Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Konsolidēto Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta redakciju skatīt kultūras mantojuma pārvaldības informācijas sistēmā "Mantojums".

 Kultūras ministrijas rīkojums Nr.2.1.-1/238

Rīgā 2009.gada 17.decembrī

Grozījums Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumā Nr.128 "Par Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu"

 Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa
noteikumu Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums" 9.11.punktu

Pamatojoties uz likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 14.pantu un Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta" (turpmāk - Noteikumi Nr.473) 9.punktu un izvērtējot Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk - Inspekcija) iesniegto Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta (turpmāk - Pieminekļu saraksts) grozījumu projektu, Kultūras ministrija ir konstatējusi:

1. Inspekcija ir iesniegusi Kultūras ministrijā rīkojuma projektu par astoņpadsmit valsts aizsargājamu kultūras pieminekļu adrešu precizēšanu. Rīkojuma projektam klāt pievienoti šādi dokumenti:

1.1. Kuldīgas rajona Nīkrāces pagasta padomes 2005.gada 12.maija vēstule Nr.187/3-27;

1.2. Liepājas rajona Priekules pilsētas domes 2004.gada 15.aprīļa vēstule Nr.201/1-17;

1.3. Liepājas rajona Rucavas pagasta padomes 2004.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.17 izraksts;

1.4. Liepājas pilsētas domes 2003.gada 12.jūnija lēmuma Nr.217 kopija.

2. Pamatojoties uz likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 14.pantu, Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta" 8.punktu, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 16.5.punktu un iepriekš minēto konstatējumu, Kultūras ministrija nolemj:

izdarīt ar Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumu Nr.128 "Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu" 2.punktu apstiprinātajā Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā grozījumus un aizstāt:

2.1. valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa ""Zantiņu" dzīvojamā ēka" (valsts aizsardzības Nr.6372) daļā "Pieminekļa atrašanās vieta" vārdus "Skrundas novads, Nīkrāces pagasts, Lēnas" ar vārdiem "Skrundas novads, Skrundas lauku teritorija, "Zantiņi"";

2.2. valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Priekules pils vārti" (valsts aizsardzības Nr.6430) daļā "Pieminekļa atrašanās vieta" vārdus un skaitļus "Priekules novads, Priekule, Aizputes iela 1" ar vārdiem un skaitļiem "Priekules novads, Priekule, Zviedru vārtu iela 2";

2.3. valsts nozīmes mākslas pieminekļa "Vārtu plastiskā apdare un cilnis Ģērbonis" (valsts aizsardzības Nr.3843) daļā "Pieminekļa atrašanās vieta" vārdus un skaitļus "Priekules novads, Priekule, Aizputes iela 1" ar vārdiem un skaitļiem "Priekules novads, Priekule, Zviedru vārtu iela 2";

2.4. vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa "Zemnieku sēta "Boži"" (valsts aizsardzības Nr.6121) daļā "Pieminekļa atrašanās vieta" vārdus "Rucavas novads, Rucavas pagasts, Pape" ar vārdiem "Rucavas novads, Rucavas pagasts, Papes Priediengals "Vecboži"";

2.5. valsts nozīmes mākslas pieminekļa "Vitrāža" (valsts aizsardzības Nr.3706) daļā "Pieminekļa atrašanās vieta" vārdus un skaitļus "Liepāja, Bāriņu iela 9, Sv. Trīsvienības pareizticīgo katedrālē" ar vārdiem un skaitļiem "Liepāja, Jaunā iela 1, Sv. Trīsvienības pareizticīgo katedrālē";

2.6. valsts nozīmes mākslas pieminekļa "Kancele" (valsts aizsardzības Nr.3753) daļā "Pieminekļa atrašanās vieta" vārdus un skaitļus "Liepāja, Krišjāņa Valdemāra iela 25, Sv. Jāzepa katoļu baznīcā" ar vārdiem un skaitļiem "Liepāja, Rakstveža iela 13, Sv. Jāzepa katoļu baznīcā";

2.7. valsts nozīmes mākslas pieminekļa "Interjera dekoratīvā apdare" (valsts aizsardzības Nr.3752) daļā "Pieminekļa atrašanās vieta" vārdus un skaitļus "Liepāja, Krišjāņa Valdemāra iela 25, Sv. Jāzepa katoļu baznīcā" ar vārdiem un skaitļiem "Liepāja, Rakstvežu iela 13, Sv. Jāzepa katoļu baznīcā";

2.8. valsts nozīmes mākslas pieminekļa "Altāris" (valsts aizsardzības Nr.3750) daļā "Pieminekļa atrašanās vieta" vārdus un skaitļus "Liepāja, Krišjāņa Valdemāra iela 25, Sv. Jāzepa katoļu baznīcā" ar vārdiem un skaitļiem "Liepāja, Rakstveža iela 13, Sv. Jāzepa katoļu baznīcā";

2.9. valsts nozīmes mākslas pieminekļa "Ērģeles" (valsts aizsardzības Nr.3751) daļā "Pieminekļa atrašanās vieta" vārdus un skaitļus "Liepāja, Krišjāņa Valdemāra iela 25, Sv. Jāzepa katoļu baznīcā" ar vārdiem un skaitļiem "Liepāja, Rakstveža iela 13, Sv. Jāzepa katoļu baznīcā";

2.10. vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa "Dzīvojamā ēka" (valsts aizsardzības Nr.6375) daļā "Pieminekļa atrašanās vieta" vārdus un skaitļus "Liepāja, Bāriņu iela 32" ar vārdiem un skaitļiem "Liepāja, Kungu iela 24";

2.11. valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Saimniecības ēka" (valsts aizsardzības Nr.6376) daļā "Pieminekļa atrašanās vieta" vārdus un skaitļus "Liepāja, Bāriņu iela 32" ar vārdiem un skaitļiem "Liepāja, Kungu iela 24";

2.12. valsts nozīmes mākslas pieminekļa "Durvju komplekts" (valsts aizsardzības Nr.3761) daļā "Pieminekļa atrašanās vieta" vārdus un skaitļus "Liepāja, Eduarda Veidenbauma iela 1, Sv. Annas luterāņu baznīcā" ar vārdiem un skaitļiem "Liepāja, Kuršu laukums 5/6, Sv. Annas luterāņu baznīcā";

2.13. valsts nozīmes mākslas pieminekļa "Ērģeles" (valsts aizsardzības Nr.3760) daļā "Pieminekļa atrašanās vieta" vārdus un skaitļus "Liepāja, Eduarda Veidenbauma iela 1, Sv. Annas luterāņu baznīcā" ar vārdiem un skaitļiem "Liepāja, Kuršu laukums 5/6, Sv. Annas luterāņu baznīcā";

2.14. valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Sv. Annas luterāņu baznīca" (valsts aizsardzības Nr.6389) daļā "Pieminekļa atrašanās vieta" vārdus un skaitļus "Liepāja, Eduarda Veidenbauma iela 1" ar vārdiem un skaitļiem "Liepāja, Kuršu laukums 5/6";

2.15. valsts nozīmes mākslas pieminekļa "Vitrāžas (2)" (valsts aizsardzības Nr.3777) daļā "Pieminekļa atrašanās vieta" vārdus un skaitļus "Liepāja, Eduarda Veidenbauma iela 1, Sv. Annas luterāņu baznīcā" ar vārdiem un skaitļiem "Liepāja, Kuršu laukums 5/6, Sv. Annas luterāņu baznīcā";

2.16. valsts nozīmes mākslas pieminekļa "Cilnis "Ģērbonis"" (valsts aizsardzības Nr.3759) daļā "Pieminekļa atrašanās vieta" vārdus un skaitļus "Liepāja, Eduarda Veidenbauma iela 1, Sv. Annas luterāņu baznīcā" ar vārdiem un skaitļiem "Liepāja, Kuršu laukums 5/6, Sv. Annas luterāņu baznīcā";

2.17. valsts nozīmes mākslas pieminekļa "Altāris" (valsts aizsardzības Nr.3758) daļā "Pieminekļa atrašanās vieta" vārdus un skaitļus "Liepāja, Eduarda Veidenbauma iela 1, Sv. Annas luterāņu baznīcā" ar vārdiem un skaitļiem "Liepāja, Kuršu laukums 5/6, Sv. Annas luterāņu baznīcā";

2.18. valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Noliktavu komplekss" (valsts aizsardzības Nr.6378) daļā "Pieminekļa atrašanās vieta" vārdus un skaitļus "Liepāja, Jāņa iela 1, Liepāja, Jāņa iela 2" ar vārdiem un skaitļiem "Liepāja, Jāņa iela 1, Liepāja, Lielā iela 5".

3. Lēmuma pamatojums: likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 1. un 14.pants, Administratīvā procesa likuma 66.panta pirmās daļas 2.punkts, 76.panta otrā daļa, 188.panta pirmā daļa, Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 16.5.punkts, Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta" 8. un 9.punkts, Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums" 9.11.punkts.

4. Mēneša laikā no šī rīkojuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 188.panta pirmo daļu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Liepāja, Lielā iela 4, LV-3401).

Kultūras ministrs I.Dālderis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījums Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumā Nr.128 "Par Valsts aizsargājamo kultūras .. Izdevējs: Kultūras ministrija Veids: rīkojums Numurs: 2.1.-1/238Pieņemts: 17.12.2009.Stājas spēkā: 07.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 2, 06.01.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
203218
07.01.2010
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"