Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumus Nr. 1180 "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2011.gadā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1571

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 20.§)
Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2010.gadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu" 5.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka pašvaldību finanšu izlīdzināšanu – kārtību, kādā pašvaldības veic iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (turpmāk – izlīdzināšanas fonds) un kādā no izlīdzināšanas fonda tiek izmaksāta dotācija, kā arī iemaksu un dotācijas apjomu, pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozi, nekustamā īpašuma nodokļa prognozi un finanšu nepieciešamību katrā pašvaldībā.

2. Saskaņā ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu 2010.gadā izlīdzināšanas fonda ieņēmumi plānoti 67 233 891 lata apmērā, un tos veido:

2.1. dotācija izlīdzināšanas fondā no valsts budžeta – 7 152 897 lati;

2.2. pašvaldību iemaksas izlīdzināšanas fondā – 60 080 994 lati (1.pielikums).

3. Izlīdzināšanas fonda izdevumi plānoti 67 233 891 lata apmērā, un tos veido dotācijas pašvaldībām (2.pielikums).

4. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķina vajadzībām nosaka vērtēto ieņēmumu prognozi (iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un nekustamā īpašuma nodokļa par zemi prognoze) sadalījumā pa pašvaldībām (3.pielikums).

5. Lai aprēķinātu pašvaldības finanšu nepieciešamību, ņem vērā pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaitu un struktūru (4.pielikums).

6. Pašvaldības (izņemot šo noteikumu 8.punktā minētās pašvaldības) iemaksas izlīdzināšanas fondā veic ar Valsts kases starpniecību atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā minētajam procentam no iedzīvotāju ienākuma nodokļa faktiski saņemtās daļas.

7. Valsts kase attiecīgās summas ietur no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales konta atbilstoši nodokļa ieņēmumu izpildei šo noteikumu 1.pielikumā minēto iemaksu procentu apmērā. Iemaksas izlīdzināšanas fondā pārskaita atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalei.

8. Pašvaldības, ar kurām Finanšu ministrija ir noslēgusi līgumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa īpašu maksāšanas un uzskaites kārtību, iemaksas izlīdzināšanas fondā veic patstāvīgi (bez Valsts kases starpniecības) divas reizes mēnesī, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša desmitajam un divdesmitajam datumam atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā minētajam procentam no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu faktiskās izpildes.

9. Šo noteikumu 8.punktā minētās pašvaldības 2010.gada decembrī uzkrāto un nepārskaitīto iemaksu, kas iekasēta no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem par periodu no pēdējās iemaksu veikšanas dienas, izlīdzināšanas fondā veic 2011.gada 4.janvārī.

10. Ja iemaksas izlīdzināšanas fondā nav veiktas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu, mēneša laikā tiek izbeigts līgums par iedzīvotāju ienākuma nodokļa īpašu maksāšanas un uzskaites kārtību un tiek piemērota vispārējā iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kārtība.

11. Valsts budžeta dotāciju izlīdzināšanas fondā ieskaita likumā "Par valsts budžetu 2010.gadam" noteiktajā apmērā saskaņā ar Finanšu ministrijas apstiprinātu finansēšanas plānu.

12. Valsts kase dotāciju no izlīdzināšanas fonda pašvaldībām izmaksā divas reizes mēnesī, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša piecpadsmitajam un divdesmit piektajam datumam.

13.Valsts kase uzkrāto (uz 2010.gada beigām) dotāciju no izlīdzināšanas fonda izmaksā ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc uzkrāto iemaksu saņemšanas atbilstoši šo noteikumu 9.punktam.

14. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumus Nr.1064 "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2009.gadā" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 201.nr.).

15. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1571
Pašvaldību iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā

Republikas pilsēta, novads

Plānotās iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem (latos)

Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem
(%)

1

2

3

Jelgava

1 066 343

5,139918

Jūrmala

3 687 002

17,899484

Rīga

46 061 005

16,921982

Valmiera

619 303

6,799382

Ventspils

1 435 179

9,964599

Republikas pilsētās kopā

52 868 832

Aizkraukles novads

110 883

3,296318

Ādažu novads

562 870

14,184580

Babītes novads

666 072

16,375009

Carnikavas novads

353 033

14,287035

Garkalnes novads

657 901

19,499838

Ikšķiles novads

474 943

12,527080

Inčukalna novads

238 075

7,457476

Ķekavas novads

1 271 541

13,674777

Mārupes novads

1 045 640

16,220576

Ogres novads

2 734

0,022037

Olaines novads

288 737

4,333827

Salaspils novads

561 363

6,913865

Saulkrastu novads

220 019

10,357002

Sējas novads

16 673

2,138339

Siguldas novads

213 259

3,539171

Stopiņu novads

528 419

13,352388

Novados kopā

7 212 162

Pavisam

60 080 994

Finanšu ministrs E.Repše
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembrī noteikumiem Nr.1571
Dotācijas pašvaldībām no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda

Republikas pilsēta, novads

Plānotās dotācijas apmērs no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (latos)

Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā iemaksātajiem līdzekļiem (%)

1

2

3

Daugavpils

2 755 785

4,0988034

Jēkabpils

297 263

0,4421327

Republikas pilsētās kopā

3 053 048

4,5409361

Aglonas novads

745 509

1,1088292

Aizputes novads

988 078

1,4696130

Aknīstes novads

298 654

0,4442016

Alojas novads

703 428

1,0462402

Alsungas novads

138 335

0,2057519

Alūksnes novads

1 736 971

2,5834753

Amatas novads

146 492

0,2178842

Apes novads

525 176

0,7811180

Auces novads

656 948

0,9771084

Baltinavas novads

188 101

0,2797711

Balvu novads

1 452 647

2,1605874

Bauskas novads

781 201

1,1619155

Beverīnas novads

134 401

0,1999007

Brocēnu novads

405 122

0,6025562

Burtnieku novads

473 554

0,7043382

Cesvaines novads

300 573

0,4470558

Ciblas novads

448 990

0,6678031

Dagdas novads

1 447 769

2,1533322

Daugavpils novads

3 852 359

5,7297874

Dobeles novads

203 282

0,3023505

Dundagas novads

524 183

0,7796410

Durbes novads

207 684

0,3088978

Ērgļu novads

254 822

0,3790083

Grobiņas novads

412 924

0,6141605

Gulbenes novads

2 352 404

3,4988366

Iecavas novads

35 721

0,0531295

Ilūkstes novads

1 221 575

1,8169036

Jaunjelgavas novads

413 283

0,6146945

Jaunpiebalgas novads

289 062

0,4299350

Jaunpils novads

233 518

0,3473219

Jēkabpils novads

715 405

1,0640541

Jelgavas novads

1 296 298

1,9280425

Kandavas novads

938 673

1,3961307

Kārsavas novads

989 090

1,4711182

Kokneses novads

275 778

0,4101771

Krāslavas novads

2 558 259

3,8050141

Krimuldas novads

16 004

0,0238035

Krustpils novads

751 650

1,1179630

Kuldīgas novads

2 344 987

3,4878050

Līgatnes novads

151 667

0,2255812

Limbažu novads

837 286

1,2453333

Līvānu novads

1 619 564

2,4088506

Lubānas novads

232 232

0,3454091

Ludzas novads

1 600 577

2,3806104

Madonas novads

1 879 847

2,7959813

Mazsalacas novads

504 804

0,7508178

Naukšēnu novads

241 682

0,3594645

Neretas novads

411 928

0,6126791

Nīcas novads

222 975

0,3316408

Pārgaujas novads

313 552

0,4663600

Pāvilostas novads

249 755

0,3714719

Pļaviņu novads

370 515

0,5510837

Preiļu novads

746 365

1,1101023

Priekules novads

730 059

1,0858497

Priekuļu novads

292 723

0,4353801

Raunas novads

412 913

0,6141441

Rēzeknes novads

4 614 937

6,8640040

Riebiņu novads

1 076 917

1,6017472

Rojas novads

361 920

0,5382999

Rucavas novads

221 219

0,3290290

Rugāju novads

385 966

0,5740646

Rūjienas novads

512 659

0,7625009

Rundāles novads

338 100

0,5028714

Salacgrīvas novads

385 297

0,5730696

Salas novads

430 937

0,6409520

Saldus novads

1 711 738

2,5459452

Skrīveru novads

51 788

0,0770266

Skrundas novads

678 334

1,0089168

Smiltenes novads

539 009

0,8016924

Strenču novads

301 666

0,4486815

Talsu novads

2 065 176

3,0716295

Tērvetes novads

223 531

0,3324677

Tukuma novads

1 026 651

1,5269844

Vaiņodes novads

378 913

0,5635744

Valkas novads

682 059

1,0144571

Valmieras novads

369 385

0,5494030

Varakļānu novads

591 890

0,8803447

Vārkavas novads

414 511

0,6165209

Vecpiebalgas novads

492 070

0,7318779

Vecumnieku novads

497 231

0,7395541

Ventspils novads

527 863

0,7851145

Viesītes novads

530 599

0,7891838

Viļakas novads

881 513

1,3111141

Viļānu novads

1 010 787

1,5033891

Zilupes novads

600 823

0,8936312

Novados kopā

64 180 843

95,4590639

Pavisam

67 233 891

100,0000000

Finanšu ministrs E.Repše
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembrī noteikumiem Nr.1571
Pašvaldību vērtēto ieņēmumu
(iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa) prognoze

Republikas pilsēta, novads

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (latos)

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi (latos)

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām (latos)

Vērtētie ieņēmumi kopā (latos)

1

2

3

4

5

Daugavpils

21 484 362

400 240

628 441

22 513 043

Jēkabpils

6 321 070

86 090

114 288

6 521 448

Jelgava

20 746 299

518 289

461 936

21 726 524

Jūrmala

20 598 372

2 913 398

693 321

24 205 091

Liepāja

21 877 529

954 621

766 279

23 598 429

Rēzekne

8 573 276

162 117

131 243

8 866 636

Rīga

272 196 280

16 003 241

14 029 953

302 229 474

Valmiera

9 108 223

186 825

269 607

9 564 655

Ventspils

14 402 777

749 237

568 660

15 720 674

Republikas pilsētās kopā

395 308 188

21 974 058

17 663 728

434 945 974

Aglonas novads

519 965

41 454

2 163

563 582

Aizkraukles novads

3 363 855

84 508

71 011

3 519 374

Aizputes novads

2 017 956

153 776

17 379

2 189 111

Aknīstes novads

575 386

41 345

1 771

618 502

Alojas novads

1 034 226

80 467

4 876

1 119 569

Alsungas novads

314 060

34 030

955

349 045

Alūksnes novads

3 727 954

217 205

51 618

3 996 777

Amatas novads

1 602 069

118 218

21 583

1 741 870

Apes novads

699 164

62 206

3 276

764 646

Auces novads

1 738 214

150 582

12 079

1 900 875

Ādažu novads

3 968 185

365 782

59 951

4 393 918

Babītes novads

4 067 616

381 710

57 187

4 506 513

Baldones novads

1 741 372

106 009

12 027

1 859 408

Baltinavas novads

194 340

22 761

256

217 357

Balvu novads

2 898 567

129 973

20 984

3 049 524

Bauskas novads

6 882 921

428 316

112 006

7 423 243

Beverīnas novads

822 394

58 250

6 016

886 660

Brocēnu novads

1 565 000

118 400

19 330

1 702 730

Burtnieku novads

1 832 974

128 716

10 432

1 972 122

Carnikavas novads

2 471 001

287 247

30 443

2 788 691

Cēsu novads

5 804 851

186 208

143 629

6 134 688

Cesvaines novads

606 228

32 048

5 133

643 409

Ciblas novads

440 006

69 091

839

509 936

Dagdas novads

1 171 595

104 331

6 854

1 282 780

Daugavpils novads

3 740 124

330 374

47 678

4 118 176

Dobeles novads

6 479 123

450 591

110 759

7 040 473

Dundagas novads

825 029

84 614

11 324

920 967

Durbes novads

706 693

92 042

1 898

800 633

Engures novads

2 154 536

125 983

43 158

2 323 677

Ērgļu novads

714 269

49 671

5 925

769 865

Garkalnes novads

3 373 877

328 708

61 408

3 763 993

Grobiņas novads

2 356 815

196 588

33 737

2 587 140

Gulbenes novads

4 719 739

275 577

53 206

5 048 522

Iecavas novads

2 705 188

140 820

40 557

2 886 565

Ikšķiles novads

3 791 329

157 848

20 234

3 969 411

Inčukalna novads

3 192 429

80 536

57 177

3 330 142

Ilūkstes novads

1 305 109

91 960

4 211

1 401 280

Jaunjelgavas novads

1 355 983

87 766

8 136

1 451 885

Jaunpiebalgas novads

459 808

35 946

3 317

499 071

Jaunpils novads

545 116

61 110

1 408

607 634

Jēkabpils novads

843 918

130 707

3 316

977 941

Jelgavas novads

5 900 660

560 335

27 972

6 488 967

Kandavas novads

1 914 067

161 568

13 055

2 088 690

Kārsavas novads

947 246

82 741

3 580

1 033 567

Kokneses novads

1 441 383

58 511

7 372

1 507 266

Krāslavas novads

2 865 572

184 869

47 769

3 098 210

Krimuldas novads

1 554 413

87 597

15 320

1 657 330

Krustpils novads

1 102 872

120 494

5 513

1 228 879

Kuldīgas novads

5 374 816

399 440

76 669

5 850 925

Ķeguma novads

1 783 633

116 888

12 946

1 913 467

Ķekavas novads

9 298 442

448 848

195 629

9 942 919

Lielvārdes novads

3 398 476

107 550

36 002

3 542 028

Līgatnes novads

958 657

28 060

7 393

994 110

Limbažu novads

4 481 610

312 336

63 875

4 857 821

Līvānu novads

2 271 718

92 871

29 668

2 394 257

Lubānas novads

564 038

42 799

3 365

610 202

Ludzas novads

2 667 522

117 330

22 677

2 807 529

Madonas novads

5 762 126

333 145

80 799

6 176 070

Mālpils novads

1 143 260

63 069

12 515

1 218 844

Mārupes novads

6 446 381

664 542

251 739

7 362 662

Mazsalacas novads

603 310

56 284

5 783

665 377

Naukšēnu novads

417 186

35 817

3 045

456 048

Neretas novads

746 775

82 934

1 820

831 529

Nīcas novads

796 989

80 987

10 310

888 286

Ogres novads

12 399 839

380 435

182 770

12 963 044

Olaines novads

6 662 404

288 445

136 540

7 087 389

Ozolnieku novads

3 137 420

141 877

55 643

3 334 940

Pārgaujas novads

926 741

65 372

6 375

998 488

Pāvilostas novads

588 246

101 413

10 710

700 369

Pļaviņu novads

1 408 215

67 222

10 014

1 485 451

Preiļu novads

2 538 077

47 836

31 243

2 617 156

Priekules novads

1 114 400

142 216

4 717

1 261 333

Priekuļu novads

2 378 428

64 246

27 152

2 469 826

Raunas novads

716 375

51 002

4 998

772 375

Rēzeknes novads

4 295 458

314 326

22 758

4 632 542

Riebiņu novads

679 997

79 351

2 577

761 925

Rojas novads

1 289 454

110 487

27 609

1 427 550

Ropažu novads

2 055 698

117 713

22 797

2 196 208

Rucavas novads

269 586

86 610

1 839

358 035

Rugāju novads

352 052

46 950

1 386

400 388

Rundāles novads

788 362

104 090

1 290

893 742

Rūjienas novads

1 187 860

58 068

5 898

1 251 826

Salacgrīvas novads

2 177 640

137 611

30 793

2 346 044

Salas novads

823 504

47 018

7 349

877 871

Salaspils novads

8 119 385

385 488

151 587

8 656 460

Saldus novads

6 296 488

462 666

104 396

6 863 550

Saulkrastu novads

2 124 354

333 803

33 158

2 491 315

Sējas novads

779 697

64 039

3 580

847 316

Siguldas novads

6 025 684

298 168

114 086

6 437 938

Skrīveru novads

1 086 458

40 871

2 582

1 129 911

Skrundas novads

1 001 469

103 209

6 946

1 111 624

Smiltenes novads

3 430 002

181 153

51 816

3 662 971

Stopiņu novads

3 957 489

275 711

160 097

4 393 297

Strenču novads

855 665

47 763

3 102

906 530

Talsu novads

7 663 109

394 177

108 831

8 166 117

Tērvetes novads

872 949

110 282

2 582

985 813

Tukuma novads

8 377 369

441 755

164 640

8 983 764

Vaiņodes novads

452 449

57 851

1 825

512 125

Valkas novads

2 164 790

124 320

23 004

2 312 114

Valmieras novads

1 519 306

86 145

20 478

1 625 929

Varakļānu novads

540 012

42 037

4 541

586 590

Vārkavas novads

253 171

37 294

623

291 088

Vecpiebalgas novads

829 465

70 318

4 725

904 508

Vecumnieku novads

2 211 498

172 250

13 252

2 397 000

Ventspils novads

3 117 947

346 734

30 151

3 494 832

Viesītes novads

761 439

85 091

3 747

850 277

Viļakas novads

924 491

67 765

2 527

994 783

Viļānu novads

989 915

46 153

4 811

1 040 879

Zilupes novads

407 829

39 441

2 587

449 857

Novados kopā

262 322 322

17 129 261

3 728 195

283 179 778

Pavisam

657 630 510

39 103 319

21 391 923

718 125 752

Finanšu ministrs E.Repše
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembrī noteikumiem Nr.1571
Pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaits un struktūra un pašvaldībai aprēķinātā finanšu nepieciešamība

Republikas pilsēta, novads

Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2009.

Iedzīvotāju skaits vecuma grupās

Pašvaldībai aprēķinātā finanšu nepieciešamība (latos)

līdz 6 gadiem

no 7 līdz 18 gadiem

darbspējas vecumu pārsniegušie

1

2

3

4

5

6

Daugavpils

104 870

5 589

10 916

20 745

26 598 767

Jēkabpils

26 578

1 708

3 226

5 040

7 177 590

Jelgava

65 630

4 344

7 749

12 063

17 597 158

Jūrmala

56 069

3 297

5 948

11 575

14 556 138

Liepāja

85 149

5 628

10 170

17 288

23 165 797

Rēzekne

35 625

2 171

3 873

6 861

9 275 131

Rīga

715 978

42 486

68 378

150 891

181 701 532

Valmiera

27 453

1 820

3 319

5 239

7 444 024

Ventspils

43 088

2 443

5 066

8 523

11 392 170

Republikas pilsētās kopā

1 160 440

69 486

118 645

238 225

298 908 307

Aglonas novads

4 566

209

582

1 097

1 377 991

Aizkraukles novads

10 077

579

1 238

1 797

2 975 425

Aizputes novads

10 523

623

1 540

2 264

3 344 410

Aknīstes novads

3 311

142

409

700

965 428

Alojas novads

6 161

350

853

1 328

1 918 945

Alsungas novads

1 688

85

225

366

513 032

Alūksnes novads

19 571

1 036

2 770

4 017

6 035 524

Amatas novads

6 370

339

951

1 271

1 987 749

Apes novads

4 386

220

625

958

1 357 708

Auces novads

8 780

490

1 181

1 816

2 692 445

Ādažu novads

9 331

773

1 169

1 238

2 857 359

Babītes novads

8 852

672

1 200

1 333

2 751 229

Baldones novads

5 507

404

834

958

1 778 773

Baltinavas novads

1 390

51

193

370

426 798

Balvu novads

15 836

796

2 039

3 282

4 739 128

Bauskas novads

28 426

1 757

3 762

5 031

8 636 257

Beverīnas novads

3 568

190

467

713

1 074 801

Brocēnu novads

7 219

402

1 007

1 415

2 218 792

Burtnieku novads

8 662

432

1 132

1 669

2 574 396

Carnikavas novads

6 255

341

697

1 270

1 821 976

Cēsu novads

19 981

1 157

2 479

4 117

6 031 367

Cesvaines novads

3 178

163

478

656

993 666

Ciblas novads

3 424

149

423

771

1 009 396

Dagdas novads

9 563

452

1 249

2 097

2 874 261

Daugavpils novads

28 730

1 334

3 437

6 096

8 390 037

Dobeles novads

24 519

1 510

3 487

4 522

7 625 004

Dundagas novads

4 887

279

689

1 007

1 521 211

Durbes novads

3 482

180

470

736

1 061 386

Engures novads

8 057

417

992

1 777

2 414 521

Ērgļu novads

3 576

164

444

890

1 078 618

Garkalnes novads

6 728

482

961

982

2 092 720

Grobiņas novads

10 151

607

1 428

1 991

3 157 962

Gulbenes novads

25 538

1 311

3 562

5 121

7 790 448

Iecavas novads

9 850

650

1 394

1 742

3 076 090

Ikšķiles novads

8 345

720

1 049

1 460

2 649 075

Inčukalna novads

8 496

549

1 039

1 495

2 546 443

Ilūkstes novads

9 245

428

1 163

2 103

2 760 900

Jaunjelgavas novads

6 540

324

874

1 309

1 963 335

Jaunpiebalgas novads

2 723

116

391

595

829 613

Jaunpils novads

2 814

176

420

502

885 423

Jēkabpils novads

5 870

251

812

1 341

1 782 468

Jelgavas novads

27 273

1 536

3 576

5 021

8 195 015

Kandavas novads

10 065

610

1 508

1 949

3 186 698

Kārsavas novads

7 131

302

888

1 750

2 129 113

Kokneses novads

6 088

333

884

1 141

1 876 888

Krāslavas novads

20 243

946

2 444

4 420

5 954 178

Krimuldas novads

5 797

315

804

1 077

1 761 404

Krustpils novads

6 834

339

910

1 542

2 084 766

Kuldīgas novads

27 451

1 689

3 981

5 293

8 627 276

Ķeguma novads

6 386

330

824

1 204

1 894 868

Ķekavas novads

20 958

1 764

2 493

3 334

6 470 247

Lielvārdes novads

11 474

769

1 550

2 106

3 563 568

Līgatnes novads

4 070

205

485

898

1 206 081

Limbažu novads

19 737

1 100

2 550

4 110

5 994 851

Līvānu novads

14 304

737

1 749

2 895

4 225 075

Lubānas novads

2 884

128

408

670

886 774

Ludzas novads

16 013

733

1 854

3 438

4 640 112

Madonas novads

28 139

1 404

3 776

5 712

8 479 914

Mālpils novads

4 103

231

557

703

1 233 613

Mārupes novads

13 918

1 329

2 073

1 820

4 580 925

Mazsalacas novads

4 040

197

521

971

1 231 770

Naukšēnu novads

2 320

129

368

431

734 453

Neretas novads

4 424

181

583

954

1 308 902

Nīcas novads

3 895

202

487

848

1 169 748

Ogres novads

39 105

2 476

4 747

7 465

11 779 065

Olaines novads

20 095

1 239

2 304

3 393

5 859 773

Ozolnieku novads

10 229

767

1 267

1 882

3 169 612

Pārgaujas novads

4 511

265

593

914

1 381 095

Pāvilostas novads

3 259

154

457

725

1 000 132

Pļaviņu novads

6 453

327

833

1 434

1 953 649

Preiļu novads

11 980

619

1 481

2 380

3 540 547

Priekules novads

6 689

391

960

1 365

2 096 202

Priekuļu novads

9 557

536

1 296

1 822

2 907 947

Raunas novads

4 115

222

537

857

1 247 672

Rēzeknes novads

32 153

1 668

4 317

6 509

9 734 188

Riebiņu novads

6 344

260

890

1 500

1 935 623

Rojas novads

6 285

309

792

1 393

1 883 653

Ropažu novads

6 825

435

868

1 027

2 026 171

Rucavas novads

2 014

95

248

509

609 741

Rugāju novads

2 681

131

393

555

827 740

Rundāles novads

4 380

212

562

873

1 296 676

Rūjienas novads

6 265

322

735

1 397

1 857 352

Salacgrīvas novads

9 589

488

1 220

2 036

2 875 095

Salas novads

4 413

269

668

731

1 377 693

Salaspils novads

22 834

1 587

2 520

3 873

6 735 442

Saldus novads

28 947

1 735

4 304

5 082

9 026 619

Saulkrastu novads

6 079

348

654

1 491

1 820 349

Sējas novads

2 459

136

330

428

736 606

Siguldas novads

17 548

1 209

2 248

3 322

5 421 844

Skrīveru novads

4 120

212

504

969

1 243 893

Skrundas novads

6 060

333

865

1 254

1 884 166

Smiltenes novads

14 372

841

1 972

2 794

4 423 137

Stopiņu novads

9 564

709

1 226

1 481

2 926 393

Strenču novads

4 283

217

472

1 067

1 271 786

Talsu novads

34 876

2 036

4 902

6 634

10 769 783

Tērvetes novads

4 177

216

595

789

1 272 993

Tukuma novads

33 619

2 214

4 721

6 263

10 537 275

Vaiņodes novads

2 979

178

394

715

937 935

Valkas novads

10 680

498

1 281

2 413

3 151 761

Valmieras novads

7 037

363

918

1 361

2 100 331

Varakļānu novads

3 942

198

548

1 002

1 240 505

Vārkavas novads

2 416

92

344

610

742 735

Vecpiebalgas novads

4 781

246

685

961

1 470 082

Vecumnieku novads

9 909

556

1 370

1 968

3 046 559

Ventspils novads

13 795

833

1 896

2 522

4 234 416

Viesītes novads

4 701

256

645

1 018

1 453 553

Viļakas novads

6 553

274

876

1 536

1 975 048

Viļānu novads

7 249

319

945

1 586

2 159 650

Zilupes novads

3 801

182

448

786

1 105 978

Novados kopā

1 107 446

63 792

146 219

217 182

337 066 814

Pavisam

2 267 886

133 278

264 864

455 407

635 975 121

Finanšu ministrs E.Repše
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2010.gadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1571Pieņemts: 22.12.2009.Stājas spēkā: 01.01.2010.Zaudē spēku: 01.01.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 204, 29.12.2009.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
202809
01.01.2010
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"