ceļu satiksmē, noņem tehniskās apskates uzlīmi, aiztur (noņem) transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmes un par to izdara attiecīgu ierakstu tehniskās kontroles protokolā."

19. Papildināt 45.punkta pirmo teikumu aiz vārdiem "transportlīdzekļa vadītājs" ar vārdiem "pēc transportlīdzekļa un tā aprīkojuma tehniskā stāvokļa novērtējuma saņemšanas".

20. Izteikt 49.punktu šādā redakcijā:

"49. Vienas dienas atļauja piedalīties ceļu satiksmē (turpmāk - vienas dienas atļauja) ir pagaidu atļauja piedalīties ceļu satiksmē transportlīdzekļu reģistrā norādītajā datumā, kas paredzēta, lai transportlīdzekļa īpašnieks (vadītājs) varētu aizbraukt līdz tehniskās apskates stacijai ar transportlīdzekli, kam beidzies termiņš atļaujai vai pagaidu atļaujai piedalīties ceļu satiksmē (nav spēkā esošas tehniskās apskates uzlīmes)."

21. Aizstāt 54.2.apakšpunktā vārdus "tiks pārvietots" ar vārdu "pārvietosies".

22. Papildināt noteikumus ar VI2 nodaļu šādā redakcijā:

"VI2. Vēsturisko spēkratu tehniskā apskate

59.4 Vēsturiskajam spēkratam tehnisko apskati veic, pārliecinoties par tā iekārtu, ierīču un mezglu atbilstošu darbspēju un tehnisko stāvokli, ciktāl tas ir iespējams ar pieejamajām diagnostikas iekārtām. Šādam transportlīdzeklim ir pieļaujamas neatbilstības šo noteikumu prasībām, kas saistītas ar tā oriģinālo konstrukciju un kas būtiski neietekmē satiksmes drošību."

23. Izteikt 60. un 61.punktu šādā redakcijā:

"60. Lai nodrošinātu tehniskās apskates procesa atbilstību šo noteikumu prasībām, CSDD vai tās pilnvarotas personas (turpmāk - kontrolējošie darbinieki) kontrolē tehniskās apskates procesa kvalitāti.

61. Tehniskās apskates procesa kvalitātes kontroles ietvaros pēc kontrolējošā darbinieka pieprasījuma transportlīdzekli pakļauj atkārtotai tehniskā stāvokļa novērtēšanai uzreiz pēc tehniskās apskates veikšanas."

24. Papildināt VII nodaļu ar 61.1 un 61.2 punktu šādā redakcijā:

"61.1 Ja transportlīdzeklim tiek veikta atkārtota tehniskā stāvokļa novērtēšana tehniskās apskates procesa kvalitātes kontroles ietvaros un ja inspektora piešķirtais transportlīdzekļa un tā aprīkojuma tehniskā stāvokļa kopējais novērtējums vai novērtējums pa atsevišķiem kodiem atšķiras no kontrolējošā darbinieka novērtējuma, noteicošais ir kontrolējošā darbinieka piešķirtais kopējais novērtējums vai novērtējums pa atsevišķiem kodiem.

61.2 Ja kontrolējošā darbinieka novērtējums saistīts ar atļaujas vai pagaidu atļaujas piedalīties ceļu satiksmē anulēšanu, tā tiek anulēta. Inspektors pēc kontrolējošā darbinieka novērtējuma piešķiršanas rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 19.punktā noteikto kārtību."

25. Svītrot 62.5. un 62.6.apakšpunktu.

26. Papildināt 63.punktu aiz vārdiem "ceļu satiksmē" ar vārdiem "šo noteikumu 62.punktā minētajos gadījumos".

27. Svītrot 64.punktu.

28. Izteikt 65.punktu šādā redakcijā:

"65. Ja transportlīdzekļa īpašnieks (vadītājs) nepiekrīt transportlīdzekļa un tā aprīkojuma tehniskā stāvokļa novērtējumam tehniskajā apskatē, transportlīdzekļa īpašnieks (vadītājs), transportlīdzeklim nepametot tehniskās apskates vietu, pēc tehniskās apskates veikšanas vēršas pie attiecīgās CSDD nodaļas priekšnieka vai viņa pilnvarotas personas, lai veiktu atkārtotu transportlīdzekļa un tā aprīkojuma tehniskā stāvokļa novērtēšanu CSDD nodaļas priekšnieka vai viņa pilnvarotas personas klātbūtnē."

29. Papildināt noteikumus ar 65.1 punktu šādā redakcijā:

"65.1 Ja transportlīdzekļa īpašnieks (vadītājs) nepiekrīt transportlīdzekļa un tā aprīkojuma tehniskā stāvokļa novērtējumam tehniskajā kontrolē uz ceļiem, transportlīdzekļa īpašnieks (vadītājs) tajā pašā dienā vai nākamajā darbdienā pēc tehniskās kontroles veikšanas ierodas inspektora norādītajā CSDD nodaļas tehniskās apskates stacijā, lai veiktu atkārtotu transportlīdzekļa un tā aprīkojuma tehniskā stāvokļa novērtēšanu CSDD nodaļas priekšnieka vai viņa pilnvarotas personas klātbūtnē."

30. Izteikt 66. un 67.punktu šādā redakcijā:

"66. Ja domstarpības nav atrisināmas vai nav risinātas šo noteikumu 65. vai 65.1 punktā noteiktajā kārtībā, transportlīdzekļa īpašnieks (vadītājs) sastāda iesniegumu, ietverot tehniska rakstura domstarpību detalizētu izklāstu. Minēto iesniegumu piecu darbdienu laikā pēc transportlīdzekļa un tā aprīkojuma tehniskā stāvokļa vērtējuma piešķiršanas iesniedz CSDD vadītājam. Pēc iesnieguma saņemšanas CSDD rakstiski informē iesnieguma iesniedzēju par transportlīdzekļa un tā aprīkojuma tehniskā stāvokļa atkārtotās novērtēšanas vietu un laiku.

67. Ja transportlīdzekļa un tā aprīkojuma tehniskā stāvokļa kopējais novērtējums vai novērtējums pa atsevišķiem kodiem atkārtotajā novērtēšanā atšķiras no sākotnējā novērtējuma, noteicošais ir atkārtotajā novērtēšanā piešķirtais novērtējums."

31. Papildināt noteikumus ar 67.1 punktu šādā redakcijā:

"67.1 Ja atkārtotajā novērtēšanā piešķirtais novērtējums saistīts ar atļaujas vai pagaidu atļaujas piedalīties ceļu satiksmē anulēšanu, tā tiek anulēta. Inspektors pēc atkārtotās novērtēšanas rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 19.punktā noteikto kārtību."

32. Svītrot 69.punktu.

33. Izteikt 70. un 71.punktu šādā redakcijā:

"70. Ja atkārtotajā pārbaudē tiek konstatēts, ka ir veikti remontdarbi, vai ja transportlīdzekļa īpašnieks (vadītājs) atsakās uzrādīt transportlīdzekli atkārtotai pārbaudei vai neierodas uz atkārtoto pārbaudi, paliek spēkā iepriekš piešķirtais transportlīdzekļa un tā aprīkojuma tehniskā stāvokļa novērtējums.

71. CSDD lēmumu var apstrīdēt Satiksmes ministrijā. Satiksmes ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

34. Papildināt pielikuma I nodaļas 110.8.kodu aiz apzīmējuma "O3" ar vārdu "kategorijas".

35. Izteikt pielikuma I nodaļas 203.3.kodu šādā redakcijā:

"203.3. Eiropas tipa divlukturu apgaismes sistēmas gadījumā, ja luktura optiskais elements (reflektors) nav dalīts, tuvās gaismas regulējums nosaka arī tālās gaismas kūļa orientāciju telpā (2.6.a un 2.7.b att.), bet Eiropas tipa četrlukturu apgaismes sistēmas gadījumā tālās gaismas [R] jeb iekšējiem lukturiem jābūt noregulētiem ne augstāk kā ārējiem tālās gaismas lukturiem (2.8.att.).

Amerikas tipa lukturiem tālās gaismas kūļa centrs nedrīkst atrasties augstāk par luktura gaismu izstarojošās virsmas centru (2.6.b un 2.7.b att.).

Tālās gaismas kūļa attēlam uz pārbaudes ekrāna vai regloskopā jābūt nepārprotami izšķiramam, tas nedrīkst būt izplūdis, bezveidīgs."

36. Izteikt pielikuma I nodaļas 204.3. un 204.4.kodu šādā redakcijā:

"204.3. Miglas luktura gaismas kūļa regulējumam jāatbilst 2.11.attēlā norādītajam. Tā augšējā horizontālā robeža nedrīkst būt augstāka par tādā pašā augstumā uzstādīta un pareizi noregulēta tuvās gaismas luktura gaismas kūļa horizontālo gaismu norobežojošo līniju. Amerikas tipa luktura gaismas kūļa augšējā horizontālā robeža nedrīkst būt augstāka par pareizi noregulēta tālās gaismas luktura gaismu izstarojošās virsmas horizontālo viduslīniju.

Miglas luktura gaismas kūļa attēlam uz pārbaudes ekrāna vai regloskopā jābūt nepārprotami izšķiramam, tas nedrīkst būt izplūdis, bezveidīgs.

204.4. Miglas lukturiem jābūt atbilstoši nostiprinātiem pie nekustīgām automobiļa daļām tā, lai braukšanas laikā ceļa nelīdzenumi neizraisītu luktura vai tā sastāvdaļu svārstības attiecībā pret virsbūvi. Miglas luktura izkliedētājam jābūt tīram, bez plaisām, izlūzumiem u.tml. rakstura bojājumiem. Atstarojošai virsmai jābūt bez bojājumiem (korozija u.tml.). Nav pieļaujama jebkādu šķidrumu, pārklājumu un papildu elementu izmantošana."

37. Papildināt pielikuma I nodaļu ar 204.5.kodu šādā redakcijā:

"204.5. Miglas lukturos atļauts uzstādīt tikai vienāda tipa un tikai izgatavotāja paredzētā tipa un jaudas spuldzes. Tām jābūt sertificētām un marķētām atbilstoši transportlīdzekļu sertifikācijas noteikumiem. Ja transportlīdzeklis izgatavots līdz 2000.gada 31.decembrim, spuldzes var būt sertificētas un marķētas atbilstoši prasībām, kas noteiktas tehniskajos normatīvos, kuri tika piemēroti, izgatavojot (sertificējot) transportlīdzekli."

38. Izteikt pielikuma I nodaļas 211.1.1.kodu šādā redakcijā:

"211.1.1. Atpakaļgaitas lukturiem jābūt sertificētiem un marķētiem atbilstoši transportlīdzekļu sertifikācijas noteikumiem (2.27.att.). Ja transportlīdzeklis izgatavots līdz 2000.gada 31.decembrim, lukturi var būt sertificēti un marķēti atbilstoši prasībām, kas noteiktas tehniskajos normatīvos, kuri tika piemēroti, izgatavojot (sertificējot) transportlīdzekli, ar nosacījumu, ka lukturu marķējumā norādīts luktura tips."

39. Izteikt pielikuma I nodaļas 301.2.kodu šādā redakcijā:

"301.2. Stūres rats nedrīkst būt saliekts. Stūres rata materiāls nedrīkst būt saplaisājis vai atdalījies no stūres karkasa. Motocikla stūrei nedrīkst būt plaisas, lūzumi, deformācijas, ievērojami korozijas bojājumi un remontmetinājumi."

40. Izteikt pielikuma I nodaļas 305.2.kodu šādā redakcijā:

"305.2. Stūres mehānismam jābūt atbilstoši nostiprinātam. Stiprinājuma elementiem jābūt attiecīgi nospriegotiem un nodrošinātiem pret atskrūvēšanos. Stūres mehānisma korpusam nedrīkst būt mehāniski bojājumi, kas var ietekmēt tā darbību (piemēram, plaisas, caurumi, izlūzumi, liekts korpuss). Aizliegts izmantot metinātus stūres mehānisma korpusus, ja šādu remonta tehnoloģiju neparedz izgatavotājs. Nav pieļaujama palielināta brīvkustība mehānisma kustīgajos elementos."

41. Papildināt pielikuma I nodaļas 4.grupas ievaddaļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Mācību braukšanai paredzētajiem transportlīdzekļiem ar dublējošo vadības sistēmu jāveic arī dublējošās bremžu iekārtas vadības kontrole."

42. Papildināt I nodaļas 621.2.kodu ar trešo, ceturto un piekto teikumu šādā redakcijā:

"Virsbūvei pie rāmja jābūt nostiprinātai transportlīdzekļa izgatavotāja paredzētajās vietās un paredzētajā veidā. Stiprinājuma vietās nav pieļaujama palielināta brīvkustība. Aizliegts izmantot elementus (piemēram, paaugstinošas starplikas), kas ietekmē transportlīdzekļa vadāmību, bremzēšanas īpašības vai stabilitāti."

43. Izteikt pielikuma I nodaļas 701.1.kodu šādā redakcijā:

"701.1. Visām pēc 2002.gada 18.marta uzstādītajām gāzes barošanas iekārtas sastāvdaļām jābūt sertificētām un marķētām atbilstoši transportlīdzekļu sertifikācijas noteikumiem. SNG barošanas sistēmas sastāvdaļu apstiprinājuma marķējums norādīts 7.1.attēlā, bet SDG barošanas sistēmas sastāvdaļu apstiprinājuma marķējums - 7.2.attēlā. Apstiprinājuma marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam. Gāzes barošanas iekārtu sertificētās un marķētās sastāvdaļas aizliegts nomainīt ar nesertificētām. Ja motoram uzstādīta gāzes barošanas iekārta, motoram jādarbojas ar gāzi, lai būtu iespējama motora atgāzu kontrole. Gāzes barošanas iekārtu uzskata par demontētu, ja transportlīdzeklim nav nevienas gāzes barošanas iekārtas komponentes."

44. Svītrot pielikuma I nodaļas 1103.1.kodā vārdus ''Saeimas un Valsts prezidenta Drošības dienesta''.

45. Papildināt pielikuma I nodaļas 1203.kodu ar otro rindkopu šādā redakcijā:

"Bremžu pretbloķēšanas sistēmas (ABS) signālspuldzei jāizslēdzas pēc transportlīdzekļa motora iedarbināšanas vai kustības uzsākšanas."

46. Izteikt pielikuma I nodaļas 13.grupas nosaukumu un pirmo rindkopu šādā redakcijā:

"13.GRUPA. "EURO III DROŠIE", "EURO IV DROŠIE" un "EURO V DROŠIE" TRANSPORTLĪDZEKĻI (kodi no 1301 līdz 1304)

Lai saņemtu "Euro III drošo", "Euro IV drošo" un ''Euro V drošo" kravas automobiļu un to piekabju (puspiekabju) tehniskās apskates sertifikātu (turpmāk - RS sertifikāts), transportlīdzekli uzrāda tehniskās apskates stacijā. Tā tehniskajam stāvoklim un aprīkojumam jāatbilst šā pielikuma I nodaļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8.grupas kodā noteiktajām prasībām un 13.grupā noteiktajām prasībām "Euro III drošiem", "Euro IV drošiem" un "Euro V drošiem" transportlīdzekļiem.''

47. Svītrot pielikuma I nodaļas 13.grupas 1.punktu.

48. Svītrot pielikuma I nodaļas 13.grupas 2.punktā šādus vārdus:

48.1. "(turpmāk - CE sertifikāts)";

48.2. "(turpmāk - CD sertifikāts)".

49. Svītrot pielikuma I nodaļas 13.grupas 3.punktā šādus vārdus:

49.1. "(turpmāk - DE sertifikāts)";

49.2. "(turpmāk - DD sertifikāts)".

50. Svītrot pielikuma I nodaļas 13.grupas 3.1 punktā vārdus "(turpmāk - EA sertifikāts)".

51. Svītrot pielikuma I nodaļas 13.grupas 4.punktā vārdus  "(turpmāk - SD sertifikāts)".

52. Izteikt pielikuma I nodaļas 13.grupas 5.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

""Euro III drošo", "Euro IV drošo" un "Euro V drošo" transportlīdzekļu un to piekabju sertifikātus izsniedz CSDD pilnvarots transportlīdzekļa izgatavotājs vai tā oficiālais pārstāvis Latvijā."

53. Svītrot pielikuma I nodaļas 1304.kodu.

54. Izteikt pielikuma II nodaļas 203.3.kodu šādā redakcijā:

"203.3. Nepareizs regulējums:
par zemu, bet iekļaujas pieļaujamajā intervālā

X

   
par augstu, novirzīts uz sāniem, noliekums pārsniedz pieļaujamo; gaismas kūļa attēls bezveidīgs  

X

"

55. Izteikt pielikuma II nodaļas 204.3. un 204.4.kodu šādā redakcijā:

"204.3. Nepareizs lukturu regulējums:
par zemu

X

   
par augstu; stara kūļa attēls izplūdis, neatbilstošs  

X

 
"204.4. Luktura hermētiskumu un atstarojošās virsmas funkcionalitāti neietekmējoši bojājumi; nebojāts lukturis viegli aizsvīdis

X

   
Ja miglas lukturi pieslēgti - neatbilstošs stiprinājums; luktura stiprību, hermētiskumu un atstarojošās virsmas funkcionalitāti ietekmējoši bojājumi (plaisas, izlūzumi, korozija u.tml.). Jebkādi šķidrumi, pārklājumi u.c. neatļauti papildelementi.

Ja miglas lukturi nav pieslēgti - neatbilstošs stiprinājums

 

X

"

56. Papildināt pielikuma II nodaļu ar 204.5.kodu šādā redakcijā:

"204.5. Neatbilstošas spuldzes

X

"

57. Izteikt pielikuma II nodaļas 301.2.kodu šādā redakcijā:

"301.2. Saplaisājis stūres rata materiāls

X

   
Deformēts stūres rats, izdrupis vai atdalījies tā materiāls; plaisas, deformācijas, ievērojami korozijas bojājumi, remontmetinājumi motocikla stūrei  

X

"

58. Izteikt pielikuma II nodaļas 305.2.kodu šādā redakcijā:

"305.2. Vaļīgi savienojumi; stūres mehānisms nostiprināts, bet nav visu stiprinājuma skrūvju; mehāniski korpusa bojājumi, kas var ietekmēt tā darbību; neatļauts remonts; palielināta brīvkustība  

X

 
Nenostiprināts stūres mehānisms; salūzis korpuss; "pārlec" sazobē    

X"

59. Izteikt pielikuma II nodaļas 607.2.kodu šādā redakcijā:

"607.2. Nedaudz palielināta brīvkustība sailentblokos vai buksēs

X

   
Sailentbloka aksiālās vai radiālās brīvkustības dēļ saskaras ar tā palīdzību savienotās daļas ("metāls pret metālu"); atdalījušās sailentbloka metāla un gumijas daļas; saplēsta, funkcionalitāti zaudējusi sailentbloka gumijas daļa; saplēsta, funkcionalitāti zaudējusi bukse; vaļīgs skrūvjsavienojums  

X

 
Savienojuma izjukšanas bīstamība    

X"

60. Izteikt pielikuma II nodaļas 621.2.kodu šādā redakcijā:

"621.2. Stiprību neietekmējoši mehāniski vai korozijas bojājumi un deformācijas

X

   
Stiprību ietekmējoši mehāniski vai korozijas bojājumi un deformācijas; citiem satiksmes dalībniekiem bīstami bojājumi; neatbilstošs virsbūves vai kabīnes stiprinājums pie rāmja; vadāmību, bremzēšanas īpašības vai stabilitāti ietekmējoši elementi; brīvkustība stiprinājuma vietā  

X

"

61. Izteikt pielikuma II nodaļas 701.1.kodu šādā redakcijā:

"701.1. Nesertificēta sastāvdaļa, ja iekārta uzstādīta līdz 2002.gada 18.martam

X

   
Nesertificēta sastāvdaļa, ja iekārta uzstādīta pēc 2002.gada 18.marta; nepilnīgi demontēta gāzes barošanas iekārta; motors nedarbojas ar gāzi  

X

"

62. Izteikt pielikuma II nodaļas 1203.kodu šādā redakcijā:

"1203. Bremžu iekārta      
Nav apliecinājuma, deg ABS signālspuldze

X

 

"

63. Svītrot pielikuma II nodaļas 1304.kodu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.466 "Noteikumi par transportlīdzekļu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 118Pieņemts: 09.02.2010.Stājas spēkā: 13.02.2010.Zaudē spēku: 01.03.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 25, 12.02.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
205059
13.02.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)