Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1607

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 88.§)
Noteikumi par bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu

(Noteikumu nosaukums MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 12 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 15.panta pirmo daļu,
16.panta pirmo daļu un 17.panta pirmo un otro daļu

1. Noteikumi nosaka bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsta (turpmāk – pabalsts) apmēru, tā pārskatīšanas kārtību, kā arī pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību.

(Grozīts ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 12)

2. Pabalsta apmērs ir 313,43 euro mēnesī.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr. 565; MK 14.05.2019. noteikumiem Nr. 197)

3. Pabalsta apmēru pārskata Ministru kabinets pēc labklājības ministra ierosinājuma atbilstoši valsts budžeta iespējām, kā arī izvērtējot ekonomisko situāciju valstī.

4. Lai saņemtu pabalstu, tā pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā iesniedz rakstisku pieprasījumu (var izmantot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras tīmekļvietnē ievietoto veidlapu) par pabalsta piešķiršanu, norādot šādas ziņas:

4.1. pabalsta pieprasītāja:

4.1.1. vārds, uzvārds;

4.1.2. personas kods;

4.1.3. deklarētās dzīvesvietas adrese;

4.1.4. tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

4.1.5. kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme);

4.2. bērna:

4.2.1. vārds, uzvārds;

4.2.2. personas kods;

4.3. ja pabalsta pieprasītājam vai kādam no bērna vecākiem dzīvesvieta ir bijusi vai ir citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai attiecīgā persona ir bijusi vai ir nodarbināta citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, papildus par šo personu norāda šādas ziņas:

4.3.1. vārds, uzvārds;

4.3.2. personas kods;

4.3.3. deklarētās dzīvesvietas adrese;

4.3.4. faktiskās dzīvesvietas adrese citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī;

4.3.5. nodarbinātības valsts un darba devēja nosaukums un adrese;

4.3.6. nodarbinātības sākuma un beigu datums;

4.3.7. Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī saņemtie slimības, maternitātes un bezdarbnieka pabalsti un pensija, norādot saņemšanas laikposmu;

4.3.8. Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī saņemtie pabalsti par bērnu, norādot saņemšanas laikposmu;

4.3.9. Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī piešķirtais identifikācijas vai sociālās apdrošināšanas numurs.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr. 419 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 12)

4.1 Šo noteikumu 4.punktā minēto pieprasījumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai nosūtīt pa pastu.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.419 redakcijā)

4.2 Pabalsta pieprasītājs ar parakstu apliecina, ka pieprasījumā sniegtā informācija ir patiesa.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.419 redakcijā)

4.3 Šo noteikumu 4. punktā minēto pieprasījumu var neiesniegt, ja par bērnu, kura kopšanai nepieciešams pabalsts, jau ir piešķirta piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 12 redakcijā)

5. Ja pabalsta pieprasītājs ir aizbildnis, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa pārliecinās, vai persona ir iecelta par aizbildni. Bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par aizbildņa iecelšanu, triju darbdienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā paziņo par to Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.419 redakcijā)

5.1 Ja bērns, par kuru tiek maksāts pabalsts, ievietots valsts, pašvaldības vai privātajā bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē un atrodas pilnā tās apgādībā vai nodots audzināšanā audžuģimenei, bāriņtiesa, valsts, pašvaldības vai privātā bērnu aprūpes un audzināšanas iestāde piecu darbdienu laikā pēc minētā bērna ievietošanas attiecīgajā iestādē vai audžuģimenē paziņo par to Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai atbilstoši pabalsta pieprasītāja deklarētajai dzīvesvietai.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.419 redakcijā)

6. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – komisija) elektroniski iesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā informāciju par bērniem ar invaliditāti, kuriem izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Ja minēto informāciju elektroniski iesniegt nav iespējams, komisija to iesniedz papīra formā.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 12 redakcijā)

7. Pieprasījumu par pabalsta piešķiršanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa izskata un lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības, pieņem mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas.

(Grozīts ar MK 12.05.2010. noteikumiem Nr.419)

7.1 Attiecībā uz bērnu, kura kopšanai nepieciešams pabalsts un par kuru saskaņā ar šo noteikumu 4.punktu nav iesniegts pieprasījums par pabalsta piešķiršanu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem mēneša laikā no dienas, kad no komisijas ir saņemta informācija, ka bērnam ar invaliditāti ir izsniegts šo noteikumu 6. punktā minētais atzinums.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 12 redakcijā)

8. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa atsaka piešķirt pabalstu, ja persona neatbilst Valsts sociālo pabalstu likumā un šajos noteikumos noteiktajiem pabalsta saņemšanas nosacījumiem.

9. Pabalstu piešķir ar dienu, kad ir izsniegts šo noteikumu 6.punktā minētais atzinums.

10. Pabalstu sāk izmaksāt ne vēlāk kā nākamajā kalendāra mēnesī pēc pabalsta piešķiršanas dienas.

11. Pabalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra bez maksas pārskaita pabalsta saņēmēja kontā.

11.1 Šo noteikumu 7.punktā minētajā kārtībā piešķirto pabalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra bez maksas pārskaita uz kontu, kurā personai, kura audzina bērnu ar invaliditāti, tiek pārskaitīta piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti. Pabalsta saņēmējs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā var iesniegt informāciju par citu norēķinu kontu, uz kuru pabalsts pārskaitāms.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 12 redakcijā)

12. Pabalsta izmaksu pārtrauc Valsts sociālo pabalstu likuma 20.pantā minētajos gadījumos.

13. Ja persona tai piešķirto pabalstu nav laikus saņēmusi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļas vainas dēļ, attiecīgo summu, kas personai pienākas, izmaksā bez termiņa ierobežojuma.

14. Pabalsta saņēmēja vainas dēļ nepamatoti saņemto pabalstu persona atmaksā labprātīgi vai to ietur no tiem valsts sociālajiem pabalstiem un valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem, kas personai izmaksājami nākamajos mēnešos un no kuriem atļauts izdarīt ieturējumus.

15. Ja persona nepamatoti saņemto pabalstu neatmaksā labprātīgi vai valsts sociālo pabalstu un valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu izmaksu pārtrauc, pirms parāds ir dzēsts, attiecīgo summu piedzen, iesniedzot izpildrīkojumu tiesu izpildītājam administratīvā akta piespiedu izpildei.

16. Pabalsta izmaksu pārtrauc ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kad radušies apstākļi, kuru dēļ pārtraucama pabalsta izmaksa (izņemot gadījumus, ja pabalsta piešķiršanas brīdī jau bijis zināms pabalsta izmaksas pārtraukšanas termiņš).

17. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1607Pieņemts: 22.12.2009.Stājas spēkā: 01.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 204, 29.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
202852
{"selected":{"value":"01.07.2021","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2019","iso_value":"2019\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2019.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.05.2010","iso_value":"2010\/05\/19","content":"<font class='s-1'>19.05.2010.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-18.05.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2021
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"