Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumus Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1620

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 175.§)
Noteikumi par būvju klasifikāciju

1. Noteikumi nosaka būvju klasifikāciju (turpmāk – klasifikācija) (pielikums) pēc lietošanas veida.

2. Klasifikācijas mērķis ir nodrošināt vienotu būvju uzskaiti Latvijas Republikā.

3. Klasifikācijas objekti ir būves un telpu grupas.

4. Klasifikācijas struktūru veido:

4.1. sekcijas (viena decimālzīme koda pirmajā pozīcijā);

4.2. nodaļas (divas decimālzīmes koda pirmajā un otrajā pozīcijā);

4.3. grupas (trīs decimālzīmes koda pirmajā, otrajā un trešajā pozīcijā);

4.4. klases (četras decimālzīmes koda pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā pozīcijā);

4.5. tipu grupas (sešas decimālzīmes koda pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā pozīcijā);

4.6. tipi (astoņas decimālzīmes koda pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un astotajā pozīcijā).

5. Būves un telpu grupas klasificē atbilstoši lietošanas veidam (funkcijai). Būves, kuras ekspluatē vai projektē vairākiem lietošanas veidiem, iekļauj vienā noteiktā klasifikācijas pozīcijā pēc to galvenā lietošanas veida.

6. Būves galveno lietošanas veidu un telpu grupas lietošanas veidu nosaka četru decimālzīmju līmenī, bet būves tipus – astoņu decimālzīmju līmenī.

7. Nosakot ēkas galveno lietošanas veidu, aprēķina kopējās platības procentuālo sadalījumu pa atsevišķiem telpu grupu lietošanas veidiem un iegūto rezultātu attiecina uz noteiktu klasifikācijas pozīciju, neņemot vērā šādu telpu grupu aizņemto platību:

7.1. koplietošanas telpu grupas (klases kods 1200);

7.2. garāžas telpu grupas (klases kods 1242), izņemot, ja ēka projektēta ar ēkas pamatfunkciju "Smagās tehnikas garāžas", "Vieglo automobiļu daudzstāvu un pazemes autostāvvietas", "Garāžas ar atsevišķām bloķētām telpām";

7.3. citas, iepriekš neklasificētas, telpu grupas (klases kods 1274), izņemot, ja ēka projektēta ar ēkas pamatfunkciju "Soda izciešanas iestāžu ēkas, aizsardzības spēku, policijas un ugunsdzēsības dienestu ēkas un kazarmas", "Kūtis ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot), saimniecības ēkas, pagrabi un sabiedriskās tualetes", "Individuālās garāžas", "Siltumnīcas ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot), šķūņi un citas palīgēkas".

(MK 18.12.2012. noteikumu Nr.869 redakcijā)

8. Nosakot inženierbūves galveno lietošanas veidu, ņem vērā tās specifisko lietošanas veidu, kuru attiecina uz noteiktu klasifikācijas pozīciju.

9. Nosakot galveno lietošanas veidu, iegūto rezultātu izvērtē (attiecīgajā klasifikācijas pozīcijā ēkai ņemot vērā lielāko kopējo platības daļu, bet inženierbūvei – specifisko lietošanas veidu) vispirms klasifikācijas pozīcijā "sekcija" (ēkas vai inženierbūves), pēc tam – klasifikācijas pozīcijā "nodaļa" (piemēram, dzīvojamās mājas, nedzīvojamās ēkas, transporta infrastruktūras objekti), pēc tam – klasifikācijas pozīcijā "grupa" un visbeidzot – klasifikācijas pozīcijā "klase".

10. Nosakot galveno lietošanas veidu, ievēro būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības un attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto izmantošanu. Būves galvenajam lietošanas veidam un telpu grupas lietošanas veidam jāatbilst būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām un šo noteikumu pielikumā esošajiem skaidrojumiem.

(MK 18.12.2012. noteikumu Nr.869 redakcijā)

11. Nosakot būves tipu, ņem vērā būves galveno lietošanas veidu un tās tehniskos rādītājus (konstruktīvo elementu materiālus, stāvu skaitu, apjomus). Inženierbūvju sastāvdaļām var noteikt dažādus būves tipus.

12. Šo noteikumu pielikumā minētā būvju klasifikācija kadastrālās uzmērīšanas, reģistrācijas un kadastrālās vērtēšanas vajadzībām piemērojama ar 2010.gada 1.martu.

12.1 Līdz 2013.gada 1.septembrim Valsts zemes dienests nedzīvojamām ēkām, kurām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta vairāk nekā viena telpu grupa, nosaka ēkas galveno lietošanas veidu un tipu saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu un aktualizē datus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

(MK 18.12.2012. noteikumu Nr.869 redakcijā)

12.2 Gadījumos, ja Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ēkai reģistrētā ēkas tipa pirmās četras decimālzīmes nesakrīt ar ēkai noteikto galveno lietošanas veidu, Valsts zemes dienests izvērtē, vai ēkai pamatoti ir noteikts tips vai galvenais lietošanas veids. Ja, pamatojoties uz dokumentiem, kas ir Valsts zemes dienesta rīcībā, nav iespējams noteikt ēkas tipu un galveno lietošanas veidu, Valsts zemes dienests rakstiski ēkas īpašniekam lūdz iesniegt papildus ēkas tipu vai lietošanas veidu pamatojošo dokumentāciju, kā arī fotoattēlus.

(MK 18.12.2012. noteikumu Nr.869 redakcijā)

13. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1620
Būvju klasifikācija

(Pielikums grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.869)

Nr.p.k.

Kods

Nosaukums

Skaidrojošās piezīmes

1. 1 ĒKAS Ēkas ir atsevišķi lietojamas apjumtas būves, kurās var iekļūt cilvēki un kuras ir noderīgas vai paredzētas cilvēku un dzīvnieku patvērumam vai priekšmetu turēšanai.

Ja ēkām nav sienu, jābūt jumta projekcijas vai citādi iezīmētai robežai, kas nosaka patstāvīgi izmantojamas ēkas teritoriju.

Patstāvīga ēka ir jebkura brīvi stāvoša ēka; saistītās ēkās (piemēram, dvīņu vai terašu tipa mājās) par patstāvīgu ēku tiek uzskatīta jebkura to sekcija, kas atdalīta no citām sekcijām ar ugunsdrošu sienu, kas sniedzas no jumta līdz pagrabam. Ja šādas ugunsdrošas sienas nav, savstarpēji savienotas ēku sekcijas tiek uzskatītas par patstāvīgām ēkām, ja tām ir atsevišķa ieeja, kā arī sava labierīcību sistēma un tās ir patstāvīgi izmantojamas.

Par ēkām tiek uzskatītas arī patstāvīgi izmantojamas pazemes būves, kurās var iekļūt cilvēki un kuras ir noderīgas vai paredzētas cilvēku un dzīvnieku patvērumam vai priekšmetu turēšanai (piemēram, pazemes patvertnes, pazemes slimnīcas, pazemes tirdzniecības centri un darbnīcas, pazemes garāžas).

Ēkas tiek iedalītas dzīvojamās mājās un nedzīvojamās ēkās

2. 11 Dzīvojamās mājas Dzīvojamās mājas ir ēkas, no kuru platības vismaz puse tiek izmantota dzīvošanai. Ja dzīvošanai tiek izmantots mazāk par pusi ēkas kopējās platības, tā tiek klasificēta kā nedzīvojamā ēka saskaņā ar tās projektā noteikto lietošanas veidu
3. 111 Viena dzīvokļa mājas
4. 1110 Viena dzīvokļa mājas;
Viena dzīvokļa mājas dzīvojamo telpu grupa
Brīvi stāvošas savrupmājas, tai skaitā individuālās ģimeņu mājas, villas, mežsargu mājas, lauku mājas, vasarnīcas, dārza mājas u.tml., arī dvīņu un rindu mājas, kurās katram dzīvoklim ir savs jumts un sava atsevišķa ieeja. Ēkā esošā vienīgā dzīvojamā telpu grupa
5. 111001 Viena dzīvokļa mājas
6. 11100101 Dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot) Dārza mājas, kuras galvenokārt izmantojamas vasaras periodā, ar dažādu materiālu ārsienām un kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot)
7. 11100102 Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām, un dārza mājas ar kopējo platību, lielāku par 40 m2
8. 11100103 Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra–koka ārsienām
9. 112 Divu vai vairāku dzīvokļu mājas
10. 1121 Divu dzīvokļu mājas;
Divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa
Brīvi stāvošas divu dzīvokļu mājas, arī dvīņu un rindu mājas, kurās ir divi dzīvokļi un kurām ir kopīgs jumts vai atsevišķa ieeja. Jebkura no ēkā esošajām dzīvojamām telpu grupām, ja tādas ir divas
11. 112101 Divu dzīvokļu mājas
12. 11210101 Dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas
13. 1122 Triju vai vairāku dzīvokļu mājas;
Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa
Pārējās dzīvojamās mājas, tai skaitā sekciju tipa dzīvojamās mājas, daudzdzīvokļu mājas, kurās ir trīs un vairāk dzīvokļu. Jebkura no ēkā esošajām dzīvojamām telpu grupām, ja tādas ir trīs vai vairāk
14. 112201 Triju vai vairāku dzīvokļu mājas
15. 11220101 Daudzdzīvokļu mājas ar koka ārsienām
16. 11220102 Daudzdzīvokļu 1–2 stāvu mājas
17. 11220103 Daudzdzīvokļu 3–5 stāvu mājas
18. 11220104 Daudzdzīvokļu 6–9 stāvu mājas
19. 11220105 Daudzdzīvokļu 10 un vairāk stāvu mājas
20. 113 Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas
21. 1130 Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas;
Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupa
Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas (telpu grupas) un veco ļaužu pansionāti, tai skaitā bāreņu nami, bezpajumtnieku patversmes u.tml.
22. 113001 Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas
23. 11300101 Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas
24. 12 Nedzīvojamās ēkas Nedzīvojamās ēkas ir būves, kuras pamatā netiek izmantotas vai nav paredzētas dzīvošanai. Ja vismaz puse no ēkas kopējās platības tiek izmantota dzīvošanai, tā tiek klasificēta kā dzīvojamā māja
25. 1200 Koplietošanas telpu grupa Kāpņu telpu kopējā platība, kurā ieskaita arī ārpus dzīvojamo un nedzīvojamo telpu grupām esošo koridoru, galeriju, vestibilu, vējtveru un citu koplietošanas telpu, kā arī lifta un citu šahtu platību. Kāpņu telpu vai to daļu platību ieskaita tā stāva platībā, no kura kāpnes ved augšup. Ārējo atklāto kāpņu, lieveņu un terašu platību kāpņu telpu kopējā platībā neieskaita. Koplietošanas telpu grupa netiek klasificēta ne kā dzīvojamo, ne kā nedzīvojamo telpu grupa un sastāv vismaz no vienas telpas ar izeju uz āru
26. 121 Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas
27. 1211 Viesnīcu ēkas;
Viesnīcas telpu grupa
Viesnīcas, moteļi, pansijas un līdzīgas īslaicīgas apmešanās ēkas (telpu grupas) ar restorānu vai bez tā, kā arī atsevišķas restorānu un bāru ēkas (telpu grupas)
28. 121101 Viesnīcu ēkas
29. 12110101 Viesnīcu ēkas Viesnīcas, moteļi, pansijas un līdzīgas īslaicīgas apmešanās vietas ar restorānu vai bez tā
30. 12110102 Dienesta viesnīcas Izglītojamo un strādnieku dienesta viesnīcas
31. 12110103 Restorāni, kafejnīcas un citas sabiedriskās ēdināšanas ēkas Restorāni, kafejnīcas un bāri, kuri izvietoti atsevišķās ēkās
32. 1212 Citas īslaicīgas apmešanās ēkas;
Cita īslaicīgas apmešanās telpu grupa
Citur neklasificētas īrējamas ēkas (telpu grupas īslaicīgās apmešanās ēkās) atpūtai un brīvdienu pavadīšanai, tūristu apmetnes, bērnu vai ģimeņu brīvdienu apmetnes un kempingi
33. 121201 Citas īslaicīgas apmešanās ēkas
34. 12120101 Atpūtas ēkas
35. 122 Biroju ēkas
36. 1220 Biroju ēkas;
Biroja telpu grupa
Ēkas (telpu grupas), kas tiek izmantotas darījumiem un dažādiem administratīviem mērķiem, tai skaitā bankas, pasta nodaļas, pašvaldību iestādes, valsts pārvaldes iestādes, uzņēmumu, organizāciju un iestāžu ēkas (telpu grupas), kā arī konferenču un kongresu centri, tiesu un parlamenta ēkas (telpu grupas)
37. 122001 Biroju ēkas
38. 12200101 Biroju ēkas
39. 123 Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas
40. 1230 Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas;
Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpu grupa
Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības centri, tirdzniecības bāzes, universālveikali, atsevišķi veikali, zāles, kas tiek izmantotas gadatirgiem, izsolēm un izstādēm, apjumtie tirgi vai tirgus paviljoni, degvielas uzpildes staciju ēkas (telpu grupas), kā arī pakalpojumu ēkas (telpu grupas) – frizētavas un cita veida skaistumkopšanas ēkas (solāriji, skaistumkopšanas saloni, ūdensprocedūru saloni, pirtis un saunas u.tml.), azartspēļu ēkas (telpu grupas) – kazino, bingo zāles un cita veida azartspēļu zāles, nomas punkti, lombardi, datorsaloni u.tml.

Šajā klasē neietilpst tādas individuālās pirtis, kuras neizmanto pirts kompleksa vai tā daļas nomas pakalpojumu sniegšanai, un sabiedriskās pirtis, kuras nodrošina tikai mazgāšanās pakalpojumus

41. 123001 Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas
42. 12300101 Tirdzniecības ēkas Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas, izņemot tirdzniecības kioskus un segtos stendus
43. 12300102 Tirdzniecības kioski un segtie stendi Vienstāva tirdzniecības ēkas bez apkures, ar apbūves laukumu līdz 25 m2 un segtās tirdzniecības vietas
44. 124 Satiksmes un sakaru ēkas
45. 1241 Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītās ēkas;
Sakaru, stacijas, termināļa telpu grupa
Civilo un militāro lidostu, dzelzceļa un autobusu staciju un ostu termināļu ēkas (telpu grupas), trošu ceļu un cēlējkrēslu stacijas, radio un televīzijas pārraides ēkas (telpu grupas), telefona centrāles, telekomunikāciju centri u.tml., kā arī lidmašīnu angāri, signālposteņu ēkas (telpu grupas), lokomotīvju un vagonu depo, bāku ēkas, gaisa satiksmes vadības ēkas (telpu grupas)
46. 124101 Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītās ēkas
47. 12410101 Lidmašīnu tehniskās apkopes, lidostu saimniecības ēkas Lidmašīnu angāri, gaisa satiksmes vadības ēkas, signālposteņu ēkas
48. 12410102 Dzelzceļa transporta apkopes ēkas Lokomotīvju un vagonu depo un citas ar dzelzceļa transporta apkopi saistītas ēkas u.tml.
49. 12410103 Dzelzceļa, lidostu, auto un ūdenstransporta pasažieru staciju ēkas Pasažieru staciju ēkas neatkarīgi no transporta veida, trošu ceļu un cēlējkrēslu stacijas u.tml.
50. 12410104 Sakaru nodaļu, radiostaciju un televīzijas centru–studiju ēkas Radio un televīzijas pārraides ēkas, telefonu centrāles un telekomunikāciju centri u.tml., izņemot pasta nodaļas
51. 12410105 Kuģu ceļu bākas Bāku ēkas, kuras paredzētas kuģu satiksmes nodrošināšanai
52. 1242 Garāžu ēkas;
Garāžas telpu grupa
Virszemes vai apakšzemes garāžu ēkas (telpu grupas) un apjumtas automobiļu novietnes
53. 124201 Garāžu ēkas
54. 12420101 Smagās tehnikas garāžas Smago automašīnu, traktoru, kombainu un citas tamlīdzīgas smagās tehnikas garāžas
55. 12420102 Vieglo automobiļu daudzstāvu un pazemes autostāvvietas Divu un vairāk stāvu, kā arī pazemes autostāvvietas
56. 12420103 Garāžas ar atsevišķām bloķētām telpām Vieglo automašīnu garāžu ēkas ar atsevišķiem boksiem un laivu garāžas (eliņi), izņemot individuālās garāžas
57. 125 Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas
58. 1251 Rūpnieciskās ražošanas ēkas;
Rūpnieciskās ražošanas telpu grupa
Apjumtas ēkas (telpu grupas), kas tiek izmantotas rūpnieciskai ražošanai, piemēram, fabrikas, rūpnīcas, darbnīcas, kautuves un alus brūži, auto mazgātavas un u.tml.
59. 125101 Rūpnieciskās ražošanas ēkas
60. 12510101 Ražošanas ēkas, kurās lielākās telpas (pēc platības kvadrātmetros) augstums ir līdz 6 m (ieskaitot)
61. 12510102 Ražošanas ēkas, kurās lielākās telpas (pēc platības kvadrātmetros) augstums ir lielāks par 6 m
62. 12510103 Katlumājas
63. 12510104 Elektroenerģijas apgādes ēkas, izņemot transformatoru apakšstaciju ēkas Ēkas, kuras paredzētas apgādei ar elektroenerģiju, izņemot slēgto transformatoru apakšstaciju ēkas
64. 12510105 Sūkņu un kompresoru staciju ēkas Sūkņu un kompresoru staciju ēkas, tai skaitā tehnoloģiskās un konteinertipa ēkas, kurās izvietoti gāzes pārsūknēšanas agregāti (kompresori), metanola, dietilēnglikola u.c. sūkņi
65. 12510106 Ūdens attīrīšanas, filtrēšanas un nostādināšanas staciju ēkas Dzeramā vai tehniskā ūdens attīrīšanas, filtrēšanas un nostādināšanas staciju ēkas
66. 12510107 Slēgto transformatoru apakšstaciju ēkas Slēgto transformatoru apakšstaciju, sadales un vadības ēkas
67. 12510108 Gāzes regulēšanas stacijas Tehnoloģiskās un konteinertipa ēkas, kurās uzstādītas tehnoloģiskās iekārtas gāzes sagatavošanai padevei gāzes sadales sistēmai (gāzes attīrīšanas, odorizācijas un spiediena pazemināšanas iekārtas)
68. 12510109 Gāzes mērīšanas stacijas Tehnoloģiskās un konteinertipa ēkas, kurās uzstādītas tehnoloģiskās iekārtas gāzes kvalitātes un caurplūdes noteikšanai
69. 12510110 Gāzes savākšanas punkti Tehnoloģiskās ēkas, kurās uzstādītas gāzes ieguves iekārtas
70. 1252 Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas;
Rezervuāra, bunkura, silosa, noliktavas telpu grupa
Ūdens, naftas, gāzes un citu šķidro ķīmisko vielu rezervuāru ēkas (telpu grupas), bunkuri un silosi graudiem, cementam un citām sausām beramām vielām, saldētavas un citas specializētās noliktavu ēkas (telpu grupas)
71. 125201 Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas
72. 12520101 Saldētavu ēkas, izņemot lauksaimniecības noliktavas un saldētavas
73. 12520102 Noliktavas
74. 12520103 Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1 000 m3 (ieskaitot)
75. 12520104 Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu no 1 000 līdz 5 000 m3 (ieskaitot)
76. 12520105 Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu no 5 000 līdz 50 000 m3 (ieskaitot)
77. 12520106 Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu, lielāku par 50 000 m3
78. 12520107 Ūdens rezervuāri
79. 12520108 Ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas
80. 12520109 Sašķidrinātas gāzes spiedtvertnes
81. 126 Ēkas plašizklaides pasākumiem, izglītības, slimnīcu vai veselības aprūpes iestāžu vajadzībām
82. 1261 Ēkas plašizklaides pasākumiem;
Plašizklaides pasākumu telpu grupa
Kinoteātri, koncertzāles, operu ēkas (telpu grupas), teātri, sarīkojumu un universālās zāles, kas tiek izmantotas plašizklaides pasākumiem, cirki, mūzikas un deju zāļu ēkas (telpu grupas), apjumtas estrādes u.tml.
83. 126101 Ēkas plašizklaides pasākumiem
84. 12610101 Apjumtas estrādes Apjumtas vasaras estrādes, kuras netiek apkurinātas
85. 12610102 Teātri, kinoteātri, koncertzāles, cirka ēkas, mūzikas, deju un citu plašizklaides pasākumu ēkas Kinoteātri, koncertzāles, operu ēkas, teātri, sarīkojumu un universālās zāles, kas tiek izmantotas plašizklaides pasākumiem, kazino, cirki, mūzikas un deju zāles
86. 1262 Muzeji un bibliotēkas;
Muzeja vai bibliotēkas telpu grupa
Muzeji, mākslas galerijas, bibliotēkas, fondu glabāšanas un arhīvu ēkas (telpu grupas)
87. 126201 Muzeji un bibliotēkas
88. 12620101 Muzeji, mākslas galerijas, bibliotēkas un arhīvu ēkas
89. 1263 Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas;
Izglītības iestāžu telpu grupa
Pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības iestāžu ēkas (telpu grupas) – mazbērnu novietnes, bērnudārzi, pamatskolas, vidusskolas, koledžas, ģimnāzijas, speciālas skolas bērniem invalīdiem, tehniskās skolas, arodskolas u.tml., augstskolu un zinātniskās pētniecības iestāžu ēkas (telpu grupas), zinātniskās pētniecības laboratorijas, tālākizglītības iestāžu ēkas (telpu grupas), meteoroloģiskās stacijas, observatoriju ēkas (telpu grupas)
90. 126301 Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas
91. 12630101 Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas
92. 1264 Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas;
Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupa
Iestādes medicīniskai ārstēšanai un aprūpei, tai skaitā slimnīcas un aprūpes ēkas (telpu grupas), universitātes slimnīcas, psihiatriskās slimnīcas, dispanseri, ambulances, soda izciešanas iestāžu un cietumu slimnīcas vai armijas hospitāļi, dzemdību nami, mātes un bērna veselības centri, asins pārliešanas un donoru centri, ēkas (telpu grupas) dzīvnieku ārstēšanai
93. 126401 Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas
94. 12640101 Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas
95. 1265 Sporta ēkas;
Sporta telpu grupa
Ēkas (telpu grupas) sporta pasākumiem, tai skaitā arēnas, sporta manēžas, sporta zāļu ēkas (telpu grupas), slēgtie peldbaseini, segtie sporta laukumi u.tml.
96. 126501 Sporta ēkas
97. 12650101 Sporta ēkas
98. 127 Citas nedzīvojamās ēkas
99. 1271 Lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas;
Lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas telpu grupa
Lauksaimnieciskajā ražošanā izmantojamās saimniecības un noliktavu ēkas (telpu grupas)
100. 127101 Lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas
101. 12710101 Lauksaimniecības produkcijas noliktavas un apstrādes ēkas Ēkas, kurās uzglabā lauksaimniecības produkciju vai veic tās pirmapstrādi, tai skaitā noliktavas, skābbarības torņi u.tml.
102. 12710102 Lauksaimniecības šķūņi ar kopējo platību, lielāku par 60 m2 Šķūņi siena, pakaišu u.c. materiālu novietošanai
103. 12710103 Saldētavas un pagrabi Lauksaimnieciskajā ražošanā izmantojamās saldētavas un pagrabi
104. 12710104 Lauksaimniecības nojumes Nojumes materiālu un tehnikas novietošanai
105. 12710105 Kūtis ar kopējo platību, lielāku par 60 m2, un zvērkopības ēkas Kūtis un staļļi ar kopējo platību, lielāku par 60 m2, zvērkopības ēkas, dzīvnieku vivāriji, inkubatori un cāļu sildīšanas mājas u.tml.
106. 12710106 Siltumnīcas ar kopējo platību, lielāku par 60 m2
107. 12710107 Lauksaimniecības tehnikas garāžas
108. 12710108 Nojumes kažokzvēru sprostu izvietošanai Nojumes kažokzvēru sprostu izvietošanai (šedi)
109. 12710109 Kūtsmēslu un vircas krātuves Virszemes, daļēji vai pilnībā iedziļinātas slēgta tipa krātuves
110. 1272 Kulta ēkas;
Kulta telpu grupa
Baznīcas, kapelas, mošejas, sinagogas, ar kapsētām saistītās ēkas (telpu grupas) – kapličas, sēru zāles, krematorijas u.tml.
111. 127201 Kulta ēkas
112. 12720101 Kulta ēkas
113. 1273 Kultūrvēsturiskie objekti;
Kultūrvēsturiska objekta telpu grupa
Jebkura veida kultūrvēsturiskas ēkas (telpu grupas kultūrvēsturiskās ēkās), kuras neizmanto citiem mērķiem, piemēram, ēku drupas (telpu grupas (ārtelpas))
114. 127301 Kultūrvēsturiskie objekti
115. 12730101 Kultūrvēsturiskas ēkas
116. 1274 Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas;
Cita, iepriekš neklasificēta, telpu grupa
Soda izciešanas iestādes, cietumi un apcietinājuma centri, aizsardzības spēku, policijas un ugunsdzēsības dienestu ēkas (telpu grupas) un šo iestāžu kazarmas, kā arī palīgēkas un telpu grupas palīgēkās
117. 127401 Cietumi un kazarmas
118. 12740101 Soda izciešanas iestāžu ēkas, aizsardzības spēku, policijas un ugunsdzēsības dienestu ēkas un kazarmas Soda izciešanas iestādes, cietumi un apcietinājuma centri, aizsardzības spēku, policijas un ugunsdzēsības dienestu ēkas (telpu grupas) un šo iestāžu kazarmas
119. 127402 Palīgēkas Pie dzīvojamām mājām un nedzīvojamām ēkām uzbūvētas saimniecības ēkas, individuālās garāžas, siltumnīcas, pagrabi, nojumes, tualetes u.tml. ēkas
120. 12740201 Kūtis ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot), saimniecības ēkas, pagrabi un sabiedriskās tualetes Kūtis ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot), saimniecības ēkas (telpu grupas), pagrabi, kuriem nav lauksaimnieciskās ražošanas vai kāda cita funkcija, un sabiedriskās tualetes ar mūra vai mūra–koka ārsienām
121. 12740202 Individuālās garāžas Brīvi stāvošas atsevišķu garāžu ēkas
122. 12740203 Siltumnīcas ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot), šķūņi un citas palīgēkas Siltumnīcas ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot), šķūņi un citas vieglas konstrukcijas palīgēkas
123. 12740204 Nojumes ar metāla vai mūra balstiem un pamatnes cieto segumu Degvielas uzpildes staciju nojumes, muitas nojumes, transporta pieturu nojumes ar metāla vai mūra balstiem un pamatnes cieto segumu
124. 12740205 Nojumes Pārējās nojumes, izņemot lauksaimniecības nojumes
125. 2 INŽENIERBŪVES Inženierbūves ir visas būves, kurām nav ēku pazīmju, tādas kā sliežu ceļi, autoceļi un ielas, tilti un estakādes, lidostu skrejceļi, inženiertīkli, dambji u.tml.
126. 21 Transporta būves
127. 211 Autoceļi, ielas un ceļi
128. 2111 Autoceļi Inženierbūve ārpus pilsētu robežām, kas izmantojama transportlīdzekļu satiksmei
129. 211101 Valsts autoceļi
130. 21110101 Valsts galvenie autoceļi, reģionālie un vietējie autoceļi Valsts galvenie autoceļi, reģionālie un vietējie autoceļi, tai skaitā ceļu mezgli ar asfaltbetona segumu
131. 2112 Ielas un ceļi Ielas un ceļi pilsētās un apdzīvotās vietās, tai skaitā šķērsielas, lauku, meža, komersantu, māju ceļi, blakusceļi, pievedceļi, velosipēdistu un gājēju ceļi, kā arī laukumi ar cieto vai mīksto segumu
132. 211201 Ielas un ceļi
133. 21120101 Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu Ielas, ceļi un laukumi ar dzelzsbetona, betona, asfaltbetona vai citu līdzīgu materiālu cieto segumu, tai skaitā laukumi, kas paredzēti ražošanas un transporta vajadzībām, izņemot valsts galvenos, 1. un 2.šķiras autoceļus
134. 21120102 Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu Ielas, ceļi un laukumi ar grants, smilts, šķembu, izdedžu, gumijas, tenisita vai citu līdzīgu materiālu mīksto segumu
135. 212 Sliežu ceļi
136. 2121 Dzelzceļi Dzelzceļa līnijas, tai skaitā rezerves sliežu ceļi, sliežu ceļu pārmijas un krustojumi, manevru un šķirošanas līnijas u.tml.
137. 212101 Platsliežu dzelzceļi
138. 21210101 Platsliežu dzelzceļi Katra atsevišķa vienceļa platsliežu dzelzceļa līnija kopā ar rezerves sliežu ceļiem, sliežu ceļu pārmijām un krustojumiem, manevru un šķirošanas līnijām u.c.
139. 212102 Šaursliežu dzelzceļi
140. 21210201 Šaursliežu dzelzceļi Katra atsevišķa vienceļa šaursliežu dzelzceļa līnija kopā ar rezerves sliežu ceļiem, sliežu ceļu pārmijām un krustojumiem, manevru un šķirošanas līnijām u.c.
141. 2122 Pilsētas sliežu ceļi Pazemes padziļinātie vai virs zemes paceltie metropolitēna sliežu ceļi, iekārtie un estakādes sliežu ceļi, no pārējās dzelzceļa satiksmes nodalīti pilsētas sliežu ceļu tīkli u.tml.
142. 212201 Tramvaju ceļi
143. 21220101 Tramvaja sliežu ceļi bez ceļa seguma Tramvaja sliežu ceļš bez ceļa seguma starp sliedēm
144. 21220102 Tramvaja sliežu ceļi ar ceļa segumu Tramvaja sliežu ceļš ar betona, bruģa vai asfaltbetona ceļa segumu starp sliedēm
145. 213 Lidlauku skrejceļi
146. 2130 Lidlauku skrejceļi Lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās vajadzībām, kā arī lidmašīnu apkopei paredzēti pacelšanās un nolaišanās vai manevrēšanas joslas, stāvvietas, peroni u.c. laukumi
147. 213001 Lidlauku skrejceļi
148. 21300101 Lidlauku skrejceļi un stāvvietas Lidlauku skrejceļi un stāvvietas ar betona, asfaltbetona vai densifalta segumu
149. 214 Tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi
150. 2141 Tilti un estakādes Metāla, betona vai cita materiāla ceļu vai sliežu ceļu tilti, tai skaitā ceļu pārvadi, viadukti, estakādes un gājēju tilti
151. 214101 Autoceļu un dzelzceļu tilti, viadukti un ceļa pārvadi
152. 21410101 Autoceļa un dzelzceļa dzelzsbetona un metāla laidumu tilti Autoceļa un dzelzceļa dzelzsbetona, mūra vai metāla laidumu tilts, viadukts vai ceļa pārvads
153. 21410102 Autoceļa un dzelzceļa koka laidumu tilti Autoceļa un dzelzceļa koka laidumu tilts, viadukts vai ceļa pārvads
154. 214102 Kājāmgājēju tilti
155. 21410201 Dzelzsbetona, metāla un mūra laidumu gājēju tilti vai virszemes gājēju pārejas
156. 21410202 Koka laidumu gājēju tilti
157. 214103 Estakādes Konstrukcijas kravu izkraušanai, transportlīdzekļu novietošanai un citām vajadzībām
158. 21410301 Dzelzceļu estakādes
159. 21410302 Rūpniecības uzņēmumu ražošanas procesu estakādes
160. 21410303 Gaisa cauruļvadu pārvadu estakādes
161. 2142 Tuneļi un pazemes ceļi Autoceļu, ielu un dzelzceļu tuneļi u.c. pazemes ceļi
162. 214201 Transporta un gājēju tuneļi
163. 21420101 Transporta un gājēju tuneļi Transporta un gājēju tuneļi ar noejām
164. 215 Ostas, ūdensceļi, dambji un citas hidrobūves
165. 2151 Ostas un kuģojamie kanāli Jūras vai upju ostas (krastmalas, doki, moli u.c.), upju un kanālu hidrobūves, piestātnes, nostiprinātas krastmalas
166. 215101 Piestātnes un piestātņu krastmalas
167. 21510101 Krastmalas ar dažāda veida krasta nostiprinājumiem Izbūvēta krastmala ar laukakmeņu, dzelzsbetona, betona, pāļu, pakšu kastu, rievsienu krasta nostiprinājumu
168. 21510102 Iekšzemes ūdeņu piestātnes Estakādes tipa iekšzemes ūdeņu piestātnes uz dzelzsbetona pāļiem
169. 215102 Ostu akvatoriju būves
170. 21510201 Moli un viļņlauži Moli un viļņlauži no betona, ar akmens sabērumu vai pakšu kastēm
171. 21510202 Jūras ostu piestātnes Estakādes tipa jūras ostu piestātnes
172. 2152 Dambji Dambji un tiem līdzīgas ūdens uzkrāšanas būves dažādiem mērķiem – hidroelektriskajām spēkstacijām, apūdeņošanai, ūdens plūsmas regulēšanai, plūdu novēršanai, kā arī aizsprosti, krasta aizsargbūves
173. 215201 Dambji
174. 21520101 Dambji ar nostiprinātām nogāzēm Dambji ar bruģi vai citu materiālu nostiprinātām nogāzēm
175. 21520102 Dambji bez nogāžu nostiprināšanas Dambji bez nogāžu nostiprināšanas
176. 2153 Akvedukti, apūdeņošanas un kultivācijas hidrobūves Apūdeņošanas kanāli un citas zemes kultivēšanai paredzētas hidrobūves
177. 215301 Akvedukti, apūdeņošanas un kultivācijas hidrobūves
178. 21530101 Akvedukti, apūdeņošanas un kultivācijas hidrobūves Būves, kurām nav ēku pazīmju. Inženierbūves tiek klasificētas kā inženierbūves no citām klasēm, piemēram, krasta nostiprinājumiem piemērojot tipu 21510101, bet akveduktiem piemērojot estakādes tipu 21410303
179. 22 Cauruļvadi, sakaru un elektropārvades līnijas
180. 221 Maģistrālie cauruļvadi, maģistrālās sakaru un elektropārvades līnijas
181. 2211 Maģistrālie naftas produktu un gāzes cauruļvadi Maģistrālie virszemes, apakšzemes vai zemūdens naftas produktu un gāzes cauruļvadi, maģistrālie virszemes, apakšzemes vai zemūdens ķīmisko un citu produktu cauruļvadi
182. 221101 Maģistrālie naftas produktu cauruļvadi
183. 22110101 Maģistrālie naftas produktu cauruļvadi ar iekšējo diametru 500 mm un lielāku
184. 221102 Gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas Augsta spiediena pārvades sistēmas gāzesvadi (ar darba spiedienu, lielāku par 1,6 megapaskāliem) un gāzes urbumi
185. 22110201 Pārvades sistēmas gāzesvadi ar iekšējo diametru līdz 300 mm (ieskaitot)
186. 22110202 Pārvades sistēmas gāzesvadi ar iekšējo diametru no 300 līdz 600 mm (ieskaitot)
187. 22110203 Pārvades sistēmas gāzesvadi ar iekšējo diametru, lielāku par 600 mm
188. 2212 Maģistrālie ūdensapgādes cauruļvadi Maģistrālie virszemes, apakšzemes vai zemūdens cauruļvadi ūdens pārvadīšanai
189. 221201 Maģistrālie ūdensapgādes cauruļvadi
190. 22120101 Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 150 līdz 300 mm (ieskaitot)
191. 22120102 Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 300 līdz 600 mm (ieskaitot)
192. 22120103 Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 600 līdz 900 mm (ieskaitot)
193. 22120104 Ūdensvadi ar iekšējo diametru, lielāku par 900 mm
194. 2213 Maģistrālās sakaru līnijas Maģistrālās virszemes, apakšzemes vai zemūdens sakaru līnijas, radio un televīzijas vai kabeļu tīkli, retranslācijas torņi, elektronisko sakaru masti
195. 221301 Masti un torņi Sakaru, televīzijas, radio, un citiem mērķiem izmantojamie torņi un masti
196. 22130101 Režģotie torņi un masti
197. 22130102 Čaulveida torņi vai masti
198. 22130103 Torņi ar augstumu, lielāku par 300 m
199. 221302 Maģistrālās sakaru līnijas
200. 22130201 Maģistrālās sakaru līnijas
201. 2214 Maģistrālās elektropārvades līnijas Maģistrālās virszemes un pazemes elektropārvades un sadales līnijas
202. 221401 Elektropārvades virszemes līnijas
203. 22140101 330 kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas
204. 22140102 110 kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas
205. 221402 Elektropārvades pazemes līnijas
206. 22140201 330 kilovoltu pazemes kabeļu elektrolīnijas
207. 22140202 110 kilovoltu pazemes kabeļu elektrolīnijas
208. 221403 Elektrosadales virszemes līnijas
209. 22140301 Vidussprieguma 6, 10 un 20 kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas
210. 22140302 Zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas Zemsprieguma 0,22 kilovoltu, 0,4 kilovoltu un 1,0 kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas
211. 221404 Elektrosadales pazemes līnijas
212. 22140401 6, 10 un 20 kilovoltu pazemes kabeļu elektrolīnijas
213. 22140402 Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas Zemsprieguma 0,22 kilovoltu, 0,4 kilovoltu un 1,0 kilovoltu kabeļu elektrolīnijas
214. 222 Vietējās nozīmes cauruļvadi un kabeļi
215. 2221 Gāzes sadales sistēmas Sadales sistēmas gāzesvadi ar darba spiedienu līdz 1,6 megapaskāliem (ieskaitot)
216. 222101 Sadales sistēmas gāzesvadi ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (ieskaitot)
217. 22210101 Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru līdz 150 mm (ieskaitot)
218. 22210102 Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru no 150 līdz 400 mm (ieskaitot)
219. 22210103 Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru, lielāku par 400 mm
220. 222102 Sadales sistēmas gāzesvadi ar spiedienu no 0,4 līdz 1,6 megapaskāliem
221. 22210201 Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru līdz 150 mm (ieskaitot)
222. 22210202 Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru no 150 līdz 400 mm (ieskaitot)
223. 22210203 Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru, lielāku par 400 mm
224. 2222 Vietējās nozīmes ūdens piegādes cauruļvadi Vietējie karstā ūdens un tvaika cauruļvadi, ūdenstorņi, akas
225. 222201 Ūdens ieguves urbumi un grodu akas
226. 22220101 Ūdens ieguves urbumi vai grodu akas
227. 222202 Ūdenstorņi
228. 22220201 Ūdenstorņi ar ūdens rezervuāra ietilpību līdz 200 m3 (ieskaitot)
229. 22220202 Ūdenstorņi ar ūdens rezervuāra ietilpību lielāku par 200 m3
230. 222203 Ūdensapgādes cauruļvadi
231. 22220301 Ūdensvadu tīkli ar cauruļu iekšējo diametru līdz 350 mm (ieskaitot)
232. 22220302 Ūdensvadu tīkli ar cauruļu iekšējo diametru, lielāku par 350 mm
233. 222204 Siltumapgādes cauruļvadi
234. 22220401 Termofikācijas, tvaika un kondensāta cauruļvadi siltumtrašu kanālos ar iekšējo diametru līdz 300 mm (ieskaitot) un siltumizolāciju
235. 22220402 Termofikācijas, tvaika un kondensāta cauruļvadi siltumtrašu kanālos ar iekšējo diametru, lielāku par 300 mm, un siltumizolāciju
236. 22220403 Virszemes termofikācijas un tvaika cauruļvadi ar siltumizolāciju
237. 22220404 Bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvadi ar iekšējo diametru līdz 500 mm (ieskaitot) un siltumizolāciju
238. 22220405 Bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvadi ar iekšējo diametru, lielāku par 500 mm, un siltumizolāciju
239. 222205 Ūdens gradētavas
240. 22220501 Ūdens gradētavas
241. 2223 Vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi Kanalizācijas tīkli un notekūdeņu kolektori, arī notekūdeņu attīrīšanas būves
242. 222301 Kanalizācijas tīklu cauruļvadi
243. 22230101 Čuguna vai dzelzsbetona kanalizācijas cauruļvadi
244. 22230102 Tērauda cauruļvadu kanalizācijas kolektoru pārejas zem upju gultnēm
245. 22230103 Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi
246. 222302 Notekūdeņu attīrīšanas būves
247. 22230201 Attīrīšanas iekārtu rezervuāri
248. 22230202 Attīrīšanas iekārtu baseini
249. 22230203 Dūņu lauki ar pamatni
250. 2224 Vietējās nozīmes elektropārvades un sakaru kabeļi Vietējie virszemes vai apakšzemes elektrokabeļi un sakaru kabeļi, kā arī vietējie televīzijas kabeļi un ar tiem saistītās koplietošanas antenas
251. 222401 Vietējie sakaru kabeļi
252. 22240101 Sakaru kabeļu kanalizācijas cauruļvadi
253. 23 Kompleksās būves rūpnieciskās ražošanas uzņēmumos Būves, kurām nav ēku pazīmju
254. 230 Kompleksās būves rūpnieciskās ražošanas uzņēmumos
255. 2301 Ieguves rūpniecības vai iežieguves būves Ieguves rūpniecības vai iežieguves būves, kurām nav ēku pazīmju
256. 230101 Ieguves rūpniecības vai iežieguves būves
257. 23010101 Ieguves rūpniecības vai derīgo izrakteņu ieguves būves Būves, kuras nav karjeri un kurām nav ēku pazīmju
258. 2302 Spēkstaciju būves Spēkstaciju būves, kurām nav ēku pazīmju, tai skaitā vēja turbīnu elektrostacijas, kurās gondola ar rotora spārniem balstās uz speciāli izbūvēta torņa
259. 230201 Spēkstaciju būves
260. 23020101 Vēja elektrostacijas Vēja turbīnu elektrostacijas, kurās gondola ar rotora spārniem balstās uz speciāli izbūvēta torņa
261. 2303 Ķīmiskās rūpniecības uzņēmumu būves Ķīmiskās rūpniecības uzņēmumu būves, kurām nav ēku pazīmju
262. 230301 Ķīmiskās rūpniecības uzņēmumu būves
263. 23030101 Ķīmiskās rūpniecības uzņēmumu būves Būves, kurām nav ēku pazīmju. Inženierbūves tiek klasificētas kā inženierbūves no citām klasēm, piemēram, laukumiem piemērojot tipu no tipu grupas 211201
264. 2304 Iepriekš neklasificētas smagās rūpniecības uzņēmumu būves Iepriekš neklasificētas smagās rūpniecības uzņēmumu būves, kurām nav ēku pazīmju
265. 230401 Iepriekš neklasificētas smagās rūpniecības uzņēmumu būves
266. 23040101 Iepriekš neklasificētas smagās rūpniecības uzņēmumu būves Būves, kurām nav ēku pazīmju. Inženierbūves tiek klasificētas kā inženierbūves no citām klasēm, piemēram, laukumiem piemērojot tipu no tipu grupas 211201
267. 24 Citas inženierbūves
268. 241 Sporta un atpūtas būves
269. 2411 Sporta laukumi Brīvdabas sporta laukumi un speciālas trases autosportam, motosportam, velosportam, jāšanas sportam u.tml.
270. 241101 Sporta laukumi, trases
271. 24110101 Sporta laukumi un trases ar cieto segumu Sporta laukumi un trases ar asfalta, koka, dzelzsbetona, betona u.tml. segumu
272. 24110102 Sporta laukumi un trases ar mīksto segumu Sporta laukumi un trases ar smilts, speciālā maisījuma, tenisita u.tml. segumu
273. 2412 Citas sporta un atpūtas būves Citas atklātās sporta un atpūtas būves
274. 241201 Citas sporta un atpūtas būves
275. 24120101 Tribīnes
276. 24120102 Velotreki
277. 24120103 Peldbaseini Peldbaseini ar lēkšanas torņiem vai bez tiem
278. 242 Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves
279. 2420 Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves Dūmeņi, baseini, elevatoru–noliktavu uzņēmumu būves, apgaismošanas līnijas, žogi, atkritumu poligoni vai izgāztuves, kultūrvēsturiskas inženierbūves
280. 242001 Dūmeņi
281. 24200101 Ķieģeļu dūmeņi
282. 24200102 Dzelzsbetona dūmeņi
283. 24200103 Metāla dūmeņi
284. 242002 Baseini Jebkura cita veida atklātie baseini, kas nav peldbaseini vai attīrīšanas iekārtu baseini
285. 24200201 Baseini
286. 242003 Elevatoru–noliktavu uzņēmumu būves
287. 24200301 Elevatoru un graudu pārstrādes (pirmapstrādes) uzņēmumu tvertnes graudu piegādāšanai transportam un atkritumiem
288. 242004 Apgaismes būves
289. 24200401 Apgaismošanas līnijas ar balstiem un lampām
290. 242005 Žogi
291. 24200501 Žogi bez cokola ar koka, klūgu pinuma vai cita līdzīga materiāla pildījumu
292. 24200502 Žogi bez cokola ar metāla, stikla vai cita līdzīga materiāla pildījumu
293. 24200503 Žogi ar cokolu un koka klūgu pinuma, metāla, stikla vai cita materiāla pildījumu Žogi, kas ir ar cokolu, bet bez mūra, betona vai dzelzsbetona pildījumu
294. 24200504 Mūra, betona vai dzelzsbetona žogi
295. 242006 Kultūrvēsturiskas inženierbūves Jebkura veida kultūrvēsturiskas inženierbūves, kurām nav ēku pazīmju un kuras neizmanto citiem mērķiem, piemēram, pieminekļi
296. 24200601 Kultūrvēsturiskas inženierbūves
Ekonomikas ministrs A.Kampars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par būvju klasifikāciju Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1620Pieņemts: 22.12.2009.Stājas spēkā: 01.01.2010.Zaudē spēku: 01.06.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 205, 30.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
202919
{"selected":{"value":"20.12.2012","content":"<font class='s-1'>20.12.2012.-31.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.12.2012","iso_value":"2012\/12\/20","content":"<font class='s-1'>20.12.2012.-31.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-19.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.12.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)