Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumus Nr. 1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1610

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 138.§)
Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 10.panta 1.4 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka ceļu satiksmē iesaistīto mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju (puspiekabju) un mopēdu (turpmāk – transportlīdzekļi) reģistrācijas un noņemšanas no uzskaites kārtību valsts akciju sabiedrībā "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk – CSDD).

2. Noteikumi neattiecas uz traktortehnikas un tās piekabju, tramvaju un trolejbusu, kā arī tādu transportlīdzekļu reģistrācijas kārtību, kuru tips nav minēts standartā LVS 87:1997/AC:2005 "Transportlīdzekļu tipi un to definīcijas".

3. Reģistrējot transportlīdzekļus, kā arī to virsbūves, kabīnes vai rāmjus, uz kuriem transportlīdzekļa izgatavotājs norāda transportlīdzekļa identifikācijas numuru (turpmāk – numurētais agregāts), CSDD veido valsts uzskaiti un nodrošina tās aktualizāciju. Valsts uzskaitē iekļauj katra transportlīdzekļa vai tā numurētā agregāta uzskaites tehniskos datus un datus par tā īpašnieku, turētāju un valdītāju. Reģistrējot transportlīdzekli, CSDD izsniedz atbilstošu reģistrācijas dokumentu.

II. Transportlīdzekļa un numurētā agregāta reģistrācijas dokumenti

4. Reģistrējot transportlīdzekli vai numurēto agregātu vai piešķirot transportlīdzeklim valsts reģistrācijas numura zīmes, CSDD izsniedz vienu no šādiem stingrās uzskaites reģistrācijas dokumentiem:

4.1. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību (turpmāk – reģistrācijas apliecība), kas ielaminēta hologrāfiskos pretviltošanas vāciņos (1.pielikums);

4.2. tranzīta numuru karti (2.pielikums);

4.3. izziņu par transportlīdzekļa numurētā agregāta piederību (3.pielikums);

4.4. izmēģinājuma numura karti (4.pielikums);

4.5. tirdzniecības numura karti (5.pielikums);

4.6. bezceļu transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, kas ielaminēta hologrāfiskos pretviltošanas vāciņos (6.pielikums).

5. Reģistrācijas dokumentu aizpilda, izdrukājot datus no transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra (turpmāk – transportlīdzekļu reģistrs). Datus reģistrācijas dokumentā (izņemot datus tā iekšējā atvērumā) nepapildina un nelabo. Reģistrācijas dokumentā visām sadaļām un sadaļu rindām jābūt aizpildītām ar datiem no transportlīdzekļu reģistra (izņemot sadaļas iekšējā atvērumā, kuras aizpilda tikai šajos noteikumos minētajos gadījumos). Ja kādai sadaļai vai tās rindai nav atbilstošu datu, attiecīgās rindas aizpilda ar divām zvaigznītēm. Ja ir izmaiņas reģistrācijas dokumentā norādītajos datos (izņemot ierakstus tā iekšējā atvērumā), reģistrācijas dokumentu maina pret jaunu.

6. Katram Latvijā reģistrētajam transportlīdzeklim izsniedz vienu reģistrācijas apliecību bez derīguma termiņa ierobežojuma (izņemot, ja transportlīdzeklis ievests Latvijā uz laiku vai ja termiņa ierobežojums ir nepieciešams citu prasību nodrošināšanai (piemēram, turējums, finanšu līzings)).

III. Valsts reģistrācijas numura zīmes

7. Lai veiktu transportlīdzekļu valsts uzskaiti un identifikāciju, katram transportlīdzeklim, reģistrējot to pirmo reizi Latvijā, piešķir valsts reģistrācijas numuru un izsniedz tam atbilstošu valsts reģistrācijas numura zīmi (turpmāk – numura zīme). Numura zīmes atbilst numura zīmju aprakstam (7.pielikums), un to tehniskās prasības atbilst standartam LVS 20:2009 "Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmes". Vairākiem transportlīdzekļiem vienlaikus nepiešķir valsts reģistrācijas numuru ar vienādu burtu un ciparu kombināciju. Valsts reģistrācijas numuru piešķir datorprogramma noteiktā secībā, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

8. Katram transportlīdzeklim (izņemot piekabes (puspiekabes), mopēdus, triciklus, kvadriciklus un motociklus) izsniedz divas ar vienādu simbolu kombināciju apzīmētas numura zīmes. Piekabei (puspiekabei), mopēdam, triciklam, kvadriciklam un motociklam izsniedz vienu numura zīmi. Numura zīmes transportlīdzeklim uzstāda vertikālā stāvoklī, centrējot tās perpendikulāri transportlīdzekļa garenasij, ja transportlīdzekļa izgatavotājs nav paredzējis citu numura zīmes uzstādīšanas vietu. Ja transportlīdzeklim uzstāda ierīces, kas paredzētas velosipēdu vai papildu bagāžas pārvadāšanai un šī ierīce vai ar to pārvadājamā bagāža aizsedz uzstādīto numura zīmi, transportlīdzeklim var papildus piešķirt vienu ar identisku simbolu kombināciju apzīmētu numura zīmi, ja ierīces izgatavotājs tai paredzējis vietu numura zīmes uzstādīšanai.

9. Katram transportlīdzeklim izsniedzamās numura zīmes tipu nosaka CSDD atbilstoši standartam LVS 20:2009 "Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmes" un numura zīmju aprakstam, ņemot vērā transportlīdzekļa konstruktīvās īpatnības.

10. Reģistrējot transportlīdzekli īpašumā, veicot valsts reģistrācijas numura maiņu vai saņemot numura zīmes nozaudēto vai nozagto vietā, valsts reģistrācijas numuru var izvēlēties no attiecīgās CSDD nodaļas rīcībā esošajām numura zīmēm.

11. Transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs, valdītājs) gada laikā no valsts reģistrācijas numura maiņas dienas var saglabāt pēdējo nomainīto valsts reģistrācijas numuru citai savā īpašumā (turējumā, valdījumā) esoša transportlīdzekļa reģistrācijai, ja viņš līdz transportlīdzekļa atsavināšanai vai vienlaikus ar īpašnieka maiņas reģistrāciju veic valsts reģistrācijas numura maiņu. Minētie ierobežojumi neattiecas uz individuāla pasūtījuma numuriem. Piešķirtā valsts reģistrācijas numura tālāka realizācija ir aizliegta. Nodotās numura zīmes neuzglabā, tās izgatavo no jauna. Numura zīmju izgatavošanas termiņš nedrīkst pārsniegt 30 dienas, bet, veicot reģistrāciju CSDD Rīgas nodaļā, – divas darbdienas. Ja transportlīdzeklim saglabāto valsts reģistrācijas numuru reģistrē atkārtoti tajā pašā dienā, nodotās numura zīmju aprakstam un standartam LVS 20:2009 "Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmes" atbilstošās numura zīmes no jauna neizgatavo un reģistrējamam transportlīdzeklim var izsniegt nodotās numura zīmes.

12. Transportlīdzekļa īpašnieks, reģistrējot transportlīdzekli, var pasūtīt vispārējas izmantošanas individuālu valsts reģistrācijas numuru ar numura zīmju aprakstam atbilstošu simbolu kombināciju (turpmāk – individuāla numura zīme). Lēmumu par individuālas numura zīmes piešķiršanu pieņem CSDD. Šādas numura zīmes transportlīdzeklim piešķir, ja pieprasītā numura zīmju simbolu kombinācija:

12.1. nav iepriekš piešķirta citam transportlīdzeklim;

12.2. nav paredzēta piešķirt sērijveidā;

12.3. nav latviešu valodas normatīvajām prasībām neatbilstošs burtu salikums;

12.4. neveido nepieklājīgus vai rupjus vārdus;

12.5. neveido iestāžu nosaukumus latviešu valodā vai kādā citā valodā;

12.6. neapgrūtina identificēt valsts reģistrācijas numuru, kā arī nav citu pamatotu apstākļu šādas numura zīmes neizsniegšanai.

13. Transportlīdzeklim var izsniegt šādas speciālas nozīmes numura zīmes:

13.1. tranzīta numura zīmes. Tās izsniedz transportlīdzeklim, kuru paredzēts izvest no Latvijas atsavināšanai vai pastāvīgai ekspluatācijai ārvalstī, vai transportlīdzeklim, kurš piedalās ceļu satiksmē, šķērsojot Latvijas teritoriju tranzītā, ja, iebraucot Latvijā, tam nav derīgu numura zīmju. Tranzīta numura piešķiršanu apliecina kopā ar tranzīta numura zīmēm izsniegta tranzīta numura karte. Tranzīta numura zīmes neizsniedz bezceļu transportlīdzekļiem;

13.2. tirdzniecības numura zīmes. Tās izsniedz CSDD reģistrētiem komersantiem, kas nodarbojas ar transportlīdzekļu tirdzniecību (turpmāk – tirdzniecības uzņēmums). Tirdzniecības numura piešķiršanu apliecina kopā ar tirdzniecības numura zīmēm izsniegta tirdzniecības numura karte;

13.3. izmēģinājuma numura zīmes. Tās izsniedz personai, kura izmēģina jaunbūvētos vai pārbūvētos transportlīdzekļus. Izmēģinājuma numura piešķiršanu apliecina kopā ar izmēģinājuma numura zīmēm izsniegta izmēģinājuma numura karte. Izmēģinājuma numura zīmes izsniedz CSDD Transportlīdzekļu reģistrācijas daļā;

13.4. diplomātiskās numura zīmes. Tās izsniedz pēc Ārlietu ministrijas pieprasījuma. Diplomātiskās numura zīmes izsniedz CSDD Rīgas nodaļā;

13.5. taksometru numura zīmes. Tās izsniedz tādam transportlīdzeklim, kuru atļauts izmantot pasažieru komercpārvadājumiem un kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pasažieru pārvadāšanu ar taksometriem jābūt aprīkotam ar taksometru numura zīmēm (turpmāk – taksometrs);

13.6. bezceļu transportlīdzekļu numura zīmes. Tās izsniedz sērijveidā izgatavotiem tricikliem un kvadricikliem, kuru izmantošanu ceļu satiksmē izgatavotājs nav paredzējis.

14. Numura zīmi, neveicot transportlīdzekļa reģistrāciju, jebkurā CSDD nodaļā var apmainīt pret jaunu numura zīmi ar tādu pašu valsts reģistrācijas numuru, iepriekš to pasūtot. Numura zīmju izgatavošanas termiņš nedrīkst pārsniegt 30 dienas, bet, veicot reģistrāciju CSDD Rīgas nodaļā, – divas darbdienas. Šādā gadījumā iepriekšējo numura zīmi nodod CSDD. Nodotai numura zīmei jābūt tādai, no kuras var nolasīt visus simbolus. Ja numura zīme ir bojāta un nav viengabala, to var apmainīt, ja ir iespējams identificēt, ka atsevišķās daļas ir no šīs numura zīmes. Ja jāmaina viena no divām transportlīdzeklim izsniegtajām numura zīmēm, kas neatbilst standartam LVS 20:2009 "Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmes", izgatavo abas numura zīmes atbilstoši minētajam standartam.

15. Valsts prezidenta automašīnai kopā ar numura zīmēm izsniedz numura zīmes, kuru centrā attēlots lielais Latvijas Republikas valsts ģerbonis.

IV. Transportlīdzekļa vai numurētā agregāta īpašnieks, valdītājs un turētājs

16. Transportlīdzekļus reģistrē īpašumā, valdījumā vai turējumā, bet numurētos agregātus reģistrē īpašumā:

16.1. pilngadību sasniegušiem Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem, Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem, kā arī ārzemniekiem, kam saskaņā ar Imigrācijas likumu atļauts ieceļot un uzturēties Latvijā;

16.2. personai, kas sasniegusi 16 gadu vecumu, – transportlīdzekli, kuru attiecīgi atļauts vadīt no 14 vai 16 gadu vecuma, vai šāda transportlīdzekļa numurēto agregātu;

16.3. Latvijā reģistrētām juridiskām personām, to filiālēm, līgumsabiedrībām, tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm (turpmāk – juridiska persona);

16.4. nepilngadīgai personai vai personai, pār kuru nodibināta aizgādnība un kura ir vienīgais transportlīdzekļa vai numurētā agregāta mantinieks. Šajā gadījumā transportlīdzekli vai numurēto agregātu reģistrē uz šīs personas vārda un reģistrācijas apliecībā norāda datus par minētās personas aizbildni vai aizgādni.

17. Transportlīdzekļus var reģistrēt īpašumā arī tām ārvalsts personām, kuru atrašanās vieta nav Latvijā, ja:

17.1. kā turētāju reģistrē kādu no šo noteikumu 16.punktā minētajām personām, papildus iesniedzot turējumu apliecinošu dokumentu;

17.2. transportlīdzekli vienlaikus noņem no uzskaites izvešanai no valsts.

18. Ja transportlīdzeklis vai numurētais agregāts iegūts kopīpašumā, tad, to reģistrējot, par īpašnieku norāda vienu no līdzīpašniekiem, papildus iesniedzot līdzīpašnieku parakstītu vienošanos par to, kuru no līdzīpašniekiem norādīt reģistrācijas apliecībā. Līdzīpašnieki vienošanos var parakstīt CSDD visu līdzīpašnieku vai to pilnvaroto personu klātbūtnē vai arī iesniegt zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu rakstisku līdzīpašnieku piekrišanu. Reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Kopīpašums".

19. Uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu, CSDD izsniegtu Latvijas Republikas transportlīdzekļa apliecību, CSDD izsniegtu mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecību vai CSDD izsniegtu mācību braukšanas atļauju, transportlīdzekli agregātu numuru salīdzināšanai uzrāda, transportlīdzekļa reģistrācijai CSDD nepieciešamos dokumentus iesniedz, iesniegumu paraksta, kā arī reģistrācijas dokumentu un numura zīmes saņem:

19.1. transportlīdzekļa īpašnieks vai valdītājs – pilngadīga fiziska persona;

19.2. transportlīdzekļa īpašnieka vai valdītāja – juridiskas personas – pilnvarota persona, iesniedzot juridiskās personas izdotu ar atbildīgās personas parakstu apliecinātu pilnvaru attiecīgā transportlīdzekļa reģistrācijai. Pilnvara nav nepieciešama, ja transportlīdzekļu reģistrā ir transportlīdzekļa īpašnieka izdarīta atzīme par personai piešķirto pilnvarojumu;

19.3. transportlīdzekļa īpašnieka vai valdītāja – juridiskas personas – atbildīgā persona, kas, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, statūtiem vai nolikumu, rīkojas juridiskās personas vārdā, apliecinot iesniegumu ar parakstu. Šādā gadījumā persona iesniegumā norāda arī sava amata nosaukumu un paraksta atšifrējumu. CSDD pārliecinās par personas paraksta tiesībām, ja tā pārstāv juridisko personu, kas reģistrēta Uzņēmumu reģistrā;

19.4. transportlīdzekļa īpašnieka vai valdītāja – pilngadīgas fiziskas personas – pilnvarota persona, iesniedzot zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu pilnvaru attiecīgā transportlīdzekļa reģistrācijai;

19.5. transportlīdzekļa īpašnieka vai valdītāja – nepilngadīgas fiziskas personas – aizbildnis, uzrādot aizbildnību vai aizgādību apliecinošu dokumentu un iesniedzot tā kopiju;

19.6. transportlīdzekļa īpašnieka vai valdītāja – fiziskas personas – aizgādnis, uzrādot aizgādnību apliecinošu dokumentu un iesniedzot tā kopiju;

19.7. transportlīdzekļa izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja Latvijā, kurš noslēdzis sadarbības līgumu par informācijas apmaiņu ar CSDD, pilnvarotā persona, ja tiek reģistrēts pie šī komersanta pilngadīgai fiziskai personai pārdots transportlīdzeklis. Šādā gadījumā pilnvarotā persona iesniedz attiecīgā komersanta izdotu pilnvaru, kuru paraksta arī transportlīdzekļa īpašnieks tirdzniecības uzņēmuma pilnvarotās personas klātbūtnē, uzrādot tai derīgu personu apliecinošu dokumentu, CSDD izsniegtu Latvijas Republikas transportlīdzekļa apliecību, CSDD izsniegtu mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecību vai CSDD izsniegtu mācību braukšanas atļauju;

19.8. reģistrācijas dokumentā norādītais transportlīdzekļa turētājs. Noņemšanu no uzskaites, īpašnieka norādītā turētāja maiņas reģistrāciju un reģistrācijas dokumenta derīguma termiņa pagarināšanu turētājs var veikt, iesniedzot attiecīgi apliecinātu īpašnieka pilnvarojumu šo darbību veikšanai;

19.9. reģistrācijas dokumentā norādītais transportlīdzekļa līdzīpašnieks. Noņemšanu no uzskaites vai īpašnieka maiņu līdzīpašnieks var veikt, iesniedzot rakstisku pārējo līdzīpašnieku piekrišanu, kura parakstīta CSDD visu līdzīpašnieku vai viņu pilnvaroto personu klātbūtnē vai kuru apliecinājis zvērināts notārs vai cita Civillikuma 1474.pantā norādītā persona;

19.10. ķīlas ņēmējs, ja noņem no uzskaites ieķīlātu un neizpirktu transportlīdzekli, kura ieķīlājums noteiktā kārtībā reģistrēts transportlīdzekļu reģistrā;

19.11. ja transportlīdzekli noņem no uzskaites, pamatojoties uz izpildu dokumentu, – zvērināts tiesu izpildītājs, uzrādot zvērināta tiesu izpildītāja apliecību un iesniedzot tās kopiju, vai viņa pilnvarota persona, iesniedzot zvērināta tiesu izpildītāja izdotu ar zīmogu un parakstu apliecinātu pilnvaru vai rīkojumu transportlīdzekļa reģistrācijas veikšanai;

19.12. ja transportlīdzekli noņem no uzskaites, pamatojoties uz izpildu dokumentu, – tās valsts vai pašvaldības iestādes atbildīgā persona, kura vērš bezstrīdus piedziņu uz transportlīdzekli, vai viņas pilnvarota persona, iesniedzot attiecīgās iestādes izdotu ar zīmogu un atbildīgās personas parakstu apliecinātu pilnvaru;

19.13. jebkura pilngadīga fiziska persona, ja:

19.13.1. transportlīdzekli uzrāda agregātu numuru salīdzināšanai;

19.13.2. reģistrē adreses maiņu vai izmaiņas informācijā par īpašnieku (valdītāju, turētāju) un ziņas par adresi vai īpašnieku (valdītāju, turētāju) ir pieejamas publiskajos reģistros;

19.13.3. reģistrē krāsas maiņu;

19.13.4. reģistrē valsts reģistrācijas numura maiņu vai saņem numura zīmes zudušās vietā, ja zudusi viena no divām numura zīmēm;

19.13.5. maina bojātu numura zīmi;

19.13.6. maina bojātu reģistrācijas dokumentu;

19.13.7. pagarina šo noteikumu 65.2.apakšpunktā minēto termiņu;

19.13.8. reģistrācijas dokumentā konstatē tehnisku kļūdu norādītajos datos.

V. Agregātu numuru salīdzināšana

20. Agregātu numuru salīdzināšana ir transportlīdzekļa vai numurētā agregāta apskate, lai pārliecinātos par reģistrāciju pamatojošajos dokumentos norādīto uzskaites un citu tehnisko datu atbilstību patiesajam stāvoklim, kā arī lai noteiktu trūkstošos datus. Agregātu numuru salīdzināšanas gaitā noteiktos datus ievada transportlīdzekļu reģistrā. Izziņa par agregātu numuru salīdzināšanu ir izdruka no transportlīdzekļu reģistra.

21. Agregātu numuru salīdzināšanu jauniem, iepriekš nereģistrētiem transportlīdzekļiem var veikt transportlīdzekļa izgatavotāja oficiālais pārstāvis, kurš noslēdzis sadarbības līgumu par informācijas apmaiņu ar CSDD un saņēmis CSDD pilnvarojumu agregātu numuru salīdzināšanai.

22. Papildus šajos noteikumos minētajiem gadījumiem, kad transportlīdzekļa reģistrācijai iesniedz izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu, to obligāti iesniedz arī šādos gadījumos:

22.1. pašbūvēta transportlīdzekļa reģistrācijai, izņemot, ja transportlīdzeklim noteiktā kārtībā ir piešķirts identifikācijas numurs;

22.2. tāda transportlīdzekļa reģistrācijai, kuram transportlīdzekļu reģistrā saskaņā ar šo noteikumu 55.punktu ir vai tiks reģistrētas transportlīdzekļa identifikācijas numura izmaiņas vai kuram identifikācijas numura nav;

22.3. pēc CSDD darbinieka pieprasījuma, ja radušās šaubas vai aizdomas par datu neatbilstību;

22.4. reģistrējot no transportlīdzekļu reģistra izslēgtu transportlīdzekli.

23. Ja vairākas transportlīdzekļa vai numurētā agregāta reģistrācijas darbības tiek veiktas vienā un tajā pašā dienā, atkārtota agregātu numuru salīdzināšana transportlīdzeklim vai numurētam agregātam nav nepieciešama.

24. Reģistrējot transportlīdzekļa īpašnieka maiņu, izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu var neiesniegt tikai tad, ja ieguvējs ir pārliecinājies par transportlīdzekļa uzskaites tehnisko datu atbilstību reģistrācijas dokumentā norādītajiem un no agregātu numuru salīdzināšanas atsakās. Ieguvējs datu atbilstību un atteikšanos no agregātu numuru salīdzināšanas apliecina ar parakstu iesniegumā.

25. Pirms agregātu numuru salīdzināšanas persona, kas uzrāda transportlīdzekli vai numurēto agregātu, uzrāda arī šī transportlīdzekļa vai numurētā agregāta uzskaites tehniskos datus apliecinošus dokumentus (piemēram, reģistrācijas apliecību, ārvalsts tehnisko pasi).

26. Izziņa par agregātu numuru salīdzināšanu transportlīdzekļa reģistrācijai derīga 30 dienas no tās izsniegšanas dienas (ieskaitot). Tāda transportlīdzekļa reģistrācijai, kuru Latvijā pārdevis tirdzniecības uzņēmums, kurš noslēdzis sadarbības līgumu par informācijas apmaiņu ar CSDD, izziņa par agregātu numuru salīdzināšanu derīga 12 mēnešus.

27. Personai, kas salīdzina agregātu numurus, ir tiesības attīrīt vietu, kur izgatavotājs norādījis transportlīdzekļa identifikācijas numuru, lai pārliecinātos, ka nav izdarītas izmaiņas.

VI. Transportlīdzekļa reģistrācijas papildnosacījumi

28. Transportlīdzekļa reģistrāciju veic jebkurā CSDD nodaļā, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi. Transportlīdzekļa reģistrāciju veic pēc tam, kad CSDD darbinieks ir pārliecinājies par tās personas identitāti, kura iesniedz reģistrācijas dokumentus.

29. Reģistrējot Latvijas juridiskai personai īpašumā (turējumā, valdījumā) transportlīdzekli vai numurēto agregātu, pārbauda, vai norādītā informācija par juridisko personu atbilst CSDD rīcībā esošajiem datiem. Ja CSDD rīcībā nav informācijas, kas apliecinātu juridiskās personas statusu, transportlīdzekļa reģistrācijai uzrāda juridiskās personas statusu apliecinošu dokumentu un iesniedz tā kopiju. Juridiskās personas statusu apliecinošs dokuments nav jāuzrāda tām juridiskajām personām, kuru juridiskais statuss ir noteikts ar likumu.

30. Transportlīdzekļa turētāju reģistrē tā klātbūtnē vai iesniedzot turētāja izdotu pilnvaru (fiziskas personas izdotai pilnvarai nepieciešams zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums). Turētājs vai tā pilnvarotā persona uzrāda derīgu personu apliecinošo dokumentu, CSDD izsniegtu Latvijas Republikas transportlīdzekļa apliecību, CSDD izsniegtu mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecību vai CSDD izsniegtu mācību braukšanas atļauju.

31. Ja transportlīdzekļa vai numurētā agregāta reģistrācijai CSDD nepieciešama vairāku personu klātbūtne, personas var iesniegt reģistrācijai nepieciešamos dokumentus dažādās CSDD nodaļās. CSDD pārbauda visu reģistrācijas procesā iesaistīto personu identitāti un par iesniegtajiem dokumentiem izdara atzīmi transportlīdzekļu reģistrā. Atzīme derīga 30 dienas. Ja transportlīdzekli vai numurēto agregātu nereģistrē minētajā termiņā, reģistrācijas procesu pārtrauc un dokumentus 30 dienu laikā pēc termiņa beigām var saņemt CSDD nodaļā, kurā tie iesniegti. Neizņemtos dokumentus iznīcina. Atzīmi uzskata par nederīgu, ja dokumentu iesniedzējs līdz procedūras pabeigšanai iesniedz iesniegumu par citas reģistrācijas darbības veikšanu. Ja rodas juridiski šķēršļi reģistrācijas procesa pabeigšanai, reģistrāciju atsaka līdz juridisko šķēršļu novēršanai.

32. Dokumentus transportlīdzekļa vai numurētā agregāta reģistrācijai pieņem, ja tajos norādīti dati, kas ļauj identificēt transportlīdzekli vai numurēto agregātu un personu. Dokumentiem jābūt latviešu valodā. CSDD darbiniekam ir tiesības pieprasīt citās valodās iesniegto dokumentu notariāli apliecinātu tulkojumu. Dokumentus transportlīdzekļa vai numurētā agregāta reģistrācijai nav jāiesniedz, ja nepieciešamie dati ir pieejami transportlīdzekļu reģistrā vai citā publiskā CSDD pieejamā reģistrā.

33. Transportlīdzekļa atsavināšanas aizliegumu, reģistrācijas aizliegumu, aizliegumu izvest to vai izbraukt ar to ārpus Latvijas un komercķīlas atzīmi transportlīdzekļu reģistrā reģistrē šādā kārtībā:

33.1. transportlīdzekļa atsavināšanas, reģistrācijas vai citas CSDD veicamās darbības aizliegumu, kā arī aizliegumu izmantot to ceļu satiksmē, izvest to vai izbraukt ar to ārpus Latvijas (turpmāk – liegums) reģistrē, pamatojoties uz transportlīdzekļa īpašnieka iesniegumu vai normatīvajos aktos par ceļu satiksmi un citos normatīvajos aktos noteikto amatpersonu lēmumu vai tiesas nolēmumu. Liegumu dzēš, pamatojoties uz tās personas iesniegumu, pēc kuras iniciatīvas liegums reģistrēts;

33.2. ja transportlīdzeklim ir reģistrēts liegums, transportlīdzekli uz tā īpašnieka iesnieguma pamata nevar noņemt no uzskaites, nevar reģistrēt komercķīlas atzīmi, tā īpašnieka maiņu vai citu liegumā norādīto darbību;

33.3. komercķīlas atzīmi transportlīdzekļu reģistrā reģistrē, pamatojoties uz komercķīlas devēja un komercķīlas ņēmēja pieteikuma norakstu, izrakstu vai kopiju, kas saņemta no Komercķīlu reģistra pārziņa. Atzīmi reģistrē, ja nav juridisku šķēršļu attiecīgā transportlīdzekļa ieķīlāšanai. Ja komercķīlas devējam, ieķīlājot transportlīdzekli, ir noteikts aizliegums izvest to vai izbraukt ar to ārpus Latvijas, transportlīdzekļu reģistrā norāda arī šo aizliegumu. Pēc transportlīdzekļa īpašnieka lūguma viņam izsniedz jaunu reģistrācijas apliecību, kuras sadaļā "Piezīmes" norāda attiecīgu aizlieguma atzīmi: "Ieķīlāts" vai "Ieķīlāts. Aizliegts izvest no LR". Ieķīlāto transportlīdzekli aizliegts noņemt no uzskaites vai reģistrēt tā īpašnieka maiņu bez komercķīlas ņēmēja piekrišanas (informāciju pieprasa no Komercķīlu reģistra pārziņa), pamatojoties tikai uz īpašnieka iesniegumu. Komercķīlas atzīmi dzēš, pamatojoties uz komercķīlu reģistra pārziņa paziņojumu.

34. Liegumu to transportlīdzekļu vai numurēto agregātu reģistrācijai, kuri iekļauti Iekšlietu ministrijas meklējamo transportlīdzekļu datubāzē, uzliek un noņem Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

35. Transportlīdzekļa reģistrāciju Latvijā veic pēc nepieciešamo datu pārbaudes Šengenas informācijas sistēmas datubāzē, kā arī Latvijā ievestā transportlīdzekļa izcelsmes vai pēdējās pastāvīgās reģistrācijas valsts transportlīdzekļu reģistra centrālajā datubāzē, ja CSDD ir nodrošināta automatizēta pieeja attiecīgajam reģistram.

36. CSDD rīcību, ja transportlīdzekļu reģistrā ir informācija, ka transportlīdzeklis vai tā numurētie agregāti tiek meklēti, vai ja ir pamatotas aizdomas, ka agregātu numuri vai iesniegtie dokumenti ir viltoti, nosaka CSDD un Valsts policijas vienošanās. Šādā gadījumā lēmumu par transportlīdzekļa reģistrāciju pieņem CSDD pēc nepieciešamās informācijas saņemšanas no attiecīgās policijas iestādes.

37. Pirms transportlīdzekļa reģistrācijas:

37.1. samaksā transportlīdzekļu ikgadējo nodevu normatīvajos aktos par transportlīdzekļu ikgadējās nodevas samaksu noteiktajos gadījumos un apmērā, kā arī uzrāda šīs nodevas samaksu apliecinošu dokumentu un iesniedz tā kopiju, izņemot, ja transportlīdzekļu reģistrā ir informācija par minētās nodevas samaksu;

37.2. pēc kuras tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, samaksā transportlīdzekļu reģistra valsts nodevu, kā arī uzrāda šīs nodevas samaksu apliecinošu dokumentu un iesniedz tā kopiju, izņemot, ja transportlīdzekļu reģistrā ir informācija par minētās nodevas samaksu.

VII. Latvijā iepriekš nereģistrēta transportlīdzekļa reģistrācijas kārtība

38. Lai reģistrētu Latvijā izgatavotu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

38.1. iesniegumu;

38.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu;

38.3. atbilstoši normatīvajam aktam par riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu – atbilstības sertifikātu, kas apliecina, ka mehāniskais transportlīdzeklis (izņemot bezceļu transportlīdzekli) vai tā piekabe (puspiekabe) vai mopēds atbilst Latvijā apstiprinātam transportlīdzekļa tipam vai transportlīdzekļa tipam, kura apstiprinājuma sertifikāts ir reģistrēts CSDD, vai arī CSDD izsniegtu individuālas apstiprināšanas sertifikātu (turpmāk – atbilstības apliecinājums);

38.4. rēķinu-uzziņu (8.pielikums). Rēķins-uzziņa nav jāiesniedz, ja transportlīdzekli izgatavotājs reģistrē sev;

38.5. ja transportlīdzeklis saskaņā ar likumu "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli" ir apliekams ar vieglo automobiļu un motociklu nodokli, – dokumenta kopiju par nodokļa samaksu (uzrādot oriģinālu);

38.6. ja transportlīdzeklis saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu ir apliekams ar dabas resursu nodokli, – dokumenta kopiju par nodokļa samaksu (uzrādot oriģinālu).

39. No ārvalsts ievesta transportlīdzekļa reģistrāciju veic šādā kārtībā:

39.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

39.1.1. iesniegumu;

39.1.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu;

39.1.3. ārvalstī iepriekš reģistrētam transportlīdzeklim – transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentu. Dokuments, kurš apliecina, ka transportlīdzeklis ir norakstīts vai nav atjaunojams, nav uzskatāms par reģistrācijas dokumentu. Jaunam, iepriekš nereģistrētam transportlīdzeklim – transportlīdzekļa izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja izdotu dokumentu un citu dokumentu, kas apliecina konkrētā transportlīdzekļa izcelsmi vai pārdošanas faktu. Reģistrējot jaunu, iepriekš nereģistrētu transportlīdzekli, par transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus apliecinošu dokumentu var uzskatīt rēķinu-uzziņu, ko izsniedzis tirdzniecības uzņēmums – izgatavotāja oficiālais pārstāvis;

39.1.4. ārvalstī vai muitas zonā izdotu īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu vai, ja transportlīdzeklis atsavināts Latvijā, – rēķinu-uzziņu, vai zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu līgumu;

39.1.5. dokumentu par to, ka transportlīdzekļa ievešana Eiropas Savienībā no ārpuskopienas valsts ir noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā;

39.1.6. ja transportlīdzeklis saskaņā ar likumu "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli" ir apliekams ar vieglo automobiļu un motociklu nodokli, – dokumenta kopiju par nodokļa samaksu (uzrādot oriģinālu);

39.1.7. ja transportlīdzeklis saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu ir apliekams ar dabas resursu nodokli, – dokumenta kopiju par nodokļa samaksu (uzrādot oriģinālu);

39.1.8. atbilstības apliecinājumu (izņemot šo noteikumu 39.2.apakšpunktā minētos gadījumus);

39.2. atbilstības apliecinājums transportlīdzekļa reģistrācijai nav jāiesniedz:

39.2.1. transportlīdzeklim, kas pirmo reizi reģistrēts pirms 2001.gada 1.janvāra, vai transportlīdzeklim, kurš reģistrēts pēc 2001.gada 1.janvāra un kura ārvalsts reģistrācijas dokumentā norādītais transportlīdzekļa izlaiduma vai transportlīdzekļa modeļa gads ir 2000. vai senāks;

39.2.2. pēc 2001.gada 1.janvāra pirmo reizi reģistrētam vieglajam automobilim, motociklam, triciklam vai kvadriciklam un pēc 2009.gada 29.aprīļa pirmo reizi reģistrētam autobusam, kravas automobilim, piekabei (puspiekabei), kas atbilst transportlīdzekļa tipam, kam ir veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar Eiropas Savienības harmonizētajām prasībām (par to liecina tipa apstiprinājuma marķējums uz transportlīdzekļa izgatavotāja plāksnītes);

39.2.3. pēc 2001.gada 1.janvāra pirmo reizi Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Itālijā, Īrijā, Lielbritānijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Portugālē, Somijā, Spānijā, Vācijā, Zviedrijā, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē iepriekš reģistrētam vieglajam automobilim, mopēdam, motociklam, triciklam, kvadriciklam, kravas automobilim, piekabei (puspiekabei), ja attiecīgajam transportlīdzekļa tipam nav veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar Eiropas Savienības harmonizētajām prasībām;

39.2.4. pēc 2011.gada 31.decembra Bulgārijā, Čehijā, Igaunijā, Kiprā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā vai Ungārijā pirmo reizi reģistrētam vieglajam automobilim, mopēdam, motociklam, triciklam, kvadriciklam, kravas automobilim, piekabei (puspiekabei), ja attiecīgajam transportlīdzekļa tipam nav veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar Eiropas Savienības harmonizētajām prasībām;

39.2.5. sporta mopēdam, motociklam, triciklam vai kvadriciklam, kam veikta homologācija atbilstoši Starptautiskās motociklistu federācijas prasībām un kas ir vai tiks reģistrēts Latvijas Motosporta federācijas licencētam sportistam vai Latvijas Motosporta federācijas biedram (par to liecina CSDD Transportlīdzekļu kontroles un sertifikācijas inspekcijas rakstisks atzinums). Šādā gadījumā reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Sporta";

39.2.6. sporta vieglajam automobilim, kam veikta homologācija atbilstoši Starptautiskās automobiļu federācijas prasībām un kas ir vai tiks reģistrēts Latvijas Automobiļu federācijas licencētam sportistam vai Latvijas Automobiļu federācijas biedram (par to liecina CSDD Transportlīdzekļu kontroles un sertifikācijas inspekcijas rakstisks atzinums). Šādā gadījumā reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Sporta";

39.2.7. sniega motociklam;

39.2.8. bezceļu transportlīdzeklim;

39.2.9. mopēdam, kas izgatavots līdz 2008.gada 1.janvārim;

39.2.10. pēc 2008.gada 1.janvāra pirmo reizi reģistrētam mopēdam, kas atbilst transportlīdzekļa tipam, kam ir veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar Eiropas Savienības harmonizētajām prasībām (par to liecina tipa apstiprinājuma marķējums uz transportlīdzekļa izgatavotāja plāksnītes);

39.2.11. speciālajiem militārajiem transportlīdzekļiem;

39.3. transportlīdzekli reģistrē personai, kas iesniegtajā īpašuma tiesības apliecinošā dokumentā norādīta kā ieguvējs;

39.4. ārvalstī izsniegtās numura zīmes, ar kurām transportlīdzeklis ievests Latvijā, nodod CSDD. Ja transportlīdzeklis agregātu numuru salīdzināšanai uzrādīts ar ārvalsts numura zīmēm, bet reģistrējot tās netiek nodotas, reģistrācijas iesniegumā norāda iemeslu, kāpēc numura zīmes netiek nodotas;

39.5. no ārvalsts ievesta transportlīdzekļa tālāka atsavināšana ir atļauta tikai pēc tā reģistrācijas Latvijā, izņemot šādus gadījumus:

39.5.1. ja transportlīdzekli kā preci Latvijā ievedis pats tirdzniecības uzņēmums vai cita Latvijā reģistrēta juridiska persona, kas to nodevusi realizācijai tirdzniecības uzņēmumam;

39.5.2. ja sev piederošu Latvijā nereģistrētu transportlīdzekli vēlas atsavināt persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta vai atrašanās vieta nav Latvijā un kurai šis transportlīdzeklis reģistrēts ārvalstī;

39.6. šo noteikumu 39.1.3.apakšpunktā minēto ārvalsts reģistrācijas dokumentu nav nepieciešams iesniegt sniega motocikliem, bezceļu transportlīdzekļiem, piekabēm (puspiekabēm) un mopēdiem, ja tie ievesti no ārvalsts, kurā netiek veikta šo transportlīdzekļu reģistrācija, un persona papildus to rakstiski apliecina.

VIII. Transportlīdzekļa īpašnieka maiņas reģistrācijas kārtība

40. Tirdzniecības uzņēmumā iegādāta transportlīdzekļa īpašnieka maiņu reģistrē šādā kārtībā:

40.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

40.1.1. iesniegumu;

40.1.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu;

40.1.3. reģistrācijas apliecību ar atzīmi par noņemšanu no uzskaites un tirdzniecības uzņēmuma atzīmi par pārdošanu;

40.1.4. rēķinu-uzziņu;

40.2. tirdzniecības uzņēmumā iegādātu transportlīdzekli, nereģistrējot CSDD, tālāk atsavināt aizliegts, izņemot, ja transportlīdzekli nodod likvidācijai apstrādes uzņēmumam.

41. Transportlīdzekļa īpašnieka maiņu, pamatojoties uz abpusēju iesniegumu, reģistrē šādā kārtībā:

41.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

41.1.1. iesniegumu;

41.1.2. reģistrācijas apliecību;

41.2. īpašnieka maiņu, pamatojoties uz abpusēju iesniegumu, reģistrē atsavinātāja un ieguvēja vai to pilnvaroto personu klātbūtnē;

41.3. īpašnieka maiņas reģistrācija, pamatojoties uz abpusēju iesniegumu, attiecas tikai uz transportlīdzekļiem, kuri iepriekš ir reģistrēti Latvijā un kuru ieguvējiem tiks izsniegta reģistrācijas apliecība;

41.4. ja transportlīdzeklis ir laulāto kopīga manta, laulātais, uz kura vārda transportlīdzeklis reģistrēts, tā īpašnieka maiņas reģistrācijas iesniegumā ar parakstu apliecina, ka otram laulātajam nav pretenziju attiecībā uz transportlīdzekļa atsavināšanu.

42. Transportlīdzekļa īpašnieka maiņu, pamatojoties uz līgumu, reģistrē šādā kārtībā:

42.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

42.1.1. iesniegumu;

42.1.2. reģistrācijas apliecību ar atzīmi par noņemšanu no uzskaites;

42.1.3. izrakstu no notariālo darbību aktu grāmatas vai – uzrādījuma kārtībā – zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītas personas apliecinātu līgumu, ar kuru tiek nodibinātas vai pārgrozītas īpašuma tiesības uz transportlīdzekli;

42.2. ja līguma oriģinālu iesniegt nav iespējams, iesniedz zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu līguma kopiju vai arī iesniedz līguma kopiju (uzrādot oriģinālu).

43. Lai reģistrētu transportlīdzekļa īpašnieka maiņu, pamatojoties uz tiesas spriedumu, iesniedz:

43.1. iesniegumu;

43.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu;

43.3. reģistrācijas apliecību;

43.4. spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru nodibinātas vai pārgrozītas īpašuma tiesības (iesniedz tiesas apliecinātu norakstu ar atzīmi par sprieduma spēkā stāšanos vai noraksta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja iegūti vairāki īpašuma objekti).

44. Transportlīdzekļa īpašnieka maiņu mantojuma gadījumā reģistrē šādā kārtībā:

44.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

44.1.1. iesniegumu;

44.1.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu, ja transportlīdzekļa īpašnieks transportlīdzekli iepriekš nav reģistrējis savā valdījumā. Izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu nav nepieciešama, ja mantinieks transportlīdzekli noraksta šo noteikumu 69.1.5.apakšpunktā minētajā kārtībā;

44.1.3. reģistrācijas apliecību;

44.1.4. mantojuma tiesības apliecinošu dokumentu (piemēram, mantojuma apliecību, tiesas spriedumu par mantošanu) vai šī dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja mantoti vairāki īpašuma objekti;

44.2. pirms mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta saņemšanas iespējamais mantinieks, uzrādot mantojuma atklāšanās faktu un iespējamā mantinieka statusu apliecinošus dokumentus (piemēram, miršanas apliecību, dzimšanas apliecību, laulības apliecību, testamentu), iesniedzot to kopijas un apliecinot šo faktu ar parakstu iesniegumā, kā arī iesniedzot izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu, var reģistrēt transportlīdzekli uz sava vārda kā transportlīdzekļa valdītājs. Šādā gadījumā transportlīdzekli reģistrē transportlīdzekļa valdītājam līdz mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta saņemšanai un reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Aizliegts atsavināt līdz apstiprināšanai mantojuma tiesībās".

45. Ja tiek realizēta apķīlāta vai valstij piekritīga manta vai par administratīviem pārkāpumiem ceļu satiksmē izņemti transportlīdzekļi, transportlīdzekļa īpašnieka maiņu reģistrē šādā kārtībā:

45.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

45.1.1. iesniegumu;

45.1.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu;

45.1.3. reģistrācijas apliecību. Ja transportlīdzeklis nav reģistrēts Latvijā, reģistrācijas apliecības vietā iesniedz transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus apliecinošu dokumentu, bet no ārpuskopienas valsts ievestam transportlīdzeklim – arī dokumentu par to, ka transportlīdzekļa ievešana Eiropas Savienībā ir noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā, vai Valsts ieņēmumu dienesta atļauju reģistrēt transportlīdzekli;

45.1.4. zvērināta tiesu izpildītāja vai arī valsts vai pašvaldības iestādes (kura vērš bezstrīdus piedziņu uz transportlīdzekli, pamatojoties uz izpildu dokumentu) izsniegtu dokumentu par apķīlātas vai valstij piekritīgas mantas – transportlīdzekļa – nodošanu īpašumā vai par nodošanu realizācijai kopā ar ieguvēja īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu. Ja reģistrē par administratīviem pārkāpumiem ceļu satiksmē izņemtu un valstij piekritīgu transportlīdzekli, minēto dokumentu vietā iesniedz atsavinātāja – Nodrošinājuma valsts aģentūras – izsniegtu pirkšanas un pārdošanas līgumu;

45.2. ja apķīlātā vai valstij piekritīgā transportlīdzekļa reģistrācijai netiek iesniegts transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus apliecinošs dokuments, to aizliegts reģistrēt kā transportlīdzekli, bet atļauta tā numurēto agregātu reģistrācija saskaņā ar šo noteikumu 56.punktu. Izņēmuma gadījumā lēmumu par tā reģistrāciju kā transportlīdzekli var pieņemt CSDD.

46. Transportlīdzekļa īpašnieka maiņu, pamatojoties uz aktu par juridiskai personai reģistrēta transportlīdzekļa nodošanu īpašumā ieguvējam, reģistrē šādā kārtībā:

46.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

46.1.1. iesniegumu;

46.1.2. reģistrācijas apliecību;

46.1.3. aktu par atsavinātājam – juridiskai personai – reģistrēta transportlīdzekļa īpašuma tiesību nodošanu ieguvējam. Šajā dokumentā norāda atsavinātāja un ieguvēja nosaukumu (vārdu, uzvārdu), adresi, transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus tādā apjomā, kas ļauj identificēt konkrēto transportlīdzekli, un to apliecina ar atsavinātāja atbildīgās personas parakstu;

46.2. ja transportlīdzeklis nav reģistrēts atsavinātājam – apdrošināšanas sabiedrībai, kura ieguvusi transportlīdzekli īpašumā, pamatojoties uz apdrošināšanas līgumu sakarā ar apdrošināšanas gadījuma iestāšanos, – papildus iesniedz aktu par transportlīdzekļa nodošanu īpašumā, ar kuru šīs īpašuma tiesības iegūtas no apdrošinājuma ņēmēja – juridiskās vai fiziskās personas –, un izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu.

47. Lai reģistrētu transportlīdzekļa īpašnieka maiņu, pamatojoties uz transportlīdzekļu reģistra atzīmi par transportlīdzekļa nodošanu īpašumā ieguvējam, ja šo atzīmi izdarījis atsavinātājs – juridiska persona, kura noslēgusi sadarbības līgumu par informācijas apmaiņu ar CSDD –, iesniedz šādus dokumentus:

47.1. iesniegumu;

47.2. reģistrācijas apliecību.

48. Transportlīdzekļa īpašnieka maiņu, izbeidzot kopīpašumu, reģistrē šādā kārtībā:

48.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

48.1.1. iesniegumu;

48.1.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu, ja transportlīdzeklis netiek iegūts tieši no atsavinātāja;

48.1.3. reģistrācijas apliecību;

48.1.4. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu vai, ja transportlīdzekli reģistrē vienam no līdzīpašniekiem, izbeidzot kopīpašumu, – līdzīpašnieku parakstītu vienošanos par kopīpašuma izbeigšanu, nododot transportlīdzekli vienam no līdzīpašniekiem. Līdzīpašnieki vienošanos var parakstīt CSDD visu līdzīpašnieku vai to pilnvaroto personu klātbūtnē vai arī iesniegt zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu rakstisku līdzīpašnieku piekrišanu. Ja kopīpašuma izbeigšana tiek reģistrēta CSDD, neiesniedzot zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu rakstisku līdzīpašnieku piekrišanu, un kopīpašumā esošais transportlīdzeklis pieder arī nepilngadīgai personai, papildus iesniedz Bāriņtiesas piekrišanu kopīpašuma izbeigšanai;

48.2. ja transportlīdzeklis nav reģistrēts kā kopīpašums, papildus iesniedz dokumentu, kurš apliecina transportlīdzekļa iegūšanu kopīpašumā.

49. Lai reģistrētu transportlīdzekļa īpašnieka maiņu, reorganizējot juridisko personu, iesniedz:

49.1. iesniegumu;

49.2. reģistrācijas apliecību;

49.3. tā dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina transportlīdzekļa piederību pēc reorganizācijas.

50. Lai reģistrētu kapitālsabiedrības pamatkapitālā ieguldīta transportlīdzekļa īpašnieka maiņu, iesniedz:

50.1. iesniegumu;

50.2. reģistrācijas apliecību, ja transportlīdzeklis reģistrēts Latvijā, vai attiecīgi šo noteikumu 38.punktā vai 39.1.apakšpunktā minētos dokumentus, ja transportlīdzeklis nav reģistrēts Latvijā;

50.3. Uzņēmumu reģistra apliecinātu paziņojumu par transportlīdzekļa ieguldīšanu kapitālsabiedrības pamatkapitālā, ja reģistrācijas apliecības sadaļā "Atzīme par transportlīdzekļa īpašnieka maiņu" nav Uzņēmumu reģistra apliecinātas atzīmes par transportlīdzekļa ieguldīšanu kapitālsabiedrības pamatkapitālā.

51. Pirms transportlīdzekļa atsavināšanas transportlīdzekli noņem no uzskaites. Noņemšanu no uzskaites var veikt vienlaikus ar īpašnieka maiņas reģistrāciju.

IX. Transportlīdzekļa īpašnieka, valdītāja vai turētāja datu maiņas reģistrācija

52. Lai reģistrētu transportlīdzekļa īpašnieka vai valdītāja vārda, uzvārda vai nosaukuma maiņu, iesniedz:

52.1. iesniegumu;

52.2. reģistrācijas apliecību;

52.3. izmaiņas apliecinošā dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu).

53. Lai reģistrētu reģistrācijas apliecībā norādītā turētāja vārda, uzvārda, nosaukuma vai adreses maiņu, iesniedz:

53.1. iesniegumu;

53.2. reģistrācijas apliecību;

53.3. izmaiņas apliecinošā dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu).

X. Transportlīdzekļa uzskaites tehnisko datu izmaiņu reģistrācija

54. Lai reģistrētu transportlīdzekļa krāsas maiņu, iesniedz:

54.1. iesniegumu;

54.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu;

54.3. reģistrācijas apliecību.

55. Transportlīdzekļa identifikācijas numura izmaiņas reģistrē šādā kārtībā:

55.1. iesniedz šādus dokumentus:

55.1.1. iesniegumu;

55.1.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu;

55.1.3. reģistrācijas apliecību;

55.1.4. dokumentu par Valsts policijas veikto transportlīdzekļa identifikācijas numura izmaiņu pārbaudi un pārbaudes rezultātiem (izņemot gadījumus, kad CSDD var pieņemt lēmumu, ka transportlīdzeklis ir identificējams un transportlīdzekļa identifikācijas numura izmaiņas ir legālas);

55.2. lēmumu, ka transportlīdzeklis ir identificējams un transportlīdzekļa identifikācijas numura izmaiņas ir legālas, CSDD var pieņemt šādos gadījumos:

55.2.1. ja transportlīdzekļa remonta dēļ ir likvidēts vai bojāts identifikācijas numurs vai transportlīdzeklim ir uzstādīta numurētā agregāta detaļa, uz kuras izgatavotājs marķē numurēto agregātu, un transportlīdzeklis iepriekš uzrādīts agregātu numuru salīdzināšanai, un izsniegtajā izziņā par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu norādīta šādu darbu nepieciešamība. Šādā gadījumā transportlīdzekļa identifikācijas numura izmaiņu reģistrācijai iesniedz arī šo izziņu;

55.2.2. ja transportlīdzekli ir iespējams identificēt pēc CSDD rīcībā esošās informācijas;

55.3. ja reģistrē transportlīdzekļa identifikācijas numura izmaiņas, reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda attiecīgu atzīmi;

55.4. ja transportlīdzeklim tiek uzstādīta numurētā agregāta detaļa, uz kuras izgatavotājs marķē numurēto agregātu, tās reģistrācijai papildus iesniedz dokumentu par numurētā agregāta detaļas iegādi.

56. Numurēto agregātu reģistrē šādā kārtībā:

56.1. lai reģistrētu numurēto agregātu, iesniedz šādus dokumentus:

56.1.1. iesniegumu;

56.1.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu numurētam agregātam;

56.1.3. numurētā agregāta uzskaites tehniskos datus un īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu:

56.1.3.1. ārvalstī vai muitas zonā izdotu numurētā agregāta uzskaites tehniskos datus un īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu un dokumentu par to, ka numurētā agregāta ievešana Eiropas Savienībā no ārpuskopienas valsts ir noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā;

56.1.3.2. rēķinu-uzziņu (kopā ar izziņu par numurētā agregāta piederību vai ar Latvijā izgatavota agregāta izgatavotāja izdotu sertifikātu);

56.1.3.3. aktu par juridiskai personai piederoša numurētā agregāta nodošanu īpašumā (kopā ar izziņu par numurētā agregāta piederību vai ar Latvijā izgatavota agregāta izgatavotāja izdotu sertifikātu);

56.1.3.4. apķīlātās vai valstij piekritīgās mantas izsoles aktu par transportlīdzekļa vai numurētā agregāta pārdošanu. Ja transportlīdzeklis vai numurētais agregāts nav reģistrēts kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, papildus iesniedz dokumentu par to, ka numurētā agregāta vai transportlīdzekļa ievešana Eiropas Savienībā no ārpuskopienas valsts ir noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā, vai Valsts ieņēmumu dienesta atļauju reģistrēt numurēto agregātu;

56.2. numurētā agregāta uzskaites tehniskos datus un īpašuma tiesības apliecinošs dokuments nav jāiesniedz, ja transportlīdzekļu reģistrā ir informācija par to, ka attiecīgais numurētais agregāts reģistrēts īpašniekam, kurš to vēlas reģistrēt sev, vai arī informācija par to, ka īpašnieks norakstījis transportlīdzekli ar šādu numurēto agregātu vai veicis pārbūvi sev piederošam transportlīdzeklim, uzstādot citu numurēto agregātu;

56.3. atļauts reģistrēt Latvijā reģistrēta numurētā agregāta īpašnieka maiņu, pamatojoties uz abu pušu iesniegumu, ja numurētajam agregātam ir reģistrēts tikai viens īpašnieks (atsavinātājs) un šā numurētā agregāta īpašnieka maiņas reģistrācija no atsavinātāja citai personai (ieguvējam) notiek atsavinātāja un ieguvēja vai to pilnvaroto personu klātbūtnē, atsavinātājam iesniedzot izziņu par numurētā agregāta piederību.

57. Transportlīdzekļa pārbūvi reģistrē šādā kārtībā:

57.1. lai reģistrētu sērijveidā pārbūvējamo transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

57.1.1. iesniegumu;

57.1.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu;

57.1.3. nepārbūvēta transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību vai attiecīgi šo noteikumu 38.punktā vai 39.1.apakšpunktā minētos dokumentus, ja transportlīdzeklis nav reģistrēts Latvijā;

57.1.4. sērijveidā pārbūvēta transportlīdzekļa atbilstības apliecinājumu (9.pielikums);

57.1.5. izziņu par numurētā agregāta piederību vai kādu no šo noteikumu 56.1.3.apakšpunktā minētajiem dokumentiem, ja pārbūvējot tiek mainīts numurētais agregāts;

57.1.6. ja transportlīdzeklis ir pārbūvēts par tādu transportlīdzekli, kas saskaņā ar likumu "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli" ir apliekams ar vieglo automobiļu un motociklu nodokli, – dokumenta kopiju par nodokļa samaksu (uzrādot oriģinālu);

57.2. lai reģistrētu individuāli pārbūvējamo transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

57.2.1. iesniegumu;

57.2.2. nepārbūvēta transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību vai attiecīgi šo noteikumu 38.punktā vai 39.1.apakšpunktā minētos dokumentus, ja transportlīdzeklis nav reģistrēts Latvijā;

57.2.3. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu, ja transportlīdzekļa pārbūves reģistrācijai transportlīdzekļa tehniskās ekspertīzes akts nav nepieciešams;

57.2.4. transportlīdzekļa tehniskās ekspertīzes aktu (izņemot, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par transportlīdzekļu pārbūvi tehniskā ekspertīze pēc pārbūves nav jāveic) vai pārbūvēta sporta transportlīdzekļa tehnisko pasi (uzrāda tehniskās pases oriģinālu un iesniedz kopiju). Pārbūvēta sporta transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Sporta";

57.2.5. izziņu par numurētā agregāta piederību vai kādu no šo noteikumu 56.1.3.apakšpunktā minētajiem dokumentiem, ja pārbūvējot tiek mainīts numurētais agregāts (izņemot šo noteikumu 56.2.apakšpunktā minēto gadījumu);

57.2.6. ja transportlīdzeklis ir pārbūvēts par tādu transportlīdzekli, kas saskaņā ar likumu "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli" ir apliekams ar vieglo automobiļu un motociklu nodokli, – dokumenta kopiju par nodokļa samaksu (uzrādot oriģinālu);

57.3. motocikls, kurš reģistrēts ar blakusvāģi, izmantošanai ceļu satiksmē bez blakusvāģa nav jāpārreģistrē kā motocikls bez blakusvāģa;

57.4. nereģistrē transportlīdzekļa pārbūvi, kura neatbilst normatīvajos aktos par transportlīdzekļu pārbūvi atļautajām pārbūvēm vai ir aizliegta;

57.5. transportlīdzekli, kas ir vai tiks pārbūvēts par sporta transportlīdzekli, var reģistrēt tikai Latvijas Motosporta federācijas vai Latvijas Automobiļu federācijas licencētam sportistam vai biedram, iesniedzot attiecīgās federācijas izsniegtu apliecinošu dokumentu;

57.6. ar transportlīdzekli, kuram veikta normatīvajos aktos aizliegta pārbūve, piedalīties ceļu satiksmē aizliegts. Šādu transportlīdzekli atļauts reģistrēt vienu reizi uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Šādā gadījumā reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Aizliegts ekspluatēt, veikta aizliegta pārbūve".

XI. Reģistrācijas dokumentu un numura zīmju maiņa

58. Reģistrācijas dokumentu zudušā vietā izsniedz vai reģistrācijas dokumentu maina šādā kārtībā:

58.1. lai mainītu reģistrācijas dokumentu vai saņemtu jaunu zudušā vietā, iesniedz šādus dokumentus:

58.1.1. iesniegumu;

58.1.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu, ja nepieciešama reģistrācijas apliecība nozaudētās vietā. Izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu nav nepieciešama, ja tiek mainīta reģistrācijas apliecība, tiek izsniegta jauna reģistrācijas apliecība nozagtās vietā, tiek iesniegts šo noteikumu 58.1.4.apakšpunktā minētais dokuments, kā arī ja tiek mainīta tirdzniecības numura karte, izmēģinājuma numura karte un izziņa par numurētā agregāta piederību;

58.1.3. reģistrācijas dokumentu (tā maiņas gadījumā). Reģistrācijas dokumentu maina, ja iesniedz reģistrācijas dokumentu, kuram var konstatēt veidlapas numuru, vai reģistrācijas dokumentu, kurš pēc sabojāšanas nav viengabala, bet ir iespējams identificēt, ka atsevišķās daļas ir no šī reģistrācijas dokumenta;

58.1.4. policijas izziņu par reģistrācijas dokumenta zādzības faktu vai attiecīgas institūcijas izziņu par reģistrācijas dokumenta bojāeju nepārvaramas varas dēļ (var iesniegt kopiju, uzrādot oriģinālu);

58.2. izsniedzot jaunu reģistrācijas dokumentu zudušā vietā, transportlīdzekļu reģistrā izdara atzīmi par to, ka iepriekšējais uzskatāms par nederīgu.

59. Valsts reģistrācijas numura maiņu reģistrē šādā kārtībā:

59.1. lai reģistrētu valsts reģistrācijas numura maiņu, iesniedz šādus dokumentus:

59.1.1. iesniegumu;

59.1.2. reģistrācijas dokumentu;

59.1.3. numura zīmi (zīmes);

59.2. ja, reģistrējot transportlīdzekli, numura zīmi (zīmes) nepieciešams nodot CSDD vai valsts reģistrācijas numura maiņu veic pirms transportlīdzekļa nodošanas apstrādes uzņēmumam, numura zīmi (zīmes) var neizsniegt. Šādā gadījumā izsniedz tikai reģistrācijas apliecību, kurā norādīts piešķirtais valsts reģistrācijas numurs.

60. Numura zīmes zudušo vietā saņem šādā kārtībā:

60.1. lai saņemtu numura zīmes zudušo vietā, iesniedz šādus dokumentus:

60.1.1. iesniegumu;

60.1.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu (izņemot, ja zudusi viena no divām numura zīmēm vai ja numura zīmes (zīmju) saņemšanai zudušo vietā iesniedz šo noteikumu 60.1.4.apakšpunktā minēto dokumentu). Tirdzniecības numura zīmju un izmēģinājuma numura zīmju izsniegšanai zudušo vietā nav jāiesniedz izziņa par agregātu numuru salīdzināšanu;

60.1.3. reģistrācijas dokumentu;

60.1.4. policijas izziņu par numura zīmes (zīmju) zādzības faktu vai attiecīgas institūcijas izziņu par numura zīmes (zīmju) bojāeju nepārvaramas varas dēļ (var iesniegt kopiju, uzrādot oriģinālu);

60.1.5. numura zīmi, ja zudusi viena no divām numura zīmēm;

60.2. numura zīmes (zīmju) zudības gadījumā transportlīdzeklim piešķir citu valsts reģistrācijas numuru un izsniedz jaunu numura zīmi (zīmes), bet iepriekšējā kļūst nederīga un tai atbilstošo valsts reģistrācijas numuru turpmāk piešķirt aizliegts;

XII. Operatīvā transportlīdzekļa un taksometra reģistrācija

61. Operatīvo transportlīdzekli reģistrē šādā kārtībā:

61.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

61.1.1. iesniegumu;

61.1.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu;

61.1.3. reģistrācijas apliecību, ja transportlīdzeklis reģistrēts Latvijā, vai attiecīgi šo noteikumu 38.punktā vai 39.1.apakšpunktā minētos dokumentus, ja transportlīdzeklis nav reģistrēts Latvijā;

61.1.4. normatīvajos aktos par operatīvajiem transportlīdzekļiem noteiktās amatpersonas rakstisku apliecinājumu par operatīvā transportlīdzekļa statusa piešķiršanu. Ja operatīvajam transportlīdzeklim nemainās īpašnieks (turētājs), bet kāda cita iemesla dēļ jāmaina reģistrācijas apliecība, jaunajā reģistrācijas apliecībā izdara ierakstu par operatīvā transportlīdzekļa statusu bez atkārtota minētās amatpersonas apliecinājuma;

61.1.5. transportlīdzekļa nomas vai līzinga līgumu (uzrāda oriģinālu un iesniedz kopiju), ja operatīvā transportlīdzekļa statuss piešķirts transportlīdzeklim, kurš tiek nomāts vai ņemts līzingā. Šādā gadījumā juridisko personu, kuras transportlīdzeklim ir piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss, reģistrācijas apliecībā norāda kā turētāju;

61.2. par operatīvā transportlīdzekļa turētāju atļauts norādīt tikai juridisko personu, kuras transportlīdzeklim ir piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss;

61.3. transportlīdzeklis zaudē operatīvā transportlīdzekļa statusu:

61.3.1. saskaņā ar normatīvajos aktos par operatīvajiem transportlīdzekļiem noteiktās amatpersonas rakstisku apliecinājumu par operatīvā transportlīdzekļa statusa anulēšanu;

61.3.2. ja mainās transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs (izņemot, ja, mainoties īpašniekam, nemainās transportlīdzekļa turētājs, kura transportlīdzeklim ir piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss);

61.3.3. ja transportlīdzekļa aprīkojums vai krāsojums neatbilst standarta LVS 63:2009 "Operatīvie transportlīdzekļi, krāsojums, aprīkojums" prasībām. Šādā gadījumā transportlīdzekli noteiktā kārtībā pārreģistrē, dzēšot attiecīgo ierakstu reģistrācijas apliecībā;

61.4. lai reģistrētu transportlīdzekli, kurš zaudējis operatīvā transportlīdzekļa statusu, iesniedz izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu.

62. Taksometru reģistrē šādā kārtībā:

62.1. lai saņemtu taksometra numura zīmes, iesniedz:

62.1.1. iesniegumu;

62.1.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu;

62.1.3. reģistrācijas apliecību, ja transportlīdzeklis reģistrēts Latvijā, vai attiecīgi šo noteikumu 38.punktā vai 39.1.apakšpunktā minētos dokumentus, ja transportlīdzeklis nav reģistrēts Latvijā;

62.1.4. normatīvajos aktos par pasažieru pārvadāšanu ar taksometriem noteiktās institūcijas izdotu rakstisku dokumentu taksometra numura zīmju saņemšanai konkrētam transportlīdzeklim;

62.1.5. numura zīmes. Ja transportlīdzeklis agregātu numuru salīdzināšanai uzrādīts ar ārvalsts numura zīmēm, bet reģistrējot tās netiek nodotas, reģistrācijas iesniegumā norāda iemeslu, kāpēc numura zīmes netiek nodotas;

62.2. pirms noņemt no uzskaites transportlīdzekli, kuram reģistrētas taksometru numura zīmes, tā atsavināšanai Latvijā, valsts reģistrācijas numurus maina pret vispārējas izmantošanas valsts reģistrācijas numuriem šo noteikumu 59.punktā noteiktajā kārtībā. Numurus nemaina, ja šim transportlīdzeklim vienlaikus reģistrē īpašnieka maiņu un transportlīdzekli reģistrē īpašumā personai, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodarbojas ar pasažieru pārvadāšanu ar taksometriem.

XIII. Transportlīdzekļa noņemšana no uzskaites

63. Transportlīdzekļa noņemšana no uzskaites ir transportlīdzekļa reģistrācija, kuru veic, lai varētu transportlīdzekli atsavināt, izvest no valsts pastāvīgai ekspluatācijai ārvalstī, pārtraukt tā reģistrāciju uz laiku, nododot numura zīmes, izslēgt no transportlīdzekļu reģistra vai norakstīt. Transportlīdzekli noņemot no uzskaites, par to izdara atzīmi transportlīdzekļu reģistrā. Transportlīdzekli noņemot no uzskaites atsavināšanai vai izvešanai no valsts, atvērtai reģistrācijas apliecībai nogriež apakšējos stūrus.

64. Pirms transportlīdzekļa noņemšanas no uzskaites maina tā reģistrācijas apliecību, ja:

64.1. ir iesniegta reģistrācijas apliecība, kura nav ielaminēta hologrāfiskajos pretviltošanas vāciņos un ir bez hologrammas (izņemot, ja transportlīdzekli noraksta, uz laiku pārtrauc transportlīdzekļa reģistrāciju, nododot numura zīmes vai noņem no uzskaites vienlaikus ar īpašnieka maiņas reģistrāciju);

64.2. ir iesniegta transportlīdzekļa tehniskā pase vai piekabes tehniskais talons (izņemot, ja transportlīdzekli noraksta vai noņem no uzskaites vienlaikus ar īpašnieka maiņas reģistrāciju).

65. Transportlīdzekli noņem no uzskaites atsavināšanai Latvijā šādā kārtībā:

65.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

65.1.1. iesniegumu;

65.1.2. reģistrācijas apliecību;

65.2. reģistrācijas apliecības sadaļā "Atzīme par transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites" norāda "Noņemts no uzskaites atsavināšanai LR. Atļauts piedalīties satiksmē 30 dienas". Minēto termiņu var pagarināt par 30 dienām vienu reizi, iesniedzot šo noteikumu 65.1.apakšpunktā minētos dokumentus, un par to izdara attiecīgu ierakstu reģistrācijas apliecībā "Pagarināts uz 30 dienām". Transportlīdzekli atļauts atsavināt arī pēc reģistrācijas apliecībā norādītā termiņa beigām, bet, lai to izmantotu ceļu satiksmē, transportlīdzeklis atkārtoti jāreģistrē, mainot reģistrācijas apliecību;

65.3. transportlīdzekli, kurš noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā, aizliegts izvest no Latvijas. Lai šādu transportlīdzekli izvestu no Latvijas, veic šo noteikumu 66.punktā minētās darbības.

66. Transportlīdzekli noņem no uzskaites izvešanai no Latvijas šādā kārtībā:

66.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz:

66.1.1. iesniegumu;

66.1.2. reģistrācijas apliecību. Ja reģistrācijas apliecību nevar iesniegt, transportlīdzeklim saņem reģistrācijas apliecību šo noteikumu 58.punktā minētajā kārtībā, bet, ja reģistrācijas apliecībā, kuru nevar uzrādīt, norādīts iepriekšējais īpašnieks, vienlaikus reģistrē īpašnieka maiņu;

66.1.3. numura zīmi (zīmes). Ja numura zīmi (zīmes) nevar nodot, transportlīdzeklim atjauno numura zīmes šo noteikumu 60.2.apakšpunktā minētajā kārtībā, bet, ja reģistrācijas apliecībā norādīts iepriekšējais īpašnieks, vienlaikus reģistrē īpašnieka maiņu;

66.1.4. īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja reģistrācijas apliecībā norādīts iepriekšējais īpašnieks;

66.2. reģistrācijas apliecības sadaļā "Atzīme par transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites" norāda "Noņemts no uzskaites izvešanai no LR";

66.3. lai ar transportlīdzekli, kurš noņemts no uzskaites izvešanai no Latvijas, piedalītos ceļu satiksmē, veic šo noteikumu 73.punktā minētās darbības;

66.4. ja transportlīdzeklis pastāvīgi reģistrēts ārvalstī bez tā noņemšanas no uzskaites izvešanai no Latvijas un šo faktu apliecina attiecīgās ārvalsts reģistra informācija, transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites izvešanai no valsts CSDD var veikt bez reģistrācijas apliecības un numura zīmju iesniegšanas.

67. Ieķīlātu un neizpirktu transportlīdzekli, kuram transportlīdzekļu reģistrā ir dzēsta komercķīlas atzīme, noņem no uzskaites atsavināšanai Latvijā šādā kārtībā:

67.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

67.1.1. iesniegumu;

67.1.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu;

67.1.3. reģistrācijas apliecību. Ja reģistrācijas apliecību nevar iesniegt, saņem jaunu reģistrācijas apliecību uz īpašnieka vārda šo noteikumu 58.punktā minētajā kārtībā. Reģistrācijas apliecību īpašnieka vārdā var atjaunot komercķīlas ņēmējs, papildus iesniedzot ķīlas līguma kopiju (uzrādot oriģinālu);

67.1.4. komercķīlu reģistra izsniegtu lēmumu paziņojumam par komercķīlas tiesības izlietošanas reģistrēšanu. Šajā gadījumā papildus šo noteikumu 66.2.apakšpunktā minētajām atzīmēm norāda "Lēmums paziņojumam par komercķīlas tiesības izlietošanas reģistrēšanu";

67.2. ķīlā ņemto transportlīdzekli nereģistrē uz ķīlas ņēmēja vārda, bet to var atsavināt, nododot realizācijai tirdzniecības uzņēmumam vai izsniedzot ieguvējam aktu par ieķīlāta un neizpirkta transportlīdzekļa nodošanu īpašumā ieguvējam. Ja ķīlas ņēmējs ir fiziska persona, aktam nepieciešams zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums. Ja ķīlas ņēmējs ir juridiska persona, aktu apliecina ar atbildīgās personas parakstu.

68. Transportlīdzekli noņem no uzskaites atsavināšanai Latvijā, pamatojoties uz izpildu dokumentu, šādā kārtībā:

68.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

68.1.1. iesniegumu;

68.1.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu;

68.1.3. reģistrācijas apliecību. Ja reģistrācijas apliecība nozaudēta vai to nav iespējams iegūt no iepriekšējā īpašnieka, iesniedz zvērināta tiesu izpildītāja vai tās valsts vai pašvaldības iestādes iesniegumu, kura vērš bezstrīdus piedziņu uz transportlīdzekli. Šādā gadījumā izsniedz izziņu par konkrēta transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites;

68.1.4. izpildu dokumentu vai tā izdevēja apliecinātu izpildu dokumenta kopiju, vai arī zvērināta tiesu izpildītāja vai attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes (kura vērš bezstrīdus piedziņu uz transportlīdzekli) izsniegtu dokumentu, kurā ir atsauce uz konkrētu izpildu dokumentu;

68.2. reģistrācijas apliecības sadaļā "Atzīme par transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites" norāda "Noņemts no uzskaites atsavināšanai LR. Atļauts piedalīties satiksmē 30 dienas".

69. Transportlīdzekli noņem no uzskaites norakstīšanai šādā kārtībā:

69.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz:

69.1.1. iesniegumu;

69.1.2. reģistrācijas apliecību;

69.1.3. numura zīmes;

69.1.4. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu, ja reģistrācijas apliecībā norādīts iepriekšējais īpašnieks;

69.1.5. likvidācijas sertifikātu vieglajam automobilim, kravas automobilim ar pilnu masu līdz 3500 kg, triciklam un kvadriciklam. Likvidācijas sertifikātu neiesniedz, ja transportlīdzeklis ir iznīcināts, gājis bojā vai citu iemeslu dēļ transportlīdzekli nodot apstrādes uzņēmumam nav iespējams un ir iesniegts šo faktu apliecinošs dokuments, kā arī ja transportlīdzekļu reģistrā ir informācija, ka transportlīdzeklis atrodas meklēšanā vairāk nekā gadu. Ja transportlīdzeklis iznīcināts vai gājis bojā līdz 2009.gada 31.decembrim, šo faktu var apliecināt transportlīdzekļa īpašnieks;

69.2. ar norakstītu transportlīdzekli vai transportlīdzekli, kuram izsniegts likvidācijas sertifikāts, piedalīties ceļu satiksmē aizliegts;

69.3. norakstītu transportlīdzekli vai transportlīdzekli, kuram izsniegts likvidācijas sertifikāts, turpmāk reģistrēt kā transportlīdzekli aizliegts, izņemot, ja tas norakstīts, pamatojoties uz transportlīdzekļu reģistra informāciju par transportlīdzekļa atrašanos meklēšanā;

69.4. ja transportlīdzekļa īpašnieks vēlas norakstāmā vai apstrādes uzņēmumam nododamā transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru saglabāt reģistrācijai citam transportlīdzeklim, vispirms veic valsts reģistrācijas numura maiņu šo noteikumu 60.2.apakšpunktā minētajā kārtībā;

69.5. noņemot transportlīdzekli no uzskaites norakstīšanai vai arī vēlāk, transportlīdzekļa īpašnieks var saņemt izziņu par numurētā agregāta piederību vai arī reģistrēt numurēto agregātu citam sev piederošam transportlīdzeklim, izņemot, ja likvidācijas sertifikāts nav iesniegts norakstīšanai šo noteikumu 69.1.5.apakšpunktā minēto iemeslu dēļ;

69.6. ja reģistrācijas apliecību vai numura zīmi (zīmes) nenodod, kā arī ja apstrādes uzņēmums tās utilizējis pats, īpašnieks, noņemot transportlīdzekli no uzskaites norakstīšanai, iesniegumā norāda iemeslu. Iesniegumā papildu atzīmes neizdara, ja numura zīme (zīmes) nav izsniegta šo noteikumu 60.2.apakšpunktā minētajā kārtībā. Šādā gadījumā reģistrācijas apliecība un numura zīmes nav jāatjauno;

69.7. transportlīdzekli var noņemt no uzskaites norakstīšanai, arī neiesniedzot šo noteikumu 69.1.apakšpunktā minētos dokumentus un numura zīmes, ja CSDD saņemta informācija no ārvalsts reģistrācijas vai citas kompetentas iestādes par transportlīdzekļa iznīcināšanu vai bojāeju.

70. Transportlīdzekli noņem no uzskaites tā reģistrācijas pārtraukšanai uz laiku, nododot numura zīmes, šādā kārtībā:

70.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

70.1.1. iesniegumu;

70.1.2. reģistrācijas apliecību;

70.1.3. numura zīmi (zīmes). Ja numura zīmi (zīmes) nevar nodot, transportlīdzeklim numura zīmes atjauno šo noteikumu 60.2.apakšpunktā minētajā kārtībā, bet, ja reģistrācijas apliecībā norādīts iepriekšējais īpašnieks, vienlaikus reģistrē īpašnieka maiņu;

70.2. transportlīdzekļu reģistrā izdara atzīmi "Reģistrācija pārtraukta";

70.3. ar transportlīdzekli, kura reģistrācija pārtraukta uz laiku, piedalīties ceļu satiksmē aizliegts;

70.4. lai transportlīdzekli, kura reģistrācija pārtraukta uz laiku, izmantotu ceļu satiksmē, to atkārtoti reģistrē, dzēšot atzīmi par reģistrācijas pārtraukšanu uz laiku, un izsniedz numura zīmes;

70.5. pārtraucot transportlīdzekļa reģistrāciju uz laiku, nodotās numura zīmes tiek glabātas attiecīgajā CSDD nodaļā vienu gadu no reģistrācijas pārtraukšanas. Šo termiņu pirms tā beigām vienu reizi var pagarināt vēl par gadu, iesniedzot iesniegumu un reģistrācijas apliecību;

70.6. ja transportlīdzekli noteiktajā numura zīmju uzglabāšanas termiņā reģistrē tajā pašā CSDD nodaļā, iespējams saņemt nodotās numura zīmes;

70.7. ja transportlīdzekli reģistrē pēc numura zīmju uzglabāšanas termiņa beigām vai citā CSDD nodaļā, iespējams saņemt to pašu valsts reģistrācijas numuru, izgatavojot numura zīmi (zīmes) no jauna, vai arī veikt valsts reģistrācijas numura maiņu;

70.8. transportlīdzekli, kura reģistrācija pārtraukta uz laiku, izvest no Latvijas aizliegts. Lai šādu transportlīdzekli izvestu no Latvijas, veic šo noteikumu 66.punktā minētās darbības.

71. Transportlīdzekli izslēdz no transportlīdzekļu reģistra šādos gadījumos:

71.1. ja transportlīdzeklis pastāvīgi reģistrēts ārvalstī un šo faktu apliecina informācija attiecīgās ārvalsts reģistrā (ja CSDD ir nodrošināta automatizēta pieeja attiecīgajam reģistram) vai attiecīgās ārvalsts reģistra izsniegts dokuments;

71.2. ja transportlīdzeklim piecus gadus nav veikta valsts tehniskā apskate un transportlīdzekļu reģistrā ar šo transportlīdzekli nav veikta neviena reģistrācijas darbība.

72. Transportlīdzekli izslēdz no transportlīdzekļu reģistra šādā kārtībā:

72.1. transportlīdzekli no transportlīdzekļu reģistra izslēdz CSDD, transportlīdzekļu reģistrā izdarot atzīmi "Izslēgts no reģistra";

72.2. no transportlīdzekļu reģistra izslēgtu transportlīdzekli atjauno uzskaitē, veicot valsts tehnisko apskati vai reģistrāciju.

XIV. Transportlīdzekļu reģistrācijas īpašie gadījumi

73. Transportlīdzekli reģistrē, izsniedzot tranzīta numura zīmes, šādā kārtībā:

73.1. Latvijā reģistrētam transportlīdzeklim uzrāda reģistrācijas apliecību ar atzīmi par noņemšanu no uzskaites izvešanai no Latvijas, kā arī iesniedz šādus dokumentus:

73.1.1. iesniegumu;

73.1.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu;

73.1.3. īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja reģistrācijas apliecībā norādīts iepriekšējais īpašnieks;

73.2. Latvijā nereģistrētam transportlīdzeklim iesniedz šādus dokumentus:

73.2.1. iesniegumu;

73.2.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu;

73.2.3. tā dokumenta kopiju, kas apliecina transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus (uzrādot oriģinālu);

73.2.4. īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja dokumentā, kas apliecina transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus, norādīts iepriekšējais īpašnieks;

73.3. tranzīta numura zīmju derīguma termiņš ir piecas dienas. Šis termiņš tiek norādīts tranzīta numura kartē. Tranzīta numura zīmju derīguma termiņu var pagarināt vienu reizi uz piecām dienām, izsniedzot jaunu tranzīta numura karti;

73.4. ja transportlīdzeklis noteiktā termiņā nav izvests no valsts, tam atkārtoti tranzīta numura zīmes nepiešķir.

74. No ārvalsts uz laiku ievestu transportlīdzekli Latvijā reģistrē šādā kārtībā:

74.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz:

74.1.1. iesniegumu;

74.1.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu;

74.1.3. ārvalsts reģistrācijas dokumentu vai jaunam, iepriekš nereģistrētam transportlīdzeklim – transportlīdzekļa izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja izdotu dokumentu, kas apliecina transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus;

74.1.4. īpašuma vai turējuma tiesības apliecinošu dokumentu – personai, kura ievedusi transportlīdzekli, kas nav reģistrēts šai personai;

74.1.5. dokumentu par to, ka transportlīdzekļa ievešana Eiropas Savienībā no ārpuskopienas valsts ir noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā;

74.1.6. turējuma gadījumā – nomas līguma kopiju vai pilnvaras kopiju par transportlīdzekļa lietošanu (uzrādot oriģinālu). Ja ārvalstī reģistrētā transportlīdzekļa turētājs ir persona, kuras deklarētā dzīvesvieta (atrašanās vieta) ir Latvijā, pilnvarojumam lietot fiziskai personai piederošu transportlīdzekli ir obligāts zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums. Pilnvarojumu lietot juridiskai personai piederošu transportlīdzekli var apliecināt arī pats īpašnieks;

74.1.7. numura zīmes (ja tādas ir);

74.1.8. ja transportlīdzeklis saskaņā ar likumu "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli" ir apliekams ar vieglo automobiļu un motociklu nodokli, – dokumenta kopiju par nodokļa samaksu (uzrādot oriģinālu);

74.2. uz laiku reģistrē transportlīdzekļus, kuri pastāvīgi ir vai tiks reģistrēti ārvalstī un kuri ievesti Latvijā uz laiku bez nodoma tos reģistrēt Latvijā pastāvīgi. Šādā gadījumā reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Ievests uz laiku". Transportlīdzekļus, kuru pastāvīga reģistrācija Latvijā ir aizliegta, atļauts reģistrēt vienu reizi uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Šādā gadījumā reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Ievests uz laiku. Aizliegts reģistrēt Latvijā pastāvīgi". Šis nosacījums neattiecas uz transportlīdzekļiem, kuriem piešķirts diplomātiskais valsts reģistrācijas numurs;

74.3. šo noteikumu 74.1.apakšpunktā minētos dokumentus un numura zīmes uzglabā attiecīgajā CSDD nodaļā. Reģistrāciju pamatojošo dokumentu lietā tiek saglabātas šo dokumentu kopijas;

74.4. noņemot transportlīdzekli no uzskaites izvešanai no Latvijas, iesniedz šo noteikumu 66.punktā minētos dokumentus, pretim saņemot glabāšanā nodotos dokumentus un numura zīmes. Minētās darbības veic tajā CSDD nodaļā, kurā nodoti ārvalsts dokumenti un numura zīmes.

75. Transportlīdzekli, kuram piešķirts diplomātiskais valsts reģistrācijas numurs, reģistrē un diplomātiskās numura zīmes minētajam transportlīdzeklim izsniedz CSDD Rīgas nodaļā. Lai šādu transportlīdzekli noņemtu no uzskaites, atsavinātu vai nomainītu tam valsts reģistrācijas numuru, diplomātiskās numura zīmes nodod CSDD Rīgas nodaļā. Visos minētajos gadījumos, lai reģistrētu transportlīdzekli, papildus šajos noteikumos minētajiem dokumentiem iesniedz Ārlietu ministrijas notu, kurā norādīts īpašnieks, dati par attiecīgo transportlīdzekli, nepieciešamā reģistrācijas darbība un piešķiramā numura zīme. Lai reģistrētu transportlīdzekli, var iesniegt ārvalstīs izsniegtu īpašuma tiesības un transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus apliecinošo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus).

76. Lai transportlīdzeklim reģistrētu vēsturiskā spēkrata statusu, papildus šajos noteikumos minētajiem dokumentiem nepieciešams CSDD lēmums par vēsturiskā spēkrata statusu transportlīdzeklim. Transportlīdzeklim, kuram piešķirts vēsturiskā spēkrata statuss, reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Vēsturiskais spēkrats". Ja vēsturiskā spēkrata īpašuma tiesības nav juridiski pierādītas, to reģistrē Latvijas Antīko automobiļu kluba vai tā biedru lietošanā. Šādā gadījumā īpašuma tiesības apliecinošs dokuments ir Latvijas Antīko automobiļu kluba tehniskās komisijas izsniegts vēsturiskā spēkrata reģistrācijas iesniegums. Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības sadaļā "Īpašnieks" norāda Latvijas Antīko automobiļu klubu vai tā biedru, bet sadaļā "Piezīmes" papildus norāda "Aizliegts atsavināt".

77. Šajos noteikumos neatrunātos gadījumos jautājumu par transportlīdzekļa reģistrāciju CSDD izskata un lēmumu pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

78. Transportlīdzekļa reģistrācijai iesniegtos dokumentus glabā tajā CSDD nodaļā, kurā transportlīdzeklis vai numurētais agregāts reģistrēts.

79. CSDD ne retāk kā reizi divos mēnešos informē attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts transportlīdzekļu reģistru, ja Latvijā reģistrēts transportlīdzeklis, kura reģistrācijai iesniegts šīs valsts izdots transportlīdzekļa reģistrācijas dokuments.

XV. Noslēguma jautājums

80. Šo noteikumu 19. un 30.punktā minētajos gadījumos persona mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecības vietā var iesniegt CSDD izsniegtu atpūtas kuģa vadītāja apliecību līdz tajā norādīta derīguma termiņa beigām.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1999.gada 29.aprīļa Direktīvas 1999/37/EK par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem;

2) Komisijas 2003.gada 23.decembra Direktīvas 2003/127/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 1999/37/EK par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem;

3) Padomes 2006.gada 20.novembra Direktīvas 2006/103/EK, ar ko pielāgo dažas direktīvas transporta politikas jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1610
Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības paraugs un tajā norādāmā informācija

Averss

Reverss

Reģistrācijas apliecības sadaļās norādāmā informācija

1. "Reģistrācijas numurs" – transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs.

2. "1.reģistrācijas datums" – transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas datums. Ja tiek iesniegta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim izdota reģistrācijas apliecība vai ārvalsts reģistrācijas dokuments, kurā norādīts tikai transportlīdzekļa izlaiduma gads, sadaļā norāda izlaiduma gadu. Pārējos gadījumos sadaļā norāda transportlīdzekļa modeļa gadu.

3. "Derīga līdz" – reģistrācijas apliecības derīguma termiņš (ja tas ir ierobežots).

4. "Marka" – transportlīdzekļa marka.

5. "Modelis" – transportlīdzekļa modelis (komercnosaukums).

6. "VIN" – transportlīdzekļa izgatavotāja piešķirtais transportlīdzekļa identifikācijas numurs.

7. "Turētājs" – turētāja vārds un uzvārds vai nosaukums, kā arī turētāja deklarētā dzīvesvieta (atrašanās vieta) Latvijā. Ja transportlīdzekļa īpašnieks vai valdītājs ir arī tā turētājs, sadaļā norāda transportlīdzekļa īpašnieka vai valdītāja datus. Šajos noteikumos noteiktajos gadījumos šajā sadaļā norāda aizbildņa vai aizgādņa datus.

8. "Īpašnieks" – transportlīdzekļa īpašnieka vai valdītāja vārds un uzvārds vai nosaukums.

9. "Tips" – transportlīdzekļa tips.

10. "Variants" – transportlīdzekļa tipa variants.

11. "Versija" – transportlīdzekļa tipa varianta versija.

12. "Pilna masa (kg)" – transportlīdzekļa izgatavotāja noteiktā transportlīdzekļa maksimālā pieļaujamā masa kopā ar vadītāju, pasažieriem un kravu. Motocikliem un mopēdiem – nenorāda.

13. "Pašmasa (kg)" – atbilstoši standartam LVS 87:1997/AC:2005 "Transportlīdzekļu tipi un to definīcijas" nokomplektēta transportlīdzekļa masa kopā ar vadītāju, bet bez pasažieriem un kravas.

14. "Izdota" – reģistrācijas apliecības izdošanas datums un CSDD nodaļa, kurā izsniegta reģistrācijas apliecība.

15. "Kategorija" – transportlīdzekļa kategorija.

16. "Jauda/svars (kW/kg)" – motocikla jaudas un svara attiecība.

17. "Tipa apstiprinājuma Nr." – transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma numurs.

18. "Motora tilpums (cm3)" – mehāniskā transportlīdzekļa vai mopēda motora tilpums.

19. "Motora maks. jauda (kW)" – mehāniskā transportlīdzekļa vai mopēda maksimālā motora jauda.

20. "Degviela" – mehāniskā transportlīdzekļa vai mopēda degvielas veids.

21. "Krāsa" – transportlīdzekļa krāsa:

21.1. ja transportlīdzekļa krāsojums sastāv no vairākām krāsām, reģistrācijas apliecībā norāda pamatkrāsu un ne vairāk kā vienu papildkrāsu. Ja krāsu skaits ir lielāks un nav iespējams izdalīt divas galvenās krāsas, norāda "Vairākkrāsu";

21.2. par papildkrāsām neuzskata:

21.2.1. virsbūves (kabīnes) pārklājumus, kā arī dažādu veidu uzrakstus vai apzīmējumus, kas neaizņem vairāk par 20 % no transportlīdzekļa ārējās krāsojamās virsmas laukuma;

21.2.2. tentu krāsojumus;

21.2.3. papildaprīkojumu krāsu;

21.3. kravas automobiļu krāsu nosaka pēc kabīnes vai vienapjoma virsbūves krāsojuma;

21.4. piekabes (puspiekabes) krāsu nosaka pēc rāmja, virsbūves vai uzstādītās iekārtas krāsojuma (atkarībā no konkrētā transportlīdzekļa tipa);

21.5. operatīvajiem transportlīdzekļiem kā papildkrāsu reģistrācijas apliecībā norāda standartā LVS 63/A4:2006 "Operatīvie transportlīdzekļi, krāsojums, aprīkojums" noteikto kontrastējošo krāsu.

22. "Sēdvietas" – sēdvietu skaits.

23. "Stāvvietas" – autobusiem pasažieru stāvvietu skaits.

24. "Veids" – standartam LVS 87:1997/AC:2005 "Transportlīdzekļu tipi un to definīcijas" un transportlīdzekļu tipu aprakstam atbilstošs tips, izdarot atzīmes par operatīvā transportlīdzekļa statusa piešķiršanu un atzīmes par transportlīdzekļa pārbūvi vai uzstādīto aprīkojumu.

25. "Piezīmes" – atsavināšanas aizliegumi, ierobežojumi un atzīmes par aizbildnību un aizgādnību, kā arī cita nepieciešamā papildu informācija.

26. "Atzīme par transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites" – ieraksti par transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites un ierakstu izdarīšanas datums, kuru CSDD darbinieks apliecina ar parakstu un reģistrācijas dokumentu apliecināšanai paredzēto zīmogu.

27. "Atzīme par transportlīdzekļa īpašnieka maiņu" – atkarībā no īpašnieka maiņas veida:

27.1. tirdzniecības uzņēmuma nosaukums, rēķina-uzziņas numurs un tās izdošanas datums. Ierakstu apliecina ar tirdzniecības uzņēmuma zīmogu un atbildīgās personas parakstu;

27.2. zvērināta notāra vārds, uzvārds, dokumenta nosaukums, numurs un tā izdošanas datums. Ierakstu apliecina ar zvērināta notāra zīmogu un parakstu. Atzīmi var neizdarīt, ja iesniedz zvērināta notāra izsniegtus mantojuma tiesības apliecinošus dokumentus;

27.3. Uzņēmumu reģistra atzīme par transportlīdzekļa ieguldīšanu kapitālsabiedrības pamatkapitālā un paziņojuma par ieguldīšanu datums. Ierakstu apliecina ar Uzņēmumu reģistra zīmogu un atbildīgās amatpersonas parakstu. Atzīmi var neizdarīt, ja iesniedz Uzņēmumu reģistra apliecinātu paziņojumu par transportlīdzekļa ieguldīšanu kapitālsabiedrības pamatkapitālā;

27.4. atsavinātāja – juridiskas personas – izdota dokumenta par atsavināšanu nosaukums un tā izdošanas datums. Ierakstu apliecina ar atsavinātāja atbildīgās personas parakstu. Šādā gadījumā atzīmes izdarīšana ir brīvprātīga pēc paša atsavinātāja ieskatiem.

Satiksmes ministrs K.Gerhards
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1610
Tranzīta numura kartes paraugs

Satiksmes ministrs K.Gerhards
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1610
Izziņas par transportlīdzekļa numurētā agregāta piederību paraugs

Satiksmes ministrs K.Gerhards
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1610
Izmēģinājuma numura kartes paraugs

Satiksmes ministrs K.Gerhards
5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1610
Tirdzniecības numura kartes paraugs

Satiksmes ministrs K.Gerhards
6.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1610
Bezceļu transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības paraugs

Satiksmes ministrs K.Gerhards
7.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1610
Numura zīmju apraksts

1. Atkarībā no transportlīdzekļu konstrukcijas un veida Latvijā ir noteikti šādi numura zīmju tipi, ar kuriem saskaņā tiek izgatavotas numura zīmes:

1.1. A tips (520 x 110 mm) – paredzēts uzstādīšanai transportlīdzekļu priekšpusē, kā arī aizmugurē, ja ir atbilstoša transportlīdzekļa konstrukcija (neuzstāda motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem);

1.2. B tips (280 x 200 mm) – paredzēts uzstādīšanai to transportlīdzekļu aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt A tipa numura zīmi (neuzstāda motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem);

1.3. C tips (240 x 130 mm) – paredzēts uzstādīšanai:

1.3.1. motociklu, kuru motora darba tilpums pārsniedz 125 cm3, triciklu un kvadriciklu aizmugurē;

1.3.2. to transportlīdzekļu aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt A vai B tipa numura zīmi šajos noteikumos paredzētajos gadījumos;

1.3.3. vēsturisko spēkratu priekšpusē vai aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt attiecīgi A, B vai E tipa numura zīmi;

1.3.4. to transportlīdzekļu aizmugurē, kuriem nav iespējams uzstādīt E tipa numura zīmi;

1.4. E tips (300 x 110 mm) – paredzēts uzstādīšanai to transportlīdzekļu aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt A vai B tipa numura zīmi, vai to transportlīdzekļu priekšpusē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt A tipa numura zīmi, kā arī citos šajos noteikumos paredzētos gadījumos;

1.5. F tips (177 x 130 mm) – paredzēts uzstādīšanai to motociklu aizmugurē, kuru motora darba tilpums nepārsniedz 125 cm3, kā arī to motociklu aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt C tipa numura zīmi;

1.6. G tips (133 x 165 mm) – paredzēts uzstādīšanai mopēdu aizmugurē;

1.7. H tips (133 x 165 mm) – paredzēts uzstādīšanai bezceļu transportlīdzekļu aizmugurē.

2. Vispārējās izmantošanas numura zīmes:

2.1. izgatavo A, B, C, E, F un G tipa vispārējās izmantošanas numura zīmes;

2.2. A, B un C tipa numura zīmēs, kuras paredzētas uzstādīšanai mehāniskajiem transportlīdzekļiem, ir divi latīņu alfabēta burti un no viena līdz četriem cipariem, kas veido skaitļus no 1 līdz 9999. A un B tipa numura zīmēs, kuras paredzētas uzstādīšanai piekabēm (puspiekabēm), ir viens latīņu alfabēta burts un no viena līdz četriem cipariem, kas veido skaitļus no 1 līdz 9999. Piekabēm un puspiekabēm paredzēto numura zīmju pēdējo divu cipara simbolu vietā var lietot burta simbolus;

2.3. A tipa numura zīmēs burti no cipariem atdalīti ar horizontālu svītru;

2.4. E tipa numura zīmēs, kuras paredzētas uzstādīšanai mehāniskajiem transportlīdzekļiem, ir divi latīņu alfabēta burti un no viena līdz diviem cipariem, kas veido skaitļus no 1 līdz 99. E tipa numura zīmēs, kuras paredzētas uzstādīšanai piekabēm un puspiekabēm, ir viens latīņu alfabēta burts un no viena līdz diviem cipariem, kas veido skaitļus no 1 līdz 99. Piekabēm un puspiekabēm paredzēto numura zīmju pēdējā cipara simbola vietā var lietot burta simbolus;

2.5. F tipa numura zīmēs ir divi latīņu alfabēta burti un no viena līdz trijiem cipariem, kas veido skaitļus no 1 līdz 999;

2.6. G tipa numura zīmēs ir viens latīņu alfabēta burts un no viena līdz trijiem cipariem, kas veido skaitļus no 1 līdz 999. Pēdējo divu cipara simbolu vietā var lietot burta simbolus;

2.7. vispārējās izmantošanas numura zīmēs, izņemot šo noteikumu 12.punktā minētās numura zīmes, nevar tikt izmantoti latīņu alfabēta burti "Q", "W", "X" un "Y".

3. Individuālās numura zīmēs ir šāds simbolu skaits un izvietojums:

3.1. A tips – divi līdz astoņi simboli, izvietoti vienā rindā;

3.2. B tips – divi līdz septiņi simboli, kurus var izvietot numura zīmes abās rindās. Numura zīmes pirmajā (augšējā) rindā izvieto no viena līdz trim simboliem, bet otrajā (apakšējā) rindā – no viena līdz četriem simboliem. B tipa numura zīmes ar diviem līdz četriem simboliem izgatavo, simbolus izvietojot otrajā (apakšējā) rindā, ja simbolu kombinācija nav veidota no divām daļām vai to nav iespējams sadalīt divās daļās. B tipa numura zīmes ar pieciem līdz septiņiem simboliem izgatavo, ja simbolu kombinācija sastāv no divām daļām (diviem vārdiem) vai to ir iespējams sadalīt divās daļās;

3.3. C tips – divi līdz astoņi simboli, kurus var izvietot numura zīmes abās rindās, no viena līdz četriem simboliem katrā rindā. C tipa numura zīmes ar diviem līdz četriem simboliem izgatavo, simbolus izvietojot otrajā (apakšējā) rindā, ja simbolu kombinācija nav veidota no divām daļām vai to nav iespējams sadalīt divās daļās. C tipa numura zīmes ar pieciem līdz astoņiem simboliem izgatavo, ja simbolu kombinācija sastāv no divām daļām (diviem vārdiem) vai to ir iespējams sadalīt divās daļās;

3.4. E tips – divi līdz četri simboli, izvietoti vienā rindā;

3.5. F tips – divi līdz pieci simboli, kurus var izvietot numura zīmes abās rindās. Numura zīmes pirmajā (augšējā) rindā izvieto no viena līdz diviem simboliem, bet otrajā (apakšējā) rindā – no viena līdz trim simboliem. F tipa numura zīmes ar diviem līdz trim simboliem izgatavo, simbolus izvietojot otrajā (apakšējā) rindā, ja simbolu kombinācija nav veidota no divām daļām vai to nav iespējams sadalīt divās daļās. F tipa numura zīmes ar četriem līdz pieciem simboliem izgatavo, ja simbolu kombinācija sastāv no divām daļām (diviem vārdiem) vai to ir iespējams sadalīt divās daļās;

3.6. G tips – divi līdz četri simboli, kurus var izvietot numura zīmes abās rindās. Numura zīmes pirmajā (augšējā) rindā izvieto vienu simbolu, bet otrajā (apakšējā) rindā – no viena līdz trim simboliem. G tipa numura zīmes ar diviem līdz trim simboliem izgatavo, simbolus izvietojot otrajā (apakšējā) rindā, ja simbolu kombinācija nav veidota no divām daļām vai to nav iespējams sadalīt divās daļās. G tipa numura zīmes ar četriem simboliem izgatavo, ja simbolu kombinācija sastāv no divām daļām (diviem vārdiem) vai to ir iespējams sadalīt divās daļās;

3.7. individuālās numura zīmēs nevar izmantot vairāk kā trīs vienādus simbolus pēc kārtas, tai skaitā arī B, C, F un G tipa numura zīmēs, kur simboli tiek dalīti atsevišķās rindās. Burtu un ciparu simbolus nevar lietot pamīšus, bet tos izkārto tā, lai ciparu simboli seko burtu simboliem vai otrādi;

3.8. individuālās numura zīmēs simbolus var atdalīt tikai ar vienu horizontālu svītru vai tikai ar vienu atstarpi. Nosakot simbolu skaitu, šo svītru vai atstarpi uzskata par atsevišķu simbolu. Svītru vai atstarpi lieto tikai vārdu vai vārdu un ciparu atdalīšanai;

3.9. individuālās numura zīmēs visu simbolu izmēriem jābūt vienādiem. Tajās var izmantot jebkura izmēra simbolus, kas paredzēti atbilstošā tipa numura zīmēs, tai skaitā A un B tipa numura zīmēs, var izmantot E tipa numura zīmēs paredzētos simbolus vai otrādi.

4. Speciālās nozīmes numura zīmes:

4.1. tranzīta numura zīmes:

4.1.1. tranzīta numura zīmju tipi:

4.1.1.1. A tips – paredzēts uzstādīšanai šā pielikuma 1.1.apakšpunktā minētajiem transportlīdzekļiem ar trim līdz sešiem simboliem numura zīmē, kur pirmie divi simboli ir burti, bet pārējie – cipari, kas veido skaitļus no 1 līdz 9999;

4.1.1.2. B tips – paredzēts uzstādīšanai šā pielikuma 1.2.apakšpunktā minētajiem transportlīdzekļiem ar simbolu skaitu no trim līdz pieciem, kur pirmie divi simboli ir burti, bet pārējie – cipari, kas veido skaitļus no 1 līdz 999;

4.1.1.3. C tips – paredzēts uzstādīšanai to transportlīdzekļu aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt A vai B tipa numura zīmi, kā arī motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, ar trim līdz sešiem simboliem, kur pirmie divi simboli ir burti, bet pārējie – cipari, kas veido skaitļus no 1 līdz 9999;

4.1.2. tranzīta numura zīmēs izvieto noteikta izmēra sarkanas krāsas laukumu saskaņā ar standartu LVS 20:2003/A1:2006 "Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmes";

4.2. tirdzniecības numura zīmes:

4.2.1. tirdzniecības numura zīmju tipi:

4.2.1.1. A un B tips – paredzēts uzstādīšanai attiecīgi šā pielikuma 1.1. un 1.2.apakšpunktā minētajiem transportlīdzekļiem ar trim līdz pieciem simboliem;

4.2.1.2. E tips – paredzēts uzstādīšanai to transportlīdzekļu aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt A vai B tipa numura zīmi, kā arī motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem ar trim līdz četriem simboliem;

4.2.2. tirdzniecības numura zīmju pirmais simbols ir burts (A, B, C, D vai E), kas norāda transportlīdzekļa veidu, bet pārējie ir cipari. Pēdējais cipars ir mazāka izmēra un norāda gadu, līdz kuram tirdzniecības numura zīme ir derīga. Pārējie cipari veido skaitļus no 1 līdz 999 A un B tipa numura zīmēs vai no 1 līdz 99 E tipa numura zīmēs;

4.2.3. tirdzniecības numura zīmju simboli ir sarkanā krāsā;

4.3. izmēģinājuma numura zīmes:

4.3.1. izmēģinājuma numura zīmju tipi:

4.3.1.1. A un B tips – paredzēts uzstādīšanai attiecīgi šā pielikuma 1.1. un 1.2.apakšpunktā minētajiem transportlīdzekļiem;

4.3.1.2. C tips – paredzēts uzstādīšanai to transportlīdzekļu aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt A vai B tipa numura zīmi;

4.3.2. izmēģinājuma numura zīmes pirmie trīs simboli ir burti, kas veido burtu kombināciju "IZM", bet pārējie simboli ir cipari, kas veido skaitļus no 1 līdz 999;

4.4. diplomātiskās numura zīmes:

4.4.1. diplomātisko numura zīmju tipi:

4.4.1.1. A un B tips – paredzēts uzstādīšanai attiecīgi šā pielikuma 1.1. un 1.2.apakšpunktā minētajiem transportlīdzekļiem ar četriem līdz septiņiem simboliem A tipa numura zīmēs vai četriem līdz sešiem simboliem B tipa numura zīmēs;

4.4.1.2. C tips – paredzēts uzstādīšanai to transportlīdzekļu aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt A vai B tipa numura zīmi. C tipa numura zīmei ir četri līdz seši simboli;

4.4.1.3. E tips – paredzēts uzstādīšanai transportlīdzekļiem, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt A vai B tipa numura zīmi. E tipa numura zīmei ir četri līdz pieci simboli;

4.4.2. diplomātisko numura zīmju pirmie simboli ir burti "C", "CC" vai "CD", kas izvietoti numura zīmes augšējā rindā B un C tipa numura zīmēs vai numura zīmes kreisajā pusē A un E tipa numura zīmēs. Pārējie šo numura zīmju simboli ir cipari;

4.4.3. diplomātisko numura zīmju fons ir sarkanā krāsā;

4.5. taksometru numura zīmes:

4.5.1. taksometru numura zīmju tipi:

4.5.1.1. A tips – paredzēts uzstādīšanai šā pielikuma 1.1. un 1.2.apakšpunktā minētajiem transportlīdzekļiem ar trim līdz sešiem simboliem;

4.5.1.2. E tips – paredzēts uzstādīšanai to transportlīdzekļu aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt A tipa numura zīmi, ar trim līdz četriem simboliem;

4.5.2. taksometru numura zīmju pirmie divi simboli ir burti, bet pārējie ir cipari, kas veido skaitļus no 1 līdz 9999 A tipa numura zīmēs vai no 1 līdz 99 E tipa numura zīmēs;

4.5.3. taksometru numura zīmju fons ir dzeltenā krāsā;

4.6. bezceļu transportlīdzekļu numura zīmes:

4.6.1. bezceļu transportlīdzekļu numura zīmēs ir trīs līdz pieci simboli. Numura zīmju pirmie divi simboli ir burti, bet pārējie ir cipari, kas veido skaitļus no 1 līdz 999;

4.6.2. bezceļu transportlīdzekļu numura zīmju simboli ir zaļā krāsā.

Satiksmes ministrs K.Gerhards
8.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1610
Rēķina-uzziņas veidlapas paraugs

Satiksmes ministrs K.Gerhards
9.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1610
Sērijveidā pārbūvēta transportlīdzekļa atbilstības apliecinājuma paraugs

Satiksmes ministrs K.Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1610Pieņemts: 22.12.2009.Stājas spēkā: 30.12.2009.Zaudē spēku: 04.12.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 204, 29.12.2009.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
202855
30.12.2009
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"