Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.97

Rīgā 2010.gada 2.februārī (prot. Nr.6 17.§)
Civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes veikšanas, veselības apliecības izsniegšanas, aviācijas medicīnas centru un aviācijas medicīnas ekspertu sertificēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 30.1 panta otro un trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. sertificē aviācijas medicīnas ekspertus;

1.2. sertificē aviācijas medicīnas centrus;

1.3. veic civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes (turpmāk – veselības pārbaude);

1.4. izsniedz veselības apliecības civilās aviācijas personālam (turpmāk – veselības apliecība).

2. Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra) sertificē aviācijas medicīnas ekspertus un aviācijas medicīnas centrus, kā arī izsniedz:

2.1. šo noteikumu 34.1., 34.2., 34.4. un 34.5.apakšpunktā minētās veselības apliecības Komisijas 2011.gada 3.novembra Regulas (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (turpmāk – regula Nr. 1178/2011) MED.A.040 punkta "f" apakšpunktā noteiktajos gadījumos;

2.2. šo noteikumu 34.3.apakšpunktā minētās veselības apliecības.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1370 redakcijā)

3. Civilās aviācijas aģentūras lēmumus, kas saistīti ar šo noteikumu prasību izpildi, var apstrīdēt Satiksmes ministrijā administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Civilās aviācijas aģentūra šajos noteikumos minēto lēmumu pieņemšanai var pieaicināt ekspertus – kompetentus speciālistus medicīnas jomā.

5. Šo noteikumu prasības neattiecas uz veselības pārbaudēm personām, kurām izsniedz gaisa kuģu tehniskās apkopes apliecības.

5.1 Eiropas aviācijas drošības aģentūras izstrādātie dokumenti regulas Nr. 1178/2011 prasību piemērošanai – "Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai un vadlīnijas. MED daļa" (turpmāk – regulas Nr. 1178/2011 MED daļas vadlīnijas), "Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai un vadlīnijas. ARA daļa" (turpmāk – regulas Nr. 1178/2011 ARA daļas vadlīnijas) un "Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai un vadlīnijas. ORA daļa" (turpmāk – regulas Nr. 1178/2011 ORA daļas vadlīnijas) – ir tulkoti latviešu valodā un publicēti Civilās aviācijas aģentūras mājaslapā internetā (www.caa.lv).

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1370 redakcijā)

II. Aviācijas medicīnas eksperta sertificēšana

6. Par aviācijas medicīnas ekspertu var būt persona, kurai ir ārsta speciālista sertifikāts un kura strādā ārstniecības iestādē.

7. Šo noteikumu 6.punktā minētā ārstniecības iestāde rakstiski iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu aviācijas medicīnas eksperta sertifikāta saņemšanai (1.pielikums).

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1370)

8. Ārstniecības iestādē, kurā strādā persona, kas vēlas kļūt par aviācijas medicīnas ekspertu (turpmāk – kandidāts), jābūt šādam aprīkojumam:

8.1. elektrokardiogrāfs (12 novadījumu);

8.2. redzes asuma noteikšanas tabulas;

8.3. krāsu redzes tabulas (izohromatiskās 24 tabulas – Išihara);

8.4. perimetrs (redzes lauka noteikšanai);

8.5. otorinolaringoskops;

8.6. spirogrāfs;

8.7. klīniski laboratorisko izmeklējumu aprīkojums (asinsainas, hemoglobīna, urīnanalīžu noteikšanai).

9. Šo noteikumu 8.7.apakšpunktā minētais aprīkojums nav nepieciešams, ja ārstniecības iestāde, kurā strādā kandidāts, nodrošina klīniski laboratorisko izmeklējumu veikšanu sertificētā laboratorijā.

10. Pēc iesnieguma saņemšanas Civilās aviācijas aģentūra izvērtē to un pārbauda ārstniecības iestādes atbilstību šo noteikumu 8. un 9.punktā minētajām prasībām.

11. Ja iesniegumā norādīta nepilnīga informācija vai ārstniecības iestādes aprīkojums neatbilst šo noteikumu 8. un 9.punktā minētajām prasībām, Civilās aviācijas aģentūra atliek jautājuma izskatīšanu un rakstiski pieprasa ārstniecības iestādei mēneša laikā precizēt sniegto informāciju, iesniegt dokumentus vai aprīkot ārstniecības iestādi atbilstoši šo noteikumu 8. un 9.punktā minētajām prasībām. Jautājumu izskata pēc precizētās informācijas un dokumentu saņemšanas.

12. Civilās aviācijas aģentūra mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par atļauju veikt veselības pārbaudes ārstniecības iestādē, izsniedzot kandidātam:

12.1. aviācijas medicīnas eksperta sertifikātu atbilstoši regulas Nr. 1178/2011 ARA daļas VI pielikuma VII papildinājumā minētajām prasībām uz regulas Nr. 1178/2011 ARA.MED.200 punkta "b" apakšpunktā noteikto termiņu:

12.1.1. otrās klases, LAPL un gaisa kuģa salona apkalpes locekļa veselības apliecības pretendentu veselības pārbaužu veikšanai, ja tiek izpildītas šo noteikumu 8. un 9.punktā minētās prasības, kā arī regulas Nr. 1178/2011 MED.D.010 punktā un regulas Nr. 1178/2011 MED daļas vadlīniju AMC1 MED.D.010 punktā minētās prasības;

12.1.2. pirmās klases veselības apliecības pretendentu veselības pārbaužu veikšanai, ja tiek izpildītas regulas Nr. 1178/2011 MED.D.015 punktā un regulas Nr. 1178/2011 MED daļas vadlīniju AMC1 MED.D.015 punktā minētās prasības;

12.2. aviācijas medicīnas eksperta sertifikātu (2.pielikums) uz nenoteiktu laiku trešās klases veselības apliecības pretendentu veselības pārbaužu veikšanai, ja tiek izpildītas šo noteikumu 8. un 9.punktā minētās prasības.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1370 redakcijā)

13. (Svītrots ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1370)

14. Aviācijas medicīnas eksperta sertifikātu šo noteikumu 12.1.apakšpunktā minētajām personām atkārtoti izsniedz atbilstoši regulas Nr. 1178/2011 MED.D.030 punktā minētajām prasībām, ja ārstniecības iestāde, kurā strādā aviācijas medicīnas eksperts, nodrošina, ka aviācijas medicīnas eksperts sertifikāta darbības laikā apmeklē kvalifikācijas celšanas pasākumus regulas Nr. 1178/2011 MED daļas vadlīniju GM1 MED.D.030 punktā noteiktajā apjomā.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1370 redakcijā)

15. Civilās aviācijas aģentūra vismaz reizi gadā pārbauda ārstniecības iestādes un aviācijas medicīnas eksperta atbilstību:

15.1. šo noteikumu 8. un 9.punktā, regulā Nr. 1178/2011 un regulas Nr. 1178/2011 MED daļas vadlīniju GM1 MED.D.030 punktā minētajām prasībām, ja aviācijas medicīnas eksperts saņēmis šo noteikumu 12.1.apakšpunktā minēto sertifikātu;

15.2. šo noteikumu 8. un 9.punktā minētajām prasībām, ja aviācijas medicīnas eksperts saņēmis šo noteikumu 12.2.apakšpunktā minēto sertifikātu.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1370 redakcijā)

16. Civilās aviācijas aģentūra rakstiski informē ārstniecības iestādi par termiņu, kādā novēršamas nepilnības, ja ārstniecības iestāde nav nodrošinājusi šo noteikumu 14.punktā minēto prasību izpildi vai neatbilst šo noteikumu 8. un 9.punktā minētajām prasībām.

17. Civilās aviācijas aģentūra triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 16.punktā minētā termiņa pieņem lēmumu anulēt aviācijas medicīnas eksperta sertifikātu, ja nav novērstas šo noteikumu 15.punktā minētajā pārbaudē konstatētās nepilnības.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1370 redakcijā)

18. Ārstniecības iestāde triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par aviācijas medicīnas eksperta sertifikāta anulēšanu to nodod Civilās aviācijas aģentūrā.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1370)

III. Aviācijas medicīnas centra sertificēšana

19. Par aviācijas medicīnas centru var kļūt ārstniecības iestāde, kura atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm, kuru vada aviācijas medicīnas eksperts un kurā strādā šādi speciālisti:

19.1. internists;

19.2. oftalmologs;

19.3. otorinolaringologs;

19.4. ķirurgs;

19.5. neirologs.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1370)

20. Šo noteikumu 19.punktā minētajā ārstniecības iestādē jābūt šādam aprīkojumam:

20.1. elektrokardiogrāfs (12 novadījumu);

20.2. veloergometrs (ar iespēju nepārtraukti pakāpeniski palielināt slodzi, 12 novadījumu elektrokardiogrammas pieraksts un asinsspiediena kontrole);

20.3. 24 stundu portatīvs hemodinamikas monitorēšanas aprīkojums;

20.4. 24 stundu Holtera monitors;

20.5. tabulas redzes asuma noteikšanai;

20.6. tiešais oftalmaskops;

20.7. spraugas lampa – mikroskops;

20.8. steriometrs – Medoksa prizma;

20.9. krāsu redzes tabulas (izohromatiskās 24 tabulas – Išihara);

20.10. anomaloskops vai Lanterna lampas;

20.11. perimetrs (redzes lauka noteikšanai);

20.12. autorefraktometrs;

20.13. otoskops;

20.14. laringoskops;

20.15. rinoskops;

20.16. timpanometrs;

20.17. līdzsvara rotācijas pārbaudes krēsls;

20.18. tīru toņu audiometrs;

20.19. spirometrs (reģistrācija ar tilpuma–laika spirogrāfu);

20.20. klīniski laboratorisko izmeklējumu aprīkojums (asinsainas, hemoglobīna, bioķīmijas, urīnanalīžu noteikšanai);

20.21. vēdera dobuma orgānu ultraskaņas diagnostikas ierīce.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1370)

21. Šo noteikumu 20.20. un 20.21.apakšpunktā minētais aprīkojums nav nepieciešams, ja ārstniecības iestāde minētā aprīkojuma izmantošanu nodrošina sadarbībā ar sertificētu laboratoriju vai citu ārstniecības iestādi.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1370 redakcijā)

22. Ārstniecības iestāde, kas vēlas saņemt aviācijas medicīnas centra sertifikātu, rakstiski iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu (3.pielikums).

23. Pēc iesnieguma saņemšanas Civilās aviācijas aģentūra izvērtē to un pārbauda ārstniecības iestādes atbilstību šo noteikumu prasībām.

24. Ja iesniegumā nav pietiekamas informācijas vai sniegtā informācija vai ārstniecības iestāde neatbilst šo noteikumu prasībām, Civilās aviācijas aģentūra atliek jautājuma izskatīšanu un rakstiski pieprasa ārstniecības iestādei noteiktā termiņā precizēt sniegto informāciju, iesniegt dokumentus vai aprīkot ārstniecības iestādi atbilstoši šo noteikumu 20.punktā minētajām prasībām. Jautājumu izskata pēc precizētās informācijas un dokumentu saņemšanas.

25. Civilās aviācijas aģentūra mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par aviācijas medicīnas centra sertifikāta izsniegšanu, ja ārstniecības iestāde atbilst šo noteikumu 20.punktā, regulas Nr. 1178/2011 ORA daļas AeMC apakšdaļā un regulas Nr. 1178/2011 ORA daļas vadlīnijās minētajām prasībām.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1370 redakcijā)

26. Aviācijas medicīnas centra sertifikātu izsniedz saskaņā ar regulas Nr. 1178/2011 ORA.AeMC.135 punktā un ARA daļas VI pielikuma V papildinājumā minētajām prasībām.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1370 redakcijā)

27. Civilās aviācijas aģentūra vismaz reizi gadā pārbauda aviācijas medicīnas centra atbilstību regulas Nr. 1178/2011, regulas Nr. 1178/2011 ORA daļas vadlīniju un šo noteikumu prasībām.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1370)

28. Aviācijas medicīnas centrs septiņu dienu laikā paziņo Civilās aviācijas aģentūrai par:

28.1. izmaiņām aviācijas medicīnas ekspertu vai šo noteikumu 19.punktā minēto ārstu sastāvā;

28.2. citām izmaiņām, kas atbilstoši šo noteikumu un regulas Nr. 1178/2011 prasībām varētu būtiski ietekmēt aviācijas medicīnas centra darbību.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1370)

29. Ja pārbaudes laikā konstatēts, ka aviācijas medicīnas centrs nav iesniedzis informāciju par šo noteikumu 28.punktā minētajām izmaiņām vai konstatētas citas neatbilstības šo noteikumu prasībām, Civilās aviācijas aģentūra rakstiski informē aviācijas medicīnas centru par nepieciešamību mēneša laikā novērst konstatētās nepilnības.

30. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu anulēt aviācijas medicīnas centra sertifikātu, ja aviācijas medicīnas centrs nav novērsis šo noteikumu 29.punktā minētās neatbilstības vai aviācijas medicīnas centrs atsakās no sertifikāta izmantošanas.

IV. Veselības pārbaude un apliecības izsniegšana

31. Lai saņemtu veselības apliecību, veselības apliecības pretendents (turpmāk – pretendents), ierodoties uz veselības pārbaudi:

31.1. pirmās klases, otrās klases un LAPL veselības apliecības saņemšanai, iesniedz:

31.1.1. iesniegumu atbilstoši regulas Nr. 1178/2011 ARA daļas vadlīniju AMC1 ARA.MED.135 punkta "a" apakšpunktā minētajām prasībām;

31.1.2. regulas Nr. 1178/2011 IV pielikuma MED.A.035 punkta "b" apakšpunktā minētos dokumentus;

31.1.3. psihiatra atzinumu par veselības stāvokli;

31.1.4. narkologa atzinumu par veselības stāvokli;

31.2. trešās klases un gaisa kuģu salona apkalpes locekļa veselības apliecības saņemšanai:

31.2.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu;

31.2.2. iesniedz iesniegumu (6.pielikums);

31.2.3. iesniedz ģimenes ārsta atzinumu par veselības stāvokli, kurā norādīti medicīniskie fakti, kas attiecas uz personīgo un pārmantoto anamnēzi;

31.2.4. psihiatra atzinumu par veselības stāvokli;

31.2.5. narkologa atzinumu par veselības stāvokli.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1370 redakcijā)

32. Šo noteikumu 31.1.3., 31.1.4., 31.2.4. un 31.2.5.apakšpunktā minētos atzinumus iesniedz, ierodoties uz pirmreizējo veselības pārbaudi.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1370)

33. Pēc šo noteikumu 31.punktā minētā iesnieguma iesniegšanas aviācijas medicīnas ekspertam pretendents 30 dienu laikā veic pilnu veselības pārbaudi. Minēto termiņu var pagarināt, ja saskaņā ar aviācijas medicīnas eksperta, aviācijas medicīnas centra vai Civilās aviācijas aģentūras norīkojumu nepieciešams veikt papildu veselības pārbaudes.

34. Veselības apliecības izsniedz:

34.1. pirmās klases veselības apliecību:

34.1.1. komercpilotiem;

34.1.2. aviolīniju transporta pilotiem (kuri pilotē lidmašīnu vai helikopteru);

34.1.3. daudzpilotu komandas pilotiem;

34.2. otrās klases veselības apliecību:

34.2.1. privātpilotiem;

34.2.2. planiera pilotiem;

34.2.3. gaisa balona pilotiem;

34.2.4. studentpilotiem, kuri pretendē uz gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa apliecību, kuras iegūšanai nepieciešama otrās klases veselības apliecība;

34.2.5. lidotājiem–radiotelefona operatoriem;

34.2.6. lidotājiem–kravas operatoriem;

34.2.7. lidotājiem–novērotājiem;

34.2.8. izpletņlēcējiem (instruktoriem);

34.2.9. lidotājiem–stūrmaņiem;

34.2.9. lidotājiem–inženieriem;

34.3. trešās klases veselības apliecību – gaisa satiksmes vadības dispečeriem;

34.4. LAPL veselības apliecību – amatierpilotiem un studentpilotiem, kuri pretendē uz gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa apliecību, kuras iegūšanai nepieciešama LAPL klases veselības apliecība;

34.5. gaisa kuģu salona apkalpes locekļu veselības apliecību – gaisa kuģu salona apkalpes locekļiem.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1370 redakcijā)

35. Aviācijas medicīnas eksperts atbilstoši normatīvajiem aktiem par ārstniecības personu kompetenci un šo noteikumu 7.pielikumā vai regulas IV pielikuma B apakšdaļas 2. un 3.nodaļā, C apakšdaļas 2.iedaļā un regulas Nr. 1178/2011 MED daļas vadlīniju B un C daļā minētajām prasībām izvērtē pretendenta veselības stāvokli vai, ja nepieciešams, norīko pretendentu pie speciālista.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1370)

36. Ja pretendenta veselības stāvoklis daļēji neatbilst šo noteikumu 7.pielikumā vai regulas IV pielikuma B apakšdaļas 2. un 3.nodaļā, C apakšdaļas 2.iedaļā un regulas Nr. 1178/2011 MED daļas vadlīniju B un C daļā minētajām prasībām, taču ir pieļaujama attiecīgās klases veselības apliecības izsniegšana ar šo noteikumu 8.pielikumā minētajiem ierobežojumiem, pretendenta piemērotību izvērtē Civilās aviācijas aģentūra, ņemot vērā lidojumu drošības risku.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1370)

37. Pirmreizējo veselības pārbaudi veic:

37.1. pirmās un trešās klases veselības apliecības iegūšanai – aviācijas medicīnas centrs;

37.2. otrās klases, LAPL un gaisa kuģa salona apkalpes locekļu veselības apliecības iegūšanai – aviācijas medicīnas centrs vai aviācijas medicīnas eksperts.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1370)

38. Atkārtotas veselības pārbaudes veselības apliecību iegūšanai veic aviācijas medicīnas centrs vai aviācijas medicīnas eksperts.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1370)

39. Pēc veselības pārbaudes veikšanas aviācijas medicīnas eksperts vai aviācijas medicīnas centra vadītājs nosūta Civilās aviācijas aģentūrai informāciju par:

39.1. pirmās klases, otrās klases un LAPL veselības apliecības pretendentu veselības pārbaudes rezultātiem atbilstoši regulas Nr. 1178/2011 MED.A.025 punktā un regulas Nr. 1178/2011 ARA daļas vadlīniju AMC1 ARA.MED.135 punkta "a" apakšpunktā, AMC1 ARA.MED.135 punkta "b" un "c" apakšpunktā un GM1 ARA.MED.135 punkta "b" un "c" apakšpunktā minētajām prasībām;

39.2. gaisa kuģa salona apkalpes un trešās klases veselības apliecības pretendentu veselības pārbaudes rezultātiem (9.pielikums).

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1370 redakcijā)

40. Šo noteikumu 34.3.apakšpunktā minētajā veselības apliecībā iekļauj šādu informāciju:

40.1. veselības apliecības numurs;

40.2. veselības apliecības klase;

40.3. vārds un uzvārds;

40.4. dzimšanas datums;

40.5. pilsonība;

40.6. veselības apliecības derīguma termiņš;

40.7. iepriekšējās veselības apliecības derīguma termiņš;

40.8. pēdējā veiktā elektrokardiogrāfiskā pieraksta datums;

40.9. pēdējās veiktās audiometrijas datums;

40.10. pēdējās veiktās oftalmoloģiskās pārbaudes datums;

40.11. piemērojamie ierobežojumi (8.pielikums);

40.12. Civilās aviācijas aģentūras Aviācijas medicīnas daļas vadītāja vārds, uzvārds un paraksts;

40.13. veselības pārbaudes datums;

40.14. veselības apliecības turētāja paraksts.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1370)

40.1 Veselības apliecības saskaņā ar regulas Nr. 1178/2011 prasībām izsniedz:

40.1 1. šo noteikumu 34.1., 34.2. un 34.4.apakšpunktā minēto veselības apliecību turētājiem atbilstoši regulas Nr. 1178/2011 ARA daļas VI pielikuma VI papildinājumā minētajām prasībām;

40.1 2. šo noteikumu 34.5.apakšpunktā minētās veselības apliecības turētājam atbilstoši regulas Nr. 1178/2011 MED vadlīniju AMC1 MED.C.030 punktā minētajām prasībām.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1370 redakcijā)

41. (Svītrots ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1370)

42. Veselības apliecību derīguma termiņi ir šādi:

42.1. šo noteikumu 34.1., 34.2. un 34.4.apakšpunktā minētās veselības apliecības ir derīgas atbilstoši regulas Nr. 1178/2011 IV pielikuma MED.A.045 punktā noteiktajam derīguma termiņam;

42.2. šo noteikumu 34.3.apakšpunktā minētā apliecība ir derīga atbilstoši Komisijas 2011.gada 10.augusta Regulas (ES) Nr. 805/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus gaisa satiksmes vadības dispečeru licencēm un noteiktiem sertifikātiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008, 16.pantā noteiktajam derīguma termiņam;

42.3. šo noteikumu 34.5.apakšpunktā minētā veselība apliecība ir derīga ne ilgāk kā 24 mēnešus.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1370 redakcijā)

43. (Svītrots ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1370)

44. Veselības apliecības derīguma termiņu var samazināt atbilstoši pārbaužu rezultātiem, ja tie liecina, ka pretendenta veselības stāvoklis veselības apliecības derīguma termiņa laikā varētu pasliktināties. Nepieciešamību samazināt minēto termiņu izvērtē Civilās aviācijas aģentūra.

45. Ja atkārtotu veselības pārbaudi veic ne agrāk kā 45 dienu laikā pirms veselības apliecības derīguma termiņa beigām, nākamās veselības apliecības derīguma termiņu aprēķina, attiecīgo laikposmu pieskaitot iepriekšējās apliecības derīguma termiņam.

46. Ja trešās klases un gaisa kuģa salona apkalpes locekļa veselības apliecības derīguma termiņš beidzies vairāk nekā pirms pieciem gadiem, nepieciešams veikt pirmreizējo veselības pārbaudi.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1370)

47. Ja aviācijas medicīnas eksperta vai speciālista veiktie pārbaužu rezultāti nav pietiekami, lai izvērtētu pretendenta veselības stāvokli, Civilās aviācijas aģentūra, aviācijas medicīnas centrs vai aviācijas medicīnas eksperts, to pamatojot, var pieprasīt veikt papildu veselības pārbaudi un izmeklējumus.

48. Ja konstatēts, ka pretendents šo noteikumu 31.2.apakšpunktā minētajā iesniegumā sniedzis maldīgas vai nepatiesas ziņas, Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu nosūtīt pretendentu veikt padziļinātu veselības pārbaudi un izmeklējumus.

49. Veselības apliecības turētājs nekavējoties konsultējas ar Civilās aviācijas aģentūru, aviācijas medicīnas centru vai aviācijas medicīnas ekspertu šādos gadījumos:

49.1. ja viņš ir hospitalizēts, viņam ir nepieciešama hospitalizācija vai uzturēšanās ārstniecības iestādē, ilgāka par 12 stundām;

49.2. nepieciešama ķirurģiska operācija vai invazīva procedūra;

49.3. nepieciešams regulāri lietot medikamentus;

49.4. nepieciešams pastāvīgi nēsāt redzes korekcijas lēcas;

49.5. ir jebkādi būtiski traumatiski bojājumi;

49.6. konstatēta saslimšana, kas ietver nespēju pildīt gaisa kuģa apkalpes locekļa pienākumus vismaz 21 dienu ilgā laikposmā;

49.7. ir iestājusies grūtniecība.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1370)

50. Veselības apliecības turētājam noteiktu laiku aizliegts izmantot veselības apliecību un saskaņā ar to piešķirtās tiesības:

50.1. ja veiktas procedūras, kur nepieciešama vispārējā vai spinālā anestēzija, – 48 stundas;

50.2. ja veiktas procedūras, kur nepieciešama lokālā vai reģionālā anestēzija, – 12 stundas;

50.3. ja veselības apliecības turētājs lietojis alkoholu (ar nosacījumu, ka alkohola daudzums asinīs astoņas stundas pēc tā lietošanas ir ne vairāk par 0,2 promilēm), – astoņas stundas;

50.4. ja viņš atrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošo vielu ietekmē.

51. Šo noteikumu 49. un 50.punkts neattiecas uz pirmās, otrās klases un LAPL veselības apliecību turētājiem, kuri saslimšanas vai traumas gadījumā, kas ietver nespēju pildīt gaisa kuģa apkalpes locekļa pienākumus vismaz 21 dienu ilgā laikposmā, papildus regulas Nr. 1178/2011 MED.A.020 punktā noteiktajam vēršas aviācijas medicīnas centrā vai pie aviācijas medicīnas eksperta.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1370 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.februāra noteikumiem Nr.97
Iesniegums aviācijas medicīnas eksperta sertifikāta saņemšanai

(Pielikums grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1370)

Satiksmes ministrs K.Gerhards
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.februāra noteikumiem Nr.97
Sertifikāta paraugs

(Pielikums grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1370)

(A4 formāta lapa)

Satiksmes ministrs K.Gerhards
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.februāra noteikumiem Nr.97
Iesniegums aviācijas medicīnas centra sertifikāta saņemšanai

(Pielikums grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1370)

Satiksmes ministrs K.Gerhards
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.februāra noteikumiem Nr.97
Sertifikāta paraugs

(Pielikums svītrots ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1370)

5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.februāra noteikumiem Nr.97
Iesniegums 1.klases veselības apliecības un 2.klases veselības apliecības saņemšanai

(Pielikums svītrots ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1370)

6.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.februāra noteikumiem Nr.97

(Pielikums MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1370 redakcijā)

LOGO
Valsts aģentūra
"Civilās aviācijas aģentūra"
Latvijas Republika

Iesniegums veselības apliecības saņemšanai

Iesniegums attiecas uz gaisa kuģa salona apkalpes un trešās klases veselības apliecības turētājiem un pretendentiem

Pēc aizpildīšanas kartē norādītā informācija ir medicīniski konfidenciāla

Iekrāsotie tabulas laukumi nav jāaizpilda
(1) Valsts, kurā izdota pilota apliecība
(2) Nepieciešamās veselības apliecības klase1.klase 2.klase LAPL  
 GKSA 3.klase  
(3) Uzvārds(4) Iepriekšējais(-ie) uzvārds(-i)(12) Pieteikums: Pirmreizējs

Atkārtots

(5) Vārds(-i)(6) Dzimšanas datums

____/____/________

(7) Dzimums(13) Veselības apliecības numurs
Vīr. Siev.
(8) Dzimšanas vieta un valsts(9) Pilsonība(14) Nepieciešamais pilota apliecības tips
(10) Deklarētās dzīvesvietas adrese


Valsts
Tālrunis
e-pasts

(11) Faktiskās dzīvesvietas adrese (ja atšķiras)

Valsts
Tālrunis

(15) Nodarbošanās (pamatprofesija)
(16) Darba devējs
(17) Iepriekšējās veselības pārbaudes
Datums ____/____/________
Vieta
(18) Pašreizējās(-o) pilota apliecības(-u) tips
Apliecības numurs Izdevējvalsts ____________
(19) Veselības apliecībā atzīmētie ierobežojumi: Nav    Ir
Piezīmes
(20) Vai Jums ir atteikta, atlikta vai atsaukta veselības apliecības izsniegšana?
Nav   Ir    Datums ____/____/________ Valsts ____________
Piezīmes
(21)Kopējais nolidojuma stundu skaits(22) Nolidojuma stundu skaits kopš pēdējās veselības pārbaudes
(23) Ekspluatējamais gaisa kuģis
(24) Vai laikposmā kopš iepriekšējās veselības pārbaudes Jūs esat bijis iesaistīts aviācijas nelaimes gadījumā vai incidentā?
Datums ____/____/________ Valsts ____________
Piezīmes
(25) Paredzētais lidojumu veids
(26) Pašreizējais lidojumu veids Vienpilota Daudzpilotu
(27) Vai Jūs lietojat alkoholu?
Jā, norādiet daudzumu
(28) Vai pašreiz lietojat kādas zāles?

Jā, norādiet nosaukumu, devu, lietošanas sākuma datumu, iemeslu
(29) Vai jūs smēķējat?
Nekad
Nē, datums, kad pārstājāt smēķēt ____/____/________
Jā, norādiet veidu un daudzumu
Vispārējā un slimību anamnēze

Vai Jums ir vai jebkad ir bijušas kādas no turpmāk minētajām slimībām vai to pazīmēm? Ja jā, aprakstiet ailē "Piezīmes" (30).

 

 

 

Ģimenes anamnēze (170.–179.p.)

101 Acu slimības vai acu ķirurģiska ārstēšana  112 Deguna, rīkles slimības vai runas traucējumi  123 Malārija vai citas tropiskas slimības  170 Sirds slimības  
171 Paaugstināts asinsspiediens
102 Nēsātas brilles un/vai kontaktlēcas113 Galvas trauma vai kontūzija124 Pozitīvs HIV tests
125 Seksuāli transmisīvā slimība172 Augsts holesterīna līmenis
103 Kopš iepriekšējās veselības pārbaudes ir izrakstītas citas brilles vai kontaktlēcas114 Biežas vai spēcīgas galvassāpes
126 Miega apnojas sindroms vai miega traucējumi  173 Epilepsija  
115 Reiboņi vai ģīboņi  174 Psihiska slimība  
116 Samaņas zudums jebkāda iemesla dēļ  127 Muskuļu un skeleta sistēma saslimšana  175 Cukura diabēts  
104 Siena drudzis, cita alerģija  176 Tuberkoloze  
117 Neiroloģiskas slimības (trieka, epilepsija, krampji, paralīze u.c.)  128 Kāda cita slimība vai trauma  177 Alerģija/astma/ekzēma  
105 Astma, plaušu slimības  
106 Sirds vai asinsvadu sistēmas slimības  129 Hospitalizācija  178 Iedzimtas slimības  
118 Jebkāda veida psiholoģiski psihiski traucējumi  130 Vizīte pie ārsta kopš iepriekšējās veselības pārbaudes  179 Glaukoma  
107 Paaugstināts vai pazemināts asinsspiediens   
119Alkohola/narkotiku/citu apreibinošu vielu ļaunprātīga lietošana  131 Dzīvības apdrošināšanas atteikums  Tikai sievietēm  
108 Nierakmeņi vai asinis urīnā
132 Pilota apliecības atteikums  
109 Cukura diabēts, hormonāli traucējumi  120 Pašnāvības mēģinājums  150 Ginekoloģiskas vai menstruālā cikla problēmas  
121 Jūras slimība, kuras gadījumā nepieciešams lietot zāles  133 Medicīniska neatbilstība militārajam dienestam  
110 Kuņģa, aknu vai zarnu darbības traucējumi
134 Pensijas vai kompensācijas piešķiršana ievainojuma vai slimības dēļ  151 Vai esat grūtniece?  
111Vājdzirdība un auss slimības  122 Anēmija/sirpjveida šūnu anēmija/citas asins radošo orgānu slimības  
(30) Piezīmes. Norādiet, ja informācija sniegta jau iepriekš un kopš iepriekšējās veselības pārbaudes tajā nav izmaiņu.

 

(31) Apliecinājums

Apliecinu, ka iesniegumā sniegtās ziņas ir pilnīgas un precīzas, es neesmu noklusējis būtisku informāciju un sniedzis maldinošas ziņas. Apzinos, ka gadījumā, ja esmu sniedzis kādus nepatiesus vai maldinošus apgalvojumus vai neesmu piekritis darīt pieejamu nepieciešamo medicīnisko informāciju, Civilās aviācijas aģentūra var atteikties izsniegt man veselības apliecību.

Atļauju visu šajā iesniegumā iekļauto informāciju darīt pieejamu Civilās aviācijas aģentūrai un, ja nepieciešams, citu dalībvalstu atbildīgajām aviācijas un medicīnas institūcijām, veicot medicīnisko novērtējumu. Šie dati ir Civilās aviācijas aģentūras īpašums, tie ir konfidenciāli un pieejami man vai manam ārstējošajam ārstam Latvijas Republikas normatīvajos aktos par personas datu aizsardzību noteiktajā kārtībā.

____/____/________     _____________________       __________________________________
      (datums)                   (pretendenta paraksts)             (aviācijas medicīnas eksperta paraksts)

7.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.februāra noteikumiem Nr.97
Medicīniskās prasības trešās klases veselības apliecības iegūšanai

(Pielikums MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1370 redakcijā)

1. Sirds un asinsvadu sistēma

Pamatprasības

Papildprasības

1.1. Pirmreizējā veselības pārbaudē veic standarta 12 novadījumu elektrokardiogrammas pierakstu miera stāvoklī. Katrā veselības pārbaudes reizē elektrokardiogrammu veic saskaņā ar šā pielikuma 1.1.1.apakšpunktu.
Pirmo atkārtoto veselības pārbaudi veselības apliecības turētājam veic Aviācijas medicīnas centrā pēc 65 gadu vecuma sasniegšanas. Pārbaudi var veikt kardiologs, ja to atļāvis galvenais aviācijas medicīnas eksperts.

Fiziskās slodzes testi ar elektrokardiogrāfisko kontroli saskaņā ar šā pielikuma 1.1.2.apakšpunktu ir nepieciešami tikai tad, ja ir klīniskas indikācijas.

Lipīdu līmeni asins serumā, tostarp holesterīna līmeni, nosaka, lai atvieglotu riska izvērtēšanu, pārbaudot veselības stāvokli pirms veselības apliecības izsniegšanas un veicot pirmo veselības pārbaudi pēc 40 gadu vecuma sasniegšanas, kā arī ja ir klīniskas indikācijas, kas minētas šā pielikuma 1.1.3.apakšpunktā

1.1.1. Veselības apliecības turētājam vai veselības apliecības pretendentam (turpmāk – pretendents) ik pēc četriem gadiem līdz 30 gadu vecuma sasniegšanai, ik pēc diviem gadiem pēc 30 gadu vecuma sasniegšanas un katrā veselības pārbaudē pēc 40 gadu vecuma sasniegšanas, kā arī gadījumos, ja ir klīniskas indikācijas
1.1.2.:

a) pazīmes vai simptomi, kas rada aizdomas par sirds–asinsvadu slimību;

b) izmaiņas miera elektrokardiogrammā;

c) veselības apliecības turētājiem, sasniedzot 65 gadu vecumu, ik pēc četriem gadiem

1.1.3. Uz pretendentu attiecas vairāki riska faktori (piemēram, smēķēšana, pārmantotā anamnēze, lipīdu līmeņa novirzes no normas, hipertensija). Aviācijas medicīnas centrs vai medicīnas eksperts veic kardiovaskulāro novērtējumu, informējot galveno aviācijas medicīnas ekspertu
1.2. Katras veselības pārbaudes laikā mēra asinsspiedienu, izmantojot šā pielikuma 1.2.1.apakšpunktā minēto metodi.

Ja sistoliskais spiediens veselības pārbaudes laikā konstanti pārsniedz 160 mm Hg un (vai) diastoliskais spiediens pārsniedz 95 mm Hg neatkarīgi no tā, vai pretendentam tiek vai netiek veikta ārstēšana, pretendentu atzīst par nepiemērotu.

Arteriālo asinsspiedienu normalizējoša terapija nedrīkst traucēt ar apliecību piešķirto tiesību īstenošanu un tai jāatbilst šā pielikuma 1.2.2.apakšpunktam.

Pretendentu, kuram ir simptomātiska arteriālā hipotensija, atzīst par nepiemērotu

1.2.1. Ja diagnosticēta hipertensija, nepieciešams pārbaudīt citus potenciālos vaskulārā riska faktorus. Sistolisko spiedienu pieraksta brīdī, kad parādās Korotkova toņi (1.fāze), diastolisko spiedienu pieraksta brīdī, kad tie pazūd (5.fāze). Asinsspiedienu mēra divas reizes. Ja asinsspiediens ir paaugstināts un/vai sirdsdarbības frekvence miera stāvoklī ir paaugstināta, pārbaudes laikā veic papildu izmeklējumus
1.2.2. Antihipertensīvā ārstēšana jāsaskaņo ar galveno aviācijas medicīnas ekspertu. Ārstēšanā drīkst lietot:

a) diurētiskos līdzekļus (ne cilpas diurētiķi);

b) beta blokatorus (pārsvarā hidrofīlus);

c) angiotenzīna konvertējošā enzīma inhibitorus;

d) angiotenzīna II pirmā tipa receptoru blokatorus (sartānus);

e) lēno kalcija kanālu blokatorus

1.3. Ja ir aizdomas par miokarda išēmiju, pretendentam veic papildu izmeklējumus. Pretendentu, kuram ir asimptomātiska sīko koronāro artēriju slimība, kuru nav nepieciešams ārstēt, galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu, ja, veicot šā pielikuma 1.3.1.apakšpunktā minētos izmeklējumus, iegūti apmierinoši rezultāti. Ja šā pielikuma 1.3.1.apakšpunktā minētās izmeklēšanas rezultāti liecina par miokarda išēmiju vai būtisku koronāro artēriju stenozi, pretendentu atzīst par nepiemērotu.

Pretendentu, kuram ir simptomātiska koronāro artēriju slimība vai kardiālie simptomi, kuri tiek kontrolēti ar medikamentiem, atzīst par nepiemērotu.

Pretendentu, kura anamnēzē ir išēmiska kardiāla lēkme (miokarda infarkta, stenokardijas, izteiktas aritmijas vai išēmijas izraisītas sirds mazspējas, vai miokarda revaskularizācijas), atzīst par nepiemērotu. Ievērojot 1.3.2.apakšpunktu, galvenais aviācijas medicīnas eksperts pretendentu veselības pārbaudē var atzīt par piemērotu, ja jāpagarina veselības apliecības derīguma termiņš vai arī tā jāizsniedz atkārtoti.

1.3.1. Ja ir aizdomas par asimptomātisku koronāro artēriju slimību vai perifēro artēriju slimību, veic fiziskās slodzes testus ar elektrokardiogrāfisko kontroli saskaņā šā pielikuma 1.3.2.apakšpunktu un, ja nepieciešams, papildu pārbaudes (miokarda perfūzijas scintigrāfiju, stresa ehokardiogrāfiju, koronāro artēriju angiogrāfiju vai ekvivalentu izmeklēšanu)
1.3.2. Pēc išēmiskas kardiālas lēkmes, tostarp revaskularizācijas vai perifēro artēriju slimības, pretendentam, kuram nav izteiktu simptomu, ierobežo vaskulārā riska faktorus. Zāļu lietošana kardiālo simptomu kontrolei nav pieļaujama. Pretendentam veic sekundāru saslimšanas profilakses terapiju.

Nevienā no lielajām artērijām, nevienā no venozajiem vai arteriālajiem šuntiem un nevienā no iepriekšējās angioplastijas vai implantētā stenta vietām, izņemot asinsvadu, kas bijis iemesls pārciestam miokarda infarktam, nedrīkst būt koronāro artēriju stenožu, kuru izmērs pārsniedz 50 % no asinsvada diametra. Nav pieļaujami gadījumi, kad koronāro asinsvadu kokā ir vairāk par divām stenozēm, kuru izmērs ir 30–50 % no asinsvada diametra.

Kardiologs var atzīt visu koronāro asinsvadu koku par apmierinošu, pievēršot uzmanību multiplām stenozēm un (vai) multiplām revaskularizācijām.

Kreisās koronārās artērijas kopējā stumbrā vai proksimālajā kreisās lejupejošās koronārās artērijas daļā nedrīkst būt neārstēta stenoze, kas pārsniedz 30 % no asinsvada diametra.

Ne agrāk kā sešus mēnešus pēc miokarda išēmijas kardiālās lēkmes, tostarp revaskularizācijas, veic šādus izmeklējumus:

a) fiziskās slodzes testi ar elektrokardiogrammas kontroli (simptomi, ko nosaka Brūsa protokola 4.stadija vai tam ekvivalents protokols). To rezultāti nedrīkst liecināt par miokarda išēmiju vai sirds ritma traucējumiem;

b) ehokardiogramma (vai ekvivalenta pārbaude). Tai jāuzrāda apmierinošu kreisā kambara funkciju bez nozīmīgiem miokarda kustību traucējumiem (diskinēzija, akinēzija) un kreisā kambara izsviedes frakciju vismaz 50 % apmērā un vairāk;

c) ja iepriekš veikta angioplastija vai implantēts stents, – miokarda perfūzijas scintigrāfiju vai stresa ehokardiogrāfiju (vai ekvivalentu pārbaudi). Tās rezultāti nedrīkst liecināt par pārejošu miokarda išēmiju. Perfūzijas scintigrāfiju veic arī citos gadījumos (miokarda infarkts vai stāvoklis pēc aortokoronārās šuntēšanas), ja ir aizdomas par miokarda perfūziju;

d) papildu izmeklējumi nepieciešami, lai novērtētu būtisku ritma traucējumu risku.

Turpmākās pārbaudes jāveic reizi gadā (vai biežāk, ja tā nosaka galvenais aviācijas medicīnas eksperts), lai nodrošinātu, ka kardiovaskulārās sistēmas stāvoklis nepasliktinās. Tajās iekļauj speciālista veiktu pārbaudi, fiziskās slodzes testus ar elektrokardiogrammas kontroli un kardiovaskulārā riska novērtējumu. Pamatojoties uz galvenā aviācijas medicīnas eksperta atzinumu, var noteikt papildu izmeklējumus.

Ja pēc koronāro artēriju vēnu šuntēšanas ir attiecīgas indikācijas, jāveic miokarda perfūzijas scintigrāfija (vai ekvivalenta pārbaude). Visos pārējos gadījumos šāda pārbaude jāveic piecu gadu laikā pēc procedūras.

Ja kādi simptomi, pazīmes vai neinvazīvu izmeklējumu rezultāti norāda uz miokarda išēmiju, jāapsver koronāro artēriju angiogrāfijas vai ekvivalentas pārbaudes veikšana.

Ja pēc sešiem mēnešiem paredzētā pārbaude veikta sekmīgi, pretendentu galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu apliecības iegūšanai

1.4. Pretendentu, kuram ir izteikti supraventrikulārā ritma traucējumi, tostarp intermitējošs vai pastāvīgs sinusa mezgla vājuma sindroms, atzīst par nepiemērotu (skatīt šā pielikuma 1.4.1.apakšpunktu).

Pretendentu, kuram ir asimptomātiska sinusa bradikardija vai sinusa tahikardija, var atzīt par piemērotu, ja tam nav kādas citas pamatsaslimšanas.

Pretendentu, kuram ir asimptomātiskas atsevišķas monoformas supraventrikulāras vai ventrikulāras ekstrasistoles, var atzīt par piemērotu. Biežu vai kompleksu formu gadījumā veic pilnīgu kardioloģisko novērtējumu atbilstoši šā pielikuma 1.4.1.apakšpunktam.

Pretendentu, kuram ir nepilna Hisa kūlīša kājiņu blokāde vai stabila sirds elektriskās ass novirze pa kreisi, var atzīt par piemērotu, ja tam nav citu patoloģiju.

Veselības pārbaudēs nepieciešams veikt pretendenta kardioloģisko novērtējumu, ja tam ir pilna Hisa kūlīša labās kājiņas blokāde (skatīt šā pielikuma 1.4.1.apakšpunkta "c" apakšpunktu).

Pretendentu, kuram ir pilna Hisa kūlīša kreisās kājiņas blokāde, atzīst par nepiemērotu (skatīt šā pielikuma 1.4.1.apakšpunkta "d" apakšpunktu).

Pretendentu, kuram ir pirmās pakāpes atrioventrikulārā blokāde un Mobica 1.tipa atrioventrikulārā blokāde, var atzīt par piemērotu, ja nav citas pamatsaslimšanas. Pretendentu, kuram ir Mobica 2.tipa vai pilna atrioventrikulārā blokāde, atzīst par nepiemērotu (skatīt šā pielikuma 1.4.1.apakšpunktu).

Pretendentu, kuram ir plaša un (vai) šaura QRS kompleksa tahikardija, atzīst par nepiemērotu (skatīt šā pielikuma 1.4.1.apakšpunktu).

Pretendentu, kuram ir kambaru preeksitācijas sindromi, atzīst par nepiemērotu (skatīt 1.4.1."e" apakšpunktu).

Pretendentu, kuram implantēts endokardiālais elektrokardiostimulators, atzīst par nepiemērotu (skatīt 1.4.1.apakšpunktu).

Pretendentu, kuram veikta ablācijas terapija, atzīst par nepiemērotu (skatīt 1.4.1.apakšpunktu).

1.4.1. Būtiskus sirds ritma vai vadīšanas traucējumus vērtē kardiologs un, ja pretendents tiek atzīts par piemērotu, veic atbilstošus turpmākus novērojumus:

a) novērtējumā iekļauj:

1) fiziskās slodzes testus ar elektrokardiogrammas kontroli atbilstoši Brūsa protokolam vai tam ekvivalentam protokolam. Pārbaudei jābūt maksimālās slodzes vai simptomu limitētai. Rādītājiem jāatbilst Brūsa protokola 4.stadijai, un tie nedrīkst uzrādīt būtiskas sirds ritma vai vadīšanas anomālijas vai miokarda išēmijas pazīmes. Galvenais aviācijas medicīnas eksperts var noteikt nepieciešamo zāļu lietošanu pirms pārbaudes, kas ietekmē kardiovaskulāro sistēmu;

2)  24 stundu ambulatoro elektrokardiogrammu, kuras rezultāti nedrīkst uzrādīt būtiskus sirds ritma vai vadīšanas traucējumus;

3) divdimensionālā Doplera ehokardiogramma, kuras rezultāti nedrīkst uzrādīt būtisku atsevišķu sirds dobumu palielināšanos vai būtiskas organiskas vai funkcionālas anomālijas. Kreisā kambara izsviedes frakcijai jābūt vismaz 50 %;

b) papildu novērtējumā var iekļaut:

1) atkārtotu 24 stundu elektrokardiogrammas pierakstu;

2) elektrofizioloģisku izmeklējumu;

3) miokarda perfūzijas scintigrāfiju vai ekvivalentu pārbaudi;

4) sirds magnētiskās rezonanses izmeklējumu vai ekvivalentu pārbaudi;

5) koronāro artēriju angiogrammu vai ekvivalentu pārbaudi (skatīt 1.3.2.apakšpunktu);

c) priekškambaru mirdzēšanas/plandīšanās gadījumā, veicot pirmreizējo veselības pārbaudi, personu, kam ir bijis tikai viens aritmijas gadījums, kas nevarētu atkārtoties, galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu.

Galvenais aviācijas medicīnas eksperts pretendentu var atzīt par piemērotu apliecības izsniegšanai un apliecības atkārtotai izsniegšanai, ja pretendents ir vecumā līdz 40 gadiem vai ja pretendents ir vecāks par 40 gadiem un uzrāda stāvokļa stabilitāti 12 mēnešu ilgā laikposmā;

d) pretendentam, kurš vecāks par 40 gadiem, veic koronāro artēriju izmeklēšanu. Pretendentu var atzīt par piemērotu, ja stāvokļa stabilitāte ir novērota vismaz triju gadu ilgā laikposmā;

e) pretendentu, kuram ir asimptomātiski preeksitācijas sindromi, galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu, ja elektrofizioloģiskais izmeklējums, tostarp adekvāta medikamentoza autonomās nervu sistēmas stimulācija, neatklāj inducējamu atkārtotas uzbudinājuma cirkulācijas tipa (re-entry) tahikardiju un ir izslēgta vairāku papildu vadīšanas ceļu eksistence;

f) pretendentu var atzīt par piemērotu ne agrāk kā trīs mēnešus pēc operācijas, ja:

1) nav citu diskvalificējošu nosacījumu;

2) elektrodu sistēma ir bipolāra;

3) pretendents nav atkarīgs no elektrokardiostimulatora;

4) regulāri tiek veiktas atkārtotas pārbaudes, tostarp elektrokardiostimulatora pārbaude;

5) atbilstoši šā pielikuma 1.4.1.apakšpunkta "a" apakšpunktam nepieciešams veikt pretendenta kardioloģisko novērtējumu;

6) atkārtoti izdodot veselības apliecību;

g) veselības apliecības turētāju vai pretendentu, kam sekmīgi veikta katetrablācijas terapija un elektrofizioloģiskajā izmeklējumā, kurš veikts ne agrāk kā divus mēnešus pēc ablācijas, iegūti apmierinoši rezultāti, var atzīt par piemērotu. Ja invazīvu vai neinvazīvu izmeklējumu veidā nav iespējams noteikt rezultātu ilgtermiņā, galvenais aviācijas medicīnas eksperts pretendentam nosaka veikt papildu izmeklējumus

1.5. Pretendentu, kuram ir perifēro artēriju slimība (pirms vai pēc operācijas), atzīst par nepiemērotu. Ja nav būtiskas funkcionālas pasliktināšanās, pretendentu var atzīt par piemērotu, ievērojot šā pielikuma 1.3.1. un 1.3.2.apakšpunktu.

Pretendentu, kuram ir torakālās vai abdominālās aortas aneirisma (pirms vai pēc operācijas), atzīst par nepiemērotu. Veicot atkārtotu veselības pārbaudi, skatīt šā pielikuma 1.5.1.apakšpunktu.

Pretendentu, kuram ir būtiska sirds vārstuļu anomālija, atzīst par nepiemērotu.

Pretendentu, kuram ir neliela sirds vārstuļu anomālija, var atzīt par piemērotu atbilstoši šā pielikuma 1.5.2.apakšpunktam.

Pretendentu, kuram veikta sirds vārstuļu protezēšana/valvuloplastika, atzīst par nepiemērotu. Pretendentu var atzīt par piemērotu atbilstoši šā pielikuma 1.5.3.apakšpunktam.

Pretendentu, kuram tiek veikta sistēmiska antikoagulantu terapija, atzīst par nepiemērotu. Pretendentu var atzīt par piemērotu pēc antikoagulantu terapijas pabeigšanas atbilstoši šā pielikuma 1.5.4.apakšpunktam. Pretendentu, kuram ir tāda perikarda, miokarda vai endokarda patoloģija, kura nav minēta šajā pielikumā, atzīst par nepiemērotu. Pretendentu var atzīt par piemērotu pēc pilnīgas izārstēšanās un kardioloģiska novērtējuma (skatīt šā pielikuma 1.5.5.apakšpunktu).

Pretendentu, kuram ir iedzimta sirds anomālija (pirms vai pēc korektīvas operācijas), atzīst par nepiemērotu. Pēc kardioloģiska izmeklējuma par piemērotu var atzīt pretendentu, kuram ir neliela sirds anomālija (skatīt šā pielikuma 1.5.6.apakšpunktu).

Pretendentu, kuram veikta sirds vai sirds/plaušu transplantācija, atzīst par nepiemērotu.

Pretendentu, kuram anamnēzē ir bijušas atkārtotas vazovagālās sinkopes, atzīst par nepiemērotu. Par piemērotu var atzīt pretendentu pēc pilnīga novērtējuma atbilstoši šā pielikuma 1.5.7.apakšpunktam 

1.5.1. Galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu pretendentu, kuram ir neoperēta aneirisma aortā zem nieru artēriju atiešanas vietas. Ja nepieciešams, nosaka turpmākus izmeklējumus. Ja pēc tam, kad aneirisma aortā zem nieru artēriju atiešanas vietas ir izoperēta, nav komplikāciju un ir veikts kardiovaskulārais novērtējums, pretendentu var atzīt par piemērotu
1.5.2.:

a) pretendentu, kuram ir divviru aortālais vārstulis, var atzīt par piemērotu, ja nav citu sirds vai aortas anomāliju. Ja nepieciešams, galvenais aviācijas medicīnas eksperts nosaka turpmākas ehokardiogrāfiskas pārbaudes;

b) pretendenta, kuram ir aortas stenoze, veselības pārbaudi saskaņo ar galveno aviācijas medicīnas ekspertu. Kreisā kambara funkcijai jābūt intaktai. Pretendentu, kuram ir sistēmiska embolija vai torakālās aortas dilatācija anamnēzē, atzīst par nepiemērotu. Pretendentu, kura vidējā spiediena svārstības ir 20 mm Hg robežās, var atzīt par piemērotu. To pretendentu, kuru vidējā spiediena svārstības pārsniedz 20 mm Hg, bet nepārsniedz 40 mm Hg, var atzīt par piemērotu. Vidējā spiediena svārstības līdz 50 mm Hg pieļaujamas, ņemot vērā galvenā aviācijas medicīnas eksperta atzinumu. Galvenais aviācijas medicīnas eksperts var noteikt turpmākas divdimensionālās Doplera ehokardiogrāfijas pārbaudes;

c) pretendentu, kuram ir aortālā regurgitācija, var atzīt par piemērotu tikai tad, ja tā ir nenozīmīga. Divdimensionālā Doplera ehokardiogrāfija nedrīkst uzrādīt kādas ascendējošās aortas anomālijas. Ja nepieciešams, galvenais aviācijas medicīnas eksperts var noteikt papildu pārbaudes;

d) pretendentu, kuram ir reimatiska mitrālā vārstuļa slimība, atzīst par nepiemērotu;

e) mitrālā vārstuļa prolapss/mitrālā regurgitācija. Pretendentu, kuram ir asimptomātisks izolēts mezosistoliskais klikšķis, galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu un noteikt periodiskas pārbaudes un papildu izmeklējumus;

f) pretendentu, kuram konstatēta kreisā kambara tilpuma pārslodze, par kuru liecina palielināts kreisā kambara beigu izmērs diastolē, atzīst par nepiemērotu. Galvenais aviācijas medicīnas eksperts var noteikt periodiskas pārbaudes un papildu izmeklējumus;

g) pretendentu, kuram ir iepriekš neatklāti sirds trokšņi, izvērtē kardiologs. Ja tie ir būtiski, papildu izmeklējumos iekļauj vismaz divdimensionālā Doplera ehokardiogrāfiju

1.5.3.:
a) pretendentu, kuram implantēti mehāniskie vārstuļi, var atzīt par piemērotu, ja antikoagulantu terapija ir saskaņota ar kardiologu;

b) pretendentu, kuram ir sirds vārstuļa bioprotēze, nav izteiktu simptomu un kuram ne agrāk kā sešus mēnešus pēc operācijas ir veikti izmeklējumi, kuros konstatēts, ka vārstuļu un kambaru konfigurācija un darbība ir normāla, var atzīt par piemērotu, ņemot vērā šādus kritērijus:

1) apmierinoši fiziskās slodzes testi, izmantojot elektrokardiogrammas kontroli, kur simptomus nosaka Brūsa protokola 4.stadija vai tam ekvivalents protokols, kas saskaņā ar kardiologa interpretāciju neuzrāda būtiskas patoloģijas. Miokarda scintigrāfija/stresa ehokardiogrāfija nepieciešama, ja miera stāvoklī pierakstītā elektrokardiogramma uzrāda novirzes no normas un konstatēta koronāro artēriju slimība (skatīt šā pielikuma 1.3.1., 1.3.2. un 1.4.1.apakšpunktu);

2) divdimensionālā Doplera ehokardiogramma neuzrāda būtisku atsevišķu sirds dobumu palielināšanos, sirds vārstuļa bioprotēzes strukturālie bojājumi ir minimāli, doplerogrāfiski noteiktā asins plūsma ir normāla un nav ne strukturālu, ne funkcionālu citu sirds vārstuļu anomāliju. Kreisā kambara frakcionālai saīsināšanās funkcijai jābūt normālai;

3) nav konstatēta koronāro artēriju slimība, ja iegūta apmierinoša revaskularizācija (skatīt šā pielikuma 1.4.1.apakšpunktu);

4) nav nepieciešams lietot zāles, kas ietekmē kardiovaskulāro sistēmu;

5) ja nepieciešams, galvenais aviācijas medicīnas eksperts nosaka turpmākus fiziskās slodzes testus ar elektrokardiogrammas kontroli un divdimensionālās Doplera ehokardiogrāfijas pārbaudes

1.5.4. pretendentu, kuram ir venoza tromboze vai plaušu artērijas embolija, atzīst par nepiemērotu, līdz tiek pārtraukta antikoagulantu terapija. Plaušu embolijas gadījumā nepieciešams pilnīgs veselības stāvokļa novērtējums. Pretendentu, kuram tiek veikta sistēmiska antikoagulantu terapija iespējamas arteriālas trombembolijas ārstēšanai, var atzīt par piemērotu pēc pilnīgas izārstēšanās un pēc apmierinoša kardioloģiska novērtējuma
1.5.5. Kardiovaskulārais novērtējums ietver divdimensionālo Doplera ehokardiogrāfiju, fiziskās slodzes testus ar elektrokardiogrammas kontroli un (vai) miokarda scintigrāfiju/stresa ehokardiogrāfiju un 24 stundu ambulatoro elektrokardiogrammu un koronāro artēriju angiogrāfiju
1.5.6. Galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt pretendentu par piemērotu, ja šie stāvokļi ir funkcionāli nenozīmīgi un pretendentam nav nepieciešams lietot zāles, ir veikts apmierinošs kardioloģisks novērtējums, kas ietver divdimensionālo Doplera ehokardiogrāfiju, fiziskās slodzes testus ar elektrokardiogrammas kontroli un 24 stundu ambulatoro elektrokardiogrammu. Galvenais aviācijas medicīnas eksperts nosaka turpmāko veselības pārbaužu biežumu
1.5.7. Pretendentam veic šādas pārbaudes:

1)  12 novadījumu elektrokardiogrammas slodzes stāvoklī, kur simptomus nosaka Brūsa protokola 4.stadija vai tam ekvivalents protokols. Tās rezultāti saskaņā ar kardiologa interpretāciju neuzrāda patoloģiju. Ja miera stāvoklī pierakstīta elektrokardiogramma uzrāda novirzes no normas, jāveic miokarda scintigrāfija/stresa ehokardiogrāfija;

2) divdimensionālā Doplera ehokardiogramma. Tā neuzrāda nedz būtisku atsevišķu sirds dobumu palielināšanos, nedz arī strukturālas vai funkcionālas sirds, vārstuļu vai miokarda anomālijas;

3) 24 stundu ambulatorā elektrokardiogramma. Tā neuzrāda nedz sirds vadīšanas traucējumus, nedz arī kompleksus vai pastāvīgus sirds ritma traucējumus vai miokarda išēmijas pazīmes;

4) var ietvert slīpā galda testu atbilstoši standarta protokolam. Tā rezultāti saskaņā ar kardiologa interpretāciju neuzrāda vazomotoras nestabilitātes pazīmes;

5) nepieciešams neirologa novērtējums


2. Elpošanas sistēma

Pamatprasības

Papildprasības

2.1. Katrā veselības pārbaudes reizē veic krūškurvja rentgenogrāfiju posterior-anterior pozīcijā (skatīt šā pielikuma 2.1.1.apakšpunktu).

Plaušu funkcionālo izmeklēšanu veic pirmreizējās veselības pārbaudes laikā un atkārtotas veselības pārbaudes laikā, ja ir klīniskas indikācijas (skatīt šā pielikuma 2.1.2.apakšpunktu). Pretendentu, kuram ir būtiski plaušu darbības traucējumi, atzīst par nepiemērotu.

Pretendentu, kuram ir hroniska obstruktīva plaušu slimība, atzīst par nepiemērotu. Pretendentu, kuram ir neizteikti plaušu darbības traucējumi, var atzīt par piemērotu (skatīt šā pielikuma 2.1.3.apakšpunktu)

2.1.1. Krūškurvja rentgenogrāfiju posterior-anterior pozīcijā veic ne biežāk kā reizi gadā, ja tam ir klīnisks vai epidemioloģisks pamatojums
2.1.2. Spirometriskā izmeklēšana nepieciešama pirmreizējā veselības pārbaudē apliecības iegūšanai. Ja attiecība FEV1/FVC ir mazāka par 70 %, rezultāts jāizvērtē pulmonologam
2.1.3. Pēc pilnīgas izārstēšanās un pēc apmierinoša elpceļu novērtējuma
2.2. Pretendentu, kuram ir astma un nepieciešams lietot zāles, vērtē atbilstoši šā pielikuma 2.2.1.apakšpunktam.

Pretendentu, kuram ir aktīva iekaisīga elpošanas sistēmas slimība, atzīst par nepiemērotu (skatīt šā pielikuma 2.2.2.apakšpunktu).

Pretendentu, kuram ir aktīva sarkoidoze, atzīst par nepiemērotu (skatīt šā pielikuma 2.2.3.apakšpunktu).

Pretendentu, kuram ir spontāns pneimotorakss, atzīst par nepiemērotu, līdz stāvoklis ir pilnībā izvērtēts atbilstoši šā pielikuma 2.2.4.apakšpunktam.

Pretendentu, kuram ir aktīva tuberkuloze, atzīst par nepiemērotu, līdz stāvoklis ir pilnībā izvērtēts atbilstoši šā pielikuma 2.2.5.apakšpunktam.

Pretendentu, kuram ir plaušu emfizēma, atzīst par nepiemērotu. Pretendentu var atzīt par piemērotu, ja viņa veselības stāvoklis nevar ietekmēt ar apliecību piešķirto tiesību īstenošanu.

Pretendentu, kuram nepieciešama krūškurvja operācija, atzīst par nepiemērotu vismaz līdz trim mēnešiem pēc operācijas vai līdz brīdim, kad operācijas sekas vairs nevar ietekmēt ar apliecību piešķirto tiesību īstenošanu (skatīt šā pielikuma 2.2.6.apakšpunktu).

Pretendentu, kuram ir nepietiekami ārstēts miega apnojas sindroms, atzīst par nepiemērotu

2.2.1.:

a) pretendentu, kuram novērotas atkārtotas astmas lēkmes, atzīst par nepiemērotu;

b) pretendentu galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu apliecības iegūšanai, ja viņa stāvoklis plaušu funkcionālās izmeklēšanas rezultātā atzīts par stabilu un lietotās zāles neietekmē ar apliecību piešķirto tiesību īstenošanu (nelieto sistēmiskus glikokortikosteroīdus)

2.2.2. Galvenais aviācijas medicīnas eksperts pretendentu var atzīt par piemērotu pēc pilnīgas izārstēšanās un apmierinoša elpošanas sistēmas novērtējuma
2.2.3. Galvenais aviācijas medicīnas eksperts pretendentu var atzīt par piemērotu, ja:

a) veikta izmeklēšana, lai izslēgtu sistēmisku slimības procesu;

b) slimība izpaužas ar hīlu limfadenopātiju, kas atzīta par neaktīvu, un pretendentam nav nepieciešama medikamentoza ārstēšana

2.2.4.:

a) pretendentam pilnīgi atveseļojoties pēc viena spontāna pneimotoraksa, viņu var atzīt par piemērotu pēc apmierinoša elpošanas sistēmas novērtējuma ne agrāk kā viena gada laikā pēc pneimotoraksa;

b) veicot atkārtotu apstiprināšanu vai atjaunošanu, galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt pretendentu par piemērotu, ja pretendents sešu nedēļu laikā pilnīgi atveseļojas pēc viena spontāna pneimotoraksa;

c) pretendentu, kuram ir atkārtots spontāns pneimotorakss, atzīst par nepiemērotu. Pretendentu galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu pēc tam, kad veikta ķirurģiska operācija un atveseļošanās ir apmierinoša

2.2.5. Pretendentu galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu pēc sekmīgas medikamentozas ārstēšanas un apmierinoša elpošanas sistēmas novērtējuma pie ftiziatra
2.2.6. Pretendentu, kuram veikta pneimonektomija, atzīst par nepiemērotu. Pretendentu, kuram veikta krūškurvja operācija, galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu pēc pilnīgas atveseļošanās un apmierinoša elpošanas sistēmas novērtējuma


3. Gremošanas sistēma

Pamatprasības

Papildprasības

3.1. Pretendentu, kuram ir atkārtotas dispeptiskas saslimšanas un nepieciešams lietot zāless vai kuram ir pankreatīts, atzīst par nepiemērotu, līdz stāvoklis pilnībā izvērtēts atbilstoši šā pielikuma 3.1.1.apakšpunktam.

Pretendenta, kuram nejauši atklāti asimptomātiski žultsakmeņi, stāvokli izvērtē atbilstoši šā pielikuma 3.1.2.apakšpunktam.

Pretendentu, kuram diagnosticēta hroniska iekaisīga zarnu slimība vai kura anamnēzē ir šāds gadījums, atzīst par nepiemērotu (skatīt šā pielikuma 3.1.3.apakšpunktu).

Pretendentu, kuram ir trūces, kas varētu traucēt ar apliecību piešķirto tiesību īstenošanu, atzīst par nepiemērotu.

Pretendentu, kuram ir komplikācijas pēc gremošanas trakta vai tā piedēkļu slimības vai ķirurģiskas operācijas, jo īpaši attiecībā uz iespējamu obstrukciju striktūras vai kompresijas dēļ, kura varētu traucēt ar apliecību piešķirto tiesību īstenošanu, atzīst par nepiemērotu.

Pretendentu, kuram ir veikta gremošanas trakta vai tā piedēkļu operācija, kas ietver pilnīgu vai daļēju orgāna ekscīziju vai stomas izveidošanu, atzīst par nepiemērotu vismaz līdz trim mēnešiem vai līdz brīdim, kad operācijas sekas vairs nevar ietekmēt ar apliecību piešķirto tiesību īstenošanu (skatīt šā pielikuma 3.1.4.apakšpunktu)

3.1.1.:

a) pretendentam, kuram ir atkārtoti dispeptiski traucējumi un ir nepieciešama medikamentoza ārstēšana, jāveic izmeklējumi;

b) pretendentu, kuram ir pankreatīts, atzīst par nepiemērotu. Galvenais aviācijas medicīnas eksperts pretendentu var atzīt par piemērotu, ja ir likvidēti obstrukcijas cēloņi (piemēram, zāļu lietošana, žultsakmeņi);

c) ja alkohols var būt dispepsijas un pankreatīta cēlonis, jāveic pilnīgs šīs vielas lietošanas/ļaunprātīgas lietošanas izvērtējums

3.1.2. Pretendentu, kuram ir viens liels asimptomātisks žultsakmens, galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu. Pretendentu, kuram ir vairāki asimptomātiski žultsakmeņi, galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu
3.1.3. Iekaisīga zarnu slimība ir pieļaujama, ja konstatēta tās remisija un stāvokļa stabilizācija un, lai to kontrolētu, nav nepieciešams lietot sistēmiskus glikokortikosteroīdus
3.1.4. Pretendentu galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu apliecības atkārtotai apstiprināšanai vai atjaunošanai, ja atveseļošanās ir pabeigta, pretendentam nav izteiktu simptomu un ir minimāls sekundāru komplikāciju vai atkārtotas saslimšanas risks


4. Vielmaiņas, uztures un endokrīnā sistēma

Pamatprasības

Papildprasības

4.1. Pretendentu, kuram ir vielmaiņas, uztures vai endokrīnās sistēmas disfunkcija, atzīst par nepiemērotu (skatīt šā pielikuma 4.1.1.apakšpunktu).

Pretendentu, kuram ir cukura diabēts, var atzīt par piemērotu, ja stāvoklis pilnībā izvērtēts atbilstoši šā pielikuma 4.1.2. un 4.1.3.apakšpunktam.

Pretendentu, kuram ir diabēts un nepieciešamas insulīna injekcijas, atzīst par nepiemērotu.

Pretendentu, kura ķermeņa masas indekss ir 35, var atzīt par piemērotu tikai tad, ja liekais svars nevar ietekmēt ar apliecību piešķirto tiesību īstenošanu un ir veikta kardiovaskulārā riska novērtēšana (skatīt šā pielikuma 9.1.1.apakšpunktu)

4.1.1. Pretendentu galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu, ja stāvoklis ir asimptomātisks, klīniski kompensēts un stabils, izmantojot aizstājterapiju vai bez tās, un to regulāri pārbauda medicīnas speciālists
4.1.2. Glikozūrija un glikozes līmeņa novirzes no normas asinīs jāizmeklē. Pretendentu galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu, ja konstatēta normāla glikozes tolerance (zems nieru slieksnis) vai ja pazemināta glikozes tolerance bez diabētiskas patoloģijas tiek pilnībā kontrolēta ar diētas palīdzību un regulāri tiek veiktas pārbaudes
4.1.3. Pretendentu, kurš ārstēšanā lieto pretdiabēta zāles, atzīst par nepiemērotu. Atsevišķos gadījumos biguanīdu vai alfaglikozidāzes inhibitoru lietošana ir pieļaujama, un pretendentu galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu


5. Hematoloģija

Pamatprasības

Papildprasības

5.1. Katrā veselības pārbaudē nosaka hemoglobīna līmeni. Pretendentam, kuram konstatētas hemoglobīna līmeņa novirzes no normas, veic turpmākus izmeklējumus. Pretendentu, kura hematokrīts ir mazāks par 32 %, atzīst par nepiemērotu (skatīt šā pielikuma 5.1.1.apakšpunktu).

Pretendentu, kuram ir sirpjveida šūnu anēmija, atzīst par nepiemērotu (skatīt šā pielikuma 5.1.1.apakšpunktu).

Pretendentu, kuram ir nozīmīga lokāla vai ģeneralizēta limfmezglu palielināšanās un asins sistēmas slimības, atzīst par nepiemērotu (skatīt šā pielikuma 5.1.2.apakšpunktu).

Pretendentu, kuram ir akūta un hroniska leikēmija, atzīst par nepiemērotu (skatīt šā pielikuma 5.1.3.apakšpunktu).

Pretendentu, kuram ir izteikti palielināta liesa, atzīst par nepiemērotu (skatīt šā pielikuma 5.1.4.apakšpunktu).

Pretendentu, kuram ir izteikta policitēmija, atzīst par nepiemērotu (skatīt šā pielikuma 5.1.5.apakšpunktu).

Pretendentu, kuram ir asins recēšanas sistēmas traucējumi, atzīst par nepiemērotu (skatīt šā pielikuma 5.1.6.apakšpunktu)

5.1.1. Anēmija, uz ko norāda pazemināts hemoglobīna līmenis, jāizmeklē. Pretendentu, kuram ir neārstējama anēmija, atzīst par nepiemērotu. Pretendentu galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu, ja slimības primārais cēlonis ir apmierinoši ārstēts (piemēram, dzelzs vai B12 deficīts) un hematokrīta līmenis ir stabilizējies virs 32 % vai ja diagnosticēta neliela talasēmija vai hemoglobinopātija bez krīzēm anamnēzē un pretendents uzrāda pilnīgas funkcionālās spējas
5.1.2. Pretendentu galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu akūta infekcijas procesa gadījumā, ja pretendents ir pilnībā atveseļojies, vai Hodžkina limfomas un augstas malignitātes Nehodžkina limfomas gadījumā, kas ir ārstēta un konstatēta tās pilnīga remisija
5.1.3. Pretendentu galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu, ja konstatēta slimības remisija vai ir hroniskas leikēmija, bet nav anamnēzes par centrālās nervu sistēmas līdzdalību un par tādām ilgstošām blakusparādībām ārstēšanas laikā, kas varētu ietekmēt lidojuma drošību. Hemoglobīna un trombocītu līmenim jābūt apmierinošam. Nepieciešamas regulāras turpmākas pārbaudes
5.1.4. Pretendentu galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu, ja liesas palielināšanās ir minimāla, stabila un nav konstatēta ar to saistīta patoloģija (piemēram, ārstēta hroniska malārija) vai ja palielināšanās ir minimāla un ir saistīta ar kādu citu pieļaujamu stāvokli (piemēram, Hodžkina limfomu remisijas stāvoklī)
5.1.5. Pretendentu galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu, ja stāvoklis ir stabils un nav konstatēta ar to saistīta patoloģija
5.1.6. Pretendentu galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu, ja anamnēzē nav bijis nopietnu asiņošanas vai asins recēšanas traucējumu gadījumu


6. Urīnizvadsistēma

Pamatprasības

Papildprasības

6.1. Pretendentu, kuram novērotas organiskas nieru saslimšanas pazīmes, atzīst par nepiemērotu. Katras medicīniskās pārbaudes laikā veic urīnanalīzes. Urīns nedrīkst saturēt tādus normai neatbilstošus elementus, kas norāda uz kādu patoloģiju. Īpaša uzmanība jāpievērš slimībai, kas ietekmē urīnizvadceļus un dzimumorgānus (skatīt šā pielikuma 6.1.1.apakšpunktu).

Pretendentu, kuram ir urīnizvadceļu akmeņi, atzīst par nepiemērotu, līdz stāvoklis ir pilnībā izvērtēts atbilstoši šā pielikuma 6.1.2.apakšpunktam.

Pretendentu, kuram ir komplikācijas pēc nieru vai urīnizvadceļu slimības vai ķirurģiskas operācijas, jo īpaši attiecībā uz iespējamu obstrukciju, striktūras vai kompresijas dēļ, kas varētu padarīt pretendentu rīcībnespējīgu, atzīst par nepiemērotu. Pretendentu, kuram ir kompensēts stāvoklis pēc nefrektomijas un kuram nav arteriālās hipertensijas vai urēmijas, var atzīt par piemērotu atbilstoši šā pielikuma 6.1.3.apakšpunktam.

Pretendentu, kuram ir veikta urīnceļu vai urīnizvadorgānu operācija, kura ietver pilnīgu vai daļēju šo orgānu ekscīziju vai stomas izveidošanu, atzīst par nepiemērotu vismaz līdz trim mēnešiem vai līdz brīdim, kad operācijas sekas vairs nevar ietekmēt ar apliecību piešķirto tiesību īstenošanu (skatīt šā pielikuma 6.1.3. un 6.1.4.apakšpunktu)

6.1.1. Normai neatbilstošas atrades urīna analīzēs jāizmeklē (piemēram, proteinūrija, hematūrija un glukozūrija)
6.1.2. Pretendentu ar asimptomātisku nierakmeni, kuram anamnēzē ir bijusi nieru kolika vai atlieku akmeņi, galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu, ja tas saistīts ar apliecības atkārtotu apstiprināšanu vai atjaunošanu
6.1.3. Pretendentu, kuram ir veikta uroloģiska operācija, atzīst par nepiemērotu vismaz trīs mēnešus (skatīt šā pielikuma 6.1.apakšpunktu). Pretendentu galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu, ja pretendentam nav nekādu simptomu un sekundāru komplikāciju vai atkārtotas saslimšanas risks ir minimāls
6.1.4. Pretendentu atzīst par nepiemērotu pirmreizējai apliecības iegūšanai, ja tam veikta nieru transplantācija vai pilnīga cistektomija. Pārbaudēs, kas saistītas ar apliecības atkārtotu apstiprināšanu vai atjaunošanu, pretendentu galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu šādos gadījumos:

a) nieres transplantāts ir pilnīgi kompensēts, un organisms to pieņem, izmantojot minimālu imūnsupresīvo terapiju pēc vismaz 12 mēnešiem;

b) pilnīga cistektomija ar funkcionāli apmierinošu stāvokli, nav atkārtotas saslimšanas, infekcijas vai primāras patoloģijas pazīmju


7. Seksuāli transmisīvas slimības un citas infekcijas

Pamatprasības

Papildprasības

7.1. HIV asins analīzes testu veic pirmreizējās veselības pārbaudes laikā un atkārtotas pārbaudes laikā, ja ir klīniskas indikācijas (skatīt šā pielikuma 7.1.1. un 7.1.2.apakšpunktu).

Asins analīzes testu SED veic pirmreizējās veselības pārbaudes laikā un atkārtotas pārbaudes laikā, ja ir klīniskas indikācijas (skatīt šā pielikuma 7.1.3.apakšpunktu).

Pretendentu, kuram novērojami vai anamnēzē ir klīniski simptomi, kas norāda uz imūnsistēmas deficītu vai infekciozo hepatītu, atzīst par nepiemērotu (skatīt šā pielikuma 7.1.4.apakšpunktu)

7.1.1. Pretendentu, kurš ir HIV pozitīvs, atzīst par nepiemērotu
7.1.2. Pārbaudēs, kas saistītas ar apliecības atkārtotu apstiprināšanu vai atjaunošanu, galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu HIV pozitīvu personu, nosakot pārbaudes ar triju mēnešu periodiskumu (pamata analīzes, arī CD-4 un T-šūnu skaits) un ar sešu mēnešu intervālu (vispārējā veselības pārbaude jāveic pie infektologa). AIDS vai ar AIDS saistītu komplikāciju parādīšanās gadījumā pretendentu atzīst par nepiemērotu
7.1.3. Pretendentu ar akūtu sifilisu atzīst par nepiemērotu. Pretendentu galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu, ja tas pēc pilna ārstēšanas kursa ir pilnīgi atveseļojies no slimības primārās un sekundārās stadijas
7.1.4. Pretendentu galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu pēc pilnīgas izmeklēšanas un stāvokļa novērtējuma


8. Ginekoloģija un dzemdniecība

Pamatprasības

Papildprasības

8.1. Pretendenti, kuras anamnēzē ir smagi, neārstējami menstruālā cikla traucējumi, atzīst par nepiemērotu.

Pretendenti, kurai ir apstiprināta grūtniecība, atzīst par nepiemērotu (skatīt šā pielikuma 8.1.1.apakšpunktu).

Pretendenti, kurai veikta ginekoloģiska operācija, atzīst par nepiemērotu vismaz trīs mēnešus vai līdz brīdim, kad operācijas sekas nevar ietekmēt ar apliecību piešķirto tiesību īstenošanu (skatīt šā pielikuma 8.1.2.apakšpunktu)

8.1.1. Ja atbilstoši ginekologa atzinumam grūtniecība norit bez patoloģijas, galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt veselības apliecības turētāju par piemērotu līdz grūtniecības 34.nedēļas beigām.

Apliecību atjauno pēc apstiprinājuma, ka tās turētāja ir pilnīgi atveseļojusies pēc dzemdībām vai grūtniecības pārtraukšanas

8.1.2. Pārbaudēs, kas saistītas ar apliecības atkārtotu apstiprināšanu vai atjaunošanu, pretendenti galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu, ja nav nekādu simptomu un ja sekundāru komplikāciju vai atkārtotas saslimšanas risks ir minimāls


9. Skeleta–muskuļu sistēmas novērtējuma prasības

Pamatprasības

Papildprasības

9.1. Pretendentam jāpiemīt pietiekamam ekstremitāšu garumam un muskuļu spēkam, lai īstenotu ar apliecību piešķirto tiesību īstenošanu (skatīt 9.1.1.apakšpunktu).

Pretendentu, kuram pēc kaulu, locītavu, muskuļu vai cīpslu slimības vai traumas ir radušās būtiskas komplikācijas vai kuram ir iedzimta kaulu, locītavu, muskuļu vai cīpslu patoloģija, izvērtē saskaņā ar šā pielikuma 9.1.1., 9.1.2. un 9.1.3.apakšpunktu

9.1.1. Ja pretendentam ir patoloģiska konstitucionālā uzbūve, tostarp aptaukošanās vai muskuļu vājums, nepieciešams veikt pārbaudi darba vietā un simulatorā. Īpaša uzmanība jāpievērš avārijas procedūrām un evakuācijai
9.1.2. Ja pretendentam trūkst kādas ekstremitātes, galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt pretendentu par piemērotu pārbaudēs, kas saistītas ar apliecības atkārtotu apstiprināšanu vai atjaunošanu, ja veikta sekmīga pārbaude darba vietā un simulatorā
9.1.3. Pretendentu, kuram ir iekaisīga, infiltratīva, traumatiska vai deģeneratīva skeleta–muskuļu sistēmas slimība, galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu, ja slimība ir remisijas stāvoklī, pretendents lieto galvenā aviācijas medicīnas eksperta ieteiktas zāles un ir veikta sekmīga pārbaude darba vietā un simulatorā


10. Psihiatriskā novērtējuma prasības

Pamatprasības

Papildprasības

10.1. Pretendentu, kuram konstatēta šizofrēnija, šizotipiski vai paranojāli traucējumi, atzīst par nepiemērotu (skatīt šā pielikuma 10.1.1.apakšpunktu).

Pretendentu, kuram diagnosticēti garastāvokļa traucējumi, atzīst par nepiemērotu (skatīt šā pielikuma 10.1.2.apakšpunktu).

Pretendentu, kuram konstatēti neirotiski, stresa izraisīti, somatoformi, personības vai organisku bojājumu izraisīti garīgi traucējumi, atzīst par nepiemērotu (skatīt šā pielikuma 10.1.3.apakšpunktu).

Pretendentu, kuram ir garīgi vai uzvedības traucējumi, kas radušies alkohola vai citu vielu lietošanas rezultātā (ar atkarību vai bez tās), atzīst par nepiemērotu (skatīt šā pielikuma 10.1.4.apakšpunktu)

10.1.1. Pretendentu galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu, ja konstatēts, ka sākotnējā diagnoze bijusi neadekvāta vai kļūdaina, vai ja pretendentam bijis viens delīrija gadījums (ar nosacījumu, ka nav radušies paliekoši bojājumi)
10.1.2. Pretendentu galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu pēc konkrētā gadījuma pilnīgas izvērtēšanas (atkarībā no garastāvokļa traucējumu rakstura un nopietnības) un pēc tam, kad noteiktā laikposmā ir pārtraukta visu psihotropo zāļu lietošana
10.1.3. Pretendentu, kura anamnēzē ir bijis viens pašdestruktīvas rīcības gadījums vai atkārtota apzināta miesas bojājumu nodarīšana sev, atzīst par nepiemērotu. Pretendentu galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu pēc konkrētā gadījuma pilnīgas izvērtēšanas, kā arī var pieprasīt, lai pretendentam tiktu veikts psihologa vai psihiatra neiropsiholoģisks novērtējums
10.1.4. Pretendentu galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu pēc divu gadu ilga perioda, kurā dokumentēta atturība vai atbrīvošanās no attiecīgās vielas lietošanas. Pārbaudēs, kas saistītas ar apliecības atkārtotu apstiprināšanu vai atjaunošanu, var atzīt pretendentu par piemērotu. Atkarībā no konkrētā gadījuma un saskaņā ar galvenā aviācijas medicīnas eksperta norādījumiem ārstēšana un pārbaude var ietvert:

a) dažu nedēļu ilgu stacionāru ārstēšanu;

b) psihiatra veiktu pārbaudi;

c) turpmākas pārbaudes, tostarp asinsanalīzes un speciālista ziņojumus, un šī prasība ir spēkā neierobežotu laiku


11. Neiroloģiskā novērtējuma prasības

Pamatprasības

Papildprasības

11.1. Pretendentu, kuram ir šādas saslimšanas, atzīst par nepiemērotu:

1) progresējoša nervu sistēmas slimība;

2) epilepsija un citu iemeslu izraisīti apziņas traucējumi;

3) saslimšana ar izteiktu noslieci uz smadzeņu disfunkciju

(skatīt šā pielikuma 11.1.1.apakšpunktu).

Papildu pārbaudes veic, ja pretendentam ir:

1) galvas trauma;

2) muguras smadzeņu vai perifērisko nervu bojājumi

(skatīt šā pielikuma 11.1.2.apakšpunktu).

Ja nepieciešams, ņemot vērā pretendenta anamnēzi vai klīniskos simptomus, veic elektroencefalogrāfiju (skatīt šā pielikuma 11.1.1. un 11.1.2.apakšpunktu)

11.1.1.:

a) pretendentu, kuram ir neprogresējoša vai progresējoša nervu sistēmas slimība, kas ir radījusi vai varētu radīt invaliditāti, atzīst par nepiemērotu. Pēc pilnīgas stāvokļa izvērtēšanas galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt pretendentu par piemērotu, ja funkcionālo spēju zudumi ir nelieli un saistīti ar neprogresējošu slimību;

b) ja anamnēzē ir bijuši viens vai vairāki apziņas traucējumi, kuru cēlonis nav skaidrs, tie uzskatāmi par diskvalificējošu faktoru. Ja ir bijis tikai viens šāds apziņas traucējums, ko var atbilstoši izskaidrot, pretendentu galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu;

c) pretendentu, kura elektroencefalogrammā konstatēta epileptoforma paroksismāla aktivitāte un fokāli lēnie viļņi, atzīst par nepiemērotu. Šādu gadījumu papildu izvērtēšanu veic galvenais aviācijas medicīnas eksperts;

d) pretendentu, kuram diagnosticēta epilepsija, atzīst par nepiemērotu, izņemot gadījumu, ja pierādīts, ka tas ir bērnības labdabīgas epilepsijas sindroms, kas saistīts ar ļoti zemu atkārtošanās risku, un ja vairāk nekā 10 gadus nav bijis atkārtotu lēkmju, un ārstēšana ir pārtraukta pirms vairāk nekā 10 gadiem. Pretendentu, kuram ir bijis viens vai vairāki krampju gadījumi pēc piecu gadu vecuma, atzīst par nepiemērotu. Pretendentu galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu, ja, pamatojoties uz neirologa atzinumu, ir ļoti zems akūtu un simptomātisku krampju atkārtošanās risks;

e) ja pretendentam ir bijusi viena bezdrudža epileptoformas tipa lēkme, kas nav atkārtojusies vismaz 10 gadus, kopš pārtraukta ārstēšana, un ja nav ilgstošas epilepsijas predispozīcijas pazīmju, viņu var atzīt par piemērotu, ja turpmāku lēkmju risks minimāls

11.1.2. Galvas trauma ar apziņas zudumu vai penetrējošu smadzeņu bojājumu, jānovērtē neiroķirurgam un neirologam. Pretendentu var atzīt par piemērotu tikai pēc pilnīgas atveseļošanās un tad, ja epilepsijas risks ir zems
11.1.3. Ja pretendentam anamnēzē ir bijis muguras smadzeņu vai perifērisko nervu bojājums, izvērtē saskaņā ar šā pielikuma 9.punktu


12. Oftalmoloģiskā novērtējuma prasības

Pamatprasības

Papildprasības

12.1. Pirmreizējās veselības pārbaudes laikā pretendentam oftalmoloģisko pārbaudi veic oftalmologs (skatīt šā pielikuma 12.1.1.apakšpunktu). Atkārtotas veselības pārbaudes laikā oftalmoloģisko izmeklēšanu veic aviācijas medicīnas eksperts (skatīt šā pielikuma 12.1.2.apakšpunktu). Visus neskaidros gadījumus vai gadījumus, ja konstatētas novirzes no normas, izvērtē oftalmologs.

Ja veselības apliecības turētāja vai pretendenta redze tās funkcijas standartiem (6/9 (0,7), 6/6 (1,0), N14, N5) atbilst, tikai lietojot korektīvās lēcas, un refrakcijas traucējumi pārsniedz ± 3 dioptrijas, pretendents iesniedz aviācijas medicīnas ekspertam oftalmologa pārbaudes ziņojumu.

Ja refrakcijas traucējumi ir no +5 līdz –6 dioptrijām, šai pārbaudei jābūt veiktai 60 mēnešu laikā pirms vispārējās veselības pārbaudes. Ja refrakcijas traucējumi neatbilst minētajām dioptrijām, šai pārbaudei jābūt veiktai 24 mēnešu laikā pirms veselības pārbaudes (skatīt šā pielikuma 12.1.3.apakšpunktu).

Pretendentam pēc 40 gadu vecuma sasniegšanas reizi divos gados jāveic tonometrija (pretendents var iesniegt galvenajam aviācijas medicīnas ekspertam apliecinājumu par tonometrijas pārbaudi, kas veikta ne agrāk kā 24 mēnešus pirms veselības pārbaudes).

Ja kāda iemesla dēļ nepieciešamas oftalmoloģiskās pārbaudes pie speciālista, veselības apliecībā izdara atzīmi par "RXO" ierobežojumu.

Pretendentu pēc refrakcijas ķirurģiskas korekcijas atzīst par nepiemērotu, līdz stāvoklis ir pilnībā izvērtēts atbilstoši šā pielikuma 12.1.4.apakšpunktam.

Pretendentu, kuram veikta kataraktas, tīklenes, glaukomas vai cita oftalmoloģiska operācija, atzīst par nepiemērotu. Pārbaudēs, kas saistītas ar apliecības atkārtotu izsniegšanu, pretendentu var atzīt par piemērotu atbilstoši šā pielikuma 12.1.5.apakšpunktam.

Pretendentu, kuram ir keratokonuss, atzīst par nepiemērotu, līdz stāvoklis ir pilnībā izvērtēts atbilstoši šā pielikuma 12.1.6.apakšpunktam

12.1.1. Šajā pārbaudē jāietver:

1) anamnēze;

2) redzes asums, tuvā, vidējā un tālā redze – nekoriģēta, ja nepieciešams, izmantojot vislabāko optisko korekciju;

3) acs ābolu kustības un binokulārā redze;

4) krāsu redze;

5) redzes lauki;

6) ārējās acs, acs anatomijas, acs priekšējās daļas (spraugas lampa) un fundoskopiskā izmeklēšana;

7) pretendentam papildus jāveic:

a) objektīvā refrakcija. Veicot cikloplēģiju pretendentam, kuram ir hiperopija un kurš jaunāks par 25 gadiem;

b) tonometrija atbilstoši klīniskajām indikācijām un pēc 40 gadu vecuma sasniegšanas

12.1.2. Visās medicīniskajās pārbaudēs, kas saistītas ar apliecības atkārtotu apstiprināšanu vai atjaunošanu, jāiekļauj veselības apliecības turētāja redzes stāvokļa novērtējums:

1) anamnēze;

2) redzes asums, tuvā, vidējā un tālā redze, nekoriģēta un, ja nepieciešams, izmantojot vislabāko optisko korekciju;

3) ārējās acs, acs anatomijas, acs priekšējās daļas (spraugas lampa) un fundoskopiskā izmeklēšana;

4) papildu izmeklējumi, ja ir klīniskās indikācijas (skatīt šā pielikuma 12.1.3.apakšpunktu)

12.1.3. Šajā pārbaudē jāietver:

1) anamnēze;

2) redzes asums, tuvā, vidējā un tālā redze: nekoriģēta; ja nepieciešams, izmantojot vislabāko optisko korekciju;

3) refrakcija;

4) acs ābolu kustības un binokulārā redze;

5) redzes lauki;

6) tonometrija pēc 40 gadu vecuma sasniegšanas;

7) ārējās acs, acs anatomijas, acs priekšējās daļas (spraugas lampa) un fundoskopiskā izmeklēšana.

Pārbaudes ziņojumu nosūta galvenajam aviācijas medicīnas ekspertam. Ja konstatēta kāda patoloģija un ir šaubas par pretendenta acu veselību, jāveic papildu oftalmoloģiska izmeklēšana (skatīt šā pielikuma 12.1.4.apakšpunktu)

12.1.4. Pretendentu galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu, ja:

a) refrakcija pirms operācijas nav pārsniegusi +5 vai –6 dioptrijas;

b) iegūta apmierinoša refrakcijas stabilitāte (diennakts izmaiņas ir mazākas par 0,75 dioptrijām);

c) acs izmeklējumā nav konstatētas pēcoperācijas komplikācijas;

d) jutība pret gaismu atbilst normai;

e) nav traucēta mezopiskā kontrasta jutība;

f) oftalmologs veic pārbaudi atbilstoši galvenā aviācijas medicīnas eksperta norādījumiem

12.1.5. Pretendentu galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu:

a) ne agrāk kā divus mēnešus pēc kataraktas operācijas;

b) ne agrāk kā sešus mēnešus pēc tīklenes operācijas. Turpmākās pārbaudes veic oftalmologs ne retāk kā reizi gadā;

c) ne agrāk kā sešus mēnešus pēc glaukomas operācijas – pirmreizējās vai atkārtotās pārbaudēs. Turpmākās pārbaudes veic oftalmologs ne retāk kā reizi divos gados

12.1.6. Ja pretendentam ir diagnosticēts keratokonuss, pretendentu galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu pārbaudē, kas saistīta ar apliecības atkārtotu apstiprināšanu vai atjaunošanu, ar nosacījumu, ka:

a) lietojot korekcijas lēcas, pretendenta redze atbilst noteiktajām prasībām;

b) oftalmologs veic pārbaudes, kuru biežumu nosaka galvenais aviācijas medicīnas eksperts

12.2. Redzes asumam tālumā, skatoties ar katru aci atsevišķi (ar korekciju vai bez tās), jābūt 6/9 (0,7) vai lielākam par to. Redzes asumam, skatoties ar abām acīm, jābūt 6/6 (1,0) vai lielākam par to (skatīt šā pielikuma 12.2.1.apakšpunktu). Ierobežojumi neattiecas uz nekoriģētu redzes asumu.

Veselības apliecības turētāju vai pretendentu var atzīt par piemērotu, ja:

1) pirmreizējā veselības pārbaudē konstatētie refrakcijas traucējumi ir no +5 līdz –6 dioptrijām;

2) atkārtotās veselības pārbaudēs pretendenta refrakcijas traucējumi nepārsniedz +5 dioptrijas vai izteikti miopiski refrakcijas traucējumi pārsniedz –6 dioptrijas un stāvoklis ir pilnībā izvērtēts atbilstoši šā pielikuma 12.2.2.apakšpunktam.

Pretendentam, kuram ir refrakcijas traucējumi, jāvalkā kontaktlēcas vai jālieto asfēriskās briļļu lēcas.

Ja pretendentam pirmreizējā veselības pārbaudē konstatēti refrakcijas traucējumi ar astigmātismu, astigmātisms nedrīkst pārsniegt 2,0 dioptrijas.

Pretendentu, kam ir refrakcijas traucējumi ar astigmātismu, kurš pārsniedz 3,0 dioptrijas, var atzīt par piemērotu apliecības atkārtotai izsniegšanai, ja redzes stāvoklis ir izvērtēts atbilstoši šā pielikuma 12.2.4.apakšpunktam.

Veicot pirmreizējo veselības pārbaudi, pretendentam piemītošo refrakcijas traucējumu atšķirība abās acīs (anisometropija) nedrīkst pārsniegt 2,0 dioptrijas. Atkārtotā pārbaudē veselības apliecības turētāju, kuram refrakcijas traucējumu atšķirība abās acīs (anisometropija) pārsniedz 3,0 dioptrijas, var atzīt par piemērotu, ja stāvoklis ir pilnībā izvērtēts atbilstoši šā pielikuma 12.2.5.apakšpunktam.

Presbiopijas attīstību pārbauda visās medicīniskajās pārbaudēs, kas saistītas ar apliecības atkārtotu izsniegšanu.

Pretendentam jāspēj izlasīt N5 tabulu (vai tās ekvivalentu) 30–50 cm attālumā un N14 tabulu (vai tās ekvivalentu) 1 m attālumā, lietojot redzes korekciju, ja tāda paredzēta (skatīt šā pielikuma 12.2.1.apakšpunktu).

Pretendentu, kuram ir izteikti binokulārās redzes defekti, atzīst par nepiemērotu (skatīt šā pielikuma 12.2.7.apakšpunktu).

Pretendentu, kuram ir diplopija, atzīst par nepiemērotu.

Pretendentu atzīst par nepiemērotu, ja viņam ir acs muskuļu disbalanss (heterophoria), kas pārsniedz:

1) 2,0 dioptriju prizmu hiperforijas gadījumā, nosakot no sešu metru attāluma;

2) 10,0 dioptriju prizmu ezoforijas gadījumā, nosakot no sešu metru attāluma;

3) 8,0 dioptriju prizmu eksoforijas gadījumā, nosakot no sešu metru attāluma;

4) 1,0 dioptriju prizmu hiperforijas gadījumā, nosakot no 33 cm attāluma;

5) 8,0 dioptriju prizmu ezoforijas gadījumā, nosakot no 33 cm attāluma;

6) 12,0 dioptriju prizmu eksoforijas gadījumā, nosakot no 33 cm attāluma.

Ja fūzijas rezerves ir pietiekamas, lai nepieļautu astenopiju un diplopiju, galvenais aviācijas medicīnas eksperts pretendentu var atzīt par piemērotu, ievērojot 12.2.6.apakšpunktu.

Pretendentu, kuram ir redzes lauku anomālija, atzīst par nepiemērotu, ja stāvoklis ir pilnībā izvērtēts atbilstoši 12.2.7.apakšpunktam.

Pretendentu ar monokularitāti atzīst par nepiemērotu veselības apliecības iegūšanai (skatīt šā pielikuma 12.2.8.apakšpunktu)

12.2.1.:

a) ja pretendenta redze atbilst prasībām, tikai lietojot redzes korekciju, brillēm vai kontaktlēcām jānodrošina optimāla redzes funkcija, tām jābūt ērtām un piemērotām lietošanai aviācijas nolūkiem. Ja tiek lietotas kontaktlēcas, tām jābūt monofokālām un paredzētām redzei tālumā. Ortokeratoloģiskās kontaktlēcas lietot nedrīkst;

b) korekcijas lēcām, kad tās tiek lietotas aviācijas nolūkiem, jāatbilst licences turētāja redzes prasībām visos attālumos. Lai redze atbilstu prasībām, drīkst izmantot tikai vienas brilles;

c) kontaktlēcām, kad tās tiek lietotas aviācijas nolūkiem, jābūt monofokālām un netonētām;

d) īstenojot licences piešķirtās tiesības, tās turētājam jābūt pieejamam līdzīgi koriģējošam rezerves briļļu komplektam

12.2.2.:

a) nav konstatēta smaga patoloģija;

b) ņemta vērā optimāla korekcija;

c) oftalmologs reizi divos gados veic pārbaudes, ja miopiskā refrakcija pārsniedz –6 dioptrijas;

d) oftalmologs reizi piecos gados veic pārbaudes, ja refrakcijas traucējumi pārsniedz ±3 dioptriju robežas

12.2.3.:

a) nav konstatēta smaga patoloģija;

b) ņemta vērā optimāla korekcija

12.2.4.:

a) nav konstatēta smaga patoloģija;

b) ņemta vērā optimāla korekcija;

c) reizi gadā veic pārbaudi pie oftalmologa

12.2.5.:

a) nav konstatēta smaga patoloģija;

b) ņemta vērā optimāla korekcija;

c) oftalmologs reizi divos gados veic pārbaudes;

d) ja anisometropija pārsniedz 3,0 dioptrijas, pretendentam jānēsā kontaktlēcas

12.2.6. Pretendentu pārbauda oftalmologs. Fūzijas rezerves pārbauda, piemēram, ar Goldmana sarkanā/zaļā binokulārās saplūšanas testu
12.2.7.:

a) pretendentu, kura centrālā redze vienā no acīm ir zemāka par šā pielikuma 12.2.apakšpunktā minētajām robežām, var atzīt par piemērotu, ja atkārtotā pārbaudē konstatē, ka binokulārās redzes lauks ir normāls un pamatsaslimšana ir pieļaujama saskaņā ar oftalmologa novērtējumu. Šādos gadījumos nepieciešams veikt pārbaudes lidojumu un piemērot otrā pilota ("OML" pirmā klase) ierobežojumu;

b) pretendentu, kuram ir redzes lauku defekts, var atzīt par piemērotu, ja binokulārais redzes lauks ir normāls un pamatsaslimšanu apstiprina galvenais aviācijas medicīnas eksperts

12.2.8. Pretendentu galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu apliecības iegūšanai (ja tas saistīts ar atkārtotu apstiprināšanu vai atjaunošanu) šādos gadījumos:

1) monokularitāte ir radusies pēc piecu gadu vecuma;

2) pirmreizējās veselības pārbaudes laikā, ja:

a) redzīgās acs redzes asums tālumā (bez korekcijas) ir vismaz 6/6;

b) nav refrakcijas traucējumu;

c) nav anamnēzes par refrakcijas ķirurģisku korekciju;

d) nav smagu patoloģiju;

3) ja atkārtotā pārbaudē konstatē, ka pamatsaslimšana ir pieļaujama saskaņā ar oftalmologa novērtējumu un pretendents ir sekmīgi veicis funkcionālu pārbaudījumu darba vietā

12.3. Pretendenta redzei jābūt ar normālu krāsu uztveri vai krāsu drošai. Veicot pirmreizējo veselības pārbaudi, pretendentam veic Išihara testu (skatīt šā pielikuma 12.3.1.apakšpunktu).

Ja pretendenta krāsu redze neatbilst Išihara testam, viņa krāsu redze var tikt atzīta par krāsu drošu, ja viņam sekmīgi tiek veikta visaptveroša pārbaude ar galvenā aviācijas medicīnas eksperta noteiktām metodēm (anomaloskopiju vai krāsu lampu – skatīt šā pielikuma 12.3.2.apakšpunktu). Veicot atkārtotu pārbaudi, krāsu redzes pārbaude nepieciešama tikai tad, ja ir klīniskas indikācijas.

Pretendenta redze, kas neatbilst krāsu uztveres testiem, uzskatāma par krāsu nedrošu, un pretendents atzīstams par nepiemērotu

12.3.1. Išihara tests (24 plātņu versija) ir uzskatāms par sekmīgi veiktu, ja pretendents bez kļūdām, šaubīšanās vai vilcināšanās (mazāk kā trīs sekundes vienai plātnei) ir identificējis 15 plātnes. Plātnes rāda izlases veidā
12.3.2. Pretendentu, kura redze neatbilst Išihara testam, pārbauda ar vienu no šādām metodēm:

a) anomaloskopija (Nāgela vai tai ekvivalenta). Šī pārbaude uzskatāma par sekmīgi veiktu, ja krāsu sakritība ir trihromātiska un savienošanas amplitūda nepārsniedz četras skalas vienības;

b) lampu tests. Šī pārbaude uzskatāma par sekmīgi veiktu, ja pretendents nekļūdoties veic pārbaudi, izmantojot šādas lampas: Holmes Wright, Beynes vai Spectrolux


13. Otorinolaringoloģiskā novērtējuma prasības

Pamatprasības

Papildprasības

13.1. Veicot pirmreizējo veselības pārbaudi, veic vispārēju otorinolaringoloģisko izmeklēšanu. Atkārtotā veselības pārbaudē otorinolaringoloģisko izmeklēšanu veic, ja ir klīniskas indikācijas, ievērojot šā pielikuma 13.1.1.apakšpunktu.

Ausu–deguna–kakla pārbaudi iekļauj atkārtotās veselības pārbaudēs (skatīt šā pielikuma 13.1.2.apakšpunktu).

Pretendentu atzīst par nepiemērotu, ja ir kāds no šādiem traucējumiem:

1) akūts vai hronisks aktīvs patoloģisks process vidusausī vai iekšējā ausī;

2) neizārstēta bungādiņu perforācija vai disfunkcija (skatīt šā pielikuma 13.1.3.apakšpunktu);

3) vestibulārās funkcijas traucējumi (skatīt šā pielikuma 13.1.3.apakšpunktu);

4) izteikti elpošanas traucējumi caur degunu vienā vai otrā pusē vai deguna blakusdobumu disfunkcija;

5) mutes dobuma vai augšējo elpceļu izteikta malformācija vai to smaga, akūta vai hroniska infekcija;

6) izteikti runas vai balss traucējumi

13.1.1. Veicot pirmreizējo veselības pārbaudi, pretendentam veic vispusīgu otorinolaringoloģiskā pārbaudi Aviācijas medicīnas centrā vai otorinolaringologs. Pārbaudē ietver:

1) anamnēzi;

2) klīniskus izmeklējumus, tostarp otoskopiju, rinoskopiju, kā arī mutes un kakla apskati;

3) timpanometriju vai tai ekvivalentu pārbaudi;

4) vestibulārās sistēmas klīnisku novērtējumu

13.1.2. Ja atkārtotā veselības pārbaudē konstatētas kādas novirzes no normas ausu–deguna–kakla rajonā vai neskaidri gadījumi, nosūta pie otorinolaringologa
13.1.3.:

a) ja pretendentam ir neinfekciozas dabas vienas auss perforācija, kura netraucē normālu dzirdes funkciju, viņu var atzīt par piemērotu;

b) spontāna vai pozicionāla nistagma gadījumā ir nepieciešama pilnīga vestibulārās sistēmas novērtēšana pie medicīnas speciālista. Šādos gadījumos nedrīkst būt būtisku to vestibulāro atbildes reakciju noviržu no normas, kas saistītas ar siltuma vai rotācijas uztvertspēju. Atkārtotā veselības pārbaudē galvenais aviācijas medicīnas eksperts novērtē pretendenta vestibulāro atbildes reakciju novirzes no normas to klīniskajā kontekstā


14. Dzirdes novērtējuma prasības

Pamatprasības

Papildprasības

14.1. Pretendentam pareizi jāsaprot parasta runa (pārbaudot katru ausi), atrodoties divu metru attālumā no aviācijas medicīnas eksperta ar sāniem un muguru.

Veicot pirmreizējo veselības pārbaudi, dzirdi pārbauda ar tīrā toņa audiometriju. Atkārtotās pārbaudēs līdz 40 gadu vecumam dzirdes pārbaudi veic reizi četros gados. Pēc 40 gadu vecuma sasniegšanas dzirdes pārbaudi veic reizi divos gados (skatīt šā pielikuma 14.1.1.apakšpunktu).

Veselības apliecības turētājiem, pārbaudot katru ausi atsevišķi, dzirdes zudums (HL) tajās nedrīkst būt vairāk par 35 dB uz 500, 1 000 un 2 000 Hz frekvenci vai vairāk par 50 dB uz 3 000 Hz frekvenci (skatīt šā pielikuma 14.1.3.apakšpunktu).

Ja runas izšķirtspējas pārbaude uzrāda apmierinošu dzirdi, atkārtotās pārbaudēs galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu pretendentu, kuram ir vājdzirdība, ja stāvoklis ir izvērtēts atbilstoši šā pielikuma 14.1.2.apakšpunktam.

Pretendentam pirmreizējā veselības pārbaudē, pārbaudot katru ausi atsevišķi, dzirdes zudums (HL) tajās nedrīkst būt vairāk par 20 dB uz 500, 1 000 un 2 000 Hz frekvenci vai vairāk par 35 dB uz 3 000 Hz frekvenci (skatīt šā pielikuma 14.1.3.apakšpunktu).

Pretendents pirmreizējā veselības pārbaudē nedrīkst lietot dzirdes aparātu. Atkārtotā veselības pārbaudē pretendentu atzīst par nepiemērotu, ja viņš lieto dzirdes korekcijas aparātu abām ausīm

14.1.1. Tīrā toņa audiogrammas frekvencei jābūt 500 līdz 3000 Hz diapazonā. Ir noteiktas šādas frekvenču robežas:

a) 500 Hz;

b) 1 000 Hz;

c) 2 000 Hz;

d) 3 000 Hz

14.1.2. Ja pretendenta dzirde skaņas laukā ir apmierinoša, kas atbilst darba apstākļiem pilotu kabīnē visās lidojuma fāzēs, viņu var atzīt par piemērotu
14.1.3. Ja pretendentam konstatē, ka dzirdes zudums (HL) ir 5 dB robežās no minētajiem robežlielumiem divās vai vairākās pārbaudītajās frekvencēs, tīrā toņa audiometriju veic katru gadu


15. Psiholoģiskā novērtējuma prasības

Pamatprasības

Papildprasības

15.1. Veselības apliecības turētājam vai pretendentam nedrīkst būt kādi psiholoģiski traucējumi, kas varētu ietekmēt ar apliecību piešķirto tiesību drošu īstenošanu. Galvenais aviācijas medicīnas eksperts var pieprasīt veikt psiholoģisko novērtējumu, ja tas ir norādīts kā daļa no speciālista veiktās psihiatriskās vai neiroloģiskās pārbaudes vai papildus tai (skatīt šā pielikuma 15.1.1.apakšpunktu)

 

15.1.1. Ja galvenais aviācijas medicīnas eksperts no identificējama avota saņem pārbaudāmu informāciju, kas rada šaubas par konkrētā indivīda psihisko piemērotību vai personību, jāpieprasa psihologa psiholoģisks novērtējums. Psihologs sniedz galvenajam aviācijas medicīnas ekspertam rakstisku ziņojumu, kurā sīki izklāstīts viņa viedoklis un ieteikumi.

Psiholoģiskais novērtējums var ietvert biogrāfisko datu ievākšanu, profesionalitātes un personības pārbaužu norīkošanu un psiholoģisku interviju


16. Dermatoloģiskā novērtējuma prasības

Pamatprasības

Papildprasības

16.1. Īpaša uzmanība jāpievērš šādiem traucējumiem (skatīt šā pielikuma 16.1.1.apakšpunktu):

1) ekzēma (eksogēna vai endogēna);

2) smaga psoriāze (zvīņēde);

3) bakteriālas infekcijas;

2) zāļu izraisīti izsitumi;

5) bullozi izsitumi;

6) nātrene;

7) ļaundabīgi ādas veidojumi.

Citu ādas saslimšanu gadījumos:

1) akūta vai plaša hroniska ekzēma;

2) ādas retikuloze;

3) vispārējā stāvokļa dermatoloģiskie aspekti.

Līdzīgu saslimšanu gadījumos jāvērtē ārstēšana un veselības stāvoklis

16.1.1.:

a) ādas saslimšanas, kas izraisa sāpes, diskomfortu, kairinājumu vai niezi, var novērst pretendenta uzmanību no viņa pienākumiem un tādējādi ietekmēt darba izpildes drošību;

b) ādas ārstēšanai, izmantojot apstarošanu vai farmakoterapiju, ir sistēmiska ietekme, kas jāņem vērā pirms piemērotības novērtējuma sniegšanas;

c) pretendentu, kuram ir konstatēta ļaundabīga melanoma, zvīņojošo šūnu epitelioma, Bovena slimība (virspusējā zvīņojošo šūnu karcinoma in situ) un Pedžeta slimība, atzīst par nepiemērotu. Pretendentu galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu, ja ādas bojājumi ir pilnīgi izoperēti (gadījumos, ja tas nepieciešams) un tiek veikta atbilstoša turpmāka novērošana;

d) bazālo šūnu epiteliomas, bazālo šūnu karcinomas, keratoakantomas vai actinic keratoses gadījumā pretendentu galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu pēc ārstēšanas un (vai) ādas bojājumu izoperēšanas


17. Onkoloģiskā novērtējuma prasības

Pamatprasības

Papildprasības

17.1. Pēc ļaundabīgas slimības ārstēšanas pretendentu var atzīt par piemērotu, ja stāvoklis ir pilnībā izvērtēts atbilstoši šā pielikuma 17.1.1.apakšpunktam17.1.1. Pretendentu galvenais aviācijas medicīnas eksperts var atzīt par piemērotu, ja:

1) pēc ārstēšanas nav norāžu uz ļaundabīgās slimības sekām;

2) pēc ārstēšanas ir pagājis audzēja tipam atbilstošs laikposms;

3) risks, ka pretendents lidojuma laikā varētu kļūt rīcībnespējīgs slimības atkārtota uzliesmojuma vai metastāžu dēļ, ir minimāls;

4) pēc ārstēšanas nav liecību par īstermiņa vai ilgtermiņa komplikācijām un pēc ķīmijterapijas ar antraciklīna grupas preparātiem ir veikta veselības stāvokļa papildu izvērtēšana;

5) ar galveno aviācijas medicīnas ekspertu ir saskaņotas turpmākās pārbaudes

8.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.februāra noteikumiem Nr.97
Veselības apliecībā norādāmie ierobežojumi

(Pielikums MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1370 redakcijā)

Nr.
p.k.

Kods

Ierobežojums

Klase

Ierobežojuma skaidrojums

1.

TML

Apliecība derīga _____ mēnešus1.klase,

2.klase,

LAPL,

3.klase,

gaisa kuģa salona apkalpes loceklis

Veselības apliecība ir derīga līdz tajā norādītajam derīguma termiņam. Derīguma termiņš sākas ar dienu, kad veikta veselības pārbaude. Pilotam jāierodas uz atkārtotu veselības pārbaudi un jāievēro norādījumi attiecībā uz veselības pārbaudi
2.

VDL

Jānēsā redzi koriģējošas lēcas, jābūt līdzi rezerves briļļu komplektam1.klase,

2.klase,

LAPL,

3.klase

Lai redze atbilstu noteiktajām prasībām, personai, īstenojot ar apliecību piešķirtās tiesības, jānēsā brilles vai kontaktlēcas, kuras koriģē defektīvu tālo redzi un kuras pārbaudījis aviācijas medicīnas eksperts. Personai jābūt līdzi rezerves briļļu komplektam. Ja persona lieto kontaktlēcas, jābūt līdzi rezerves briļļu komplektam saskaņā ar aviācijas medicīnas eksperta norādījumiem. Persona nedrīkst lietot kontaktlēcas līdz brīdim, kad to ir atļāvis aviācijas medicīnas eksperts. Lietojot kontaktlēcas, jābūt līdzi arī rezerves briļļu komplektam
3.

VML

Jānēsā daudzfokālas brilles, jābūt līdzi rezerves briļļu komplektam1.klase,

2.klase,

LAPL,

3.klase

Tāluma, vidējās un tuvās redzes traucējumu korekcija: īstenojot ar apliecību piešķirtās tiesības, pilotam jālieto brilles, kas koriģē tāluma, vidējās un tuvās redzes traucējumus atbilstoši aviācijas medicīnas eksperta pārbaudei un atzinumam. Nedrīkst lietot kontaktlēcas vai pilnietvara brilles, ja tās koriģē tikai tuvo redzi
4.

VNL

Nepieciešamas brilles, kas koriģē tuvo redzi, jābūt līdzi rezerves briļļu komplektam1.klase,

2.klase,

LAPL,

3.klase

Lai redze atbilstu noteiktajām prasībām, īstenojot ar apliecību piešķirtās tiesības, jābūt līdzi tādām brillēm, kuras koriģē defektīvu tuvo redzi un kuras pārbaudē ir norādījis un apstiprinājis aviācijas medicīnas eksperts. Nedrīkst nēsāt tādas kontaktlēcas vai brilles ar ietvaru, kas koriģē tikai tuvo redzi. Personai jābūt līdzi arī rezerves briļļu komplektam
5.

CCL

Jānēsā kontaktlēcas, jābūt līdzi rezerves kontaktlēcu komplektam1.klase,

2.klase,

LAPL,

3.klase,

gaisa kuģa salona apkalpes loceklis

Lai redze atbilstu prasībām, personai, īstenojot ar apliecību piešķirtās tiesības, jālieto tādas kontaktlēcas, kuras koriģē defektīvu tālo, vidējo un tuvo redzi un kuras pārbaudē ir apstiprinājis medicīnas eksperts. Personai jābūt līdzi arī rezerves kontaktlēcu komplektam
6.

VCL

Derīgs tikai lidojumiem dienā2.klase,

LAPL

Ierobežojums ļauj privātpilotiem ar mainīgām krāsu redzes nepietiekamības pakāpēm izmantot ar apliecību piešķirtās tiesības tikai dienas laikā
7.

OML

Derīgs kā otrais pilots vai kopā ar kvalificētu otro pilotu1.klaseIerobežojums attiecas uz apkalpes locekļiem, kuru veselības stāvoklis neatbilst medicīniskajām prasībām, lai veiktu viena pilota gaisa kuģa ekspluatāciju, bet kuri ir piemēroti, lai veiktu gaisa kuģa ekspluatāciju daudzpilotu komandas sastāvā
8.

HAL

Derīgs tikai ar dzirdes palīglīdzekļu lietošanu1.klase,

2.klase,

LAPL,

3.klase,

gaisa kuģa salona apkalpes loceklis

 
9.

APL

Derīgs tikai, izmantojot atbilstošu protēzi1.klase,

2.klase,

LAPL,

3.klase

 
10.

OSL

Derīgs tikai ar otro pilotu lidojumiem ar gaisa kuģi, kas aprīkots ar dubulto vadību2.klase,

LAPL

Dublējošajam pilotam jābūt kvalificētam kā attiecīgās klases/tipa gaisa kuģa kapteinim, viņam jābūt kvalifikācijas atzīmei, kas dod tiesības veikt lidojumu attiecīgos apstākļos. Šim pilotam jāatrodas vadības sēdeklī un jābūt informētam par veidu(-iem), kādā(-os) attiecīgā persona var kļūt rīcībnespējīga, un jābūt gatavam pārņemt gaisa kuģa vadību lidojuma laikā
11.

OCL

Derīgs tikai kā otrais pilots1.klaseIerobežojums ir OML ierobežojuma papildinājums. Tas tiek piemērots, ja veselības apliecības turētājs medicīnisku iemeslu dēļ ir atzīts par piemērotu otrā pilota statusam, bet nav atzīts par piemērotu gaisa kuģa kapteiņa pienākumu veikšanai
12.

OPL

Derīgs tikai lidojumiem bez pasažieriem2.klase,

LAPL

Šo ierobežojumu var piemērot, ja pilots ar skeleta–muskuļu traucējumiem vai citu saslimšanu var radīt tādu paaugstināta riska elementu lidojuma drošībai, kas var būt pieņemams pilotam, bet nav pieņemams pasažieru pārvadāšanai
13.

SSL

Īpaši ierobežojumi1.klase,

2.klase,

LAPL,

3.klase,

gaisa kuģa salona apkalpes loceklis

Šis ierobežojums piemērojams gadījumos, kas nav skaidri definēti noteikumos, bet kuros Civilās aviācijas aģentūra uzskata, ka ierobežojums ir nepieciešams
14.

OAL

Aizliegts vadīt noteiktu gaisa kuģa tipu1.klase,

2.klase,

LAPL,

gaisa kuģa salona apkalpes loceklis

Šis ierobežojums var būt piemērojams pilotam ar ekstremitātes trūkumu vai kādu citu anatomisku problēmu, kas medicīniskā lidojuma pārbaudījuma vai lidojuma trenažiera pārbaudes rezultātā tika atzīta par pieņemamu, bet prasa ierobežojumu ar noteiktu gaisa kuģa tipu
15.

AHL

Derīgs tikai ar apstiprinātām manuālās vadības ierīcēm1.klase,

2.klase,

LAPL,

3.klase,

gaisa kuģa salona apkalpes loceklis

 
16.

SIC

Īpaša(-s) regulāra(-s) veselības pārbaude(-s) – sazināties ar Civilās aviācijas aģentūru1.klase,

2.klase,

LAPL,

3.klase,

gaisa kuģa salona apkalpes loceklis

Ierobežojums nosaka, ka aviācijas medicīnas eksperts pirms attiecīgā medicīniskā novērtējuma uzsākšanas, kas saistīts ar veselības apliecības atjaunošanu, sazinās ar Civilās aviācijas aģentūru. Ierobežojums galvenokārt ir saistīts ar anamnēzi, par ko aviācijas medicīnas ekspertam jābūt informētam pirms veselības pārbaudes uzsākšanas
17.

RXO

Nepieciešama redzes pārbaude pie oftalmologa1.klase,

2.klase,

LAPL,

3.klase

Ierobežojumu veselības apliecībā norāda, ja kāda būtiska iemesla dēļ nepieciešams veikt pārbaudes pie oftalmologa
18.

MCL

Derīgs lidojumos ar vairākiem gaisa kuģa salonu apkalpes locekļiemGaisa kuģa salona apkalpes loceklisIerobežojumu piemēro gaisa kuģa salona apkalpes locekļiem, kas neatbilst medicīniskajām prasībām lidojumiem, kurus veic viens gaisa kuģa salonu apkalpes loceklis, bet ir piemēroti lidojumiem, kurus veic vairāki gaisa kuģa salona apkalpes locekļi
19.

CVL

Nepieciešamas brilles, kas koriģē redzi, jābūt līdzi rezerves briļļu komplektamGaisa kuģa salona apkalpes loceklis 
20.

OOL

Aizliegts veikt noteiktus lidojumusGaisa kuģa salona apkalpes loceklis 

Piezīmes.

1. Ierobežojumus nosaka:

1.1. šā pielikuma tabulas 1.–4.punktā minētos ierobežojumus – aviācijas medicīnas eksperts vai aviācijas medicīnas centrs;

1.2. šā pielikuma tabulas 5.–19.punktā minētos ierobežojumus:

1.2.1. pirmās klases veselības apliecībām – Civilās aviācijas aģentūra;

1.2.2. otrās klases veselības apliecībām – aviācijas medicīnas eksperts vai aviācijas medicīnas centrs pāc saskaņošanas ar Civilās aviācijas aģentūru;

1.2.3. LAPL veselības apliecībām – aviācijas medicīnas eksperts vai aviācijas medicīnas centrs;

1.2.4. gaisa kuģa salona apkalpes locekļu veselības apliecībām – aviācijas medicīnas eksperts vai aviācijas medicīnas centrs.

2. Ierobežojumus atceļ:

2.1. pirmās klases veselības apliecībām – Civilās aviācijas aģentūra;

2.2. otrās klases veselības apliecībām – Civilās aviācijas aģentūra, aviācijas medicīnas eksperts vai aviācijas medicīnas centrs pēc saskaņošanas ar Civilās aviācijas aģentūru;

2.3. LAPL veselības apliecībām – aviācijas medicīnas eksperts vai aviācijas medicīnas centrs;

2.4. gaisa kuģa salona apkalpes locekļu veselības apliecībām – aviācijas medicīnas eksperts vai aviācijas medicīnas centrs.

9.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.februāra noteikumiem Nr.97
Veselības pārbaudes rezultāti

(Pielikums MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1370 redakcijā)

I. Veselības stāvokļa izvērtēšanas karte

Gaisa kuģa salona apkalpes un trešās klases veselības apliecības pretendentiem

Pēc aizpildīšanas kartē norādītā informācija ir medicīniski konfidenciāla

Iekrāsotie tabulas laukumi nav jāaizpilda
(201) Pārbaudes veids

(202) Augums

(cm)

(203) Svars

(kg)

(204) Acu krāsa

(205) Matu krāsa

(206) Asinsspiediens sēdus
(mm Hg)
(207) Pulss miera stāvoklī
Pirmreizēja

 

Frekvence
(minūtē)

Ritms

Atkārtota

sistoliskais

siastoliskais

(apliecības pagarināšanai)

regulārs

Paplašināta

  
Atjaunota

neregulārs

(apliecības atjaunošanai)

  
Medicīniskā izmeklēšana

Norma

Patoloģija

 

Norma

Patoloģija

(208) Galva, seja, kakls, skalps  (218) Vēders, trūces, aknas, liesa  
(209) Mutes dobums, rīkle, zobi  (219) Anuss, taisnā zarna  
(210) Deguns, deguna blakus dobumi  (220) Uroģenitālā sistēma  
(211) Auss, bungādiņas, to mobilitāte  (221) Endokrīnā sistēma  
(212) Acis – orbīta, palīgaparāti; redzes lauks  (222) Ekstremitātes un locītavas  
(213) Acis – acu zīlītes, acu dibens  (223) Mugurkauls u.c. skeletomuskulārās daļas  
(214) Acu kustība, nistagms  (224) Neiroloģija – refleksi u.c.  
(215) Plaušas, krūšu dobuma orgāni, krūšu dziedzeri  (225) Psihiskas slimības  
(216) Sirds  (226) Āda, dzimumzīmes un limfātiskie mezgli  
(217) Asinsvadu sistēma  (227) Citas sistēmas  
(228) Aprakstiet patoloģiju, norādot attiecīgo numuru
Redzes asums
(229) Tāluma redze 5/6m(236) Plaušu funkcijas(237) Hemoglobīns

Bez korekcijas

 

Brilles

Kontaktlēcas

 FEV1/ FVC __________ %

Norma     Patoloģija

__________ ___________
                  (mērvienība)

Norma    Patoloģija

Labā acs Korekcija  
Kreisā acs Korekcija  
Abas acis Korekcija  


(230)Vidējā redze

Bez korekcijas

Ar korekciju

 (235) Urīna analīzes Norma Patoloģija
N14 no 1 m

GlikozeOlbaltumsAsinsCiti
Labā acs    
Kreisā acs    Pievienotie dokumenti:
Abas acis     

Nav veikta

Norma

Patoloģija/Piezīmes

 (238) EKG   
(231) Tuvā redze

Bez korekcijas

Ar korekciju

(239) Audiogramma   
N5 no 30–50 cm

(240) Oftalmologs   
Labā acs    (241) Otorinolaringologs   
Kreisā acs    (242) Seruma lipīdi   
Abas acis    (243) Plaušu funkcijas   
 (244) Citi (norādīt,kādi)   
(232) Brilles(233) Kontaktlēcas    
Ir Nav
Tips _________
Ir Nav
Tips _________
     
 
Refrakcija

Sfēra

Cilindri

Ass

Tuvā

 (247) AME rekomendācijas
Labā acs    Pretendenta vārds, uzvārds ___________________________________________

Dzimšanas datums ____/____ /________

Veselības apliecības numurs _____________________

Atbilst ___________________ veselības apliecības medicīniskajām prasībām

(gaisa kuģa salona apkalpes locekļa
(GKSAL) vai 3.klases)

Izsniegta _________ klases veselības apliecība

Neatbilst _________ klases veselības apliecības medicīniskajām prasībām, pamatojoties uz _________________________________________________

noteikumu _____.p.

Novērtējums atlikts (norādīt, kāda speciālista atzinums un kāds iemesls)

Kreisā acs    
(313) Krāsu redze Norma Patoloģija
Pseido-izohromatiskās tabulas Tips: Išihara (24 plātnes)

Plātņu skaits ____ Kļūdaini nolasīto plātņu skaits ____

(234) Dzirde

(ja 239./241.p. nav veikts)

 

Labā auss

Kreisā auss

Balss (sarunu) tests no 2 m, pagriežoties ar muguru pret pārbaudāmo

Jā 

Jā 

Audiometrija

Hz

500

1000

2000

3000

(248) Komentāri un ierobežojumi
Labā    
Kreisā    
(249) Aviācijas medicīnas eksperta apliecinājums
Apliecinu, ka personīgi esmu izmeklējis pretendentu un norādītie rezultāti atbilst izmeklējumos iegūtajiem datiem.
(250) Vieta un datumsAviācijas medicīnas eksperta vārds, uzvārds un adreseAviācijas medicīnas eksperta zīmogs ar numuru
ParakstsTālrunis
E-pasts

II. Oftalmoloģiskās pārbaudes ziņojums

Trešās klases veselības apliecības pretendentiem

(1) Valsts(2) Veselības apliecības klase 3.klase
(3) Uzvārds(4) Iepriekšējais(-ie) uzvārds(-i)(12) Pieteikums
Pirmreizējs
Atkārtots
(5) Vārds(-i)(6) Dzimšanas datums

____/____/________

(7) Dzimums
Vīr.
Siev.
(13) Veselības apliecības numurs
(8) Dzimšanas vieta(9) Pilsonība(14) Nepieciešamās apliecības tips
 
(302) Veselības pārbaude
Pirmreizēja
Atkārtota  
(303) Oftalmoloģiskā anamnēze


Klīniskā izmeklēšanaRedzes asums

(314) Tāluma redze 5/6 m attālumā

           Brilles        Kontaktlēcas

           Bez korekcijas

Atzīmējiet katru punktu

Norma

Patoloģija

 
(304) Acis, ārējā acs un plakstiņi  Labā acs Korekcija  
(305) Acis, ārpuse (spraugas lampa, oftalmoskopija)  Kreisā acs Korekcija  
Abas acis Korekcija  
(306) Acu novietojums un kustība  (315) Vidējā redze 1 m attālumā
         Brilles        Kontaktlēcas
(307) Redzes lauki (salīdzināšana)  Labā acs Korekcija  
(308) Zīlītes refleksi  Kreisā acs Korekcija  
(309) Acu dibens (oftalmoskopija)  Abas acis Korekcija  
(310) Konverģence

cm

  (316) Tuvā redze 30–50 cm attālumā
         Brilles          Kontaktlēcas
(311) Akomodācija

D

  Labā acs Korekcija  
 Kreisā acs Korekcija  
(312) Acu muskuļu balanssAbas acis Korekcija  

5/6 m attālumā

30–50 cm attālumā

 (317) Refrakcija 
OrtoOrto

Sfēra

Cilindri

Ass

Tuvā

EzoEzoLabā    
EkzoEkzoKreisā    
HiperHiperPatiesā refrakcija pārbaudīta
Briļļu recepte
CikloCiklo
Tropija    Ir Nav           Forija     Ir Nav (318) Brilles (319)                   Kontaktlēcas
Fūzijas rezerves tests Nav veikts Normāls Patoloģija Ir Nav

Tips ________

Ir Nav

Tips ________

(313) Krāsu redze
Pseidoizohromatiskās plātnes Tips ________
Plātņu skaits ________ Kļūdu skaits ________(320) Intraokulārais spiediens
Noteikta paplašināta krāsu uztveres pārbaude         Jā        Nē
Metode ________________________________________
Labā (mm Hg)Kreisā (mm Hg)
Krāsu DROŠA redze                     Krāsu NEDROŠA redze Metode ________________________________

 Norma        Patoloģija

 


(321) Oftalmologa rekomendācijas un piezīmes

 


(322) Aviācijas medicīnas eksperta apliecinājums
Apliecinu, ka šajā ziņojumā un tam pievienotajos dokumentos precīzi un pilnīgi ir norādītas visas atrades, kas konstatētas, veicot šo pārbaudi.
(323) Vieta un datums

 

Oftalmologa vārds, uzvārds un adrese

Tālrunis
Fakss

Aviācijas medicīnas eksperta/
speciālista zīmogs
Paraksts

III. Otorinolaringoloģiskās pārbaudes ziņojums

Trešās klases veselības apliecības pretendentiem

(1) Valsts(2) Veselības apliecības klase 3.klase
(3) Uzvārds(4) Iepriekšējais(-ie) uzvārds(-i)(12) Pieteikums
Pirmreizējs
Atkārtots  
(5) Vārds(-i)

 

(6) Dzimšanas datums

____/____/________

(7) Dzimums
Vīr.  
Siev.
(13) Veselības apliecības numurs


(402) Pārbaude
Pirmreizēja
Atkārtota  
(403) Otorinolaringoloģiskā anamnēze


Klīniskā izmeklēšana

Norma

Patoloģija

(419) Tīra toņa audiometrija
                                      dB
(404) Galva, seja, kakls, galvas matainā daļa  
(405) Mutes dobums, zobi   

Hz

Labā

Kreisā

(406) Rīkles gals  250  
(407) Deguna ejas un aizdegune (tostarp priekšējā rinoskopija)  500  
1000  
(408) Vestibulārā sistēma, tostarp Romberga tests  2000  
(409) Runa  3000  
(410) Deguna blakusdobumi  4000  
(411) Ārējās auss ejas, bungplēvīte  6000  
(412) Pneimatiskā otoskopija  8000  
(413) Impedances timpanometrija, tostarp Valsalva manevrs (tikai pirmreizējā veselības pārbaudē)  
(420) Audiogramma
  O = labā auss ------ = Gaisa vadīšana
X = kreisā auss …… = Kaula vadīšana

Papildu pārbaudes (ja ir indikācijas)

Nav veikta

Norma

Patoloģija

 

dB

–10

        
(414) Runas audiometrija    

0

        
(415) Mugurējā rinoskopija    

10

        
(416) EOG; spontāns un pozicionāls nistagms    

20

        
(417) Vestibulārā autorotācijas pārbaude    

30

        
(418) Laringoskopija, izmantojot spoguli vai optisko šķiedru    

40

        
 

50

        
  

60

        
(421) Otorinolaringologa piezīmes un rekomendācijas 

70

        
  

80

        
 

90

        
 

100

        
 

110

        
 

120

        
 

Hz

250

500

1000

2000

3000

4000

6000

8000


(422) Aviācijas medicīnas eksperta apliecinājums
Apliecinu, ka šajā ziņojumā un tam pievienotajos dokumentos precīzi un pilnīgi ir norādītas visas atrades, kas konstatētas, veicot šo pārbaudi.
(423) Vieta un datumsOtorinolaringologa vārds, uzvārds un adrese

Tālrunis
Fakss

Aviācijas medicīnas eksperta/
speciālista zīmogs
Paraksts
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes veikšanas, veselības apliecības izsniegšanas, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 97Pieņemts: 02.02.2010.Stājas spēkā: 06.02.2010.Zaudē spēku: 04.11.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 21, 05.02.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
204709
{"selected":{"value":"07.01.2014","content":"<font class='s-1'>07.01.2014.-03.11.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.01.2014","iso_value":"2014\/01\/07","content":"<font class='s-1'>07.01.2014.-03.11.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.02.2010","iso_value":"2010\/02\/06","content":"<font class='s-1'>06.02.2010.-06.01.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.01.2014
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"