Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2012. gada 3. janvāra noteikumus Nr. 28 "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" sniegto aeronavigācijas pakalpojumu maksas noteikšanas un iekasēšanas kārtība".
Skatīt Ministru kabineta 2012. gada 3. janvāra noteikumus Nr. 29 "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidlaukā sniegto pakalpojumu maksu".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1662

Rīgā 2009.gada 28.decembrī (prot. Nr.90 16.§)
Aeronavigācijas pakalpojumu un valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukā sniegto pakalpojumu maksas noteikšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 28.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka valsts akciju sabiedrības ''Latvijas gaisa satiksme'' aeronavigācijas pakalpojumu maksas noteikšanas kārtību, kā arī valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukā sniegto pakalpojumu maksas, norādot pakalpojumus, kas ietverti šajās maksās, un atbrīvojumu no tām.

2. Maksu par Latvijas gaisa satiksmes sniegtajiem aeronavigācijas pakalpojumiem nosaka šādi:

2.1. maksu par aeronavigācijas pakalpojumiem Rīgas lidojumu infor­mācijas rajonā un saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem Latvijas Republikai deleģētajā gaisa telpā – ņemot vērā gaisa kuģa maksimālo pacelšanās masu (MPM) tonnās (ar precizitāti – divas zīmes aiz komata, noapaļojot uz augšu), aprēķina, izmantojot šādu formulu:

R = P x D x W, kur

R – maksa par maršrutā saņemtajiem aeronavigācijas pakalpojumiem;

P – maksas vienības izcenojums Rīgas lidojumu informācijas rajonā –EUR 29,44 vai ekvivalenta summa latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;

D – 1/100 daļa no attāluma, kas veikts Rīgas lidojumu informācijas rajonā, kuru pārrēķina pēc lielā loka maršruta un izsaka kilometros (ar precizitāti – divas zīmes aiz komata). Gaisa kuģim nosēžoties Latvijas lidlaukos vai paceļoties no tiem, šis attālums tiek samazināts par 20 kilometriem;

W – gaisa kuģa svara faktors (ar precizitāti – divas zīmes aiz komata), kuru aprēķina, velkot kvadrātsakni no dalījuma, ko iegūst, gaisa kuģa maksimāli pieļaujamās pacelšanās masas metrisko tonnu skaitu, kas minēts lidojuma derīguma sertifikātā, lidojuma instrukcijā vai citā līdzīgā oficiālā dokumentā, dalot ar 50:

2.2. maksu par aeronavigācijas pakalpojumiem termināļa zonā aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = P x K, kur

A – maksa par sniegtajiem aeronavigācijas pakalpojumiem termināļa zonā;

P – maksas vienības izcenojums – EUR 89,72 vai ekvivalenta summa latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;

K – gaisa kuģa svara faktora koeficients (ar precizitāti – divas zīmes aiz komata), ko aprēķina, metriskajās tonnās izteikto gaisa kuģa maksimālo sertificēto pacelšanās svaru dalot ar 50 un rezultātu kāpinot 0,7 pakāpē.

(Grozīts ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1225)

3. Maksu par pakalpojumiem valsts nozīmes civilās aviācijas valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidlaukā (turpmāk – lidosta "Rīga") sniegtajiem pakalpojumiem nosaka šādi:

3.1. gaisa kuģu pacelšanās un nosēšanās maksa:

3.1.1. par skrejceļa un manevrēšanas ceļu, skrejceļa un manevrēšanas ceļu apgaismojuma, lidlauka vadības dienesta pakalpojumu un citas lidlauka infrastruktūras izmantošanu lidostā "Rīga", ja attiecīgā infrastruktūra nepieciešama gaisa kuģu pacelšanās un nosēšanās nodrošināšanai, nosaka gaisa kuģu pacelšanās un nosēšanās maksu – EUR 2,05 vai ekvivalentu summu latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam par katriem 1000 gaisa kuģa maksimāli pieļaujamās pacelšanās masas kilogramiem (noapaļojot uz augšu līdz 10 kg) katrā pacelšanās un nosēšanās reizē;

3.1.2. treniņu lidojuma stundu pielīdzina vienai pacelšanās un nosēšanās reizei, bet par otro un katru nākamo stundu piemēro koeficientu 0,75;

3.2. maksa par gaisa kuģa stāvēšanu operatīvajā gaisa kuģu stāvvietā par laiku, kurā tiek veikta gaisa kuģa apkalpošana pirms vai pēc lidojuma:

3.2.1. pirmā stunda ir bez maksas;

3.2.2. par otro un katru nākamo stundu par katriem 1000 gaisa kuģa maksimāli pieļaujamās pacelšanās masas kilogramiem nosaka maksu – EUR 0,14 vai ekvivalentu summu latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam, bet ne mazāk kā EUR 30 (vai ekvivalentu summu latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam);

3.3. pasažieru apkalpošanas maksa:

3.3.1. par pasažieru un publisko uzgaidāmo telpu un gaiteņu, kā arī citas pasažieru apkalpošanai nepieciešamās pasažieru termināļu infrastruktūras izmantošanu lidostā "Rīga" nosaka pasažieru apkalpošanas maksu – Ls 2,18 vai ekvivalentu summu Eiropas Savienības vienotajā valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam par katru izlidojošo pasažieri. Pasažieru apkalpošanas maksu nepiemēro pasažieriem, no kuriem iekasē šo noteikumu 3.3.2.apakšpunktā minēto maksu;

3.3.2. tranzīta un transfēra pasažieriem (pasažieriem, kuri izlido no lidostas "Rīga" tajā pašā gaisa kuģī, ar kuru ielidojuši, vai citā gaisa kuģī, ja atrašanās laikā lidostā viņiem nav jāpamet lidostas "Rīga" kontrolējamā teritorija) par pasažieru termināļu infrastruktūras izmantošanu lidostā "Rīga" nosaka tranzīta pasažieru apkalpošanas maksu – Ls 0,70 vai ekvivalentu summu Eiropas Savienības vienotajā valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam par katru izlidojošo tranzīta un transfēra pasažieri.

4. No šo noteikumu 2.punktā minētās maksas tiek atbrīvoti:

4.1. Komisijas 2006.gada 6.decembra Regulas (EK) 1794/2006, ar ko nosaka kopēju tarifikācijas sistēmu aeronavigācijas pakalpojumiem, 9.panta pirmajā daļā minētie lidojumi;

4.2. lidojumi ar valsts gaisa kuģi (tai skaitā ar militāro, muitas vai robežsardzes gaisa kuģi) 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 3.panta izpratnē;

4.3. lidojumi Rīgas lidojumu informācijas rajonā atbilstoši vizuālo lidojumu noteikumiem ārpus kontrolējamās gaisa telpas robežas.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1225 redakcijā)

5. No šo noteikumu 3.punktā minētās maksas tiek atbrīvoti:

5.1. speciālie lidojumi, kuru vienīgais mērķis ir oficiālā norīkojumā pārvadāt valdošo monarhu un viņa tiešos ģimenes locekļus, valsts vadītājus, valdību vadītājus un valdību ministrus;

5.2. lidojumi, kas paredzēti meklēšanas un glābšanas darbiem pēc kompetenta aviācijas meklēšanas un glābšanas dienesta rīkojuma;

5.3. lidojumi ar valsts gaisa kuģi 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 3.panta izpratnē, tai skaitā ar militāro, muitas vai robežsardzes gaisa kuģi.

(Grozīts ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1225)

6. No šo noteikumu 3.3.1. un 3.3.2.apakšpunktā minētās maksas tiek atbrīvoti pasažieri, kas ir jaunāki par diviem gadiem.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1225 redakcijā)

7. Par aeronavigācijas un lidostas "Rīga" pakalpojumiem:

7.1. šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minēto maksu par aeronavigācijas pakalpojumiem, kas sniegti lidojumu maršrutā Rīgas lidojumu informācijas rajonā un saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem Latvijas Republikai deleģētajā gaisa telpā, saskaņā ar 1981.gada 12.februāra Daudzpusējo nolīgumu par aeronavigācijas pakalpojumu maksām iekasē Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas (European Organization for the Safety of Air Navigation) Centrālais maršrutu maksājumu birojs (turpmāk – Eurocontrol maksājumu birojs). Šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minēto maksu Latvijas gaisa satiksmes uzdevumā var iekasēt Eurocontrol maksājumu birojs;

7.2. gaisa kuģa īpašnieks un lietotājs ir vienlīdz atbildīgi par saņemto pakalpojumu samaksu;

7.3. aeronavigācijas pakalpojumu maksājumus un maksājumus par lidostas "Rīga" pakalpojumiem veic 30 dienu laikā pēc rēķina nosūtīšanas. Ja maksājuma termiņš ir sestdiena, svētdiena vai Latvijas Republikas oficiālā svētku diena, maksājumus veic nākamajā darbdienā;

7.4. maksājumus čarterreisu pārvadājumos samaksā pēc nolaišanās Latvijas teritorijā attiecīgi lidostas "Rīga" dispečeru centrā vai tuvākajā bankas nodaļā, ja līgumā nav noteikts citādi;

7.5. noteikto maksājumu termiņa kavējumiem piemēro nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no laikā nesamaksātā pamatparāda par katru kavējuma dienu.

(Grozīts ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1225)

8. (Svītrots ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1225)

9. Šo noteikumu 2.punkts stājas spēkā 2010.gada 1.februārī.

10. (Svītrots ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1225)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Aeronavigācijas pakalpojumu un valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukā sniegto pakalpojumu maksas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1662Pieņemts: 28.12.2009.Stājas spēkā: 31.12.2009.Zaudē spēku: 10.01.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 205, 30.12.2009.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
202964
{"selected":{"value":"01.01.2011","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-09.01.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-09.01.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2009","iso_value":"2009\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2009.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2011
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"