Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Konvencijas par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā Papildprotokolu par cilvēku klonēšanas aizliegumu

1.pants. Konvencijas par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā Papildprotokols par cilvēku klonēšanas aizliegumu (turpmāk - Papildprotokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Veselības ministrija koordinē Papildprotokolā paredzēto saistību izpildi.

3.pants. Papildprotokols stājas spēkā tā 5.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Papildprotokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 10.decembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 30.decembrī

 

Additional Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine, on the Prohibition of Cloning Human Beings (ETS No. 168)

The member States of the Council of Europe, the other States and the European Community Signatories to this Additional Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine,

Noting scientific developments in the field of mammal cloning, particularly through embryo splitting and nuclear transfer;

Mindful of the progress that some cloning techniques themselves may bring to scientific knowledge and its medical application;

Considering that the cloning of human beings may become a technical possibility;

Having noted that embryo splitting may occur naturally and sometimes result in the birth of genetically identical twins;

Considering however that the instrumentalisation of human beings through the deliberate creation of genetically identical human beings is contrary to human dignity and thus constitutes a misuse of biology and medicine;

Considering also the serious difficulties of a medical, psychological and social nature that such a deliberate biomedical practice might imply for all the individuals involved;

Considering the purpose of the Convention on Human Rights and Biomedicine, in particular the principle mentioned in Article 1 aiming to protect the dignity and identity of all human beings,

Have agreed as follows:

Article 1

1 Any intervention seeking to create a human being genetically identical to another human being, whether living or dead, is prohibited.

2 For the purpose of this article, the term human being "genetically identical" to another human being means a human being sharing with another the same nuclear gene set.

Article 2

No derogation from the provisions of this Protocol shall be made under Article 26, paragraph 1, of the Convention.

Article 3

As between the Parties, the provisions of Articles 1 and 2 of this Protocol shall be regarded as additional articles to the Convention and all the provisions of the Convention shall apply accordingly.

Article 4

This Protocol shall be open for signature by Signatories to the Convention. It is subject to ratification, acceptance or approval. A Signatory may not ratify, accept or approve this Protocol unless it has previously or simultaneously ratified, accepted or approved the Convention. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 5

1 This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which five States, including at least four member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the Protocol in accordance with the provisions of Article 4.

2 In respect of any Signatory which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 6

1 After the entry into force of this Protocol, any State which has acceded to the Convention may also accede to this Protocol.

2 Accession shall be effected by the deposit with the Secretary General of the Council of Europe of an instrument of accession which shall take effect on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of its deposit.

Article 7

1 Any Party may at any time denounce this Protocol by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.

2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 8

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, the European Community, any Signatory, any Party and any other State which has been invited to accede to the Convention of:

a any signature;

b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;

c any date of entry into force of this Protocol in accordance with Articles 5 and 6;

d any other act, notification or communication relating to this Protocol.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Paris, this twelfth day of January 1998, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the elaboration of this Protocol, to any State invited to accede to the Convention and to the European Community.

 


Konvencijas par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā Papildprotokols par cilvēku klonēšanas aizliegumu

Eiropas Padomes dalībvalstis, citas valstis un Eiropas kopiena, kas parakstījušas Konvencijas par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā Papildprotokolu par cilvēku klonēšanas aizliegumu,

Atzīmējot zinātnes attīstību zīdītāju klonēšanas jomā, īpaši izmantojot embriju pārdalīšanu un kodolu pārnesi;

Apzinoties progresu, ko klonēšanas metodes pašas par sevi var sniegt zinātnes attīstībai un to medicīniskai izmantošanai;

Uzskatot, ka cilvēku klonēšana var kļūt tehniski iespējama;

Piezīmējot, ka embrija dalīšanās var notikt dabiskā veidā, dzimstot ģenētiski identiskiem dvīņiem;

Tomēr ņemot vērā, ka cilvēku instrumentalizācija, ar iepriekšēju nodomu radot ģenētiski identiskus cilvēkus, ir pretrunā ar cilvēku cieņu un tādējādi noved pie nepareizas un ļaunprātīgas bioloģijas un medicīnas izmantošanas;

Ņemot vērā arī, ka šāda ar iepriekšēju nodomu veikta medicīniska prakse attiecībā uz iesaistītajiem indivīdiem varētu radīt nopietnus medicīniskas, psiholoģiskas un sociālas iedabas sarežģījumus;

Ņemot vērā, ka Konvencijas par cilvēktiesībām un medicīnu mērķis, īpaši 1. pantā minētais princips, paredz aizsargāt katra cilvēka cieņu un identitāti,

Vienojušās par šo:

1. Jebkura darbība un mērķi radīt cilvēku, kas ģenētiski identisks citam cilvēkam, vienalga, dzīvam vai mirušam, ir aizliegta. Šā panta sakarā termins "ģenētiski identisks" otram cilvēkam nozīmē, ka vienam cilvēkam ir tāds pats kodolu gēnu komplekss kā otram cilvēkam.

2. Šī Protokola nosacījumus nevar pakļaut nekādiem ierobežojumiem sakarā ar Konvencijas 26. pantu.

3. Puses uzskata, ka šī Protokola 1. un 2. panti ir uzlūkojami par Konvencijas papildu pantiem un attiecīgi arī apņemas tos piemērot.

4. Šis Protokols tika nodots parakstīšanai Konvenciju parakstījušām pusēm. Tas ir jāratificē, jāpieņem vai jāatzīst. Puse nevar ratificēt, pieņemt vai atzīt protokolu, ja iepriekš vai vienlaikus nav ratificējusi, pieņēmusi vai atzinusi Konvenciju. Ratifikācijas, pieņemšanas vai atzīšanas dokumenti glabājami pie Eiropas Padomes ģenerālsekretāra.

5.1. Šis Protokols stāsies spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kas seko trīs mēnešu periodam pēc datuma, kad piecas valstis, to vidū vismaz četras Eiropas Padomes dalībvalstis, ir izteikušas savu piekrišanu pakļauties šim protokolam saskaņā ar 4. panta nosacījumiem.

5.2. Attiecībā uz katru pusi, kas pēc tam ir ar mieru pakļauties šim Protokolam, tas stāsies spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kas seko trīs mēnešu periodam pēc datuma, kad būs nodevusi glabāšanā ratifikācijas, pieņemšanas vai atzīšanas dokumentu.

6.1. Pēc šī Protokola stāšanās spēkā katra valsts, kas pievienojusies Konvencijai, var pievienoties arī šim Protokolam.

6.2. Pievienošanās notiek, iesniedzot Eiropas Padomes ģenerālsekretāram glabāšanā pievienošanās dokumentus, un pievienošanās stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kas seko trīs mēnešu periodam pēc datuma, kad būs nodoti glabāšanā pievienošanās dokumenti.

7.1. Katra puse jebkurā laikā var demonstrēt šo Protokolu, nosūtot notu, kas adresēta Eiropas Padomes ģenerālsekretāram.

7.2. Šāda denonsācija stāsies spēkā tā mēneša pirmajā, kas seko trīs mēnešu periodam pēc datuma, kad notu būtu saņēmis ģenerālsekretārs.

8. Eiropas Padomes ģenerālsekretārs paziņos padomes dalībvalstīm, Eiropas kopienai, jebkurai valstij, kas parakstījusi Konvenciju, jebkurai pusei vai citai valstij, kas aicināta pievienoties Konvencijai, par:

a) jebkuru parakstīšanu;

b) jebkura ratifikācijas, pieņemšanas, atzīšanas vai pievienošanās dokumenta nodošanu glabāšanā;

c) jebkuru datumu, kad šis Protokols stājas spēkā saskaņā ar 5. vai 6. pantu;

d) jebkuru citu aktu, notu vai paziņojumu, kas attiecas uz šo protokolu.

Protokolu apliecinot, apakšā parakstījušies attiecīgi, pilnvaroti pārstāvji.

Sastādīts Parīzē 1998. gada 12. janvārī angļu un franču valodā, vienā eksemplārā. Abi teksti ir vienlīdz autentiski un tiek nodoti glabāšanā Eiropas padomes arhīvos. Eiropas Padomes ģenerālsekretārs nosūtīs apstiprinātas kopijas visām Eiropas Padomes dalībvalstīm, valstīm, kas nav iestājušās EP, taču ir piedalījušās Konvencijas izstrādāšanā, un katrai valstij, kas uzaicināta pievienoties šai Konvencijai, un Eiropas kopienai.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Konvencijas par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā Papildprotokolu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 10.12.2009.Stājas spēkā: 31.12.2009.Tēma: CilvēktiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 205, 30.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
202996
31.12.2009
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"